Håndbok for Lagledere 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Lagledere 2009/2010"

Transkript

1 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0

2 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp... 5 Cuper... 5 Beach håndball... 5 Dugnader... 5 Loddsalg... 6 Økonomi... 6 Lagbygging... 6 Sesongavslutning... 7 Yngre Lag... 7 Eldre Lag... 7 Spillerutvikling... 7 Håndballskole... 7 Leveregler... 9 Hovedmål og prinsipper... 9 Delmål for de enkelte nivå... 9 Miljø og trygghet... 9 Alderstrinnet 7 8 år (barn) Alderstrinnet 9 11år Alderstrinnet år Alderstrinnet år Alderstrinnet Senior Rekruttering Trenerutvikling Dommerutvikling Premiering Skrimlag sesongen Side 2

3 Lagleders oppgaver Lagleder skal sørge for praktisk tilrettelegging for laget og bidra med å utvikle et godt sosialt miljø i laget (spillere) og rundt laget (foreldre/foresatte), samt holde god kontakt mellom laget og Håndballstyret. Administrativt Opprette og ajourholde laglister (mal finnes på Sørge for at alle nye spillere fyller ut innmeldingskjema (mal finnes på skjema sendes kasserer). Påse at lisenspliktige spillere har betalt (liste hentes ut fra klubbsiden, se for bestemmelser rundt lisens og forsikring). Distribuere treningstider til spillere, gi beskjed ved endringer, etc. Distribuere kamplister og kjørelister (tid, sted, oppmøtetid, etc.) Sørge for at laget har nødvendig sportsmateriell - Drakter og vester: arves i størst mulig grad, nye bestilles hos materialforvalter - Førstehjelpsutstyr: bag bestilles hos materialforvalter, påfyll av isposer/tape fås hos materialforvalter, påfyll av plaster osv. hos Apotek 1 Mynten - Ball og shorts, samt tape for trening er spillers eget ansvar (Håndballgruppa har avtale med G sport Knutsen hvor vi får 20% på utstyr) Delta på lagledermøtene som Håndballstyret avholder og gi relevant informasjon videre til laget. I tillegg distribuere all relevant informasjon som Håndballstyret sender ut elektronisk. Sørge for at laget har representanter i Arrangementsgruppa og Loppekomiteen, hvis ikke vil disse oppgavene være lagleders ansvar. Holde lagets side på klubbsiden oppdatert. Skjema for tillatelse til å publisere bilder finnes på Håndballgruppas hjemmeside. Sosialt miljø Sammen med trener passe på at alle spillere har det bra både på trening og kamp, Side 3

4 samt under alle sammenkomster i regi av Håndballgruppa. Søke å organisere sosiale aktiviteter for laget utenfor eller i forbindelse med trening. Sørge for at laget deltar på sosiale tiltak i regi av Ungdomsgruppa, gjelder fom 13 års laget. Søke å skape god kontakt mellom laget og foreldrene, og oppmuntre foreldre til å bli med å heie på kamper (se foreldrevettregler på oppslagstavla i Skrimhallen). Arrangere foreldremøter. Sammen med trener arrangere spillermøter og avholde spillersamtaler fom 13 års laget. Løse eventuelle problemer i laget, be Håndballstyret om hjelp hvis nødvendig. Trening Være med på trening i den grad det er nødvendig for å holde kontakt med spillere, trener og foreldre. Kamper Før kamp Påse at alle deltagere er orientert om kampen Sørge for at nødvendig materiell er med på kamp Fylle ut kamprapport og levere sekretæriat Sørge for at spillerne har fjernet smykker og hårpynt, hårspenner er tapet Ta vare på smykker og andre verdisaker Sammen med trener oppmuntre til innsats Under kamp Være støtte og positiv motivator på benken for spillere og trener Sammen med trener sørge for fordeling av spilletid (se leveregler) Side 4

5 Etter kamp Sammen med trener snakke om kampen Påse at alt og alle kommer vel hjem Sørge for vask av drakter Cuper Sammen med trener velge egnede cuper for laget (se for godkjente cuper). Sørge for påmelding og innbetaling av cupene (Klubben dekker påmeldingsavgift, mens laget/spiller må selv dekke deltagerkort. Det er opp til det enkelte lag hvordan deltagerutgiften for lagledelsen dekkes inn, enten ved å splitte kostnadene på spillerne, bruke lagskasse eller at de voksne dekker utgiften selv). Sende søknadsskjema til Region Sør hvis deltagelse i utlandet (se for skjema). Sørge for sosialt og praktisk arrangement for laget rundt deltagelsen. Håndballgruppa har hver vår en fellescup som avslutning på sesongen, Styret vil gi beskjed om hviken cup i god tid. Håndballgruppa er samarbeidspartner med Vestfossen og bidrar som medarrangør under Vestfossen Cup i april. Det er også tradisjon for lag fom 12 år å melde seg på Peter Wessel Cup i Larvik på ettervinteren, Lagleder må sjekke påmeldingsfrist i god tid. Beach håndball Sammen med trener vurdere å melde opp lag i Beach, gjelder fom 12 års laget (se for info). Frist for påmelding vil bli informert av Styret sammen med oppmelding til neste års håndballsesong. De siste par år har noen årslag deltatt på turneringen Beach by Runar i Sandefjord som går første helg i august, se Dugnader Ansvar for lagets forpliktelse overfor Håndballgruppa ved å fordele dugnader. Side 5

6 Håndballgruppa har 2 store dugnader ila. sesongen, Skrimloppa som avholdes i oktober og Jazzfestivalen i juli. I tillegg drives det Ullmax salg hele året (se info på Alle foreldre inkludert trenere og lagledere er forpliktet til å delta på dugnadene. Hvert lag har også ansvar for inngang/sekretæriat/kiosk under hjemmekamper, i snitt 2 ganger før og etter jul (se arrangementansvar på hjemmesiden). Alle årslag har mulighet til å arrangere mindre dugnader hvor inntekten går direkte til eget lag. Loddsalg Ansvar for lagets forpliktelse overfor Håndballgruppa ved å fordele lodd. Håndballgruppa har årlig følgende loddsalg: Basarbøker ifm. Skrimloppa, ansvar: yngre lag tom 12 års laget Håndballforbundets skrapelodd, ansvar: fom 13 års laget tom Damelagene Som klubb er vi forpliktet til å selge Håndballforbundets skapelodd (se Håndballotteriet Loddene selges i oktober/november. Skinkelotteri, ansvar: fom 12 årslaget tom 18 års laget Håndballgruppas eget lotteri, loddene selges i mars/april. Økonomi Opprette og forvalte lagskonto Lage enkle budsjett og regnskap for cuper og andre innkjøp til laget Innsyn i regnskapet må gis til de som måtte ønske det Lagbygging For å motivere til samhold og lagbygging på tvers av lagene vil følgende årlige arrangementer bli forsøkt avholdt: Skrim Høstcup, første helgen i høstferien. 12 års laget vil være ansvarlige for arrangementet og 10 års laget vil ha ansvaret for kiosk. Arrangementsgruppa vil være behjelpelig med tilrettelegging. Felles treningsøkt, en kveld eller helg når det passer mot kampprogram. Damelagene Side 6

7 gjester 14/15/16 årslaget. 16 årslaget gjester 11 års laget, 15 årslaget gjester 10 års laget, 14 års laget gjester 9 års laget. Sportslig utvalg vil være behjelpelig med tilrettelegging. Sesongavslutning Felles avslutning avholdes i slutten av april i Skrimhallen. Styret kjøper inn premier, alle tom 12 års laget får individuelle pokaler. Fom 13 årslaget premieres 3 spillere i kategoriene: årets spiller, innsats og fremgang. Lagleder sammen med trener er ansvarlig for å nominere og beslutte hvem som skal tildeles disse prisene (se premiering side 12). 13 års laget har ansvar for arrangementet og 11 års laget har ansvar for kaker til avslutnigen. Lagleder er ansvarlig for å fordele oppgavene i laget. Yngre Lag Sørge for å melde opp lag til aktivitetsturneringer og minihåndballturneringer (se Sørge for å tilrettelegge arrangementene på hjemmebane i samarbeid med Arrangementsgruppa. Eldre Lag Sørge for å melde opp lag til Regionserie, SørNorge serie og cup, samt Beach Håndballserie (se for meny). Tidsfrist vil bli informert av Styret for felles oppmelding. Spillerutvikling Fra 13 årslaget kan lagledelsen nominere enkeltspillere til spillerutvikling. Lagledelsen må selv sjekke frister for påmelding (se Håndballskole Sammen med spillere/foreldre se på muligheten for deltagelse. Både Larvik og Drammen Håndballskole i juni har vært besøkt av Skrimspillere. Sjekk påmeldingsfrist i god tid, det er rift om plassene. Alle deltagere Side 7

8 må dekke avgiften selv. Side 8

9 Leveregler Hovedmål og prinsipper Skrim skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball - de som vil bli håndballspillere - de som vil ha håndball som mosjonsaktivitet I de yngste klassene skal det satses på bredde I de eldre klassene skal det satses på bredde og elite Årsklassene skal holdes samlet, spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper. Delmål for de enkelte nivå Damer: 1. div og 3 div Herrer: 3. div J 18: (minimum) Ett lag krets og region (to årsklasser som en spillergruppe) J 15 16: (minimum) Ett lag krets og region (to årsklasser som en spillergruppe) J 11 14: To lag krets (i hver årsklasse) Barn: Aktivitetsturneringer lek med ball/idrettsglede Miljø og trygghet Vi skal legge vekt på å skape et godt miljø som gir spillere og foreldre: Trygghet og tilhørighet Trivsel, motivasjon og engasjement For Skrim håndball er det en prioritert aktivitet og delta i Ungdomsgruppa for å skape et godt miljø. Ved kollisjon i mellom trening og Ungdomsgruppa skal sistnevnte prioriteres. - Ungdomsgruppa er et tiltak som går på tvers av grenene i Skrim. - Ta gjerne med en venn/veninne. Side 9

10 Alderstrinnet 7 8 år (barn) Satse på bredde, samhold og lagånd Lek og treningspreget aktivitet Trening og konkurranser skal følge NIF bestemmelser om barneidrett Treningsgruppen kan være opp til 30 spillere Venner og skolekamerater skal så langt som mulig spille på samme lag Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper (aktivitets kamper/trening) Det skal tilstrebes at alle spillere får mest mulig lik spilletid Alderstrinnet 9 11år Satse på bredde, samhold og lagånd Trening og konkurranser skal følge NIF bestemmelser om barneidrett 8 12 spillere pr. lag i aktivitetsserien, flere lag kan meldes opp avhengig av antall spillere i gruppen. Treningsgruppen kan være opp til 30 spillere Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper Det skal tilstrebes at alle spillere får mest mulig lik spilletid Max. 12 spillere bør delta på en kamp Lag med flere enn 12 spillere må sørge for rullering fra kamp til kamp To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder En trener som bør/kan rekrutteres i foreldregruppen. Kan rekrutteres fra spiller fra eldre lag, men det skal da i tillegg være en voksen leder som følger laget under trening og kamper Trener bør gjennomføre kurs i regi av klubb og region (Aktivitetslederkurs/Trener 1) for trening av barn 9 tom 11 Side 10

11 Alderstrinnet år Satse på bredde, samhold og lagånd To lag i regionserien Spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper 8 12 spillere pr. lag Treningsgruppen kan være opp til 30 spillere inndelt i to lag/treningsgrupper Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper Det skal tilstrebes at alle spillere får mest mulig lik spilletid Max. 12 spillere bør delta på en kamp Lag med flere enn 12 spillere må sørge for rullering fra kamp til kamp To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder To trenere som bør/kan rekrutteres i foreldregruppen. Kan rekrutteres fra spiller fra eldre lag, men det skal da i tillegg være en voksen leder som følger laget under trening og kamper. Trenere bør ha Trener 2 kompetanse eller tilsvarende Alderstrinnet år Et 1. lag som deltar i regionsserie (minimum)et lag som deltar i krets serie Ha kvalifiserte spillere til region/sone samlinger Kriterier for inndeling: - treningsoppmøte og innsats - eget ønske - ferdigheter (individuelle og lag/sosialt) Uttak til kamper og spilletid skal i prinsippet fordeles likt, men laget kan toppes etter følgende kriterier: - generell innsats og vilje (grunnlag for å bygge opp treningskultur) - dyktighet - deltagelse treninger Side 11

12 Alle som tas ut skal spille Enkeltspillere på kl 15 kan delta i kl 16, enkeltspillere kl 16 kan delta i divisjonsspill Kamper på høyere nivå; ved kampkollisjoner skal spiller delta på det lag de aldersmessig hører til unntatt de spillere som har inngått en spillekontrakt Alle spillere som tas ut til kvalifisering til og/eller kamper i regionsserien/soneserie skal spille, men spilletid kan variere To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder Trenere bør ha Trener 2 utdannelse eller tilsvarende Alderstrinnet Senior Et lag i 1.divisjon for Damer Et 2.lag som deltar på tilpasset nivå (3. divisjon) Et lag i 3.divisjon for Herrer I dameklassen, delta i Norgesmesterskap Trener er ansvarlig for uttak av spillere. For damer 1 skal det etableres en spillerstall, hvor de uttatte spillerne skal ha spillekontrakt. Spillere kan hentes inn eller taes ut av spillerstallen basert på trenerens evaluering. Spillere i spillerstallen kan delta i andre aktiviteter (andre lag, turneringer etc.) etter avtale med trener. De som ikke kommer med i spillerstallen skal ha mulighet til å kvalifisere seg gjennom spill på damer 2. Grunnlag for spilleuttak er: - ferdigheter - innsats på trening - fremmøte på trening, trener skal føre liste over oppmøte. Spilletid kan variere To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder En hovedtrener og en hjelpetrener Trenerne skal/bør ha Trener 2 kompetanse eller tilsvarende Trenerne skal/kan inngå i et trenerteam sammen med trenerne på juniornivå Side 12

13 Rekruttering Skrim skal være en attraktiv klubb for spillere. Før skolestart skal det gjennomføres skolerekruttering. Spillere fra 15 og 16 års laget deltar 3 ganger på Skrim Allidrett ila. sesongen. Spillere tom 15 år som kommer fra andre klubber skal behandles på lik linje med alle andre. F.o.m. 16 års klasse kan klubben forespørre talentfulle spillere i klubber i nærområdet om overgang. Slike forespørsler skal skje iht. retningslinjer fra NHF og tas opp i styret før man forespør. Klubb og spiller skal skriftlig varsles. Trenerutvikling Skrim skal oppmuntre og legge til rette for trenerutvikling/utdanning. Legge opp til aktiviteter i klubben for trenerutvikling som gjenspeiles i en årsplan. Dette kan organiseres som 1 3 interne trenersamlinger pr. halvår. Dommerutvikling Skrim skal oppmuntre og legge til rette for rekruttering av dommere. Legge opp til aktiviteter i klubben for dommerrekruttering som gjenspeiles i en årsplan. Dette kan organiseres som orienteringer for lag i aktuell aldersgruppe i forbindelse med trening. Premiering Skrim skal oppmuntre til både dyktighet, innsats og fremgang. Hvert lag skal derfor sette opp tre premier for: - dyktighet - innsats - fremgang Trenere og lagledere vurderer spillergruppen i fellesskap og premiene tildeles på sesongavslutning. Side 13

14 Skrimlag sesongen Årslag G00 01/02/03 G98 G99 Deltagelse Miniturnering Aktivitetsturnering Aktivitetsturnering J02/03 Miniturnering J01 J00 J99 J98 J97 J96 J95 J94 J93 J91 D1 D2 Miniturnering Miniturnering Aktivitetsturnering Aktvitetsturnering 2 lag Regionserie, ingen nivådeling 1 lag Regionserie, nivå A J12 1 lag Regionserie, nivå A J13 1 lag Regionserie, nivå A J14 1 lag Regionserie, nivå B J14 1 lag Regionserie, nivå A J15 1 lag Regionserie, nivå B J16 1 lag Regionserie, nivå A J16 1 lag Sør Norge Serie 1 lag SPAR serie 1. divisjon 2. divisjon Se for liste over støtteapparat og treningstider. Side 14

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Handlingsplan for ETF Håndball

Handlingsplan for ETF Håndball FORSLAG TIL Handlingsplan for ETF Håndball Sesongene 2018 2020 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 2 VISJON...2 3 RASJONELLE LØFTER...2 4 OVERORDNEDE MÅL...2 5 SUKSESSKRITERIER...3 6 GRUNNLEGGENDE VERDIER...3

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2018/19 2019/20 2020/21 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål senior, junior og barn

Detaljer

Sportslig plan Sømna IL fotball

Sportslig plan Sømna IL fotball Sportslig plan Sømna IL fotball 2018-2020 1) Introduksjon 2) Hovedmål - flest mulig lengst mulig 3) Delmål A. Avdelingen B. Utøver C. Trenere D. Foreldrene E. Dommere F. Ledere G. Skadeforebygging 4) Organisering

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag Vedtatt i styret for OIL Håndball 3. April 2017 Revidert 10. September 2018 Fair-play Begeistring Innsatsvilje Respekt Hovedmål; Bredde

Detaljer

Velkommen som. Lagleder. Gulset IF Håndball

Velkommen som. Lagleder. Gulset IF Håndball Velkommen som Lagleder Gulset IF Håndball Revidert 14.02.2018 2 Innhold 1. Velkommen... 3 2. Laglederens rolle... 3 3. Endring av trener/lagleder... 4 4. Medlemslister... 5 Nye spillere... 5 Nyoppstartede

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Velkommen til infomøte

Velkommen til infomøte Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Velkommen til infomøte 1 1 Agenda Spilltilbudet for sesongen 18/19 Info om enkelte spilltilbud

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Håndbok for Kjelsås Håndball - sport

Håndbok for Kjelsås Håndball - sport Håndbok for Kjelsås Håndball - sport Utvikling og mestring, trening og spille kamper, vinne og tape, være del av et lag og en klubb det er det viktigste i Kjelsås Håndball! Hvilke regler og rutiner klubben

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og Oppdatert oktober 2013 August Vaktlister høst Håndballskolen Politiattester Vaktlister for arrangement settes opp og distribueres til alle lag i god tid før første arrangement Tifdfeste oppstart, markedsføre

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

HEI HÅNDBALL. Sportslig rammeplan

HEI HÅNDBALL. Sportslig rammeplan HEI HÅNDBALL Sportslig rammeplan 2018 Hei Håndball har som motto at «håndball skal være gøy!» Vi ønsker å beholde flest mulig, lengst mulig - men vi skal også ha som mål å bli best mulig. Hei følger naturlig

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2017

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2017 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2017 Besluttes årlig møte februar 2017 Innhold Innledning... 3 Visjon... 3 Løfter... 3 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 4 Organisasjon... 4 Sportslig...

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Revisjon pr

Revisjon pr Revisjon pr. 15.02.2017 1 Revisjon pr. 15.02.2017 2 Innhold Formål:... 3 Delmål og strategier for Askøy håndballklubb:... 4 Delmål sesongen 2017-2018:... 4 Strategier:... 4 Våre suksesskriterier:... 5

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE INSTRUKS FOR LAGLEDELSE Versjon 1.2 1 BAKGRUNN RIHK verdsetter lagledelse høyt og uten lagledelse ingen lag! Foreldrene i laget må ta rollene i lagledelsen foreldrene er klubbens viktigste ressurs Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Vikersund IF. Fotballgruppa. Sportsplan

Vikersund IF. Fotballgruppa. Sportsplan Vikersund IF Fotballgruppa Sportsplan 2019-2020 Fotball Skaper engasjement - hele livet Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 VISJON 3 HOVEDMÅL 3 Hvordan 3 FORVENTNINGER TIL TRENER/LAGLEDER

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer