ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor"

Transkript

1 Klubbavis ÅRGANG Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

2 Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset av: Internt nr. Dato: Type Ant.ferdig Km.stand Telef.nr. Fakt.nr. Mek. nr. Reg.nr. Selskap Takstmann Ordre VERKSTEDET Arbeidsordre litt mer personlig MOTOR ELEKTRIKER N AS Forgasser Motorvask Av/På mont. Justert Repar. Skiftet KAROSSERI Lås/Låsesylinder Døråpner/Utv./Innv. Av/På mont. Overhalt Ettersett Overhalt Ettersett Justert Repar. Skiftet DELER/REKVISITA Ventiler/Kamaksling Ruteheis Vannlekk./pumpe Ruteheis Radiator/slanger Frontrute/Bakrute Topp-pakn. Siderute ELEKTRISK ANLEGG Fordeler/lokk/kabler Plugg/Bat.Start./Dyn.reg. DRIVVERK Pærer/Sikr. Clutch/trykklager BREMSER Univ.ledd/Foran/Bak Band/Klosser/For/Bak Lekkasje/Gear/Kardang Sylindre/Hjul/Hoved Tromler/Skive/Slange EKSOSANLEGG Håndbrems-wire Rør Foran/Bak FORSTILLING Potte Foran/Bak Toe-in UTSTYR Camber Speil/Viskere Caster Sikkerh.seler Foran/Bak K.P.I. Speedwire Kingbolter/ledd KM-SERVICE iflg.kupong Støtd./For/Bak Service Lenkarm/h./v. Smøring STYRING Olje motor Sport Torghatten IL vil benytte anledningen til å rette Ende stor ledd/y./h./v. takk til Jøran Olje Filter/Luftfilter Horn Ende ledd/i./h./v. Olje Gear/Kardang Snekke/Tangstang Frysevæske for også i år å ha bidratt med fotos til årets klubbavis. Hjullager foran/bak Vask Utv./Innv. Supplerende opplysninger Smøring Gummi Layout: BRØNNØY TRYKK AS - Trykk: PRINFO RØNNES AS Reservedeler iflg. bilag Arbeidspenger Verkstedsmateriale Fakt. beløp Kr. Avgiftspliktig/Fritt

3 STYRET: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Vara Oversikt over verv 2008/2009 Tom Ragnar Andersen Stig Arve Høyvik Turid Halseth Kjetil Mathisen Gøril Mork Elin S Ovesen Per Otto Iversen Bente Olsen GRUPPELEDERE: Barneidrett Gøril Mork Trim Asgjerd Ovesen Fotball Barbro Saltermark Håndball Anita Rosland ANDRE VERV: Webansvarlige Materialforvalter Baneutvalg Revisorer Hederstegnkomitè Valgkomitè Geir Eidheim Johnny W Lorentzen Kjetil Mathisen Roger Aspaas Trond Otto Johnsen Ståle Brun Ulf Skipsfjord Leif Atle Warholm Kari Bentzen Johnny W Lorentzen Gjøran Larssen (leder) Barbro Saltermark Rita Brun Elaine Svartis(vara) Leder n har ordet Enda et år er tilbakelagt i Sport Torghattens historie, og det er tid for et tilbakeblikk på det som har skjedd siste år, og kanskje også prøve å se litt fremover i tid. Det gledelige siste år er at vi har klart å få til nye aktiviteter i idrettslagets regi. Det dreier seg om turn/dans for ungene, noe som det har vært snakk om i mange år. Det er et resultat av engasjementet fra Sonja Sandøy og Sissel Salhus at vi har dette tilbudet i dag. Tusen takk for innsatsen så langt, og vi håper at det dere har fått i gang kan motivere andre foreldre til å bidra med aktiviteter som kan engasjere ungene til lek, fysisk utfoldelse og skape trivsel i lokalsamfunnet. Et annet gledelig tilskudd er orienteringsgruppa som nå har fått utstyr og kart over lokalområdet, dette kan bidra til aktivitet for medlemmer i alle aldre. Denne aktiviteten har av forskjellige årsaker ikke kommet skikkelig i gang, men denne våren håper vi på en oppblomstring, og stor aktivitet i den ypperlige naturen som omgir oss. Vi har også hatt positiv utvikling på den teknologiske siden. Etter at vi tok investeringen med en ny heimeside er det blitt mulig at flere i klubben kan dele på jobben med å holde siden oppdatert, og gjøre den aktuell. Den nye heimesida vår er blitt bedre og bedre. Her er det noen ildsjeler 3 med interesse for denne typen arbeid som skal ha æren for dette. I tillegg til bedre arbeidsforhold for de som legger ut stoff på heimesida, er utseende blitt bedre og mer oversiktlig. Uansett utforming av en slik tjeneste er det viktig at brukerne lærer seg å benytte dette mediet. Gjennom litt trening og leiting vil alle finne informasjon om klubben og aktiviteter. Vi legger mer og mer opp til at dette er måten vi gir informasjon på. Det koster oss lite i forhold til de utgifter som vi tidligere har brukt gjennom annonsering i avisen. Finner du ikke frem eller synes det er mangler, er vi alle interessert i tilbakemeldinger, og det er dere brukere som kan gjøre dette produktet bedre og mer i tråd med ønskene. Vi har et håp om at vår heimesida til Sport Torghatten IL kan bli et viktig og naturlig oppslagspunkt, både for de som er medlemmer og de som vil delta på de arrangementer som vi gjennomfører. Det er ikke så mange barn og unge som bor på Torgøya. Når det i tillegg er skeivfordelig av gutter og jenter blant de yngste i de forskjellige årskullene, gir dette seg utslag i variasjoner i lagaktivitetene vi kan tilby i klubben. For noen år siden hadde vi to jentehåndballag med i seriespillet. I år er det to guttelag som er med. På samme måte er det problematisk når noen års-

4 kull ikke er så tallrike. Enkelte årsklasser blir skadelidende, og vi kan ikke gi et tilbud. Vi har forsøkt å få til samarbeid med andre klubber, men dette har vist seg og ikke alltid å være like lett. I år måtte vi trekke et fotballag fra serien siden det ikke var nok mange igjen for å fortsette aktiviteten. I slike tilfeller er det ikke annet å gjøre enn å anbefale ungene til å delta hos andre klubber. Problemet med denne utviklingen er de følgeskadene det får for Sport Torghatten når det til neste år skal startes med nye lag, siden det er to årskull som er i samme idrettsklasse. Dersom en årsklasse forsvinner er ofte grunnlaget for aktiviteter i fremtiden borte. Målet for oss må være at vi klarer å gi et sportslig tilbud så lenge ungene er elever ved Nordhus skole. For å få dette til, kreves det et godt samarbeid med andre klubber og foreldre, og klare regler før sesongen starter. Dette er en viktig forutsetning og krever engasjement og innsats fra våre trenere i fremtiden. Når vi så i tillegg ser at det kommer større klasser i fremtiden er det spesielt viktig å få til et fornuftig samarbeid som bevarer aktiviteten i laget. Etter fjoråret med stor aktivitet med bygging av ballbinge har det ikke skjedd så mye på anleggsfronten dette året. Årsaken til dette er den planlagte utbyggingen ved Nordhus skole og vårt håp om et samarbeid og utvikling av skolebygget i lokalsamfunnet. Baneutvalget har ikke blitt aktivisert av styret siden det var et håp om at skoleutbyggingen skulle medføre et lagerrom til idrettslaget. Vi har forsøkt å påvirke kommunen til å foreta den planlagte utbygging i tilknytning til gymsal og vestibyle, men ser ikke ut til å lykkes med dette. Nå ser det ut til at vi må finne på andre måter å løse dette lagerproblemet på. Den tidligere planlagte oppussing av Sports-bua må gjennomføres og vil avhjelpe noe på behovet for et eget lokale. Som dere ser av regnskapet er økonomien i klubben god. Dette er betryggende og gir oss en del handlefrihet. Styret har vært samlet i synet på å 4 prioritere investeringer i anlegg og utstyr som gir oss større aktivitet. For medlemmene i klubben betyr det at det ikke er treningsavgifter for barn, og treningsavgifter til selvkost for voksne. Klubbens filosofi med at alle kan bidra litt dersom det skal gjennomføres noe ekstra er blitt videreført. Unger som skal på turer utenom seriespill bidrar med flaskeinnsamlinger, lotterier, og foreldre arrangerer kafeer ved forskjellige arrangement. På denne måten blir det ingen eller bare en liten egenandel å betale. Den egeninnsats som i tillegg til å minske de økonomiske kostnadene for familien, bidrar også til trivsel i lokalmiljøet. På inntektssiden har ikke Øykalenderen gitt oss de inntekter vi håpet på. Dette har det vært forskjellige årsaker til, og vi mener at vi har lært en del, og at denne lærdommen skal kunne utnyttes til et bedre og inntektsbringende produkt for fremtiden. Dersom vi får rettet opp i manglene vi i dag ser i tidligere utgaver, vil vi også neste år forsøke å gi ut en kalender. Så derfor er det bare å leite fram bilder som du har liggende som kan benyttes i neste utgave. Medlemstallet er stabilt i klubben. Ønsket vårt er at enda flere hadde støttet klubben gjennom et medlemskap. Vi mottar en del offentlig støtte som regnes ut etter medlemstallene. Derfor vil det ikke bare være din kontingent, men også andre midler som kommer klubben til gode gjennom ditt medlemskap. Meld gjerne hele familien inn, og støtt oss i arbeidet for et aktivt lokalmiljø for alle på Torgøya. Da vil jeg avslutte med å takke Den Lille Hjelper, tillitsvalgte, trenere og foreldre for god innsats i løpet av året som gikk. Mange vil fortsette i arbeid for klubben videre fremover, andre trapper ned og overlater sin plass til nye krefter. Jeg ønsker alle lykke til i det viktige arbeidet som gjøres for trivsel, fysisk utfoldelse og lek blant barn i alle aldre på Torgøya. Tom Ragnar Andersen Leder

5 Inntekter 2008 Sponsorinntekter 20000,- Salgsinntekter stevner 40429,- Tilskudd Ballbinge 35000,- Tilskudd 71838,- Øremerkede tilsudd 30000,- Loddsalg/kalendersalg 14870,- Treningsavgifter 21290,- Medlemskontingenter 26248,- Påmeldingsavgifter 9400,- Div. inntekter/renteinntekter 58370,- Sum inntekter ,- Balanse Eiendeler Håndballbane 96496,- Egenkapital ,- Investering i andeler 2500,- Åres resultat ,- Innskudd Coop 9958,- Kortsiktig gjeld - 400,- Innskudd postbanken ,- Varelager premie 5000,- Sum eiendeler ,- Sum gjeld og egenandel ,- Leif Atle Warholm (sign.) Revisor Antall medlemmer i Sport Torghatten Il var pr stk. Fortsatt har vi dessverre noen som ikke betaler kontingenten sin, noe vi er avhengige av at alle gjør for at vi på sikt skal kunne opprettholde det gode tilbudet vi har til barna våre, blant annet med å unngå treningsavgift til ungene. Resultatet pr viser et underskudd på ,- noe som er betydelig bedre enn budsjettert. Det ble i fjor budsjettert med et underskudd på vel ,- da utgiftene i forbindelse med ballingen kom i At resultatet ble bedre enn budsjettert skyldes flere ting, ballbingen ble billigere en budsjettert, vi har gjort minnecupen mer lønnsom, og i tillegg ble ikke prosjektet med renovering av Sports-bua og grusing av løypetraseen gjennomført. De to sistnevnte prosjektene håper vi blir gjennomført i Også i år har vi fått stor støtte fra vår trofaste sponsor Regnskap Utgifter 2008 Dommerkostnader 4350,- Påmeldingskostnader 26676,- Treningsutgifter 46250,- Overtrekksdresser 1468,- Avskriving håndballbane 24124,- Leie lokaler 7000,- Vedlikehold Nordhusbanen 6313,- Ballbinge ,- Kontorrekv./Edb 20909,- Trykksaker 31869,- Møter, kurs o.l 3472,- Porto 1178,- Reisekostnader 8044,- Salgskostnader stevner/cup 14045,- Annonser/reklame 3713,- Gaver/premier 20276,- Medlemskontingenter 8200,- Div. utgifter 6978,- Sum utgifter ,- Kommentar til regnskap 2008 Ulf Skipsfjord (sign.) Revisor Rema 1000, og vi har oppretthold vårt gode forhold til MX-Sport Brønnøysund, med de avtalene vi har der. Takk til dem begge! Sport Torghatten IL har en solid økonomi for tiden, dels fordi vi har hatt forholdsvis lavt aktivitetsnivå de siste par årene, og dels fordi vi har forsøkt å tenke økonomisk i alle ledd. I så måte må vi gi all honnør til håndballgruppa som de siste par årene har vist en stor evne til å få ned reiseutgiftene! Med den gode økonomien vi har i klubben, skal vi ikke være redde for å bruke penger på det vi er til foraktivitet for barna våre. Når orientering kommer i gang for fullt til våren, og med økende elevtall på skolen, er det grunnlag for stor aktivitet fremover. Kjetil Mathisen Kasserer

6 Styrets arbeid I denne perioden har klubben gjennomført fem styremøter. Det er i tillegg planlagt ett møte til før årsmøtet. Styret har hatt 42 saker oppe til behandling. I tillegg til styret er gruppeledere og web-ansvarlig innkalt til møtene. På årets første styremøte, med flere nye tillitsvalgte, ble det anledning til å presentere seg selv for hverandre. Det ble også gått gjennom status for hver gruppe og hvilke aktiviteter som stod på planen utover våren. Det ble fordelt oppgaver til Øygaloppen og Torghatten Rundt. Det var også tid for å melde på lag i håndball/fotball til kommende sesong samt begynne å tenke på Knut Erik`s minnecup! Forrige år ble det laget årskalender med bilder fra Torgøyan for første gang. Etter en evaluering ble det vedtatt gjort noen justeringer før årets utgivelse av kalender. Dette både i forhold til opplagsantall, innbindingsmetode og salgsstart. Idrettslaget har også for 2009 gitt ut kalender, og det jobbes nå videre for å få til en enda bedre kalender for 2010! Klubbens største årlige arrangement- Knut Eriks`s minnecup gikk av stabelen i august. Styret samt gruppeledere startet planleggingen før sommerferien. Her ble det tatt avgjørelse om klasseinndeling, påmeldingsavgift, frister og invitasjon. Etter ferien ble det satt opp komitèliste og lagoppsett. Foreldrene var flinke til å stille opp på cupen og, bidro til et flott overskudd i klubbkassa! Nytt skoleår betyr ny fordeling av treningstimer både på samfunnshuset på Nordhus og i Brønnøyhallen. Her forsøker styret å prioritere de yngste før timene til de voksne blir fordelt. Nytt i høst er også et tilbud til herrene og damene hvor det i hovedsak er lagt opp til ulike ballspill. I vinter hadde klubben også som mål å komme i gang med kurs i orientering. I høst var det oppstart, men med få fremmøtte. Klubben satser derfor på nye kurs denne våren. lokaler for klubben. Ulike alternativ har vært berørt i løpet av året, og vi håper på en endelig løsning i 2009! Fra og med nyttår skulle alle med treneransvar for barn og unge under 18 år ha godkjent politiattest. Dette er tidligere vedtatt av Norges Idrettsforbund. Styret fikk i oppgave å sørge for at alle søknader om politiattest ble sendt til lokale politimyndigheter, og i ettertid føre liste over trenere i klubben med gyldig politiattest. Eventuelle nye trenere må fortløpende ha godkjent attest for å kunne ha treneransvar! Utover høsten har problemer med musikkanlegget i salen ført til noen problemer for trim-damene våre. Nå skal endelig ny forsterker være montert og anlegget være i orden! Klubben har i flere år hatt ulike trimposter ute på Torgøyene. Det er nå i ferd med å bli gjort noen endringer. Noen poster blir tatt bort og nye kommer til. Tradisjonen med trekking og premiering vil bli videreført! I tillegg jobbes det med rundløype ved Nordhus stadion noe som kan være et bidrag til økt aktivitetsnivå spesielt vinterstid! Til jul ble det kjøpt inn julegaver til alle med verv og treneroppgaver i klubben. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på, og det er morsomt å gi litt tilbake til som sørger for at ungene har ett idrettslig tilbud. Styret har også fått klubben registrert i Frivillighetsregisteret, slik at vi får mulighet til å delta i Grasrotordningen(se egen sak). Det kommende året byr på nye spennende oppgaver med rehabilitering av Sports-bua og ferdigstillelse av den nevnte løypetraseen rundt Nordhusbanen. Turid Halseth Sekretær Brustafetten ble arrangert i september og her med hjelp fra Lille Hjelper på kjøkkenet. De stod også for kafèdrifta under Øygaloppen. Klubben får her kjærkommen støtte til innkjøp av utstyr øremerket barneidretten. Styret jobber fortsatt videre med å få til klubb/lager 6

7 Baneutvalget Det har det siste året ikke vært noen stor aktivitet i baneutvalget. Dette har bakgrunn i at styret har villet avvente og se hvilken form utbyggingen av Nordhusskola skulle få. Det ser nå ut til at utbyggingen ikke blir lagt i området rundt gymsal eller mot Sportsbua. Derfor ligger alt til rette for at vedtaket fra fjorårets årsmøte med det planlagte prosjekt med bom foran banen, og oppussing av redskapsbu, kan starte dette året. I tillegg vil grusing og planering av rundløypa rundt banen nå bli gjennomført. På anleggsfronten har det blitt gjort en del elektriske endringer, siden Helgelandskraft endret på linjenettet rundt skolen. Kraftlaget har utført arbeidet med omlegging av strøminntak m.m. Strømmåler er nå montert i NKS bygget. Ballbingen har blitt vedlikeholdt og ødelagte planker er blitt skiftet ut. I tillegg er det blitt satt opp fangnett mot øst. Baneutvalget satser altså på større aktivitet i 2009, og det vil etter all sannsynlighet bli lagt opp til dugnader i forbindelse med utbedringene som skal gjøre. Da regner vi med at innsatsen fra foreldrene blir minst like stor som ved oppføring av Ballbingen! For baneutvalget Trond Otto Johnsen Barneidretten Da var vi i gang igjen i det nye året, og det er alltid godt å begynne på igjen både for voksne og barn. På vinteren og i mørketiden kan det bli mye innetid og roligere, derfor er det viktig å være litt i aktivitet og benytte seg av inne treningene som vi har i gymsalen på Nordhus. Vi har et tilbud til alle alders grupper fra 4-5 åringer og oppover. Vi har også fått et nytt tilbud, som er dans/turn til jenter fra 3-5 klasse(se egen sak). Fra 1. Klasse og oppover er vi med på en del turneringer, som består av fotball, kurvball, landhocky og håndball. Når våren kommer og det blir varmere i været trekker vi ut. Da går vi over til fotballtrening. Vi har vært med i serien og spilt fotballkamper og cuper alt fra Vega til velfjorden. I fjor var vi den eneste klubben som hadde med et 1.klasselag i serien i fotball. Det var noen utfordringer både for voksne og barn, det ble slitsomt for de minste, og motivasjonen var ikke lett å holde oppe. Men jeg synes at barna var kjempeflinke og sto på hele tiden, til tross for at de bare møtte større motspillere. Mange flinke foreldre som stilte opp og støttet de, og var en utrolig heiagjeng:) (Stor takk til Line Pedersen som jobbet hardt i denne perioden). De som var 7 2.klasse i fjor gjorde også mange gode fotballkamper, og er en utrolig stå på gjeng med bare en jente på laget. Vi har hatt to flinke og tålmodige gutter (Markus og Sigurd) som har vært med og trent 2 & 3 klasse i fotball/håndball, det har vært stor inspirasjon og ungene har hatt noen og se opp til. Ballbingen er vel noe av fortjenesten for at vi har mange gode spillere, der har de lagt ned en god del trening. Foreldrene er helt utrolig, heier og støtter ungene på kamper og er veldig behjelpelig J Det er mange foreldre som stiller opp på treninger, det blir litt av de samme som går igjen år etter år. Stor innsats fra både Lars Petter Svartis og Sissel Salhus som har stilt opp i mange år. Derfor er det viktig at vi stiller opp for ungene for at vi skal klare å ha et tilbud til ungene ute på øyan, så vi trenger mange positive sjeler som vil være med. Det er veldig viktig, og ikke minst gøy, å følge ungene i utviklingen. Stor takk til alle som har stilt opp på treninger, kamper og kjøring. Ser fram til en hyggelig vår i lag med mange treningsglade barn i alle aldre. Gøril Mork Barneidrettsleder

8 Barneidrett Turn Det har i mange år blitt etterlyst en turn/dansetrening for jenter på Torgøyan, siden det er mange av jentene som ønsker andre alternativ enn fotball og håndball. I fjor høst fikk vi startet en slik gruppe, og nå er det en ivrig gjeng med jenter fra 4-6. klasse som møtes hver onsdag mellom kl og Det varierer fra 12 til 15 jenter som møtes i gymsalen. Det øves på mange artige og fine danser, og jentene er allerede blitt utrolig dyktige. Akkurat nå for tiden er det ABBA -musikken som er i skuddet. Det øves på forskjellige danser og egentlig tenkte vi at det skulle ha en danseoppvisning før jul, men tida gikk ifra oss. Nå får vi heller satse på at vi kan få til en liten oppvisning til påske. Hilsen Sonja og Sissel Trim postene våre har det siste året hatt bortimot 1500 besøkende. Blant de har skrevet seg inn i trimbøkene (og er medlem av Sport Torghatten IL ), trekkes det ut premier som deles ut på årets årsmøte. Siden det stadig legges ut nye byggefelt og veier på Torgøya finner vi det naturlig å foreta en del endringer på trimpostene som Sport Torghatten har hatt. Vi reduserer antallet og kommer med et nytt trimpunkt i dette året. På Nordenden av øya blir den eksisterende trimposten Melkvika videreført. På Toft beholdes det trimbok i melkespannet i Trimløypa som før. TRIMPOSTENE På Nordhus beholdes postkassen i enden av Susåsen. Ny postkasse settes opp på baksiden av Torghatten. Denne kassen plasseres i rundløypa på brua som går over bekken ved gården sørvest av Torghatten. På denne måten reduseres antallet trim bøker til 4. Det vil etter hvert komme mer informasjon og kart med avmerking av trimpostene på hjemmesiden. GOD TUR! 8

9 Kyss på kinnet Vi hadde hjemmekamp. En viktig en i alle fall for meg. Vevelstad stod på den andre banehalvdelen. De hadde vært gode før men de var ikke like vasse lenger. Likevel var jeg veldig nervøs. Som vanlig. Jeg ville så gjerne vinne kampen. Denne også. Vi hadde gjort det bra i serien dette året. Veldig bra. Det var nesten bare jeg som visste det for jeg førte statistikk over alle kampene, med resultat, målscorere og til og med når de ulike målene kom. Jeg spilte med klokke sånn at jeg kunne huske tidene. Jeg tror det var sånn at man ikke skulle lage tabeller for barn også på den tida men jeg hadde min egen. Etter kveldsmaten hjemme førte jeg opp både den og all annen statistikk jeg kunne huske fra dagens kamp. Men nå stod altså Vevelstad for tur. En ny kamp skulle spilles, før den ble ført inn i den linjerte boka jeg hadde funnet på skolens låste rekvisita-lager. Vi var åtte stykker i klassen min på Nordhus skole. Fem gutter og tre jenter. Alle spilte fotball. Og alle hadde nettopp fått utdelt hver sin gule drakt med svart nummer bakpå. Og svart shorts også for de som ville ha den utenpå stillongsen eller buksa de spilte med. Selv spilte jeg med ei rosa og sort bukse jeg selv hadde laget på skolen, og byttet på om jeg brukte shortsen eller ikke. Mot Vevelstad brukte jeg den ikke. Det gjorde derimot Ann Kristin. Hun spilte i shorts og løp fortere enn meg. Fordi jenter utvikler seg tidligere enn gutter og alt det der hadde hun slått meg på 60-meteren denne våren og det irriterte meg grenseløst. Men nå var vi på samme lag, og jeg kunne bruke min styrke pasningene til å utnytte hennes styrke farten. Vevelstad forsvarte seg godt i starten av kampen i solsteiken på Nordhus grus. Jeg husker at vi spilte sjuerfotball på tvers av den store banen, og at det ene målet hadde en litt bøyd stang fordi en bil hadde rygget inn i den. Vi pleide å spille mot dét målet i førsteomgangen i hjemmekampene våre, men nå spilte vi mot det andre. Vi spilte mot det målet som var helt i orden. Det målet som ikke var skadeskutt av verken vær, vind eller biler. Eller av skuddene til Tommy, som skjøt så hardt. Robin scoret 1-0 for oss. Han var en måltyv, og nå var han frempå igjen. Sju minutter var spilt. Jeg kikket på klokka og memorerte det så godt jeg kunne Robin. Sju Robin. Sju. Men jeg fryktet fortsatt Vevelstad. De hadde en spiss som het Terje. Han hadde scoret mot oss før. Her gjaldt det å stå på. Denne kampen var ikke vunnet ennå Men frykten min for de grønnkledde som hadde kjørt ferge for å komme hit til Nordhus stadion, viste seg å være unødvendig. For vi var et lag, en skoleklasse på åtte, som var i flytsonen. Vi beveget oss mye, og spilte ballen bra. Og nå var Ann Kristin på løp med grønne gutter på slep. Det gikk fort. Og jeg hadde ballen Stikkeren inn i det ikke offside-belagte bakrommet var godt tilpasset løpet hennes. Med grønningene på slep tuppet hun, ja dette husker jeg særlig godt, hun tuppet ballen hardt til venstre for Vevelstads høyreiste keeper. Jeg ble så glad! Ballen sang i det grønne nettet i målet som var helt i orden, og jeg ble bare glad, glad, glad !!! Nå skjønte jeg at vi kom til å vinne. Jeg jublet høylytt idet jeg løp bort til klynga hvor vi feiret målet. Vi gratulerte hverandre med enda et mål og smilte og var fornøyde. Og så ga jeg Ann Kristin et lite kyss på kinnet. Et kyss! Det var til og med mitt første! Og jeg skjønte ingenting av hvorfor dét plutselig skjedde. Det ble 3-0 rett før pause, og etter at Steinar og Eilert mellom omgangene hadde bedt oss om å fortsette det gode spillet vårt, gjorde vi nettopp det, og ga oss ikke før det stod 7-0 og det var gul jubel på Nordhus grus. Ann Kristin scoret også nummer fem, og det ble dagens store snakkis både blant foreldre og spillere. Ei jente hadde scoret mål. To mål! En dusj, to ostesmørbrød og en kopp kakao senere, så jeg i den linjerte boka mi at det var de to første målene scoret av ei jente på laget vårt i år. Jeg så også at tabelledelsen vår økte etter den overbevisende seieren. Inne på mitt eget rom, med blikket ned i min egen bok og tankene i mitt eget lille univers, kjente jeg at dette gjorde at en glad følelse spredde seg i meg. Kysset ble ikke ofret en tanke. Det var en refleks fra en ung, liten gutt som ville vinne fotballkamper og som skjønte at en 2-0 ledelse hjemme mot et Vevelstad-lag på vikende front var noe vi aldri ville gi fra oss. Når jeg skriver dette er jeg (i alle fall i alder) blitt en voksen mann på straks 32 år. Likevel driver jeg fortsatt med å prøve å vinne fotballkamper og å skrive om det i linjerte bøker. Hvorfor gjør jeg egentlig det? Jo, jeg tror det er fordi fotball, ja idrett generelt, er en aktivitet og en arena der mange av de behovene man har her i livet blir møtt og ivaretatt. Man møter mange mennesker. Spennende mennesker. Man blir satt krav til. Krav om å utvikle seg, og krav om å forstå andre. Man må kommunisere. Konkurrere. Samarbeide. Eksplorere. Og så kan man leke der. Man kan leve seg inn i spillet, bli glad og kysse jenter på kinnet fordi ballen går i mål. IK Sport-71, som nå er Sport Torghatten IL, var min første idrettsklubb. Det var her jeg hadde mine første treninger og konkurranser i både friidrett, ski og fotball. For det er jeg klubben evig takknemlig. Gjennom de erfaringene klubben ga meg, skaffet jeg meg en trygg plattform å stå på når jeg nå beveger meg ut i og jobber i idrettens utrygge verden. For de erfaringene, enten det var på Nordhus grus med Steinar og Eilert ved roret, i skiløypa på Bjørnars gård eller på friidrettsstevne på Aspmyra i Bodø med Arnfinn som trygg og morsom trener, gjorde noe med meg. Og det det er det idrettsklubber skal gjøre med folk. Pål-Arne Johansen 9

10 Håndballen 2008/2009 Ny runde og nye muligheter. Vi er nå godt ut i sesongen, hvor vi i år stiller med to lag i serien, ett G10 og ett G12. I serien for gutter 10, 98/99 stiller det seks lag til sammen, Sandnessjøen (tre lag), BIL (to lag) og STIL. Her har vi vært så heldig å få med tre supre trenere, Amalie, Aurora og Susanne som har stilt opp og gjør en kjempe jobb! De rapporterer tilbake at det er en kjempefin gjeng å trene sammen med februar ble det satt punktum for årets sesong med overnattingstur til Sandnessjøen. Der ble det spilt tre kamper i løpet av helgen. En hyggelig avslutning på en fin sesong. I serien for gutter 12, 96/97 stiller det ni lag til sammen, Sandnessjøen (tre lag), Mosjøen (to Håndballen 10 lag), Hemnes, Sømna, BIL og STIL. Det er tydelig at guttene vokser til. De har gjort store framskritt både på forståelse av spillet, teknikk og styrke siden siste sesong. Til nå er det bare erkerivalen i nord (Sandnessjøen), de ikke helt har fått taket på. Også G12 laget skal avsluttet sesongen i Sandnessjøen 21. februar. I skrivende stund ligger G12 laget vårt på en tredjeplass i serien, noe de skal være kjempestolte av! Jeg vil til slutt spesielt takke Espen og Stig som har stilt opp med bussertifikat og kjørt oss til Mosjøen og Hemnes, de har vært sterkt delaktige i at vi har greid å holdt reisekostnadene på ett så lavt nivå. Vil også takke de som stiller opp og driver kafé, sekretariat, med mer når vi er arrangører. Hilsen Anita

11 Den lille hjelper Foreningen vår består nå av 13 medlemmer. I februar fikk vi et nytt medlem, etter at et av våre medlemmer sluttet etter mange år i foreningen. Ifølge protokollen har vi avholdt åtte møter i løpet av året, foruten årsmøtet. Vi har i løpet av året fått oss vår egen logo, som vi er meget stolte av. Under Sport Torghatten IL sitt årsmøte mottok Den Lille Hjelper hedersprisen for Dette kom som en stor overraskelse, og ble satte utrolig stor pris på. Vasen som fulgte med Hedersprisen 2007 fikk vi overlevert på Øygaloppen. I februar arrangerte vi karneval på Nordhus skole. Et hyggelig arrangement med godt oppmøte. Vi fikk flere tilbakemeldinger fra fornøyde barn og voksne, og mange ville gjerne komme på karneval til neste år også. Vi i Lille hjelper kommer ikke til å arrangere karneval i Julemessen, som vi arrangerte 8. november, er den saken som vi har brukt mest tid på i år. Den krevde mye planlegging og de fleste møtekveldene i 2008 har gått med til forbereding av denne. Til å være vår første julemesse var vi godt fornøyd med gjennomføringen fra vår side, og fra utstillerne fikk vi gode og konstruktive tilbakemeldinger! Vi fikk også hyggelige tilbakemeldinger fra publikum, som syntes at dette var et flott initiativ. Vi er alle enige om at julemessa er en tradisjon vi har lyst til å bringe videre, og med de erfaringene vi gjorde oss i 2008 gleder vi til å ta fatt på planleggingen av ei ny julemesse! Er det noen som ønsker å være utstillere er det bare å ta kontakt med oss i Lille hjelper! Under Øygaloppen og Brustafetten hadde vi i år også vår tradisjonelle kafé, men dette er arrangement som vi nå har sagt i fra oss. Som støtteforeningen til barneidretten i Sport Torghatten oppfordrer vi trenere/ledere til komme med skriftlige søknader til oss i Lille hjelper hvis det er utstyr man ønsker økonomisk støtte til å anskaffe! TRE MÅTER Å VELGE SPORT TORGHATTEN IL på 1. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp SPORT TORG- HATTEN IL, og aktiverer oss som mottaker av din grasrotandel. Hvis du velger å gjøre de hos kommisjonæren vil denne kunne hjelpe deg. 2. Ved å oppgi organisasjonsnummeret hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillkanalene. 3. Fra 1.mars kan du søke fram SPORT TORGHATTEN IL på Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til kommisjonæren for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på STIL hver gang du leverer Lotto, Joker, Tipping osv. TUSEN TAKK FOR STØTTEN! Nå kan du være med å støtte Sport Torghatten IL(STIL) når du deltar i spill gjennom Norsk Tipping. Grasrotandelen starter opp 1.mars, og her ser du hvordan du kan støtte oss. Spillerkortet fra Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Etter at du har valgt STIL, sikrer du at vi mottar støtte hver gang du spiller selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen, eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. VINN VINN! Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt, og du som spiller må ikke betale noe ekstra for å støtte oss gjennom å være grasrotgiver. Spiller du for eksempel for kroner på Lotto og Joker, går fem kroner direkte til STIL. Om du vinner blir premien din like stor om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. Selv om ordningen ikke starter før 1.mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1.januar. Så når du velger STIL 1.mars, vil vi få fem prosent av innsatsen din helt fra 1.januar! Og en ting vil vi i SPORT TORGHATTEN IL love deg pengene vi får inn gjennom Grasrotordningen vil uavkortet gå til å styrke arbeidet med barneidretten! Din innsats til beste for barna våre! Klipp ut Klipp ut Klipp ut Jeg vil støtte Sport Torghatten IL i Grasrotordningen, organisasjonsnr (Leveres til kommisjonæren)

12 Lilleguttenes tur til Mosjøen 2008 Også i år deltok vi med et lag i Kippermocupen St. Hanshelga. Vi reiste i privatbiler og første kamp var allerede på fredag kveld. Vi hadde med oss ti gutter og mange av disse var representert med en eller begge foreldrene på en eller flere kamper. Det er kjempebra at så mange viser interesse og støtter opp om laget. Sportslig gikk det ganske bra. Vi vant en kamp, spilte en uavgjort og tapte to kamper. Også i år var vi heldige å unngå at noen unger skader seg under oppholdet, hverken i kamp eller utenom. Guttene koste seg i fint og tørt vær i Mosjøen. Overnattingen for de fleste foregikk i den store sovesalen i Kippermohallen. Med mange unger og en del støy nattestid blir det som det pleier vanskelig å få nattero, men dette er vel en del av det å være på cup. Guttene våre skal i alle fall ha ros for å ha vært de flinkeste soverne. Også i år valgte vi å koste på oss mat fra arrangøren. Dette er populært, enkelt å organisere og vi er sikret at alle får mulighet til å få i seg skikkelig mat i løpet av helgen. Alt i alt er dette en fin anledning til å treffe andre sportsinteresserte, og den sosiale biten er nok minst like viktig for de fleste deltakerne, som den sportslige. Mye ballspill og lek utenom kampene og en del herjing hører med. For treneren er de sportslige prestasjonene det som sitter best i minnet. Guttene viste seg fra sin beste side på fotballbanen, og alle var i ekstase da vi vant stort over Steigen i siste kamp. På grunn av feil i oppsettet hadde vi ikke kamper på søndag. Vi fikk altså et kort og intenst døgn i Mosjøen. På vegne av lilleguttelaget Tommy Nygård 12

13 Fotballsesongen 2008 Fotballen har i år også rullet på Nordhus stadion. Vi har hatt med lag i serien i flere klasser, hvor vi har reist rundt på bortekamper til klubbene i nærområdet. Ballbingen har vært veldig populær og de minste har spilt sine hjemmekamper der. Det er artig at foreldre og familie stiller opp og støtter sine barn under kamp og trening. Fortsett med det! I år ble det også arrangert Knut Eriks Minnecup, og vi var også i år veldig heldige med været. Sola skinte fra skyfri himmel noe som gjorde at små og store koste seg, både på og utenfor banen. Det deltok 28 lag i klassene miniputter 01, 00, 99 og 98 og lillegutter og lillejenter i klassene 96 og 97. Den store banen var for anledningen inndelt i tre baner, hvor de eldste klassene spilte sine kamper, mens de minste spilte sine kamper i ballbingen. Under turneringen hadde vi kafé, hvor det var mulighet til å kjøpe seg middag, kaffe og kaker. Jeg vil takke alle som bidro til at turneringen ble godt gjennomført. For årets fotballsesong kommer vi også til å ha med flere lag i serien. For de eldste guttene er vi i kontakt med BIL for å se på mulighetene for å få til et samarbeid, slik at disse guttene også får et tilbud. Til slutt vil jeg takke alle trenere som har stilt opp for at barna skal få et tilbud. Det er veldig viktig, slik at vi klarer å opprettholde fotballen i klubben. Samtidig vil jeg ønske alle lykke til med kommende sesong! Barbro Saltermark Leder fotballgruppa KLUBB- OG MEDLEMS- AVTALE Vi vil minne om avtalen klubben har med MX- Sport Br.sund som gir alle klubbens medlemmer 10% rabatt på fullpris varer. Vis medlemskortet uoppfordret for å få rabatt! I tillegg har klubben egen avtale med MX- Sport Br.sund for innkjøp. LYST PÅ NYE AKTIVITETER? Klubben er hele tiden interessert i gode ideer på nye aktiviteter, og så lenge vi greier å få aktivitører/trenere skal det meste være mulig. Vi er også behjelpelige med å arrangere kurs. KLUBBDRESSER Det er fortsatt mulig å kjøpe klubbdresser, disse kjøpes direkte på MX-Sport Brønnøysund. TAKK! Vi vil med dette takke, Brønnøy Trykk AS, REMA 1000 og Posten Brønnøysund for sponsorstøtte og velvilje i forbindelse med årets kalendersalg. IKKE MEDLEM ENNÅ? Du finner innmeldingsskjema på våre hjemmesider 13

14 Orienterings-gruppa Vi har hatt noe aktivitet i 2008, og satser på enda mer i Det er gjennomført ett kurs med 3-4 deltakere. Nordhus skole har gjennomført ett o-løp på nytt kart. Dette ble tilrettelagt av Nordland o-krets. Vi håper at skolen kan bli en viktig støttespiller i det videre arbeidet. Det ble også tilrettelagt for ett o-løp ved Hilstad skole. Her var det 25 deltakere. steder er dette et populært tilbud til turister i sommersesongen. Informasjon vil komme om disse aktivitetene på hjemmesiden ved påsketider. Følg med, følg med! Glenn R Vi vil forsøke å starte opp kurs for alle interessert etter påske. I denne sammenheng arbeides det med å få en instruktør fra kretsen til å delta. Da er det også ønskelig at flere voksne stiller opp og hjelper til i organiseringen. Det blir også utarbeidet et forslag om salg av turorienteringskonvolutter. Dette er konvolutter som inneholder kart over flere nærområder. Dette tilbudet vil gi mange fine turmuligheter og påskudd for å komme seg ut i naturen. Mange 14

15 AEROBIC/STEP-MIX Hei igjen sportsfolk! Jeg er som leder av trimgruppa utrolig glad og lettet over at vi nå endelig har fått ny forsterker på plass. Lyd er veldig viktig når man har opp til 30 trimglade damer i en sal som skal instrueres og ledes igjennom diverse program. Dette har ikke vært helt enkelt i år med mye mik-mak på grunn problemer med strømmen for mye strøm?? Samme det, nå er det i orden og damene holder ut. All ære til både ledere og dere som trener for at dere ikke gir opp! Vi hadde i høst trening på mandag, tirsdag og torsdag, men er etter jul startet med kun mandag og torsdag fordi oppmøte var for lavt på tirsdager. Det er da aerobic på mandag, og step-mix på torsdag. Ble nødt til å forskyve treningstida noe på torsdag til kl for at det skulle bli plass til alle nå som vi har så mange barn som også skal ha salen. Vi hadde også i 2008 oppvarming før Øygaloppen og vi hadde Julestep hvor damene trente i nisselue i to hele timer. Vår eminente aerobicinstruktør har nå trent oss i en mannsalder, godt over 20 sier hun selv, og det merkes for hun er rå! Hun blir bare tøffere med årene vår kjære Liz Laumann. Jentene setter utrolig stor pris på at du fortsatt holder ut Liz! Takk, takk! Vi har fortsatt Eli Lyngøy Torgnes som vikar, men hun er ikke mye benyttet enda dette året da de to instruktørene vi har er så stabile. Fortsett med det! Men er det noen som har en instruktør i magen så si fra for det kan fort bli behov for flere. Da ønsker jeg alle en fin vår med mye god trening både inne og ute! Du som ikke er kommet i gang enda, det er ikke noe å vente med. Trening er bra både for fysikken og psyken! Oversikt over treningsavgift hos oss finner du på Ellers er det badminton og ballspill både for damer og herrer, treningstidene for alle finner du på vår hjemmeside. Følg også med på hjemmesiden før trening hvis det skulle være noen beskjed om plutselig avlysning. Det har dessverre vært en del avlysninger i høst, men vi håper den tid er forbi. Asgjerd Bjørgum Ovesen Leder for trimgruppa 15

16 Disse støtter Toft Utvikling AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Tlf Utleie av leiligheter, marina, sjoboder m.m. Postboks Brønnøysund Tlf Salhussletta Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Storgt. 51/ Brønnøysund Tlf Tlf Tlf Tlf Trykksakene får du hos Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Brønnøysund Boks Brønnøysund Tlf

17 Disse støtter Galeasen HOTELL AS Tekst ata AS Kaigata 2. TLF Tekst ata AS Boks Brønnøysund Tlf Brønnøysund Postkontor 8900 Brønnøysund Vi utfører alt i maling, tapetsering, gulvlegging, flismontering, kostnadsoverslag m.m. I butikken finner du masse nyheter og gode tilbud. Velkommen til Gårdsøyv Brønnøysund Tlf Internett: ESSOBRYGGA BRØNNØYSUND Strømsneset Tlf Fax Postboks Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund 17

18 Disse støtter Ødegaard Anlegg AS Hummelhaugen Brønnøysund Telefon Brønnøy Interiør Salhus OG BAD Tlf Valvn. 11 Postboks Brønnøysund Fjord Marin AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Farmenv. 40 Postboks 373, 8901 Brønnøysund Telefon Telefaks K J Ø K K E N Brønnøysund Byggspesialisten AS Kaigata - Tlf SALHUS Brønnøysund CUBEN HAVNEGT. 29, 8900 BRØNNØYSUND - Tlf for Sør-Helgeland Storgt Brønnøysund - Tlf Brønnøysund Tlf ELEKTRIKER N AS AUTORISERT INSTALLATØR - STERKSTRØM/SVAKSTRØM Postboks Brønnøysund Tlf Fax: Mobil: Storgt Brønnøysund - E-post: 18

19 Klubbrekorder Sport Torghatten IL DAMER HERRER Bane 60m 8,4 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 14,0 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 30,4 Vera Engen S.sjøen m 66,7 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 2.31,9 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 3.25,2 Lisbeth Elvebakk Nordhus m 5.17,7 Lisbeth Elvebakk Br.sund m 11.36,6 Lisbeth Elvebakk Nordhus m hekk 18,6 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 35,1 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 76,0 Lisbeth Elvebakk Br.sund Høyde 1,50 Anita Ødegaard Ytteren Lengde 4,62 Nina Engen 1982 Høyde u/t 1,21 Nina Engen Salhus Lengde u/t 2,53 Tove Juliussen Nordhus Kule 10,56 Marit Horn Bislett Diskos 32,30 Rita Hansen Bodø Spyd 31,80 Rita Hansen Bodø kamp 2340 Lisbeth Elvebakk Nordhus kamp 3244 Nina Engen Nordhus x400m hekk 5.24,9 Rita Hansen Anita Olsen Tove Juliussen Emmy Jæger Br.sund x800m 10.23,8 Emmy Jæger Rita Hansen Anita Olsen Br.sund m st. 2.53,7 Helen Ødegaard Turid Torgersen Anita Ødegaard Ramona Hårsvær Br.sund m 11,89 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 24,28 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 53,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 1.58,3 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 2.49,7 Øystein Johansen Br.sund m 4.04,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 9.10,2 Øystein Johansen N.rud/Oslo m 16.19,5 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 34.13,6 Øystein Johansen Stovner/Oslo m ,8 Arnfinn Torgnes Nordhus t løp 16334m Arnfinn Torgnes Nordhus m hekk 19,3 Steinar Horn Nordhus m hekk 28,6 Terje Knutsen Asp/Bodø m hekk 61,8 Jan Oddvar Olsen m hekk 10.38,41 Arnfinn Torgnes Asp/Bodø Høyde 1,80 Kai Arne Andreassen Gjøvik Lengde 6,15 Kai Arne Andreasen Lillehammer Stav 3,60 Jim Roger Torgersen Nordhus Tresteg 12,18 Steinar Horn Br.sund Høyde u/t 1,48 Thorleif Holmstrand Salhus Lengde u/t 3,13 Gunnar Hansen Nordhus Kule 11,65 Jan Holmstrand Nordhus Diskos 34,88 Jan Holmstrand Nordhus Spyd 49,88 Jan Holmstrand Vik Helgel Slegge 39,76 Kai Myrvang Nordhus kamp 2217 Arnfinn Jensen Br.sund kamp 4501 Steinar Horn Nordhus x100m 50,1 K. Ingebrigtsen T. Knutsen A.M. Knutsen K.O. Lund Br.sund x400m 3.57,9 J.O. Olsen K.O.Lund A. Ovid T. Knutsen Br.sund x1500m 19.44,2 J.O. Olsen Ø. Johansen A. Ovid T. Knutsen Br.sund m st. 2.21,4 S. Horn A. Ovid A. Torgnes Ø. Johansen Br.sund Ajour pr

20 Innkalling ÅRSMØTE Saksliste Sport Torghatten IL Søndag , Nordhus Samfunnshus, vestibylen Kl. 19:00 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 8. Budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder, nestleder og sekretær b) Tre varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste årsmøte. 11. Utdeling oppmerksomheter Styret 20

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

+ 8 6. +(/(1( 2/$)6(1 612:%2$5' (9(17,1*,(5.2//(1 0$56./

+ 8 6. +(/(1( 2/$)6(1 612:%2$5' (9(17,1*,(5.2//(1 0$56./ KIL posten UTGAVE Nr.1 2009 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Utgiver: Kolbotn idrettslag Sofiemyr stadion, pb. 134, 1417 Sofiemyr Besøksadresse : Kongev. 30 Telefon:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer