Royal Dutch Shell forventer bedre arbeidsmiljø med samordnet kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Royal Dutch Shell forventer bedre arbeidsmiljø med samordnet kommunikasjon"

Transkript

1 Microsoft Office system Kasusstudie av kundeløsning Royal Dutch Shell forventer bedre arbeidsmiljø med samordnet kommunikasjon Oversikt Land eller område: Nederland Bransje: Olje og gass Kundeprofil Royal Dutch Shell er en verdensomspennende gruppe energi- og petrokjemiske selskaper med virksomhet i mer enn 110 land og områder. Forretningssituasjon Shell hadde flere systemer og brukergrensesnitt for kommunikasjon. På grunn av kompleksiteten var de ansatte ofte avhengige av telefonsamtaler eller å gjennomføre møter ansikt til ansikt, noe som medførte kostbare forretningsreiser, når andre kommunikasjonsformer ville ha vært mer passende. Løsningen Shell implementerte en samordnet kommunikasjonsløsning basert på Microsoft Office Communications Server Denne løsningen innebærer at man benytter ett brukergrensesnitt til all kommunikasjon i sanntid. Fordeler Økt produktivitet Et mer fleksibelt arbeidsmiljø Økt global kommunikasjon Bedre samarbeid med tredjeparter Reduserte kostnader Vår hovedhensikt med å implementere Office Communications Server er å gi våre ansatte større fleksibilitet og øke verdiskapningen ved å sørge for et bedre arbeidsmiljø. Johan Krebbers, Group IT Architect, Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell har for øyeblikket flere leverandører av kommunikasjons- og samarbeidstjenester. Siden disse funksjonene ikke er integrert, kan de hemme effektiviteten i firmaets verdensomspennende arbeidsgrupper. Shell har valgt Microsoft Office Communications Server 2007 for å gjøre det mulig å benytte ett enkelt brukergrensesnitt til all kommunikasjon i sanntid, og dermed forbedre arbeidsmiljøet. Shell har for øyeblikket brukere som drar nytte av direktemeldinger og tilstedeværelse, og mer enn bruker talefunksjonene. Shell tester nå ut Office Communications Server 2007 R2, og når dette programmet er rullet helt ut, vil løsningen gi en integrert plattform for tale, video, direktemeldinger og webkonferanser for alle brukerne hos Shell. Shell vil kunne konsolidere omtrent 200 PBX-systemer og flere lyd- og videokonferansetjenester i én kostnadseffektiv løsning.

2 Situasjon Royal Dutch Shell har hovedkontor i Nederland, og er en verdensomspennende gruppe energi- og petrokjemiske selskaper har virksomhet i mer enn 110 land og områder. Selskapet er et av verdens største energiselskaper i privat sektor, med en årsinntekt på USD 356 milliarder i Shell er overbevist om at olje og gass vil spille en vesentlig rolle når det gjelder det globale energibehovet for økonomisk utvikling i mange tiår fremover. Selskapet har som mål å utvinne og levere disse ressursene på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte. Shell produserer også bitumen og raffinerte produkter og kjemikalier, transporterer naturgass, driver handel med gass og elektrisitet og utvikler fornybare energikilder. Selskapet har det største detaljistnettverket i verden med Shell-stasjoner i mer enn 90 land, som betjener millioner av kunder hver dag. Globale utfordringer Nyskapende løsninger for kommunikasjon og samarbeid er svært viktige for selskapets ansatte, som arbeider i mer enn 110 land og områder, på steder så forskjellige som oppstrøms oljeletingsområder, nedstrøms raffinerier og meglerbord. Store prosjekter avhenger av samarbeid mellom enkeltpersoner som er langt fra hverandre, i Nederland, USA, Sibir og Nigeria. I de senere år har selskapet i økende grad fokusert på samarbeid og partnerskap med tredjepartsorganisasjoner, dette øker brukerfellesskapet til personer. Åtti prosent av arbeidsgruppene våre er globale arbeidsgrupper, med medlemmer på flere steder rundt om i verden, forklarer Johan Krebbers, Group IT Architect for Royal Dutch Shell. Vi må tilby samarbeidsfunksjoner i verdensklasse, slik at våre ansatte kan arbeide på et globalt nivå. Shell krever pålitelige og sikre kommunikasjonsverktøy for Shell-ansatte og eksterne partnere. E-post er den tradisjonelle metoden, men sanntidskommunikasjon som konferanser, direktemeldinger (DM) eller telefonsamtaler kan ofte være mer effektivt. Shell bruker allerede samordnede kommunikasjonsløsninger for e-post, direktemeldinger og tilstedeværelse fra Microsoft, men er avhengig av andre teknologier når det kommer til talemeldinger og konferanser. Tale Når det gjelder telefoni og talekommunikasjon, benytter Shell en tradisjonell infrastruktur i telefonsentralsystemene. Inntil nylig anbefalte selskapet leverandører av telefonsentralsystemer til de verdensomspennende datterselskapene sine. Siden lokale avgjørelser har vært basert på tilgjengelighet og utstyrskostnader, er resultatet at det har blitt benyttet flere hundre ulike telefonsentralsystemer fra mange ulike leverandører. Vi har kanskje 100 eller 200 telefonsentralsystemer rundt om i verden, siden vi har mange kontorer, og hvert kontor har sitt eget miljø, forklarer Krebbers. Et annet problem er at systemene bare tilbyr telefoni, de støtter altså ikke et integrert miljø. Det er ikke integrert med resten av brukeropplevelsen. Konferanser Andre kommunikasjonsformer hos Shell bruker også flere systemer og har unike brukergrensesnitt. Ca Shell-brukere er registrert som verter for lydkonferanser ved hjelp av en ekstern konferanseleverandør. Når det gjelder videokonferanser er selskapet avhengig av flere ulike leverandører, og det finnes mange videokonferanserom på avdelingskontorer over hele verden. Mange ansatte synes imidlertid at det blir for tidkrevende å konfigurere en videokonferanse, og mange foretrekker lydkonferansetjenester. Siden det er flere

3 videokonferanseleverandører, dannes det også kommunikasjonsøyer. Vi har disse funksjonene i dag, men det blir ikke sett på eller håndtert som et integrert miljø. De ansatte har et verktøy for lydkonferanser, et annet for videokonferanser, og noe annet igjen for data, alt dette er isolerte verktøy i stedet for ett samordnet verktøy, bemerker Krebbers. Bruk av så mange ulike teknologier bidrar selvsagt til at selskapets totale kostnader øker. Når man tar i betraktning de nye fremskrittene innen VoIP-teknologi (Voice over Internet Protocol), har det ikke lenger noen hensikt for Shell å kjøre to separate systemer for talekommunikasjon og databehandling. Planen vår er å innføre et forenklet miljø hvor man kan bruke ett enkelt brukergrensesnitt til tale, video, direktemeldinger og all annen sanntidskommunikasjon. sier Krebbers. Krebbers understreker imidlertid at selskapet har en kommunikasjonsstrategi som fokuserer på mer enn bare kostnader. En av våre største utfordringer er å få tak i enestående eksperter, deriblant tredjepartskonsulenter og fellesforetak, når og hvor de enn måtte være, sier Krebbers. Vårt primære mål med samordnet kommunikasjon er derfor å gi personalet et bedre arbeidsmiljø. Krebbers peker på at samordnet kommunikasjon betyr mye mer enn større grad av samarbeid mellom selskapets ansatte. For at den skal være virkelig vellykket, må den støtte et økende antall partnerskap med partnere i energibransjen, konsulentfirmaer og individuelle eksperter. Dette er særlig viktig etter hvert som letingen etter olje og gass fører oppstrømsaktivitetene og letearbeidet til stadig fjernere steder hvor selskapet er avhengig av lokal ekspertise og andre spesialister. Partnerskap spiller også en viktig rolle i jakten på alternative energikilder, hvor man finner ekspertise og kunnskap hos mindre virksomheter og nye aktører i energibransjen. Løsningen I 2008 fullførte Shell implementeringen av Microsoft Office Communicator 2007 til alle sine brukere, deriblant støttede leverandører og partnere. Alle disse brukerne kan dra nytte av direktemeldings-, tilstedeværelses- og webkonferansefunksjonene i Microsoft Office Communications Server 2007, sistnevnte er bare tilgjengelig for en del av brukerne. Shell valgte å implementere Office Communications Server 2007 og Office Communicator fordi programmene integreres i det eksisterende arbeidsmiljøet i selskapet, som omfatter e-post- og samarbeidsprogramvaren i Microsoft Office SharePoint Server og Microsoft Exchange Server Office Communications Server 2007 er en av hjørnesteinene innen samordnede kommunikasjonsløsninger fra Microsoft, som har funksjoner for direktemeldinger, tilstedeværelse og stemmekommunikasjon samt lyd-, video- og webkonferanser. Vi så hvor enkelt det ville være å integrere brukergrensesnittet i resten av skrivebordsaktivitetene, som for eksempel Exchange Server og SharePoint Server, forklarer David Griffiths, Senior Infrastructure Consultant, Royal Dutch Shell. Hele skrivebordsmiljøet er integrert. Shell er også i gang med utrulling av lyd- og videofunksjonene i Office Communications Server for å oppfylle målet om å ha ett brukergrensesnitt for all sanntidskommunikasjon. I slutten av 2008 brukte av Shells ansatte node-til-nodelydkommunikasjon og bruke videokonferanser for skrivebordet. I tillegg brukte ansatte den programvarebaserte telefonen i Office Communicator som primærtelefon. Våre ansatte som bruker talefunksjonene i dag, er ledere som reiser over

4 hele verden. Neste år starter vi utrulling av talefunksjonalitet til alle brukerne våre, sier Krebbers. Vi vil gi de ansatte et nytt lokalt telefonnummer basert på Office Communications Server, som skal brukes til daglig talekommunikasjon. Når dette er innført og testet, begynner vi å fjerne de eksisterende telefonene i telefonsentralsystemene. Shell kommer til å implementere talefunksjonaliteten i Office Communications Server på avdelingskontorer som bruker en overlappingstjeneste, slik at lokale telefonnumre kan benyttes. De første stedene for implementering vil være nye Shell-kontorer, steder hvor vi trenger ekstra kapasitet, eller steder hvor vi har behov for å bytte ut telefonsentralsystemet, forteller Krebbers. Selskapet vil også bruke SIP-overføring (Session Initiation Protocol) for å forenkle installasjonsprosessen. Ved hjelp av SIP-overføring kan organisasjoner overføre telefonitrafikken fra firmanettverket til en nettverkstjenesteleverandør over en IP-tilkobling. SIP-overføringsleverandører tilbyr DID-områder (Direct-Inward Dial) for ulike land, slik Shell gjennom denne tilkoblingen kan betjene flere land med de ulike DID-områdene. Shell gjør forberedelser for å installere talekommunikasjon basert på Office Communications Server 2007 R2 for mange kontorer. Dette vil være tilgjengelig fra februar Denne løsningen tilbyr flere talefunksjoner som er viktige for sluttbrukerne på disse kontorene, for eksempel responsgrupper og Office Communicator Attendant. Office Communicator Attendant er et intuitivt, integrert program for anropsbehandling (deltakerkonsoll), som bidrar til nøyaktig og raskt anropshåndtering og -dirigering for kundebehandlere. Ved hjelp av responsgrupper settes innkommende anrop i kø og dirigeres til angitte agenter basert på forhåndsdefinerte rutingsregler. Mange Shell-avdelinger benytter allerede deltakerkonsoller og responsgrupper, disse funksjonene vil derfor gjøre det mulig for Shell å installere løsningen på enda flere kontorer. Dette er talefunksjoner, og hvis vi skal bytte ut telefonsentralsystemene på lang sikt, må vi opprettholde de funksjonene som per i dag er tilgjengelige i telefonsentralsystemene, forklarer Griffiths. Jeg tror at det er den virkelige fordelen med Office Communications Server R2, at den legger til nye funksjoner i det eksisterende produktet. Shell kommer også til å installere node-til-nodelydfunksjoner til ytterligere brukere i første halvdel av Etter at Office Communications Server 2007 R2 er implementert, vil Shell gjøre det mulig for de ansatte å bruke lydkonferanser på serveren, i stedet for å være avhengig av tredjeparts lydkonferansebroer. Ved å bruke lydkonferanser via Office Communications Server kan brukerne på en enkel måte planlegge konferanser ved hjelp av Microsoft Office Outlook meldings- og samarbeidsklienten. Shell har også planer om å installere videofunksjoner. De forbedrede videofunksjonene i Office Communications Server 2007 R2, for eksempel støtte for HD-video, vil erstatte eksisterende tjenester. Shell håper å se en økning i bruk av node-tilnode-videokonferanser direkte fra brukernes skrivebord, ved hjelp av Office Communications Server, i tillegg til en økning i bruken av samarbeids- og konferanseenheten Microsoft RoundTable fra konferanserom. Begge disse alternativene vil bidra til å redusere antallet kostbare videokonferanserom som er nødvendig i selskapet. Selskapet har for øyeblikket 600 slike rom, og venter at dette antallet vil synke dramatisk. Shell vil også bruke Office Communications Server til å gi brukerne en mer konsekvent konferanseopplevelse. Planen er at alle møterommene også skal støtte videokonferanser, som kan gjennomføres via en Roundtable-enhet. Brukeren kan deretter velge om det skal gjennomføres et lydanrop eller et videoanrop.

5 Shell kommer til å implementere organisasjonsnettverksfunksjonene i Office Communications Server, for å gjøre det enklere å kommunisere med partnere og leverandører. Ved hjelp av organisasjonsnettverk kan personer i andre organisasjoner som bruker direktemeldingsløsninger fra andre produsenter enn Microsoft, delta i direktemeldingssamtaler og bruke tilstedeværelsesfunksjonene i Office Communications Server Fordeler Implementeringen av Microsoft Office Communications Server 2007 og Office Communicator 2007 gir Shell-ansatte og eksterne parter et brukervennlig grensesnitt med et samordnet sett med kraftige kommunikasjonsverktøyer. Disse omfatter direktemeldinger, VoIP, og lyd-, video- og webkonferanser. De ansatte kan arbeide mer fleksibelt og kommunisere effektivt, både mens de er på farten og fra eksterne steder. Ved å innføre en sentralisert infrastruktur basert på Microsoft-teknologi for VoIP, meldingsutveksling og samarbeid, regner Shell med å redusere driftskostnader, tidsbruk og reisekostnader. Selskapet regner også med å kunne redusere kostnader ved å gradvis avvikle det eksisterende telefonsentralsystemet og gå helt over til VoIP-telefoni. Effektive og strømlinjeformede kommunikasjonsformer øker produktiviteten Shell-ansatte vil kunne få tilgang til alle kommunikasjonsverktøyene fra bord- eller smarttelefonen ved hjelp av Office Communicator 2007-klienten. Tale, direktemeldinger, og lyd-, video- og webkonferanser utføres ved hjelp av et velkjent, intuitivt grensesnitt. Vår hovedhensikt med å implementere Office Communications Server er å gi våre ansatte større fleksibilitet og øke verdiskapningen ved å sørge for et bedre arbeidsmiljø, sier Krebbers. De Shell-ansatte vil i tillegg kunne veksle mellom de ulike kommunikasjonskanalene på en enkel måte. Hvis en direktemeldingssamtale utvikler seg til å bli en mer detaljert drøfting, kan brukeren for eksempel utføre et taleanrop ved ganske enkelt å klikke ikonet til personen som brukeren ønsker å snakke med. Office Communications Server 2007 danner også grunnlaget for et mer effektivt arbeidsmiljø, da de ansattes telefonnumre og talemeldinger ikke er knyttet til en bestemt telefonenhet. Nå kan de ansatte bare klikke ikonet til personen de vil kontakte, og Office Communications Server 2007 dirigerer anropet dit vedkommende er logget på. De ansatte setter pris på å kunne bruke Office Communications Server til å foreta telefonanrop enten de er hjemme eller på reiser, sier Krebbers. Ekstern tilgang fremmer fleksibilitet på arbeidsplassen Utfordringene når det gjelder letearbeid, er at vi har ansatte spredt over hele verden for å lete etter olje og gass, sier Krebbers, så vi har behov for å gi dem effektive og fleksible arbeidsverktøy. Ved hjelp av Office Communications Server 2007 kan Shell sørge for at størstedelen av personalet får alle fordeler med samordnet kommunikasjon, fra ansatte som arbeider i eksterne kontorer til de som har base på hovedkontoret og i regionale avdelinger. Ansatte som reiser med bærbare datamaskiner vil også kunne bruke alle tale-, direktemeldings- og tilstedeværelsesfunksjonene, så lenge de har en Internett-forbindelse som de kan bruke til å koble til ett av de globale datasentrene.

6 Informasjon om tilstedeværelse gjør global kommunikasjon raskere Siden Shells ansatte arbeider i ulike tidssoner og på ulike steder, er det svært viktig for dem å kunne kommunisere effektivt med sine kolleger. De ansatte kan nå finne ut om en kollega er pålogget, borte fra kontoret eller opptatt, ved å se på tilstedeværelsesikonet ved siden av vedkommendes navn i Office Communicator Denne funksjonen gjør det mulig for de ansatte å avgjøre hvordan de enklest mulig kan kontakte en kollega. Krebbers sier: Ved hjelp av Office Communicator 2007 vil en ansatt i Nigeria få umiddelbart greie på om en kollega i Sibir eller Nederland er tilgjengelig, og hvilken metode som er best for å kontakte vedkommende. Det er et oversiktlig miljø for brukeren. De ansatte reagerer positivt på denne muligheten. Informasjon om tilstedeværelse i Office Communications Server 2007 er en av de mest brukte funksjonene, sier han. En sentralisert infrastruktur reduserer kostnadene Et sentralisert VoIP-system for Shell, basert på Microsofts løsninger for samordnet kommunikasjon, vil redusere kostnaden og kompleksiteten ved å administrere flere telefonsentralsystemer på kontorer globalt. Det vil sentralisere all anropsstyring, alt samarbeid og alle administrasjonsservere til tre datasentre. Shell regner med å fjerne mer enn 200 telefonsentralsystemer i løpet av årene som kommer. Bruk av SIP-overføringsfunksjonaliteten i Office Communications Server 2007 R2 i datasentrene gir betydelige kostnadsbesparelser. Hvis vi ikke bruker SIP-overføring, vil vi måtte sette inn gatewayer og formidlingsservere alle steder der Shell er lokalisert, noe som vil være svært kostbart og vanskelig å administrere, forklarer Griffiths. En annen fordel med SIP-overføring er at det er enkelt å gjennomføre. Vi kan ha forbindelse med SIP-overføringsleverandøren i datasentrene våre, slik at all utgående telefontrafikk går gjennom SIP-linjene på disse stedene. I stedet for at det påløper samtalegebyrer i hvert land, påløper det nå samtalegebyrer på tre eller fire steder globalt sett. Vi kan samle opp numre og oppnå bedre avtaler. Shell vil også oppleve kostnadsbesparelser som et resultat av konsolideringen av lyd- og videokonferanser til Office Communications Server. Shell har for øyeblikket mer enn 600 videokonferanserom, og venter at dette antallet vil bli redusert etter hvert som videofunksjonaliteten i Office Communications Server blir implementert. Shell forventer å redusere utgiftene til den vertsbaserte lydkonferansetjenesten betydelig etter hvert som brukerne går over fra lydkonferanser til broer i Office Communications Server. Krebbers oppsummerer: Vi har helt opplagt gjennomført kostnadsbesparelser, men den største fordelen er at brukerfellesskapet oppnår større fleksibilitet gjennom et bedre arbeidsmiljø. Den forenklede infrastrukturen gjelder også for telefoni. Når Shell overfører brukerne fra bordtelefoner til programvarebaserte telefoner, sparer selskapet kostnadene til telefoner og kostnadene i forbindelse med administrasjonen av dem.

7 Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon om Microsofts produkter og tjenester, kan du ringe Microsoft Sales Information Center på +(800) (bare USA). I Canada kan du ringe Microsoft Canada Information Centre på +(877) Kunder som er døve eller hørselshemmet, kan nå Microsofts teksttelefontjeneste (TTY/TDD) på +(800) i USA eller +(905) i Canada. Utenfor USA og Canada kan du kontakte din lokale Microsoft-forhandler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Internett, går du til: Microsoft Office-systemet Microsoft Office system er forretningsverdenens foretrukne miljø for informasjonsarbeid og inneholder de programmene serverne og tjenestene som hjelper deg med å forvandle informasjon til effekt. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Office system, kan du gå til: Hvis du vil ha mer informasjon om Royal Dutch Shells produkter og tjenester, kan du besøke webområdet på: Programvare og tjenester Microsoft Office Microsoft Office Communications Server 2007 Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Microsoft Office Communicator 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Servers produktportefølje Microsoft Exchange Server 2007 Teknologier Microsoft Office Communicator Web Access Maskinvare Microsofts enheter som er kvalifisert for samordnet kommunikasjon, gir en optimal brukeropplevelse og økonomiske fordeler: bredt lydspekter, Plug and Play-installasjon og sømløs integrasjon med Microsoft Office Communicator Polycom CX200 USB-telefon Jabra GN2000 NC USB-hodetelefon Microsoft RoundTable Dette kasusstudiet er bare til informasjonsformål. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER INDIREKTE, I DETTE SAMMENDRAGET. Dokumentet ble publisert i januar 2009

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Hvordan bruke Skype for Business Innhold Introduksjon... 2 Mange funksjoner... 2 Oppstart... 3 Bli kjent med programmet... 3 Direktemeldinger... 4 Direkte kontakt via Skype for Business

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

Coca-Cola Enterprises takler konkurransen ved hjelp av Microsoft Online Services

Coca-Cola Enterprises takler konkurransen ved hjelp av Microsoft Online Services Microsoft Online Services Kasusstudie av kundeløsning Coca-Cola Enterprises takler konkurransen ved hjelp av Microsoft Online Services Oversikt Land eller område: Hele verden Bransje: Forbruksvarer, detaljhandel

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med!

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Bedriftsnett Bedriftsnett er en moderne kommunikasjonsplattform for mobil og IP-telefoni. Her har vi samlet alle tjenestene bedriften trenger for

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork?

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 HURTIGSTARTVEILEDNING Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombinerer direktemeldingstjenester med tilgjengelighetsfunksjoner

Detaljer

Flyselskap øker produktiviteten og forbedrer servicen med administrasjon av webinnhold

Flyselskap øker produktiviteten og forbedrer servicen med administrasjon av webinnhold Microsoft Office System Kasusstudie for kundeløsninger Flyselskap øker produktiviteten og forbedrer servicen med administrasjon av webinnhold Oversikt Land eller region: USA Bransje: Transport Kundeprofil

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen Løsningsarkitekt Unified Communications stale.hansen@atea.no Unified Communications Trender i markedet OCS med med Telenor IPT Atea som leverandør Unified Communicaton

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

Skype4B. Next Generation Skype Room

Skype4B. Next Generation Skype Room Skype4B Next Generation Skype Room Advania er et nordisk selskap med over 1000 ansatte og ett bredt leveransefelt med spisskompetanse på Microsoft. Advania er også en av de fremste leverandørene innen

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Oppdatert programvare er nøkkelen til sikkerhet 83 % [1] av de 10 største skadeprogrammene kunne vært unngått med oppdatert

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN LA PRESENTASJONENE BLI TIL SAMTALER, GI IDEENE KREATIVT UTLØP OG GJØR EFFEKTIVITET TIL PRODUKTIVITET. LAGE, SAMARBEIDE OG DELE

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number services, webtilgang

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number services, webtilgang OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number services, webtilgang Hurtigveiledning R6.0 One Number Services One Number Services leverer viderekoblingstjenester slik at brukerne enkelt kan kontrollere,

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Comendo Norge AS I samarbeid med Office Center Hønefoss AS Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Hvem er Comendo? 10 år 1. november 2011 Fokus på SaaS Ca 100 ansatte Danmark Norge Sverige USA

Detaljer

Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING

Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING Forvaltning av sveisekvalitet WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING 4.10.2017 Forvaltning av sveisekvalitet ENESTÅENDE SVEISEKVALITETSKONTROLL OG DIGITAL DATAINNSAMLING I dag stilles det stadig flere krav

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC)

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) Norsk PURE IP COMMUNICATIONS GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

E. Brent Kelly, Senior Analyst & Partner, Wainhouse Research Marty Parker, Principal, UniComm Consulting, LLC. Oppdatert i august 2009

E. Brent Kelly, Senior Analyst & Partner, Wainhouse Research Marty Parker, Principal, UniComm Consulting, LLC. Oppdatert i august 2009 Det overbevisende argumentet for konferanseløsninger Hvordan konferanseløsninger kan hjelpe organisasjoner med å forbedre resultatene og redusere kostnadene i en utfordrende økonomisk situasjon E. Brent

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS MODULER Mango introduksjon av Nokia Lumia 800 og Nokia Lumia 710 Strategi Nøkkelløsninger Q & A NOKIAS STRATEGI I B2B De beste arbeidstelefonene Ha partnerskap

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Qosmio: Hør forskjellen

Qosmio: Hør forskjellen Qosmio: Hør forskjellen PERSONAL COMPUTER LCD TV WITH TM TRUBRITE DISPLAY HDD/DVD Qosmio forbedret lydopplevelse RECORDER VIRTUAL SURROUND Med lanseringen av Qosmio, et mobilt underholdnings- og informasjonssystem,

Detaljer

1. Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox

1. Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox Stein Meisingseth 28.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3002 1.

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Våren 2015 Microsoft Lync 2011 For Mac-brukere IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Innhold 1 Pålogging... 2 2 Kontaktlisten... 2 Finn en person eller slå et nummer... 2 Legge til en kontakt... 2 Opprette

Detaljer

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligente løsninger for I Europa står bygninger for 40 prosent av det samlede energiforbruket. Sykehus har et spesielt stort

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer