ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor"

Transkript

1 Klubbavis ÅRGANG Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

2 Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset av: Internt nr. Dato: Type Ant.ferdig Km.stand Telef.nr. Fakt.nr. Mek. nr. Reg.nr. Selskap Takstmann Ordre VERKSTEDET Arbeidsordre litt mer personlig MOTOR ELEKTRIKER N AS Forgasser Motorvask Av/På mont. Justert Repar. Skiftet KAROSSERI Lås/Låsesylinder Døråpner/Utv./Innv. Av/På mont. Overhalt Ettersett Overhalt Ettersett Justert Repar. Skiftet DELER/REKVISITA Ventiler/Kamaksling Ruteheis Vannlekk./pumpe Ruteheis Radiator/slanger Frontrute/Bakrute Topp-pakn. Siderute ELEKTRISK ANLEGG Fordeler/lokk/kabler Plugg/Bat.Start./Dyn.reg. DRIVVERK Pærer/Sikr. Clutch/trykklager BREMSER Univ.ledd/Foran/Bak Band/Klosser/For/Bak Lekkasje/Gear/Kardang Sylindre/Hjul/Hoved Tromler/Skive/Slange EKSOSANLEGG Håndbrems-wire Rør Foran/Bak FORSTILLING Potte Foran/Bak Toe-in UTSTYR Camber Speil/Viskere Caster Sikkerh.seler Foran/Bak K.P.I. Speedwire Kingbolter/ledd KM-SERVICE iflg.kupong Støtd./For/Bak Service Lenkarm/h./v. Smøring STYRING Olje motor Sport Torghatten IL vil benytte anledningen til å rette Ende stor ledd/y./h./v. takk til Jøran Olje Filter/Luftfilter Horn Ende ledd/i./h./v. Olje Gear/Kardang Snekke/Tangstang Frysevæske for også i år å ha bidratt med fotos til årets klubbavis. Hjullager foran/bak Vask Utv./Innv. Supplerende opplysninger Smøring Gummi Layout: BRØNNØY TRYKK AS - Trykk: PRINFO RØNNES AS Reservedeler iflg. bilag Arbeidspenger Verkstedsmateriale Fakt. beløp Kr. Avgiftspliktig/Fritt

3 STYRET: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Vara Oversikt over verv 2008/2009 Tom Ragnar Andersen Stig Arve Høyvik Turid Halseth Kjetil Mathisen Gøril Mork Elin S Ovesen Per Otto Iversen Bente Olsen GRUPPELEDERE: Barneidrett Gøril Mork Trim Asgjerd Ovesen Fotball Barbro Saltermark Håndball Anita Rosland ANDRE VERV: Webansvarlige Materialforvalter Baneutvalg Revisorer Hederstegnkomitè Valgkomitè Geir Eidheim Johnny W Lorentzen Kjetil Mathisen Roger Aspaas Trond Otto Johnsen Ståle Brun Ulf Skipsfjord Leif Atle Warholm Kari Bentzen Johnny W Lorentzen Gjøran Larssen (leder) Barbro Saltermark Rita Brun Elaine Svartis(vara) Leder n har ordet Enda et år er tilbakelagt i Sport Torghattens historie, og det er tid for et tilbakeblikk på det som har skjedd siste år, og kanskje også prøve å se litt fremover i tid. Det gledelige siste år er at vi har klart å få til nye aktiviteter i idrettslagets regi. Det dreier seg om turn/dans for ungene, noe som det har vært snakk om i mange år. Det er et resultat av engasjementet fra Sonja Sandøy og Sissel Salhus at vi har dette tilbudet i dag. Tusen takk for innsatsen så langt, og vi håper at det dere har fått i gang kan motivere andre foreldre til å bidra med aktiviteter som kan engasjere ungene til lek, fysisk utfoldelse og skape trivsel i lokalsamfunnet. Et annet gledelig tilskudd er orienteringsgruppa som nå har fått utstyr og kart over lokalområdet, dette kan bidra til aktivitet for medlemmer i alle aldre. Denne aktiviteten har av forskjellige årsaker ikke kommet skikkelig i gang, men denne våren håper vi på en oppblomstring, og stor aktivitet i den ypperlige naturen som omgir oss. Vi har også hatt positiv utvikling på den teknologiske siden. Etter at vi tok investeringen med en ny heimeside er det blitt mulig at flere i klubben kan dele på jobben med å holde siden oppdatert, og gjøre den aktuell. Den nye heimesida vår er blitt bedre og bedre. Her er det noen ildsjeler 3 med interesse for denne typen arbeid som skal ha æren for dette. I tillegg til bedre arbeidsforhold for de som legger ut stoff på heimesida, er utseende blitt bedre og mer oversiktlig. Uansett utforming av en slik tjeneste er det viktig at brukerne lærer seg å benytte dette mediet. Gjennom litt trening og leiting vil alle finne informasjon om klubben og aktiviteter. Vi legger mer og mer opp til at dette er måten vi gir informasjon på. Det koster oss lite i forhold til de utgifter som vi tidligere har brukt gjennom annonsering i avisen. Finner du ikke frem eller synes det er mangler, er vi alle interessert i tilbakemeldinger, og det er dere brukere som kan gjøre dette produktet bedre og mer i tråd med ønskene. Vi har et håp om at vår heimesida til Sport Torghatten IL kan bli et viktig og naturlig oppslagspunkt, både for de som er medlemmer og de som vil delta på de arrangementer som vi gjennomfører. Det er ikke så mange barn og unge som bor på Torgøya. Når det i tillegg er skeivfordelig av gutter og jenter blant de yngste i de forskjellige årskullene, gir dette seg utslag i variasjoner i lagaktivitetene vi kan tilby i klubben. For noen år siden hadde vi to jentehåndballag med i seriespillet. I år er det to guttelag som er med. På samme måte er det problematisk når noen års-

4 kull ikke er så tallrike. Enkelte årsklasser blir skadelidende, og vi kan ikke gi et tilbud. Vi har forsøkt å få til samarbeid med andre klubber, men dette har vist seg og ikke alltid å være like lett. I år måtte vi trekke et fotballag fra serien siden det ikke var nok mange igjen for å fortsette aktiviteten. I slike tilfeller er det ikke annet å gjøre enn å anbefale ungene til å delta hos andre klubber. Problemet med denne utviklingen er de følgeskadene det får for Sport Torghatten når det til neste år skal startes med nye lag, siden det er to årskull som er i samme idrettsklasse. Dersom en årsklasse forsvinner er ofte grunnlaget for aktiviteter i fremtiden borte. Målet for oss må være at vi klarer å gi et sportslig tilbud så lenge ungene er elever ved Nordhus skole. For å få dette til, kreves det et godt samarbeid med andre klubber og foreldre, og klare regler før sesongen starter. Dette er en viktig forutsetning og krever engasjement og innsats fra våre trenere i fremtiden. Når vi så i tillegg ser at det kommer større klasser i fremtiden er det spesielt viktig å få til et fornuftig samarbeid som bevarer aktiviteten i laget. Etter fjoråret med stor aktivitet med bygging av ballbinge har det ikke skjedd så mye på anleggsfronten dette året. Årsaken til dette er den planlagte utbyggingen ved Nordhus skole og vårt håp om et samarbeid og utvikling av skolebygget i lokalsamfunnet. Baneutvalget har ikke blitt aktivisert av styret siden det var et håp om at skoleutbyggingen skulle medføre et lagerrom til idrettslaget. Vi har forsøkt å påvirke kommunen til å foreta den planlagte utbygging i tilknytning til gymsal og vestibyle, men ser ikke ut til å lykkes med dette. Nå ser det ut til at vi må finne på andre måter å løse dette lagerproblemet på. Den tidligere planlagte oppussing av Sports-bua må gjennomføres og vil avhjelpe noe på behovet for et eget lokale. Som dere ser av regnskapet er økonomien i klubben god. Dette er betryggende og gir oss en del handlefrihet. Styret har vært samlet i synet på å 4 prioritere investeringer i anlegg og utstyr som gir oss større aktivitet. For medlemmene i klubben betyr det at det ikke er treningsavgifter for barn, og treningsavgifter til selvkost for voksne. Klubbens filosofi med at alle kan bidra litt dersom det skal gjennomføres noe ekstra er blitt videreført. Unger som skal på turer utenom seriespill bidrar med flaskeinnsamlinger, lotterier, og foreldre arrangerer kafeer ved forskjellige arrangement. På denne måten blir det ingen eller bare en liten egenandel å betale. Den egeninnsats som i tillegg til å minske de økonomiske kostnadene for familien, bidrar også til trivsel i lokalmiljøet. På inntektssiden har ikke Øykalenderen gitt oss de inntekter vi håpet på. Dette har det vært forskjellige årsaker til, og vi mener at vi har lært en del, og at denne lærdommen skal kunne utnyttes til et bedre og inntektsbringende produkt for fremtiden. Dersom vi får rettet opp i manglene vi i dag ser i tidligere utgaver, vil vi også neste år forsøke å gi ut en kalender. Så derfor er det bare å leite fram bilder som du har liggende som kan benyttes i neste utgave. Medlemstallet er stabilt i klubben. Ønsket vårt er at enda flere hadde støttet klubben gjennom et medlemskap. Vi mottar en del offentlig støtte som regnes ut etter medlemstallene. Derfor vil det ikke bare være din kontingent, men også andre midler som kommer klubben til gode gjennom ditt medlemskap. Meld gjerne hele familien inn, og støtt oss i arbeidet for et aktivt lokalmiljø for alle på Torgøya. Da vil jeg avslutte med å takke Den Lille Hjelper, tillitsvalgte, trenere og foreldre for god innsats i løpet av året som gikk. Mange vil fortsette i arbeid for klubben videre fremover, andre trapper ned og overlater sin plass til nye krefter. Jeg ønsker alle lykke til i det viktige arbeidet som gjøres for trivsel, fysisk utfoldelse og lek blant barn i alle aldre på Torgøya. Tom Ragnar Andersen Leder

5 Inntekter 2008 Sponsorinntekter 20000,- Salgsinntekter stevner 40429,- Tilskudd Ballbinge 35000,- Tilskudd 71838,- Øremerkede tilsudd 30000,- Loddsalg/kalendersalg 14870,- Treningsavgifter 21290,- Medlemskontingenter 26248,- Påmeldingsavgifter 9400,- Div. inntekter/renteinntekter 58370,- Sum inntekter ,- Balanse Eiendeler Håndballbane 96496,- Egenkapital ,- Investering i andeler 2500,- Åres resultat ,- Innskudd Coop 9958,- Kortsiktig gjeld - 400,- Innskudd postbanken ,- Varelager premie 5000,- Sum eiendeler ,- Sum gjeld og egenandel ,- Leif Atle Warholm (sign.) Revisor Antall medlemmer i Sport Torghatten Il var pr stk. Fortsatt har vi dessverre noen som ikke betaler kontingenten sin, noe vi er avhengige av at alle gjør for at vi på sikt skal kunne opprettholde det gode tilbudet vi har til barna våre, blant annet med å unngå treningsavgift til ungene. Resultatet pr viser et underskudd på ,- noe som er betydelig bedre enn budsjettert. Det ble i fjor budsjettert med et underskudd på vel ,- da utgiftene i forbindelse med ballingen kom i At resultatet ble bedre enn budsjettert skyldes flere ting, ballbingen ble billigere en budsjettert, vi har gjort minnecupen mer lønnsom, og i tillegg ble ikke prosjektet med renovering av Sports-bua og grusing av løypetraseen gjennomført. De to sistnevnte prosjektene håper vi blir gjennomført i Også i år har vi fått stor støtte fra vår trofaste sponsor Regnskap Utgifter 2008 Dommerkostnader 4350,- Påmeldingskostnader 26676,- Treningsutgifter 46250,- Overtrekksdresser 1468,- Avskriving håndballbane 24124,- Leie lokaler 7000,- Vedlikehold Nordhusbanen 6313,- Ballbinge ,- Kontorrekv./Edb 20909,- Trykksaker 31869,- Møter, kurs o.l 3472,- Porto 1178,- Reisekostnader 8044,- Salgskostnader stevner/cup 14045,- Annonser/reklame 3713,- Gaver/premier 20276,- Medlemskontingenter 8200,- Div. utgifter 6978,- Sum utgifter ,- Kommentar til regnskap 2008 Ulf Skipsfjord (sign.) Revisor Rema 1000, og vi har oppretthold vårt gode forhold til MX-Sport Brønnøysund, med de avtalene vi har der. Takk til dem begge! Sport Torghatten IL har en solid økonomi for tiden, dels fordi vi har hatt forholdsvis lavt aktivitetsnivå de siste par årene, og dels fordi vi har forsøkt å tenke økonomisk i alle ledd. I så måte må vi gi all honnør til håndballgruppa som de siste par årene har vist en stor evne til å få ned reiseutgiftene! Med den gode økonomien vi har i klubben, skal vi ikke være redde for å bruke penger på det vi er til foraktivitet for barna våre. Når orientering kommer i gang for fullt til våren, og med økende elevtall på skolen, er det grunnlag for stor aktivitet fremover. Kjetil Mathisen Kasserer

6 Styrets arbeid I denne perioden har klubben gjennomført fem styremøter. Det er i tillegg planlagt ett møte til før årsmøtet. Styret har hatt 42 saker oppe til behandling. I tillegg til styret er gruppeledere og web-ansvarlig innkalt til møtene. På årets første styremøte, med flere nye tillitsvalgte, ble det anledning til å presentere seg selv for hverandre. Det ble også gått gjennom status for hver gruppe og hvilke aktiviteter som stod på planen utover våren. Det ble fordelt oppgaver til Øygaloppen og Torghatten Rundt. Det var også tid for å melde på lag i håndball/fotball til kommende sesong samt begynne å tenke på Knut Erik`s minnecup! Forrige år ble det laget årskalender med bilder fra Torgøyan for første gang. Etter en evaluering ble det vedtatt gjort noen justeringer før årets utgivelse av kalender. Dette både i forhold til opplagsantall, innbindingsmetode og salgsstart. Idrettslaget har også for 2009 gitt ut kalender, og det jobbes nå videre for å få til en enda bedre kalender for 2010! Klubbens største årlige arrangement- Knut Eriks`s minnecup gikk av stabelen i august. Styret samt gruppeledere startet planleggingen før sommerferien. Her ble det tatt avgjørelse om klasseinndeling, påmeldingsavgift, frister og invitasjon. Etter ferien ble det satt opp komitèliste og lagoppsett. Foreldrene var flinke til å stille opp på cupen og, bidro til et flott overskudd i klubbkassa! Nytt skoleår betyr ny fordeling av treningstimer både på samfunnshuset på Nordhus og i Brønnøyhallen. Her forsøker styret å prioritere de yngste før timene til de voksne blir fordelt. Nytt i høst er også et tilbud til herrene og damene hvor det i hovedsak er lagt opp til ulike ballspill. I vinter hadde klubben også som mål å komme i gang med kurs i orientering. I høst var det oppstart, men med få fremmøtte. Klubben satser derfor på nye kurs denne våren. lokaler for klubben. Ulike alternativ har vært berørt i løpet av året, og vi håper på en endelig løsning i 2009! Fra og med nyttår skulle alle med treneransvar for barn og unge under 18 år ha godkjent politiattest. Dette er tidligere vedtatt av Norges Idrettsforbund. Styret fikk i oppgave å sørge for at alle søknader om politiattest ble sendt til lokale politimyndigheter, og i ettertid føre liste over trenere i klubben med gyldig politiattest. Eventuelle nye trenere må fortløpende ha godkjent attest for å kunne ha treneransvar! Utover høsten har problemer med musikkanlegget i salen ført til noen problemer for trim-damene våre. Nå skal endelig ny forsterker være montert og anlegget være i orden! Klubben har i flere år hatt ulike trimposter ute på Torgøyene. Det er nå i ferd med å bli gjort noen endringer. Noen poster blir tatt bort og nye kommer til. Tradisjonen med trekking og premiering vil bli videreført! I tillegg jobbes det med rundløype ved Nordhus stadion noe som kan være et bidrag til økt aktivitetsnivå spesielt vinterstid! Til jul ble det kjøpt inn julegaver til alle med verv og treneroppgaver i klubben. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på, og det er morsomt å gi litt tilbake til som sørger for at ungene har ett idrettslig tilbud. Styret har også fått klubben registrert i Frivillighetsregisteret, slik at vi får mulighet til å delta i Grasrotordningen(se egen sak). Det kommende året byr på nye spennende oppgaver med rehabilitering av Sports-bua og ferdigstillelse av den nevnte løypetraseen rundt Nordhusbanen. Turid Halseth Sekretær Brustafetten ble arrangert i september og her med hjelp fra Lille Hjelper på kjøkkenet. De stod også for kafèdrifta under Øygaloppen. Klubben får her kjærkommen støtte til innkjøp av utstyr øremerket barneidretten. Styret jobber fortsatt videre med å få til klubb/lager 6

7 Baneutvalget Det har det siste året ikke vært noen stor aktivitet i baneutvalget. Dette har bakgrunn i at styret har villet avvente og se hvilken form utbyggingen av Nordhusskola skulle få. Det ser nå ut til at utbyggingen ikke blir lagt i området rundt gymsal eller mot Sportsbua. Derfor ligger alt til rette for at vedtaket fra fjorårets årsmøte med det planlagte prosjekt med bom foran banen, og oppussing av redskapsbu, kan starte dette året. I tillegg vil grusing og planering av rundløypa rundt banen nå bli gjennomført. På anleggsfronten har det blitt gjort en del elektriske endringer, siden Helgelandskraft endret på linjenettet rundt skolen. Kraftlaget har utført arbeidet med omlegging av strøminntak m.m. Strømmåler er nå montert i NKS bygget. Ballbingen har blitt vedlikeholdt og ødelagte planker er blitt skiftet ut. I tillegg er det blitt satt opp fangnett mot øst. Baneutvalget satser altså på større aktivitet i 2009, og det vil etter all sannsynlighet bli lagt opp til dugnader i forbindelse med utbedringene som skal gjøre. Da regner vi med at innsatsen fra foreldrene blir minst like stor som ved oppføring av Ballbingen! For baneutvalget Trond Otto Johnsen Barneidretten Da var vi i gang igjen i det nye året, og det er alltid godt å begynne på igjen både for voksne og barn. På vinteren og i mørketiden kan det bli mye innetid og roligere, derfor er det viktig å være litt i aktivitet og benytte seg av inne treningene som vi har i gymsalen på Nordhus. Vi har et tilbud til alle alders grupper fra 4-5 åringer og oppover. Vi har også fått et nytt tilbud, som er dans/turn til jenter fra 3-5 klasse(se egen sak). Fra 1. Klasse og oppover er vi med på en del turneringer, som består av fotball, kurvball, landhocky og håndball. Når våren kommer og det blir varmere i været trekker vi ut. Da går vi over til fotballtrening. Vi har vært med i serien og spilt fotballkamper og cuper alt fra Vega til velfjorden. I fjor var vi den eneste klubben som hadde med et 1.klasselag i serien i fotball. Det var noen utfordringer både for voksne og barn, det ble slitsomt for de minste, og motivasjonen var ikke lett å holde oppe. Men jeg synes at barna var kjempeflinke og sto på hele tiden, til tross for at de bare møtte større motspillere. Mange flinke foreldre som stilte opp og støttet de, og var en utrolig heiagjeng:) (Stor takk til Line Pedersen som jobbet hardt i denne perioden). De som var 7 2.klasse i fjor gjorde også mange gode fotballkamper, og er en utrolig stå på gjeng med bare en jente på laget. Vi har hatt to flinke og tålmodige gutter (Markus og Sigurd) som har vært med og trent 2 & 3 klasse i fotball/håndball, det har vært stor inspirasjon og ungene har hatt noen og se opp til. Ballbingen er vel noe av fortjenesten for at vi har mange gode spillere, der har de lagt ned en god del trening. Foreldrene er helt utrolig, heier og støtter ungene på kamper og er veldig behjelpelig J Det er mange foreldre som stiller opp på treninger, det blir litt av de samme som går igjen år etter år. Stor innsats fra både Lars Petter Svartis og Sissel Salhus som har stilt opp i mange år. Derfor er det viktig at vi stiller opp for ungene for at vi skal klare å ha et tilbud til ungene ute på øyan, så vi trenger mange positive sjeler som vil være med. Det er veldig viktig, og ikke minst gøy, å følge ungene i utviklingen. Stor takk til alle som har stilt opp på treninger, kamper og kjøring. Ser fram til en hyggelig vår i lag med mange treningsglade barn i alle aldre. Gøril Mork Barneidrettsleder

8 Barneidrett Turn Det har i mange år blitt etterlyst en turn/dansetrening for jenter på Torgøyan, siden det er mange av jentene som ønsker andre alternativ enn fotball og håndball. I fjor høst fikk vi startet en slik gruppe, og nå er det en ivrig gjeng med jenter fra 4-6. klasse som møtes hver onsdag mellom kl og Det varierer fra 12 til 15 jenter som møtes i gymsalen. Det øves på mange artige og fine danser, og jentene er allerede blitt utrolig dyktige. Akkurat nå for tiden er det ABBA -musikken som er i skuddet. Det øves på forskjellige danser og egentlig tenkte vi at det skulle ha en danseoppvisning før jul, men tida gikk ifra oss. Nå får vi heller satse på at vi kan få til en liten oppvisning til påske. Hilsen Sonja og Sissel Trim postene våre har det siste året hatt bortimot 1500 besøkende. Blant de har skrevet seg inn i trimbøkene (og er medlem av Sport Torghatten IL ), trekkes det ut premier som deles ut på årets årsmøte. Siden det stadig legges ut nye byggefelt og veier på Torgøya finner vi det naturlig å foreta en del endringer på trimpostene som Sport Torghatten har hatt. Vi reduserer antallet og kommer med et nytt trimpunkt i dette året. På Nordenden av øya blir den eksisterende trimposten Melkvika videreført. På Toft beholdes det trimbok i melkespannet i Trimløypa som før. TRIMPOSTENE På Nordhus beholdes postkassen i enden av Susåsen. Ny postkasse settes opp på baksiden av Torghatten. Denne kassen plasseres i rundløypa på brua som går over bekken ved gården sørvest av Torghatten. På denne måten reduseres antallet trim bøker til 4. Det vil etter hvert komme mer informasjon og kart med avmerking av trimpostene på hjemmesiden. GOD TUR! 8

9 Kyss på kinnet Vi hadde hjemmekamp. En viktig en i alle fall for meg. Vevelstad stod på den andre banehalvdelen. De hadde vært gode før men de var ikke like vasse lenger. Likevel var jeg veldig nervøs. Som vanlig. Jeg ville så gjerne vinne kampen. Denne også. Vi hadde gjort det bra i serien dette året. Veldig bra. Det var nesten bare jeg som visste det for jeg førte statistikk over alle kampene, med resultat, målscorere og til og med når de ulike målene kom. Jeg spilte med klokke sånn at jeg kunne huske tidene. Jeg tror det var sånn at man ikke skulle lage tabeller for barn også på den tida men jeg hadde min egen. Etter kveldsmaten hjemme førte jeg opp både den og all annen statistikk jeg kunne huske fra dagens kamp. Men nå stod altså Vevelstad for tur. En ny kamp skulle spilles, før den ble ført inn i den linjerte boka jeg hadde funnet på skolens låste rekvisita-lager. Vi var åtte stykker i klassen min på Nordhus skole. Fem gutter og tre jenter. Alle spilte fotball. Og alle hadde nettopp fått utdelt hver sin gule drakt med svart nummer bakpå. Og svart shorts også for de som ville ha den utenpå stillongsen eller buksa de spilte med. Selv spilte jeg med ei rosa og sort bukse jeg selv hadde laget på skolen, og byttet på om jeg brukte shortsen eller ikke. Mot Vevelstad brukte jeg den ikke. Det gjorde derimot Ann Kristin. Hun spilte i shorts og løp fortere enn meg. Fordi jenter utvikler seg tidligere enn gutter og alt det der hadde hun slått meg på 60-meteren denne våren og det irriterte meg grenseløst. Men nå var vi på samme lag, og jeg kunne bruke min styrke pasningene til å utnytte hennes styrke farten. Vevelstad forsvarte seg godt i starten av kampen i solsteiken på Nordhus grus. Jeg husker at vi spilte sjuerfotball på tvers av den store banen, og at det ene målet hadde en litt bøyd stang fordi en bil hadde rygget inn i den. Vi pleide å spille mot dét målet i førsteomgangen i hjemmekampene våre, men nå spilte vi mot det andre. Vi spilte mot det målet som var helt i orden. Det målet som ikke var skadeskutt av verken vær, vind eller biler. Eller av skuddene til Tommy, som skjøt så hardt. Robin scoret 1-0 for oss. Han var en måltyv, og nå var han frempå igjen. Sju minutter var spilt. Jeg kikket på klokka og memorerte det så godt jeg kunne Robin. Sju Robin. Sju. Men jeg fryktet fortsatt Vevelstad. De hadde en spiss som het Terje. Han hadde scoret mot oss før. Her gjaldt det å stå på. Denne kampen var ikke vunnet ennå Men frykten min for de grønnkledde som hadde kjørt ferge for å komme hit til Nordhus stadion, viste seg å være unødvendig. For vi var et lag, en skoleklasse på åtte, som var i flytsonen. Vi beveget oss mye, og spilte ballen bra. Og nå var Ann Kristin på løp med grønne gutter på slep. Det gikk fort. Og jeg hadde ballen Stikkeren inn i det ikke offside-belagte bakrommet var godt tilpasset løpet hennes. Med grønningene på slep tuppet hun, ja dette husker jeg særlig godt, hun tuppet ballen hardt til venstre for Vevelstads høyreiste keeper. Jeg ble så glad! Ballen sang i det grønne nettet i målet som var helt i orden, og jeg ble bare glad, glad, glad !!! Nå skjønte jeg at vi kom til å vinne. Jeg jublet høylytt idet jeg løp bort til klynga hvor vi feiret målet. Vi gratulerte hverandre med enda et mål og smilte og var fornøyde. Og så ga jeg Ann Kristin et lite kyss på kinnet. Et kyss! Det var til og med mitt første! Og jeg skjønte ingenting av hvorfor dét plutselig skjedde. Det ble 3-0 rett før pause, og etter at Steinar og Eilert mellom omgangene hadde bedt oss om å fortsette det gode spillet vårt, gjorde vi nettopp det, og ga oss ikke før det stod 7-0 og det var gul jubel på Nordhus grus. Ann Kristin scoret også nummer fem, og det ble dagens store snakkis både blant foreldre og spillere. Ei jente hadde scoret mål. To mål! En dusj, to ostesmørbrød og en kopp kakao senere, så jeg i den linjerte boka mi at det var de to første målene scoret av ei jente på laget vårt i år. Jeg så også at tabelledelsen vår økte etter den overbevisende seieren. Inne på mitt eget rom, med blikket ned i min egen bok og tankene i mitt eget lille univers, kjente jeg at dette gjorde at en glad følelse spredde seg i meg. Kysset ble ikke ofret en tanke. Det var en refleks fra en ung, liten gutt som ville vinne fotballkamper og som skjønte at en 2-0 ledelse hjemme mot et Vevelstad-lag på vikende front var noe vi aldri ville gi fra oss. Når jeg skriver dette er jeg (i alle fall i alder) blitt en voksen mann på straks 32 år. Likevel driver jeg fortsatt med å prøve å vinne fotballkamper og å skrive om det i linjerte bøker. Hvorfor gjør jeg egentlig det? Jo, jeg tror det er fordi fotball, ja idrett generelt, er en aktivitet og en arena der mange av de behovene man har her i livet blir møtt og ivaretatt. Man møter mange mennesker. Spennende mennesker. Man blir satt krav til. Krav om å utvikle seg, og krav om å forstå andre. Man må kommunisere. Konkurrere. Samarbeide. Eksplorere. Og så kan man leke der. Man kan leve seg inn i spillet, bli glad og kysse jenter på kinnet fordi ballen går i mål. IK Sport-71, som nå er Sport Torghatten IL, var min første idrettsklubb. Det var her jeg hadde mine første treninger og konkurranser i både friidrett, ski og fotball. For det er jeg klubben evig takknemlig. Gjennom de erfaringene klubben ga meg, skaffet jeg meg en trygg plattform å stå på når jeg nå beveger meg ut i og jobber i idrettens utrygge verden. For de erfaringene, enten det var på Nordhus grus med Steinar og Eilert ved roret, i skiløypa på Bjørnars gård eller på friidrettsstevne på Aspmyra i Bodø med Arnfinn som trygg og morsom trener, gjorde noe med meg. Og det det er det idrettsklubber skal gjøre med folk. Pål-Arne Johansen 9

10 Håndballen 2008/2009 Ny runde og nye muligheter. Vi er nå godt ut i sesongen, hvor vi i år stiller med to lag i serien, ett G10 og ett G12. I serien for gutter 10, 98/99 stiller det seks lag til sammen, Sandnessjøen (tre lag), BIL (to lag) og STIL. Her har vi vært så heldig å få med tre supre trenere, Amalie, Aurora og Susanne som har stilt opp og gjør en kjempe jobb! De rapporterer tilbake at det er en kjempefin gjeng å trene sammen med februar ble det satt punktum for årets sesong med overnattingstur til Sandnessjøen. Der ble det spilt tre kamper i løpet av helgen. En hyggelig avslutning på en fin sesong. I serien for gutter 12, 96/97 stiller det ni lag til sammen, Sandnessjøen (tre lag), Mosjøen (to Håndballen 10 lag), Hemnes, Sømna, BIL og STIL. Det er tydelig at guttene vokser til. De har gjort store framskritt både på forståelse av spillet, teknikk og styrke siden siste sesong. Til nå er det bare erkerivalen i nord (Sandnessjøen), de ikke helt har fått taket på. Også G12 laget skal avsluttet sesongen i Sandnessjøen 21. februar. I skrivende stund ligger G12 laget vårt på en tredjeplass i serien, noe de skal være kjempestolte av! Jeg vil til slutt spesielt takke Espen og Stig som har stilt opp med bussertifikat og kjørt oss til Mosjøen og Hemnes, de har vært sterkt delaktige i at vi har greid å holdt reisekostnadene på ett så lavt nivå. Vil også takke de som stiller opp og driver kafé, sekretariat, med mer når vi er arrangører. Hilsen Anita

11 Den lille hjelper Foreningen vår består nå av 13 medlemmer. I februar fikk vi et nytt medlem, etter at et av våre medlemmer sluttet etter mange år i foreningen. Ifølge protokollen har vi avholdt åtte møter i løpet av året, foruten årsmøtet. Vi har i løpet av året fått oss vår egen logo, som vi er meget stolte av. Under Sport Torghatten IL sitt årsmøte mottok Den Lille Hjelper hedersprisen for Dette kom som en stor overraskelse, og ble satte utrolig stor pris på. Vasen som fulgte med Hedersprisen 2007 fikk vi overlevert på Øygaloppen. I februar arrangerte vi karneval på Nordhus skole. Et hyggelig arrangement med godt oppmøte. Vi fikk flere tilbakemeldinger fra fornøyde barn og voksne, og mange ville gjerne komme på karneval til neste år også. Vi i Lille hjelper kommer ikke til å arrangere karneval i Julemessen, som vi arrangerte 8. november, er den saken som vi har brukt mest tid på i år. Den krevde mye planlegging og de fleste møtekveldene i 2008 har gått med til forbereding av denne. Til å være vår første julemesse var vi godt fornøyd med gjennomføringen fra vår side, og fra utstillerne fikk vi gode og konstruktive tilbakemeldinger! Vi fikk også hyggelige tilbakemeldinger fra publikum, som syntes at dette var et flott initiativ. Vi er alle enige om at julemessa er en tradisjon vi har lyst til å bringe videre, og med de erfaringene vi gjorde oss i 2008 gleder vi til å ta fatt på planleggingen av ei ny julemesse! Er det noen som ønsker å være utstillere er det bare å ta kontakt med oss i Lille hjelper! Under Øygaloppen og Brustafetten hadde vi i år også vår tradisjonelle kafé, men dette er arrangement som vi nå har sagt i fra oss. Som støtteforeningen til barneidretten i Sport Torghatten oppfordrer vi trenere/ledere til komme med skriftlige søknader til oss i Lille hjelper hvis det er utstyr man ønsker økonomisk støtte til å anskaffe! TRE MÅTER Å VELGE SPORT TORGHATTEN IL på 1. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp SPORT TORG- HATTEN IL, og aktiverer oss som mottaker av din grasrotandel. Hvis du velger å gjøre de hos kommisjonæren vil denne kunne hjelpe deg. 2. Ved å oppgi organisasjonsnummeret hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillkanalene. 3. Fra 1.mars kan du søke fram SPORT TORGHATTEN IL på Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til kommisjonæren for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på STIL hver gang du leverer Lotto, Joker, Tipping osv. TUSEN TAKK FOR STØTTEN! Nå kan du være med å støtte Sport Torghatten IL(STIL) når du deltar i spill gjennom Norsk Tipping. Grasrotandelen starter opp 1.mars, og her ser du hvordan du kan støtte oss. Spillerkortet fra Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Etter at du har valgt STIL, sikrer du at vi mottar støtte hver gang du spiller selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen, eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. VINN VINN! Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt, og du som spiller må ikke betale noe ekstra for å støtte oss gjennom å være grasrotgiver. Spiller du for eksempel for kroner på Lotto og Joker, går fem kroner direkte til STIL. Om du vinner blir premien din like stor om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. Selv om ordningen ikke starter før 1.mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1.januar. Så når du velger STIL 1.mars, vil vi få fem prosent av innsatsen din helt fra 1.januar! Og en ting vil vi i SPORT TORGHATTEN IL love deg pengene vi får inn gjennom Grasrotordningen vil uavkortet gå til å styrke arbeidet med barneidretten! Din innsats til beste for barna våre! Klipp ut Klipp ut Klipp ut Jeg vil støtte Sport Torghatten IL i Grasrotordningen, organisasjonsnr (Leveres til kommisjonæren)

12 Lilleguttenes tur til Mosjøen 2008 Også i år deltok vi med et lag i Kippermocupen St. Hanshelga. Vi reiste i privatbiler og første kamp var allerede på fredag kveld. Vi hadde med oss ti gutter og mange av disse var representert med en eller begge foreldrene på en eller flere kamper. Det er kjempebra at så mange viser interesse og støtter opp om laget. Sportslig gikk det ganske bra. Vi vant en kamp, spilte en uavgjort og tapte to kamper. Også i år var vi heldige å unngå at noen unger skader seg under oppholdet, hverken i kamp eller utenom. Guttene koste seg i fint og tørt vær i Mosjøen. Overnattingen for de fleste foregikk i den store sovesalen i Kippermohallen. Med mange unger og en del støy nattestid blir det som det pleier vanskelig å få nattero, men dette er vel en del av det å være på cup. Guttene våre skal i alle fall ha ros for å ha vært de flinkeste soverne. Også i år valgte vi å koste på oss mat fra arrangøren. Dette er populært, enkelt å organisere og vi er sikret at alle får mulighet til å få i seg skikkelig mat i løpet av helgen. Alt i alt er dette en fin anledning til å treffe andre sportsinteresserte, og den sosiale biten er nok minst like viktig for de fleste deltakerne, som den sportslige. Mye ballspill og lek utenom kampene og en del herjing hører med. For treneren er de sportslige prestasjonene det som sitter best i minnet. Guttene viste seg fra sin beste side på fotballbanen, og alle var i ekstase da vi vant stort over Steigen i siste kamp. På grunn av feil i oppsettet hadde vi ikke kamper på søndag. Vi fikk altså et kort og intenst døgn i Mosjøen. På vegne av lilleguttelaget Tommy Nygård 12

13 Fotballsesongen 2008 Fotballen har i år også rullet på Nordhus stadion. Vi har hatt med lag i serien i flere klasser, hvor vi har reist rundt på bortekamper til klubbene i nærområdet. Ballbingen har vært veldig populær og de minste har spilt sine hjemmekamper der. Det er artig at foreldre og familie stiller opp og støtter sine barn under kamp og trening. Fortsett med det! I år ble det også arrangert Knut Eriks Minnecup, og vi var også i år veldig heldige med været. Sola skinte fra skyfri himmel noe som gjorde at små og store koste seg, både på og utenfor banen. Det deltok 28 lag i klassene miniputter 01, 00, 99 og 98 og lillegutter og lillejenter i klassene 96 og 97. Den store banen var for anledningen inndelt i tre baner, hvor de eldste klassene spilte sine kamper, mens de minste spilte sine kamper i ballbingen. Under turneringen hadde vi kafé, hvor det var mulighet til å kjøpe seg middag, kaffe og kaker. Jeg vil takke alle som bidro til at turneringen ble godt gjennomført. For årets fotballsesong kommer vi også til å ha med flere lag i serien. For de eldste guttene er vi i kontakt med BIL for å se på mulighetene for å få til et samarbeid, slik at disse guttene også får et tilbud. Til slutt vil jeg takke alle trenere som har stilt opp for at barna skal få et tilbud. Det er veldig viktig, slik at vi klarer å opprettholde fotballen i klubben. Samtidig vil jeg ønske alle lykke til med kommende sesong! Barbro Saltermark Leder fotballgruppa KLUBB- OG MEDLEMS- AVTALE Vi vil minne om avtalen klubben har med MX- Sport Br.sund som gir alle klubbens medlemmer 10% rabatt på fullpris varer. Vis medlemskortet uoppfordret for å få rabatt! I tillegg har klubben egen avtale med MX- Sport Br.sund for innkjøp. LYST PÅ NYE AKTIVITETER? Klubben er hele tiden interessert i gode ideer på nye aktiviteter, og så lenge vi greier å få aktivitører/trenere skal det meste være mulig. Vi er også behjelpelige med å arrangere kurs. KLUBBDRESSER Det er fortsatt mulig å kjøpe klubbdresser, disse kjøpes direkte på MX-Sport Brønnøysund. TAKK! Vi vil med dette takke, Brønnøy Trykk AS, REMA 1000 og Posten Brønnøysund for sponsorstøtte og velvilje i forbindelse med årets kalendersalg. IKKE MEDLEM ENNÅ? Du finner innmeldingsskjema på våre hjemmesider 13

14 Orienterings-gruppa Vi har hatt noe aktivitet i 2008, og satser på enda mer i Det er gjennomført ett kurs med 3-4 deltakere. Nordhus skole har gjennomført ett o-løp på nytt kart. Dette ble tilrettelagt av Nordland o-krets. Vi håper at skolen kan bli en viktig støttespiller i det videre arbeidet. Det ble også tilrettelagt for ett o-løp ved Hilstad skole. Her var det 25 deltakere. steder er dette et populært tilbud til turister i sommersesongen. Informasjon vil komme om disse aktivitetene på hjemmesiden ved påsketider. Følg med, følg med! Glenn R Vi vil forsøke å starte opp kurs for alle interessert etter påske. I denne sammenheng arbeides det med å få en instruktør fra kretsen til å delta. Da er det også ønskelig at flere voksne stiller opp og hjelper til i organiseringen. Det blir også utarbeidet et forslag om salg av turorienteringskonvolutter. Dette er konvolutter som inneholder kart over flere nærområder. Dette tilbudet vil gi mange fine turmuligheter og påskudd for å komme seg ut i naturen. Mange 14

15 AEROBIC/STEP-MIX Hei igjen sportsfolk! Jeg er som leder av trimgruppa utrolig glad og lettet over at vi nå endelig har fått ny forsterker på plass. Lyd er veldig viktig når man har opp til 30 trimglade damer i en sal som skal instrueres og ledes igjennom diverse program. Dette har ikke vært helt enkelt i år med mye mik-mak på grunn problemer med strømmen for mye strøm?? Samme det, nå er det i orden og damene holder ut. All ære til både ledere og dere som trener for at dere ikke gir opp! Vi hadde i høst trening på mandag, tirsdag og torsdag, men er etter jul startet med kun mandag og torsdag fordi oppmøte var for lavt på tirsdager. Det er da aerobic på mandag, og step-mix på torsdag. Ble nødt til å forskyve treningstida noe på torsdag til kl for at det skulle bli plass til alle nå som vi har så mange barn som også skal ha salen. Vi hadde også i 2008 oppvarming før Øygaloppen og vi hadde Julestep hvor damene trente i nisselue i to hele timer. Vår eminente aerobicinstruktør har nå trent oss i en mannsalder, godt over 20 sier hun selv, og det merkes for hun er rå! Hun blir bare tøffere med årene vår kjære Liz Laumann. Jentene setter utrolig stor pris på at du fortsatt holder ut Liz! Takk, takk! Vi har fortsatt Eli Lyngøy Torgnes som vikar, men hun er ikke mye benyttet enda dette året da de to instruktørene vi har er så stabile. Fortsett med det! Men er det noen som har en instruktør i magen så si fra for det kan fort bli behov for flere. Da ønsker jeg alle en fin vår med mye god trening både inne og ute! Du som ikke er kommet i gang enda, det er ikke noe å vente med. Trening er bra både for fysikken og psyken! Oversikt over treningsavgift hos oss finner du på Ellers er det badminton og ballspill både for damer og herrer, treningstidene for alle finner du på vår hjemmeside. Følg også med på hjemmesiden før trening hvis det skulle være noen beskjed om plutselig avlysning. Det har dessverre vært en del avlysninger i høst, men vi håper den tid er forbi. Asgjerd Bjørgum Ovesen Leder for trimgruppa 15

16 Disse støtter Toft Utvikling AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Tlf Utleie av leiligheter, marina, sjoboder m.m. Postboks Brønnøysund Tlf Salhussletta Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Storgt. 51/ Brønnøysund Tlf Tlf Tlf Tlf Trykksakene får du hos Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Brønnøysund Boks Brønnøysund Tlf

17 Disse støtter Galeasen HOTELL AS Tekst ata AS Kaigata 2. TLF Tekst ata AS Boks Brønnøysund Tlf Brønnøysund Postkontor 8900 Brønnøysund Vi utfører alt i maling, tapetsering, gulvlegging, flismontering, kostnadsoverslag m.m. I butikken finner du masse nyheter og gode tilbud. Velkommen til Gårdsøyv Brønnøysund Tlf Internett: ESSOBRYGGA BRØNNØYSUND Strømsneset Tlf Fax Postboks Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund 17

18 Disse støtter Ødegaard Anlegg AS Hummelhaugen Brønnøysund Telefon Brønnøy Interiør Salhus OG BAD Tlf Valvn. 11 Postboks Brønnøysund Fjord Marin AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Farmenv. 40 Postboks 373, 8901 Brønnøysund Telefon Telefaks K J Ø K K E N Brønnøysund Byggspesialisten AS Kaigata - Tlf SALHUS Brønnøysund CUBEN HAVNEGT. 29, 8900 BRØNNØYSUND - Tlf for Sør-Helgeland Storgt Brønnøysund - Tlf Brønnøysund Tlf ELEKTRIKER N AS AUTORISERT INSTALLATØR - STERKSTRØM/SVAKSTRØM Postboks Brønnøysund Tlf Fax: Mobil: Storgt Brønnøysund - E-post: 18

19 Klubbrekorder Sport Torghatten IL DAMER HERRER Bane 60m 8,4 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 14,0 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 30,4 Vera Engen S.sjøen m 66,7 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 2.31,9 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 3.25,2 Lisbeth Elvebakk Nordhus m 5.17,7 Lisbeth Elvebakk Br.sund m 11.36,6 Lisbeth Elvebakk Nordhus m hekk 18,6 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 35,1 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 76,0 Lisbeth Elvebakk Br.sund Høyde 1,50 Anita Ødegaard Ytteren Lengde 4,62 Nina Engen 1982 Høyde u/t 1,21 Nina Engen Salhus Lengde u/t 2,53 Tove Juliussen Nordhus Kule 10,56 Marit Horn Bislett Diskos 32,30 Rita Hansen Bodø Spyd 31,80 Rita Hansen Bodø kamp 2340 Lisbeth Elvebakk Nordhus kamp 3244 Nina Engen Nordhus x400m hekk 5.24,9 Rita Hansen Anita Olsen Tove Juliussen Emmy Jæger Br.sund x800m 10.23,8 Emmy Jæger Rita Hansen Anita Olsen Br.sund m st. 2.53,7 Helen Ødegaard Turid Torgersen Anita Ødegaard Ramona Hårsvær Br.sund m 11,89 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 24,28 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 53,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 1.58,3 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 2.49,7 Øystein Johansen Br.sund m 4.04,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 9.10,2 Øystein Johansen N.rud/Oslo m 16.19,5 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 34.13,6 Øystein Johansen Stovner/Oslo m ,8 Arnfinn Torgnes Nordhus t løp 16334m Arnfinn Torgnes Nordhus m hekk 19,3 Steinar Horn Nordhus m hekk 28,6 Terje Knutsen Asp/Bodø m hekk 61,8 Jan Oddvar Olsen m hekk 10.38,41 Arnfinn Torgnes Asp/Bodø Høyde 1,80 Kai Arne Andreassen Gjøvik Lengde 6,15 Kai Arne Andreasen Lillehammer Stav 3,60 Jim Roger Torgersen Nordhus Tresteg 12,18 Steinar Horn Br.sund Høyde u/t 1,48 Thorleif Holmstrand Salhus Lengde u/t 3,13 Gunnar Hansen Nordhus Kule 11,65 Jan Holmstrand Nordhus Diskos 34,88 Jan Holmstrand Nordhus Spyd 49,88 Jan Holmstrand Vik Helgel Slegge 39,76 Kai Myrvang Nordhus kamp 2217 Arnfinn Jensen Br.sund kamp 4501 Steinar Horn Nordhus x100m 50,1 K. Ingebrigtsen T. Knutsen A.M. Knutsen K.O. Lund Br.sund x400m 3.57,9 J.O. Olsen K.O.Lund A. Ovid T. Knutsen Br.sund x1500m 19.44,2 J.O. Olsen Ø. Johansen A. Ovid T. Knutsen Br.sund m st. 2.21,4 S. Horn A. Ovid A. Torgnes Ø. Johansen Br.sund Ajour pr

20 Innkalling ÅRSMØTE Saksliste Sport Torghatten IL Søndag , Nordhus Samfunnshus, vestibylen Kl. 19:00 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 8. Budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder, nestleder og sekretær b) Tre varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste årsmøte. 11. Utdeling oppmerksomheter Styret 20

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer