Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009"

Transkript

1 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN JUNI

2 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt representantene side 4-5 Sakliste side 6 Sak 2. Årsberetning HR IKS side 7 Årsberetning HR IKS side 8 10 Sak 3. Årsoppgjør HR IKS side 11 Årsoppgjør HR IKS side Revisjonsberetning side 19 Kontrollutvalget sin godkjenning side 20 Sak 4. Sekretariatets budsjett side 21 Sekretariatets budsjett side 22 Fordeling medlemskommunene side 23 Sak 5-6. Valg side 24 Sak 7-9. Valg side 25 Sak. 10. Vedtektsendring side 26 Sakliste HR Årsmøte side 27 Sak 2. Årsmelding side 28 Årsmelding med vedlegg side Sak 3-4. Valg side 70 Sak 5. Vedtektsendring side 71 Sak Orienteringer side 72 2

3 REPRESENTANTSKAPSMØTE HELGELAND REGIONRÅD IKS ÅRSMØTE HELGELAND REGIONRÅD LEIRFJORD HELGELAND HOTELL JUNI TIDSPLAN Kl Innsjekking og kaffe Helgeland Hotell Kl Representantskapsmøte Helgeland Regionråd IKS Kl Nasjonal Turistvei v/steinar Skaar, delprosjektleder, hovedansvarlig for turistvegstrekningen Helgelandskysten sør Kl Avslutnings 1.dag. Kl Årsmøtemiddag Kl Frokost Kl Representantskapsmøte Helgeland Regionråd IKS og årsmøte forsetter Rekruttering/ arbeidsinnflytting v/ Tom Pettersen KS Orientering vedrørende overføring av øvrige riksveger til Nordland fylkeskommune v/ Statens vegvesen Region nord Orientering om KS v/ Elin Bye dagleder KS Nordland og Jann-Arne Løvdahl leder KS Nordland Status Toven v/ Jann Arne Løvdahl, Styreleder i Helgeland Veiutvikling AS Status Partnerskapsprogrammet, handlingsplan 2009, v Ivan Haugland, leder beslutningsgruppen Kl Avslutning Kl Lunsj og heimreise 3

4 OVERSIKT REPRESENTANTER MED RETT TIL Å MØTE I HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Alstahaug kommune: Ordfører Stig Sørra Opposisjonsleder Arnt Sverre Jakobsen Rådmann Edith Holand (x) Dønna Kommune: Ordfører Ingunn Laumann Opposisjonsleder Dag Ragnar Pettersen Rådmann Tore Westin (x) Herøy kommune: Ordfører Arnt Frode Jensen Opposisjonsleder Vegar Dalen Rådmann Roy Skogsholm (x) Leirfjord Kommune: Ordfører Ivan Haugland Opposisjonsleder Kai Rune Nersund Rådmann Runar Kristiansen (x) Lurøy kommune: Ordfører Carl Einar Isachsen jr. Opposisjonsleder Bjørnar Skjæran Rådmann Anna Pauline Aakre (x) Rødøy kommune: Ordfører Olav Terje Hoff Opposisjonsleder Aud Steinrem Johansen Rådmann Kolbjørn Lorentsen (x) 4

5 Træna kommune: Ordfører Aina Willumsen Opposisjonsleder Idar Holmen Rådmann Aud Brenna Evjen (x) Vefsn Kommune: Ordfører Jann-Arne Løvdahl Opposisjonsleder Ronny Dorp Rådmann Magne Pettersen (x) Valgkomité: Ronny Dorp, Vefsn Bjørnar Skjæran, Lurøy Aud Steinrem Johansen, Rødøy (x) (x) (x) Kontrollkomité: Oddvar Sjursen, Leirfjord Gerd Opdal, Rødøy Johnny Dahlmo, Vefsn (x) (x) (x) Helgeland Regionråd administrasjon: Sissel Hesjedal, sekretariatsleder (x) Bjørn Helge Hansen, konsulent (x) Kurt Jessen Johanssen (x) Ann-Kristin Wik, medarbeider (x) Hege Amundsen, medarbeider (x) Representanter fra Nordland Fylkeskommune (x) x) Har ikke stemmerett 5

6 Sama rbe id e r vå r s ty rke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. juni 2009 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap på Helgeland hotell, Leirfjorden den 25 og 26 juni 2009 klokken SAKLISTE 1. Åpning v/representantskapets leder, Aina Willumsen 2. Årsmelding Regnskap 2008 m/revisjonsmelding og rapport fra kontrollutvalget 4. Budsjett Valg av representantskapets leder, nestleder og valgkomite 7. Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem 8. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer 9. Valg av revisor 10. Vedtektsendring 11. Avslutning Vel møtt Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS Aina Willumsen Representantskapets leder /S/ Sissel Hesjedal Daglig Leder Vedlegg: Sakspapirer 6

7 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 02/08 Årsberetning for 2008 Vedlagt følger Årsberetningen for 2008 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråd IKS`s årsberetning for 2008 Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråd IKS`s årsberetning for 2008 Representantskapets vedtak: 7

8 ÅRSBERETNING FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS PERIODEN 31. JANUAR 31. DESEMBER ) Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av ordførerne i medlemskommunene. Representantskapets leder og nestleder er identisk med styret i Helgeland Regionråd slik det fremgår av Regionrådets årsmelding pkt 1. 2) Styret har i perioden bestått av Turid Nordnes, Leirfjord, styreleder til Magne Pettersen, Vefsn, styrets leder fra styrets nestleder til , Aud B. Evjen, Træna, styrets nestleder fra , medlem til Tore Westin, medlem fra Personlig varamedlemmer Roy Skogsholm, Herøy for Magne Pettersen Anna P. Aakre for Aud Brenne Evjen. Magne Haglund for Tore Westin 3) Administrasjon Sissel Hesjedal - Daglig leder fra Bjørn Helge Hansen Daglig leder fram til Bjørn Helge Hansen - Konsulent og prosjektleder Helgeland Veiutvikling fra (15 % stilling) Bård Larsen - Prosjektleder Vann og Avløp Trond Johansen Prosjektleder Partnerskapsprogrammet 2008 (50 % stilling) Ann-Kristin Wik- Kontormedarbeider 22 % stilling Hege Amundsen Kontormedarbeider 20 % stilling(mon rammeavtale) Ketil Larsen YOU Prosjektet Torill Sommerseth YOU Prosjektet Tanja Stokka YOU Prosjektet (Innleid fra Alstahaug kommune) Helgelandskysten Reiseliv A/S- Partnerskap reiseliv (25 %) MON - Rammeavtale 8

9 4) Avtaler Salgs- og skjenkekontroll Det ble i juni inngått avtale med Nordenfjeldske kontroll om gjennomførelse av salgs- og skjenkekontroll i kommunene: Lurøy, Træna, Leirfjord, Herøy og Dønna. I august ble avtalen fornyet siden Rødøy kommune valgte å delta i dette samarbeidet. Avtalen gjelder fra til Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 mnd regnet fra den 1. i hver mnd. 5) Kontrollkomité Oddvar Sjursen. Leder Gerd Opdal, Medlem Johnny Dahlmo, Medlem 6) Valgkomité Ronny Dorp, Leder Bjørnar Skjæran, Medlem Aud Steinrem Johansen, Medlem 7) Revisor Ytre Helgeland Kommunerevisjon, Sandnessjøen 8) Representantskapet Avholdt ordinært representantskapsmøte i Mosjøen juni Ordinære årsmøte saker iht. vedtektene. 9) Styret har avholdt 3 møter og behandlet 13 saker hvorav nevnes Avslutning av prosjekt Regnskapsføring Gjennomgang av avtaler Regnskap 2008 Budsjett 2009 Sissel Hesjedal ble ansatt den som daglig leder fra , men begynte i Helgeland Regionråd fra 1.april som stedsfortreder for daglig leder Selskapet er ansvarlig for sekretariatet til Helgeland Regionråd og har således ansvar for økonomien og administrasjonen tilknyttet dette arbeid. Likedan har selskapet økonomiansvar og arbeidsgiveransvar for de ulike prosjekter slik det fremgår av Helgeland Regionråds årsmelding. Helgeland Regionråd IKS har sitt kontor i Sandnessjøen. 9

10 Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets vurdering godt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Daglig leder Bjørn Helge Hansen har vært 85 % sykemeldt/uføretrygdet, inntil fratredelse Likestilling er ivaretatt i så vel selskapets styre som blant de ansatte. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det har ikke oppstått situasjoner der det har vært uklarheter og/eller uenighet mellom IKS-et og Regionrådet. 10) Økonomi Det vises til vedlagte driftsregnskap for 2008 og balanse pr Regnskapet føres av Økonor, Sandnessjøen Regnskapet føres i samsvar med reglene i regnskapsloven. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Som det fremgår har selskapet en ordnet økonomi med en fri egenkapital på ca. 3.2 mill.kr. Årets resultat er et underskudd på kr. 710,921, som dekkes av opptjent egenkapital. Dette vil bli forklart i egennota som vedlegg til Årsoppgjøret. 10. Takk Styret takker medarbeidere og øvrige forbindelser for godt samarbeid også i Sandnessjøen 31.desember juni 2009 Turid Nordnes Magne Pettersen Styrets leder t.o.m Styrets nestleder t.o.m Styrets leder f.o.m Aud Brenna Evjen Tore Westin Styremedlem tom Styremedlem f.o.m Styrets nestleder f.o.m Bjørn Helge Hansen Daglig Leder t.o.m Sissel Hesjedal Daglig Leder 10

11 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 03/08 Regnskap for 2008 Vedlagt følger regnskapet for 2008 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne det foreliggende regnskap som Helgeland Regionråd IKS s driftsregnskap for 2008 med balansen pr.31.desember Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler det foreliggende regnskap godkjent som Helgeland Regionråd IKS s driftsregnskap for 2008 og balanse pr Representantskapets vedtak: 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 04/08 Sekretariatets budsjett for 2010 Vedlagt følger budsjett for 2008 med fordeling på medlemskommunene i henhold til vedtektene ( folketall pr. 1.januar 2009) Budsjettet har en total kostnadsramme på kr ,- som er 10 % auke fra Medlemskommunene andel forslås holdt på samme kronebeløp som i 2009 med kr ,000,- Endringer i kronebeløp på den enkelte kommune medlemskommune skyldes endringer i folketallet og at Lurøy kommune ikke er medlem i Helgeland Regionråd i Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på , med den inn dekningen som er foreslått. Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på , med den inn dekningen som er foreslått. Protokoll tilførsel fra styremedlem Tore Westin: Stemte for budsjett framlegget under forutsetning av at Dønna kommunestyret vedtatte om besparing på kr, ,- pr år iht. Interkommunale samarbeidsordninger skjer innen for andre samarbeidskonsultasjoner enn Helgeland Regionråd IKS. Representantskapets vedtak: 21

22 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS / SEKRETARIATET - BUDSJETT Regnskap2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 UTGIFTER Faste lønninger/eksterne honorarer , , Husleie, renhold, porto,kontorrekv, tlf , , Reiseutg. * , , Konferanser, møter, gaver o.lign , , Styremøte Utstyr/vedlikehold , , Regnskapsførsel , , Div.kostader , , Til disp /representasjon , , SUM , , INNTEKTER Andel fra kommunene , , Renter/Husleie , , Prosjektadm , , Konferanse inntekter ,- 0,- Styremøter og lignende Ref. 0,- 0,- Underskudd- Overskudd (-) ,- 0, Sum , , * I dette beløpet er inkludert reiseutgifter til foredragsholdere på møter/konferanser 22

23 BUDSJETT 2009 Fordeling medlemskommunene Folketall 1/1.09 Alstahaug , , Herøy , , Dønna , , Leirfjord , , Lurøy , ,- Rødøy , , Træna , , Vefsn , , , , FOLKETALL PR Endring Alstahaug Herøy Dønna Leirfjord Træna Lurøy Rødøy Vefsn

24 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 5-6 Valg Sak 5 Valg av representantskapets leder og nestleder. På valg; Leder er Aina Willumsen, Træna Nestleder Ingunn Laumann, Dønna. Valgkomiteen gir slik innstilling: Andre forslag: Valgt ble:, som leder, som nestleder Sak 6 Valg av valgkomité på 3 medlemmer På valg er Ronny Dorp, Vefsn - leder Aud Steinrem Johansen, Rødøy Bjørnar Skjæran, Lurøy Styret foreslår gjenvalg på; Ronny Dorp, Vefsn - leder Aud Steinrem Johansen, Rødøy Ny: Elbjørg Larsen, Herøy Andre forslag: Valg ble, som leder 24

25 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 7-9 Valg Sak 7 Valg av styre på tre personer med tre varamedlemmer. På valg er: Magne Pettersen, styrets leder Aud B. Evjen, styrets nestleder Tore Westin, Styremedlem Personlig varamedlem Roy Skogsholm Anna P. Aakre Magne Haglund Valgkomiteen gir slik innstilling: Andre forslag: Valgt ble: Sak 8 Valg av kontrollutvalg på tre medlemmer På valg er: Oddvar Sjursen, leder Gerd Opland og Johnny Dahlmo, medlemmer Valgkomiteens innstilling: Andre forslag: Valgt ble: Sak 9 Valg av revisor På valg er Ytre Helgeland kommunerevisjon Valgkomiteens innstilling: Andre forslag: Valgt ble: 25

26 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 10 Vedtektsendring I Lurøy kommunestyre sak 38/08 vart det gjort vedtak om at de skulle melde seg ut av Helgeland Regionråd. Dette medfører at vi må gjøre vedtekts endring i Kap Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/8 hver. Innstilling: Fremlegg om vedtektsendring Kap : 2.1 Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/7 hver. Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Fremlegg om vedtektsendring Kap : 2.1 Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/7 hver. Representantskapets vedtak: 26

27 Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. juni 2009 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråds årsmøte På Helgeland hotell i Leirfjorden. Torsdag 25.-fredag 26.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) S A K L I S T E 1 Åpning v/styrets leder Aina Willumsen 2 Årsmelding Valg av leder og nestleder 4 Valg av valgkomité 5 Vedtektsendring 6 Arbeidsplan for siste halvår av 2009 og Nasjonal Turistvei v/steinar Skaar, 8 Rekruttering/ arbeidsinnflytting v/ Tom Pettersen, prosjektleder KS 9 Orientering vedrørende overføring av øvrige riksveger til Nordland fylkeskommune v/ Statens vegvesen Region nord 10 Orientering om KS v/ Elin Bye dagleder KS Nordland og Jann-Arne Løvdahl leder KS Nordland 11 Status Toven v/jann Arne Løvdahl, leder i Helgeland Veiutvikling AS Styreleder i Helgeland Veiutvikling AS 12 Status Partnerskapsprogrammet, handlingsplan 2009 v/ Ivan Haugland, leder i beslutningsgruppen 13 Avslutning Vel møtt Helgeland Regionråd Aina Willumsen Styrets leder /s/ Sissel Hesjedal Daglig leder 27

28 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd Møtested Møtedato utval m v Årsmøtet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 2 Årsmelding for 2008 Innstilling: Årsmøte godkjenner Helgeland Regionråd sin årsmelding for 2008 med vedlegg. Styrevedtak : Styret i Helgeland Regionråd godkjenner årsmeldingen for Vedtak: 28

29 ÅRSMELDING 2008 FOR HELGELAND REGIONRÅD 29

30 1. STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Aina Willumsen, Træna Ingunn Laumann, Dønna Arnt Frode Jenssen, Herøy Jann-Arne Løvdahl, Vefsn Olav Terje Hoff, Rødøy Ivan Haugland, Leirfjord Carl Einar Isachsen, Lurøy Stig Sørra, Alstahaug Leder Nestleder 2. ADMINSTRASJON/ANSATTE: Helgeland Regionråd har ingen ansatte. Sekretariatet og økonomi ivaretas av Helgeland Regionråd IKS og det vises til egen årsmelding for dette selskapet. 12. september ble det holdt en markering av Bjørn Helge`s fratredelse. De fremmøtte bestod av tidligere ordførere, samarbeidspartnere og arbeidskollegaer fra kontorfellesskapet. Det ble en hyggelig markering hvor mange tok ordet og ga uttrykk for at Bjørn Helge sitt arbeid og engasjement har hatt store betydning for kommunene i vår region. 3. VALGKOMITE 1. Ronny Dorp, Vefsn 2. Bjørnar Skjæran, Lurøy 3. Aud Steinrem Johansen, Rødøy 4. ÅRSMØTET Som består av ordførere og opposisjonsledere i de 8 medlemskommunene ble avholdt i Mosjøen 26. og 27. juni Foruten vanlige årsmøtesaker ble følgende saker behandlet/drøftet: Status Toven Rekruttering/arbeidsinnflytting Helseplan Helgeland Oppstart energi og klimaplaner Oppstart strategiplaner for Helgeland Regionråd Økte oljepriser ødeleggende for kollektivtrafikken Utelukket fra nye oppdrettskonsesjoner 5. STYRETS ARBEID Styret har hatt 7 møter, henholdsvis i Leirfjord 31.januar-1.februar, på Herøy 13. mars, på Træna 24. og 25. april, i Mosjøen 26. og 27. juni, på Onøy 4. og 5. september, i Bodø 20. oktober og på Tjøtta 26. og 27. november. Totalt er det behandlet 104 saker (78 i 2007) hvorav i stikkord nevnes: - Situasjon ved Helgelandssykehuset i Mosjøen og Sandnessjøen - Intermediæravdeling i Hald-regionen 30

31 - Flyplass i Rana program for konsekvensutredning - Partnerskapsavtalen med NFK - Toven - YOU-prosjektet - NRK-nyhetsdekning Helgeland - RDA/vekstkraft gjennom regionale partnerskap - HiNe Stjernøutvalget - Veipakke Helgeland Fase 1 - NTP Alternative finansieringsløsninger -/modeller - Kraft fra land til norsk sokkel - Utkast til strategiplan for HALD IKS - Samferdselsutfordringer/budsjett NFK - Ombygging Sandnessjøen videregående skole - Vindkraft Sleneset - Helseplan for Helgeland Styret markerte Bjørn Helge sin fratredelse på møte i Lurøy. Utenom styret og styre representantene deltok også fylkesråd Odd Eriksen og gamle ordfører Steinar Joakimsen med taler og gaver. Sak nr.34/08 Helseplan for Helgeland Regionrådene på Helgeland gjorde vedtak om at det skal utarbeides en helseplan for Helgeland der målsettingen er å sikre at hele Helgelands befolkning gis et best mulig helsetilbud. Arbeidet skal skje i nær kontakt med fagpersonell ved våre sykehus og i kommunehelsetjenesten. Planen skal omfatte de akuttmedisinske tjenester i sykehus, inkl. psykiatri, i samordning med primærhelsetjenesten. Alternative løsninger og forslag til lokalisering skal utredes. Tilbudene ved lokalsykehusene og polikliniske tjenester skal drøftes særlig blir det viktig å se på spesialisthelsetjenestens akuttfunksjoner. Arbeidet startet opp høsten 2008, og målet er at en skal avslutte arbeidet med en høringskonferanse i februar Styringsgruppen for plan arbeidet. Sør-Helgeland Regionråd: Ordfører Kjell Trælnes, vara Ken Rikard Hansen Ordfører Edmund Dahle, vara Andre Møller Indre-Helgeland Regionråd: Ordfører Geir Waage Ordfører Kjell Idar Juvik Helgeland Regionråd: Ordfører Jann Arne Løvdahl Varaordfører Eldbjørg Larsen, (tom til ) Ordfører Carl Einar Isachsen( fom ) vara Eldbjørg Larsen Leder for gruppen: Nestleder for gruppen: Ordfører Edmund Dahle Ordfører Kjell Idar Juvik Det ble opprettet en arbeidsgruppe ved at en valgte å spørre enkelt personer innen ulike fagområder, og medlemmene har derfor ikke hatt noe formelt oppdrag fra sine respektive arbeidsgivere. 31

32 Bjørn Haug, Sandnessjøen Rolv-Jørgen Bredesen, Sømna Kirsten Toft, Leirfjord Ernst Dahle, Mo i Rana Anette Fosse, Mo i Rana Koordinator for arbeidet har vert daglig leder i Helgeland Regionråd Helseplan for Helgeland fase 1, ligger ute på hjemmesiden Sak nr.42/08 Energi- og klimaplaner Sekretariatet i Helgeland Regionråd fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for utarbeidelse av Energi- og klimaplaner for regionen og kommunene. Det er satt av en kostnadsramme på inntil kr ,- som dekkes av regionrådets oppsparte egenkapital Vefsn kommune har utarbeidet og vedtatt Energi- klimaplan. De andre sju kommunene har vedtatt å starte opp planarbeidet i henhold til plan og bygningsloven. Planarbeidet vil starte opp i 2009, og skal gjennomføres i samarbeid med KS sitt prosjekt Livskraftige kommuner. Sak nr.61 /08 Overgrepsmottak på Helgeland. Helgeland Regionråd ble kontaktet av Fylkesmannen i Nordland v/ Seniorrådgiver ved helseavdelingen Benthe Westgaard vedk. behovet for å få etablert et mottak til i Helgelandsregionen, og de har fått muntlig tilbakemelding på at det er mulig med noe økonomisk støtte til dette. Vefsn kommune var villig til å påta seg rollen som vertskapskommune for etablering av overgrepsmottak og Helgeland regionråd utarbeidet søknad om midler til prosjektet. Samferdsel/ kommunikasjoner Er kanskje det viktigste satsningsområdet for Regionrådet noe som gjenspeiler seg i vårt arbeid. Videreføring av Transportplan Helgeland vil prioriteres idet et samlet Helgeland vil ha vesentlig større påvirkningskraft enn det enkelte regionråd/ den enkelte kommune har alene. Ettersom fylkeskommunen skal overta ansvaret for øvrige riksveger med virkning fra 1. Januar 2010, vil det bli særlig viktig å opprettholde arbeidet med å sikre nødvendige bevilgninger samt passe på at veger i vårt område prioriteres. Også på de øvrige områder: flytilbud, ferger/hurtigbåter, havneutbygging, Nordlandsbanen, og godshåndtering, har regionrådet engasjert seg både i forhold til Fylkeskommunen og overfor sentrale myndigheter. Toven/RV 78 er som kjent den viktigste forbindelse mellom Ytre Helgeland og E6/Indre Helgeland Regionrådet har ved flere anledninger engasjert seg i arbeidet med å få dette prosjektet realisert, bl.a. gjennom foretatte prioriteringer av øvrige riksveger. På grunn av kostnadsøkning måtte prosjektet behandles på nytt av de berørte kommuner og Nordland Fylkeskommune. Fylkeskommunen behandlet saken i sak 105/08 den 1.desember

33 Alle lokale vedtak (Vefsn og Leirfjord kommuner og Nordland Fylkeskommune) er på plass, og spesielt gledelig er det at Fylkestingets vedtak er fattet med klart flertall. Totalt er kostnadene beregnet til mill kroner. Staten har innført et krav om ekstern kvalitetssikring av alle kostnadsoverslag over 500 mill. kroner, ofte kalt KS 2. Slik kvalitetssikring gjennomføres 1. kvartal Dersom alle forutsetninger innfris, vil Stortingsproposisjon bli fremlagt Stortinget i vårsesjonen 2009, og oppstart vil kunne skje høsten Fra vår side er det stilt i overkant av 40 mill.kr. til prosjektet gjennom RDA ordningen. Planlagt ferdigstillelse er 2013 for hele prosjektet. 6. MEDLEMSKOMMUNENE Folketallet Arbeidet med å motvirke fraflytting og nedgang i folketallet har stor fokus i regionen gjennom ulike satsinger og prosjekt. Dette arbeidet vil fortsatt ha prioritert, og må sees i sammenheng med annet arbeid og prioriteringer Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy ,292 Lurøy Træna Vefsn Utmelding Kommunestyret i Lurøy vedtok i desember at de melder seg ut av Helgeland Regionråd. Dette skjedde uten at vi fikk komme til kommunen og orientere om Helgeland Regionråd, selv om vi hadde avtale om det helt siden september. I henhold til vedtekene er Lurøy kommune medlem i Helgeland Regionråd i KONFERANSER Helgelandskonferansen 2008 Helgelandskonferansen er etter hvert blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for ordførere og øvrige politikere på Helgeland. Helgelandskonferansen ble denne gang avholdt på Fru Haugans Hotel i Mosjøen 6. og 7. mai, den åttende i rekken. Arrangementet hadde 70 deltakere. Aktuelle tema var: Kompetanse som innsatsfaktor for regional utvikling Kompetanse som konkurransefortrinn Kompetansebygging: Kommunens rolle i regional samvirke Helgeland: Hva har vi og hva trenger vi når det gjelder kompetanse? Ringvirkninger petroleumsvirksomhet 33

34 Helsesamarbeid på Helgeland Rusproblematikk i ungdomsskolen Motorferdsel i utmark Rovdyrproblematikken Forum Helgeland Oljekonferansen Oljekonferansen i Sandnessjøen er et samarbeid i mellom Helgeland Regionråd og Norsk Petroleum avd. Nordland. Det var stor deltakelse og årets båttur gikk til Rødøy og Klokkergården. 8. RDA RDA-styret har bestått av Steffen Nervik, Mosjøen, leder Aina Willumsen, Træna, nestleder Dorit Kibsgaard, Mosjøen Elisabeth Neergaard, Sandnessjøen Arnt S. Jakobsen, Sandnessjøen, Jann-Arne Løvdahl, Mosjøen Arnt-Frode Jensen, Herøy Saksbehandler/ sekretær: Bjørn Helge Hansen Ordningen opphørte i 2007, men det ble foretatt restbevilgning på kr ,- for Styret bevilget i 2008 totalt kr ,- til i alt 10 prosjekter/tiltak. På bakgrunn av at en del tilskuddsmottagere ikke har benyttet gitt tilsagn er det pr. årsskiftet 2008/2009 i overkant av kr ,- som står ubenyttet, men som øremerkes vår region. Etter årsskiftet er det overført 2 mill.kr. til HR som fond for bruk inneværende år til samme type formål som var omfattet av RDA ordningen. Beslutningsgruppen for Partnerskapet med fylkeskommunen har beslutningsmyndighet over disse midlene. Resterende beløp vil bli benyttet som andel i Partnerskapsavtalen. 9. PROSJEKTARBEID Helgeland Regionråd har i 2008 sluttført prosjektene i henhold til planene. 9.1 PARTNERSKAPSAVTALEN Partnerskapsavtalen mellom Nordland Fylkeskommune og Helgeland regionråd ble forlenget ut Helgeland regionråd var i møte med fylkesrådet i november og rapporterte om arbeidet innen partnerskapet Kommunene er ikke blitt forespurt om med finansiering opp mot Nfk sin løyving på kr ,- og som setter krav om 50 % egen finansiering. Dette er tatt fra opptjente midler. De områder som har vert prioritert i 2008 er kompetanse, reiseliv og PetroVekst 34

35 9.1.1 Reiseliv Styringsgruppen har bestått av følgende personer: HALD as Tor Henning Jørgensen, leder Helgeland Regionråd Carl Einar Isaksen, nestleder Nordland Reiseliv Heidi Soløy Lovund RorbuHotell Torgrim Olaisen Destination Helgeland as Tove Nordås Fru Haugans Hotel Alf G. Johannessen Helgelandskysten Reiseliv Sigrid Haarberg Widerøes Flyveselskap ASA Kristin Gausdal Kystriksveien Reiseliv AS Frode Lindberg Nordland fylkeskommune har kun hatt en rolle som observatør i styringsgruppen. Ingen representanter fra fylkeskommunen har vært til stede på noen av møtene. Styringsgruppen har avviklet fire møter dette året. Helgeland Regionråd inn gikk avtale i 2007 med Helgelandskysten Reiseliv vedrørende prosjektledelse. Prosjektleder har vert Kristin Larssen. Saksliste og protokoll er lagt ut på Helgeland Regionråd sine hjemmesider: Utfordringene i reiselivsnæringen på Helgeland er sammensatt. Helgeland fremstår ikke alltid som et koordinert reisemål noe som kan gjøre det komplisert å manøvrere seg frem på nettsider og i brosjyrer. Reiselivsnæringen er preget av noen få store - og mange små aktører. Det siste er en utfordring i forhold til å sette rett ambisjon og fremdriftsplan for utviklingen. De økonomiske midlene som står til styringsgruppens disposisjon er relativt små. Styringsgruppen har av den grunn også valgt å prioritere få prosjekt, men prosjekt som vil gi størst mulige ringvirkninger for Helgeland og som kan utvikle tilbud som kommer større deler av regionen til nytte. Alternativet hadde vært å bidra til delfinansiering av flere, små prosjekt noe styringsgruppen mener ikke vil gi de samme positive effektene. Prosjekter i handlingsplanen 2008 Partnerskap Reiseliv 25.1 Lunderuten 25.2 Bildebank Helgeland 25.3 Gjesteundersøkelse 25.4 Felles brosjyre 25.5 Nytt domenenavn 25.6 Felles hjemmeside 25.7 Erfaringsdokument 35

36 25.1 Lunderuten 2008 Prosjekteier(e): Partnerskap, Helgelandske og Dønna kommune. Mål: Utvikle og gjennomføre prøvedrift, over 3 år, av en sommerrute mellom Dønna (Solfjellsjøen) og Lovund. Ansvar: Partnerskap. Utfører: Partnerskap og Helgelandske. Avslutning: Oktober Totalkostnad: Prosjektet har en årlig kostnadsramme på kr Partnerskaps andel i prosjektet: Inntil kr Finansiering: Nordland fylkeskommune, Partnerskap, Helgelandske, Dønna kommune, Lurøy kommune, HALD IKS. Prosjektet er avsluttet. Egen prosjektrapport foreligger og er sendt Nordland fylkeskommune. Prosjektet ble ikke fullfinansiert i 2008 da Lurøy kommune ikke løyvde midlene i henhold til prosjekt planen som var vedtatt i Helgeland Regionråd måtte dekke underskuddet. En kan i ettertid stille spørsmål om en skulle ha startet prosjektet da Lurøy mente at det ikke hadde noen betydning for reiseleivsnæringen på Lovund Bildebank Helgeland Prosjekteier(e): Helgelandskysten Reiseliv, Destination Helgeland as, Kystriksveien Reiseliv. Mål: Opprette en felles bildebank med nye bilder fra Helgeland, både sommer og vinterbilder. Ansvar: Partnerskap. Utfører: Partnerskap forhandler frem en avtale sammen med det aktuelle fotofirmaet og destinasjonsselskapene tar seg av de praktiske detaljene. Avslutning: Desember 2008 Totalkostnad: Kr Partnerskaps andel i prosjektet: Kr Finansiering: Helgeland Regionråd Det ble inngått avtale med fotofirmaet Haarbergphoto. Firmaet, bestående av to fotografer, kom til Helgeland i august og tok bilder i tre uker. De vil komme igjen en uke til vinteren for å ta vinterbilder. Bildene vil koste kr 40 eks moms pr stk. De vil kunne brukes fritt av prosjekteierne mot kreditering av fotograf/firmaet. Bildene er mottatt og videresendt destinasjonsselskapene. Egen fotobank er ikke opprettet, men bildene blir å finne på blant annet og senere i fotobanken til Nordland Reiseliv. Fås også ved å kontakte eierne av prosjektet. 36

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer