DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President FRA NORGES SKYTTERSTYRE Hans O. Kveli, Sindre Undseth, Jarle Tvinnereim, Jon G. Hofstad, Henning Ivarrud, Janne Kornbrekke og Morten Bjerknæs FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund og Terje Vestvik Sak 41/2009 Møte med dirigentene for Skyttertinget 2009 Skyttertingets møtedirigenter, Inge Hoff og Svein Furuseth, deltok i møtet. Kjøreplan for Skyttertinget ble lagt fram og gjennomføringen av Skyttertinget ble drøftet. Sak 42/2009 Tjenestelister for Norges Skytterstyre under LS Det ble foretatt en arbeidsfordeling for Skytterstyrets oppgaver under Landsskytterstevnet Sak 43/2009 Formelle krav til lagskyttere I forbindelse med avholdelse av årets landsdelskretsstevner i baneskyting, ble det aktualisert en problemstilling i forhold til om det var mulig å delta på samlagsskyting selv om man for øvrig ikke var deltaker på stevnet. Dette har på Landsskytterstevnet tidligere vært praktisert slik at man måtte være påmeldt på stevnet for å kunne delta i samlagsskytingen. Regelverket vi har i dag regulerer ikke dette, men da det har vært uenighet om praksis ser administrasjonen at det er nødvendig å regulere dette i Skytterboka. Administrasjonen ser i utgangspunktet ingen problemer med at skyttere som for øvrig ikke deltar på stevnet, likevel kan delta i lagskytingen. På Landsskytterstevnet har det vært tilfelle at skyttere som ikke har rukket å delta på innledende skyting, har vært ønsket som

2 lagskyttere for samlaget senere i stevneuka (Eks. skyttere som har vært på internasjonale mesterskap i LS-uka). Praksis med å avvise dette har vært p.g.a. at de ikke har vært registrert som deltakere på stevnet, og således måtte blitt gitt en særbehandling i forhold til resultatservicesystemet. Det har videre vært argumentert med at det burde være et formelt krav til en lagskytter, at man for øvrig deltok på innledende skyting i samme stevne. Administrasjonen konkluderer imidlertid med at man åpner opp for at det er mulig å delta på lagskyting uten at det skal være krav om deltakelse på stevnet for øvrig. Hvis dette bidrar til at flere samlag/lag kan stille i lagskytinger er dette positivt. I forhold til LS, forekommer dette ønske så sjeldent, at dette er mulig å løse når man tar høyde for dette i resultatservicesystemet. Skytterbokas punkt Samlagsskyting gis følgende tillegg: Det er ikke krav om at en skytter må ha deltatt i innledende skyting for å delta i samlagsskyting på Landsskytterstevne/Landsdelskretsstevne. Sak 44/2009 Omsetning av sikkerhetsskap Raufoss a/s er et firma etablert i Raufoss industriområde som blant annet ønsker å levere sikkerhetsskap til skyttermarkedet. Ny våpenforskrift er nå trådt i kraft (1. juli 2009). Her kreves det som forventet sikkerhetsskap fra første våpen av. Våpeneiere har ett år på seg til å oppfylle forskriftens krav. Det ansees positivt at det etablerer seg flere tilbydere i markedet. Med det vil forhåpentligvis det bli en overkommelig sak å sikre våpen eller vital del i godkjent sikkerhetskap. DFS, med sin salgsavdeling, er kontaktet av Raufoss a/s (har ikke noe med Nammo å gjøre) med intensjon om å få DFS v/skytterkontoret med i et omsetnings-/ markedsføringsarbeid for firmaet. I tidligere vurderinger av DFS salgsvirksomhet har man konkludert med at DFS ikke bør konkurrere med det salgsmarked som forsyner skytterne med diverse rekvisita, med unntak av våpen og ammunisjon. Begrunnelsen til dette har vært at det etter alt å dømme tjener skyttersaken best at vi ikke undergraver den kultur som disse til sammen representerer i landet. Dette representert med børsemakerarbeid, ladeutstyr, skytterbekledning, skytterrekvisita med mer, og faglige diskusjoner og spørsmål. Sikkerhetsskap distribueres allerede i miljøet. Det finnes forskjellige produsenter med varierende priser og kvaliteter. Administrasjonen ser ikke at det nå er kommet inn nye momenter som endrer vår holdning til engasjement i salgsvirksomhet av denne art. For første gangs introduksjon til markedet

3 har vi solgt plass på storskjerm på LS til markedsføring av produktene fra Raufoss a/s. Vi har også veiledet dem med å skaffe stand på LS. Forøvrig har vi anbefalt at markedsføringen bør gå til skytterlagene direkte, hvor det eventuelt kan avtales salg/priser og andre betingelser i et selvstendig arbeid, uten sentral medvirkning fra DFS. Vi har dog tatt det forbehold at saken tas opp i Norges Skytterstyre hvor eventuelt andre bestemmelser kan bli gitt. Administrasjonen konkluderer imidlertid med at vi ikke bør engasjere oss utover det som er beskrevet ovenfor. Skytterkontorets salgsavdeling skal ikke engasjere seg i markedsføring eller omsetning av sikkerhetsskap. Skytterkontoret skal imidlertid informere om bestemmelsene i Våpenforskriften vedrørende privat oppbevaring av våpen. Sak 45/2009 Krav om betaling for vernepliktig soldat Administrasjonen ble i 2008 varslet pr brev fra Forsvaret om at inndekning av kostnader for bruk av vernepliktig personell ble vurdert. Etter en tids stillstand i saken mottok vi 19.mai 2009 faktura hvor kravet ble materialisert i en kostnad på kr 15583,33 pr måned + mva. Soldatens arbeidsoppgaver består i grove trekk i: Hente post - Holde orden på ekspedisjonen og kopirommet og etterfylle materiell begge steder - Motta bestillinger og effektuere disse - Pakkerutiner/pakkeoppdrag/kopieringsoppdrag utføres daglig etter oppdrag fra daglig foresatt - Vedkommende skal være en del av sentralbordtjenesten ved Skytterkontoret (støtte når de som har dette er fraværende el.). - Kan gis enkelt kontorarbeid dersom vedkommende er kvalifisert til det - Levere sivil post Det foreligger egen instruks for vpl. soldat Bruk av soldat ved ekspedisjonen har vi over tid hatt sterkt varierende erfaring med. Tidvis har vi vært uten bemanning, dels pga mangel på personell, og dels pga andre pålagte tjenstlige aktiviteter. Motivasjonen har variert fra meget god til pent sagt mangelfull. Vi har i tillegg til manglende evne/vilje også hatt belastning med opplæring av ny person med korte intervaller. Vi vurderer dette nå slik at de kostnader vi får rettferdiggjør en annen løsning. Denne ser vi for oss er en deltidsansatt, f. eks pensjonist, med en kostnad tilsvarende den vi nå har for den vernepliktige. Da får vi rent praktisk i hvert fall ut en halv stilling, kanskje mer.

4 Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere endring av staben ved Skytterkontoret slik at ekspedisjonen kan bemannes med en fast deltidsstilling eller engasjement av person på pensjonistvilkår. Sak 46/2009 Ny premie til LS fra ISS Landscaping SS Landscaping hadde tidligere premie til Norgesmesteren i felt. Dette var den gang en videreføring av tradisjonen fra tidligere Vaktmester Kompaniet A/S. For en tid tilbake ønsket ikke ISS Landscaping å fortsette denne avtalen og premien ble overtatt av Fokus Bank. Ved skifte av daglig leder i ISS Landscaping har det nå blitt gitt uttrykk for at man kunne tenke seg å gi en premie av tilsvarende kvalitet som før. Administrasjonen la fram alternative valg/muligheter for hva/hvem premien kunne gå til. Siden premien til Norgesmesteren nå er overtatt av Fokus Bank har ISS uttrykt ønske om at premien skal være et engangstrofè og skal gå til beste kvinne i NM feltskyting. I dag eksisterer et vandretrofè til beste kvinne i NM felt(brødrene Lohnes feltpokal). Det innføres et engangstrofè til beste kvinne i NM feltskyting, gitt av ISS Landscaping. Trofeet gis benevnelsen: ISS Landscapings premie. Oppsatt som fast premie fom Tilfaller beste kvinne i NM feltskyting. Sak 47/2009 Ankesaker under Landsskytterstevnet på Evje 1. Skytter nummer 6941, Svein Strandbråthen, har levert anke på avslått protest om at han fikk 5 treff på C25-figur på hold 3 i grovfeltrunden. Protest ble avsagt umiddelbart og skiva sjekket. Det ble funnet bare 5 skudd.

5 2. Anke fra skytter nummer 3754, Wenche Horten Skytter nummer 3754, Wenche Horten, har levert anke på avslått protest om at hun bare fikk 9 skudd registrert på sin 10-skudd. Skive kontrollert og ingen feil på elektronikken funnet. 3. Anke fra skytter nummer 8674, Knut Bakken Skytter nummer 8674, Knut Bakken, har levert anke på avslått protest om at han ikke fikk skyte da han kom 20 minutter for sent til opprop i grovfelten. Laget hadde forlatt oppropsteltet. Meldingssaker 1. Troféoversikt LS 2. Brev/forslag vedrørende ny klassesetting for senior 3. Brev fra Miljøverndepartementet 4. Notater fra Svein Knagenhjelm vedrørende overtagelse av skytebaner fra Forsvaret, samt møte i SFT i forbindelse med brev nevnt i punkt 3

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Utmeldingsproblematikk

Utmeldingsproblematikk Utmeldingsproblematikk enkeltproblemer som følge av sviktende etterspørsel etter spillerett på golfanleggene Rapport fra en arbeidsgruppe i NGF 8.januar 2010 1 1. Arbeidsgruppens oppgave Bekymringsmeldinger

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Dato: 29.04.2015 Vår referanse: 2015/902/347 Demokratene i Norge post@demokratene.no Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Partilovnemnda sendte 4. mars 2015 brev til Demokratene i Norge

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer