Klimakur Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimakur 2020 - Transport"

Transkript

1 Klimakur Transport Bilimportørene 23. november 2010 Statens vegvesen, Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen Erik Figenbaum

2 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

3 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

4 Vi blir flere og rikere i % flere innbyggere, sentralisering Hele landet Buskerud Vest-Agder Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Akershus Oslo % velstandsøkning 2006 til 2020

5 Andre Klimakur forutsetninger Utslipp innenfor Norges grenser - El, Biodrivstoff, hydrogen er regnet 100% CO2 nøytralt Faste energipriser til Råoljepris ca. 70 US$/fat Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader Tiltakskostnader = (Endring i investeringskostnader + Endring i driftskostnader + Endring i luftforurensnings- og støykostnader) / Utslippsreduksjon (alle tall uten avgifter uten mva)

6 Referansebane for transport 2010: 17 mill. tonn 2020: 19 mill. tonn Transport - mål 2020 Reduksjon mellom 2,5 og 4 mill tonn

7 Snu alle stener - Mulige transporttiltak Kjøretøyer Veg for øvrig Jernbane Luftfart Sjøfart Biodrivstoff Bedret kollektivtransporttilbud i 6 byer, langrutebuss m.m. Intercitytog Ladbare hybridbiler Vegprising (dobbel bomtakst) Elektrifisering Organisering av luftrommet på Østlandet Dobbel flypris Landstrøm Elbiler Dobbel sykkelandel Høyhastighetstog Fartsreduksjon Effektivisering Effektivisering Parkeringsregulering Biodrivstoff Rengjøring Hydrogen Gassferjer Godsstrategi Bildekk Økokjøring Samordnet varetransport Aktiv mobilitetsstyring Arealbruk

8 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

9 Transportmodellberegninger - Persontransport En modell for korte reiser og en for lange reiser Beregner endringer i hvordan reiser foregår og reiseomfang - Ved endring i tilbud - Ved endring i priser Reisehensikter - Arbeidsreiser/tjenestereiser - Fritidsreiser - Besøksreiser - Annet Etterspørselsmatriser: - Bilfører - Bilpassasjer - Tog - Buss - Båt - Fly Referansebanen (forventet utvikling) Endring fra beregningsår 2006 til beregningsår 2020 CO2-utslipp Øker med ca. 2 millioner tonn Bil traf.arb. 26 % Bil transp.arb. 23 % Buss 4 % Båt 0,0% Trikk/Bane 16 % Tog 20 % Fly 21 % Gang/Sykkel 2 % Sum trsp.arb 20 % Andre samfunnskonsekvenser beregnes ikke 12. oktober 2010

10 Resultat i 2020 i f.h.t. referansebanen IC TOG GULROT PISK GULROT OG PISK Beregning 4a i fht ref: Utbygging av indre ICområde(tog) utover referansebanen Beregning 5a2 ifht ref Utbygging av av indre IC-område 50% reduksjon i kollektivtakstene (også for høyhastighetstog) Beregning 5a1 Utbygging av indre IC-område 100 % økning av drivstoffprisen for personbil Beregning 5a i fht ref Utbygging av av indre ICområde 100% økning i drivstoffprisen 50% reduksjon i kollektivtakstene Dobbeltakst i bomring i byene CO2- utslippsred. ~0 tonn CO2- utslippsred. 0,16 mill. tonn CO2- utslippsred. 1,0 mill. tonn CO2- utslippsred. 1,2 mill. tonn Bil traf.arb. -0,1% Bil traf.arb. -4 % Bil traf.arb. -18 % Bil traf.arb. -23 % Bil transp.arb. -0,1% Bil transp.arb. -4 % Bil transp.arb. -17 % Bil transp.arb. -22 % Buss 0,1% Buss 71 % Buss 21 % Buss 121 % Båt 0,0% Båt 41 % Båt 20 % Båt 77 % Trikk/Bane 0,2% Tog 3 % Fly -0,1% Gang/Sykkel 0,0% Sum trsp.arb 0,1% Trikk/Bane 54 % Tog 76 % Fly -1 % Gang/Sykkel -7 % Sum trsp.arb 6 % Trikk/Bane 10 % Tog 28 % Fly 17 % Gang/Sykkel 10% Sum trsp.arb -8 % Trikk/Bane 73 % Tog 141 % Fly 16 % Gang/Sykkel 2 % Sum trsp.arb 2 % 12. oktober 2010

11 Drivstoffpris engasjerer.

12 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

13 Kjøretøy- og drivstofftiltak Effektivisering - Effektive forbrenningsmotorer - Aerodynamikk, vektreduksjon, effektive komponenter - Hybridisering Elektrifisering - Elbiler - Ladbare hybridbiler Hydrogen i brenselceller Biodrivstoff Uaktuelle tiltak - Naturgass og Propan/LPG - Hydrogen i forbrenningsmotor

14 CO2-utslipp g/km. Effektivisering av personbiler med forbrenningsmotor EU-krav gj.snitts nybil ca.150 g/km i 2009, 130 g/km i 2015, 95 g/km Deler av kravet oppnås med elkjøretøy og hydrogen - EU krav til andre komponenter gir ytterligere 5-10% reduksjon - Antatt mindre effektivisering fra , ingen krav vedtatt enda CO2-utslipp Referansebanen Perspektivmeld. gj.snitt nybil g/km Effektivisering forbrenningsmotorbiler Gjennomsnittsutsli pp nye biler - Effektivisering inkl. småtiltak+bildekk Toyota Prius 2010 hybridmodell klarer dette Kilde: Statens vegvesen 2010

15 Rask forbedring og industrialisering av elbiler / /12 Produsent ElbilNorge Think Mitsubishi Nissan Segment Minibil Minibil Småbil Kompaktbil Kapasitet 2 seter 2 seter 4 seter 5 seter Pris Ca Sikkerhet Bilbelter 2 airbager ABS 6 airbager Antiskrens 6 airbager Antiskrens Batterigaranti 2 år 3 år 5 år km 5 år km (Sveits) Tilgjengelighet Håndlaget småserie Leveranseproblemer Noe begrenset Fritt salg Rekkevidde 70 km 180 km 150 km 160 km Ladetid Langsom Langsom Hurtiglading Hurtiglading Begrenser salget sterkt Noe begrensninger for salg Som forventet for segment

16 Ladbare hybridbiler industrialiseres fra 2012 Teknologien vil brukes i kompakte og større biler Første bil på markedet GM Volt - 60 km elrekkevidde, - 16 kwh batteri for lang levetid - Pris i USA ca kr u. avgifter/mva - General Electric har bestilt Opel Ampera kommer om ett år - Pris i Tyskland kr u. avgifter/mva.

17 Sterkt økende utvalg av elektriske biler Elbiler Ladbare hybridbiler

18 Pris bil uten avgifter/mva NOK Masseproduksjon reduserer kostnader Kompaktbiler Miniserie, <1000/år Småserie, /år Middelsstore serier, Fullskala serieproduksjon Ekstrakostnad uten avgifter velutstyrt elbil: kr kr kr Elbil 28 kwh Elbil 14 kwh Gjennomsnittsforbrenningsm otorbil effektivisering Gjennomsnittsforbrenningmo torbil referansebanen Full industrialisering hele bransjen Nissan Leaf USA Nissan Leaf Japan Renault Fluence Estimat 09/10 inkl batt leas 6 år Nissan Leaf Storbritannia Renault Kangoo Estimat 09/10 inkl batt lease 6 år Kilde: Statens vegvesen 2010 År

19 Kr/bil inkl. avanser, elbil uten avgifter/mva. Estimerte kostnader og salgspriser minibiler (Ny beregning basert på Klimakurs metodikk) Total pris elbil 16 kwh Total pris elbil 22 kwh Bensinbil (107/Aygo inkl AC, alufelg, navig., sidekollpute) Bensinbil med avgifter Mitsubishi I-Miev / Citroen C-Zero Norge Mitsubishi I-Miev Japan (2012 er Mitsubishis mål pga økt volum, kostnadred.) Think City 4 seter (klima, CD, Alufelg) Think City 2 seter (klima, CD, Alufelg) ECC Citroen C1 konvertering UK (Uten AC) g/km 91 g/km Bensinbil = Velutstyrt bensindrevet minibil (inkl. navigasjon) i segment med for eksempel Peugeot 107. Utslipp 100 g/km i 2010, reduseres med 1,5%/år til 2020 (Downsizing eller hybridisering), det gir kostnadsøkning. Avgiftene går ned pga lavere CO2-utslipp. Målet for modellen har vært å treffe riktig for perioden fra Modellen treffer dårlig i fordi volumene da er små. Da øker kostnadene per bil drastisk knyttet til F&U på de elektriske systemene. Videre øker ombygnings- eller delekostnader for andre deler av bilen enn de elektriske systemene. Disse ekstrakostnadene er svært vanskelig å estimere. Merk at det antas at det er produsenten med det høyeste produksjonsvolumet som styrer reell markedspris. I dette segmentet vil det være Mitsubishi/Peugeot/Citroen I- Miev/Ion/C-zero Årsmodell

20 Ladbare hydrogen brenselcellebiler fra 2016 Erstatte forbrenningsmotor med brenselcellesystem i ladbare hybrider Hydrogen har store utfordringer i Norge - Få innbyggere, spredt bebyggelse - Lange avstander mellom byer Daimler og Honda ledende 9 produsenter sier de vil levere biler i volumer på hundretusener fra 2015.

21 Antall biler førstegangsregistrert. Salgsscenario for elbiler, ladbare hybridbiler og brenselcellebiler All trafikkvekst tas ut i økt bilsalg, ny teknologi står for veksten Hydrogen brenselcelle nybilsalg Ladbare hybridbiler nybilsalg Elbiler nybilsalg Diesel- og bensinbiler For elbiler og ladbare hybridbiler forutsettes kraftige virkemidler for å nå 5% (av nybilsalg) ca. 5000/år i 2015, deretter vekstrater som er historisk høye: 10% for elbiler, 15% for ladbare hybrider Hydrogen ca. 10 år etter Elbiler, ladbare hybrider og hydrogen vil utgjøre: 5 % av bilparken i % av bilparken i 2030

22 Scenarier for anvendelse av biodrivstoff Antar ingen begrensninger i internasjonal tilgang - 2. generasjon i små kvanta i 2020, store kvanta i 2030 Basisalternativet (innblanding): - 10% i 2020 (3 % 2. generasjon) - 20% i 2030 Høyinnblanding + E85: - dieselsegmentet: 10% i % i bensinsegmentet: 20% benytter E85 i % benytter E85 i 2030

23 Utslipp tonn Resultat - Utslipp personbiler Referansebanen Effektivisering Effektivisering + Bildekk Effektivisering 200 kr/tonn Bedre bildekk kr/tonn Hydrogen kr/tonn Elektrifisering kr/tonn Biodrivstoff kr/tonn År Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen + Biodrivstoff basis Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen + Biodrivstoff høy

24 Kostnadseffektivitet kr/tonn CO2 Samfunnsøkonomisk tiltakskostnad Effektivisering, elektrifisering, biodrivstoff og hydrogen i personbiler Kostnadseffekt ivitet effektivisering kr/tonn CO Kostnadseffekt ivitet hydrogen kr/tonn Biodrivstoff Kostnadseffekt ivitet ladbare biler inkl. infrastruktur -2000

25 Virkemidler Effektivisering - Engangsavgiften, EU-krav Elbiler - Fritak for mva og engangsavgift - Kjøreprivilegier, kollektivfelt, gratis bomring Ladbare hybridbiler - Trenger økte insentiver Hydrogen - Testprogrammer, til 2015, deretter som for elbiler Biodrivstoff - Omsetningspåbud - Avgiftsinsentiver Transnova Offentlige innkjøp

26 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des g CO2 /km Virkemidler effektivisering Engangsavgift/EU-krav Avgiftsomlegging - CO2 erstatter motorvolum Resultat fra prosjekt om engangsavgift økning i CO2-leddet Avgiftsjustering Avgiftsjustering Samlet virkning av teknologiutvikling og omlegging av engangsavgiften Virkelig utslipp Kurvetilpasning virkelig utslipp Lineær trend basert på januar okt 2006 Kilde månedstall for CO2-utslipp: OFVAS

27 Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Brenselcellebil Årlige kostnader kr Private årlige bilkostnader uten avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente Tidlige kjøpere, innovatører Villig til å betale noe mer, opptatt av image Massemarkedet Teknologiskeptiske, tenker økonomi, må fungere Oljeskift Energikostnad Rente og avskriving brenselcellesystem Rente og avskring batteri Rente og avskriving elsystemer Rente og avskriving forbrenningsmotor Rente og avskriving basisbil Dekk, forsikring, vedlikehold, service

28 Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Brenselcellebil Årlige kostnader kr Private årlige bilkostnader med avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente Usikkerhet batteribytte Tidlige kjøpere, innovatører Villig til å betale noe mer, opptatt av image Massemarkedet Teknologiskeptiske, tenker økonomi, må fungere Energiavgifter og mva energi Årsavgift Rente og avskriving mva Rente og avskriving engangsavgift Oljeskift Energikostnad Rente og avskriving brenselcellesystem Rente og avskring batteri Rente og avskriving elsystemer Rente og avskriving forbrenningsmotor Rente og avskriving basisbil Dekk, forsikring, vedlikehold, service

29 Teknologisk veikart

30 Virkemidler Veikart Virkemidlene tilpasses til utviklingsfase for å ha effekt

31 Utslipp tonn Resultat - Utslipp varebiler Referansebanen Effektivisering Effektivisering + Biodrivstoff basis Effektivisering + Biodrivstoff høy Effektivisering 1100 kr/tonn Biodrivstoff kr/tonn 0 År

32 Utslipp tonn 4500 Resultat - Utslipp tunge kjøretøy Referansebanen Biodrivstoff basis Biodrivstoff høy Effektivisering er i referansebanen Biodrivstoff kr/tonn År

33 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

34 Resultater andre tiltak Sum reduksjonspotensial ca 0,8 mill tonn Virkemidler: investeringer, kurs/info, tilskudd, takster Hovednett for sykkel Økokjøring Gassferjer Bedre kollektivtilbud i 6 byer Energieffektivisering, fartsreduksjoner, landstrøm skip Organisering av luftrommet på Østlandet Elektrifisering av dieseltogstrekninger (alt. til bio)

35 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

36 Tiltakskostnad kr/tonn CO2 Hovedresultater for Lønnsomt lite potensial Energisparing Biodrivstoff og elektrifisering Dyrere å kjøre bil hele landet, billigere, bedre kollektivtilbud Utslippsreduksjon 1000 tonn CO2 Innblanding biodiesel diesel veg Innblanding biodiesel anleggsdiesel Innblanding biodiesel kystflåten Innblanding biodiesel jernbane Innblanding biodiesel jernbane - høy Innblanding biodrivstoff fiskeri Innblanding. 2. gen. biodrivst. Luft Innblanding etanol bensin veg Innfasing flexifuel og E85 - høy Effektivisering personbiler Effektivisering varebiler Økokjøring Bildekk Tiltak luftfart: ASAP Fartsred/-optimalisering skip Elektrifisering personbiler Elektrifisering jernbane Landstrøm skip Hydrogenbiler Gassferjer Dob drivstoff, halv koll, dob bom (5a+5c) Dob takst bomring (5a3) Parkeringspriser (5a4) 5a1+20% økt drivstoffpris bil (5a1-20) 5a1+60% økt drivstoffpris bil (5a1-60) 5a+25% økt frekv koll (5a1-25fr) Dobbel drivstoffpris bil (5a1)

37 Konklusjon Mulig å nå en utslippsreduksjon på 3-4,5 mill. tonn i 2020 Langsiktig strategi er viktig, må starte nå Biodrivstoff utgjør en stor andel Krever svært sterke restriksjoner på bil- og/eller flytransport for å utløse hele potensialet Samfunnsmessige konsekvenser av svært høye avgifter er ikke analysert

38 Vite mer?

39 Virkemidler - Elektrifisering Tilrettelegge og bygge ut infrastruktur - Transnova Kjøp av elbil - Fritak engangsavgift og mva - Statlige og kommunale innkjøp Bruk av elbil - Lav sats årsavgift - Kjøring i kollektivfelt, fritak for bomavgift og gratis kommunal parkering Svake virkemidler i dag for kjøp og bruk av ladbare hybridbiler - Redusert CO2-utslipp gir lavere engangsavgift, økt vekt øker avgiften - Ingen bruksinsentiver Framtidig virkemiddelbruk - Tilpasse virkemidler til utvikling i marked og kostnader - Elbiler må erstatte forbrenningsmotorbil, ikke kollektivtransport - Virkemidler for ladbare hybridbiler

40 Virkemidler - Hydrogen Uttestingsprosjekter - EU prosjekter i Oslo Mercedes B-kl. brenselcellebiler fra VanHool brenselcellebusser fra Hynor-prosjektet fra Bygge en hydrogenvei fra Oslo til Stavanger Fyllestasjoner i Oslo, Stavanger, Porsgrunn, Drammen Marked kan starte etter 2015 Noe usikkert - Virkemidler som for elbiler er nødvendig i starten

41 Virkemidler - Biodrivstoff Omsetningspåbud - Innført med 2,5% av solgt drivstoff til vegbruk i 2009, 3,5% fra april Øker til 5% fra 2011, samtidig innføres bærekraftskriterier Avgiftsinsentiver et uoversiktlig landskap - Fritatt for CO2-avgift - Fritak for drivstoffavgifter for biodiesel fra1999, vedtatt fjernet fra , opptrapping av avgift utsatt i statsbudsjettet Fortsatt fritak for drivstoffavgift for E85 bioetanol men ikke ved innblanding - E85 kapable biler får ,- fradrag i engangsavgiften Andre muligheter - Pumpepåbud, pålegg om å selge for eksempel enten E85 eller 100% biodiesel

42 Utfordringer introduksjon av ny bilteknologi Enorm valgmulighet i bilmarkedet - 30 bilmerker med 3000 bilmodellvarianter - 2 store segmenter, få bestselgere Industrialisering tar lang tid - 20 år å skifte ut bilparken modellgenerasjoner til fullskala prod. - Markedet er tregt, forsiktige konsumenter - Historiske data viser 10 år til 5% andel Hva betyr dette? - Overgang til ny teknologi tar tid - Enten bredt utvalg og bestselgere er nødvendig for å få rask overgang

43 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass - 40 % CO 2 Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur - 56 % CO 2 Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO 2 Kan bare dekke mindre % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 deler av drivstoff-markedet % CO 2 1.g bioetanol 1.g biodiesel % CO % CO 2 Innblanding billigst Kan påvirke matpriser (1.g) % CO % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Hydrogen Brenselcelle - 100% CO 2 Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Avansert forbrenningsmotorbil - 25% CO 2 Micro hybrid Mild hybrid Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el Elbil - 30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

44 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 Uaktuelt Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur Kan bare dekke mindre deler av drivstoff-markedet. Innblanding billigst Biodrivstoff % CO % CO 2 1.g bioetanol % CO % CO 2 1.g biodiesel % CO 2 Kan påvirke matpriser (1.g) % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Avansert forbrenningsmotorbil Hydrogen - 100% Brenselcelle CO 2 Hydrogen Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Micro hybrid Mild hybrid Effektivisering Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el - 25% CO 2-30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Elbil Elektrifisering Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

45 Utredninger Virkninger av drivstoffavgifter og engangsavgifter på sammensetningen av nybilsalget Vista Analyse 2009 Vurdering av biodrivstoff i transportsektoren Insa og KanEnergi 2009 Lavutslippskjøretøy i Norge mot 2020, Econ 2008 Effektivisering, elektrifisering, hydrogen, Statens vegvesen intern utredning 2010

46 Utfordringer infrastruktur el og hydrogen Elektrisitet - Lades hjemme og eventuelt på jobb - Mye infrastruktur tilgjengelig allerede i garasjer - Offentlig infrastruktur øker bruksområde - Stor utfordring hvis alle biler blir elektriske, lading langs vei i byer og tettsteder - Hurtiglading er kostbart og nettkapasitet er en utfordring Hydrogen - Lite brukt i startfasen, svært dyrt, kostnadene faller når flere biler bruker hver fyllestasjon - Infrastruktur blir svært kostbar i spredtbygde strøk

47 Salg av Prius hybrid globalt 3. generasjon 2. generasjon 1. generasjon

48 Usikkerhet - Elektrifisering Alternativ batteripris Lavt estimat Høyt estimat Scenarier Kun elbiler Kun ladbare hybridbiler Ladeinfrastruktur Ingen infrastruktur 30% ladestasjoner, hurtiglading Bykjøring 5000 kr/kg partikler, 2*støypris Råoljeprisendring +80 US$ -20 US$ Energiforbruk årlig reduksjon Ingen reduksjon Energiforbruk eldrift 170 Wh/km 230 Wh/km Årlig kjørelengde km km Lærekurve batterier 11% reduksjon per dobling 5% reduksjon per dobling Tiltakskostnad Kr/tonn CO2

49 Beregningsforutsetninger - Personbiler Faste energipriser og avgifter - Drivstoffprisen tilsvarer en råoljepris på ca. 70 US$/fat satser for alle avgifter Mellomstor referansebil med forbrenningsmotor 2010-modell - Slapp ut ca 150 g CO2/km, Antatt 76% dieselandel - Pris uten avgift og mva ca ,- i 2010, med avgifter ,- - Effektiviseres som følge av EU-forordningen om CO2-utslipp Elbiler (antatt halvparten av hver) - 28 kwh batteri, >160 km rekkevidde - 14 kwh batteri, ca 80 km rekkevidde Ladbare hybridbiler (antatt halvparten av hver) - Fullhybrid med 20 km ren elrekkevidde Toyota Prius plug-in - Seriehybrid med 60 km ren elrekkevidde GM Volt / Opel Ampera Hydrogenbil - 80 kw brenselcelle ladbar hybrid med 20 km ren elrekkevidde

50 Virkemidler Hensikten er ikke å subsidiere bilbruk Hensikten er bedre konkurranseevne for nye produkter - Dekke reelle ekstrakostnader, redusere risiko - Overvinne kjøpernes teknologiskepsis - Kostnadsreduksjon gjennom å ta ny teknologi i bruk 3 delanalyser i Klimakur - Virkemiddelbruk i teknologi- og markedsutviklingsfaser - Privatøkonomiske kjøps- og bilholdskostnadsberegninger - Eksternt prosjekt: Virkninger av avgifter på nye bilers utslipp

51 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass - 40 % CO 2 Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur - 56 % CO 2 Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO 2 Kan bare dekke mindre % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 deler av drivstoff-markedet % CO 2 1.g bioetanol 1.g biodiesel % CO % CO 2 Innblanding billigst Kan påvirke matpriser (1.g) % CO % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Hydrogen Brenselcelle - 100% CO 2 Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Avansert forbrenningsmotorbil - 25% CO 2 Micro hybrid Mild hybrid Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el Elbil - 30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

52 Private årlige totalkostnader med avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente

53 Batteripris fra batteriprodusent Euro/kWh, US$/kWh Kostnadsreduksjon for elbilbatterier - Lærekurve Pris til bilprodusent, overhead 16% legges til batteriprisen som bilkjøperen betaler Lærekurver blir mindre pålitelige jo lenger frem i tid de strekkes Batteripris fra batt.lev. Elbil inkl læring US$/kWh uten overhead Batteripris fra batt.lev. Elbil inkl læring Euro/kWh uten overhead Roland Berger Estimat Renault/Nissan estimat Bosch estimat Kalhammer et al (basert på volum) estimat Think Batteri ifølge estimate produsent Ener1 Argonne National Laboratory 2009 PHEV 60 km Batteriestimater øvre grense Batteriestimater nedre grense McKinsey estimat (justert ned med overhead 1,16) Electrification coalition estimat IEA 2009 lavt estimat Statens vegvesen 2010 Estimater fra Roland Berger Strategy Concultants 2009 ARB IEP 2007 US$, antatt full serie fra , midtestimater Bosch 2009 presseseminar, Euro/kWh Estimat for Renault Nissan basert på presseintervju i sept 09. Pris mindre enn 100 Euro/måned batterileie, 5 års levetid, 24 kwh batteri. Samt Nissan Leaf 24 kwh batteri under US$ Argonne National Laboratory presentasjon EVS24 i 2009, antar samme som for PHVEV40. Fremtidig masseprod, utvikling nedbetalt McKinsey, Kilde: Dokumentasjon levert til Klimakur. IEA: Transport energy and CO2

54 Teknologisk veikart

55 Vanskelig å beregne kostnader Bilprodusentene presenterer ikke kostnadsdata Biler prises etter ønsket volum i ulike land Priskutt i framtiden kan ligge inne i dagens pris Bilprodusenten med størst volum har lavest kostnader, kan bestemme prisen som tas Gamle data fort utdaterte når utvikling går raskt Ulik kvalitet på data om ny teknologi og gammel teknologi Sterkt volumavhengig - Under 1 000/år gir dobbelt pris i forhold til /år, - Fulle volumeffekter krever volumer over /år

56 Konklusjoner: Eksternt prosjekt avgifter Samlet virkning: Kilde: Vista Analyse as 2009

57 Ny generasjon elbiler klarer flere brukerkrav SVV / AsplanViak undersøkelse Vår verdering av hvordan tilbudet matcher Viktighet av: Dagens elbileiere Befolkningen Typisk elbil i Nye elbiler fra 2012 generelt bilparken Bilens størrelse Nokså viktig Nokså viktig Minibiler 2 seter, noen brukte franske småbiler med 4 seter Økt utvalg mini-biler og 4-5-seters småbiler, kompaktbiler Begrenset rekkevidde Viktig, men har kjøpt bil tilpasset bruk Svært viktig Reell året rundt rekkevidde km Året rundt rekkevidde km Tid det tar å lade batteriene Ikke så viktig, lader om natten Svært viktig Kun langsomlading Hurtiglading blir mulig Bilens topphastighet Ikke så viktig Ikke så viktig Begrenset til km/t km/t Bilens akselerasjon Ikke så viktig Ikke så viktig God under 50, tregere fra km/t Som en vanlig bil Bilens sikkerhet Viktig Svært viktig Dårlig, ikke testet i EuroNcap Bilens kjørekomfort Ikke full så viktig Viktig Dårligere enn en vanlig bil Bilens miljøprofil Nokså viktig Nokså viktig Begrenset hvor mye kjøring som erstattes Som en vanlig bil Bedre enn en vanlig bil, lydløs Kan erstatte mer av kjøringen med elbil Bilens anskaffelsespris Bilens driftskostnader i bruk Nokså viktig Nokså viktig Enkle minielbiler koster like mye som større små bensinbiler Nokså viktig Nokså viktig Lave, men batteribytte tar mye av gevinsten Prisene blir like eller lavere enn for tilsvarende bensinbil med dagens avgiftspolitikk, leasing reduserer risikoen for forbrukeren Lave, men batteribytte kan ta mye av gevinsten

Kjøretøyteknologi og drivstoff Statens vegvesen, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen, Erik Figenbaum

Kjøretøyteknologi og drivstoff Statens vegvesen, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen, Erik Figenbaum Klimakur 2020 Teknologidagene 12. oktober 2010 Kjøretøyteknologi og drivstoff Statens vegvesen, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen, Erik Figenbaum Innhold 1. Oversikt over alle vurderte tiltak

Detaljer

Policygruppe bransjekontakt. Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010

Policygruppe bransjekontakt. Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010 Policygruppe bransjekontakt Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010 Handlingsprogram 2010 2013 (19) Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan 2010 2019 Vekt på 2010 2013 Grunnlag for

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet NVF 3. mars 2010 Klimakur 2020 Alice Gaustad

seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet NVF 3. mars 2010 Klimakur 2020 Alice Gaustad Klimakur 2020 NVF 3. mars 2010 Alice Gaustad seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet Global temperaturøkning begrenses til 2 C Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir Romanovsky Foto: Marianne Gjørv

Detaljer

Klimakur NVF Island juni Anne Gislerud Klima- og forurensningsdirektoratet

Klimakur NVF Island juni Anne Gislerud Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur 2020 NVF Island juni 2010 Anne Gislerud Klima- og forurensningsdirektoratet Global temperaturøkning begrenses til 2 C Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir Romanovsky Foto: Marianne Gjørv Foto: Miljøverndepartementet

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Sikkerhet Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. ABS bremser, ESP (elektronisk stabiliteteprogram),

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil,

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050 TØI-rapport 1047/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 64 sider Sammendrag: Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Fossilfri

Fossilfri Fossilfri 2020 10.10.2016 To store målsetninger som begge er viktige for miljøet Ta trafikkveksten Kun fornybar energi i 2020 Kjernevirksomhet - Kapasitet - Kvalitet - Annen kundenytte Miljøtiltak - Fornybar

Detaljer

DEL B SEKTORVISE TILTAKS- OG VIRKEMIDDELANALYSER

DEL B SEKTORVISE TILTAKS- OG VIRKEMIDDELANALYSER DEL B SEKTORVISE TILTAKS- OG VIRKEMIDDELANALYSER 80 DEL B Sektorvise tiltaks- og virkemiddelanalyser 10 Transport Sektoranalysen er utarbeidet av en tverretatlig arbeidsgruppe ledet av Statens vegvesen,

Detaljer

Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi

Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Utslippsmål for transportsektoren Muligheter og virkemiddel

Detaljer

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017

Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 Bilparken og klima situasjon og trender Arendalsuka 2017 18.8.2017 Personbilsalget 2007-2016 180000 160000 144202 154603 140000 120000 129195 127754 138345 137967 142151 150686 100000 110617 80000 98675

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Den globale oppvarmingen er her (En del av) Løsningen er også her Wall

Detaljer

Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010. Norge må på klimakur. Statens forurensningstilsyn (SFT)

Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010. Norge må på klimakur. Statens forurensningstilsyn (SFT) Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010 Norge må på klimakur 15.01.2010 Side 1 Statens forurensningstilsyn (SFT) Klimaendringene menneskehetens største utfordring for å unngå de farligste endringene globale

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Vår saksbehandler/telefon Vår ref.: Oslo, Bjørn Simonsen / bs 20.mai Innspill til Klimakur 2020 fra Hydrogenrådet

Vår saksbehandler/telefon Vår ref.: Oslo, Bjørn Simonsen / bs 20.mai Innspill til Klimakur 2020 fra Hydrogenrådet Hydrogenrådet Til: Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Hydrogenrådet St.Hanshaugen Sekretariatsadresse: Kunnskapsbyen Lillestrøm Attn: Bjørn Simonsen Postboks 145 2027 KJELLER Mob: 971 79

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger

CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger Sammendrag: CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger TØI rapport 1479/2016 Forfatter(e): Inger Beate Hovi og Daniel Ruben Pinchasik Oslo 2016 37 sider Tungtransporten

Detaljer

Klimakur 2020. Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010. Oskar A. Kleven

Klimakur 2020. Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010. Oskar A. Kleven Klimakur 2020 Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010 Oskar A. Kleven Disposisjon - Beregningsverktøy og forutsetninger - Tiltak som er beregnet -Resultater - Oppsummering

Detaljer

Sektoranalyse for transport

Sektoranalyse for transport Sektoranalyse for transport Klimakur 2020 tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020 0560-10 grafisk.senter@vegvesen.no RAPPORT Foto: Dag Semb Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

RAPPORT 16.03.2010, av Hans Håvard Kvisle, Norstart www.elbil.no, norstart@elbil.no, tlf 90 70 45 45

RAPPORT 16.03.2010, av Hans Håvard Kvisle, Norstart www.elbil.no, norstart@elbil.no, tlf 90 70 45 45 RAPPORT 16.03.2010, av Hans Håvard Kvisle, Norstart www.elbil.no, norstart@elbil.no, tlf 90 70 45 45 Resultater fra «Klimakur» innenfor veitransporten, med Norstarts anbefalinger 1 Vil det være 127.247

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig?

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? Sammendrag: 85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfatter(e): Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman Oslo 2013 110 sider Ved å legge om engangsavgiften

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene.

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Samferdselsdepartementet Postboks 80 Dep 0030 Oslo Vår dato: 4.8.2014 Vår ref: C.B. Deres dato:.6.2014 Deres ref: /5470 - Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Norsk Elbilforening

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag:

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag: Sammendrag: Strøm til biler TØI rapport 1160/2011 Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum og Astrid H. Amundsen Oslo 2011 67 sider Strøm til biler er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med DEFA som

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Klimakur 2020. Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet

Klimakur 2020. Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur 2020 SEMINAR - ressursgruppa Lavenergi og klimatiltak i landbruket Tirsdag 16. mars Hvam videregående skole Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet Mandat : Hvordan nå nasjonale

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype:

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 10:49 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Bærekraftig transport:

Bærekraftig transport: Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi? Professor Erling Holden Høgskulen i Sogn og Fjordane KLIMAX breakfast meeting on sustainable transport KLIMAX breakfast meeting on sustainable

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim

Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim Klimakur 2020 hva slags kur er dét? Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim Global temperaturøkning begrenses til 2 C Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Norsk klimapolitikk i et glasshus? Klimautfordringa og transportsektoren Pål Prestrud, Direktør CICERO Senter for klimaforskning

Norsk klimapolitikk i et glasshus? Klimautfordringa og transportsektoren Pål Prestrud, Direktør CICERO Senter for klimaforskning Norsk klimapolitikk i et glasshus? Klimautfordringa og transportsektoren Pål Prestrud, Direktør CICERO Senter for klimaforskning 1 Fremtidige globale temperaturer ved forskjellige utslippsscenarier IPCC

Detaljer

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Classification: Internal Status: Draft Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Anne Marit Hansen, forretningsutvikler Hydrogen og leder HyNor Oslo Energidagene 16-17.oktober, 2008

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

Klimakur Statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet. Framtidens byer Foto: Marianne Gjørv

Klimakur Statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet. Framtidens byer Foto: Marianne Gjørv Klimakur 2020 Statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet Framtidens byer 16.03.2010 Nasjonale mål Overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10% Kutte 30 40% innen 2020 15 17 millioner tonn nasjonale

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Are Lindegaard, Miljødirektoratet, frokostseminar i regi av Norsk Petroleumsinstitutt Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Busser, klimapolitikk og utslipp

Busser, klimapolitikk og utslipp Busser, klimapolitikk og utslipp Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 26. mars 2008 Innhold Klimaproblemet alvorlig og utfordrende KID prosjektet og Klimaplan for Oppland og utslipp av klimagasser

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil Snorre Kverndokk, Frischsenteret Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Rådgiver Norsk elbilforening Om Elbilforeningen >35.000 medlemmer. 14 ansatte, og frivillige i 15 fylker (9 lokalforeninger). Jobber

Detaljer

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen DIESELSAKEN www.189motor.no BILMARKEDET I NORGE 4 Totalmarked personbil Ledende på elbiler 21834 8824 elektriske Volkswagen (02/11)

Detaljer

Fossilfri 2020. 09.03.2016 Hans Cats hans.cats@ruter.no Seminar: Buss og bussveien

Fossilfri 2020. 09.03.2016 Hans Cats hans.cats@ruter.no Seminar: Buss og bussveien Fossilfri 2020 09.03.2016 Hans Cats hans.cats@ruter.no Seminar: Buss og bussveien Disposisjon Målsetningen Kartleggingen Status Muligheter Målbildet angir retning Konsekvenser Realisering 2 To store målsetninger

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

4 Drift og vedlikehold 4

4 Drift og vedlikehold 4 NOTAT Jernbaneverket Klimakur 2020 IC-Tiltak 1: Dobling av jernbanens kapasitet for persontransport i intercityområdet med dagens virkemidler overfor veitrafikk; moderat parkeringsprising og bompenger

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer