Barnehagetjenester i Utsjoki kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagetjenester i Utsjoki kommune"

Transkript

1 Barnehagetjenester i Utsjoki kommune

2 BARNEHAGETJENESTER I UTSJOKI KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON OM BARNEHAGETJENESTER 3 Kontaktinformasjon 4 Avtale mellom Utsjoki kommune og Tana kommune 5 Barn med behov for spesiell tilrettelagt omsorg familiens sakskyndighet i forhold til sitt eget barn samt det erfarenhet som de ansatte i barnehagen har 5 2. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 6 3. SAMARBEIDET MED DE FORESATTE 6 Innkjøringsfasen 7 Omsorg- og oppdragelsesplan for barnet 7 Om utstyr som barnet trenger i barnehagen 7 Allergier 7 4. HELSE OG TRYGGHET 7 Bespising 7 Hvile 8 Om barnet blir syk 8 De ansatte 8 Taushetsplikt 8 Forsikringer 8 5. VEDERLAGENE SAMT BARNEHAGEDAGER 9 Familiebegrep og inntekter 9 Søskenmoderasjon 9 Pleiedager 9 Pleietider 10 Regulering av betaling for barnehagetjenester 10 Fraværets betydning til vederlag for barnehagetjenesten PLANLEGGING AV VIRKSOMHET OG EVALUERING AV DET 11 Virkeplaner 11 VASU ( plan om forskolebarns oppdrag) 11 Annet SAMARBEIDSHOLD TIL BARNEHAGETJENESTEN 12 Andre samarbeidspartnere til barn og barnehagene samt lagvirksomhet som 12 støtter barnefamilier 12 VEDLEGG-EVALUERING 14 2

3 1. GENERELL INFORMASJON OM BARNEHAGETJENESTER Barnehagetjenester i Finland er rammet i Lov om barnehagetjenester ( päivähoitolaki 36/1973) samt forskrift ( asetus 239/1973 ). Barnets subjektiv rett til barnehagetjenester til foreldre som har barn under skolepliktigalder er vedtatt i Lov om barnehagetjenester i kapittel 11 a 1 som trådte i kraft den 1. i august i år Den subjektive retten til barnehageplass eller alternetiv kontantstøtte eller i privat barnehage er begrenset til begynnelsen av skolepliktig alder. Slik har alle barn i Utsjoki kommune rett til barnehageplass som er arrangert av Utsjoki kommune. Omsorgsutvalget (perusturvalautakunta) leder sosial- og helsetjenester som er ansvarlig for koordinering av barnehagetjenester. Barnehageleder er ansvarlig for barnehagetjenester i Utsjoki kommune. I tillegg har Utsjoki kommune en koordinator med ansvarsområde samiske barnehagetjenester, som i tillegg til koordinering har også ansvar for å tilrettelegge og fremheve alle samiskspråklige barnehagetjenester i Utsjoki kommune. Barnehagetjenester i Utsjoki kommune blir tilbudt i barnehagene i tettstedet Utsjoki og i Karigasniemi samt i familiebarnehage i Nuorgam. Spesielle tjenester blir arrangert til de som har behov for disse. Omsorgsutvalget Sosial- og helsetjenester ( sosial-og helsesjef ) Barnehagetjenester i Utsjoki kommune ( leder for barnehagetjenester ) Barnehagetjenester i Karigasniemi Barnehagetjenester i tettstedet Utsjoki Barnehagetjenester i Nuorgam Omsorg for barn med spesielle behov Gollerássi Barnehagen i Karigasniemi Barnehagen i Utsjokimunningen Familiebarnehage i Nuorgamin Giellavealgu mánáidgárdi, i Tana Bru Finskspråklig avdeling Duottaraski samiskpråklig avdeling BILDE 1 BARNEHAGETJENESTER I UTSJOKI KOMMUNE MUNE I ÅR

4 KONTAKTINFORMASJON Ansvarlig koordinator for barnehagetjenester Sari Inkinen Barnehagen i Utsjoki Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoki Tel : Koordinator i omsorg for samiskspråklige barn i forskolealder Aura Nordberg Samiskspråklige barnehagen Duottaraski Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoki Tel : Samiskspråklig barnehage i Karigasniemi, Golleràssi Karigasniemi Tel : Familiebarnehage i Nuorgam Nuorgamin koulu/asuntola Nuorgam tel : Barnehage i Utsjoki Utsjokisuun koulukeskus Utsjoki Samiskspråklig avdeling, Duottaraski Tel : Finskspråklig avdeling Tel :

5 AVTALE MELLOM UTSJOKI KOMMUNE OG TANA KOMMUNE Etter avtalen tilbur Utsjoki kommune midlertidige barnehagetjenester til samiskspråklige barn fra Tana kommune i hverdagene mellom ( Finsk tid ) i Duottaraski, den samiskspråklige avdelingen i Utsjoki barnehage. Avtalen gjelder barn i alder 1-6 år som er samisktalende og bor i Tana kommune. Avtalen gjelder ikke barn som har behov for spesielt tilrettelagt omsorg. Barnehageplassen er tilbudt i barnehagen i tettstedet i Utsjoki i Finland. Utsjoki kommune kan ikke garantere at plassene vil være varig tilgjengelige. Man kan bruke avtalen mellom kommuner også omvendt. Per i dag tilbur Tana kommune samiskspråklige barnehagetjenester til barn fra Nuorgam i sitt Giellavealgu-barnehaget i tettsedet Tana Bru. Man ser viktigheten til tett samarbeid mellom Tana kommune og Utsjoki kommune også i fremtiden. De foresatte som er interessert i tjenester over grensen kan ta direkte kontakt til barnehagen for å få høre om mulige ledige barnehageplasser. Deretter skal foresatte kontakte kommunen som skal avtale med den andre kommunen i hver tilfelle for seg. Utsjoki kommune og Tana kommune skal fakturere hverandre.de tjenester som blir tilbudt. Utsjoki kommune fakturer egenandelen hver måned fra barnets foreldre. Dette er 16,82 euro for hver dag som barnet er i barnehagen. ( Beløpet er lik som blir tatt fra andre barn som er på midlertidig plass ). Utsjoki kommune er ikke forpliktet til å tegne forsikring for de barn som kommer fra Tana kommune. Tana kommune er ansvarlig for forsikringer til barn fra Tana kommune, disse bør dekke reisene til- og fra samt oppholdet i barnehagen. For de finske barn som er i barnehage ved Tana Bru har kommunen tegnet særskilt gruppeforsikring ved uhellsituasjoner i barnehagen samt reisen i korteste vei til- og fra barnehagen. BARN MED BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELAGT OMSORG FAMILIENS SAKSKYNDIGHET I FORHOLD TIL SITT EGET BARN SAMT DET ERFARENHET SOM DE ANSATTE I BARNEHAGEN HAR Om det forekommer spesielle utfordringer i forhold til barnets oppvekst eller utvikling kan man ta en personlig hjelpeperson til barnet i barnehagen og senere i skolen eller annet tilrettelagt hjelp og støtte. Man må ha behovsvurdering fra enten lege, spesialistlege eller annen sakskyndig person. Barn som trenger tilrettelagt omsorg og pleie kan få dette i barnehagen frem til 10-års alder om behovet kan ikke dekkes på annen måte. Spesielt tilrettelagt omsorg er ment til barn som ikke har evner til å få opplæring i grunnskolen etter normal opplæringsplan, metoder og mål. 5

6 2. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Alle barn har rett til barnehageplass. I retten til å velge barnehageplass er barnet fra etter endt svangerskapets dagpenger til slutten av juli i det året barnet blir overflyttet til skolepliktig alder og går over til skolen. De foresatte kan søke barnehageplass til sitt barn fra endt svangerskapspenggperioden til barnet skal begynne i skolen. Forskole begynner når barnet er 6 år gammel og det blir i Utsjoki kommune arrangert fra skoleetaten. Alle forskolebarn har rett til barnehageplass etter endt forskole. Barnehageplassene er i kraft frem til foresatte sier opp barnehageplassen eller barnet begynner skolen som skolepliktig. Det kan søkes endring i betalingssats skriftlig om behov for barnehageplass eller familiens inntekter blir endret. Leder for barnehagetjenester deler ut barnehageplasser og fatter vedtak om betalingssatser. De foresatte søker barnehageplass ved søknadsskjema som man kan få fra barnehagen, fra leder for barnehagetjenester og fra nettsidene for Utsjoki kommune. Vedlagt søknaden skal man levere inntektsbevis om familiens bruttoinntekter etter vedlagte bevis. Om man ikke leverer bevis om inntekter blir vederlaget beregnet etter høyeste sats. Søknad samt nødvendige vedlegg skal leveres til barnehagen eller ved post til : Ansvarlig leder for barnehagetjenester Sari Inkinen, Koulukeskus, Utsjoki, Finland. Inntak til barnehagen skjer året rundt. I tilfelle der den foresatte søker om plass på grunn av begynt arbeid, blir plassen tildelt innen to uker. Om man søker barnehageplass av andre grunner vil kommunen tildele plass innen 4 måned fra søknadsdatoen. Om en som er arbeidsledig får tilbudt arbeid skal barnehageplassen bli utvidet etter behov. Det er hensiktsmessig å informere barnehagen innen to uker i tilfelle man sier opp barnehageplassen. Oppsigelse trer i kraft i første hverdag. Som barnehagebetaling brukes da det antall pleiedager som er beregnet til å døgnbruket barnet har hatt.. 3. SAMARBEIDET MED DE FORESATTE De foresatte har det hovedsaklige ansvaret i oppdragelse for barnet og barnehagen vil støtte de foresatte i omsorg- og oppdragelse for barnet. En fulltgod barnehage fungerer etter gjensidig avtale med de foresatte. Til det trengs sakskyndighet fra de foresatte samt barnehagepersonellets erfarenhet og kunnskap. Gjensidig tillitsforhold mellom forsatte og personell i barnehagen vil fremme barnas velvære. Det hadde vært viktig at begge foreldre er med i barnehagens funksjon helt fra starten av. De foresattes informasjon om sitt eget barn og om sine egne verdier vil hjelpe personellets arbeid i det daglige funksjon. Det gode forholdet med barnas foresatte hjelper til å få godt grunnlag til den daglige omsorgen. 6

7 INNKJØRINGSFASEN Barnet trenger tid til å komme fra det trygge hjemmiljøet til et nytt miljø. I Utsjoki kommune tilbyr vi mulighet til å bli kjent med barnehagen i tre dager uten vederlag før barnet begynner i barnehagen. I bli-kjent -dagene er den foresatte (eller en annen trygg person) sammen med barnet og blir kjent med barnehagen og de ansatte der. Barnets alder, karakter og det om barnet har fra før vært i barnehagen virker inn i det hvor lenge barnet trenger til innkjøringen. Man avtaler sammen med barnehagen når det passer å ha ett barn på besøk. OMSORG- OG OPPDRAGELSESPLAN FOR BARNET Man fatter en omsorgs- og oppdragelsesplan til alle barn i begynnelsen av barnehagepleien. Man fatter planen sammen med de foresatte og pleiere. Mens man planlegger omsorgen blir man enige om håp, behov og mål i forhold til barnets oppdragelse og samarbeidet. Man evaluerer og ajourfører planen årlig. Etter at barnet slutter sin opphold i barnehagen får de foreldre nedskrevet dokument om dette. OM UTSTYR SOM BARNET TRENGER I BARNEHAGEN De foresatte skal ta ansvar for at barnet har saklige klær og utstyr når han/hun kommer til barnehagen, samt reserveklær, som man trenger til å være inne og ute etter årstiden, været og virksomheten krever. Dette gjelder også bleier og spesielle morsmelkerstatninger som barnet trenger. De klær barnet trenger blir avtalt direkte med personell i barnehagen. Det hadde vært hensiktsmessig å merke klær slik at alle finner sine egne. ALLERGIER I tilfelle barnet har allergier eller behov for spesialkost på grunn av sin sykdom, skal bevis fra lege eller helsesøster leveres til barnehagen med en spesiell skjema. 4. HELSE OG TRYGGHET Helse og trygghet blir vektlagt i barnehagens virke og hverdag. Barnehagens trygghet kommer av mange saker : varige, trygge menneskeforhold. saklige lokaliteter, utearealer, gårdsplass og lekeutsyr, tilstrekkelige utdannet personell. Godt fungerende barnegruppe samt regler som man har avtalt sammen om. Bakgrunnen til regler er ofte trygghet. BESPISING 7

8 Man tilbyr allsidig og sunn mat til barna i barnehagen. Man tvinger ikke barnet til å spise alt, men i trygge omgivelser og fredelig atmosfære smaker man forskjellige matretter og husker pene matbordregler. Til en normal barnehagedag hører frokost, varm mat ( lunsj ) og mellommåltid. HVILE Hvile er viktig i forhold til barnets utvikling og psyke. Fast hviletid samt hvilepauser gir energi til resten av dagens lekeøkter også i barnehagen. Behov for søvn er individuell men dess yngre barnet er dess viktigere er hvilepause. OM BARNET BLIR SYK Man kan ikke bringe et sykt barn til barnehagen. Om barnet blir syk i løpet av barnehagedagen, blir foreldrene informert slik at barnet fortest mulig kan hentes hjem. Barnet trenger tilstrekkelig hvile og rekreasjon til hun/han klarer den hektiske barnehagedagen. Etter forhøyet kroppstemperatur trenger barnet minst en feberfri dag før han kan komme til barnehagen. Man skal umiddelbart innformene barnehagen om sykdomstilfeller, fraværsdager og ferier. DE ANSATTE Alle ansatte som har arbeidsavtale til over 3 mnd skal levere attest fra politimyndigheter. Alle som arbeider i barnehagen skal ha ajourført førstehjelpsattest samt hygienepass. TAUSHETSPLIKT Man forutsetter gjeldende taushetserklæring fra alle de som arbeider i barnehagene. Ansatte i barnehagen samt de som samarbeider med dem er bundet til lovmessig taushetsplikt som gjelder barna og deres familier. Dette gjelder også vikarer. Alle som arbeider i offentlig sektor er bundet til taushetsplikt for alt man får vite i sin stilling. FORSIKRINGER De barn som bor i Utsjoki kommune har forsikring. Forsikringen gjelder tiden de tilbringer i barnehagen. Denne forsikringen gjelder ikke de som kommer fra noen annen kommune. Ansvar for reiser til- og fra barnehagen er underlagt foreldrene, 8

9 5. VEDERLAGENE SAMT BARNEHAGEDAGER FAMILIEBEGREP OG INNTEKTER Man fakturerer månedlig barnehagevederlag etter familiens inntekter samt antall medlemmer i familien. Man krever betaling fra første dagen vedtaket gjelder. Om barnet begynner i barnehagen i løpet av kalendermåned, betaler foreldrene kun fra de dagene barnet har vært i barnehagen Kontantstøtte og kommunal barnehageplass kan ikke betales samtidig. Kontantstøtte avslutter fra den dagen kommunal barnehageplass trer i kraft. Foreldre skal informere Kela om begynnelsen i kommunal barnehage. Vederlaget for barnehagetjenesten beregnes prosentvis etter familiens samlede bruttoinntekter for 11 mnd pr år. Ved vedtak om vederlagets størrelse beregner man som inntekter til den av foreldrene som bor i samme husholdning med barnet eller annen foresatte samt eventuelt den personens, som lever i samme husholdning ( i ekteskap eller samboerskap) skattebelagte lønnseller eiendomsinntekter samt de eventuelle inntekter som ikke er skattebelagte. Også familiens størrelse virker inn i vederlagets størrelse. Det minste vederlaget er 21 euro/mnd og det største 233 euro / mnd. Kommunen fakturer regningen månedlig i 11 kalendermåned / år. Om familien ikke melder inn sine inntekter blir det fakturert høyeste beløp / per / eller antall barnene. Man kan som regel ikke rette på en slik betaling i etterskudd uten at man har meget tunge grunner. Om familiens inntekter er meget lave blir det ikke krevd vederlag i det hele tatt. SØSKENMODERASJON Om familien har flere barn i barnehagen krever man fra det andre barnet lik betaling enn fra den første unntatt i høyeste betalingsklasse der det blir 210 euro i måneden. For alle barn deretter er moderasjonen 20% fra det første barnets beløp. Som første barn i familien blir beregnet bestandig det yngste barn i familien som bruker barnehagetjenester PLEIEDAGER I Utsjoki kommune tilbyr man heldtids- og deltidsspleie. Heltidspleie er over 5 timer / dag og deltidspleie under 5 timer / dag. Foresatte til deltidspleie betaler 60% av heltidsvederlag. Man kan reservere 1-10 dager i måneden, dager eller over 15 dager enten som heltidspleie eller deltidspleie. For de barn som regelmessig ikke bruker hele uker fakturerer man etter en gjennomsnittsuke beregnet etter følgende : 1-10 dager/mnd 50%, dager/mnd 75% og dager/mnd 100%. De foresatte betaler etter de dagene de reserverer. De foresatte informerer alltid i slutten av måned de pleiedager til kommende måned. For eksempel om barnet har en plass som tilsier 1-10 dager skal kommende månedens dager informeres i slutten av forrige måned. Om den foresatte 9

10 ikke kan informere hvilke dagen han/hun bruker, blir det tolket at han reserverer en hel plass i alle dager og skal også betale for det. Om korte fravik avtaler man med de ansatte i barnehagen senest en dag i forveien. Av og til er det mulig å endre pleiedager, av og til ikke. Dette på grunn av antall barn i forhold til antall personell. Om barnet ikke kommer til barnehagen i avtalt dag for eksempel på grunn av sykdom, skal dagen beregnes som pleiedag., tilfeldige overskridelser i pleietimene blir betalt som tillegg i forhold til tid. Midlertidig barnehagetjeneste tilbur man familien som korttidstiltak. I tilfelle det er plass i barnehagen prøver man at tilbud dette for de som trenger dette. Egenandel til korttidsopphold er uansett inntekter. PLEIETIDER Vi avtaler pleietider etter de foresattes arbeidstider på forhånd mellom klokkeslettere i hverdagene. Etter kl 17.00,om nettene, i helligdagene eller i weekendene arrangerer man barnehagetilbud kun på grunn av arbeid eller annet påtvunget grunn. Om disse fra hverdags situasjonskrevende tilfeller må man informere skiftlig minst to uker i forveien.. Arbeidslister/pleietider skal man levere til barnehagen skriftlig umiddelbart slik at man kan planlegge virksomhet og de ansattes arbeidstid etter behov. Lengden av pleiedag for de barna skal være gjennomsnitt 10 timer/dag i 5 dager i uken. Ønske fra dagpleien er at om en av de foreldre er hjemme, skulle barnet være i barnehagen for det meste i noen dager i uken. De foresatte skal huske at barn har også rett til og behov for foreldre og hjem og ferie. REGULERING AV BETALING FOR BARNEHAGETJENESTER Vederlag for barnehagetjenesten blir vedtatt foreløpig etter bruttoinntekter. Man kan regulere vederlaget om familiens inntekter blir vesentlig endret., familiesammensettingen blir endret eller gjeldende forskrift blir endret. Familien skal skriftlig melde ifra til barnehagen om endring av de inntekter som har virkning til vederlaget. Om betalingen har hatt som grunnlag feilinformerte inntekter kan man rette egenandelen med tilbakevirkende kraft.. Man kan la være å kreve vederlaget som har hatt sinn grunnlag i feilaktig informasjon kan man rette vederlaget i ettertid. Vederlaget som baserer seg til lov om sosiale tjenester kan bli redusert eller fratatt om personens forsørgerpliktighet, livsoppholdsforhold eller forpliktelser viser at disse er gjeldende til barnehagebetalingen, Man fatter et nytt vedtak i tilfelle det forekommer vesentlige endringer om søkeren ønsker det. Man kan i forveien sende inn søknad om redusert vederlag om barnehagetjenesten i tilfelle barnet er borte minst en kalenderuke fortløpende. 10

11 FRAVÆRETS BETYDNING TIL VEDERLAG FOR BARNEHAGETJENESTEN Vi krever det avtalte beløpet hver måned til tross at barnet er borte fra barnehagen, med unntak i om barnet er på grunn av sykdom er borte hele måneden, da blir det ikke sendt regning Om barnet er borte minst 11 dager på grunn av sykdom ( over halvparten av virkedager ). Da blir regningen halvpart av månedsbeløpet. Om barnet er borte av annen grunn enn sykdom hele måneden og dette er blitt informert til barnehagen senest to uker før fraværet. Da sender vi ikke regning for denne måneden. Ellers er betalingen halvparten av felles grunnlag til månedsbeløpet. Om barnets tilfeldig fravær er blitt informert skriftlig med skjema tilfeldig fravær fra barnehagen senest to uker før fraværet at barnet skal være fraværende minst en uke ( 7 virkedager), så blir det trekt fra mnd-betalingen. Søknad til fritak om barnehagebetalingen må leveres to uker før fraværet, ellers blir de ikke behandlet. 6. PLANLEGGING AV VIRKSOMHET OG EVALUERING AV DET Det enestående omgivelser gir rammer til vår funksjon sammen med de omgivelser vi lever i. Flerkulturellt samfunn, samisk og samiskspråklige omgivelser er som grunnlag til vår funksjon med sitt språk og kultur som grunnleggende. Naturen gir mulighet til å følge endringen til årstider og muligheter til å bli kjent til nærmiljøet. I barnehagen har vi barn fra årene 0-6 og alle barn er i en og samme gruppe. De minste skal lære nye kunnskap fra de større og samtidig lærer alle å ta vare på hverandre. VIRKEPLANER Virketiden for barnehagen begynner den 1.8. og avslutter den Alle enheter har minst to planlegginsdager/evalueringsdager i året. I planleggingsdagne vil de ansatte planlegge og evaluere virksomheten til barnehagen. De ansatte fatter hvert halvår en halvårsplan til funksjon inkludert funksjonsplan, diskuterer målene for det pedagogiske arbeidet og målene samt evaluerer viken frem til dette osv VASU ( PLAN OM FORSKOLEBARNS OPPDRAG) Man holder på å fatte en plan for Vasu, dvs oppdragelse for barn under forskolealder. Målet for det er styre den innholdsutvikling i barnehagehagearbeidet, fremheve likestilling i barnehagearbeidet og danne forutsetninger til kvalitativ funksjon. Som resultat kan man få til et kvalitativt felles grunnlag til barnas felles utvikling, vekst, utvikling og oppvekst. 11

12 ANNET I Utsjoki kommune prøver man noen ganger i hvert år tilby etterutdanning til hver ansatt. De ansatte har også mulighet til å delta privat utdanning eller seminarer for at få kunnskaper til seg. Hver enhet bestemmer innen seg sine egne regler innen vedtatte rammer. Om man har behov til å endre eller fornye de generelle regler da kan man gi beskjed om dette til leder for barnehagetjenesten. De klager og de saker som overstiger det subjektive rettet til barnehagetjenesten blir behandlet innen omsorgsutvalget. Tilleggsinfirmasjon kan man ved behov få fra leder av barnehagetjenesten. 7. SAMARBEIDSHOLD TIL BARNEHAGETJENESTEN I barnehagetjenesten samarbeider man fast bl.annet med skolen, helsesøster, logoped, fysioterapeut samt sosialkurator. Helsestasjon og barnehagen samarbeider fortløpende med mål at barnet skal ha den vekst og pleie som fremmer barnets vekst og utvikling og gi oppmerksomhet til barnets familie og støtte til barnets sunn utvikling. Barnevernet er en av de samarbeidspartnere til barnehagen. De ansatte i barnehagen har forpliktelse i å informere barnevernet i de tilfeller de ser at barnet har behov for tjenester i barnevernet. I tillegg samarbeider man i barnehagen i Utsjoki kommune med lokale lag og foreninger og mulige prosjekter. Utsjoki menighet støtter barnehagensamvirke ved å ha klubber og andakter i forskjellige deler av kommunen. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE TIL BARN OG BARNEHAGENE SAMT LAGVIRKSOMHET SOM STØTTER BARNEFAMILIER Helsestasjoner : Tettstedet i Utsjoki samt Nuorgam Helsesøster Tuire Seilonen tel: Karigasniemi Helsesøster Indira Niittyvuopio tel Finsketalende helsesøster Elle Aikio tel Logoped hjelper til i taleføring og forståing. Man produserer taleterapi som kjøpt tjeneste fra Enare kommune. Tillegsinformasjon fra Raija kovanen tel Psykiatriske tjenenester til barn søkes fra Utsjoki kommune via helsesenteteret. Samisk terapi til barn kan fåes fra Karasjok ( Sàmi heahte ja insetavguavddàs) og finskspråklige tjenester fra Lapland Sentralsykehus, Rovaniemi. Til begge tjeneseter søkes via hellsesenteret. Mottak til helsestasjon er tel Barnevern hjelper og støtter familier i forskjellige problemsituasjoner. Som arbeidsmetoder har vi bl.annet samtaleterapi og sosialt arbeid for ayt hjelpe familien i problemsituasjon, økonomisk 12

13 støtte til familien og/eller barnas hobbyer osv, i å skaffe støtteperson til familien eller støttefamilie til barnet, forskjellige støtte og hjelpeordninger til familien samt familiearbeid. Familiearbeid er faglig, langvarig og tett hjelp i familiens eget hjem og livssituasjon. Arbeidet består av å igangsette familiens egne ressurser i barnas oppdragelse og hverdagens livssituasjon. I Utsjoki har man to familiearbeidere, den ene samisktalende og den andre finsktalende. Familiearbeid og annet barnevernhjelp i Utsjoki blir styrt av Maila Viberg, tel Kommunens idrettsarrangør arrangerer allsidig styrt funksjon til forskjellige grupper året rundt. Mer informasjon kan fås fra fritidssekretær Marke Rautiala tel MLL ( Mannerheims barnevernsstiftelse ) Utsjoki avdeling baserer seg på frivillig arbeid. Det blir arrangert familietreff og klubbsamlinger i små skala året rundt, unntatt sommertid. Mll har lekeplass i grensehuset Giisa som er ment til bruk for alle som besøker huset i åpningstider. I tillegg kan man leie utstyr fra klubben, bl.a. flytevester, trygghetsstoler til bil osv, barnestol og barneseng. Mer informasjon kan fås fra leder i MLL, Maija Länsman Utsjoki menighet arranger i vintertid klubber til barn, barnefamilier og ungdom i Utsjoki, Karigasniemi og Nuorgam. Nærmere informasjon om disse kan fås og også om leir som blir arrangert, får man fra menighetens ungdomsarbeider Juha Reinola tel ( Sami Soster ry arrangere prosjekter i sameområder, der man støtter familier i oppdragelse etter samiske verdier og kultur og hjelper å ivareta samisk kultur i familier. Angående prosjekter som er i gang i Utsjoki kommune kan man spørre fra Ristenrauna Magga tel eller fra seretær Inger Anna Äärelä tel Sàmi Siida ry arrangerer allsidig funksjon til barn og ungdom. Som mål har forbundet blant annet å støtte barnas samisk språk og identitet. Forbundets hjemmesider finner man i adressen Kontaktperson er Kati Eriksen tel

14 VEDLEGG-EVALUERING Dette er den første versjonen om barnehagetjenesten i Utsjoki kommune.vi ønsker at du i fremtiden vil delta i utviklingen av informasjonshefte, slik at den i største mulig plan kan betjene dere som brukere. Du kan gi din evaluering, komme med kommentarer og forslag til bedring til leder for barnehagetjenester eller til ansvarlig for samiske barnehagetjenester ( se kontaktinformasjon) som blir å ajourføre informasjonheften fortløpende. 14

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune 1. DRIFT Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, barnevernsloven og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter,

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE Sist revidert oktober 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde 2. Ansvar 3. Opptak av barn 4. Opptakskriterier 5. Klage og omgjøring 6. Oppsigelser og permisjoner

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak /14 1. EIERFORHOLD. Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. FORMÅL. Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) I KRØDSHERAD KOMMUNE Per 01. august 2009 1. SFO er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år (1. 4. klasse). Tilbudet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 20.06.17 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S.

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. VEDTEKTER Dr. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.05.2017 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 September 2010 Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 Eierforhold: Barnehagen drives av Gullvika Naturbarnehage AS, og eies av Heidi Katerine

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 EIERFORM: Barnehagen eies og drives av Heidi Louise Torvik Sandnes, og har to avdelinger. En avdeling holder til på Møllenberg, og en avdeling holder

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 23.06.15 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KORRIGERT PER 01.05.2004 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978 og 18.10.1979.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Værøy kommunale barnehage

Vedtekter for Værøy kommunale barnehage Vedtekter for Værøy kommunale barnehage 1. Eieforhold Værøy kommune er eier av barnehagen og ansvarlig for driften. Kommunen kan om nødvendig leie lokaler til barnehageformål. 2. Forvaltning Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE Vedtektene for Snillet Gård Friluftsbarnehage ble først vedtatt 2006, med virkning fra 01.02.2006. Sist endret april 2016, med virkning fra 01.05.2016. 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2.

VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2. VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2. Kløverhagen familiebarnehage 1 og 2 er to familiebarnehager med plass til 8 barn i alderen 1 til 3 år. Familiebarnehagene er opprettet i følgende hjem:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE Vedtatt av Narvik Bystyre i møte 21.11.2013 1 OMFANG Vedtektene gjelder for alle barnehagene som Narvik kommune eier. 2 RAMMER FOR DRIFTEN 2.1 Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE Revidert 2016 1. Eier. Sør-Aurdal kommune er eier og står for driften av barnehagene. 2. Administrativ forankring. Administrasjon av barnehager er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 1 FORVALTNING Barnehagene i Meløy skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Utdanningsdirektoratet og kommunale vedtak. 2 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03. Krødsherad kommune Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.2013 Gjeldende fra 01.05.2013. 1. Opplæringslovens 13-7 fastslår at kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i sak nr. 30/92 Dato: 12.05.2006 Revidert av kommunestyret i sak nr. 172/92 Ref.: 96/01656-3 / A1 &00 Revidert 2. gang av kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 1 FORMÅL Barnehagene har som formål å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de etiske og kristne grunnverdier

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE GRTNGEN KOMMUNE Saksfremlegg rkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRTNGEN RNEHGE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& De nye vedtektene for Gratangen barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig.

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig. Foreldreorientering Deres barn har nå fått tilbud om plass i en av Tromsø kommunes barnehager. Denne orienteringen omhandler en del av de ordninger som gjelder for barnehagen, foreldrene og de ansatte,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD. Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år.

VEDTEKTER FOR. Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD. Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år. VEDTEKTER FOR Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år. 1.1 Barnehagens eierform enmanns foretak. Eiers/eierrepresentantens navn og

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Barnehageloven, Rammeplan m.v. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager av 17.06.05 nr. 64 med

Detaljer

FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL.

FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL. FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL. 1. GENERELT. Barnehagene i Sigdal er private. Sigdal kommune står som utleier av 4 av 5 barnehagebygg. Barnehagene har ingen eiere, men drives som en forening

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

2. FORMÅL 3. BEMANNING 4. ÅPNINGSTIDER / FERIER 5. OPPTAK AV BARN

2. FORMÅL 3. BEMANNING 4. ÅPNINGSTIDER / FERIER 5. OPPTAK AV BARN 1. EIERFORHOLD Bjørnehi familiebarnehage er en frittstående privateid familiebarnehage bestående av avdeling med 8 plasser fra 0-3 år. Avd. eies og drives av Igbale Hasani,Prost Refsums Veg 7 2005 Rælingen,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer