Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse årsberetning 2007"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse årsberetning Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte Regnskap Budsjett Hederstegn Treningsoppmøte Stevner og stevnedeltakelser Dommeroppdrag Aktive vektløftere Resultatservice Ranking alle resultater Klubbrekorder pr Klubbrekorder veteran pr

2 1. Formannen har ordet Kjære medlemmer Det har nå gått et år siden TAK på siste årsmøte vedtok strategiplanen Trondheim Atletklubb sin visjon er at: Trondheim AK skal være Norges beste vektløfterklubb og et naturlig kompetansesenter for styrketrening Vårt Hovedmål for 2011 er 30 aktive løftere Være en foretrukket samarbeidspartner for Olympiatoppen I året som har gått har styret gjennomført 6 styremøter og 3 dedikerte møter med coaching rettet mot styrearbeidet. Styrets grunnverdier ble via dette arbeidet definert til: Struktur Utvikling Respekt Resultat Dette kan sammenfattes som SURR. Styret ser ut til å etterleve sine grunnverdier, og aktiviteten i styret må betraktes som økende. En stor takk til Tryggve Duun som gjør en flott coachoing-jobb for at vi skal bli bedre. De fleste aktivitetene på tiltaksplanen for 2007 er gjennomført. Enkelte saker ble forsinketog noen få er overført til tiltaksplanen for Erfaring viser at det er minst like vanskelig å gjennomføre tiltakene som å etablere dem! Styret la på slutten av året frem et forslag til ny tiltaksplan for Viktige satsingsområder har vært og vil bli: Rekrutteringsprogram Vår klubbtrener Eskil Lian har gjort en flott innsats med nye løftere. Samtidig ser vi at et gjennomtenkt rekrutteringsprogram er nødvendig både for å få nye medlemmer og for å beholde dem. Her må det legges ned mer arbeid fremover. Innbydende og funksjonelle lokaler og utstyr Når det gjelder lokalet er materialforvalter Stig Aunhaug sammen med Eskil Lian og Morten Johannessen et trekløver som legger ned mye tid. Det samme gjør Terje Furberg og Harald Olsen som holder det rent og pent etter oss. Mange og omfattende prosjekter er gjennomført og flere er planlagt i nærmeste fremtid. Høy kvalitet i det vi gjør Trygge omgivelser, inkluderende og godt miljø De to siste punktene er sentrale, spesielt med hensyn til våre nye medlemmer og til vårt omdømme. Sjelden har flere utøvere fra andre lag og idretter trent hos oss. Deres oppfatning av oss er den de forteller til sine venner og kjente. Får viet godt rykte får vi også nye medlemmer! Sportslige kommentarer Det totale treningsoppmøtet i 2007 ble tett oppunder 2000 økter. Antall aktive på trening har økt noe sammenlignet med de siste 2 årene. Dette gjenspeiler seg i noen grad i antall 2

3 stevnedeltakelser. Her er det uten tvil ungdommene som bidrar mest. Det er imidlertid ikke så mange flere aktive vektløftere, men vi er på riktig vei. Antall arrangerte stevner ligger stabilt de siste 10 årene. Styret har vedtatt at vi ikke skal arrangere nasjonale mesterskap før i I januar arrangerte TAK et meget godt Nordenfjeldske Mesterskap. Vi hevet lista flere hakk når det gjelder den tekniske gjennomføringen sammenlignet med til tilsvarende stevner de senere år. Dette kan vi! La oss ta med noe av dette over til våre seriestevner også. Da blir det mer stas for de som løfter og de som ser på. Når det gjelder nasjonale mesterskap så hadde vi i 2007 den situasjonen at det var flere deltakere fra TAK på U-NM enn på NM-senior/Veteran! Morten Johannessen og Torstein Gjervan representerte TAK på NM senior/veteran. Morten var ikke heldig i rykk og fikk 3 bom. Torstein gjorde Dette var samme resultat som bronseplass, men 83,62 kg var noen hekto for mye og det ble 4. plass i senior. I klasse M2 ble det gull. NM ungdom ble arrangert av Hitra VK og TAK stilte med Mia Stein i klasse 55. Mia fikk og gull i sin klasse. Fredrik Rørvik Lian stilte i 69, men fikk ikke helt uttelling og ble stående med sine første forsøk Dette ble en 4. plass i en god klasse. Erik Meland hadde på forhånd gode sjanser til medalje i klasse 94. Han klarte en fin bronse kun 1 kg etter sølvplass med resultatet I siste halvår fikk vi faktisk en del nye medlemmer. Ingar Storsve, Elisabeth Holmstrøm, Rune Iversen og Aleksander Raad Hunnestad har alle gjennomført løfteskole i løpet av I tillegg meldte Iver Strandheim overgang fra Namsos til TAK. På grunn av tidligere gode erfaringer med olympisk vektløftertrening fikk vi en forespørsel fra Ranheim og Charlottenlund Håndballklubb RCHK om deres damelag kunne få trene hos oss. Omtrent spillere var innom og trente i løpet av vår og sommer. Etter tilbakemeldingene å dømme hadde flere av dem god uttelling av treningen med tanke på hurtighet og spenst. Takk til RCHK for god hjelp på dugnadene også. Helt på slutten av året startet også Trondheimsørn sin styrketrening hos oss. Det er ingen tvil om at disse lagene bringer inn positive impulser for oss i TAK. Medlemsaktivitet. TAK sine medlemmer har i 2007 gjort en fenomenal innsatts i forbindelse med dugnadsoppmøte. Siden midten av mai har vi stilt med ca 4-6 medlemmer på hver eneste av RBK s hjemmekamper. Dette medførte en god slump med kroner i klubbkassa. En stor takk til alle som har stilt opp, til Ole Erik Råd som kom med tilbudet fra RBK og ikke minst til vår nestformann Kirsti Røvik som har administrert og pisket inn medlemmene til kampene. I tillegg klarte Kirsti å tromme sammen et hyggelig julebord etter julestevnet Lenge siden det har vært duk på bordet og levende lys etter stevner hos oss. Uten henne hadde ikke 2007 blitt like stor suksess for TAK. MVH Eskil Forås 3

4 2. Referat fra TAK s årsmøte Sted: SINTEF SeaLab Brattørkaia 17b Oppmøte: 9 medlemmer (Ketil Johnsen, Tryggve Duun, Stig Aunhaug, Eskil Lian, Kirsti Rørvik, Eskil Forås, Ole Erik Raad, Jan Nystrøm, Morten Johannessen) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det forelå følgende forslag til nye saker til behandling av årsmøtet: - Æresmedlemskap, se pkt. 5a) (Jan Nystrøm) - Få styresammensetningen inn i vedtektene, se pkt. 5b) (Tryggve Duun) - Strategiplan /handlingsplan 2007, se pkt. 6 (Eskil Forås) Det forelå ingen innvendinger til forretningsorden, og innkalling og dagsorden ble således godkjent. 2. Velge ordstyrer og referent. Som ordstyrer ble valgt: Eskil Forås Som referent ble valgt: Morten Johannessen 3. Fastsette klubbens kontingent Årsmøtet vedtok å justere medlems- og treningskontingent for 2008 som følger: Medlemsavgift: kr 100,- pr. år *) Treningsavgift for ungdom/pensjonister kr 1.200,- pr. år Treningsavgift for junior/student kr 1.500,- pr. år Treningsavgift for senior/veteran: kr 2.400,- pr. år *) Det gis 50 % rabatt i medlemsavgiften for ekstra familiemedlemmer (samme husstand). Klubbens æresmedlemmer er fritatt for medlemsavgift. Tryggve Duun kom med forslag om at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for medlemmer/lag som ønsker å drive styrketrening hos TAK. Dette må da tas med inn i loven. Forslaget ble vedtatt. 4

5 4. Godkjenne regnskap og budsjett Regnskap for 2006 ble presentert av kasserer Ketil Johnsen. Kassereren mente det burde utarbeides en inventarliste av materialforvalteren. Dette først og fremst med tanke på forsikring. Det vil bli for omfattende å ta med dette inn i regnskapet mtp avskrivninger etc, og det vil derfor fortsatt kjøres rent kontantregnskap. Regnskapet ble behandlet av årsmøtet, og vedtatt godkjent som gjeldende for klubben. Kassereren presenterte forslag til budsjett, dette ble vedtatt med forutsetning om at styret kan gjøre små forandringer. Det er tatt hensyn til kommunens bestemmelse om at lag ikke skal betale halleie i budsjettforslaget. 5. Behandle eventuelle vedtektsendringer a) Forslag til ordlyd for æresmedlemskap: "Medlemmer som over en lang periode (minst 15 år) har ytet en ekstraordinær stor innsats for klubben i administrativt arbeid, dugnadsarbeid, trenervirksomhet mm, kan utnevnes til æresmedlem. Utnevnelsen skjer ifm klubbens feiring av runde år. Æresmedlemmet tildeles livsvarig medlemskap. Årsmøtet velger en komité på 3 medlemmer, fortrinnsvis bestående av utnevnte æresmedlemmer, som innstiller nye æresmedlemmer til styret som har beslutningsmyndighet." 3) Medlemskontingent: Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. (Går inn i pkt Æresmedlemskomité: Jan Nystrøm (leder), Johan Nystrøm og Gunnar Hoff Leirvik Forslaget ble vedtatt. Styret fikk i oppgave til neste årsmøte å utarbeide et forslag til hvordan æresmedlemmer skal utmerkes. b) Forslag om at styresammensetningen skal komme inn i vedtektenes pkt. 10b. Forslaget ble vedtatt. 6. Behandle innkomne forslag Strategiplan og tiltaksplan 2007 ble presentert av Eskil Forås. Det var uklart for de frammøtte som ikke hadde vært med på utarbeidelsen av strategiplanen hva visjonen innebærer. Etter at det ble presisert at Norges beste vekløfterklubb både gjelder bredde og topp, og at dette gjenspeiles i målene, ble strategiplanen vedtatt. Tiltaksplan 2007 ble også vedtatt. 7. Valg av styre Jan Nystrøm presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre: Formann Nestleder Sekretær Kasserer Eskil Forås Kirsti Rørvik Morten Johannessen Ketil Johnsen 5

6 Materialforvalter Styremedlem Vararemedlemmer Stig Aunhaug Eskil Lian Kirsti Selstad og Ole Erik Raad Valgkomiteens innstilling ble vedtatt Valgkomité og intern revisor ble gjenvalgt: Valgkomité: Leder Medlem Medlem Vararepresentant Jan Nystrøm Reidar Vårvik Kirsti Rørvik Jan Egil Trøan Intern revisor: Intern revisor Geir Slupphaug 8. Behandle andre saker av prinsipiell betydning Det forelå ingen innmeldte saker, men følgende forhold ble tatt opp av medlemmene: En person i styret bør få ansvar for formidling av årsmøtet ut til alle medlemmer slik at oppmøtet blir størst mulig. Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen bør offentliggjøres i god tid før årsmøtet. Ingen flere saker forelå til behandling, og årsmøtet ble hevet. 6

7 3. Regnskap 2007 REGNSKAP TRONDHEIM ATLETKLUBB RESULTATREGNSKAP Inntekter Årskontigenter, treningsavgifter Offentlige tilskudd Andre Inntekter Sum inntekter Kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekt Finanskostnad Sum finansposter ÅRSRESULTAT

8 BALANSE EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd,kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kasserer 8

9 4. Budsjett TRONDHEIM ATLETKLUBB BUDSJETT Sponsor/Dugnadsmidler fra 07 + nye aktiviteter 3400 Offentlige tilskudd Aktivitetsmidler, 2 x løfteskole 3920 Årskontingenter Ca 22 aktive + lag Olympiatoppen Sum inntekter Plattinger kjeller, sykler, 4200 Varekjøp beinpress 6390 Lokalkostnader Inventar, utstyr Stereo, læret 7140 Reisekostnader I henhold til aktivitetsplan 7410 Kost stevner Forsikringer Diverse kostnader Trener Sum kostnader Renteinntekter Gebyrer 100 Finansinntekter Årsresultat

10 5. Hederstegn Eskil Lian og Harald Olsen og Jan Nystrøm mottok Tillitsmannsnåla ved NVV s Ting 10

11 6. Treningsoppmøte Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 MM Harald Olsen MM Terje Furberg SM Morten Johannessen MM Eskil Forås MM Ole Erik Raad MM Torstein Gjervan MM Eskil Lian MM Jan Nystrøm UM Erik Meland MM Birger Kaspersen SM Stig Aunhaug UM Fredrik Lian MM Jan Egil Trøan JM Lars Engseth MM Tryggve Duun UM Andreas Lian T Geir Slupphaug MM Ketil Johnsen JM Ingar Storsve UK Mia Stein TSK Elisabeth Holmstrøm SM Iver Strandheim

12 Klasse Navn Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 2007 T Leif Ugelstad T Vibeke Solberg Forås SM Even Forås MM Ragnar Iversen UM Rune Iversen T Mari Forås T Stine Forås Alexander Raad JM Hunnestad MM Reidar Vårvik 9 9 T Martin 5 5 Økter pr mnd Antall aktive

13 7. Stevner og stevnedeltakelser År Stevnedeltakelser Stevnedeltakere Arrangerte stevner Arrangerte stevner 2007 Nr Dato Stevnetype Antall deltakere Nordenfjeldske Mesterskap Seriestevne Seriestevne Seriestevne Klubbmesterskap Seriestevne Seriestevne Klubbstevne Klubbstevne 11 Totalt antall deltakere: 84 13

14 8. Dommeroppdrag Navn Grad Stevner Tryggve Duun Int. I 16 Torstein Gjervan Int. II 12 Eskil Forås F 6 Eskil Lian F 6 Kirsti Rørvik F 6 Stig Aunhaug F 5 Andreas Lian F 4 Jan Nystrøm F 4 Ole Erik Raad F 2 Morten Johannessen F 1 Torbjørn Raad F 1 Paul Richard Gjølme K 0 Torbjørn Sandvik F 0 Mia Othelie Stein F 0 Antall dommeroppdrag totalt: 63 14

15 9. Aktive vektløftere Aktive vektløftere med ett eller flere stevneresultater Navn Kategori Ant. stevner Erik S. Meland UM 10 Fredrik R. Lian UM 9 Eskil Forås M1 6 Morten Johannessen SM 6 Andreas R. Lian UM 5 Eskil Lian M6 5 Stig Aunhaug SM 5 Torstein Gjervan M2 5 Birger Caspersen M9 4 Harald Olsen M8 4 Lars Engseth JM 4 Ole Erik Raad M2 4 Jan Egil Trøan M4 3 Kjell Kalvaa M4 3 Ingar Storsve JM 2 Jan Nystrøm M6 2 Mia Stein UK 2 Rune Iversen UM 2 Alexander Raad Hunnestad JM 1 Elisabeth Holmstrøm SK 1 Even Forås SM 1 Iver Strandheim JM 1 Ragnar Iversen M4 1 Reidar Vårvik M6 1 Terje Furberg M5 1 Tryggve Duun M aktive løftere 15

16 10. Resultatservice vekt Navn Rykk Støt Sml. Poeng Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 69 68, Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Andreas R. Lian ,16 Birger Caspersen , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 94 86,9 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,8 Eskil Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,2 Eskil Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 83,7 Even Forås , Nordenfjeldsk Trondheim AK UM 62 60,3 Fredrik R. Lian , Nordenfjeldsk Trondheim AK M ,7 Kjell Kalvaa , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 77 75,3 Morten Johannessen , Nordenfjeldsk Trondheim AK SM 85 77,3 Stig Aunhaug , Nordenfjeldsk Trondheim AK M Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK UM 69 68, Seriestevne Trondheim AK M ,1 Andreas R. Lian ,18 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM 94 88,3 Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,4 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M ,8 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK JM 94 89,2 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK UK 58 54,2 Mia Stein , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Terje Furberg , Seriestevne Trondheim AK M ,1 Torstein Gjervan , Seriestevne Trondheim AK M Ole Erik Raad , NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. SM 77 74,37 Morten Johannessen

17 NM Senior/Vet Tønsberg-Kam. M ,62 Torstein Gjervan , Seriestevne Nidelv IL UM 94 89,3 Erik S. Meland , Seriestevne Nidelv IL UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL SM 77 75,8 Stig Aunhaug , Seriestevne Trondheim AK M ,6 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,6 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,2 Morten Johannessen , NM Ungdom Hitra VK UM 94 89,1 Erik S. Meland , NM Ungdom Hitra VK UM 69 63,1 Fredrik R. Lian , NM Ungdom Hitra VK UK Mia Stein , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 77 71, Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Andreas R. Lian ,88 Birger Caspersen , Klubbmesterskap Trondheim AK UM 94 89,4 Erik S. Meland , Klubbmesterskap Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,6 Harald Olsen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,4 Jan Egil Trøan , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 75,9 Morten Johannessen , Klubbmesterskap Trondheim AK M ,5 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap Trondheim AK SM 77 76,7 Stig Aunhaug , NM Junior/NC Tambarskjelvar IL M ,1 Torstein Gjervan , kampstevne Nidelv IL UM 94 90,8 Erik S. Meland ,17 17

18 kampstevne Nidelv IL UM 62 61,5 Fredrik R. Lian , kampstevne Nidelv IL JM Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Seriestevne Trondheim AK M Eskil Lian , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Jan Egil Trøan , Seriestevne Trondheim AK SM 77 76,9 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,7 Ole Erik Raad , Seriestevne Trondheim AK SM 77 73,8 Stig Aunhaug , Nidelv Cup Nidelv IL M ,5 Kjell Kalvaa , Seriestevne Trondheim AK M ,3 Birger Caspersen , Seriestevne Trondheim AK UM Erik S. Meland , Seriestevne Trondheim AK M ,5 Harald Olsen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Jan Nystrøm , Seriestevne Trondheim AK JM 94 88,7 Lars Engseth , Seriestevne Trondheim AK SM 85 78,2 Morten Johannessen , Seriestevne Trondheim AK M ,2 Tryggve Duun , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Forås , Seriestevne Nidelv IL M Eskil Lian , Seriestevne Nidelv IL UM 69 62,1 Fredrik R. Lian , Seriestevne Nidelv IL M ,6 Ole Erik Raad , Seriestevne Nidelv IL M ,7 Torstein Gjervan , KM Namsos VK UM 94 94,9 Erik S. Meland ,66 18

19 KM Namsos VK M ,3 Eskil Lian , KM Namsos VK UM 62 61,3 Fredrik R. Lian , KM Namsos VK M ,5 Kjell Kalvaa , KM Namsos VK SM 77 74,6 Stig Aunhaug Klubbstevne Trondheim AK JM 62 58, Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73, Klubbstevne Trondheim AK SK 69 66,3 Alexander R Hunnestad ,77 Andreas R. Lian ,98 Elisabeth Holmstrøm , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,4 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK UM Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,3 Rune Iversen , Klubbstevne Trondheim AK UM 77 73,5 Andreas R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 94 98,8 Erik S. Meland , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Forås , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Eskil Lian , Klubbstevne Trondheim AK UM 62 61,8 Fredrik R. Lian , Klubbstevne Trondheim AK JM 85 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne Trondheim AK M ,6 Jan Egil Trøan , Klubbstevne Trondheim AK M ,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne Trondheim AK M ,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne Trondheim AK M ,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne Trondheim AK UM 50 46,6 Rune Iversen ,82 19

20 11. Ranking alle resultater 2007 Menn Dato Stevne Kat Nordenfjeldsk M1 89,8 Eskil Forås , NM Junior M2 84,1 Torstein Gjervan , Nordenfjeldsk SM 75,3 Morten Johannessen , Seriestevne M2 93,7 Ole Erik Raad , Klubbmesterskap SM 76,7 Stig Aunhaug , Klubbstevne M4 76,6 Jan Egil Trøan , kampstevne JM 89 Lars Engseth , Seriestevne M2 85,2 Tryggve Duun , Klubbstevne M6 104,8 Jan Nystrøm , Klubbstevne JM 81,4 Ingar Storsve , Klubbstevne JM 77,6 Iver Strandheim , Klubbstevne UM 61,8 Fredrik R. Lian , Seriestevne M6 94 Eskil Lian , Klubbstevne UM 98,4 Erik S. Meland , Nordenfjeldsk SM 83,7 Even Forås , KM M4 67,5 Kjell Kalvaa , Klubbstevne M4 94,9 Ragnar Iversen , Klubbstevne M6 89,1 Reidar Vårvik , Klubbstevne UM 73,5 Andreas R. Lian , Seriestevne M8 94,5 Harald Olsen , Klubbstevne JM 58,1 Alexander R Hunnestad , Seriestevne M5 116,5 Terje Furberg , Klubbstevne UM 46,3 Rune Iversen , Nordenfjeldsk M9 107,2 Birger Caspersen ,56 20

21 Kvinner Dato Stevne Kat Klubbstevne SK 66,3 Elisabeth Holmstrøm , NM Ungdom UK 55 Mia Stein ,64 21

22 12. Klubbrekorder pr UNGDOM KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra JUNIOR KVINNER Rykk 53 kg Laila Klungvik 35,0 Kg Støt 53 kg Laila Klungvik 45,0 Kg Sammenlagt 53 kg Laila Klungvik 80,0 Kg Rykk 58 kg Mia Stein 28,0 Kg Hitra Støt 58 kg Mia Stein 35,0 Kg Hitra Sammenlagt 58 kg Mia Stein 63,0 Kg Hitra SENIOR KVINNER Rykk 48 kg Kim Nergård 35,0 Kg Støt 48 kg Kim Nergård 45,0 Kg Sammenlagt 48 kg Kim Nergård 80,0 Kg Rykk 58 kg Karen Adam 32,0 Kg Støt 58 kg Karen Adam 42,0 Kg Sammenlagt 58 kg Karen Adam 75,0 Kg Rykk 69 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg København Støt 69 kg Kristin Vagstad 62,0 Kg København Sammenlagt 69 kg Kristin Vagstad 107,0 kg København Rykk 75 kg Kristin Vagstad 45,0 Kg Aten

23 Støt 75 kg Kristin Vagstad 50,0 Kg København Sammenlagt 75 kg Kristin Vagstad 95,0 Kg Aten Rykk +75 kg Katarina Sederholm 105,0 kg La Coruña * Støt +75 kg Katarina Sederholm 127,0 kg Aalborg * Sammenlagt +75 kg Katarina Sederholm 232,0 kg La Coruña * UNGDOM MENN Rykk 50 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 50 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 50 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Fredrik Lian 58,0 Kg Trondheim Støt 69 kg Fredrik Lian 78,0 Kg Trondheim Sammenlagt 69 kg Fredrik Lian 135,0 Kg Trondheim Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Andreas Lian 65,0 Kg Trondheim Sammenlagt 77 kg Andreas Lian 120,0 Kg Trondheim Rykk 85 kg Paul Richard Gjølme 70,0 Kg Støt 85 kg Paul Richard Gjølme 85,0 Kg Sammenlagt 85 kg Paul Richard Gjølme 155,0 Kg Rykk 94 kg Erik S. Meland 81,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 94 kg Erik S. Meland 171,0 Kg Trondheim Rykk +94 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt +94 kg Erik S. Meland 93,0 Kg Trondheim Sammenlagt +94 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim JUNIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim

24 Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 77 kg Andreas Lian 55,0 Kg Trondheim Støt 77 kg Morten Johannessen 75,0 Kg Sammenlagt 77 kg Morten Johannessen 125,0 Kg Rykk 85 kg Ingar Storsve 80,0 Kg Trondheim Støt 85 kg Iver Strandheim 95,0 Kg Trondheim Sammenlagt 85 kg Ingar Storsve 170,0 Kg Trondheim Rykk 94 kg Lars Engseth 80,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Lars Engseth 110,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Lars Engseth 190,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Erik S. Meland 83,0 Kg Trondheim Støt 105 kg Paul Richard Gjølme 95,0 Kg Sammenlagt 105 kg Erik S. Meland 176,0 Kg Trondheim SENIOR MENN Rykk 56 kg Rune Iversen 28,0 Kg Trondheim Støt 56 kg Rune Iversen 35,0 Kg Trondheim Sammenlagt 56 kg Rune Iversen 63,0 Kg Trondheim Rykk 62 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 62 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 62 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg Rykk 69 kg Ketil Eriksen 80,0 Kg Støt 69 kg Ketil Eriksen 100,0 Kg Sammenlagt 69 kg Ketil Eriksen 180,0 Kg

25 Rykk 77 kg Torstein Gjervan 115,0 Kg Støt 77 kg Torstein Gjervan 145,0 Kg Sammenlagt 77 kg Torstein Gjervan 260,0 Kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan 118,0 Kg Støt 85 kg Torstein Gjervan 147,0 Kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan 265,0 Kg Rykk 94 kg Eskil Forås 130,0 Kg Trondheim Støt 94 kg Eskil Forås 162,0 Kg Trondheim Sammenlagt 94 kg Eskil Forås 292,0 Kg Trondheim Rykk 105 kg Eivind Smørgrav 130,0 Kg Støt 105 kg Ole Erik Raad 147,0 Kg Sammenlagt 105 kg Eivind Smørgrav 275,0 Kg Rykk +105 kg Roar Hoff 140,0 Kg Støt +105 kg Roar Hoff 162,0 Kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff 300,0 Kg * Norske rekorder. 25

26 13. Klubbrekorder veteran pr Veteran Menn M1 Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg Støt 85 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg Rykk 94 kg Eskil Forås kg NR Støt 94 kg Eskil Forås kg NR Sammenlagt 94 kg Eskil Forås kg NR Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg Rykk +105 kg Roar Hoff kg Støt +105 kg Roar Hoff kg Sammenlagt +105 kg Roar Hoff kg Veteran Menn M2 Rykk 77 kg Geir Slupphaug 85.0 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Torstein Gjervan kg NR Støt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Sammenlagt 85 kg Torstein Gjervan kg NR Rykk 94 kg Torstein Gjervan kg Støt 94 kg Torstein Gjervan kg Sammenlagt 94 kg Torstein Gjervan kg Rykk 105 kg Ole Erik Raad kg Støt 105 kg Ole Erik Raad kg Sammenlagt 105 kg Ole Erik Raad kg

27 Veteran Menn M3 Rykk 69 kg Kjell Kalvaa 47.5 kg Støt 69 kg Kjell Kalvaa 65.0 kg Sammenlagt 69 kg Kjell Kalvaa kg Rykk 77 kg Geir Slupphaug 82.5 kg Støt 77 kg Geir Slupphaug kg Sammenlagt 77 kg Geir Slupphaug kg Rykk 85 kg Ketil Johnsen 73.0 kg Støt 85 kg Ketil Johnsen 94.0 kg Sammenlagt 85 kg Ketil Johnsen kg Veteran Menn M4 Rykk 69 kg Stig Aspli 62.5 kg Støt 69 kg Stig Aspli 92.5 kg Sammenlagt 69 kg Stig Aspli kg Rykk 77 kg Jan Egil Trøan 88.0 kg NR Støt 77 kg Jan Egil Trøan 110,0 Kg NR Sammenlagt 77 kg Jan Egil Trøan kg NR Rykk 85 kg Knut Terje Verkland 90.5 kg Støt 85 kg Knut Terje Verkland kg Sammenlagt 85 kg Knut Terje Verkland kg Rykk 105 kg Eskil Lian kg Støt 105 kg Eskil Lian kg Sammenlagt 105 kg Eskil Lian kg Rykk +105 kg Jan Olav Nystrøm 97.5 kg Støt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Sammenlagt +105 kg Jan Olav Nystrøm kg Veteran Menn M5 Rykk 77 kg Stig Aspli 60.0 kg

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE 19.01.2008 Sveum, Brumunddal ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag 19.01. 2008 Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Åpning Valg av dirigent Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer