Klimakur Transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimakur 2020 - Transport"

Transkript

1 Klimakur Transport Bilimportørene 23. november 2010 Statens vegvesen, Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen Erik Figenbaum

2 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

3 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

4 Vi blir flere og rikere i % flere innbyggere, sentralisering Hele landet Buskerud Vest-Agder Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Akershus Oslo % velstandsøkning 2006 til 2020

5 Andre Klimakur forutsetninger Utslipp innenfor Norges grenser - El, Biodrivstoff, hydrogen er regnet 100% CO2 nøytralt Faste energipriser til Råoljepris ca. 70 US$/fat Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader Tiltakskostnader = (Endring i investeringskostnader + Endring i driftskostnader + Endring i luftforurensnings- og støykostnader) / Utslippsreduksjon (alle tall uten avgifter uten mva)

6 Referansebane for transport 2010: 17 mill. tonn 2020: 19 mill. tonn Transport - mål 2020 Reduksjon mellom 2,5 og 4 mill tonn

7 Snu alle stener - Mulige transporttiltak Kjøretøyer Veg for øvrig Jernbane Luftfart Sjøfart Biodrivstoff Bedret kollektivtransporttilbud i 6 byer, langrutebuss m.m. Intercitytog Ladbare hybridbiler Vegprising (dobbel bomtakst) Elektrifisering Organisering av luftrommet på Østlandet Dobbel flypris Landstrøm Elbiler Dobbel sykkelandel Høyhastighetstog Fartsreduksjon Effektivisering Effektivisering Parkeringsregulering Biodrivstoff Rengjøring Hydrogen Gassferjer Godsstrategi Bildekk Økokjøring Samordnet varetransport Aktiv mobilitetsstyring Arealbruk

8 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

9 Transportmodellberegninger - Persontransport En modell for korte reiser og en for lange reiser Beregner endringer i hvordan reiser foregår og reiseomfang - Ved endring i tilbud - Ved endring i priser Reisehensikter - Arbeidsreiser/tjenestereiser - Fritidsreiser - Besøksreiser - Annet Etterspørselsmatriser: - Bilfører - Bilpassasjer - Tog - Buss - Båt - Fly Referansebanen (forventet utvikling) Endring fra beregningsår 2006 til beregningsår 2020 CO2-utslipp Øker med ca. 2 millioner tonn Bil traf.arb. 26 % Bil transp.arb. 23 % Buss 4 % Båt 0,0% Trikk/Bane 16 % Tog 20 % Fly 21 % Gang/Sykkel 2 % Sum trsp.arb 20 % Andre samfunnskonsekvenser beregnes ikke 12. oktober 2010

10 Resultat i 2020 i f.h.t. referansebanen IC TOG GULROT PISK GULROT OG PISK Beregning 4a i fht ref: Utbygging av indre ICområde(tog) utover referansebanen Beregning 5a2 ifht ref Utbygging av av indre IC-område 50% reduksjon i kollektivtakstene (også for høyhastighetstog) Beregning 5a1 Utbygging av indre IC-område 100 % økning av drivstoffprisen for personbil Beregning 5a i fht ref Utbygging av av indre ICområde 100% økning i drivstoffprisen 50% reduksjon i kollektivtakstene Dobbeltakst i bomring i byene CO2- utslippsred. ~0 tonn CO2- utslippsred. 0,16 mill. tonn CO2- utslippsred. 1,0 mill. tonn CO2- utslippsred. 1,2 mill. tonn Bil traf.arb. -0,1% Bil traf.arb. -4 % Bil traf.arb. -18 % Bil traf.arb. -23 % Bil transp.arb. -0,1% Bil transp.arb. -4 % Bil transp.arb. -17 % Bil transp.arb. -22 % Buss 0,1% Buss 71 % Buss 21 % Buss 121 % Båt 0,0% Båt 41 % Båt 20 % Båt 77 % Trikk/Bane 0,2% Tog 3 % Fly -0,1% Gang/Sykkel 0,0% Sum trsp.arb 0,1% Trikk/Bane 54 % Tog 76 % Fly -1 % Gang/Sykkel -7 % Sum trsp.arb 6 % Trikk/Bane 10 % Tog 28 % Fly 17 % Gang/Sykkel 10% Sum trsp.arb -8 % Trikk/Bane 73 % Tog 141 % Fly 16 % Gang/Sykkel 2 % Sum trsp.arb 2 % 12. oktober 2010

11 Drivstoffpris engasjerer.

12 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

13 Kjøretøy- og drivstofftiltak Effektivisering - Effektive forbrenningsmotorer - Aerodynamikk, vektreduksjon, effektive komponenter - Hybridisering Elektrifisering - Elbiler - Ladbare hybridbiler Hydrogen i brenselceller Biodrivstoff Uaktuelle tiltak - Naturgass og Propan/LPG - Hydrogen i forbrenningsmotor

14 CO2-utslipp g/km. Effektivisering av personbiler med forbrenningsmotor EU-krav gj.snitts nybil ca.150 g/km i 2009, 130 g/km i 2015, 95 g/km Deler av kravet oppnås med elkjøretøy og hydrogen - EU krav til andre komponenter gir ytterligere 5-10% reduksjon - Antatt mindre effektivisering fra , ingen krav vedtatt enda CO2-utslipp Referansebanen Perspektivmeld. gj.snitt nybil g/km Effektivisering forbrenningsmotorbiler Gjennomsnittsutsli pp nye biler - Effektivisering inkl. småtiltak+bildekk Toyota Prius 2010 hybridmodell klarer dette Kilde: Statens vegvesen 2010

15 Rask forbedring og industrialisering av elbiler / /12 Produsent ElbilNorge Think Mitsubishi Nissan Segment Minibil Minibil Småbil Kompaktbil Kapasitet 2 seter 2 seter 4 seter 5 seter Pris Ca Sikkerhet Bilbelter 2 airbager ABS 6 airbager Antiskrens 6 airbager Antiskrens Batterigaranti 2 år 3 år 5 år km 5 år km (Sveits) Tilgjengelighet Håndlaget småserie Leveranseproblemer Noe begrenset Fritt salg Rekkevidde 70 km 180 km 150 km 160 km Ladetid Langsom Langsom Hurtiglading Hurtiglading Begrenser salget sterkt Noe begrensninger for salg Som forventet for segment

16 Ladbare hybridbiler industrialiseres fra 2012 Teknologien vil brukes i kompakte og større biler Første bil på markedet GM Volt - 60 km elrekkevidde, - 16 kwh batteri for lang levetid - Pris i USA ca kr u. avgifter/mva - General Electric har bestilt Opel Ampera kommer om ett år - Pris i Tyskland kr u. avgifter/mva.

17 Sterkt økende utvalg av elektriske biler Elbiler Ladbare hybridbiler

18 Pris bil uten avgifter/mva NOK Masseproduksjon reduserer kostnader Kompaktbiler Miniserie, <1000/år Småserie, /år Middelsstore serier, Fullskala serieproduksjon Ekstrakostnad uten avgifter velutstyrt elbil: kr kr kr Elbil 28 kwh Elbil 14 kwh Gjennomsnittsforbrenningsm otorbil effektivisering Gjennomsnittsforbrenningmo torbil referansebanen Full industrialisering hele bransjen Nissan Leaf USA Nissan Leaf Japan Renault Fluence Estimat 09/10 inkl batt leas 6 år Nissan Leaf Storbritannia Renault Kangoo Estimat 09/10 inkl batt lease 6 år Kilde: Statens vegvesen 2010 År

19 Kr/bil inkl. avanser, elbil uten avgifter/mva. Estimerte kostnader og salgspriser minibiler (Ny beregning basert på Klimakurs metodikk) Total pris elbil 16 kwh Total pris elbil 22 kwh Bensinbil (107/Aygo inkl AC, alufelg, navig., sidekollpute) Bensinbil med avgifter Mitsubishi I-Miev / Citroen C-Zero Norge Mitsubishi I-Miev Japan (2012 er Mitsubishis mål pga økt volum, kostnadred.) Think City 4 seter (klima, CD, Alufelg) Think City 2 seter (klima, CD, Alufelg) ECC Citroen C1 konvertering UK (Uten AC) g/km 91 g/km Bensinbil = Velutstyrt bensindrevet minibil (inkl. navigasjon) i segment med for eksempel Peugeot 107. Utslipp 100 g/km i 2010, reduseres med 1,5%/år til 2020 (Downsizing eller hybridisering), det gir kostnadsøkning. Avgiftene går ned pga lavere CO2-utslipp. Målet for modellen har vært å treffe riktig for perioden fra Modellen treffer dårlig i fordi volumene da er små. Da øker kostnadene per bil drastisk knyttet til F&U på de elektriske systemene. Videre øker ombygnings- eller delekostnader for andre deler av bilen enn de elektriske systemene. Disse ekstrakostnadene er svært vanskelig å estimere. Merk at det antas at det er produsenten med det høyeste produksjonsvolumet som styrer reell markedspris. I dette segmentet vil det være Mitsubishi/Peugeot/Citroen I- Miev/Ion/C-zero Årsmodell

20 Ladbare hydrogen brenselcellebiler fra 2016 Erstatte forbrenningsmotor med brenselcellesystem i ladbare hybrider Hydrogen har store utfordringer i Norge - Få innbyggere, spredt bebyggelse - Lange avstander mellom byer Daimler og Honda ledende 9 produsenter sier de vil levere biler i volumer på hundretusener fra 2015.

21 Antall biler førstegangsregistrert. Salgsscenario for elbiler, ladbare hybridbiler og brenselcellebiler All trafikkvekst tas ut i økt bilsalg, ny teknologi står for veksten Hydrogen brenselcelle nybilsalg Ladbare hybridbiler nybilsalg Elbiler nybilsalg Diesel- og bensinbiler For elbiler og ladbare hybridbiler forutsettes kraftige virkemidler for å nå 5% (av nybilsalg) ca. 5000/år i 2015, deretter vekstrater som er historisk høye: 10% for elbiler, 15% for ladbare hybrider Hydrogen ca. 10 år etter Elbiler, ladbare hybrider og hydrogen vil utgjøre: 5 % av bilparken i % av bilparken i 2030

22 Scenarier for anvendelse av biodrivstoff Antar ingen begrensninger i internasjonal tilgang - 2. generasjon i små kvanta i 2020, store kvanta i 2030 Basisalternativet (innblanding): - 10% i 2020 (3 % 2. generasjon) - 20% i 2030 Høyinnblanding + E85: - dieselsegmentet: 10% i % i bensinsegmentet: 20% benytter E85 i % benytter E85 i 2030

23 Utslipp tonn Resultat - Utslipp personbiler Referansebanen Effektivisering Effektivisering + Bildekk Effektivisering 200 kr/tonn Bedre bildekk kr/tonn Hydrogen kr/tonn Elektrifisering kr/tonn Biodrivstoff kr/tonn År Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen + Biodrivstoff basis Effektivisering + Bildekk + Elektrifisering + Hydrogen + Biodrivstoff høy

24 Kostnadseffektivitet kr/tonn CO2 Samfunnsøkonomisk tiltakskostnad Effektivisering, elektrifisering, biodrivstoff og hydrogen i personbiler Kostnadseffekt ivitet effektivisering kr/tonn CO Kostnadseffekt ivitet hydrogen kr/tonn Biodrivstoff Kostnadseffekt ivitet ladbare biler inkl. infrastruktur -2000

25 Virkemidler Effektivisering - Engangsavgiften, EU-krav Elbiler - Fritak for mva og engangsavgift - Kjøreprivilegier, kollektivfelt, gratis bomring Ladbare hybridbiler - Trenger økte insentiver Hydrogen - Testprogrammer, til 2015, deretter som for elbiler Biodrivstoff - Omsetningspåbud - Avgiftsinsentiver Transnova Offentlige innkjøp

26 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des g CO2 /km Virkemidler effektivisering Engangsavgift/EU-krav Avgiftsomlegging - CO2 erstatter motorvolum Resultat fra prosjekt om engangsavgift økning i CO2-leddet Avgiftsjustering Avgiftsjustering Samlet virkning av teknologiutvikling og omlegging av engangsavgiften Virkelig utslipp Kurvetilpasning virkelig utslipp Lineær trend basert på januar okt 2006 Kilde månedstall for CO2-utslipp: OFVAS

27 Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Brenselcellebil Årlige kostnader kr Private årlige bilkostnader uten avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente Tidlige kjøpere, innovatører Villig til å betale noe mer, opptatt av image Massemarkedet Teknologiskeptiske, tenker økonomi, må fungere Oljeskift Energikostnad Rente og avskriving brenselcellesystem Rente og avskring batteri Rente og avskriving elsystemer Rente og avskriving forbrenningsmotor Rente og avskriving basisbil Dekk, forsikring, vedlikehold, service

28 Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Forbrenningsmotor Ladbar hybrid 60 km Elbil 28 kwh Brenselcellebil Årlige kostnader kr Private årlige bilkostnader med avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente Usikkerhet batteribytte Tidlige kjøpere, innovatører Villig til å betale noe mer, opptatt av image Massemarkedet Teknologiskeptiske, tenker økonomi, må fungere Energiavgifter og mva energi Årsavgift Rente og avskriving mva Rente og avskriving engangsavgift Oljeskift Energikostnad Rente og avskriving brenselcellesystem Rente og avskring batteri Rente og avskriving elsystemer Rente og avskriving forbrenningsmotor Rente og avskriving basisbil Dekk, forsikring, vedlikehold, service

29 Teknologisk veikart

30 Virkemidler Veikart Virkemidlene tilpasses til utviklingsfase for å ha effekt

31 Utslipp tonn Resultat - Utslipp varebiler Referansebanen Effektivisering Effektivisering + Biodrivstoff basis Effektivisering + Biodrivstoff høy Effektivisering 1100 kr/tonn Biodrivstoff kr/tonn 0 År

32 Utslipp tonn 4500 Resultat - Utslipp tunge kjøretøy Referansebanen Biodrivstoff basis Biodrivstoff høy Effektivisering er i referansebanen Biodrivstoff kr/tonn År

33 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

34 Resultater andre tiltak Sum reduksjonspotensial ca 0,8 mill tonn Virkemidler: investeringer, kurs/info, tilskudd, takster Hovednett for sykkel Økokjøring Gassferjer Bedre kollektivtilbud i 6 byer Energieffektivisering, fartsreduksjoner, landstrøm skip Organisering av luftrommet på Østlandet Elektrifisering av dieseltogstrekninger (alt. til bio)

35 Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller 3. Kjøretøy- og drivstofftiltak 4. Andre tiltak 5. Konklusjon

36 Tiltakskostnad kr/tonn CO2 Hovedresultater for Lønnsomt lite potensial Energisparing Biodrivstoff og elektrifisering Dyrere å kjøre bil hele landet, billigere, bedre kollektivtilbud Utslippsreduksjon 1000 tonn CO2 Innblanding biodiesel diesel veg Innblanding biodiesel anleggsdiesel Innblanding biodiesel kystflåten Innblanding biodiesel jernbane Innblanding biodiesel jernbane - høy Innblanding biodrivstoff fiskeri Innblanding. 2. gen. biodrivst. Luft Innblanding etanol bensin veg Innfasing flexifuel og E85 - høy Effektivisering personbiler Effektivisering varebiler Økokjøring Bildekk Tiltak luftfart: ASAP Fartsred/-optimalisering skip Elektrifisering personbiler Elektrifisering jernbane Landstrøm skip Hydrogenbiler Gassferjer Dob drivstoff, halv koll, dob bom (5a+5c) Dob takst bomring (5a3) Parkeringspriser (5a4) 5a1+20% økt drivstoffpris bil (5a1-20) 5a1+60% økt drivstoffpris bil (5a1-60) 5a+25% økt frekv koll (5a1-25fr) Dobbel drivstoffpris bil (5a1)

37 Konklusjon Mulig å nå en utslippsreduksjon på 3-4,5 mill. tonn i 2020 Langsiktig strategi er viktig, må starte nå Biodrivstoff utgjør en stor andel Krever svært sterke restriksjoner på bil- og/eller flytransport for å utløse hele potensialet Samfunnsmessige konsekvenser av svært høye avgifter er ikke analysert

38 Vite mer?

39 Virkemidler - Elektrifisering Tilrettelegge og bygge ut infrastruktur - Transnova Kjøp av elbil - Fritak engangsavgift og mva - Statlige og kommunale innkjøp Bruk av elbil - Lav sats årsavgift - Kjøring i kollektivfelt, fritak for bomavgift og gratis kommunal parkering Svake virkemidler i dag for kjøp og bruk av ladbare hybridbiler - Redusert CO2-utslipp gir lavere engangsavgift, økt vekt øker avgiften - Ingen bruksinsentiver Framtidig virkemiddelbruk - Tilpasse virkemidler til utvikling i marked og kostnader - Elbiler må erstatte forbrenningsmotorbil, ikke kollektivtransport - Virkemidler for ladbare hybridbiler

40 Virkemidler - Hydrogen Uttestingsprosjekter - EU prosjekter i Oslo Mercedes B-kl. brenselcellebiler fra VanHool brenselcellebusser fra Hynor-prosjektet fra Bygge en hydrogenvei fra Oslo til Stavanger Fyllestasjoner i Oslo, Stavanger, Porsgrunn, Drammen Marked kan starte etter 2015 Noe usikkert - Virkemidler som for elbiler er nødvendig i starten

41 Virkemidler - Biodrivstoff Omsetningspåbud - Innført med 2,5% av solgt drivstoff til vegbruk i 2009, 3,5% fra april Øker til 5% fra 2011, samtidig innføres bærekraftskriterier Avgiftsinsentiver et uoversiktlig landskap - Fritatt for CO2-avgift - Fritak for drivstoffavgifter for biodiesel fra1999, vedtatt fjernet fra , opptrapping av avgift utsatt i statsbudsjettet Fortsatt fritak for drivstoffavgift for E85 bioetanol men ikke ved innblanding - E85 kapable biler får ,- fradrag i engangsavgiften Andre muligheter - Pumpepåbud, pålegg om å selge for eksempel enten E85 eller 100% biodiesel

42 Utfordringer introduksjon av ny bilteknologi Enorm valgmulighet i bilmarkedet - 30 bilmerker med 3000 bilmodellvarianter - 2 store segmenter, få bestselgere Industrialisering tar lang tid - 20 år å skifte ut bilparken modellgenerasjoner til fullskala prod. - Markedet er tregt, forsiktige konsumenter - Historiske data viser 10 år til 5% andel Hva betyr dette? - Overgang til ny teknologi tar tid - Enten bredt utvalg og bestselgere er nødvendig for å få rask overgang

43 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass - 40 % CO 2 Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur - 56 % CO 2 Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO 2 Kan bare dekke mindre % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 deler av drivstoff-markedet % CO 2 1.g bioetanol 1.g biodiesel % CO % CO 2 Innblanding billigst Kan påvirke matpriser (1.g) % CO % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Hydrogen Brenselcelle - 100% CO 2 Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Avansert forbrenningsmotorbil - 25% CO 2 Micro hybrid Mild hybrid Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el Elbil - 30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

44 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 Uaktuelt Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur Kan bare dekke mindre deler av drivstoff-markedet. Innblanding billigst Biodrivstoff % CO % CO 2 1.g bioetanol % CO % CO 2 1.g biodiesel % CO 2 Kan påvirke matpriser (1.g) % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Avansert forbrenningsmotorbil Hydrogen - 100% Brenselcelle CO 2 Hydrogen Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Micro hybrid Mild hybrid Effektivisering Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el - 25% CO 2-30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Elbil Elektrifisering Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

45 Utredninger Virkninger av drivstoffavgifter og engangsavgifter på sammensetningen av nybilsalget Vista Analyse 2009 Vurdering av biodrivstoff i transportsektoren Insa og KanEnergi 2009 Lavutslippskjøretøy i Norge mot 2020, Econ 2008 Effektivisering, elektrifisering, hydrogen, Statens vegvesen intern utredning 2010

46 Utfordringer infrastruktur el og hydrogen Elektrisitet - Lades hjemme og eventuelt på jobb - Mye infrastruktur tilgjengelig allerede i garasjer - Offentlig infrastruktur øker bruksområde - Stor utfordring hvis alle biler blir elektriske, lading langs vei i byer og tettsteder - Hurtiglading er kostbart og nettkapasitet er en utfordring Hydrogen - Lite brukt i startfasen, svært dyrt, kostnadene faller når flere biler bruker hver fyllestasjon - Infrastruktur blir svært kostbar i spredtbygde strøk

47 Salg av Prius hybrid globalt 3. generasjon 2. generasjon 1. generasjon

48 Usikkerhet - Elektrifisering Alternativ batteripris Lavt estimat Høyt estimat Scenarier Kun elbiler Kun ladbare hybridbiler Ladeinfrastruktur Ingen infrastruktur 30% ladestasjoner, hurtiglading Bykjøring 5000 kr/kg partikler, 2*støypris Råoljeprisendring +80 US$ -20 US$ Energiforbruk årlig reduksjon Ingen reduksjon Energiforbruk eldrift 170 Wh/km 230 Wh/km Årlig kjørelengde km km Lærekurve batterier 11% reduksjon per dobling 5% reduksjon per dobling Tiltakskostnad Kr/tonn CO2

49 Beregningsforutsetninger - Personbiler Faste energipriser og avgifter - Drivstoffprisen tilsvarer en råoljepris på ca. 70 US$/fat satser for alle avgifter Mellomstor referansebil med forbrenningsmotor 2010-modell - Slapp ut ca 150 g CO2/km, Antatt 76% dieselandel - Pris uten avgift og mva ca ,- i 2010, med avgifter ,- - Effektiviseres som følge av EU-forordningen om CO2-utslipp Elbiler (antatt halvparten av hver) - 28 kwh batteri, >160 km rekkevidde - 14 kwh batteri, ca 80 km rekkevidde Ladbare hybridbiler (antatt halvparten av hver) - Fullhybrid med 20 km ren elrekkevidde Toyota Prius plug-in - Seriehybrid med 60 km ren elrekkevidde GM Volt / Opel Ampera Hydrogenbil - 80 kw brenselcelle ladbar hybrid med 20 km ren elrekkevidde

50 Virkemidler Hensikten er ikke å subsidiere bilbruk Hensikten er bedre konkurranseevne for nye produkter - Dekke reelle ekstrakostnader, redusere risiko - Overvinne kjøpernes teknologiskepsis - Kostnadsreduksjon gjennom å ta ny teknologi i bruk 3 delanalyser i Klimakur - Virkemiddelbruk i teknologi- og markedsutviklingsfaser - Privatøkonomiske kjøps- og bilholdskostnadsberegninger - Eksternt prosjekt: Virkninger av avgifter på nye bilers utslipp

51 Alternative drivstoff (100%) i forbrenningsmotor Hydrogen - 100% CO 2 Høyt energiforbruk og svært dyr energi - 100% CO 2 Naturgass - 40 % CO 2 Liten utslippsreduksj. dyr infrastruktur - 56 % CO 2 Propan/LPG - 30 % CO 2 Minimal utslippsreduksjon, liten ressurs - 48 % CO 2 Biogass % CO 2 Kan bare dekke mindre % CO 2 2. g biodrivst % CO 2 deler av drivstoff-markedet % CO 2 1.g bioetanol 1.g biodiesel % CO % CO 2 Innblanding billigst Kan påvirke matpriser (1.g) % CO % CO 2 Muligheter % CO % CO % CO % CO 2 Hydrogen Brenselcelle - 100% CO 2 Dagens bil (2008) 160 g CO 2 /km 40 tonn totalt Avansert forbrenningsmotorbil - 25% CO 2 Micro hybrid Mild hybrid Fullhybrid Ladbar fullhybrid 20 km el Ladbar seriehybrid 60 km el Elbil - 30% CO 2-35% CO 2-45% CO 2-70% CO 2-80% CO 2-100% CO 2 Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Avansert motor Vektreduksjon Aerodynamikk Start stop med regen bremser Akselerer assist. Elmodus 1-2 km Som fullhybrid + Større batteri som kan lades fra nettet Elmodus 20km Som elbil med lite batteri + Avansert forbrenningsmotor med generator for elproduksjon i bilen All energi til fremdrift lagret i batteriet ved lading av el fra nettet Fossilt drivstoff med innblanding av biodrivstoff Effektiv forbr.motor, pumpetap, termodynamisk eff., tomgangstap, eksosvarmegjenvinning Bildekk, aerodynamikk, klimaanlegg, soltak med solcelledrevet vifte mm-. Regenerering - Gjenvinning av bremseenergi Økende andel elektrisitet, rene energikilder CO2-reduksjon i forhold til gjennomsnitts 2008 modell, Økende kompleksitet gir økende bilkostnad 100% fornybar el og H 2, biodrivstoff vist regnet globalt og som 100% reduksjon Dyre batterier Kilde: Statens Vegvesen, Boston Consulting Group

52 Private årlige totalkostnader med avgift Bil avskrives 60% på 6 år, 7% realrente

53 Batteripris fra batteriprodusent Euro/kWh, US$/kWh Kostnadsreduksjon for elbilbatterier - Lærekurve Pris til bilprodusent, overhead 16% legges til batteriprisen som bilkjøperen betaler Lærekurver blir mindre pålitelige jo lenger frem i tid de strekkes Batteripris fra batt.lev. Elbil inkl læring US$/kWh uten overhead Batteripris fra batt.lev. Elbil inkl læring Euro/kWh uten overhead Roland Berger Estimat Renault/Nissan estimat Bosch estimat Kalhammer et al (basert på volum) estimat Think Batteri ifølge estimate produsent Ener1 Argonne National Laboratory 2009 PHEV 60 km Batteriestimater øvre grense Batteriestimater nedre grense McKinsey estimat (justert ned med overhead 1,16) Electrification coalition estimat IEA 2009 lavt estimat Statens vegvesen 2010 Estimater fra Roland Berger Strategy Concultants 2009 ARB IEP 2007 US$, antatt full serie fra , midtestimater Bosch 2009 presseseminar, Euro/kWh Estimat for Renault Nissan basert på presseintervju i sept 09. Pris mindre enn 100 Euro/måned batterileie, 5 års levetid, 24 kwh batteri. Samt Nissan Leaf 24 kwh batteri under US$ Argonne National Laboratory presentasjon EVS24 i 2009, antar samme som for PHVEV40. Fremtidig masseprod, utvikling nedbetalt McKinsey, Kilde: Dokumentasjon levert til Klimakur. IEA: Transport energy and CO2

54 Teknologisk veikart

55 Vanskelig å beregne kostnader Bilprodusentene presenterer ikke kostnadsdata Biler prises etter ønsket volum i ulike land Priskutt i framtiden kan ligge inne i dagens pris Bilprodusenten med størst volum har lavest kostnader, kan bestemme prisen som tas Gamle data fort utdaterte når utvikling går raskt Ulik kvalitet på data om ny teknologi og gammel teknologi Sterkt volumavhengig - Under 1 000/år gir dobbelt pris i forhold til /år, - Fulle volumeffekter krever volumer over /år

56 Konklusjoner: Eksternt prosjekt avgifter Samlet virkning: Kilde: Vista Analyse as 2009

57 Ny generasjon elbiler klarer flere brukerkrav SVV / AsplanViak undersøkelse Vår verdering av hvordan tilbudet matcher Viktighet av: Dagens elbileiere Befolkningen Typisk elbil i Nye elbiler fra 2012 generelt bilparken Bilens størrelse Nokså viktig Nokså viktig Minibiler 2 seter, noen brukte franske småbiler med 4 seter Økt utvalg mini-biler og 4-5-seters småbiler, kompaktbiler Begrenset rekkevidde Viktig, men har kjøpt bil tilpasset bruk Svært viktig Reell året rundt rekkevidde km Året rundt rekkevidde km Tid det tar å lade batteriene Ikke så viktig, lader om natten Svært viktig Kun langsomlading Hurtiglading blir mulig Bilens topphastighet Ikke så viktig Ikke så viktig Begrenset til km/t km/t Bilens akselerasjon Ikke så viktig Ikke så viktig God under 50, tregere fra km/t Som en vanlig bil Bilens sikkerhet Viktig Svært viktig Dårlig, ikke testet i EuroNcap Bilens kjørekomfort Ikke full så viktig Viktig Dårligere enn en vanlig bil Bilens miljøprofil Nokså viktig Nokså viktig Begrenset hvor mye kjøring som erstattes Som en vanlig bil Bedre enn en vanlig bil, lydløs Kan erstatte mer av kjøringen med elbil Bilens anskaffelsespris Bilens driftskostnader i bruk Nokså viktig Nokså viktig Enkle minielbiler koster like mye som større små bensinbiler Nokså viktig Nokså viktig Lave, men batteribytte tar mye av gevinsten Prisene blir like eller lavere enn for tilsvarende bensinbil med dagens avgiftspolitikk, leasing reduserer risikoen for forbrukeren Lave, men batteribytte kan ta mye av gevinsten

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 Prosjektets formål og gjennomføringsmetodikk 2 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer