Magasin Nr. 2 mai 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 2 mai 2010"

Transkript

1 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultat 1. kvartal Markedskommentar 3 HMS-dagen utsatt 4 Generalforsamlingen 5 Tre nye styremedlemmer Aktuelt 6 Konstantin Spinos årets byggchef 8 God uttelling i asfalten 8 Forbereder sesongstart 10 Til himmels ved Langangen 12 Vestforbrænding lærer fra sig om affald 13 Förstärkt konkurrenskraft med egen grundläggningsverksamhet 14 HTU-konferansen 15 Lindeskoven i Glostrup 16 På damjobb i Brasil Forbedringsprosesser 18 Veidekke Sverige ledande inom VDC og ICE 20 Vill bygga hus på månen 20 Veidekkeboken 21 Spar på energien og scor kassen 22 Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for IP 24 Ny MI-utmaning på väg Genistreken 26 Genial baderomsløsning 26 Den enklaste lösningen är oftast den bästa Eiendom 27 Bygger boligfelt på Fornebu 27 Veidekke på MIPIM HMS 28 Stor miljøgevinst med Klimaveien Nye oppdrag 30 Nye oppdrag 30 Cutting Edge Tett på 31 På besøg i det virkelige liv Baksiden 32 Veidekke blir medlem i byggutengrenser.no Vi må lære av hverandre Etter presentasjonen av resultatene for 4. kvartal og året 2009 sa vi følgende om forventningene fremover: Vi forventer press på resultatmarginene for entreprenørvirksomheten, spesielt i Norge, og bedring for industrivirksomheten. Vi forventer økt salg og produksjon av boliger, og en stabil utvikling i ordrereserven. Nå er resultatene for 1. kvartal presentert, og det er gledelig å kunne konstatere at langt på vei stemmer det vi forventet. Dette er takket være en organisasjon som har holdt hodet kaldt og bidratt til stabilitet og lønnsomhet. Godt jobbet! Selv om finanskrisen ligger bak oss, er vi fortsatt inne i en lavkonjunktur. Den finansielle uroen vi ser, spesielt i Syd-Europa, vil bidra til fortsatt usikkerhet. Ustabilitet innen valuta og oljepriser påvirker også oss gjennom forsiktighet med nyinvesteringer i industri og næringsliv, og signalene fra myndighetene i de skandinaviske landene peker mot fortsatt forsiktighet i offentlig pengebruk. Ikke desto mindre er etterslepet innen mange sektorer veldig stort, så oppgaver er det nok av. Hva blir så viktig for Veidekke fremover? Vi må fortsette arbeidet med å bedre produktivitet og konkurransekraft med uforminsket styrke. Vi må sette kundene først og jobbe iherdig med å tilfredsstille deres ønsker og behov på beste måte. Vi må videreføre arbeidet med å involvere hverandre i det daglige arbeidet, og sørge for at de som er best skikket til å løse ulike oppgaver, er de som gjør det. Og så må vi lære av hverandre. Det gjøres mye bra i vårt konsern, og det å dele kunnskap og erfaring om ulike oppgaver som skal løses, kan spare mye for mange. Bruk de etablerte samarbeidsforaene vi har, og meld inn til Veidekke Magasin om interessante prosjekter og nyvinninger. La meg til slutt kort kommentere en regnskapsendring. Som dere vil se av kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen, vises det til endringer i kostnadsføringen av avtalefestet pensjonsordning (AFP), samt til det som omtales som IFRIC 15 og resultatføring av boligprosjekter. For begge disse sakene er det snakk om regnskapsmessige forhold som ikke endrer den faktiske virksomheten og lønnsomheten. Endringen i AFP-ordningen i Norge er en sak som justeres denne ene gangen, mens IFRIC 15 vil synes gjennom at inntektene fra boligprosjekter først føres når hele prosjektet er overlevert til kundene, og ikke som i dag, ved at vi tar ut resultater løpende. Dette er endringer som gjelder for oss og alle våre konkurrenter. Nyt våren og sommeren som nå ligger foran oss. Forsidebilde: Asfaltbas i Mosjøen, John Stian Kimsås forbereder seg til asfaltsesongen som starter i mai. Foto: Ane Sangnes Kai Krüger Henriksen Konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Bedring i første kvartal Resultatene for Veidekkes første kvartal viser bedring sammenlignet med det utfordrende fjoråret. - Vi har kommet oss helskinnet gjennom finanskrisen, sier konsernsjef Terje R. Venold i en kommentar. - Den strenge vinteren og det krevende markedet vi er inne i, gjør at omsetningen vår ble 5 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Men vi opplever nå økende aktivitet innen boligutvikling, og entreprenørvirksomhetens ordrereserve har økt med drøyt 20 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, sier Venold. Fra Sky Langangen. Veidekkes omsetning i første kvartal ble mill. kroner sammenlignet med mill. kroner i samme kvartal i Driftsresultatet ble -16 mill. kroner, mot -102 mill. kroner i fjor. Resultat før skatt ble -14,3 mill. kroner, mens det i første kvartal 2009 var -133,5 mill. kroner. Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var på 12,1 mrd. kroner etter første kvartal, mens den var 9,9 mrd. kroner på samme tid i fjor. Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), er tidligere avsetninger til AFP tilbakeført, noe som har gitt en regnskapsmessig gevinst på 95 mill. kroner. Utfordrende tider - Det er fortsatt utfordrende tider for vår næring med press på entreprenørmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt industrivirksomhetens gode uttelling på årets asfaltkontrakter for Statens vegvesen, gir grunn til optimisme, fastslår Venold. Entreprenørvirksomheten En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter fører til marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har også bidratt til økte kostnader og lavere effektivitet i produksjonen. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble mill. kroner i første kvartal og resultatet 139 mill. kroner. I første kvartal 2009 var omsetningen mill. kroner og resultatet 102 mill. kroner. Resultatmarginen endte på 5,0 % (3,5 %). Eiendomsutvikling Den positive utviklingen fra andre halvår 2009 fortsatte i årets første kvartal. Spesielt i Oslo og Stockholm er boligsalget økende, og nye prosjekter settes i gang. Dersom utviklingen fortsetter, vil Veidekke kunne ha opp mot boliger i produksjon ved årets slutt. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 134 mill. kroner sammenlignet med 144 mill. kroner i fjor. Resultatet endte på -11 mill. kroner mot -38 mill. kroner i fjor. Industri Også innen industrivirksomheten førte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for områdene pukk, grus og gjenvinning. Men årets første kvartal er uansett preget av lav aktivitet og regnes som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i kvartalet ble 252 mill. kroner med et resultat på -127 mill. kroner. I første kvartal 2009 var omsetningen 275 mill. kroner og resultatet -180 mill. kroner. HMS I Norge har sykefraværet for håndverkerne gått ned etter en økende trend i de to foregående kvartalene, mens det i Danmark har gått ned etter to stabile kvartaler. I Sverige har sykefraværet nå stabilisert seg etter å ha økt i de to foregående kvartalene. Hvis vi sammenligner sykefraværet for alle ansatte i konsernet med samme periode for ett år siden, ser vi imidlertid at det har gått noe opp. I Norge var sykefraværet for alle ansatte 5,6 prosent mot 5,4 prosent etter første kvartal i I Sverige var sykefraværet for alle ansatte 3,1 prosent mot 2,7 prosent på samme tid i fjor, og i Danmark var sykefraværet for alle ansatte 2,5 prosent, sammenlignet med 2,0 prosent for ett år siden. I de to siste kvartalene i fjor så vi en økning i konsernets samlede H-verdi, og denne trenden forsatte også i første kvartal i år. Akkumulert ble H-verdien pr. første kvartal 5,8, mot henholdsvis 5,7 og 4,9 etter de to foregående kvartalene. I Sverige økte H-verdien, mens den ble redusert i Danmark og Norge. n Tekst: Helge Dieset og Gunvor Bergan Foto: Rolf Estensen. MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen Europa henger etter Den konjunkturnedgangen vi opplevde i 2008 og i starten på 2009, er nå erstattet med en svak vekst i OECD-området. Veksten er størst i de store asiatiske landene, mens utviklingen i Euro-området henger etter som følge av store offentlige underskudd i land som Hellas, Italia og Portugal. Som ventet i Norge Bygg- og anleggsmarkedet har også normalisert seg så langt i år. Norge økte omsetningsprisene på boliger med gjennomsnittlig 1,5 prosent i første kvartal, og boligbyggingen er på vei opp. Også nedgangen i igangsetting av yrkesbygg har bremset opp. For anlegg bidrar offentlige samferdselsanlegg til å holde aktiviteten oppe. Både innenfor bygg og anlegg er konkurransen om oppdragene stor, med press på prisene. Samlet venter vi en aktivitetsvekst i det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Norge i år på opp mot 2 prosent. God effekt på byggmarkedet En bedring av konjunktursituasjonen viser nå positive effekter på bygg- og anleggsmarkedet i Sverige. Utviklingen i arbeidsmarkedet er bedre enn tidligere antatt, selv om arbeidsledigheten blir liggende på et høyt nivå gjennom Sammen med en offensiv pengepolitikk med svært lave renter viser det nå positiv effekt på boligmarkedet. Hittil ligger boligbyggingen på et lavt nivå, men det er utsikter til ny vekst i investeringene gjennom resten av året. Investeringene i private yrkesbygg ventes også i år å ligge på et lavt nivå, men med utsikter til ny vekst i I motsatt retning går offentlige investeringer i bygg, som øker i år og går ned neste år. Samlet ventes en tilnærmet uendret aktivitetsutvikling for bygg og anlegg i De regionale forskjellene er store, med størst vekst i Stockholmsområdet og lav aktivitet i Vest-Sverige. Fortsatt usikkert i Danmark Konjunkturutviklingen i Danmark henger fortsatt etter sammenlignet med andre skandinaviske land. Det medfører at bygg- og anleggsaktiviteten i Danmark vil utvikle seg negativt i år. Etter flere år med negativ prisutvikling på boliger ser vi nå at prisene sakte beveger seg oppover igjen. Men nivået på boligprisene er fortsatt lavt. Når vi igjen ser klare tegn til at konjunkturene bedres og arbeidsledigheten avtar, vil det ta cirka et halvt år før boligmarkedet reagerer positivt. I tiden fremover venter vi en fortsatt normalisering av byggog anleggsmarkedet i Norge og Sverige, med svak vekst i alle sektorer, mens det danske markedet trolig vil være svakt gjennom hele n HMS-dagen utsatt Veidekkekonsernets HMS-dag, som skulle funnet sted den 15. april, ble rammet av askeskyen fra Island. Mange av deltakerne kom seg ikke til Stockholm, og dermed måtte arrangementet utsettes. Nytt tidspunkt for HMSdagen er satt til tirsdag 25. mai 2010 klokken Arrangementet vil fortsatt foregå på samme sted, altså på Bergendal Meetings, som ligger 29 km fra Arlanda flyplass. n Tekst og foto: Ane Sangnes 3 3

4 Konsern Prosjektingeniør Johnny Gravold og anleggsleder Kjell N. Skjølingstad sjekker inn. Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold, valgkomitémedlem Jan Tore Berg-Knudsen og konserndirektør Arne Giske. Det var stor oppslutning og mange tilstede på Veidekkes generalforsamling ,5 prosent representert på generalforsamlingen To avtroppende styremedlemmer: Hilde M. Aasheim har sittet i Veidekkes styre og styreutvalg i 11 år. Göte Dahlin har sittet i åtte, han har også vært styreleder og sittet i styreutvalg. 148 aksjonærer og fullmektiger møtte frem på Veidekke ASAs generalforsamling i mai i Oslo. Generalforsamlingen for Veidekkekonsernet fant sted 5. mai i Thon Hotel Bristols lokaler i Oslo. Den årvisse begivenheten samlet 148 av Veidekkes aksjonærer og fullmektiger. Til sammen representerte de fremmøtte aksjer, det vil si 55,5 prosent av alle Veidekkeaksjene. På generalforsamlingen ble det vedtatt at det fra år 2011 ikke lenger vil være nødvendig å sende ut årsrapporten og andre dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen i trykket versjon til aksjonærene. Dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Forslaget på kroner 2,50 i utbytte per aksje ble vedtatt. Utbyttet blir utbetalt til aksjonærene 20. mai. I stedet ble Harald Norvik valgt inn i som medlem og leder av komiteen. Nye styremedlemmer Tre nye styremedlemmer ble valgt inn i Veidekkes styre. Göte Dahlin og Hilde M. Aasheim tok ikke nyvalg. Kari Gjesteby ble oppnevt til riksmekler i fjor høst, og trådte dermed ut av styret. Dermed er styresammensetningen som følger: Martin Mæland, Peder Chr. Løvenskiold, Jette Wigand Knudsen (alle gjenvalgt for 1 år), Gro Bakstad, Annika Billström og Hans von Uthmann (de tre siste valgt for 1 år). De ansattes representanter er, som tidligere, Eiliv Staalesen, Steinar Krogstad og Inge Ramsdal. n Fra venstre: Nyvalgte styremedlemmer Annika Billström, Gro Bakstad, og gjenvalgte Jette Wigand Knudsen. Valgkomité Helge B. Andresen tok ikke gjenvalg i valgkomiteen. Tekst: Ane Sangnes Foto: Ole R. Paulsen Som tradisjonen tilsier, var det sosial samling før og etter det formelle programmet. Fra venstre: Arne Jensen, Bjørn Einar Smith og Nils A. Mogstad. Veteraner og grunnleggere av det moderne Veidekke. I midten: Tidligere adm. direktør Arne Haaland og Veidekkes juridiske rådgiver gjennom mange år, Helge B. Andresen, avtroppende leder av valgkomiteen. Lengst til høyre aksjonær Per Lunke og til venstre Aasta Haaland. 4

5 Konsern Tre nye styremedlemmer Tre nye styremedlemmer, en norsk og to svenske, ble valgt inn i styret i Veidekke ASA på generalforsamlingen den 5. mai. Her er hva de svarte på tre spørsmål om oppgaven som styremedlem i Veidekkestyret. 1) Hvorfor sa du ja til å bli styremedlem i Veidekke ASA? 2) Hva kan du, med din bakgrunn, bidra med i styret i Veidekke ASA? 3) Hva tror du blir Veidekkes viktigste utfordringer i årene som kommer? Gro Bakstad 1. Jeg sa ja på grunn av den imponerende historikken til selskapet og det langsiktige fokuset på lønnsomhet, risikostyring, verdibasert ledelse og medarbeidernes involvering dette gjør Veidekke til et veldig spennende selskap. 2. Min bakgrunn er primært fra økonomi- og finansområdet. De siste årene har jeg i mitt daglige virke hatt størst fokus på virksomhetsstyring, strategiutvikling, lønnsomhetsforbedring, oppkjøp og integrering, i tillegg til styrearbeid. Jeg håper at jeg kan bidra til fortsatt god styring av Veidekke fremover. 3. Markedet er fortsatt krevende og konkurransen er hard, og dette setter store krav til kontinuerlig forbedringsarbeid for at selskapet skal nå sine mål. Samtidig har Veidekke en solid posisjon, og det er all grunn til å forvente at selskapet vil komme styrket ut av lavkonjunkturperioden. For øvrig tror jeg at miljøutfordringen blir stadig viktigere fremover også på dette området har Veidekke klare ambisjoner. Annika Billström 1. Jag har under drygt 20 år i politiken varit engagerad i infrastruktur- och bostadsfrågor. Många tror att frågorna bara handlar om teknik, ekonomi eller juridik. För mig handlar det om att bygga samhällen, att skapa goda livsvillkor för människor. Veidekkes värdegrund betyder mycket för mig. Därför tackar jag ja till att engagera mig i Veidekke. 2. Jag kan framför allt bidra med min omvärldsförståelse för politik-samhälle. Under mina 25 år i politiken har jag ett stort nätverk på nationell och kommunal nivå. Både hos socialdemokraterna, men också hos de borgerliga partierna. Under åren som finansborgarråd samarbetade jag mycket med näringslivets olika företrädare. 3. Veidekke står framför allt inför tre stora utmaningar: 1. att bygga i tillväxtregionerna, framför allt för äldre och familjebildare. 2. renoveringsbehovet av miljonprogramsområdena. 3. att klara befolkningsökningen och behovet av infrastrukturutbyggnad och nya bostäder samtidigt som Veidekke ska klara att ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Hans von Uthmann 1. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med infrastrukturfrågor, främst inom energisektorn, och huvudsakligen med Norden som bas. I det sammanhanget lockas jag av Veidekkes starka och framgångsrika skandinaviska fokus. Den tydliga värderingsgrunden (Veidekkehuset), som tydligt sätter människan i centrum, och det stora ägarengagemanget bland medarbetarna är andra faktorer som fångat mitt intresse. 2. Erfarenheterna från ledande befattningar, och att aktivt ha arbetat i alla de skandinaviska länderna, hoppas jag kan bidra till bolagets fortsatta utveckling. Erfarenheterna inkluderar omfattande kontakter och nätverk inom näringslivet och med politiker, myndigheter och organisationer, liksom inte minst samverkan mellan dessa grupperingar. 3. Det tror jag är för tidigt för mig att ha en klar uppfattning om jag vill lära mig mer om företaget och marknaden innan jag kommenterar det mer specifikt. Rent generellt ser jag tre stora utmaningar för det första naturligtvis att ytterligare stärka lönsamheten, för det andra att behålla och attrahera kompetenta och motiverade medarbetare och för det tredje att fortsätta utveckla verksamheten i samklang med klimat- och miljöutmaningarna. Gro Bakstad er 43 år, norsk statsborger og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Videre har hun høyere revisorstudium fra samme sted. Bakstad har lang erfaring fra ledende stillinger innenfor økonomi og finans i Ocean Rig, ProCorp og Posten Norge. Hun er i dag medlem av konsernledelsen i Posten Norge, med ansvar for stabene Økonomi, Finans, IT, Strategi, Innkjøp, Juridisk, M & A og Eiendom. Hun ble i 2007 utnevnt til Årets Økonomileder i Norge. Bakstad er styremedlem i Farstad Shipping AS. Annika Billström er 53 år, svensk statsborger og har meget lang erfaring fra politikk og offentlig virksomhet i Sverige. Billström har blant annet vært Finansborgarråd (ordfører), Opposisjonsborgarråd og Gatu-og fastighetsborgaråd i Stockholm. Hun har vært styremedlem i Sosialdemokratiska Partistyrelsen, samt innehatt en rekke tunge offentlige verv. Hun har i en lang periode sittet i styret i SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, hvorav 7 år som styreleder. I dag er Billström VD i og eier av rekrutteringsselskapet Inchefia AB. Hans von Uthmann er 51 år, svensk statsborger og utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Stockholm. Han har hatt mange sentrale lederposisjoner i svensk næringsliv, som Vise-VD i Vattenfall AB, konsernsjef i Duni AB og AB Svenska Shell. I perioden 1992 til 1994 jobbet han for Shell i Norge. Von Uthmann har også en rekke sentrale styreverv, blant annet i Svensk Næringsliv, Fortum OYj, Svensk Energi og leder av Svenska Basketbollforbundet. Han er i dag tilknyttet Private Equity-selskapet EQT som Industrial Advisor. 5

6 Aktuelt Tett på Konstantin Spinos tar emot blommor och diplom för utnämningen Årets Byggchef av chefredaktören för tidningen Byggvärlden, Fredrik Karlsson. Priset är dessutom en femdagars handledning i Det personliga uttrycket. Kursen leds av kända skådespelare som lär ut att ledarskap är som att stå på scen. Årets Byggchef: Konstantin Spinos en lysande stjärna från underjorden Konstantin Spinos, chef för Underjord inom region Anläggning Öst, har av tidningen Byggvärlden i samarbete med Byggcheferna (branschförening inom Ledarna) utsetts till Årets Byggchef. Det är första gången i historien som denna utnämning görs. Priset delades ut på Nordbygg-mässan i Älvsjö den 25 mars. - Det här känns väldigt hedrande och extra roligt är det att vara den första vinnaren av detta pris, säger Konstantin. - För mig är det viktigt att själv vara engagerad i arbetet och att själv ha kunskap om det man jobbar med. Då kan man få människor i laget att prestera så bra de kan. Som ledare är det viktigt att nå ut med sina budskap och kunna förmedla dem till medarbetarna och att ha en bra dialog. Jag känner i princip alla som jobbar inom Underjord och de känner mig. Alla vet att de kan kontakta mig om de har något på hjärtat. Mitt motto är att när en verksamhet fungerar som bäst, har chefen som minst att göra i den dagliga verksamheten. Då kan man som chef istället arbeta med att tänka framåt. Då har man lyckats, säger Konstantin och tillägger att han egentligen inte gillar ordet chef, utan vill fokusera på laget. Att vår värdering grensesprengende har varit en del av Konstantins framgång och vägen till priset är nog oomtvistat. Konstantin konkurrerade på slutet med fyra 6 6

7 Aktuelt Tett på Juryn: Åsa Söderström Jerring, styrelseproffs (bl a i JM och Svevia), tidigare VD i NCC Ballast Väst och SWECO Theorells Joachim Berner, styrelseledamot för bl a Forma Publishing Group och MQ Hidayet Tercan, entreprenör mm, grundare av bl a vårdföretaget Zemrete Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden Motivering till Konstantin Spinos utnämning till Årets Byggchef: I hård konkurrens har juryn enats om att utse en sann intraprenör till Årets byggchef. Hos en snabbväxare på den svenska anläggningsmarknaden har han på fyra år byggt upp en enhet med 94 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner kronor. För detta krävs en kombination av skickligt ledarskap och teknisk spetskompetens. Årets byggchef har själv hela tiden kommit med nya lösningar, vilket gett nöjda medarbetare, chefer och kunder. Sverige står inför enorma infrastrukturprojekt det närmaste decenniet. Därför kommer nytänkandet, ledaregenskaperna, framåtandan och den tekniska spetskompetens som Årets byggchef besitter att komma väl till pass. Han gillar inte ordet chef utan vill hellre stå i bakgrunden och få laget att prestera maximalt. Nu är det dags att en lysande stjärna får ta klivet från underjorden till rampljuset. Priset Årets Byggchef 2010 går till Konstantin Spinos, arbetschef Underjord på Veidekke Entreprenad, region anläggning Öst. - Det här är du väl värd, ditt engagemang och ledarskap är fantastiskt, sa Erik Alteryd, VD för Veidekke Entreprenad, när han gratulerade Konstantin till den ärofyllda utmärkelsen. byggchefer om priset: Jörgen Larsson, regionchef Skanska, Carina Angarth, projektchef NCC, Erik Nilsson, platschef JM och Niklas Andersson, platschef Bra Bygg. - Det som fällde det slutliga avgörandet var att Konstantin på egen hand sökte sig till Veidekke med en idé, fick respons på den och därefter byggde upp en egen avdelning med en ny och helt egen verksamhet. Detta dessutom inom ett område som kräver speciell teknisk kompetens. Förenat med sitt goda ledarskap har han byggt upp en stark och tekniskt avancerad verksamhet, där han själv har varit väldigt involverad i de tekniska frågorna, säger Fredrik Karlsson, tidningen Byggvärldens chefredaktör. Vill lyfta statusen - Byggchefer är en yrkesgrupp som oftast jobbar i det tysta, men driver projekt som är så stora så att byggcheferna nästan kan betraktas som små VD:ar. De har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och ett omfattande ledarskap, tillägger han. - Vi vet att det kommer att saknas byggchefer i framtiden, så för Byggchefernas del är en av avsikterna med instiftandet av detta pris, att lyfta statusen för byggcheferna, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna. Konstantin Spinos blev intervjuad av tidningen Byggvärlden i samband med sin kandidatur, där han säger att han sökte sig till Veidekke för att få starta något nytt, efter sina 12 år på Skanska. Han började sitt jobb på Veidekke på våren 2006 som arbetschef på Underjord, och idag har avdelningen 94 medarbetare och omsätter drygt 300 miljoner kronor. Bland aktuella uppdrag finns Norra Länken i Stockholm och Vänerbanan. - Jag vill jobba grensesprengende. Det är den av våra värderingar som jag gillar särskilt mycket, säger Konstantin som tycker att åren på Veidekke har varit väldigt utvecklande. När det gäller framtiden säger han: - Byggbranschen är konservativ För att vara konkurrenskraftiga måste vi hitta nya vägar. Den största utmaningen är att få till ett väl fungerande system för erfarenhetsåterföringen en samverkan mellan kalkyl och projektering. Jag har också lärt mig hur viktigt det är att vi tjänstemän och yrkesarbetare jobbar ihop. Det är de som jobbar vid maskinerna som kan dem bäst! Tidningen Byggvärlden är väldigt nöjd med gensvaret på denna tävling. - Man vet ju aldrig när man går ut med en sådan här idé, vilket gensvar det ska ge, men jag kan säga, att vi fått ett väldigt starkt gensvar från läsarna och de som har nominerat sina medarbetare eller kollegor har alla presenterat starka kandidater. Alla visade på ett kraftfullt ledarskap och de fem byggchefer som gick till final är alla riktiga toppkandidater. Innan den eniga juryn fattade sitt beslut, hade en ledamot utsetts som fick göra research och ringa runt och kartlägga opinionen runt respektive kandidat, så vi vet att vi kan stå för valet av de fem. Alla hade ett utmärkt ledarskap, god ekonomisk lönsamhet i sina projekt och alla stod på något sätt för förnyelse, förklarar Fredrik Karlsson, som planerar för en fortsättning. - Nu är vi igång. Tanken är att det här evenemanget ska växa med tiden. Kanske blir det olika delpriser framöver och kanske blir det också aktuellt med en riktig fest kopplad till evenemanget som ska bli en årlig företeelse. n Text: Peggy Häggqvist Foto: Peter Nerström 7 7

8 Aktuelt Tett på God uttelling i asfalten Vintervedlikeholdet av asfaltutstyret er i sluttfasen. Alt må være klart før sesongstart, for Kolo Veidekke stakk av med hele 53 prosent av Statens vegvesens asfaltkontrakter for Dette er gledelige nyheter, og en klar forbedring fra samme anbudsrunde i fjor, sier direktør i Asfalt, Harald Lausund. Det samlede volumet for Statens vegvesen for 2010 ligger på tonn asfalt. Kolo Veidekke har altså fått tildelt hele tonn av disse. Tildelingen av statsanbudene varierer fra år til år. Mens Kolo Veidekke i 2009 fikk tildelt 25 prosent av Statens vegvesens volum, har prosenten tidligere år ligget på prosent. Tildelingen for 2010 er den høyeste for Kolo Veidekke noensinne. - Ta vare på alle kunder Med god uttelling på statsanbudene for Kolo Veidekke og påfølgende stor arbeidsmengde er god planlegging av jobbene alfa og omega. - Jeg er ikke bekymret for kapasiteten vår, men vi må huske på at vi også har andre kunder. De må vi ta godt vare på, sier Lausund. Forbedringsarbeid viktig Forbedringsarbeid og god planlegging av arbeidet blir ekstra viktig. - God kommunikasjon gir flyt, og vi unngår kostbar ventetid. Med involverte medarbeidere som kjenner mål og forutsetninger, er jeg trygg på en vellykket gjennomføring. Arenaer som planleggingsmøter, oppstartmøter og brakkemøter er viktigere enn noen gang, sier Lausund. - Jeg har også store forventninger til at vi snur den leie utviklingen fra fjoråret med stigende antall skader. I år har vi lagt om verneombudsordningen for å få bedre kvalitet på vernetjenesten og jeg håper det blir en suksess. Alle må ta i et tak for at vi skal oppnå det vi ønsker, nemlig et skadefritt Veidekke, avslutter Harald Lausund. n Tekst og foto: Ane Sangnes Harald Lausund. Asfaltbas John Stian Kimsås gjør vedlikehold på maskinparken før sesongstart i Mosjøen. Kolo Veidekkes prosentandel av det statlige asfaltmarkedet for 2010 i Statens vegvesens regioner: Statens Andel av Kontraktsvegvesens kontraktene beløp regioner i prosent i mill. kr Region Nord 65 % 184,2 Region Midt 70 % 199,9 Region Vest 31 % 61,6 Region Sør 32 % 90,5 Region Øst 56 % 182,8 Forbereder sesongstart Asfaltsesongen i Mosjøen starter i mai. Før første meter asfalt legges må screedplater sjekkes, olje skiftes og emulsjonstanker demonteres. John Stian Kimsås er i gang med skjærebrenneren på noe jern som har tilhørt en emulsjonstank som er beregnet på oppbevaring av asfaltlim. Emulsjonstanken er overflødig i Mosjøen og skal fraktes til sitt nye liv i Bardufoss. - Sesongen i Mosjøen starter i mai og slutter når snøen kommer, som regel er det i begynnelsen av desember, sier John Stian. Vedlikehold og klargjøring av maskinparken bør helst skje i vintersesongen, for når sommeren kommer, er det sjelden tid til å fikse annet enn det absolutt nødvendigste. - Det er mye som går i stykker i løpet av sesongen. Sliteplater under screeden må sjekkes på utleggerne, og hvis de er veldig slitte, skiftes de ut. Og vanlig service med oljeskift gjør vi på alle maskiner, sier John Stian. Avdelingen i Mosjøen har fire utleggere fordelt på to asfaltlag. I 2010-sesongen har uttellingen for Statens vegvesen vært så stor at man nå ansetter flere asfaltører. Kolo Veidekke har fått tilslag på 65 prosent av Statens vegvesens kontrakter i regionen, og for Mosjøen tilsvarer det tonn asfalt på statskontraktene. Distriktet fikk stor tonnasje lenger nord, og dermed skal et lag fra Mosjøen langpendle 60 mil til Vesterålen og Lofoten for å hjelpe til der. n Asfaltør Alf M. Olsen gjør screeden på den største utleggeren klar. 8 8

9 Aktuelt Tett på Før sesongen skal i gang i Mosjøen i begynnelsen av mai, står vedlikehold på planen. Her demonteres en emulsjonstank før transport til Bardufoss. Med skjærebrenneren står asfaltbas John Stian Kimsås. 9 9

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Planlegging og måling av IR-arbeidet v/jørgen Michelet, Veidekke www.veidekke.no Agenda Veidekke og Veidekke aksjen Planlegging av IR arbeidet Måling av

Detaljer

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke SKILT VED FØDSELEN? 2 07.06.2016 YRKESBYGG 38 % ANLEGG 25 % BOLIGER 21 % INDUSTRI 16 % 3 07.06.2016 VEIDEKKE I GOD POSISJON

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Ljustorps skola Vi kommer fra Ljustorp Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 6 jenter og 7 gutter. Vi representerer Ljustorps skola

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS 1 Fakta om Skanska i Norge Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap,

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2012

Valgkomiteens innstilling 2012 Valgkomiteens innstilling 2012 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og Instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA skal valgkomiteen

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island 2009-09-10 KVALITETSPROSJEKT Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island Del 1. Elver/deltakere I Norge ble det intervjuet 6 elever fra to VO-sentre i Oslo, 3 med lese/skrivevansker (på grunnleggende

Detaljer

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg.

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg. PIONÉRMAIL juni :: 2014 Inkludere, utruste og utsende LEDET AV GUD TIL HELSINGBORG Hej vänner Vi är som ni säkert vet nu på väg att flytta till Helsingborg. Detta har vi upplevt vart Guds suveräna ledning.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap Juridisk text Lov om norsk riksborgarrett. Kapitel 2. Korleis folk misser borgarretten. Lag om norskt medborgarskap Kapitel 2. Förlust av medborgarskap 7. Norsk borgarrett misser: 1. den som får borgarrett

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Å kommunisere nedbemanning og andre utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Konserndirektør Kommunikasjon og myndighetskontakt t kt Veidekke ASA 2 Innhold Om Veidekke Næringen Særtrekk og budskap

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 27/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheter skal ikke betraktes som direkte kjøps- eller salgsanbefalinger, men skal kun forstås som de muligheter vi ved handelsbordet i Saxo

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer