Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok K1 FeedRobot"

Transkript

1 TKS K1 FeedRobot K1 FeedRobot NO, utgave

2

3 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: tks - K1 FeedRobot er bygget i samsvar med maskin direktivet (Best. nr. 522) og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhets- og helsemessige krav. Kverneland, 13 Desember Tønnes Helge Kverneland Daglig leder Noter serienummer på maskinen her: T. Kverneland & Sønner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til å endre design og/eller spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner.

4 Garanti Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år. Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandlerne må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør innen den 10. i måneden etter at skaden er blitt meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6 måneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene. Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader. Garantien gjelder ikke dersom: a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være godkjent av TKS. b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt. c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for. d) skaden oppstår som en følge av ytre påvirkning som for eksempel store spenningsvariasjoner som lav linjespenning, lynnedslag eller andre elektriske fenomen. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til både bruker/eier og produsenten av denne maskinen, om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for tidligere leverte maskiner. NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifiseres etter produktets serienummer, se side 7 Maskinidentifisering. MEKANISKE T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norway e-post : Phone : Fax :

5 Innhold CE - Samsvarserklæring Garanti Introduksjon Maskinidentifisering Hovedmål utforingsvogn Tekniske data FeedRobot Modellbeskrivelse Sikkerhet Montering av skinnebane Belasningstabell for skinner Montering av strømtilførsel Kobberband 230V/400V Montering av løpekatter Oppmontering av vogn Montering av utstyr på løpekatter Montering av sideforskyvning Tverrskinne med løpekattfester Avstiverrør Løpekatter Montering av sideindikator og grind Montering av 0-stillere Montering av 24V DC mottaker Montering av reservoar Tilkobling av sensorer/bryter Igangkjøring Vedlikehold og ettersyn Smøring Fjøskart Feilsøking FeedRobot Skjermbilder Notater

6 Introduksjon Vi gratulerer med anskaffelsen av din nye TKS-produkt. Du har valgt en funksjonell kvalitetsprodukt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle TKS-produkter er konstruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å sikre optimal funksjon og pålitelighet. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før den tas i bruk. Svært mange forhold og variabler vil kunne virke inn på maskinens funksjon og virkemåte. Det er derfor svært viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette. God innsikt i maskinens virkemåte og ytelse, sammen med god kunnskap om foring og fòrtyper/konsistens sikrer best resultat. Maskinen er en meget avansert foringsrobot som opererer uten tilsyn og må brukes etter de til enhver tid gjeldene instrukser fra produsent og øvrig regelverk. God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat. Lykke til! Med hilsen T. Kverneland & Sønner AS

7 Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen. Se illustrasjon på denne siden. Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver: Forskrift om Maskiner, (best.nr.522) A IFR_01

8 VARIABEL VARIABEL TKS Hovemål utforingsvogn Alle mål er oppgitt i mm IFR_02

9 Tekniske data K1 FeedRobot VEKT : 1650 KG MÅL 4010 MM LENGDE (MAKS) 1560 MM BREDDE (MAKS) 1350 MM BREDDE I KASSE (INNVENDIG) 2180 MM MAKS DIAMETER RUNDBALL 1400/1600 (STRAW) MM MAKS BREDDE RUNDBALL 1200 MM MAKS HØYDE BLOKK 1200 MM MAKS BREDDE BLOKK 1200 MM MAKS LENGDE BLOKK 1400 MM HASTIGHETER MAKS HASTIGHET LANGS SKINNEBANE 0,61 M/S HASTIGHET RIVER TROMMEL 120 RPM PERIFERIHASTIGHET SIDEUTMATER 0,07 M/S PERIFERIHASTIGHET SIDEUTMATER 1,11 M/S EFFEKT BUNNBELTE 0,75 RIVERTROMMEL 7,5 KW SIDEUTMATER 0,6 KW TAKDRIFT (X2) 0,40 KRAFTFÔRSKRUE 42 W (DC) KW (FREKVENS- DREVET) KW (FREKVENS- DREVET) ELEKTRISK STYRESTRØM 24 V (DC) PLS SAIA PCD M 3330/3230 PLS DISPLAY E150/NY TYPE E1071 SPENNING 230/240 V (N/BY 400V) TOLERANSE SPENNING +/- 10% STRØMFORBRUK 230 V 39,64 MERKESTRØM TOTALT ANB. SIKRING 42A STRØMFORBRUK 400 V 27,04 MERKESTRØM TOTALT ANB. SIKRING 30A DIVERSE NAVIGERINGSSYSTEM FYLLINGSINDIKATOR GROVFÔR FYLLINGSINDIKATOR KRAFTFÔR MATEINDIKATOR BUNNBELTE MENGDEINDIKATOR PULSHJUL MED INDUKTIVE SENSORER FOTOCELLE KAPASITIVE SENSORER MÅLETRAFO RIVERTROMMEL VEIECELLER TAKDRIFT

10 Modellbeskrivelse og bruksområde FeedRobot system, er konstruert og bygget for automatisk utfôring av silo, rundballer, firkantballer, og de fleste typer grovfôr, også frosset fôr. 1 FeedRobot systemet må ses på som et system og ikke bare en enhet. Grunntanken er at det i nye og større husdyrbesetninger er så høyt fôrforbruk at det er behov for et system for både automatisk forsyning og utfôring. Systemet består av en FeedRobot som beveger seg automatisk i forskjellige program der den utfører forskjellige ting, og en eller flere mellomlagringsenheter der FeedRobot kan forsyne seg automatisk med fôr. Systemet kan også være utstyrt med forskjellig grad av applikasjoner, som for eksempel kraftfôrtank, veieceller, 1 eller 2 skinners oppheng, sideforskyvning, eller portåpner. For å få systemet stabilt og pålitelig, er det viktig at man setter seg best mulig inn i dets virkemåte og funksjon. 2 FeedRobot systemet kan installeres i de fleste driftsbygninger, og det finns mange muligheter, dersom det er høyde, og bredde nok til at sikkerhet for dyr og mennesker er ivaretatt. Konsistensen og egenskaper med fôret vil påvirke funksjonen til maskinen, derfor er det viktig at hver enkel prøver seg frem, og finner best mulig kjøremønster ut fra egne forhold. Visse typer fôr kan være vanskelige å fôre automatisk, og det kan i visse tilfeller være nødvendig å fôre dette manuelt. MERK! Anvisningen i denne bruksanvisningen er gitt på generelt grunnlag. Det kan forekomme situasjoner hos den enkelte bruker som kan avvike fra de anvisninger som er gitt her. Endringer på maskiner og utstyr som en følge av slike forhold er ikke reklamasjonsgrunn mot produsent eller leverandør. 10

11 11

12 Sikkerhet Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngå ulykke. Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksene som finnes i denne instruksjonsboka. Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboka. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! Generelle sikkerhets - instrukser Les og forstå de generelle sikkerhetsinstruksene. Fare for steinkast opp og bakover når maskinen er i drift. Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Varsling i fjos Operatøren skal sørge for god varsling i fjøset, i henhold til de anvisninger gitt i denne boken, slik at besøkende er oppmerksom på at vognene kan starte automatisk. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Hold avstand Mennesker og dyr skal holdes borte fra maskinen når denne er i drift. Hold avstand fra arbeidende, roterende og bevegelige deler. Tenk sikkerhet ved arbeid Gå aldri oppi maskinen når denne er i drift. Skal vedlikehold utføres, skal tilførselsstrøm kobles fra. 12

13 Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Ikke start maskinen før dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgående. Varsel-lys Varsel-lys som monteres på maskin skal være synlig overalt i fjøset. Alarm Påse at montert alarm varsler i 15 sek. før oppstart (forsinket oppstart). Ikke beveg deg mellom reservoar og maskin i forkant av fylling. Varselskilt Medfølgendesymbolskt varselskilt som indikerer Adgang forbudt for personer uten tillatelse. skal henges på alle inngangsdører til fjøset. OBS! Anlegget startes automatisk. Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. Gjør aldri endringer i maskinens konstruksjoner. Maskinens arbeidsområde skal være fysisk avstengt eller avlåst slik at det ikke volder fare for mennesker eller dyr. Styreboks Strømtilførsel må brytes før skapet åpnes. Nødstopp Rundt signalgult STOP klister plasseres ved alle nødstoppbrytere. 13

14 Generelle sikkerhetsinstrukser Maskinen er merket med advarselskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestillingsnummer framgår av illustrasjon til dette avsnittet. Se Fig. 6 når det gjelder plassering på maskinen. Advarselskilt UH (Fig. 1) Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken før maskinen tas i bruk, og før det foretas justeringer og vedlikehold. Fig. 1 Advarselskilt UH (Fig. 2) Klemfare. Hold avstand til området mellom utforingsvogn og reservoar. Det skal holdes avstand til utforingsvognen fordi denne kan starte automatisk. Fig. 2 Advarselskilt UH (Fig. 3) Fingre kan skades dersom de kommer mellom kjede og kjedhjul. Fig. 3 Advarselskilt UH (Fig. 4) Skilt kutt hånd. Hånd kan skades på valseknivene når valsen er i drift. Fig. 4 Advarselskilt UH (Fig. 5) Skilt fingerknekk. Fare for fingerknekk, dersom de kommer mellom medbringer og bunn. Fig. 5 14

15 Oversikt over sikkerhetsdekal UH UH UH UH UH UH UH UH IFR_03 Fig. 6 15

16 Løfting av maskinen med kran Bruk bare godkjent løfteutstyr. Maskinens vekt er oppgitt i avsnittet Tekniske data. Vær forsiktig! Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen under eller nær maskinen når den løftes. Løft maskinen med stropp festa i maskinens hovedramme slik at løftet er balansert. Kontroller at løftestroppene er forsvarlig festa før løftet starter. Bruk styrestropp for å holde maskinen i posisjon. Ny maskin vær forsiktig Les instruksjonsboka. Vær spesielt oppmerksom når ny maskin startes for første gang. Monteringsfeil, feil betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Tks produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke følges. Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det brukes for å framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngås. Vær spesielt oppmerksom på følgende når ny maskin settes i drift: Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok og plassert slik at de kan følge maskinens bevegelser uten å skades. Smør maskinen på anviste punkter som vist på Fig. 50 i avsnitt 11 Vedlikehold. Husk at operatøren har et ansvar for at produktet er riktig pakket. 16

17 17

18 1 Montering av skinnebane Vogn med 2 skinners oppheng Vogn med traversoppheng Skinnehøyde Skinnehøyde Vogn med 1 skinners oppheng Skinnehøyde Sideforskyves 4cm ut av senter mot gearmotor Bredde fôrbrett IFR_10 Fig. 10 Alle mål er med sideutmater montert Høyde under skinne (minimums mål) Fylling fra reservoar Manuell/annen fylling K1 FeedRobot med 2 skinner oppheng K1 FeedRobot med 1 skinners oppheng K1 FeedRobot med 2 traversoppheng Bredde krybbekant - krybbekant Minste bredde Største bredde K1 FeedRobot uten sideutmater K1 FeedRobot med kort sideutmater K1 FeedRobot med vanlig sideutmater K1 FeedRobot med traversoppheng

19 1.1 Belastningstabell for skinner med mindre krav til stivhet. A Lm 1,5 2 2,5 3,0 3,5 4, IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE Utgått profil For kontroll av gamle anlegg Tabellen angir hva som er maks kraft på skinne utfra hvordan den er innfestet. Jo tettere innfestepunkt, jo større last kan man ha på skinnen. I dette tilfellet handler det mest om hvorvidt man skal bruke IPE 160, eller IPE Skinneforsterkning Skinnens bæreevne kan økes til det dobbelte, ved å legge en forsterker i samme profil. Forsterkerens lengde bestemmes utifra belastningstabellen. Eksempel: Din reelle last er ~ 1700 kg. Du har valgt en IPE-160 profilert skinne, og har 3 m mellom opphengspunktene. Spennvidde på 4 m kan nås ved å montere en avstiver på 4m 3m = 1m over skinnen, sentrisk, i midten. Bruk festeklo (del # 21652) hver 0,5 m til å sammenføye de to profilene. Dobbel festeklo (21652) Merk! Det er viktig at skruer/bolter kontrolleres jevnlig på skinnebanen. Tiltrekkingsmoment for K80 skruer (8,8) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 1,1 kpm 2,8 kpm 5,2 kpm 9,1 kpm 22,6 kpm 44,0 kpm 59,7 kpm 76,0 kpm Viktige moment for montasje for TKS skinnesystem Skinnebane skal være dimensjonert mht. last (P) og opphengsavstand (I), samt sjekket for hjultrykksbegrensning. Bygningskonstruksjonen må kunne oppta belastningen fra det aktuelle skinnesystemet. Skinnesystemet fra TKS har full styrke i skjøtene (IPE120/160). Når TKS-skinner brukes i skinnebaner skal det være flest festepunkt på undersiden av skinnen. Sikrest er det å ha oppheng ved inngang, i midten og ved utgang av svingen. Belastningen avgjør dette. 19

20 2 Montering av strømtilførsel Den vanligste og beste måten å tilføre strøm til en FeedRobot, er å bruke strømlederskinne. Denne består av en skinne med kobberband på innsiden, og en strømavtaker (sleide) som følger vogna under drift. Se Fig. 11 Strømlederskinnen må stå i riktig avstand fra skinna hvor løpekatten står i. Se Fig. 11a Det litt smalere festet, skal stå for hver 2. meter på skinnen. Se Fig. 11b Fig. 11a Fig. 11b IFR_11 Fig

21 Strømlederskinnen må stå i riktig avstand fra skinna hvor løpekatten står i. Se Fig IFR_12 Fig

22 2.1 Kobberband 230V/400V Jord skal tres inn der hvor skinna har en gul strek på utsiden. Se Fig. 13 JORD Fig V 230V IFR_13 Slik tres kobberband for 400 V Jord skal tres inn der hvor skinna har en gul strek på utsiden. Se Fig. 14 VARMEBAND JORD Hvert kobberband festes inn i koblingsskrue i koblingsboks i enden, hvor elektriker skal utføre resten av arbeidet. For bruk i fuktige/kalde omgivelser må man sette inn varmeband. Sjekk for øvrig veiledning for strømlederskinne Ved sving bør varmeband plasseres i siden. Fig V 400V IFR_14 22

23 3 Montering av løpekatter Løpekattene til vogna kommer løst. Disse tres inn fra enden av skinna. Løpekatter med motorer skal være fremme på vogna. Det foretrekkes at motorene ligger på innsiden inn mot midten. Derfor blir disse stående hver sin vei. Se Fig. 15 FRAMME PÅ VOGN Fig. 15 IFR_15 23

24 4 Oppmontering av vogn Før man henger opp vogna i løpekattene, er det greit å stille inn takdriften i rett høyde, slik at man slipper å bruke jekk og justere i etterkant. Se Fig. 16 Det som er kritisk i forhold til monteringshøyde, er: Det er nok høyde under langsgående skinne, eller evt. bom bak på maskin (1 skinne) når vogna skal til et reservoar for å hente ny rundball. Det er nok høyde under maskinens sideutmater, slik at ikke denne «subber» ned i fôr og fôrgang. Høyde fra bunn (sidevange) og opp til opphengskanalens overkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig. 16 Høyde fra bunn (sidevange) og opp til tverrbjelkens underkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig. 17 Ved bruk av reservoar og rundballer Ø skinners oppheng Fig. 16 Oppheng med sideforskyvning 1650 Min IFR_16 Fig. 17 IFR_17 24

25 Oppmontering av vogn Høyde fra bunn (sidevange) og opp til tverrbjelkens underkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig skinners oppheng 1650 Fig. 18 IFR_18 25

26 Oppmontering av vogn Fremme festes vogna inn i løpekatt ved hjelp av 2 festeklaver, som skrus på hver side av braketten som ligger rundt tverrbjelken. Se Fig. 19a Påse at festeklaver er montert midt på hovedaksling for løpekatt. Bak festes vogna inn i løpekatt ved at en festeklave legges rundt bolten på løpekatten, og festes slik som vist på. Se Fig. 19b. Påse at festeklaver er montert midt på hovedaksling for løpekatt. Fig. 19a Fig. 19b Fig

27 27

28 5 Montering av utstyr på løpekatter For at vogna skal kunne fungere som en automatisk enhet, må det monteres en del utstyr på vognas løpekatter. Se Fig. 20 Dette er: Pulshjul med 0 stiller Sender for ekstern 24V signal (bare for vogner som fyller kraftfôr og grovfôr fra annen kilde enn reservoar) Strømavtaker for strømforsyning gjennom strømlederskinne Bryterskinne (Bare dersom vogna skal fylle seg i et reservoar) Stag som binder fremre og bakre løpekatt sammen (bare på en skinne) SENDER FOR EKSTERNT SIGNAL 24V SIGNAL PULSHJUL MED 0-STILLER BRYTERSKINNE AVSTIVERSTAG PULSHJUL MED 0-STILLER TILKOBLINGSSENTRAL BØYLE FOR STRØM- AVTAGER TILKOBLINGSSENTRAL BØYLE FOR STRØMAVTAGER IFR_20 Fig

29 Montering av utstyr på løpekatter Bakre og framre løpekatt forbindes med avstiverstag. Flattjern monteres først på løpekatter, deretter skrus kanaler på utsiden av flattjern. Dette gjelder kun 2 skinners oppheng. Se Fig. 21 Fig. 21 IFR_21 Bøyle for strømavtager festes. Medfølgende flattjern skrus først på løpekatt, deretter festes bøyle ved hjelp av klemjern inn i gjengedehull. Se. Fig. 22 Fig. 22 IFR_22 På hver arm skal det festes en kjetting som skal trekke avtaker i horisontal retning. Det er viktig at kjettingen har et rent trekk (ikke skjevt) og at den trekker svakt litt nedover. Se Fig. 23 Fig. 23 IFR_23 29

30 Montering av utstyr på løpekatter Skjevt trekk vil medføre dårlig kontakt mellom avtager og kobberskinne, samt unormal høy slitasje på avtager. Vippegrind henges opp i løpekatter bak. Dersom vogna skal gå på en skinne, skal dette være gjort fra fabrikk. Grinda skal vippe opp under lessing av baller, og hindre at en ball faller ut av vogna under drift. Se Fig. 24 Grinda festes slik som vist på Fig. 24a Fig. 24 IFR_24 Fig. 24a IFR_24a 30

31 Tellehjul skrus på løpekattens utside (motsatt side av motor). Se Fig. 25 Avstand mellom induktive givere og pulsstjerne (føleavstand)1-3mm. IFR_25 Fig. 25 Tilkoblingssentral skrus opp på egnet sted. Se Fig. 26 Fra tellehjul kommer 3 ledninger som plugges i sentral etter nummerering på ledning. IFR_26 Fig. 26 Pass på at ikke ledninger kommer i klem. Sender for eksternt signal skrus på løpekatten. Bak på den ene opphengskanalen kommer det opp en 2 leder ledning. Denne tilkobles senderen. Denne skrus fortrinnsvis på venstre bakre løpekatt på innsiden. Se Fig. 27 IFR_27 Fig. 27 Dersom vogna skal forsynes av reservoar, må det skrus på en bryterskinne bak på løpekatt som mekanisk starter reservoar. Denne festes i de 2 øverste hull (aksling for løpekatthjul). Se Fig. 28 IFR_28 Fig

32 6 Montering av sideforskyvning Fig. 29 IFR_29 Løpekatter tres inn i langsgående skinne. Begge motorer skal peke utover. Motorløpekatter skal være fremme på vogn. Se Fig. 29 NB! Det er forskjell på motorløpekatter som går på tverrs og på langs. Disse skal være merket hva som er hva. Tverrgående løpekatter tres inn i tverrskinne. En motorløpekatt bak, og en fremme. Det er fordel at motor peker ut av vogn, og at motorløpekattene ligger på samme side. Dette kan gjøres mens skinnene ligger på gulv. Se Fig. 30 Fig. 30 IFR_30 Motorfestene skrus på den tverrgående skinna med 3 bolter. Se Fig. 31 Fig. 31 IFR_31 32

33 6.1 Tverrskinne med løpekattfester Tverrskinne med løpekattfester og påsatte løpekatter henges opp i løpekatter som er inntredd i langsgående skinne. Se Fig. 32 Fig. 32 IFR_32 Fig. 32a IFR_32a 33

34 6.2 Avstiverrør Bakre og fremre tverramme festes sammen med avstiverrør. Avstiverrør festes inn som vist på Fig. 33. IFR_33 Fig. 33 IFR_33a Fig. 33a 34

35 6.3 Løpekatter Wire A for innfesting av kabler festes i løpekattfester fremme. Det tres og inn glidere på wire. Wire tres gjennom hull i løpekattfestet, strammes og festes med en klemme. Se Fig. 34a Vogn henges opp i tverrgående løpekatter. Vogna festes inn som vist på Fig. 34b. Fig. 34 IFR_34 A IFR_34a IFR_34b Fig. 34a Fig. 34b 35

36 6.4 Montering av sideindikator og grind Det settes opp 2 sideindikatorer. En for hver side. En skal indikere at vogna er i ønsket stilling på høyre side og en på venstre side. Disse må monteres slik at bryteren blir betjent i det løpekatten kommer. Se Fig. 35 Fig. 35 IFR_35 Indikatorbryter for sideindikasjon festes på løpekatt. Denne skal tilkobles inngang 4 på gul tilkoblingssentral. Se Fig. 36 Fig. 36 IFR_36 36

37 Montering av sideindikator og grind Grind som hindrer retur av balle monteres opp på tverrgående løpekatter. Se Fig. 37 Fig. 37 IFR_37 Grinda festes inn i medfølgende braketter. Se Fig. 38 Fig. 38 IFR_38 37

38 7 Montering av 0-stillere Pulshjulet som er navigeringssystemet til vogna, vil over tid ha en viss feilmargin. Derfor setter vi inn 1 eller 2 0-stillere som på en måte resetter posisjonssystemet. Plasseringen av disse er viktig da vi vil at vogna skal være mest mulig presis rundt et par kritiske posisjoner som spesielt fylling av grovfôr og kraftfôr. Se Fig. 39 Monter opp nullstillere i egnede posisjoner. Tilpass disse i høyden og bredderetning, slik at bryter på vogn blir skikkelig betjent. I vognas styring er det en egen meny for å finne disse.. VOGNAS AKSJONSOMRÅDE KRAFTFÔR NEDSLIPP FÔRING AV BINGER/BÅSER VOGN I PARKERING RESERVOAR 0-STILLER RESET 22 0-STILLER 1 IFR_39 Fig

39 8 Montering av 24V DC mottaker Mottaker skrus opp i skinne. Når kraftfôrnedslippet er midt over åpningen, skal senderen stå midt på mottakeren. Det er viktig at dette monteres helt rett slik at børstene alltid treffer på kobber båndene. Dersom mottaker ikke treffer 100% vil denne ødelegges. Se Fig. 40 IFR_40 Fig. 40 Ledninger fra 24V DC mottaker koples inn på styring for kraftfôrskrue. Dette kan være for. eks. en enkel styring bestående av et motorvern og en 24V DC kontaktor. Dette utføres av autorisert elektriker. Se Fig. 41 Fig. 41 IFR_41 NB! Påse at polariteten (+240=Brun OV= Blå) stemmer overens med 24VDC sender. Feil polaritet kan medføre kortslutning av komponenter. 39

40 9 Montering av reservoar Reservoar for 2, eller 3 baller skal monteres opp i enden av skinnebanen bak vogna der den skal fylle seg. Når vogna skal fylle seg, skal bunnbeltet på reservoaret gå inn i kassen på vogna slik at maskinene overlapper hverandre. Dette for å unngå søl, og for å få sikrest mulig fylleprosess. Det er også viktig at reservoar står riktig i forhold til FeedRobot i bredderetning, slik at vogna glir lett innpå reservoar. All kommunikasjon mellom FeedRobot og er mekanisk, og består av at FeedRobot aktiverer en vogn inntil -bryter i skinnen. NB! Påse at ikke reservoar og evnt. kraftforfylling har samme posisjon. Disse 2 posisjonene må være adskilt med min. 1500mm. Fig. 42 IFR_42 40

41 Montering av reservoar Reservoar skal stå i en høyde slik at medbringer på reservoar og medbringer på FeedRobot ikke kolliderer. Dersom det er en avstand på 150 mm mellom underkant reservoarbunn og overkant bunn på FeedRobot er dette passelig. Se Fig. 43a. Fig. 43 IFR_43 RESERVOAR BUNN 150 BUNN I VOGN Fig. 43a IFR_43a 41

42 Montering av reservoar Høyden på reservoaret justeres ved å løsne på skruene og dra ned føttene. Bruk av jekketralle, eller evt. en truck for å lette reservoaret. Se Fig. 44a. Fig. 44 IFR_44 Fig. 44a IFR_44a 42

43 Montering av reservoar Vogn inntil-bryter skrus opp i skinne. Denne skal stå slik at når FeedRobot er helt inntil reservoar (bakkant av karm tar borti framkant av fot) skal bryter være nesten helt fremme på bryterskinne på løpekatt. Se Fig. 45a. Fig. 45 IFR_45 Fig. 45a IFR_45a 43

44 Tilkobling av sensorer/bryter Skapet for reservoaret settes på egnet sted på veggen. Det er greit at tilkomsten til denne er lett i forbindelse med fylling av reservoar. For at reservoaret skal fungere sammen med vogn, må det tilkobles fotoceller og vogn inntil-bryter til skapet. Se Fig. 46. Vogn inntil bryter Fotocelle sender Fotocelle mottaker Fig. 46 IFR_46 44

45 Tilkobling av sensorer/bryter Fotocelle mottaker (3 leder) Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V Brun 7 0V Blå 8 Signal Svart 9 Fotocelle sender (3 leder) Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V Brun 5 0V Blå 6 Vogn inntil bryter Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V - 1 0V - 2 Kobling i skap Tabellen viser hvor de enkelte ledninger til de enkelte sensorer skal kobles inn på rekkeklemmene. Det er viktig at ledninger legges skikkelig (f.eks i plastrør, eller under stålbeslag) slik at man unngår brudd. Tilkobling til tilførselsstrøm til skap og strøm ut til motor utføres av autorisert elektriker. Test Fungerer reservoaret slik det skal? Prøv først å vri på frem/tilbake knapp på skapet på veggen. Bruk for eksempel et kosteskaft og trykk inn vogn inntil bryter. Da skal beltet gå framover. Trykk inn step-knapp på skapet. Da skal beltet gå framover. Legg hånda framfor fotocella. Da skal beltet stoppe etter noen sekunder. 45

46 10 Igangkjøring Før en kjører igang FeedRobot, er det fornuftig å gå gjennom denne sjekklisten for å avdekke eventuelle feil. 1 Manuellkjøring av motorer For å sjekke at motorer går riktig vei, setter en i gang følgende motorer i vognas manuellkjøringsmeny. Riveraggregat Trommel skal gå med klokken når du står på vognas høyre side. Dvs. at trommel drar fôret oppover mot motstålskasett Sideutmater Sideutmater høyre vil si at når du står med ryggen til display skal beltet legge mot høyre. Motsatt mot venstre. Takdrift Bruk knappene takdrift frem, og takdrift tilbake. Når du trykker takdrift fram, skal vogna komme mot deg når du står med ansiktet mot display. Bunnbelte Når du trykker bunnbelte frem, skal beltet mate framover mot trommel. Kraftfôrskrue Trykk inn knapp, og sjekk at denne går, og mater ut. 46

47 Igangkjøring 2. Sjekk av retning på pulshjul Når du manuelt kjører vogn framover, skal posisjonen på displayet telle positivt. Dvs. at dersom det står for eksempel 5005 i vogna, og du kjører vogna framover skal den telle osv Sjekk for hindringer på skinnebanen. Kjør vogna manuelt over skinnebanen og sjekk at det ikke er hindringer som hindrer vogna i å kjøre normalt. 4. Sjekk at vogna går inn på og starter Reservoar Kjør vogna manuelt inn på reservoaret, og sjekk at dette starter som det skal. 5. Sjekk at vogna klarer å starte ekstern kraftfôrskrue Kjør vogna inntil der den skal fylle kraftfôr. Dersom du og elektriker har gjort alt riktig, skal det komme kraftfôr når du trykker denne knappen: Nå skal vogna være klar for i gangkjøring. Dersom det skulle oppstå andre komplikasjoner vennligst kontakt til forhandler eller TKS. 47

48 11 Vedlikehold og ettersyn NB! Koble alltid ut strømtilførselen før inspeksjon, vedlikehold eller reperasjon på maskinen. Rengjøring av bunnbelte, kjettinghjul, akslinger og lagerbeskyttelser gjøres ved behov, og minst en gang pr. mnd. Bunnbelte må holdes stramt. Spesielt viktig i den første driftstiden. Ved stramming er det viktig at det ikke strammes skjevt. Sørg for at drivkjeder også holdes stramme. Disse kontrolleres jevnlig for slakk og skader. Fotlager og kjeder smøres hver 24. driftstimer eller minst en gang i mnd. Sørg for at det elektriske utsyret ikke utsettes for store temperatursvingninger. Kondens kan oppstå og dermed gi overslag. Oljen i snekkene bør ikke utsettes for teperaturer under -30 C. Skal maskinen fungere optimalt under -30 C, skal en kontakte produsent for råd og veiledning. Knivene på trommelen er laget i herdet spesialstål og med presisjonsfrest kutteegg. Kontroller eggen jevnlig for skader og slitasje. Sliping kan gjøres mens kniven er påskrudd.dette gjøres enkelt med en vinkelsliper som dras over innsiden på hver knivsegg. 48

49 Smøring 1. Smøring av lager driftside bunnbelte 2. Smøring av lager returside bunnbelte 3. Smøring av lager for trommel 4. Dryppsmøring av kjede trommel 5. Dryppsmøring av kjede bunnbelte IFR_50 Fig

50 Stramming av bunnbelte Det er viktig at bunnbeltet er stramt. Dette bør sjekkes med jevne mellomrom. Stramming gjøres ved å vri strammeskruen bak maskinen. Se Fig. 51 OBS! Det er viktig å etterstramme allerede etter 1-2 baller/silohiv pga. lakk o.l. som slites av og gir slakk på belte. Husk å skru like mange omdreininger på begge sider. Kjør bunnbeltet uten last etter stramming for å sjekke at alt fungerer. STRAMMESKRUE Fig

51 Stramming av kjededrift på trommel og bunnbelte FØRING FOR KJEDERULLER STRAMMESKRUE Med jevne mellomrom bør en se etter kjedestrammerne på kjededriften og samtidig etterstramme drivkjedene. Se Fig. 52 Kjeden bør smøres minimum hver 24 time. STRAMMESKRUE Fig. 52 FØRING FOR KJEDERULLER 51

52 Fjøskart: Eks. på driftstider: Fjøskart med posisjonsinndeling Rent grovfòr Melkekyr kl. kl. 1 av/på 06:00 1 av/på 08:00 2 av/på 12:00 2 av/på 10:00 3 av/på 18:00 3 av/på 14:00 4 av/på 00:00 4 av/på 16:00 5 av/på : 5 av/på 20:00 6 av/på : 6 av/på 22:00 FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på 02:00 8 av/på : 8 av/på : Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 8 Felt 7 Felt 6 Felt 5 Rent kraftfòr Mix ungdyr kl. kl. 1 av/på 06:30 1 av/på : 2 av/på 12:30 2 av/på : 3 av/på 18:30 3 av/på : 4 av/på 00:30 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafikk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 52

53 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafikk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 53

54 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på: 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafikk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 54

55 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafikk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 55

56 12 Feilsøking FeedRobot Denne feilsøkingslisten tar for seg de mest sannsynlige feilene som kan oppstå i de tilfellene dette kan være aktuelt. Beskrivelse av feil: Årsak og tiltak for retting av feil: Vogn stopper i fôringssekvens. Sjekk givere i kraftfôrtank, de lyser om de er dekka Ved feil på takdrift eller bunnbelte. Sjekk feilkode i frekvensomformer. Ta strømmen av frekvensomformer, vent til den er slukket. Ta på strømmen og kvitter feil på display Vogn stopper på samme plass, Sjekk strømavtager og strømlederskinne, kan spesielt under kraftfôrfrekvens. være dårlig forbindelse. Vogn står under kraftfôr fylling og Børstene på strømavtager 24V er skada eller ingen ting skjer. utslitt. Ved nyanlegg kan polariteten være byttet, eller tom tank Vogn vil ikke gå til fyllling. Sjekk at glassene ved fotocellene er rene, og at ledningsforbindelsen ikke er skada i sidedørene. Det skal lyse 2 lys på venstre side og 1 lys på høyre side når vogn er tom. Vogn går til grovforfylling, men Sjekk at bryter som står på skinnebanen er rett reservoaret starter ikke. justert og den virker. Steppfunksjonen på reservoaret Sjekk fotoceller og koplinger på reservoaret og fungerer ikke. skap. Vogn stopper på skinnebanen i Sjekk oppheng, kan være klammer eller andre foringssekvens elementer som er for nær løpekatthjul. Vogna forer ugjevnt. Kjør vogna full over banen og hold øye med vekta. Skeiv eller dårig montert skinnebane påvirker vekta som igjen påvirker utforinga. Bruk endestopp med demping for å sikre at ikke vogna kjører seg fast eller kjører utfor skinnen. Vogna finner ikke posisjonen. Sjekk 0-stillere at det ikke er gras på skinnen. Sjekk giverene på pulshjulet at de virker, ikke for nær hjulet. 56

57 Feilsøking FeedRobot Vogna hiver ut ballen rett etter fylling, spesielt tørre eller frosne siloballer. Sett opp tid tom før fylling ev. 5sek på res.instilling. Sett opp antall blink før tom vogn til 15 blink. Reduser reverser belte før start til 1.sek. Sett opp tid fotocelle FC river på vogn. innstilling Vogna går ikke helt inn til Kjør manuelt inn til res overfør posisjonen, reservoaret: om dette er for lite så tast inn 2 pulser mindre manuelt. Reservoaret legger siloballer på gulvet, når en endrer verdier til magasin så bruk BARE den runde knappen. Ikke de små. Pass på at det er avstand mellom ballene slik at fotocellene kan se avstand mellom de. FC tid er for lang, reduser denne i skapet til res. Ballen kommer ikke langt nok frem på reservoaret: Still opp FC tid i skapet til res. Se til at 0-stillerene er plassert slik at de blir brukt mest mulig. God plassering er ved første foringsfelt og ved kraftforfyllingen. River eller bunnbelte går ofte i Sjekk innstilling på maskin, mindre trykk mot river motorfeil. Trommel starter ikke. Bytt faser inn. (ex 80 til 60) Øke ts verdien på bunnbelte (ex 15 til 35) Reduser verdi fotocelle FC river på vogn.innstilling. Når balledata blir innlagd så må ikke press på river komme under 20%, da går vogna bare på tvungen gå og stå tid. Takdrift virker ikke: Hent fabrikkinnstillinger under innstillingsmenyen. For å starte å programmere vogna: Ta på hengelås på displayet. Kode A og enter. Velg de opsjonene som vogna er utstyrt med og igangkjøringsguide. Lag binge til ett felt, del kubinge i 2 til 3 felt. Store felt gir jevnere utforing. 57

58 13 Skjermbilder Komponentaktiveringer Ved oppstart - ta på hengelåsen for disp. Kode stor A og enter. Velg de opsjoner som er på vognen + igangkjøringsguide. 30 Balledata Juster press mot river og tørrstoffinnhold slik det passer dine rundballer. Bør prøve seg frem for å finne riktig innstilling Bunnbelteinnstillinger (For høyt press gir større fare for å utløyse motorvern og feil på vogna). Reversering ved foringsstart bør ikke være for lang. (Den reverserer også ved kraftfòrforing). Balle kan komme bak fotocellen og FeedRobot antar at den er tom. 0 58

59 Skjermbilder Vogninnstillinger Viser vekta minus må vekta tarères, ellers kan det oppstå ujevn foring. Står det minus på vekta vil det oppstå ujevn foring. Filbehandling Vogndata bør lagres etter oppdatering av vogndata. Justerbart hastighetsfelt Bør brukes der vogna heng i ein skinne, og at det er sving på skinnen. Felt som heter Justerbart hastighets felt. 59

60 Skjermbilder Motorstatus Dersom det ikke blir kvittert ut feil, må motorvern sjekkes i skapet. Ved feil på takdrift eller bunnbelte, sjekk frekvensomformer. Hvis det ikke viser rdy i omformer, trykk inn nødstopp, og vent til det slukker og prøv igjen. 15 Reservoarinnstillinger Sjekk disse innstillingene dersom vogna revereserer ut ballen. Øk antall blink til 15 (øvre linje). Mål tiden fra ballen aktiverer fotocellen til den når trommelen, og øk den til eks. 6 sek. (nedre linje). Vognas nullstillingsposisjoner Sjekk pulshjul, giver og bryter. Sjekk at nullstiller på skinnen ikke er ute av posisjon. 60

61 Skjermbilder Fylling kraftfôr Er det tomt for kraftfôr, eller det er feil på skrue eller fylleautomat, da settes fyllemodus på manuelt. For å hindre at maskinene blir stående i fylleposisjon. 61

62 Notater 62

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 TKS K2 FeedRobot K2 FeedRobot NO Utgave 2, 2010-12 1 988790 Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 5 KOBLINGSSKJEMA

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no TKS K1 ROBOTsystem AGRI 02 Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring REVISJON SEPTEMBER 2005 www.tks-as.no 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt og anvisninger på maskinen

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Instruksjonsbok K2 FeedRobot

Instruksjonsbok K2 FeedRobot K FeedRobot 9887 K FeedRobot NO, utgave 00-0 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-55 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K FeedRobot er bygget i samsvar

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

K2 EasyFeed 1200 og 1600

K2 EasyFeed 1200 og 1600 K2 EasyFeed 1200 og 1600 Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed K2 EasyFeed, velprøvd og solid konstruksjon K2 EasyFeed er bygget på den velkjente

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

RESERVOAR R1 AGRI. Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. Må ha det! Bare MÅ ha det! 01 REVISJON APRIL KG

RESERVOAR R1 AGRI. Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring.  Må ha det! Bare MÅ ha det! 01 REVISJON APRIL KG RESERVOAR R1 AGRI Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring www.tks-as.no 01 REVISJON APRIL KG Må ha det! Bare MÅ ha det! 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt og anvisninger

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed. Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed.  Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed En velprøvd og solid konstruksjon. K2 EasyFeed er bygget på den velkjente K2 CombiCutter konstruksjonen.

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon NYHET! TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Monteringsanvisning Strømlederskinner. Endekobling - Midtkobling

Monteringsanvisning Strømlederskinner. Endekobling - Midtkobling Strømlederskinner Endekobling - Midtkobling NO, 2013 1 988752 Strømlederskinne med endekobling Isolasjonstape T50 Skjøtkobling mellom to skinnelengder dekkes med isolasjonstape T50. Se Fig. 1 Fig. 1 Fig.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Oppstartsguide Optifeed styreskap kraftfôr

Oppstartsguide Optifeed styreskap kraftfôr Oppstartsguide Opftifeed styreskap For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 85922934 1 Innhold 1.1 Typer styreskap... 3 1.2 Koblingsskjema... 4 1.2.1 Optifeed Standard 3x230V... 4 1.2.2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation Instruksjonsbok FeedStation FeedStation NO, V1.0 08-2017 1 988911 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET............................... 4 2 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN.............................................

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

K2 CombiCutter Modeller 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modeller 1600 og 1200 Modeller 1600 og 1200 www.tks-as.no Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program Stasjonær Gulvvogn Opphengt i skinne Magasin Arbeidsbesparende, velprøvd og solid konstruksjon K2

Detaljer

K2 CombiCutter. Modell 1600 og Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program

K2 CombiCutter. Modell 1600 og Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin K2 Combicutter Arbeidsbesparende og altetende

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Instruksjonsbok K2 CombiCutter

Instruksjonsbok K2 CombiCutter K2 CombiCutter 988725 K2 CombiCutter NO, utgave 1 2010-06 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K2 CombiCutter

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr.

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr. LØPEKATTER leveres i 1700kp og 3200kp utførelse. leveres for manuell-, kjetting- og motordrift. løpekattene fåes for flensbredder inntil 300mm. løpekattene kan utstyres med flensdrift. (brukes når man

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer