Noen bruker litt lenger tid på. Trenerkurs. Skal filme spillere bedre. Ja, absolutt. Dette er for foreldre som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen bruker litt lenger tid på. Trenerkurs. Skal filme spillere bedre. Ja, absolutt. Dette er for foreldre som"

Transkript

1 f ballis Skal filme spillere bedre Je er li 24- imers rer, ker foball om naa skulle filme riner kamp som ir Jonas li hodebry. - Ja, je finne løsnin der. M je ror je skal få filme li, for han. Andrelasrer juniore, Jonas Mo, håper a fles muli spillerne han skal re kommer å a skrie oer førlae. No bruker li ler id å uikle no blir kanskje ikke så od la merke. Mi l er de a fles muli skal a skrie opp, for Jonas Mo. Han skal re de nye andrelae juniore fra år, leder i høs rine ua som skal a skrie oer juniorniå, G95. - Dis ua er eli bare a kabal for ne år skal lees opp, for han. Filme Jonas Mo har forid i Sabæk media, der han har filme kamper for A-lae. Han har så filme for, mer a han så skal få bruk for kamera r han skal re juniorspillere. - Ja, je kommer å bruke ideo. De er både e erkøy for me, for spillerne for førlasrerne, slik a de kan ha je har filme, forklarer han. Han ror spesiel de er erdifull for unua l å l d. - Absolu. De er bra for dem å l, de er bra for å forklare dem ha je r, slår han fas. Akkura er de førs frems de prakiske rund de å ære rer Ulike ambisjoner Jonas er full klar oer a han kommer å rå oer spillerruppe som har anske ulike ambisjoner. No il ære irie å slå jnom komme førlae, ms andre mes er med for å holde foball ed like ha de sosiale. - De er iki a de har dee bude, mer Jonas. 24 imer Jonas kommer å fore å filme for Sabæk, så A-lae. dee opp fullidsslin som lærer Seinerskol. - I le lier je jo åk om naa ker foball. Dee ar jo mye id, de her. Man hører jo om spillere som 24-imersuøere, je føler li a je er i ferd med å bli 24-imers-rer, ler han. M han føler ikke a de blir for mye. - Je hadde ikke sa ja om je synes de ar kjedeli bare e sli. Je synes dee er kjempeøy, sluer han. Trerkurs Barnelederkur er ikke bare for dem som har lys å ære foballrer for barn, de kan komme od med for alle oksne som har barn som drier med foball. Ja, absolu. Dee er for foreldre som neopp har sara som laledere rere, bare anlie foreldre som har barn som har beyn å spille foball De år beissjørin pedaikk rund hilke øelr som er hsiksmessie i forhold uiklinsrekke barn mellom ks åe, om oranirin omkrin, for Ire Sørh Lunde. Hun e Oslo foballkres hold e o daers kurs for 17 delakere. - Dee er e bra erkøy, e prakisk kurs som jør a man kan komme rask i an med mas akiieer for barna, forklarer hun. Flere kurs Responn har ær eldi bra, kooraor Frederik Lund Van har få flere posiie bakemeler. - Ja, de har ær flere som for a de har ha sor ubye dee, je har foreldre lae sønn min som har ha lys å prøe no øelr ne rin. Inin er bedre n de, a flere foreldre inolerer har lys å bidra, for han. For foreldre som ikke fikk med kur, ikke kunne, il de bli hold flere kurs framoer. - De ære mins 15 som har lys å dela før i er de i an, for Ire. Kur er før del i fire kurs, de samme jelder for de re ne dele, a dersom nok ir ineres, så er de i an. - De hadde nok ær lur om flere jnomføre flere kurne. M i lier li sideslide, så de er sor folk herfra som er ineresr. I andre deler Follo kan klubbe samarbeide om å slike kurs, her er i hi nok ineres fra foreldre, for hun, sier a de bare er å melde sin ineres Frederik Lund Van.

2 f ballis 31 Tan åpner NY buikk! KNALLÅPNING freda 11/11 kl 10: Alle åre ansae ønsker de elkomm år nye buikk! rerer kake kaffe Ror de før 1 kunde Spnde smaksprøer i alle deliner Garasjeanle for ørr parkerin bil es! har få ippin! MENY TANGEN 9-21 () TLF. 51

3 f ballis TOTALLEVERANDØR AV CATERINGTJENESTER Julebordson er i an! Bli n med oss Facebook få spesialbud! Lunsj - Møema - Selskaper Fa leeriner Aaler Munkerudsubb 2 - Faersrand - :

4 f ballis Løkkefoball skole foball har samarbeide med SFO FAU skole, resulae er foballøkke med kunsress. Eer a rusban mellom barneskol undomsskol ble forandle erk byeplass, forsan sore deler bude for foballspillde barn skole. En li asfsripe bak ymsal har ikke reid å a unna d sore an fra barn som ønsker å spille foball, foballmamma i FAU sae i an prosn med å søke om spillemidler å finansiere ballbine skol. - s foballruppe ble koble inn, de biso i prosn biso med kunnskap uarbeidel søknad, for Anne Ire Nyård i FAU. God søe Eer her ble søknad omjor søknad om balløkke, i med a dee både il ære billiere mer prakisk. - har få od søe foballfali innspill fra Lars Smih Air Knudn undereis i prosn mo ballbine løkke. I le får i kunsress, lim ballne klubbs kos. De er flo, synes Anne Ire. Hun berømmer så de mane friillie som har dela i arbeide med å få i sand løkka. - Dunadsånd er hel spesiell, foreldre som har s opp jør de med posii holdnin, lim i øye e sor smil om munn, for hun. Manfoldie muliheer Leder ed SFO, Leif Sandhol, for a han er od fornøyd med både bidrae fra foball foreldreinnsan. - Dee er førs frems FAUs prosjek jnom opprinneli iniiai foreldredunad, for han. Han mer de eldi iki a barn får så mane muliheer som muli å drie med akiieer- - En od hel danner runnla for lærin lislede. Manfoldie muliheer i skoleård skal lee ree for a barn morsom e får øe opp syrke, sps balan, sier han. Han for a SFO pleier konak med flere idresla miljøer, med anke å få barna ineresr i å drie med akiieer eer a de er ferdi med SFO. - il jerne a barna som år SFO skal få e innblikk i ha slas akiieer som finnes rund omkrin som de kan a del i friid eer a de er bli for amle å bruke SFO. De er åre 3.klassiner som førs frems får opplee dee, ed a de kommer repraner fra forskjellie la foriner hi ed a i reir besøk. I løpe de si åre har SFO d for ekmpel ha konak med rialklubb, nisklubb, bordnisklubb, hemiljøer, friidre karae. il jerne a la foriner som har noe å by barn ar konak, så kan i om de er prakisk muli å få e reff, sier han. Han for a de oranire foballmiljøe er såpass kje r så mane, a de ikke har ha no spesiell akiie mo dee miljøe. O med fire foballbaner skal de i her fall ikke manle muliheer, - Balløkka med kunsress blir fire s baner de år an å spille foball, sier han, forklarer a de er e ønske om å få la kunsress så asfsrip, som så er forle slik a de blir o baner der. Dee skal kunne a for de sore pres som er de få foballmulihee som eksirer i da. - il nok førs an hordan bruk bane uikler l så syre bruk de his de blir beho. feirer åpnin Tan Nærner med ode bud! Ber anall 149,- 599,- 9,- Kafferaker K741 Homeline Brannslukker puler 6 k LADY 3 lier JERNIA NESODDEN Vei 51. : Manda-freda:.-20., lørda: E-pos: Kampanj jelder f.o.m. xx.o.m.xx Gjelder så lan laere rekker. ar forbehold om rykkfeil.

5 34 f ballis Si kampda s før son i andre diisjon har å inn i hisoriebøke, klubb har leer både ban, fra skuerplass ikke mins arranemssid. Her er no de som har bidra, knip si hjemmekamp mo Srindheim. publikumme sler opp i all slas ær. si innmarsj sadion i 2011-son. Både N es flae idli plass kampda. Uroli hilke jobber Tom-Rune Faernes blir sa Til med Knu i kiosk er ferdi skifa kamp felle innhopp. Sikkerhe opp under de aide flae ed sadioninnan. Din lokale elekriker OEC har mer n 20 års erfarin i bransj er lieli konak. Ta konak med Jør Moss Mahin Peer Garder Gln Krohn mail for kosnadsfri befarin Konkurran i paun

6 f ballis 35 God mnin bk. Marius Krisiann i od dri. Ny blad Faernes i arbeid. Spe klare uer før åres si riekamp. Kamp son er oer, publikum har å hjem. Takk for i år, elkomm ij ne son. KUPPDAGER BEGRENSET ANTALL 4X4 9.0,- NØKKELFERDIG TOPPMODELL 2.750,- 4.9,- NØKKELFERDIG NISSAN QHQAI+2 TEKNA 1.5 dci 103 HK TØFFERE. STILIGERE. JUBILEUMSPRIS NØKKELFERDIG KUN KR 9.9 NISSAN QHQAI KUPP DU SPARER 46.0,- NÅ! 150 HK dci Ni Ryekamera nerhjul Me. Lakk NYHET NISSAN JUKE fra kr NISSAN MURANO fra kr ,- 1,5 110 HK dci Ni Ryekamera cm bakkeklarin nerhjul Me. lakk 2,5 1 HK dci Auoma Skinn Bo m.m. Birer N. Hau Birer N. Hau Follo Hauei 3, 14 Ski. 23 OSLO Haraldrudei 9, is-à-is bilsyne. T X4 OG ELLER HØY BAKKEKLARING TA STEGET OPP UTEN EKSTRA KOSTNAD DU OGSÅ *Qashqai: Drisofforbruk: 5,2-8,2 l/1km, CO2-uslipp: 7-4 /km. Juke: Drisofforbruk: 6,0-7,6 l/1km, CO2-uslipp: /km. Murano: Drisofforbruk: 6,8-10,1 l/1km, CO2-uslipp: 210 /km. Bilde er illusrasjonsbilder usyrsniå kan ariere u fra al modell. ar så forbehold om euelle rykkfeil / driner

7 36 f ballis DEN NYE BRILLANT SUPER Nye spilleruiklere Ior Aa Aleksander Oln skal e s une med å bli da bedre. En an i uka il åre sør aler i aldersruppe 15 fra 16 junior bli bud eksrarin med o sær kompee rere. Ior Aa Aleksander Oln kommer nemli fra Våleras breddeprosjek, har erfarin fra Våleras spilleruiklin. - Je ror undomme føler a i kommer med no nye impulr, a i kan ære med å bidra a får da bedre A-lasspillere sik, for Ior Aa. Han ble kj med sporsli leder Lars Smih da de ok rer o-kurs no år bake, har hold konak sid da. - I le har jo Lars konaker inn i Vålera-miljøe, forklarer han. Spesifir - Dee er mee kompee mnesker som er asjer foball å drie med spilleruiklin i år klubb. r a bare no få kommer med soneak ia kr, a i kan drie mye mer spesifir rin med mane flere spillere, r dee skjer i år e rei, for Lars, er od fornøyd med de nye skudde s breddesasnin. O ua kommer od oppdaer s filosofi. - har del A-laskamper i år, har allerede jnomfør e par øker. kommer å idereføre prinsippe fra A-lae nedoer i ruppe, i lan sørre rad n, for Ior. Flo miljø Han for a de er spnde ufordrin så for de o nyasjere spilleruiklerne. - De er klar de. ar e inn i e ny miljø, de er spnde. Mi innrykk så lan er a dee er e inkluderde flo miljø, je har så no undomslae spille kamp mo Våleras åriner. De er mane bra undomsaler her ue, e la som klare plasn sin bra i andre diisjon. De er bra ulro å srekke eer for unua, sluer spilleruikler som r fram å bli bedre kj med N-undomm. DEN NYE BRILLANT SUPER På NORSPOMESSEN løfer SELECT sløre ne års modell oppball BRILLANT SUPER. Ball har som de ørie foballsorime jno eknisk forbedrin desinmessi forandrin. Uoer dee så preres de e hel ny hanskeprram sam rekke andre produknyheer. Selec har in e samarbeid med foball Enerihu. Ior Aa skal e -undomm

8 f ballis FORD 5 ÅRS NORGESGARANTI Nå jør Ford ny eknoli allemannie. Ford Focus D kan blan anne forelle de ha farsrn er, om de lier no i blindson lukeparkerer hel l. Med Acie Ciy Sop bremr d så auomaisk, his du ikke rekker de. Nå får du Acie Ciy Sop u le i. Ford Mondeo Nå har i flere komplee kampanjemod urolie er! F.eks spesialue oppmodell Mondeo Premium s, med usyr som filskifearsler, auomaisk nær fjernlys, niasjon, bi-xon mye mer, kampanje fra bare kr ,-*. Veil. fra kr ,-*. Ford Kua 4x4 Ford Kua er perfek norske inereier, med anr 4-hjulsrekk. Nå får du d for ekmpel med de høyeknoliske auomairsyme PowerShif, mo e le kr. 4.9,-. mal er kr..4,-. Ford Fiesa D elusyre sbil kan du få med både nøkkelfri adkoms sar, handsfree mmesyrin, parkerinskamera mye mer. Kampanjemodell Fiesa Trd+ får du akkura fra kun kr. 1.8,-, bare kr 1.5,- per ned, med Ford Flexi+ pria billeie. ** Veil. fra kr. 1.9,-.* O du er inier å e u de mane nyhee som jør bilkjørin klere, morsommere ikke mins sikrere. Akkura har i kampanjedaer med eksra ode bud både biler, usyr finansierin. Les mer Ford Grand C-MAX Ford har markedes be ual 7-ere, alle fulle ny eknoli. Du kan for ekmpel få Ford Grand C-MAX med parkerinsassin, som parkerer hel l. Akkura får du dessu d redje erad, u le i. Ford Serice I le år brede ual od usyre Fordmod, byr i lsa du kan ønske de oriin usyr behør fra esde barneer dekk feler prakisk ransporusyr. Akkura er de inerkampanje behør usyr. Trer du nye inerdekk? Kjøp 4 beal for 3! eknolidaer hos Ford-forhandlerne. har biler for umiddelbar leerin! * Prin er inkl. frak- leerinsomkosniner. Årsif kommer i le. ** Leieperiode 36 mnd. Kjørelde: 45.0 km. Konanandel kr..0,- inkl. ma. Re: 3, %. Eablerinbyr kr ,- inkl. ma. årsif kommer. Toale leiekosnader kr..3,-. 35 Fordnere, Kjeppesadn. Feel he differce

9 38 f ballis ÅRETS JULEGAVE Gi du kjner mulihe å alle s kamper son 2012! Med sonkore kan du alle kampe A-lae (2. di) rekru-lae (3. di) i Kjøp sonkore ed å konake Foball e-pos: Pris for okn: 10 kr Pris for barn/honnør: 5 kr

10 VÅRT MÅL: VÅRT MÅL:! Sjekk oljeank TIG TJENESTER SOM DU PÅ f ballis VIKTIG TJENESTER SOM DU PÅ VIKTIG TJENESTER SOM DU PÅ ESODDEN HAR BRUK FOR! NESODDEN HAR BRUK FOR! NESODDEN HAR BRUK FOR! VIKTIG TJENESTER SOM DU NESODDEN HAR BRUK FOR in al l l BILREPARJONER SjekkOer oljeank! 45 Oer Oer 4545år årår Oer år Oer år : Tan Cer : Tan Cer in in in 0 udi saniær! x x x x Pumpeanle x ~ {} } } Pumpeanle Pumpeanle ~ {} Pumpeanle ~ {} ~ {}}} Pumpeanle ~ {}} Sjekk oljeank! VÅRT MÅL: Bes raskes sal eidomsmeler Sjekk oljeank! Pumpeanle ~ {}} møes i Sjekkmøes oljeank møesi i! møes i Mob Mob Mob Spylin ee løp løp Spylin ee Tømmin kummer/anker Tømmin kummer/anker Rjørin oljeanker Spylin ee løp Rjørin oljeanker Tømmin kummer/anker Spylin ee løp 10 Rjørin oljeanker Tømmin kummer/anker , 07 Rjørin oljeanker 8216, 07 Puss & Flis suer suer pumper Ufører rør- pumper suer pumper Supersuer Høyrykkspylin Høyrykkspylin suer Supersuer Supersuer pumper Høyrykkspylin Conaineruleie Slamsuin Pumpeuleie Slamsuin Pumpeuleie Supersuer Høyrykkspylin Slamsuin Pumpeuleie Borkjørin fall subblof Suin Suin Slamsuin subblof Pumpeuleie Suin subblof Mob Suin subblof rin a d Ukjjøsøreinreed Fruk Blomr km r oda bulom eer a Fruk Blomr s h blo her d Haer Bukeer Haer Bukeer BÅTPLSER BÅTPLSER BÅTPLSER BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Sorbinderi Trye,rimelie, rimelie,oppla, oppla, Trye, Poeplaner Sorbinderi Trye, rimelie, oppla, Poeplaner Krin as. 63, Krin as ,, Krin as. Krin as. 63, Krin as. 63, -søn kl kl Conaineruleie Sorbinderi Borkjørin fall Poeplaner : Tearbeid Mob BILREPARJONER Flislein 7 22 (20) 7 22 (20) saniær! 12 (20) 7 22 udi. Faersrand (20) Faersrand Faersrand 94 Mob Faersrand --. Faersrand Faersrand 6 - Faersrand e-pos: , 5 5/(**(5$5%(,'( Kløfei 1, Faersrand 24 ak 24 ak 24 ak 24 ak BÅTPLSER Tømmin kummer/anker od handel! Rjørin oljeanker, 5 5/(**(5$5%(,'( Krin as. 63, (20) Krin as. 63, (20) -søn søn søn -søn.-23. Fruk Blomr blomher da -søn.-23. Haer Bukeer Sorbinderi c 2*Åp 25( 2'5$* 15 Poeplaner : : Tearbeid : Tearbeid Tearbeid : Tearbeid : Tearbeid Tearbeid : : Tearbeid Flislein Flislein 7 22 (20) Flislein Flislein 16, Flislein 82 / Faersrand Flislein Tearbeid Faersrand -Flislein Kløfei 1, 94 --: Mob www.anrelas.no -Mob Mob Mob søn Flislein Mob Mob : e-pos: e-pos: Tearbeid e-pos: e-pos: e-pos: 94 - Mob e-pos: e-pos: Flislein e-pos: e-pos: 94 - Mob , 5 5/ Try c 2* 2 Kr Kr w 58 w Åpn Åpn Man Man B BÅ Try Ts Snek Kri w VIKTIG TJENESTER S NESODDEN HAR BR Mur TAPETSERER Puss & FlisPuss & Flis Puss & Flis Flis &Supersuer Flis Puss Puss Høyrykkspylin Puss & Flis & i ulbele, ape malinpuss & Flis Slamsuin Pumpeuleie od odhandel! handel! suer pumper od handel! od handel! od handel! od od handel! handel! od 15 handel! Åp 15 ul, epoxymalin Åp Seinmaerialer, rus Suin subblof Åp Åp Åp 15 od handel! : Åp 15 Tearbeid 15 Åp 15 Åp sore oppdra Åp reprører, indusi Flislein / (20) /. byela / Follo. / priae i hele / Faersrand Mob / / / ak e-pos: lf. e-pos Ufører rør MÅL: TAPETSERER UførerTAPETSERER rørvårt TAPETSERER Ufører rørtapetserer Ufører rørrør- Ufører rørufører Spylin ee løp Ufører TAPETSERER i ulbele, apetapetserer malin rør TAPETSERER Ufører rørufører rør ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus raskes Tømmin kummer/anker Bes sal i ulbele, ape malin oljeank Sjekk! sore oppdra reprører, indusi od handel! i ulbele, ape malin i ulbele, ape malin ii ulbele, ape malin ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus Rjørin oljeanker ulbele, ape malin Oer 45 år byela priae i hele Follo. i ulbele, ape malin i ulbele, ape malin Tidliere i Foball sore Åp 15 ul, epoxymalin oppdra reprører, indusi Seinmaerialer, ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus ul, epoxymalin rus Seinmaerialer, rus : ul, epoxymalin Konfirmasjon er lies aller iki daer, i Tearbeid Seinmaerialer, rus lf. e-pos sore ul, epoxymalin ul, epoxymalin Seinmaerialer, rusi hele Follo. Seinmaerialer, byela indusi priae rus oppdra reprører, sore oppdra reprører, indusi sore oppdra reprører, indusi Flislein e-pos 06bør 7 å lipp sore oppdra reprører, reprører, indusi 06 Spiskammer har rekke bud duoppdra ikke sms GRROTANDELEN , oppdra lf. reprører, indusi. / sore indusi sore byela priae i hele Follo hele byela priae ii hele Follo. byela 94priae - Mob i 15Follo Kløfei 1, Faersrand byela priae hele Follo. : Tan Cer Puss & Flis rer søe, i rasroandel OSS!! Er klar Konfirmasjonsf? E BÅ m BÅ Try BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Al ww Trye, rimelie, oppla, BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Krin as. 63, (20) a.-23. d rin -søn (20) Ukjø r e Spylin ee løp Faersrand Faersrand x x Eer kampe Eer kampe BÅTPLSER møes i Eer kampe møes i c 2* 25( 2'5$* 82 16, Faersrand 07 Kløfei 1, Kløfei 1, Faersrand , 07 Kløfei 1, Faersrand R E E kl kl. kl kl (20) n i x kjør ed U r o Fruk Blomr Pumpeanle ~ {} } blomhjøreinr daed Bukeer Uk r Haer Fruk Blomr lom da Sorbinderi b r e, 5 5/(**(5$5%(,'( h Haer Bukeer c 2* 25( 2'5$* rin a d Poeplaner Sorbinderi Ukjsøer e, 5 5/(**(5$5%(,'( Fruk Blomr c 2* 25( 2'5$* m a o Poeplaner l d b r he Haer Bukeer Conaineruleie Borkjørin fall Borkjørin fall Borkjørin fall 12 udi saniær! - Faersrand 6 7 Du skal ha lede eidomsmeler Blomrn Conaineruleie fall Borkjørin Conaineruleie Mob rinnaaaaeedded UUUkkkjjjøsøkørrjreøiiinnnrreioor o eedd Fruk Blomr rr ooda ø U j Fruk Blomr Blomr e m s k Fruk o s e l m a U bbllobom lmohseerrreddraad Fruk Blomr bblom Haer Bukeer r h a e h d Haer HaerBukeer Bukeer hher Haer Bukeer Sorbinderi Sorbinderi Oer 45 år Sorbinderi udi saniær!, 5 5/(**(5$5%(,'( Sorbinderi c 2* 25( 2'5$* Poeplaner, 5 5/(**(5$5%(,'( Poeplaner Poeplaner c 2* 25( 2'5$* udic saniær! 2* 25( 2'5$* 10 Poeplaner, 5 5/(**(5$5%(,'(, 5 5/(**(5$5%(,'(,, 5 5/(**(5$5%(,'( 5 5/(**(5$5%(,'( c 2* 25( 2'5$* c 2* 25( 2'5$* c 25( 5 5/(**(5$5%(,'( BILREPARJONER c,2* 2* 25( 2'5$* 2'5$* Conaineruleie l : Tan Cer kl.kl kl kl. kl.9-9- kl. Pumpeanle kl kl. 9- ~ {}} Oer 45 år,5 5/(**(5$5%(,'( Eer kampe Eerkampe kampe Eer kampe Eer Trye, rimelie, oppla, Oer 45 år Sorbinderi møes i Sjekk oljeank! c 2* 25( 2'5$* Poeplaner Oer 45 år BILREPARJONER BILREPARJONER udi Krin as. 63, udi saniær! udisaniær! saniær! BILREPARJONER udi saniær! x Blomrn udi saniær! Blomrn udi saniær! kl kl. 9- udi saniær! x Pumpeanle ~ {} } kl kl. 9- Blomrn. 23 Cer 49 : Tan x Pumpeanle kl kl. 9- ~ {}} Pumpeanle ~ {}} Bes raskes sal BILREPARJONER BILREPARJONER BILREPARJONER BILREPARJONER : Tan Cer BILREPARJONER 23 Blomrn Blomrn. BILREPARJONER 10 : Tan Cer 4 Oer 45 år Oer 45 år Du skal skal ha ha lede Du VÅRT MÅL: lede eidomsmeler Bes raskes sal Sjekk oljeank! BILREPARJONER lll ll Bes raskes sal Du rin askal ø j ed ha lede k U er o a Fruk Blomr s m eidomsmeler blo her d Haer Bukeer Du skal ha lede eidomsmeler Du skal ha lede VÅRT MÅL: eidomsmeler in l Bes raskes sal Sjekk oljeank! Sjekk oljeank! Sjekk oljeank! Bes raskes sal Sjekk oljeank! VÅRT MÅL: be byela priae i hele Follo.om byela priae i hele Follo. 47 nesider e-pos: lf. lf. e-pos lf. e-pos e-pos Pumpeanle lf. - åre Konfirmasjonsbuffe e-pos ~ {}} e-pos rer søe, i rasroandel lf. OSS!! lf. e-pos VIDA Åpn Man 6 -s 9 BYG Tro i u Oppre Sm Åpn Tl Man e-po - Tapas rer søe, i OSS!! Tidliere i Foball rasroandel LOKALE - Ufører 3-reers fesmiddaer suer pumper Du skal ha lede TAPETSERER MALER rør Tidliere i Foball 985 sms GRROTANDELEN -Supersuer Koldbord Høyrykkspylin 10 20, 20 da eidomsmeler rer rer søe, i rasroandel OSS!! rer søe, i rasroandel OSS! rer søe, i rasroandel OSS!! be i sms GRROTANDELEN 985 åre nesider om Ialisk buffe rer søe, i rasroandel OSS!! rer søe, rasroandel od handel! OSS! i ulbele, ape malin -Slamsuin Pumpeuleie åre nesider be om Tidliere i Neso 3D Elekroner Foball 22 Nesodde Marins Kjøreskole Tidliere Tidliere subblof N Tidliere i Foball Åp 15 ul, epoxymalin iiiitidliere Foball Seinmaerialer, rus Tidliere TSuin99.. Tidliere Foball i Foball Nesodde Sikk innom åre reprører, Eidomsformidlin sore konak oppdra oss i da! 51 indusi Leer 72 06hjemmesider 7 Puss & Flis H ENRY L EINONEN R OBERT K RISTIANSEN ELEFON ESODDEN WWW SAMCOM NO BILREPARJONER sms sms smsgrrotandelen GRROTANDELEN 985 Follo. sms sms GRROTANDELEN 985 / da, priae byela i hele udi saniær! sms GRROTANDELEN 985 GRROTANDELEN 985 Blomrn Beae 43 Rør & Elekriske, 47Kjøreskole 24åre åre aknesider åre nesider da nesider om lf. åre åre nesider be om åre 3D Elekroner be be Marins om 22 nesider Sommerf nærmer! åre nesider be nesider be om Crum Frisør Blomr 07 om 03 Eidomsformidlin 3D Elekroner Marins Kjøreskole 51 Leer 22 Crumsklinikk Kommune Rør Beae Noabe 43 & Elekriske Eidomsformidlin TAPETSERER Sericer 51 Leer Ufører rør- rin Ukjsøe Crum Frisør Blomr Pon 0 03 Beae Rør & Elekriske , 20 da 10 20, 20 da blomh , 20 da e Crumsklinikk Kommune Noabe Crum Naurproduker Blomr, 07 da 03 da, i ulbele, apesericer malin Enerihu Spor & Friid10 20 Frisør Daa Kjøreskole Pon 0 Crumsklinikk Kjøreskole Kommune Sericer Noabe Tidliere i 3D Elekroner 3DElekroner Elekroner Foball 3D Marins Kjøreskole 22, 5 5/(**(5$5%(,'( ul, epoxymalin Elekroner TrafikD Marins Seinmaerialer, rus 3D D Marins c 2* 25( 2'5$* Synsam 85 3D Elekroner Elekroner Marins Kjøreskole 22 3D Elekroner Marins Kjøreskole Trafik B Spor & Friid Naurproduker Daa Pon sore oppdra reprører, indusi Eidomsformidlin Enerihu 10 Eidomsformidlin Eidomsformidlin 51 Leer Eidomsformidlin L 51 Eidomsformidlin 51 Leer Leer sms GRROTANDELEN Tannlee Hee Tan Klær Synsam byela priae i hele Follo. Eidomsformidlin Leer 85 &Eidomsformidlin Naurproduker L Enerihu Spor Friid 41 Emberland Daa 14 Beae Beae Rør&& Elekriske Beae R Beae Rør Elekriske Elekriske Beae 54 Tannlee Hee Emberland Tan Klær åre nesider be om Synsam 85 lf. 17 Le Cafe us Apoek 59 e-pos Beae 20 Beae Rør & Elekriske 43 R Crum Frisør CrumFrisør Frisør Blomr Crum Frisør 07 Le Cafe Blomr us Apoek Blomr 54 Tannlee Hee Emberland Tan Klær Crum 03 Crum Crum Frisør Frisør Crum Frisør Blomr 07 Blomr Le Cafe us Apoek 57 Crumsklinikk Crumsklinikk Kommune Kommune Sericer Noabe Crumsklinikk Kommune Sericer Noabe Neso Crumsklinikk Sericer Noabe Crumsklinikk 01 Crumsklinikk 01 04Crumsklinikk Kommune Sericer Noabe Kommune Sericer Noabe Neso Konfirmasjon er lies aller iki daer, i Pon Pon 0Pon bør, da Pon Pon Spiskammer har rekke bud du ikke å lipp. Enerihu Spor & Daa Friid EnerihuSpor Spor&&&Friid Friid Conaineruleie Naurproduker Daa Enerihu Spor & Friid Naurproduker Enerihu Daa 14 Enerihu Naurproduker Spor Friid i Foball Enerihu SporTidliere & Friid Enerihu Naurproduker Daa Spor & Friid Naurproduker Daa 3D Elekroner Marins Kjøreskole Borkjørin fall Synsam Synsam Synsam Nesodd 85 - Konfirmasjonsbuffe 41 De er ij id for å planlee d sore sommerf, Spiskammer rer Selskapsma søe, i rasroandel OSS!! kan e dere med dere rer. Horfor ikke jøre noe hel spessiel i år!?! Ta konak med oss i da la oss inspirere de! Er klar Konfirmasjonsf? rer søe, i rasroandel OSS!

11 f ballis dea Naero spnin? Scan kod besl e møe med auorir rådier direke Uan spareperspeki. har fondssparin som pasr for de. Med dea Plan-fond eler du risikoprofil sparehorison ms i sører for opimal fornin undereis. Du eler l hor sor andel sparebeløpe du il plasre i aksjer, el fra 0 1 %. Snakk med auorir rådier i da, så finner i de fonde som pasr for de. Rin 0 al møe besøk oss nordea.no Gjør de muli

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens ilbudsavis fra Hvordan blar man i ilbudsavisen? For å bla i ilbudsavisen så klikker du enen i e av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produkene? Du kan zoome

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Areid og poensiell energi.3.5 YS-ME.3.5 Areid-energi eorem areid:, ne d kineisk energi,, ne d ne dr d d C ne dr kureinegral langs en kure C sar i r, slu i r uˆ N uˆ N uˆ uˆ N uˆ N uˆ d d ds d d C ds mange

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innlednin til areal..... A - Grunnleende om areal A - 3 Hvordan finne arealet til eometriske fiurer A - 3 3a arealet til kvadrat..

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

1. Oversikt over trimtilbud i Bardu kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt.

1. Oversikt over trimtilbud i Bardu kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt. Folkehelse i Innhold: 1. Oversikt over trimtilbud i kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt. Oppdaterte versjoner av oversikt vil være tiljeli på kommuns hjemmesider:

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks

Bli med i trekning av et reisegavekort à kr 5000,- ved prøvekjøring Tilbud på Packline skiboks Gode priser på alle Continental dekk Pølser og vafler 2014-modellene til Opel har ankommet! Helt nye Nissan Note og Nissan Micra venter på deg! Gode tilbud på nye og brukte biler Bli med i trekning av

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning Kjell Arne Brekke Vidar Chriianen Econ 00 vår 009 enorveilednin Vi ir poen or hver var. Makimal poenall på hver oppave varer il den vek om er oppi i proen. Makimal oal poenum blir dermed 00. Vi vil enere

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forza Tournament. 2 fri baller pr. kamp, frie baller i finalene. http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=ubm2012

Forza Tournament. 2 fri baller pr. kamp, frie baller i finalene. http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=ubm2012 TURNERINGSINNBYDELSE UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2012 Arrangør Sted Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton Oppsal Arena, Vetlandsveien 49, Oslo Dato 13. 15. april 2012 Start 13. april kl. 12:00

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

DEL INNHOLD OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG

DEL INNHOLD OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG Mulihetsstudie Lomodden 2. utkast 06.02.2015 SIDE DEL INNHOLD 4 8 1 2 OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG 1 OMRÅDETSFORUTSETNI NGEROGKVALITETER Terreneareidin- omsikrin Det skal flles oppmedmasseropp

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ny kraft. innenlands bruk eller. eksport?

Ny kraft. innenlands bruk eller. eksport? Ny kraft innenlands bruk eller Klikk for å redigere undertittelstil i malen eksport? Energidagene NVE, Oslo, 15. oktober 2009 Jan Bråten sjeføkonom Ny fornybar kraft ha skal i bruke den til? Norge (og

Detaljer

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Sum generelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beløp i mill. kroner Forslagstekst VOTERING Beskrivelse

Sum generelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beløp i mill. kroner Forslagstekst VOTERING Beskrivelse INNSTILLING: stiller H/FRP 1 H/FRP 2 Sum enerelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beholde det antall årsverk helsesøster som er tenkt omdisponert fra undomsskolen til barneskolen

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 5.trinn

Årsplan Samfunnsfag 5.trinn Tid Emne Kompetansemål Eleven skal kunne: Uke 34- jere reie for kva for 38 Demokrati - Barns rettiheter - Utforskarm ål i forbindelse med val/stemm in/opptellin. KIS III Lesin av statistikk moleheiter,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Obj103. KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERI NGSFOR MER dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare

Obj103. KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERI NGSFOR MER dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare Obj103 RENDALEN KOMMUNE Faertun skole Årsplan i natur, miljø o fril for 8-10 trinn 2014/15 TID Uke 34 o 35 TE M A Fis kin KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERI NGSFOR MER yrke, jakte eller naturen o tilberee

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 4. årgang juni 2012

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 4. årgang juni 2012 brostein Bymisjonsmaasinet www.bymisjon.no/konsber 4. åran juni 2012 NAV-leder: Inen skal stå uten tilbud Undom som faller ut av skolen o blir stående utenfor arbeidslivet er en av de store velferds- utfordrinene

Detaljer

SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Ark.: 223 U01 Lnr.: 5988/09 Arkivsaksnr.: 09/616-3 Saksbehandler: Jon Sylte SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Vedle: Inen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknadene med vedle.

Detaljer

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR De store har startet på et prosjekt nede i Trollskogen: De bygger Kaptein Sabeltann båt. De har fått materialer ned dit og tatt med seg diverse

Detaljer

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør funksjoner kjent fra hussentraler tilgjengelige på mobil Sentralisert løsning Ventelo drifter

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB

HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB 2011 Side 1 Bakgrunn Hensikten med handlingsplanen er å beskrive dagens situasjon i Moss Fotballklubb. MFK er i en aku; økonomisk situasjon, og i handlingsplanen beskriver

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no Mobilt Bedriftsnett Produktpresentasjon Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@entelo.no Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Samfunnsstraffen i Norge

Samfunnsstraffen i Norge Samfunnsstraffen i Norge Straffegjennomføring i lokalsamfunnet Faget i fokus 5. juni 2014 Erlend Sand Bruer 1 179 545?mer samfunnsnyag tjeneste ubørt ved 5185 ulike organisasjoner i samfunnsstraff- saker

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Pakke%lbud %l bedri-er og ansa2e

Pakke%lbud %l bedri-er og ansa2e Pakke%lbud %l bedri-er og ansa2e Virkelighet e+er 20 års planlegging Jar Isforum ble ta+ i bruk høsten 2013 Jar IL er eneeier av arenaen (Jar Ishall AS) Arenaen har ishockeyhall og curlinghall Også en

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER

STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER Telemark Online seminar 8. April 2015 Hei! Elise Landa Omsland : 35 år, gi, 3 barn Opprinnelig fra Stavanger, men bor i Larvik Utdannet grafisk designer/mac- operatør

Detaljer

ANNONSE Hele dette bilaget er en annonse fra SIBA ANNONSE 999,-* /mnd. *10 mnd. x 999,- = 9 990,-

ANNONSE Hele dette bilaget er en annonse fra SIBA ANNONSE 999,-* /mnd. *10 mnd. x 999,- = 9 990,- Hele dee bilae er en annonse fra SIBA nr 48 desember 21 1 mnd. DeLbeaLin % rene,- ebyr Sarer OrSDa 4 Sarer freda 1 mnd. renefr % rene,- ebyr CQ1-5SO Daa Inel Aom N455 prosessor, 1 GB minne, 16 GB harddisk,

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Pedagogiske utviklingsområder.

Pedagogiske utviklingsområder. EVALUERING AV VIRKSOMHETSPLANEN 04 05 1. GENERELL INNLEDNIG UFORANDRET 2. EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDENE FRA REKTOR FOR HØSTEN OG FRA ARBEIDSLAG FOR HELE ÅRET. ( TIL HØYRE I HVER TABELL ) 3. REKTORS OPPSUMMERING

Detaljer

Notat. Produksjon av stor settefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg

Notat. Produksjon av stor settefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Fiskeri og havbruk AS Posadresse: Posboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Noa Produksjon av sor seefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg Senralbord: 40005350

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om Informasjon om akpanner fra Ruukki NYHET! Finnera 129,- pr m 2 oin qliy oin qliy oin qliy 40 Di hus er verd e vakker ak Ruukkis akpanner har eglakes useende og såles syrke og fordeler. Takpanner kan du

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer