Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt tilbud. Seminar. Kurs"

Transkript

1 Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015

2 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren All påmelding til kurs skjer på NB: Alle kursene har avbestillingsfrist. Dette vil fremkomme i bekreftelsesbrevet du mottar etter påmelding. Vi opplyser også om at priser og datoer som er oppgitt kan endre seg; se våre nettsider på for oppdatert informasjon. OBS: F.o.m. 1/ innfører vi fakturagebyr på 50,- (papir/ /ehf). Det aller meste av informasjon fra kompetansesenteret vil i fremtiden bli sendt ut elektronisk. Ønsker du å motta informasjon fra oss på e-post, må du registrere deg for dette på våre hjemmesider. Vi ser frem til å høre fra deg!

3 Innhold: Bedriftsinterne kurs s. 3 Bedriftsbesøk s. 4 Veiledningstelefon s. 4 Balance s. 5 Dialogverksted s. 7 2-timers kurs s. 8 Grunnkurs s. 9 Dagskurs om Akan-modellen s. 11 Kurs om pengespillavhengighet s. 13 Oppfølgingskurs s. 13 Kurstilbud for BHT-personell s. 14 Akan-dagene 2014 s. 15

4 Akan kompetansesenter tilbyr bedriftsinterne kurs Akan kompetansesenter kan skreddersy kurs og opplæring i rusmiddelforebyggende arbeid spesielt for din virksomhet. Vet du at... Vi tilbyr også kurs og møter for bedriftsnettverk. Dette kan være aktuelt for bedrifter som har felles BHT-ordning eller som samarbeider om det rusmiddelforebyggende arbeidet på annen måte. Eksempler på temaer: Hvordan drive et rusmiddelforebyggende arbeid i din virksomhet Hvordan arbeide med kulturen og holdningene i din bedrift Narkotika, medikamenter Pengespillproblematikk Avklaring av roller og ansvar i Akan-arbeidet «Den nødvendige samtalen» Når du er bekymret, får en mistanke eller føler uro, hvordan går du frem? Arbeid med individuelle Akan-avtaler Opplæring i bruk av verktøy Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for å drøfte ønsker og behov, eller send en forespørsel til Bedriftsinterne kurs koster fra kr 4000, til kr 8000, pr. dag, avhengig av kursets lengde og antall deltakere. Vi dekker våre utgifter til reise og opphold. Mer om priser finner du på 3 Generelt tilbud

5 Akan kompetansesenter kommer gjerne på bedriftsbesøk Ta kontakt for avtale dersom din bedrift ønsker et møte for å diskutere spørsmål knyttet til rusmiddelbruk eller pengespill blant ansatte, etablering av rusmiddelpolicy i bedriften, videreutvikling av Akan-arbeidet i bedriften, eller andre saker. Førstegangsbesøk i din bedrift er gratis. For neste besøk må bedriften betale en egenandel på kr 500, og for ytterligere besøk en egenandel på kr 950, for hvert besøk. Vi dekker reise og opphold selv. Det er egne priser for bedriftsinterne kurs. Ring oss på telefon for avtale eller send oss en e-post på Akan kompetansesenter har gratis veiledningstelefon Trenger du råd og veiledning? Akan kompetansesenters veiledningstelefon kan være løsningen. Akan kompetansesenters veiledningstelefon er åpen mandag fredag fra kl (telefonen stenger kl sommertid ). Telefontjenesten er gratis og åpen for alle. En av våre rådgivere vil være tilgjengelig på telefon for å kunne hjelpe deg. Ved stor pågang tar sentralbordet imot beskjed og vi ringer deg opp igjen senere. Ring oss på Generelt tilbud 4

6 Hva er Balance? «Et internettbasert program som tilbyr en sjekk av brukerens alkoholvaner o hjelper brukeren til å justere sine alkoholvaner dersom det er ønsket» Balance er et internettbasert, helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, og kan bidra til å endre risikofylt konsum for dem som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balance er lett tilgjengelig og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett. Hvorfor bør bedriften tilby Balance til sine ansatte? Moderne virksomheter er opptatt av de ansattes helse og velvære. Dette er helt naturlig både med tanke på omsorg for den enkelte ansatte og med tanke på bedriftens samfunns-ansvar. Balance er et virkemiddel for å gi de ansatte bedre helse og økt livskvalitet. Beregninger viser at overdreven bruk av alkohol kan koste norske arbeidsplasser og den norske økonomien så mye som om lag tolv milliarder kroner hvert år (Gjelsvik 2004). Dette er anslag som det knyttes usikkerhet til, men som gir en klar indikasjon på at kostnadene er store både for arbeidsplasser og økonomien for øvrig. Overdreven bruk av alkohol bidrar i stor grad til fravær, ulykker og arbeidsuførhet. Det antas at 30 % av korttidsfraværet er alkoholrelatert fravær. OBS: Bedrifter kan ta dette verktøyet i bruk helt uten kostnad! Du kan lese mer om dette på våre nettsider eller ringe kompetansesenteret på telefon for mer informasjon. 5 Generelt tilbud

7 Helsefremmende verktøy g som Hva består Balance av? Balance består av tre deler. Den første delen er en hurtigsjekk av alkoholvanene og tar bare noen få minutter. Når man har gjennomført testen, får brukeren tilbakemelding på om alkoholvanene er trygge eller om det er et behov for å justere dem. Den første delen er beregnet på alle. Dette fordi alle vil kunne ha nytte av å sjekke ut om alkoholvanene er innenfor trygge rammer, eller om man har behov for justering. Brukeren legger ikke igjen noen person-identifiserbare spor under denne testen. Det skal være helt frivillig å ta testen og bedriften får ingen opplysninger om hvem som har tatt/ikke tatt den. Testen er altså helt anonym. Alle som tar testen får tilbud om å være med i den andre delen av Balance, som har to alternative spor: 1) Et interaktivt program som handler om å ha det bedre i hverdagen og å redusere stress. Hovedstammen av denne delen består av øvelser og tips til hvordan man kan håndtere stress og å bedre hverdagen. Programmet går over fire uker med tre sesjoner per uke, og passer for alle. 2) Et interaktivt, individualisert program som gir den enkelte hjelp og støtte til å legge om alkoholvanene. Programmet løper daglig i 56 dager, og deretter følger det en mindre intensiv oppfølgingsperiode på ytterligere ti måneder. På bakgrunn av resultatene fra testen anbefales enten spor 1 eller spor 2. Brukeren kan likevel velge spor selv dersom det anbefalte alternativet ikke er ønsket. Deltakelse i programmet er helt frivillig, og det er lett å melde seg på eller av. Programmet er laget av psykologer og eksperter på alkohol og alkoholvaner. Det er ingen møter, grupper, personlige samtaler eller liknende. Generelt tilbud 6

8 Bedriftskultur Dialogverksted Alle virksomheter, små som store, har ulike sosiale sammenkomster i forbindelse med jobben hvor vi drikker alkohol sammen. Dialogverkstedet er en måte å gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur på, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhet- og omdømmeperspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner. Dialogverkstedet kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Gruppen blir enig om 1 6 situasjoner hvor det drikkes alkohol sammen i regi av jobben. Deretter skal gruppen vurdere alkoholbruken i de valgte situasjonene ut fra ulike perspektiv som alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid. Diskusjonen, og de eventuelle dilemmaene som oppstår i forbindelse med arbeidsrelatert alkoholinntak, kan være et godt utgangspunkt for å formulere eller revidere virksomhetens rusmiddelpolicy. En rusmiddelpolicy beskriver hva som er greit og hva som ikke er greit i slike sammenhenger, og fungerer som kjøreregler for bedriftens alkoholbruk. Å formulere slike grenser gir trygghet og forutsigbarhet både for ansatte og ledere. Dialogverkstedet passer for både store og små virksomheter og trenger ikke å ta mer enn en time. Last ned programmet på eller kontakt Akan kompetansesenter som kan fasilitere Dialogverkstedet i virksomheten. 7 Generelt tilbud

9 Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring? 2-timers kurs Innhold: Teori og praksis i å gjennomføre Den nødvendige samtalen på bakgrunn av en bekymring eller mistanke om rus/spilleproblematikk. Tidlige arbeidsrelaterte tegn og symptomer. Målet er å gjøre ledere tryggere i å gripe tidligere inn ved bekymringer. Målgruppe: Ledere med personalansvar. TID OG STED kl: Oslo, Møllergata 8 Påmelding med e-post til Hvordan utforme og forankre en rusmiddelpolicy? Innhold: Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en rusmiddelpolicy på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem underveis i seminaret. Målgruppe: Ledere, HR-ansatte, Tillitsvalgte, AMU-medlemmer eller andre som i form av sin rolle er involvert i organisasjonsutvikling. TID OG STED kl: Oslo, Møllergata 8 Påmelding med e-post til To timer om rus- og spilleforebyggende arbeid i SMB Innhold: Hva har en liten eller mellomstor bedrift å vinne på og hvordan kan man med noen enkle grep aktivere et rus- og spillforebyggende arbeid?målet er at leder skal kjenne inspirasjon til å formulere noen bedriftsinterne spilleregler, samt føle seg trygg til å gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring for en medarbeider. Målgruppe: Leder med personalansvar Sted: Oslo, KS Agenda Møtesenter TID OG STED klokken: 8-10, eller Påmelding på Kurs 8

10 Pop ulæ rt! Grunnkurs: Hvordan drive rusmiddelforebygging i arbeidslivet? Vårt 3-dagerskurs gir deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen. Kurset gir anledning til dypdykk i forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og hjelpetiltak etter Akan-modellen. Grunnkurset retter seg mot ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid. Teoriundervisning, diskusjoner og praktiske øvelser gjør deltakerne i stand til å etablere og/eller videreutvikle Akan-arbeidet i egen virksomhet. Pris: Uten overnatting kr 4100, Med overnatting kr 7200, TID OG STED Datoer for høsten Oslo, Thon Hotel Opera Bergen, Clarion Hotel Admiral Trondheim, Thon Hotel Prinsen Oslo, Thon Hotel Opera Kristiansand, Clarion Hotel Ernst Oslo, Thon Hotel Opera Datoer for våren Kurs Oslo, Thon Hotel Opera Geilo, Dr.Holms Hotel Tromsø, Rica Ishavshotel Oslo, Thon Hotel Opera Stavanger, Sola-Strand Hotel Oslo, Thon Hotel Opera Drammen, Clarion Hotel Tollboden (med overnatting)

11 Innhold i grunnkurset: Rusmiddelforebygging etter Akan-modellen Hva er Akan? Formål, organisasjon og historie Rusmidler og spillproblematikk Arbeidsplassen som forebyggende arena Rusmiddelpolicy/kjøreregler Rusmiddelkultur i bedriften Bedriftsintern organisering Arbeid med enkeltpersoner «Den nødvendige samtalen» og tidlig intervensjon Advarselsystemet Arbeid med individuelle Akan-avtaler Avhengighet som fenomen Samarbeid med behandlingsapparatet Juridiske perspektiver Risikovurdering arbeid med utvalgte grupper/situasjoner Om risiko, bransjer, kultur, gråsoner og høyrisikogrupper Digitale virkemidler Balance og Dialogverksted akan.no Kurs 10

12 Pop ulæ Dagskurs om Akan-modellen Dagskurs om Akan-modellen gir en innføring i temaet arbeidsliv og rus, Akan-modellen og konkrete ideer til rusforebyggende arbeid. Dagskurset dekker flere av temaene i grunnkurset, men gir ikke rom for å gå like grundig inn i alle temaer. Dagskurset retter seg mot ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid. Pris: kr 1600, TID OG STED Datoer for høsten Trondheim, Thon Hotel Prinsen Oslo, Felix konferansesenter Stavanger, Sola-Strand Hotel Oslo, Thon Hotel Opera Tromsø, Rica Ishavshotel 11 Kurs rt!

13 Innhold i kurset: Arbeidsliv og rusmiddelspørsmål Sammenhengen mellom arbeidsliv og rusmiddelspørsmål Trender, utvikling og gråsoneproblematikk Arbeidsplassen som forebyggende arena Rusmiddelforebygging etter Akan-modellen Tiltak for alle ansatte Tiltak for utvalgte grupper og/eller situasjoner Tiltak for enkeltpersoner Verktøy til forebyggende og helsefremmende arbeid Utarbeide og forankre rusmiddelpolicy/kjøreregler Tilby ansatte en anonym helsesjekk av alkoholvaner «Den nødvendige samtalen» Kurs 12

14 Kurs om pengespillavhengighet Spillproblematikk viser seg å være en vesentlig helse, miljø og sikkerhetsutfordring for norsk arbeidsliv. Dette er et kurs som har som mål og prøve å gi en forståelse for hvordan spillavhengighet kan forstås og håndteres. Kurset vil også fokusere på temaene dataspill og sosiale medier. Kurset tar opp temaer som: - Hva er pengespillavhengighet? - Historie og trender - Konsekvenser for arbeidslivet Pris: kr 1600, Datoer for våren 2014 TID OG STED Oslo, Thon Hotel Opera Datoer for høsten Oslo, Thon Hotel Opera Påf yll Oppfølgingskurs Målgruppe: Oppfølgingskurset er et tilbud til dere som har gått på Akan kompetansesenters grunnkurs tidligere. Målsettingen med kurset er å gi påfyll av kunnskap og inspirasjon til videre arbeid. Kurset baserer seg på at den enkelte deltaker tar med seg erfaringer og problemstillinger som de har møtt i arbeidet med Akan i egen bedrift. I tillegg til å gi faglig påfyll ønsker vi at kurset skal være en aktiv arena for utveksling av kunnskap og erfaringer. Har du forslag til temaer du ønsker å få belyst/drøftet? Ta kontakt med oss på forhånd. Pris: kr 4500, med overnatting og middag Pris:OG kr. STED 3900,- med overnatting og middag TID Datoer for våren Kurs Thon Hotel Opera

15 Kurstilbud for BHT-personell Dette kurset er spesielt rettet mot dere som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har noe erfaring med Akan-arbeid. Kurset tar for seg forebyggingsstrategier og arbeid med rusmiddelpolicy/kjøreregler, samt individrettet arbeid. Det gis rom for å utveksle erfaringer og ideer deltakerne har fra arbeid i virksomheter. Dette er et kurs med overnatting der vi legger opp til aktiv medvirkning og forventer at kursdeltakerne er med gjennom hele kurset. Pris: kr 4500, med overnatting og middag Kursprogrammet finner du på TID OG STED Datoer for våren Thon Hotel Opera Noe er det men hva? Sliter kollegaen psykisk, eller har det noe med rus å gjøre? Kurset fokuserer på sammenhengen mellom psykisk helse og rus, og hvordan håndtere dette i arbeidslivet. Kurset arrangeres i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i Akershus. Les mer om innholdet i kurset på Målgruppe: Ledere med personalansvar Tillitsvalgte og verneombud Personalmedarbeidere Pris: kr 1600, TID OG STED Datoer for høsten Oslo, Thon Hotel Opera Kurs 14

16 Set t av Akan-dagene 2014 dag ene Akan-dagene avholdes i år november på UBC ved Ullevål stadion. «Bedriftens samfunnsansvar rus og avhengighet» Arbeidsplassens særstilling som arena for forebygging og håndtering Du vil blant annet møte: Hanne Brorson Dag O. Hessen Kjetil Frøyland Hanne Kristin Rohde Henrik Syse Jarle Wangen Espen Hana Merete Vevelstad Lars Kittilsen Pris: kr 3900,- for begge dager Mer informasjon, program og muligheter for påmelding finner du på Postboks 8822 Youngstorget, 0028 Oslo Følg oss på Facebook: Følg oss på Tlf: E-post: -

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer