INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, C - JOURNALER, D - DIREKSJONS-/STYRESAKER, E - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, F - ADMINISTRASJONEN, Fa - ADMINISTRASJONENS KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Faa - MATERIALE ETTER ADMINISTRERENDE DIREKTØRER OG KONTORSJEFER, Fab - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Fac - "HISTORISKE DOKUMENTER", Fb - SAKER VEDRØRENDE SKIP, Fba - BYGGE-/OMBYGGINGSSAKER, Fbb - KJØP OG SALG AV SKIP, Fbc - ANNET, Fc - SAKER VEDRØRENDE RUTENE, Fca - HURTIGRUTEN, Fcb - LOKALRUTEN, Fcc - ANNET OM RUTENE, Fd - SAMARBEIDSPARTNERE, Fda - ORGANISASJONER, Fdb - FIRMAER, Fdc - DATTERSELSKAPER O.L., G - TEKNISK AVDELING Ga - TEKNISKE PAPIRER OG TEGNINGER ANGÅENDE BYGGING OG OMBYGGING AV SKIP, Gb - ANDRE TEKNISKE SAKER OG KORRESPONDANSE, Gc - MASKINRAPPORTER, Gd - BUDSJETT OG FAKTURAKOPIER H - MARITIM AVDELING Ha - GENERELT KORRESPONDANSE- OG SAKARKIV, Haa - ORDNET I ÅRGÅNGER, Hab - ORDNET ALFABETISK ETTER SAK ELLER KORRESPONDANSEPARTNER, ca ca Hb - SKIPENE Hba - KORRESPONDANSE MED OG OM SKIPENE, Hbb - SERTIFIKATER M.M Hbc - LEIE AV SKIP, Hbd - ERSTATNINGSRUTER, Hbe - DIVERSE PROTOKOLLER, Hc - ASSURANSE, Hca - POLISER OG KORRESPONDANSE MED FORSKIKRINGSSELSKAPER ETC., Hcb - SJØFORSIKRINGSSAKER OG -KORRESPONDANSE, Hcc - HAVARISAKER,

2 Hcd - ULYKKESAKER, Hce - ANDRE ASSURANSERELATERTE SAKER, Hcf - ERSTATNINGSBØKER, Hd - FORSKJELLIGE MARITIME SAKER Hda - PERSONALRELATERTE SAKER, ca Hdb - PASSASJERAVDELINGEN, Hdc - FRAKTAVDELINGEN, Hdd - EKSPEDITØRER, Hde - KAIER OG ANLØP, Hdf - KJØP OG LAGRING AV KULL, Hdg - DIVERSE PROTOKOLLER OG SAKER, I - SKIPSDAGBØKER Ia - SKIPSDAGBØKER FOR VDS SKIP Iaa - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Iab - BILFERGER, Iac - HURTIGRUTESKIP OG CRUISESKIP, Iad - GODSRUTESKIP OG ANDRE TØRRLASTESKIP, Iae - TANKSKIP OG BULKSKIP, Iaf - PLATFORM-FORSYNINGSSKIP, Ib - SKIPSDAGBØKER LEIDE SKIP Iba - BYGDERUTE-, LOKALRUTE- OG KYSTRUTESKIP, Ibb - HURTIGRUTESKIP Ibc - GODSRUTESKIP Ic - ERSTATNINGSRUTER UNDER OG LIKE ETTER 2. VERDENSKRIG, Id - UKJENTE SKIP K - EGEN ADMINISTRASJON, Ka - AKSJER, Kaa - AKSJEREGISTRE, Kab - AKSJONÆRREGISTRE, Kac - KORRESPONDANSE VEDRØRENDE AKSJER, Kad - DIVERSE ANNET OM AKSJER Kb - BANKER, Kba - DIVERSE PROTOKOLLER VEDRØRENDE BANKER, Kbb - SAKER OG KORRESPONDANSE MED BANKER, Kc - FORSIKRING, Kd - ANDRE SAKER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS ADMINISTRASJON, O - PENSJONSFONDET, P - PERSONALFORVALTNING Pa - KARTOTEK Pb - PERSONALMAPPER, Pc - OVERSIKTER OVER PERSONALE (MANNSKAPSLISTER, PERSONALIA-/MINNEBØKER ETC.), Pd - ANSØKNINGER TIL DIVERSE STILLINGER, R - REGNSKAP Ra - RESULTAT- OG BALANSEBØKER, Raa - HOVEDBØKER, Rab - JOURNALER, Rac - RUTENES JOURNALER, Rad - MEMORIALER, Rae - KASSABØKER, Rb - DRIFTS-/KONTOBØKER Rba - HURTIGRUTENS DRIFT, Rbb - GODSRUTENS DRIFT,

3 Rbc - LOKALRUTENS DRIFT, Rbd - BYER OG HURTIG-/KYSTRUTESTEDER, Rbe - KYSTEN/KYSTRUTEBØKER, Rbf - DRIFTSBØKER FOR SKIPENE, Rbg - DIVERSE ANDRE, Rc - DRIFTSREGNSKAP GENERELT, Rd - EKSEMPLER PÅ FORSKJELLIGE ANDRE REGNSKAPSPROTOKOLLER OG BILAG, Re - ANNET, Rea - BOKHOLDERIET, Reb - KASSEREREN, Rec - REVISJONEN, U - FOTO, FILM, LYDOPPTAK Ua - FOTOGRAFIER Ub - FILM W - GJENSTANDER X - EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER Xa - BERETNINGER, VEDTEKTER ETC Xb - SIRKULÆRER, Xc - ANNEN INTERN INFORMASJON Xd - INFORMASJON, RUTER OG REKLAME Xe - BILLETTER OG KUPONGER Xf - ANNONSER I TIDSSKRIFTER OG LIGNENDE Xg - KONTORMATERIELL Z - REFERANSEMATERIALE (MAGASINER, AVISER, UTKLIPP ETC.)

4 A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, F 301 1/1 Generalforsamlingsprotokoll (m/ innlagte løse ark) 10/ / Direksjonsprotokoll 12/ / Innlagt telegram av F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 11/ / Innlagt register Direksjonsprotokoll 7/ / Direksjonsprotokoll 28/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 10/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 16/ / F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 3/ / Direksjonsprotokoll 3/ / Innlagte løse ark F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 26/ / Innlagte og innlimte ark Direksjonsprotokoll 30/ / F.o.m. 8/ begyner man lime møtereferatene inn i boken F 301 1/1 Direksjonsprotokoll 14/ / F 301 1/1 Styreprotokoll 19/ / F 301 1/1 Desisjonsprotokoll 19/ / Kontrollnemndens/Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 15/ /

5 Kontrollkomiteens forhandlingsprotokoll 21/ / F 301 1/1 Forhandlingsprotokoll for Representantskapet 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Bestyrelsen 14/ / Innlagte løse ark Forhandlingsprotokoll for Fellesmøtet (Styret og Representantskap) 23/ / B - KOPIBØKER, Ba - KOPIBØKER - GENERELT, F 301 1/2 Kopibok nr. 2 21/ / Kopibok nr. 3 1/ / Kopibok nr. 4 21/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 5 15/ / Kopibok nr.6 6/ / Kopibok nr.7 25/ / F 301 1/2 Kopibok nr. 8 17/ / Kopibok nr. 9 10/ / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

6 F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 20 8/ / F 301 1/2 Kopibok nr.21 21/ / Kopibok nr.22 29/ / Kopibok nr.23 30/ / F 301 1/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/2 Kopibok nr. 26 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 31 7/ / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 39 7/ / Kopibok nr / /

7 F 301 1/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr. 44 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/3 Kopibok nr / / Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 A - B C - D E 0019 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 G H I - J 0020 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/3 K L M 0021 Utgående brev - ordnet alfabetisk F 301 1/4 Q - R T - U V - Ø F 301 1/4 Kopibok nr. 1 17/ / Kopibok nr. 2 15/ / Kopibok nr. 3 30/ /

8 F 301 1/4 Kopibok nr. 4 25/ / Kopibok nr. 5 10/ / Kopibok nr. 6 14/ / F 301 1/4 Kopibok nr. 7 28/ / Kopibok nr. 8 20/ / Kopibok nr. 9 6/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr. 12 7/ / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/4 Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr. 18 2/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 19 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr. 20 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / /

9 F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 25 7/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 27 6/ / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/5 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 7/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 37 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr. 38 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr. 40 2/ / F 301 1/6 Kopibok nr / /

10 Kopibok nr / / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 44 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 46 9/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 48 6/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 50 3/ / F 301 1/6 Kopibok nr / / Kopibok nr. 52 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 56 9/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr. 58 1/ / F 301 1/7 Kopibok nr. 59 8/ / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

11 F 301 1/7 Kopibok nr. 62 3/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 64 2/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr. 68 1/ / Kopibok nr / / F 301 1/7 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 80 5/ / Kopibok nr / /

12 F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr. 85 2/ / F 301 2/1 Kopibok nr. 86 4/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr. 88 1/ / Kopibok nr / / F 301 2/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr. 96 8/ / Kopibok nr. 97 7/ / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

13 F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/2 Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

14 F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / F 301 2/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

15 F 301 2/4 Kopibok nr / / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/4 A - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 5/ / A - M 20/ / N - Ø 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 7/ / N - Ø 7/ / A - M 21/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 21/ / A - M 5/ / N - Ø 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 30/ / N - Ø 30/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 8/ / N - Ø 8/ / A - Ø 19/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 30/ /

16 N - Ø 30/ / A - M 9/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 9/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 A - M 4/ / N - Ø 4/ / A - M 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/5 N - Ø 23/ / A - M 23/ / N - Ø 23/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 3/ / N - Ø 3/ / A - M 17/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 17/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 5/ / N - Ø 5/ / A - M 12/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 12/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 8/ /

17 N - Ø 8/ / A - Ø 22/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 29/ / N - Ø 29/ / A - M 14/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 14/ / A - M 25/ / N - Ø 25/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 28/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 A - M 21/ / N - Ø 21/ / A - M 1/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/6 N - Ø 1/ / A - M 16/ / N - Ø 16/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 20/ / N - Ø 20/ / A - M 11/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 11/ / A - M 27/ / N - Ø 27/ /

18 0123 Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 10/ / N - Ø 10/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - Ø 12/ / A - M 28/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 28/ / A - Ø 13/ / A - M 5/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 5/ / A - M 15/ / N - Ø 15/ / A - M 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 25/ / A - M 24/ / N - Ø 24/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - M 2/ / N - Ø 2/ / A - M 20/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 N - Ø 20/ / A - M 4/ / N - Ø 4/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 2/7 A - Ø 16/ / A - M 25/ /

19 N - Ø 25/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 6/ / A - M 18/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 18/ / A - M 29/ / N - Ø 29/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 A - Ø 15/ / A - M 26/ / Utgående brev ordnet alfabetisk F 301 3/1 N - Ø 26/ / Utgående brev ordnet kronologisk F 301 3/1 Datoarkiv: 3/1-28/ Datoarkiv: 1/3-31/ Datoarkiv: 1/6-31/ Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, F 301 3/1 Kopibok nr. 1 16/ / Kopibok nr. 2 6/ / Kopibok nr. 3 22/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 4 10/ / Kopibok nr. 5 24/ / Kopibok nr. 6 7/ / F 301 3/1 Kopibok nr. 7 12/ / Kopibok nr. 8 18/ / Kopibok nr. 9 19/ /

20 F 301 3/1 Kopibok nr. 10 4/ / Kopibok nr. 11 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/1 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 18 7/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 19 3/ / Kopibok nr. 20 1/ / Kopibok nr. 21 4/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 24 1/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 30 8/ / Kopibok nr. 31 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr. 33 2/ / Kopibok nr. 34 6/ /

21 F 301 3/2 Kopibok nr. 35 1/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 40 9/ / F 301 3/2 Kopibok nr. 41 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/2 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 49 9/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 50 7/ / Kopibok nr. 51 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 53 5/ / Kopibok nr. 54 8/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 57 8/ /

22 Kopibok nr. 58 7/ / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr. 63 5/ / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr. 65 5/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 70 6/ / F 301 3/3 Kopibok nr. 71 9/ / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/3 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 78 2/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / /

23 Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr. 86 3/ / Kopibok nr / / Kopibok nr. 88 3/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 91 2/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr. 94 8/ / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 96 1/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr. 99 3/ / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/4 Kopibok nr / /

24 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopibok nr / / Kopibok nr / / F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 21/ / / / / /

25 F 301 3/5 Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge Kopier av utgående telegrammer - løse ark i kronologisk rekkefølge 1/ / / / / / Bc - P&A/P&F-KOPIBØKER (POSTSTYRE OG FORVALTNING), F 301 3/5 P&A nr. 1 2/ / Innlagt mindre bok/hefte med fortegnelser over sendte 'bogbilletter', samt noe korrespondanse (delvis løse ark) med ekspeditører. Alt fra årene P&A nr. 2 3/ / Inneholder noen løse ark F 301 3/5 P&A nr. 3 24/ / F 301 3/6 P&A nr. 4 23/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 5 6/ / Noen innlagte ark F 301 3/6 P&F nr. 6 20/ / F 301 3/6 P&F nr. 7 10/ / F 301 3/6 P&F nr. 8 5/ / F 301 3/6 P&F nr. 9 10/ / Innlagte/innlimte ark, løst omslag F 301 3/6 P&F nr / /

26 Boken er kun delvis utfylt F 301 3/6 P&F nr. 3' - alfabetisk ordnet, kopier av utgående brev i originalomslag og forseglet 21/ / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: A - M P&F - kopier av utgående brev, ordnet alfabetisk: N - Å 21/ / / / F 301 3/6 P&F - kopier av utgående brev ordnet alfabetisk: A - Å 18/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 15/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 2/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 8/ / F 301 3/7 P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 28/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 1/ / P&F - kopier av utgående brev ordnet kronologisk 27/ / Bd - BOKHOLDERENS KOPIBØKER, F 301 3/7 Kopibok nr. 1 8/ / Kopibok nr. 2 20/ / Kopibok nr. 3 7/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4 9/ / Kopibok nr. 5 5/ / Kopibok nr. 6 27/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 1' 7/ /

27 Kopibok nr. 2' 22/ / Kopibok nr. 3' 13/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 4' 15/ / Kopibok nr. 5' 19/ / Kopibok nr. 6' 30/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 7' 29/ / Kopibok nr. 8' 8/ / Kopibok nr. 9' 16/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 10' 8/ / Kopibok nr. 11' 30/ / Kopibok nr. 12' 26/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 13' 11/ / Kopibok nr. 14' 14/ / Kopibok nr. 15' 24/ / F 301 3/7 Kopibok nr. 16' 15/ / Kopibok nr. 17' 6/ / Kopibok nr. 18' 22/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 19' 16/ / Kopibok nr. 20' 14/ / Kopibok nr. 21' 15/ / F 301 4/1 Kopibok nr. 22' 29/ / Kopibok merket som nr. 24; kopier av utgående brev fra bokholderkontoret, ordnet alfabetisk 18/ /

28 Be - DIVERSE ANDRE KOPIBØKER, Muligens de eldste av bokholderens kopibøker F 301 4/1 Kopibok ca.17/ / Boken er i dårlig stand - løse omslag etc. Kopibok 5/ / Diverse F 301 4/1 Kopibok fra adm. dir. kontor 18/ / Kopibok med brevene fra Bokholderkontoret til Handelsdepartementet etc 9/ / Diverse F 301 4/1 Avdeling for 'Ugrei lossing" - kopibok nr. 14 1/ / "Pressemenn og forespørsel" - kopibok 13/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse fra Kontorsjefen og Passasjeravdeling 4/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 17/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 12/ / Diverse F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 15/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk. Diverse 9/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 25/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 31/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 19/ / Restaurasjonsavdeling F 301 4/1 Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 9/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 30/ / Utgående korrespondanse ordnet kronologisk 23/ / Intendanturen F 301 4/1 Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 1/ / Utgående korrespondanse i kronologisk rekkefølge 5/ /

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

RA-PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab

RA-PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab FORORD Høsten 1997 fikk Riksarkivaren informasjon om at arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) sto i fare for å bli ødelagt dersom det ikke ble satt i gang en bevaringsaksjon relativt raskt.

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1907-2000 Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. L0001 Møteprotokoller 1907-1951 7/011/01/1 Stiftelsesprotokoll,

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra A - MØTEBØKER, 1949-1966 0001 Styreprotokoll 16.03 1949-18.05 1955 X 002 2/2 01 Vedegg til styreprotokoll for 1949 1894-1953 Inneholder kontrakt til 27 1/2 fot ferge, vedtekter for selskapet, annonse for

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1926-1978 L0001 Diverse korrespondanse 1926-1948 3/038/07/2 Diverse korrespondanse: Privat korrespondanse / korrespondanse med Kontrollnemnda / Sak om økonomisk

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland

Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland Ofotens Postekspedisjon. Del 2. Av. Odd Arve Kvinnesland I 1936 var som skrevet i nr 1/2014 Ofoten D/S blitt det dominerende selskapet i rutene på Ofotfjorden. Med diverse følger for postekspedisjonen,

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Hovedkomiteen Arbeidsutvalget Møter med andre vertsbyer 04/

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Hovedkomiteen Arbeidsutvalget Møter med andre vertsbyer 04/ A - MØTEREFERATER, 1999-2001 Møtereferater fra hovedkomité, arbeidsutvalg mm 0001 Møtereferater 1999-2001 X 002 2/2 01 Hovedkomiteen 1999-2001 02 Arbeidsutvalget 1999-2001 03 Møter med andre vertsbyer

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer