22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes"

Transkript

1 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes Nummer #

2 Leder Dimensjon # Et magasin fra Veidekke Ansvarlig redaktør Grete Ingeborg Nykkelmo Redaktør Ane Sangnes Vi skal bygge det beste laget Redaksjon Anders Auberg Åsa Edman Malena Lewenhaupt Schmidt Peter Bonde Rasmussen Art direction Dinamo Forsidefoto Thomas Ekström Trykk Merkur-Trykk AS Veidekke ASA Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Veidekke Sverige AB Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Svetsarvägen 15, Solna Telefon: Hoffmann A/S Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: V eidekke er mennesker. Alt vi driver med involverer mennesker. Og menneskene er Veidekke. Hver dag stiller over mennesker på jobb i våre prosjekter og på våre arbeidsplasser, både egne medarbeidere og de som jobber for våre underleverandører. For at vi skal greie å gjennomføre krevende oppdrag også i fremtiden, må vi til enhver tid ha mennesker med riktig kompetansen. Konkurransen om kompetansen er tøff. Nyutdannede ingeniører har lenge vært attraktive, og de siste årene har det normale vært å signere sin første jobbkontrakt over ett år før avsluttet utdannelse. Signaler tyder på at dette er i ferd med å endre seg, sannsynligvis grunnet lavere aktivitet i oljesektoren. Søking til yrkesut danning innen bygg og anlegg i videre gående skole har falt dramatisk de siste årene. En grunn til det kan være at bransjen assosieres med useriøse aktører og dermed en usikker fremtid for ungdom. Dette kan bli en stor utfordring for oss i årene som kommer. Med ambisjoner om vekst har vi behov for flere dyktige medarbeidere, og derfor er det kritisk for Veidekke å lykkes med rekruttering og utvikling av mennesker. Nettopp derfor var Mennesker ett av temaene på ledersamlingen i Veidekke i januar, og derfor er det også et av fundamentene i vår forretningsstrategi for årene som kommer. Hva skal så til for at vi skal bli best med mennesker? I Veidekke har vi i stor grad valgt å bygge egen kompetanse. Vi tror at dette gir det beste resultatet for kundene og den beste verdiskapingen eierne. Derfor har vi i dag over 100 traineer og 200 lærlinger i selskapet. Vi har lav turnover i Veidekke, noe som jeg tar som et tegn på et godt arbeidsmiljø. Vi rekrutterer internt til de fleste av våre lederstillinger. Nye medarbeidere rekrutteres ofte gjennom aktiviteter direkte mot skolene, og vi vet at vi var førstevalget for 90 prosent av i de som i dag er våre traineer. De viktigste grunnene til at mennesker trives og utvikler seg i jobbsammenheng er at de føler de har en spennende jobb med mulighet for utvikling, at de har tydelige mål og at de har dyktige ledere. Her ligger det muligheter vi kan og skal levere enda bedre på. Med vår involverende arbeidsform og vår vilje til å gi tillit og ansvar, har vi alle muligheter til å bli de beste i bransjen. Vi skal tiltrekke dyktige mennesker, og vi skal gi dem mulighet til å utvikle seg i Veidekke. Vi skal bygge det beste laget. Og sammen skal vi bygge fremtiden. Arne Giske Konsernsjef

3 04 Ferdigstilt Veidekke har bygget verdens første sykehusbygg med passivhusstandard. 11 Kommentar Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om lærlinger. 12 Notiser Les om HMS-prisen med mer. 14 Signaler Flygfotoscanning. 15 Konstruksjoner Massivtre på Svalbard. 27 Verktøy Gjør resirkulering enklere med ny avfallstasjon. 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus blir Brf Lomma Läge. På plass 31 Jeanna Löwenhielm Toth jobbar som projektutvecklare för Brf Lomma Läge. 43 Etc. Oppdateringer fra konsernet om miljø, HMS, aktuelt, nye oppdrag, jubilanter og historie finner du på Dimensjons gule sider Utvikling Frem til sommeren 2008 byggede Hoffmann masser af boliger. Så kom finanskrisen, og boligbyggeriet gik i stå, mens tilflytningen til de store byer og især København steg. Nu bygger Hoffmann 113 nye lejeboliger i København. 22 Portrettet Distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes (47) har en positiv innstilling til livet og jobben. 32 Prosjekt Etantanken i utanför Göteborg sätter ordet «Multilokal» i ett sammanhang. 22 FOTO BYGGERIETS BILLEDBANK 16 FOTO Jacob Karström FOTO Thomas EkströM 3

4 04 Ferdigstilt St. Olavs Hospitals nye juvel er et foregangsprosjekt innen miljøvennlig bygging.

5 Verdens første i sitt slag Tekst Elena Solberg Foto Jiri Havran Veidekke har lykkes med noe ingen andre entreprenører har klart tidligere, nemlig å bygge verdens første sykehusbygg med passivhusstandard. 5

6 Ferdigstilt Prosjektfakta Hva: Kunnskapssenteret verdens første sykehusbygg med passivhusstandard Hvor: St. Olavs Hospital, Trondheim Byggherre: Helsebygg Midt-Norge Ferdigstilt: september 2013 Bygget oppfyller alle krav til passivhusstandard og har en årlig besparelse i netto energibruk på kwh, forteller avdelingsleder i Veidekke Entreprenør, Torgeir Wiig, stolt. Det er ingen tvil om at St. Olavs Hospitals nye juvel, Kunnskapssenteret, er et foregangsprosjekt innen miljøvennlig bygging. Senteret skulle i utgangspunktet være et bygg i energiklasse C, men underveis i samhandlingsfasen ble det oppgradert til passivhusstandard. Energibehovet i bygget reduseres gjennom tiltak som blant annet ekstra varmeisolasjon, varmegjenvinning, lavenergibelysning og utvendig solavskjerming. Også byggets tetthet er avgjørende. Våre siste tetthetsmålinger viste 0,20 varmevekslinger pr. time. Det er det laveste vi noen gang har klart å få til. Passivhuskravet ligger på 0,6 varmevekslinger pr. time. Det er et fantastisk resultat for et så komplekst bygg, sier Wiig. Fokus på innovasjon. Kunnskapssenteret er også et foregangsprosjekt på bruk av nye teknologiske løsninger. I tillegg til VDC (Virtual design and construction), tok entreprenøren i bruk den avanserte Porsche Takt-metoden. Aktiv bruk av VCD- og BIM-verktøy og LEAN- metoder har gitt høy kvalitet i ferdig bygg, med få feil på byggeplass og god kostnadskontroll. Over 100 medarbeidere i Veidekke har fått innføring i Porsche Takt-metoden. Dette er en verdifull erfaring som vi har tatt med oss videre i nye prosjekter, sier Wiig. Godt samarbeid. Kunnskapssenteret har et areal på over kvm, fordelt mellom NTNU og St. Olavs Hospital, og rommer alt fra bibliotek, poliklinikker og laboratorier til behandlingsrom, kontorer og auditorier. Det er ingen tvil om at Kunnskapssenteret var et vanskelig bygg å jobbe med. Å bygge sykehus er i seg selv en utfordrende oppgave siden bygget skal ha mange komplekse funksjoner. Å bygge sykehus etter passivhusstandard med bruk av ny teknologi og høye krav til innovasjon, krever enda mer. Det er mange parter som er involvert og mye som skal koordineres, sier Wiig. Han forteller om en krevende prosess med stramme tidsfrister, forsinkelser og en krevende kontraktsform. Vi møtte utfordringer både i samhandlings- og råbyggfasen, noe som skapte forsinkelser som måtte tas igjen under veis i byggeperioden. Vi ser nå at fremdriftsplanen var for stram, spesielt med tanke på de høye kravene som ble stilt til prosjekterte løsninger samt samhandlings- og utbyggingsmetoder. Wiig trekker også frem målrettet HMS-arbeid og det gode samarbeidet mellom Veidekke, Helsebygg Midt-Norge (byggherren) og Caverion (den tekniske hovedkontrakten) når han ser tilbake på byggeprosessen. Samarbeidet har vært særdeles bra. Det har ikke stått på engasjement, motivasjon eller gjennomføringsvilje blant dem som har vært involvert i prosjektet, og med null skader med fravær på over en halv million arbeidstimer, er vi godt fornøyde med resultatet og bygget vi har levert, avslutter Torgeir Wiig. 6

7 (1) Hovedtrappen er preget av røff materialbruk med synlig plasstøpt betong og cortenstål. (2) Forskning og pasientbehandling står i fokus. Flere av laboratoriene er blant landets mest avanserte. (3) I bakgrunnen av resepsjonen kan man se verdens største interaktive skjerm. (4) Bibliotek for medisin og helse ligger i hjertet av Kunnskapssenteret. (5) Det nye bygget rommer også universitetssykehusets største auditorium og lokaler for undervisning. 7

8 Ferdigstilt 01 (1) Kunnskapssenterets kantine er et viktig samlingspunkt for både studenter, ansatte, pasienter og besøkende. (2) Fasaden er utsmykket med solskjeming i form av horisontale glasspaneler som gir bygget et varierende og spennende uttrykk. (3) Kunnskapssenterets arealer (ca kvm) er jevnt fordelt mellom NTNU og St. Olavs Hospital. Høgskolen i Sør-Trøndelag er også en del av senteret. 02 8

9 03 9

10 Ferdigstilt Under verdens kongressen for helsearkitektur i Toronto i fjor ble Kunnskapssenteret belønnet med «high commendation»-prisen for et internasjonalt helseprosjekt under kvm. 10

11 Kommentar Det nye og flotte Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital er ikke bare et miljøbygg det er også et bygg hvor lærlinger har fått ta del i ny og moderne byggeteknikk. CV Navn: Torbjørn Røe Isaksen Stilling: Kunnskapsmininster Utdannelse: Master i statsvitenskap I Norge har Veidekke rundt 200 lærlinger inne på sine prosjekter til enhver tid. Vi vil at flere skal gjøre det samme, og at det skal lønne seg å ta samfunnsansvar og investere i opplæringen av lærlinger. I dag gjennomføres det en rekke store offentlige byggeprosjekter uten en eneste lærling. Grunnen til det er at det så langt ikke har vært et krav fra det offentlige. Det skjer samtidig som om lag yrkesfagselever ikke får mulighet til å ta fag- eller svennebrev fordi det er mangel på læreplasser. Forskjellen mellom behovet og ansvaret det offentlige og private tar for å gi ungdommer en læreplass, er stor. Vi vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud; vi vil endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette. Det betyr at når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i bransjer hvor det er et behov for læreplasser, ha lærlinger for å kunne få jobben. I tillegg foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å bruke lærlingordningen aktivt. Kravet om å ha lærlinger ved offentlige kontrakter er også et ledd i en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Lærlingkravet vil være en fordel for de seriøse aktørene i bransjen. Tidligere kunne norske bedrifter, som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av frem tidige fagarbeidere, tape kontrakter til norske og utenlandske bedrifter som ikke tok det samme ansvaret. Deler av byggebransjen har lenge kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvaliteten. Ved å skjerpe lærlingklausulen kan vi bidra til mer rettferdige vilkår i anbudsprosesser. Offentlige anskaffelser står i følge byggenæringen for over 40 prosent av total byggevirksomhet per år, så dette er et svært viktig tiltak. Vi er opptatt av å sikre flere læreplasser til norsk ungdom, samtidig som endringen ikke skal bidra til unødvendig byråkrati for næringslivet. Kravet om å ha lærlinger skal derfor bare gjelde for bransjer hvor det er behov for læreplasser, og for anskaffelser av en viss størrelse og varighet. Forslaget skal sendes på høring så raskt som mulig, og når endringen trer i kraft i 2016, vil dette være et stort og viktig bidrag for å sikre flere ungdommer tilgang til læreplass. Det er gode nyheter både for Norge og for den enkelte elev. 11

12 NOTISER FOTO Veidekke FOTO Veidekke FOTO Ane Sangnes Veidekkes projekt vinner pris för årets nöjdaste bostadsköpare Med ett NKI (nöjd kund index) på 87 av totalt 100 kammade Veidekke hem pris för branschens nöjdaste kunder under 2014, för sitt projekt Brf Stadsvyn i Uddevalla. Snittet för kundnöjdheten i branschen landade på 73. Projektet är ett egen-regiprojekt som genomförts i samverkan mellan Bostad, Bygg och Anläggning. Vann Trafikverkets arbetsmiljöpris Veidekke Anläggning Öst har tilldelats Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris 2014 av Trafikverket, för att de bäst visat upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och som även lyckats minska antalet arbetsplatsolyckor. Det som Trafikverket bl.a. imponerades av var ett högt internt krav på skyddsarbetet, innovativt arbetsmiljöarbete, handlingskraft vid avvikelser i miljöarbetet och högt engagemang hos företagets ledning. Eva Nordberg från Trafikverket tycker att fler borde lära sig av Veidekkes arbetsmiljöarbete. "Både kultur och struktur syns i Veidekkes presentation av sitt arbetsmiljöarbete". Priset består av ett diplom och en prischeck på kronor. Prissumman ska användas till personalbefrämjande åtgärder. Projektet har konsekvent jobbat med Bygga Säkerhetsmetoden, se sidan 44. HMS-prisen til Marienfrydprosjektet Veidekkes HMS-pris for 2014 ble tildelt byggetrinn fem på byggeprosjekt Marienfryd på Ensjø i Oslo. Prosjektet har gjennom tidlig og grundig planlegging oppnådd forutsigbar og sikker produksjon. De har satt en standard for ekstrem ryddighet på byggeplassen og høy sikkerhetstilstand, sa konsernsjef Arne Giske ved prisutdelingen. 12

13 FOTO Hoffmann Volontär i Sydafrika När snickare Linus Karlsson från Bygg Syd för första gången fick höra talas om Veidekkes delaktighet i "Football for Life" i Sydafrika började han fundera över hur han skulle kunna bidra. Och nu är det klart. Den 16 mars packar Linus väskan och åker till Sydafrika för att hjälpa till att bygga ett damfotbollscentra på Masibonisane High School. "Jag hoppas på göra skillnad för de på och runt arbetsplatsen. Mina förväntningar är att få ta del av glädje, kunskap och genuin godhet från alla håll. Jag hoppas även komma hem som en bättre pappa", berättar Linus. Linus har tagit tjänstledigt och kommer att vara borta drygt en månad. Följ Linus i Sydafrika via intranätet i en månad. Hoffmanns elinstallatør får flot pris Med sit imponerende karaktergennemsnit på de maksimale 12 har den nyuddannede elinstallatør Asbjørn Fonnesbæk modtaget Tekniqs Installatørpris. Asbjørn har været ansat i Hoffmann som elektriker siden 2012, har taget sin installatøruddannelse med praktik i Hoffmann og er nu ansat som serviceleder. Hans flotte gennemsnit på 12 og en bestået autorisationsprøve gjorde ham til årgangens bedste elinstallatørstuderende på KEA (Københavns Erhvervsakademi). Sammen med titlen og et diplom fik Asbjørn overrakt en gave i form af en bordlampe i glas designet af Poul Henningsen. Stort tillykke fra Hoffmann. 80 nyanställda på introduktionsutbildning I slutet av januari hölls en Sverigegemensam introduktionsutbildning, nya medarbetare från Veidekkes alla affärsområden Anläggning, Bostad, och Bygg var inbjudna. Syftet var att ge alla nya medarbetare en övergripande bild av vad Veidekke är och vad vi står för. Utbildningen var också ett unikt tillfälle att skapa nya nätverk kors och tvärs över affärsområde och regioner. Den senaste utbildningen var i maj 2014, så vi "växer så att det knakar". "Mycket bra och seriös dag med presentationer från många av de centrala funktionerna vilket är bra att känna till!", säger Markus Tunlid, teknik- & verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning. "Intressant att få möjligheten att träffa andra medarbetare frånandra regioner", säger Markus Bengtsson, yrkesarbetare på Traversen, Stockholm. Reviderte etiske retningslinjer Veidekkes etiske retningslinjer er nå revidert og ligger ute på Veidekke Intra. Arbeidet med revideringen har skapt engasjement gjennom bred involvering i virksomheten. Retningslinjene vil trykkes opp på de skandinaviske språkene. Vi jobber videre med å se på et felles opplæringopplegg, og vi oppfordrer nå alle til å sette seg godt inn i retningslinjene, sier konserndirektør Hege S. Dillner. FOTO Veidekke FOTO Veidekke 13

14 signaler I denne spalten kan du lese om teknologi og program vare i tilknytning til vår virksomhet. IT-system ger större helhetssyn Ett utvecklingsarbete, med finansieringsstöd av SBUF, pågår under ledning av Veidekke där man tittar på hur vi skulle kunna vinna mycket tid och pengar på att jobba mer med avancerade IT-system. I dag tappas mycket information bort mellan olika steg i byggprocessen. En gemensam databas för att över tid skapa, lagra och komma åt rätt information. Från 3D till 4D verktyg för involvering Att koppla tidplanen till BIM och få en 4D-modell är enkelt och kan underlätta på många sätt. Det gör det enklare att verifiera så tidplanen är rimlig och är ett bra stöd för t.ex. uppdaterade APD-planer. Dessutom är det ett bra verktyg för att involvera fler i planeringsarbetet och för att ge en bild av hur arbetet är planerat. Digitala arbetsplatsen alltid den senaste versionen Med hjälp av en publik ritningsdator, som är uppkopplad mot projektrummet i sharepoint, får vi direkt på bygg arbetsplatsen tillgång till alla handlingar som våra konsulter laddar upp efterhand som projektet fortskrider. Ritnings datorn i kombination med läsplattor ersätter i allt större utsträckning pappers ritningar, samtidigt som den förenklar och förbilligar hanteringsprocessen. FOTO Åsa Edman Veidekke når nya höjder V eidekke har genom Sam Ngo och Pelle Larsson, mätningstekniker Anläggning SydVäst, utvecklat en modell för flygfotoscanning som både sparar arbetstid och ökar säkerheten. I stället för att anlita dyra konsulttjänster kan vi nu hantera, behärska och utveckla denna teknik internt. En kameraförsedd Quadrocopter fotograferar stora landområden och detaljer från luften som styrs via en smartphone. Bilderna laddas ner till en dator och sätts ihop till stora bilder via fotogrammetrin som görs om till 3D-modeller. Modellerna kan bland annat användas som underlag för massaberäkningar, planering och projektering. Genom att spara modellen som en pdf, blir den tillgänglig för alla. Istället för åka upp och ner i en lift längs en bergvägg för att kontrollera löst berg, kan man fotografera väggen för samma resultat. Ingen behöver numera gå på höga grushögar med risk för att trilla ner. Fotoscanning är ett bra komplement till manuell mätning, framför allt eftersom den sparar mycket arbetstid. "Quadrocoptern med tillhörande kamera och dataprogram är billig att köpa in i förhållande till övrig mätutrustning. Den är lätt att underhålla och laga om den skulle gå sönder", säger Pelle. "Vi har slagit ihop redan existerande delar där vi genom Veidekkes grensesprengende företagsklimat ännu inte sett slutet på vad vi kan åstadkomma med fotoscanning", säger Sam. 14

15 15 konstruksjoner Massivtre for Kartverket Bruk av massive treelementer i den bærende konstruksjonen er løsningen når arkitekten går amok på tegnebrettet. Tekst og foto Martin Øen Ved hjelp av en nøyaktig revit 3Dmodell produseres bygget i ferdige elementer med falser og avfasing på kantene slik at de glir nøyaktig på plass når det skal monteres. I løpet av kort tid heises elementene på plass og skrues i sammenføyningene. Innvendig er da overflatene ferdig klar til å males, utvendig kan bygget isoleres, tekkes og kles med en massiv veggoppbygging. Monteringen kan gjøres med en lett kran og lift, prosjektet brukte en Manitou MRT 2540 samt en liten bomlift. Det tok en god uke å montere det toetasjers stasjonsbygget for Kartverket i Ny-Ålesund. En god uke uten så mye vind. Da bygget var ferdig montert var også alle innvendige vegger montert, og når ventilasjonen skal monteres er utsparringshullene ferdig boret på fabrikken. Sammenlignet med å skulle stave bygget opp av bindingsverk sparer man mye tid på anlegget. fakta Kunde: Kartverket Entreprenør: Veidekke Arctic For mer informasjon, kontakt: Martin Øen.

16 16 Utvikling 16

17 Hoffmann bygger boliger Frem til sommeren 2008 byggede Hoffmann masser af boliger. Så kom finanskrisen, og boligbyggeriet gik i stå, mens tilflytningen til de store byer og især København steg. Nu bygger Hoffmann 113 nye lejeboliger for Bolig selskabet AKB København v/kab i et koncept, hvor lejerne betaler omkring 30 % mindre i leje. Tekst Jacob Vendelboe Hagensen Foto BYGGERIETS BILLEDBANK 17

18 UTVIKLING ) Tilgængelig kvalitet. Moderne lejligheder til almindelige indkomster. (2) Fællesskab. Beboerne står selv for store dele af driften. I løbet af 3. kvartal 2014 steg folke tallet i København fra til , og hovedstaden oplever i disse år den største befolknings tilvækst siden 2. verdenskrig. Samme tendens ses i andre større danske byer, og udviklingen nærmer sig dermed resten af Europa, hvor en langt større del af befolkningen bor i de større byer, hvor job- og uddannelses mulighederne er større. Men det giver en akut mangel på boliger. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der i Danmark er behov for ca flere boliger i 2020, heraf vil alene København og Frederiksberg mangle omkring boliger. Overborgmester Frank Jensen (S) har udtrykt et klart ønske om, at København skal være for alle, så derfor skal 20 % af de nye boliger være almene, og det er denne udfordring Hoffmann nu er med til at løse. Effektive boliger er en succes. Som en del af udviklingen bygger H offmann for tiden 113 nye lejeboliger for Boligselskabet AKB København v/kab (KAB) i Sundbygård og Sundby vang i det sydlige København. Det er et nyt koncept kaldet Almen Bolig+, hvor huslejen ligger ca. 30 % under den i en traditionel almen familie bolig men da netop dette byggeri tidligere blev ramt af en konkurs, er prisen lidt højere pga. højere anlægsudgifter. For Almen Bolig+ generelt vil en årlige leje være på 900 kr./m2 uden forbrug, dvs. at 100 m2 vil koste kr./md. for et rækkehus tæt på centrum. For at holde prisen så lav, er udgifterne til drift halveret, så beboerne har ingen vicevært, men skal selv organisere at fx slå græs, rense tagrender, rydde sne osv. Desuden er byggeriet generelt 10 % billigere, fordi man anvender boksbyggeri, hvor modulerne kommer færdige fra fabrikken med fx tapet, eludtag, køkken og badeværelse og monteres på byggepladsen. Kort sagt flytter man ind i en bolig med få indvendige skillevægge, et fungerende badeværelse, et lille køkken uden hvidevarer og evt. lidt have med skur. Man er velkommen til selv at sætte vægge og døre op, og kan få penge for det ved fraflytningen, hvis det vurderes til at være en forbedring. KAB har gode erfaringer med AlmenBolig+, og har således bygget 1300 af dem allerede, og løsningen er meget populær. Da de 59 boliger i Sundbygård blev udbudt, var der ca. 600 ansøgere. Metoden med boksbyggeri kræver et tæt samarbejde omkring fx tids planer og logistik. Derfor har projektleder John E. B. Andersen og byggeleder Rasmus Emil Jensen haft workshops og involverende processer med både bygherre og boksleverandøren BM Bygge industri. Der har været løbende produktivitetsforbedring for at optimere flow og gøre samarbejdet hurtige og bedre. Alt sammen vel at mærke uden arbejdsskader. For BM Byggeindustri er det vigtigt, at der har været hurtigere forståelse for, at de skulle tidligt med i processen, og at der skulle træffes beslutninger med arkitekter og bygherre tidligt, så man ikke kommer til at standse produktionsbåndet. Tom Mikkelsen fra BM Byggeindustri har været glad for den gode kommunikation, store tillid og generelle styring: Det er vigtigt, at man har en forståelse for den måde vi bygger på, og det har Hoffmann haft. Når vi monterer, har vi nemlig en stor mobilkran og en lastbil pr. modul, og det skal byggepladsen jo være klar til. 18

19 Effektivitet. Boksbyggeri holder anlægsprisen nede. 19

20 UTVIKLING Klar på pladsen. Boksbyggeri kræver plads og klar kommunikation. fakta Boligbyggeri er fortsat i bund Hvert år kommer nye københavnere til, og der bygges også nye boliger her og i Aarhus, men ikke i det øvrige land. På landsplan er antallet af påbegyndte boliger kun forbedret lidt siden de i 2013, der er det laveste siden 2. verdenskrig. Hjælp på vej Den generelle prisstigning på boliger og byggejord, gør det svært at bygge almene boliger. Efter det seneste finanslovsforlig kan kommuner i byudviklingsområder dog nu kræve, at 25 % af de boliger, der bliver opført, skal være almene. Samtidig er der kommet en ny finansieringsmulighed. I mandskabsvognen på byggepladsen har Rasmus Emil Jensen da også omsat tidsplanen til detaljerede kort, der viser, hvem der skal være hvor hvornår. Det er et resultat af det tætte samarbejde påpeger John E. B. Andersen: Vores fokus er at gøre klar med fundament og adgang til boksleverancerne, for når de kommer, skal det bare klappe. Der er tre hustyper, et tre etagers, samt to forskellige to etagers. De forskellige bokstyper produceres færdig en ad gangen, og modulerne til tre etagers boligerne kom først, og herefter kommer de øvrige typer. Hos KAB mener senior projektleder Carsten Bjørneboe, at boksbyggerierne ikke bare kan holde prisen nede, men også kan sikre en ensartet kvalitet, og han vil gerne fortsætte med at bygge flere i fremtiden. Overtog konkursbyggeri. Sundbygård og Sundbyvang blev oprindeligt bygget af Pihl & Sønner, men da de gik konkurs i august 2013, lå byggeriet stille i et år. I mellemtiden skiftede sagens projektleder Michel Reffs til Hoffmann, og han trak projektet med over til Hoffmanns boligafdeling, hvor han sidder med Rasmus Emil Jensen, der også kommer fra Pihl, og John E. B. Andersen. Sammen kunne de starte byggeriet op igen i sommeren 2014, og aflevere de første 27 boliger i november. De sidste skal afleveres d. 16. september Carsten Bjørneboe har været tilfreds med samarbejdet, og på en gensidig evaluering med 8 punkter der skulle rangeres fra 1-5, fik Hoffmann et flot snit på I Hoffmanns boligafdeling har Michel Reffs lagt strategien for et spirende, men stadigt usikkert boligmarked: Der er mange nye spillere på markedet, men vi kaster os ikke ud i noget risikofyldt. Vi går efter pensionskasserne og de større, professionelle investorer, der vil vores samarbejdsmodel. Det giver os mulighed for at påvirke projektet og sikre de gode løsninger samt at budgettet holder i en tidlig fase, inden vi lukker en egentlig totalentreprise. 20

21 Mastergrad om morgenmøter ga traineestilling for Iselin Martinsen. Tekst og foto Ane Sangnes CV Navn: Iselin Martinsen Stilling: Trainee/ prosjektkoordinator HMS/HR Utdanning: Tok master ved Universitetet i Oslo. Skrev masteroppgave om morgenmøtene i Veidekke. Hvor lenge i Veidekke: Snart to år. Jeg ble kjent med Veidekke gjennom en prosjektoppgave vi løste for Veidekke i et av fagene jeg hadde på masterprogrammet mitt, og gjennom en påfølgende sommerjobb og masteroppgave, forteller Iselin Martinsen. Hun startet i Veidekke i august 2013 etter endt bachelorgrad i organisasjonspsykologi og mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. Og det var gjennom faget Prosjektforum ved Universitetet i Oslo, der hun skrev om sikkerhet i byggebransjen, at Iselin kom i kontakt med Veidekke. Hva gjorde at du startet i nettopp denne bedriften Jeg tenkte egentlig at jeg skulle søke meg til konsulentbransjen, men så ble jeg mer og mer interessert i Veidekke. Og jeg trives kjempegodt, forteller hun. I faget Prosjektforum ble klassen delt inn i grupper. Alle gruppene jobbet deretter på oppdrag for hver sin bedrift, og vår gruppe fikk oppgaven fra Veidekke. Temaet for oppgaven vår var sikkerhetsledelse før og nå, der vi så på hvordan sikkerhetstenkningen har endret seg historisk, sier Martinsen. Fleksibel og fri. Traineestillingen hennes er fordelt 50/50 mellom HR og HMS. Arbeidsoppgavene som trainee/prosjektkoordinator spenner fra månedsrapporter for HMS, bemannings oversikt for HR og årsanalyser for begge fagretninger, til språkprosjektet i Veidekke Entreprenør som mange i divisjonsstaben brukte mye tid på før jul. Iselin veileder dessuten tre masterstudenter fra UiO under deres masteroppgaver, samt en studentgruppe i faget hun selv tok for noen år siden. Masteroppgavene handler om kompetansekartlegging og risikooverføring mellom ulike plannivåer i Involverende Planlegging. Prosjektforumprosjektet handler denne gangen om geografisk mobilitet mellom enheter. Hva er det beste med jobben din? Fleksibilitet og frihet under ansvar er det jeg tenker at skiller oss positivt ut, det ser jeg tydelig når jeg sammenligner oss med andre arbeidsplasser, sier Iselin. Veiledningsdelen av jobben hennes kan vise seg å bli verdifull for Veidekke, for det å komme inn i bedriften via sommerjobber og masteroppgaver er ikke uvanlig. Vi ser mange av traineene våre har hatt sommerjobb hos oss, så erfaring og kjennskap til bedriften teller mye i valg av arbeidsplass. I Veidekke er det dessuten mange hyggelige, motiverte og flinke mennesker, og det virker som de ansatte er fornøyde med Veidekke som arbeidsgiver, avslutter Iselin Martinsen.

22 22 portrettet Queen of the road Den første avtalen Gunnhild Eikrem Sandnes (47) har hver dag, er med sitt eget speilbilde. Hun har noe viktig på hjertet. Noe som må sies før hun drar på jobb for å lede Veidekkes folk som drifter og vedlikeholder veiene i distrikt Vest. Tekst Guro Kulset Merakerås Foto THOMAS EKSTRÖM Regnet drypper fra lavt vinterskydekke over Ålesund, og vindkastene river i flykroppen under landing på Vigra. Den piloten som vil beholde styringen under slike forhold, må være fast i klypa. Det er vakrest her på Sunnmøre når sola skinner, men jeg synes det er litt av sjarmen at det kan være ruskete også, fastslår lederen for Drift og vedlikehold, distrikt Vest. Replikken skal vise seg å være symptomatisk for Gunnhilds innstilling til det meste, men det skjønner vi først om noen timer, når vi er blitt bedre kjent. Etter at vi har fått høre hva det er hun sier til seg selv i speilet. Hver morgen. OVERRASKELSEN. Da Gunnhild startet i Veidekke i 2008, lå forretningsområdet Drift og vedlikehold under Asfalt. Det ble skilt ut som egen enhet først i Dette gjorde det mulig å ta tak i forretningsområdets spesifikke utfordringer, og Gunnhild understreker at det var en klok beslutning som ble tatt den gangen. Fortsatt er det nok mange i Veidekke som ikke vet helt hvilke arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold utfører. Mange tror det ganske enkelt dreier seg om brøyting, strøing og salting. Det trodde også de store entreprenørene, Veidekke inkludert, da de først fikk tilgang på det som tidligere hadde vært et lukket, statlig marked. Det ble gjennomført noen prøvekontrakter i 1998, men i praksis hadde Statens Veg vesen monopol på drift og vedlikehold på det norske veinettet fram til 2003, da Mesta ble opprettet, forteller Gunnhild. Da markedet ble konkurranseutsatt, trodde entreprenørene at det var en ren vinteraktivitet, som ville være en perfekt match med sommerens asfaltarbeid. Men det skulle vise seg at drift og vedlikehold dreier seg om så mye mer. Joda, de har mye å gjøre om vinteren. Men det er faktisk enda travlere i sommerhalvåret. I ettertid kan vi si at vi ikke visste hva vi priset i de første årene med anbud. Dette, kombinert med et sterkt ønske om å komme inn på markedet, førte til at vi tapte penger, forteller Gunnhild. Til dels mye penger. Hvert år fra 2003 til Skuta måtte snues da Gunnhild mønstret på som distriktsleder i 2008.

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Systemer for industrielt trebyggeri - IKT Thomas Bajer Moelven Utvikling AS Projektledare Från DAK till DAP Trehus Innlandet

Systemer for industrielt trebyggeri - IKT Thomas Bajer Moelven Utvikling AS Projektledare Från DAK till DAP Trehus Innlandet Systemer for industrielt trebyggeri - IKT Thomas Bajer Moelven Utvikling AS Projektledare Från DAK till DAP Trehus Innlandet Varför? Källa: Träbyggnadskansliet 2 Projekt från DAK till DAP Trehus Innlandet,

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Ljustorps skola Vi kommer fra Ljustorp Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 6 jenter og 7 gutter. Vi representerer Ljustorps skola

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Utfordringer Ledelse i ulike deler av byggeprosessen ( inkl. fdv) er

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg.

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg. PIONÉRMAIL juni :: 2014 Inkludere, utruste og utsende LEDET AV GUD TIL HELSINGBORG Hej vänner Vi är som ni säkert vet nu på väg att flytta till Helsingborg. Detta har vi upplevt vart Guds suveräna ledning.

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Si hei til Terese! Hun er vikar i

Si hei til Terese! Hun er vikar i Har du lyst å «like» oss på Facebook? www.facebook.com/sjomannskirken.dubai facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

2008/08/08 RAMBOLL MANAGEMENT

2008/08/08 RAMBOLL MANAGEMENT 2008/08/08 RAMBOLL MANAGEMENT 1 AGENDA 1 Presentasjon og en liten øvelse 2 Hva 10 år, 100 organisasjoner og 300.000 medarbeidere har lært oss 3 Når trivsel og performance blir to sider av samme sak 4 HR

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap Juridisk text Lov om norsk riksborgarrett. Kapitel 2. Korleis folk misser borgarretten. Lag om norskt medborgarskap Kapitel 2. Förlust av medborgarskap 7. Norsk borgarrett misser: 1. den som får borgarrett

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015. Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien.

Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015. Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien. Periodeplan For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015 Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien.no Periodeplan for januar til juni 2015 Da er igjen på tide

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene?

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? + Oslos mest innovative læringsarena Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? Randi Kvissel Haugen Hotellsjef PS:hotell Ett

Detaljer

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter!

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter! Arrangementer i Verdens beste idrettsregion Hva er Verdens beste idrettsregion? Det er en region hvor alle innebyggere har anledning til, og et ønske om å delta litt mer i idrettsaktiviteter. Hvor idrettens

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning.

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning. FOKUS I BIM med BSAB Kort beskrivelse af Svensk Byggtjänst projekt Fokus I der BSAB klasifikationssystem og AMA beskrivelser og udførendeløsninger kobles til en aktiv BIM model. Det svenske BSAB system

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring?

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring? Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen til norske elever? Oversikt Hvordan skal vi arbeide med faget slik at elevene får en kompetanse som bærer, fremfor kortsiktig avkastning ved å pugge

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer