PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

2 Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del Prosjekt RadArt våren 2011 Å dele en bølge Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest med 4 gjestespill. Rapporten er skrevet av: Lisa Møller prosjektleder Kristin E. Bjørn styringsgruppeleder fra

3 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del 1. Innledning Markedsskapningsprosjekt Publikumsutvikling Rapport VÅRSCENEFEST Om VÅRSCENEFEST Gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel Gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner Gjestespill med SUBFRAU SUBTALES Arier fra middelklassen Konsert med Mara & the Inner Strangeness Fiin- loppisimpro og stunt rundt i byen Arbeidskraft og frivillighet Evalueringsarbeid Oppsummering:

4 1. Innledning. Organisasjonen RadArt ble stiftet i 2004 for å styrke den frie scenekunsten i Tromsøregionen. I 2009 fikk Prosjekt RadArt, støtte fra Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune for å gjennomføre en treårig prosjektperiode. Våren 2011 har vært en spennende tid for RadArt. Det er nå vi gjennomfører strategiene vi har beskrevet og planlagt. RadArt er basert på ideen om at : 1: Store planer best lar seg realisere ved at man begynner gjennomføringen med en gang. 2: Det er kompetansen og initiativene til de medvirkende kunstnerne som skal være drivkraften. 3: Ved å samordne prosjekter og utnytte nettverk blir effekten mangedoblet Vårens høye aktivitetsnivå viser at ideene virker i praksis. Aktivitetsnivået har vært høyt, både blant medlemmene, og i fellesprosjektene initiert av RadArt. Virksomheten er gjort mulig av tilskudd fra INTRO, kulturnæringsfondet i Tromsø, gjestespillstøtte fra Norsk Kulturråd, tilskudd fra Tromsø Kommune til prosjektleder, bruk av ressurser på Rådstua Teaterhus og sist men ikke minst omfattende engasjement fra medlemmene i RadArt, Styringsgruppa valgte å samle aktiviteten dette halvåret i VÅRSCENEFEST 2011: En festival for fri scenekunst i Tromsøregionen og et samarbeidsprosjekt mellom RadArt og Rådstua Teaterhus (RTH). Hensikten var å skru sammen kunstnerne, prosjektansvarlige og designerne i RadArt med stabiliteten og gjennomføringsevnen til RTH. RadArt og RTH inviterte gjestespillene Rekonstruksjoner med NON- company og Field works av Heine Røsdal Avdal og Yukiko Schinozaki. I tillegg ble det satt opp en Fiin- loppisimpro, konsert med Mara & The Inner Strangeness og forestillingen SUBTALES Arier fra middelklassen, av og med SUBFRAU. Ambisjonene var i utgangspunktet ikke så store, men ble betraktelig større etterhvert som vi så potensialet i arrangementet. RadArt tror på et unikt publikum og at det finnes et potensial i ulike publikumsgrupper. Vi har jobbet med å bli kjent med og skape nye publikumsgrupper gjennom markedsskapningsprosjektet. Alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Våren har også ført med seg utvikling i forhold til organisering av samarbeidsprosjekter mellom RadArt og RTH. I etterkant av VÅRSCENEFEST 2011 ble det gjennomført en grundig evaluering av samarbeidet, organiseringen og planleggingen framover. Målsetningene for arbeidet har vært: Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle scenekunstnere Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene. Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører. 4

5 Mye arbeid er lagt i å omforme mål til handling fra første dag. Den frie senekunsten utvikles best gjennom konkrete prosjekter av deltakende kunstnere. For å få dette til, er det viktig å spre ansvar. Det er prosjekt RadArts forankring hos aktive kunstnere som gjør det unikt. De viktigste elementene i strategien for å øke aktivitetsnivået både kvalitativt og kvantitativt er: Synlighet gjennom kreativ handling. Fokus på samhandling med andre organisasjoner. RadArt skal ikke bygge hus eller monumenter. Fokus er på innhold og utnyttelse av eksisterende ressurser. Åpen informasjonsflyt. Sammen med Rådstua Teaterhus holder vi på med et kontinuerlig arbeid for å forbedre samarbeidet, styrke kompetansen og bedre kommunikasjonen mellom partene. 2.Markedsskapningsprosjekt Markedsskapningsprosjektet mottok støtte fra Norsk Kulturråd og Introfondet i Tromsø. Våren 2011 har vi bare brukt av midlene fra Introfondet. Vi søkte om støtte til: Et innovativt markedsskapningsprosjekt skal både markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene skal være case studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid. Vi definerte følgende mål for markedsskapningsprosjektet: Mål for publikum: RadArt ønsker å gi publikum en teaterpakke med relaterte sceniske uttrykk av høy kvalitet, med lokal, nasjonal og internasjonal forankring. Det er en hypotese om at sammenheng skaper referansebakgrunn og forståelse for nye uttrykk. Mål for fagmiljøet: La kunstnere møtes og lære av hverandre og diskutere fag. Invitere til felles uttrykk i improvisasjon: Lokale scenekunstnere og gjestende kunstnerne bygger nye relasjoner og kompetanse. Mål for RadArt: Bygge opp markedsføring, publikumsgrunnlag og produsentkompetanse. Oppstarten av Markedsskapningsprosjektet til RadArt, var i januar Planene var å opprette en gruppe av medlemmene, ledet av en ekstern mentor med erfaring fra markedsføring, promotering og grafisk design. Styringsgruppa valgte å starte arbeidet med å etablere og promotere VÅRSCENEFEST Av ulike årsaker gikk en bort fra å hyre inn en ekstern mentor. I stedet ble det satt sammen en gruppe av RadArt- medlemmer: 5

6 Billedkunstner og performanceartist Marita Isobel Solberg fikk hovedansvaret for den grafiske designen, Tonje Karlsen fikk ansvar for logoen, Klaus Løkholm Bergli var web- redaktør, Lisa Møller arbeidet både med tekstutforming og prosjektledelse, Rakel Nystabakk ble hyrt inn som produsent. Styreleder Kristin E. Bjørn ledet arbeidet med gruppa. Å bruke RadArts egne ressurser viste seg å være et lykkelig valg av flere grunner: - Design og uttrykk på materialet ble særpreget og unikt. - Egen kompetanse ble synlig og med det, økt selvtillit i organisasjonen. - Synergieffekten ble større både i RadArt og Rådstua ved å bruke RadArts egne ressurser. Det ble produsert flyers til alle forestillingene, en felles programfolder hvor alle arrangementene var omtalt og det ble laget en flyer som presenterte RadArt som organisasjon og Rådstua Teaterhus. Alle trykksakene har blitt laget slik at profilen og uttrykket kan brukes i framtiden. Resultatet ble veldig bra og responsen fra publikum har vært entydig positivt. Det arbeidet som ble gjort er en viktig start på prosjektet. Resultatet har blitt et nært samarbeid med Rådstua Teaterhus om å skape en felles profil og uttrykk for gjestespillsamarbeidet mellom RadArt og Rådstua Teaterhus Publikumsutvikling. Gruppen har jobbet aktivt med å promotere arrangementene og med publikumsutvikling. Gjennom publikumsutviklingen har gruppen jobbet med blant annet direkte markedsføring ut mot spesifikke grupper med interesse for tematikken i de forskjellige forestillingene. Det har også blitt jobbet mye med tradisjonell markedsføring som presseoppslag i avisene og promotering ut mot et generelt publikum, herunder kommer distribuering av flyers, program og annet promomateriale. (Se vedlagte illustrasjon.) I forhold til media og presseomtale, har interessen vært overveldende. VÅRSCENEFEST 2011 endte totalt på 12 helsider i avisene, i tillegg var det også en anmeldelse av SUBFRAU på (Se vedlegg) 6

7 3. Rapport VÅRSCENEFEST Om VÅRSCENEFEST VÅRSCENEFEST 2011 var et samarbeidsprosjekt mellom RadArt og Rådstua Teaterhus, etter initiativ fra RadArt. Gjestespillene med Heine Røsdal Avdal og Non Company ble støttet av Norsk Kulturråd. Arrangementet foregikk fra 26. april til 8. mai, og besto av en rekke forestillinger, konserter og andre arrangementer rundt om i byen. De fleste arrangementene var i regi av RadArt og Rådstua, men også arrangement ved Hålogaland Teater ble tatt inn i programmet. Disse forestillingene og konserter var i regi av RadArts egne medlemmer. Programmet besto av: Scenekunstforestillinger: SUBTALES Arier fra middelklassen av og med SUBFRAU, Field Works Hotel ved Heine Røsdal Avdals og NONcompanys Rekonstruksjoner som alle ble spilt på Rådstua Teaterhus. I tillegg var Arktisk Hysteri av Mette Brantzeg og Rawdna Carita Eira en del av programmet. Denne ble spilt på Hålogaland Teater. Konserter: Mara & The Inner Strangeness på Rådstua Teaterhus. Mike del Ferro Quintet i Teaterkafeen på Hålogaland Teater. Andre arrangement: Bransjelunsj for gjestende artister, RadArt- medlemmer, lokale kunstnere og andre interesserte som politikere, media og lignende. Koperommet, The art of doing nothing, et improvisasjonsprosjekt initiert av RadArt- medlemmene Liv Hanne Haugen og Anniken Romuld. Fiin- loppisimpro med lokale scenekunstnere og gjestende kunstnere. Og Møter improvisert dans i byrom og på kafeer, med InTuit Dansekompany, i forbindelse med Dansens Dag. VÅRSCENEFEST 2011 er noe som planlegges å gjennomføres igjen til neste år. Vi ønsker at dette skal bli et årlig arrangement og er veldig fornøyd med starten. VÅRSCENEFEST 2011 har vært mulig å gjennomføre ved hjelp av støtte fra Norsk kulturråd, Introfondet, Tromsø Kommune v/ Rådstua Teaterhus og ikke minst innsatsen RadArts egne medlemmer har lagt ned. 7

8 Gjennom felles innsats oppnådde vi de målene vi satte oss både med hensyn til publikum, og faglig utbytte for lokale deltakende- og gjestende kunstnere. Arbeidet med å etablere nye publikumsgrupper fikk en svært god start. 4. Gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel. Field Works Heien Røsdal Avdal RadArt mottok midler til gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel fra Norsk Kulturråd. I motsetning til de andre forestillingene under VÅRSCENEFEST, ble Field Works Hotel spilt på et hotell; Thon Hotel Tromsø. Field Works Hotel ble en publikumssuksess og en snakkis i byen. Det har i ettertid blitt ytret ønske om at denne forestillingen settes opp på nytt, men denne gangen over en enda lengre periode. Forestillingen: Forestillingen Field Works Hotel er laget av Heine Røsdal Avdal, en norsk scenekunstner, med base i Brussel. Han har et stort internasjonalt nettverk og jobber over hele verden. Sammen med Yukiko Shinozaki og Fabrice Moinet har han skapt Field Works Hotel. I forestillingen inviteres publikum inn på et tilsynelatende tomt hotellrom, som gradvis fylles av noe eller noen som har vært der før. Publikum velger selv hvor mye de ønsker å delta i hendelsene, men denne forestillingen inviterer til deltagelse. Forestillingen er leken og poetisk. Publikums reaksjoner er viktig for utviklingen. Deres handlinger blir gjenspeilet og påvirker handlingene til aktøren. Field Works Hotel er en unik teateropplevelse hvor publikum skaper sin egen historie. Deltakere: Konsept: Heine Røsdal Avdal (NO), Yukiko Shinozaki (Jap) og Fabrice (BE) Moinet. Performed by: Heine Røsdal Avdal og Fabrice Moinet 8

9 Field Works hotell ble støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og produsert i samarbeid med Kaaitheater i Brussels, BUDA Kunstencentrum i Kortrjik og Vooruit Kunstencentrum i Gent. Publikum og respons: Field Works Hotel ble spilt tre dager. Hver av dagene ble det satt opp 11 forestillinger og totalt ble det spilt 33 forestillinger. På grunn av det begrensede antall forestillinger, var det rift om billettene. Alle billettene var booket flere dager i forveien. Totalt ble det solgt 28 billetter. Publikums reaksjonene var varierte, fra lykkelig til gråtende, og irritasjon og sinne. Evaluering: Field Works Hotel, var på alle måter en suksess. Vi hadde utsolgte forestillinger og god presseomtale. Forestillingen ble anmeldt i Bladet Nordlys og fikk terningkast 6. Vi sluttet å le, dørene gikk igjen, og heisen gikk ned. Field Works Hotel var over. Genialt og Magisk skrev anmelderen i Bladet Nordlys. I tillegg til forestillingene, var Heine Røsdal Avdal også på Universitetet i Tromsø og hadde samtaler med studentene på Drama. Det er viktig for oss at våre gjesteartister, så langt det er mulig, i tillegg har mulighet til å delta på andre arrangement/kurs/workshops når de er i Tromsø. På den måten blir besøket mer enn bare en forestilling. Field Works Hotel har for RadArt og Rådstua vært viktig på flere måter. I tillegg til det kunstneriske, har denne forestillingen også stadfestet RadArts internasjonale nettverk. Den synliggjør RadArt som leverandør av overraskende møter mellom kunstnere og publikum. Heine Røsdal Avdals har etterhvert utviklet et nært forhold til organisasjonen og Tromsø. Han har tidligere vært her med andre forestillinger. Vi har begynt å snakke om nye gjestespill til Vårscenefest

10 5. Gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner. Rekonstruksjoner av og med NONcompany RadArt mottok midler til gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner fra Norsk Kulturråd. Forestillingen ble satt opp og spilt i Tromsø på Rådstua Teaterhus. Forestillingen kom som et forslag fra et av medlemmene i RadArt, som anbefalte den og NONcompay. Forestillingen: Rekonstruksjoner er en forestilling hvor historier krasjer i hverandre og lag på lag med fortellerstemmer deler sine historier og bekymringer for livet og verden. Fortellingen er fylt med forviklinger, fantasier og fornektelser i en mørk og humoristisk forestilling som flørter med filmreferanser. Historiene til seks hovedpersoner flettes sammen og krasjer tidvis helt. En kontroversiell kunstner åpner sin utstilling og raser ut mot feminismen på TV, et postbud bes inn på kaffe av en dame som er litt for inviterende, to bager og kompromitterende innhold bytter eiere. Og alt skjer på scenegulvet der små kuler av krom danner et uvanlig fundament for skuespillernes kropper. Deltakere: MANUS OG REGI : Lise Risom Olsen Scenografi: Lena Lundsten Buchacz Lysdesign: Hans Skogen Lyddesign og musikk: Håvard Pedersen Produsent: Tone Myklatun Skuespillere: Veslemøy Mørkrid, Cathrine Frost Andersen, Charlotte Grundt, Espen Alknes, David Skaufjord, Jo Adrian Haavind og Pål Gjertsen Steinsvik Produksjon: NONcompany CO- produksjon: BIT Teatergarasjen og Black Box Teater. Forestillingen er støttet av Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur, Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde og Fond for Utøvende Kunstnere. 10

11 Publikum og respons: Rekonstruksjoner var den siste forestillingen vi selv arrangerte under VÅRSCENEFEST. Antall publikummere i salen var 39. For oss hadde det nok vært hensiktsmessig å hatt Rekonstruksjoner i samme uke som resten av VÅRSCENEFEST Vi skulle også gjerne hatt forestillingen en dag til. Det var god pressedekning før forestillingen (3 helsider i avisene), men det var ingen anmeldelse i ettertid. Vi undrer oss litt om overskriften Tungt teater kunne virke avskrekkende for folk, selv om overskriften siktet til scenegulvet, bestående av metallkuler med en vekt på 1.5 tonn! Evaluering: Forestillingen var med på å vise samarbeidet og kontakten mellom de frie scenekunstmiljøene i Norge. RadArt har blant annet nær kontakt med miljøet i Bergen. Den største utfordringen i forhold til promotering av forestillingene var at ingen i markedsskapningsgruppa hadde sett den. Det lyktes oss ikke å få video av oppsetningen fra kunstnerne på forhold. Etter å ha sett forestillingen, fikk vi ideer til hvilke grupper vi kunne ha markedsført forestillingen til. Dette er en viktig læring i forhold til markedsskapningsprosjektet. Det er viktig å ha god kjennskap til forestillingen, for å kunne markedsføre for et spesielt interessert publikum. 6. Gjestespill med SUBFRAU SUBTALES Arier fra middelklassen. SUBTALES Arier fra middelklassen av SUBFRAU RadArt har ikke mottatt støtte for å gjennomføre forestilling med SUBFRAU. Forestillingen ble spilt i Tromsø på Rådstua Teaterhus. Forestilling: 11

12 SUBFRAU er en teatergruppe bestående av kvinner fra Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland, som alle er utdannet ved Teaterhøgskolen i Helsingfors. SUBTALES er SUBFRAUS 10 års jubileumsforestilling. I ti år har SUBFRAU utfordret de nordiske oppfatningene rundt kjønnsrollemønster. SUBTALES er en cabaret, performance og grotesque som utfordrer likestillingens status i De setter lupen på vår selvstendighet, på feminisme, døden, familielivet og gud. Deltakere: Scenografi/Kostyme/projeksjoner: Sissel Romme- Christense Regi: Ellen Nyman (DAN/SWE) Tekst: Alle i Subfrau Musikk: Henrik Rambe (SWE) Scenografi & Kostyme: Sissel Romme Christensen (NO/DAN) Lys: Carina Persson Mask: Agneta Von Gegerfelt Lydtekniker: Johanna Halldin (SWE) Produsent: Anders Mattsson (SWE) Sanginstruksjon: Maria Peterzon På scenen: Anna Anderson, Ida Løken, Lotten Roos og Sofia Törnqvist/Maria Pálsdóttir/Marika Salomaa- Kivelä I TV monitorene: Joanna Wingren og Sonja Ahlfors Publikum og respons: SUBTALES ble godt mottatt av publikum. Dette var den første forestillingen under VÅRSCENEFEST Selv om forestillingen gikk første dag etter påsken, var det godt oppmøte. Det var 77 betalende publikum og totalt 84 publikum. Annet RadArt mottok ikke midler til gjestespill med Subfrau: SUBTALES. Vi gjorde en avtale der RadArt dekket overnatting og Rådstua Teaterhus teknisk bistand og husleie. Billettinntektene ble delt mellom Rådstua Teaterhus og Subfrau. Forestillingen hadde premiere 21. Januar 2011 på Intiman i Malmö i samarbeid med Malmö Stadsteater. Første og eneste forestilling i Norge, var i Tromsø. SUBFRAU holdt en artist talk etter forestillingen. Her ble det også vist en film om produksjonen og SUBFRAUS bakgrunn. Denne samtalen var veldig godt besøkt. Det var ca. 57 deltakere. Etter forestillingen holdt Ida Løken en workshop for dramaelevene på Kongsbakken videregående skole. Elevene var også å så forestillingen. Skolen la forestillingen inn i pensum og laget et helt opplegg rundt dette. På tentamen denne våren var oppgaven å analysere og drøfte nettopp denne forestillingen. Pressedekningen på SUBTALES var veldig god. Vi hadde 3 helsider før forestillingen og en anmeldelse i itromsø etter forestillingen. I tillegg var det også en anmeldelse på 12

13 Evaluering: Gjestespillet med Subfrau fungerte optimalt. Gruppen, spesielt skuespiller og presseansvarlig Ida Løken, gjorde en formidabel innsats selv med å spre info til publikum og presse gjennom sin nettside. At forestillingen var på turne, og at gjestespillet i Tromsø var Norgespremiere, gjorde at vi hele tiden hadde nyheter å fore presse og publikum med. Forestillingens innhold og tidspunktet den ble vist på, gjorde at den fikk en sentral plass i pensumet på Dramalinjen på Kongsbakken videregående skole. Flere av aktørene i Subfrau ble igjen i Tromsø og opplevde resten av Vårscenefest. Dette gjorde sitt til at det ble etablert god kontakt mellom kunstnere i byen og ensemblet. Subfrau er ønsket tilbake til Tromsø, og skal holde kurs og verksted her i Konsert med Mara & the inner strangeness Mara & the inner strangeness Mara & the inner strangeness er en teatralsk pop/rock- gruppe som hentet inspirasjon fra Tom Waits, diverse eventyr, Yoshitomo Nara, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Nick Cave og Marlene Dietrich. Gruppen holdet til i Tromsø og Vokalist Marita Isobel Solberg er RadArt- medlem. Forestillingen: Konserten var et annerledes innslag under VÅRSCENEFEST Mara & the inner strangeness bringer alltid noe uventet på bordet. Denne gangen var scenen gjort om til en mystisk skog med en elv som spredde seg ut over scenegulvet. Scenografien besto også av froskeegg som ble kastet på publikum, steiner og i tillegg tre frekke sopper som beveget seg rundt mellom musikere og publikum. De spiller sarte, dystre teatralske poplåter som alle forteller en historie. 13

14 Deltakere: Vokalist: Marita Isobel Solberg Piano/pianobass/sang: Herborg Rundberg Trommer/perkusjon: Stig Arne Sigmund Pettersen Klarinett: Hilde Finsrud Gitar: Frank Iversen Publikum og respons: Gjennom konserten med Mara & the inner strangeness trakk vi et helt annet publikum til VÅRSCENEFEST Det var 75 betalende publikum og 84 publikummere totalt. Evaluering: Mara & the inner strangeness er et forholdsvis nytt band i Tromsø. De har nettopp sluppet sin første EP og i september skal de i studio og spille inn sin første plate. De er et spennende tilskudd til musikkmiljøet i byen og var derfor et riktig valg å ha på VÅRSCENEFEST Vi mottok ingen støtte til denne konserten. Finansieringen gikk gjennom med at de spilte for billettinntektene. 14

15 8. Fiin- loppisimpro og stunt rundt i byen Fiin- loppisimpro Lørdag 30 april ble det arrangert Fiin- loppisimpro på Rådstua Teaterhus. Dette var et initiativ fra RadArt- medlemmene. Hele 12 selgere var til stede for å selge sine skatter. I motsetning til ordinære loppemarked, besto denne av eksklusive lopper. Selgerne var alle moteinteresserte damer og menn som hadde tatt med seg finsorteringen fra sine skap. I tillegg til selgerne, var også RadArtME (Music ensemble) til stede og skapte musikk til improvisasjonene. Deltakere: Marita Isobel Solberg, Nina Erdahl, Aggie Frost, Inger Lise Ebeltoft, Hege Pålsrud, Erica Restoften, Therese Bakkevoll, Annelill Flaamo, Margrethe Henriksen, Heine Røsdal Avdal, Fabrice Moinet, InTuit Dansekompani v/ Silje Solheim Johnsen og Jenny Svensson, Liv Hanne Haugen, Anne- Katrine Haugen, Bernt Bjørn, Kristina Junttila, Erik Stifjell, Gudmund Østgård, Nasra Omar. Publikum og respons: Fiin- loppisimproen var et spennende innslag under VÅRSCENEFEST Vi anslår at det i løpet av dagen var mellom mennesker innom. Da vi åpnet dørene kl. 12 var det allerede kø på yttersiden. Mange var på utkikk etter skatter, noen var bare innom for å se og få med seg litt improvisasjon. Evaluering: Fiin- loppisimpro var et dugnadsprosjekt for RadArt. 15 medlemmer brukte dagen til å hjelpe til med arrangementet, improvisasjonen, som selgere og musikere. For RadArt og Rådstua var dette et viktig ledd i markedsskapningsprosjektet. Gjennom Fiin- loppisimproen nådde vi et helt nytt publikum som sjelden eller aldri har vært på Rådstua før. Men vi var for dårlig til å selge inn resten av programmet til de oppmøtte. Som nevnt tidligere, var det til en hver tid, veldig mye mennesker i lokalet. Dette var 15

16 med på å gjøre det vanskelig for de som skulle improvisere. Det hele kom litt seint i gang og til neste gang har vi notert oss at det må være mer improvisasjon. 9. Arbeidskraft og frivillighet For å gjennomføre gjestespillene og VÅRSCENEFEST 2011 ble det lagt ned betydelige arbeidstimer. I tillegg til styringsgruppeleder i Prosjekt RadArt, programrådet og ansatte ved Rådstua Teaterhus, ble det hyret inn to grafiske designere, en produsent for VÅRSCENEFEST og en webredaktør for RadArts hjemmeside. Det ble også lagt ned flere dugnadstimer fra medlemmene i RadArt. Vi har regnet over den frivillige innsatsen under planlegging og avvikling og antallet dugnadstimer ligger på 85 timer. Vi er fornøyde med den egeninnsatsen våre medlemmer legger ned for å være med å skape spennende kultur i Tromsø. 10. Evalueringsarbeid I etterkant av VÅRSCENEFEST 2011, gjennomførte vi en grundig evaluering av prosjektet. (se vedlegg) Vi gikk gjennom alle ledd og oppgaver som ble utført før, under og etter arrangementene. Dette var nyttig for alle involverte parter, da vi fikk avdekket alle områder hvor det trengs bedre kontroll neste år. I etterkant av evalueringen har vi startet et omorganiseringsprosjekt. Her har styreleder i RadArt og daglig leder for Rådstua Teaterhus jobbet fram et nytt organisasjonskart som skal tre i kraft i forbindelse med fellesprosjektene. Planen er at dette skal være med på å forbedre kommunikasjonen mellom partene og deltakerne i prosjektet, styrke kompetansen i organisasjonene og ikke minst styrke og forbedre samarbeidet mellom RadArt og Rådstua Teaterhus. 11. Oppsummering: Prosjekt RadArt har gjennom Vårscenefest 2011 og arbeidet rundt den, skapt optimisme i Tromsøs frie scenekunstmiljø. Markedsskapningsprosjektet har fått en svært god start. Den store interessen i pressen og gode publikumstall er uttrykk for dette. Det er også all dugnadsinnsats som våre kunstnere har bidratt med. Men like viktig er det at vi har tydeliggjort hva fri scenekunst er, og kan være, både for bransjen og publikum. Gjennom utvikling av design og arrangementsrutiner har et grunnlag blitt lagt for større synlighet og betydning for den frie scenekunsten i Tromsøregionen. Nå gjelder det å bygge videre på dette for å vinne nye publikumsgrupper i tida framover. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET PLAN FOR DAGEN Introduksjon og presentasjonsrunde Deltagende forelesning «Å tenne en ild» Øvelser, praktisk deling og diskusjon

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN KURS MED VIKINGMUSEET. UTVIKLING AV MANUS OG ISCENESETTELSE AV «GUDEROMMET» ÅPNING AV STAMSUND INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Halvårs rapport for 2012 del 2

Halvårs rapport for 2012 del 2 Sceneinstruktør I Sør Helgeland Cezary A. Szewczyk Til Nordland Fylkeskommune Kultur og miljøavd. Scenekunst Scenekunstlederen Tor Ove Karlsen Vik 2013-06-21 Halvårs rapport for 2012 del 2 Liste over sceneinstruktørens

Detaljer

Halvårsrapport 2016 vår

Halvårsrapport 2016 vår Sceneinstruktøren i Sør-Helgeland Cezary Szewczyk Gamle Vik 2 8920 Sømna Halvårsrapport 2016 vår I første del av 2016 har sceneinstruktøren i Sør Helgeland arbeidet med 277 deltakere, (derav 248 barn)

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

RAPPORT SCENEKUNST Ytre Salten. JANUAR JULI 2014. Bodø videregående Radio anno 1936.

RAPPORT SCENEKUNST Ytre Salten. JANUAR JULI 2014. Bodø videregående Radio anno 1936. RAPPORT SCENEKUNST Ytre Salten. JANUAR JULI 2014. Bodø videregående Radio anno 1936. Om den kunstneriske prosess: Denne produksjonen hvilte på ideen om å lage en live radioforestilling med innslag av musikk

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo.

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Kompendium Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under.

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. RadArt seminaret: Å lage og dele en bølge. Oslo 7. november 2014, Dramatikkens Hus. Scenekunstorganisering

Detaljer

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus MD ART REFERAT - ÅnsuørE I RADART tr.oz,zols Tilstede: Silje Solheim Iohnsen, Kristina funttila Valkoinen, Ingvill Fossheim, Espen Østman& Kari Helene Skog Markus Søbstad Bensnes, Mari Sofie Andreassen,

Detaljer

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen Den kulturelle skolesekken i Oslo Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurderingen gjøres i åtte fagutvalg Film: to personer fra skole

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Groove Zero & Delvoid Norges turné

Groove Zero & Delvoid Norges turné Groove Zero & Delvoid Norges turné Ideen om rockeband on the road med mye engasjement og lite midler er en kjent og sjarmerende skildring, som i dagens samfunn nesten er blitt et eventyr. Det hjelper ikke

Detaljer

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner.

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner. KULTUR TIPS OSS DIRRENDE: Det tilhører fremdeles til sjeldenheten at musikk, fremført live, tar en så vesentlig plass i en danseforestilling. Og møtet Vellykket dans med rockere Carte Blanche tester ut

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser WORKSHOP HØST SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2016 ODYSSEVS reiser historiefortelling med lys og skygge WORKSHOP SCENOGRAFI For å fortelle en historie kan man bruke forkjellige hjelpemidler for å

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16 Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16 Faglærere: Merethe Fremstad, Elisabeth Nilssen, Line Kringlebotn og Tina Opdal Mål fra Kunnskapsløftet: Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til

Detaljer

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet Sjekklister Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet 15 Arbeidsfordeling Produksjon Sted Dato Ansvarlige Navn Telefon E-post Hovedansvarlig *) Produksjonsleder

Detaljer

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Et lokalt prosjekt i regi av Eidsvoll Playbackteaterforening Rapport 25. juni 2014 Side 1 MÅL OG HENSIKT MED PROSJEKTET Prosjektet Teater for inkludering og

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer