Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse årsberetning 2007"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse årsberetning Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte Regnskap Budsjett Hederstegn Treningsoppmøte Stevner og stevnedeltakelser Dommeroppdrag Aktive vektløftere Resultatservice Ranking alle resultater Klubbrekorder pr Klubbrekorder veteran pr

2 1. Formannen har ordet Kjære medlemmer Det har nå gått et år siden TAK på siste årsmøte vedtok strategiplanen Trondheim Atletklubb sin visjon er at: Trondheim AK skal være Norges beste vektløfterklubb og et naturlig kompetansesenter for styrketrening Vårt Hovedmål for 2011 er 30 aktive løftere Være en foretrukket samarbeidspartner for Olympiatoppen I året som har gått har styret gjennomført 6 styremøter og 3 dedikerte møter med coaching rettet mot styrearbeidet. Styrets grunnverdier ble via dette arbeidet definert til: Struktur Utvikling Respekt Resultat Dette kan sammenfattes som SURR. Styret ser ut til å etterleve sine grunnverdier, og aktiviteten i styret må betraktes som økende. En stor takk til Tryggve Duun som gjør en flott coachoing-jobb for at vi skal bli bedre. De fleste aktivitetene på tiltaksplanen for 2007 er gjennomført. Enkelte saker ble forsinketog noen få er overført til tiltaksplanen for Erfaring viser at det er minst like vanskelig å gjennomføre tiltakene som å etablere dem! Styret la på slutten av året frem et forslag til ny tiltaksplan for Viktige satsingsområder har vært og vil bli: Rekrutteringsprogram Vår klubbtrener Eskil Lian har gjort en flott innsats med nye løftere. Samtidig ser vi at et gjennomtenkt rekrutteringsprogram er nødvendig både for å få nye medlemmer og for å beholde dem. Her må det legges ned mer arbeid fremover. Innbydende og funksjonelle lokaler og utstyr Når det gjelder lokalet er materialforvalter Stig Aunhaug sammen med Eskil Lian og Morten Johannessen et trekløver som legger ned mye tid. Det samme gjør Terje Furberg og Harald Olsen som holder det rent og pent etter oss. Mange og omfattende prosjekter er gjennomført og flere er planlagt i nærmeste fremtid. Høy kvalitet i det vi gjør Trygge omgivelser, inkluderende og godt miljø De to siste punktene er sentrale, spesielt med hensyn til våre nye medlemmer og til vårt omdømme. Sjelden har flere utøvere fra andre lag og idretter trent hos oss. Deres oppfatning av oss er den de forteller til sine venner og kjente. Får viet godt rykte får vi også nye medlemmer! Sportslige kommentarer Det totale treningsoppmøtet i 2007 ble tett oppunder 2000 økter. Antall aktive på trening har økt noe sammenlignet med de siste 2 årene. Dette gjenspeiler seg i noen grad i antall 2

3 stevnedeltakelser. Her er det uten tvil ungdommene som bidrar mest. Det er imidlertid ikke så mange flere aktive vektløftere, men vi er på riktig vei. Antall arrangerte stevner ligger stabilt de siste 10 årene. Styret har vedtatt at vi ikke skal arrangere nasjonale mesterskap før i I januar arrangerte TAK et meget godt Nordenfjeldske Mesterskap. Vi hevet lista flere hakk når det gjelder den tekniske gjennomføringen sammenlignet med til tilsvarende stevner de senere år. Dette kan vi! La oss ta med noe av dette over til våre seriestevner også. Da blir det mer stas for de som løfter og de som ser på. Når det gjelder nasjonale mesterskap så hadde vi i 2007 den situasjonen at det var flere deltakere fra TAK på U-NM enn på NM-senior/Veteran! Morten Johannessen og Torstein Gjervan representerte TAK på NM senior/veteran. Morten var ikke heldig i rykk og fikk 3 bom. Torstein gjorde Dette var samme resultat som bronseplass, men 83,62 kg var noen hekto for mye og det ble 4. plass i senior. I klasse M2 ble det gull. NM ungdom ble arrangert av Hitra VK og TAK stilte med Mia Stein i klasse 55. Mia fikk og gull i sin klasse. Fredrik Rørvik Lian stilte i 69, men fikk ikke helt uttelling og ble stående med sine første forsøk Dette ble en 4. plass i en god klasse. Erik Meland hadde på forhånd gode sjanser til medalje i klasse 94. Han klarte en fin bronse kun 1 kg etter sølvplass med resultatet I siste halvår fikk vi faktisk en del nye medlemmer. Ingar Storsve, Elisabeth Holmstrøm, Rune Iversen og Aleksander Raad Hunnestad har alle gjennomført løfteskole i løpet av I tillegg meldte Iver Strandheim overgang fra Namsos til TAK. På grunn av tidligere gode erfaringer med olympisk vektløftertrening fikk vi en forespørsel fra Ranheim og Charlottenlund Håndballklubb RCHK om deres damelag kunne få trene hos oss. Omtrent spillere var innom og trente i løpet av vår og sommer. Etter tilbakemeldingene å dømme hadde flere av dem god uttelling av treningen med tanke på hurtighet og spenst. Takk til RCHK for god hjelp på dugnadene også. Helt på slutten av året startet også Trondheimsørn sin styrketrening hos oss. Det er ingen tvil om at disse lagene bringer inn positive impulser for oss i TAK. Medlemsaktivitet. TAK sine medlemmer har i 2007 gjort en fenomenal innsatts i forbindelse med dugnadsoppmøte. Siden midten av mai har vi stilt med ca 4-6 medlemmer på hver eneste av RBK s hjemmekamper. Dette medførte en god slump med kroner i klubbkassa. En stor takk til alle som har stilt opp, til Ole Erik Råd som kom med tilbudet fra RBK og ikke minst til vår nestformann Kirsti Røvik som har administrert og pisket inn medlemmene til kampene. I tillegg klarte Kirsti å tromme sammen et hyggelig julebord etter julestevnet Lenge siden det har vært duk på bordet og levende lys etter stevner hos oss. Uten henne hadde ikke 2007 blitt like stor suksess for TAK. MVH Eskil Forås 3

4 2. Referat fra TAK s årsmøte Sted: SINTEF SeaLab Brattørkaia 17b Oppmøte: 9 medlemmer (Ketil Johnsen, Tryggve Duun, Stig Aunhaug, Eskil Lian, Kirsti Rørvik, Eskil Forås, Ole Erik Raad, Jan Nystrøm, Morten Johannessen) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det forelå følgende forslag til nye saker til behandling av årsmøtet: - Æresmedlemskap, se pkt. 5a) (Jan Nystrøm) - Få styresammensetningen inn i vedtektene, se pkt. 5b) (Tryggve Duun) - Strategiplan /handlingsplan 2007, se pkt. 6 (Eskil Forås) Det forelå ingen innvendinger til forretningsorden, og innkalling og dagsorden ble således godkjent. 2. Velge ordstyrer og referent. Som ordstyrer ble valgt: Eskil Forås Som referent ble valgt: Morten Johannessen 3. Fastsette klubbens kontingent Årsmøtet vedtok å justere medlems- og treningskontingent for 2008 som følger: Medlemsavgift: kr 100,- pr. år *) Treningsavgift for ungdom/pensjonister kr 1.200,- pr. år Treningsavgift for junior/student kr 1.500,- pr. år Treningsavgift for senior/veteran: kr 2.400,- pr. år *) Det gis 50 % rabatt i medlemsavgiften for ekstra familiemedlemmer (samme husstand). Klubbens æresmedlemmer er fritatt for medlemsavgift. Tryggve Duun kom med forslag om at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for medlemmer/lag som ønsker å drive styrketrening hos TAK. Dette må da tas med inn i loven. Forslaget ble vedtatt. 4

5 4. Godkjenne regnskap og budsjett Regnskap for 2006 ble presentert av kasserer Ketil Johnsen. Kassereren mente det burde utarbeides en inventarliste av materialforvalteren. Dette først og fremst med tanke på forsikring. Det vil bli for omfattende å ta med dette inn i regnskapet mtp avskrivninger etc, og det vil derfor fortsatt kjøres rent kontantregnskap. Regnskapet ble behandlet av årsmøtet, og vedtatt godkjent som gjeldende for klubben. Kassereren presenterte forslag til budsjett, dette ble vedtatt med forutsetning om at styret kan gjøre små forandringer. Det er tatt hensyn til kommunens bestemmelse om at lag ikke skal betale halleie i budsjettforslaget. 5. Behandle eventuelle vedtektsendringer a) Forslag til ordlyd for æresmedlemskap: "Medlemmer som over en lang periode (minst 15 år) har ytet en ekstraordinær stor innsats for klubben i administrativt arbeid, dugnadsarbeid, trenervirksomhet mm, kan utnevnes til æresmedlem. Utnevnelsen skjer ifm klubbens feiring av runde år. Æresmedlemmet tildeles livsvarig medlemskap. Årsmøtet velger en komité på 3 medlemmer, fortrinnsvis bestående av utnevnte æresmedlemmer, som innstiller nye æresmedlemmer til styret som har beslutningsmyndighet." 3) Medlemskontingent: Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. (Går inn i pkt Æresmedlemskomité: Jan Nystrøm (leder), Johan Nystrøm og Gunnar Hoff Leirvik Forslaget ble vedtatt. Styret fikk i oppgave til neste årsmøte å utarbeide et forslag til hvordan æresmedlemmer skal utmerkes. b) Forslag om at styresammensetningen skal komme inn i vedtektenes pkt. 10b. Forslaget ble vedtatt. 6. Behandle innkomne forslag Strategiplan og tiltaksplan 2007 ble presentert av Eskil Forås. Det var uklart for de frammøtte som ikke hadde vært med på utarbeidelsen av strategiplanen hva visjonen innebærer. Etter at det ble presisert at Norges beste vekløfterklubb både gjelder bredde og topp, og at dette gjenspeiles i målene, ble strategiplanen vedtatt. Tiltaksplan 2007 ble også vedtatt. 7. Valg av styre Jan Nystrøm presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre: Formann Nestleder Sekretær Kasserer Eskil Forås Kirsti Rørvik Morten Johannessen Ketil Johnsen 5

6 Materialforvalter Styremedlem Vararemedlemmer Stig Aunhaug Eskil Lian Kirsti Selstad og Ole Erik Raad Valgkomiteens innstilling ble vedtatt Valgkomité og intern revisor ble gjenvalgt: Valgkomité: Leder Medlem Medlem Vararepresentant Jan Nystrøm Reidar Vårvik Kirsti Rørvik Jan Egil Trøan Intern revisor: Intern revisor Geir Slupphaug 8. Behandle andre saker av prinsipiell betydning Det forelå ingen innmeldte saker, men følgende forhold ble tatt opp av medlemmene: En person i styret bør få ansvar for formidling av årsmøtet ut til alle medlemmer slik at oppmøtet blir størst mulig. Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen bør offentliggjøres i god tid før årsmøtet. Ingen flere saker forelå til behandling, og årsmøtet ble hevet. 6

7 3. Regnskap 2007 REGNSKAP TRONDHEIM ATLETKLUBB RESULTATREGNSKAP Inntekter Årskontigenter, treningsavgifter Offentlige tilskudd Andre Inntekter Sum inntekter Kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekt Finanskostnad Sum finansposter ÅRSRESULTAT

8 BALANSE EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd,kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kasserer 8

9 4. Budsjett TRONDHEIM ATLETKLUBB BUDSJETT Sponsor/Dugnadsmidler fra 07 + nye aktiviteter 3400 Offentlige tilskudd Aktivitetsmidler, 2 x løfteskole 3920 Årskontingenter Ca 22 aktive + lag Olympiatoppen Sum inntekter Plattinger kjeller, sykler, 4200 Varekjøp beinpress 6390 Lokalkostnader Inventar, utstyr Stereo, læret 7140 Reisekostnader I henhold til aktivitetsplan 7410 Kost stevner Forsikringer Diverse kostnader Trener Sum kostnader Renteinntekter Gebyrer 100 Finansinntekter Årsresultat

10 5. Hederstegn Eskil Lian og Harald Olsen og Jan Nystrøm mottok Tillitsmannsnåla ved NVV s Ting 10

11 6. Treningsoppmøte Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 MM Harald Olsen MM Terje Furberg SM Morten Johannessen MM Eskil Forås MM Ole Erik Raad MM Torstein Gjervan MM Eskil Lian MM Jan Nystrøm UM Erik Meland MM Birger Kaspersen SM Stig Aunhaug UM Fredrik Lian MM Jan Egil Trøan JM Lars Engseth MM Tryggve Duun UM Andreas Lian T Geir Slupphaug MM Ketil Johnsen JM Ingar Storsve UK Mia Stein TSK Elisabeth Holmstrøm SM Iver Strandheim

12 Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 T Leif Ugelstad T Vibeke Solberg Forås SM Even Forås MM Ragnar Iversen UM Rune Iversen T Mari Forås T Stine Forås Alexander Raad JM Hunnestad MM Reidar Vårvik 9 9 T Martin 5 5 Økter pr mnd Antall aktive

13 7. Stevner og stevnedeltakelser År Stevnedeltakelser Stevnedeltakere Arrangerte stevner Arrangerte stevner 2007 Nr Dato Stevnetype Antall deltakere Nordenfjeldske Mesterskap Seriestevne Seriestevne Seriestevne Klubbmesterskap Seriestevne Seriestevne Klubbstevne Klubbstevne 11 Totalt antall deltakere: 84 13

14 8. Dommeroppdrag Navn Grad Stevner Tryggve Duun Int. I 16 Torstein Gjervan Int. II 12 Eskil Forås F 6 Eskil Lian F 6 Kirsti Rørvik F 6 Stig Aunhaug F 5 Andreas Lian F 4 Jan Nystrøm F 4 Ole Erik Raad F 2 Morten Johannessen F 1 Torbjørn Raad F 1 Paul Richard Gjølme K 0 Torbjørn Sandvik F 0 Mia Othelie Stein F 0 Antall dommeroppdrag totalt: 63 14

15 9. Aktive vektløftere Aktive vektløftere med ett eller flere stevneresultater Navn Kategori Ant. stevner Erik S. Meland UM 10 Fredrik R. Lian UM 9 Eskil Forås M1 6 Morten Johannessen SM 6 Andreas R. Lian UM 5 Eskil Lian M6 5 Stig Aunhaug SM 5 Torstein Gjervan M2 5 Birger Caspersen M9 4 Harald Olsen M8 4 Lars Engseth JM 4 Ole Erik Raad M2 4 Jan Egil Trøan M4 3 Kjell Kalvaa M4 3 Ingar Storsve JM 2 Jan Nystrøm M6 2 Mia Stein UK 2 Rune Iversen UM 2 Alexander Raad Hunnestad JM 1 Elisabeth Holmstrøm SK 1 Even Forås SM 1 Iver Strandheim JM 1 Ragnar Iversen M4 1 Reidar Vårvik M6 1 Terje Furberg M5 1 Tryggve Duun M aktive løftere 15

16 10. Resultatservice vekt Navn Rykk Støt Sml. Poeng Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 69 68, Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Andreas R. Lian ,16 Birger Caspersen , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 94 86,9 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,8 Eskil Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Eskil Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 83,7 Even Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 62 60,3 Fredrik R. Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,7 Kjell Kalvaa , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 77 75,3 Morten Johannessen , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 77,3 Stig Aunhaug , Nordenfjeldsk Trondheim AK M Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK UM 69 68, Seriestevne Trondheim AK M ,1 Andreas R. Lian ,18 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM 94 88,3 Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,4 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M ,8 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK JM 94 89,2 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK UK 58 54,2 Mia Stein , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Terje Furberg , Seriestevne Trondheim AK M ,1 Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK M Ole Erik Raad , NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. SM 77 74,37 Morten Johannessen

17 NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. M ,62 Torstein Gjervan , Seriestevne Nidelv IL UM 94 89,3 Erik S. Meland , Seriestevne Nidelv IL UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL SM 77 75,8 Stig Aunhaug , Seriestevne Trondheim AK M ,6 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,6 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,2 Morten Johannessen , NM Ungdom Hitra VK UM 94 89,1 Erik S. Meland , NM Ungdom Hitra VK UM 69 63,1 Fredrik R. Lian , NM Ungdom Hitra VK UK Mia Stein , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 77 71, Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Andreas R. Lian ,88 Birger Caspersen , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 94 89,4 Erik S. Meland , Klubbmesterskap Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Harald Olsen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,4 Jan Egil Trøan , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 75,9 Morten Johannessen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,5 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 76,7 Stig Aunhaug , NM Junior/NC Tambarskjelvar IL M ,1 Torstein Gjervan , kampstevne Nidelv IL UM 94 90,8 Erik S. Meland ,17 17

18 kampstevne Nidelv IL UM 62 61,5 Fredrik R. Lian , kampstevne Nidelv IL JM Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M Eskil Lian , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Jan Egil Trøan , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,9 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Ole Erik Raad , Seriestevne Trondheim AK SM 77 73,8 Stig Aunhaug , Nidelv Cup Nidelv IL M ,5 Kjell Kalvaa , Seriestevne Trondheim AK M ,3 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Jan Nystrøm , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,7 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 85 78,2 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Tryggve Duun , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Forås , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Lian , Seriestevne Nidelv IL UM 69 62,1 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL M ,6 Ole Erik Raad , Seriestevne Nidelv IL M ,7 Torstein Gjervan , KM Namsos VK UM 94 94,9 Erik S. Meland ,66 18

19 KM Namsos VK M ,3 Eskil Lian , KM Namsos VK UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , KM Namsos VK M ,5 Kjell Kalvaa , KM Namsos VK SM 77 74,6 Stig Aunhaug Klubbstevne Trondheim AK JM 62 58, Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73, Klubbstevne Trondheim AK SK 69 66,3 Alexander R Hunnestad ,77 Andreas R. Lian ,98 Elisabeth Holmstrøm , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,4 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,3 Rune Iversen , Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73,5 Andreas R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,8 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 62 61,8 Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK M ,6 Jan Egil Trøan , Klubbstevne Trondheim AK M ,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne Trondheim AK M ,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,6 Rune Iversen ,82 19

20 11. Ranking alle resultater 2007 Menn Dato Stevne Kat Nordenfjeldsk M1 89,8 Eskil Forås , NM Junior M2 84,1 Torstein Gjervan , Nordenfjeldsk SM 75,3 Morten Johannessen , Seriestevne M2 93,7 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap SM 76,7 Stig Aunhaug , Klubbstevne M4 76,6 Jan Egil Trøan , kampstevne JM 89 Lars Engseth , Seriestevne M2 85,2 Tryggve Duun , Klubbstevne M6 104,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne JM 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne JM 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne UM 61,8 Fredrik R. Lian , Seriestevne M6 94 Eskil Lian , Klubbstevne UM 98,4 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk SM 83,7 Even Forås , KM M4 67,5 Kjell Kalvaa , Klubbstevne M4 94,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne M6 89,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne UM 73,5 Andreas R. Lian , Seriestevne M8 94,5 Harald Olsen , Klubbstevne JM 58,1 Alexander R Hunnestad , Seriestevne M5 116,5 Terje Furberg , Klubbstevne UM 46,3 Rune Iversen , Nordenfjeldsk M9 107,2 Birger Caspersen ,56 20

21 Kvinner Dato Stevne Kat Klubbstevne SK 66,3 Elisabeth Holmstrøm , NM Ungdom UK 55 Mia Stein ,64 21

22 12. Klubbrekorder pr UNGDOM KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra JUNIOR KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra SENIOR KVINNER Rykk 48 kg Kim Nergård 35,0 Kg Støt 48 kg Kim Nergård 45,0 Kg Sammenlagt 48 kg Kim Nergård 80,0 Kg Rykk 58 kg Karen Adam 32,0 Kg Støt 58 kg Karen Adam 42,0 Kg Sammenlagt 58 kg Karen Adam 75,0 Kg Rykk 69 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg København Støt 69 kg Kristin Vagstad 62,0 Kg København Sammenlagt 69 kg Kristin Vagstad 107,0 kg København Rykk 75 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg Aten

23 Støt 75 kg Kristin Vagstad 50,0 Kg København Sammenlagt 75 kg Kristin Vagstad 95,0 Kg Aten Rykk +75 kg Katarina Sederholm 105,0 kg La Coruña * Støt +75 kg Katarina Sederholm 127,0 kg Aalborg * Sammenlagt +75 kg Katarina Sederholm 232,0 kg La Coruña * UNGDOM MENN Rykk 50 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 50 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 50 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Fredrik Lian 58,0 Kg Trondheim Støt 69 kg Fredrik Lian 78,0 Kg Trondheim Sammenlagt 69 kg Fredrik Lian 135,0 Kg Trondheim Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Andreas Lian 65,0 Kg Trondheim Sammenlagt 77 kg Andreas Lian 120,0 Kg Trondheim Rykk 85 kg Paul Richard Gjølme 70,0 Kg Støt 85 kg Paul Richard Gjølme 85,0 Kg Sammenlagt 85 kg Paul Richard Gjølme 155,0 Kg Rykk 94 kg Erik S. Meland 81,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 94 kg Erik S. Meland 171,0 Kg Trondheim Rykk +94 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt +94 kg Erik S. Meland 93,0 Kg Trondheim Sammenlagt +94 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim JUNIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim

24 Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Morten Johannessen 75,0 Kg Sammenlagt 77 kg Morten Johannessen 125,0 Kg Rykk 85 kg Ingar Storsve 80,0 Kg Trondheim Støt 85 kg Iver Strandheim 95,0 Kg Trondheim Sammenlagt 85 kg Ingar Storsve 170,0 Kg Trondheim Rykk 94 kg Lars Engseth 80,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Lars Engseth 110,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Lars Engseth 190,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt 105 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 105 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim SENIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg

25 Rykk 77 kg Torstein Gjervan 115,0 Kg Støt 77 kg Torstein Gjervan 145,0 Kg Sammenlagt 77 kg Torstein Gjervan 260,0 Kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan 118,0 Kg Støt 85 kg Torstein Gjervan 147,0 Kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan 265,0 Kg Rykk 94 kg Eskil Forås 130,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Eskil Forås 162,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Eskil Forås 292,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Eivind Smørgrav 130,0 Kg Støt 105 kg Ole Erik Raad 147,0 Kg Sammenlagt 105 kg Eivind Smørgrav 275,0 Kg Rykk +105 kg Roar Hoff 140,0 Kg Støt +105 kg Roar Hoff 162,0 Kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff 300,0 Kg * Norske rekorder. 25

26 13. Klubbrekorder veteran pr Veteran Menn M1 Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg Støt 85 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg Rykk 94 kg Eskil Forås kg NR Støt 94 kg Eskil Forås kg NR Sammenlagt 94 kg Eskil Forås kg NR Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg Rykk +105 kg Roar Hoff kg Støt +105 kg Roar Hoff kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff kg Veteran Menn M2 Rykk 77 kg Geir Slupphaug 85.0 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg NR Støt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Rykk 94 kg Torstein Gjervan kg Støt 94 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 94 kg Torstein Gjervan kg Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg

27 Veteran Menn M3 Rykk 69 kg Kjell Kalvaa 47.5 kg Støt 69 kg Kjell Kalvaa 65.0 kg Sammenlagt 69 kg Kjell Kalvaa kg Rykk 77 kg Geir Slupphaug 82.5 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Ketil Johnsen 73.0 kg Støt 85 kg Ketil Johnsen 94.0 kg Sammenlagt 85 kg Ketil Johnsen kg Veteran Menn M4 Rykk 69 kg Stig Aspli 62.5 kg Støt 69 kg Stig Aspli 92.5 kg Sammenlagt 69 kg Stig Aspli kg Rykk 77 kg Jan Egil Trøan 88.0 kg NR Støt 77 kg Jan Egil Trøan 110,0 Kg NR Sammenlagt 77 kg Jan Egil Trøan kg NR Rykk 85 kg Knut Terje Verkland 90.5 kg Støt 85 kg Knut Terje Verkland kg Sammenlagt 85 kg Knut Terje Verkland kg Rykk 105 kg Eskil Lian kg Støt 105 kg Eskil Lian kg Sammenlagt 105 kg Eskil Lian kg Rykk +105 kg Jan Olav Nystrøm 97.5 kg Støt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Sammenlagt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Veteran Menn M5 Rykk 77 kg Stig Aspli 60.0 kg

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Stevneprotokoll Norges Vektløfterforbund

Stevneprotokoll Norges Vektløfterforbund Stevneprotokoll Norges Vektløfterforbund Stevnekat: NM Senior og Veteraner Arrangør: Spydeberg Atletene Sted: Spydeberg Dato: 06.03.09 Pulje: 1 Vekt- Kropps- Kate- Fødsels- St Navn Lag Rykk Støt Beste

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen.

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen. Årsmøte 19.10.2016 Sak 1/2016 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016

Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016 Side 1 av 7 Sak 4 Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016 Drammen Styrkeidrettslag er et idrettslag, tilsluttet Norges Styrkeløftforbund og Buskerud Idrettskrets. Styret Styrets sammensetning Leder:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS Beskrivelse: Styremøte Dato: 31. Mars 2011 Sted: Rolf Stenberg, Berger Tilstede: regersen, Hege Berge, Per Ove Sjøl, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Maria Moss, Flemming Vestergaard Ikke tilstede:

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 20 stemmeberettigede. Sak 02/2014 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Tid (dato, fra kl til kl): 16. mars 2016, 19.00 21.15 Innkalt av: Halvor Kippe Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Sted: Alf Bjerckes vei 30, Oslo Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe Stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag Dagsorden: Godkjenning av innkalling Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent) Beretning fra styret for år 2014, inkl. komiteer og utvalg Regnskap for 2014 Revisors

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 20. oktober 2016

Referat fra styremøte på Gardermoen 20. oktober 2016 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Klubber

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Halden Styrkeidrettslag

Halden Styrkeidrettslag Halden Styrkeidrettslag ÅRSBERETNING FOR 2000. Styrets sammensetning: Formann: Arnulf Wahlstrøm V.formann: Thorleif Kristiansen Sekretær: Vidar Nøland Kasserer: Ragnar Akselsen Styrem.: Geir Johannesen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Saksliste. 1 Åpning.. 2 Godkjenne de fremmøtte representantene.. 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden..

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

Tirsdag 8. februar 2011

Tirsdag 8. februar 2011 Tirsdag 8. februar 2011 Fra åpning av NM skiveskyting innendørs i Hålogalandshallen (Blå skrift: = Revidert etter årsmøtet!) ÅRSMØTE HARSTAD BUESKYTTERE Tirsdag 8. februar 2011 SAKSLISTE 1) Åpning av møte.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2016 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Organisasjon Leder: Jan Åge Paulsen Nestleder: Bjørn Arne Nordhagen Kasserer: Sten Harald Rønning Sekretær: Ole Rudshaug Styremedlem: Eva Hansen Styremedlem: Johnny Skjørberg

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer