22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes"

Transkript

1 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes Nummer #

2 Leder Dimensjon # Et magasin fra Veidekke Ansvarlig redaktør Grete Ingeborg Nykkelmo Redaktør Ane Sangnes Vi skal bygge det beste laget Redaksjon Anders Auberg Åsa Edman Malena Lewenhaupt Schmidt Peter Bonde Rasmussen Art direction Dinamo Forsidefoto Thomas Ekström Trykk Merkur-Trykk AS Veidekke ASA Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Veidekke Sverige AB Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Svetsarvägen 15, Solna Telefon: Hoffmann A/S Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: V eidekke er mennesker. Alt vi driver med involverer mennesker. Og menneskene er Veidekke. Hver dag stiller over mennesker på jobb i våre prosjekter og på våre arbeidsplasser, både egne medarbeidere og de som jobber for våre underleverandører. For at vi skal greie å gjennomføre krevende oppdrag også i fremtiden, må vi til enhver tid ha mennesker med riktig kompetansen. Konkurransen om kompetansen er tøff. Nyutdannede ingeniører har lenge vært attraktive, og de siste årene har det normale vært å signere sin første jobbkontrakt over ett år før avsluttet utdannelse. Signaler tyder på at dette er i ferd med å endre seg, sannsynligvis grunnet lavere aktivitet i oljesektoren. Søking til yrkesut danning innen bygg og anlegg i videre gående skole har falt dramatisk de siste årene. En grunn til det kan være at bransjen assosieres med useriøse aktører og dermed en usikker fremtid for ungdom. Dette kan bli en stor utfordring for oss i årene som kommer. Med ambisjoner om vekst har vi behov for flere dyktige medarbeidere, og derfor er det kritisk for Veidekke å lykkes med rekruttering og utvikling av mennesker. Nettopp derfor var Mennesker ett av temaene på ledersamlingen i Veidekke i januar, og derfor er det også et av fundamentene i vår forretningsstrategi for årene som kommer. Hva skal så til for at vi skal bli best med mennesker? I Veidekke har vi i stor grad valgt å bygge egen kompetanse. Vi tror at dette gir det beste resultatet for kundene og den beste verdiskapingen eierne. Derfor har vi i dag over 100 traineer og 200 lærlinger i selskapet. Vi har lav turnover i Veidekke, noe som jeg tar som et tegn på et godt arbeidsmiljø. Vi rekrutterer internt til de fleste av våre lederstillinger. Nye medarbeidere rekrutteres ofte gjennom aktiviteter direkte mot skolene, og vi vet at vi var førstevalget for 90 prosent av i de som i dag er våre traineer. De viktigste grunnene til at mennesker trives og utvikler seg i jobbsammenheng er at de føler de har en spennende jobb med mulighet for utvikling, at de har tydelige mål og at de har dyktige ledere. Her ligger det muligheter vi kan og skal levere enda bedre på. Med vår involverende arbeidsform og vår vilje til å gi tillit og ansvar, har vi alle muligheter til å bli de beste i bransjen. Vi skal tiltrekke dyktige mennesker, og vi skal gi dem mulighet til å utvikle seg i Veidekke. Vi skal bygge det beste laget. Og sammen skal vi bygge fremtiden. Arne Giske Konsernsjef

3 04 Ferdigstilt Veidekke har bygget verdens første sykehusbygg med passivhusstandard. 11 Kommentar Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om lærlinger. 12 Notiser Les om HMS-prisen med mer. 14 Signaler Flygfotoscanning. 15 Konstruksjoner Massivtre på Svalbard. 27 Verktøy Gjør resirkulering enklere med ny avfallstasjon. 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus blir Brf Lomma Läge. På plass 31 Jeanna Löwenhielm Toth jobbar som projektutvecklare för Brf Lomma Läge. 43 Etc. Oppdateringer fra konsernet om miljø, HMS, aktuelt, nye oppdrag, jubilanter og historie finner du på Dimensjons gule sider Utvikling Frem til sommeren 2008 byggede Hoffmann masser af boliger. Så kom finanskrisen, og boligbyggeriet gik i stå, mens tilflytningen til de store byer og især København steg. Nu bygger Hoffmann 113 nye lejeboliger i København. 22 Portrettet Distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes (47) har en positiv innstilling til livet og jobben. 32 Prosjekt Etantanken i utanför Göteborg sätter ordet «Multilokal» i ett sammanhang. 22 FOTO BYGGERIETS BILLEDBANK 16 FOTO Jacob Karström FOTO Thomas EkströM 3

4 04 Ferdigstilt St. Olavs Hospitals nye juvel er et foregangsprosjekt innen miljøvennlig bygging.

5 Verdens første i sitt slag Tekst Elena Solberg Foto Jiri Havran Veidekke har lykkes med noe ingen andre entreprenører har klart tidligere, nemlig å bygge verdens første sykehusbygg med passivhusstandard. 5

6 Ferdigstilt Prosjektfakta Hva: Kunnskapssenteret verdens første sykehusbygg med passivhusstandard Hvor: St. Olavs Hospital, Trondheim Byggherre: Helsebygg Midt-Norge Ferdigstilt: september 2013 Bygget oppfyller alle krav til passivhusstandard og har en årlig besparelse i netto energibruk på kwh, forteller avdelingsleder i Veidekke Entreprenør, Torgeir Wiig, stolt. Det er ingen tvil om at St. Olavs Hospitals nye juvel, Kunnskapssenteret, er et foregangsprosjekt innen miljøvennlig bygging. Senteret skulle i utgangspunktet være et bygg i energiklasse C, men underveis i samhandlingsfasen ble det oppgradert til passivhusstandard. Energibehovet i bygget reduseres gjennom tiltak som blant annet ekstra varmeisolasjon, varmegjenvinning, lavenergibelysning og utvendig solavskjerming. Også byggets tetthet er avgjørende. Våre siste tetthetsmålinger viste 0,20 varmevekslinger pr. time. Det er det laveste vi noen gang har klart å få til. Passivhuskravet ligger på 0,6 varmevekslinger pr. time. Det er et fantastisk resultat for et så komplekst bygg, sier Wiig. Fokus på innovasjon. Kunnskapssenteret er også et foregangsprosjekt på bruk av nye teknologiske løsninger. I tillegg til VDC (Virtual design and construction), tok entreprenøren i bruk den avanserte Porsche Takt-metoden. Aktiv bruk av VCD- og BIM-verktøy og LEAN- metoder har gitt høy kvalitet i ferdig bygg, med få feil på byggeplass og god kostnadskontroll. Over 100 medarbeidere i Veidekke har fått innføring i Porsche Takt-metoden. Dette er en verdifull erfaring som vi har tatt med oss videre i nye prosjekter, sier Wiig. Godt samarbeid. Kunnskapssenteret har et areal på over kvm, fordelt mellom NTNU og St. Olavs Hospital, og rommer alt fra bibliotek, poliklinikker og laboratorier til behandlingsrom, kontorer og auditorier. Det er ingen tvil om at Kunnskapssenteret var et vanskelig bygg å jobbe med. Å bygge sykehus er i seg selv en utfordrende oppgave siden bygget skal ha mange komplekse funksjoner. Å bygge sykehus etter passivhusstandard med bruk av ny teknologi og høye krav til innovasjon, krever enda mer. Det er mange parter som er involvert og mye som skal koordineres, sier Wiig. Han forteller om en krevende prosess med stramme tidsfrister, forsinkelser og en krevende kontraktsform. Vi møtte utfordringer både i samhandlings- og råbyggfasen, noe som skapte forsinkelser som måtte tas igjen under veis i byggeperioden. Vi ser nå at fremdriftsplanen var for stram, spesielt med tanke på de høye kravene som ble stilt til prosjekterte løsninger samt samhandlings- og utbyggingsmetoder. Wiig trekker også frem målrettet HMS-arbeid og det gode samarbeidet mellom Veidekke, Helsebygg Midt-Norge (byggherren) og Caverion (den tekniske hovedkontrakten) når han ser tilbake på byggeprosessen. Samarbeidet har vært særdeles bra. Det har ikke stått på engasjement, motivasjon eller gjennomføringsvilje blant dem som har vært involvert i prosjektet, og med null skader med fravær på over en halv million arbeidstimer, er vi godt fornøyde med resultatet og bygget vi har levert, avslutter Torgeir Wiig. 6

7 (1) Hovedtrappen er preget av røff materialbruk med synlig plasstøpt betong og cortenstål. (2) Forskning og pasientbehandling står i fokus. Flere av laboratoriene er blant landets mest avanserte. (3) I bakgrunnen av resepsjonen kan man se verdens største interaktive skjerm. (4) Bibliotek for medisin og helse ligger i hjertet av Kunnskapssenteret. (5) Det nye bygget rommer også universitetssykehusets største auditorium og lokaler for undervisning. 7

8 Ferdigstilt 01 (1) Kunnskapssenterets kantine er et viktig samlingspunkt for både studenter, ansatte, pasienter og besøkende. (2) Fasaden er utsmykket med solskjeming i form av horisontale glasspaneler som gir bygget et varierende og spennende uttrykk. (3) Kunnskapssenterets arealer (ca kvm) er jevnt fordelt mellom NTNU og St. Olavs Hospital. Høgskolen i Sør-Trøndelag er også en del av senteret. 02 8

9 03 9

10 Ferdigstilt Under verdens kongressen for helsearkitektur i Toronto i fjor ble Kunnskapssenteret belønnet med «high commendation»-prisen for et internasjonalt helseprosjekt under kvm. 10

11 Kommentar Det nye og flotte Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital er ikke bare et miljøbygg det er også et bygg hvor lærlinger har fått ta del i ny og moderne byggeteknikk. CV Navn: Torbjørn Røe Isaksen Stilling: Kunnskapsmininster Utdannelse: Master i statsvitenskap I Norge har Veidekke rundt 200 lærlinger inne på sine prosjekter til enhver tid. Vi vil at flere skal gjøre det samme, og at det skal lønne seg å ta samfunnsansvar og investere i opplæringen av lærlinger. I dag gjennomføres det en rekke store offentlige byggeprosjekter uten en eneste lærling. Grunnen til det er at det så langt ikke har vært et krav fra det offentlige. Det skjer samtidig som om lag yrkesfagselever ikke får mulighet til å ta fag- eller svennebrev fordi det er mangel på læreplasser. Forskjellen mellom behovet og ansvaret det offentlige og private tar for å gi ungdommer en læreplass, er stor. Vi vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud; vi vil endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette. Det betyr at når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i bransjer hvor det er et behov for læreplasser, ha lærlinger for å kunne få jobben. I tillegg foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å bruke lærlingordningen aktivt. Kravet om å ha lærlinger ved offentlige kontrakter er også et ledd i en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Lærlingkravet vil være en fordel for de seriøse aktørene i bransjen. Tidligere kunne norske bedrifter, som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av frem tidige fagarbeidere, tape kontrakter til norske og utenlandske bedrifter som ikke tok det samme ansvaret. Deler av byggebransjen har lenge kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvaliteten. Ved å skjerpe lærlingklausulen kan vi bidra til mer rettferdige vilkår i anbudsprosesser. Offentlige anskaffelser står i følge byggenæringen for over 40 prosent av total byggevirksomhet per år, så dette er et svært viktig tiltak. Vi er opptatt av å sikre flere læreplasser til norsk ungdom, samtidig som endringen ikke skal bidra til unødvendig byråkrati for næringslivet. Kravet om å ha lærlinger skal derfor bare gjelde for bransjer hvor det er behov for læreplasser, og for anskaffelser av en viss størrelse og varighet. Forslaget skal sendes på høring så raskt som mulig, og når endringen trer i kraft i 2016, vil dette være et stort og viktig bidrag for å sikre flere ungdommer tilgang til læreplass. Det er gode nyheter både for Norge og for den enkelte elev. 11

12 NOTISER FOTO Veidekke FOTO Veidekke FOTO Ane Sangnes Veidekkes projekt vinner pris för årets nöjdaste bostadsköpare Med ett NKI (nöjd kund index) på 87 av totalt 100 kammade Veidekke hem pris för branschens nöjdaste kunder under 2014, för sitt projekt Brf Stadsvyn i Uddevalla. Snittet för kundnöjdheten i branschen landade på 73. Projektet är ett egen-regiprojekt som genomförts i samverkan mellan Bostad, Bygg och Anläggning. Vann Trafikverkets arbetsmiljöpris Veidekke Anläggning Öst har tilldelats Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris 2014 av Trafikverket, för att de bäst visat upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och som även lyckats minska antalet arbetsplatsolyckor. Det som Trafikverket bl.a. imponerades av var ett högt internt krav på skyddsarbetet, innovativt arbetsmiljöarbete, handlingskraft vid avvikelser i miljöarbetet och högt engagemang hos företagets ledning. Eva Nordberg från Trafikverket tycker att fler borde lära sig av Veidekkes arbetsmiljöarbete. "Både kultur och struktur syns i Veidekkes presentation av sitt arbetsmiljöarbete". Priset består av ett diplom och en prischeck på kronor. Prissumman ska användas till personalbefrämjande åtgärder. Projektet har konsekvent jobbat med Bygga Säkerhetsmetoden, se sidan 44. HMS-prisen til Marienfrydprosjektet Veidekkes HMS-pris for 2014 ble tildelt byggetrinn fem på byggeprosjekt Marienfryd på Ensjø i Oslo. Prosjektet har gjennom tidlig og grundig planlegging oppnådd forutsigbar og sikker produksjon. De har satt en standard for ekstrem ryddighet på byggeplassen og høy sikkerhetstilstand, sa konsernsjef Arne Giske ved prisutdelingen. 12

13 FOTO Hoffmann Volontär i Sydafrika När snickare Linus Karlsson från Bygg Syd för första gången fick höra talas om Veidekkes delaktighet i "Football for Life" i Sydafrika började han fundera över hur han skulle kunna bidra. Och nu är det klart. Den 16 mars packar Linus väskan och åker till Sydafrika för att hjälpa till att bygga ett damfotbollscentra på Masibonisane High School. "Jag hoppas på göra skillnad för de på och runt arbetsplatsen. Mina förväntningar är att få ta del av glädje, kunskap och genuin godhet från alla håll. Jag hoppas även komma hem som en bättre pappa", berättar Linus. Linus har tagit tjänstledigt och kommer att vara borta drygt en månad. Följ Linus i Sydafrika via intranätet i en månad. Hoffmanns elinstallatør får flot pris Med sit imponerende karaktergennemsnit på de maksimale 12 har den nyuddannede elinstallatør Asbjørn Fonnesbæk modtaget Tekniqs Installatørpris. Asbjørn har været ansat i Hoffmann som elektriker siden 2012, har taget sin installatøruddannelse med praktik i Hoffmann og er nu ansat som serviceleder. Hans flotte gennemsnit på 12 og en bestået autorisationsprøve gjorde ham til årgangens bedste elinstallatørstuderende på KEA (Københavns Erhvervsakademi). Sammen med titlen og et diplom fik Asbjørn overrakt en gave i form af en bordlampe i glas designet af Poul Henningsen. Stort tillykke fra Hoffmann. 80 nyanställda på introduktionsutbildning I slutet av januari hölls en Sverigegemensam introduktionsutbildning, nya medarbetare från Veidekkes alla affärsområden Anläggning, Bostad, och Bygg var inbjudna. Syftet var att ge alla nya medarbetare en övergripande bild av vad Veidekke är och vad vi står för. Utbildningen var också ett unikt tillfälle att skapa nya nätverk kors och tvärs över affärsområde och regioner. Den senaste utbildningen var i maj 2014, så vi "växer så att det knakar". "Mycket bra och seriös dag med presentationer från många av de centrala funktionerna vilket är bra att känna till!", säger Markus Tunlid, teknik- & verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning. "Intressant att få möjligheten att träffa andra medarbetare frånandra regioner", säger Markus Bengtsson, yrkesarbetare på Traversen, Stockholm. Reviderte etiske retningslinjer Veidekkes etiske retningslinjer er nå revidert og ligger ute på Veidekke Intra. Arbeidet med revideringen har skapt engasjement gjennom bred involvering i virksomheten. Retningslinjene vil trykkes opp på de skandinaviske språkene. Vi jobber videre med å se på et felles opplæringopplegg, og vi oppfordrer nå alle til å sette seg godt inn i retningslinjene, sier konserndirektør Hege S. Dillner. FOTO Veidekke FOTO Veidekke 13

14 signaler I denne spalten kan du lese om teknologi og program vare i tilknytning til vår virksomhet. IT-system ger större helhetssyn Ett utvecklingsarbete, med finansieringsstöd av SBUF, pågår under ledning av Veidekke där man tittar på hur vi skulle kunna vinna mycket tid och pengar på att jobba mer med avancerade IT-system. I dag tappas mycket information bort mellan olika steg i byggprocessen. En gemensam databas för att över tid skapa, lagra och komma åt rätt information. Från 3D till 4D verktyg för involvering Att koppla tidplanen till BIM och få en 4D-modell är enkelt och kan underlätta på många sätt. Det gör det enklare att verifiera så tidplanen är rimlig och är ett bra stöd för t.ex. uppdaterade APD-planer. Dessutom är det ett bra verktyg för att involvera fler i planeringsarbetet och för att ge en bild av hur arbetet är planerat. Digitala arbetsplatsen alltid den senaste versionen Med hjälp av en publik ritningsdator, som är uppkopplad mot projektrummet i sharepoint, får vi direkt på bygg arbetsplatsen tillgång till alla handlingar som våra konsulter laddar upp efterhand som projektet fortskrider. Ritnings datorn i kombination med läsplattor ersätter i allt större utsträckning pappers ritningar, samtidigt som den förenklar och förbilligar hanteringsprocessen. FOTO Åsa Edman Veidekke når nya höjder V eidekke har genom Sam Ngo och Pelle Larsson, mätningstekniker Anläggning SydVäst, utvecklat en modell för flygfotoscanning som både sparar arbetstid och ökar säkerheten. I stället för att anlita dyra konsulttjänster kan vi nu hantera, behärska och utveckla denna teknik internt. En kameraförsedd Quadrocopter fotograferar stora landområden och detaljer från luften som styrs via en smartphone. Bilderna laddas ner till en dator och sätts ihop till stora bilder via fotogrammetrin som görs om till 3D-modeller. Modellerna kan bland annat användas som underlag för massaberäkningar, planering och projektering. Genom att spara modellen som en pdf, blir den tillgänglig för alla. Istället för åka upp och ner i en lift längs en bergvägg för att kontrollera löst berg, kan man fotografera väggen för samma resultat. Ingen behöver numera gå på höga grushögar med risk för att trilla ner. Fotoscanning är ett bra komplement till manuell mätning, framför allt eftersom den sparar mycket arbetstid. "Quadrocoptern med tillhörande kamera och dataprogram är billig att köpa in i förhållande till övrig mätutrustning. Den är lätt att underhålla och laga om den skulle gå sönder", säger Pelle. "Vi har slagit ihop redan existerande delar där vi genom Veidekkes grensesprengende företagsklimat ännu inte sett slutet på vad vi kan åstadkomma med fotoscanning", säger Sam. 14

15 15 konstruksjoner Massivtre for Kartverket Bruk av massive treelementer i den bærende konstruksjonen er løsningen når arkitekten går amok på tegnebrettet. Tekst og foto Martin Øen Ved hjelp av en nøyaktig revit 3Dmodell produseres bygget i ferdige elementer med falser og avfasing på kantene slik at de glir nøyaktig på plass når det skal monteres. I løpet av kort tid heises elementene på plass og skrues i sammenføyningene. Innvendig er da overflatene ferdig klar til å males, utvendig kan bygget isoleres, tekkes og kles med en massiv veggoppbygging. Monteringen kan gjøres med en lett kran og lift, prosjektet brukte en Manitou MRT 2540 samt en liten bomlift. Det tok en god uke å montere det toetasjers stasjonsbygget for Kartverket i Ny-Ålesund. En god uke uten så mye vind. Da bygget var ferdig montert var også alle innvendige vegger montert, og når ventilasjonen skal monteres er utsparringshullene ferdig boret på fabrikken. Sammenlignet med å skulle stave bygget opp av bindingsverk sparer man mye tid på anlegget. fakta Kunde: Kartverket Entreprenør: Veidekke Arctic For mer informasjon, kontakt: Martin Øen.

16 16 Utvikling 16

17 Hoffmann bygger boliger Frem til sommeren 2008 byggede Hoffmann masser af boliger. Så kom finanskrisen, og boligbyggeriet gik i stå, mens tilflytningen til de store byer og især København steg. Nu bygger Hoffmann 113 nye lejeboliger for Bolig selskabet AKB København v/kab i et koncept, hvor lejerne betaler omkring 30 % mindre i leje. Tekst Jacob Vendelboe Hagensen Foto BYGGERIETS BILLEDBANK 17

18 UTVIKLING ) Tilgængelig kvalitet. Moderne lejligheder til almindelige indkomster. (2) Fællesskab. Beboerne står selv for store dele af driften. I løbet af 3. kvartal 2014 steg folke tallet i København fra til , og hovedstaden oplever i disse år den største befolknings tilvækst siden 2. verdenskrig. Samme tendens ses i andre større danske byer, og udviklingen nærmer sig dermed resten af Europa, hvor en langt større del af befolkningen bor i de større byer, hvor job- og uddannelses mulighederne er større. Men det giver en akut mangel på boliger. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der i Danmark er behov for ca flere boliger i 2020, heraf vil alene København og Frederiksberg mangle omkring boliger. Overborgmester Frank Jensen (S) har udtrykt et klart ønske om, at København skal være for alle, så derfor skal 20 % af de nye boliger være almene, og det er denne udfordring Hoffmann nu er med til at løse. Effektive boliger er en succes. Som en del af udviklingen bygger H offmann for tiden 113 nye lejeboliger for Boligselskabet AKB København v/kab (KAB) i Sundbygård og Sundby vang i det sydlige København. Det er et nyt koncept kaldet Almen Bolig+, hvor huslejen ligger ca. 30 % under den i en traditionel almen familie bolig men da netop dette byggeri tidligere blev ramt af en konkurs, er prisen lidt højere pga. højere anlægsudgifter. For Almen Bolig+ generelt vil en årlige leje være på 900 kr./m2 uden forbrug, dvs. at 100 m2 vil koste kr./md. for et rækkehus tæt på centrum. For at holde prisen så lav, er udgifterne til drift halveret, så beboerne har ingen vicevært, men skal selv organisere at fx slå græs, rense tagrender, rydde sne osv. Desuden er byggeriet generelt 10 % billigere, fordi man anvender boksbyggeri, hvor modulerne kommer færdige fra fabrikken med fx tapet, eludtag, køkken og badeværelse og monteres på byggepladsen. Kort sagt flytter man ind i en bolig med få indvendige skillevægge, et fungerende badeværelse, et lille køkken uden hvidevarer og evt. lidt have med skur. Man er velkommen til selv at sætte vægge og døre op, og kan få penge for det ved fraflytningen, hvis det vurderes til at være en forbedring. KAB har gode erfaringer med AlmenBolig+, og har således bygget 1300 af dem allerede, og løsningen er meget populær. Da de 59 boliger i Sundbygård blev udbudt, var der ca. 600 ansøgere. Metoden med boksbyggeri kræver et tæt samarbejde omkring fx tids planer og logistik. Derfor har projektleder John E. B. Andersen og byggeleder Rasmus Emil Jensen haft workshops og involverende processer med både bygherre og boksleverandøren BM Bygge industri. Der har været løbende produktivitetsforbedring for at optimere flow og gøre samarbejdet hurtige og bedre. Alt sammen vel at mærke uden arbejdsskader. For BM Byggeindustri er det vigtigt, at der har været hurtigere forståelse for, at de skulle tidligt med i processen, og at der skulle træffes beslutninger med arkitekter og bygherre tidligt, så man ikke kommer til at standse produktionsbåndet. Tom Mikkelsen fra BM Byggeindustri har været glad for den gode kommunikation, store tillid og generelle styring: Det er vigtigt, at man har en forståelse for den måde vi bygger på, og det har Hoffmann haft. Når vi monterer, har vi nemlig en stor mobilkran og en lastbil pr. modul, og det skal byggepladsen jo være klar til. 18

19 Effektivitet. Boksbyggeri holder anlægsprisen nede. 19

20 UTVIKLING Klar på pladsen. Boksbyggeri kræver plads og klar kommunikation. fakta Boligbyggeri er fortsat i bund Hvert år kommer nye københavnere til, og der bygges også nye boliger her og i Aarhus, men ikke i det øvrige land. På landsplan er antallet af påbegyndte boliger kun forbedret lidt siden de i 2013, der er det laveste siden 2. verdenskrig. Hjælp på vej Den generelle prisstigning på boliger og byggejord, gør det svært at bygge almene boliger. Efter det seneste finanslovsforlig kan kommuner i byudviklingsområder dog nu kræve, at 25 % af de boliger, der bliver opført, skal være almene. Samtidig er der kommet en ny finansieringsmulighed. I mandskabsvognen på byggepladsen har Rasmus Emil Jensen da også omsat tidsplanen til detaljerede kort, der viser, hvem der skal være hvor hvornår. Det er et resultat af det tætte samarbejde påpeger John E. B. Andersen: Vores fokus er at gøre klar med fundament og adgang til boksleverancerne, for når de kommer, skal det bare klappe. Der er tre hustyper, et tre etagers, samt to forskellige to etagers. De forskellige bokstyper produceres færdig en ad gangen, og modulerne til tre etagers boligerne kom først, og herefter kommer de øvrige typer. Hos KAB mener senior projektleder Carsten Bjørneboe, at boksbyggerierne ikke bare kan holde prisen nede, men også kan sikre en ensartet kvalitet, og han vil gerne fortsætte med at bygge flere i fremtiden. Overtog konkursbyggeri. Sundbygård og Sundbyvang blev oprindeligt bygget af Pihl & Sønner, men da de gik konkurs i august 2013, lå byggeriet stille i et år. I mellemtiden skiftede sagens projektleder Michel Reffs til Hoffmann, og han trak projektet med over til Hoffmanns boligafdeling, hvor han sidder med Rasmus Emil Jensen, der også kommer fra Pihl, og John E. B. Andersen. Sammen kunne de starte byggeriet op igen i sommeren 2014, og aflevere de første 27 boliger i november. De sidste skal afleveres d. 16. september Carsten Bjørneboe har været tilfreds med samarbejdet, og på en gensidig evaluering med 8 punkter der skulle rangeres fra 1-5, fik Hoffmann et flot snit på I Hoffmanns boligafdeling har Michel Reffs lagt strategien for et spirende, men stadigt usikkert boligmarked: Der er mange nye spillere på markedet, men vi kaster os ikke ud i noget risikofyldt. Vi går efter pensionskasserne og de større, professionelle investorer, der vil vores samarbejdsmodel. Det giver os mulighed for at påvirke projektet og sikre de gode løsninger samt at budgettet holder i en tidlig fase, inden vi lukker en egentlig totalentreprise. 20

21 Mastergrad om morgenmøter ga traineestilling for Iselin Martinsen. Tekst og foto Ane Sangnes CV Navn: Iselin Martinsen Stilling: Trainee/ prosjektkoordinator HMS/HR Utdanning: Tok master ved Universitetet i Oslo. Skrev masteroppgave om morgenmøtene i Veidekke. Hvor lenge i Veidekke: Snart to år. Jeg ble kjent med Veidekke gjennom en prosjektoppgave vi løste for Veidekke i et av fagene jeg hadde på masterprogrammet mitt, og gjennom en påfølgende sommerjobb og masteroppgave, forteller Iselin Martinsen. Hun startet i Veidekke i august 2013 etter endt bachelorgrad i organisasjonspsykologi og mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. Og det var gjennom faget Prosjektforum ved Universitetet i Oslo, der hun skrev om sikkerhet i byggebransjen, at Iselin kom i kontakt med Veidekke. Hva gjorde at du startet i nettopp denne bedriften Jeg tenkte egentlig at jeg skulle søke meg til konsulentbransjen, men så ble jeg mer og mer interessert i Veidekke. Og jeg trives kjempegodt, forteller hun. I faget Prosjektforum ble klassen delt inn i grupper. Alle gruppene jobbet deretter på oppdrag for hver sin bedrift, og vår gruppe fikk oppgaven fra Veidekke. Temaet for oppgaven vår var sikkerhetsledelse før og nå, der vi så på hvordan sikkerhetstenkningen har endret seg historisk, sier Martinsen. Fleksibel og fri. Traineestillingen hennes er fordelt 50/50 mellom HR og HMS. Arbeidsoppgavene som trainee/prosjektkoordinator spenner fra månedsrapporter for HMS, bemannings oversikt for HR og årsanalyser for begge fagretninger, til språkprosjektet i Veidekke Entreprenør som mange i divisjonsstaben brukte mye tid på før jul. Iselin veileder dessuten tre masterstudenter fra UiO under deres masteroppgaver, samt en studentgruppe i faget hun selv tok for noen år siden. Masteroppgavene handler om kompetansekartlegging og risikooverføring mellom ulike plannivåer i Involverende Planlegging. Prosjektforumprosjektet handler denne gangen om geografisk mobilitet mellom enheter. Hva er det beste med jobben din? Fleksibilitet og frihet under ansvar er det jeg tenker at skiller oss positivt ut, det ser jeg tydelig når jeg sammenligner oss med andre arbeidsplasser, sier Iselin. Veiledningsdelen av jobben hennes kan vise seg å bli verdifull for Veidekke, for det å komme inn i bedriften via sommerjobber og masteroppgaver er ikke uvanlig. Vi ser mange av traineene våre har hatt sommerjobb hos oss, så erfaring og kjennskap til bedriften teller mye i valg av arbeidsplass. I Veidekke er det dessuten mange hyggelige, motiverte og flinke mennesker, og det virker som de ansatte er fornøyde med Veidekke som arbeidsgiver, avslutter Iselin Martinsen.

22 22 portrettet Queen of the road Den første avtalen Gunnhild Eikrem Sandnes (47) har hver dag, er med sitt eget speilbilde. Hun har noe viktig på hjertet. Noe som må sies før hun drar på jobb for å lede Veidekkes folk som drifter og vedlikeholder veiene i distrikt Vest. Tekst Guro Kulset Merakerås Foto THOMAS EKSTRÖM Regnet drypper fra lavt vinterskydekke over Ålesund, og vindkastene river i flykroppen under landing på Vigra. Den piloten som vil beholde styringen under slike forhold, må være fast i klypa. Det er vakrest her på Sunnmøre når sola skinner, men jeg synes det er litt av sjarmen at det kan være ruskete også, fastslår lederen for Drift og vedlikehold, distrikt Vest. Replikken skal vise seg å være symptomatisk for Gunnhilds innstilling til det meste, men det skjønner vi først om noen timer, når vi er blitt bedre kjent. Etter at vi har fått høre hva det er hun sier til seg selv i speilet. Hver morgen. OVERRASKELSEN. Da Gunnhild startet i Veidekke i 2008, lå forretningsområdet Drift og vedlikehold under Asfalt. Det ble skilt ut som egen enhet først i Dette gjorde det mulig å ta tak i forretningsområdets spesifikke utfordringer, og Gunnhild understreker at det var en klok beslutning som ble tatt den gangen. Fortsatt er det nok mange i Veidekke som ikke vet helt hvilke arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold utfører. Mange tror det ganske enkelt dreier seg om brøyting, strøing og salting. Det trodde også de store entreprenørene, Veidekke inkludert, da de først fikk tilgang på det som tidligere hadde vært et lukket, statlig marked. Det ble gjennomført noen prøvekontrakter i 1998, men i praksis hadde Statens Veg vesen monopol på drift og vedlikehold på det norske veinettet fram til 2003, da Mesta ble opprettet, forteller Gunnhild. Da markedet ble konkurranseutsatt, trodde entreprenørene at det var en ren vinteraktivitet, som ville være en perfekt match med sommerens asfaltarbeid. Men det skulle vise seg at drift og vedlikehold dreier seg om så mye mer. Joda, de har mye å gjøre om vinteren. Men det er faktisk enda travlere i sommerhalvåret. I ettertid kan vi si at vi ikke visste hva vi priset i de første årene med anbud. Dette, kombinert med et sterkt ønske om å komme inn på markedet, førte til at vi tapte penger, forteller Gunnhild. Til dels mye penger. Hvert år fra 2003 til Skuta måtte snues da Gunnhild mønstret på som distriktsleder i 2008.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Kreativitet og nytenkning

Kreativitet og nytenkning Kreativitet og nytenkning Ole Jacob Sunde: Viljen til å bli best Lionel Barber: Journalistikkens utfordringer Einar Hålien: Kunsten å lykkes Jens Barland: Når journalistikken spisses i jakten på nye inntekter

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta SBN Nr 1 Nytt 2010 Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad till SAP.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer