Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse årsberetning 2007"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse årsberetning Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte Regnskap Budsjett Hederstegn Treningsoppmøte Stevner og stevnedeltakelser Dommeroppdrag Aktive vektløftere Resultatservice Ranking alle resultater Klubbrekorder pr Klubbrekorder veteran pr

2 1. Formannen har ordet Kjære medlemmer Det har nå gått et år siden TAK på siste årsmøte vedtok strategiplanen Trondheim Atletklubb sin visjon er at: Trondheim AK skal være Norges beste vektløfterklubb og et naturlig kompetansesenter for styrketrening Vårt Hovedmål for 2011 er 30 aktive løftere Være en foretrukket samarbeidspartner for Olympiatoppen I året som har gått har styret gjennomført 6 styremøter og 3 dedikerte møter med coaching rettet mot styrearbeidet. Styrets grunnverdier ble via dette arbeidet definert til: Struktur Utvikling Respekt Resultat Dette kan sammenfattes som SURR. Styret ser ut til å etterleve sine grunnverdier, og aktiviteten i styret må betraktes som økende. En stor takk til Tryggve Duun som gjør en flott coachoing-jobb for at vi skal bli bedre. De fleste aktivitetene på tiltaksplanen for 2007 er gjennomført. Enkelte saker ble forsinketog noen få er overført til tiltaksplanen for Erfaring viser at det er minst like vanskelig å gjennomføre tiltakene som å etablere dem! Styret la på slutten av året frem et forslag til ny tiltaksplan for Viktige satsingsområder har vært og vil bli: Rekrutteringsprogram Vår klubbtrener Eskil Lian har gjort en flott innsats med nye løftere. Samtidig ser vi at et gjennomtenkt rekrutteringsprogram er nødvendig både for å få nye medlemmer og for å beholde dem. Her må det legges ned mer arbeid fremover. Innbydende og funksjonelle lokaler og utstyr Når det gjelder lokalet er materialforvalter Stig Aunhaug sammen med Eskil Lian og Morten Johannessen et trekløver som legger ned mye tid. Det samme gjør Terje Furberg og Harald Olsen som holder det rent og pent etter oss. Mange og omfattende prosjekter er gjennomført og flere er planlagt i nærmeste fremtid. Høy kvalitet i det vi gjør Trygge omgivelser, inkluderende og godt miljø De to siste punktene er sentrale, spesielt med hensyn til våre nye medlemmer og til vårt omdømme. Sjelden har flere utøvere fra andre lag og idretter trent hos oss. Deres oppfatning av oss er den de forteller til sine venner og kjente. Får viet godt rykte får vi også nye medlemmer! Sportslige kommentarer Det totale treningsoppmøtet i 2007 ble tett oppunder 2000 økter. Antall aktive på trening har økt noe sammenlignet med de siste 2 årene. Dette gjenspeiler seg i noen grad i antall 2

3 stevnedeltakelser. Her er det uten tvil ungdommene som bidrar mest. Det er imidlertid ikke så mange flere aktive vektløftere, men vi er på riktig vei. Antall arrangerte stevner ligger stabilt de siste 10 årene. Styret har vedtatt at vi ikke skal arrangere nasjonale mesterskap før i I januar arrangerte TAK et meget godt Nordenfjeldske Mesterskap. Vi hevet lista flere hakk når det gjelder den tekniske gjennomføringen sammenlignet med til tilsvarende stevner de senere år. Dette kan vi! La oss ta med noe av dette over til våre seriestevner også. Da blir det mer stas for de som løfter og de som ser på. Når det gjelder nasjonale mesterskap så hadde vi i 2007 den situasjonen at det var flere deltakere fra TAK på U-NM enn på NM-senior/Veteran! Morten Johannessen og Torstein Gjervan representerte TAK på NM senior/veteran. Morten var ikke heldig i rykk og fikk 3 bom. Torstein gjorde Dette var samme resultat som bronseplass, men 83,62 kg var noen hekto for mye og det ble 4. plass i senior. I klasse M2 ble det gull. NM ungdom ble arrangert av Hitra VK og TAK stilte med Mia Stein i klasse 55. Mia fikk og gull i sin klasse. Fredrik Rørvik Lian stilte i 69, men fikk ikke helt uttelling og ble stående med sine første forsøk Dette ble en 4. plass i en god klasse. Erik Meland hadde på forhånd gode sjanser til medalje i klasse 94. Han klarte en fin bronse kun 1 kg etter sølvplass med resultatet I siste halvår fikk vi faktisk en del nye medlemmer. Ingar Storsve, Elisabeth Holmstrøm, Rune Iversen og Aleksander Raad Hunnestad har alle gjennomført løfteskole i løpet av I tillegg meldte Iver Strandheim overgang fra Namsos til TAK. På grunn av tidligere gode erfaringer med olympisk vektløftertrening fikk vi en forespørsel fra Ranheim og Charlottenlund Håndballklubb RCHK om deres damelag kunne få trene hos oss. Omtrent spillere var innom og trente i løpet av vår og sommer. Etter tilbakemeldingene å dømme hadde flere av dem god uttelling av treningen med tanke på hurtighet og spenst. Takk til RCHK for god hjelp på dugnadene også. Helt på slutten av året startet også Trondheimsørn sin styrketrening hos oss. Det er ingen tvil om at disse lagene bringer inn positive impulser for oss i TAK. Medlemsaktivitet. TAK sine medlemmer har i 2007 gjort en fenomenal innsatts i forbindelse med dugnadsoppmøte. Siden midten av mai har vi stilt med ca 4-6 medlemmer på hver eneste av RBK s hjemmekamper. Dette medførte en god slump med kroner i klubbkassa. En stor takk til alle som har stilt opp, til Ole Erik Råd som kom med tilbudet fra RBK og ikke minst til vår nestformann Kirsti Røvik som har administrert og pisket inn medlemmene til kampene. I tillegg klarte Kirsti å tromme sammen et hyggelig julebord etter julestevnet Lenge siden det har vært duk på bordet og levende lys etter stevner hos oss. Uten henne hadde ikke 2007 blitt like stor suksess for TAK. MVH Eskil Forås 3

4 2. Referat fra TAK s årsmøte Sted: SINTEF SeaLab Brattørkaia 17b Oppmøte: 9 medlemmer (Ketil Johnsen, Tryggve Duun, Stig Aunhaug, Eskil Lian, Kirsti Rørvik, Eskil Forås, Ole Erik Raad, Jan Nystrøm, Morten Johannessen) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det forelå følgende forslag til nye saker til behandling av årsmøtet: - Æresmedlemskap, se pkt. 5a) (Jan Nystrøm) - Få styresammensetningen inn i vedtektene, se pkt. 5b) (Tryggve Duun) - Strategiplan /handlingsplan 2007, se pkt. 6 (Eskil Forås) Det forelå ingen innvendinger til forretningsorden, og innkalling og dagsorden ble således godkjent. 2. Velge ordstyrer og referent. Som ordstyrer ble valgt: Eskil Forås Som referent ble valgt: Morten Johannessen 3. Fastsette klubbens kontingent Årsmøtet vedtok å justere medlems- og treningskontingent for 2008 som følger: Medlemsavgift: kr 100,- pr. år *) Treningsavgift for ungdom/pensjonister kr 1.200,- pr. år Treningsavgift for junior/student kr 1.500,- pr. år Treningsavgift for senior/veteran: kr 2.400,- pr. år *) Det gis 50 % rabatt i medlemsavgiften for ekstra familiemedlemmer (samme husstand). Klubbens æresmedlemmer er fritatt for medlemsavgift. Tryggve Duun kom med forslag om at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for medlemmer/lag som ønsker å drive styrketrening hos TAK. Dette må da tas med inn i loven. Forslaget ble vedtatt. 4

5 4. Godkjenne regnskap og budsjett Regnskap for 2006 ble presentert av kasserer Ketil Johnsen. Kassereren mente det burde utarbeides en inventarliste av materialforvalteren. Dette først og fremst med tanke på forsikring. Det vil bli for omfattende å ta med dette inn i regnskapet mtp avskrivninger etc, og det vil derfor fortsatt kjøres rent kontantregnskap. Regnskapet ble behandlet av årsmøtet, og vedtatt godkjent som gjeldende for klubben. Kassereren presenterte forslag til budsjett, dette ble vedtatt med forutsetning om at styret kan gjøre små forandringer. Det er tatt hensyn til kommunens bestemmelse om at lag ikke skal betale halleie i budsjettforslaget. 5. Behandle eventuelle vedtektsendringer a) Forslag til ordlyd for æresmedlemskap: "Medlemmer som over en lang periode (minst 15 år) har ytet en ekstraordinær stor innsats for klubben i administrativt arbeid, dugnadsarbeid, trenervirksomhet mm, kan utnevnes til æresmedlem. Utnevnelsen skjer ifm klubbens feiring av runde år. Æresmedlemmet tildeles livsvarig medlemskap. Årsmøtet velger en komité på 3 medlemmer, fortrinnsvis bestående av utnevnte æresmedlemmer, som innstiller nye æresmedlemmer til styret som har beslutningsmyndighet." 3) Medlemskontingent: Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. (Går inn i pkt Æresmedlemskomité: Jan Nystrøm (leder), Johan Nystrøm og Gunnar Hoff Leirvik Forslaget ble vedtatt. Styret fikk i oppgave til neste årsmøte å utarbeide et forslag til hvordan æresmedlemmer skal utmerkes. b) Forslag om at styresammensetningen skal komme inn i vedtektenes pkt. 10b. Forslaget ble vedtatt. 6. Behandle innkomne forslag Strategiplan og tiltaksplan 2007 ble presentert av Eskil Forås. Det var uklart for de frammøtte som ikke hadde vært med på utarbeidelsen av strategiplanen hva visjonen innebærer. Etter at det ble presisert at Norges beste vekløfterklubb både gjelder bredde og topp, og at dette gjenspeiles i målene, ble strategiplanen vedtatt. Tiltaksplan 2007 ble også vedtatt. 7. Valg av styre Jan Nystrøm presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre: Formann Nestleder Sekretær Kasserer Eskil Forås Kirsti Rørvik Morten Johannessen Ketil Johnsen 5

6 Materialforvalter Styremedlem Vararemedlemmer Stig Aunhaug Eskil Lian Kirsti Selstad og Ole Erik Raad Valgkomiteens innstilling ble vedtatt Valgkomité og intern revisor ble gjenvalgt: Valgkomité: Leder Medlem Medlem Vararepresentant Jan Nystrøm Reidar Vårvik Kirsti Rørvik Jan Egil Trøan Intern revisor: Intern revisor Geir Slupphaug 8. Behandle andre saker av prinsipiell betydning Det forelå ingen innmeldte saker, men følgende forhold ble tatt opp av medlemmene: En person i styret bør få ansvar for formidling av årsmøtet ut til alle medlemmer slik at oppmøtet blir størst mulig. Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen bør offentliggjøres i god tid før årsmøtet. Ingen flere saker forelå til behandling, og årsmøtet ble hevet. 6

7 3. Regnskap 2007 REGNSKAP TRONDHEIM ATLETKLUBB RESULTATREGNSKAP Inntekter Årskontigenter, treningsavgifter Offentlige tilskudd Andre Inntekter Sum inntekter Kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekt Finanskostnad Sum finansposter ÅRSRESULTAT

8 BALANSE EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd,kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kasserer 8

9 4. Budsjett TRONDHEIM ATLETKLUBB BUDSJETT Sponsor/Dugnadsmidler fra 07 + nye aktiviteter 3400 Offentlige tilskudd Aktivitetsmidler, 2 x løfteskole 3920 Årskontingenter Ca 22 aktive + lag Olympiatoppen Sum inntekter Plattinger kjeller, sykler, 4200 Varekjøp beinpress 6390 Lokalkostnader Inventar, utstyr Stereo, læret 7140 Reisekostnader I henhold til aktivitetsplan 7410 Kost stevner Forsikringer Diverse kostnader Trener Sum kostnader Renteinntekter Gebyrer 100 Finansinntekter Årsresultat

10 5. Hederstegn Eskil Lian og Harald Olsen og Jan Nystrøm mottok Tillitsmannsnåla ved NVV s Ting 10

11 6. Treningsoppmøte Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 MM Harald Olsen MM Terje Furberg SM Morten Johannessen MM Eskil Forås MM Ole Erik Raad MM Torstein Gjervan MM Eskil Lian MM Jan Nystrøm UM Erik Meland MM Birger Kaspersen SM Stig Aunhaug UM Fredrik Lian MM Jan Egil Trøan JM Lars Engseth MM Tryggve Duun UM Andreas Lian T Geir Slupphaug MM Ketil Johnsen JM Ingar Storsve UK Mia Stein TSK Elisabeth Holmstrøm SM Iver Strandheim

12 Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 T Leif Ugelstad T Vibeke Solberg Forås SM Even Forås MM Ragnar Iversen UM Rune Iversen T Mari Forås T Stine Forås Alexander Raad JM Hunnestad MM Reidar Vårvik 9 9 T Martin 5 5 Økter pr mnd Antall aktive

13 7. Stevner og stevnedeltakelser År Stevnedeltakelser Stevnedeltakere Arrangerte stevner Arrangerte stevner 2007 Nr Dato Stevnetype Antall deltakere Nordenfjeldske Mesterskap Seriestevne Seriestevne Seriestevne Klubbmesterskap Seriestevne Seriestevne Klubbstevne Klubbstevne 11 Totalt antall deltakere: 84 13

14 8. Dommeroppdrag Navn Grad Stevner Tryggve Duun Int. I 16 Torstein Gjervan Int. II 12 Eskil Forås F 6 Eskil Lian F 6 Kirsti Rørvik F 6 Stig Aunhaug F 5 Andreas Lian F 4 Jan Nystrøm F 4 Ole Erik Raad F 2 Morten Johannessen F 1 Torbjørn Raad F 1 Paul Richard Gjølme K 0 Torbjørn Sandvik F 0 Mia Othelie Stein F 0 Antall dommeroppdrag totalt: 63 14

15 9. Aktive vektløftere Aktive vektløftere med ett eller flere stevneresultater Navn Kategori Ant. stevner Erik S. Meland UM 10 Fredrik R. Lian UM 9 Eskil Forås M1 6 Morten Johannessen SM 6 Andreas R. Lian UM 5 Eskil Lian M6 5 Stig Aunhaug SM 5 Torstein Gjervan M2 5 Birger Caspersen M9 4 Harald Olsen M8 4 Lars Engseth JM 4 Ole Erik Raad M2 4 Jan Egil Trøan M4 3 Kjell Kalvaa M4 3 Ingar Storsve JM 2 Jan Nystrøm M6 2 Mia Stein UK 2 Rune Iversen UM 2 Alexander Raad Hunnestad JM 1 Elisabeth Holmstrøm SK 1 Even Forås SM 1 Iver Strandheim JM 1 Ragnar Iversen M4 1 Reidar Vårvik M6 1 Terje Furberg M5 1 Tryggve Duun M aktive løftere 15

16 10. Resultatservice vekt Navn Rykk Støt Sml. Poeng Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 69 68, Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Andreas R. Lian ,16 Birger Caspersen , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 94 86,9 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,8 Eskil Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Eskil Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 83,7 Even Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 62 60,3 Fredrik R. Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,7 Kjell Kalvaa , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 77 75,3 Morten Johannessen , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 77,3 Stig Aunhaug , Nordenfjeldsk Trondheim AK M Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK UM 69 68, Seriestevne Trondheim AK M ,1 Andreas R. Lian ,18 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM 94 88,3 Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,4 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M ,8 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK JM 94 89,2 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK UK 58 54,2 Mia Stein , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Terje Furberg , Seriestevne Trondheim AK M ,1 Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK M Ole Erik Raad , NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. SM 77 74,37 Morten Johannessen

17 NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. M ,62 Torstein Gjervan , Seriestevne Nidelv IL UM 94 89,3 Erik S. Meland , Seriestevne Nidelv IL UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL SM 77 75,8 Stig Aunhaug , Seriestevne Trondheim AK M ,6 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,6 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,2 Morten Johannessen , NM Ungdom Hitra VK UM 94 89,1 Erik S. Meland , NM Ungdom Hitra VK UM 69 63,1 Fredrik R. Lian , NM Ungdom Hitra VK UK Mia Stein , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 77 71, Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Andreas R. Lian ,88 Birger Caspersen , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 94 89,4 Erik S. Meland , Klubbmesterskap Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Harald Olsen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,4 Jan Egil Trøan , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 75,9 Morten Johannessen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,5 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 76,7 Stig Aunhaug , NM Junior/NC Tambarskjelvar IL M ,1 Torstein Gjervan , kampstevne Nidelv IL UM 94 90,8 Erik S. Meland ,17 17

18 kampstevne Nidelv IL UM 62 61,5 Fredrik R. Lian , kampstevne Nidelv IL JM Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M Eskil Lian , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Jan Egil Trøan , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,9 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Ole Erik Raad , Seriestevne Trondheim AK SM 77 73,8 Stig Aunhaug , Nidelv Cup Nidelv IL M ,5 Kjell Kalvaa , Seriestevne Trondheim AK M ,3 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Jan Nystrøm , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,7 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 85 78,2 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Tryggve Duun , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Forås , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Lian , Seriestevne Nidelv IL UM 69 62,1 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL M ,6 Ole Erik Raad , Seriestevne Nidelv IL M ,7 Torstein Gjervan , KM Namsos VK UM 94 94,9 Erik S. Meland ,66 18

19 KM Namsos VK M ,3 Eskil Lian , KM Namsos VK UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , KM Namsos VK M ,5 Kjell Kalvaa , KM Namsos VK SM 77 74,6 Stig Aunhaug Klubbstevne Trondheim AK JM 62 58, Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73, Klubbstevne Trondheim AK SK 69 66,3 Alexander R Hunnestad ,77 Andreas R. Lian ,98 Elisabeth Holmstrøm , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,4 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,3 Rune Iversen , Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73,5 Andreas R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,8 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 62 61,8 Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK M ,6 Jan Egil Trøan , Klubbstevne Trondheim AK M ,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne Trondheim AK M ,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,6 Rune Iversen ,82 19

20 11. Ranking alle resultater 2007 Menn Dato Stevne Kat Nordenfjeldsk M1 89,8 Eskil Forås , NM Junior M2 84,1 Torstein Gjervan , Nordenfjeldsk SM 75,3 Morten Johannessen , Seriestevne M2 93,7 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap SM 76,7 Stig Aunhaug , Klubbstevne M4 76,6 Jan Egil Trøan , kampstevne JM 89 Lars Engseth , Seriestevne M2 85,2 Tryggve Duun , Klubbstevne M6 104,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne JM 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne JM 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne UM 61,8 Fredrik R. Lian , Seriestevne M6 94 Eskil Lian , Klubbstevne UM 98,4 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk SM 83,7 Even Forås , KM M4 67,5 Kjell Kalvaa , Klubbstevne M4 94,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne M6 89,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne UM 73,5 Andreas R. Lian , Seriestevne M8 94,5 Harald Olsen , Klubbstevne JM 58,1 Alexander R Hunnestad , Seriestevne M5 116,5 Terje Furberg , Klubbstevne UM 46,3 Rune Iversen , Nordenfjeldsk M9 107,2 Birger Caspersen ,56 20

21 Kvinner Dato Stevne Kat Klubbstevne SK 66,3 Elisabeth Holmstrøm , NM Ungdom UK 55 Mia Stein ,64 21

22 12. Klubbrekorder pr UNGDOM KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra JUNIOR KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra SENIOR KVINNER Rykk 48 kg Kim Nergård 35,0 Kg Støt 48 kg Kim Nergård 45,0 Kg Sammenlagt 48 kg Kim Nergård 80,0 Kg Rykk 58 kg Karen Adam 32,0 Kg Støt 58 kg Karen Adam 42,0 Kg Sammenlagt 58 kg Karen Adam 75,0 Kg Rykk 69 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg København Støt 69 kg Kristin Vagstad 62,0 Kg København Sammenlagt 69 kg Kristin Vagstad 107,0 kg København Rykk 75 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg Aten

23 Støt 75 kg Kristin Vagstad 50,0 Kg København Sammenlagt 75 kg Kristin Vagstad 95,0 Kg Aten Rykk +75 kg Katarina Sederholm 105,0 kg La Coruña * Støt +75 kg Katarina Sederholm 127,0 kg Aalborg * Sammenlagt +75 kg Katarina Sederholm 232,0 kg La Coruña * UNGDOM MENN Rykk 50 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 50 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 50 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Fredrik Lian 58,0 Kg Trondheim Støt 69 kg Fredrik Lian 78,0 Kg Trondheim Sammenlagt 69 kg Fredrik Lian 135,0 Kg Trondheim Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Andreas Lian 65,0 Kg Trondheim Sammenlagt 77 kg Andreas Lian 120,0 Kg Trondheim Rykk 85 kg Paul Richard Gjølme 70,0 Kg Støt 85 kg Paul Richard Gjølme 85,0 Kg Sammenlagt 85 kg Paul Richard Gjølme 155,0 Kg Rykk 94 kg Erik S. Meland 81,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 94 kg Erik S. Meland 171,0 Kg Trondheim Rykk +94 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt +94 kg Erik S. Meland 93,0 Kg Trondheim Sammenlagt +94 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim JUNIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim

24 Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Morten Johannessen 75,0 Kg Sammenlagt 77 kg Morten Johannessen 125,0 Kg Rykk 85 kg Ingar Storsve 80,0 Kg Trondheim Støt 85 kg Iver Strandheim 95,0 Kg Trondheim Sammenlagt 85 kg Ingar Storsve 170,0 Kg Trondheim Rykk 94 kg Lars Engseth 80,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Lars Engseth 110,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Lars Engseth 190,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt 105 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 105 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim SENIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg

25 Rykk 77 kg Torstein Gjervan 115,0 Kg Støt 77 kg Torstein Gjervan 145,0 Kg Sammenlagt 77 kg Torstein Gjervan 260,0 Kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan 118,0 Kg Støt 85 kg Torstein Gjervan 147,0 Kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan 265,0 Kg Rykk 94 kg Eskil Forås 130,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Eskil Forås 162,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Eskil Forås 292,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Eivind Smørgrav 130,0 Kg Støt 105 kg Ole Erik Raad 147,0 Kg Sammenlagt 105 kg Eivind Smørgrav 275,0 Kg Rykk +105 kg Roar Hoff 140,0 Kg Støt +105 kg Roar Hoff 162,0 Kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff 300,0 Kg * Norske rekorder. 25

26 13. Klubbrekorder veteran pr Veteran Menn M1 Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg Støt 85 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg Rykk 94 kg Eskil Forås kg NR Støt 94 kg Eskil Forås kg NR Sammenlagt 94 kg Eskil Forås kg NR Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg Rykk +105 kg Roar Hoff kg Støt +105 kg Roar Hoff kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff kg Veteran Menn M2 Rykk 77 kg Geir Slupphaug 85.0 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg NR Støt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Rykk 94 kg Torstein Gjervan kg Støt 94 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 94 kg Torstein Gjervan kg Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg

27 Veteran Menn M3 Rykk 69 kg Kjell Kalvaa 47.5 kg Støt 69 kg Kjell Kalvaa 65.0 kg Sammenlagt 69 kg Kjell Kalvaa kg Rykk 77 kg Geir Slupphaug 82.5 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Ketil Johnsen 73.0 kg Støt 85 kg Ketil Johnsen 94.0 kg Sammenlagt 85 kg Ketil Johnsen kg Veteran Menn M4 Rykk 69 kg Stig Aspli 62.5 kg Støt 69 kg Stig Aspli 92.5 kg Sammenlagt 69 kg Stig Aspli kg Rykk 77 kg Jan Egil Trøan 88.0 kg NR Støt 77 kg Jan Egil Trøan 110,0 Kg NR Sammenlagt 77 kg Jan Egil Trøan kg NR Rykk 85 kg Knut Terje Verkland 90.5 kg Støt 85 kg Knut Terje Verkland kg Sammenlagt 85 kg Knut Terje Verkland kg Rykk 105 kg Eskil Lian kg Støt 105 kg Eskil Lian kg Sammenlagt 105 kg Eskil Lian kg Rykk +105 kg Jan Olav Nystrøm 97.5 kg Støt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Sammenlagt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Veteran Menn M5 Rykk 77 kg Stig Aspli 60.0 kg

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS Beskrivelse: Styremøte Dato: 31. Mars 2011 Sted: Rolf Stenberg, Berger Tilstede: regersen, Hege Berge, Per Ove Sjøl, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Maria Moss, Flemming Vestergaard Ikke tilstede:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Tid (dato, fra kl til kl): 16. mars 2016, 19.00 21.15 Innkalt av: Halvor Kippe Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Sted: Alf Bjerckes vei 30, Oslo Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe Stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Tirsdag 8. februar 2011

Tirsdag 8. februar 2011 Tirsdag 8. februar 2011 Fra åpning av NM skiveskyting innendørs i Hålogalandshallen (Blå skrift: = Revidert etter årsmøtet!) ÅRSMØTE HARSTAD BUESKYTTERE Tirsdag 8. februar 2011 SAKSLISTE 1) Åpning av møte.

Detaljer

Halden Styrkeidrettslag

Halden Styrkeidrettslag Halden Styrkeidrettslag ÅRSBERETNING FOR 2000. Styrets sammensetning: Formann: Arnulf Wahlstrøm V.formann: Thorleif Kristiansen Sekretær: Vidar Nøland Kasserer: Ragnar Akselsen Styrem.: Geir Johannesen

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Klubbhuset 1986. Harstad Bueskyttere

Klubbhuset 1986. Harstad Bueskyttere Klubbhuset 1986 Harstad Bueskyttere Onsdag 7. februar 2007 HARSTAD BUESKYTTERE ÅRSMØTE 07.02.07 SAKSLISTE 1. Åpning av møte. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 1. september 2015

Referat fra styremøte på Gardermoen 1. september 2015 , NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Klubber Kretser/Regioner Kontrollkomité Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte i Trondheim 6. 7. februar 2015

Referat fra styremøte i Trondheim 6. 7. februar 2015 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede * Det var 14 stemmeberettigede til stede. Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer