Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009"

Transkript

1 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN JUNI

2 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt representantene side 4-5 Sakliste side 6 Sak 2. Årsberetning HR IKS side 7 Årsberetning HR IKS side 8 10 Sak 3. Årsoppgjør HR IKS side 11 Årsoppgjør HR IKS side Revisjonsberetning side 19 Kontrollutvalget sin godkjenning side 20 Sak 4. Sekretariatets budsjett side 21 Sekretariatets budsjett side 22 Fordeling medlemskommunene side 23 Sak 5-6. Valg side 24 Sak 7-9. Valg side 25 Sak. 10. Vedtektsendring side 26 Sakliste HR Årsmøte side 27 Sak 2. Årsmelding side 28 Årsmelding med vedlegg side Sak 3-4. Valg side 70 Sak 5. Vedtektsendring side 71 Sak Orienteringer side 72 2

3 REPRESENTANTSKAPSMØTE HELGELAND REGIONRÅD IKS ÅRSMØTE HELGELAND REGIONRÅD LEIRFJORD HELGELAND HOTELL JUNI TIDSPLAN Kl Innsjekking og kaffe Helgeland Hotell Kl Representantskapsmøte Helgeland Regionråd IKS Kl Nasjonal Turistvei v/steinar Skaar, delprosjektleder, hovedansvarlig for turistvegstrekningen Helgelandskysten sør Kl Avslutnings 1.dag. Kl Årsmøtemiddag Kl Frokost Kl Representantskapsmøte Helgeland Regionråd IKS og årsmøte forsetter Rekruttering/ arbeidsinnflytting v/ Tom Pettersen KS Orientering vedrørende overføring av øvrige riksveger til Nordland fylkeskommune v/ Statens vegvesen Region nord Orientering om KS v/ Elin Bye dagleder KS Nordland og Jann-Arne Løvdahl leder KS Nordland Status Toven v/ Jann Arne Løvdahl, Styreleder i Helgeland Veiutvikling AS Status Partnerskapsprogrammet, handlingsplan 2009, v Ivan Haugland, leder beslutningsgruppen Kl Avslutning Kl Lunsj og heimreise 3

4 OVERSIKT REPRESENTANTER MED RETT TIL Å MØTE I HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Alstahaug kommune: Ordfører Stig Sørra Opposisjonsleder Arnt Sverre Jakobsen Rådmann Edith Holand (x) Dønna Kommune: Ordfører Ingunn Laumann Opposisjonsleder Dag Ragnar Pettersen Rådmann Tore Westin (x) Herøy kommune: Ordfører Arnt Frode Jensen Opposisjonsleder Vegar Dalen Rådmann Roy Skogsholm (x) Leirfjord Kommune: Ordfører Ivan Haugland Opposisjonsleder Kai Rune Nersund Rådmann Runar Kristiansen (x) Lurøy kommune: Ordfører Carl Einar Isachsen jr. Opposisjonsleder Bjørnar Skjæran Rådmann Anna Pauline Aakre (x) Rødøy kommune: Ordfører Olav Terje Hoff Opposisjonsleder Aud Steinrem Johansen Rådmann Kolbjørn Lorentsen (x) 4

5 Træna kommune: Ordfører Aina Willumsen Opposisjonsleder Idar Holmen Rådmann Aud Brenna Evjen (x) Vefsn Kommune: Ordfører Jann-Arne Løvdahl Opposisjonsleder Ronny Dorp Rådmann Magne Pettersen (x) Valgkomité: Ronny Dorp, Vefsn Bjørnar Skjæran, Lurøy Aud Steinrem Johansen, Rødøy (x) (x) (x) Kontrollkomité: Oddvar Sjursen, Leirfjord Gerd Opdal, Rødøy Johnny Dahlmo, Vefsn (x) (x) (x) Helgeland Regionråd administrasjon: Sissel Hesjedal, sekretariatsleder (x) Bjørn Helge Hansen, konsulent (x) Kurt Jessen Johanssen (x) Ann-Kristin Wik, medarbeider (x) Hege Amundsen, medarbeider (x) Representanter fra Nordland Fylkeskommune (x) x) Har ikke stemmerett 5

6 Sama rbe id e r vå r s ty rke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. juni 2009 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap på Helgeland hotell, Leirfjorden den 25 og 26 juni 2009 klokken SAKLISTE 1. Åpning v/representantskapets leder, Aina Willumsen 2. Årsmelding Regnskap 2008 m/revisjonsmelding og rapport fra kontrollutvalget 4. Budsjett Valg av representantskapets leder, nestleder og valgkomite 7. Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem 8. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer 9. Valg av revisor 10. Vedtektsendring 11. Avslutning Vel møtt Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS Aina Willumsen Representantskapets leder /S/ Sissel Hesjedal Daglig Leder Vedlegg: Sakspapirer 6

7 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 02/08 Årsberetning for 2008 Vedlagt følger Årsberetningen for 2008 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråd IKS`s årsberetning for 2008 Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråd IKS`s årsberetning for 2008 Representantskapets vedtak: 7

8 ÅRSBERETNING FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS PERIODEN 31. JANUAR 31. DESEMBER ) Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av ordførerne i medlemskommunene. Representantskapets leder og nestleder er identisk med styret i Helgeland Regionråd slik det fremgår av Regionrådets årsmelding pkt 1. 2) Styret har i perioden bestått av Turid Nordnes, Leirfjord, styreleder til Magne Pettersen, Vefsn, styrets leder fra styrets nestleder til , Aud B. Evjen, Træna, styrets nestleder fra , medlem til Tore Westin, medlem fra Personlig varamedlemmer Roy Skogsholm, Herøy for Magne Pettersen Anna P. Aakre for Aud Brenne Evjen. Magne Haglund for Tore Westin 3) Administrasjon Sissel Hesjedal - Daglig leder fra Bjørn Helge Hansen Daglig leder fram til Bjørn Helge Hansen - Konsulent og prosjektleder Helgeland Veiutvikling fra (15 % stilling) Bård Larsen - Prosjektleder Vann og Avløp Trond Johansen Prosjektleder Partnerskapsprogrammet 2008 (50 % stilling) Ann-Kristin Wik- Kontormedarbeider 22 % stilling Hege Amundsen Kontormedarbeider 20 % stilling(mon rammeavtale) Ketil Larsen YOU Prosjektet Torill Sommerseth YOU Prosjektet Tanja Stokka YOU Prosjektet (Innleid fra Alstahaug kommune) Helgelandskysten Reiseliv A/S- Partnerskap reiseliv (25 %) MON - Rammeavtale 8

9 4) Avtaler Salgs- og skjenkekontroll Det ble i juni inngått avtale med Nordenfjeldske kontroll om gjennomførelse av salgs- og skjenkekontroll i kommunene: Lurøy, Træna, Leirfjord, Herøy og Dønna. I august ble avtalen fornyet siden Rødøy kommune valgte å delta i dette samarbeidet. Avtalen gjelder fra til Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 mnd regnet fra den 1. i hver mnd. 5) Kontrollkomité Oddvar Sjursen. Leder Gerd Opdal, Medlem Johnny Dahlmo, Medlem 6) Valgkomité Ronny Dorp, Leder Bjørnar Skjæran, Medlem Aud Steinrem Johansen, Medlem 7) Revisor Ytre Helgeland Kommunerevisjon, Sandnessjøen 8) Representantskapet Avholdt ordinært representantskapsmøte i Mosjøen juni Ordinære årsmøte saker iht. vedtektene. 9) Styret har avholdt 3 møter og behandlet 13 saker hvorav nevnes Avslutning av prosjekt Regnskapsføring Gjennomgang av avtaler Regnskap 2008 Budsjett 2009 Sissel Hesjedal ble ansatt den som daglig leder fra , men begynte i Helgeland Regionråd fra 1.april som stedsfortreder for daglig leder Selskapet er ansvarlig for sekretariatet til Helgeland Regionråd og har således ansvar for økonomien og administrasjonen tilknyttet dette arbeid. Likedan har selskapet økonomiansvar og arbeidsgiveransvar for de ulike prosjekter slik det fremgår av Helgeland Regionråds årsmelding. Helgeland Regionråd IKS har sitt kontor i Sandnessjøen. 9

10 Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets vurdering godt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Daglig leder Bjørn Helge Hansen har vært 85 % sykemeldt/uføretrygdet, inntil fratredelse Likestilling er ivaretatt i så vel selskapets styre som blant de ansatte. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det har ikke oppstått situasjoner der det har vært uklarheter og/eller uenighet mellom IKS-et og Regionrådet. 10) Økonomi Det vises til vedlagte driftsregnskap for 2008 og balanse pr Regnskapet føres av Økonor, Sandnessjøen Regnskapet føres i samsvar med reglene i regnskapsloven. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Som det fremgår har selskapet en ordnet økonomi med en fri egenkapital på ca. 3.2 mill.kr. Årets resultat er et underskudd på kr. 710,921, som dekkes av opptjent egenkapital. Dette vil bli forklart i egennota som vedlegg til Årsoppgjøret. 10. Takk Styret takker medarbeidere og øvrige forbindelser for godt samarbeid også i Sandnessjøen 31.desember juni 2009 Turid Nordnes Magne Pettersen Styrets leder t.o.m Styrets nestleder t.o.m Styrets leder f.o.m Aud Brenna Evjen Tore Westin Styremedlem tom Styremedlem f.o.m Styrets nestleder f.o.m Bjørn Helge Hansen Daglig Leder t.o.m Sissel Hesjedal Daglig Leder 10

11 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 03/08 Regnskap for 2008 Vedlagt følger regnskapet for 2008 Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne det foreliggende regnskap som Helgeland Regionråd IKS s driftsregnskap for 2008 med balansen pr.31.desember Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler det foreliggende regnskap godkjent som Helgeland Regionråd IKS s driftsregnskap for 2008 og balanse pr Representantskapets vedtak: 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Helgeland Regionråd Representantskapet - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 04/08 Sekretariatets budsjett for 2010 Vedlagt følger budsjett for 2008 med fordeling på medlemskommunene i henhold til vedtektene ( folketall pr. 1.januar 2009) Budsjettet har en total kostnadsramme på kr ,- som er 10 % auke fra Medlemskommunene andel forslås holdt på samme kronebeløp som i 2009 med kr ,000,- Endringer i kronebeløp på den enkelte kommune medlemskommune skyldes endringer i folketallet og at Lurøy kommune ikke er medlem i Helgeland Regionråd i Innstilling: Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på , med den inn dekningen som er foreslått. Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på , med den inn dekningen som er foreslått. Protokoll tilførsel fra styremedlem Tore Westin: Stemte for budsjett framlegget under forutsetning av at Dønna kommunestyret vedtatte om besparing på kr, ,- pr år iht. Interkommunale samarbeidsordninger skjer innen for andre samarbeidskonsultasjoner enn Helgeland Regionråd IKS. Representantskapets vedtak: 21

22 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS / SEKRETARIATET - BUDSJETT Regnskap2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 UTGIFTER Faste lønninger/eksterne honorarer , , Husleie, renhold, porto,kontorrekv, tlf , , Reiseutg. * , , Konferanser, møter, gaver o.lign , , Styremøte Utstyr/vedlikehold , , Regnskapsførsel , , Div.kostader , , Til disp /representasjon , , SUM , , INNTEKTER Andel fra kommunene , , Renter/Husleie , , Prosjektadm , , Konferanse inntekter ,- 0,- Styremøter og lignende Ref. 0,- 0,- Underskudd- Overskudd (-) ,- 0, Sum , , * I dette beløpet er inkludert reiseutgifter til foredragsholdere på møter/konferanser 22

23 BUDSJETT 2009 Fordeling medlemskommunene Folketall 1/1.09 Alstahaug , , Herøy , , Dønna , , Leirfjord , , Lurøy , ,- Rødøy , , Træna , , Vefsn , , , , FOLKETALL PR Endring Alstahaug Herøy Dønna Leirfjord Træna Lurøy Rødøy Vefsn

24 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 5-6 Valg Sak 5 Valg av representantskapets leder og nestleder. På valg; Leder er Aina Willumsen, Træna Nestleder Ingunn Laumann, Dønna. Valgkomiteen gir slik innstilling: Andre forslag: Valgt ble:, som leder, som nestleder Sak 6 Valg av valgkomité på 3 medlemmer På valg er Ronny Dorp, Vefsn - leder Aud Steinrem Johansen, Rødøy Bjørnar Skjæran, Lurøy Styret foreslår gjenvalg på; Ronny Dorp, Vefsn - leder Aud Steinrem Johansen, Rødøy Ny: Elbjørg Larsen, Herøy Andre forslag: Valg ble, som leder 24

25 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 7-9 Valg Sak 7 Valg av styre på tre personer med tre varamedlemmer. På valg er: Magne Pettersen, styrets leder Aud B. Evjen, styrets nestleder Tore Westin, Styremedlem Personlig varamedlem Roy Skogsholm Anna P. Aakre Magne Haglund Valgkomiteen gir slik innstilling: Andre forslag: Valgt ble: Sak 8 Valg av kontrollutvalg på tre medlemmer På valg er: Oddvar Sjursen, leder Gerd Opland og Johnny Dahlmo, medlemmer Valgkomiteens innstilling: Andre forslag: Valgt ble: Sak 9 Valg av revisor På valg er Ytre Helgeland kommunerevisjon Valgkomiteens innstilling: Andre forslag: Valgt ble: 25

26 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Leirfjord juni 2008 Sak nr. 10 Vedtektsendring I Lurøy kommunestyre sak 38/08 vart det gjort vedtak om at de skulle melde seg ut av Helgeland Regionråd. Dette medfører at vi må gjøre vedtekts endring i Kap Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/8 hver. Innstilling: Fremlegg om vedtektsendring Kap : 2.1 Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/7 hver. Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Fremlegg om vedtektsendring Kap : 2.1 Selskapet eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. 2.2 Det enkelte medlem deltar med like eiendeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer 1/7 hver. Representantskapets vedtak: 26

27 Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. juni 2009 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråds årsmøte På Helgeland hotell i Leirfjorden. Torsdag 25.-fredag 26.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) S A K L I S T E 1 Åpning v/styrets leder Aina Willumsen 2 Årsmelding Valg av leder og nestleder 4 Valg av valgkomité 5 Vedtektsendring 6 Arbeidsplan for siste halvår av 2009 og Nasjonal Turistvei v/steinar Skaar, 8 Rekruttering/ arbeidsinnflytting v/ Tom Pettersen, prosjektleder KS 9 Orientering vedrørende overføring av øvrige riksveger til Nordland fylkeskommune v/ Statens vegvesen Region nord 10 Orientering om KS v/ Elin Bye dagleder KS Nordland og Jann-Arne Løvdahl leder KS Nordland 11 Status Toven v/jann Arne Løvdahl, leder i Helgeland Veiutvikling AS Styreleder i Helgeland Veiutvikling AS 12 Status Partnerskapsprogrammet, handlingsplan 2009 v/ Ivan Haugland, leder i beslutningsgruppen 13 Avslutning Vel møtt Helgeland Regionråd Aina Willumsen Styrets leder /s/ Sissel Hesjedal Daglig leder 27

28 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd Møtested Møtedato utval m v Årsmøtet Leirfjord juni 2009 Sak nr. 2 Årsmelding for 2008 Innstilling: Årsmøte godkjenner Helgeland Regionråd sin årsmelding for 2008 med vedlegg. Styrevedtak : Styret i Helgeland Regionråd godkjenner årsmeldingen for Vedtak: 28

29 ÅRSMELDING 2008 FOR HELGELAND REGIONRÅD 29

30 1. STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Aina Willumsen, Træna Ingunn Laumann, Dønna Arnt Frode Jenssen, Herøy Jann-Arne Løvdahl, Vefsn Olav Terje Hoff, Rødøy Ivan Haugland, Leirfjord Carl Einar Isachsen, Lurøy Stig Sørra, Alstahaug Leder Nestleder 2. ADMINSTRASJON/ANSATTE: Helgeland Regionråd har ingen ansatte. Sekretariatet og økonomi ivaretas av Helgeland Regionråd IKS og det vises til egen årsmelding for dette selskapet. 12. september ble det holdt en markering av Bjørn Helge`s fratredelse. De fremmøtte bestod av tidligere ordførere, samarbeidspartnere og arbeidskollegaer fra kontorfellesskapet. Det ble en hyggelig markering hvor mange tok ordet og ga uttrykk for at Bjørn Helge sitt arbeid og engasjement har hatt store betydning for kommunene i vår region. 3. VALGKOMITE 1. Ronny Dorp, Vefsn 2. Bjørnar Skjæran, Lurøy 3. Aud Steinrem Johansen, Rødøy 4. ÅRSMØTET Som består av ordførere og opposisjonsledere i de 8 medlemskommunene ble avholdt i Mosjøen 26. og 27. juni Foruten vanlige årsmøtesaker ble følgende saker behandlet/drøftet: Status Toven Rekruttering/arbeidsinnflytting Helseplan Helgeland Oppstart energi og klimaplaner Oppstart strategiplaner for Helgeland Regionråd Økte oljepriser ødeleggende for kollektivtrafikken Utelukket fra nye oppdrettskonsesjoner 5. STYRETS ARBEID Styret har hatt 7 møter, henholdsvis i Leirfjord 31.januar-1.februar, på Herøy 13. mars, på Træna 24. og 25. april, i Mosjøen 26. og 27. juni, på Onøy 4. og 5. september, i Bodø 20. oktober og på Tjøtta 26. og 27. november. Totalt er det behandlet 104 saker (78 i 2007) hvorav i stikkord nevnes: - Situasjon ved Helgelandssykehuset i Mosjøen og Sandnessjøen - Intermediæravdeling i Hald-regionen 30

31 - Flyplass i Rana program for konsekvensutredning - Partnerskapsavtalen med NFK - Toven - YOU-prosjektet - NRK-nyhetsdekning Helgeland - RDA/vekstkraft gjennom regionale partnerskap - HiNe Stjernøutvalget - Veipakke Helgeland Fase 1 - NTP Alternative finansieringsløsninger -/modeller - Kraft fra land til norsk sokkel - Utkast til strategiplan for HALD IKS - Samferdselsutfordringer/budsjett NFK - Ombygging Sandnessjøen videregående skole - Vindkraft Sleneset - Helseplan for Helgeland Styret markerte Bjørn Helge sin fratredelse på møte i Lurøy. Utenom styret og styre representantene deltok også fylkesråd Odd Eriksen og gamle ordfører Steinar Joakimsen med taler og gaver. Sak nr.34/08 Helseplan for Helgeland Regionrådene på Helgeland gjorde vedtak om at det skal utarbeides en helseplan for Helgeland der målsettingen er å sikre at hele Helgelands befolkning gis et best mulig helsetilbud. Arbeidet skal skje i nær kontakt med fagpersonell ved våre sykehus og i kommunehelsetjenesten. Planen skal omfatte de akuttmedisinske tjenester i sykehus, inkl. psykiatri, i samordning med primærhelsetjenesten. Alternative løsninger og forslag til lokalisering skal utredes. Tilbudene ved lokalsykehusene og polikliniske tjenester skal drøftes særlig blir det viktig å se på spesialisthelsetjenestens akuttfunksjoner. Arbeidet startet opp høsten 2008, og målet er at en skal avslutte arbeidet med en høringskonferanse i februar Styringsgruppen for plan arbeidet. Sør-Helgeland Regionråd: Ordfører Kjell Trælnes, vara Ken Rikard Hansen Ordfører Edmund Dahle, vara Andre Møller Indre-Helgeland Regionråd: Ordfører Geir Waage Ordfører Kjell Idar Juvik Helgeland Regionråd: Ordfører Jann Arne Løvdahl Varaordfører Eldbjørg Larsen, (tom til ) Ordfører Carl Einar Isachsen( fom ) vara Eldbjørg Larsen Leder for gruppen: Nestleder for gruppen: Ordfører Edmund Dahle Ordfører Kjell Idar Juvik Det ble opprettet en arbeidsgruppe ved at en valgte å spørre enkelt personer innen ulike fagområder, og medlemmene har derfor ikke hatt noe formelt oppdrag fra sine respektive arbeidsgivere. 31

32 Bjørn Haug, Sandnessjøen Rolv-Jørgen Bredesen, Sømna Kirsten Toft, Leirfjord Ernst Dahle, Mo i Rana Anette Fosse, Mo i Rana Koordinator for arbeidet har vert daglig leder i Helgeland Regionråd Helseplan for Helgeland fase 1, ligger ute på hjemmesiden Sak nr.42/08 Energi- og klimaplaner Sekretariatet i Helgeland Regionråd fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for utarbeidelse av Energi- og klimaplaner for regionen og kommunene. Det er satt av en kostnadsramme på inntil kr ,- som dekkes av regionrådets oppsparte egenkapital Vefsn kommune har utarbeidet og vedtatt Energi- klimaplan. De andre sju kommunene har vedtatt å starte opp planarbeidet i henhold til plan og bygningsloven. Planarbeidet vil starte opp i 2009, og skal gjennomføres i samarbeid med KS sitt prosjekt Livskraftige kommuner. Sak nr.61 /08 Overgrepsmottak på Helgeland. Helgeland Regionråd ble kontaktet av Fylkesmannen i Nordland v/ Seniorrådgiver ved helseavdelingen Benthe Westgaard vedk. behovet for å få etablert et mottak til i Helgelandsregionen, og de har fått muntlig tilbakemelding på at det er mulig med noe økonomisk støtte til dette. Vefsn kommune var villig til å påta seg rollen som vertskapskommune for etablering av overgrepsmottak og Helgeland regionråd utarbeidet søknad om midler til prosjektet. Samferdsel/ kommunikasjoner Er kanskje det viktigste satsningsområdet for Regionrådet noe som gjenspeiler seg i vårt arbeid. Videreføring av Transportplan Helgeland vil prioriteres idet et samlet Helgeland vil ha vesentlig større påvirkningskraft enn det enkelte regionråd/ den enkelte kommune har alene. Ettersom fylkeskommunen skal overta ansvaret for øvrige riksveger med virkning fra 1. Januar 2010, vil det bli særlig viktig å opprettholde arbeidet med å sikre nødvendige bevilgninger samt passe på at veger i vårt område prioriteres. Også på de øvrige områder: flytilbud, ferger/hurtigbåter, havneutbygging, Nordlandsbanen, og godshåndtering, har regionrådet engasjert seg både i forhold til Fylkeskommunen og overfor sentrale myndigheter. Toven/RV 78 er som kjent den viktigste forbindelse mellom Ytre Helgeland og E6/Indre Helgeland Regionrådet har ved flere anledninger engasjert seg i arbeidet med å få dette prosjektet realisert, bl.a. gjennom foretatte prioriteringer av øvrige riksveger. På grunn av kostnadsøkning måtte prosjektet behandles på nytt av de berørte kommuner og Nordland Fylkeskommune. Fylkeskommunen behandlet saken i sak 105/08 den 1.desember

33 Alle lokale vedtak (Vefsn og Leirfjord kommuner og Nordland Fylkeskommune) er på plass, og spesielt gledelig er det at Fylkestingets vedtak er fattet med klart flertall. Totalt er kostnadene beregnet til mill kroner. Staten har innført et krav om ekstern kvalitetssikring av alle kostnadsoverslag over 500 mill. kroner, ofte kalt KS 2. Slik kvalitetssikring gjennomføres 1. kvartal Dersom alle forutsetninger innfris, vil Stortingsproposisjon bli fremlagt Stortinget i vårsesjonen 2009, og oppstart vil kunne skje høsten Fra vår side er det stilt i overkant av 40 mill.kr. til prosjektet gjennom RDA ordningen. Planlagt ferdigstillelse er 2013 for hele prosjektet. 6. MEDLEMSKOMMUNENE Folketallet Arbeidet med å motvirke fraflytting og nedgang i folketallet har stor fokus i regionen gjennom ulike satsinger og prosjekt. Dette arbeidet vil fortsatt ha prioritert, og må sees i sammenheng med annet arbeid og prioriteringer Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy ,292 Lurøy Træna Vefsn Utmelding Kommunestyret i Lurøy vedtok i desember at de melder seg ut av Helgeland Regionråd. Dette skjedde uten at vi fikk komme til kommunen og orientere om Helgeland Regionråd, selv om vi hadde avtale om det helt siden september. I henhold til vedtekene er Lurøy kommune medlem i Helgeland Regionråd i KONFERANSER Helgelandskonferansen 2008 Helgelandskonferansen er etter hvert blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for ordførere og øvrige politikere på Helgeland. Helgelandskonferansen ble denne gang avholdt på Fru Haugans Hotel i Mosjøen 6. og 7. mai, den åttende i rekken. Arrangementet hadde 70 deltakere. Aktuelle tema var: Kompetanse som innsatsfaktor for regional utvikling Kompetanse som konkurransefortrinn Kompetansebygging: Kommunens rolle i regional samvirke Helgeland: Hva har vi og hva trenger vi når det gjelder kompetanse? Ringvirkninger petroleumsvirksomhet 33

34 Helsesamarbeid på Helgeland Rusproblematikk i ungdomsskolen Motorferdsel i utmark Rovdyrproblematikken Forum Helgeland Oljekonferansen Oljekonferansen i Sandnessjøen er et samarbeid i mellom Helgeland Regionråd og Norsk Petroleum avd. Nordland. Det var stor deltakelse og årets båttur gikk til Rødøy og Klokkergården. 8. RDA RDA-styret har bestått av Steffen Nervik, Mosjøen, leder Aina Willumsen, Træna, nestleder Dorit Kibsgaard, Mosjøen Elisabeth Neergaard, Sandnessjøen Arnt S. Jakobsen, Sandnessjøen, Jann-Arne Løvdahl, Mosjøen Arnt-Frode Jensen, Herøy Saksbehandler/ sekretær: Bjørn Helge Hansen Ordningen opphørte i 2007, men det ble foretatt restbevilgning på kr ,- for Styret bevilget i 2008 totalt kr ,- til i alt 10 prosjekter/tiltak. På bakgrunn av at en del tilskuddsmottagere ikke har benyttet gitt tilsagn er det pr. årsskiftet 2008/2009 i overkant av kr ,- som står ubenyttet, men som øremerkes vår region. Etter årsskiftet er det overført 2 mill.kr. til HR som fond for bruk inneværende år til samme type formål som var omfattet av RDA ordningen. Beslutningsgruppen for Partnerskapet med fylkeskommunen har beslutningsmyndighet over disse midlene. Resterende beløp vil bli benyttet som andel i Partnerskapsavtalen. 9. PROSJEKTARBEID Helgeland Regionråd har i 2008 sluttført prosjektene i henhold til planene. 9.1 PARTNERSKAPSAVTALEN Partnerskapsavtalen mellom Nordland Fylkeskommune og Helgeland regionråd ble forlenget ut Helgeland regionråd var i møte med fylkesrådet i november og rapporterte om arbeidet innen partnerskapet Kommunene er ikke blitt forespurt om med finansiering opp mot Nfk sin løyving på kr ,- og som setter krav om 50 % egen finansiering. Dette er tatt fra opptjente midler. De områder som har vert prioritert i 2008 er kompetanse, reiseliv og PetroVekst 34

35 9.1.1 Reiseliv Styringsgruppen har bestått av følgende personer: HALD as Tor Henning Jørgensen, leder Helgeland Regionråd Carl Einar Isaksen, nestleder Nordland Reiseliv Heidi Soløy Lovund RorbuHotell Torgrim Olaisen Destination Helgeland as Tove Nordås Fru Haugans Hotel Alf G. Johannessen Helgelandskysten Reiseliv Sigrid Haarberg Widerøes Flyveselskap ASA Kristin Gausdal Kystriksveien Reiseliv AS Frode Lindberg Nordland fylkeskommune har kun hatt en rolle som observatør i styringsgruppen. Ingen representanter fra fylkeskommunen har vært til stede på noen av møtene. Styringsgruppen har avviklet fire møter dette året. Helgeland Regionråd inn gikk avtale i 2007 med Helgelandskysten Reiseliv vedrørende prosjektledelse. Prosjektleder har vert Kristin Larssen. Saksliste og protokoll er lagt ut på Helgeland Regionråd sine hjemmesider: Utfordringene i reiselivsnæringen på Helgeland er sammensatt. Helgeland fremstår ikke alltid som et koordinert reisemål noe som kan gjøre det komplisert å manøvrere seg frem på nettsider og i brosjyrer. Reiselivsnæringen er preget av noen få store - og mange små aktører. Det siste er en utfordring i forhold til å sette rett ambisjon og fremdriftsplan for utviklingen. De økonomiske midlene som står til styringsgruppens disposisjon er relativt små. Styringsgruppen har av den grunn også valgt å prioritere få prosjekt, men prosjekt som vil gi størst mulige ringvirkninger for Helgeland og som kan utvikle tilbud som kommer større deler av regionen til nytte. Alternativet hadde vært å bidra til delfinansiering av flere, små prosjekt noe styringsgruppen mener ikke vil gi de samme positive effektene. Prosjekter i handlingsplanen 2008 Partnerskap Reiseliv 25.1 Lunderuten 25.2 Bildebank Helgeland 25.3 Gjesteundersøkelse 25.4 Felles brosjyre 25.5 Nytt domenenavn 25.6 Felles hjemmeside 25.7 Erfaringsdokument 35

36 25.1 Lunderuten 2008 Prosjekteier(e): Partnerskap, Helgelandske og Dønna kommune. Mål: Utvikle og gjennomføre prøvedrift, over 3 år, av en sommerrute mellom Dønna (Solfjellsjøen) og Lovund. Ansvar: Partnerskap. Utfører: Partnerskap og Helgelandske. Avslutning: Oktober Totalkostnad: Prosjektet har en årlig kostnadsramme på kr Partnerskaps andel i prosjektet: Inntil kr Finansiering: Nordland fylkeskommune, Partnerskap, Helgelandske, Dønna kommune, Lurøy kommune, HALD IKS. Prosjektet er avsluttet. Egen prosjektrapport foreligger og er sendt Nordland fylkeskommune. Prosjektet ble ikke fullfinansiert i 2008 da Lurøy kommune ikke løyvde midlene i henhold til prosjekt planen som var vedtatt i Helgeland Regionråd måtte dekke underskuddet. En kan i ettertid stille spørsmål om en skulle ha startet prosjektet da Lurøy mente at det ikke hadde noen betydning for reiseleivsnæringen på Lovund Bildebank Helgeland Prosjekteier(e): Helgelandskysten Reiseliv, Destination Helgeland as, Kystriksveien Reiseliv. Mål: Opprette en felles bildebank med nye bilder fra Helgeland, både sommer og vinterbilder. Ansvar: Partnerskap. Utfører: Partnerskap forhandler frem en avtale sammen med det aktuelle fotofirmaet og destinasjonsselskapene tar seg av de praktiske detaljene. Avslutning: Desember 2008 Totalkostnad: Kr Partnerskaps andel i prosjektet: Kr Finansiering: Helgeland Regionråd Det ble inngått avtale med fotofirmaet Haarbergphoto. Firmaet, bestående av to fotografer, kom til Helgeland i august og tok bilder i tre uker. De vil komme igjen en uke til vinteren for å ta vinterbilder. Bildene vil koste kr 40 eks moms pr stk. De vil kunne brukes fritt av prosjekteierne mot kreditering av fotograf/firmaet. Bildene er mottatt og videresendt destinasjonsselskapene. Egen fotobank er ikke opprettet, men bildene blir å finne på blant annet og senere i fotobanken til Nordland Reiseliv. Fås også ved å kontakte eierne av prosjektet. 36

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl. 10.00 SAKLISTE

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

She Dato: 24.mai 2016

She Dato: 24.mai 2016 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 24.mai 2016 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 16.juni 2016 rett etter

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR HELGELAND REGIONRÅD

ÅRSMELDING 2008 FOR HELGELAND REGIONRÅD ÅRSMELDING 2008 FOR HELGELAND REGIONRÅD 1. STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Aina Willumsen, Træna Ingunn Laumann, Dønna Arnt Frode Jenssen, Herøy Jann-Arne Løvdahl, Vefsn Olav Terje Hoff, Rødøy Ivan Haugland,

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Representanter tilstede: Alstahaug; Bård Anders Langø Dønna; Anne Sofie Mathisen Leirfjord;

Detaljer

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet)

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet) Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært årsmøte 2013 i Helgeland Regionråd. Sted: Træna Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 12.juni kl. 16.30 ankomst

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

3. Årsberetning for 2016 Vedtak: Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2016.

3. Årsberetning for 2016 Vedtak: Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2016. Representantskapet i Helgeland Regionråd IKS Protokoll representantskapsmøtet i Helgeland Regionråd IKS Sted: Silvalen, kommunehuset i Herøy. Tid: 26.juni 2017 kl. 11:20-11:50 Tilstede: Jann Arne Løvdahl

Detaljer

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 HELGELAND REGIONRÅD - FELLES REGIONRÅD Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar oppstart av prosess med det formål

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader. Protokoll MØTETIDSPUNKT: Torsdag 21. november Starttidspunkt. Kl. 09.00 Kl. 16.15 MØTESTED: Klokkergården i Rødøy kommune DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per Pedersen Medl. 1 1 Olav Terje

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune.

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. Herøy 5111-13 (kommune) SAKSNR STYRE/RÅD/UTVALG 1 i I 141 _DATO 2 /2013 Kontrollutvalget 8.11. 2013 Q Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. 1. Bakgrunn for saken. Flere revisjonsenheter i Nordlands-området

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Protokoll. MØTETIDSPUNKT: Mandag 10. februar Start tidspunkt. Kl. 11.00 15.45 MØTESTED: Sentrums Næringshage Etter møtet var det middag på Lilletorget DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 50/10 Partnerskapssprogrammet handlingsplan 2010 Partnerskapet mellom

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 1 Kl 1015 1050 Registrering m/ kaffe/ te Program 9. september Kl 1050 Kl 1100 Kl 1135 Kl 1200 Åpning - praktisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H Arkiv 416.1.5 INNLEDNING Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet i året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Protokoll DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES

Protokoll DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTETIDSPUNKT: Onsdag 25.april 2012 Protokoll MØTESTED: Fønixbygget, dvs på «yttersiden av Folkeuniversitetet DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Per Pedersen Medl. Olav Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

MØTEBOK nr.2/2013. MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg

MØTEBOK nr.2/2013. MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 1 LSTAHAUG KOMMUMI' f3-421,w5w O m; 2013 1 MØTEBOK nr.2/2013. INNEHOLDER B-SAK: GIC2»-1_6, MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg. 2.5.2013 10.00 12.00 Fellesmøte mellom kontrollutvalget

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Møteinnkalling for Kommunestyre Tid: 19.10.2017 kl.: 20.10.2017 kl.: 09:30 18:00 09:00 13:15 Sted: Scandic Havet Bodø Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60 Styresak 68/2016: Styreprotokoll 31.08.2016 Møtedato: 31.08.2016 Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre Tilstede: Styreleder: Nestleder: Frode Mellemvik Tone Helen Hauge Styrerepresentanter: Sonja

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Komite for næring Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det settes i gang en prosess med å konsekvensutrede

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding for 2011

Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 Innledning... 3 Kontrollutvalgets medlemmer... 3 Kontrollutvalgets saker... 4 De viktigste sakene fra 2011... 4 Kontrollutvalgets møter med administrasjonen... 6 2

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside LUND KOMMUNE Regionråd Dalane Innkalling Møtested: Lund rådhus, møterommet Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: Kl. 09:00 Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Sekretariat: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016

Sekretariat: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016 Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016 Regionrådets ledelse Ledelse og arbeidsutvalg har i 2016 bestått av: - Ordfører i Eidsberg kommune Erik Unaas (leder) - Ordfører i Hobøl kommune Olav Breivik (nestleder)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet:

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset Møtedato: Fredag 15.4.2016 Varighet: 11.00 14.45 Møteleder: Sekretær: Aud Tove Tømmerbukt Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Longyearbyen, 26.4.2017 Styresak 50-2017/4 Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL 033. FRA fig}; 5/H.,KV/4. STYREMØTE l SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE FOR SØR OG YTRE HELGELAND.

PROTOKOLL 033. FRA fig}; 5/H.,KV/4. STYREMØTE l SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE FOR SØR OG YTRE HELGELAND. M/85~*i /1920 /14 PROTOKOLL 033 FRA fig}; 5/H.,KV/4 STYREMØTE l SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE FOR SØR OG YTRE HELGELAND. Ö Sted: Godsterminalen, Sandnessjøen Tid : Møte den 23.9.2014 kl. 11.30-13.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer