Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl Rica Nidelven Hotel 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Registrering av fremmøtte medlemmer 5. Valg av referent 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 7. Minne over avdøde medlemmer 8. Orientering fra gruppene 9. Styrets beretning Regnskap Desisorenes beretning Forslag til handlingsplan Forslag til budsjett Valg 2012 Etter årsmøtet vil det bli servert tapas og vin! 2

3 STYRETS BERETNING Medlemsutviklingen Medlem Nye Utmeldt / død Fraflytt Tilflytt Medlem % - endring Ordinære medl % Studentmedl % Studentene er formelt ikke en del av avdelingen da de ikke er ordinære Tekna-medlemmer. Studentene har hatt egne aktiviteter, i snitt ca.1 kurs pr. uke. Antall deltakere pr kurs har i snitt vært ca 150 der det ikke er satt begrensning. Avdelingen og studentene har imidlertid samarbeidet i forbindelse med debattmøte og enkelte arrangement i regi av Yngres Forum. Vi ser denne kobling som svært viktig! Aktiviteter i 2011: Arrangementer som er blitt gjennomført har vært vellykkede og de fleste har hatt god oppslutning. Tekna i 100 I forbindelse med avdelingens 100-årsjubileum, ble det etablert prosjektgrupper. Deltakere var studenter, seniorforum, og representanter fra avdelingsstyret. DK og avdelingen fikk uvurderlig støtte og hjelp fra Turi Østerlie, tidligere DK-leder. Det ble laget eget jubileumsskrift. Markeringen ble arrangert i 2 deler: Festmiddag torsdag 3. november, som er selve stiftelsesdatoen, og arrangement i Trøndelag Teater fredag 4. november. Deltakerne på festmiddagen 3.11 var spesielt inviterte tillitsvalgte og æresmedlemmer, bl.a var tidligere ledere av avdelingen invitert. Teknas avdelingsledermøte ble holdt i Trondheim på tidspunktet, slik at de fleste av Teknas avdelingsledere i landet også deltok. Arrangementet i Trøndelag Teater 4. november var en kombinasjon av inviterte og åpent medlemsarrangement. Forestillingen Tolvskillingsoperaen var reservert, og dette var den eneste forestillingen denne dagen. Tekna,med ca 300 mennesker,fylte Trøndelag Teater denne fredagen. I forbindelse med jubileet ble det laget en stor, flott banner som markerte de 100 årene med bl.a ulike logoer gjennom årene. Denne er håndmalt og et flott arbeid. Arkitekten bak banneret er studentkontakt (SK) ved NTNU, Jeanett Rørvig. Avdelingen fikk flere flotte gaver i forbindelse med markeringen av jubileet. Disse var fra Tekna Nord-Trøndelag avdeling, NITO Sør-Trøndelag og Trondhjem Polytekniske forening. I tillegg fikk avdelingen en pengegave på kr 15000,- sammen med inngravert glasspokal fra Teknas lokalavdelinger. Arthur-prisen Trondheim avdelings eget hederstegn ble tildelt Mads Nygård og Esther Nordmark for fremragende 3

4 innsats for foreningen. Tildelingen skjedde under jubileumsarrangementet i Trøndelag Teater 4. november. Andre utvalgte aktiviteter i regi av avdelingen FIRST Lego League (FLL): Avdelingen har overtatt hele FLL i Trondheim og gjort dette til et prosjekt i avdelingen. FLL er et stort prosjekt som medfører organisatoriske utfordringer og utfordringer med sponsormidler. Vellykkede gjennomføringer og entusiastiske deltagere og medhjelpere gir motivasjon til å fortsette prosjektet. Avdelingen har imidlertid påtatt seg økonomisk risiko ved dette prosjektet. Mattesekker: Avdelingen sto for en storstilt utdeling av 17 mattesekker 25. august. Rektorer og lærere møtte frem, og det ble bl.a holdt et lite kurs i bruk av mattesekken utendørs. Dette var svært vellykket og populært i det flotte augustværet. Etter denne siste utdelingen har Trondheim avdeling sørget for at ALLE de offentlige barneskolene i Trondheim har fått mattesekk. Synligheten i media ble en liten notis i Adresseavisen, sakset fra vår pressemelding. Denne ble sett av flere, også utenbys, som deretter søkte avdelingen om mattesekk. Styrets vedtak om å avslutte mattesekk-prosjektet etter dette, ble omgjort. Styret vil dele ut sekker til skoler utenfor Trondheim etter søknad. Entrepenørskap: Avdelingen har gitt sitt bidrag til satsing på entrepenørskap ved å øke støtten til Start NTNU. Egen vurdering av faglig aktivitet i 2011 Vi ligger godt an i henhold til nedfelte planer og budsjetter. Mye arbeid ble lagt i avdelingens 100- årsjubileum. Dette har delvis gått på bekostning av annen faglig aktivitet. Det er potensial for flere faglige aktiviteter. For å få et fungerende fagråd, og dermed større aktivitet i regionen, har avdelingsstyret vedtatt å opprette eget fagrådsstyre for regionen. Styret ønsker å arbeide for å etablere et MNT-forum via fagrådsstyret. Samfunnsprosjekter Ordningen med samfunnsmidler er etablert for å stimulere Teknas grunnorganisasjon til lokalt engasjement, profilering av Tekna og for å bidra til samarbeid med andre samfunnsaktører. I forbindelse med den årlige utlysningen av samfunnsmidler, ble det søkt om og innvilget pengestøtte til følgende prosjekter: FIRST Lego League (FLL) : , (søkt beløp ,- og beregnet totalkostnad ,-) Mattesekker: ,- (søkt beløp ,-. Beregnet totalkostnad ,-. Dette ville inkludert sekk til også de resterende ungdomsskolene) Andre prosjekter forankret i Trondheim avdeling: Newton camp: ,- (søkt beløp ,- - Beregnet totalkostnad ) 4

5 Matematikk i Vitensenteret (utstilling om Thomas Angell og matte): ,- (søkt beløp ,-. Beregnet totalkostnad ,-) Matematikkrom, matematikkhus og interaktive modeller/etablere og drive et matmatikkhus i samarbeid med Vitensenteret: ,- (søkt beløp ,- og beregnet totalkostnad ,-) Arrangementsoversikt: Dato Arrangør Arrangementets navn Antall deltagere 6.1 Andungen Juletrefest 22.1 Familiedag i Vitensenteret 24.1 Klimahistorie Vinkurs SN Beskatning i tilknytning til små selskaper Kostholdsseminar Teknikkurs langrenn m/team Trøndelag SF Fra Malvik til Bombai SK/GS Oljeboring i nord (samarbeidsprosjekt) ca Effektive grupper Pensjon Skismørekurs med spissing mot Birken m/team Trøndelag SF Kampen om Thamshavnbanen Psykologi i arbeidslivet Suksessfaktorer SK/YF Whiskykurs Formelle møter (rettet mot R-møtet) Rock n roll wolf på Trøndelag Teater SF Befaring på Rockheim Se inn i fremtiden SF Kobberfremstilling i det Nordenfjeldske 46 6 TT Newton camp 25.8 Mattesekkutdeling til 17 barneskoler samt kurs bruken av disse YF Stand-up kveld, YF og 5. årsstudenter SF På tur i bymarka SN Presentasjonsteknikk for SN Dialog og samspill SK Klimaseminar m/børge Ousland (samarb mellom Tekna, Natur og Ungdom, og Naturvernforbundet) 7.10 SF Erfaringer fra kraftverksutbygginger YF Effektivt personlig lederskap UKE-revyen Aktualiseringsforedrag, Tekna-BI kurs: Å lykkes med ledelse Konflikthåndtering Tekna i 100 jubileumsarrangement (spes. inviterte) 4.11 Tekna i 100 jubileumsarrangement SN 800 forretningsideer - 40 suksesser Bildeshow fra NTH-tiden og studentlivet den gang FLL Det utviklingsorienterte styret del I 12 5

6 29.11 Det utviklingsorienterte styret del II Julemøte i Trøndelag Teater Skismøringskurs ( 2 deler) 51 SN = Selvstendig næringsdrivende, SF = Seniorforum, YF = Yngres forum SK = studentkontaktene GS = Generalsekretariatet Regnskap for 2011: Se eget dokument Prioriteringer og utfordringer i 2012 Fagråd: Avdelingen vil opprette et eget fagråd med medlemmer utenfor styret. Styret har hittil fungert som lokalt fagråd. Fagrådet vil få eget budsjett og egne vedtekter/retningslinjer. Det vil bil utarbeidet mandat fra avdelingen. I forbindelse med omorganiseringen av det faglige medlemstilbudet ønsker avdelingen i større grad å knytte etiske utfordringer og problemstillinger til aktuelle tema. Styre i Yngres Forum: Avdelingen ønsker å øke aktivitetsnivået ved å opprette et eget styre for Yngres Forum (YF).Vi mener at styret bør bestå av 3 5 medlemmer. I forbindelse med at etablering av eget styre foreslår avdelingen en økning i budsjettposten til YF. Innovasjon/Selvstendig næringsdrivende: Avdelingen vurderer en omorganisering av SN-gruppen for å knytte den sterkere opp mot innovasjon og entreprenørskap. Vi mener dette er miljøer som kan dra stor nytte av felles erfaringer og ønsker å etablere en møteplass hvor også studentene inkluderes. Samarbeid på tvers av søylene: I Trondheim har vi hatt lang tradisjon for samarbeid mellom søylene (avdelingen, fag, lønns- /interesse og studentene). Dette samarbeidet vil vi fortsette og det vil blant annet være naturlig allerede i løpet av inneværende år å planlegge et større arrangement for å skape debatt og synlighet i forkant av Stortingsvalget i En smartere fremtid:. Med utgangspunkt i bl.a politisk kafe på Representatnskapsmøtet 2011 har hovedstyret besluttet at Tekna i 2012 skal ha spesielt fokus på temaene klima, energi og infrastruktur. Prosjektet Smartere fremtid skal starte nye tiltak og samordne og forsterke eksisterende tiltak innen disse områdene. Satsingen skal synliggjøre manglene på og betydningen av teknisk-naturvitenskapelig kompetanse for å løse de store samfunnsutfordringene. Noen stikkord er å utdanne og rekruttere de gode hodene, utvikle de gode løsningene og ha vilje og innsikt til å ta dem i bruk. 6

7 Handlingsplan 2012 Tiltak *Budsjett Ref. sentral handlingsplan 1. Medlemmer Tiltakene kan eksempelvis være: Se kommentarer under Pensjons- og forsikringsvilkår/arbeidsliv Kurs og konferanser Faglige og sosiale nettverk, kurs- og møteplasser Lokalt fagråd Bygningsingeniørgruppen samarb. m Seniorforum/tur i mai Yngres Forum Studenter Seniorforum Selvstendig næringsdrivende Teknobrønnen Tiltak for samarbeid avdelingen og P/K/Sgruppene Aktuelle kurs og generell info Tekna SN Fortsette styre- og økonomikurs i samarbeid med BI og Econa (Utvidet kurstilbud) Nytt fagråd etableres overført til avdelingen./seniorforum. Eget styre i YF etableres. Arrangere kurs/møter for gruppen - også i samarbeid med studentene Arr.: Samarbeid ad hoc SK-leder observatør i styret Gjennomføre 2 4 møter samt teaterkveld (julemøte). Gruppen har egen handlingsplan Legges på is 1.3, (1.6.1) 1.4, 1.6 (1.4.5,1.6.2) Fagråd Opprettes i 2012 TroNett TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige medlemmer for å gi et 7

8 Møteplasser for fremmedspråklige Møteplasser på tvers av søylene tverrfaglig tilbud Følge opp møtet/kurset for engelskspråklige /Scientific presentations Regionalt møte ifb m Hovedstyrets møterunde Stortingsvalg 2013 Forberedelse Sosiale tilbud til medlemmer 1.6 (1.6.2) Andungen barnehage Samarbeide om juletrefest Teater 2-3forestillinger inkl. julemøtet Familiedag Festningen: Gjenoppta dette i juni 2012? Sosiale ad hoc arrangement Vitensenteret,januar Vin og mat Baristakurs 2. Samfunn Sikre rekruttering til teknisknaturvitenskapelig utdanning Vitensenteret 2.1 (2.1.1) FLL (First Lego League) Gjennomføre regional finale MNT-forum Opprettes under fagrådet Matematikksekk og meis Mattesekk i ny versjon etter søknader Newton Camp Smartere fremtid Ad hoc-arrangement Samarbeid med Trondheim Turistforening (samfunnsmidler) Foredragsrekke med aktuelle tema Samarbeid med Vitensenteret om arrangement for voksne Kurs, Otium Sanserom? 8

9 Presentasjonsteknikk for forskere Bedriftsbesøk Kosthold og idrett (fokus på vitenskap). Forsknings- og næringspolitikk 2.2, 2.3 Innovasjon Næringspolitisk forum Trøndelag Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement Samarbeidet Tekna-NITO- Fellesforbundet fylkeskommunene i Nordog Sør-Trøndelag fortsetter. Konferanse under planlegging koble mot SN? 3. Organisasjon Allianser og samarbeid 3.1 (3.1.3) Samarbeid på tvers, Samarbeidsarrangement med arrangere møter/konferanser, studentene/yngres synliggjøre foreningen forum/bedriftsgrupper Medlemsverving Samarbeid mellom avdelingen og lokale Teknagrupper Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Arthur-prisen Carl Schulz-fond Relasjoner til andre Aktiv del i samfunnsdebatt Åpnet arrangement på NTNU rettet spesielt mot engelsktalende Inviteres til felles julemøte i Håndverker n Koordinere samarbeid i Midt- Norge gjennom lokale og sentrale møter Eventuell pris vil bli delt ut påjule-/teaterkvelden Forslag fra styret: Avvikle fondet og overføre beløpet til Vitensenteret Fortsette samarbeide med NITO, NHO, Renate, Gjensidige, TroNett, BI, Econa og andre samarbeidende eller tilknyttede foreninger Kosthold og idrett Olje/energi/miljø 3.2 9

10 Opplæring og tilbud til 3.3 tillitsvalgte Styreseminar Representasjon i Fagutvalg Samarbeid med Studentutvalg Effektiv organisasjon 3.4 GS/DK Pågående arbeid Lokal IT-drift Pågående arbeid Styrearbeid Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Årsmøte Gjennomføres innen utgangen av mars 2012 Regnskap Overført til Teknas generalsekretariat. 10

11 Budsjettforslag 2012 Virksomhetsomr. Prosjekter Budsjettforslag inntekter Driftsinntekter 3100 Kontingenter Samfunnsmidler Annen ekstern støtte 0 Gave fra Tekna 0 Egenandel kurs/arrangement Sum Driftsinntekter driftskostnader Driftskostnader 6234 Nettsider/Tekna-Info Regnskap Kontorkostnader Gaver Bank- og kortgebyr Tap på fordringer 0 Sum driftskostnader styrets utgifter Styrets utgifter 6312 Opplæring/tillitsvalgte Styrearbeid Årsmøte Styremiddagen Sum styrets utgifter medlemstilbud Medlemstilbud 6124 Selvstendig Næringsdrivende Yngres forum Senior forum Studenter Ad hoc arrangement NYTT Fagråd Kurs og konferanser Innovasjon (start) Sum medlemstilbud Eksterne prosjekter/samarbeid Eksterne prosjekter/samarbeid 6111 Tiltak/samarbeid m/tekna P/K/S Næringspolitisk Forum Teknobrønn 0 NYTT MNT-Forum TroNETT Samabeid avdeling og Sum Eksterne prosjekter/samarbeid Realfagopplæring Realfagopplæring 11

12 6225 Vitensenteret Sponsing FLL Neston Camp/'Turistforeningen Matteryggsekk utdeling Sum Realfagopplæring Sosiale arr. Sosiale arrangementer 6131 Andungen Barnehage/Juletrefest Sosiale arrangementer Teater Familiedag Juleavslutning Sum sosiale arrangmenter Sum kostnader Finans Finans 8050 Renteinntekter bank Annen rentekostnad 0 Netto finansposter 0 Resultat

13 AVDELINGENS LEDELSE Avdelingens ledelse Styret Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Jomar Jentoft Hilde Dyrbeck Edd Anders Blekkan Magnus Hakvåg Marvin Hammervold Marte Kristoffersen Angela M. Skarvøy Åse Vellene Tveit v/dk Midt-Norge har fungert som styrets sekretær. Andre grupper Grupperinger m/egne arrangementer Selvstendig Næringsdrivende Senior Forum Studentene Yngres Forum Samarbeidspartnere FLL FIRST Lego League Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret Econa (tidl. Siviløkonomene) Trøndelag BI SN SF SK YF Eget program Eget program Eget program Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Fagutvalget: Seniorforum: Yngres Forum: Selvstendig Næringsdrivende: Studentkontaktene NTNU: Mads Nygård /Lise Lyngsnes Randeberg Ingvild Johanne Haug Kåre Senneset Anne Staurland Aarbakke Anita Mendelsohn Ytrehus Sverre Lindseth/Jens Eirik Hagen 13

14 Årsberetninger fra grupper i Trondheim avdeling Se egne dokumenter Valgkomiteens innstilling Legges fram senest på årsmøtet. 14

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer