GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene..."

Transkript

1 GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... 8 Tårnagentene i full etterforsking, utrolig mye de fant. Fra venstre: Jan Harald Hammerstad Møllevold, Andreas Hamre og Jonatan M. Johansen. Foto: Jan Olav Skinnemoen

2 Min Salme Blott en dag Blott en d ag, et ø yeblik k o m gangen, hv ilken trøst hva enn der ko mmer på. Skulde angst og fr ykt meg d a ta fangen? I min faders h ånd jo alt må stå. Han som har for meg et fad er hjerte, å han gir meg sik kert d ag fo r d ag. Meg til gagn min del av fr yd og smerte, både kamp o g strid og vel behag. Selv han nær v il være alle d ager, for hver særs k ilt d ag med Magne Hoftun er campingvert og caravanforhandlar, og er medlem sæ rsk ilt trøst. Hver beky mri ng v il han for av soknerådet i Herad. Han har valt seg Blott en dag som sin oss bære, han som hete r både k raft o favorittsalme. g råd. Og sin dy re e iendom bevar e, denne omsorg lott en dag vart skriven av svenske i vår familie, seier Magne. har han tatt p å seg. Til d in d ag sk Lina Sandell i Melodien er av Samtalen med Kyrkjebladet skjer al og din st y rk Oscar Ahnfelt frå Salmen er overmedan han sit på toget heim frå e svare, dette løftet h ar han gitt til sett til norsk, men det er den svenske Oslo, der han har vore med på meg. versjonen me også har i Norsk Salmebok boklanseringa til systera Guro. Hjelp meg d a at hv ile tr ygt på nummer 490. Ho har skrive romanen Anfall, og stille, blott ved d in e løfter herre - Det er ein salme eg har eit sterkt der ho mellom anna byggjer kjær. Ik ke tronens dy re trøst fors forhold til. Den seier kanskje ikkje så på erfaringane frå den gongen pille, som i ordet m innmari mykje, men han er djup. Og så eldstebroren Nils Gunnar tok eg forvaret e r. Hjelp at jeg av er melodien så fin! sitt eige liv for 22 år sidan. vantro ei er fa ngen, m en av faders h - Salmen blir gjerne brukt i gravferder ånden stad ig få Blott en d ag r. og andre samanhengar der det er sterke Tekst: Kjell S. et ø yeblik k o m gangen, til det gode la kjensler, noko som også har vore tilfelle Foto: Kjetil Storebråten nd jeg engan g når. B Bygdheim ~ eit hus for sesongarbeidarar Den siste månaden har det vært oppussingsarbeid på Bygdheim, det kvite huset nedanfor Hemsedal bibliotek. Huset skal nyttast som base for Hemsedal kyrkje sitt arbeid for sesongarbeidarane i bygda. J ens Ole Øverkil som har vore sjef for arbeidet og har hatt god hjelp av andre frivillige. Det er Hemsedal kommune som eig huset, men kyrkja får låne det gratis mot at me finansierar oppussinga og drifta av huset i vinter. Måling til arbeidet har me fått billig av Fargerike Hemsedal, materialer har me fått frå Monter og Elektro tema stiller med elektriker. Kvitevarar får me låne av Skistar og møbler er henta litt rundt omkring. Oppussinga er ferdig i midten av februar. Huset skal nyttast som ein rusfri samlingsstad for sesongarbeidarar. 2 Kristin Stubberud og Jen Ole Øverkil Her vil det være mulig treffe andre, slå av prat, lese aviser, vaske klede og få seg ein kopp kaffi. Det vil bli som ei sjømannskyrkje på fjellet for dei som bur langt heime ifrå. I starten vil me ha ope 3 dagar/kveldar i veka. Betjeninga vil vere frivillige som ynskjer å bidra med noko for sesongarbeidarane i Hemsedal. Huset vil også vere base for arbeidet til Marianne Gilje som er tilsett som ungdomsdiakon/ miljøarbeidar i Hemsedal denne vinteren. Ho vil vera ein kontaktperson mellom sesongarbeidarmiljøet og det som elles skjer i Hemsedal, og ein person ein kan prate med om ein har behov for det. Drifta av Bygdheim og diakonstillinga er finansiert som eit spleiselag mellom Hemsedal kommune, Skistar, turistnæringa og kyrkja. Alle midlane til prosjektet er framleis ikkje på plass. Dersom du har lyst til å bidra økonomisk, kan det gjerast til Hemsedal kyrkje sin konto Om du ynskjer å bidra i dette arbeidet på andre måtar, så ta kontakt med Marianne Gilje på tlf Rune Abrahamsen

3 Andakt Å trå i karakter Kvar gong me begynner eit nytt kalender år ser me tekster som viser til at Jesus trår i karakter. Han har vel levt en 27 år før hans offentlige virke fyrst setter inn. Kva han har gjort inntil da får ligge nesten i det uvisse, vi har veldig få overleveringar om hans liv som barn, tenåring, ungdom og voksen før han trår i karakter sist i tjue årene. Hans opphald i templet som 12-årig stikker seg fram, fortalt av Lukas men kva elles? Lukas skriv i kapittel 2, vers 52 om ungdomsåra Hans: Og Jesus gjekk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske. Men elles fortel Lukas samt Matteus, Markus og Johannes om Jesu dåp av Johannes som det fyrste, og så trer Jesus i karakter. Jesus er altså på det tidspunkt, det vi her i Gol og Hemsedal kallar veslevaksen eit uttrykk som vel eigentlig visar hen til ein litt yngre aldersgruppe. Det kan jo undre kvifor Han har kunna vente så lenge! Vi kunne kanskje ha ynsket oss, at Han hadde gjort det noe før, så Han hadde fått meir enn disse 3 årene med offentlig virke men såleis ble det ikkje! I vår tid er det en forventning om, at folk trår i karakter mye før, det vil si at dei visar kven dei er, visar kva dei inneheld, visar kva dei har å by på. Ungdomslaga hos oss er eit klart eksempel på dette her blir det tatt ansvar i ei ung alder. Frå skolens side visar sloganet Ansvar for egen læring til den same forventning. Frå kyrkja si side kan man bare sjå kva konsekvens det har fått, kva Ungdommen Kyrkjemøte i sin tid satt i gang med Reform av Gudstenesteliv, som nå snart blir endelig vedtatt. Me ynskjer fleire ungdommar på banen, me ynskjer å lytte til dei, me ynskjer å legge til rette for at dei trives i kyrkjelige aktivitetar og gudstenestlige samanhenger me ynskjer at ungdommen trår i karakter. Ungdommen er ikkje bare kyrkja si framtid ungdommen som trår i karakter er kyrkja si nåtid! Kven er du, kva inneheld du, kva har du å by på? Må du vente til du er 27 for å trå i karakter? I kvart fall er det ei sterk forventning hos oss, at er du 27 år og eldre så byr du inn, så er du på banen, så viser du kven du er. Er du eldre og bare på mottakarsida, er eg red, at det er noe du har misforstått når det gjeld Guds sending til denne Verd, som handlar om: at kyrkja og den enkeltes frelse ikkje var det endelige mål, men delmål på vei til, at Verda skulle bli frelst ved han (Johs.3,16f). Me er alle send til denne Verd for som mottakarar av Hans kjærleik å formidle nettopp denne Guds kjærleik! Som døypte forventes det derfor av oss alle: at vi trår i karakter. Kom å ta en prat med oss om kva Gud taler til deg om, vi er luttar øre. Taler Gud ikkje tydelig nok til deg, så ta en prat med Ham fyrst og kom så til oss. Hører du fortsett inga så kom til oss likevel. Då skal vi hjelpe deg å trå i karakter. Under alle omstendigheitar: Kom! Allan Madsen GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD Antall nr.: Utgjevar: Redaksjon: 6 nummer i året Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell, Toril Østby, Kjetil Th. Storebråten Jan Olav Skinnemoen, Rune Abrahamsen (red.) Ekspedisjon: Kyrkjekontoret 3550 Gol Kasserar: Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal. Bankgiro: Sparebank 1 Hallingdal E-post: Gol kyrkjekontor, Gol kommunehus 3. etg.: Tlf.: Fax: E- post: Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde Kontortid: Måndag-fredag kl Dir.tlf Mobil: Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen Kontortid: Onsdag og fredag kl Dir.tlf Mobil: Måndag: Fridag. Soknediakon: Ingrid Økesveen Kontortid: Man ons fre kl Dir. tlf Organist: Maija Pelece Kontortid: Mobil: GOL, herad OG HEMSEDAL Sekretær: Berit Langehaug Kontortid: Mandag, tysdag, torsdag, fredag kl Dir.tlf Menighetspedagog: Ragnhild Jordheim Mobil: Kyrkjetenar: Arne Braathen Mobil: Kyrkjetenar: Knut Ole Klepp Mobil: HEMSEDAL KYRKJEKONTOR Hemsedal kommunehus Tlf.: Fax: Kyrkjeverje: Rune Abrahamsen Kontortid: Måndag og torsdag kl Tlf.: Sokneprest i Hemsedal: Allan Madsen Tlf: eller Organist: Audun Haugeplass Mobil: Tlf: Kyrkjetenar: Jens Tveit Tlf Ungdomsdiakon Marianne Gilje Tlf Sokneråda: Gol: Leiar: Gro Jordheim Bustad: Mobil Herad: Leiar: Leif Engene Bustad: Hemsedal: Leiar: Alf Erik Solbakken Bustad: Fellesråda: Gol: Leiar: Berit Rustberggard Mobil: Hemsedal: Leiar: Alf Erik Solbakken 3

4 Kunngjeringar 4 Døypte Hemsedal Kyrkje Julian Jonset Simen Ødegård Gol kyrkje Elmer Bleiktvedt Herad kyrkje Enea Embre Berg Martin Embre Stigen Vigde Hemsedal kyrkje Tonje Langehaug Antonsen og Thorvald Svenneby Gol kyrkje May Camilla Bruun og Christian Stenersen Kallum Camilla Bjørhei og Paal Alexander Sjøvall Herad kyrkje Nathalie Helen Aldea og Tom Andre Pedersen Harahorn kapell Ingvild Rygh og Helge Røstebø Døde Hemsedal kyrkje Oddvar Bakko f Eivind Hovde f Olga Aalrust f Gol kyrkje Reidun Jorde f Birgit Moe f Petra Ihlen f Herad Guri Margrete Hallibakken f Bernt Haugen f NESTE KYRKJEBLAD Nr. 2/2011 kjem ut rundt 11. april. Stoff sender ein til: innan 21. mars. Nr. 3/2011 kjem ut rundt rundt 13. juni. Åpent hus på Gol bedehus torsdag 24. februar kl Andakt ved Sokneprest Jan Olav Skinnemoen. Opplesning. Bevertning. Kollekt. Velkommen! på Gol bedehus torsdag den 31. mars kl Andakt ved Jan-Fredrik Raastad Opplesning. Bevertning. Kollekt. Velkommen. Arr: Diakoniutvalget. SKITUR Skitur til Veslefjell sundag 10. april etter gudstenesten i Gol kyrkje. Ta med mat. DUGURDSTREFF på Gol bedehus kl til Første mandagen i måneden. 3. mars, 7. april og 5. mai Dugurdstreff: Et treff for deg som er godt voksen. Et uformelt samvær hvor vi treffes til mat, prat og erindring. Sang og opplesning. Velkommen innom for en trivelig stund! Arr: Diakoniutvalget v/ Ingrid Økesveen Nye kontor Kyrkjekontoret i Hemsedal har fått nye kontor. Vi er framleis i same etasje på kommunehuset som før, men nå har me flytta på hjørnet mot kyrkja. Vi har inngang mot riksvegen. Kyrkjeverje Rune Abrahamsen har kontor på venstre side. Sokneprest Allan Madsen har kontor på hjørne og ved sida av Allan har Menighetspedagog Ragnhild Jordheim, Diakon Marianne Gilje og Organist Audun Haugeplass eit felleskontor. Velkommen innom til våre nye kontor. Besøksfamiliar I Hemsedal er det mange sesongarbeidarar som kjem frå ulike land og kulturar. For å gjere opphaldet deira best mogleg, ynskjer diakoniutvalet i Hemsedal å organisere besøksfamiliar for sesongarbeidarane. Over eit måltid i heimane kan ein bli betre kjent med bygda dei er kome til og oss som bur her. Dersom du/dykk ynskjer å bli med på dette eller har spørsmål, ta kontakt med Marianne Gilje på tlf Gje beskjed om du ynskjer skandinavisk- eller engelskspråklege og eventuelt kor mange du ynskjer skal komme. Open kyrkje i Hemsedal Kvar tysdag fram til 3. mai vil Hemsedal Kyrkje vere open frå kl Det vil vere kyrkjevertar tilstades, og det er en flott anledning for stillhet, bønn og forbønn ein kan tenne lys i lysgloben og skrive på bønelappar. Det vil vere roleg musikk i kyrkjerommet. Siste tysdag i kvar månad vil deler av kvelden (kvar time) innehalde Taizé liturgi på engelsk, kor prest og forsongarar medverkar. Sjå gjerne: Dette er en flott anledning til å invi tere folk med annen etnisk bakgrunn inn i kyrkja vår. Ynskjer du å vere kyrkjevert eller spille et instrument i løpet av perioden, ta kontakt med Toril Østby ( ) eller Sissel Rudningen ( ). Årsfest med årsmøte i Hemsedal Kyrkjelyd Hemsedal sokneråd inviterar til årsfest med årsmøte på kyrkjestugu 20. februar kl Kristne lag og organisasjonar i Hemsedal er spesielt invitert for å informere om kva ein driv med og kva slags tankar ein har framover. Det blir enkel servering. Alle er hjarteleg velkommen. Konsertar Onsdag 23. mars kl er det konsert med Hemsedal Barnegospel i Hemsedal kyrkje. Tysdag 1. mars kl arrangerar Normisjon konsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor Søndag 27. mars kl er det takkekonsert i Gol kyrkje til minne om Frode Andre Bjørkli. Konserten blir arrangert av Frelsesarmeen og gode vener av Frode Andre. Kirkens Nødhjelp fasteaksjon I Gol, Herad og Hemsedal 12. april. Dør til- dør aksjon fra kl Våre konfirmanter med foreldre kommer rundt. Ta vel imot våre bøssebærere! GOL GRAVFERDSBYRÅ c/o Bente Andreassen Tlf.: /mob HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ Olav Støyten og Hans Vidar Sørensen Tlf.: HALLINGDAL GRAVFERDSBYRÅ Steinar Aa Tlf.: /mob GRAVSTEINER OG GRAVERING Kontakt gravferdsbyrået eller Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol Tlf.: /mob

5 Velkomen til kyrkje! 13. feb. Vingardssundagen Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Takkoffer: P22 Kontaktsenteret. Årsmøte 20. feb Såmannssundagen HERAD KYRKJE KL Familiegudsteneste. Madsen. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet Årsmøte HEMSEDAL KYRKJE KL Tårnagentgudsteneste. Jordheim. Skinnemoen. Takkoffer:Tårnagentane/Norsk søndagsskoleforbund. KYRKJESTUGU KL Kyrkjelydens årsfest med årsmøte 23. mars HEMSEDAL KYRKJE KL Konsert med Hemsedal barnegospel 27. mars Maria bodskapsdag Familiegudsteneste. Sprell levande. Gol maxi-minigospel og Vi er-samanklubben deltek. Skinnemoen. Jordheim. Takkoffer: Søndagsskolen lokalt. GOL KYRKJE KL Takkekonsert til minne om Frode Andre Bjørkli v/frelsesarmeen og gode venner 28. mars tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Taize messe på engelsk 3. april 4. sundag i faste HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Skinnemoen. Tor Bringaker frå Normisjonen deltek Takkoffer: Normisjonen HEMSEDAL KYRKJE KL Fasteaksjonsgudsteneste. Nattverd. Madsen. Takkoffer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt i Aserbajdsjan 10. april 5. sundag i faste Song- og musikkgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Hornorkester og mannskor frå Frelsesarmeen deltek. Takkoffer: Barne-og ungdomsarbeidet lokalt. Kyrkjelydens skitur på Veslefjell. 27. feb. Kristi forklaringsdag Gudsteneste. Madsen. Takkoffer: Bibelselskapet 28. feb tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Taize messe på engelsk 1. mars tysdag HEMSEDAL KYRKJE KL Konsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor Arrangør: Normisjon 6. mars Fastelavenssundag HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen Takkoffer: Diakoniarbeidet 9. mars Oskeonsdag HEMSEDAL KYRKJE KL Fastegudsteneste. Skriftemål. Nattverd. Madsen. Takkoffer: Israelsmisjonen 13. mars 1.sundag i faste Nattverd. Skinnemoen. Kyrkjekaffe på Øygardane grendastugu. Takkoffer: Normisjonens arbeid i Aserbajdsjan. 20. mars 2. sundag i faste HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Madsen. Takkoffer: Kirkens Familiekontor i Hallingdal HERAD KYRKJE KL Forbønsgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Økesveen. Takkoffer: Redd barna REKNESKAP FOR GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD Inntekter Bladpengar Gol og Hemsedal , ,00 Bladpengar utanbygds 6 750, , , ,00 Gåver Gol og Hemsedal , ,00 Gåver utanbygds 950, , , ,00 Tunsberg Bispedømmeråd - tilskot trykkeutg. nr ,00 Inntekt annonser 4 000, ,00 Sal 5 eks. innbunde årgang Kyrkjebladet ,00 Renteinntekt 1 955, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Trykking , ,00 Porto , ,15 Revisjon 1 637,50 818,75 Kontorrekvisita 162,00 Årsmøteutgift 937,00 Innbinding 6 eks. Kyrkjebladet årgang ,40 Bankkostnader 23,50 154,00 Sum utgifter , ,90 Resultat , ,90 Sum , ,00 Status Sum bankinnskot , ,31 Resultat i året , ,90 Sum bankinnskot , ,41 5

6 Kongeleg koptisk brudepar I slutten av oktober i fjor deltok I nokre hallingar på ei reise til Egypt. Vi var del av ei gruppe frå Tunsberg bispedømme, leia av Tor Trydal, som tidlegare var kapellan på Torpo. Solstreif i kvardagen R undingen omsorgsbolig har ei felles stugu som blir flittig brukt. Me har besøk av mange lag og foreiningar frå ulike stader i Gol. Mellom dei er ho Ingrid Økesveen, diakonen vår, som har andakt og sangstunder fleire gonger i måneden. Presten vår Jan Olav Skinnemoen er også med, med andakt og nattverd. Ei høgtidsstund. Me har kaffeservering på alle samvær. Det er ca stk. av oss. Ein trufast flokk som seier ein stor takk for fine samvær. 6 Takknemlige beboere omtrent ei veke fekk vi vere gjester hjå biskop Bimen i bispedømmet Naqada og Qus. Vi fekk også oververe eit koptisk bryllaup, så og seie frå orkesterplass. Seremonien var rikare på effektar og symbol enn våre bryllaup, men med slakkare regi. Det starta med at brudeparet kom inn arm i arm i ei form for prosesjon saman med gjester og familie. Dei tok sete i koret ved sida av kvarandre. Så følgde ei lang rekke rituelle ledd der vi lite forstod. Paret vart periodevis lagt i tåke av rikeleg røykelse. Rett som det var, vart ritualet avbrote av skjerande kvinnehyl frå nede i kyrkja. Det skulle uttrykke kvinnas jubel over å ha funne sin prins. Hyla skal vere Fra venstre: Astrid Tubbehaugen, Ingrid Økesveen, Anna Skaga, Sofie Knutsen, Jan Olav Skinnemoen, Sigrid Brenna, Ingrid Spildrejordet, Asbjørn Reese, Knut Elbjør, Olav Åsarmoen, Kristine Åsarmoen, Barbro Marken, Ingebjørg Roe.

7 ein ubroten bryllaupsskikk heilt frå faraotida, fekk vi vite. Og alt skjedde under nærgåande filming. Vi forstod at ekteskapsløftet vart opplese, og at brudgommen gjentok det, medan brura stadig førte tre fingrar frå hjartet og opp til munnen. Dei sette på kvarandre ringar, dei fekk hengt ordensband over skuldrane, og brudgommen vart kledd i raud kongekåpe. Dei fekk kroner på, og vart salva med olje i panna. For nå grunnla dei sitt eige rike, han som konge og ho som dronning. Kronene vart signa med berøring av korset, som presten alltid held i handa. Så kom papira fram for signering, i fleire eksemplar, truleg på fleire språk. Papira hadde foto av brudgom og brur. Nå vart dei påført signatur og fingeravtrykk. Til slutt vart dei kongelege førte fram til altaret for å stadfeste lovnaden og ta mot velsigninga. Deretter snudde dei seg mot festlyden. Kappe, krone og ordensband vart tatt av. Paret var klare for kvardagen. Michael, som var guiden vår, hadde gått gjennom denne seremonien for vel eit år sidan. Han var nå far til eit nyfødd barn som ikkje ville sove om natta. Han forklara at seremonien kjendest fin, og at ektefolka kom kvarandre nærare gjennom den. Men han innrømte at han stadig måtte minne seg sjølv på ekteskapsløftet. Marriage is so difficult. Det er så vanskeleg å vere gift! Tekst og foto: Kåre Olav Solhjell Hemsedal kyrkjelyd inviterer alle 3. og 4. klassinger til å være Tårn agenter i Hemsedal kyrkje 19. og 20. februar. I løpet av helga skal det løysast oppdrag og mysterier, kyrkja og Bibelens fortellinger skal utforskes. Borna bur heime, men vil vere sammen i kyrkja laurdag og sundag. Invitasjon og meir informasjon kjem i posten, men merk av datoen allereide no! Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste i Hemsedal Kyrkje sundag 20. februar Påmelding: Menighetspedagog Ragnhild: eller send e-post til: Populær dåpsklubb Over barn er medlemmar i Noregs største og einaste dåpsklubb, TRIPP TRAPP. Dåpsklubben TRIPP TRAPP er eit tilbod til foreldre, besteforeldre, fadrar eller andre vaksne som ønskjer at eit barn dei er glad i skal få opplæring i kristen tru. Tre gonger i året får barnet tilbod om ein pakke frå IKO-Forlaget. Pakkane inneheld bøker, CD-ar, DVD-ar, tøyprodukt eller noko anna. Klubben tilbyr produkt til heimen som barn og foreldre kan bruke saman. Dei kan lese, lære og undre seg over innhaldet i bøkene, lytte til CD-ane og sjå DVD-ane i fellesskap, seier Cecilie Holdø som er dagleg leiar av klubben. Ønske med klubben er å formidle bibelforteljingar til barna, men også å presentere gode skjønnlitterære forteljingar for dei. Holdø meiner slike forteljingar kan formidle at livet er meir enn det vi kan ta og kjenne på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meininga med det det er teologi på sitt beste, seier ho. TRIPP TRAPP er for barn mellom 0-12 år. Klubben har ingen k r av til minste kjøp, og som i andre bokklubbar kan ein velje å avbestille pakkane. Vi ønskjer at fleire skal oppdage klubben vår, og sjå at eit medlemskap kan gjere kristentrua levande i heimen. Forteljingar, musikk, samtale og enkle ritual som å tenne lys, kveldsbøner og liknande er små aktivitetar som vil styrkje fellesskapet i familien, og dessutan gi trua ein plass i barnet sin kvardag, seier Cecilie Holdø. Sjå for meir informasjon. 7

8 Informasjon Tårnagentene Lørdag ettermiddag 29. januar 2011 ble det observert noen mistenkelige personer ved Gol kirke. Tolv unge mennesker med hatt, solbriller, forstørrelsesglass og lommelykter tok seg inn i kirka! Hvem var dette? Det viste seg at de var tårnagenter, som skulle utforske kirka vår! Gol Grafiske as tlf Tårnagenter er kodenavnet på 8-åring ene, som var invitert til å være med på et opplegg laga av Norsk søndagsskoleforbund. Vi listet oss etter, og snart hørtes sterk og flott sang og fengende rapp i kyrkja: Kom, kom igjen Tårnagenter! Kom, kom igjen gutter og jenter! Kom, kom mysteriet venter! Kom, kom, kom og få en himmel over livet! Hvilket mysterium var det de sang om? Agentene fikk et passord og kodenavn, de måtte gå gjennom en labyrint og fikk mange oppdrag både i kirkerommet og oppe i tårnet! Når agentene fikk et nytt oppdrag, ringte tårnagentklokka tre ganger, og når oppdraget var løst, ringte klokka syv ganger! Det ble mye klokkeklang disse to dagene! Agentene skulle lage det høyeste tårnet av skoa sine, de fikk digitalkameraer med oppdrag å finne og ta bilder av symboler i kirka, og i her i bladet kan du se noen av bildene de tok! Agentene var oppe i tårnet med store edderkopper og fant ut at de to kirkeklokkene var fra 1850 og hørte at de sa: Kom, kom! Vel nede i kirka, kom plutselig et ekte postbud inn med ei pakke til Tårnagentene! Det var spennende å åpne pakke og finne et nytt oppdrag som hadde noe med kirkens bursdag å gjøre Vi ble sultne av dette oppdraget, og englevaktene hadde forberedt en spennende pizza! Så fortsatte vi å øve på oppdrag til gudstjenesten på søndag! Alle agentene var på plass dagen etter i god tid, og de gikk inn i prosesjon, sang og rappa agentsangen så det ljoma i kirka, viste bildene de hadde tatt på storskjerm, åpna skattekista, viste drama og leste bønner de hadde skrevet sjøl. Til slutt fikk alle en hilsen festa under kirkebenken, og alle fikk smake på en kjempestor tårnagentkake! Takk til flotte og kjempeflinke tårnagenter og ledere for en kul og super helg! Jan Olav

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Hemsedal Kyrkje desember 2015. Foto: Rune Abrahamsen. Brannsikkerhet i Hemsedal Kyrkje...4. Kunngjeringar... 5, 6 & 7. Min salme...

GOL OG HEMSEDAL. Hemsedal Kyrkje desember 2015. Foto: Rune Abrahamsen. Brannsikkerhet i Hemsedal Kyrkje...4. Kunngjeringar... 5, 6 & 7. Min salme... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 - februar 2016 67. årgang I n n h a l d Min salme... 2 Vi etterlyser... 2 Andakt... 3 Brannsikkerhet i Hemsedal Kyrkje...4 Digital kollekt i Hemsedal kyrkje...4 Kunngjeringar... 5,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE desember 2015 ***************************************************************** Tema i desember: Kreativ leik - julemagi Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon: «En lillebror

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Dugurdstreff på Gol bedehus. Fotograf: Kjetil Th Storebråten

GOL OG HEMSEDAL. Dugurdstreff på Gol bedehus. Fotograf: Kjetil Th Storebråten GOL OG HEMSEDAL Innh ald Nr. 1 Feb. 2013 Min Salme...2 Må stramme livreima...3 Lys vakne 10-åringar!...4 Katolsk julemesse...5 64. årgang Kunngjeringar...6 0-18 hjørnet...6 Velkomen til kyrkje!...7 Spennende

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer