NVK ÅRBOK Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier Årets hunder...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVK ÅRBOK 2010. Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier... 10 Årets hunder...17"

Transkript

1 Innhold Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier Årets hunder...17 Premielister jaktprøver Korthåret vorstehhund Strihåret vorstehhund Langhåret vorstehhund Avlsrådet, godkjentlister, tabeller, utstillingsresultater og jaktprøvekritikker Fellesdel Forklaring til avlsindekser Korthåret vorstehhund Godkjentliste hannhunder Godkjentliste tisper Årsrapport HD-resultater Utstillingsresultater Prøvekritikker Strihåret vorstehhund Godkjentliste hannhunder Godkjentliste tisper Årsrapport HD-resultater Tabeller Utstillingsresultater Prøvekritikker Langhåret vorstehhund Godkjentliste hannhunder Godkjentliste tisper Årsrapport HD-resultater Utstillingsresultater Prøvekritikker Nye championer Æresmedlemmer Gullmerkeinnehavere Vorstehhundstatuetten Distriktsrepresentanter Medlemsliste

2 Forord Endelig er den her, Årboka for Det er mange som har jobbet mye med å få den så komplett som mulig. Allikevel er det bare å beklage at den ikke er så fullkommen som vi hadde håpet på. Enkelte prøvearrangører har ikke sendt kritikker til NVK etter prøvens slutt, og vi får derfor ikke skrevet disse inn. Det betyr at noen av dere vil savne kritikker. Spesielt trist blir dette når hunden har fått premie. Vi har også funnet uoverensstemmelser mellom årboka og det som faktisk ligger innskrevet på nettsidene våre. Flere vil også se at enkelte kritikker ikke inneholder premiegrad. Årsaken ligger i at dommerne ikke har skrevet premiegraden som avslutning i prøvekritikkens prosa. Kritikkskrivere har da i enkelte tilfeller ikke fått med premiegraden som i disse tilfellene kun er anført i statistikkdelen på prøveskjemaets høyre side. For en mer komplett oversikt kan man støtte seg på årets premielister foran i årboka. Til tross for de mangler som vi har omtalt ovenfor, velger vi nå å publisere denne årboka i dens nåværende form, i troen på at boka for de fleste hunder vil være riktig eller nær riktig. Vi har fremdeles igjen en bit til alt fungerer optimalt og bokas form og innhold vil måtte være gjenstand for kritisk blikk også i tida framover. I en klubb slik som vår, der praktisk talt alt arbeid skal gjøres på fritid og er ubetalt, kan man heller ikke forvente at vi kan være helt profesjonelle i alt vi gjør. Når det er sagt, kan jeg forsikre om at det jobbes intens for å oppdage feil og mangler. Målsettinga er selvsagt en komplett og god årbok som skal være en sikker kilde til informasjon om hundene våre. Jeg vil få takke alle som bidrar med hundrevis av timer hvert år til kritikkskriving, kontroll, annonse-innhenting, redigering, lay-out og masse mer med denne boka. Jeg håper og tror at boka kan være mer til glede og hygge enn det motsatte! Kai-Rune Johannessen avlsrådsleder 2 3

3 HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2010 Styret og sentralt tillitsvalgte Styret hadde i 2010 følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Sekretær: Kasserer: Leder avlsråd: Avlsråd korthår: Avlsråd strihår: Avlsråd langhår: Avslrådets dataansv: Redaktør Fuglehunden: Redaktør Årbok: Webredaktør: Web-redaksjonen: Redaktør jubileumsbok: Materialforvalter: Revisor: Valgkomite: Antall medlemmer Pål Andersen Robert Brenden Wanja Andersen Trond Leganger Øystein Dahl Anders Simensrud Kai-Rune Johannessen Unn Johannessen. Bente Hansen 2010: 1690 medlemmer. 9 æresmedlemmer 2009: 1645 medlemmer. 5 æresmedlemmer 2008: 1601 medlemmer. 5 æresmedlemmer 2007: 1491 medlemmer. 5 æresmedlemmer 2006: 1506 medlemmer. 4 æresmedlemmer 2005: 1587 medlemmer. 4 æresmedlemmer Kai-Rune Johannessen Svein Enes Siw Øye Eirik Telje Rune Brenna Mette Ulvestad Odd-Harald Slettebø (sluttet okt.) Arne Eliassen Monica Finsrud Grimstad (sluttet nov) Harriet Wiggen (ny inn nov) Trond Leganger Atle Hoftun (sluttet des) Ståle Garborg (ny inn des) Gunnar Klingwall Ståle Garborg (ut i des) Hilde Risann (ut i des) Kjell Larssen Bente Holm Karl K. Moe Bjørn Stang Frank Øvrewall Glenn Olsen Ole Andre Hestmo Representasjon: AS Fuglehunden: Pål Andersen avløst som eiernes rep. mai 2010 Rasehundutvalget (RU): Pål Andersen FKFs Representantskap: Pål Andersen Møter og behandlede saker I løpet av året har det blitt avholdt 9 styremøter. I tillegg har NVK vært representert på FKF s representantskapsmøte, 5 møter i RU og på vegne av RU har Pål Andersen deltatt på 2 styremøter i Fuglehunden som eierens representant. Styret jobbet dette året med driftsrelaterte saker. Ny IT plattform ble gjennomarbeidet og iverksatt. Von Willebrand ble satt på agenda og en effektiv arbeidsgruppe gjorde de nødvendige grepene for å få kontroll over den. (Se rapport fra AR.) Samarbeidet med de andre rasehundklubbene er bra, og den positive utvikling i arbeidsform har fortsatt. Noen tunge saker har dukket opp, men disse har fått en fornuftig og god saksgang i RU og FKF. Tildeling av NVKs hedersbevisninger under jubileumsåret: Æresmedlem ble tildelt: Bjørn Stang Bjørnar Gundersen Alfred Ørjebu Tore Kallekleiv Gullmerke ble tildelt: John Torp Ivar Bakken Ragnar Skjennum Lisbeth Reinertsen Ola Øye Glenn Olsen Robert Brenden Representantskapsmøtet i FKF, det var ingen store saker som kom opp. For første gang i FKF`s historie ble det valgt kvinnelig leder ved Marte Ottesen. NKK hadde utfordringer internt i sitt styre. Dette kuliminerte med at leder og to av styremedlemmene trakk seg. Ekstraordinært NKK RS ble avholdt og nye styremedlemmer ble valgt inn. Prosessen med å finne kandidater ble gjort på en meget god måte. Styret har også i år hatt sterk fokus på utviklingen av antall medlemmer, og her har vi hatt en hyggelig vekst og rundet 1690 medlemmer. Distriktstiltak er viktig for å rekruttere nye medlemmer. Jubileumsår 2010 ble et år hvor vi markerte oss med mange flott arrangement. NVK Vestfold/Telemark avholdt Jubileumsarrangementet/pinsesamlingen på en meget flott måte. Her hadde vi Jubileumsutstilling/spesialutstilling, hannhundskue og vi hadde apportprøve og ikke minst fordrag fra våre tyske venner med mer. Jubileumsfesten som hovedstyret, med Bente Holm i spissen, hadde ansvaret for ble også gjennomført denne helgen med stil. Festen var åpen for alle medlemmer som ønsket å være med. Vi hadde gjester fra Tyskland, Danmark, Sverige og Island. Representant fra FKF var også til stede. Styre takker spesielt for den store dugnadsånden som ble fremvist under jubileumshelgen. Jubileums apportprøven ble avhold på Holleia. Dette er et arrangement som har vist seg frem på beste måte. Her har Buskerud vikelig funnet form på hvordan dette skal gjennomføres. NM Skog ble avholdt på Ingelsrud av NVH Hedmark som teknisk ansvarlig. En fantastisk ramme og stor deltakelse med topp bevertning kunne fremvises. En stor takk for gjennomføring gis til NM komiteen og hjelperne fra styre. NVKs medlemmers resultater, her har vi vist oss frem på alle arenaer med toppresultater. 4 5

4 Vi hadde representanter i alle finaler individuelt og vi lykkes med og få en verdensmester i St Hubertus lag. Se rapport fra jaktrådet. Årboken Målet var at årboken for 2009 skulle være ute hos medlemmene tidlig på sommeren Den ble litt forsinket, bl.a. på grunn av ferie på trykkeriet, og var ute hos medlemmene på sensommeren. Denne gang hadde vi fått med noen flere av de etterlyste tabellene, og tilbakemeldingene har vært positive, bortsett fra èn. Responsen fra medlemmene om å prøve å skaffe en annonse i boken har vært bedrøvelig. Jubileumsboka Kjell Larssen jobber nå med å ferdigstille boken. Styre henstiller alle som blir spurt om skriftligbidrag til å bistå her. Boken skal utgis Sponsorer Vi har i perioden hatt AgriPet som fôrsponsor. De har vært godt synlig i våre arrangement dette året. Bladet Jakt har vi tegnet ny avtale med på slutten av året. Denne jobben er krevende da vi i tilegg har våre NM-lag og VM-lag som går under denne posten. Fuglehunden Det har vært utgitt 6 utgaver av Fuglehunden, alle med 7 sider eller mer fra NVK. Mange distrikter er flinke til å levere bidrag. Det er ønskelig at alle distriktene bidrar og skriver om sitt lokalarbeid. Fuglehunden er nå ute som løs bladsalg. Dette gir Fuglehunden et positiv bidrag økonomisk. Fuglehunden er også nå på nett og har funnet sin form. Monica Finsrud Grimstad valgte å slutte som redaktør etter mange år i jobben. Styre overrakte henne en gravert kniv som takk for innsatsen i 5 år. Harriet Wiggen ble ansatt som ny redaktør på slutten av året. Nettsidene 2010 har vært et år med innkjøring av de nye sidene. Nettredaksjonen har gjort en stor innsats. De har hatt mange utfordringer under veis. Styret mener vi nå har fremtidsrettet verktøy som vi kan videreutvikle for fremtidige utfordringer. Wanja Andersen har dette året jobbet mye for å få den nødvendige oversikten over de nye nettsidene. Styret ser at de nye sidene har kommet godt på plass. Sekretær/Kasserer Unn Johannessen har holdt kontroll med innkomne saker, medlemsregisteret og koordineringen av styrets arbeid. Distriktssamlingen og RS`et organiserer Unn på en særdeles god måte. Bente Hansen har sørget for god styring av klubbens økonomi. Hun har også forvaltet klubbens rekvisita, gaver og effekter. Bente tok fullt ansvar for gjennomføringen av jubileumsfesten. NVK takker henne stort for denne minnerike kvelden hvor alle detaljer var på plass. Styret takker med dette for godt samarbeid med distriktene og alle de enkelte tillitsvalgte som har lagt ned mye arbeid i NVK gjennom året. 13 Des 2010, STYRET 6 7

5 Jaktrådets årsrapport 2010 Jaktrådet er meget fornøyd med årets resultater av alle våre tre raser. Vi må selvfølgelig nevne Randi Schulze og GRESSFJELLETS QUICK STEP som ble verdensmester i St.Hubert (VM i jakt) lag. Vi fikk også medaljer i NM både individuelt og i lag. I årets nvc har det aldri vært større deltagelse. Noe som sier oss at det er veldig mange som viser frem hundene på jakt- og apportprøver. I NM-vinter Andøya startet det med lagkonkurranse uten noe suksess. KV laget med A- Senda/Jonny Orrestad, Kvitnykens ATP Nikita/Robert Brenden og Markusfjellets GDF Raipas/Ulf Antonsen. SV laget med Gressfjellets Albert/Dagfinn Fagermo, Noraførrs F-Turse/Kurth Hauge og Fallvindens C-Maile Torgeir Dahl. Individuelt gikk det bedre for to fra KV laget. A-Senda og Nikita var i finalen og spesielt sistnevnte hadde premie alle dager og endte opp med 6. VK finale NM vinter. Gratulere til Nikita. I Sør-Norsk mesterskap for unghunder på Hovden hadde vi ingen. I Arctic Cup i Alta hadde vi SV Vestenfors Zu til familien Remmen i finalen. Årets vinterhunder i nvc (Rypeviddas pokal) AK/VK ble Kv Sognexpressens ACP Tiara og Kvitnykens ATP Nikita til Robert Brenden. De hadde lik poengsum. Årets unghund vinter (Show 2 pokalen) ble KV Gruetjenets F-Tyr til Jo Kristoffer Hansen. NM høyfjell lag ble det heller ingen suksess. KV laget besto av Haugtuns BRC Falco/Jon Inge Alstadvold, Tierbuas Pippi/Glenn Olsen og Sogneexpressens ACP Tiara/Robert Brenden. SV laget: Bikkulfs Kompis/Steinar Lund, Gressfjellets Albert/Dagfinn Fagermo og Fia/Arne Aalberg som fikk 5. vk individuelt. I NM finalen på Kongsvoll hadde vi en hund KV Nikita. I Norsk Derby finale og Rjukan Grand Prix finale hadde vi ingen med. På NM-skog er vi tradisjonelt veldig gode og har mange hunder med. Slik ble det også i år, da vi selv arrangerte NM skog i jubileumsåret, i regi av NVK Hedemark. I finalen hadde vi følgende hunder. SV Bommelunds Martine, E/F Unn Johannesen SV Rotveltas Dmk Tussa, E/F Lone Gudim KV Årdalens Revolution, E/F Rune Nedrebø KV Rugdelias LME Henni, E/F Trond A.Leganger De tre første med 1. vk semi. I finalen slo Tussa til Lone Gudim og Terje Berntsen til med fuglearbeid og fikk med det sølv NM-skog. NVK gratulerer. Beste KV og beste SV i finalen fikk i tillegg Tysk Vorstehhundklubbs gavepremie. Dette ble Revolution og Tussa. Årets unghund høst i nvc (Engelstads vandrepremie) ble SV Guriskogens TOB Beth til Tor Asle Eliassen. Årets høyfjellshund AK/VK (Ch Finnis vandrepremie) ble KV Sognexpressens ACP Tiara til Robert Brenden. Årets skogsfuglhund (Kennel Homannskogens vandrepremie) ble KV Rugdelias NMJ Lucilla til Tore Kallekleiv og Anne Grete Langeland. I Forus Open hadde vi SV En Ja til Alexander Rutle i finalen. VM i år gikk i Slovakia, litt nord for Bratislava. Der tok Randi Schulze og SV Gressfjellets Quick Step VM gull i lag St.Hubert sammen med Marthe Ottesen. Dette er VM i jakt der jegeren teller 70% og hunden 30%. NVK gratulerer på det varmeste. Det var moro da Randi har vært med flere ganger tidligere. VM-lag besto av bare KV. Gangster og Sognekspressens Kira til Øystein Dahl og Sognekspressens ACP Tiara og Kvitnykens ATP Nikita til Robert Brenden. De lykkes dessverre ikke. Årets unghund lavland nvc (Jonskollens unghund vandrepremie) ble KV Fjellfantens BMR Brøyt til Trond Leganger. Årets lavlandshund AK/VK nvc (Jonskollens vandrepremie) ble SV Rotvelta`s DKM Tussa til Lone Gudim og Terje Berntsen. Av andre nvc tittler kan vi nevne: Årets unghund allround (Jegertunets vandrepremie) KV Fjellfantens BMR Brøyt/Trond Leganger Årets allroundhund KV (Mesterskapshalsbåndet) KV Kvitnykens ATP Nikita/Robert Brenden Årets allroundhund SV (Jegerens vandrepremie) SV Rotveltas DKM Tussa/Lone Gudim og Terje Berntsen Tussa ble vinner av Æresmedlem Bjørn Stang sin nyoppsatte vandrepremie Kennel Måsateppet. Den utdeles til årets mest komplette strihår. Denne ble gitt til NVK på 75 års jubileet. (se FH nr 5). Årets langhår (Dibas vandrepremie) LV Fraggle av Mjøsgløtt/Gunn Ness og Gunnar Klingwall Årets vorstehhund (Sør Holleias vandrepremie) KV Sognekspressens ACP Tiara/Robert Brenden Årets hunder i NVK Årets vorstehhund KV Sognekspressens ACP Tiara/Robert Brenden Årets allroundhund SV Rotveltas DKM Tussa/Lone Gudim og Terje Berntsen Årets unghund SV En Ja/ Rutle Alexander Jaktrådet takker for i år og gratulerer alle vinnerne. Lykke til i nvc neste år NM-lavland er vi også veldig gode. I en spennende lag konkurranse endte KV laget opp med bronse. SV laget hadde gullet i lomma men de endte dessverre uten medalje. KV laget besto av Aron/Violet og Thomas Ellefsen som fikk 3.VK individuelt, Tierbuas Pippi/Glenn Olsen og Sognekspressens ACP Tiara/Robert Brenden. NVK gratulerer. SV laget Guriskogens GTC Tora til Tor Asle Eliassen, som fikk 1. VK individuelt, hadde en fantastisk oppvisning i viltfinnerevne og fuglebehandling, Torsbekkdalens Misti/Kai Rune Johannessen og Austbakkens Ø`Mocca/Arnfinn og Bente Holm. I NM-lavland finale hadde vi tre hunder: Rugdelias LME Henni/ Trond Leganger, Rugdelias NMJ Nikko/ Ivar Eknes og Tierbuas Pippi ført av Øystein Dahl. Her lykkes vi ikke helt men Pippi var veldig nære på å vinne. 8 9

6 Statutter og vinnere av vandrepremier Årets Vorstehhund: Vinner er den med flest poeng etter Norsk jaktchampionat regler KV C-Trixie, Odd Wraali 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1991 KV Orremyras B Nona, E. og Odd Mørk 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann 1993 KV Haugebjås Storm, Jens T. Sagør 1994 KV Ruslebiff, Hans Fr. Gulliksen 1995 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang 1996 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang 1997 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang 1998 KV Irgas, Ketil Fredriksen 1999 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang 2000 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang 2001 KV Stanglifjellet s Janko, Robert Brenden 2002 KV Kvitnyken s ATP Henny, Svein M. Haraldsen 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken 2004 KV Svarttjønnas Svea, Per Formo 2005 SV Stakkhaugen s Biri, Pål/Roy Fasseland 2006 KV NJCH Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden 2007 KV Tierbuas Blondie, Brit Andrå 2008 SV Fia, Arne Aalberg 2009 KV NJCH Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden 2010 KV Sognexpressen s ACP Tiara, e/f Robert Brenden Årets jakthund til beste vorstehhund: Tildelingen skjer på grunnlag av resultatene i de 4 prøvetyper. Kun beste resultat i hver prøvetype teller. Det gis 3 poeng for 1.pr.AK, Uk eller plassering i VK, 2 poeng for 2. pr. AK eller UK og 1 poeng for 3. pr. Dersom en hund blir premiert ved 3 prøvetyper fordobles poengsummen. Ved premiering i alle 4 prøvetyper tredobles poengsummen. Ved poenglikhet har jaktrådet avgjørelsen vedvurdering av årets samlede resultat. Premien er evigvandrende,men det utdeles en miniatyr til odel og eie hver år SV Nell, Erik Vogt 12 p 1973 SV Frigga, Birgit Ording 16 p 1974 SV Jawa, N K Isaksen 1975 SV Frigga, Birgit Ording 27 p 1976 SV Nerigardens Torri, Johan Østby 14 p 1977 KV Bæsk, Odd Mørk 18 p 1978 KV Kongstorps Aro, John Torp 27 p 1979 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 1980 KV Kongstorps Aro, John Torp 24 p 1981 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 30 p 1982 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 36 p 1983 KV Garbo, Åmund Myklebost 18 p 1984 KV Garbo, Åmund Myklebost 33 p 1985 KV CoGo Hera av Vestgården, Arne Gjerstad 36 p 1986 SV Robin, Anders Lunde 27 p 1987 KV CoGo Hera av Vestgård., Fred Bjørnestad 36 p Endrett i 1988 til Årets Allroundhund Vinner er den med høyest poengsum etter NVCreglene. Beste resultat fra minimum 3 prøvegrener maks 5 prøvegrener. Prøvegrenen er høyfjell høst,vinter,skog,lavland,fullkombinert og samlekombinert dvs seks grener i Norge. Hvis det står likt vinner yngste hund KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad 1989 KV Myklegardens Gaia, Tom Sørum 1990 KV Klevåsens Donna, B. og K. Klevås 1991 KV Orremyras B Nona, E. og Odd Mørk 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann 1993 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann 1994 KV Ane, Ansten Dalen 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde 1996 SV Kongsbekkens Connie, K-R Johannessen Endring gjort på representantskapsmøte 1996: Tildelingen skal skje på grunnlag av de 5 prøvegrenene; Høyfjell, skog, lavland, vinter og kombinert (fullkombinert eller samlekombinert) SV Aksæther s KTA Kaja, JanKarlsson 1998 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 1999 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2000 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2001 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2002 KV Kvitnyken s ATP Henny, Svein M. Haraldsen 2003 KV Stallogaisa s H-Ed, Carl Peder Ramstad 2004 KV Tierbuas Pippi, Glenn Olsen 2005 KV Lierdalens Black Pepsi, Anders Simensrud 2006 SV INT NS UCH NJ(K)CH NJCH Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2007 SV INT NS UCH NJ(K)CH NJCH Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2008 SV Fia, Arne Aalberg 2009 KV NUCH Sognexpressen s DNT Kira Øystein Dahl 2010 SV Rotvelta s DKM Tussa e/f Lone Gudim Årets Unghund: Vinner er den med høyest poengsum etter NVCreglene. Kun de 5 beste uk starter i Norge er tellende pluss høystatusløpene. Maks 10 prøver. Hvis det står likt vinner yngste hund SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt 1989 SV Varga von Aldo, Svein Johnsen 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen 1991 KV E Pelle, B.E. Olsen/Lehne 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud 1994 SV Storm Frank Øvrewall 1995 KV Itza s Tyro, Svein O. Aune 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann 1997 SV Nordaførr s B Don Arax, Andreas Bjørn 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen 1999 KV Jomfrutoppens Lotte, Gry Hofstad 2000 KV Gollomen s Birk, Ole Andre Hestmo 2001 KV Lierdalen s Black-Pepsi, Terje Rontèn 2002 KV Kvitnyken s ATP Henny, Svein M. Haraldsen 2003 SV Stakkhaugen s Silva, Pål Fasseland 2004 KV Sognexpressens Tiara, Robert Brenden 2005 SV Tre Riks Røysas Bonny, Heidi Ustvedt 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Eknes 2007 KV Aron, Thomas Ellefsen/Violett Andersen 2008 KV Haugtun s DPB Fri, Siw Øie 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve 2010 SV En Ja e/f Alexander Rutle Dibas Vandrepremie Deles ut til beste jaktpremierte, norskeide, langhårete vorstehhund for resultater oppnådd på jaktprøver og apportprøver i Norge. Jaktprøver regnes om til poeng etter skala for Årets Unghund/Årets Allroundhund. Ved poenglikhet (jaktprøve + apportprøve) teller høyeste premie fra apportprøve samme år, ved fortsatt likhet teller beste ustillingsresultat uansett år dette er oppnådd. Ved fortsatt likhet vinner yngste hund. Hvis det ikke er noen jaktpremierte hunder ett år blir prisen ikke utdelt. Vinnes til odel og eie av den fører som først oppnår 4. napp i premien LV Bowie (Ulysess), Trude Sævik/Helge Heimstad 2004 LV Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad 2005 LV Fjordlandets Evo, Hanne Solem 2006 LV Fjordlandets Evo, Øystein Gleditsch Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Langhår 2007 LV Jærlosens Cita, Eli Ronglan 2008 LV N S UCH NORDV-02 Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad 2009 LV Åska, Kai-Rune Johannessen 2010 LV Fragle av Mjøsgløtt e Gunn Ness f Gunnar Klingwall Ch. Finnis Vandrepremie Tildeles beste premierte vorstehhund i VK på NVK s høyfjellsprøve. Må vinnes 3 ganger Siv, Rudolf Jacobsen 1967 Fant, Nickelsen 1968 Finni, Monica Jonsson 1969 Kaj, Thv. Jensen, Danmark 1972 KV Ståvi-Snøgg, Hans Borchgrevink 1974 Fia, Harald Nordli 1975 SV Frigga, Birgit Ording 1976 SV Nerigardens Zargo, Randi S. Tommelstad 1979/80/81 Ikke utdelt 1982 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost 1983/84 Ikke utdelt 1985 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost 2. g KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad 1987 KV Co-Go av Vestgården Fred Bjørnestad 2. g KV Litleleifs Charm, Knut Steinar Skiple 1989 Ikke utdelt 1990 SV Orion Kjell J. Grythe 1991 KV Lundars Barabass, J. I. Floberg 1992 Ikke utdelt 1993 SV Botnahiets Rasmus, Asbjørn Trøstheim 1994 Ikke utdelt 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde 1996 Ikke utdelt 1997 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang 1998 Ikke utdelt 1999 Ikke utdelt 2000 SV Tegardens Tico, Steinar A. Torvik 2001 Ikke utdelt 2002 Ikke utdelt 2003 KV Kvitnyken s ATP Nikita, Robert Brenden 2004 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2005 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2006 KV N JCH Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Høyfjellshund AK/VK 2007 SV N J(K)CH Austbakkens Z-Tiril, Kenneth Ressem 2008 SV Fia, Arne Aalberg 2009 KV N J(K)CH Tierbua s Pippi, Glenn Olsen 2010 KV Sognexpressen s ACP Tiara e/f Robert Brenden Engelstads Vandrepremie: Tildeles beste vorstehhund med 1.pr. UK på høyfjellsprøve. Til odel og eie etter å være vunnet 3 ganger av samme eier: 1968 SV Nell, Erik Vogt Endringer 1978: Tildeles den vorstehunghund som har gjort den beste innsats på høyfjellet i løpet av året. Styrets vurdering, gjerne etter poeng-systemet 1, 2, 3 og 4 poeng for henholdsvis 3, 2, 1 og 1. pr UK med ÆP SV Tollådalens Kaisa, Hans H Steen 1979 KV Brokefjells Gyri, Trond Indrebø 1980 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost 1981 KV Gyda, Alfred Ørjebu 1982 SV Austbakkens Gita, Geir Kristiansen 1983 KV Co-Go Hera av Vestgården, Fred Bjørnestad 1984 SV Skjækerfjellas Vargas, Per Eidem 1985 SV Jerv, Kåre Nergaard 1986 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1987 SV Tindens F Kassandra, G. Alveberg/H. Backe 1988 SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt 1989 KV Dierges Stegg, Tor Pedersen 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen 1991 SV Kjempåsens Rago, Per-Ivar Sveli 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud 1994 SV Storm, Frank Øvrewall 1995 KV Tyro, Svein O. Aune 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann 1997 SV Nordaførr s B Don Arax, Andreas Bjørn 1998 SV Austbakken s Viro, Karianne Storvoll 1999 KV Senta, Bing Karlsen 2000 KV Gollomen s Birk, Ole Andre Hestmo 2001 KV Lierdalen s Black-Pepsi, Terje Ronton 2002 KV Kvitnyken s ATP Henny, Svein M. Haraldsen 2003 SV Mogop s Proppen, Birgit Westgård 2004 KV Sognexpressens Mira, Eirik Fortun 2005 SV Gaundaldrømmens Grom, Nina Rossen 2006 SV NS UCH NV 06 Rugdelias NMJ Lucilla, Tore Kallekleiv Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Unghund Høst 2007 SV Gaundaldrømmens Era, Beate Larsen Gaundal og Rolf Gaundal 2008 KV Haugtun s DPB Fri, Siw Øie 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve 2010 SV Guriskogens Tob Beth e/f Tor Asle Eliassen Jegertunets Vandrepremie: Tildeles eier av unghund som har oppnådd høyeste poengsum ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poengsum på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund KV Aasatruas Ronja, Harald Holm 1993 SV Krulidalens Tyri, Terje Berntsen 1994 SV Storm, Frank Øvrewall 1995 KV Tyro, Svein O. Aune 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli 1997 SV Stillastua s Gaissa, Tor Asle Eliassen 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen 1999 KV Lauritz, Heidi Bjørnson 2000 SV Ramp, Bente Hansen 10 11

7 2001 KV Lierdalen s Black-Pepsi, Terje Rontèn 2002 SV Tooti, Yngvar Teodorsen 2003 SV Stakkhaugen s Silva, Pål Fasseland 2004 SV Leidangens My, Jan F. Karlsson 2005 SV Hella s Odin, Eva og Kent Pedersen 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Unghund Allround 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen 2008 KV Haugtun s DPB Fri, Siw Øie 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve 2010 KV Fjellfant ENS BMR Brøyt e/f Trond Leganger Jegerens Vandrepremie: Tildeles sier av den stående fuglehund som har oppnådd høyest poengsum uansett klasse på årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hunden foransom har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1991 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg 1993 SV Ronja, Bjarne Kvale 1994 SV Jerv, Kåre Nergård 1995 SV Boss II av Raisjavri, Yngvar Teodorsen 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli 1997 SV L Lavøya s E. Ivo, Sissel Grongstad 1998 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 1999 SV Springleikens Sorri, Ragnar Jermstad 2000 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2001 SV Bikkjulf s Hærle, Jan Ove Bråthen 2002 SV Bikkjulf s Hærle, Jan Ove Bråthen 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken 2004 KV Stallogaisa s H-Ed, Carl Peder Ramstad 2005 KV Stallogaisa s H-Ed, Carl Peder Ramstad 2006 SV Leidangens My, Jan F. Karlsson Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Strihår Allround AK/VK 2007 SV INT NS UCH NJ(K)CH NJCH Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2008 SV Fia, Arne Aalberg 2009 SV Hovdmyra s Lotta Yoko, John R. Vaage 2010 SV Rotvelta s DKM Tussa e/f Lone Gudim Kennel Homanskogens Vandrepremie: Tildeles beste korthårede vorstehhund med 1. pr. skogsfuglprøve arrangert av NVK eller NKK. Må vinnes 3 ganger av samme eier 1964 KV Homanskogens Cuno, E Håning 1965 KV Homanskogens Diana, P. K. Amundrød 1966 Bess, Helge Amundsen 1973 KV Treff, Nils Quist Sørensen 1974 KV Way, Halvor Magne Skoe 1975 SV Bjanka, Helge Amundsen 2. gang 1977 KV Unikums Dixi, H. P. Dahm Endringer 1978: Kan vinnes på en hvilken som helst skogsfuglprøve arrangert av klubb som samarbeider med NKK. Når det er flere kandidater, avgjør styret hvilken hund som skal ha premien. 1. pr. oppnådd på NVKs prøver går da foran, og av slike prioriteres den som er oppnådd på den mest tradisjonsrike prøve. Hvis det fortsatt er tvil, tas det hensyn også til hundens øvrige prestasjoner på skogsfuglprøve samme år KV Unikums Dixi, H. P. Dahm 2. gang 1979 KV Unikums Dixi, H. P. Dahm 3. gang Oppsatt på nytt. Premien er evigvarende 1980 KV Kongstorps Aro, John Torp 1981 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 1982 KV Kongstorps Aro, John Torp 2. gang 1983 KV Osbakkens Laika, F. Johansen 1984 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad 2. gang 1985 KV Brokefjells Bardå, Halvor Magne Skoe 1986 KV Bess, Rolf Nilsen 1987 KV Fia, Per Aas 1988 KV Vira, Sverre Knutsen 1989 KV Jarro-Rex, Pål Andrew Andersen 1990 KV Stavsjødalens Panto, Finn Adeler 1991 KV Orremyras B Nona, E. og Odd Mørk 1992 KV Orremyras B Nona, E. og Odd Mørk 1993 KV Aasatruas ELJ Knall, Pål Andrew Andersen 1994 KV Orremyra s B Nona, E. og O. Mørk 1995 KV Aasatruas ELJ Knall, Pål Andrew Andersen 1996 KV Haugebjå s DBB Storm, Jens Thomas 1997 KV Mikkel av Vidjefjell, Bjørn Aage Lassen 1998 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 1999 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2000 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2001 KV Rampen s ITB Era, Ola Øie 2002 KV Orremyra s G-Bjørk, Pål Andrew Andersen 2003 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2004 KV Tierbuas Perla, Odd Mørk 2005 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2006 KV Aasatruas KTB Veia, Jan Halvor Eriksen Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Skogsfuglhund 2007 SV NUCH NJ(K)CH NJCH Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland 2008 SV NUCH NJ(K)CH NJCH Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland 2010 KV Rugdelias NMJ Lucilla e/f Tore Kallekleiv Kennel Jonskollens Unghundpremie Tispe 2000 KV Rampens ITB Hærli, Nina S Baastad 2001 KV Lierdalen s Black-Pepsi, Terje Rontèn 2002 KV Kvitnyken s ATP Nikita, Robert Brenden 2003 KV Lierdalen s Tante Karin, Anders Simensrud 2004 KV Ulvesvollens ESG Tajka, Torbjørn Eliasson 2005 Ikke utdelt 2006 KV Sør Holleias ATV Tyri, Henning Hanto Hannhund 2000 KV Itzas Caro, Odd-Harry Hansen 2001 Hannhund Ikke utdelt 2002 KV Rugdelia s JMG De Zolt, Tore Kallekleiv 2003 Ikke utdelt 2004 Ikke utdelt 2005 Ikke utdelt 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Unghund Lavland 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen 2008 KV Haugtun s DPB Fri, Siw Øie 2009 SV Dore-Tea, Stein Ole Hagen 2010 KV Fjellfantens BMR Brøyt e/f Trond Leganger 12 13

8 Kennel Jonskollens Vandrepremie 2000 KV Fia, Per Olai Stømner 2001 SV Stubbstulens Krutt, Terje Berntsen 2002 KV Aasatrua s GLT Røysa, Glenn Olsen 2003 SV Rondeslottet KF Quick Silver, Randi Schulze 2004 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad 2006 KV NUCH NJ(k)CH NJCH Lierdalens Troll, Gustav Larsen Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Lavlandshund AK/VK 2007 KV Tierbua s Blondie, Brit Andrå 2008 SV Mälarens GK Thin Lizzie, Roger Aasland 2009 SV Mälarens GK Thin Lizzie, Roger Aasland 2010 SV Rotvelta s DKM Tussa e/f Lone Gudim Mesterskapshalsbåndet: For årets beste resultat i kombinert prøve, dog minim. 1 AK. Ved poenglikhet tildeles halsbåndet til samtlige 1963 SV Scott, Arne Toft Pedersen 1964 SV Nille, Arne Toft Pedersen 1965 SV Nille, Arne Toft Pedersen 1966 KV Chocolate Girl, Babs Borchgrevink 1969 KV Chocolate Girl, Babs Borchgrevink 1971 KV NBCH Bonny, Monica Ullmann 1975 SV Nerigardens Zargo, Randi S. Tommelstad 1978 KV Unikums Dixi, H P Dahm 1979 KV Jenka, Kjell Myklebost 1979 KV SN JCh Stegg, Monica Ullmann 1980 SV Villa K Vilja, Arne Toft Pedersen 1981 SV Villa K Vilja, Arne Toft Pedersen 1982 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 1983 SV Lukas, Geir Kristiansen 1983 KV Tiurleikens Arca S-Birko, Ronny Syversen 1984 SV Niko, Oleif Johnsen 1984 SV Austbakkens Gaya, Per Steinbakk 1985 SV Niko, Oleif Johnsen 1986 SV Varg, Yngvar Teodorsen 1987 SV Jerv, Kåre Nergård 1988 SV Jerv, Kåre Nergård 1988 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1989 SV Delta, Randi Schulze Tommelstad 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1991 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg 1993 SV Ronja, Bjarne Kvale 1993 SV Jerv, Kåre Nergård 1994 SV Jerv, Kåre Nergård 1995 SV Boss II av Raisjavri, Yngvar Teodorsen 1996 KV Moritz vom Westermoor, Stein Tveten 1997 SV Lavøya s E. Ivo, Sissel Grongstad 1998 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 1999 SV Springleikens Sorri, Ragnar Jermstad 2000 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2001 SV Bikkjulf s Hærle, Jan Ove Bråthen 2002 SV Bikkjulf s Hærle, Jan Ove Bråthen 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken 2004 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad 2005 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad 2006 SV Leidangens My, Jan Karlsson Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Korthår Allround AK/VK 2007 KV NUCH Bakgårdens Fob, Per Olai Stømner 2008 KV NJCH Sognexpressen s ACP Tiara, Robert Brenden 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland 2010 KV Kvitnyken s A T P Nikita e/f Robert Brenden Rypeviddas Pokal Tildeles beste hund ved de Nord-Norske prøver i kalenderåret etter nærmere oppsatte statutter. Minim. krav 2 AK. Pokalen vinnes til odel og eie når eier har fått tre napp i pokalen, med tre forskjellige hunder SV Austbakkens Gita, Geir Kristiansen 1983 SV JCH Lukas, Geir Kristiansen 1984 SV Skjækerfj. Vargas, Per Eidem 1985 SV Jerv, Kåre Nergård 1986 SV Niko, Oleif Johnsen 1987 SV Jerv, Kåre Nergård 1988 SV Tollådalens Jago, F. og P. Eidem 1989 KV Dierges Stegg, Tor Pedersen 1990 SV Jerv, Kåre Nergård 1991 SV Tollådalens Jago, F. og P. Eidem 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg 1993 KV Veidfjellets Ero, Steinar Pedersen 1994 KV Lappi, Jorun Toften 1995 KV Tyro, Svein O. Aune 1996 SV Noraførr s Bruno, Sigmund Nyborg 1997 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang 1998 KV Irgas, Ketil Fredriksen 1999 SV Noraførr s A-Bruno, Sigmund Nyborg 2000 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang 2001 KV Stanglifjellet s Janko, Robert Brenden 2002 SV Skjeftelia s Geisha, Ragnar Gjermstad 2003 SV Bikkjulf s Hærle, Jan Ove Bråthen 2004 KV Rugdelias JMG Cogito, Øystein Kroken 2005 SV Gallokåsens Immer, Hans Nordhus 2006 KV NJCH Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Vinterhund AK/VK 2007 SV Speldragets B Dee-Dee, Jan Egil Smuk og KV NJCH Sognexpressen s ACP Tiara, Robert Brenden 2008 SV Lundefjellets Lukas, Morten Soltvedt 2009 KV NUCH Sognexpressen s DNT Kira Øystein Dahl 2010 KV Sognexpressen s ACP Tiara KV Kvitnyken s A T P Nikita e/f Robert Brenden Show II Pokalen Tildeles beste vorstehhund med 1 UK på lavlandsprøve arrangert av NVK KV Hera, Olav Tovslid 1967 SV Geggens Janka, Svein Krogh 1975 KV Chocolate May, Hans Borchrevink 1976 SV Beth av Kaupang, Paul Ivar Holden Endring i 1978: Tildeles beste vorstehhund med 1 UK på årets lavlandsprøver. Er det flere kandidater, avgjøres tildelingen av styret SV Tveteråsens Nille, Karin Refsdal 1982 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad 1983 KV Garbo, Åmund Myklebost 1984 KV Klevåsen s Cherry, Tora Klevås 1985 Ikke utdelt 1986 KV Klevåsen s Donna, Kurt Arne Klevås 1987 Ikke utdelt 1988 Ikke utdelt 1989 Ikke utdelt 1990 KV Klevåsen s Fame, Berit Birkeland 1992 SV EK Rut, Kjell Larssen 1993 Ikke utdelt 1994 Ikke utdelt 1995 Ikke utdelt 1996 KV Alvenutens Lucky Ara, Øistein Skulerud 1997 Ikke utdelt 1998 Ikke utdelt 1999 KV Birkhahn Grev Isak, Ernst S. Andersen 2000 SV Mika, Grethe Granerud 2001 KV Lierdalen s Black-Pepsi, Terje Rontèn 2002 SV Anna, Eva Pedersen 2003 SV Stakkhaugen s Silva, Pål Fasseland 2004 SV Guriskogens Tora, Tor Asle Eliassen 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Unghund Vinter 2007 KV Frøyatuns Troy, Stein Arne Paulsen 2008 KV Fjellfantens Ahh Mia, Ane, Ingri og Trond Leganger 2009 SV Hongfjellets Tess, Lars Helge Trones 2010 KV Gruetjenet s F-Tyr e/f Jo Kristoffer Hansen NVK s Kombinertpremie: Tildeles eier av den stående fuglehund (ikke vorstehhund) som har oppnådd høyeste poengsum uansett klasse ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund B Beyaz Monnet, Egil Greve 1991 B Beyaz Monnet, Egil Greve 1992 B Pia, Carl Skaar 1993 KM Vardegløtts Annine, Tore Chr. Røed 1994 IS US Pia, Odd-Tore Liland 1995 P Westpoints Largo, Odd G. Nilsen 1996 B Geilanes Fleurie, Egil Greve Endring gjort på representantskapsmøte 1996: Tildelingen skal nå skje ved at unghunder - som ikke går spor - får tilleggspoeng ved at gjennomsnittet av poengresultatet fra vann- og søkapporten (før vektlegging) teller som sporpoeng. På denne måten kan unghundene reelt være med å konkurrere om 1997 Ingen hunder innmeldt 1998 P Westpoints Largo, Odd Nilsen 1999 Ingen hunder innmeldt 2000 IS Tydalens Manti, Gry Tveten 2001 Ingen hunder innmeldt 2002 ES Vikaasens Acke, Knut Jæger 2003 GS Hovdmyra s Luna, Jostein Hellevik og Maj Lena Knudsen 2004 IS US Redoks, Randi Schulze 2005 ES Rotuas Athos fra Juni, Erik Heidenreich 2006 IS US Redoks, Randi Schulze 2007 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås 2008 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås 2009 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås Årets Vorstehhund NVC (Sør-Holleias Vandrepremie) 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen 2008 SV Fia, Arne Aalberg og KV Haugtun s DPB Fri, Siw Øie 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland 2010 KV Sognexpressen s ACP Tiara e/f Robert Brenden 14 15

9 Årets hunder i NVK og NVC 2010 Årets vorstehhund NVK KV - SOGNEXPRESSEN'S ACP TIARA e/f Robert Brenden Årets allroundhund NVK SV - ROTVELTA'S DKM TUSSA e/f Lone Gudim Årets unghund NVK SV - EN JA e/f RUTLE ALEXANDER NVC Årets Unghund Lavland (Jonskollens unghund vandrepremie) KV - FJELLFANTENS BMR BRØYT e/f Trond Leganger NVC Årets Unghund Høst (Engelstads vandrepremie) SV - GURISKOGENS TOB BETH e/f Tor Asle Eliassen NVC Årets Unghund Vinter (Show 2 pokalen) KV - GRUETJENET'S F-TYR e/f Jo Kristoffer Hansen NVC Årets Unghund Allround (Jegertunets vandrepremie) KV - FJELLFANT ENS BMR BRØYT e/f Trond Leganger NVC Årets Skogsfuglhund (Kennel Homannskogens vandrepremie) KV - RUGDELIAS NMJ LUCILLA e/f Tore Kallekleiv NVC Årets Lavlandshund AK/VK (Jonskollens vandrepremie) SV - ROTVELTA'S DKM TUSSA e/f Lone Gudim NVC Årets Høyfjellshund AK/VK (Ch Finnis vandrepremie) KV - SOGNEXPRESSEN'S ACP TIARA e/f Robert Brenden NVC Årets Vinterhund AK/VK (Rypeviddas vandrepremie) KV - SOGNEXPRESSEN'S ACP TIARA KV - KVITNYKEN'S A T P NIKITA e/f Robert Brenden NVC Årets Langhår (Dibas vandrepremie) LV - FRAGGLE AV MJØSGLØTT e Gunn Ness f Gunnar Klingwall NVC Årets Allroundhund KV (Mesterskapshalsbandet) KV - KVITNYKEN'S A T P NIKITA e/f Robert Brenden NVC Årets Allroundhund SV (Jegerens vandrepremie) SV - ROTVELTA'S DKM TUSSA e/f Lone Gudim NVC Årets Vorstehhund (Sør Holleias vandrepremie) KV - SOGNEXPRESSEN'S ACP TIARA e/f Robert Brenden 16 17

10 Premieliste korthåret vordtehhund 2010 ARON 10454/06 ANDERSEN, MARION VIOLET VK Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK Østfold Østfold Fuglehundklubb A-SENDA 18782/02 AARRESTAD, JONNY VK Rjukan Telemark Fuglehundklubb VK Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. BAKGÅRDENS FOB 05324/02 Stømner, Per Olai VK fin Fåvang Lillehammer Og Omegns Jff AK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb BERGJORDET'S JIPPI NO47772/09 Furuheim, Ole-Erik UK Rjukan Telemark Fuglehundklubb UK Hovden Agder Fuglehundklubb BIRKESKOGEN'S GØY 09477/07 Wirstad, Thorsten VK fin Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub BIRKESKOGEN'S ZANNI 09479/07 Lilletvedt, Tom VK CK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb BJB BITTE NO46487/09 BRÅTHEN, WILLY UK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb BROKEFJELL'S INKA 22607/08 Søvik, Karsten UK Geilo Buskerud Jff BROKEFJELL'S ITZA 22606/08 Krogh, Anne Maj UK Arnøy Nord-Troms Fuglehundklubb UK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb DOKTORDALEN'S TIKA 22791/06 Johansen, Jan Tore AK Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. ERAAKS C GARM 05082/08 WANG, VIKTOR AK Lifjellet Namdal Fuglehundklubb AK Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb FJELLFANTENS BMR BRØYT NO39812/09 Leganger, Trond Arvid UK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb UK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb UK Kongsvold Norsk Gordonsetterklub UK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb UK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb UK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening UK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb UK Forus Rogaland Fuglehundklubb UK Forus Rogaland Fuglehundklubb FJELLFANTENS BMR VITANI NO39814/09 Leganger, Trond Arvid UK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb FRIDA 03717/08 SHETELIG, HAAKON AK Fagerøy/ Lauvåsen Norsk Gordonsetterklub AK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb FRØYATUNS KOMPIS 18182/05 Jacobsen, Terje AK Kvaløya/Ringvassøya Tromsø Hundeklubb Fuglehundgruppa GRUETJENET'S E-LYNG 13754/02 Andersen, Pål Andrew VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb GRUETJENET'S F-BONNIE 12651/08 Lolland, Ellen Foss AK Forus Rogaland Fuglehundklubb GRUETJENET'S F-HEGG 12650/08 Andresen, Hanne AK Romeriksåsen Nannestad Jff GRUETJENET'S F-TYR 12644/08 Hansen, Jo Kristoffer UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb 18 19

11 UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Fåvang Lillehammer Og Omegns Jff AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb AK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb GRUETJENET'S G-FURU NO45526/09 Andersen, Pål Andrew UK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb GRUFFWE RIJS DKN ASTRIX S18533/2008 Andersen, Roger AK Gammelsaga, Stange Norsk Mnsterl nder Klubb AK Holleia Norsk Vorstehhundklubb Buskerud GRYINGEN'S CONAN 11494/02 Nedrebø, Rune VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb HAUGTUN'S BRC FALCO 03509/04 Alstadvold, Jon Inge AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb VK CK Verdal / Rinnleiret Inn-Trøndelag Fuglehundklubb VK fin Verdal / Rinnleiret Inn-Trøndelag Fuglehundklubb HAUGTUN'S BRC PIL 03511/04 ØIE, SIW VK Kongsvold Nordenfjeldske Fuglehundklub HAUGTUN'S CRC LYDIA 09342/06 Malm, Einar AK Tydalsprøven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag AK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb HAUGTUN'S CRC STING 09337/06 Kronstad, Knut AK Stord Vestlandets Fuglehundklubb HAUGTUN'S DPB FRI 08170/07 ØIE, SIW VK Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb HAUGTUN'S DPB GARM 08168/07 Eilertsen, Kirsti AK Meråker Nordenfjeldske Fuglehundklub HAUGTUN'S DPB PHØNIX 08166/07 Kristiansen, Kjetil AK Hovden 2 Agder Fuglehundklubb AK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb VK fin Sirdal Rogaland Fuglehundklubb AK Hovden Agder Fuglehundklubb AK Stord Vestlandets Fuglehundklubb AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff AK Os 2 Vestlandets Fuglehundklubb AK Os 2 Vestlandets Fuglehundklubb HEDDA IZADORA 11109/05 Nilsen, Åge AK Namdalseid Namdal Fuglehundklubb AK Namdalseid Namdal Fuglehundklubb HUNTER IKE NO38129/09 Furuheim, Åse Irene UK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb INDI NO38130/09 Rud, Monicha UK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb UK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb ITZA'S INKA 23845/05 Krogh, Anne Maj VK CK Vannøy Tromsø Fuglehundklubb VK Alta Vest-Finnmark Fuglehundklubb AK Reinøya Karlsøy Jff AK Reinøya Karlsøy Jff JENNI NO38133/09 Karlsen, Alfred UK Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb JOMFRUTOPPEN'S G F F NELLI 04729/06 BREKKE, JØRUND A AK Hallingprøva Hemsedal Hallingdal Fuglehundklubb KNALLAPPORTENS ESS S66811/2004 Johansen, Jahn William AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb KONGSTORP'S F-KELLY 03170/08 Veiby, Erik T AK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb KONGSTORP'S HO VESLA NO40615/09 Dahl, Oddveig UK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb KVITNYKEN'S A T P NIKITA 21032/00 BRENDEN, ROBERT VK CK Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK semi Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK fin Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK CK Grotli Norsk Gordonsetterklub VK semi CK Grotli Norsk Gordonsetterklub VK CK Kongsvold Norsk Gordonsetterklub VK semi Kongsvold Norsk Gordonsetterklub VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb LANGSUNDETS EXO 22313/07Hauffen, May-Britt AK Børselv Vest-Finnmark Fuglehundklubb AK Pasvik Sør-Varanger Jff AK Vadsø Vadsø Jff AK Vadsø Vadsø Jff VK Sennaland Vest-Finnmark Fuglehundklubb LANGSUNDETS SKADE 22318/07 BAARDVIK, BJØRN MORTEN AK Altevatn Midt-Troms Fuglehundklubb AK Altevatn Midt-Troms Fuglehundklubb AK Reinøya Karlsøy Jff LIERDALEN'S TROLL 13089/03Larsen, Gustav H VK fin Sirdal Vinter 1 Rogaland Fuglehundklubb LOFOTRYPAS GNE NUMERO UNO 00167/06 Strøm, Geir Henning AK Tydalsprøven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb AK Hemne Norsk Gordonsetterklub MARKUSFJELLET'S GDF PEKKA 06278/07 Wahlmann, Inger Johanne AK Reinøya Karlsøy Jff MARKUSFJELLET'S GDF RAIPAS 06284/07 Antonsen, Ulf VK Vesterålen Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK CK Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK fin Andøy Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb VK semi Alta Vest-Finnmark Fuglehundklubb VK Kongsvold Norsk Pointerklub MIRA 23667/06SPÆREN, SIGURD PAUSS AK Hovden 2 Agder Fuglehundklubb NYENGET'S KING ESKIL 15726/05 Stordahl, Jan AK Dalsbygda Østerdal Fuglehundklubb VK Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark AK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb AK Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb POCO 22146/02INGEBRIGTSEN BJØRN E VK Vannøy Tromsø Fuglehundklubb RAMPEN'S MTH NINA 02260/07 HAUGENE, LARS AK Altevatn Midt-Troms Fuglehundklubb RAMPEN'S NA'S CORONA 14508/08 Eng, MARIE UK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb RAMPEN'S NA'S GARMIN 14506/08 ANDERSEN, MARION VIOLET AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening AK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb RUGDELIAS L M E HENNI 16626/03 Leganger, Trond Arvid VK Brandseth Vestlandets Fuglehundklubb VK Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb VK semi Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb AK Os 1 Vestlandets Fuglehundklubb AK Os 1 Vestlandets Fuglehundklubb 20 21

12 RUGDELIAS NMJ LUCILLA 05494/05 LANGELAND, ANNE GRETE AK Osen Molde Norsk Vorstehhundklubb Møre Og VK fin Saltfjellet Bodø Jff VK fin Saltfjellet Bodø Jff AK ÆP skog Os 1 Vestlandets Fuglehundklubb AK ÆP skog Os 2 Vestlandets Fuglehundklubb RUGDELIAS NMJ NIKKO 05487/05 Ekenes, Ivar VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb RUGDELIAS NMJ OCTAVIA 05491/05 Kristiansen, Alexander AK Sirdal Rogaland Fuglehundklubb VK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb RUGDELIAS NMJ ZANTA 05493/05 Lundevik, Marie AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff RUGDELIAS OZC LITA 11340/07 SØGAARD, TORBJØRN AK Mjølfjell Vestlandets Fuglehundklubb AK Grotli Norsk Gordonsetterklub AK Stord Vestlandets Fuglehundklubb AK Stord Vestlandets Fuglehundklubb RUGDELIAS OZC ZICO 11329/07 RØDVEN, ROLF AK Geilo Hallingdal Fuglehundklubb RUGDELIAS PME VEGA 19938/07 Kristiansen, Kjetil AK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb RUGDELIAS QLM ALVINDA NO37153/09 Strøm, Solveig Johanne UK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb RUGDELIAS QLM L'AQUILA NO37151/09 Kallekleiv, Tor-Aanen UK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb UK Kongsvold Norsk Pointerklub SAGÅSEN'S NANNA 18151/06 Søftestad, Svein R AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff SAGÅSEN'S PER GYNT 22892/08 LUDVIGSEN, ARVE UK Fåvang Lillehammer Og Omegns Jff SAGÅSEN'S RIEVSSATBIVDI 18146/06 Løhre, Olav Terje AK Sirdal Vinter 1 Rogaland Fuglehundklubb SENJAFJELLETS BUM JENDUS 13411/07 Pedersen, Steinar Emil AK Arnøy Nord-Troms Fuglehundklubb SENJAFJELLETS BUM TSAREK 13410/07 Hansen, Thomas AK Vesterålen Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb AK Senja Midt-Troms Fuglehundklubb AK Senja Midt-Troms Fuglehundklubb AK Vannøy Tromsø Fuglehundklubb AK Saltfjellet Rana Jff SOGNEXPRESSEN'S ACP MIRA 20362/02 Fortun, Eirik VK Kongsvold Norsk Pointerklub SOGNEXPRESSEN'S ACP TIARA 20363/02 BRENDEN, ROBERT VK CK Geilo Buskerud Jff VK fin CACIT Geilo Buskerud Jff VK Grotli Norsk Gordonsetterklub VK fin CACIT Grotli Norsk Gordonsetterklub VK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb VK fin CACIT Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb VK Kongsvold Norsk Pointerklub SOGNEXPRESSEN'S CCL BRUNO 22387/03 ERIKSEN, ØYSTEIN AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb SOGNEXPRESSEN'S FCS ZENTA 02433/06 EKORNRUD, HÅKON AK Mjølfjell Vestlandets Fuglehundklubb AK Grotli Norsk Gordonsetterklub AK Grotli Norsk Gordonsetterklub SOGNEXPRESSEN'S HTI NIKKI NO42032/09 BRENDEN, ROBERT UK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb UK Kongsvold Norsk Pointerklub STALLOGAISA'S TELL 26193/08 Stømner, Per Olai UK Kongsvold Norsk Gordonsetterklub UK Vestfoldpr ven1 Vestfold Fuglehundklubb STALLOGAISA'S TRIXIE 26199/08 SOLLESNES, ANNE-LIV UK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb STEINBUDALENS ATS SAREK 13539/08 LARSEN, TOR AK Børselv Vest-Finnmark Fuglehundklubb STEINBUDALENS ATS SMILLA 13540/08 Solum, Bjørn AK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb STING 03008/08Johansen Jan Tore AK Arnøy Nord-Troms Fuglehundklubb SVARTTJØNNA'S CARMENSITA 04269/07 Espegren, Håkon AK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb AK Kongsvold Norsk Pointerklub SØR HOLLEIAS ATV POMBA 08931/05 JOHANSEN, SYLVIA AK Vannøy Tromsø Fuglehundklubb SØR HOLLEIAS BTF JAZZ 19498/08 Aasberg, Belinda AK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb TIERBUA'S DEL-VITA 16124/06 Olsen, Glenn AK Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb TIERBUA'S PIPPI 11660/00 Olsen, Glenn VK Femund Romerike Fuglehundklubb VK fin Femund Romerike Fuglehundklubb VK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb VK semi CK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb VK fin Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb AK Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb VK semi Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb TIR AV SKREDIN 11369/07 Hansen, Åge J AK Raggsteindalen Vestlandets Fuglehundklubb AK Forus Rogaland Fuglehundklubb AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff TIURJEGERNS ARAGORN NO42264/09 Brenden, Roger UK Bittermarka Trysil Fellesforening (jff) TIURJEGERNS SANTO NO42268/09 Steine, Sveinung UK Sirdal Rogaland Fuglehundklubb TROHORNET'S ZAFIRA 12398/08 Røstad, Robert UK Vannøy Tromsø Fuglehundklubb TUPPLURENS PIPPI S24994/2006 Rud, Svenn-Erik AK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb TÖFRA HEIDA IS08188/04 Antonsson, Bergthor VK fin Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb VARANGERVALPEN RAJA 16108/05 Helgemo, Jan Erik AK Røros Røros Jff VESSINGLIAS TUVA 08828/08 Vevang, Trygve AK Holtsjøen Støren Jff AK Meråker Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag AK Meråker Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag AK Tydalspr ven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag VOLELIA'S FREKE 17767/03 HUSE, GERD INGER AK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Østmarka Norsk Weimaraner Klubb AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb VOLELIA'S GYDA 17771/03 HUSE, GERD INGER AK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb ÅRDALEN'S LOTTE NO59794/09 KRISTIANSEN, AUDUN UK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb 22 23

13 ÅRDALEN'S OBLIX 07758/08 KRISTIANSEN, AUDUN VK Rjukan Telemark Fuglehundklubb VK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening VK fin Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening ÅRDALEN'S REVOLUTION 23998/08 Nedrebø, Rune UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb UK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb AK Osen Molde Norsk Vorstehhundklubb Møre Og VK semi Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark AK Kongsvold Nordenfjeldske Fuglehundklub AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 Bakken, Ivar Terje UK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb UK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AASATRUA'S N H A ZORRO NO55061/09 LARSSEN, AKSEL MOWATT UK Bygdin/Beitost len Øystre Slidre Jff UK Bygdin/Beitost len Øystre Slidre Jff UK Forus Rogaland Fuglehundklubb ÅSLIFJELLET'S BHH ERA 08039/07 Knudsen, Trine Økseter AK Trondheim Trondheim Jff Premieliste for strihåret vorstehhund 2010 AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007 Dervo, Liv AK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb ALSVINNA-FLICKA S49344/2008 Engdahl, Lene AK Saltfjellet Rana Jff ANJA 15390/08ALBREKTSEN PER-OLAV UK Hattfjelldal Vefsn Jff UK Hattfjelldal Vefsn Jff AK Haltdalen Trondheim Jff AUSTBAKKEN'S Z-TIRIL 02014/02 Ressem, Kenneth AK Neseheia Agder Fuglehundklubb AUSTBAKKEN'S Ø' MOCCA 14753/04 Holm, Arnfinn AK Østmarka Norsk Weimaraner Klubb AK Jevnaker Randsfjord Fuglehundklubb B RONJA 01062/06 Foyn, Ole Andreas AK Kongsvold Norsk Pointerklub BIKKJULF'S KOMPIS 02255/06 Østlie, Lars VK fin Tydalsprøven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb AK T ydalspr ven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag VK fin Smøla Kristiansund Og Nordmøre Jff BOMMELUNDS MARTINE DK13265/2005 Johannessen, Unn AK Kongsvold Norsk Pointerklub VK semi Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark DORE-TEA NO35378/09 Hagen, Stein Ole UK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub E AIVA NO33030/09 Dahl, Torgeir UK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb UK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb E KARA NO33029/09 ELLINGSEN, ARNE-ERIK UK Sjodalen Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb EN JA NO33025/09 Rutle Alexander UK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub UK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub UK Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb UK Forus Open Rogaland Fuglehundklubb FALLVINDEN'S C-MAILE 06078/07 Dahl, Torgeir VK Altevatn Midt-Troms Fuglehundklubb FIA 09185/03 Aalberg, Arne VK fin CACIT Tydalsprøven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag VK fin Meråker Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag VK fin Kongsvold Norsk Gordonsetterklub FJÄLLBRISENS GROM S18633/2007 Sund, Knut Torstein AK Melåheia Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb AK Vesterålen Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. GALLOKÅSEN'S E-HEISANN 17383/01 Nordhus, Hans Eirik AK Pasvik Sør-Varanger Jff GALLOKÅSEN'S E-ZITA 17387/01 ZAKARIASSEN, LEIF-ARNE AK Reinøya Karlsøy Jff GALLOKÅSEN'S F' VARG 06241/03 HASSELBERG, JORUNN AK Vadsø Vadsø Jff GALLOKÅSEN'S GLITTER 10563/04 Pedersen, Stein AK Vadsø Vadsø Jff GALLOKÅSEN'S G'SANTO 10559/04 Haarseth, Stig Olav AK Tolga Østerdal Fuglehundklubb 24 25

14 GALLOKÅSEN'S I-TELL 14474/06 Ryeng, Birger AK Pasvik Sør-Varanger Jff GALLOKÅSEN'S I-WAIKATO-SILVER 14477/06 Schulze, Randi AK Dalsbygda Østerdal Fuglehundklubb GALLOKÅSEN'S J-SIEBEN 15082/08 Nordhus, Hans Eirik AK Pasvik Sør-Varanger Jff GALLOKÅSEN'S JUNI 15083/08 FURNES, ØYSTEIN ANDREAS UK Alta Vest-Finnmark Fuglehundklubb AK Vadsø Vadsø Jff GAUNDALDRØMMEN'S ERA 18301/06 GAUNDAL, Beate Larsen AK Hattfjelldal Vefsn Jff AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb GAUNDALDRØMMEN'S RAGO 18300/06 Paulsen, Walter VK semi Saltfjellet Rana Jff GRESSFJELLETS ALBERT 01466/06 Fagermo, Dagfin VK CK Salten Salten Fuglehundklubb VK Hattfjelldal Vefsn Jff GRESSFJELLETS DINA 09472/07 Løkken, Siv AK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb GRESSFJELLETS LOTTE 21448/08 Backer, Gunnar UK Storlidalen Møre Og Romsdal Fuglehundklubb GRESSFJELLETS QUICK STEP 09474/07 Schulze, Randi AK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb AK Kongsvold Norsk Pointerklub AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb GRESSFJELLETS VARG 21444/08 Bjørndal, Tore UK Hallingprøva Hemsedal Hallingdal Fuglehundklubb GROMLIENS LEO NO49224/09 SAND, MORTEN UK Dalsbygda Østerdal Fuglehundklubb GURISKOGENS GTC TORA 10004/03 Eliassen, Tor-Asle VK Østfold Østfold Fuglehundklubb GURISKOGENS TOB BETH NO40705/09 Eliassen, Tor-Asle UK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb UK Kiær, Sjursjøen Norsk Engelsksetterklubb UK Kongsvold Norsk Pointerklub GURISKOGENS TOB FREKE NO40701/09 Fossum, Rune UK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb GURISKOGENS TOB HERO NO40703/09 Pettersen, Petter Inge UK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb UK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb GURISKOGENS TOB HUGIN NO40700/09 Fossum, Rune UK Steinfjellpr ven Namdal Fuglehundklubb HELLA'S Q-TIPS 02267/06 Pedersen, Eva AK Østmarka Norsk Weimaraner Klubb AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening HELLA'S ULF NO33561/10 Horni, Mats UK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb HELLA'S UNDERDOG NO33567/10 Rønningen, Helga Wennevold UK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb HONGFJELLETS TESS 05987/07 Trones, Lars Helge AK Mjølfjell Vestlandets Fuglehundklubb AK Bygdin/Beitost len Øystre Slidre Jff AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening HOVDMYRA'S RUBY TUESDAY NO33107/09 Ingebretsen, Rune UK Sirdal Rogaland Fuglehundklubb HOVDMYRA'S SWAY 01434/05 Mikalsen, Rune AK Reinøya Karlsøy Jff HOVDMYRA'S TUMBLING DICE 03530/07 Pedersen, Kjetil AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening VK fin Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb HOVDMYRA'S WHOLE LOTTA YOKO 03529/07 VAAGE, JOHN R AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff IMRE 25643/08 Gaundal, Rolv Leon UK Lifjellet Namdal Fuglehundklubb KONGSBEKKENS L'RHEA 21312/07 AASE, SIGRID AK Geilo Hallingdal Fuglehundklubb KVITSTEINDALENS C-ANI 16270/08 Sve, Geir UK Tydalsprøven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag AK Tydalspr ven Norsk Irsksetterklubb Trøndelag KVITSTEINDALENS C-HEIKA 16268/08 Storvoll, Øystein UK Hattfjelldal Vefsn Jff KVITSTENDALENS B-ILO 14756/06 MOLVIK, HELGE AK Vadsø Vadsø Jff LA-CSTELLA 09858/08 Enoksen, Cathrine UK Lifjellet Namdal Fuglehundklubb AK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb LANDINARNAS HEDDA S30567/2005 JOHANNESSEN, FRANK AK Arnøy Nord-Troms Fuglehundklubb AK Reinøya Karlsøy Jff LEIDANGENS NIK 13454/06 KARLSSON, JAN FREDRIK AK Hovden 2 Agder Fuglehundklubb AK Tjølling Tjølling Jeger Og Fiske Forening LUNDEFJELLET'S LUKAS 09469/05 Soltvedt, Morten VK Mjølfjell Vestlandets Fuglehundklubb VK Brandseth Vestlandets Fuglehundklubb MUNKEFJELLETS MJØLNER NO46452/09 Bakmann, Ole UK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb MUNKEFJELLETS TIKI NO46454/09 Foyn, Ole Andreas UK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb NELLIE 20054/07 Tandberg, Harald AK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb NORAFØRR'S F-TURSE 18275/06 Hauge, Kurth VK fin Vesterålen Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. PAVO AV RØSSMYRA 16781/08 Brenna, Rune O UK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb ROTVELTA'S DKM TUSSA 20920/04 Gudim, Lone AK Geilo Buskerud Jff VK semi Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark VK fin Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark AK Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb VK Trøgstad Romerike Fuglehundklubb VK fin Trøgstad Romerike Fuglehundklubb SEITER 16025/01 SANDVIK, KARSTEIN VK fin Meråker Nordenfjeldske Fuglehundklub 26 27

15 SPELDRAGET'S C-CHIVA 21691/07 Rønning, Even Andre Smuk AK Gallok, Neiden Sør-Varanger Jff AK Børselv Vest-Finnmark Fuglehundklubb AK Alta Vest-Finnmark Fuglehundklubb STAKKHAUGEN'S FAIO 16088/08 Imshaug, Ellen Marie AK Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark AK Gammelsaga, Stange Norsk Mnsterl nder Klubb AK Romeriksåsen, Nannestad Nannestad Jff STORM 28021/08 Lindberg, Thor UK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb STRÄVSAMMA MASAIJ S30482/2008 Larsen, Terje Chr AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb TARESKOGENS BRUNO NO51647/09 Tyldum, Kjell UK Snåsaprøven Namdal Fuglehundklubb TARESKOGENS LILIEDUGG NO51648/09 Pettersen, Lindis UK Smøla Kristiansund Og Nordmøre Jff TJOES ASSI S21310/2005 SELAND, HERMUND AK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb AK Østfold Nm/fk1 Østfold Fuglehundklubb TORSBEKKDALEN'S MISTI 17517/03 JOHANNESSEN, IRENE VK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb TYRI AV RØSSMYRA 16788/08 LIEN, METTE AK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub AK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub AK Romeriksåsen, NannestadNannestad Jff USTVEDTMARKAS BELLE 01847/08 Størkersen, Bjørn AK Romeriksåsen, Nannestad Nannestad Jff VESTENFOR'S ZU 28388/08 Remmen, Marie UK Senja Midt-Troms Fuglehundklubb UK Arnøy Nord-Troms Fuglehundklubb AK Ringvassøy Tromsø Fuglehundklubb AK Børselv Vest-Finnmark Fuglehundklubb VI' TARA KLARA AV RØSSMYRA 16787/08 Remen, Webjørn Jr UK Dovrefjellprøven Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb UK Grotli Norsk Gordonsetterklub VISMUNDA'S BFP ZARA 09014/04 TORRISSEN, OLE JOHAN AK Hattfjelldal Vefsn Jff AK Rolf Sevendals Minneløp Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Altevatn Midt-Troms Fuglehundklubb AK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb AK Rogaland Stavanger Og Rogaland Jff Premieliste for langhåret vorstehhund 2010 FJORDLANDETS EVO 01786/03 SOLEM, HANNE AK Østmarka Norsk Weimaraner Klubb FJORDLANDETS GREI 21050/08 Ulvestad, Randi Flem UK Ørskogfjellet Møre Og Romsdal Fuglehundklubb FRAGGLE AV MJØSGLØTT NO38446/09 Ness, Gunn UK Fåvang Lillehammer Og Omegns Jff UK Kongsvold Nordenfjeldske Fuglehundklub UK Hamar Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb HUNTER 02909/07 EVENSEN, ROGER AK Altevatn Ofoten Fuglehundklubb KLONDYKE-MIRA 07266/05 Eriksen, Kjetil AK Ingelsrud Norsk Vorstehhundklubb Hedmark AK Vestfoldprøven2 Vestfold Fuglehundklubb SPRELLA 13560/03 HEIMSTAD, HELGE AK Ljørdalen, Trysil Norsk Gordonsetterklub ÅSKA S10571/2008 Johannessen, Kai Rune AK Østfold FK2 Østfold Fuglehundklubb 28 29

16 Avlsrådets beretning for 2010 Det har vært avholdt 6 møter i AR dette året, hvorav et fysisk møte i felleskap med Styret. Resten av møtene har vært holdt via Skype på Internett. En situasjon som ikke alltid er like optimal. AR har hatt flere viktige, utfordrende saker å arbeide med dette året og flere av dem har krevet en stor innsats av alle i rådet. Arbeidet i AR har i store trekk vært gjort etter samme retningslinjer som tidligere mht. parringshenvendelser og tilliggende arbeid. Omfanget av dette har vært omtrent som de siste årene og produksjonen av valper har gått som forventet. Det er imidlertid verd å merke seg at man har sett en markedsmetning for valper utover året og spesielt hanvalper var vanskelig å omsette fra de siste kullene utover sommeren og høsten. Flere oppdrettere opplevde å sitte med valper relativt lenge før de ble omsatt, men etter hva vi vet i dag gikk det godt til slutt. IT AR har slitt en del med å få den nye web-løsningen til å fungere optimalt i forhold til en del av de viktige AR-oppgavene. Det er gjort en del endringer underveis og mye har blitt bedre. AR har i den forbindelse hatt uvurderlig støtte og hjelp av Ståle Garborg i denne prosessen og er svært takknemlig for dette. Det har også vært noe tilkjøringsproblemer for de som skriver kritikker fra jaktprøvene til årboka. Også her er det gjort justeringer underveis, men noe arbeid gjenstår ennå før det fungerer optimalt. AR vil arbeide videre med dette sammen med IT-gruppa og Ståle Garborg. presentanter kan gi. Det er et viktig prinsipp i AR at vi handterer sakene i størst mulig grad objektive og etter faste retningslinjer. Allikevel vil det forekomme grensetilfeller der en i stor grad må ta individuelle og/eller særlige hensyn. Disse vil normalt bli diskutert i et samlet AR. Selv om mange oppdrettere har blitt veldig flinke til å kontakte AR i god tid før parring, er det fremdeles forbedringspotensiale på dette. Ikke minst ser vi det som viktig at oppdrettere følger opp informasjonen med valpingsdato, antall valper og kjønnsfordeling. Ikke mindre viktig er at AR får vite om det snarest mulig hvis tispa er tom, aborterer, eller annet inntreffer som endrer kullets status. Dette kan medvirke til å lette omsetningen på valper til gode kjøpere, noe vi alle er tjent med. AR s arbeid og sammensetning Arbeidet i AR har etter vår mening holdt en høy standard og fungert bra, men mer regelmessighet og kortere møteintervaller i visse perioder kan være på sin plass. Det ville være ønskelig med flere fysiske møter, men dessverre har dette vært vanskelig å få til og det blir også vesentlig dyrere. Odd Harald Slettebø måtte dessverre trekke seg fra det aktive arbeidet i AR for LV ut fra jobb/familie-situasjonen, noe vi selvsagt må respektere, selv om det er synd å miste så kompetente personer. Vi har ikke foreløpig klart å få innsatt en ny person i hans sted, men inntil videre løses sakene innen LV fortløpende og Slettebø har lovet å kunne stille opp til eventuelle konsultasjoner om nødvendig. Det arbeides videre med å finne en god og ikke minst tilgjengelig person som kan bidra i AR for LV. Haleamputerte hunder AR har arbeidet sammen med Styret i forhold til problemstillingen mht. at amputerte hunder ikke får stille på utstillinger og prøver. Via NKK er det nå gjort henvendelse til Mattilsynet om dette og det er i den siste tiden kommet visse positive signaler i saken. Vi følger opp saken videre og håper den kan få en løsning. Indeksbasert avl Den store saken for AR dette året har vært oppfølgingen av DK s og Representantskapets godkjennelse av å overgå fra gjennomsnittlig jaktlyst til Avlsindekser for HD, Jaktlyst og Viltfinnerevne som kriterier i avlsarbeidet. Det har vært nedlagt mye arbeid, konsekvensanalyser og tekniske forberedelser i denne saken og etter drøftinger med Styret ble det gjort klart for en overgang fra 1.november Da ble lister over avlsgodkjente hunder med indekser lagt ut på nettet og kriterier for godkjennelse av parringer ble lagt ut samtidig. AR har også redegjort relativt grundig for dette ved innlegg i FH. Arbeidet med dette er et kontinuerlig arbeid, der kontroll av grunnlagsdata, sjekk av løsninger for publisering, drøftinger om mulige nye løsninger for beregningsmodeller og praktisk bruk av det nye verktøyet går hånd i hånd. Vi håper og tror at medlemmene etter hvert vil se de samme fortrinn med dette som vi i AR, og vi arbeider videre for å få det nye systemet så godt som mulig. Representasjon AR har som målsetting å være tilgjengelig og til stede mest mulig på viktige arrangementer i klubben. 3 av AR s representanter var til stede på klubbens 75-års jubileum sist sommer, men kunne dessverre ikke være på hele arrangementet. Det bør nevnes at Øystein Dahl fra Styret hadde nedlagt mye arbeid i å få vist fram en del av de aktuelle avlshannene ved jubileumsutstillingen, og han og de frammøtte hanhundene med eiere skal ha stor takk for innsatsen i den forbindelse. AR-representanter har vært tilstede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer, og blant annet var to av AR s representanter tilstede ved Oslo/Akerhus-gruppas distriktsmesterskap på lavland, som er av de største samlinger av aktive vorstehhunder i landet med ca. 60 hunder spredt på alle de tre rasene. Et flott arrangement som gir oss en god anledning til å se interessante hunder fra mange avlslinjer. Henvendelser om parringer Som nevnt ovenfor er det vanlige arbeidet med paringshenvendelser og rådgiving i den forbindelse holdt i de samme rutiner som er fulgt de senere årene. En del parringer krever mer arbeid og undersøkelser enn andre og mange oppdrettere er takknemlig for de råd og veiledninger AR re

17 Forklaring til avlsindekser (i boken og på vorsteh.no) På våre nettsider finner du oversikter over ulike indekser på din og andre hunder. For HD er det lagt ut indekser for alle hunder. For jaktlyst og viltfinnerevne er det hunder med 3 eller flere jaktprøvestarter som får indeks. Indeksene representerer noe nytt for Norsk Vorstehhundklubb selv om vi har jobbet med noe lignende informasjon også tidligere. Nedenfor har vi samlet en del informasjon som skal gjøre det lettere å forstå og bruke indeksene. Er det flere ting som er uklart så ta kontakt med avlsrådet. Hva er avlsindekser? Avlsindekser er et statistisk anslag på hvor godt en hund avler. Det er viktig å merke seg at indeksene ikke er tall på hvor god hundens egenprestasjon er, men at de faktisk sier noe om hundens egenskaper som avlshund, altså dens evne til å gi gode/dårlige gener videre til sitt avkom. Dette betyr at en hund som oppfattes som en meget god jakthund/prøvehund godt kan ha middelmådige avlsindekser for jaktrelaterte egenskaper hvis den har avkom eller slektninger som presterer dårlig. Hvordan beregnes avlsindeksene? Avlsindeksene er beregnet ved hjelp av en matematisk modell. I modellen inkluderes all tilgjengelig informasjon fra NKKs database DogWeb, bl.a. slektskap (stamtavle), jaktprøveresultater og HD-resultater. Målet med en slik modell er å skille genetiske effekter fra miljøeffekter. Den genetiske effekten er verdien av hundens gener. Disse har betydning både for hundens egne prestasjoner og for avkommets prestasjoner. Miljøeffekter er alle typer innvirkninger fra miljøet, og disse har ingen betydning for avkommets prestasjoner. Enkelte miljøeffekter kan være permanente, som f.eks. eier, oppvekst, trening og varige skader, mens andre er tilfeldige, som f.eks. fuglebestand, vind, føreforhold og dommere ved hver enkelt prøve. For jaktegenskaper vil miljøet ha større effekt enn den genetiske effekten med tanke på hundens egenprestasjon, både på enkeltprøver og på gjennomsnitt over flere prøver (permanente miljøeffekter vil være der hele tiden). For å gi en så sikker indeks som mulig inkluderes genetisk effekt, permanente miljøeffekter og tilfeldige miljøeffekter i modellen. Hvilken informasjon ligger bak indeksene? Ved beregningen vil jaktprøvedata og HD-data fra hunden selv og alle hundens slektninger (hele stamtavlen) automatisk tas med som bakgrunnsinformasjon for indeksene hunden ender opp med. Det vil si at hele slekten bidrar til hver enkelt hunds indeks. Slektningenes betydning vektlegges forskjellig ut i fra hvor nært beslektet de er med hunden. Eget avkom, foreldre og søsken bidrar mest. Mer perifere slektninger bidrar i mindre grad. Et kull med valper vil ha en indeks fra den dagen de fødes. Før man har informasjon om valpenes egne resultater vil den foreløpige indeksen deres være bestemt av slektningenes prestasjoner, og vil dermed være tilnærmet lik et gjennomsnitt av foreldrenes avlsverdi, siden de er nærmest beslektet med valpene. Etter hvert som valpene vokser opp og får egne resultater (HD-avlesning, jaktprøvestarter) vil disse påvirke indeksen i negativ eller positiv retning, alt etter hvor godt de presterer. En indeks som er basert utelukkende på informasjon fra slektninger vil være mindre sikker enn en indeks basert på egne prestasjoner kombinert med prestasjoner fra avkom og slektninger for øvrig (mor, far, søsken halvsøsken osv.). De sikreste indeksene vil vi ha på hunder med mange egne resultater og mange resultater fra slektninger. Importerte hunder uten egne avkom eller egne resultater vil ha de mest usikre indeksene. Grunnen til dette er at man mangler stamtavleinformasjon bakover i tid, og man mangler resultater på både slektninger og hunden selv. Disse hundene vil imidlertid kunne få brukbare indekser dersom de etter hvert får egne resultater og avkom. Det er også viktig å merke seg at hunder fra samme kull kan ha forskjellig indeks. Når det gjelder HD så vil hunder med A-hofter ha bedre indeks enn hunder med B, og hunder med C, D og E vil ha dårligere indekser enn disse igjen. I tillegg vil indeksen til hunder med avkom forbedre/forverre seg alt etter hvilken HD-status avkommene får. Hvilke indekser beregnes? Det beregnes per dags dato avlsindekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD. Jaktlyst: Det beregnes en gjennomsnittelig jaktlyst for hundens totale antall starter. Beregningen er basert på tallkarakterer fra jaktprøveskjemaet. Viltfinnerevne: Det beregnes et gjennomsnittelig antall stander for hundens totale antall starter. Beregningen er basert på stander registrert på jaktprøveskjemaet. HD: Hunden registreres med HD lik 0 (A), 1 (B), 2 (C), 3 (D) eller 4 (E). Når beregningene for jaktlyst, vilfinnerevne og HD er gjort for alle hunder vil tallene tilpasses en skala der 100 er satt som rasens gjennomsnitt for siste generasjon hunder. Rasens gjennomsnitt En rase har en gjennomsnittsverdi (rasemiddel) for hver enkelt egenskap og individuelle dyr avviker mer eller mindre fra dette gjennomsnittet. Varians er et mål på enkeltindividers avvik fra rasegjenomsnittet. Målet vårt er å endre rasegjenomsnittet i ønsket retning, og variansen er drivkraften vi utnytter i denne prosessen. En individuell hunds avlsindeks blir dermed vurdert ut i fra rasens gjennomsnitt. Gjennomsnittet for rasen i siste generasjon blir alltid satt til 100, hvilket betyr at hunder med en indeks over 100 er bedre og hunder med en indeks under 100 er dårligere enn gjennomsnittet av rasen. For å få en avlsmessig fremgang i rasen bør samlet avlsindeks på hannhund og tispe ved en eventuell parring være over 200. Da forventer man at valpene vil bli bedre enn rasens gjennomsnitt, og man vil få en avlsmessig fremgang for rasen over tid. Det vil være det samme om man parrer to hunder med avlsindeks 105 (totalt 210) eller om man parrer to hunder med henholdsvis 90 og 120 (totalt 210). Dette betyr at det går an å bruke hunder med svakere HDindeks i avl, hvis man finner en partner med meget god HD-indeks, men dette vil naturligvis bremse fremgangen i rasen. Det er viktig å merke seg at det på tross av dette ikke anbefales å bruke hunder med HD i avl. Beregning av rasens gjennomsnitt I NKKs database ligger det jaktprøveresultater helt fra 1994 og frem til i dag. For HD ligger det resultater fra enda tidligere. Ved beregning av rasens gjennomsnitt tok vi utgangspunkt i at vorstehrasene har hatt en avlsmessig fremgang siden 1994, og at de eldste hundene i populasjonen derfor i gjennomsnitt vil være dårligere enn dagens hunder. For å beregne et rasegjennomsnitt som ligger så tett opptil dagens reelle rasegjennomsnitt som mulig har man kun benyttet data fra hunder født i 2003 eller senere i beregningen av gjennomsnittet. Dette fører til at ca. 2/3 av alle hunder ligger under 100 i avlsindeks på de enkelte egenskapene, noe som er et sikkert bevis på at vi faktisk har hatt en avlsmessig fremgang. Et gitt eksempel med jaktlyst (ikke reelle tall): Anta at gjennomsnittlig jaktlyst for rasen over hele perioden er 4,3, mens gjennomsnittelig jaktlyst for hunder født i 2003 og senere er 4,7. Vi velger da 4,7 som populasjonens gjennomsnitt, hvilket betyr at hunder får indekser over/under 100 avhengig av om deres genetiske nivå for jaktlyst er over/under 4,7 (rasens gjennomsnitt i dag). Hvorfor har man valgt jaktlyst, viltfinnerevne og HD? Jaktlyst, fart og stil: Når vi startet opp arbeidet med avlsindeksene tok vi utgangspunkt i jaktprøvekarakterene. Det viste seg etter hvert at egenskapene jaktlyst, fart og stil har en sammenheng (korrelasjon) på over 95 %, det vil si at det er stort sett de samme genene som styrer de ulike jaktegenskapene. Dette kan skyldes at dommerne ikke helt klarer å skille disse egenskapene når de setter tallkarakterene på kritikkskjemaet. En hund som får toppkarakter på jaktlyst, får som oftest også gode karakterer på fart og stil. Man bestemte derfor at man kun skulle beregne en enkelt avlsindeks for jaktlyst. Selvstendighet, søksbredde, reviering og samarbeid: Disse egenskapene viste seg også å ha en sterk sammenheng med jaktlyst, selv om den ikke var så 32 33

18 høy som for fart og stil. I tillegg er egenskapene søksbredde, reviering og samarbeid problematiske i og med at høyeste tallkarakter ikke er best. Dette betyr at hunder med høye indekser ikke vil være de beste å bruke i avl. Disse egenskapene ble derfor ikke tatt med. Viltfinnerevne: Det har vært en del diskusjoner klubbene i mellom på hvordan viltfinnerevne skal beregnes. Vi kom opp med tre alternativer a) Viltfinnerevne som beregnes som gjennomsnittelig antall stander per prøve. b) Viltfinnerevne som beregner egne stander i forhold til makkers stander. c) Viltfinnerevne som beregner egne stander i forhold til egne støkk, makkers stander og makkers støkk. Det ble gjort beregninger på alle tre varianter, og den som viste størst arvelighet var: a) Viltfinnerevne som beregnes som gjennomsnittelig antall stander per prøve. b) var nest best, men her vil virkningen av god/dårlig makker ha for stor betydning. Som et eksempel kan nevnes at en hund som i løpet av en prøvedag er registrert med en stand og makker ingen, vil komme vesentlig bedre ut av det enn en hund som har to stander og makker en. Valget falt derfor på alternativ a). HD: Alle klubber ønsket en indeks på HD. Den HD-indeks som beregnes i dette systemet er basert på et gjennomsnitt for siste generasjon hunder, og er derfor oppdatert i forhold til de framskritt som eventuelt er gjort mht. HD de siste generasjonene. En tilsvarende HD-indeks beregnes i NKK s systemer, men denne er basert på et gjennomsnitt for alle hunder i som ligger i stamtavlene i NKK s register for den enkelte rase. NVK har derfor i første omgang valgt å styre etter den indeksmodell som vi får vha. av våre indekskjøringer gjennom Universitetet i Ås. og gemytt. Men noe av synsingen kan erstattes av konkrete tall. En menneskelig hjerne er ikke laget for å holde styr på all den informasjonen som er tilgjengelig i DogWeb. Langt vanskeligere blir det å holde styr på forhold som ikke har med hundens gener å gjøre. Permanente og tilfeldige miljøeffekter gjør at sjansen for feilvurdering blir stor. Avlsindeksene er laget etter en matematisk modell som klarer å behandle enorme mengder data, samtidig som det tas hensyn til miljøeffekter. Avlsindeksene vil bli et viktig supplement for oppdrettere og avlsråd i å plukke ut potensielle avlsdyr. Oppsummering Norsk Vorstehhundklubb har i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NPK, NISK, NMLK, NBK, NWK) fått utarbeidet avlsindekser på jaktlyst, viltfinnerevne og HD. Avlsindeksene er statistiske anslag på hvor godt en hund vil komme til å avle, og de beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (stamtavle, jaktprøveresultater, HD-resultater). Dagens avl utnytter ikke fullt ut den enorme mengden data som det brukes store ressurser på å samle. Avlsarbeid på andre husdyr har vist at denne typen informasjon satt i system gir stor reell fremgang i praktisk avl. Raseklubbenes samarbeidsprosjekt har gjort det mulig å realisere dette også på fuglehunder. Avlsrådet i NorskVorstehhundklubb håper derfor at klubbens oppdrettere og hundeeiere tar imot avlsindeksene med et åpent sinn og en liten porsjon nysgjerrighet. Brukt på riktig måte vil avlsindeksene være et nyttig verktøy både for den enkelte oppdretter og for klubbens avlsarbeid, og på sikt føre til videre avlsmessig fremgang for våre tre raser. Avlsrådet Norsk Vorstehhundklubb Det vil være fullt mulig for den enkelte klubb å legge til egenskaper eller endre på måten egenskapene beregnes etter hvert. Vi er på ingen måte låst i dette systemet. Prøveform og klasse Dagens avlsindekser inkluderer alle prøvestarter uansett prøvetype og klasse, og i beregningsmodellen inngår korrigeringer for både klasse og prøvetype. Oppdateringer Avlsindeksene som presenteres og vil bli brukt i avlsarbeidet framover vil bli oppdatert 2 ganger i året, dvs. etter hver høstprøvesesong og etter hver vinterprøvesesong. Faktorer som kan påvirke indeksene på en uriktig måte Start av unge hunder: Hunder som startes før de har våknet, eller hunder som har liten erfaring i de biotoper de startes (for eksempel å starte på høyfjellet med hund som normalt trenes i skog eller på lavland) er ofte umodne i forhold til jaktlyst og vilfinnerevne. Dette resulterer ofte i dårligere resultater på prøver enn hundens potensial tilsier, og vil gi en falsk dårlig indeks. Dårlig dressur vil ikke ha den samme innvirkningen, siden man kun tar hensyn til stander og ikke premieringer. Varmt Tack till mina Norska vänner och valpköpare för vänligt bemötande och gott samarbete Stort Tack till Fjordlandets kennel och Kongsvinger Veterinärklinik Feilregistreringer: Feilregistreringer gjøres av dommere som glemmer å føre opp for eksempel stander, reis eller tallkarakterer. Feilregistreringer gjøres også av arrangører i form av punchefeil når kritikkskjemaene registreres i DogWeb. Dette er et problem vi ikke kommer utenom, men skolering av dommere rundt hva registreringene på kritikkskjemaene faktisk brukes til i praktisk avlsarbeid er en mulig løsning for å redusere noen av feilene. Feilregistreringer vil ha større betydning for hunder med få prøvestarter enn de med mange. Hvordan er avlsindeksene tenkt brukt? Mange er redde for data-avl og at man skal miste de kvalitetene som ligger bak det å kunne plukke ut en god hund. Avlsindeksene er ikke tenkt å erstatte den avlen som Norsk Vorstehhundklubb har bedrevet frem til i dag, men er ment som et viktig supplement til denne. Avlen bør foregå i samme spor som før gjennom å forsterke ønskelige egenskaper og dermed forbedre både rasen som helhet og det enkelte individ. For å oppnå dette er man fortsatt avhengig av at oppdrettere ser potensiell avlshunder i aksjon i terrenget, og at det tas hensyn til både eksteriør, helse Ustvedtmarkas Baktus och Mälarens Lacuna Coil (eft.ital. Zorro) planerar valpar. Mail: Tel: Mob

19 Premieringsoversikt over NVK-avlshunder og deres avkom. JprS = antall jaktpremierte helsøsken. %JpremA = Prosent jaktpremierte avkom JbA = Antall jaktbedømte avkom. 1.prA = Antall 1.premierte avkom. JpremA = Antall jaktpremierte avkom. %1.prA = Prosent 1. premierte avkom. Resultater oppnådd i UK høystatusløp er ikke oppført i premieroversikten på grunn av tabellformat. VORSTEHHUND KORTHÅRET - HANNHUNDER ARGON LOF92523 Eier: BERNTSEN, LARS ERIK, 1386 ASKER Far: OR DE LEMANIALOF79215/14711 Mor: OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND LOF84703/17540 UK AK Ant.starter: 10 1.premier: 0 AVLSINDEXER: Har ikke stort nok datagrunnlag til å få utlistet indeks. Antall avkom: 13 JprS: 1 JbA: 0 JpremA: 0 %JpremA :0 1.premA: 0 %1.prA: 0 ARON 10454/06 Eier:ANDERSEN, MARION VIOLET, 3275 SVARSTAD Far:LIERDALEN'S BILLY BOY13123/98 Mor:FÄLTMYRAN'S RONJA 04590/99 UK AK Ant.starter: 49 1.premier: 9 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 104 Viltfinner: 119 HD: 113 Antall avkom: 34 JprS: 2 JbA: 21 JpremA: 11 %JpremA: 52 1.premA: 4% 1.prA: 19 A-SURE 13962/02 Eier: BRENDEN, ROBERT, 6853 SOGNDAL Far: AASATRUA'S G B B PONTIAC17047/96 Mor: FRIDA 18470/98 UK AK Ant.starter: 32 1.premier: 2 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 103 Viltfinner: 98 HD: 98 Antall avkom: 31 JprS: 3 JbA: 12 JpremA: 8 %JpremA: 67 1.premA: 3 %1.prA: 25 AZS BONO 07726/03 Eier: LYKKE, PER, 3656 ATRÅ Far: STYRK19294/98 Mor: LOFOTRYPAS ATS ZORBA 18800/98 UK AK Ant.starter: 17 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 109 Viltfinner: 84 HD: 108 Antall avkom: 0 JprS: 3 JbA: 0 JpremA: 0 %JpremA: 0 1.premA: 0 %1.prA: 0 AZS GIG 07725/03 Eier: LYKKE, PER, 3656 ATRÅ Far: STYRK19294/98 Mor: LOFOTRYPAS ATS ZORBA 18800/98 UK AK Ant.starter: 15 1.premier: 1 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 109 Viltfinner: 89 HD: 108 Antall avkom: 0 JprS: 3 JbA: 0 JpremA: 0 %JpremA: 0 1.premA: 0 %1.prA: 0 BAKGÅRDENS FOB 05324/02 Eier: Stømner, Per Olai, 2401 ELVERUM Far: KONGSTORP'S X-BOSS22262/98 Mor: FIA 02070/95 UK AK VK Ant.starter: premier: 13 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 109 Viltfinner: 106 HD: 91 Antall avkom: 61 JprS: 1 JbA: 20 JpremA: 10 %JpremA: 50 1.premA: 3 %1.prA: 15 BERGJORDET'S ETZ ARON 11492/05 Eier: Furuheim, Ole-Erik, 3731 SKIEN Far: NORRBAGGEN'S F' ZINGO12421/02 Mor: BERGJORDET'S CAT TYRA 11997/00 UK AK Ant.starter: 3 1.premier: 0 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 77 Viltfinner: 81 HD: 82 Antall avkom: 0 JprS: 1 JbA: 0 JpremA: 0 %JpremA: 0 1.premA: 0 %1.prA: 0 BIRK 14756/01 Eier: ERIKSEN, BJØRN TORE, 5200 OS Far: UFO10465/96 Mor: KONGSTORP'S N-EASY 22955/92 UK AK Ant.starter: 12 1.premier: 0 AVLSINDEXER: Jaktlyst: 95 Viltfinner: 94 HD: 111 Antall avkom: 0 JprS: 4 JbA: 0 JpremA: 0 %JpremA: 0 1.premA: 0 %1.prA:

20 BIRKESKOGEN'S GØY 09477/07 Eier: Wirstad, Thorsten, 2450 RENA Far: FELTHUNDEN'S B F JEGER19636/02 Mor: RUGDELIAS J M G BELLA DONNA 00679/01 UK AK VK Ant.starter : 9 1.premier: 1 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 100 Viltfinner:100 HD: 100 Antall avkom : 0 JprS : 2 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 FALCO 25982/08 Eier: Hjelde, Harald, 7650 VERDAL Far: RUGDELIAS HMI RIKO09605/96 Mor: STELLA 03766/01 UK AK Ant.starter : 7 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 87 Viltfinner: 93 HD: 93 Antall avkom : 0 JprS : 1 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 FELTHUNDEN'S B F JEGER 19636/02 Eier: Sverdrup, Geir, 1929 AULI Far: CHARLESWOOD FELLOWS13947/99 Mor: BIRTE 09953/95 UK AK Ant.starter : 27 1.premier: 2 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 78 Viltfinner: 90 HD: 113 Antall avkom : 34 JprS : 2 JbA : 14 JpremA : 9 %JpremA : 64 1.premA : 4 %1.prA : 29 FILLIP 03713/08 Eier: Sandvig, Stine, 2004 LILLESTRØM Far: POCO22146/02 Mor: SOGNEXPRESSEN'S DNT KIRA 07364/04 UK AK Ant.starter : 13 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 110 Viltfinner:105 HD: 104 Antall avkom : 0 JprS : 3 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 FJELLFANTENS BMR BRØYT NO39812/09 Eier: Leganger, Trond Arvid, 5034 YTRE LAKSEVÅG Far: ULVESVOLLENS BSI REX08706/99 Mor: FJELLFANTENS AHH MIA 23445/06 UK AK Ant.starter : 18 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 101 Viltfinner:103 HD: 107 Antall avkom : 0 JprS : 2 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 FREDDI AV VESTGÅRDEN 14225/03 Eier: Bjørnestad, Fred, 5226 Far: LASKO VOM OSTERBERGZBDK0800/02 Mor: RUGDELIAS J M G VÅR 00680/01 UK AK Ant.starter : 4 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 94 Viltfinner: 91 HD: 97 Antall avkom : 2 JprS : 2 JbA : 1 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 FRITZ 14757/01 Eier:Sandbæk, Ole Christian, 1065 Far:UFO10465/96 Mor:KONGSTORP'S N-EASY 22955/92 UK AK Ant.starter : 10 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 107 Viltfinner: 97 HD: 111 Antall avkom : 16 JprS : 4 JbA : 3 JpremA : 0 % JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 GAIASTOVA AGB MR BOND 11529/02 Eier: ELLEFSEN, THOMAS, 3275S VARSTAD Far: VEIDINN'S E B V BAJAZZO03378/98 Mor: AASATRUA'S G B B GAIA 17055/96 UK AK Ant.starter : 27 1.premier: 0 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 98 Viltfinner: 91 HD: 101 Antall avkom : 0 JprS : 1 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA : 0 GANGSTER 23664/06 Eier: Dahl, Øystein, 1487 TØYENHAUGEN Far: PITKÄSAAREN ALGARINFIN23893/97 Mor: FRIDA 18470/98 UK AK Ant.starter : 53 1.premier: 2 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 92 Viltfinner: 93 HD: 108 Antall avkom : 27 JprS : 2 JbA : 9 JpremA : 5 %JpremA : 56 1.premA : 2 %1.prA : 22 GODHEIMA LOKE IS10757/07 Eier: Godvik, Birger 1911FLATEBY Far: ODINNIS06695/02 Mor: TÖFRA SWAN DIVE DOPPA IS06599/02 UK AK Ant.starter : 6 1.premier: 1 AVLSINDEXER : Jaktlyst: 104 Viltfinner: 94 HD: 98 Antall avkom : 1 JprS : 1 JbA : 0 JpremA : 0 %JpremA : 0 1.premA : 0 %1.prA :

NVK ÅRBOK 2011. Forord... 3 Hovedstyrets beretning... 5 Jaktrådets årsrapport...8 Vandrepremier... 9 Årets hunder...15

NVK ÅRBOK 2011. Forord... 3 Hovedstyrets beretning... 5 Jaktrådets årsrapport...8 Vandrepremier... 9 Årets hunder...15 Innhold Forord... 3 Hovedstyrets beretning... 5 Jaktrådets årsrapport...8 Vandrepremier... 9 Årets hunder...15 Premielister jaktprøver Korthåret vorstehhund... 17 Strihåret vorstehhund... 26 Langhåret

Detaljer

NVK ÅRBOK 2012. Avlsrådet, tabeller, utstillings- og jaktprøveresultater Fellesdel... 42

NVK ÅRBOK 2012. Avlsrådet, tabeller, utstillings- og jaktprøveresultater Fellesdel... 42 Innhold Forord... 3 Hovedstyrets beretning... 5 Jaktrådets årsrapport... 8 Årets hunder... 10 Vandrepremier... 11 Årsmelding fra distriktene... 16 Avlsrådet, tabeller, utstillings- og jaktprøveresultater

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen, Nord-Odal Dato: Søndag 29.februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Tor Frigård 3. Valg av referent

Detaljer

Styrets beretning 2007... 2 Jaktrådets årsrapport 2007... 6 Vandrepremier... 8

Styrets beretning 2007... 2 Jaktrådets årsrapport 2007... 6 Vandrepremier... 8 Innhold Styrets beretning 7... Jaktrådets årsrapport 7... 6 Vandreier... 8 ielister 7 Korthåret vorstehhund... 3 Strihåret vorstehhund... Langhåret vorstehhund... 7 Avlsrådet, godkjentlister og tabeller

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen Dato: Søndag 9.februar 2009 Saksliste: 1. Godkjenning innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Ove Myhre 3. Valg av referent og protokollunderskrivere

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen, Nord-Odal Dato: Søndag 14.februar 2010 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Ove Myhre 3. Valg av referent

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

CK / ÆP 1 AK1 GS / 14455/04 / 2 AK1 KV / 15726/05 / 3 AK1 GS / 20584/08 / 4 AK1 GS / 09516/07 / 5 AK1 KM / S50176/2004

CK / ÆP 1 AK1 GS / 14455/04 / 2 AK1 KV / 15726/05 / 3 AK1 GS / 20584/08 / 4 AK1 GS / 09516/07 / 5 AK1 KM / S50176/2004 54-11023 12/11-2011 001 Andersen, Oddgeir 1 AK1 GS Nicko / 14455/04 Bothner, Kristin Og Eskild / Bothner, Kristin 2 AK1 KV Nyenget's King Eskil / 15726/05 Jan Og Solveig-Emilie Stordahl / Stordahl, Jan

Detaljer

Resultater 2015 hunder i Malvik Fuglehundklubb

Resultater 2015 hunder i Malvik Fuglehundklubb Resultater 2015 hunder i Malvik Fuglehundklubb Statutter for poengberegning finnes i eget dokument lenger ned vises de innmeldte resultater. Unghund ES Omnsfjellstoppen's Pink / Lise Garberg 14 SV Galloksens

Detaljer

- en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK. 1. premie Norsk Derby kvalifisering 9 poeng. 2. premie Norsk Derby kvalifisering 7 poeng

- en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK. 1. premie Norsk Derby kvalifisering 9 poeng. 2. premie Norsk Derby kvalifisering 7 poeng ØFK- Cupen - en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK For å delta i ØFK- Cup trenger ikke hundene å være utstillingspremiert. ØFK- Cupen har følgende klasser: UK, AK og VK. Cupen går over hele

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 50-10006 27/02-2010 001 Hoholm, Rune 1 UK1 P Østagløtten's Embla / NO50428/09 Aspenes, Jon Dagfinn / Aspenes, Jon Dagfinn 2 UK1 ES Mikkelfjellet's Racing Charm / 14128/08 Arnesen, Kai-Morten / Arnesen,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

NVK Årbok Styrets beretning... 3 Jaktrådets årsrapport... 7 Vandrepremier... 9 Årets hunder... 15

NVK Årbok Styrets beretning... 3 Jaktrådets årsrapport... 7 Vandrepremier... 9 Årets hunder... 15 1 Innhold Styrets beretning... 3 Jaktrådets årsrapport... 7 Vandrepremier... 9 Årets hunder... 15 Premielister jaktprøver Korthåret vorstehhund... 17 Strihåret vorstehhund... 27 Langhåret vorstehhund...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004 50-16002 13/02-2016 004 Gamnes lav sør Ingebrigtsen, Torgeir 1 UK1 IS Gagganjunis Noa / NO48873/14 Evensen, Guttorm / Evensen, Guttorm 2 UK1 KV Grusjenka / NO39294/15 Lorentsen, Torjus / Lorentsen, Torjus

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte )

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte ) KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte 16.3.2016) SFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser: ÅRETS HUND JAKT UK ÅRETS HUND JAKT

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004. Karlsøy Jff.

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004. Karlsøy Jff. 50-16002 13/02-2016 004 1 UK1 ES Vanntinden's F. Asita / NO54661/14 Jenssen, Jens Arne / Jenssen, Jens Arne 2 UK1 GS Sarabakks Blaser / NO37738/14 Heimstad, Camilla Furås / Heimstad, Ben-Ruben 3 UK1 P

Detaljer

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen.

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd 2015 Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. ARBEIDET I AVLSRÅDET Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen Dato: Søndag 3.februar 2008 Saksliste: 1. Godkjenning innkalling Godkjent 2. Valg av ordstyrer Valgt: Tor Frigård 3. Valg av referent

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm NO41526/12 C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm 24476/05 N JCH Gaia 28877/88 N UCH Jack Johansen Sigmund Ask / Johansen Irene Høyem Asle, Trygve og Per Steinar Aspelien CERT CACIB BIR NO44921/15

Detaljer

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai UTSTILLINGSRESULTATER 2008 HAMAR 22.11.08 Brukshundklasse, hannhund 17998/06 Kasper 1 kval, 1 konk Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker Åpen klasse, tispe 12344/04 Zelma 1 kval, 1 konk, ck, 1 btk, bir, norsk

Detaljer

Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag, Gjønnes Orkdal, 27.05.2012. Resultater:

Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag, Gjønnes Orkdal, 27.05.2012. Resultater: Vorstehhund Korthåret Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag, Gjønnes Orkdal, 27.05.2012 Resultater: Juniorklasse Hannhund 0001 Rugdelias Szg Zappa NO40342/11, 06/04/11, Lys Brunskimmel E: Strøm, Solveig

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-08013 01/03-2008 002. Norsk Irsksetterklubb

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-08013 01/03-2008 002. Norsk Irsksetterklubb 50-08013 01/03-2008 002 Nr Kl. Rase Hundens navn/regnr Eier/fører Premie CK / ÆP 1 UK1 ES Emfi / 15606/06 Bråten Inger A/Grønlie Hans A / Bråten, Inger Astrid 2 UK1 GS Svartvatnets Veidi / 11167/06 Anne

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 51-09006 22/08-2009 001 1 UK1 P Sildrebekken's Ghita / 07019/08 Rismyhr, Stein / Rismyhr, Stein 2 UK1 GS Entangen's A3-Sotatan / 08314/08 Grane, Bjørn / Nyhagen, Even 3 UK1 P Skansåsens Suzanne Vega /

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Referat fra. Fuglehundklubbenes Forbund REPRESENTANTSKAPSMØTE 28. mai Garder Kurs og Konferansesenter

Referat fra. Fuglehundklubbenes Forbund REPRESENTANTSKAPSMØTE 28. mai Garder Kurs og Konferansesenter Referat fra Fuglehundklubbenes Forbund REPRESENTANTSKAPSMØTE 28. mai 2011 Garder Kurs og Konferansesenter 1 DELTAKERE FRA MEDLEMSKLUBBER FKF RS 2011 GARDER KURS OG KONFERANSESENTER Etternavn Fornavn Klubb

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Protokoll fra FUGLEHUNDTINGET 8. JUNI 2013

Protokoll fra FUGLEHUNDTINGET 8. JUNI 2013 Protokoll fra FUGLEHUNDTINGET 8. JUNI 2013 Side 1 av 13 ANTALL STEMMER FUGLEHUNDTINGET 2013 Klubb Medl. 2012 Stemmer 1. Norsk Breton Klubb 986 10 2. Norsk Engelsksetterklubb 2229 23 3. Norsk Gordonsetter

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 50-12004 25/02-2012 001 Sletbakk, Christian 1 UK1 P Ørntuas G Lady Gaia Javapoint / NO41144/10 Samuelsberg, Tommy / Samuelsberg, Tommy 2 UK1 SV Gallokåsen's K-Lita / NO44126/10 Kristoffersen, Lars Hagbart

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE RENNLEDELSE Funksjon Navn Mobiltlf. e-mailadr. Rennleder Lars Ivan Markås 415 67 348 lars.markaas@online.no NK Rennleder Kåre Nordnes 952 54 132 kaare.nordnes@gmail.com Standplassjef Øystein Aslaksen 400

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

OPPNÅDDE RESULTATER UK- pokalen

OPPNÅDDE RESULTATER UK- pokalen OPPNÅDDE RESLTATER 2015 Rase IS Hundens navn = tstilling J = Jaktprøver Sagåsen s Obelix Sted/arrangør og resultat K- pokalen Eier Gustav H. Larsen J Hovden AFK 2K 1+7=8 J Hovden AFK 3K J Sirdalen RFK

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen

Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Årsrapport 2012 fra utstillingskomiteen Komiteen har bestått av: Tommy Oftedal(leder), Tore Mehlum, Petter Mehlum, Frank Ødegård, Thomas Bellesen, Geir Magne Salte(Fra Styret) Komiteen har gjennomført

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer