Magasin Nr. 2 mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 2 mai 2010"

Transkript

1 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultat 1. kvartal Markedskommentar 3 HMS-dagen utsatt 4 Generalforsamlingen 5 Tre nye styremedlemmer Aktuelt 6 Konstantin Spinos årets byggchef 8 God uttelling i asfalten 8 Forbereder sesongstart 10 Til himmels ved Langangen 12 Vestforbrænding lærer fra sig om affald 13 Förstärkt konkurrenskraft med egen grundläggningsverksamhet 14 HTU-konferansen 15 Lindeskoven i Glostrup 16 På damjobb i Brasil Forbedringsprosesser 18 Veidekke Sverige ledande inom VDC og ICE 20 Vill bygga hus på månen 20 Veidekkeboken 21 Spar på energien og scor kassen 22 Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for IP 24 Ny MI-utmaning på väg Genistreken 26 Genial baderomsløsning 26 Den enklaste lösningen är oftast den bästa Eiendom 27 Bygger boligfelt på Fornebu 27 Veidekke på MIPIM HMS 28 Stor miljøgevinst med Klimaveien Nye oppdrag 30 Nye oppdrag 30 Cutting Edge Tett på 31 På besøg i det virkelige liv Baksiden 32 Veidekke blir medlem i byggutengrenser.no Vi må lære av hverandre Etter presentasjonen av resultatene for 4. kvartal og året 2009 sa vi følgende om forventningene fremover: Vi forventer press på resultatmarginene for entreprenørvirksomheten, spesielt i Norge, og bedring for industrivirksomheten. Vi forventer økt salg og produksjon av boliger, og en stabil utvikling i ordrereserven. Nå er resultatene for 1. kvartal presentert, og det er gledelig å kunne konstatere at langt på vei stemmer det vi forventet. Dette er takket være en organisasjon som har holdt hodet kaldt og bidratt til stabilitet og lønnsomhet. Godt jobbet! Selv om finanskrisen ligger bak oss, er vi fortsatt inne i en lavkonjunktur. Den finansielle uroen vi ser, spesielt i Syd-Europa, vil bidra til fortsatt usikkerhet. Ustabilitet innen valuta og oljepriser påvirker også oss gjennom forsiktighet med nyinvesteringer i industri og næringsliv, og signalene fra myndighetene i de skandinaviske landene peker mot fortsatt forsiktighet i offentlig pengebruk. Ikke desto mindre er etterslepet innen mange sektorer veldig stort, så oppgaver er det nok av. Hva blir så viktig for Veidekke fremover? Vi må fortsette arbeidet med å bedre produktivitet og konkurransekraft med uforminsket styrke. Vi må sette kundene først og jobbe iherdig med å tilfredsstille deres ønsker og behov på beste måte. Vi må videreføre arbeidet med å involvere hverandre i det daglige arbeidet, og sørge for at de som er best skikket til å løse ulike oppgaver, er de som gjør det. Og så må vi lære av hverandre. Det gjøres mye bra i vårt konsern, og det å dele kunnskap og erfaring om ulike oppgaver som skal løses, kan spare mye for mange. Bruk de etablerte samarbeidsforaene vi har, og meld inn til Veidekke Magasin om interessante prosjekter og nyvinninger. La meg til slutt kort kommentere en regnskapsendring. Som dere vil se av kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen, vises det til endringer i kostnadsføringen av avtalefestet pensjonsordning (AFP), samt til det som omtales som IFRIC 15 og resultatføring av boligprosjekter. For begge disse sakene er det snakk om regnskapsmessige forhold som ikke endrer den faktiske virksomheten og lønnsomheten. Endringen i AFP-ordningen i Norge er en sak som justeres denne ene gangen, mens IFRIC 15 vil synes gjennom at inntektene fra boligprosjekter først føres når hele prosjektet er overlevert til kundene, og ikke som i dag, ved at vi tar ut resultater løpende. Dette er endringer som gjelder for oss og alle våre konkurrenter. Nyt våren og sommeren som nå ligger foran oss. Forsidebilde: Asfaltbas i Mosjøen, John Stian Kimsås forbereder seg til asfaltsesongen som starter i mai. Foto: Ane Sangnes Kai Krüger Henriksen Konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Bedring i første kvartal Resultatene for Veidekkes første kvartal viser bedring sammenlignet med det utfordrende fjoråret. - Vi har kommet oss helskinnet gjennom finanskrisen, sier konsernsjef Terje R. Venold i en kommentar. - Den strenge vinteren og det krevende markedet vi er inne i, gjør at omsetningen vår ble 5 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Men vi opplever nå økende aktivitet innen boligutvikling, og entreprenørvirksomhetens ordrereserve har økt med drøyt 20 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, sier Venold. Fra Sky Langangen. Veidekkes omsetning i første kvartal ble mill. kroner sammenlignet med mill. kroner i samme kvartal i Driftsresultatet ble -16 mill. kroner, mot -102 mill. kroner i fjor. Resultat før skatt ble -14,3 mill. kroner, mens det i første kvartal 2009 var -133,5 mill. kroner. Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var på 12,1 mrd. kroner etter første kvartal, mens den var 9,9 mrd. kroner på samme tid i fjor. Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), er tidligere avsetninger til AFP tilbakeført, noe som har gitt en regnskapsmessig gevinst på 95 mill. kroner. Utfordrende tider - Det er fortsatt utfordrende tider for vår næring med press på entreprenørmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt industrivirksomhetens gode uttelling på årets asfaltkontrakter for Statens vegvesen, gir grunn til optimisme, fastslår Venold. Entreprenørvirksomheten En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter fører til marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har også bidratt til økte kostnader og lavere effektivitet i produksjonen. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble mill. kroner i første kvartal og resultatet 139 mill. kroner. I første kvartal 2009 var omsetningen mill. kroner og resultatet 102 mill. kroner. Resultatmarginen endte på 5,0 % (3,5 %). Eiendomsutvikling Den positive utviklingen fra andre halvår 2009 fortsatte i årets første kvartal. Spesielt i Oslo og Stockholm er boligsalget økende, og nye prosjekter settes i gang. Dersom utviklingen fortsetter, vil Veidekke kunne ha opp mot boliger i produksjon ved årets slutt. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 134 mill. kroner sammenlignet med 144 mill. kroner i fjor. Resultatet endte på -11 mill. kroner mot -38 mill. kroner i fjor. Industri Også innen industrivirksomheten førte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for områdene pukk, grus og gjenvinning. Men årets første kvartal er uansett preget av lav aktivitet og regnes som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i kvartalet ble 252 mill. kroner med et resultat på -127 mill. kroner. I første kvartal 2009 var omsetningen 275 mill. kroner og resultatet -180 mill. kroner. HMS I Norge har sykefraværet for håndverkerne gått ned etter en økende trend i de to foregående kvartalene, mens det i Danmark har gått ned etter to stabile kvartaler. I Sverige har sykefraværet nå stabilisert seg etter å ha økt i de to foregående kvartalene. Hvis vi sammenligner sykefraværet for alle ansatte i konsernet med samme periode for ett år siden, ser vi imidlertid at det har gått noe opp. I Norge var sykefraværet for alle ansatte 5,6 prosent mot 5,4 prosent etter første kvartal i I Sverige var sykefraværet for alle ansatte 3,1 prosent mot 2,7 prosent på samme tid i fjor, og i Danmark var sykefraværet for alle ansatte 2,5 prosent, sammenlignet med 2,0 prosent for ett år siden. I de to siste kvartalene i fjor så vi en økning i konsernets samlede H-verdi, og denne trenden forsatte også i første kvartal i år. Akkumulert ble H-verdien pr. første kvartal 5,8, mot henholdsvis 5,7 og 4,9 etter de to foregående kvartalene. I Sverige økte H-verdien, mens den ble redusert i Danmark og Norge. n Tekst: Helge Dieset og Gunvor Bergan Foto: Rolf Estensen. MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen Europa henger etter Den konjunkturnedgangen vi opplevde i 2008 og i starten på 2009, er nå erstattet med en svak vekst i OECD-området. Veksten er størst i de store asiatiske landene, mens utviklingen i Euro-området henger etter som følge av store offentlige underskudd i land som Hellas, Italia og Portugal. Som ventet i Norge Bygg- og anleggsmarkedet har også normalisert seg så langt i år. Norge økte omsetningsprisene på boliger med gjennomsnittlig 1,5 prosent i første kvartal, og boligbyggingen er på vei opp. Også nedgangen i igangsetting av yrkesbygg har bremset opp. For anlegg bidrar offentlige samferdselsanlegg til å holde aktiviteten oppe. Både innenfor bygg og anlegg er konkurransen om oppdragene stor, med press på prisene. Samlet venter vi en aktivitetsvekst i det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Norge i år på opp mot 2 prosent. God effekt på byggmarkedet En bedring av konjunktursituasjonen viser nå positive effekter på bygg- og anleggsmarkedet i Sverige. Utviklingen i arbeidsmarkedet er bedre enn tidligere antatt, selv om arbeidsledigheten blir liggende på et høyt nivå gjennom Sammen med en offensiv pengepolitikk med svært lave renter viser det nå positiv effekt på boligmarkedet. Hittil ligger boligbyggingen på et lavt nivå, men det er utsikter til ny vekst i investeringene gjennom resten av året. Investeringene i private yrkesbygg ventes også i år å ligge på et lavt nivå, men med utsikter til ny vekst i I motsatt retning går offentlige investeringer i bygg, som øker i år og går ned neste år. Samlet ventes en tilnærmet uendret aktivitetsutvikling for bygg og anlegg i De regionale forskjellene er store, med størst vekst i Stockholmsområdet og lav aktivitet i Vest-Sverige. Fortsatt usikkert i Danmark Konjunkturutviklingen i Danmark henger fortsatt etter sammenlignet med andre skandinaviske land. Det medfører at bygg- og anleggsaktiviteten i Danmark vil utvikle seg negativt i år. Etter flere år med negativ prisutvikling på boliger ser vi nå at prisene sakte beveger seg oppover igjen. Men nivået på boligprisene er fortsatt lavt. Når vi igjen ser klare tegn til at konjunkturene bedres og arbeidsledigheten avtar, vil det ta cirka et halvt år før boligmarkedet reagerer positivt. I tiden fremover venter vi en fortsatt normalisering av byggog anleggsmarkedet i Norge og Sverige, med svak vekst i alle sektorer, mens det danske markedet trolig vil være svakt gjennom hele n HMS-dagen utsatt Veidekkekonsernets HMS-dag, som skulle funnet sted den 15. april, ble rammet av askeskyen fra Island. Mange av deltakerne kom seg ikke til Stockholm, og dermed måtte arrangementet utsettes. Nytt tidspunkt for HMSdagen er satt til tirsdag 25. mai 2010 klokken Arrangementet vil fortsatt foregå på samme sted, altså på Bergendal Meetings, som ligger 29 km fra Arlanda flyplass. n Tekst og foto: Ane Sangnes 3 3

4 Konsern Prosjektingeniør Johnny Gravold og anleggsleder Kjell N. Skjølingstad sjekker inn. Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold, valgkomitémedlem Jan Tore Berg-Knudsen og konserndirektør Arne Giske. Det var stor oppslutning og mange tilstede på Veidekkes generalforsamling ,5 prosent representert på generalforsamlingen To avtroppende styremedlemmer: Hilde M. Aasheim har sittet i Veidekkes styre og styreutvalg i 11 år. Göte Dahlin har sittet i åtte, han har også vært styreleder og sittet i styreutvalg. 148 aksjonærer og fullmektiger møtte frem på Veidekke ASAs generalforsamling i mai i Oslo. Generalforsamlingen for Veidekkekonsernet fant sted 5. mai i Thon Hotel Bristols lokaler i Oslo. Den årvisse begivenheten samlet 148 av Veidekkes aksjonærer og fullmektiger. Til sammen representerte de fremmøtte aksjer, det vil si 55,5 prosent av alle Veidekkeaksjene. På generalforsamlingen ble det vedtatt at det fra år 2011 ikke lenger vil være nødvendig å sende ut årsrapporten og andre dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen i trykket versjon til aksjonærene. Dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Forslaget på kroner 2,50 i utbytte per aksje ble vedtatt. Utbyttet blir utbetalt til aksjonærene 20. mai. I stedet ble Harald Norvik valgt inn i som medlem og leder av komiteen. Nye styremedlemmer Tre nye styremedlemmer ble valgt inn i Veidekkes styre. Göte Dahlin og Hilde M. Aasheim tok ikke nyvalg. Kari Gjesteby ble oppnevt til riksmekler i fjor høst, og trådte dermed ut av styret. Dermed er styresammensetningen som følger: Martin Mæland, Peder Chr. Løvenskiold, Jette Wigand Knudsen (alle gjenvalgt for 1 år), Gro Bakstad, Annika Billström og Hans von Uthmann (de tre siste valgt for 1 år). De ansattes representanter er, som tidligere, Eiliv Staalesen, Steinar Krogstad og Inge Ramsdal. n Fra venstre: Nyvalgte styremedlemmer Annika Billström, Gro Bakstad, og gjenvalgte Jette Wigand Knudsen. Valgkomité Helge B. Andresen tok ikke gjenvalg i valgkomiteen. Tekst: Ane Sangnes Foto: Ole R. Paulsen Som tradisjonen tilsier, var det sosial samling før og etter det formelle programmet. Fra venstre: Arne Jensen, Bjørn Einar Smith og Nils A. Mogstad. Veteraner og grunnleggere av det moderne Veidekke. I midten: Tidligere adm. direktør Arne Haaland og Veidekkes juridiske rådgiver gjennom mange år, Helge B. Andresen, avtroppende leder av valgkomiteen. Lengst til høyre aksjonær Per Lunke og til venstre Aasta Haaland. 4

5 Konsern Tre nye styremedlemmer Tre nye styremedlemmer, en norsk og to svenske, ble valgt inn i styret i Veidekke ASA på generalforsamlingen den 5. mai. Her er hva de svarte på tre spørsmål om oppgaven som styremedlem i Veidekkestyret. 1) Hvorfor sa du ja til å bli styremedlem i Veidekke ASA? 2) Hva kan du, med din bakgrunn, bidra med i styret i Veidekke ASA? 3) Hva tror du blir Veidekkes viktigste utfordringer i årene som kommer? Gro Bakstad 1. Jeg sa ja på grunn av den imponerende historikken til selskapet og det langsiktige fokuset på lønnsomhet, risikostyring, verdibasert ledelse og medarbeidernes involvering dette gjør Veidekke til et veldig spennende selskap. 2. Min bakgrunn er primært fra økonomi- og finansområdet. De siste årene har jeg i mitt daglige virke hatt størst fokus på virksomhetsstyring, strategiutvikling, lønnsomhetsforbedring, oppkjøp og integrering, i tillegg til styrearbeid. Jeg håper at jeg kan bidra til fortsatt god styring av Veidekke fremover. 3. Markedet er fortsatt krevende og konkurransen er hard, og dette setter store krav til kontinuerlig forbedringsarbeid for at selskapet skal nå sine mål. Samtidig har Veidekke en solid posisjon, og det er all grunn til å forvente at selskapet vil komme styrket ut av lavkonjunkturperioden. For øvrig tror jeg at miljøutfordringen blir stadig viktigere fremover også på dette området har Veidekke klare ambisjoner. Annika Billström 1. Jag har under drygt 20 år i politiken varit engagerad i infrastruktur- och bostadsfrågor. Många tror att frågorna bara handlar om teknik, ekonomi eller juridik. För mig handlar det om att bygga samhällen, att skapa goda livsvillkor för människor. Veidekkes värdegrund betyder mycket för mig. Därför tackar jag ja till att engagera mig i Veidekke. 2. Jag kan framför allt bidra med min omvärldsförståelse för politik-samhälle. Under mina 25 år i politiken har jag ett stort nätverk på nationell och kommunal nivå. Både hos socialdemokraterna, men också hos de borgerliga partierna. Under åren som finansborgarråd samarbetade jag mycket med näringslivets olika företrädare. 3. Veidekke står framför allt inför tre stora utmaningar: 1. att bygga i tillväxtregionerna, framför allt för äldre och familjebildare. 2. renoveringsbehovet av miljonprogramsområdena. 3. att klara befolkningsökningen och behovet av infrastrukturutbyggnad och nya bostäder samtidigt som Veidekke ska klara att ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Hans von Uthmann 1. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med infrastrukturfrågor, främst inom energisektorn, och huvudsakligen med Norden som bas. I det sammanhanget lockas jag av Veidekkes starka och framgångsrika skandinaviska fokus. Den tydliga värderingsgrunden (Veidekkehuset), som tydligt sätter människan i centrum, och det stora ägarengagemanget bland medarbetarna är andra faktorer som fångat mitt intresse. 2. Erfarenheterna från ledande befattningar, och att aktivt ha arbetat i alla de skandinaviska länderna, hoppas jag kan bidra till bolagets fortsatta utveckling. Erfarenheterna inkluderar omfattande kontakter och nätverk inom näringslivet och med politiker, myndigheter och organisationer, liksom inte minst samverkan mellan dessa grupperingar. 3. Det tror jag är för tidigt för mig att ha en klar uppfattning om jag vill lära mig mer om företaget och marknaden innan jag kommenterar det mer specifikt. Rent generellt ser jag tre stora utmaningar för det första naturligtvis att ytterligare stärka lönsamheten, för det andra att behålla och attrahera kompetenta och motiverade medarbetare och för det tredje att fortsätta utveckla verksamheten i samklang med klimat- och miljöutmaningarna. Gro Bakstad er 43 år, norsk statsborger og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Videre har hun høyere revisorstudium fra samme sted. Bakstad har lang erfaring fra ledende stillinger innenfor økonomi og finans i Ocean Rig, ProCorp og Posten Norge. Hun er i dag medlem av konsernledelsen i Posten Norge, med ansvar for stabene Økonomi, Finans, IT, Strategi, Innkjøp, Juridisk, M & A og Eiendom. Hun ble i 2007 utnevnt til Årets Økonomileder i Norge. Bakstad er styremedlem i Farstad Shipping AS. Annika Billström er 53 år, svensk statsborger og har meget lang erfaring fra politikk og offentlig virksomhet i Sverige. Billström har blant annet vært Finansborgarråd (ordfører), Opposisjonsborgarråd og Gatu-og fastighetsborgaråd i Stockholm. Hun har vært styremedlem i Sosialdemokratiska Partistyrelsen, samt innehatt en rekke tunge offentlige verv. Hun har i en lang periode sittet i styret i SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, hvorav 7 år som styreleder. I dag er Billström VD i og eier av rekrutteringsselskapet Inchefia AB. Hans von Uthmann er 51 år, svensk statsborger og utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Stockholm. Han har hatt mange sentrale lederposisjoner i svensk næringsliv, som Vise-VD i Vattenfall AB, konsernsjef i Duni AB og AB Svenska Shell. I perioden 1992 til 1994 jobbet han for Shell i Norge. Von Uthmann har også en rekke sentrale styreverv, blant annet i Svensk Næringsliv, Fortum OYj, Svensk Energi og leder av Svenska Basketbollforbundet. Han er i dag tilknyttet Private Equity-selskapet EQT som Industrial Advisor. 5

6 Aktuelt Tett på Konstantin Spinos tar emot blommor och diplom för utnämningen Årets Byggchef av chefredaktören för tidningen Byggvärlden, Fredrik Karlsson. Priset är dessutom en femdagars handledning i Det personliga uttrycket. Kursen leds av kända skådespelare som lär ut att ledarskap är som att stå på scen. Årets Byggchef: Konstantin Spinos en lysande stjärna från underjorden Konstantin Spinos, chef för Underjord inom region Anläggning Öst, har av tidningen Byggvärlden i samarbete med Byggcheferna (branschförening inom Ledarna) utsetts till Årets Byggchef. Det är första gången i historien som denna utnämning görs. Priset delades ut på Nordbygg-mässan i Älvsjö den 25 mars. - Det här känns väldigt hedrande och extra roligt är det att vara den första vinnaren av detta pris, säger Konstantin. - För mig är det viktigt att själv vara engagerad i arbetet och att själv ha kunskap om det man jobbar med. Då kan man få människor i laget att prestera så bra de kan. Som ledare är det viktigt att nå ut med sina budskap och kunna förmedla dem till medarbetarna och att ha en bra dialog. Jag känner i princip alla som jobbar inom Underjord och de känner mig. Alla vet att de kan kontakta mig om de har något på hjärtat. Mitt motto är att när en verksamhet fungerar som bäst, har chefen som minst att göra i den dagliga verksamheten. Då kan man som chef istället arbeta med att tänka framåt. Då har man lyckats, säger Konstantin och tillägger att han egentligen inte gillar ordet chef, utan vill fokusera på laget. Att vår värdering grensesprengende har varit en del av Konstantins framgång och vägen till priset är nog oomtvistat. Konstantin konkurrerade på slutet med fyra 6 6

7 Aktuelt Tett på Juryn: Åsa Söderström Jerring, styrelseproffs (bl a i JM och Svevia), tidigare VD i NCC Ballast Väst och SWECO Theorells Joachim Berner, styrelseledamot för bl a Forma Publishing Group och MQ Hidayet Tercan, entreprenör mm, grundare av bl a vårdföretaget Zemrete Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden Motivering till Konstantin Spinos utnämning till Årets Byggchef: I hård konkurrens har juryn enats om att utse en sann intraprenör till Årets byggchef. Hos en snabbväxare på den svenska anläggningsmarknaden har han på fyra år byggt upp en enhet med 94 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner kronor. För detta krävs en kombination av skickligt ledarskap och teknisk spetskompetens. Årets byggchef har själv hela tiden kommit med nya lösningar, vilket gett nöjda medarbetare, chefer och kunder. Sverige står inför enorma infrastrukturprojekt det närmaste decenniet. Därför kommer nytänkandet, ledaregenskaperna, framåtandan och den tekniska spetskompetens som Årets byggchef besitter att komma väl till pass. Han gillar inte ordet chef utan vill hellre stå i bakgrunden och få laget att prestera maximalt. Nu är det dags att en lysande stjärna får ta klivet från underjorden till rampljuset. Priset Årets Byggchef 2010 går till Konstantin Spinos, arbetschef Underjord på Veidekke Entreprenad, region anläggning Öst. - Det här är du väl värd, ditt engagemang och ledarskap är fantastiskt, sa Erik Alteryd, VD för Veidekke Entreprenad, när han gratulerade Konstantin till den ärofyllda utmärkelsen. byggchefer om priset: Jörgen Larsson, regionchef Skanska, Carina Angarth, projektchef NCC, Erik Nilsson, platschef JM och Niklas Andersson, platschef Bra Bygg. - Det som fällde det slutliga avgörandet var att Konstantin på egen hand sökte sig till Veidekke med en idé, fick respons på den och därefter byggde upp en egen avdelning med en ny och helt egen verksamhet. Detta dessutom inom ett område som kräver speciell teknisk kompetens. Förenat med sitt goda ledarskap har han byggt upp en stark och tekniskt avancerad verksamhet, där han själv har varit väldigt involverad i de tekniska frågorna, säger Fredrik Karlsson, tidningen Byggvärldens chefredaktör. Vill lyfta statusen - Byggchefer är en yrkesgrupp som oftast jobbar i det tysta, men driver projekt som är så stora så att byggcheferna nästan kan betraktas som små VD:ar. De har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och ett omfattande ledarskap, tillägger han. - Vi vet att det kommer att saknas byggchefer i framtiden, så för Byggchefernas del är en av avsikterna med instiftandet av detta pris, att lyfta statusen för byggcheferna, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna. Konstantin Spinos blev intervjuad av tidningen Byggvärlden i samband med sin kandidatur, där han säger att han sökte sig till Veidekke för att få starta något nytt, efter sina 12 år på Skanska. Han började sitt jobb på Veidekke på våren 2006 som arbetschef på Underjord, och idag har avdelningen 94 medarbetare och omsätter drygt 300 miljoner kronor. Bland aktuella uppdrag finns Norra Länken i Stockholm och Vänerbanan. - Jag vill jobba grensesprengende. Det är den av våra värderingar som jag gillar särskilt mycket, säger Konstantin som tycker att åren på Veidekke har varit väldigt utvecklande. När det gäller framtiden säger han: - Byggbranschen är konservativ För att vara konkurrenskraftiga måste vi hitta nya vägar. Den största utmaningen är att få till ett väl fungerande system för erfarenhetsåterföringen en samverkan mellan kalkyl och projektering. Jag har också lärt mig hur viktigt det är att vi tjänstemän och yrkesarbetare jobbar ihop. Det är de som jobbar vid maskinerna som kan dem bäst! Tidningen Byggvärlden är väldigt nöjd med gensvaret på denna tävling. - Man vet ju aldrig när man går ut med en sådan här idé, vilket gensvar det ska ge, men jag kan säga, att vi fått ett väldigt starkt gensvar från läsarna och de som har nominerat sina medarbetare eller kollegor har alla presenterat starka kandidater. Alla visade på ett kraftfullt ledarskap och de fem byggchefer som gick till final är alla riktiga toppkandidater. Innan den eniga juryn fattade sitt beslut, hade en ledamot utsetts som fick göra research och ringa runt och kartlägga opinionen runt respektive kandidat, så vi vet att vi kan stå för valet av de fem. Alla hade ett utmärkt ledarskap, god ekonomisk lönsamhet i sina projekt och alla stod på något sätt för förnyelse, förklarar Fredrik Karlsson, som planerar för en fortsättning. - Nu är vi igång. Tanken är att det här evenemanget ska växa med tiden. Kanske blir det olika delpriser framöver och kanske blir det också aktuellt med en riktig fest kopplad till evenemanget som ska bli en årlig företeelse. n Text: Peggy Häggqvist Foto: Peter Nerström 7 7

8 Aktuelt Tett på God uttelling i asfalten Vintervedlikeholdet av asfaltutstyret er i sluttfasen. Alt må være klart før sesongstart, for Kolo Veidekke stakk av med hele 53 prosent av Statens vegvesens asfaltkontrakter for Dette er gledelige nyheter, og en klar forbedring fra samme anbudsrunde i fjor, sier direktør i Asfalt, Harald Lausund. Det samlede volumet for Statens vegvesen for 2010 ligger på tonn asfalt. Kolo Veidekke har altså fått tildelt hele tonn av disse. Tildelingen av statsanbudene varierer fra år til år. Mens Kolo Veidekke i 2009 fikk tildelt 25 prosent av Statens vegvesens volum, har prosenten tidligere år ligget på prosent. Tildelingen for 2010 er den høyeste for Kolo Veidekke noensinne. - Ta vare på alle kunder Med god uttelling på statsanbudene for Kolo Veidekke og påfølgende stor arbeidsmengde er god planlegging av jobbene alfa og omega. - Jeg er ikke bekymret for kapasiteten vår, men vi må huske på at vi også har andre kunder. De må vi ta godt vare på, sier Lausund. Forbedringsarbeid viktig Forbedringsarbeid og god planlegging av arbeidet blir ekstra viktig. - God kommunikasjon gir flyt, og vi unngår kostbar ventetid. Med involverte medarbeidere som kjenner mål og forutsetninger, er jeg trygg på en vellykket gjennomføring. Arenaer som planleggingsmøter, oppstartmøter og brakkemøter er viktigere enn noen gang, sier Lausund. - Jeg har også store forventninger til at vi snur den leie utviklingen fra fjoråret med stigende antall skader. I år har vi lagt om verneombudsordningen for å få bedre kvalitet på vernetjenesten og jeg håper det blir en suksess. Alle må ta i et tak for at vi skal oppnå det vi ønsker, nemlig et skadefritt Veidekke, avslutter Harald Lausund. n Tekst og foto: Ane Sangnes Harald Lausund. Asfaltbas John Stian Kimsås gjør vedlikehold på maskinparken før sesongstart i Mosjøen. Kolo Veidekkes prosentandel av det statlige asfaltmarkedet for 2010 i Statens vegvesens regioner: Statens Andel av Kontraktsvegvesens kontraktene beløp regioner i prosent i mill. kr Region Nord 65 % 184,2 Region Midt 70 % 199,9 Region Vest 31 % 61,6 Region Sør 32 % 90,5 Region Øst 56 % 182,8 Forbereder sesongstart Asfaltsesongen i Mosjøen starter i mai. Før første meter asfalt legges må screedplater sjekkes, olje skiftes og emulsjonstanker demonteres. John Stian Kimsås er i gang med skjærebrenneren på noe jern som har tilhørt en emulsjonstank som er beregnet på oppbevaring av asfaltlim. Emulsjonstanken er overflødig i Mosjøen og skal fraktes til sitt nye liv i Bardufoss. - Sesongen i Mosjøen starter i mai og slutter når snøen kommer, som regel er det i begynnelsen av desember, sier John Stian. Vedlikehold og klargjøring av maskinparken bør helst skje i vintersesongen, for når sommeren kommer, er det sjelden tid til å fikse annet enn det absolutt nødvendigste. - Det er mye som går i stykker i løpet av sesongen. Sliteplater under screeden må sjekkes på utleggerne, og hvis de er veldig slitte, skiftes de ut. Og vanlig service med oljeskift gjør vi på alle maskiner, sier John Stian. Avdelingen i Mosjøen har fire utleggere fordelt på to asfaltlag. I 2010-sesongen har uttellingen for Statens vegvesen vært så stor at man nå ansetter flere asfaltører. Kolo Veidekke har fått tilslag på 65 prosent av Statens vegvesens kontrakter i regionen, og for Mosjøen tilsvarer det tonn asfalt på statskontraktene. Distriktet fikk stor tonnasje lenger nord, og dermed skal et lag fra Mosjøen langpendle 60 mil til Vesterålen og Lofoten for å hjelpe til der. n Asfaltør Alf M. Olsen gjør screeden på den største utleggeren klar. 8 8

9 Aktuelt Tett på Før sesongen skal i gang i Mosjøen i begynnelsen av mai, står vedlikehold på planen. Her demonteres en emulsjonstank før transport til Bardufoss. Med skjærebrenneren står asfaltbas John Stian Kimsås. 9 9

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Kreativitet og nytenkning

Kreativitet og nytenkning Kreativitet og nytenkning Ole Jacob Sunde: Viljen til å bli best Lionel Barber: Journalistikkens utfordringer Einar Hålien: Kunsten å lykkes Jens Barland: Når journalistikken spisses i jakten på nye inntekter

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer