Barnehagetjenester i Utsjoki kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagetjenester i Utsjoki kommune"

Transkript

1 Barnehagetjenester i Utsjoki kommune

2 BARNEHAGETJENESTER I UTSJOKI KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON OM BARNEHAGETJENESTER 3 Kontaktinformasjon 4 Avtale mellom Utsjoki kommune og Tana kommune 5 Barn med behov for spesiell tilrettelagt omsorg familiens sakskyndighet i forhold til sitt eget barn samt det erfarenhet som de ansatte i barnehagen har 5 2. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 6 3. SAMARBEIDET MED DE FORESATTE 6 Innkjøringsfasen 7 Omsorg- og oppdragelsesplan for barnet 7 Om utstyr som barnet trenger i barnehagen 7 Allergier 7 4. HELSE OG TRYGGHET 7 Bespising 7 Hvile 8 Om barnet blir syk 8 De ansatte 8 Taushetsplikt 8 Forsikringer 8 5. VEDERLAGENE SAMT BARNEHAGEDAGER 9 Familiebegrep og inntekter 9 Søskenmoderasjon 9 Pleiedager 9 Pleietider 10 Regulering av betaling for barnehagetjenester 10 Fraværets betydning til vederlag for barnehagetjenesten PLANLEGGING AV VIRKSOMHET OG EVALUERING AV DET 11 Virkeplaner 11 VASU ( plan om forskolebarns oppdrag) 11 Annet SAMARBEIDSHOLD TIL BARNEHAGETJENESTEN 12 Andre samarbeidspartnere til barn og barnehagene samt lagvirksomhet som 12 støtter barnefamilier 12 VEDLEGG-EVALUERING 14 2

3 1. GENERELL INFORMASJON OM BARNEHAGETJENESTER Barnehagetjenester i Finland er rammet i Lov om barnehagetjenester ( päivähoitolaki 36/1973) samt forskrift ( asetus 239/1973 ). Barnets subjektiv rett til barnehagetjenester til foreldre som har barn under skolepliktigalder er vedtatt i Lov om barnehagetjenester i kapittel 11 a 1 som trådte i kraft den 1. i august i år Den subjektive retten til barnehageplass eller alternetiv kontantstøtte eller i privat barnehage er begrenset til begynnelsen av skolepliktig alder. Slik har alle barn i Utsjoki kommune rett til barnehageplass som er arrangert av Utsjoki kommune. Omsorgsutvalget (perusturvalautakunta) leder sosial- og helsetjenester som er ansvarlig for koordinering av barnehagetjenester. Barnehageleder er ansvarlig for barnehagetjenester i Utsjoki kommune. I tillegg har Utsjoki kommune en koordinator med ansvarsområde samiske barnehagetjenester, som i tillegg til koordinering har også ansvar for å tilrettelegge og fremheve alle samiskspråklige barnehagetjenester i Utsjoki kommune. Barnehagetjenester i Utsjoki kommune blir tilbudt i barnehagene i tettstedet Utsjoki og i Karigasniemi samt i familiebarnehage i Nuorgam. Spesielle tjenester blir arrangert til de som har behov for disse. Omsorgsutvalget Sosial- og helsetjenester ( sosial-og helsesjef ) Barnehagetjenester i Utsjoki kommune ( leder for barnehagetjenester ) Barnehagetjenester i Karigasniemi Barnehagetjenester i tettstedet Utsjoki Barnehagetjenester i Nuorgam Omsorg for barn med spesielle behov Gollerássi Barnehagen i Karigasniemi Barnehagen i Utsjokimunningen Familiebarnehage i Nuorgamin Giellavealgu mánáidgárdi, i Tana Bru Finskspråklig avdeling Duottaraski samiskpråklig avdeling BILDE 1 BARNEHAGETJENESTER I UTSJOKI KOMMUNE MUNE I ÅR

4 KONTAKTINFORMASJON Ansvarlig koordinator for barnehagetjenester Sari Inkinen Barnehagen i Utsjoki Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoki Tel : Koordinator i omsorg for samiskspråklige barn i forskolealder Aura Nordberg Samiskspråklige barnehagen Duottaraski Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoki Tel : Samiskspråklig barnehage i Karigasniemi, Golleràssi Karigasniemi Tel : Familiebarnehage i Nuorgam Nuorgamin koulu/asuntola Nuorgam tel : Barnehage i Utsjoki Utsjokisuun koulukeskus Utsjoki Samiskspråklig avdeling, Duottaraski Tel : Finskspråklig avdeling Tel :

5 AVTALE MELLOM UTSJOKI KOMMUNE OG TANA KOMMUNE Etter avtalen tilbur Utsjoki kommune midlertidige barnehagetjenester til samiskspråklige barn fra Tana kommune i hverdagene mellom ( Finsk tid ) i Duottaraski, den samiskspråklige avdelingen i Utsjoki barnehage. Avtalen gjelder barn i alder 1-6 år som er samisktalende og bor i Tana kommune. Avtalen gjelder ikke barn som har behov for spesielt tilrettelagt omsorg. Barnehageplassen er tilbudt i barnehagen i tettstedet i Utsjoki i Finland. Utsjoki kommune kan ikke garantere at plassene vil være varig tilgjengelige. Man kan bruke avtalen mellom kommuner også omvendt. Per i dag tilbur Tana kommune samiskspråklige barnehagetjenester til barn fra Nuorgam i sitt Giellavealgu-barnehaget i tettsedet Tana Bru. Man ser viktigheten til tett samarbeid mellom Tana kommune og Utsjoki kommune også i fremtiden. De foresatte som er interessert i tjenester over grensen kan ta direkte kontakt til barnehagen for å få høre om mulige ledige barnehageplasser. Deretter skal foresatte kontakte kommunen som skal avtale med den andre kommunen i hver tilfelle for seg. Utsjoki kommune og Tana kommune skal fakturere hverandre.de tjenester som blir tilbudt. Utsjoki kommune fakturer egenandelen hver måned fra barnets foreldre. Dette er 16,82 euro for hver dag som barnet er i barnehagen. ( Beløpet er lik som blir tatt fra andre barn som er på midlertidig plass ). Utsjoki kommune er ikke forpliktet til å tegne forsikring for de barn som kommer fra Tana kommune. Tana kommune er ansvarlig for forsikringer til barn fra Tana kommune, disse bør dekke reisene til- og fra samt oppholdet i barnehagen. For de finske barn som er i barnehage ved Tana Bru har kommunen tegnet særskilt gruppeforsikring ved uhellsituasjoner i barnehagen samt reisen i korteste vei til- og fra barnehagen. BARN MED BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELAGT OMSORG FAMILIENS SAKSKYNDIGHET I FORHOLD TIL SITT EGET BARN SAMT DET ERFARENHET SOM DE ANSATTE I BARNEHAGEN HAR Om det forekommer spesielle utfordringer i forhold til barnets oppvekst eller utvikling kan man ta en personlig hjelpeperson til barnet i barnehagen og senere i skolen eller annet tilrettelagt hjelp og støtte. Man må ha behovsvurdering fra enten lege, spesialistlege eller annen sakskyndig person. Barn som trenger tilrettelagt omsorg og pleie kan få dette i barnehagen frem til 10-års alder om behovet kan ikke dekkes på annen måte. Spesielt tilrettelagt omsorg er ment til barn som ikke har evner til å få opplæring i grunnskolen etter normal opplæringsplan, metoder og mål. 5

6 2. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Alle barn har rett til barnehageplass. I retten til å velge barnehageplass er barnet fra etter endt svangerskapets dagpenger til slutten av juli i det året barnet blir overflyttet til skolepliktig alder og går over til skolen. De foresatte kan søke barnehageplass til sitt barn fra endt svangerskapspenggperioden til barnet skal begynne i skolen. Forskole begynner når barnet er 6 år gammel og det blir i Utsjoki kommune arrangert fra skoleetaten. Alle forskolebarn har rett til barnehageplass etter endt forskole. Barnehageplassene er i kraft frem til foresatte sier opp barnehageplassen eller barnet begynner skolen som skolepliktig. Det kan søkes endring i betalingssats skriftlig om behov for barnehageplass eller familiens inntekter blir endret. Leder for barnehagetjenester deler ut barnehageplasser og fatter vedtak om betalingssatser. De foresatte søker barnehageplass ved søknadsskjema som man kan få fra barnehagen, fra leder for barnehagetjenester og fra nettsidene for Utsjoki kommune. Vedlagt søknaden skal man levere inntektsbevis om familiens bruttoinntekter etter vedlagte bevis. Om man ikke leverer bevis om inntekter blir vederlaget beregnet etter høyeste sats. Søknad samt nødvendige vedlegg skal leveres til barnehagen eller ved post til : Ansvarlig leder for barnehagetjenester Sari Inkinen, Koulukeskus, Utsjoki, Finland. Inntak til barnehagen skjer året rundt. I tilfelle der den foresatte søker om plass på grunn av begynt arbeid, blir plassen tildelt innen to uker. Om man søker barnehageplass av andre grunner vil kommunen tildele plass innen 4 måned fra søknadsdatoen. Om en som er arbeidsledig får tilbudt arbeid skal barnehageplassen bli utvidet etter behov. Det er hensiktsmessig å informere barnehagen innen to uker i tilfelle man sier opp barnehageplassen. Oppsigelse trer i kraft i første hverdag. Som barnehagebetaling brukes da det antall pleiedager som er beregnet til å døgnbruket barnet har hatt.. 3. SAMARBEIDET MED DE FORESATTE De foresatte har det hovedsaklige ansvaret i oppdragelse for barnet og barnehagen vil støtte de foresatte i omsorg- og oppdragelse for barnet. En fulltgod barnehage fungerer etter gjensidig avtale med de foresatte. Til det trengs sakskyndighet fra de foresatte samt barnehagepersonellets erfarenhet og kunnskap. Gjensidig tillitsforhold mellom forsatte og personell i barnehagen vil fremme barnas velvære. Det hadde vært viktig at begge foreldre er med i barnehagens funksjon helt fra starten av. De foresattes informasjon om sitt eget barn og om sine egne verdier vil hjelpe personellets arbeid i det daglige funksjon. Det gode forholdet med barnas foresatte hjelper til å få godt grunnlag til den daglige omsorgen. 6

7 INNKJØRINGSFASEN Barnet trenger tid til å komme fra det trygge hjemmiljøet til et nytt miljø. I Utsjoki kommune tilbyr vi mulighet til å bli kjent med barnehagen i tre dager uten vederlag før barnet begynner i barnehagen. I bli-kjent -dagene er den foresatte (eller en annen trygg person) sammen med barnet og blir kjent med barnehagen og de ansatte der. Barnets alder, karakter og det om barnet har fra før vært i barnehagen virker inn i det hvor lenge barnet trenger til innkjøringen. Man avtaler sammen med barnehagen når det passer å ha ett barn på besøk. OMSORG- OG OPPDRAGELSESPLAN FOR BARNET Man fatter en omsorgs- og oppdragelsesplan til alle barn i begynnelsen av barnehagepleien. Man fatter planen sammen med de foresatte og pleiere. Mens man planlegger omsorgen blir man enige om håp, behov og mål i forhold til barnets oppdragelse og samarbeidet. Man evaluerer og ajourfører planen årlig. Etter at barnet slutter sin opphold i barnehagen får de foreldre nedskrevet dokument om dette. OM UTSTYR SOM BARNET TRENGER I BARNEHAGEN De foresatte skal ta ansvar for at barnet har saklige klær og utstyr når han/hun kommer til barnehagen, samt reserveklær, som man trenger til å være inne og ute etter årstiden, været og virksomheten krever. Dette gjelder også bleier og spesielle morsmelkerstatninger som barnet trenger. De klær barnet trenger blir avtalt direkte med personell i barnehagen. Det hadde vært hensiktsmessig å merke klær slik at alle finner sine egne. ALLERGIER I tilfelle barnet har allergier eller behov for spesialkost på grunn av sin sykdom, skal bevis fra lege eller helsesøster leveres til barnehagen med en spesiell skjema. 4. HELSE OG TRYGGHET Helse og trygghet blir vektlagt i barnehagens virke og hverdag. Barnehagens trygghet kommer av mange saker : varige, trygge menneskeforhold. saklige lokaliteter, utearealer, gårdsplass og lekeutsyr, tilstrekkelige utdannet personell. Godt fungerende barnegruppe samt regler som man har avtalt sammen om. Bakgrunnen til regler er ofte trygghet. BESPISING 7

8 Man tilbyr allsidig og sunn mat til barna i barnehagen. Man tvinger ikke barnet til å spise alt, men i trygge omgivelser og fredelig atmosfære smaker man forskjellige matretter og husker pene matbordregler. Til en normal barnehagedag hører frokost, varm mat ( lunsj ) og mellommåltid. HVILE Hvile er viktig i forhold til barnets utvikling og psyke. Fast hviletid samt hvilepauser gir energi til resten av dagens lekeøkter også i barnehagen. Behov for søvn er individuell men dess yngre barnet er dess viktigere er hvilepause. OM BARNET BLIR SYK Man kan ikke bringe et sykt barn til barnehagen. Om barnet blir syk i løpet av barnehagedagen, blir foreldrene informert slik at barnet fortest mulig kan hentes hjem. Barnet trenger tilstrekkelig hvile og rekreasjon til hun/han klarer den hektiske barnehagedagen. Etter forhøyet kroppstemperatur trenger barnet minst en feberfri dag før han kan komme til barnehagen. Man skal umiddelbart innformene barnehagen om sykdomstilfeller, fraværsdager og ferier. DE ANSATTE Alle ansatte som har arbeidsavtale til over 3 mnd skal levere attest fra politimyndigheter. Alle som arbeider i barnehagen skal ha ajourført førstehjelpsattest samt hygienepass. TAUSHETSPLIKT Man forutsetter gjeldende taushetserklæring fra alle de som arbeider i barnehagene. Ansatte i barnehagen samt de som samarbeider med dem er bundet til lovmessig taushetsplikt som gjelder barna og deres familier. Dette gjelder også vikarer. Alle som arbeider i offentlig sektor er bundet til taushetsplikt for alt man får vite i sin stilling. FORSIKRINGER De barn som bor i Utsjoki kommune har forsikring. Forsikringen gjelder tiden de tilbringer i barnehagen. Denne forsikringen gjelder ikke de som kommer fra noen annen kommune. Ansvar for reiser til- og fra barnehagen er underlagt foreldrene, 8

9 5. VEDERLAGENE SAMT BARNEHAGEDAGER FAMILIEBEGREP OG INNTEKTER Man fakturerer månedlig barnehagevederlag etter familiens inntekter samt antall medlemmer i familien. Man krever betaling fra første dagen vedtaket gjelder. Om barnet begynner i barnehagen i løpet av kalendermåned, betaler foreldrene kun fra de dagene barnet har vært i barnehagen Kontantstøtte og kommunal barnehageplass kan ikke betales samtidig. Kontantstøtte avslutter fra den dagen kommunal barnehageplass trer i kraft. Foreldre skal informere Kela om begynnelsen i kommunal barnehage. Vederlaget for barnehagetjenesten beregnes prosentvis etter familiens samlede bruttoinntekter for 11 mnd pr år. Ved vedtak om vederlagets størrelse beregner man som inntekter til den av foreldrene som bor i samme husholdning med barnet eller annen foresatte samt eventuelt den personens, som lever i samme husholdning ( i ekteskap eller samboerskap) skattebelagte lønnseller eiendomsinntekter samt de eventuelle inntekter som ikke er skattebelagte. Også familiens størrelse virker inn i vederlagets størrelse. Det minste vederlaget er 21 euro/mnd og det største 233 euro / mnd. Kommunen fakturer regningen månedlig i 11 kalendermåned / år. Om familien ikke melder inn sine inntekter blir det fakturert høyeste beløp / per / eller antall barnene. Man kan som regel ikke rette på en slik betaling i etterskudd uten at man har meget tunge grunner. Om familiens inntekter er meget lave blir det ikke krevd vederlag i det hele tatt. SØSKENMODERASJON Om familien har flere barn i barnehagen krever man fra det andre barnet lik betaling enn fra den første unntatt i høyeste betalingsklasse der det blir 210 euro i måneden. For alle barn deretter er moderasjonen 20% fra det første barnets beløp. Som første barn i familien blir beregnet bestandig det yngste barn i familien som bruker barnehagetjenester PLEIEDAGER I Utsjoki kommune tilbyr man heldtids- og deltidsspleie. Heltidspleie er over 5 timer / dag og deltidspleie under 5 timer / dag. Foresatte til deltidspleie betaler 60% av heltidsvederlag. Man kan reservere 1-10 dager i måneden, dager eller over 15 dager enten som heltidspleie eller deltidspleie. For de barn som regelmessig ikke bruker hele uker fakturerer man etter en gjennomsnittsuke beregnet etter følgende : 1-10 dager/mnd 50%, dager/mnd 75% og dager/mnd 100%. De foresatte betaler etter de dagene de reserverer. De foresatte informerer alltid i slutten av måned de pleiedager til kommende måned. For eksempel om barnet har en plass som tilsier 1-10 dager skal kommende månedens dager informeres i slutten av forrige måned. Om den foresatte 9

10 ikke kan informere hvilke dagen han/hun bruker, blir det tolket at han reserverer en hel plass i alle dager og skal også betale for det. Om korte fravik avtaler man med de ansatte i barnehagen senest en dag i forveien. Av og til er det mulig å endre pleiedager, av og til ikke. Dette på grunn av antall barn i forhold til antall personell. Om barnet ikke kommer til barnehagen i avtalt dag for eksempel på grunn av sykdom, skal dagen beregnes som pleiedag., tilfeldige overskridelser i pleietimene blir betalt som tillegg i forhold til tid. Midlertidig barnehagetjeneste tilbur man familien som korttidstiltak. I tilfelle det er plass i barnehagen prøver man at tilbud dette for de som trenger dette. Egenandel til korttidsopphold er uansett inntekter. PLEIETIDER Vi avtaler pleietider etter de foresattes arbeidstider på forhånd mellom klokkeslettere i hverdagene. Etter kl 17.00,om nettene, i helligdagene eller i weekendene arrangerer man barnehagetilbud kun på grunn av arbeid eller annet påtvunget grunn. Om disse fra hverdags situasjonskrevende tilfeller må man informere skiftlig minst to uker i forveien.. Arbeidslister/pleietider skal man levere til barnehagen skriftlig umiddelbart slik at man kan planlegge virksomhet og de ansattes arbeidstid etter behov. Lengden av pleiedag for de barna skal være gjennomsnitt 10 timer/dag i 5 dager i uken. Ønske fra dagpleien er at om en av de foreldre er hjemme, skulle barnet være i barnehagen for det meste i noen dager i uken. De foresatte skal huske at barn har også rett til og behov for foreldre og hjem og ferie. REGULERING AV BETALING FOR BARNEHAGETJENESTER Vederlag for barnehagetjenesten blir vedtatt foreløpig etter bruttoinntekter. Man kan regulere vederlaget om familiens inntekter blir vesentlig endret., familiesammensettingen blir endret eller gjeldende forskrift blir endret. Familien skal skriftlig melde ifra til barnehagen om endring av de inntekter som har virkning til vederlaget. Om betalingen har hatt som grunnlag feilinformerte inntekter kan man rette egenandelen med tilbakevirkende kraft.. Man kan la være å kreve vederlaget som har hatt sinn grunnlag i feilaktig informasjon kan man rette vederlaget i ettertid. Vederlaget som baserer seg til lov om sosiale tjenester kan bli redusert eller fratatt om personens forsørgerpliktighet, livsoppholdsforhold eller forpliktelser viser at disse er gjeldende til barnehagebetalingen, Man fatter et nytt vedtak i tilfelle det forekommer vesentlige endringer om søkeren ønsker det. Man kan i forveien sende inn søknad om redusert vederlag om barnehagetjenesten i tilfelle barnet er borte minst en kalenderuke fortløpende. 10

11 FRAVÆRETS BETYDNING TIL VEDERLAG FOR BARNEHAGETJENESTEN Vi krever det avtalte beløpet hver måned til tross at barnet er borte fra barnehagen, med unntak i om barnet er på grunn av sykdom er borte hele måneden, da blir det ikke sendt regning Om barnet er borte minst 11 dager på grunn av sykdom ( over halvparten av virkedager ). Da blir regningen halvpart av månedsbeløpet. Om barnet er borte av annen grunn enn sykdom hele måneden og dette er blitt informert til barnehagen senest to uker før fraværet. Da sender vi ikke regning for denne måneden. Ellers er betalingen halvparten av felles grunnlag til månedsbeløpet. Om barnets tilfeldig fravær er blitt informert skriftlig med skjema tilfeldig fravær fra barnehagen senest to uker før fraværet at barnet skal være fraværende minst en uke ( 7 virkedager), så blir det trekt fra mnd-betalingen. Søknad til fritak om barnehagebetalingen må leveres to uker før fraværet, ellers blir de ikke behandlet. 6. PLANLEGGING AV VIRKSOMHET OG EVALUERING AV DET Det enestående omgivelser gir rammer til vår funksjon sammen med de omgivelser vi lever i. Flerkulturellt samfunn, samisk og samiskspråklige omgivelser er som grunnlag til vår funksjon med sitt språk og kultur som grunnleggende. Naturen gir mulighet til å følge endringen til årstider og muligheter til å bli kjent til nærmiljøet. I barnehagen har vi barn fra årene 0-6 og alle barn er i en og samme gruppe. De minste skal lære nye kunnskap fra de større og samtidig lærer alle å ta vare på hverandre. VIRKEPLANER Virketiden for barnehagen begynner den 1.8. og avslutter den Alle enheter har minst to planlegginsdager/evalueringsdager i året. I planleggingsdagne vil de ansatte planlegge og evaluere virksomheten til barnehagen. De ansatte fatter hvert halvår en halvårsplan til funksjon inkludert funksjonsplan, diskuterer målene for det pedagogiske arbeidet og målene samt evaluerer viken frem til dette osv VASU ( PLAN OM FORSKOLEBARNS OPPDRAG) Man holder på å fatte en plan for Vasu, dvs oppdragelse for barn under forskolealder. Målet for det er styre den innholdsutvikling i barnehagehagearbeidet, fremheve likestilling i barnehagearbeidet og danne forutsetninger til kvalitativ funksjon. Som resultat kan man få til et kvalitativt felles grunnlag til barnas felles utvikling, vekst, utvikling og oppvekst. 11

12 ANNET I Utsjoki kommune prøver man noen ganger i hvert år tilby etterutdanning til hver ansatt. De ansatte har også mulighet til å delta privat utdanning eller seminarer for at få kunnskaper til seg. Hver enhet bestemmer innen seg sine egne regler innen vedtatte rammer. Om man har behov til å endre eller fornye de generelle regler da kan man gi beskjed om dette til leder for barnehagetjenesten. De klager og de saker som overstiger det subjektive rettet til barnehagetjenesten blir behandlet innen omsorgsutvalget. Tilleggsinfirmasjon kan man ved behov få fra leder av barnehagetjenesten. 7. SAMARBEIDSHOLD TIL BARNEHAGETJENESTEN I barnehagetjenesten samarbeider man fast bl.annet med skolen, helsesøster, logoped, fysioterapeut samt sosialkurator. Helsestasjon og barnehagen samarbeider fortløpende med mål at barnet skal ha den vekst og pleie som fremmer barnets vekst og utvikling og gi oppmerksomhet til barnets familie og støtte til barnets sunn utvikling. Barnevernet er en av de samarbeidspartnere til barnehagen. De ansatte i barnehagen har forpliktelse i å informere barnevernet i de tilfeller de ser at barnet har behov for tjenester i barnevernet. I tillegg samarbeider man i barnehagen i Utsjoki kommune med lokale lag og foreninger og mulige prosjekter. Utsjoki menighet støtter barnehagensamvirke ved å ha klubber og andakter i forskjellige deler av kommunen. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE TIL BARN OG BARNEHAGENE SAMT LAGVIRKSOMHET SOM STØTTER BARNEFAMILIER Helsestasjoner : Tettstedet i Utsjoki samt Nuorgam Helsesøster Tuire Seilonen tel: Karigasniemi Helsesøster Indira Niittyvuopio tel Finsketalende helsesøster Elle Aikio tel Logoped hjelper til i taleføring og forståing. Man produserer taleterapi som kjøpt tjeneste fra Enare kommune. Tillegsinformasjon fra Raija kovanen tel Psykiatriske tjenenester til barn søkes fra Utsjoki kommune via helsesenteteret. Samisk terapi til barn kan fåes fra Karasjok ( Sàmi heahte ja insetavguavddàs) og finskspråklige tjenester fra Lapland Sentralsykehus, Rovaniemi. Til begge tjeneseter søkes via hellsesenteret. Mottak til helsestasjon er tel Barnevern hjelper og støtter familier i forskjellige problemsituasjoner. Som arbeidsmetoder har vi bl.annet samtaleterapi og sosialt arbeid for ayt hjelpe familien i problemsituasjon, økonomisk 12

13 støtte til familien og/eller barnas hobbyer osv, i å skaffe støtteperson til familien eller støttefamilie til barnet, forskjellige støtte og hjelpeordninger til familien samt familiearbeid. Familiearbeid er faglig, langvarig og tett hjelp i familiens eget hjem og livssituasjon. Arbeidet består av å igangsette familiens egne ressurser i barnas oppdragelse og hverdagens livssituasjon. I Utsjoki har man to familiearbeidere, den ene samisktalende og den andre finsktalende. Familiearbeid og annet barnevernhjelp i Utsjoki blir styrt av Maila Viberg, tel Kommunens idrettsarrangør arrangerer allsidig styrt funksjon til forskjellige grupper året rundt. Mer informasjon kan fås fra fritidssekretær Marke Rautiala tel MLL ( Mannerheims barnevernsstiftelse ) Utsjoki avdeling baserer seg på frivillig arbeid. Det blir arrangert familietreff og klubbsamlinger i små skala året rundt, unntatt sommertid. Mll har lekeplass i grensehuset Giisa som er ment til bruk for alle som besøker huset i åpningstider. I tillegg kan man leie utstyr fra klubben, bl.a. flytevester, trygghetsstoler til bil osv, barnestol og barneseng. Mer informasjon kan fås fra leder i MLL, Maija Länsman Utsjoki menighet arranger i vintertid klubber til barn, barnefamilier og ungdom i Utsjoki, Karigasniemi og Nuorgam. Nærmere informasjon om disse kan fås og også om leir som blir arrangert, får man fra menighetens ungdomsarbeider Juha Reinola tel ( Sami Soster ry arrangere prosjekter i sameområder, der man støtter familier i oppdragelse etter samiske verdier og kultur og hjelper å ivareta samisk kultur i familier. Angående prosjekter som er i gang i Utsjoki kommune kan man spørre fra Ristenrauna Magga tel eller fra seretær Inger Anna Äärelä tel Sàmi Siida ry arrangerer allsidig funksjon til barn og ungdom. Som mål har forbundet blant annet å støtte barnas samisk språk og identitet. Forbundets hjemmesider finner man i adressen Kontaktperson er Kati Eriksen tel

14 VEDLEGG-EVALUERING Dette er den første versjonen om barnehagetjenesten i Utsjoki kommune.vi ønsker at du i fremtiden vil delta i utviklingen av informasjonshefte, slik at den i største mulig plan kan betjene dere som brukere. Du kan gi din evaluering, komme med kommentarer og forslag til bedring til leder for barnehagetjenester eller til ansvarlig for samiske barnehagetjenester ( se kontaktinformasjon) som blir å ajourføre informasjonheften fortløpende. 14

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer