Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i FS-planleggingsgruppe Til: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Dag Olav Nilsen, UiA Anette Wigaard, UiO Sven Petter Myhr Næss, NMH Ole Jørgen Torp, UMB Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 8. etg, USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse

2 Saksdokumenter Sak 1 FS Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker Sak 2 DV FS FS Referat fra møte i LIST-gruppen Referat fra møte i Godkjenningsgruppen Referat fra møte i styret for FS Brukerforum Sak 5 FS Invitasjon FS Program FS Arbeidsliste Innsendte saker: FS FS a) Mail fra UiS vedr. DS-label b) Notat fra UiS vedr. navnehistorikk på emner Sak 7 FS FS a FS b FS c og studieprogram c) Notat fra UiB vedr. håndtering av fellesgrader, vedlagt: Diploma Supplement FS Transcript of Records Utskrift fra Diskusjonsforumet Sak 8 FS Notat om FS-kompetanse ved de små institusjonene Sak 9 FS Notat om krav til saksinnlegg Sak 10 Ønskelista (ettersendes) Sak 11 Saksdokumenter til risikoanalyse (ettersendes) FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen september 2010

3 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 26. april 2010 og oppfølgingssaker 2. Referatsaker a) LIST-møte 2. juni 2010 b) Møte i Godkjenningsgruppen 3. juni 2010 c) Møter i styret for FS 7. juni og 6. september 2010 (muntlig) d) NordForum i København 9. og 10. juni 2010 e) EUNIS i Warszawa juni 2010 f) NordForum, arbeidsgruppemøte i Stockholm 1. september Orienteringssaker a) EpN b) Datavarehusprosjektet 4. Neste Brukerforum - Hyppighet - Dato, sted - Annet 5. Brukerforum november 2010 på Gardermoen 6. Radvalidering og begrensning av leserettigheter (sak 11b fra mai-møtet) 7. Innsendte saker: a) DS-label v/uis b) Navnehistorikk på emner og studieprogram v/uis c) Notat vedr. håndtering av fellesgrader v/uib med 3 vedlegg: - Diploma Supplement - FS Transcript of Records - Utskrift fra diskusjonsforumet vedr. saken 8. Hvordan heve FS-kompetansen ved de små institusjonene? Diskutere og lage innspill til neste møte i styret for FS. 9. Notat om krav til et saksinnlegg 10. Gjennomgang av ønskelista 11. Risikoanalyse av FS (dag 2) (Tilbakemelding vedrørende ekstra deltakere ønskes innen fredag 17. september av hensyn til lunsjbestilling.) 12. Eventuelt FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen september 2010

4 <sideskift>

5 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Til stede: Øyvind Edvardsen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Anette Wigaard, UiO Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Sven Petter Næss, NMH Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Forfall: Ole-Jørgen Torp, UMB Sven Petter Myhr Næss, NMH, kl 12-16, 27. mai 2010 Referent: Julie Myhre Barkenæs/Aune Moe Dato: Sist endret: (oppdatert Oppfølgingssaker) 1

6 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 26. april 2010 med oppfølgingssaker 2. Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Risikoanalyse av FS 5. Kort evaluering av vårens Brukerforum 6. Brukerforum 3. og 4. november Kvalifikasjon på Diploma Supplement 8. Representant fra en høgskole til Studentutvekslingsgruppen 9. Revidert kursplan for høsten Gjennomgang av ønskelisten 11. Innsendte saker 12. Møteplan høsten Eventuelt FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 2

7 2 saker ble satt opp under Eventuelt: - USIT: Rapport fra StudentWeb-test - UiO: Datafelt for muntlig eksamen i Vurderingsmodulen 1. Referat fra møte 26. april 2010 og oppfølgingssaker Referatet var oppdatert i henhold til innsendte merknader. Planleggingsgruppen hadde ingen ytterligere kommentarer. Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått. Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker Møte i Studentutvekslingsgruppen Geir Vangen orienterte kort om møtet. Referat vil bli ettersendt. USIT satser på å implementere den nye avtalemodellen i høstens versjon av FS (oktober 2010). Funksjonaliteten tillater å ha flere enn 2 avtalepartnere for et studieprogram. Strukturen for avtalen skal støtte rapporteringen som legges opp til i Mobility Project. Arbeidet med silingsprosessen ved opptak av kvotesøkere er i gang. Det er mange ulike rutiner ute ved institusjonene og en har behov for å ta tiden til hjelp for å få en best mulig løsning for denne prosessen. De fleste land krever betaling for denne typen søknader. Dette er med på å eliminere useriøse søkere. Blant europeiske land er det kun Norge og Island som ikke har innført søknadsavgift. Tatt til orientering. 3. Orienteringssaker a. Felles møte for styret for FS, styret for Frida og styringsgruppen for Datavarehus Seksjonsleder ved SUAF, USIT, gruppeledere for FS, Frida og Datavarehusprosjektet samt daglig leder for FS hadde invitert til et felles møte for å diskutere felles problemstillinger som utviklingsmetode, organisering, roller, datavarehus, integrasjon mellom systemer, rammebetingelser med mer. Det ble diskutert samarbeid fremover slik at alle de systemer som sektoren selv eier, fungerer best mulig for alle parter. Fremtidig organisering av samarbeidstiltak i UH-sektoren ble også diskutert. På møtet deltok styrene for FS, Frida og datavarehus, leder av SO-styret og SOsekretariat samt representant fra UHR, Uninett med flere. Tatt til orientering. b. Doktorgradsseminar 25. og 26. mai 2010 i Tromsø Veldig bra seminar. Tema i år var: Ph.d.-studenter med ekstern arbeidsgiver/annen ekstern finansiering, Forskerskoler - ett begrep, men ulikt innhold og hvilke karrieremuligheter har en philosophiae doctor Fra USIT deltok daglig leder, utviklingsleder og en fra brukerstøtte. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 3

8 Tatt til orientering. c. Permisjon for medlemmer i Planleggingsgruppen Øyvind Edvardsen, UiT går ut i permisjon f.o.m Han deltar både i Planleggingsgruppen og i Studentutvekslingsgruppen, og er FS-kontakt for UiT. UiT må oppnevne ny kontaktperson. Karin Stormo går ut i permisjon f.o.m Hun deltar også i StudentWebgruppen og Søknadsweb-gruppen, og vil bli erstattet av Inger Setnes. Claudia Talgo slutter ved MF og går dermed ut av Planleggingsgruppen med virkning fra Ole-Jørgen Torp har permisjon fra sin opprinnelige stilling frem til , og har i den forbindelse hatt permisjon fra deltakelse i Planleggingsgruppen. Planleggingsgruppen ønsker å få inn en erstatter for Claudia ved å få inn en fra en høgskole. Hans Jacob Berntsen ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Nordtrøndelag ble foreslått. Daglig leder følger opp. Saken behandles deretter pr. mail. 4. Risikoanalyse av FS Styret for FS ønsket å få i gang arbeidet med risikovurdering av FS. Enhet for intern revisjon (EIR) ved UiO bistår. Fra EIR kom Sveinung Svanberg og Morten Opsal for å igangsette arbeidet med risikovurdering. Planleggingsgruppen hadde i forkant fått sendt et notat fra EIR med punkter som de skulle tenke gjennom før møtet. På møtet ble det så utarbeidet liste med risikoelementer (råliste) og et utkast til mål for FS. EIR sender rålisten til Planleggingsgruppen for kommentarer. Frist for kommentarer ble satt til 11. juni, Mål for FS vil også bli diskutert på styremøtet 7. juni. På møte i Planleggingsgruppen, den 22. september, vil EIR gjennomføre en workshop der sannsynlighet og konsekvens for ulike former for risiko vektes ved bruk av mentometer som stemmeverktøy. Det er interesse for å få med ledere til dette møtet. Dette danner grunnlag for et dokument som inneholder oversikt over risikoer og mulige tiltak. Dokumentet vil deretter bli behandlet i styret for FS. 5. Evaluering av Brukerforum april av 110 deltakere (38 %) sendte inn evalueringsskjema. Svarprosenten for evaluering av det første Brukerforumet, november 2009 var 33. Deltakerne ble bedt om å fortelle hvilket helhetsinntrykk de fikk av Brukerforumet, synspunkter om gruppediskusjonene, parallellsesjonene, hvilke punkter/tema i programmet var bra, forslag til forbedringer og ønsker til fremtidige Brukerforum. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 4

9 Deltakelse av eksterne aktører og ulike typer parallellsesjoner (lynkurs, diskutere løsninger, utarbeide rutinebeskrivelser) er sterkt ønsket. I tillegg fremheves det sosiale, at man blir kjent med brukere fra andre institusjoner og muligheten for uformelle diskusjoner i pausene. Litt over halvparten ønsket å ha seminaret 2 ganger i året, resten 1 gang pr. år. Tilbakemeldingene var i stor grad positive. 6. Planlegging av neste Brukerforum Høstens Brukerforum finner sted 3. og 4. november på Gardermoen. Utkast til program ble diskutert og utarbeidet, basert på tilbakemeldinger fra de 2 foregående seminarene. Det ble foreslått en bolk med paralellsesjoner: Parallell 1: Offentlighetsloven vs. personvern: Anette spør Geir Walderhaug, arkivledelsen ved UiO, om han kan holde et 2-timers innlegg om dette. Parallell 2: Bologna-ekspertgruppe, ECTS-label, DS-Label: Dag Olav hører med Svein Arild og Geir med resten av Bolognagruppen om de kan fortelle hva de ikke er fornøyd med og hvordan de jobber med søknader. USIT bør ha møte med Bolognagruppen i forkant av Brukerforum. Se også sak 7 om dette. - FS-lynkurs i DS-utskriving - Julie hører med HiØ om de kan si noe om Rutiner rundt søknad om DS-label, - hvilke data må være på plass hvordan komme i gang? Kurs 2-3 timer med DBH om uthenting/bruk av emnesider En heldags (ikke parallell) sesjon om rapportering av studieinfo med: - Utdanning.no - SIO - Ploteus - XrossRoad - Lånekassen - og flere? (Dep, DBH, SSB?) Tilrettelegging av informasjon/publisering - Å lage objektive beskrivelse av studiepoeng og emner, - hvem? Geir, Sven-Petter og Julie Et kunstenerist innslag? Sven Petter sjekker muligheter ved NMH. Julie, Geir og Sven Petter jobber videre med programmet og sender det til gruppen for kommentarer (litt usikker på om dette kun gjaldt en av bolkene?). 7. Kvalifikasjon på Diploma Supplement Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som beskriver utdanningen i landet der studenten har sitt vitnemål fra. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 5

10 Bakgrunnen for saken er et spørsmål fra Høgskolen i Telemark om pkt. 2.1 i Diploma Supplement skal ha navn på studieprogram istedenfor kvalifikasjon. 2 OPPLYSNINGER OM KVALIFIKASJONEN 2.1 Kvalifikasjonens navn og (dersom tilgjengelig) tildelt tittel (på originalspråket): Oppgi vitnemålets fulle navn på originalspråket med informasjon om tilhørende nasjonalt akseptert tittel, se vedlegg 1. Dersom vitnemålet/graden automatisk utløser en lovbeskyttet tittel, skal dette føres på her. Eksempel:allmennlærer, faglærer, sivilingeniør, siviløkonom. Knut Løvold fra brukerstøttegruppen ved USIT presenterte noen problemstillinger. Konklusjonen var at Planleggingsgruppen må ta dette opp på Brukerforumet i november og be om innspill der. Det er også behov for et eget møte om Diploma Supplement. Møtedeltakerne må kunne både FS og studieadministrasjon. Medlemmer fra Bologna-ekspertgruppen inviteres til dette møtet som bør avholdes i forkant av Brukerforumet. 8. Representant fra en høgskole til Studentutvekslingsgruppen HiST har ønsket å få inn en representant fra høgskolene for å bedre ivareta behovene til funksjonalitet som høgskolene har behov for. FS-sekretariatet rettet en henvendelse til høgskolene som bruker FS, og ba om forslag til kandidater. FS-sekretariatet mottok få tilbakemeldinger på henvendelsen. Lovisenberg Diakonale Høgskole foreslår Marte Neverdal, som jobber med blant annet studentutveksling. Vedtak: Marte Neverdal ble enstemmig valgt som representant i Studentutvekslingsgruppen. 9. Revidert kursplan for høsten 2010 Kursplan for høsten 2010 ble godkjent på møte i Planleggingsgruppen i februar. Det har senere vært nødvendig å gjøre noen endringer til kursplanen, og Planleggingsgruppen hadde derfor fått en revidert kursplan til behandling. Vedtak: Revidert kursplan godkjennes. I tillegg settes det opp et kurs i LIST i regi av Datavarehusgruppen ved USIT. UiO opplyste at de ikke lenger har mulighet til å tilby plass for eksterne deltakere på sine interne FS-kurs. Brukerdokumentasjon for vurderingsmodulen er i arbeid. Inntil videre henvises brukerne til å benytte kursdokumentasjonen. Hjelpetekst for nye felt i bilder bør være på plass når nye versjoner av FS legges ut. 10. Gjennomgang av ønskelisten FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 6

11 Ønskelisten ble gjennomgått og en del saker ble fordelt til aktuelle ekspertgrupper. Dette vil være et gjentagende tema på møtene i Planleggingsgruppen. 11. Innsendte saker a. UiT: Forberedelse av saker til Planleggingsgruppen Det er alltid mange saker som skal behandles på møtene i Planleggingsgruppen. Det er derfort ønskelig at sakene er godt forberedet, og UiT har derfor fremmet et forslag til saksforberedelse og saksdokumenter. Planleggingsgruppen foreslo å ta i bruk web-skjema for registrering av saker. USIT kan deretter se på dem og angi omfanget av arbeid på ønskene om forbedringer/endringer. Konklusjon er at saker som skal opp i planleggingsgruppen må være godt forberedt. Dersom RT-saker skal opp i gruppen, skal innsender bes om å sette opp en sak til behandling i gruppen. Det er ikke ønskelig at hele e-postutvekslingen skal være saksgrunnlaget, da dette fort bli uoversiktlig. Sekretariatet setter opp et dokument som beskriver krav til et saksinnlegg. b. UiO: Radvalidering og begrensning av leserettigheter Rollen LES1 gir for vide innsynsrettigheter. Ansatte som benytter FS kun til oppslag, har behov for informasjon om studentstatus, adresse og navn på studenten. Validering ønskes knyttet til fakultetskoden og til bestemte tabeller for å begrense lesetilgangen. For noen studenter skal kontaktinformasjon eller personopplysninger skjermes fra generell innsyn. Her kan man innføre et felt JA/NEI for å skjule informasjon. Dersom JA, vil det ikke være mulig å oppdatere kontaktinformasjon. Saksbehandleren henvises til arkiv for å få utlevert adresse m.m. Videre er det ønskelig at det for en del rutiner innføres validering på stednivå for å kjøre disse, etter samme mal som brukes ved kjøring av rutiner i undervisningsmodulen. Saken tas opp igjen på neste møte. Til radvalidering undersøker Planleggingsgruppen - hvilke tabeller med personinformasjon og eksamensinformasjon berøres - hvilke brukere skal ha begrenset leserolle - for hvilke rutiner skal det innføres validering på stednivå c. NTNU: EpN og språk På Brukerforumet i Bergen hevdet noen at mens man i FS kan legge inn tekster på bokmål, nynorsk og engelsk, så begrenses denne muligheten i EpN kun til norsk og engelsk. NTNU ønsket å høre hvordan andre registrerer informasjonen. De fleste registrerer 2 språk, enten nynorsk eller bokmål i tillegg til engelsk. Ved UiO registreres tekst som skal brukes til StudentWeb både på bokmål, nynorsk og engelsk, utover det kun på bokmål og engelsk. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 7

12 12. Møteplan høsten september på USIT. Starter kl første dagen, og avsluttes senest kl dagen etter. Internrevisjonen ved UiO vil delta den ene dagen for å fortsette arbeidet med risikoanalyse av FS. 2. november kl på USIT. Møtet holdes dagen før Brukerforumet, som finner sted på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 13. Eventuelt a. StudentWeb-brukertest Rapporten fra NetLife var sendt til gruppen til orientering. Rapporten skal presenteres 1. juni. Det er også interessant å se på tilbakemeldingene som kom på seminaret om utdanningsplaner i november b. UiO: Vurderingsmodul, felt for data for muntlig eksamen Saken behandles pr. mail. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 8

13 Oppfølgingssaker (sist oppdatert ) Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I1/10 Se sak 7m: Sende inn kommentarer til tekster for feltet Studentstatus Planleggingsgruppen I arbeid USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U1/10 Se sak 4 USIT undersøker om det finnes ledig kapasitet på hoteller på Gardermoen til høstens Brukerforum USIT Invitasjon og foreløpig program er sendt ut. Åpnet for påmelding U2/10 Se sak 7j: Sjekke om det er mulig å ha tilgang til brukerdok via fs-applikasjonen USIT I arbeid FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 9

14 Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U3/10 Se sak 4b: Lage et notat til neste møte i Planleggingsgruppen. Sendes deretter til Bologna-ekspertgruppen til uttalelse. USIT I arbeid. Eget møte etter Brukerforumet i november. U4/10 Se sak 4c: Sende mail til de institusjoner som var med i den gamle Eksamensgruppen, og be om en representant som kan delta på et møte om Vurderingsmodulen til høsten. U5/10 Se sak 4d: Registrering av oppnådde poengsummer settes opp som sak til møtet om Vurderingsmodulen U6/10 Se sak 4e: Legge ut informasjon om kryptering av epost. U7/10 Se sak 7: Undersøke om det er interesse for å utvikle en felles løsning på innlevering av Master- og PhD-oppgaver via web. Sende ut brev om prosessen og invitere til et møte. U8/10 Se sak 4f: Innføre et felt for Oppgavetittel i bildet Ekstern eksamen U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet til registrering av navn U10/10 Se sak 11b: Sende ut et eksempel på script som endrer passord USIT Mail sendt USIT USIT USIT USIT USIT USIT Møte til høsten. Hatt møte med UB ved UiO Gjort til oktoberversjonen av FS. USIT sender ut info om dette til kontaktlisten. I arbeid Ikke aktuell lenger. Siste klient muliggjør setting av passord selv. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 10

15 Saker som skal følges opp (dette er fra mai 2010-møtet) Institusjonene I3/10 Se sak 11b: Til radvalidering undersøke: - hvilke tabeller med personinformasjon og eksamensinformasjon berøres - hvilke brukere skal ha begrenset leserolle - for hvilke rutiner skal det innføres validering på stednivå Til neste møte ( ) USIT U12/10 Se sak 6: Jobbe videre med programmet for høstens Brukerforum og sende det til Planleggingsgruppen for kommentarer. U13/10 Se sak 8: Informere LDH om plass i Studentutvekslingsgruppen U14/10 Se sak 9: Kurs i LIST høsten 2010 U15/10 Se sak 11a: Sette opp et dokument som beskriver krav til et saksinnlegg. FS-sekretariat FS-sekretariat Nr Sak Ansvarlig Merknad I2/10 Se sak 4: Kommentarer til råliste sendes til Morten Opsal. Planleggingsgruppen Oversendt til Morten Opsal Planleggingsgruppen Nr Sak Ansvarlig Merknad U11/10 Se sak 3c: Rette en henvendelse til utvalgte personer for deltakelse i Planleggingsgruppen. Personen skal erstatte Claudia Talgo, MF. FSsekretariatet Hans Jacob Berntsen, HiT, har takket ja til å bli medlem. FS utviklingsgruppe FSsekretariatet LDH takket ja, deretter trakk seg I arbeid, Behandles på møte FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 Side 11

16 <sideskift>

17 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i gruppe for godkjenning 3. juni 2010 Til stede: Sven Erik Sivertsen, NTNU Lars Kristian Hasle, UiO Maj-Brit Iden, UiB Unni Henriksen, UiA Knut Løvold, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Adelheid Mortensen Huuse, USIT Forfall: Jannike Hagen Paulsen, HIST Anne-Marie Myhrvold, USIT Møteleder: Referent: Adelheid Mortensen Huuse Knut Løvold Dato: 3. juni 2010 Sist endret: 3. juni 2010

18 Dagsorden 0. Godkjenning av dagsorden 1. Referat fra møtet Oppsummering av gruppearbeid godkjenningssaker fra Brukerforum i Bergen Datamodell/skjermbilde Person Eksternstudium a. Gjennomgang og endelig avklaring av innhold og oppbygning b. Fremdrift for utvikling av bildet 4. Status for arbeidet med ELM/MLO 5. Lokal kodebruk i godkjenningsmodulen ved lærestedene representert i godkjenningsgruppen 6. Gjennomgang av sakstypene INNPASS og INNP_DELST hvilke funksjoner behøves i FS? 7. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av arbeidsoppgaver 8. Eventuelt 0. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. 1. Referat fra møte Merknad til pkt. 2 fra NTNU. Referatet er korrigert. 2. Oppsummering av gruppearbeid godkjenningssaker fra Brukerforum i Bergen Joint Degree. Hvordan skal det behandles? Ved behandling av likestilte institusjoner på vitnemål må emner tatt ved forskjellige institusjoner framstå likt på grunnlag for vitnemål. Problemstillingen må plasseres av Planleggingsgruppa. Behov for rapporter i godkjenningsmodulen. Tas i forbindelse med gjennomgang av saksgangen. Rapportering av forhåndsgodkjenning til Lånekassen. Ønske om dette til Lånekassen, må komme fra institusjonene. 3. Datamodell/skjermbilde Person Eksternstudium a. Gjennomgang og endelig avklaring av innhold og oppbygning: Geir fortok en ny gjennomgang av modellen, særlig i forhold til standardformater for datautveksling av studieinformasjon. FS Referat fra møte i gruppe for godkjenning Side 2

19 Kursbeskrivelse skal hentes fra institusjonene. Kan ha ulike formater enten xml, pdf eller andre. Pr i dag er det studentens ansvar å framskaffe denne dokumentasjonen. Credits. Standardformat for hvordan dette skal oversettes til studiepoeng. Results. Resultater hentes eller legges inn med korrekt karakter, men det blir valgbart om karakteren skal vises fram. Det blir tatt vare på at resultater inngår i andre resultater, for eksempel at emner inngår i en grad. Subject Area Codes (ERASMUS) kan bli erstattet av ISCED (UNESCO). b. Fremdrift for utvikling av bildet: Det kommer et forslag til nytt skjermbilde. Målet er å få modellen implementert til marsversjonen Status for arbeidet med ELM/MLO Høringsfrist for standardene er gått ut. Neste møte 20. juni for gjennomgang. 21. juni er det gjennomgang av status for prosjektet. Prosjektet presenteres på EUNIS konferansen juni. Ved USIT er det to personer som jobber med utvekslingsformater. Pr. i dag testes dette mot Universitetet i Warszawa, men det er ikke mange utvekslingsstudenter der, så det er ikke så mye grunnlag. 5. Lokal kodebruk i godkjenningsmodulen ved lærestedene representert i godkjenningsgruppen UIO er den eneste institusjonen som har noe omfang av lokale koder med i alt 5 lokale koder. (UIB har en lokal kode som kun er brukt i gamle saker) Problemstilling rundt håndtering av fagskoler som kan gi fritak for deler av ingeniørutdanningen.. Ligner litt på realkompetanse. UIO ønsker å redusere antall lokale koder og lage rutiner for hvordan sakene skal behandles. Her, som i andre sammenhenger i FS, så kan det være behov for å kunne skjule gamle koder. I forbindelse med innarbeiding av den nye modulen, kan det komme behov for nye tabeller og/eller fjerning av tabeller som gjør at det i noen tilfeller må konverteres gamle verdier til nye. I andre tabeller kan det være nok å legge inn mulighet for å sette noen verdier inaktive. 6. Gjennomgang av sakstypene INNPASS og INNP_DELST hvilke funksjoner behøves i FS? Det ble startet arbeid med aktivitetsdekomponering av innpassingssaker. Dette arbeidet vil fortsette neste møte. 7. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av arbeidsoppgaver Neste møte torsdag 23. september 2010 kl hos USIT 8. Eventuelt Ingen saker FS Referat fra møte i gruppe for godkjenning Side 3

20 <sideskift>

21 DV Referat Møte i LIST-gruppen Til stede: Heidi K. Reppen (UiA) Frøydis Strøm (UiB) Pål Erik Megaard (UiO) Sven Erik Sivertsen (NTNU) Canisius Habyarimana (HiO) Margrethe Meidell Roald (USIT) Arvid Hedley Hansen (USIT) Stein Aske (USIT) Julie Myhre Barkenæs (USIT) Forfall: Ole-Jørgen Torp (UMB) Royne S. Kreutz (USIT) Referent: Margrethe Meidell Roald Dato: DV Referat fra møte i LIST-gruppen

22 1. Dagsorden Opprinnelige Dagsorden Sak 1 10:00 10:15 Referat fra møte 2. mars 2010, DV Julie Sak 2 10:00 11:00 Styringsparametre ved Høgskolen i Bodø Jørn Magne Sak 3 11:00 12:00 Gjennomstrømming innføring Arvid 12:00 12:30 Lunsj Sak 4 12:30 13:15 Gjennomstrømming utfordringer Royne Sak 5 13:15 13:45 Rapporter, oppbygging og layout Royne 13:45 14:00 Pause Sak 6 14:00 14:50 Testmiljø rapporter Arvid Sak 7 14:50 15:00 Eventuelt Julie Pga av frafall av møtedeltagere ble dagsorden noe endret. Se under. Ny Dagsorden Sak 1 10:00 10:15 Referat fra møte 2. mars 2010, DV Julie Sak 2 10:15 12:00 Gjennomstrømming innføring Arvid 12:00 12:30 Lunsj Sak 3 12:30 13:45 Gjennomstrømming utfordringer Arvid 13:45 14:00 Pause Sak 4 14:00 14:50 Testmiljø rapporter Arvid Sak 5 14:50 15:00 Eventuelt Julie DV Referat fra møte i LIST-gruppen

23 Referat fra møte 2. mars 2010, DV Julie ønsket velkommen og kontrollerte om referat DV var godkjent. Dette ble bekreftet. Det er ønske om at videre referat sendes ut i pdf-format. I tillegg ble det tatt en gjennomgang av oppfølgingspunkter fra forrige møte (pkt. 8 i referat DV ). Medlemmer USIT M1 M2 M3 Paul presenterer lokale styringsparameter Alle gjør seg kjent med arbeidsbøker: 5.5, 6.6 og 7.2 Gjennomstrømming gjennomgås U1 U2 U3 U4 Designer prototyper på prioriterte områder Tabloid innføring i Discoverer Drill til personløpenr Medlemmer gis tilgang til TEST-miljø M1: Utgår da Paul ikke er tilstede på møtet M2: Alle har tilgang til arbeidsbøkene, men trenger veiledning for å kunne prøve seg på egenhånd. Håper at møtet i dag gir en god nok innføring i arbeidsbøkene til at man kan gjøre seg mer kjent med disse på et senere tidspunkt. M3: Gjennomstrømming ble gjennomgått i sak 2 i dette møtet. (se pkt 3 i referatet) U1: Se vedlegg DV Status prioriterte oppgaver LIST.pptx som gir en oversikt over status på prioriterte områder. Lastetidspunkt for Replika for alle FS data og fra alle institusjonene er ca 9 timer + ca 2 timer lastetid videre inn til mart. Dvs. at ukentlige lastinger er helt realistisk, men at daglige lastinger foreløpig ikke kan loves. U2: Har ikke kommet noe videre på dokumentasjonen. Dokumentasjonen må man diskutere mer for å gjøre klart hva og hvordan dette skal gjøres. U3: Arbeidet med drill på personløpenr er ikke kommet noe videre. U4: Se pkt 4 i referatet Stein gjennomgikk datamodellen for gjennomstrømming ( DV Datamodell_LIST.pptx ) DV Referat fra møte i LIST-gruppen

24 Gjennomstrømming innføring og utfordringer I løpet av innføring i gjennomstrømming ( DV Gjennomstr ppt ) ble det tatt opp en del problemstillinger som man bør ta videre for å få en endelig avklaring. Under er listet de problemstillingene som kom frem på møtet: Problemstilling 1: Programtilordning for emnestudenter Innenfor lavere grads studier er hyppige og tilfeldige overganger mellom bachelorprogrammer et problem. Bachelor-studieløp som i realiteten er enhetlige og sammenhengende, splittes da opp i adskilte og kortvarige programstudenter. Dagens bachelorprogrammer kan sammenlignes med de tidligere fakultetsvise cand.mag-studier, med differensiering på ulike studieretninger. I tillegg finnes det årsenheter og andre kortvarige programmer, som i ettertid evt. kan trekkes inn i en bachelorgrad. Det er spesielt lavere grad- / bachelorstudieløp ved universitetene som kompliseres av slike oppsplittinger. Manglende ajourhold av utdanningsplaner forekommer også, og dette bidrar til å forsterke problemet. Også på høyere grads nivå forekommer dette problemet. Spesielt aktuelt er dette innenfor sivilingeniørstudier ved NTNU, hvor hyppige overganger og skift mellom de ulike masterprogrammene er vanlig, mens studieløpet i realiteten er enhetlig. En løsning kan være å opprette et nytt aggregeringsnivå slik at man aggregerer opp på studium i tillegg til studieprogram. Et slikt aggregeringsnivå vil kunne gi fornuftige data på siv.ing., men om dette er måten er man ikke sikker på. Problemstilling 2: Hvilke studenter skal telles med i beregning av gjennomstrømming? Overgang mellom, og avslutning av programmer, kan defineres og registreres ulikt på ulike institusjoner. Det er som regel en del studenter som faller fra tidlig i første semester fordi de finner ut at studieprogrammet ikke passer. Pga automatiske rutiner vil slike studenter ofte ha fått opprettet utdanningsplan med emneinnhold, evt. også foretatt semesterregistrering, og dermed vil de telles med ifb med gjennomstrømming. Spørsmålet er derfor om man skal beregne gjennomstrømming for alle som ble tatt opp, eller først begynne å beregne denne for de studentene som har beholdt studieretten en viss tid og er blitt vurderingsmeldt. Man trenger en felles forståelse og kriterier for å avgjøre om/når studenter er falt fra og ikke skal regnes med. Problemstilling 3: Fordeler og ulemper med programstudent, Programtilordning via FS er nøkkelfunksjon i FS fakturering DV Referat fra møte i LIST-gruppen

25 Studenter uten studierett (internprivatister) og som melder seg til vurdering i emner, blir plassert på emnenes default studieprogram iht. FS algoritmen. Disse studiepoengene (for internfinansierte program) blir fakturert til departementet, på linje med studiepoengene til ordinære studenter på de samme programmene. LIST regner derfor programplasseringen for internprivatister som autoritativ fra FS. Videre vil LIST ikke plassere studenter på program i semestre hvor disse ikke har noen emneaktivitet, dvs. hverken emne-i-utd.plan, emne-dette-semester eller emner i vurdmelding eller protokoll. Som konsekvens vil tallet på studenter med en bestemt år-termin start på et program i LIST kunne avvike litt i forhold til dem man fanger opp ved å søke i studierettbildet i FS. For eksempel kan LIST ha 33 studenter på et program i en startår-termin, mens FS bare viser studierett for 30, ettersom LIST inkluderer internprivatister, og overser evt. ikke emneaktive studenter. Dette vanskeliggjør i praksis nøyaktig kontroll og avstemming mellom LIST og FS. Problemstilling 4: Det kan være et problem at tilordning av studieprogram skjer uansett om studenten har studierett på programmet eller ikke Det kom frem en problemstilling på møtet at det kanskje ikke gir mening å få med internprivatister som har tatt et emne for det ødelegger statistikken for gjennomstrømming. Et forslag er at enkeltemner tatt av privatister havner i et program for Uspesifisert. Da får man også en oversikt over privatistene i gjennomstrømmingen. En annen løsning kan være å ha et flagg som gjør at man kan skille ut privatistene som kun er med på program pga av emne har dette som default programmet. Problemstilling 5: Er utdanningsplan egnet for å se på studiepoeng og gjennomstrømming? Det kom spørsmål om utdanningsplan egner seg til å måle studiepoeng og gjennomstrømming. Om man summerer samlede studiepoeng for studenter med FS-studierett er det mer relevant. Hvis utdanningsplanene er dårlig oppdatert vil den øvrige studieaktiviteten kunne bli tilfeldig plassert på program, og studieløpene vil fremstå som kunstig oppstykket. Problemstilling 6: Revidert programtilordning kan være problematisk. Gjennomstrømming kan måles på høyere aggregert nivå. For frie bachelorgrader benyttes det noen steder en kunstig studieprogramkode, som ikke matcher studentens opprinnelige studieretter. Hvis denne kunstige gradprogramkoden teller som gyldig revisjon for emnenes programtilordning, slik LIST nå legger opp til, blir disse kandidatene koblet fra sine faktiske studieretter og reelle programtilhørighet, noe som åpenbart er uheldig. DV Referat fra møte i LIST-gruppen

26 Spørsmålet er om det her er andre muligheter for programtilordning på emnestudent, fortrinnsvis slik at man holder seg til kun de faktiske, originale eller reviderte, studierettene. En tilnærming kan være å ha en programrasjonalitet (se hvor lang tid det tar å gjennomføre et program) og en studentrasjonalitet (følge studenten og se hvilke program studenten tar og hvilket program studenten ender på) Testmiljø rapporter Pr i dag er ikke gjennomstrømming eller de nye områdene tilgjengelig for deltakerne i test. Det er av interesse at dette blir gjort, og da gjerne før alt er helt ferdig slik at brukergruppen kan teste og komme med tilbakemeldinger og for å kunne komme med argumenter for hvorfor det evt. ikke fungerer. USIT må gi tilbakemelding når brukergruppen kan forvente tilgang til testmiljø. 5. Eventuelt Julie fortalte at FS-styringsgruppen skal ha møte og der kommer de til å fremlegge forslag om endring av organisering og gruppesammensetning av LISTbrukergruppe. Forslaget er at det skal velges en prosjektleder fra en av institusjonene, samt en teknisk ansvarlig som antakelig kommer fra USIT. Det kom opp spørsmål fra UiO om det er mulig å få tilgang til REPLIKA-laget i datavarehuset. Dette vil åpne for spørringer som man gjerne bare får en gang slik som spørsmål fra journalister osv og som ikke direkte egner seg som egne standardiserte rapporter. I dag spør man med SQL direkte mot FS når slike situasjoner oppstår. Hadde man fått tilgang til REPLIKA ville man avlaste FS, samt at de som ikke kan SQL også har mulighet til å lage slike rapporter. USIT skal sjekke om dette lar seg gjøre. Ting som må sjekkes er VPD-tilgang til REPLIKA-laget, samt f. eks indeksering av tabeller slik at det ikke tar for lang tid når spørringer på tabellene kjøres. Om man får til dette vil det her også være mulig å hente inn flere tabeller en det skal lages dimensjoner på, da dette er en enklere jobb enn å lage datamodell i MART. Det kom opp spørsmål om når et nytt rapporteringsverktøy kan forventes. UiO avventer resultat fra NTNU sin avgjørelse på dette området Det kommer antagelig en avgjørelse fra NTNU på dette til jul Møteplan fremover Avventer resultat fra FS-styremøte før neste møte avtales. 7. Fremdriftsplan DV Referat fra møte i LIST-gruppen

27 Uke 25: Overføring av utviklede rapporter til LISTTEST og tilgjengeliggjøring av disse til LIST-gruppen Uke 27: Produksjonssetting av ny LIST-versjon (dvs. redesignet ETL samt de viktigste gjennomstrømmingsrapportene) August: Oppstart av automatisert lasting på ukentlig basis DV Referat fra møte i LIST-gruppen

28 <sideskift>

29 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for FS 7. juni 2010 Til stede: Christen Soleim, UiB Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Kjetil Solvik, NMH Joar Nybo, KD Julie Myhre Barkenæs, USIT Andora Sjøgren, USIT (tilstede under sak 1 til 5 og 9) Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Morten Opsahl, EIR v/uio (tilstede under sak 9) Forfall: Torill Vangen, SSB Heidrun Hole, HiO Monica Bakken, UiO Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Julie Myhre Barkenæs/Aune Moe Dato: 9. juni 2010 Sist endret:

30 Dagsorden 1. Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Arkivgruppen b. Møter i Planleggingsgruppen og c. Møte i Studentutvekslingsgruppen d. Møte i LIST-gruppen e. Møte i Godkjenningsgruppen Orienteringssaker a. Status nye høgskoler b. FS Brukerforum april 2010 i Bergen c. Status standardiseringsarbeidet (Bologna-møtet i mars) d. Avklaring av gjeld til USIT for merforbrukte timer e. Brukertest av StudentWeb f. Doktorgradsseminaret i Tromsø Rapportering 1. tertial Oppsummering av felles seminar for styret for Frida, styret for FS og styringsgruppen for Datavarehus 6. Datavarehus og LIST 7. Lånekassen, observatør i FS styret? 8. Notat om karakterutskrift 9. Risikoanalyse FS 10. Møteplan høsten 2010 og dato for neste Årsmøte 11. Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

31 Det var følgende merknader til innkallingen: Deler av møtedokumentene ble sendt ut få dager før møtet. Dette er ikke greit, da det blir vanskelig å forberede seg godt nok til møtet. Styrets leder og sekretariatet beklager dette og tar kritikken til etterretning. 1. Referat fra møte i styret for FS 4. mars 2010 Referatene ble godkjent uten merknader. 2. Referatsaker a. Møte i Arkivgruppen 13. april 2010 Det ble gitt en muntlig orientering fra møte i Arkivgruppen 13. april Representanter fra Riksarkivet deltok på møte i Arkivgruppen og kom med nyttig informasjon om plan for Noark 5 og også presentasjon av sine forventninger i forhold til FS. Kjetil Solvik, NMH, hadde med et utkast til brev fra UMB (på oppdrag fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene) til Riksarkivet ang Bevarings- og kassasjonsplan for Universiteter og vitenskapelige høgskoler. Brevet, i endelig versjon legges ved referatet (FS10-111). b. Møter i Planleggingsgruppen 26. april og mai 2010 Det var kommentar til referat fra møtet 26. april 2010: Sak 1. ang. sak 5a: der står det at Styret for FS ønsker selv å oppnevne særskilte grupper og at disse gruppene rapporterer direkte til styret. Siste ledd av setningen stemmer ikke, styret kan oppnevne særskilte grupper, men disse rapporterer ikke til styret. Referatet ble tatt til orientering. Det ble gitt en muntlig orientering fra møte i Planleggingsgruppen april. Enhet for Internrevisjon (EIR) ved UiO deltok på deler av møtet for å starte opp arbeidet med Risikoanalyse av FS, se sak 9. Temaer for neste brukerforum, november, ble diskutert og forslagene vi jobber videre med er: ECTS og DS-labels, Personvern vs. krav om meroffentlighet og DBH-kurs. På dette møtet kom vi også i gang med ønskelisten. Tatt til orientering. c. Møte i Studentutvekslingsgruppen 10. mai 2010 Agenda for møtet var ny datamodell for utvekslingsavtaler, samt gjennomgang av ønsket funksjonalitet i FS for siling av søkere utenom EU/EØS. Neste møte vil omhandle Learning Agreement. Tatt til orientering. d. Møte i LIST-gruppen 2. juni 2010 Gruppen hadde sitt andre møte etter nærmere to års pause. Tema på møtet var status på arbeidet, diskusjon rundt gjennomstrømming (hvordan beregne gjennomstrømming og hva må tas hensyn til ved beregning). I tillegg ble det orientert om status på arbeidet med ønsker institusjonene fremmet på møtet i mars. Joar Nybo, KD, opplyste at Senter for statlig økonomistyring (SSØ) jobber med verktøy for bedre og enklere ledelsesinformasjon, der aktiviteten er knyttet til UHsektoren. Han anbefaler å ta kontakt med SSØ for å bli orientert om prosjektet. FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

32 Tatt til orientering. e. Møte i Godkjenningsgruppen 3. juni 2010 Gruppen er i gang med å beskrive prosessen for behandling av ekstern utdanning. På møtet ble forslag til datamodell for beskrivelse av ekstern utdanning gjennomgått. Denne vil etter planen være på plass i FS til våren Gruppen jobbet videre med utarbeidelse av beskrivelse av prosessen rundt innpass av studier. Tatt til orientering. 3. Orienteringssaker a. Status nye høgskoler Prosjektleder for nye høgskoler, Andora Sjøgren, ga en kort statusrapport. Høgskolene i Molde, Ålesund og Sogn og Fjordane, Samisk høgskole samt Norges veterinærhøgskole har gått over til FS, stort sett etter planen. Arbeidet med overgang for 4 nye institusjoner er startet. Disse vil ta i bruk FS i løpet av høsten I tillegg ønsker Campus Kristiania å få flere av sine skoler over på FS. Styret tok statusrapporten til orientering. b. FS Brukerforum i Bergen Vårens Brukerforum ble holdt i Bergen 27. og 28. april. Styret hadde fått sammendrag av evalueringene til orientering. Tilbakemeldingene tyder på at seminaret var vellykket, men sekretariatet, i samarbeid med Planleggingsgruppen, må jobbe videre for å finne best mulig form for dette forumet. Andora Sjøgren påpekte viktigheten av å ha tett kontakt med FS-kontaktene ved institusjonene, noe seminarer av denne størrelsen ikke kan ivareta. Hun foreslo derfor å vurdere å avholde ett Brukerforum og en samling kun med FSkontaktene pr. år. Forslaget ble godt mottatt. Daglig leder vil vurdere dette i samråd med Planleggingsgruppen. c. Status standardiseringsarbeidet CEN har hatt 2 standarder på høring (ELM og MLO). Høringsuttalelsene vil gjennomgås på møte i Warszawa 21. juni. Etter dette blir plan for når standardene skal være på plass bli fastlagt. Arbeidet med Mobility Project i regi av RS3G skal presenteres på sommerens EUNIS-konferanse. Det første arbeidsmøtet i gruppen ble holdt i Bologna i mars 2010, der arkitektur og sikkerhet var tema. USIT har startet arbeidet med grensesnitt i FS for Mobility Project. I første omgang vil det gi mulighet for overføring av resultatdata mellom norske utdanningsinstitusjoner. Det skal avholdes et møte med Ploteus 22. juni for å få avklart hvordan den nye MLO-standarden skal brukes i forhold til rapportering av studieinformasjon til Ploteus. Ansvaret for rapportering til Ploteus ligger hos Utdanningsdirektoratet. Geir Vangen vil delta på dette møtet. FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

33 Tatt til orientering. d. Rapportering av timer og kroner Daglig leder orienterte om at hun har hatt møte med USIT v/it-direktøren og lagt frem sak om Timeregnskap USIT- FS (FS ). IT-direktøren aksepterte forslaget og de ble enige om at forslaget skal inn i samarbeidsavtalen mellom USIT og Samarbeidstiltaket FS. Styret tok dette til orientering. Daglig leder følger opp at oppdatert versjon av samarbeidsavtalen foreligger til neste styremøte. e. Brukertest av StudentWeb Rapport fra testen, gjennomført av NetLife, var sendt til styret. Anbefalingen etter brukertesten er at vi foretar et fullstendig redesign av løsningen. Dette krever at vi starter et redesignprosjekt. Dette betyr at vi bør etablere et prosjekt og igangsette et analyse- og designarbeid før vi starter på skriving av studentweb. Daglig leder foreslår derfor å omprioritere slik at omskriving av EpN starter tidligere enn planlagt, før StudentWeb. I god tid før arbeidet med budsjett og planer for 2011 skal det lages budsjett og prosjektplan for studentweben som tar høyde for ekstern bistand på de områdene vi avdekker at det er behov for dette, eksempelvis brukerdialogen for prosessene rundt utdanningsplan, eksamensmelding og undervisningspåmelding. Tatt til orientering. f. Doktorgradsseminaret 25. og 26. mai 2010 i Tromsø Dette seminaret arrangeres årlig. Opprinnelig var dette et FS-seminar om Doktorgradsmodulen, men er nå et PhD-seminar, arrangert av institusjonene. Tema i år var: - Ph.d.-studenter med ekstern arbeidsgiver/annen ekstern finansiering - Forskerskoler - ett begrep, men ulikt innhold - Hvilke karrieremuligheter har en philosophiae doctor Tatt til orientering. 4. Rapport for 1. tertial 2010 for FS Daglig leder la frem statusrapport for Samarbeidstiltaket FS for 1. tertial Punktene i rapporten refererer til dokumentet FS Arbeidsoppgaver Styret tok rapporten til orientering. Daglig leder ba også om at styret kom med eventuelle kommentarer til rapporten og fikk følgende innspill: - Tydeligere konklusjon på forsiden, dvs. flytte Sluttkommentar fra siste side til en konklusjon av oppsummeringen på første side. - Periodisering av timeforbruk - Legge inn årsprognose - I tillegg til selve rapporten, et saksdokument med vedtaksforslag FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

34 Kommentarer og forslag til forbedring av innholdet i rapporten tas til følge til neste rapportering, som legges frem for styret på møtet i september. 5. Felles seminar på Gardermoen Bakgrunnen for initiativet fra USIT var behovet for å ha en felles diskusjon om hvordan data på tvers av systemene kan/bør håndteres, samt ulike former for organisering av it-prosjekter. Representanter fra SO, Uninett og UHR deltok også. Styret for FS fant seminaret veldig nyttig og lærerikt, spesielt var diskusjonen om datavarehusprosjektet avklarende. Beth påpekte at systemutviklerne ved USIT sitter inne med mye kompetanse utover programmeringskompetanse. Andora påpekte at systmeutviklingskompetanse, utover programmeringskompetanse gjør det mulig å utvikle gode it-systemer. Denne kompetanse er det færre og færre som innehar, og det er en utfordring. 6. Datavarehus og LIST Styret har i Arbeidsoppgaver 2010 vedtatt en økt satsing på arbeidet med LIST og også å vurdere organiseringen knyttet til styringen av arbeidet med datavarehus og LIST. Ekspertgruppen for LIST er reetablert og gruppen har hatt 2 møter hittil i år. Det foreslås at nåværende ekspertgruppe for LIST erstattes av en prosjektgruppe med Anette Wigaard fra UiO som prosjektleder. For å komme i mål med arbeidet innen 2011, kreves det en innsats på anslagsvis 20 % av en full stilling fra prosjektlederen. UiO har sagt seg villig til å dekke halvparten av de ekstra lønnsutgiftene, dersom styret godkjenner at de resterende 10 % dekkes over samarbeidstiltakets budsjett. Prosjektleder vil også ha administrative oppgaver i tillegg til det faglige. Dagens ekspertgruppe består av medlemmer fra HiBo, UiO, UiA, UiB, HiO og NTNU. Representanter til prosjektgruppen er planlagt oppnevnt innen 1. juli. Daglig leder henvender seg til institusjonene og ber om kandidater til prosjektgruppen. Det er viktig i brevet til institusjonene å være tydelig på hvilken kompetanse kandidatene må inneha. Kandidatene bør ha noen av følgende kvaliteter: FS-kompetanse, kompetanse på ledelsesinformasjon, analysearbeid, rapportering, arbeid med kvalitetssikring og å ha kunnskaper om hvilken type informasjon det er behov for å ha fokus på også i fremtiden. Mandat for prosjektgruppen må tas med i prosjektplanen, som legges frem for styret til godkjenning før prosjektet settes i gang. Prosjektplanen må også inneholde milepelplan. Det var enighet om at følgende er viktig i det videre arbeidet med LIST: - Stedkode er viktig å få definert. Denne brukes ulikt av institusjonene. FS Referat fra møte i styret for FS Side 6

35 - Elektronisk brukerveiledning ønskes (rutinebeskrivelser) - Enklere brukergrensesnitt ønskes - Vurdere hvilke standard kvalitetssikrede rapporter som gir ledelsen god informasjon. - Følge med på hva KD gjør på feltet - Følge med på SSØs arbeide med bedre og enklere ledelsesinformasjon, der aktiviteten er knyttet til UH-sektoren. Vedtak: Ekspertgruppen LIST reorganiseres i henhold til det fremlagte forslaget, med Anette Wigaard fra Universitetet i Oslo som prosjektleder. Samarbeidstiltaket dekker 10 % av lønn til prosjektleder for prosjektperioden i henhold til det ovenstående. Prosjektgruppen utarbeider prosjektplan, foreslår navn og legger dette frem for styret til beslutning på neste styremøte. Institusjonene oppnevner kandidater til prosjektgruppen innen Det bes om 2 kandidater fra hver institusjon. Kandidatene bør til sammen dekke kravene til påkrevd kompetanse. Styret gir styrets leder og daglig leder for FS fullmakt til å sette sammen en prosjektgruppe blant oppnevnte kandidater. Styret ber også om at Royne Skaarer-Kreutz fra USIT blir teknisk ansvarlig for prosjektet. Innspill til mandat sendes til innen Mandatet for prosjektgruppen utarbeides på bakgrunn av drøftelsene i styret og innspill mottatt innen Lånekassen, observatør i styret for FS? Bakgrunnen er en henvendelse fra Lånekassen med ønske om observatørstatus i styret for FS. Styret ønsket å vite nærmere om hvilke behov for informasjon Lånekassen har, før det fattet vedtak i saken. Tilbakemeldingen fra Lånekassen var sendt til styret. Vedtak: Som en prøveordning på 1 år, tilbys Lånekassen observatørstatus i styret for FS. Deretter vil Daglig leder i dialog med Lånekassens representant vurdere om dette er riktig forum å delta i for Lånekassen. 8. Karakterutskrift Dokumentene til saken ble sendt ut svært sent, og Styreleder stilte derfor spørsmål om styret ønsket å behandle saken på dette møtet eller utsette den til neste møte. Det var enighet om at saken kunne behandles i møtet. Dokumentet er basert på et dokument utarbeidet av en egen gruppe i Denne gruppen hadde et møte med Daglig leder i februar 2010, der kommentarer fra institusjonene etter forslaget fra 2007 ble vurdert. Etter dette har Daglig leder oppdatert dokumentet og sammen med gruppen jobbet med å forbedre dette. Institusjonene ble så inviterte til å komme med kommentarer til dokumentet, disse er samlet i et eget notat (vedlagt innkallingen). Styret påpekte at det er viktig med tydelig begrepsavklaring på henholdsvis grunnlag for vitnemål og karakterutskrift. Gruppen bes også se på ECTS Users guide fra UHR og karakterbruken samt gå gjennom definisjonene. FS Referat fra møte i styret for FS Side 7

36 Vedtak: Tilbakemeldingene fra institusjonene sendes til gruppen som utarbeidet notatet om karakterutskrifter i Gruppen bes så raskt som mulig å gjennomgå de mottatte kommentarene og ferdigstille sin endelige rapport. Den endelige rapporten sendes UHR med et følgebrev der det anbefales at rapporten sendes på høring til institusjonene i sektoren. 9. Risikoanalyse av FS Enhet for internrevisjon (EIR) ved UiO har hatt et innledende møte med Planleggingsgruppen, der første utkast til mål for FS og liste over risikoer ble utarbeidet (råliste). Planleggingsgruppen har frist til til å komme med merknader til rålisten. FS-sekretariatet hadde utarbeidet et notat til styret med forslag til målformulering, basert på diskusjoner i Planleggingsgruppen. Morten Opsal fra EIR presenterte resultatet fra møtet i Planleggingsgruppen til styret. Det var enighet om at: - Målformuleringen skal uttrykke ambisjoner for utviklingsarbeidet og ivareta behovene for informasjon, saksbehandling, datainnhold og rapportering - Målet må sees i forhold til strategien for FS. - Målformuleringen må uttrykke tydelig at den gjelder for systemet FS og ikke for Samarbeidstiltaket FS - Målet må avgrenses, og samarbeidet med andre aktører (grensesnitt) må tas med - Risikoer vedrørende den tekniske delen av systemet tas ikke med her EIR vil gjennomføre en workshop på møtet i Planleggingsgruppen den 22. september, der sannsynlighet og konsekvens for ulike former for risiko vektes ved bruk av mentometer som stemmeverktøy. I tillegg til Planleggingsgruppen kan Kunnskapsdepartementet og mellomledere (for eksempel studieledere) fra institusjonene delta. Fra styret møter Christen og Knut. Konklusjon: Nytt bearbeidet forslag til mål vil bli sendt til styret til behandling per e- post. Styret vedtar mål for FS på sitt møte i september. Målet vil deretter bli brukt på november-møtet, i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsoppgaver for Møteplan høsten 2010 Mandag Torsdag Mandag Årsmøte avholdes mandag Eventuelt Ingen saker under Eventuelt. Neste møte: Mandag 6. september 2010 på USIT FS Referat fra møte i styret for FS Side 8

37 FS-Brukerforum Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Tlf Invitasjon til FS-brukerforum høsten 2010 Vi har gleden av å ønske velkommen til høstens brukerforum på Gardermoen. Temaer vil være: Rapportering av studieinformasjon, hvordan lage rapporter med DBH-data, ECTS og DSlabel, Offentlighetsloven og FS, rutinebeskrivelser. Detaljert program legges ut 9.9. på Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Tid: Fra onsdag 3. november kl 10:00 til torsdag 4. november kl 15:00. Påmelding og betaling: Link til påmeldingsskjema legges ut 9.9. Påmeldingsfrist: innen Institusjonene vil få tilsendt faktura. Av hensyn til våre avbestillingsfrister overfor hotellet, må vi ta forbehold om at avbestillinger etter kan bli belastet med gebyr. Målgruppe: Forumet er for sentrale personer innen studieadministrasjon ved institusjonene, spesielt håper vi at de som er oppnevnt som FS-kontaktpersoner har anledning til å delta. Antall deltakere: Det er reservert 150 seminarplasser med overnatting. Det er også mulig å delta uten overnatting. Dersom det melder seg flere enn vi har plass til, vil vi kontakte institusjoner som har meldt på mange deltakere. Pris: 2 dagers seminarpakke inkl. overnatting og 3-retters middag om kvelden: kr 2700,-. Dagpakke: kr 750,- for en dag, kr 1450,- for begge dager, ev. middag om kvelden kommer i tillegg (kr 450,-). Ekstra overnatting ifm seminaret: kr 1251,- inkl. frokost. Forbehold om ledige rom på hotellet. Felles Studentsystem Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO

38 <sideskift>

39 FS-Brukerforum Clarion Hotel Oslo Airport Hans Gaarderveg GARDERMOEN Tlf Program FS Brukerforum

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-130 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Julie Myhre Barkenæs Velkommen Til verdens første FS Brukerforum! Et forum for Sentrale personer innen studieadministrasjon ved FS-institusjonene FS-kontaktpersoner M. fl. FS Brukerforum

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio. Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.no 0316 Oslo DV-11-010 15.03.2011, RSK Referat Møte i STAR-gruppen,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-081 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-088 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-144 Innkalling Møte

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 25. oktober 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 25. oktober 2010 0 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-091 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold FS-nytt med ph.d.-vri Knut Løvold Kristin Agenda 1. Slik ser det nye PhD-vitnemålet ut. 2. Tegnsett som gir nye muligheter hvilke? (kommer oktober 2011). 3. Nasjonale forskerskoler når kommer de inn i

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Tirsdag 13. desember 2016, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Tirsdag 13. desember 2016, kl 10:00 15:00. Møtested: Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Etter-

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 23. november 2010

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 23. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Vurderingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 25. mars 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 25. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-029 Referat Møte i

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat FS Møte i Studentwebgruppen

Referat FS Møte i Studentwebgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Studentwebgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-086 Innkalling Møte

Detaljer