GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene..."

Transkript

1 GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... 8 Tårnagentene i full etterforsking, utrolig mye de fant. Fra venstre: Jan Harald Hammerstad Møllevold, Andreas Hamre og Jonatan M. Johansen. Foto: Jan Olav Skinnemoen

2 Min Salme Blott en dag Blott en d ag, et ø yeblik k o m gangen, hv ilken trøst hva enn der ko mmer på. Skulde angst og fr ykt meg d a ta fangen? I min faders h ånd jo alt må stå. Han som har for meg et fad er hjerte, å han gir meg sik kert d ag fo r d ag. Meg til gagn min del av fr yd og smerte, både kamp o g strid og vel behag. Selv han nær v il være alle d ager, for hver særs k ilt d ag med Magne Hoftun er campingvert og caravanforhandlar, og er medlem sæ rsk ilt trøst. Hver beky mri ng v il han for av soknerådet i Herad. Han har valt seg Blott en dag som sin oss bære, han som hete r både k raft o favorittsalme. g råd. Og sin dy re e iendom bevar e, denne omsorg lott en dag vart skriven av svenske i vår familie, seier Magne. har han tatt p å seg. Til d in d ag sk Lina Sandell i Melodien er av Samtalen med Kyrkjebladet skjer al og din st y rk Oscar Ahnfelt frå Salmen er overmedan han sit på toget heim frå e svare, dette løftet h ar han gitt til sett til norsk, men det er den svenske Oslo, der han har vore med på meg. versjonen me også har i Norsk Salmebok boklanseringa til systera Guro. Hjelp meg d a at hv ile tr ygt på nummer 490. Ho har skrive romanen Anfall, og stille, blott ved d in e løfter herre - Det er ein salme eg har eit sterkt der ho mellom anna byggjer kjær. Ik ke tronens dy re trøst fors forhold til. Den seier kanskje ikkje så på erfaringane frå den gongen pille, som i ordet m innmari mykje, men han er djup. Og så eldstebroren Nils Gunnar tok eg forvaret e r. Hjelp at jeg av er melodien så fin! sitt eige liv for 22 år sidan. vantro ei er fa ngen, m en av faders h - Salmen blir gjerne brukt i gravferder ånden stad ig få Blott en d ag r. og andre samanhengar der det er sterke Tekst: Kjell S. et ø yeblik k o m gangen, til det gode la kjensler, noko som også har vore tilfelle Foto: Kjetil Storebråten nd jeg engan g når. B Bygdheim ~ eit hus for sesongarbeidarar Den siste månaden har det vært oppussingsarbeid på Bygdheim, det kvite huset nedanfor Hemsedal bibliotek. Huset skal nyttast som base for Hemsedal kyrkje sitt arbeid for sesongarbeidarane i bygda. J ens Ole Øverkil som har vore sjef for arbeidet og har hatt god hjelp av andre frivillige. Det er Hemsedal kommune som eig huset, men kyrkja får låne det gratis mot at me finansierar oppussinga og drifta av huset i vinter. Måling til arbeidet har me fått billig av Fargerike Hemsedal, materialer har me fått frå Monter og Elektro tema stiller med elektriker. Kvitevarar får me låne av Skistar og møbler er henta litt rundt omkring. Oppussinga er ferdig i midten av februar. Huset skal nyttast som ein rusfri samlingsstad for sesongarbeidarar. 2 Kristin Stubberud og Jen Ole Øverkil Her vil det være mulig treffe andre, slå av prat, lese aviser, vaske klede og få seg ein kopp kaffi. Det vil bli som ei sjømannskyrkje på fjellet for dei som bur langt heime ifrå. I starten vil me ha ope 3 dagar/kveldar i veka. Betjeninga vil vere frivillige som ynskjer å bidra med noko for sesongarbeidarane i Hemsedal. Huset vil også vere base for arbeidet til Marianne Gilje som er tilsett som ungdomsdiakon/ miljøarbeidar i Hemsedal denne vinteren. Ho vil vera ein kontaktperson mellom sesongarbeidarmiljøet og det som elles skjer i Hemsedal, og ein person ein kan prate med om ein har behov for det. Drifta av Bygdheim og diakonstillinga er finansiert som eit spleiselag mellom Hemsedal kommune, Skistar, turistnæringa og kyrkja. Alle midlane til prosjektet er framleis ikkje på plass. Dersom du har lyst til å bidra økonomisk, kan det gjerast til Hemsedal kyrkje sin konto Om du ynskjer å bidra i dette arbeidet på andre måtar, så ta kontakt med Marianne Gilje på tlf Rune Abrahamsen

3 Andakt Å trå i karakter Kvar gong me begynner eit nytt kalender år ser me tekster som viser til at Jesus trår i karakter. Han har vel levt en 27 år før hans offentlige virke fyrst setter inn. Kva han har gjort inntil da får ligge nesten i det uvisse, vi har veldig få overleveringar om hans liv som barn, tenåring, ungdom og voksen før han trår i karakter sist i tjue årene. Hans opphald i templet som 12-årig stikker seg fram, fortalt av Lukas men kva elles? Lukas skriv i kapittel 2, vers 52 om ungdomsåra Hans: Og Jesus gjekk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske. Men elles fortel Lukas samt Matteus, Markus og Johannes om Jesu dåp av Johannes som det fyrste, og så trer Jesus i karakter. Jesus er altså på det tidspunkt, det vi her i Gol og Hemsedal kallar veslevaksen eit uttrykk som vel eigentlig visar hen til ein litt yngre aldersgruppe. Det kan jo undre kvifor Han har kunna vente så lenge! Vi kunne kanskje ha ynsket oss, at Han hadde gjort det noe før, så Han hadde fått meir enn disse 3 årene med offentlig virke men såleis ble det ikkje! I vår tid er det en forventning om, at folk trår i karakter mye før, det vil si at dei visar kven dei er, visar kva dei inneheld, visar kva dei har å by på. Ungdomslaga hos oss er eit klart eksempel på dette her blir det tatt ansvar i ei ung alder. Frå skolens side visar sloganet Ansvar for egen læring til den same forventning. Frå kyrkja si side kan man bare sjå kva konsekvens det har fått, kva Ungdommen Kyrkjemøte i sin tid satt i gang med Reform av Gudstenesteliv, som nå snart blir endelig vedtatt. Me ynskjer fleire ungdommar på banen, me ynskjer å lytte til dei, me ynskjer å legge til rette for at dei trives i kyrkjelige aktivitetar og gudstenestlige samanhenger me ynskjer at ungdommen trår i karakter. Ungdommen er ikkje bare kyrkja si framtid ungdommen som trår i karakter er kyrkja si nåtid! Kven er du, kva inneheld du, kva har du å by på? Må du vente til du er 27 for å trå i karakter? I kvart fall er det ei sterk forventning hos oss, at er du 27 år og eldre så byr du inn, så er du på banen, så viser du kven du er. Er du eldre og bare på mottakarsida, er eg red, at det er noe du har misforstått når det gjeld Guds sending til denne Verd, som handlar om: at kyrkja og den enkeltes frelse ikkje var det endelige mål, men delmål på vei til, at Verda skulle bli frelst ved han (Johs.3,16f). Me er alle send til denne Verd for som mottakarar av Hans kjærleik å formidle nettopp denne Guds kjærleik! Som døypte forventes det derfor av oss alle: at vi trår i karakter. Kom å ta en prat med oss om kva Gud taler til deg om, vi er luttar øre. Taler Gud ikkje tydelig nok til deg, så ta en prat med Ham fyrst og kom så til oss. Hører du fortsett inga så kom til oss likevel. Då skal vi hjelpe deg å trå i karakter. Under alle omstendigheitar: Kom! Allan Madsen GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD Antall nr.: Utgjevar: Redaksjon: 6 nummer i året Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell, Toril Østby, Kjetil Th. Storebråten Jan Olav Skinnemoen, Rune Abrahamsen (red.) Ekspedisjon: Kyrkjekontoret 3550 Gol Kasserar: Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal. Bankgiro: Sparebank 1 Hallingdal E-post: Gol kyrkjekontor, Gol kommunehus 3. etg.: Tlf.: Fax: E- post: Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde Kontortid: Måndag-fredag kl Dir.tlf Mobil: Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen Kontortid: Onsdag og fredag kl Dir.tlf Mobil: Måndag: Fridag. Soknediakon: Ingrid Økesveen Kontortid: Man ons fre kl Dir. tlf Organist: Maija Pelece Kontortid: Mobil: GOL, herad OG HEMSEDAL Sekretær: Berit Langehaug Kontortid: Mandag, tysdag, torsdag, fredag kl Dir.tlf Menighetspedagog: Ragnhild Jordheim Mobil: Kyrkjetenar: Arne Braathen Mobil: Kyrkjetenar: Knut Ole Klepp Mobil: HEMSEDAL KYRKJEKONTOR Hemsedal kommunehus Tlf.: Fax: Kyrkjeverje: Rune Abrahamsen Kontortid: Måndag og torsdag kl Tlf.: Sokneprest i Hemsedal: Allan Madsen Tlf: eller Organist: Audun Haugeplass Mobil: Tlf: Kyrkjetenar: Jens Tveit Tlf Ungdomsdiakon Marianne Gilje Tlf Sokneråda: Gol: Leiar: Gro Jordheim Bustad: Mobil Herad: Leiar: Leif Engene Bustad: Hemsedal: Leiar: Alf Erik Solbakken Bustad: Fellesråda: Gol: Leiar: Berit Rustberggard Mobil: Hemsedal: Leiar: Alf Erik Solbakken 3

4 Kunngjeringar 4 Døypte Hemsedal Kyrkje Julian Jonset Simen Ødegård Gol kyrkje Elmer Bleiktvedt Herad kyrkje Enea Embre Berg Martin Embre Stigen Vigde Hemsedal kyrkje Tonje Langehaug Antonsen og Thorvald Svenneby Gol kyrkje May Camilla Bruun og Christian Stenersen Kallum Camilla Bjørhei og Paal Alexander Sjøvall Herad kyrkje Nathalie Helen Aldea og Tom Andre Pedersen Harahorn kapell Ingvild Rygh og Helge Røstebø Døde Hemsedal kyrkje Oddvar Bakko f Eivind Hovde f Olga Aalrust f Gol kyrkje Reidun Jorde f Birgit Moe f Petra Ihlen f Herad Guri Margrete Hallibakken f Bernt Haugen f NESTE KYRKJEBLAD Nr. 2/2011 kjem ut rundt 11. april. Stoff sender ein til: innan 21. mars. Nr. 3/2011 kjem ut rundt rundt 13. juni. Åpent hus på Gol bedehus torsdag 24. februar kl Andakt ved Sokneprest Jan Olav Skinnemoen. Opplesning. Bevertning. Kollekt. Velkommen! på Gol bedehus torsdag den 31. mars kl Andakt ved Jan-Fredrik Raastad Opplesning. Bevertning. Kollekt. Velkommen. Arr: Diakoniutvalget. SKITUR Skitur til Veslefjell sundag 10. april etter gudstenesten i Gol kyrkje. Ta med mat. DUGURDSTREFF på Gol bedehus kl til Første mandagen i måneden. 3. mars, 7. april og 5. mai Dugurdstreff: Et treff for deg som er godt voksen. Et uformelt samvær hvor vi treffes til mat, prat og erindring. Sang og opplesning. Velkommen innom for en trivelig stund! Arr: Diakoniutvalget v/ Ingrid Økesveen Nye kontor Kyrkjekontoret i Hemsedal har fått nye kontor. Vi er framleis i same etasje på kommunehuset som før, men nå har me flytta på hjørnet mot kyrkja. Vi har inngang mot riksvegen. Kyrkjeverje Rune Abrahamsen har kontor på venstre side. Sokneprest Allan Madsen har kontor på hjørne og ved sida av Allan har Menighetspedagog Ragnhild Jordheim, Diakon Marianne Gilje og Organist Audun Haugeplass eit felleskontor. Velkommen innom til våre nye kontor. Besøksfamiliar I Hemsedal er det mange sesongarbeidarar som kjem frå ulike land og kulturar. For å gjere opphaldet deira best mogleg, ynskjer diakoniutvalet i Hemsedal å organisere besøksfamiliar for sesongarbeidarane. Over eit måltid i heimane kan ein bli betre kjent med bygda dei er kome til og oss som bur her. Dersom du/dykk ynskjer å bli med på dette eller har spørsmål, ta kontakt med Marianne Gilje på tlf Gje beskjed om du ynskjer skandinavisk- eller engelskspråklege og eventuelt kor mange du ynskjer skal komme. Open kyrkje i Hemsedal Kvar tysdag fram til 3. mai vil Hemsedal Kyrkje vere open frå kl Det vil vere kyrkjevertar tilstades, og det er en flott anledning for stillhet, bønn og forbønn ein kan tenne lys i lysgloben og skrive på bønelappar. Det vil vere roleg musikk i kyrkjerommet. Siste tysdag i kvar månad vil deler av kvelden (kvar time) innehalde Taizé liturgi på engelsk, kor prest og forsongarar medverkar. Sjå gjerne: Dette er en flott anledning til å invi tere folk med annen etnisk bakgrunn inn i kyrkja vår. Ynskjer du å vere kyrkjevert eller spille et instrument i løpet av perioden, ta kontakt med Toril Østby ( ) eller Sissel Rudningen ( ). Årsfest med årsmøte i Hemsedal Kyrkjelyd Hemsedal sokneråd inviterar til årsfest med årsmøte på kyrkjestugu 20. februar kl Kristne lag og organisasjonar i Hemsedal er spesielt invitert for å informere om kva ein driv med og kva slags tankar ein har framover. Det blir enkel servering. Alle er hjarteleg velkommen. Konsertar Onsdag 23. mars kl er det konsert med Hemsedal Barnegospel i Hemsedal kyrkje. Tysdag 1. mars kl arrangerar Normisjon konsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor Søndag 27. mars kl er det takkekonsert i Gol kyrkje til minne om Frode Andre Bjørkli. Konserten blir arrangert av Frelsesarmeen og gode vener av Frode Andre. Kirkens Nødhjelp fasteaksjon I Gol, Herad og Hemsedal 12. april. Dør til- dør aksjon fra kl Våre konfirmanter med foreldre kommer rundt. Ta vel imot våre bøssebærere! GOL GRAVFERDSBYRÅ c/o Bente Andreassen Tlf.: /mob HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ Olav Støyten og Hans Vidar Sørensen Tlf.: HALLINGDAL GRAVFERDSBYRÅ Steinar Aa Tlf.: /mob GRAVSTEINER OG GRAVERING Kontakt gravferdsbyrået eller Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol Tlf.: /mob

5 Velkomen til kyrkje! 13. feb. Vingardssundagen Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Takkoffer: P22 Kontaktsenteret. Årsmøte 20. feb Såmannssundagen HERAD KYRKJE KL Familiegudsteneste. Madsen. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Årsmøte HEMSEDAL KYRKJE KL Tårnagentgudsteneste. Jordheim. Skinnemoen. Takkoffer:Tårnagentane/Norsk søndagsskoleforbund. KYRKJESTUGU KL Kyrkjelydens årsfest med årsmøte 23. mars HEMSEDAL KYRKJE KL Konsert med Hemsedal barnegospel 27. mars Maria bodskapsdag Familiegudsteneste. Sprell levande. Gol maxi-minigospel og Vi er-samanklubben deltek. Skinnemoen. Jordheim. Takkoffer: Søndagsskolen lokalt. GOL KYRKJE KL Takkekonsert til minne om Frode Andre Bjørkli v/frelsesarmeen og gode venner 28. mars tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Taize messe på engelsk 3. april 4. sundag i faste HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Skinnemoen. Tor Bringaker frå Normisjonen deltek Takkoffer: Normisjonen HEMSEDAL KYRKJE KL Fasteaksjonsgudsteneste. Nattverd. Madsen. Takkoffer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt i Aserbajdsjan 10. april 5. sundag i faste Song- og musikkgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Hornorkester og mannskor frå Frelsesarmeen deltek. Takkoffer: Barne-og ungdomsarbeidet lokalt. Kyrkjelydens skitur på Veslefjell. 27. feb. Kristi forklaringsdag Gudsteneste. Madsen. Takkoffer: Bibelselskapet 28. feb tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Taize messe på engelsk 1. mars tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Konsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor Arrangør: Normisjon 6. mars Fastelavenssundag HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen Takkoffer: Diakoniarbeidet 9. mars Oskeonsdag HEMSEDAL KYRKJE KL Fastegudsteneste. Skriftemål. Nattverd. Madsen. Takkoffer: Israelsmisjonen 13. mars 1.sundag i faste Nattverd. Skinnemoen. Kyrkjekaffe på Øygardane grendastugu. Takkoffer: Normisjonens arbeid i Aserbajdsjan. 20. mars 2. sundag i faste HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Madsen. Takkoffer: Kirkens Familiekontor i Hallingdal HERAD KYRKJE KL Forbønsgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Økesveen. Takkoffer: Redd barna REKNESKAP FOR GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD Inntekter Bladpengar Gol og Hemsedal , ,00 Bladpengar utanbygds 6 750, , , ,00 Gåver Gol og Hemsedal , ,00 Gåver utanbygds 950, , , ,00 Tunsberg Bispedømmeråd - tilskot trykkeutg. nr ,00 Inntekt annonser 4 000, ,00 Sal 5 eks. innbunde årgang Kyrkjebladet ,00 Renteinntekt 1 955, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Trykking , ,00 Porto , ,15 Revisjon 1 637,50 818,75 Kontorrekvisita 162,00 Årsmøteutgift 937,00 Innbinding 6 eks. Kyrkjebladet årgang ,40 Bankkostnader 23,50 154,00 Sum utgifter , ,90 Resultat , ,90 Sum , ,00 Status Sum bankinnskot , ,31 Resultat i året , ,90 Sum bankinnskot , ,41 5

6 Kongeleg koptisk brudepar I slutten av oktober i fjor deltok I nokre hallingar på ei reise til Egypt. Vi var del av ei gruppe frå Tunsberg bispedømme, leia av Tor Trydal, som tidlegare var kapellan på Torpo. Solstreif i kvardagen R undingen omsorgsbolig har ei felles stugu som blir flittig brukt. Me har besøk av mange lag og foreiningar frå ulike stader i Gol. Mellom dei er ho Ingrid Økesveen, diakonen vår, som har andakt og sangstunder fleire gonger i måneden. Presten vår Jan Olav Skinnemoen er også med, med andakt og nattverd. Ei høgtidsstund. Me har kaffeservering på alle samvær. Det er ca stk. av oss. Ein trufast flokk som seier ein stor takk for fine samvær. 6 Takknemlige beboere omtrent ei veke fekk vi vere gjester hjå biskop Bimen i bispedømmet Naqada og Qus. Vi fekk også oververe eit koptisk bryllaup, så og seie frå orkesterplass. Seremonien var rikare på effektar og symbol enn våre bryllaup, men med slakkare regi. Det starta med at brudeparet kom inn arm i arm i ei form for prosesjon saman med gjester og familie. Dei tok sete i koret ved sida av kvarandre. Så følgde ei lang rekke rituelle ledd der vi lite forstod. Paret vart periodevis lagt i tåke av rikeleg røykelse. Rett som det var, vart ritualet avbrote av skjerande kvinnehyl frå nede i kyrkja. Det skulle uttrykke kvinnas jubel over å ha funne sin prins. Hyla skal vere Fra venstre: Astrid Tubbehaugen, Ingrid Økesveen, Anna Skaga, Sofie Knutsen, Jan Olav Skinnemoen, Sigrid Brenna, Ingrid Spildrejordet, Asbjørn Reese, Knut Elbjør, Olav Åsarmoen, Kristine Åsarmoen, Barbro Marken, Ingebjørg Roe.

7 ein ubroten bryllaupsskikk heilt frå faraotida, fekk vi vite. Og alt skjedde under nærgåande filming. Vi forstod at ekteskapsløftet vart opplese, og at brudgommen gjentok det, medan brura stadig førte tre fingrar frå hjartet og opp til munnen. Dei sette på kvarandre ringar, dei fekk hengt ordensband over skuldrane, og brudgommen vart kledd i raud kongekåpe. Dei fekk kroner på, og vart salva med olje i panna. For nå grunnla dei sitt eige rike, han som konge og ho som dronning. Kronene vart signa med berøring av korset, som presten alltid held i handa. Så kom papira fram for signering, i fleire eksemplar, truleg på fleire språk. Papira hadde foto av brudgom og brur. Nå vart dei påført signatur og fingeravtrykk. Til slutt vart dei kongelege førte fram til altaret for å stadfeste lovnaden og ta mot velsigninga. Deretter snudde dei seg mot festlyden. Kappe, krone og ordensband vart tatt av. Paret var klare for kvardagen. Michael, som var guiden vår, hadde gått gjennom denne seremonien for vel eit år sidan. Han var nå far til eit nyfødd barn som ikkje ville sove om natta. Han forklara at seremonien kjendest fin, og at ektefolka kom kvarandre nærare gjennom den. Men han innrømte at han stadig måtte minne seg sjølv på ekteskapsløftet. Marriage is so difficult. Det er så vanskeleg å vere gift! Tekst og foto: Kåre Olav Solhjell Hemsedal kyrkjelyd inviterer alle 3. og 4. klassinger til å være Tårn agenter i Hemsedal kyrkje 19. og 20. februar. I løpet av helga skal det løysast oppdrag og mysterier, kyrkja og Bibelens fortellinger skal utforskes. Borna bur heime, men vil vere sammen i kyrkja laurdag og sundag. Invitasjon og meir informasjon kjem i posten, men merk av datoen allereide no! Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste i Hemsedal Kyrkje sundag 20. februar Påmelding: Menighetspedagog Ragnhild: eller send e-post til: Populær dåpsklubb Over barn er medlemmar i Noregs største og einaste dåpsklubb, TRIPP TRAPP. Dåpsklubben TRIPP TRAPP er eit tilbod til foreldre, besteforeldre, fadrar eller andre vaksne som ønskjer at eit barn dei er glad i skal få opplæring i kristen tru. Tre gonger i året får barnet tilbod om ein pakke frå IKO-Forlaget. Pakkane inneheld bøker, CD-ar, DVD-ar, tøyprodukt eller noko anna. Klubben tilbyr produkt til heimen som barn og foreldre kan bruke saman. Dei kan lese, lære og undre seg over innhaldet i bøkene, lytte til CD-ane og sjå DVD-ane i fellesskap, seier Cecilie Holdø som er dagleg leiar av klubben. Ønske med klubben er å formidle bibelforteljingar til barna, men også å presentere gode skjønnlitterære forteljingar for dei. Holdø meiner slike forteljingar kan formidle at livet er meir enn det vi kan ta og kjenne på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meininga med det det er teologi på sitt beste, seier ho. TRIPP TRAPP er for barn mellom 0-12 år. Klubben har ingen k r av til minste kjøp, og som i andre bokklubbar kan ein velje å avbestille pakkane. Vi ønskjer at fleire skal oppdage klubben vår, og sjå at eit medlemskap kan gjere kristentrua levande i heimen. Forteljingar, musikk, samtale og enkle ritual som å tenne lys, kveldsbøner og liknande er små aktivitetar som vil styrkje fellesskapet i familien, og dessutan gi trua ein plass i barnet sin kvardag, seier Cecilie Holdø. Sjå for meir informasjon. 7

8 Informasjon Tårnagentene Lørdag ettermiddag 29. januar 2011 ble det observert noen mistenkelige personer ved Gol kirke. Tolv unge mennesker med hatt, solbriller, forstørrelsesglass og lommelykter tok seg inn i kirka! Hvem var dette? Det viste seg at de var tårnagenter, som skulle utforske kirka vår! Gol Grafiske as tlf Tårnagenter er kodenavnet på 8-åring ene, som var invitert til å være med på et opplegg laga av Norsk søndagsskoleforbund. Vi listet oss etter, og snart hørtes sterk og flott sang og fengende rapp i kyrkja: Kom, kom igjen Tårnagenter! Kom, kom igjen gutter og jenter! Kom, kom mysteriet venter! Kom, kom, kom og få en himmel over livet! Hvilket mysterium var det de sang om? Agentene fikk et passord og kodenavn, de måtte gå gjennom en labyrint og fikk mange oppdrag både i kirkerommet og oppe i tårnet! Når agentene fikk et nytt oppdrag, ringte tårnagentklokka tre ganger, og når oppdraget var løst, ringte klokka syv ganger! Det ble mye klokkeklang disse to dagene! Agentene skulle lage det høyeste tårnet av skoa sine, de fikk digitalkameraer med oppdrag å finne og ta bilder av symboler i kirka, og i her i bladet kan du se noen av bildene de tok! Agentene var oppe i tårnet med store edderkopper og fant ut at de to kirkeklokkene var fra 1850 og hørte at de sa: Kom, kom! Vel nede i kirka, kom plutselig et ekte postbud inn med ei pakke til Tårnagentene! Det var spennende å åpne pakke og finne et nytt oppdrag som hadde noe med kirkens bursdag å gjøre Vi ble sultne av dette oppdraget, og englevaktene hadde forberedt en spennende pizza! Så fortsatte vi å øve på oppdrag til gudstjenesten på søndag! Alle agentene var på plass dagen etter i god tid, og de gikk inn i prosesjon, sang og rappa agentsangen så det ljoma i kirka, viste bildene de hadde tatt på storskjerm, åpna skattekista, viste drama og leste bønner de hadde skrevet sjøl. Til slutt fikk alle en hilsen festa under kirkebenken, og alle fikk smake på en kjempestor tårnagentkake! Takk til flotte og kjempeflinke tårnagenter og ledere for en kul og super helg! Jan Olav

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5 NR.1 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Skjærgårds Vinter...2 Andakt...3 Medarbeidarfest...4 Kirke og musikk...5 Skriv deg, salme, på mitt hjerte...5 BUK 2015... 6 Baby- og småbarnssang... 6 KIA...6

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi INFORMASJON Nr. 5 JULA 2011 ÅRGANG 56 Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi Levende julekrybbe Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Om tilgivelse! Jeg er bestefar til tvillingene Hedda og Henrik. De er

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer