Urædd håndball. Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Urædd håndball. Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen"

Transkript

1 Urædd håndball Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen

2 Innhold: 1. Innledning 2. Visjon og verdier 3. Målsettinger 4. Retningslinjer for håndballaktivitetene 5. Holdninger og miljø 6. Rekruttering 7. Spillerutvikling 8. Teknikkmerke 9. Trenere 10. Dommere 11. Funksjonsbeskrivelser Trener Oppmann Foreldrekontakt Sekretariat Dommerkontakt Materialforvalter Utdanningspådriver Opprettet 23. februar 2010 og godkjent av styret 15. september 2011 Framlagt på trenermøte 3. oktober

3 1. Innledning Sportsplanen synliggjør Urædd håndballs målsetting og utvikling. Planen skal være et verktøy og hjelpemiddel for de personer som er involvert i klubbens sportslige arbeid. Planen skal sikre at det jobbes mot klubbens definerte målsettinger og at spillere sikres nødvendig utvikling og progresjon. Videre gir planen føringer og retningslinjer for klubbens arbeid med miljø og holdninger. Ved krenkelser av planens retningslinjer kan styret ta saken opp til vurdering, og i nødvendige tilfeller foreta forføyning. I planen opereres det med kortsiktige og langsiktige mål. Kortsiktige mål har en tidsramme på 1-2 år, og langsiktige mål 3-4 år. Planen skal revideres minst hvert 2. år. 2. Visjon og verdier Vår visjon er: Her utfordrer vi hele junioravdelingen til å komme med en visjon for Urædd håndball Våre verdier er: Utvikling - som menneske og lagspiller Respekt for med- og motspillere, ledere og dommere Ærlighet overfor lover, regler og spillets normer Demokrati løsninger vi er enige om Det gode miljø hvor vi alle trives 3. Målsettinger Urædd håndballs overordnede målsetting er å legge til rette for en håndball som ivaretar en satsning på bredde og topp. Urædd Håndball skal være Telemarks ledende håndballklubb. Vi skal gi et tilbud til alle barn, ungdom og voksne som ønsker å være en del av klubben. Vi skal skape et godt, inkluderende, utviklende og sportslig miljø. Vi skal utvikle spillere med individuelle og kollektive ferdigheter. Urædd Håndball skal samarbeide med andre idretter og klubber om treningstider og kamper, slik at barn og ungdom kan drive med flere idretter. Videre skal vi ha god kontakt med andre håndballklubber i distriktet for felles tiltak og mulig samarbeid om trenere eller lag på enkelte alderstrinn. Det at alle kan føle tilhørighet til klubben er viktig. Vi skal tilby håndball under trygge rammer, og være en positiv faktor i barn og unges oppvekst og skape et inkluderende miljø hvor hver enkelt skal ivaretas. Barnehåndball er i Urædd håndball definert som alderstrinnet 7-10 år og ungdomshåndball er definert som alderstrinnet år. Urædd håndball er drevet på frivillig basis, og foreldres deltagelse og involvering er av største viktighet for klubbarbeidet. Foreldre skal oppmuntres og motiveres til å ta del i klubbens 3

4 aktiviteter, slik at det sportslige tilbudet og ambisjoner kan opprettholdes. Målsettinger for barne- og ungdomsavdelingen. Kortsiktige mål: Legge grunnlag for en stabil og god rekruttering Øke med et lag pr. sesong Stimulere spillere til økt teknisk trening Langsiktige mål: Framskaffe spillere med gode tekniske og taktiske ferdigheter. Stille lag i alle aldersklasser. Lagene skal hevde seg i toppen i sine klasser. Det være seg Regionsserie, Sør- Norgeserien og landsdekkende serier som Bring og Spar. 4. Retningslinjer og bestemmelser for håndballaktivitetene Overordnede bestemmelser for klubbens håndballaktivitet er Norges idrettsforbunds bestemmelser, les her. Bestemmelser for spillere og lag opp til 12 år, les her. 5. Holdninger og miljø Urædd håndball står for et inkluderende og åpent miljø, hvor trivsel og samhold står i fokus. Foreldre og spillere skal oppleve klubben som positiv og utviklende, hvor barn og unge skal gis trygge oppvekstvilkår. Viktige aspekter i forhold til hva en forventer av klubbens medlemmer. Spillere, trenere og ledere skal utøve god sportsånd og fair play når de representerer klubben. Det vil si, vise respekt for hverandre, motstandere og dommere. Alle medlemmer og foreldre skal representere klubben på en verdig måte. Ved kamparrangement og reise til og fra kamparrangementer er all bruk av rusmidler forbudt. Doping er ikke forenelig med Urædd håndballs verdier. Bruk av dopingmidler er uakseptabelt. Styre, trenere og spillere skal være med på å legge forholdene til rette for å skape en god treningskultur i klubben. Alle medlemmer skal bidra med positive holdninger for å skape et godt miljø i klubben. Mobbing og trakassering er uakseptabelt. Seksuell trakassering og overgrep er omfattet av særskilte retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Les retningslinjene her. Det skal arrangeres sesongavslutninger, sosiale/ faglige sammenkomster, samt andre arrangementer som bidrar til et godt og utviklende miljø. Alle skal føle seg hjemme i trening og kamp. Lag fra års alder bør delta i cuper utenlands en gang per sesong. Det skal være et spillerråd for ungdomshåndballen, bestående av en spiller fra hvert lag. 4

5 6. Rekruttering Rekrutteringsarbeidet er klubbens viktigste aktivitet. For å sikre tilvekst, skal det jobbes målrettet med rekruttering. Målet for rekrutteringsarbeidet er kunne stille nok spillere til å ha lag i alle aldersbestemte klasser. Dette skal sikre god tilvekst til klubbens seniorlag. Rekrutteringsarbeidet skal gjøres via faste aktiviteter som: Idrettsskole for barn i aldersgruppen 5-6 år Årlig håndballskole i samarbeid med Region sør. Søkes avholdt i vinterferie og høstferie. Skolebesøk på barneskoler/infoskriv i forkant av hver sesong. Samarbeid med skolene i vårt nedslagsområde. Fremme streethåndball som et verktøy i skolene og gata. Stand i byen på nattåpent og andre arrangement, ekstra innsats ved sesongstart. Samarbeid med andre klubber om å stille lag i årskull med lav deltagelse. 7. Spillerutvikling Barn og ungdom skal gis et sportslig tilbud tilpasset de enkelte alderstrinn. Sportsplanen angir under dette avsnittet ferdighetsmål for de enkelte alderstrinnene. Dette gjøres for å sikre at hver enkelt spiller oppnår størst mulig følelse av mestring og nødvendig utvikling. I tillegg er det av viktighet at spillerne får trent opp gode tekniske og taktiske ferdigheter. Klubbens trenere skal legge opp treningene slik at de møter målet om klubbens vedtatte spillerutvikling. I anledning at klubben tilbyr idrettsskole for barn i alderen 5-6 år, synliggjøres også denne aldersgruppen i sportsplanen. 5-6 år Aktivitet Mål Skal være lek og lystbetont, og inneholde variasjon i aktivitetene Stimulere barns utvikling, motoriske ferdigheter og grunnleggende bevegelser 5

6 7-8 år Mål: Teknikk Taktikk Psykisk Fysisk Generelt Angrep Forsvar Kontring Returfase Målvakt Verdier Sosialt Mentalt Her skal spillerne få utvikle kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Det skal være lekbetonte øvelser hvor teknikken bakes inn i ulike balleker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. Tohåndsmottak brysthøyde, sirkelkast og piskekast høy arm, grunnskudd, ballsprett med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp i skuddet. Kan prøve ut hoppskudd og finte. Spillerne skal utvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, ofte gjennom lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk Grunnstilling, sidelengs forflytning. Rullere på å stå i mål, alle bør prøve. Spillerne skal delta i miniturneringer. En innføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres i minihåndball. Forstå forskjell på angrep og forsvar. Jobbe med å spille gode pasninger til primært nærmeste spiller. Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet. Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Litteraturforslag: Kjappfot 6

7 9-10 år Mål: Teknikk Taktikk Psykisk Fysisk Generelt Angrep Forsvar Kontring Returfase Målvakt Verdier Sosialt Mentalt Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Det skal fortsatt være lekbetonte øvelser hvor teknikken bakes inn i ulike ball leker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå, men også mer håndballspesifikke øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart, mottak fra siden, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy arm, grunnskudd, hoppskudd, nærskudd, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp i skuddet. Tobeinsfinte, pasningsfinte og skuddfinte, vending, ryggsperre. Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte og takle. Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger. Lære seg å løpe hurtig hjem i forsvar. Grunnstilling, forflytning, plassering, utfall oppe og nede. Flest mulig bør prøve å stå i mål. Spillerne skal delta i aktivitetsturneringer. En videreføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse. Spillerne skal få prøve ut forskjellige spilleplasser. Kjenne til de ulike spillerposisjonene og sonene som banen er delt inn i. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Lage frikast i forsvar. Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play. Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball. Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene. Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker 7

8 11-12 år Mål: Teknikk Taktikk Psykisk Generelt Angrep Forsvar Kontring Returfase Målvakt Verdier Sosialt Mentalt Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Mer håndballspesifikke øvelser, men fortsatt innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart, mottak fra siden i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra bakken og prøve ut ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp i skuddet. Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter, prøve ut andre finter, videreutvikle vendinger ryggsperre, innspillsteknikk. Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og noen lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse. Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger, men prøve ut langpasninger. Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Prøve å lage brudd. Grunnstilling, fotarbeid, plassering, utfall oppe, nede og i mellomhøyde. Prøve ut nærskuddsteknikk. Sette hurtig i gang langpasning. Spillerne skal delta i aktivitetsserien og regionsserien. Bli trygg på de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse. La spillerne fortsatt få prøve ut forskjellige spillerplasser, men begynne å spesialisere noe i forhold til spillerposisjon. Kjenne til de ulike spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, prøve ut overgangsspill Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Prøve ut å spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar. Prøve ut offensivt forsvar. Prøve ut på enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser. Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play. Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball. Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Fysisk Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og lekøvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene. Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker 8

9 13-14 år Mål: Teknikk Taktikk Psykisk Fysisk Generelt Angrep Forsvar Kontring Returfase Målvakt Verdier Sosialt Mentalt Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. Tohåndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, prøve ut skru og lobb, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet. Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter begge veier overslagsfinte og prøve ut andre finter og jobbe spesifikt med sine gode finter. Vendinger, ryggsperre, frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom fotarbeid og forsvarsøvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere. Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen. Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd. Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk, utfall nede, mellomhøyde og oppe, hurtige langpasninger. Spillerne skal delta i regionsserien og Sør Norge cupen og minst to cuper. Beherske de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres. Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom og vurdere. Kunne spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Jobbe videre med en offensiv forsvarsformasjon. Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser. Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play. Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball. Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og spesifikke øvelser. Skadeforebyggende trening Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og/eller i forkant eller etterkant av håndballøkta 9

10 15-16 år Mål: Teknikk Taktikk Psykisk Generelt Angrep Forsvar Kontring Returfase Målvakt Verdier Sosialt Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, videreutvikle skru og lobb, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet i. Kunne finte begge veier, og jobbe spesifikt med sine gode finter, frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk. Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom fotarbeid og forsvarsøvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere, feie, slide, presse ballbaner, vokte, snappe, styre. Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen. Bølgekontring. Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd. Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk. Sørge for å tilegne seg teknikk slik at en kan redde alle typer skudd. Fokus på blikkontakt med ball, se på ballen i alle situasjoner. Langskudd: følge ballen med blikket hele vegen inn til redning. Kantskudd/ nærskudd: kun se på ballen/ hånden som holder ballen. Målvakts rolle i laget: krav til hvilke skudd målvakt bør ta og kan ta. Krav til fysikk, hurtighet og spenst. Matchvinnertype. Spillerne skal delta i regionsserien og Sør Norge cupen og minst to cuper(en i Norden). Beherske de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres. Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Kunne spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Kunne en offensiv forsvarsformasjon. Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser, og noen spillemønster. Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play. Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball. 10

11 Mentalt Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og spesifikke øvelser. Skadeforebyggende trening Fysisk Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og i forkant eller etterkant av håndballøkta. Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker, Neptun, Skadefri.no. 8. Teknikkmerke Teknikkmerkeprøvene er tatt inn i planen for å brukes som en målparameter på den tekniske utviklingen for barne- og ungdomsspillerne. Målet er å motivere spillere til mer individuell teknisk trening, og å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. I merkeprøvene er det lagt vekt på å få med sentrale teknikker fra håndballspillet. Disse teknikkene er så viktige å beherske, at de uansett bør prioriteres i håndballtreninga. Enkle regler. Reglene for prøvene er enkle både å forstå, lede og kontrollere. Her finnes ingen skjønnsmessig vurdering, alle resultater er målbare, og merketakerne er ikke prisgitt medspillernes prestasjoner. Derfor får alle merketakerne de samme utfordringene. Teknikkmerket i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen. Det er ingen aldersgrense på de ulike merkene, og kravene er de samme for begge kjønn. Merketakeren kan avlegge prøvene til hvilken grad som helst, uten først å ha avlagt prøvene til lavere grad. Gjennomføring. Merketakeren kan avlegge en og en prøve. Det er ingen begrensning i antall forsøk på hver prøve. Det skal være minst en kontrollør til stede når prøvene avlegges. Denne må kunne prøvene og kjenne merkekravene. Til prøvene benyttes den type ball som merketakeren bruker i konkurransesammenheng. Barn på 9 og 10 år bruker miniball (ball 2) eller myk håndball av samme størrelse. Barn under 9 år bruker mikroball (ball 1) eller myk håndball av samme størrelse. Alle spillere skal gis anledning til å gjennomføre merkekravene minst en gang per sesong. Øvelsene til teknikkmerkene finner du her 9. Trenere Kompetente trenere er en forutsetning for klubbens sportslige utvikling, og det er et mål at klubbens trenere skal ha trenerutdanning. Er det trenere som ikke har dette, skal klubben legge til rette for at trenerutdanning kan gjennomføres. Det forventes at klubbens trenere opparbeider faglig kompetanse. Trenere som har ansvar for lag inntil 11 år, bør ha gjennomført trener 1-kurs. Trenere som har ansvar for lag fra 12 år og oppover, bør ha gjennomført trener 2-kurs. Utover det treningsfaglige, er trenere rollemodeller. Det forventes at trenere er sitt ansvar bevisst i forhold til å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. Sportsplanen skal gi trenere nødvendig innsikt og rettledning som skal sikre kontinuitet i klubbens treningsarbeid. Trenerforum skal etableres, slik at klubbens trenere skal ha et samlingspunkt for utvikling og samarbeid. 11

12 10. Dommere Klubben skal stille det antall dommere som antall påmeldte lag krever, i hht. til Regionens krav. Dommere rekrutteres som kampledere til aktivitetsturneringer fra fylte 15 år. Eldre spillere som trapper ned forsøkes motivert for dommergjerningen. 11. Funksjonsbeskrivelser Trener: Har hovedansvar for laget. Trener skal forberede og gjennomføre treninger, samt lede laget i kamper og cuper. Videre skal treneren sørge for at treningene blir gjennomført på en variert og god måte, slik at målet om spillerutvikling ivaretas. Kamper skal gjennomføres etter fair play prinsippet, slik at en representerer klubben på en god måte. Det er viktig at trener også fremstår som en god rollefigur for spillerne både på og utenfor banen. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen, og rette seg etter denne Oppmann: Skal sammen med juniorstyret og trener være ansvarlig for den administrative aktiviteten rundt laget. Videre skal oppmann være ansvarlig for å fremskaffe foreldrekontakt (dette kan gjøres på foreldremøte) og bør stille opp på alle lagets aktiviteter. Oppmann skal også sørge for at navnlister for sitt lag til enhver tid er oppdatert. Foreldrekontakt: Skal være med å tilrettelegge for lagets sportslige - og sosiale aktiviteter, samt sørge for å få forståelse blant foreldrene for den jobben klubben gjør. Som foreldrekontakt har en også oppgaver som for eksempel å distribuere ut lodd til lagene og følge opp kontingenter og treningsavgifter. Foreldrekontakten deltar på klubbens foreldremøter. Sekretariat: Skal bemannes av to personer, tidtaker og sekretær, som må være fylt 16 år. Møter til kamp i god tid før kampstart, min. 30 minutter. Har ansvar for å frembringe kamprapport, klokke, timeoutkort, fløyte, skrivesaker og papir kampreglement, bord og to stoler. Etter kamp skal begge skrive under på kamprapport og ringe inn resultat til tlf: Rydde bort utstyr og sende kamprapport og dommerregning til Region Sør Pb Strømsø, 3003 Drammen. For øvrig, se Sekretær- og tidtagerhefte Dommerkontakt: Skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og Region Sør. Dommerkontakt skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og ordinære kamper. Videre skal dommerkontakt melde på dommere for kommende sesong (før 1. april), og begynne arbeidet med påfølgende sesong i god tid (februar/mars). Dommerkontakten påser at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr. Materialforvalter: Skal ha oversikt over klubbens utstyr som drakter, baller, forbruksmateriell o.l. Materialforvalter skal, i samarbeid med styret, stå for innkjøp av nødvendig utstyr. Videre er materialforvalter ansvarlig for å få ut materiell til lagene. Det er viktig at materialforvalter har god dialog med utstyrsleverandør, slik at utarbeiding av materiellbudsjett kan gjøres. 12

13 Utdanningspådriver: Skal sørge for å motivere trenere og ledere. Samarbeide med Regionen og være kreativ i forhold til å arrangere interne trenerkurs. 13

Versjon: 0.1 Dato: 14.01.2014 Skrevet av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine, Gro Olaussen og Hans Jacob Kåberg

Versjon: 0.1 Dato: 14.01.2014 Skrevet av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine, Gro Olaussen og Hans Jacob Kåberg Alta IF Handball Sportsplan Versjon: 0.1 Dato: 14.01.2014 Skrevet av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine, Gro Olaussen og Hans Jacob Kåberg Innholdsfortegnelse DETTE DOKUMENTETS REVISJONSLISTE... 3 1. FORORD...

Detaljer

Sportsplan NHIL Håndball. Sesongen 2016/2017

Sportsplan NHIL Håndball. Sesongen 2016/2017 Sportsplan NHIL Håndball Sesongen 2016/2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 2. Hovedmål NHIL Side 3 3. Sportslig mål damelaget Side 3 4. Sportslig mål aldersbestemte lag Side 3 5. Rammebetingelser

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL L I BØNES VI HAR EN PLAN! Kjære Bønes medspiller, Det er med glede vi nå kan presentere sportslig plan for håndballgruppen i Bønes. Planen er ment å være et

Detaljer

Versjon: 0.6 Dato: Skrevet opprinnelig av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine og Hans Jacob Kåberg

Versjon: 0.6 Dato: Skrevet opprinnelig av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine og Hans Jacob Kåberg Alta IF Handball Sportsplan Versjon: 0.6 Dato: 21.03.2017 Skrevet opprinnelig av: Jan Eilif Wisløff, Trine Gleine og Hans Jacob Kåberg Innhold DETTE DOKUMENTETS REVISJONSLISTE... 3 1. FORORD... 4 2. MÅL...

Detaljer

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen.

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen. Teknikkmerke Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene

Detaljer

Teknikkmerket i håndball

Teknikkmerket i håndball Teknikkmerket i håndball Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no Versjon 1.1 http://www.hk-trogstad.no 1 Versjon 1... 1 1 Forord... 4 1.1 Hensikten med sportsplan... 4 1.2 Holdninger, motivasjon og miljø... 4 Holdninger overfor medspillere... 5 Holdninger overfor motspillere...

Detaljer

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR årsklassen. Utover disse følger klubben utviklingsprogrammet Neptun som er utarbeidet av Norges Håndballforbund. I Neptun bygger treningen i de forskjellige årsklasser

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97

Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97 Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97 Plan levert av: Magne Harald Jakobsen Trener NIF Jenter 1997 Utkast 1, 16.november 2010 Oppgave: Hovedansvar for tirsdagstreninger i Bjørnholthallen. Legge opp

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon SUNDE HÅNDBALL ønsker alle håndballspillere i Sunde IL velkommen til Teknikkmerkedag i Kvernevikhallen onsdag 15 april fra klokken 17:30 til 20:30. Det vil bli 4 ulike øvelser for rødt merke og 7 ulike

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Teknikkmerker: Rødt teknikkmerke. Prøve 1: Stussing

Teknikkmerker: Rødt teknikkmerke. Prøve 1: Stussing Teknikkmerker: Gjennomføring Merketakeren kan avlegge en og en prøve. Det er ingen begrensning i antall forsøk på hver prøve. Det skal være minst en kontrollør til stede når prøvene avlegges. Denne må

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Hana Håndball skal gjennom sterke engasjementer vokse og bli en av de ledende avdelingene i Hana IL. Hvordan skal vi klare det? Arbeide mot de yngste

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Innhold Trenermanual Jenter og Gutter 6 til 8 år Jenter og Gutter 9 og 10 år Jenter og Gutter 11 og 12 år Jenter og Gutter 13 og 14

Detaljer

Utviklingsplan før 10 år

Utviklingsplan før 10 år UTVIKLINGSPLAN FOR SPILLERE OG TRENERE I GRAABEIN HÅNDBALL J2000 Utviklingsplan før 10 år Tør å stå i mål Hender opp Møte ballen Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene Jobbe sidelengs med hender

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball Målsetting & Rød tråd Hinna Håndball Innhold: Trenermanual Jenter 7 & 8 år Jenter 9 & 10 år Jenter 11 & 12 år Jenter 13 & 14 år Jenter 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vurderingsskjema jenter 13 &

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSPLAN. Nordreisa IL Håndball

SPORTSPLAN. Nordreisa IL Håndball SPORTSPLAN Nordreisa IL Håndball Oktober 2013 Forord Klubben har laget - og vedtatt en sportsplan som skal benyttes av alle lag. Planen gir uttrykk for klubbens mål, ambisjoner og ideologi. Den skal være

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt.

Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt. Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt. Forord Klubben har laget - og vedtatt en sportslig plan som skal benyttes av alle lag. Planen gir uttrykk for klubbens mål, ambisjoner og

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Barnehåndballens verdier Hvordan Minihåndball

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Hvert NEPTUN program består av spesifikke faserelaterte øvingsrammer.

Hvert NEPTUN program består av spesifikke faserelaterte øvingsrammer. NEPTUN er Norges Håndballforbund sitt talentutviklingsprogram. NEPTUN ser på alle spillere som talenter og dermed er programmet noe som passer for alle! Programmet består av 5 spillerutviklingsprogrammer

Detaljer

Å konkurrere skal være gøy!

Å konkurrere skal være gøy! Barnehåndball 6-12 år Å konkurrere skal være gøy! Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Håndballspillet, fascinerende og spennende

Håndballspillet, fascinerende og spennende Tips om trening Håndballspillet, fascinerende og spennende Håndball er et spill som setter store krav til utøverne. I høyt tempo må det hele tiden gjøres gode valg. Spillet skifter ofte karakter og utfordringene

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?!

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?! ?! Håndball 2 HÅNDBALL?! I Norge er håndball en av de aller mest populære idrettene. Spillere i alle aldere søker til hallene våre, og det arrangeres trening og kamper på alle nivåer i de fleste kroker

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep.

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep. 3.0 Angrepsspill Angrepsspillet kan deles inn i tre såkalte øvingsrammer: Opprullingsspill Overgangsspill Krysningsspill I denne fremstillingen har vi konsentrert oss om opprullingsspill og overgangsspill.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 8 - Overgang og pådragsspill Tema: - Valgsituasjoner i overgangsspill og rullespill. Hovedbudskap i økten: På denne økten er vi først og fremst opptatt av hvordan vi kan utnytte

Detaljer

Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Margaret Støle Karlsen Grafisk prod.

Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Margaret Støle Karlsen Grafisk prod. Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Margaret Støle Karlsen Grafisk prod.: Kurér Grafisk AS Utgitt: August 1997, 2. opplag august 2001 Opplag:

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan Sportslig plan 2014-2018 Innledning JIF- Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan. JIF- Håndball er en viktig håndballklubb i regionen med ca. 130 aktive spillere. Planen er laget

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk utgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Forflytning - Snapp - Tackling Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer