Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 16.09.2013-22.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Til konsesjonssak - opplysning om kurs - gnr 98 bnr 3 Rælingen KVA - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 98 bnr 3 Rælingen 2011/ / R98/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Knut Svensen nnhold: Fakturagrunnlag for sekretæriatfunksjon - Nittedal viltnemnd - pr Viltnemnd Nittedal / / K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nittedal kommune nnhold: OMD - Vedtak om omdisponering - Oppføring av tilbygg til Finnerud aktivitetssenter - gnr 26 bnr 1 - Oslo PBY - Oppføring av tilbygg til Finnerud aktivitetssenter - gnr 26 bnr 1 - Oslo 2013/ / O26/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Oslo og Akershus Side: 1 av 12

2 nnhold: OMD - omdisponering for oppføring av nytt minirenseanlegg for to boenheter - Pinsli gård - Sørkedalen gnr 23 bnr 2 - Oslo PBY - Oppføring av minirenseanlegg for to eneboliger - Pinsli gård - Sørkedalen gnr 23 bnr 2 - Oslo 2013/ / O23/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oslo kommune, plan og bygningsetaten nnhold: Svar - Melding om foryngelseshogst i marka - gnr 49 bnr 6 - Nittedal SMA - Melding om foryngelseshogst i marka - gnr 49 bnr 6 - Nittedal 2013/ /2013 N49/6 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fredrik Lindemann nnhold: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 52 bnr 1 - Karterud gård - Skedsmo Tilskudd til drenering av jordbruksareal - gnr 52 bnr 1 - Karterud gård - Skedsmo 2013/ / S52/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tor Arne Karterud nnhold: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - kulturlandskapstiltak - gnr 52 bnr 1 - Karterud gård SML kulturlandskapstiltak - gnr 52 bnr 1 - Karterud gård - Skedsmo 2013/ / S52/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tor Arne Karterud Side: 2 av 12

3 nnhold: Godkjennelse etter markaloven - oppgradering av gråvannsrenseanlegg - gnr 66 bnr 44 - Oslo PBY - Godkjennelse etter markaloven - oppgradering av gråvannsrenseanlegg - Skarskroken 10 - gnr 66 bnr 44 - Oslo 2013/ / O66/44 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oslo kommune, plan og bygningsetaten nnhold: Bekreftelse på mottatt melding - Pinsli gård - Sørkedalen gnr 23 bnr 2 - Oslo PBY - Oppføring av minirenseanlegg for to eneboliger - Pinsli gård - Sørkedalen gnr 23 bnr 2 - Oslo 2013/ /2013 O23/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Oslo kommune, plan og bygningsetaten nnhold: Søknad om SML-midler til gjenåpning av beite - gnr 17 bnr 10 - Oslo SML Tilskudd til gjenåpning av beite - gnr 17 bnr 10 - Oslo 2013/ /2013 O17/10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Alf Eivind Sandbraaten Side: 3 av 12

4 nnhold: Søknad om SML-midler til utbedring av bekkelukking - gnr 95 bnr 1 - Lørenskog SML Tilskudd til utbedring av bekkelukking - gnr 95 bnr 1 - Lørenskog 2013/ / L95/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tore Ruud nnhold: Søknad om grensejustering gnr 62 bnr 3 og gnr 62 bnr 24 - Nittedal Rekvisisjon av oppmålingsforretnig - gnr 62 bnr 3 - gnr 62 bnr 24 - Nittedal 2013/ / N62/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nittedal kommune nnhold: nnspill til landbruksmelding for Oslo Landbruksmelding for Oslo 2013/ /2013 V00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker na Vibeke Holth nnhold: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord SML - utbedring av hydroteknisk anlegg - gnr 60 bnr 3 - Nittedal 2013/ / N60/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nittedal Gårdsdrift v/jon H. Henriksen Side: 4 av 12

5 nnhold: Søknad om tilskudd for å redusere erosjon ved utbedring av av hydrotekniske anlegg - gnr 25 bnr 2 - Skedsmo SML Redusere erusjon ved utbedring av hydrotekniske anlegg - gnr 25 bnr 2 - Skedsmo 2013/ /2013 S25/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hallvard Olai Berg nnhold: ttalelse fra landbrukskontoret til søknad om oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Skedsmo PBY - riving av uthus og oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Skedsmo 2013/ /2013 KLAN/DAM S46/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: byggesak KLAN/DAM nnhold: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - usystematisk grøfting - gnr 20 bnr 1 - Nittedal Drenering av jordbruksjord - gnr 20 bnr 1 med flere - Gamleveien 48 - Nittedal 2013/ / N20/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jon Henriksen nnhold: Søknad om riving av uthus og oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Solbergveien 132 PBY - riving av uthus og oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Skedsmo 2013/ /2013 KLAN/DAM S46/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM TE Ola Wærhaug Side: 5 av 12

6 nnhold: ttalelse til søknad om oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Solbergveien Skedsmo PBY - riving av uthus og oppføring av garasje - gnr 46 bnr 1 og 7 - Skedsmo 2013/ /2013 KLAN/DAM S46/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM B 1 Skedsmo Kommune nnhold: Søknad om SML-midler til vedlikehold og restaureing av låve og utbedring av takrenner - gnr 56 bnr 2 - Skedsmo SML - vedlikehold og restaureing av låve og utbedring av takrenner - gnr 56 bnr / / S56/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Toril Myhrer nnhold: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - oppgrusing av ridestier - gnr 22 bnr 5 - Oslo SML tilskudd til oppgrusing av ridestier - gnr 22 bnr 5 - Oslo 2013/ / O22/5 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kars Kauserud nnhold: Søknad om SML-midler til restaurering av bryggerhus - gnr 25 bnr 29 - Oslo SML - restaurering av bryggerhus - gnr 25 bnr 29 - Oslo 2013/ / O25/29 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ragnar Svartor Side: 6 av 12

7 nnhold: Søknad om SML-midler til inngjerding av kulturbeite - gnr 35 bnr 1 - Nittedal SML - inngjerding av kulturbeite - gnr 35 bnr 1 - Nittedal 2013/ / N35/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Susan Martinsen nnhold: Søknad til spesielle miljøtiltak i landbruket - tilrettelegging for hester på beite - gnr 22 bnr 5 - Oslo SML tilrettelegging for hester på beite - gnr 22 bnr 5 - Oslo 2013/ / O22/5 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lars Kauserud nnhold: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - høytørke - gnr 22 bnr 5 - Oslo SML tilskudd til spesielle miljøtiltak - høytørke - gnr 22 bnr 5 - Oslo 2013/ / O22/5 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lars Kauserud nnhold: Søknad om utbedring og oppgradering av hydrotekniske tiltak ved Bogstad gård - gnr 13 bnr 1 - Oslo SML tbedre og oppgradere hydrotekniske tiltak - Bogstad gård - gnr 13 bnr 1 - Oslo 2013/ /2013 O13/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oslo kommune Bymiljøetaten Side: 7 av 12

8 nnhold: tbetaling av støtte til utviklingstiltak - siloplatting - gnr 85 bnr 2 - Jahn Olav Holmerud - Rælingen tviklingstiltak - siloplatting - gnr 85 bnr 2 - Jahn Olav Holmerud - Rælingen 2013/ / R85/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Weber Leca Rælingen nnhold: Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområde Kompensasjon for dyrka mark og natur 2013/ / V00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oslo Kommune, byrådsavdelingen nnhold: Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområde Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging 2013/ / Q00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det Kongelige Samferdselsdepartementet Side: 8 av 12

9 nnhold: Søknad lokale rentemidler 2014 Søknad om lokale rentemidler / /2013 V11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Snorre Synnestvedt nnhold: Hogstmelding - gnr 53 bnr 1 - Nittedal SMA - melding om foryngelseshogst i marka - gnr 53 bnr 1 - Nittedal 2013/ / N53/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/ALEG TE Young Fearnley nnhold: Forespørsel om uttalelse til søknad om tillatelse til permanent drift av opplevelsessenter i Vestegårdsskogen - gnr 91 bnr 1 - Rælingen Drift av opplevelsessenter i Vestegårdsskogen - gnr 91 bnr 1 - Rælingen 2013/ /2013 R91/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rælingen kommune nnhold: SML søknad om midler til hydrotekniske tiltak - Bogstad gård - gnr 13 bnr 1 - Oslo SML tbedre og oppgradere hydrotekniske tiltak - Bogstad gård - gnr 13 bnr 1 - Oslo 2013/ /2013 O13/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oslo Kommune, bymiljøetaten Side: 9 av 12

10 nnhold: Vedlegg til SML søknad fra Toril Myhrer gnr 56 bnr 2 - Skedsmo SML - vedlikehold og restaureing av låve og utbedring av takrenner - gnr 56 bnr / / S56/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Toril Myhrer nnhold: Godkjennelse etter Markaloven - graving av grøft for framføring av vann- og avløpsrør - gnr 93 bnr Oslo PBY - Markaloven - graving av grøft for framføring av vann- og avløpsrør - gnr 93 bnr Oslo 2013/ / KLAN/DAM O93/121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM Oslo kommune, plan og bygningsetaten nnhold: Vaktliste fjerde kvartal 2013 Veterinærvaktordning Stor Oslo / / KLAN/ZOLA V50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/ELSK TE Norges veterinærhøgskole nnhold: Søknad om regionalt miljøtilskudd gnr 266 bnr 33 - Nittedal RMP gnr 233 bnr 33 - Nittedal 2013/ / KLAN/DAM N233/33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM Karen B. Næss Side: 10 av 12

11 nnhold: Kontroll av svineproduksjon i gnr 88 bnr 1 - Lørenskog Svineproduksjon gnr 88 bnr 1 - Lørenskog 2013/ /2013 L88/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen nnhold: Orientering om videre saksgang - søknad uten ansvarsrett - plasthall - Rusveien - gnr 17 bnr 1 - Nittedal PBY og OMD - Søknad om plasthall - gnr 17 bnr 1 - Nittedal 2013/ / KLAN/DAM N17/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM Nittedal kommune nnhold: Vedlegg med kart til SML- søknad gnr 17 bnr 10 - Oslo SML Tilskudd til gjenåpning av beite - gnr 17 bnr 10 - Oslo 2013/ /2013 O17/10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Alf Eivind Sandbraaten nnhold: Melding om vedtak - Behandling av søknad om dispensasjon fra kommuneplan etter Plan- og bygningslovens 19 - Rus gård - gnr 17 bnr 1 - Nittedal MBK - Oppfylling og planering - Rus gård - gnr 17 bnr 1 - Nittedal 2013/ /2013 KLAN/DAM N17/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLAN/DAM Nittedal kommune Side: 11 av 12

12 nnhold: Vedlegg 2 - Foto - SML - restaureing av låve og utbedring av takrenner - gnr 56 bnr 2 SML - vedlikehold og restaureing av låve og utbedring av takrenner - gnr 56 bnr / /2013 S56/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Toril Myhrer Side: 12 av 12

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.10.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.10.2013 Vedtaksbrev SML - søknad om midler til utbedring av bekkelukking

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2013 Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr 20 bnr 1 -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.02.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2014 Vedtak om manuell beregning av produksjonstilskudd august

Detaljer

Journaldato: 09.09.2013-15.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.

Journaldato: 09.09.2013-15.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2013 ttalelse til saken fra RKL BM - Ombygging og utvikling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.08.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2014 nnhold: Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr 98

Detaljer

Journaldato: 22.4.2013-28.4.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 22.4.2013-28.4.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2013-28.4.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.04.2013 Revisjon av prosjekt reiselivstiltak i landbruket

Detaljer

Journaldato: 09.11.2015-15.11.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.

Journaldato: 09.11.2015-15.11.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.11.201-1.11.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.201 Resultat fra stedlig kontroll og forhåndsvarsel om

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Søknad om utsettelse på oppfyllelse av konsesjonsvilkår

Detaljer

Journaldato: 24.6.2013-30.6.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2011.

Journaldato: 24.6.2013-30.6.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013-30.6.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2013 SML - Saldokort - Skjøtsel av Hestejordene på Rødtvedt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.10.2014 Konsesjonsvilkår for Norde Ringerike Gård - gnr 24 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.08.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2017 nnhold: Svar - Melding om foryngelseshogst i Marka - fornyelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.06.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2014 nnspill - utkast til kommuneplan - Oslo mot 2030 - Oslo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.09.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 Høring - ombygging av landbruksvei - gnr 86 bnr 11 - Rælingen

Detaljer

Journaldato: 29.06.2015-05.07.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.

Journaldato: 29.06.2015-05.07.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.07.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2015 Holum gård fangdammer med mange - gnr 2 bnr 3 - Holum gård

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.09.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2014 Anmodning om sluttutbetaling - gnr 94 bnr 7 - Rælingen

Detaljer

Journaldato: 02.09.2013-08.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 02.09.2013-08.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2013 Vedtak om omdisponering - gnr 70 bnr 1 - Greveveien 40

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.09.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2013 Søknad om omdisponering til etablering av nye paddocker

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 12.07.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2015 Svar - Melding om foryngelseshogst i marka - gnr 91 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.08.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.2014 Svar på søknad om omdisponering av areal omfattet av LNF-område

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.08.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2013 Midlertidig autorisasjon - ***** ***** ***** 2011/259-103

Detaljer

Journaldato: 09.05.2016-15.05.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 09.05.2016-15.05.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.05.201-15.05.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.201 Jordlovsbehandling - omdisponering til gang og sykkelvei

Detaljer

Journaldato: 11.3.2013-17.3.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.2012.

Journaldato: 11.3.2013-17.3.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013-17.3.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2013 Bekreftet skjema fra kommunen - gnr 56 bnr 3 i Skedsmo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 1.09.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.201 ttalelse - Zinoberstubben 2 - Oppgradering av gråvannrenseanlegg

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.02.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2014 Tilbygg Jahr gård - gnr 86 bnr 8 - Rælingen PBY - Søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.05.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2014 Svar - søknad om fradeling av tomt fra eiendommen Pålerud

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2015 Svar - søknad om konsesjon - gnr 24 bnr 4 - Oslo KVA -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.08.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2017 SML - ferdigutfylt søknad - gnr 23 bnr 2 - Nittedal SML

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.201-11.09.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.201 nnhold: Liste over utvalgte kandidater Meddommere

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.11.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2014 Spørsmål om forvaltning og måloppnåelse ved kommunal veterinærvakt

Detaljer

Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.

Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.09.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.09.2014 Søknad om midler til forprosjekt for skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.201-03.12.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.201 Svar på melding om foryngelseshogst i Marka - gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.02.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2018 Vurdering av klage på godkjent foryngelseshogst i Marka

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.10.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2015 Vedtak om manuell beregning av produksjonstilskudd - gnr

Detaljer

Journaldato: 03.08.2015-09.08.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.

Journaldato: 03.08.2015-09.08.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.08.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2015 Svar på henvendelse angående tilleggssøknad til SML-tilskudd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.11.201-20.11.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.12.201 nnhold: Svar på melding om foryngelseshogst i marka

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.03.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 nnhold: Møteinnkalling - saksliste - møte angående oppfylling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.02.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2017 Avkorting av RMP tilskudd grunnet feilopplysninger i søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.06.2019, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2019 ttalelse til søknad om fradeling av eiendom - gnr 172 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.08.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2018 ttalelse til søknad om oppføring av bolig i marka - gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.03.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 ttalelse fra landbrukskontoret - terrenginngrep Huseby

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.05.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2018 Rapportering av saker vedtatt delegert i Rælingen i 2017

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.04.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.04.2015 Svar - melding om foryngelseshogst i marka - Holmssiden

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.11.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 Svar på søknad om konsesjon - gnr 175 bnr 47 - Oslo KVA

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.02.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.03.2014 nnhold: Sletting av uriktig tinglysing - gnr 49 bnr 19

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.05.201-22.05.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.201 Veterinærvakt - ambulatorisk klinikk Veterinærvaktordning

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.2017-23.04.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2017 nnhold: Oversendelse av vedtak om medhold i klage

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.09.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.201 Sluttrapport med vedlegg - Bed & breakfast på gård 2016 Prosjekt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.201-24.07.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.201 ttalelse til dispensasjonssøknad - Bruksendring -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.05.201-05.0.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.0.201 Vedtak om manuell beregning av produksjonstilskudd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.07.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2017 Oppsummering av befaring 060617 - gnr 97 bnr 14 - Lørenskog

Detaljer

Journaldato: 08.06.2015-14.06.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 08.06.2015-14.06.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.06.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2015 Eiere av eiendommer som grenser mot Leca - tilbakeføring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.10.201-09.10.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.201 Viltkontroll - rapportering og fellingsavgifter 201

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.02.2019, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2019 ttalelse vedrørende søknad om rammetillatelse for oppføring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.03.2019, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.03.2019 Svar på melding om foryngelseshogst i Marka - gnr 49 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.201-29.05.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.201 Svar - vedtak - søknad om omdisponering av dyrkbar

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.06.2019, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2019 Oversendelse av klage fra Naturvernforbundet i Oslo og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.07.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2017 Kommentar til reguleringsplanarbeid for gnr 11 bnr 100

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.05.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Vedtak om ny dato for gjennomføring av SML-tiltak - gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.03.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2017 Nytt vedtak om manuell utbetaling av produksjonstilskudd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.01.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.01.2018 Svar - melding om foryngelseshogst i marka - gnr 97 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.06.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2014 Klagebehandling avslag om oppføring av plasthall - gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.201-13.11.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.201 tsettelse av arbeidsfrist - SML tilskudd til skjøtsel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.02.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2014 Høringsbrev - forslag om å oppheve priskontrollen ved salg

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.07.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.07.2018 Befaringsrapport om erstatningsareal DV - Spørsmål

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.201-19.11.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.201 Svar - Melding om foryngelseshogst i marka - Losby

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.03.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2018 Avtale vedrørende nettsted for kystgeit - underskrevet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.02.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2016 Referat fra møte med vilt- og innlandsfiskenemnda 090216

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.03.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2015 Svar på utbetalingsanmodning fra skogfond - gnr 2 bnr 6

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.03.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2016 Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr 63 bnr 1 -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 12.02.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2017 Svar på melding om foryngelseshogst i marka - gnr 90 bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.01.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.02.2018 Svar på klage på vedtak om hogst i Marka - gnr 71 bnr 1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2017-07.05.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2017 Svar - bestilling av innsyn i sak 2017/6011-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.02.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 nnhold: ttalelse fra landbrukskontoret til oppført tømmerbygg

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2018-07.01.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2018 Svar på melding om foryngelseshogst i Marka -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.201-18.12.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.201 Rapportering av turskiltprosjektet med frist 30111

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.09.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u 04.09.2017 Orientering om bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05.201-08.05.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.201 Sluttutbetaling av forprosjekt Kystgeit i Oslo Prosjekt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Møteprotokoll - møte i viltnemnda i Rælingen 150414

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2014 Protokoll fra møte i referansegruppa 171213 Bed and breakfast

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2013 nnhold: tbetalingsanmodning BM - Støtte til nn-på-tunet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.08.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.201 Jordlovsbehandling av søknad om grensejustering - gnr 22

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.03.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 Oversendelse av klage om avvisning av krav om begrunnelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.01.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.01.2015 nnhold: Svar på høring - forslag om å oppheve konsesjonslov

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.03.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2017 Søknad om avløsertilskudd - saksbehandlingsblankett - *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.03.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 Klage vedrørende regionalt miljøtiltak - gnr 111 bnr 2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.03.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2018 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.06.2015, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2015 Pålegg om brakkerigg oppført på dyrka og dyrkbar mark må

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 12.03.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2017 ttalelse - søknad om rammetillatelse til ridehall - gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2016 nnhold: Forurensningstiltak i Spenningsbybekken - melding

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.201-10.07.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.08.201 Vedtaksbrev - søknad om tilskudd til vinterforing

Detaljer

Journaldato: 14.07.2014-20.07.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 14.07.2014-20.07.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.07.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2014 Merknad til planforslag - offentlig ettersyn - endring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.06.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2017 ttalelse vedrørende fradeling av tilleggsareal i LNF-område

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: I,U. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.201-24.12.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype:, 27.12.201 Vedtaksbrev til søknad om tilskudd til vinterforing

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.04.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2018 Avvisning av klage på tillatelse til hogst av bestand 17

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.12.201-06.01.2019, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.01.2019 Svar på etterlysning av leiekontrakter (særvilkår)

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 0.0.201-12.0.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.0.201 Redegjørelse for timebruk i sekretæroppgaver for Nittedal

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10.201-1.10.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.201 ttalelse fra landbrukskontoret vedrørende detaljregulering

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2014 Svar - melding om foryngelseshogst i marka - Øyungslia

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.04.2018, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2018 Saksframlegg - høring om bestandsmål for bever og forskrifter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.201-05.11.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Status: J,A, Dokumenttype: i,u 0.11.201 Søknad om midler til prosjektet - Kystgeita i Oslo

Detaljer