Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs"

Transkript

1 Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

2

3 Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig som klimautfordringene truer og behovet for CO 2 -frie energiløsninger øker. Gjennom implementeringen av Fornybardirektivet har Norge forpliktet seg til å produsere mer fornybar energi, mens Klimaforliket har satt mål for reduksjon i CO 2 -utslipp og energieffektivisering. Forbrukerfleksibilitet er satt på agendaen, og innføring av AMS er blitt et krav. Fremtiden krever at store prosjekter igangsettes innen fornybar kraftproduksjon og utbygging av kraftnettet, samtidig er hele energisystemet under utvikling med de mulighetene som bruk av ny teknologi gir. De nærmeste ti årene er det estimert at det skal investeres mellom milliarder bare i ny fornybar produksjon, et bedre energisystem og innføring av AMS. Det er de menneskelige ressursene som skal stå for store deler av løftet, og riktig kompetanse i energibransjen blir en nøkkelfaktor for å nå målene. Kompetansebehovet vil øke betydelig innen mange fagområder, og en av de viktigste investeringene en bedrift gjør, er i menneskene. Skal energibransjen møte kompetanseutfordringene, må man videreutvikle og ta vare på den kompetansen som allerede er i bedriften, i tillegg til å være attraktiv for nye medarbeidere. Energibransjen har i fellesskap etablert EnergiAkademiet for å bidra til å formidle ny kompetanse, være en arena for erfaringsutveksling og diskusjoner samt finne løsninger på definerte problemstillinger gjennom forskningsprosjekter. I høstens kurskatalog får du en oversikt over de kurs og konferanser som er satt opp for annet halvår i EnergiAkademiet er opptatt av å levere tjenester som dekker bransjens behov, og vi utvikler stadig nye arrangement. Har du ønsker utover det du finner i katalogen, vil vi gjerne at du tar kontakt. Mona Askmann Direktør i EnergiAkademiet 1

4 EnergiAkademiets arrangementsportefølje Kurs og temadager EnergiAkademiets kurs gir deltakerne en faglig oppdatering eller innføring i bransjerelevante fagområder. Vi legger vekt på å benytte ulike pedagogiske metoder for læring, og noen av kursene har frivillige tester. Temadagene er mer konferansepreget, og innholdet er ofte basert på dagsaktuelle næringspolitiske problemstillinger eller nye forskningsresultater. Konferanser Våre store konferanser er viktige arenaer for bransjen, både for faglige oppdateringer, erfaringsutvekslinger og nettverksbygging. Dagsaktuelle næringspolitiske og faglige temaer blir tatt opp både på PTK (Produksjonsteknisk konferanse), Nettkonferansen og Markedskonferansen. Vinterkonferansen er vår store årlige næringspolitiske konferanse for lederne i bransjen, mens HR-konferansen er en sentral møteplass for de som er opptatt av personalsaker. Etter- og videreutdanning Våre etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) er utarbeidet i samarbeid med NTNU og er først og fremst innenfor nett- og produksjonsområdet. Alle EVU-kursene gir studiepoeng. Vi har i tillegg et samarbeid med Metier om prosjektutdanning basert på kombinasjonen e-læring og klasserom med studiepoeng. Bedriftstilpassede kurs Dersom dere er flere fra samme selskap med behov for et kurs, kan vi tilby bedriftsinterne kurs. Vi kan også til en viss grad tilpasse kursene bedriftens ønske. Ta kontakt med rådgiver for fagområdet eller Solgun Furnes for tilbud. Næringspolitiske verksted Vi har egne medlemsmøter for å diskutere og forme Energi Norges næringspolitiske syn i ulike saker. EnergiAkademiet som arrangementsteknisk samarbeidspartner Gjennom lang erfaring har EnergiAkademiet solid kompetanse i å gjennomføre små og store arrangementer. Vi tilbyr derfor å bistå andre aktører med å planlegge og gjennomføre hele eller deler av konferanser, kurs og ulike former for møter. Gjennom vårt kontaktnett har vi gode avtaler med hoteller, lydteknikere, foredragsholdere og underholdningsleverandører som også andre aktører kan benytte. Så fremt det er gode reiseforbindelser, kan vi samarbeide om arrangementer over hele Norge. For mer informasjon, ta kontakt med EnergiAkademiet, tlf

5 Praktisk informasjon Påmelding Påmelding til våre arrangementer skjer via vår nettside Din påmelding blir bekreftet senest 14 dager før kursstart, og faktura sendes med 15 dagers betalingsfrist. Deltakeravgift Deltakeravgiften oppgis for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer av Energi Norge. Alle deltakerpriser er oppgitt eks. moms. Lovpålagte kurs, og etter- og videreutdanning, faktureres uten moms. Deltakeravgiften inkluderer bevertning. Reise- og overnattingskostnader vil komme i tillegg. Vi har avtaler med hoteller som gjør at vi kan tilby våre deltakere reduserte priser på overnatting. Vi tar forbehold om prisendringer. Vi tilbyr studenter rabatt på deltakeravgiften, og høyskole/ universitetsansatte får halv pris på deltakeravgiften. Avbestilling Følgende avbestillingsregler gjelder med mindre noe annet kommer frem av kursinvitasjonen: Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start, gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse, refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start, gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. EnergiAkademiet forbeholder seg retten til å endre tid, sted og andre forhold inklusive avlysning av arrangementet. Avlysning Ved avlysning av arrangementer står EnergiAkademiet ansvarlig for utgifter som deltakere har hatt i forbindelse med kjøp av reise etc., dersom EnergiAkademiet har sendt ut bekreftelse til deltakere med beskjed om at arrangementet avholdes. Sponsor/utstiller på konferanser Virksomhetene som er sponsor/utstiller på våre konferanser, presenteres med logo i konferanseprogrammet og på nettet. Innhold og pris i sponsor-/utstillerpakken presenteres på våre nettsider under det enkelte arrangement. Kontakt Spørsmål av praktisk art rettes til EnergiAkademiet, eller tlf

6 Kurs og konferanser, høsten 2012 Produksjon Maskin og elektro... 7 Optimalt vedlikehold I... 7 Drift og vedlikehold av krafttransformatorer... 7 Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold... 7 Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging... 8 Magnetisering og spenningsregulering... 8 Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold... 8 Produksjon - dammer, vannveier, vassdrag... 8 Vassdragsteknisk Forum, regionmøter... 9 Praktisk anleggskurs bygg- vannkraftanlegg... 9 Damsikkerhet I Trondheim... 9 Vassdragsdrift og miljøforhold... 9 Damsikkerhet III... 9 Damsikkerhet II Trondheim... 9 Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging Ny fornybar energi Felles elsertifikatmarked med Sverige er i gang hva nå? Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Veien til fornybarmålet: Energieffektivisering, ny produksjon, rammebetingelser Inn i Varmen Småkraft og nett Sikkerhet ved vindkraftanlegg Nett AMS risiko- og sårbarhetsanalyse Regionalt verksted Tønsberg Smartgridkonferansen Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade Verksted Nord Norge vilje eller vekst? Brukermøte spenningskvalitet AUS-seminar Drift og vedlikehold av krafttransformatorer AMS Kommunikasjon og systemintegrasjon (nytt) Nettselskapenes nøytralitet Reguleringsmodellen Småkraft og nett Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunnen Feil- og avbruddsregistrering FASIT dagene Nettkonferansen DLE DLE NEK 400 praktisk bruk av bolignormen DLE-konferansen DLE Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLE Tilsynsmetodikk for DLE og sakkyndige selskap DLE tilsyn med 400V anlegg Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalen Sykefravær muligheter Vindfallhogst i og under linjer Beredskap ved ekstremvær Bruk av kjøretøyer i energibransjen Verneombudets rolle i energibransjen Sikkerhet ved vindkraftanlegg NEK 440:2011 Stasjonsanlegg over 1 kv Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) e-læring og praktisk rettet opplæring Byggherreforskriften SHA/HMS i bygg- og anleggsprosjekter kurs for prosjektledere Byggherreforskriften SHA/HMS i bygge- og anleggsprosjekter kurs for SHA-koordinatorer Marked Markedskonferansen AMS/Smart Strøm Informasjonspakke (nytt) Elmåledagene Økonomi Budsjettering og tariffering Økonomi og kapitalmarkedsdagene Skatterett en ajourføring

7 Innkjøpskunnskap og offentlige anskaffelser lær god praksis Årsoppgjør for energiselskaper Skatt for energiselskaper Administrasjon, ledelse og HR Energibransjen og myndighetskontakt Styreseminar Øvrige Inn i energibransjen Installatørprøven Anleggsledelse i praksis E- læring Risiko og sårbarhetsanalyse for kraftforsyningen Beredskapsledelse i kraftforsyningen FSE-kurs FSE Prosjektutdanning Modul A Grunnleggende prosjektledelse Modul B Praktisk prosjektstyring Modul C Motiverende lederskap og effektiv kommunikasjon Modul D Styring av prosjektusikkerhet Modul E Kotraktstyring i prosjekt Modul F Gevinstrealisering i prosjekt Modul G Prosjektorganisering og Teamutvikling Foto: Colourbox 5

8

9 Foto: Cleuson Dixence, Grande Dixence SA Optimalt vedlikehold av vannkraftverk 1 Benytt muligheten til å oppruste kompetansen innen analyse, planlegging og organisering av vedlikeholdet. 2-dagers innføringskurs hvor det undervises i grunnleggende teori innen vedlikeholdsstrategier, analysemetoder, planlegging og organisering av vedlikeholdet. Kurset baserer seg bl.a. på resultater fra utviklingsprosjektet Verdiskapende vedlikehold i kraftproduksjon, støttet av Forskningsrådet og en rekke kraftprodusenter. For personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. KURS SEPTEMBER OSLO Produksjon maskin og elektro Med 120 TWh vannkraft produksjon er optimal drift og vedlikehold bra for økonomi og klima. God kunnskap om konstruksjonsløsninger og skademekanismer på komponentene i stasjonen er nødvendig for plan legging og gjennomføring av vedlikeholdet. Vi har god kunnskap om vannkraft men kan ikke hvile på våre laurbær. Våre arrangement gir oppdatering på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Overflatebehandling, korrosjon, WCM, virkningsgrad og tap blir belyst i årets kurs og møteserie. Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet. For ansatte som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. KURS OKTOBER DRAMMEN Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de vanligste turbintyper og grunnleggende teori og prinsipper. De enkelte komponentene gjennomgås, samt skademekanismer, tilstandskontroll, vedlikehold og muligheter for oppgradering. Aktuelt for deg som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftturbiner KURS OKTOBER OSLO produksjon maskin og elektro 7

10 Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging Arrangementet presenterer resultater fra forskningsprosjekt knyttet til hydrologi og produksjonsplanlegging. Det vil også bli gitt informasjon om endinger i rammebetingelser så vel som forvaltningsmessige bestemmelser slik som normalperioden for hydrologisk gjennomsnitt og hvordan denne påvirker beregningen av elsertifikat ved O/U-prosjekt. Andre tema vil være hydrologi i eksotiske områder, klimaendringer og vann-vind interaksjon. For deg som arbeider med eller er interessert i Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Hydrologiråd. KURS NOVEMBER TRONDHEIM (STUDENTPRIS) Magnetisering og spenningsregulering Kurset omfatter drift og vedlikehold av magnetiserings- og spenningsreguleringsutstyr for vannkraftgeneratorer. Komponentenes oppbygging og funksjon samt påkjenninger, skademekanismer, vedlikehold og muligheter for oppgradering gjennomgås. Demonstrasjon på et kraftverk inngår. Anbefales for personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av magnetisering og spenningsregulator vannkraftverk. KURS NOVEMBER OSLO Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsipper i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjon, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder og tilstandskontroll. For personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer. Produksjon dammer, vannveier, vassdrag Fagområdet dekker verdikjeden for vannkraftproduksjon fra miljø, nedbør, hydrologi og produksjons planlegging, til dammer, sikkerhet og vannveier helt fram til turbin. Endringer og presiseringer av myndighetspålagte krav er viktige tema på samlingene. Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med VTF som er et faglig forum for Vassdragsteknisk Ansvarlige. Andre samarbeidspartner for arrangementene er NVE, NTNU og flere forskningsinstitusjoner. KURS NOVEMBER OSLO produksjon maskin og elektro

11 VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Møtene omfatter aktuelle faglige foredrag innenfor vassdragsteknikk, samt befaringer til lokale vassdragsanlegg. Regionmøtene anbefales for teknisk personell, VTA-er og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger. Et utvalg studenter blir invitert. Regionmøtene samler vanligvis personer og er derfor en god anledning til å knytte kontakter gjennom sosialt samvær. REGION MIDT AUGUST KRISTIANSUND REGION VEST SEPTEMBER STED IKKE BESTEMT REGION NORD SEPTEMBER alta REGION SØR-ØST SEPTEMBER SARPSBORG Praktisk anleggskurs bygg og vannkraftanlegg Kurset er praktisk rettet mot VTA er og teknisk fagpersonell som jobber med prosjekter for rehabilitering eller utbygging av dammer. Hovedvekten av kurset er erfaringsutveksling og befaring på anlegg i drift med informasjon fra anleggsleder og kursleder. Det blir særlig fokus på forskriftsmessig teknisk standard, samt miljø og miljøkrav. Aktuelt for VTAer og teknisk fagpersonell. Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Aktuelle problemstillinger innen vassdragsdrift og miljø vil bli belyst gjennom foredrag og debatter. Seminarets målsetting er å være en møteplass for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. Høyst aktuelt for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. TEMADAG 1. OKTOBER STED IKKE BESTEMT Damsikkerhet III Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk hendelse. Kurset er hjemlet i Dam sikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i klasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha god nytte av kurset. Høyst aktuelt for ledere og VTAer i kl. 2, 3, og 4, samt andre med ansvar for sikkerhet og beredskap. KURS SEPTEMBER/OKTOBER SPESIALPRIS KURS OKTOBER OSLO Damsikkerhet I Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer. Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring med tilsynsoppgaver inngår. Kompetansekravene er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften, og kurset avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent. Aktuelt for tilsynspersonell, VTAer og personell som ønsker VTA-godkjenning. Det anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg. Damsikkerhet II Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningsrett. I tillegg behandles beredskapsplaner, dilemmaer ved manøvrering under skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk flomsituasjon. Kurset er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA er i klasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha god nytte av kurset. Høyst aktuelt for ledere og VTA er i kl. 2, 3, og 4, samt andre med ansvar for sikkerhet og beredskap. KURS SEPTEMBER TRONDHEIM KURS OKTOBER TRONDHEIM EVU KURS NOVEMBER TRONDHEIM Produksjon dammer, vannveier, vassdrag 9

12 Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging Arrangementet presenterer resultater fra forskningsprosjekt knyttet til hydrologi og produksjonsplanlegging. Det vil også bli gitt informasjon om endinger i rammebetingelser så vel som forvaltningsmessige bestemmelser slik som normalperioden for hydrologisk gjennomsnitt og hvordan denne påvirker beregningen av elsertifikat ved O/U-prosjekt. Andre tema vil være hydrologi i eksotiske områder, klimaendringer og vann-vind interaksjon. For deg som arbeider med eller er interessert i Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Hydrologiråd. KURS NOVEMBER TRONDHEIM (STUDENTPRIS) Ny fornybar energi Rundt halvparten av energien vi forbruker i Norge er elektrisitet fra fornybare energikilder. Med utviklingstrender i retning av økende energiforbruk, dyrere fossil energi og fokus på klimagasser, er utnyttelse av Norges potensial for ny fornybar energi svært aktuelt. Norge er i en gunstig posisjon for økt produksjon og bruk av ny fornybar energi innen vannkraft, vindkraft og bioenergi. Vi setter fokus på kompetanse heving i bransjen innen ny fornybar og rammebetingelser for dette, for å bidra til økt fornybarsatsning. 10 Produksjon dammer, vannveier, vassdrag

13 Felles elsertifikatmarked med Sverige er i gang hva nå? Et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige ble etablert 1. januar 2012, for å øke produksjonen av elektrisitet basert på fornybar energi. Produsenter, leverandører og nettselskaper vil ha viktige roller i dette nye markedet som åpner muligheter og introduserer nye risikoelementer. Sertifikatene blir en viktig del når det gjelder finansieringen av nye prosjekter, samtidig som risikoelementene i dette markedet vil føre til nye krav fra bankene ved finansieringen. Nettselskapene har en sentral rolle ved å formidle sertifikatpliktig forbruk til leverandørene til rett tid. Vi vil ta frem erfaringer og kunnskap både fra produsenter, leverandører og nettselskaper. Deltagerne vil etter temadagen ha kunnskap om nødvendige prosesser og utfordringer og muligheter som elsertifikatmarkedet representerer. Retter seg mot deler av organisasjonen som vil få befatning med utbygging av prosjekter for fornybar kraft, nett-tilknytning og handel med kraft og sertifikater. TEMADAG 14. SEPTEMBER OSLO Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Vi retter fokus på aktuelle problemstillinger for drift av vindkraftanlegg, både av teknisk og prosessmessig art. Og trekker frem konkrete erfaringer fra idriftssatte vindkraftanlegg. Planlegging for overtagelse og drift av vindkraftanlegg er også sentralt for god helhetlig planlegging av vindkraftanlegg. Det er etter hvert kommet flere vindkraftanlegg i drift i Norge. Videre er det gitt konsesjon til et betydelig antall vindkraftanlegg, og flere er under planlegging. Vind er antatt å stå for en signifikant del av den kraftutbygging som må til for at Norge skal nå sitt fornybarmål. Et felles elsertifikatmarked med Sverige er også etablert fra 1. januar 2012, og dette vil bidra til økt vindkraftutbygging, som igjen gir økt behov for kunnskap om og erfaringer fra drift og vedlikehold av vindkraftverk. For personell involvert i drift av vindkraftanlegg, prosjektører, finansier, forsikring, rådgivende ingeniører og konsulenter. Veien til fornybarmålet: Energieffektivisering, ny produksjon, rammebetingelser Norge har gjennom EØS-avtalen forhandlet frem et fornybarmål på 67,5 % innen Fornybarmålet er angitt i total mengde innenlands fornybar energi-produksjon, fordelt på totalt energiforbruk i landet. Fornybarandelen økes både ved å øke energiproduksjon ved hjelp av fornybare kilder, og ved å redusere forbruket av energi. Ideelt sett en kombinasjon. På produksjonssiden vil Norge på god vei nå sine forpliktelser ved innføring av elsertifikaterne som vil mane frem 13,2 TWh ny kraftproduksjon i Norge. Samtidig med økende oppmerksomhet på energieffektivisering. Enovas støtteordninger og byggeforskrifter har så langt vært norske virkemidler for å øke energieffektiviseringen i Norge. I EU vurderes innføring av strengere krav til både mål og virkemidler for energieffektivisering. Hvordan vil dette slå ut i Norge, og hvordan vil de ulike lovgivningene fra inn- og utland påvirke totalen av vårt energisystem, og hvilke virkemidler må settes i verk for å opprettholde balansen? Aktuelt for ansatte i bransjen som kommer borti disse problemstillingene i sitt arbeid, samt rådgivere, ansatte i forvaltning, utbyggere og konsulenter. TEMADAG 4. OKTOBER OSLO Inn i varmen Kurset er en del av Energi Norges pakke av introduksjonskurs om energibransjen. Formålet med kurset Inn i varmen er å gi en innføring i sentrale aspekter innenfor varmeområdet. Det vil bli sett på ressurstilgang, varmeproduksjon og distribusjon, sentrale rammebetingelser, aktører og sammenhengen med energisystemet for øvrig. Det vil settes av tid til spørsmål og diskusjon. Kurset avsluttes med en frivillig kunnskapstest. For bransjeansatte med behov for grunnleggende innsikt i og oversikt over varmebransjen, konsulenter, utbyggere, og andre i tilgrensende bransjer. KURS 26. OKTOBER OSLO TEMADAG 25. SEPTEMBER OSLO Ny fornybar energi 11

14 Småkraft og nett Temadagen gir deg en oppdatert innføring i administrative, tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet vil ha en teoretisk og praktisk vinkling. Foredragsholderne er aktører i bransjen og myndigheter. Aktuelt for alle som arbeider med planer for etablering av småkraft, samt arbeider med tilknytning av småkraft til kraftnettet. TEMADAG 1. NOVEMBER OSLO Sikkerhet ved vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er økende. Et sentralt område ved utvikling og drift av vindkraftanlegg er sikkerhet ved anlegget. Temadagen har fokus på aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til sikkerhetsaspektet for vindkraftanlegg, herunder også retningslinjer og krav til HMS. Energi Akademiet har blant annet utgitt en HMS-veileder til bruk ved dette arbeidet Det er også fokus på erfaringsutveksling for å belyse sikkerhetsutfordringer i alle deler av vindkraftanleggets livssyklus. Samlet vil dette gi deltagerne mulighet til å være oppdatert på sikkerhetsutfordringer ved vindkraftanlegg og anledning til å knytte kontakter med andre som jobber innenfor samme område. Aktuelt for alle involverte i planlegging og drift av vindkraftanlegg, som har behov for økt kompetanse om håndtering av sikkerhetsutfordringer knyttet til dette for eget personell, innleid personell og leverandører og tredjepart og omgivelser. Temadag 11. DESEMBER OSLO Nett Fagområdet Nett omfatter prosessene Drift og vedlikehold av kraftnett, Nettutvikling. Innenfor nevnte prosesser er kompetansetilbudet rettet mot sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Nettselskapene har de senere årene satset mye på å videreutvikle sine vedlikeholds prosesser. Det er nå et behov for en faglig arena der personell i forvaltnings- og vedlikeholdsprosessene kan møtes for faglig oppdatering og utveksling av erfaringer. Energi Akademiets Vedlikeholdsforum utvides derfor med nettrelevant innhold. 12 Ny fornybar energi

15 AMS risiko- og sårbarhetsanalyse NVE forutsetter at alle nettselskapene gjennomfører grundige ROS-analyser i forbindelse med implementering av AMS. Energi Norge har fått gjennomført og dokumentert en generisk analyse. Deltakerne vil få presentert denne analysen i sin helhet med metode og resultater. Rapporten fra analysen vil sammen med temadagen gjøre nettselskapene bedre i stand til å gjennomføre egne selskapsspesifikke analyser på en effektiv måte. TEMADAG 4. SEPTEMBER OSLO SPESIALPRIS Regionalt verksted (næringspolitisk) Tønsberg Mange forhold er nå i støpeskjeen. Det gjelder blant annet nettmeldingen, konsesjonsprosessene, inntektsrammereguleringen, felles tariffering av sentral- og regionalnettet, nordisk sluttbrukermarked, AMS, fremføring av infrastruktur, rapportering og merking av luftfartshindre, utjevning av nettleie, anleggsbidrag, smarte nett, EU-regulering, beredskap etter Dagmar m.m. Sakene er også aktuelle på den næringspolitiske dagsorden, og vi vil også komme innom dette. Kurset passer for nettsjef og annet personell som arbeider med disse spørsmålene. næringspolitisk verksted 6. SEPTEMBER Tønsberg Smartgridkonferansen Vi tar blant annet opp myndighetenes og virkemiddelaktørenes forhold til Smartgrid, økonomisk støtte, policy etc. Toppene fra NVE, Enova, Innovasjon Norge og Statnett vil holde innlegg. Vi får rapportert resultater fra demoprosjektene, NFR-prosjektet De VID og prosjektlederforum for AMS. Konferansen arrangeres i samarbeid med The Norwegian Smartgrid Center og IKT Norge. KONFERANSE 12. SEPTEMBER TRONDHEIM Juss for nettselskap - Erstatningsansvar for skade Praktisk tilnærming til behandling av erstatningskrav fra kunder. Erstatningsreglene i Standard nettleieavtale (SN) for både forbrukerkunder og næringskunder Anvendelse av erstatningsreglene i forbindelse med erstatningskrav/regresskrav Varslingsbestemmelser i SN og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven samt eksempler på tvisteløsninger. Nødvendig verktøy og systemer for å vurdere om erstatningskrav skal godtas eller avvises. Kurset passer for saksbehandlere og ledere som behandler erstatningskrav fra kunder og regresskrav fra kundens forsikringsselskaper, og har ansvar for interne rutiner i forbindelse med mulige skadehendelser og organisering av disse oppgavene. KURS 18. SEPTEMBER GARDEMOEN Verksted Nord-Norge vilje til vekst? Kraftbransjen har store ambisjoner for utvikling av energiressursene i Nord-Norge. Økt kraftproduksjon vil gi både bedre forsyningssikkerhet, jevnere strømpriser, økt verdiskapning og klimaeffekter i den forstand at fossil energi kan erstattes med fornybar. God infrastruktur er en forutsetning for næringsutvikling, arbeidsplasser og bosetting i den nordlige landsdelen. Uten nye kraftlinjer blir det minimal utbygging av ny kraftproduksjon de kommende årene. Dermed svekkes også grunnlaget for etablering av ny næringsvirksomhet. Utfordringer og mulighetene for industri og øvrig næringsliv i landsdelen blir belyst. Samtidig bør det være interessant å se på om mer av strømmen kan brukes i landsdelen. Kortreist mat er populært i våre dager, og slik kan en gjerne tenke med kraftproduksjon også, selv om linjene trengs for å opprettholde fleksibilitet i kraftsystemet. Nye kraftverk kan legge grunnlaget for svært kjærkommen næringsutvikling i landsdelen. Olje-, gass- og bergverksindustri har alle et betydelig vekstpotensial i Nord-Norge. Da må også øvrige rammebetingelser være på plass. For å få til denne utviklingen, må en ha tilgang til kompetanse. Frode Mellemvik fra Universitetet i Nordland belyser denne problemstillingen. Næringspolitisk verksted 27. SEPTEMBER Bodø nett 13

16 Brukermøte spenningskvalitet Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen spenningskvalitet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om temaet. For alle som arbeider med håndtering av klager på spenningskvalitet fra sluttbrukere samt analyser knyttet til spenningskvalitet. TEMADAG SEPTEMBER GARDERMOEN AUS-seminar Har ditt selskap noen policy når det gjelder arbeid under spenning (AUS)? Utkoblinger i nettet blir stadig mer kostbart for netteier på grunn av kile-ordningen. I dagens samfunn kan utkoblinger også få store konsekvenser for netteiers kunder. Arbeid under spenning (AUS) er derfor en arbeidsmetode som blir mer og mer aktuell. AUS-seminaret er en møteplass for miljøene som arbeider under spenning eller har intensjoner om å starte med dette. Seminaret presenterer nyvinninger, nye normer og nye metoder innenfor AUS-området. Anbefalt for ledere, planleggere, utførende og andre som involveres i AUS. KURS SEPTEMBER HAMAR Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet. For ansatte som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. AMS- Kommunikasjon og systemintegrasjon Utviklingen av AMS, smarte nett og tilleggstjenester fører med segnye muligheter og utfordringer knyttet til blant annet kommunikasjon og systemintegrasjon. Gode løsninger og systemer for innføring av nye målere må ivaretas. Samtidig vil dette gripe inn i virksomhetens øvrige IKT-arkitektur og fremtidige behov. Områder som vil bli berørt: Sikkerhet, Datalagring, Automatisering av datahåndtering ved store datamengder, Grensesnittet mellom selskapenes IKT løsninger og egne investeringer i forbindelse med AMS. Temadagen er særlig aktuell for alle som jobber med AMS-prosjekt, kommunikasjons og IKT- systemer i virksomheten. temadag 18. OKTOB ER GARDEMOEN Nettselskapenes nøytralitet Temadagen skal øke bevisstheten og kompetanse hos nettvirksomhetene om hvordan nøytralitetsregelen kan oppfylles. Erfaringene fra tilsynsbesøk tyder på at noen områder er mer kritiske enn andre. Praktisk og konkretisert gjennomgang av nøytralitetsreglenes betydning for rutinene i nettvirksomheten generelt Integrert KIS-system for kraft og nett (gjelder registrering av nye anlegg, flytting, fakturering) Bruk av felles kundeinformasjonstiltak i integrerte selskap (gjelder markedsføring, kundeblader, hjemmeside, nettfaktura/ felles faktura, kundeservice osv.) Det vil bli gitt eksempler på hvordan enkelte selskaper har løst oppgaven gjennom etablering av overvåkingsprogrammer. Temadagen passer for de som er ansvarlige for nettvirksomheten, kundeservice i integrerte selskap, medarbeidere med ansvar for markedsføring og/eller kommunikasjon. KURS OKTOBER DRAMMEN TEMADAG OKTOBER GARDEMOEN nett

17 Reguleringsmodellen forståelse, konsekvenser og muligheter NVEs nye reguleringsmodell begynte å virke fra Det er viktig å forstå den nye modellen, incentivene og konsekvensene av reguleringen for ditt selskap. På dette kurset vil du få en grundig innføring i modellen og hvilke incentiver som gis for effektivisering og investering. Vi setter av tid til en grundig gjennomgang av DEA-modellen som NVE benytter. Konkrete eksempler/caser viser hvordan endringene fra slår ut. Vi vil også vise hvordan investeringsanalyser kan gjennomføres med den nye modellen og hva som vil bidra til verdiskaping. Du får også høre om verdisetting av nettselskap og reguleringsmodeller som brukes i andre land i Skandinavia. Vi ser også på antatte endringer i modellen fra KURS OKTOBER OSLO Småkraft og nett Temadagen gir deg en oppdatert innføring i administrative, tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet vil ha en teoretisk og praktisk vinkling. Foredragsholderne er aktører i bransjen og myndigheter. Aktuelt for alle som arbeider med planer for etablering av småkraft, samt arbeider med tilknytning av småkraft til kraftnettet. TEMADAG 1. NOVEMBER OSLO Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunnen Nettselskapene har store mengder infrastruktur plassert i annen manns grunn. Hvilke rettigheter har grunneierne og nettselskapene? Vi tar for oss de rettslige utgangspunktene og ser på hva nyere rettspraksis gir av føringer for daglig håndtering av saker med interessemotsetninger. Hva ble resultatet av rettighetsprosjektet? Vi gjennomgår caser hentet fra bransjen. De dreier seg om kabelflytting og dekning av kostnader. Vi gir deg også praktiske tips i hverdagen. Disse får du fra advokat og nettaktør. Temadagen rundes av med en spørsmål og/eller diskusjonsrunde. TEMADAG 7. NOVEMBER OSLO Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Når du har gjennomført kurset, vil du ha kunnskap om hvilke forskriftskrav som gjelder og forstå hvordan typiske driftsforstyrrelser i nettet skal registreres i FASIT-systemet. I tillegg vil du ha kjennskap til kravene til feilanalyse og enkle tips til gjennomføringen av slike. Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Alle som arbeider med feilregistrering i kraftsystemet. KURS 27. NOVEMBER GARDERMOEN spesialpris FASIT-dagene Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen registrering og rapportering av avbrudd og driftsforstyrrelser hos rapporteringspliktige konsesjonærer, fagmyndighet og leverandører. Du får kjennskap til gjeldende krav til registrering og rapportering, viktig relevant funksjonalitet i FASIT-programvare og tips til kvalitetssikring av forestående rapportering. For Nettselskapenes FASITansvarlige, sakkyndige hos FASIT-leverandører og konsulenter. TEMADAG 28. NOVEMBER GARDERMOEN Nettkonferansen 2012 Denne konferansen er det naturlige møtestedet for ledere og fagpersoner som er opptatt av rammevilkår, forretningsutvikling, utfordringer og nyheter knyttet til rasjonell nettutvikling og forvaltning. Vi setter fokus på viktige og dagsaktuelle tema for nettselskapene. Her finner du både politiske og systemorienterte innlegg om utviklingen av kraftsystemet. Vi gjør også dypdykk i tekniske og økonomiske emner av stor betydning for fremtidig daglig drift av ditt nettselskap. Her får du en unik mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer i en hyggelig atmosfære. Interessante og dyktige foredragsholdere fra egen bransje, myndigheter, forskningsinstitutter og konsulenter gir deg faglig god ballast. Sponsorer og utstillere gir oss innblikk i nyheter innen tekniske og økonomiske områder. Her finner du som er leder eller fagspesialist, mye interessant! Sponsorenes aften og bransjens julebord gir oss den hyggelig og sosiale rammen rundt konferansen! KONFERANSE DESEMBER GARDERMOEN nett 15

18 DLE NEK 400 praktisk bruk av bolignormen Endelig har vi fått et enklere verktøy enn NEK 400, nemlig Bolignormen. Kjenner du den? Hvilket verktøy benyttes vanligvis ved kontroll av enkle boliginstallasjoner? Det normale er å benytte Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400. Du benytter sannsynligvis bare marginale deler av NEK 400. Nå har imidlertid livet blitt enklere. Du kan benytte Bolignormen. Ved enkle og konservative løsninger kan denne forenklede normen legges til grunn. Kurset tar sikte på å gi deg en innføring i bruk av Bolignormen og definere grensesnittet opp mot ordinær NEK 400. Anbefalt for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. KURS 28. AUGUST OSLO DLE Det lokale eltilsyn Kursene innenfor DLE-området retter seg mot ledere av DLE, DLE-ansatte og ansatte i sakkyndige selskaper som skal utføre offentlige tilsyn og kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det er utviklet generelle kurs som er beregnet primært for nyansatte og mer målrettede kurs som tar for seg spesielle områder innenfor ulike tilsynsområder. Det er spesielt verdt å nevne et nyutviklet kurs i informasjonsvirksomhet. Dette ble første gang arrangert i 2010, men er nå videreutviklet med enda mer fokus på informasjonsvirksomhet mot forbruker og spesielle interessegrupper. Dette kurset anbefales sterkt for de som har ansvar for informasjonsvirksomhet. DLE-konferansen DLE-konferansen er en møteplass du ikke må gå glipp av. Her utveksles det mye nyttig informasjon mellom DSB/DLE/sakkyndige selskaper. Konferansens formål er å gi DLE, inklusiv sakkyndige selskaper, informasjon, nyheter innenfor relevant regelverk og saksbehandling, tilbakerapportering fra DSB og andre forhold som har interesse for DLE. Dessuten ønsker man å etablere samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, avhengig av relevansen i programinnhold. Målgruppen er daglig leder i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater, avhengig av programinnhold. KONFERANSE SEPTEMBER TRONDHEIM DLE Det lokale eltilsyn

19 DLE Basiskurs 2-dagerskurs Basiskurset skal gi deg som er ny i tilsyns-/kontrollvirksomheten en grunnleggende innføring i prinsippene som du kan ta med deg som ballast ved utøvelsen av faget. Det settes strenge krav til de oppgavene som skal utføres av DLE og sakkyndige selskaper. Disse må være oppmerksomme på det ansvar de har, må ha regelverksforståelse og kunnskap om relevante lover, forskrifter og normer, ha rolleforståelse, være inneforstått med hva internkontrollprinsippet innebærer og være fokusert på helse, miljø og sikkerhet. Anbefales for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. DLE Tilsyn med 400 V anlegg Er du som inspektør oppdatert på 400 V anlegg? Kan du systemet tilstrekkelig godt? Fra slutten av 1970-årene har 400 V anlegg fått stadig større utbredelse, selv i alminnelig forsyning. 400 V TN anlegg krever kunnskap om systemet, og DLE og sakkyndige selskaper må være oppdatert på disse systemene for å kunne være troverdig i kontrollarbeidet. Kurset tar sikte på å gi DLE og sakkyndige selskaper oppdatering på slike anlegg og hva man skal være oppmerksom på. Aktuelt for personell innenfor DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner. KURS OKTOBER OSLO KURS 6. DESEMBER OSLO DLE Tilsynsmetodikk 2-dagers kurs Utfører du eller skal du utføre systemrettet tilsyn i enkle foretak, da er dette kurset skreddersydd for deg. Her får du prøve deg i reelle rollespill. Interkontrollforskriften krever at ethvert foretak skal ha et IK-system når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiler også metodene når det gjelder tilsynsmetodikken. DLE og sakkyndige selskaper foretar en rekke systemrevisjoner av ulike virksomheter gjennom et år, uten at det har vært noe systematisk opplæring på området. Dette kurset tar sikte på å gi deltakerne en systematisk innføring i revisjonsteknikk. Målet med kurset er at dette personalet skal kunne føle seg tryggere på metodikken. Det er en fordel å ha gjennomgått basiskurset først, men ingen betingelse. Anbefales for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. KURS NOVEMBER OSLO DLE Det lokale eltilsyn 17

20 IA-avtalen Sykefravær - muligheter Utnytter din virksomhet mulighetene som ligger i IA-avtalen? IA er viktig for selskapene fordi sykefraværet koster dyrt, og fører blant annet til produksjonstap, overtid og vikarbruk. Gode resultater i IA-arbeidet er positivt for både medarbeidere, selskapene og samfunnet. Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte er viktig i IA-arbeidet. Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Arbeidsgiver skal nå i enda større grad enn tidligere tilrettelegge for og følge opp sykemeldte. Arbeidet med å planlegge aktivitetsorienterte tiltak på arbeidsplassen skal starte tidligere etter lovendringen. Temadagen vil rette søkelyset på denne problemstillingen. Temadagen er anbefalt for alle som er involvert i IA-avtalen. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et tema som griper inn på alle områder innenfor vår bransje. Alt arbeid skal foregå innenfor vedtatte rammer for HMS. Våre HMS-arrangementer retter seg først og fremst mot ledere og de som har HMS-ansvar i selskapene, men vi tilbyr også kompetanseutvikling. for alle som skal følge opp HMS i praksis. Årets hoved arrangement innenfor området HMS-konferansen arrangeres denne gangen i Oslo. energiakademiet TEMADAG 20. september OSLO Vindfallhogst i og under linjer Utviklingen med mer ekstremvær i Norge gjør at vindfallhogst er noe som forekommer stadig oftere. Har vi den riktige kompetansen? Vinteren 2011/2012 har igjen etterlatt seg både stormer og orkaner og mye trefall ved linjene. Det er stort trykk på selskapene for å få strømmen tilbake til befolkningen som er strømløse. Men før dette kan skje, må eventuelt trefall bort fra linjene. Alle gode krefter blir satt i sving, bl.a. blir HV-mannskaper og bønder leid inn for slike oppgaver. Det store spørsmålet er om disse gruppene har nødvendig kompetanse på området? Temadagen vil sette fokus på bestillerne i selskapene og hvilke krav man skal sette til innleide mannskaper. Aktuelt for ledere og personell i selskapene som har ansvaret for beredskap. KURS NOVEMBER OSLO Tittel Helse, på miljø kapittel og sikkerhet

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Bransjens kompetanseprofil i dag Fremtidige behov? Hva gjør Energi Norge

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

EBL Kompetanse. Regionmøter

EBL Kompetanse. Regionmøter Regionmøter EBL Kompetanse Kort om EBL Kompetanse Hvordan kan vi bidra til å dekke medlemsbedriftenes behov? Aktuelle kurs og konferanser Publikasjoner FoU EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Generelt for NVEs tilsynsvirksomhet 1.1 Formålet med handlingsplanen Formålet med denne handlingsplanen er å sikre samlet og helhetlig styring av NVEs

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Mange virkemidler ulike mål 11.3.2013 Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Hovedmål redde verden! Painting by the Maltese artist Luciano Micallef Noen virkemidler

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibransjen 2012 i endring Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibedriftene skaper store verdier i hele landet Tilgang på elektrisitet er en av de mest kritiske faktorene for verdiskaping i samfunnet

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Energimeldingen - innspill fra Statnett

Energimeldingen - innspill fra Statnett Energimeldingen - innspill fra Statnett Oppstartsmøte 3. mars Erik Skjelbred, direktør Bakgrunn "Neste generasjon kraftsystem" Klimautfordringen skaper behov for en overgang fra fossil til fornybar energibruk.

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør EBL-konferansen Amsterdam 4. 6. mars 2009 NVEs prioriteringer de kommende årene Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør Prioriterte ansvarsområder Klimaendringer samfunnets sårbarhet Forebygging av skred

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Smarte prosumenter Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Teknologisk møteplass - 15. januar 2014, Oslo Stig Ødegaard Ottesen Forsker/PhD-kandidat

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer".

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: Fra forskningsresultat til marked - utfordringer. Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer". Hva er de reelle utfordringene? Figur 1: Innovasjonskjede og kapitalbehov: Prosjektets fokusområde: Test - og demonstrasjon

Detaljer

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april 2009 Nettpolitikk Einar Westre, EBL Nettpolitikk ny diagnose, men samme medisin? Ny energi- og klimapolitisk dagsorden krever ny nettpolitikk Nettpolitikken

Detaljer

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet AMS i Norge Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet Forslag til fremtidige kurs og aktiviterer innen AMS Anskaffelse av AMS-utstyr Modulbaserte kurs/e-læring innen AMS Informasjonsopplegg og underlag til bruk

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Nasjonal Smartgrid Strategi

Nasjonal Smartgrid Strategi Nasjonal Smartgrid Strategi Kjell Sand kjell.sand@sintef.no Presentasjon Årsmøte i SG- senteret 2012-03- 08 1 Utgangspunkt Norge mangler en nasjonal Smartgrid strategi En omforent strategi vil være Cl

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre 2 Hvor kommer jeg fra? Innhold The Norwegian Smartgrid Centre Hva er Smart grids? Drivkrefter Muligheter Barrierer 3 4

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune BALANSEKRAFT Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune Lene Mostue, direktør Energi21 Tema Om Energi21 Premissgrunnlag

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Energilederkonferansen Mona Askmann Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Hvorfor skal næringslivet drive med forskning? Hvorfor skal energibransjen drive

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012

Norges vassdrags- og energidirektorat. Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Årets Forskningsløft, Narvik 3-4 mai 2012 Agenda NVE -organisasjon og ansvar NVE -seksjon for damsikkerhet FoU i seksjon for damsikkerhet Islater mot dammer (ISDAM)

Detaljer