Noen bruker litt lenger tid på. Trenerkurs. Skal filme spillere bedre. Ja, absolutt. Dette er for foreldre som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen bruker litt lenger tid på. Trenerkurs. Skal filme spillere bedre. Ja, absolutt. Dette er for foreldre som"

Transkript

1 f ballis Skal filme spillere bedre Je er li 24- imers rer, ker foball om naa skulle filme riner kamp som ir Jonas li hodebry. - Ja, je finne løsnin der. M je ror je skal få filme li, for han. Andrelasrer juniore, Jonas Mo, håper a fles muli spillerne han skal re kommer å a skrie oer førlae. No bruker li ler id å uikle no blir kanskje ikke så od la merke. Mi l er de a fles muli skal a skrie opp, for Jonas Mo. Han skal re de nye andrelae juniore fra år, leder i høs rine ua som skal a skrie oer juniorniå, G95. - Dis ua er eli bare a kabal for ne år skal lees opp, for han. Filme Jonas Mo har forid i Sabæk media, der han har filme kamper for A-lae. Han har så filme for, mer a han så skal få bruk for kamera r han skal re juniorspillere. - Ja, je kommer å bruke ideo. De er både e erkøy for me, for spillerne for førlasrerne, slik a de kan ha je har filme, forklarer han. Han ror spesiel de er erdifull for unua l å l d. - Absolu. De er bra for dem å l, de er bra for å forklare dem ha je r, slår han fas. Akkura er de førs frems de prakiske rund de å ære rer Ulike ambisjoner Jonas er full klar oer a han kommer å rå oer spillerruppe som har anske ulike ambisjoner. No il ære irie å slå jnom komme førlae, ms andre mes er med for å holde foball ed like ha de sosiale. - De er iki a de har dee bude, mer Jonas. 24 imer Jonas kommer å fore å filme for Sabæk, så A-lae. dee opp fullidsslin som lærer Seinerskol. - I le lier je jo åk om naa ker foball. Dee ar jo mye id, de her. Man hører jo om spillere som 24-imersuøere, je føler li a je er i ferd med å bli 24-imers-rer, ler han. M han føler ikke a de blir for mye. - Je hadde ikke sa ja om je synes de ar kjedeli bare e sli. Je synes dee er kjempeøy, sluer han. Trerkurs Barnelederkur er ikke bare for dem som har lys å ære foballrer for barn, de kan komme od med for alle oksne som har barn som drier med foball. Ja, absolu. Dee er for foreldre som neopp har sara som laledere rere, bare anlie foreldre som har barn som har beyn å spille foball De år beissjørin pedaikk rund hilke øelr som er hsiksmessie i forhold uiklinsrekke barn mellom ks åe, om oranirin omkrin, for Ire Sørh Lunde. Hun e Oslo foballkres hold e o daers kurs for 17 delakere. - Dee er e bra erkøy, e prakisk kurs som jør a man kan komme rask i an med mas akiieer for barna, forklarer hun. Flere kurs Responn har ær eldi bra, kooraor Frederik Lund Van har få flere posiie bakemeler. - Ja, de har ær flere som for a de har ha sor ubye dee, je har foreldre lae sønn min som har ha lys å prøe no øelr ne rin. Inin er bedre n de, a flere foreldre inolerer har lys å bidra, for han. For foreldre som ikke fikk med kur, ikke kunne, il de bli hold flere kurs framoer. - De ære mins 15 som har lys å dela før i er de i an, for Ire. Kur er før del i fire kurs, de samme jelder for de re ne dele, a dersom nok ir ineres, så er de i an. - De hadde nok ær lur om flere jnomføre flere kurne. M i lier li sideslide, så de er sor folk herfra som er ineresr. I andre deler Follo kan klubbe samarbeide om å slike kurs, her er i hi nok ineres fra foreldre, for hun, sier a de bare er å melde sin ineres Frederik Lund Van.

2 f ballis 31 Tan åpner NY buikk! KNALLÅPNING freda 11/11 kl 10: Alle åre ansae ønsker de elkomm år nye buikk! rerer kake kaffe Ror de før 1 kunde Spnde smaksprøer i alle deliner Garasjeanle for ørr parkerin bil es! har få ippin! MENY TANGEN 9-21 () TLF. 51

3 f ballis TOTALLEVERANDØR AV CATERINGTJENESTER Julebordson er i an! Bli n med oss Facebook få spesialbud! Lunsj - Møema - Selskaper Fa leeriner Aaler Munkerudsubb 2 - Faersrand - :

4 f ballis Løkkefoball skole foball har samarbeide med SFO FAU skole, resulae er foballøkke med kunsress. Eer a rusban mellom barneskol undomsskol ble forandle erk byeplass, forsan sore deler bude for foballspillde barn skole. En li asfsripe bak ymsal har ikke reid å a unna d sore an fra barn som ønsker å spille foball, foballmamma i FAU sae i an prosn med å søke om spillemidler å finansiere ballbine skol. - s foballruppe ble koble inn, de biso i prosn biso med kunnskap uarbeidel søknad, for Anne Ire Nyård i FAU. God søe Eer her ble søknad omjor søknad om balløkke, i med a dee både il ære billiere mer prakisk. - har få od søe foballfali innspill fra Lars Smih Air Knudn undereis i prosn mo ballbine løkke. I le får i kunsress, lim ballne klubbs kos. De er flo, synes Anne Ire. Hun berømmer så de mane friillie som har dela i arbeide med å få i sand løkka. - Dunadsånd er hel spesiell, foreldre som har s opp jør de med posii holdnin, lim i øye e sor smil om munn, for hun. Manfoldie muliheer Leder ed SFO, Leif Sandhol, for a han er od fornøyd med både bidrae fra foball foreldreinnsan. - Dee er førs frems FAUs prosjek jnom opprinneli iniiai foreldredunad, for han. Han mer de eldi iki a barn får så mane muliheer som muli å drie med akiieer- - En od hel danner runnla for lærin lislede. Manfoldie muliheer i skoleård skal lee ree for a barn morsom e får øe opp syrke, sps balan, sier han. Han for a SFO pleier konak med flere idresla miljøer, med anke å få barna ineresr i å drie med akiieer eer a de er ferdi med SFO. - il jerne a barna som år SFO skal få e innblikk i ha slas akiieer som finnes rund omkrin som de kan a del i friid eer a de er bli for amle å bruke SFO. De er åre 3.klassiner som førs frems får opplee dee, ed a de kommer repraner fra forskjellie la foriner hi ed a i reir besøk. I løpe de si åre har SFO d for ekmpel ha konak med rialklubb, nisklubb, bordnisklubb, hemiljøer, friidre karae. il jerne a la foriner som har noe å by barn ar konak, så kan i om de er prakisk muli å få e reff, sier han. Han for a de oranire foballmiljøe er såpass kje r så mane, a de ikke har ha no spesiell akiie mo dee miljøe. O med fire foballbaner skal de i her fall ikke manle muliheer, - Balløkka med kunsress blir fire s baner de år an å spille foball, sier han, forklarer a de er e ønske om å få la kunsress så asfsrip, som så er forle slik a de blir o baner der. Dee skal kunne a for de sore pres som er de få foballmulihee som eksirer i da. - il nok førs an hordan bruk bane uikler l så syre bruk de his de blir beho. feirer åpnin Tan Nærner med ode bud! Ber anall 149,- 599,- 9,- Kafferaker K741 Homeline Brannslukker puler 6 k LADY 3 lier JERNIA NESODDEN Vei 51. : Manda-freda:.-20., lørda: E-pos: Kampanj jelder f.o.m. xx.o.m.xx Gjelder så lan laere rekker. ar forbehold om rykkfeil.

5 34 f ballis Si kampda s før son i andre diisjon har å inn i hisoriebøke, klubb har leer både ban, fra skuerplass ikke mins arranemssid. Her er no de som har bidra, knip si hjemmekamp mo Srindheim. publikumme sler opp i all slas ær. si innmarsj sadion i 2011-son. Både N es flae idli plass kampda. Uroli hilke jobber Tom-Rune Faernes blir sa Til med Knu i kiosk er ferdi skifa kamp felle innhopp. Sikkerhe opp under de aide flae ed sadioninnan. Din lokale elekriker OEC har mer n 20 års erfarin i bransj er lieli konak. Ta konak med Jør Moss Mahin Peer Garder Gln Krohn mail for kosnadsfri befarin Konkurran i paun

6 f ballis 35 God mnin bk. Marius Krisiann i od dri. Ny blad Faernes i arbeid. Spe klare uer før åres si riekamp. Kamp son er oer, publikum har å hjem. Takk for i år, elkomm ij ne son. KUPPDAGER BEGRENSET ANTALL 4X4 9.0,- NØKKELFERDIG TOPPMODELL 2.750,- 4.9,- NØKKELFERDIG NISSAN QHQAI+2 TEKNA 1.5 dci 103 HK TØFFERE. STILIGERE. JUBILEUMSPRIS NØKKELFERDIG KUN KR 9.9 NISSAN QHQAI KUPP DU SPARER 46.0,- NÅ! 150 HK dci Ni Ryekamera nerhjul Me. Lakk NYHET NISSAN JUKE fra kr NISSAN MURANO fra kr ,- 1,5 110 HK dci Ni Ryekamera cm bakkeklarin nerhjul Me. lakk 2,5 1 HK dci Auoma Skinn Bo m.m. Birer N. Hau Birer N. Hau Follo Hauei 3, 14 Ski. 23 OSLO Haraldrudei 9, is-à-is bilsyne. T X4 OG ELLER HØY BAKKEKLARING TA STEGET OPP UTEN EKSTRA KOSTNAD DU OGSÅ *Qashqai: Drisofforbruk: 5,2-8,2 l/1km, CO2-uslipp: 7-4 /km. Juke: Drisofforbruk: 6,0-7,6 l/1km, CO2-uslipp: /km. Murano: Drisofforbruk: 6,8-10,1 l/1km, CO2-uslipp: 210 /km. Bilde er illusrasjonsbilder usyrsniå kan ariere u fra al modell. ar så forbehold om euelle rykkfeil / driner

7 36 f ballis DEN NYE BRILLANT SUPER Nye spilleruiklere Ior Aa Aleksander Oln skal e s une med å bli da bedre. En an i uka il åre sør aler i aldersruppe 15 fra 16 junior bli bud eksrarin med o sær kompee rere. Ior Aa Aleksander Oln kommer nemli fra Våleras breddeprosjek, har erfarin fra Våleras spilleruiklin. - Je ror undomme føler a i kommer med no nye impulr, a i kan ære med å bidra a får da bedre A-lasspillere sik, for Ior Aa. Han ble kj med sporsli leder Lars Smih da de ok rer o-kurs no år bake, har hold konak sid da. - I le har jo Lars konaker inn i Vålera-miljøe, forklarer han. Spesifir - Dee er mee kompee mnesker som er asjer foball å drie med spilleruiklin i år klubb. r a bare no få kommer med soneak ia kr, a i kan drie mye mer spesifir rin med mane flere spillere, r dee skjer i år e rei, for Lars, er od fornøyd med de nye skudde s breddesasnin. O ua kommer od oppdaer s filosofi. - har del A-laskamper i år, har allerede jnomfør e par øker. kommer å idereføre prinsippe fra A-lae nedoer i ruppe, i lan sørre rad n, for Ior. Flo miljø Han for a de er spnde ufordrin så for de o nyasjere spilleruiklerne. - De er klar de. ar e inn i e ny miljø, de er spnde. Mi innrykk så lan er a dee er e inkluderde flo miljø, je har så no undomslae spille kamp mo Våleras åriner. De er mane bra undomsaler her ue, e la som klare plasn sin bra i andre diisjon. De er bra ulro å srekke eer for unua, sluer spilleruikler som r fram å bli bedre kj med N-undomm. DEN NYE BRILLANT SUPER På NORSPOMESSEN løfer SELECT sløre ne års modell oppball BRILLANT SUPER. Ball har som de ørie foballsorime jno eknisk forbedrin desinmessi forandrin. Uoer dee så preres de e hel ny hanskeprram sam rekke andre produknyheer. Selec har in e samarbeid med foball Enerihu. Ior Aa skal e -undomm

8 f ballis FORD 5 ÅRS NORGESGARANTI Nå jør Ford ny eknoli allemannie. Ford Focus D kan blan anne forelle de ha farsrn er, om de lier no i blindson lukeparkerer hel l. Med Acie Ciy Sop bremr d så auomaisk, his du ikke rekker de. Nå får du Acie Ciy Sop u le i. Ford Mondeo Nå har i flere komplee kampanjemod urolie er! F.eks spesialue oppmodell Mondeo Premium s, med usyr som filskifearsler, auomaisk nær fjernlys, niasjon, bi-xon mye mer, kampanje fra bare kr ,-*. Veil. fra kr ,-*. Ford Kua 4x4 Ford Kua er perfek norske inereier, med anr 4-hjulsrekk. Nå får du d for ekmpel med de høyeknoliske auomairsyme PowerShif, mo e le kr. 4.9,-. mal er kr..4,-. Ford Fiesa D elusyre sbil kan du få med både nøkkelfri adkoms sar, handsfree mmesyrin, parkerinskamera mye mer. Kampanjemodell Fiesa Trd+ får du akkura fra kun kr. 1.8,-, bare kr 1.5,- per ned, med Ford Flexi+ pria billeie. ** Veil. fra kr. 1.9,-.* O du er inier å e u de mane nyhee som jør bilkjørin klere, morsommere ikke mins sikrere. Akkura har i kampanjedaer med eksra ode bud både biler, usyr finansierin. Les mer Ford Grand C-MAX Ford har markedes be ual 7-ere, alle fulle ny eknoli. Du kan for ekmpel få Ford Grand C-MAX med parkerinsassin, som parkerer hel l. Akkura får du dessu d redje erad, u le i. Ford Serice I le år brede ual od usyre Fordmod, byr i lsa du kan ønske de oriin usyr behør fra esde barneer dekk feler prakisk ransporusyr. Akkura er de inerkampanje behør usyr. Trer du nye inerdekk? Kjøp 4 beal for 3! eknolidaer hos Ford-forhandlerne. har biler for umiddelbar leerin! * Prin er inkl. frak- leerinsomkosniner. Årsif kommer i le. ** Leieperiode 36 mnd. Kjørelde: 45.0 km. Konanandel kr..0,- inkl. ma. Re: 3, %. Eablerinbyr kr ,- inkl. ma. årsif kommer. Toale leiekosnader kr..3,-. 35 Fordnere, Kjeppesadn. Feel he differce

9 38 f ballis ÅRETS JULEGAVE Gi du kjner mulihe å alle s kamper son 2012! Med sonkore kan du alle kampe A-lae (2. di) rekru-lae (3. di) i Kjøp sonkore ed å konake Foball e-pos: Pris for okn: 10 kr Pris for barn/honnør: 5 kr

10 VÅRT MÅL: VÅRT MÅL:! Sjekk oljeank TIG TJENESTER SOM DU PÅ f ballis VIKTIG TJENESTER SOM DU PÅ VIKTIG TJENESTER SOM DU PÅ ESODDEN HAR BRUK FOR! NESODDEN HAR BRUK FOR! NESODDEN HAR BRUK FOR! VIKTIG TJENESTER SOM DU NESODDEN HAR BRUK FOR in al l l BILREPARJONER SjekkOer oljeank! 45 Oer Oer 4545år årår Oer år Oer år : Tan Cer : Tan Cer in in in 0 udi saniær! x x x x Pumpeanle x ~ {} } } Pumpeanle Pumpeanle ~ {} Pumpeanle ~ {} ~ {}}} Pumpeanle ~ {}} Sjekk oljeank! VÅRT MÅL: Bes raskes sal eidomsmeler Sjekk oljeank! Pumpeanle ~ {}} møes i Sjekkmøes oljeank møesi i! møes i Mob Mob Mob Spylin ee løp løp Spylin ee Tømmin kummer/anker Tømmin kummer/anker Rjørin oljeanker Spylin ee løp Rjørin oljeanker Tømmin kummer/anker Spylin ee løp 10 Rjørin oljeanker Tømmin kummer/anker , 07 Rjørin oljeanker 8216, 07 Puss & Flis suer suer pumper Ufører rør- pumper suer pumper Supersuer Høyrykkspylin Høyrykkspylin suer Supersuer Supersuer pumper Høyrykkspylin Conaineruleie Slamsuin Pumpeuleie Slamsuin Pumpeuleie Supersuer Høyrykkspylin Slamsuin Pumpeuleie Borkjørin fall subblof Suin Suin Slamsuin subblof Pumpeuleie Suin subblof Mob Suin subblof rin a d Ukjjøsøreinreed Fruk Blomr km r oda bulom eer a Fruk Blomr s h blo her d Haer Bukeer Haer Bukeer BÅTPLSER BÅTPLSER BÅTPLSER BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Sorbinderi Trye,rimelie, rimelie,oppla, oppla, Trye, Poeplaner Sorbinderi Trye, rimelie, oppla, Poeplaner Krin as. 63, Krin as ,, Krin as. Krin as. 63, Krin as. 63, -søn kl kl Conaineruleie Sorbinderi Borkjørin fall Poeplaner : Tearbeid Mob BILREPARJONER Flislein 7 22 (20) 7 22 (20) saniær! 12 (20) 7 22 udi. Faersrand (20) Faersrand Faersrand 94 Mob Faersrand --. Faersrand Faersrand 6 - Faersrand e-pos: , 5 5/(**(5$5%(,'( Kløfei 1, Faersrand 24 ak 24 ak 24 ak 24 ak BÅTPLSER Tømmin kummer/anker od handel! Rjørin oljeanker, 5 5/(**(5$5%(,'( Krin as. 63, (20) Krin as. 63, (20) -søn søn søn -søn.-23. Fruk Blomr blomher da -søn.-23. Haer Bukeer Sorbinderi c 2*Åp 25( 2'5$* 15 Poeplaner : : Tearbeid : Tearbeid Tearbeid : Tearbeid : Tearbeid Tearbeid : : Tearbeid Flislein Flislein 7 22 (20) Flislein Flislein 16, Flislein 82 / Faersrand Flislein Tearbeid Faersrand -Flislein Kløfei 1, 94 --: Mob www.anrelas.no -Mob Mob Mob søn Flislein Mob Mob : e-pos: e-pos: Tearbeid e-pos: e-pos: e-pos: 94 - Mob e-pos: e-pos: Flislein e-pos: e-pos: 94 - Mob , 5 5/ Try c 2* 2 Kr Kr w 58 w Åpn Åpn Man Man B BÅ Try Ts Snek Kri w VIKTIG TJENESTER S NESODDEN HAR BR Mur TAPETSERER Puss & FlisPuss & Flis Puss & Flis Flis &Supersuer Flis Puss Puss Høyrykkspylin Puss & Flis & i ulbele, ape malinpuss & Flis Slamsuin Pumpeuleie od odhandel! handel! suer pumper od handel! od handel! od handel! od od handel! handel! od 15 handel! Åp 15 ul, epoxymalin Åp Seinmaerialer, rus Suin subblof Åp Åp Åp 15 od handel! : Åp 15 Tearbeid 15 Åp 15 Åp sore oppdra Åp reprører, indusi Flislein / (20) /. byela / Follo. / priae i hele / Faersrand Mob / / / ak e-pos: lf. e-pos Ufører rør MÅL: TAPETSERER UførerTAPETSERER rørvårt TAPETSERER Ufører rørtapetserer Ufører rørrør- Ufører rørufører Spylin ee løp Ufører TAPETSERER i ulbele, apetapetserer malin rør TAPETSERER Ufører rørufører rør ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus raskes Tømmin kummer/anker Bes sal i ulbele, ape malin oljeank Sjekk! sore oppdra reprører, indusi od handel! i ulbele, ape malin i ulbele, ape malin ii ulbele, ape malin ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus Rjørin oljeanker ulbele, ape malin Oer 45 år byela priae i hele Follo. i ulbele, ape malin i ulbele, ape malin Tidliere i Foball sore Åp 15 ul, epoxymalin oppdra reprører, indusi Seinmaerialer, ul, epoxymalin Seinmaerialer, rus ul, epoxymalin rus Seinmaerialer, rus : ul, epoxymalin Konfirmasjon er lies aller iki daer, i Tearbeid Seinmaerialer, rus lf. e-pos sore ul, epoxymalin ul, epoxymalin Seinmaerialer, rusi hele Follo. Seinmaerialer, byela indusi priae rus oppdra reprører, sore oppdra reprører, indusi sore oppdra reprører, indusi Flislein e-pos 06bør 7 å lipp sore oppdra reprører, reprører, indusi 06 Spiskammer har rekke bud duoppdra ikke sms GRROTANDELEN , oppdra lf. reprører, indusi. / sore indusi sore byela priae i hele Follo hele byela priae ii hele Follo. byela 94priae - Mob i 15Follo Kløfei 1, Faersrand byela priae hele Follo. : Tan Cer Puss & Flis rer søe, i rasroandel OSS!! Er klar Konfirmasjonsf? E BÅ m BÅ Try BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Al ww Trye, rimelie, oppla, BÅTPLSER Trye, rimelie, oppla, Krin as. 63, (20) a.-23. d rin -søn (20) Ukjø r e Spylin ee løp Faersrand Faersrand x x Eer kampe Eer kampe BÅTPLSER møes i Eer kampe møes i c 2* 25( 2'5$* 82 16, Faersrand 07 Kløfei 1, Kløfei 1, Faersrand , 07 Kløfei 1, Faersrand R E E kl kl. kl kl (20) n i x kjør ed U r o Fruk Blomr Pumpeanle ~ {} } blomhjøreinr daed Bukeer Uk r Haer Fruk Blomr lom da Sorbinderi b r e, 5 5/(**(5$5%(,'( h Haer Bukeer c 2* 25( 2'5$* rin a d Poeplaner Sorbinderi Ukjsøer e, 5 5/(**(5$5%(,'( Fruk Blomr c 2* 25( 2'5$* m a o Poeplaner l d b r he Haer Bukeer Conaineruleie Borkjørin fall Borkjørin fall Borkjørin fall 12 udi saniær! - Faersrand 6 7 Du skal ha lede eidomsmeler Blomrn Conaineruleie fall Borkjørin Conaineruleie Mob rinnaaaaeedded UUUkkkjjjøsøkørrjreøiiinnnrreioor o eedd Fruk Blomr rr ooda ø U j Fruk Blomr Blomr e m s k Fruk o s e l m a U bbllobom lmohseerrreddraad Fruk Blomr bblom Haer Bukeer r h a e h d Haer HaerBukeer Bukeer hher Haer Bukeer Sorbinderi Sorbinderi Oer 45 år Sorbinderi udi saniær!, 5 5/(**(5$5%(,'( Sorbinderi c 2* 25( 2'5$* Poeplaner, 5 5/(**(5$5%(,'( Poeplaner Poeplaner c 2* 25( 2'5$* udic saniær! 2* 25( 2'5$* 10 Poeplaner, 5 5/(**(5$5%(,'(, 5 5/(**(5$5%(,'(,, 5 5/(**(5$5%(,'( 5 5/(**(5$5%(,'( c 2* 25( 2'5$* c 2* 25( 2'5$* c 25( 5 5/(**(5$5%(,'( BILREPARJONER c,2* 2* 25( 2'5$* 2'5$* Conaineruleie l : Tan Cer kl.kl kl kl. kl.9-9- kl. Pumpeanle kl kl. 9- ~ {}} Oer 45 år,5 5/(**(5$5%(,'( Eer kampe Eerkampe kampe Eer kampe Eer Trye, rimelie, oppla, Oer 45 år Sorbinderi møes i Sjekk oljeank! c 2* 25( 2'5$* Poeplaner Oer 45 år BILREPARJONER BILREPARJONER udi Krin as. 63, udi saniær! udisaniær! saniær! BILREPARJONER udi saniær! x Blomrn udi saniær! Blomrn udi saniær! kl kl. 9- udi saniær! x Pumpeanle ~ {} } kl kl. 9- Blomrn. 23 Cer 49 : Tan x Pumpeanle kl kl. 9- ~ {}} Pumpeanle ~ {}} Bes raskes sal BILREPARJONER BILREPARJONER BILREPARJONER BILREPARJONER : Tan Cer BILREPARJONER 23 Blomrn Blomrn. BILREPARJONER 10 : Tan Cer 4 Oer 45 år Oer 45 år Du skal skal ha ha lede Du VÅRT MÅL: lede eidomsmeler Bes raskes sal Sjekk oljeank! BILREPARJONER lll ll Bes raskes sal Du rin askal ø j ed ha lede k U er o a Fruk Blomr s m eidomsmeler blo her d Haer Bukeer Du skal ha lede eidomsmeler Du skal ha lede VÅRT MÅL: eidomsmeler in l Bes raskes sal Sjekk oljeank! Sjekk oljeank! Sjekk oljeank! Bes raskes sal Sjekk oljeank! VÅRT MÅL: be byela priae i hele Follo.om byela priae i hele Follo. 47 nesider e-pos: lf. lf. e-pos lf. e-pos e-pos Pumpeanle lf. - åre Konfirmasjonsbuffe e-pos ~ {}} e-pos rer søe, i rasroandel lf. OSS!! lf. e-pos VIDA Åpn Man 6 -s 9 BYG Tro i u Oppre Sm Åpn Tl Man e-po - Tapas rer søe, i OSS!! Tidliere i Foball rasroandel LOKALE - Ufører 3-reers fesmiddaer suer pumper Du skal ha lede TAPETSERER MALER rør Tidliere i Foball 985 sms GRROTANDELEN -Supersuer Koldbord Høyrykkspylin 10 20, 20 da eidomsmeler rer rer søe, i rasroandel OSS!! rer søe, i rasroandel OSS! rer søe, i rasroandel OSS!! be i sms GRROTANDELEN 985 åre nesider om Ialisk buffe rer søe, i rasroandel OSS!! rer søe, rasroandel od handel! OSS! i ulbele, ape malin -Slamsuin Pumpeuleie åre nesider be om Tidliere i Neso 3D Elekroner Foball 22 Nesodde Marins Kjøreskole Tidliere Tidliere subblof N Tidliere i Foball Åp 15 ul, epoxymalin iiiitidliere Foball Seinmaerialer, rus Tidliere TSuin99.. Tidliere Foball i Foball Nesodde Sikk innom åre reprører, Eidomsformidlin sore konak oppdra oss i da! 51 indusi Leer 72 06hjemmesider 7 Puss & Flis H ENRY L EINONEN R OBERT K RISTIANSEN ELEFON ESODDEN WWW SAMCOM NO BILREPARJONER sms sms smsgrrotandelen GRROTANDELEN 985 Follo. sms sms GRROTANDELEN 985 / da, priae byela i hele udi saniær! sms GRROTANDELEN 985 GRROTANDELEN 985 Blomrn Beae 43 Rør & Elekriske, 47Kjøreskole 24åre åre aknesider åre nesider da nesider om lf. åre åre nesider be om åre 3D Elekroner be be Marins om 22 nesider Sommerf nærmer! åre nesider be nesider be om Crum Frisør Blomr 07 om 03 Eidomsformidlin 3D Elekroner Marins Kjøreskole 51 Leer 22 Crumsklinikk Kommune Rør Beae Noabe 43 & Elekriske Eidomsformidlin TAPETSERER Sericer 51 Leer Ufører rør- rin Ukjsøe Crum Frisør Blomr Pon 0 03 Beae Rør & Elekriske , 20 da 10 20, 20 da blomh , 20 da e Crumsklinikk Kommune Noabe Crum Naurproduker Blomr, 07 da 03 da, i ulbele, apesericer malin Enerihu Spor & Friid10 20 Frisør Daa Kjøreskole Pon 0 Crumsklinikk Kjøreskole Kommune Sericer Noabe Tidliere i 3D Elekroner 3DElekroner Elekroner Foball 3D Marins Kjøreskole 22, 5 5/(**(5$5%(,'( ul, epoxymalin Elekroner TrafikD Marins Seinmaerialer, rus 3D D Marins c 2* 25( 2'5$* Synsam 85 3D Elekroner Elekroner Marins Kjøreskole 22 3D Elekroner Marins Kjøreskole Trafik B Spor & Friid Naurproduker Daa Pon sore oppdra reprører, indusi Eidomsformidlin Enerihu 10 Eidomsformidlin Eidomsformidlin 51 Leer Eidomsformidlin L 51 Eidomsformidlin 51 Leer Leer sms GRROTANDELEN Tannlee Hee Tan Klær Synsam byela priae i hele Follo. Eidomsformidlin Leer 85 &Eidomsformidlin Naurproduker L Enerihu Spor Friid 41 Emberland Daa 14 Beae Beae Rør&& Elekriske Beae R Beae Rør Elekriske Elekriske Beae 54 Tannlee Hee Emberland Tan Klær åre nesider be om Synsam 85 lf. 17 Le Cafe us Apoek 59 e-pos Beae 20 Beae Rør & Elekriske 43 R Crum Frisør CrumFrisør Frisør Blomr Crum Frisør 07 Le Cafe Blomr us Apoek Blomr 54 Tannlee Hee Emberland Tan Klær Crum 03 Crum Crum Frisør Frisør Crum Frisør Blomr 07 Blomr Le Cafe us Apoek 57 Crumsklinikk Crumsklinikk Kommune Kommune Sericer Noabe Crumsklinikk Kommune Sericer Noabe Neso Crumsklinikk Sericer Noabe Crumsklinikk 01 Crumsklinikk 01 04Crumsklinikk Kommune Sericer Noabe Kommune Sericer Noabe Neso Konfirmasjon er lies aller iki daer, i Pon Pon 0Pon bør, da Pon Pon Spiskammer har rekke bud du ikke å lipp. Enerihu Spor & Daa Friid EnerihuSpor Spor&&&Friid Friid Conaineruleie Naurproduker Daa Enerihu Spor & Friid Naurproduker Enerihu Daa 14 Enerihu Naurproduker Spor Friid i Foball Enerihu SporTidliere & Friid Enerihu Naurproduker Daa Spor & Friid Naurproduker Daa 3D Elekroner Marins Kjøreskole Borkjørin fall Synsam Synsam Synsam Nesodd 85 - Konfirmasjonsbuffe 41 De er ij id for å planlee d sore sommerf, Spiskammer rer Selskapsma søe, i rasroandel OSS!! kan e dere med dere rer. Horfor ikke jøre noe hel spessiel i år!?! Ta konak med oss i da la oss inspirere de! Er klar Konfirmasjonsf? rer søe, i rasroandel OSS!

11 f ballis dea Naero spnin? Scan kod besl e møe med auorir rådier direke Uan spareperspeki. har fondssparin som pasr for de. Med dea Plan-fond eler du risikoprofil sparehorison ms i sører for opimal fornin undereis. Du eler l hor sor andel sparebeløpe du il plasre i aksjer, el fra 0 1 %. Snakk med auorir rådier i da, så finner i de fonde som pasr for de. Rin 0 al møe besøk oss nordea.no Gjør de muli

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

2006/23 Notater 2006. Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

2006/23 Notater 2006. Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk 006/3 Noaer 006 Terje Teeirem Sæer o nebri T. Holmen Noaer Prisines or biluleie Sesjon or by- o jenesesaisi nnhol. nnlenin o osummerin.... nernasjonale erariner...3 3. Besrielse a bransjen...3 3. Poulasjon...3

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Jens Pe er Skaug Foreningsleder. Sarah Beate Hernæs Sponsoransvarlig

Jens Pe er Skaug Foreningsleder. Sarah Beate Hernæs Sponsoransvarlig Vil du lære mer om Kjære leser, Ønsker du å være en ung aksjonær? Foreningen Unge Aksjonærer jobber med å spre informasjon om aksjer, økonomi og næringsliv blant unge, og vårt mål er at flest mulig får

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

FOR ALLE. Dyr forsikring for ungdom Side 11. Forsiktig biloptimisme Side 6 og 7. Rudolf kjører Opel Siste

FOR ALLE. Dyr forsikring for ungdom Side 11. Forsiktig biloptimisme Side 6 og 7. Rudolf kjører Opel Siste Nr. 6 Desember 2008 Bil FOR ALLE ET BLAD FRA BILFORHANDLERNE I HALDEN 220 damer hos Jensen & Scheele Jensen & Scheele inviterte til en helaften kun for damer. Damenes Aften ble en meget vellykket kveld

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER!

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER! MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER! 03 04 06 10 12 13 14 16 20 22 24 26 28 30 Kjære miljøagent! Miljønytt TEMA: Penger Miljøagent Ravn Miljøjournalisten

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer