Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4"

Transkript

1 Peabnytt Nr årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35

2 Leder Hendelsesrikt år Det har vært et hendelsesrikt år med mange positive saker for Peab. Vi har vært med på frifinnelse for korrupsjon i Vannverkssaken, implementering av nytt styringssystem, kjøp av nye selskap i Telemark, felles nordisk profileringskampanje og ikke minst har vi overlevert mange fine prosjekter av meget god kvalitet til våre kunder. Vi må aldri glemme at en fornøyd kunde er en forutsetning for nye og lønnsomme prosjekter. For en måned siden meddelte vår adm dir Stein Eriksen at han vil gå videre i livet med nye utfordringer uttenfor Peab. Stein har gjort en fin innsats for Peab i Norge. Under hans tid har vi lagt vannverkssaken bak oss og vi har fått en stabil grunn å stå på i fremtiden. En stor takk til Stein og lykke til i fremtiden. Jeg vil også passe på og hilse vår nye adm dir Petter Moe hjertelig velkommen til Peab og oss her i Norge. Årets siste økonomiske prognose er overlevert til konsernledelsen og viser et resultat som er i tråd med de økonomiske forutsetningene vi har satt oss. Resultatet vil bli noe bedre enn budsjettert, noe som gir oppløftende signaler. Våre prognoser har også vært forutsigbare gjennom året. Dette er positivt og samtidig helt nødvendig at vi fortsetter med. Vår ordreportefølje for 2011 er på drøyt 60 prosent av et volum på ca. 2 milliarder, noe vi skal være godt fornøyde med. Nå gjelder det at vi gjennomfører alle våre prosjekter på en tilfredsstillende måte. De er tatt i hard konkurranse og med tøffe nivåer på dekningsbidragene. Nå er det helt vesentlig at vi følger vårt nye styringssystem og våre skal-satser, samtidig som vi involverer alle medarbeidere i planlegging og arbeidsberedning. Da er jeg overbevist om at vi kommer til å oppnå et resultat som er enda bedre enn i år og som gir oss fremtidig stabilitet. I løpet av høsten har alle regioner arbeidet med sine forretningsplaner. Det er en formidabel jobb som er gjort, og vi har fått mye skryt fra ledelsen i Peab. Nå er det viktig at vi gjennomfører de mål og tiltak som vi blitt enige om neste år. Det gjelder ikke minst divisjonens mål. I dette Peab-nytt kan dere lese om våre første tre strategier. Vi har mange spennende utfordringer de nærmeste årene og blant de viktigste syns jeg det er at vi kan beholde og utvikle våre medarbeidere. Det er også et suksesskriterium at vi Innhold Peab kjøper Telemark Vestfold Entreprenør side 4 Peab med nye strategier side 6 Petter Moe ny adm dir i Peab Norge side 8 Statsministeren åpnet sykkelbroen på Lysaker side 10 Raaen rehabiliterer Sentrum skole side 12 Årets julegave til Kreftforeningen side 13 Nye prosjekter side 14 Nytt system for tidregistrering side 18 Anlegg tilpasser organisasjonen side 19 Målet er et HMS-løft side 20 Peab bygger på Aker Brygge side 22 Nye IT-systemer i anmarsj side 23 Ett Peab i praksis side år for Knut i krana side 26 AKAN i Peab side 27 Klart for Basen i Norge side 29 Nytt og nært side gode grunner til å trene side 32 2 Peabnytt

3 leverer våre prosjekter med god kvalitet som våre kunder har rett til å forvente av oss. Vi må også bestrebe oss på å bli en attraktiv arbeidsgiver slik at vi kan rekruttere nye gode medarbeidere. Jeg håper også at vi kan sysselsette alle de medarbeiderne vi har i dag. I tillegg må vi øke vår produktivitet slik at vi blir enda mer konkurransedyktige enn i dag. Jeg tror at vi har en realistisk sjanse til å nå de målene vi nå har satt oss. Men det krever planmessig og hardt arbeid. Takk alle gode medarbeidere for deres fine innsats gjennom året og pass på og hvile ut i jule- og nyttårshelgen. God Jul og Godt Nytt år. Bengt Qvillberg Fungerende adm dir Peab Norge Jusspalten side 33 Gymnastikk i siktet side 34 Skipassrabatt for Peab side 35 Peab i mediene side 36 Min hverdag side 38 Nyansatte og jubilanter side 39 Sosiale medier En av Peabs konsernstrategier er å synes og høres i Norden. I den forbindelse lanserte Peab i høst sin første felles nordiske profilkampanje. Vi har vært synlige i rikspresse, på utendørsreklame og på internett. Samtidig har Peab introdusert sine sider på Facebook og Twitter, og utviklingen av nye peab.no pågår for fullt. Vi tar et skikkelig tak for å være offensive og nyskapende. Å være til stede på de sosiale mediene er blitt en selvfølge og nødvendighet både for norske og utenlandske selskaper. Flyselskapet Norwegian og telefonoperatøren Netcom har begge uttalt at Facebook er deres viktigste kommunikasjonskanal, og at det er på sosiale medier de plasserer sine ressurser i dialog med sine kunder. Å være til stede på sosiale medier handler etter hvert om å være til stede der brukeren er. I stedet for å oppsøke informasjonen, forventer brukeren gjennom sosiale medier å få den servert på sine respektive sider. Som på veggen på Facebook. Det har derfor vært en nødvendighet også for Peab å være synlige på Facebook og Twitter. Og det gir utvilsomt resultater. Plutselig vet venner og bekjente hva Peab holder på med, og vi får mulighet til å fortelle hva Peab gjør til en ny målgruppe. Og jo flere som klikker Liker på Peabs Facebook-profil, desto flere når vi med vår informasjon. På nyåret vil vi derfor starte en vervekampanje for å få enda flere til å følge Peab på Facebook. En av våre visjoner er å være Nordens beste arbeidsplass. La oss sammen bli best også på Facebook! Hilsen Line Peab-nytt er et nyhetsblad for ansatte, kunder og samarbeidspartnere i Peab. Utgiver er Peab Norge AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Audun Andreassen, som også produserer bladet. Trykk Didriksens Papirindustri AS. Tips til innhold kan sendes til eller tlf Peabnytt 3

4 4 Peabnytt

5 Peab kjøper Telemark Vestfold Entreprenør Foto: Morten Bjerk Tekst: Line Fredriksen Peab kjøper 91 prosent av aksjene i Telemark Vestfold Entreprenør AS (TVE), som er lokalisert i Skien i Telemark. Kjøpet i TVE inkluderer også det heleide datterselskapet Hus og hyttebygg AS (HUH). Peab kjøper videre ca 1/3 av aksjene i Telemark Vestfold Utvikling AS (TVU). TVE utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og er blant annet kjent som en betydelig boligbygger som i senere tid også har oppført store næringsbygg. HUH ble etablert som datterselskap av TVE 1. oktober 2006 og er en videreføring av husavdelingen i tidligere Hus og Hyttebygg A/S. Firmaet er forhandler for Nordbohus og satser på eneboliger og mindre boligprosjekter. Selskapene har samlet ca. 110 medarbeidere og omsetter for ca 250 mill kr. Telemark Vestfold Utvikling AS (TVU) ble etablert i oktober Selskapet utvikler tomteområder for ulike formål, som næringsbygg og boliger ved hjelp av sine søsterbedrifter. Prosjektene selges deretter innen både det offentlige og private markedet. - Kjøpet av TVE og TVU er en del av Peabs overordnede strategi i Norge, sier regionsdirektør Jon Andersen i Peab. - Sammen med eksisterende virksomhet i Buskerud og Vestfold gjør oppkjøpet Peab til en komplett og betydelig aktør på vestsiden av Oslofjorden. TVE og TVU passer inn i Peabs virksomhet både strukturelt og kulturelt. Dette er veldrevne selskaper med velfungerende organisasjoner og vi har sammenfallende verdigrunnlag, sier Jon Andersen. - På grunn av et forestående generasjonsskifte er det nødvendig å finne nye eiere til selskapene. Vi valgte å gå i forhandlinger med Peab fordi vi anser selskapet som en langsiktig, solid og industriell eier som kan tilføre organisasjonen kapasitet og kompetanse, sier styreleder Stein Jaran Fredriksen i TVE og TVU. Ledende ansatte i TVE vil fortsatt inneha en minoritetsaksjepost. Kjetil Runningen vil fortsette som daglig leder i TVE, og ledergruppen vil bestå i dagens form. Gjennomføringen av kjøpet er avhengig av godkjennelse av Konkurransetilsynet. Peabnytt 5

6 Peab med nye strategier Peabs visjon er å være Nordens samfunnsbygger. Men hvordan når vi dit og hva må vi gjøre for å komme dit? Her forteller representanter fra Peabs ledergruppe om hvordan vi ska bli Nordens samfunnsbygger. Her presenteres tre av de seks konsernstrategiene, de tre andre kommer i neste Peab-nytt. Tekst og foto: Audun Andreassen Hvorfor er det viktig for Peab å synes og høres? - Peab skal vokse på det nordiske markedet og ta posisjonen som Nordens samfunnsbygger. Nå er det på tide å kommunisere denne strategien og sy sammen våre nordiske markeder. For å kunne vokse må vi oppfattes som pålitelig og attraktiv for våre kunder, potensielle nye medarbeidere og hos alle de som jobber hos oss i dag. Vi ønsker å bli flinkere til å fortelle om alt vi gjør, og derfor går vi ut og kommuniserer budskapet bredt i hele Norden. Hva er målet med denne nordiske kampanjen? - Målet er å ta posisjonen som Nordens samfunnsbygger og skape et etterlatt inntrykk om at vi oppfattes som en pålitelig aktør og en attraktiv arbeidsgiver. Line Fredriksen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Synes og høres i Norden Peab har nylig lansert sin første nordiske profilkampanje. Vi har vært synlige i rikspresse, på utendørsreklame og på internett i både Norge, Sverige og Finland med identisk budskap og utforming. Hva er fordelene med en slik satsing? - For å synes må du bli omtalt. Både kunder, familie, venner, naboer og andre bekjente oppfatter at Peab er synlige og satser offensivt. Kanskje blir de positivt overrasket over hva Peab har bygget og utviklet. Dette er med på å skape intern stolthet. Det vil igjen medføre engasjement og vilje til å gjøre en enda bedre jobb. Jeg tror at en slik kampanje får mange synergieffekter og skaper utvikling i Peab. 6 Peabnytt

7 Hvordan påvirker kommunikasjonen Peabs medarbeidere, forretning og lønnsomhet? - Det skaper en intern stolthet som vi tror omsettes til at vi blir glade for å jobbe i Peab. Det kan vi igjen måle i Handslaget, vår medarbeiderundersøkelse. Engasjement og motivasjon vil også bidra til større innsats og bedre lønnsomhet. Alt henger sammen, og det å bli lagt merke til på denne måten bidrar til positiv merkevarebygging, bedre omdømme og økt kjennskap. Bengt Qvillberg, fungerende adm dir i Peab Norge. Investere i lønnsom tilvekst Morten Stjern, direktør for virksomhetsutvilking og HR. Kostnadseffektiv virksomhet i alle deler av organisasjonen Hva mener vi med kostnadseffektiv virksomhet i alle deler av organisasjonen? - Det handler om å gjøre de riktige tingene på en måte som gagner alle ledd i prosessen. Vi har så mange deler i en byggeprosess og vi trenger å finne metoder for å håndtere dem bedre. Selvfølgelig handler det også om å ivareta kundene og deres interesser. Kan du gi noen eksempler på hva vi gjør eller hva vi bør gjøre for å få en kostnadseffektiv virksomhet? Det kan for eksempel handle om å utvikle et felles arbeidssett gjennom effektive innkjøp med tydelige rutiner hvor vi kjøper materialer gjennom våre konsernavtaler. Det er vesentlig at vi har en velfungerende logistikk der vi får inn materialer i rett tid og på rett sted, samt at vi har en bra planlegging i produksjonen. Et bra lederskap, det å ta ansvar for sin del, jobbe sammen om felles mål og ha det gøy på jobben er andre viktige fremgangsfaktorer. Hva er gevinstene ved en kostnadseffektiv organisasjon? Vi får flere prosjekter og blir en mer attraktiv arbeidsgiver. En kostnadseffektiv virksomhet er en forutsetning for å nå visjonen. Men samtidig er det viktig å forstå at alle strategier i forretningsplanen henger sammen. Forutsetningen for å lykkes er at vi gjør dette i fellesskap. Hva mener vi med å investere i lønnsom tilvekst? - Alt fra å investere i tomter der vi kan bygge i egenregi til å gjennomføre oppkjøp som kompletterer og forsterker vårt konsern. Dette er eksempler på investeringer som skal skape lønnsomhet og tilvekst i et lengre perspektiv. I et kortere perspektiv handler det om løpende investeringer. Kan du gi eksempler på hvordan og hvorfor Peab skal vokse i Norden? -Vi skal vokse både organisk og gjennom oppkjøp. De landene vi er til stede i gir løfter om en relativt god markedstilvekst de kommende årene. Gjennom å tilføre virksomhet som vi velger med omhu og som vi ser forsterker vår posisjon i utvalgte markeder, kan vi også lettere vokse organisk i Norge, Sverige og Finland. Hvordan kan våre produksjonsmedarbeidere bidra til lønnsom tilvekst? - Det som skjer ute i produksjonen er hele grunnfjellet i vår virksomhet. Her handler det mye om å ha høy produktivitet i prosjektene. Å jobbe på kundenes premisser og levere hvert eneste prosjekt på best mulig måte skaper lønnsom tilvekst. Hva er gevinstene ved å investere i lønnsom tilvekst i Norden? - Hvis Peab skal vokse og bli Nordens samfunnsbygger må vi definitivt være lønnsomme. Peabs seks konsernstrategier - Kostnadseffektiv virksomhet - Investere i lønnsom tilvekst i Norden - Synes og høres i Norden - Foregangsselskap i langsiktig samfunnsbygging - Styrke og utvikle Peabs kunderelasjoner - Beste arbeidsplassen i Norden Hvilke tre budskap vil du at medarbeiderne skal ha med seg for lettere å kunne bidra til en kostnadseffektiv virksomhet? - Lytte til kundenes forventninger - Ivareta forutsetningene for hele prosjektet - Ta ansvar for at din del i kjeden blir så bra som mulig Peabnytt 7

8 Petter Moe ny adm dir i Peab Norge fra januar: - Jeg liker å jobbe med mennesker Petter Moe (50) er ansatt som ny adm dir i Peab Norge. Vår nye sjef er åpen og direkte, og han liker å jobbe med mennesker. Han betegner sin lederstil som inkluderende. Tekst: Line Fredriksen Foto: Audun Andreassen - Jeg gleder meg til å bli en del av Peab Norge og bli kjent med alle menneskene her. Jeg vet at det er mange kompetente medarbeidere i Peab som har høyt engasjement og yrkesstolthet. Det er et godt utgangspunkt, sier Petter Moe. Petter har vært i bransjen lenge og syns han er heldig som får være med på å påvirke et selskap for fremtiden. Han er resultatorientert, og liker å se at de grepene som tas medfører resultater. Det er spesielt tilfredsstillende dersom man kan bidra til at medarbeidere trives og fungerer bedre. - Vi er alle ulike og unike. Noen medarbeidere er selvgående, andre må i større grad ledes. Allikevel er det også viktig at alle medarbeiderne tar ansvar for egen situasjon og er med på å skape en sunn bedriftskultur i Peab, understreker Petter. - Det blir interessant å være med på å utvikle organisasjonen og menneskene, sier Petter, som erkjenner at han vil få en travel hverdag i Kvalitet, sikkerhet og etikk Vi må relativt raskt ta tak i strategisk kritiske områder for å utvikle oss trinnvis i riktig retning og for å nå de strategiske målene vi nå har satt. Peabs visjon er jo at vi skal bli Nordens samfunnsbygger, så det er store oppgaver som ligger foran oss. Han ser på jobben som adm dir i Peab Norge som et langsiktig prosjekt. - I første omgang er nok 3-5 år et realistisk perspektiv for å se resultater. I den situasjonen Peab Norge nå befinner seg, anser han det som kritisk å jobbe planmessig med kvalitet, sikkerhet og etikk. - Dette er helt klart områder vi må være gode på. Vi må styrke og sikre vårt omdømme, ikke minst ved å ha kontroll på disse områdene. Det er flott at Peab har hatt verdi- og etikksamlinger for alle medarbeiderne. - I tillegg ønsker jeg at Peab Norge aktivt bidrar til å utvikle ett helhetlig nordisk Peab konsern, og også aktivt utnytter de muligheter som ligger i dette. Sporty og idrettsinteressert Petter er ikke en person som slapper av så mye på sofaen. Han er mer enn gjennomsnittlig idrettsinteressert, og har bakgrunn fra friidrett og langrenn. På greit nasjonalt nivå, sier han selv. Men idrettsstipend på Universitetet i Wyoming i USA indikerer vel at det er en sprek sjef som kommer. Han har også vært spinninginstruktør. - Jeg holder formen ved like, men noen aktiv konkurransedeltaker er jeg ikke lenger. Prøver å trene noen ganger i uken, tar gjerne en spinningtime, en sykkeltur eller en skitur. Jeg er jo blitt 50 år, og jeg føler meg bedre ved å holde et visst aktivitetsnivå, smiler Petter, som bærer preg av å være veltrent. 8 Peabnytt

9 Ny adm dir: Petter Moe overtar som ny adm dir i Peab Norge fra 4. januar Lang bransjeerfaring Han har lang og relevant bransjeerfaring og kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling og strategi i NCC. Petter har sittet i ledergruppen i NCC siden 2002, og vært ansatt i selskapet siden Av utdanning er han sivilingeniør fra Universitetet i Wyoming i USA, hvor han var ferdig i Han jobbet som planlegger, anleggsleder og prosjektleder i Selmer i perioden , før han tiltrådte som regionsdirektør for Anlegg Øst i NCC i Denne stillingen hadde han i halvannet år før han ble landsdekkende Anleggsdirektør for NCC i Norge, en rolle han hadde inntil han ble direktør for forretningsutvikling og strategi i Cola, ketchup og kaffe Hva er viktig for deg når du ikke er på jobb? -Vet du hva, jeg har noen hang ups, ler han. Jeg må være sikker på at det er cola, ketchup og melk i kjøleskapet. Jeg er litt for glad i kaffe, og det må være melk i kaffen. Jeg er opptatt av mat også, og liker å lage god mat. Tror jeg er best på orientalsk mat, men lager egentlig alt. Likevel, jeg har en forkjærlighet for chili, hvitløk og koriander. Det må jo være litt smak, medgir den matinteresserte sjefen, som forteller at han er mer glad i øl enn vin, og at han en periode også har jobbet som servitør. I tillegg innrømmer han at han er ganske huslig. - Jeg tenner lys, rydder og vasker. Det er kanskje ikke så mange i denne bransjen som snakker om slike sider, men da er det altså sagt, smiler Petter, og lurer litt på om han har fortalt for mye I tillegg trives han godt både ved sjøen og på fjellet, både med familie og venner. Han er skilt og har to tenåringsdøtre. Når han nå går inn i juleferien blir det god tid til å lage mat, tenne lys og drive med fysiske aktiviteter. Etter nyttår er han imidlertid på plass for fullt på Peabs kontor. - Jeg gleder meg til å se dere den 4. januar og det blir garantert et spennende 2011, avslutter Petter Moe. Ønsker Petter Moe velkommen - Jeg er glad for at Petter Moe nå vil tiltre som adm dir i Peab Norge, sier styreleder i Peab Norge og viseadm dir i Peab AB Jan Johansson. - Han kan vise til veldig gode resultater fra sitt arbeid i NCC, han har bred bransjeerfaring og gode lederegenskaper. Han vil helt sikkert tilføre nyttig kompetanse og bidra til vekst og utvikling i Peab Norge, sier Jan Johansson. - Jeg vil samtidig få takke Stein Eriksen for den flotte innsatsen han har lagt ned som leder for Peab Norge. Det har vært en krevende periode, og Stein forlater nå et selskap på vei opp, sier Jan Johansson. Peabnytt 9

10 Godt jobbet: Thorbjørn Eng, Stein Olav Haugen, Jens Stoltenberg og Morten Karlsen under åpningen av sykkelbroen 10 Peabnytt på Lysaker.

11 Statsministreren åpnet sykkelbroen på Lysaker Statsminister Jens Stoltenberg var den første som syklet over den nye sykkelbroen ved Lysaker da den ble åpnet i oktober. Tekst Line Fredriksen Foto: Audun Andreassen Peab Anlegg fikk storfint besøk da Statsministeren valgte å foreta den offisielle åpningen av sykkelbroen på Lysaker. Nå blir forholdene for gående og syklende fra Bærum til Oslo og omvendt bedre. - Det er sikkert ganske mange som lurer på hvorfor en statsminister åpner en liten sykkelbro. Men årsaken er veldig enkel; jeg er veldig for sykkelbroer og sykkelveier, sa statsminister Jens Stoltenberg etter han som førstemann syklet over den 170 meter lange sykkelbroen fra Bærum-siden over til Oslo. Stoltenberg lovet at satsingen på sykkelfremkommelighet her i landet skal bli vesentlig bedre i fremtiden. - Sykling er bra for miljøet, det blir mindre forurensing av det, det er bra for bilistene og ikke minst, det er bra for folkehelsen, sa Stoltenberg. Dressen var byttet ut med sykkelbekledning og sykkelhjelmen var selvfølgelig trygt plassert på hodet da statssjefen trillet gjennom snoren og markerte åpningen av Frank Sætrang broen. Broen er oppkalt etter mannen som drev den legendariske sportsbutikken på Lysaker. Stoltenberg innrømmet at han ikke sykler så mye som statsminister, så han satte pris på å få sykle fram og tilbake til sentrum i forbindelse med åpningen. - Det er fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål. Men dette er noe vi satser på, sa statsministeren før han satte seg på sykkelen og tråkket videre fra Peabs flotte byggverk på Lysaker. - Det er klart det er hyggelig å få besøk av Statsministeren og hilse på ham, sa anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Sammen med Stein Olav Haugen og Morten Karlsen var han godt synlig i Peab-jakke på åpningen. - Det har vært et fint prosjekt for oss både når det gjelder kvalitet og lønnsomhet, sa Thorbjørn Eng, mens han beundret betongarbeidet på den nye sykkelbroen. Stor interesse: Et stort pressekorps hadde møtt opp for å se og høre statsministeren åpne den nye sykkelbroen på Lysaker. Og statsministeren hadde tid til alle. Peabnytt 11

12 Raaen rehabiliterer Sentrum skole i Horten Tekst: Line Fredriksen Ill.: Kr & B Arkitekter Raaen Entreprenør har fått i oppdrag av Horten kommune å rehabilitere Sentrum skole I Horten. Skolen vil stå ferdig til skolestart Selv om ikke lokal tilhørighet var et kriterium i utvelgelsen, var det ingen av de fem andre interessentene som kunne matche Raaens score. Det er hyggelig at vi vant denne jobben på de rene kriteriene pris, prosjektorganisasjon og soliditet. Det viser at vi er konkurransedyktige, sier daglig leder i Raaen Entreprenør, Petter Kveil. Totalentreprisen som Raaen skal utføre på Sentrum skole i samarbeid med Senter-bygg er fordelt på kvm rehabilitering av eksisterende skole fra 1923, både utvendig og inne samt bygging av et mellombygg på 1500 kvm som skal binde eksisterende gymsal og svømmehall sammen. Sistnevnte rehabiliterte Raaen Entreprenør i fjor. etter nyttår. Nybygget vil starte opp til våren når snø, tele og vinterproblemer har gitt seg. Tormod Hem blir Raaens prosjektleder og arkitekt er Kristiansen & Bernhard Arkitekter. Oppstart av prosjektering startet i slutten av oktober, men selve rehabiliteringen av den nåværende bygningsmassen starter - Denne bestillingen var viktig for oss nå i inngangen Verneverdig til barnehage: en ny vinter Waldemars og er med på å styrke oss som selskap og arbeidsplass. barnehage Vi trygger flytter jobbene inn til i spesielle de 65 medarbeiderne vi har i dag, sier Petter Kveil. verneverdige lokaler på og Grünerløkka. 12 Peabnytt

13 Årets julegave til Velkommen til Øvre Ullern: Paul Solbakken og Geir Skoglund ønsker kundene velkommen til overtakelse Kreftforeningen av nye leiligheter. Julegave: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mottar julegaven fra fungerende adm dir i Peab, Bengt Qvillberg. Tekst og foto: Line Fredriksen Peab har i år valgt å gi julegaver til ideelle organisasjoner. For Peab Norges del falt valget på Kreftforeningen. Bengt Qvillberg, fungerende adm dir i Peab Norge, overrakte nylig Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel en gavesjekk på kr under et møte på Vardesenteret. - Det er naturlig for oss å gi årets julegave fra Peab Norge til Kreftforeningen, sa Bengt Qvillberg. - Vi har hatt et spennende og givende samarbeid med dere gjennom bygging av Sykehotellet og Vardesenteret på Radiumhospitalet. Dere jobber for et viktig formål og kreft er et tema som berører oss alle, sa Bengt Qvillberg til Anne Lise Ryel. Peab har også tidligere støttet Kreftforeningen og Vardesenteret med midler som er brukt til innredning av rom ved Vardesenteret. Vardesenterets undervisnings- og kursrom har navnet Peabrommet. - Peab ønsker å være et selskap som fremstår som en samfunnsbygger både i Sverige, Finland og Norge. Å støtte opp under Kreftforeningens viktige virksomhet i Norge med en gave nå til jul, kjennes derfor både riktig og fint, sier Bengt Qvillberg. Anne Lise Ryel takket Peab for den store pengegaven og benyttet samtidig anledningen til å takke Peab for godt samarbeid under prosjekteringen og byggingen av Vardesenteret. Erfaringene som ble gjort under dette prosjektet vil komme godt med når Kreftforeningen går videre med nye slike prosjekter andre steder i landet, fremholdt hun. Peabs julegave går til videre utvikling av Vardesenteret og de tjenestene senteret tilbyr. I tillegg har alle Peabs medarbeidere mulighet til å gi sin Peab-julegave til Kreftforeningen. Peabnytt 13

14 Nye prosjekter Ny Peab-kontrakt i Pilestredet Nye oppdrag for NSP Peab er blitt tildelt kontrakten fra Statsbygg for K 203 Bygningsmessige arbeider for Høyskolen i Oslo beliggende i Pilestredet 32. Entreprisen omfatter oppføring av nybygg på ca 6500 m2 og total rehabilitering av eksisterende bygg på ca m2. Råbygget for nybygget oppføres i plasstøpt konstruksjon. Entreprisen inneholder alle innvendige bygningsmessige arbeider for både nybygget og det rehabiliterte bygget. K 203 inneholder også de samlede riggytelser for gjennomføringen av byggeprosjektet. Kontraktssummen er ca MNOK 139 inkl mva. Arbeidene starter omgående og skal ferdigstilles våren Thomas Kristiansen er prosjektleder for Peab og arkitekt er Lund & Slaatto AS. Bygningene skal gi Høyskolen i Oslo mulighet for å samle sykepleierutdanningen på ett sted i nærheten av Høyskolens øvrige aktiviteter i Oslo. Tidligere i år ble entreprise K 204 Fasade på samme prosjektet tildelt Peab og disse arbeidene settes i gang i disse dager. - Når vi nå har vunnet frem i konkurransen om K 203, i tillegg til at vi allerede har K 204 i samme prosjektet, vil Peab være med på å realisere et samfunnsmessig viktig byggeprosjekt i Oslo. Vi er godt fornøyde med at vi kan være en viktig deltaker i gjennomføringen av dette betydningsfulle og synlige prosjektet, sier distriktssjef Roger Nygård i region Næring og Rehab. Ny ambulansestasjon i Nordreisa Bjørn Bygg har fått i oppdrag å oppføre ny og bygge om eksisterende ambulansestasjon i Nordreisa. Tirb Eiendom er oppdragsgiver. Kontraktssummen er 3,8 MNOK, og arbeidene starter umiddelbart. Ambulansestasjonen forventes ferdig i februar Kulturbarnehage i Tromsø Bjørn Bygg har inngått kontrakt med Kulturbarnehagen i Tromsø om utbygging og renovering av barnehagen. Kontraktssummen er på 5,9 MNOK. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS (NSP) har vunnet flere anbud i høst. I samarbeid med Kynningsrud Fundamentering er NSP i full gang med boring og montasje av stålkjerner fra flåte. NSPs andel av prosjektet er på rundt 8 MNOK. - Linesøybrua i Nord-Trøndelag er et komplisert prosjekt som har blitt forsinket i flere år på grunn av diskusjoner mellom Statens Vegvesen og Mesta om løsninger, sier daglig leder i NSP Ketil Westeren. På Os sjøfront utenfor Bergen skal NSP utføre flere tusen meter med stålrørspeling og stag fra flåte, samt stålkjernepeling på land, for Veidekke. Arbeidene pågår fra medio oktober, og kontraktssummen er på rundt 7 MNOK. Samtidig er NSP i full gang med siste fase på E18 Havnelageret i Oslo. - Dette er en av de største fundamenteringsentreprisene noensinne i Norge, forteller Ketil. Kontrakten har, for NSP, en verdi på omkring 110 MNOK. I tillegg ble det i høst også klart at NSP skal utføre stålkjernepeler og RD-peler på Jekta Storsenter i Tromsø. Oppdragsgiver er Consto, og kontrakten har en verdi på 17,2 MNOK. NSP leverer og rammer også omkring 8000 meter betongpeler i forbindelse med Peabs boligprosjekt på Sollistrand i Horten. Oppdraget startet 1. november, og skal stå ferdig i mai Peabnytt

15 Anlegg bygger broer Nytt handelssenter for Bjørn Bygg Peab Anlegg har sikret seg flere nye oppdrag. Trysil I Trysil skal det utføres infrastruktur tilknyttet Peabs hotellprosjekt, Mountain Lodge Trysil. Kontraktssummen er ca 10,5 MNOK, og prosjektleder er Morten Sjøli. Byggetid ca 6 mnd. Vestfold Etter et vellykket bruprosjekt for Statens vegvesen i Vestfold for tre år siden, har Peab igjen blitt valgt til å bygge to bruer for samme oppdragsgiver. Prosjektet har en kontraktssum på omkring 2 MNOK, og byggetiden er 3 mnd. Prosjektleder er Trond Jarle Elvestad. - Det er gledelig å se at vi får oppdrag på bakgrunn av tidligere jobber. Dette er nok en bekreftelse på at våre håndverkere gjør en fantastisk jobb, sier distriktssjef Ivar Roland. Sørum På oppdrag fra Sørum kommune skal Peab Anlegg bygge Hammaeren bru. Kontraktssummen er 7,8 MNOK. Arbeidene starter i oktober, og vil være ferdig om ca 8 mnd. Prosjektleder er Stein Olav Haugen. Skedsmo Skedsmo kommune har gitt Peab Anlegg i oppdrag å bygge ny bru. Kontraktssummen er på 4,4 MNOK, og arbeidene starter umiddelbart. Brua skal være ferdig om ca 9 mnd. Prosjektleder er Stein Olav Haugen. Bjørn Bygg AS har skrevet kontrakt med Prospekt Eiendom AS og H. Blix Eiendom AS på ombygging og utvidelse av nytt handelssenter på Fuglenes i Hammerfest. Bygget blir på totalt ca 5000m2 og vil romme ny butikk for Rema 1000 og Euronics, i tillegg til et lekeland og bowlinghall. Inngangspartiet blir i glass og resten av bygget bygges med Paroc-elementer. Bjørn Bygg står for arkitektonisk uttrykk. Kontraktssummen er på 35 millioner kroner. - Det er bra at vi får opp aktivitetsnivået i Hammerfest, da markedet en periode har vært rolig. Vi ser nå positivt på fremtidsutsiktene i Hammerfest og gleder oss til å sette i gang med kjøpesenteret, sier distriktssjef Per Ivar Rasmussen i Bjørn Bygg. Betongarbeidene starter opp i januar 2011, og handelssenteret skal stå ferdig sommeren Infrajobber til Anlegg Peab Anlegg har fått to nye infraoppdrag. Det ene er en ny holdeplass på Ekebergbanen, nærmere bestemt på Ljabru. Dette er det første prosjektet i en rekke av flere, idet hele denne banen skal renovereres. Kontraktssum er på 3,7 mill eks mva, og prosjektleder er Petter Kristiansen. Prosjektet starter umiddelbart,og skal i hovedsak ferdigstilles til jul. Den andre kontrakten er for Jernbaneverket, og er renovering av den gamle togstrekningen mellom Asker og Sandvika. 17 km nye kabelkanaler og renovering av stikkrenner - drensledninger inngår i kontrakten. Kontraktssum er 27 mill eks mva, og prosjektleder er Petter Kristiansen. Prosjektet startet medio november, og skal ferdigstilles senhøsten I tråd med vår satsing på jernbane, t-bane og trikk, har vi kontrahert to nye kontrakter i dette segmentet, noe vi er veldig fornøyde med, sier distriktssjef Ivar Roland i Anlegg. Prosjektleder Petter Kristiansen i Anlegg. Peabnytt 15

16 Nye prosjekter Peab bygger Skullerud Torg Klubbhus i nord Peab har fått i oppdrag å bygge 135 leiligheter på Skullerud Torg i Oslo. Prosjektet består av to byggetrinn med 82 leiligheter i første trinn som omfatter bygg B og C, og 53 leiligheter som omfatter bygg A. Det er nå solgt tilstrekkelig til at byggeprosessen kan starte i januar. Beregnet ferdigstillelse er vår/sommer 2012 for alle leilighetene. Kontraktssummen er på 140 MNOK og byggherre er Olaf Helsets vei 1. - Skullerud Torg er et leilighetsprosjekt for de som har krav til standard og innhold, og samtidig setter pris på praktiske løsninger, sier regionsdirektør i Bolig Entreprenør Geir Skoglund. - Olaf Helsets vei 1 er en ny byggherre for Peab, men det har vært en fin prosess fra vi leverte anbudet til kontrakten ble signert, så det lover godt for det videre samarbeidet, sier Geir Skoglund. I 1. etasje på bygg A mot torget blir det to mindre næringsseksjoner som er tenkt benyttet til kaffebar, grønnsakshandler, kiosk eller tilsvarende. Det er ønskelig å skape et hyggelig torg for beboerne og den omkringliggende bebyggelsen. Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger. Bomiljøet blir ofte best når det er en blanding av folk i alle aldre og livsfaser. Derfor har prosjektert en fornuftig miks av leilighetsstørrelser fordelt på 2-, 3-, og 4-roms leiligheter og det vil passe for en bred målgruppe. Alle leilighetene får egen romslig balkong eller uteplass med utgang fra doble dører i stuen. Balkongene får skyvbart sjalusi. Fra parkeringsanlegget blir det heis til alle leilighetsetasjene. Espen Tønsberg blir Peabs prosjektleder på Skullerud Torg. Bjørn Bygg har skrevet kontrakt med BUL Eiendom AS om utbygging av barnehage og flerbrukshus i Bossekop i Alta. Bygget skal huse ny barnehage med 70 plasser, utleiearealer til kontor og næring, garderobeanlegg og øvrige fasiliteter relatert til idrett. I tillegg vil det komme kultursal og kontorlokaler for Bossekops ungdomslag. - Vi er svært glade for denne kontrakten. Den er viktig for å sikre sysselsetting og omsetning i distriktet inn i 2011, sier distriktssjef Per Ivar Rasmussen. - Prosjektet har sitt utgangspunkt i et tomtekjøp som Peab Bolig gjorde på Breverudmyra for tre år siden. Det var BUL som solgte tomta til Peab, og vi fikk da god kontakt med idrettslaget. Vi har samarbeidet tett med BUL om utviklingen av prosjektet. Det har vært utfordrende å få til dette, og derfor er det særdeles gledelig at vi nå kommer i gang, avslutter Rasmussen. Bygget er på ca 2500 kvadratmeter, og kontraktssummen er 37,5 MNOK. Byggearbeidene er i gang og det er avtalt deloverlevering av barnehagen Hele prosjektet overleveres Anlegg bygger bru i Buskerud Anlegg har signert en ny kontrakt med Statens Vegvesen Region Sør. Oppdraget går ut på bygging av ny Horga bru ved Prestfoss i Buskerud. Kontraktssummen er på ,- eks mva og arbeidene starter rett etter nyttår. Brua skal være ferdig medio september Arbeidene består hovedsakelig i betongarbeider med ny bru, støttemurer, samt arbeider med tilstøtende vei. Eksisterende bru skal rives, forteller distriktssjef Ulf Myhra i Peab Anlegg, som setter pris på et nytt oppdrag for Statens Vegvesen. Det blir behov for 3-4 mann til betongarbeidene og Peabs prosjektleder er Per Tore Ask. 16 Peabnytt

17 Peab bygger hotell på Fornebu Peab Næring har fått i oppdrag av Stor-Oslo Prosjekt å bygge Scandic Hotell Fornebu. Byggherre er IT Fornebu AS og Utstillingsplassen Eiendom AS. Arkitek er Narud Stokke Wiig. Hotellet består av en garasjekjeller over to plan, samt seks plan over bakken. Hotellet inneholder konferansesal, 336 rom og suiter, spa og en energisentral for Fortum. Samlet areal er ca m². Kjelleren plasstøpes, mens over bakken benyttes prefab. Prosjektleder for Peab er Benny Lindahl. Oppstart desember 2010 og ferdigstillelse august Peabnytt 17

18 Nytt system for tidregistrering Implementeringen av tidregistreringssystemet PeabTid i den norske virksomheten går som planlagt og pilotbrukere går i gang med test på nyåret. Av Jan Erlend Innselset PeabTid er utviklet av Peab i Sverige og brukes som tidregistreringssystem både for produksjonsarbeidere og funksjonærer. - Dette webbaserte verktøyet vil erstatte timelister, lønnsrapport og kjøregodtgjørelsesskjema som i dag leveres til lønningsavdeling på papir, forteller prosjektleder Jan Erlend Innselset. Nå skal timene føres på web og sendes ved hjelp av ett enkelt klikk. På veien til lønnssystemet går timene innom overordnet sjef som attesterer. Pilotprosjekt En testgruppe bestående av personer fra ulike selskaper i Peab starter testingen allerede på nyåret. Deretter vil systemet suksessivt rulles ut i hele den norske virksomheten utover året, både til funksjonærer og produksjonsarbeidere. Produksjonsarbeiderne vil få tilgang til systemet via sin Peab IT-konto (IT for alle). Grundig opplæring Planen for utrulling er ennå ikke fastsatt, men alle vil få informasjon og opplæring i god tid før systemet tas i bruk. Nå jobbes det med å oversette innholdet til norsk, tilpassing til norske lønnsregler, utarbeidelse av opplæringsprogram, samt integrasjoner mot andre systemer GPI og Basen Personal - Vi planlegger også å implementere andre systemer fra Peab i Sverige i den norske virksomheten. Først ut er personalsystemet GPI og ledelsesverktøyet Basen Personal, avslutter Jan Erlend. 18 Peabnytt

19 Anlegg tilpasser organisasjonen til ny forretningsplan Tekst: Line Fredriksen Foto: Øyvind Thorstad Bø Anleggs nye forretningsplan og mål for de kommende årene har medført behov for organisasjonsmessige endringer. Fra 1. januar opprettes tre distrikter for å kunne ivareta de ulike anleggsmarkedene. - Vi skal bli en betydelig anleggsaktør i det norske markedet, og dermed må organisasjonen være best mulig rustet for å kunne innfri målsetningen, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Målet med organisasjonsendringene er å ivareta forretningsplanens hovedpunkter. Basert på planen er følgende fokusområder sentrale for Anlegg i de nærmeste årene: Sterke i Lokalmarkedet Intern virksomhet Drift og vedlikehold av veier og gater Fornyelse og vedlikehold av bane Infravirksomhet Store prosjekter Vekst i Norge Anleggsvirksomheten i Østlandsområdet vil således bestå av tre distrikter: Store prosjekter og intern virksomhet Distriktssjef: Øyvind Trydal I dette distriktet inngår i tillegg til store prosjekter også anleggs interne virksomhet, som skal ledes av Ulf Myhra. Målet med intern virksomhet er å utvikle dette segmentet til å bli et selvstendig og sterkt distrikt. Lokalt marked, drift og vedlikehold vei Distriktssjef: Tor Oskar Rydheim Distriktet skal i første rekke ivareta det lokale markedet. Drift og vedlikehold av veier og gater i Norge vil med Lars Petter Lie som prosjektleder også inngå i dette distriktet. Lokalt marked, fornyelse og vedlikehold jernbane Distriktssjef: Ivar Roland Distriktet ivaretar som i dag det lokale markedet. Fornyelse og vedlikehold av bane i Norge vil med Petter Kristiansen som prosjektleder også inngå i dette distriktet. Johan Hansson skal ha ansvaret for å utvikle infravirksomheten i Norge. Når det gjelder dette segmentet som omfatter nybygging av vei og bane, er dette en satsning som har et noe lengre perspektiv. Vi har et mål om ha virksomhet innen dette segmentet i løpet av Det opprettes ikke et eget distrikt for denne virksomheten, men ressurser vil bli hentet fra de tre etablerte distriktene og Peabs anleggsvirksomhet i Sverige. I tillegg skal Johan bidra til å utvikle virksomheten utover dagens geografiske virksomhetsområde. - Med den nye organisasjonsmodellen er vi klare til å ta steget videre og vi har nå god og relevant kompetanse innenfor våre satsingsområder, sier Thorbjørn Eng. Peabnytt 19

20 Målet er et To ganger i året gjennomfører Peab Ledelsens HMS-gjennomgang. Målet er at prosjektene skal få et HMS-løft. Tekst: Line Fredriksen Foto: Bård Dybsjord Både regionsdirektør, distriktssjef, prosjektleder, HMS-leder og verneombud på bygge- og anleggsplassene skal delta. - Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder holdninger og atferd til HMS og gjennomgangene er en del av forbedringsarbeidet, forteller HMS-leder i Peab Bård Dybsjord. - Godt HMS-arbeid i form av orden og ryddighet er lønnsomt for prosjektene. Lav H-verdi og lavt sykefravær vektlegges i stadig større grad i bransjen, sier Bård. Ved gjennomgangen om høsten er det f.eks. viktig å se på varme- og vinterforberedelser. I en hektisk hverdag er det lett å bli blind i HMS-arbeidet. Ledelsens HMSgjennomgang skal være en påminnelse om at HMS-arbeidet er viktig, den skal verifisere status i prosjektet og være et bidrag til prosjektenes systematiske HMS-arbeid. HMS-basen skal brukes til registrering av farlig forhold, farlig handling, nestenulykker og skader. Basen skal være til hjelp i det forebyggende HMS-arbeidet på prosjektene. Hver uke skal minimum de to viktigste RUH ene (rapporterte uønskede hendelser) registreres. - Det er viktig å registrere alle personskader. Også de som ikke medfører fravær. Ikke registrering av skader kan medføre tap av forsikring i forbindelse med senskader og arbeidsuførhet for den enkelte arbeider, understreker Bård, som har lang erfaring med HMS-arbeid og vet hva som gir resultater. 20 Peabnytt

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Konsernrapport vår 2014

Konsernrapport vår 2014 Konsernrapport vår 2014 2013 ble et særdeles aktivt år for Bakkegruppen AS og i særdeleshet underkonsernet Bakke AS. Inntak av nye tomter for fremtidige egenregiprosjekter har vært høyt prioritert, og

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007 Estatia Resort AS Presentasjon september 2007 Trendanalyser viser at opplevelsesøkonomien vil bli større enn service sektoren som igjen er større enn den industrielle sektor Future Consumer Tendencies

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

MILJØHUSET GK; BREEAM NOR

MILJØHUSET GK; BREEAM NOR ; BREEAM NOR Stor-Oslo Eiendom Uavhengig aktør med fokus på kontor og bolig i Oslo-regionen Uavhengig partnereiet eiendomsutvikler med fokus på Stor-Oslo regionen. Primærkompetanse på bolig og kontoreiendom

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS 1 Fakta om Skanska i Norge Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap,

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Ratos kapitalmarkedsdag

Ratos kapitalmarkedsdag Ratos kapitalmarkedsdag Jan Jahren, Administrerende direktør 12.03.15 Agenda Historien om HENT Økonomi Geografisk utbredelse Produktområder Byggemarkedet Forretningsfilosofi og organisering HMS Bilder

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35 Peabnytt Nr. 1 2011 15. årgang Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8 Nordens beste arbeidsplass Side 20 Sammen om et sikkert Peab Side 35 Leder Den viktige sikkerheten Å ivareta sikkerheten

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon Sandvedmarka 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Sandvedmarka! På jakt etter en praktisk og lettstelt leilighet nær sentrum og park? Da må du se nærmere på

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Energivennlige eneboliger

Energivennlige eneboliger TØNSBERG BASBERGRØNNINGEN VEST - C2 Energivennlige eneboliger 2 Basbergrønningen Vest, C2 PARK OG LEKEPLASS Bo i attraktive omgivelser Nærhet til skoler, turområder og Vestfolds beste strender Basbergrønningen

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Service Gjennom egen serviceavdeling håndterer vi en rekke ulike serviceoppdrag innenfor butikk, bolig eller næringsbygg

Service Gjennom egen serviceavdeling håndterer vi en rekke ulike serviceoppdrag innenfor butikk, bolig eller næringsbygg Hvem er vi Butikk Byggmester Neteland AS er en av Norges ledende entreprenørbedrifter innen bygging, montering og utvikling av butikker. Dette gjennom et omfattende drift og serviceapparat Entreprise Byggmester

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene SNART 100 ÅR PÅ VEI MOT 100 ÅR Med et raskt blikk tilbake, og tydelig fokus fremover, ser vi at jubileumsåret 2013 ikke er så

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer