INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, C - JOURNALER, D - DIREKSJONS-/STYRESAKER, E - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, F - ADMINISTRASJONEN, Fa - ADMINISTRASJONENS KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Faa - MATERIALE ETTER ADMINISTRERENDE DIREKTØRER OG KONTORSJEFER, Fab - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Fac - "HISTORISKE DOKUMENTER", Fb - SAKER VEDRØRENDE SKIP, Fba - BYGGE-/OMBYGGINGSSAKER, Fbb - KJØP OG SALG AV SKIP, Fbc - ANNET, Fc - SAKER VEDRØRENDE RUTENE, Fca - HURTIGRUTEN, Fcb - LOKALRUTEN, Fcc - ANNET OM RUTENE, Fd - SAMARBEIDSPARTNERE, Fda - ORGANISASJONER, Fdb - FIRMAER, Fdc - DATTERSELSKAPER O.L., G - TEKNISK AVDELING Ga - TEKNISKE PAPIRER OG TEGNINGER ANGÅENDE BYGGING OG OMBYGGING AV SKIP, Gb - ANDRE TEKNISKE SAKER OG KORRESPONDANSE, Gc - MASKINRAPPORTER, Gd - BUDSJETT OG FAKTURAKOPIER H - MARITIM AVDELING Ha - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Haa - ORDNET I ÅRGÅNGER, Hab - ORDNET ALFABETISK ETTER SAK ELLER KORRESPONDANSEPARTNER, ca ca Hb - SKIPENE Hba - KORRESPONDANSE MED OG OM SKIPENE, Hbb - SERTIFIKATER M.M Hbc - LEIE AV SKIP, Hbd - ERSTATNINGSRUTER, Hbe - DIVERSE PROTOKOLLER, Hc - ASSURANSE, Hca - POLISER OG KORRESPONDANSE MED FORSKIKRINGSSELSKAPER ETC., Hcb - SJØFORSIKRINGSSAKER OG -KORRESPONDANSE, Hcc - HAVARISAKER,

2 Hcd - ULYKKESAKER, Hce - ANDRE ASSURANSERELATERTE SAKER, Hcf - ERSTATNINGSBØKER, Hd - FORSKJELLIGE MARITIME SAKER Hda - PERSONALRELATERTE SAKER, ca Hdb - PASSASJERAVDELINGEN, Hdc - FRAKTAVDELINGEN, Hdd - EKSPEDITØRER, Hde - KAIER OG ANLØP, Hdf - KJØP OG LAGRING AV KULL, Hdg - DIVERSE PROTOKOLLER OG SAKER, I - SKIPSDAGBØKER Ia - SKIPSDAGBØKER FOR VDS SKIP Iaa - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Iab - BILFERGER, Iac - HURTIGRUTESKIP OG CRUISESKIP, Iad - GODSRUTESKIP OG ANDRE TØRRLASTESKIP, Iae - TANKSKIP OG BULKSKIP, Iaf - PLATFORM-FORSYNINGSSKIP, Ib - SKIPSDAGBØKER LEIDE SKIP Iba - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Ibb - HURTIGRUTESKIP Ibc - GODSRUTESKIP Ic - ERSTATNINGSRUTER UNDER OG LIKE ETTER 2. VERDENSKRIG, Id - UKJENTE SKIP K - EGEN ADMINISTRASJON, Ka - AKSJER, Kaa - AKSJEREGISTRE, Kab - AKSJONÆRREGISTRE, Kac - KORRESPONDANSE VEDRØRENDE AKSJER, Kad - DIVERSE ANNET OM AKSJER Kb - BANKER, Kba - DIVERSE PROTOKOLLER VEDRØRENDE BANKER, Kbb - SAKER OG KORRESPONDANSE MED BANKER, Kc - FORSIKRING, Kd - ANDRE SAKER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS ADMINISTRASJON, O - PENSJONSFONDET, P - PERSONALFORVALTNING Pa - KARTOTEK Pb - PERSONALMAPPER, Pc - OVERSIKTER OVER PERSONALE (MANNSKAPSLISTER, PERSONALIA-/MINNEBØKER ETC.), Pd - ANSØKNINGER TIL DIVERSE STILLINGER, R - REGNSKAP Ra - RESULTAT- OG BALANSEBØKER, Raa - HOVEDBØKER, Rab - JOURNALER, Rac - RUTENES JOURNALER, Rad - MEMORIALER, Rae - KASSABØKER, Rb - DRIFTS-/KONTOBØKER Rba - HURTIGRUTENS DRIFT, Rbb - GODSRUTENS DRIFT,

3 Rbc - LOKALRUTENS DRIFT, Rbd - BYER OG HURTIG-/KYSTRUTESTEDER, Rbe - KYSTEN/KYSTRUTEBØKER, Rbf - DRIFTSBØKER FOR SKIPENE, Rbg - DIVERSE ANDRE, Rc - DRIFTSREGNSKAP GENERELT, Rd - EKSEMPLER PÅ FORSKJELLIGE ANDRE REGNSKAPSPROTOKOLLER OG BILAG, Re - ANNET, Rea - BOKHOLDERIET, Reb - KASSEREREN, Rec - REVISJONEN, U - FOTO, FILM, LYDOPPTAK Ua - FOTOGRAFIER Ub - FILM W - GJENSTANDER X - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER Xa - BERETNINGER, VEDTEKTER ETC Xb - SIRKULÆRER, Xc - ANNEN INTERN INFORMASJON Xd - INFORMASJON, RUTER OG REKLAME Xe - BILLETTER OG KUPONGER Xf - ANNONSER I TIDSSKRIFTER OG LIGNENDE Xg - KONTORMATERIELL Z - REFERANSEMATERIALE (MAGASINER, AVISER, UTKLIPP ETC.)

4 A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, F 301 1/1 Generalforsamlingsprotokoll (m/ innlagte løse ark) 10/ / Direksjonsprotokoll 12/ / Innlagt telegram av F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 11/ / Innlagt register Direksjonsprotokoll 7/ / Direksjonsprotokoll 28/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 10/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 16/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Innlagte løse ark F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 26/ / Innlagte og innlimte ark Direksjonsprotokoll 30/ / F.o.m. 8/ begyner man lime møtereferatene inn i boken F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 14/ / F 301 1/1 Styreprotokoll 19/ / F 301 1/1 Desisjonsprotokoll 19/ / Kontrollnemndens/Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 15/ /

5 Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 21/ / F 301 1/1 Forhandlingsprotokoll for Representantskapet 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Bestyrelsen 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Fellesmøtet (Styret og Representantskap) 23/ / B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, F 301 1/2 Kopibok nr. 2 21/ / Kopibok nr. 3 1/ / Kopibok nr. 4 21/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 5 15/ / Kopibok nr.6 6/ / Kopibok nr.7 25/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 8 17/ / Kopibok nr. 9 10/ / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

6 F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 20 8/ / F 301 1/2 Kopibok nr.21 21/ / Kopibok nr.22 29/ / Kopibok nr.23 30/ / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr. 26 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 31 7/ / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 39 7/ / Kopibok nr / /

7 F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr. 44 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 A - B C - D E 0019 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 G H I - J 0020 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 K L M 0021 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/4 Q - R T - U V - Ø F 301 1/4 Kopibok nr. 1 17/ / Kopibok nr. 2 15/ / Kopibok nr. 3 30/ /

8 F 301 1/4 Kopibok nr. 4 25/ / Kopibok nr. 5 10/ / Kopibok nr. 6 14/ / F 301 1/4 Kopibok nr. 7 28/ / Kopibok nr. 8 20/ / Kopibok nr. 9 6/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr. 12 7/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr. 18 2/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 19 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 20 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / /

9 F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 25 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 27 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 7/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 37 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr. 38 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr. 40 2/ / F 301 1/6 Kopibok nr / /

10 Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 44 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 46 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 48 6/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 50 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 52 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 56 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 58 1/ / F 301 1/7 Kopibok nr. 59 8/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

11 F 301 1/7 Kopibok nr. 62 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 64 2/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 68 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 80 5/ / Kopibok nr / /

12 F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr. 85 2/ / F 301 2/1 Kopibok nr. 86 4/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 88 1/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr. 96 8/ / Kopibok nr. 97 7/ / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

13 F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

14 F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

15 F 301 2/4 Kopibok nr / / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/4 A - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 5/ / A - M 20/ / N - Ø 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 7/ / N - Ø 7/ / A - M 21/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 21/ / A - M 5/ / N - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 30/ / N - Ø 30/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 8/ / N - Ø 8/ / A - Ø 19/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 30/ /

16 N - Ø 30/ / A - M 9/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 9/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 4/ / N - Ø 4/ / A - M 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 23/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 3/ / N - Ø 3/ / A - M 17/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 17/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 5/ / N - Ø 5/ / A - M 12/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 12/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 8/ /

17 N - Ø 8/ / A - Ø 22/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 29/ / N - Ø 29/ / A - M 14/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 14/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 28/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 1/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 1/ / A - M 16/ / N - Ø 16/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 11/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 11/ / A - M 27/ / N - Ø 27/ /

18 0123 Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 10/ / N - Ø 10/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - Ø 12/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 28/ / A - Ø 13/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 5/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - M 24/ / N - Ø 24/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 2/ / N - Ø 2/ / A - M 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 20/ / A - M 4/ / N - Ø 4/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - Ø 16/ / A - M 25/ /

19 N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 6/ / A - M 18/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 18/ / A - M 29/ / N - Ø 29/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 15/ / A - M 26/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 26/ / Utgående brev ordnet kronologisk F 301 3/1 Datoarkiv: 3/1-28/ Datoarkiv: 1/3-31/ Datoarkiv: 1/6-31/ Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, F 301 3/1 Kopibok nr. 1 16/ / Kopibok nr. 2 6/ / Kopibok nr. 3 22/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 4 10/ / Kopibok nr. 5 24/ / Kopibok nr. 6 7/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 7 12/ / Kopibok nr. 8 18/ / Kopibok nr. 9 19/ /

20 F 301 3/1 Kopibok nr. 10 4/ / Kopibok nr. 11 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 18 7/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 19 3/ / Kopibok nr. 20 1/ / Kopibok nr. 21 4/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 24 1/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 30 8/ / Kopibok nr. 31 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 2/ / Kopibok nr. 34 6/ /

21 F 301 3/2 Kopibok nr. 35 1/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 40 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 41 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 49 9/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 50 7/ / Kopibok nr. 51 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 53 5/ / Kopibok nr. 54 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 57 8/ /

22 Kopibok nr. 58 7/ / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 63 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 65 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 70 6/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 71 9/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 78 2/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

23 Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr. 86 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr. 88 3/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 91 2/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 94 8/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 96 1/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 99 3/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / /

24 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 21/ / / / / /

25 F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 1/ / / / / / Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), F 301 3/5 P&A nr. 1 2/ / Innlagt mindre bok/hefte med fortegnelser over sendte 'bogbilletter', samt noe korrespondanse (delvis løse ark) med ekspeditører. Alt fra årene P&A nr. 2 3/ / Inneholder noen løse ark F 301 3/5 P&A nr. 3 24/ / F 301 3/6 P&A nr. 4 23/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 5 6/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 6 20/ / F 301 3/6 P&F nr. 7 10/ / F 301 3/6 P&F nr. 8 5/ / F 301 3/6 P&F nr. 9 10/ / Innlagte/innlimte ark, løst omslag F 301 3/6 P&F nr / /

26 Boken er kun delvis utfylt F 301 3/6 P&F nr. 3' - alfabetisk ordnet, kopier av utgående brev i originalomslag og forseglet 21/ / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: A - M P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: N - Å 21/ / / / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev ordnet alfabetisk: A - Å 18/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 15/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 8/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 1/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 27/ / Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, F 301 3/7 Kopibok nr. 1 8/ / Kopibok nr. 2 20/ / Kopibok nr. 3 7/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4 9/ / Kopibok nr. 5 5/ / Kopibok nr. 6 27/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 1' 7/ /

27 Kopibok nr. 2' 22/ / Kopibok nr. 3' 13/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4' 15/ / Kopibok nr. 5' 19/ / Kopibok nr. 6' 30/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 7' 29/ / Kopibok nr. 8' 8/ / Kopibok nr. 9' 16/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 10' 8/ / Kopibok nr. 11' 30/ / Kopibok nr. 12' 26/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 13' 11/ / Kopibok nr. 14' 14/ / Kopibok nr. 15' 24/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 16' 15/ / Kopibok nr. 17' 6/ / Kopibok nr. 18' 22/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 19' 16/ / Kopibok nr. 20' 14/ / Kopibok nr. 21' 15/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 22' 29/ / Kopibok merket som nr. 24; kopier av utgående brev fra bokholderkontoret, ordnet alfabetisk 18/ /

28 Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, Muligens de eldste av bokholderens kopibøker F 301 4/1 Kopibok ca.17/ / Boken er i dårlig stand - løse omslag etc. Kopibok 5/ / Diverse F 301 4/1 Kopibok fra adm. dir. kontor 18/ / Kopibok med brevene fra Bokholderkontoret til Handelsdepartementet etc 9/ / Diverse F 301 4/1 Avdeling for 'Ugrei lossing" - kopibok nr. 14 1/ / "Pressemenn og forespørsel" - kopibok 13/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse fra Kontorsjefen og Passasjeravdeling 4/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 17/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 12/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 15/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 9/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 25/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 31/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 19/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 9/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 30/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 23/ / Intendanturen F 301 4/1 Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 1/ / Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 5/ /

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer)

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post:

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

OPPGAVER I KJØPS- OG AVTALERETT

OPPGAVER I KJØPS- OG AVTALERETT OPPGAVER I KJØPS- OG AVTALERETT Innhold Dag 1: Dag 2 og 3: Dag 4: Side Avtaleslutning etter avtalelovens modell. Nærmere om når utsagnet er forpliktende. Avtalemekanismen i avtaleloven kapittel 1.. 1 Nærmere

Detaljer

Med pistol og Totschlager

Med pistol og Totschlager I Med pistol og Totschlager DEN HEMMELIGE ORGANISASJONEN «SAMFUNDSVERNET» I MELLOMKRIGSTIDA Særtrykk av TOTN 1985, J i It'tell. "I,) 3',r

Detaljer

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass SIEMENS... en god og interessant arbeidsplass DE-CHA VI Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Nissa Nyberget Lyd: FK Koreograf: Grete Valstad Film og lysbilder: FG Medinstruktør: Petter

Detaljer