INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, C - JOURNALER, D - DIREKSJONS-/STYRESAKER, E - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, F - ADMINISTRASJONEN, Fa - ADMINISTRASJONENS KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Faa - MATERIALE ETTER ADMINISTRERENDE DIREKTØRER OG KONTORSJEFER, Fab - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Fac - "HISTORISKE DOKUMENTER", Fb - SAKER VEDRØRENDE SKIP, Fba - BYGGE-/OMBYGGINGSSAKER, Fbb - KJØP OG SALG AV SKIP, Fbc - ANNET, Fc - SAKER VEDRØRENDE RUTENE, Fca - HURTIGRUTEN, Fcb - LOKALRUTEN, Fcc - ANNET OM RUTENE, Fd - SAMARBEIDSPARTNERE, Fda - ORGANISASJONER, Fdb - FIRMAER, Fdc - DATTERSELSKAPER O.L., G - TEKNISK AVDELING Ga - TEKNISKE PAPIRER OG TEGNINGER ANGÅENDE BYGGING OG OMBYGGING AV SKIP, Gb - ANDRE TEKNISKE SAKER OG KORRESPONDANSE, Gc - MASKINRAPPORTER, Gd - BUDSJETT OG FAKTURAKOPIER H - MARITIM AVDELING Ha - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Haa - ORDNET I ÅRGÅNGER, Hab - ORDNET ALFABETISK ETTER SAK ELLER KORRESPONDANSEPARTNER, ca ca Hb - SKIPENE Hba - KORRESPONDANSE MED OG OM SKIPENE, Hbb - SERTIFIKATER M.M Hbc - LEIE AV SKIP, Hbd - ERSTATNINGSRUTER, Hbe - DIVERSE PROTOKOLLER, Hc - ASSURANSE, Hca - POLISER OG KORRESPONDANSE MED FORSKIKRINGSSELSKAPER ETC., Hcb - SJØFORSIKRINGSSAKER OG -KORRESPONDANSE, Hcc - HAVARISAKER,

2 Hcd - ULYKKESAKER, Hce - ANDRE ASSURANSERELATERTE SAKER, Hcf - ERSTATNINGSBØKER, Hd - FORSKJELLIGE MARITIME SAKER Hda - PERSONALRELATERTE SAKER, ca Hdb - PASSASJERAVDELINGEN, Hdc - FRAKTAVDELINGEN, Hdd - EKSPEDITØRER, Hde - KAIER OG ANLØP, Hdf - KJØP OG LAGRING AV KULL, Hdg - DIVERSE PROTOKOLLER OG SAKER, I - SKIPSDAGBØKER Ia - SKIPSDAGBØKER FOR VDS SKIP Iaa - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Iab - BILFERGER, Iac - HURTIGRUTESKIP OG CRUISESKIP, Iad - GODSRUTESKIP OG ANDRE TØRRLASTESKIP, Iae - TANKSKIP OG BULKSKIP, Iaf - PLATFORM-FORSYNINGSSKIP, Ib - SKIPSDAGBØKER LEIDE SKIP Iba - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Ibb - HURTIGRUTESKIP Ibc - GODSRUTESKIP Ic - ERSTATNINGSRUTER UNDER OG LIKE ETTER 2. VERDENSKRIG, Id - UKJENTE SKIP K - EGEN ADMINISTRASJON, Ka - AKSJER, Kaa - AKSJEREGISTRE, Kab - AKSJONÆRREGISTRE, Kac - KORRESPONDANSE VEDRØRENDE AKSJER, Kad - DIVERSE ANNET OM AKSJER Kb - BANKER, Kba - DIVERSE PROTOKOLLER VEDRØRENDE BANKER, Kbb - SAKER OG KORRESPONDANSE MED BANKER, Kc - FORSIKRING, Kd - ANDRE SAKER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS ADMINISTRASJON, O - PENSJONSFONDET, P - PERSONALFORVALTNING Pa - KARTOTEK Pb - PERSONALMAPPER, Pc - OVERSIKTER OVER PERSONALE (MANNSKAPSLISTER, PERSONALIA-/MINNEBØKER ETC.), Pd - ANSØKNINGER TIL DIVERSE STILLINGER, R - REGNSKAP Ra - RESULTAT- OG BALANSEBØKER, Raa - HOVEDBØKER, Rab - JOURNALER, Rac - RUTENES JOURNALER, Rad - MEMORIALER, Rae - KASSABØKER, Rb - DRIFTS-/KONTOBØKER Rba - HURTIGRUTENS DRIFT, Rbb - GODSRUTENS DRIFT,

3 Rbc - LOKALRUTENS DRIFT, Rbd - BYER OG HURTIG-/KYSTRUTESTEDER, Rbe - KYSTEN/KYSTRUTEBØKER, Rbf - DRIFTSBØKER FOR SKIPENE, Rbg - DIVERSE ANDRE, Rc - DRIFTSREGNSKAP GENERELT, Rd - EKSEMPLER PÅ FORSKJELLIGE ANDRE REGNSKAPSPROTOKOLLER OG BILAG, Re - ANNET, Rea - BOKHOLDERIET, Reb - KASSEREREN, Rec - REVISJONEN, U - FOTO, FILM, LYDOPPTAK Ua - FOTOGRAFIER Ub - FILM W - GJENSTANDER X - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER Xa - BERETNINGER, VEDTEKTER ETC Xb - SIRKULÆRER, Xc - ANNEN INTERN INFORMASJON Xd - INFORMASJON, RUTER OG REKLAME Xe - BILLETTER OG KUPONGER Xf - ANNONSER I TIDSSKRIFTER OG LIGNENDE Xg - KONTORMATERIELL Z - REFERANSEMATERIALE (MAGASINER, AVISER, UTKLIPP ETC.)

4 A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, F 301 1/1 Generalforsamlingsprotokoll (m/ innlagte løse ark) 10/ / Direksjonsprotokoll 12/ / Innlagt telegram av F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 11/ / Innlagt register Direksjonsprotokoll 7/ / Direksjonsprotokoll 28/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 10/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 16/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Innlagte løse ark F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 26/ / Innlagte og innlimte ark Direksjonsprotokoll 30/ / F.o.m. 8/ begyner man lime møtereferatene inn i boken F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 14/ / F 301 1/1 Styreprotokoll 19/ / F 301 1/1 Desisjonsprotokoll 19/ / Kontrollnemndens/Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 15/ /

5 Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 21/ / F 301 1/1 Forhandlingsprotokoll for Representantskapet 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Bestyrelsen 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Fellesmøtet (Styret og Representantskap) 23/ / B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, F 301 1/2 Kopibok nr. 2 21/ / Kopibok nr. 3 1/ / Kopibok nr. 4 21/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 5 15/ / Kopibok nr.6 6/ / Kopibok nr.7 25/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 8 17/ / Kopibok nr. 9 10/ / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

6 F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 20 8/ / F 301 1/2 Kopibok nr.21 21/ / Kopibok nr.22 29/ / Kopibok nr.23 30/ / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr. 26 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 31 7/ / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 39 7/ / Kopibok nr / /

7 F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr. 44 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 A - B C - D E 0019 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 G H I - J 0020 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 K L M 0021 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/4 Q - R T - U V - Ø F 301 1/4 Kopibok nr. 1 17/ / Kopibok nr. 2 15/ / Kopibok nr. 3 30/ /

8 F 301 1/4 Kopibok nr. 4 25/ / Kopibok nr. 5 10/ / Kopibok nr. 6 14/ / F 301 1/4 Kopibok nr. 7 28/ / Kopibok nr. 8 20/ / Kopibok nr. 9 6/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr. 12 7/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr. 18 2/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 19 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 20 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / /

9 F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 25 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 27 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 7/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 37 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr. 38 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr. 40 2/ / F 301 1/6 Kopibok nr / /

10 Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 44 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 46 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 48 6/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 50 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 52 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 56 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 58 1/ / F 301 1/7 Kopibok nr. 59 8/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

11 F 301 1/7 Kopibok nr. 62 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 64 2/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 68 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 80 5/ / Kopibok nr / /

12 F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr. 85 2/ / F 301 2/1 Kopibok nr. 86 4/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 88 1/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr. 96 8/ / Kopibok nr. 97 7/ / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

13 F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

14 F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

15 F 301 2/4 Kopibok nr / / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/4 A - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 5/ / A - M 20/ / N - Ø 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 7/ / N - Ø 7/ / A - M 21/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 21/ / A - M 5/ / N - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 30/ / N - Ø 30/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 8/ / N - Ø 8/ / A - Ø 19/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 30/ /

16 N - Ø 30/ / A - M 9/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 9/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 4/ / N - Ø 4/ / A - M 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 23/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 3/ / N - Ø 3/ / A - M 17/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 17/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 5/ / N - Ø 5/ / A - M 12/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 12/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 8/ /

17 N - Ø 8/ / A - Ø 22/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 29/ / N - Ø 29/ / A - M 14/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 14/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 28/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 1/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 1/ / A - M 16/ / N - Ø 16/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 11/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 11/ / A - M 27/ / N - Ø 27/ /

18 0123 Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 10/ / N - Ø 10/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - Ø 12/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 28/ / A - Ø 13/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 5/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - M 24/ / N - Ø 24/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 2/ / N - Ø 2/ / A - M 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 20/ / A - M 4/ / N - Ø 4/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - Ø 16/ / A - M 25/ /

19 N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 6/ / A - M 18/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 18/ / A - M 29/ / N - Ø 29/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 15/ / A - M 26/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 26/ / Utgående brev ordnet kronologisk F 301 3/1 Datoarkiv: 3/1-28/ Datoarkiv: 1/3-31/ Datoarkiv: 1/6-31/ Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, F 301 3/1 Kopibok nr. 1 16/ / Kopibok nr. 2 6/ / Kopibok nr. 3 22/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 4 10/ / Kopibok nr. 5 24/ / Kopibok nr. 6 7/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 7 12/ / Kopibok nr. 8 18/ / Kopibok nr. 9 19/ /

20 F 301 3/1 Kopibok nr. 10 4/ / Kopibok nr. 11 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 18 7/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 19 3/ / Kopibok nr. 20 1/ / Kopibok nr. 21 4/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 24 1/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 30 8/ / Kopibok nr. 31 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 2/ / Kopibok nr. 34 6/ /

21 F 301 3/2 Kopibok nr. 35 1/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 40 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 41 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 49 9/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 50 7/ / Kopibok nr. 51 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 53 5/ / Kopibok nr. 54 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 57 8/ /

22 Kopibok nr. 58 7/ / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 63 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 65 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 70 6/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 71 9/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 78 2/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

23 Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr. 86 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr. 88 3/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 91 2/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 94 8/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 96 1/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 99 3/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / /

24 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 21/ / / / / /

25 F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 1/ / / / / / Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), F 301 3/5 P&A nr. 1 2/ / Innlagt mindre bok/hefte med fortegnelser over sendte 'bogbilletter', samt noe korrespondanse (delvis løse ark) med ekspeditører. Alt fra årene P&A nr. 2 3/ / Inneholder noen løse ark F 301 3/5 P&A nr. 3 24/ / F 301 3/6 P&A nr. 4 23/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 5 6/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 6 20/ / F 301 3/6 P&F nr. 7 10/ / F 301 3/6 P&F nr. 8 5/ / F 301 3/6 P&F nr. 9 10/ / Innlagte/innlimte ark, løst omslag F 301 3/6 P&F nr / /

26 Boken er kun delvis utfylt F 301 3/6 P&F nr. 3' - alfabetisk ordnet, kopier av utgående brev i originalomslag og forseglet 21/ / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: A - M P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: N - Å 21/ / / / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev ordnet alfabetisk: A - Å 18/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 15/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 8/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 1/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 27/ / Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, F 301 3/7 Kopibok nr. 1 8/ / Kopibok nr. 2 20/ / Kopibok nr. 3 7/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4 9/ / Kopibok nr. 5 5/ / Kopibok nr. 6 27/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 1' 7/ /

27 Kopibok nr. 2' 22/ / Kopibok nr. 3' 13/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4' 15/ / Kopibok nr. 5' 19/ / Kopibok nr. 6' 30/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 7' 29/ / Kopibok nr. 8' 8/ / Kopibok nr. 9' 16/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 10' 8/ / Kopibok nr. 11' 30/ / Kopibok nr. 12' 26/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 13' 11/ / Kopibok nr. 14' 14/ / Kopibok nr. 15' 24/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 16' 15/ / Kopibok nr. 17' 6/ / Kopibok nr. 18' 22/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 19' 16/ / Kopibok nr. 20' 14/ / Kopibok nr. 21' 15/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 22' 29/ / Kopibok merket som nr. 24; kopier av utgående brev fra bokholderkontoret, ordnet alfabetisk 18/ /

28 Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, Muligens de eldste av bokholderens kopibøker F 301 4/1 Kopibok ca.17/ / Boken er i dårlig stand - løse omslag etc. Kopibok 5/ / Diverse F 301 4/1 Kopibok fra adm. dir. kontor 18/ / Kopibok med brevene fra Bokholderkontoret til Handelsdepartementet etc 9/ / Diverse F 301 4/1 Avdeling for 'Ugrei lossing" - kopibok nr. 14 1/ / "Pressemenn og forespørsel" - kopibok 13/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse fra Kontorsjefen og Passasjeravdeling 4/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 17/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 12/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 15/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 9/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 25/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 31/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 19/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 9/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 30/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 23/ / Intendanturen F 301 4/1 Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 1/ / Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 5/ /

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

RA-PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab

RA-PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab FORORD Høsten 1997 fikk Riksarkivaren informasjon om at arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) sto i fare for å bli ødelagt dersom det ikke ble satt i gang en bevaringsaksjon relativt raskt.

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland

Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland I 1936 var som skrevet i nr 1/2014 Ofoten D/S blitt det dominerende selskapet i rutene på Ofotfjorden. Med diverse følger for postekspedisjonen,

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 B - Kopibøker L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1 L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 D - Korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem L0001 The South Wales Tinplate C.L. - Korrespondanse

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

FORORD --------------------------

FORORD -------------------------- FORORD En forordning av 16. september 1735 sørget for at det ble opprettet lokale havnekommisjoner som styrende organ for havnevesenet. Havnekommisjonen skulle bestå av magistrat/ byfogd, loskaptein og

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006*

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006* Ruteplan og priser for distansereiser 1. oktober 2005 30. september 2006* verdens vakreste sjøreise Innhold Hurtigruten 365 dager i året...3 Kart over anløpene...4 Ruteplan...5 Seilingsliste...6 Ruteendringer

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 A-1024 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 Aa - Styremøter og generalforsamlinger 1863-2004 I arkivet finnes

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

ramberg i flakstad samanheng - lofoten

ramberg i flakstad samanheng - lofoten ramberg i flakstad samanheng - lofoten Tromsø Ramberg Bodø Reisa går til Ramberg i Flakstad kommune i Lofoten, Nordland. Trondheim Neste side viser korleis ein reiser til Lofoten med fly, bil, båt og sykkel.

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkivskaper: A-2933 Mohn, Albert Henrik, journalist Arkivskapernummer: A-2933 1918-1999 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap) Forvaltningsnivå: Forvaltningsområde:

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING... 700 Om arkivskaper... 700 Om arkivet... 701 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1977... 702 DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND 1946-1947... 702 AVDELINGSKONTORET I MO I RANA...

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkiv: Ragnar Schjølberg Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkiv i Nordland Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkivskapernummer: NA099 Tidsrom: 1895(ca.) - 1985(ca.) Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram

Detaljer