Sch brosjyre org :10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics"

Transkript

1 Sch brosjyre org :10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008

2 Sch brosjyre org :10 Side 4

3 Sch brosjyre org :10 Side 5 Innhold: 03 Innhold 04 Administrerende direktør 06 SCHENKERland 10 SCHENKERair 12 SCHENKERocean 16 SCHENKERlogistics 18 SCHENKERinformasjonslogistikk 20 Web-TA 03

4 Sch brosjyre org :10 Side 6 Schenker AS Norges ledende logistikkaktør innenfor intermodale transporter. Nøkkeltall 2007 for Schenker AS: Omsetning: 3,8 mrd.kr. Antall terminaler: 32 Antall ansatte: 1470 Antall sjåfører: Antall sendinger: 6 millioner EDI-andel innland: 93 % EDI-andel utland: 25 % Schenker konsernet Schenker konsernet er en global aktør med sterk lokal forankring i over 150 land. Konsernet har en årlig omsetning på 13,2 mrd. euro, ansatte og ca kontorer. Schenker er en del av transport- og logistikkdivisjonen i Deutsche Bahn AG. I det totale konkurransebildet er Schenkerkonsernet nr. 1 innenfor europeisk landtransport, nr. 2 innenfor global flyfrakt og nr. 3 innenfor global sjøfrakt. Totalleverandør Uavhengig av om du sender små pakker eller større sendinger - innlands eller utlands, transporteres og distribueres disse i vårt unike nettverk. Du som kunde trenger ikke å ta stilling til hovedprodukter, definisjoner eller størrelser, da vi alltid vil velge den mest hensiktsmessige, rasjonelle og kostnadseffektive transport- og logistikkløsningen for dine sendinger. bidrar vi til økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft. Dette får vi til takket være våre erfarne medarbeidere med høy kompetanse og bunnsolid bransjekunnskap Miljø Schenker tar miljøansvar - også for våre kunder! Schenker har satt i drift 40 lastebiler på biodrivstoff, og vi har som ambisjon å ha 1000 bio-biler i drift i Vi har fra før en relativt miljøvennlig transport basert på følgende: I 70 % av transportarbeidet i form av tonnkilometer ut fra Oslo går med bane I Alle biler er såkalte samlastbiler, dvs. at vi samler mange kunders varer i samme enhet. Vår visjon: Det enestående førstevalg En til alt - over alt Vår visjon er å bevege oss i retning mot å bli det enestående førstevalg for deg som kunde. Vi er ikke der i dag, men visjonen og de tiltak som skal føre oss frem til målet ligger fast. Når du kan si at det å benytte Schenker for ditt selskaps totale transport- og logistikkbehov på inn- og utland gir en absolutt konkurransefordel, da er vi i mål! Kompetanse Alle ønsker vi å handle med de beste - Schenker AS vant NM i logistikk høsten Gjennom en tett integrasjon i våre kunders verdikjede, 04

5 Sch brosjyre org :10 Side 7 05

6 Sch brosjyre org :10 Side 8 SCHENKERland Schenker tilbyr landbaserte tjenester til alle næringsdrivende som har behov for transport/distribusjon til/fra eller i Norge. Landproduktet er basert på fremføring med bil og/eller bane. Effektivt nettverk, kombinert med hyppige avganger til og fra de fleste destinasjoner i Europa, gjør at sendingene kommer raskt og sikkert frem. Schenker tilpasser tilbud og produkt til kundens behov. SCHENKERstykkgods Schenker har gjennom mange år bygget opp et unikt nettverk som i dag består av 32 terminaler i Norge og ca. 600 terminaler spredt over hele Europa. I tillegg til moderne terminaler bindes nettverket sammen av moderne IKT- systemer, transportmateriell, trafikksystemer og kompetente medarbeidere. Med dette har vi et finmasket nettverk som gjør deg i stand til å sende varer til hvilken som helst adresse i Norge og Europa. Produktet SCHENKERstykkgods produseres over en eller flere av ovenfor nevnte terminaler. Stykkgods er mindre sendinger som lastes sammen med andre sendinger for optimal utnyttelse av transportmiddelet. SCHENKERpartigods SCHENKERpartigods er større forsendelser som går direkte fra avsender til mottaker. Direkte fremføring generer færre arbeidsoperasjoner, effektiv, hurtig og sikker vareflyt. Schenker tilbyr kundetilpassede løsningsalternativer som f.eks. fremføring av komplette enheter, større partier i faste driftsopplegg, direkte distribusjon i rutekjøring eller tilfeldige oppdrag basert på ledig kapasitet i spotmarkedet. Direkte distribusjon Direkte distribusjon er et tilpasset alternativ til egentransport. Direkte distribusjon gir rask og effektiv transport hvor kunden kan dele kostnadene på rutene med andre kunder som har tilsvarende behov. Tilbudet dekker kundens behov for JIT-leveranser gjennom et fast rutenett med faste biler og sjåfører. Ved strekkodelesing av vareforsendelsene kan våre kunder følge leveringen via våre informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Beskrivelse av de ulike Direkte distribusjonsløsninger finner du på våre nettsider, SCHENKERtermo SCHENKERtermo tilbyr temperaturregulerte transporter nasjonalt og internasjonalt. Tilbudet omfatter transport av alle typer næringsmidler samt andre produkter som krever temperaturregulert fremføring. I Norges eksport retning fremfører vi i hovedsak sjømatprodukter som laks, ørret, hvitfisk og produkter innenfor skjellnæringen. Inn til Norge frakter vi blant annet frukt, grønnsaker, blomster og planter. Transportene foregår i henhold til Schenkers kvalitetssystem og IK-matforskrifter. Våre kundeforhold baserer seg på et tett samarbeid hvor priser og logistikkløsninger utvikles individuelt. Kontakt ditt nærmeste Schenkerkontor for mer informasjon. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker for kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. 06

7 Sch brosjyre org :10 Side 9 Priser og transportplaner I bunnen av gode logistikkløsninger ligger komplekse data og planleggingssystemer. Vi kan tilby kundespesifikke nettopriser for våre Landprodukter. Prislister gjeldende for transporter innen Norge kan bestilles på våre nettsider, For priser på grenseoverskridende transporter, ta kontakt med ditt nærmeste Schenker kontor. Ønsker du informasjon vedrørende transportplaner for inn- og/eller utland benytt gjerne våre nettsider eller kontakt nærmeste salgsavdeling slik at vi kan skreddersy en avtale tilpasset dine transportbehov. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERland finner du på under Produkter/betingelser. 07

8 Sch brosjyre org :10 Side 10 SCHENKERland I tillegg til våre produkter SCHENKERstykkgods, SCHENKERpartigods og SCHENKERtermo tilbyr vi følgende tjenester innen Norge: Ekspress Ekspress er tilpasset næringslivskunder med behov for ekstra hurtig fremføring av gods. Ved ekspress sørger vi for at mottaker kan ta varen i bruk dagen etter at vi har hentet hos avsender. Vi kan levere de fleste steder før kl neste dag. Dette muliggjøres ved bruk av bil i kombinasjon med fly på lengre strekninger. Ekspress har høyeste prioritet i vårt transportnett. Schenkers lange erfaring med fremføring av hastesendinger, sikrer deg de beste leveringstidene. Privatlevering Privatlevering er et tilbud for bedriftskunder med privatkunder. Privatkunde kjennetegnes ved at utleveringssted er privat boligadresse. Levering til gårdsbruk og levering til næringsdrivende som arbeider på privat hjemmeadresse defineres også som privat leveringsadresse. Sendingene skal merkes og overføres med riktig merking for privat leveringsadresse. Leveringer til mottakere med privat adresse utføres i byer og tettsteder på kveldstid etter kl , eller etter nærmere avtale. Privatlevering kan også benyttes for levering utenfor byer og tettsteder etter nærmere avtale. Schenker kontakter mottaker per telefon/sms og avtaler utkjøring. Det blir sendt ny SMS til mottaker når varene er lastet opp på utkjøringsbil. Sendinger til mottakere som ikke er tilstede i henhold til avtalt utkjøring vil bli lagret på nærmeste Schenkerterminal, som sender ut skriftlig melding til mottaker. Tjenesten er et fullserviceprodukt hvor sendingen bæres/settes på plass av sjåføren på nærmeste anviste sted av mottaker. Retur av emballasje og eventuelt elektriske apparat kan også utføres etter nærmere avtale. For større sendinger kan tjenesten utføres med hjelper mot et pristillegg. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Privatlevering på jobb Schenker tilbyr levering hjem-på-dør som et fullserviceprodukt. Noen ganger kan det være mer praktisk å få varene levert på jobb - og da gjør vi det. Målgruppen til denne type tjeneste er først og fremst nettbutikker. Privatlevering på jobb passer for alle typer mindre sendinger som kan bæres av en person. Privatpersonen som skal motta varer på jobb, må avklare dette med arbeidsgiver på forhånd. Bedriften må ha betjent resepsjon eller varemottak som kan kvittere for mottaket. Til denne tjenesten er det naturlig å bruke XML Fraktberegningstjeneste for å vise fraktpriser og transporttider til sluttkunde. Vi tilbyr SMS-varsling til sluttkunde (mobilnummer må oppgis i EDI-melding). Bransjeløsninger/SCHENKERtopp9 SCHENKERtopp9 er et standardisert tilbud for tidliglevering og levering i henhold til avtalte tidsluker. Spesielle krav fra f. eks bil bransjen er at de ønsker levering tidlig, helst før kl , eller når verkstedet åpner. For å utarbeide driftsopplegg til denne type leveranser har vi systematisert kunnskap, ønsker og krav fra denne målgruppen. Med egen transportplan og prismodell er det enkelt å bruke Schenker bransjeløsninger. Krav til en kunde som ønsker å benytte SCHENKERtopp9: I Må bruke EDI. I Må ha avtale/avtalt driftsforutsetninger. I Godset må være merket med «topp9» i adresse-merkelappen. 08

9 Sch brosjyre org :10 Side 11 Eksempler på bransjer med Schenker skreddersøm/ spesielle transportløsninger: I Brune-/hvitevarer I Apotek/medisiner I Vin/sprit I Næringsmidler I Fisk I Diverse grossister I Shipping I Bildeler 09

10 Sch brosjyre org :10 Side 12 SCHENKERair SCHENKERjetcargo er delt inn i tre ulike produkter, hvor du som kunde selv bestemmer hvor raskt sendingen skal fremføres; first, business og economy. Med SCHENKERjetcargo vil dine sendinger bli behandlet med stor forsiktighet - enten den er liten eller stor. Sikkert, punktlig og pålitelig. Dine sendinger vil alltid bli sendt på den mest fordelaktige måten - enten det går med first, business eller economy. Med Schenkers globale flyfraktnettverk kan vi imøtekomme dine logistikkbehov og leveringsfrister til gode priser og betingelser. SCHENKERjetcargo Vår kompetanse - til din fordel! I Forhåndsdefinerte og pålitelige transittider sikrer planleggingen. I Kunden bestemmer selv fremføringstiden. I Henting og levering kan planlegges og optimaliseres. I Sendingene har ingen restriksjoner når det gjelder vekt eller størrelse. I Transittiden beregnes i kalenderdager og ikke i arbeidsdager. I Dine sendinger vil bli ivaretatt også i høysesonger. I Enhetlige informasjonsprosedyrer og kvalitets-standarder over hele verden. I Oppdatert informasjon på hver sending finner du på Internet til enhver tid. SCHENKERjetcargo first - Når hvert sekund teller Dette er den optimale løsningen for hastesendinger. Ved å sørge for at ditt gods blir sendt med første tilgjengelige fly, hvor maksimal transittid mellom to flyplasser er 1-2 dager, sikrer vi at dine hastesendinger kommer frem i tide. SCHENKERjetcargo business - Når dine sendinger skal fremsendes raskt og fleksibelt Vårt standardprodukt vil være løsningen for deg som har sendinger som krever kort leveringstid og høy prioritet. Transittiden mellom to flyplasser vil være 3-4 dager. SCHENKERjetcargo economy - Dersom du ønsker en økonomisk løsning Dette er produktet for sendinger som ikke haster. Ved å samlaste godset oppnår vi best mulige rater for deg. Transittiden mellom to flyplasser vil være 4-6 dager. SCHENKERjetcargo - over hele Norge SCHENKERjetcargo har åpnet for drift på flere av Schenker sine kontorer i Norge. I tillegg til Oslo Lufthavn Gardermoen kan man nå også bestille flyfrakt fra Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. SCHENKERjetcargo fresh Flyfrakt av ferskvarer er et av de flyfraktprodukter i verden som øker mest. Som en følge av dette er det etablert en egen global produktlinje - tilsvarende Marine Parts service for ferskvare. Dette produktet identifiseres under navnet jetcargo fresh, og har allerede etablert kontorer i Norge, Nederland, UK, USA og Canada. Strenge krav SCHENKERjetcargo har strenge krav til valg av flyselskaper. Disse kravene settes i form av punktlighet, pålitelighet, nettverk og markedsposisjon. Langsiktige avtaler sikrer Schenkers tidsbestemte flyfrakttjenester. 10

11 Sch brosjyre org :11 Side 13 SCHENKERparcel Består av tre ulike produkter: Epress: For levering før neste formiddag i Europa, og for rask og tidsbestemt levering i resten av verden. Economy: For levering neste arbeidsdag i Europa, og rask levering i resten av verden. Standard: For tidsbestemt og pålitelig levering i hele verden, når økonomi er viktigere enn hastighet. Vekt og mål Det er ingen begrensninger på forsendelsens samlede vekt eller antall kolli. I Maksimumsvekt pr. kolli er 70 kg. I Maksimumslengde pr. kolli er 270 cm. I Maksimumsstørrelsen pr. kolli er 330 cm. i lengde pluss omkrets. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker og kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERair finner du på under Produkter/betingelser. Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. 11

12 Sch brosjyre org :11 Side 14 SCHENKERocean Schenker fungerer som et sterkt bindeledd mellom ditt firma, store havner og økonomisentre. IT-kontrollerte forbindelser skaper optimale løsninger for dine individuelle krav. SCHENKERocean omfatter en rekke forskjellige import- og eksporttjenester på sjøfraktområdet. I Schenker har egne kontorer i alle viktige havner og industriområder over hele verden. I Mer enn 100 års erfaring innenfor sjøfrakt. I En stor aktør i markedet. I Kombinasjon av kompetanse og personlig kundeservice med en global rekkevidde, styrke og dyktighet. I Langsiktig samarbeid med pålitelige linjerederier. I Våre kunder kan til enhver tid spore sitt gods. Vårt produktspekter innenfor sjøfrakt tilbyr den ideelle løsning for ethvert produkt, fra konsoliderte containere og break bulk til komplette laster. SCHENKERcomplete - FCL (Full Container Load) Som en av de største innen FCL kan vi tilby våre kunder fordelaktige avtaler til og fra større industrielle områder og havnebyer «world wide». Gjennom vårt verdensomspennende nettverk kan vi tilby: I Prioritering av tilgjengelig kapasitet / plass på båten. I Størst mulig grad av fleksibilitet. I Konkurransedyktighet. SCHENKERcombine - LCL (Less than Container Load) Schenker har et unikt LCL-konsept som innebærer at vi via globale hubs (spredningssentre) kan tilby våre kunder faste, ukentlige avganger til og fra de viktigste industrielle områder og havnebyer «world wide». SCHENKERprojects - For spesialtransporter og bulkfrakt I Benyttes dersom sendingene er ekstra høye, brede eller for tunge. I Optimale logistikkløsninger over hele verden, uavhengig av beliggenhet og sendingsstørrelse. I Spesialister som planlegger og tilrettelegger utførelsen av spesialtransporten. Når du stoler på Schenker for dine spesialprosjekter, får du: I Tilrettelegging i forhold til kombinasjon sjø, fly og land. I Alt nødvendig utstyr til enhver tid tilgjengelig. Flytting av hele fabrikker, oljeraffenerier og kraftverk kan være eksempler på spesialtransporter vi utfører. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker og kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERocean finner du på under Produkter/betingelser. 12

13 Sch brosjyre org :11 Side 15 13

14 Sch brosjyre org :11 Side 16 Schenker land innland Stykkgods Partigods Produktegenskaper Pakker Pall en-kolli Stykkgods Partigods Direkte Distribusjon Termo Geografi Norge Europa Verden Krav om transportavtale Ja Nei Sendinger En-kolli Flere-kolli Tjenester Ekspress Farlig gods Privatlevering Kjøl/Frys Varmegods Returlogistikk Godsmerking/ommerking Spredning Crossdocking Consolidation Custom Clearance Forsikring Informasjonslogistikk (på PC EDI frakt Webfrakt/Web TA Transportbestilling (booking) på Web. Prisberegning Sporing/Sendingsoversikt Kundespesifikke statistikker og rapporter Bestilling av nettoprislister Transportplaner Sendingsfaktura Betalingstjenester EDI-faktura Samlefaktura Avsender betaler Mottaker betaler Annen betaler EDI kunder kan betnytte oppkrav/giroservice Landsdekkende 14

15 15 Schenker land utland Schenker air Schenker ocean Termo Pakke Stykkgods Partigods Komplett enhet Jetcargo First Jetcargo Business Jetcargo Economy Jetcargo Fresh Parcel Epress Parcel Economy Parcel Standard Complete (FCL) Combine (LCL) Projects Landsdekkende/import/eksport Import/eksport Import/eksport Sch brosjyre org :11 Side 17

16 Sch brosjyre org :11 Side 18 SCHENKERlogistics Schenker tilbyr logistikk-kompetanse innen prosjektledelse, forretningsprosesser, logistikk og IT. I alle regioner har vi logistikkonsulenter som jobber med planlegging, tilrettelegging og optimalisering av logistikkløsninger tilpasset hver enkelt kundes behov. Logistikkkonsulentene har det nødvendige kontaktnettet internt i Schenker kombinert med inngående kunnskap om interne systemer. I en stadig tøffere konkurransesituasjon øker betydningen av pålitelige og hurtige leveranser. Det handler om at leveransene mellom produserende bedrifter og kundene planlegges og gjennomføres uten at det bindes mer kapital enn nødvendig. Samtidig må det foregå i et sikkert og effektivt distribusjonssystem styrt av en integrert informasjonsflyt mellom aktørene i logistikkkjeden. Derfor velger stadig flere bedrifter en leverandør som er spesialist på logistikk til å ta hånd om styring av informasjons- og vareflyten. På denne måten kan du og din bedrift bruke tid og krefter på kjernevirksomheten. Samtidig øker servicenivået og konkurransekraften. Dette kan Schenker hjelpe deg med. SCHENKERpartnerprogram Markedet endrer seg stadig raskere, og det settes høyt fokus på egen logistikkstrategi/verdikjede. Dette krever tettere samarbeid og integrasjon på strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette gir oss stadig nye utfordringer som logistikkleverandør, og kan medføre en større mulighet for å utvikle mer integrerte og langsiktige løsninger. Schenker Partnerprogram er rettet mot store, strategiske kunder, hvor målet er å gi verdiøkning for begge parter. Programmet omfatter oppfølging av utførte tjenester og systematisert oppfølging og utvikling av logistikkløsningen. Vi bygger opp en samarbeidsmodell som omfatter både det operative, taktiske og strategiske nivået. Et eget kundeteam etableres for å sikre best mulig oppfølging. Målet for programmet er: I Bedre kundeopplevd kvalitet og oppfølging. I Gjensidig kompetansebygging. I Utvikling av logistikkløsninger til nytte for begge parter. I Delta i kundens totale logistikkstrategi og verdikjede. Schenkers sentrale markedsavdeling har hovedansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av programmet. SCHENKERmarine parts service Dette er en tjeneste som spesialiserer seg på logistikktjenester for rederier, skipsbyggerier, produsenter, osv. Det er en tjeneste som er med på å redusere kostnader, ved å innlemme SCHENKERjetcargo tidsbestemte produkter så vel som landbasert transport, lagring, sjøfrakt og tilleggstjenester - i den kombinasjonen kunden selv måtte ønske. Vårt produkt fokuserer på de spesielle behov den globale marineindustrien har, inklusive tredjepartslogistikk, ordremottak, inventarkontroll, prosjektledelse og fleksible shippingløsninger på kort varsel. Schenker har opprettet et servicesenter innenfor produktet Marine Parts. Dette senteret er bemannet 24 timer i døgnet med spesialister innenfor området. Her har kundene våre et kontaktpunkt, uavhengig av transportmiddel eller geografisk tilhørighet. Fordelen er at kunden får personlig service i tillegg til at vi har en global tilstedeværelse. Schenkers fordeler er blant annet: I Et høyt servicenivå over hele verden. I Telefontjeneste 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. I Et oversiktlig service- og prisnivå. Hvem kontrollerer transittiden? Ved å følge transittiden innen tidsbestemt flyfrakt, setter vi en ny standard i det globale logistikkmarkedet. De ansatte hos Schenker kan til enhver tid følge nøyaktig når en jetcargosending ankommer og hvorvidt den er rettidig levert. På denne måten kan man følge sendingen fra time til time. Dette gjør at vi kan foreta korrigerende tiltak ved avvik, og informere kunden i god tid dersom en forsinkelse skulle oppstå. 16

17 Sch brosjyre org :11 Side 19 Returlogistikk Returlogistikk er betegnelsen på tjenester Schenker tilbyr for innsamling og retur av produkter tilbake til avsender, enten denne ligger i Norge eller i utlandet. Produktet kan også bli sendt til en 3. part for gjenbruk, resirkulering eller destruering. Returlogistikk omfatter retur av emballasje, samt transport av returvarer som for eksempel metallskrap, glass og papir for resirkulerte produkter. Senderen kan få sendingen returnert eller omekspedert til annet utleveringssted. Schenker kan også gjennomføre ombytte av emballasje, merking, frakt og lagring etter ønske. Dette legges til i fakturaen. NB! Ved retur av Schenker giroservicesendinger, må vanlig fraktbrev benyttes. Returlogistikk utnytter ledig transportkapasitet i Schenkers transportnettverk, ved at det stilles andre tidskrav for innhenting og fremføring. Økt utnyttelse av transportkapasiteten medfører økt miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring. Ofte stilles det mindre krav til skånsom behandling av dette godset. Driftsløsning og prissetting er basert på individuelle løsninger, etter hvilke krav du stiller til din returtransport. Ta kontakt med ditt nærmeste Schenkerkontor for nærmere informasjon. Tredjepartslogistikk (TPL) Tredjepartslogistikk er en løsning hvor ekstern aktør drifter ditt lager. Schenker samarbeider med flere ledende aktører på TPL-tjenester i det sentrale østlandsområdet. Kontakt gjerne ditt Schenker kontor for nærmere beskrivelse og vilkår. 17

18 Sch brosjyre org :11 Side 20 SCHENKERinformasjonslogistikk Informasjonslogistikk - I dag handler transport- og logistikktjenester nesten like mye om informasjonsflyten som den fysiske vareflyten. Våre Internettjenester har en rekke tilbud til deg som kunde. Både et web-basert transportadministrasjonssystem, samt system for informasjon om forsendelser fra innlevert til utlevert din mottaker. EDI Effektive løsninger som baserer seg på EDIFACTmeldingene: I Fraktbrevinformasjon (IFTMIN) I Fraktbrevkvittering (IFTMCS) I Transportstatus (IFTSTA) I Faktura (INVOIC) For våre kunder som ikke har egne EDI-løsninger, kan vi tilby transportadministrative verktøy som gjør hverdagen enklere for våre transportbrukere: Booking På våre Internettsider kan du booke eksportsendinger. Ytterligere informasjon får du ved å henvende deg til ditt lokale Schenkerkontor. Transportplaner Transporttiden og avgangsfrekvensen kan ha stor innflytelse på hvilken transportform som er mest hensiktsmessig. Innenfor Europas grenser kan det både økonomisk og tidsmessig ofte lønne seg å benytte landtransport. På våre Internettsider - - finner du transporttiden mellom to europeiske byer. E-tjenesten myschenker - www. schenker.no Ved å logge deg inn på kan du få tilgang til nyttige opplysninger om forsendelse underveis med Schenker. Systemet er basert på lesing av strekkoder på de enkelte forsendelsene, muliggjør tilgang på informasjon om når godset er sendt, hvor det befinner seg underveis i transportkjeden og hvilken dag det er utlevert. I tillegg tilbyr vi en utvidet statistikkversjon for sendingsinformasjon på Internett. Tjenesten er tilgjengelig for alle som har registrert et kundenummer i Schenker. Brukeridentitet og passord blir tildelt når registreringsskjemaet for bruk av tjenesten er utfylt via I tillegg til produktinformasjon og transportplaner, nyheter og generell informasjon, tilbyr Schenker et utvalg av e-tjenester. Disse tjenestene er kundespesifikke, og henter informasjon basert på dine avtalebaserte priser, og dine sendinger. Vi har lagt ut en transport- og logistikkordbok på våre nettsider. Her finner du forklaring på over 250 ord og uttrykk som har med logistikk og transport å gjøre. 18

19 Sch brosjyre org :11 Side 21 Integrasjonstjenester Med fokus på effektiv informasjonsflyt og elektronisk samhandling, spiller integrasjon mellom IT-løsninger en stadig større rolle. I tillegg til at du lett kan tilpasse vår Web-TA til dine IT-systemer, kan vi tilby ulike integrasjonstjenester: XML prisberegningstjeneste Dette er en tjeneste (et program) som beregner fraktpriser og leveringstid/utleveringstidspunkt for bruk i kundens egen applikasjon. Sporingstjeneste Schenker kan tilby sporing direkte fra din egen applikasjon slik at du får frem sporingsdata uten å gå gjennom brukertjenesten på Schenkers Internettside (Direktesporing via URL). Sporing kan også tilbys som Webservices. 19

20 Sch brosjyre org :11 Side 22 Web-TA Transportadministrasjon på Internett Vi gir deg nå mulighet til å administrere alle dine transporter på ett sted. Med Web-TA får du et moderne informasjonssystem med mulighet til å lage sendinger, booking av eksportsendinger, utskrifter og sendingsinformasjon/statistikk. Web-TA er tilgjengelig på Internett. Det betyr at du ikke behøver å installere noen programvare og alltid er oppdatert med siste versjon. Uansett hvor du befinner deg i verden, har du tilgang til systemet. Funksjonalitet i Web-TA I Web-TA tilbyr vi kunder mulighet til å foreta all transportadministrasjon på ett og samme sted. Ved innlogging på våre nettsider kan man registrere sendinger, booking av eksportsendinger via mail med mulighet for vedlegg (f.eks. handelsfaktura). Man får alle nødvendige utskrifter som etiketter, farlig gods dokumenter, CMR fraktbrev, detaljert sendingsinformasjon, historikk og mulighet for statistikker. Hovedfunksjoner i Web-TA I Adresse register. I Registrering av sendinger. I Maler for raskere registreringer. I Booking av eksportsendinger via mail med mulighet for vedlegg (f.eks. handelsfaktura). Adresseetikettene med standard strekkoder EAN128 skrives på egnet etikettmateriale tilpasset ordinær laserskriver eller termo etikettskriver. Til Web-TA hører også tjenesten plusshenting som passer alle kunder som har behov for effektiv håndtering av videreforsendelser eller returer. Schenker påtar seg all transportadministrasjon inklusiv utskrift av adressemerkelapper og merking av godset. Tilleggstjenester Web-TA pluss Med Web-TA pluss har man mulighet for integrasjon mot eksisterende ordresystem. Web-TA kan importere informasjon som legges ut fra ordresystem slik at det blir mindre registrering. All nødvendig informasjon importeres slik at man kan foreta utskrifter og bookinger av sendinger. Denne funksjonen anbefales for større kunder med mange sendinger. Kontakt oss for nærmere informasjon. Import av adresseregister Ditt eget kunderegister kan importeres til Web-TA, dette gjør registrering av sendinger enklere og mer effektiv. Det er også mulig å manuelt registrere kunder inn i systemet og lagre disse for senere bruk. Kontakt oss for nærmere informasjon. Dersom det er ønskelig å importere kunderegister send oss en mail på med adresseregisteret i en tekstfil. Husk brukernavn, firma-id og passord. Bestilling av etiketter Dette kan dere gjøre direkte hos forhandler. Etiketter for bruk til laserskriver kan bestilles på eget skjema i Web-TA. Alt du som kunde trenger er å registrere deg som bruker av Web-TA. Med Web-TA får man via Internett full kontroll over egne transporter. Support Web-TA er tilgjengelig hele døgnet. Spørsmål kan rettes til eller se vår brukermanual for informasjon om bruk av tjenesten. For mer informasjon om fraktdokumentasjon/transportetikett og lignende henviser vi til Norstella, samt for strekkodemerking EAN128/SSCC til GS1 Norge, Tracking innland Du vil også få status på forsendelsen underveis i transporten, med direkte link til Schenker sporingssystem. Etter utlevering, får du tilgang til bilde som viser kvittert fraktdokument (epod). 20

21 Sch brosjyre org :11 Side 23 Tracking utland Schenker har et felles globalt IT-system, som sikrer en rask og sikker informasjonsutveksling mellom Schenkers avdelinger over hele verden. Vår felles IT-plattform gjør det blant annet mulig for oss å tilby Online Tracking på alle land-, sjø- og flyfraktforsendelser, slik at du på våre Internettsider kan følge ditt gods 24 timer i døgnet. 21

22 Sch brosjyre org :11 Side 24 Sporing/sendingsoversikt med avvik Her får du informasjon om enkeltsendinger, eller sendinger i en gitt periode, med alle hendelser samt bilde av kvittert utleveringsdokument - epod/fraktdokument. Sendingene kan søkes frem etter mange forskjellige kriterier. Fraktliste Gir deg frakter og omkostninger for de sendinger du har sendt eller mottatt og som du skal betale for. Kundestatistikk Her finner du: I Omsetningsstatistikk med antall sendinger, kolli, vekt og frakt i en valgt periode I Miljøkalkulator som angir miljøbelastning per relasjon I leveringspålitelighet per uke eller per relasjon Transportbestilling Her kan du registrere nye oppdrag og holde oversikt over dine bestilte partigods oppdrag. Prisliste Her bestiller du komplett nettoprisliste fra et postnummer til alle postnummer, for alle vektgrupper. Prisberegning Pris og veiledende transporttid for enkeltsendinger basert på din egen kundeavtale. Her finner du også miljøkalkulator som angir miljøbelastning per sending. Sendingsfaktura Gir deg oversikt over alle sendingsfakturaer i et gitt tidsintervall, eller du kan søke på enkeltfaktura. Ecelformat gjør det enkelt å bearbeide tallmaterialet videre. Web-TA Her finner du en nettbasert EDI løsning, hvor du kan administrere dine forsendelser. Bestilling/abonnementsfunksjon Her kan du bestille Schenker publikasjoner, samt melde deg på/av vår abonnementsordning for nyheter. 22

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA Ordrekobling Import av fil til Web-TA Schenker AS www.schenker.no Innhold 1 Ordrekobling... 3 1.1 Hva må til for å bruke ordrekobling... 3 1.2 Generere fil fra ordresystem... 3 1.2.1 Hvordan fungerer ordrekobling...

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 Nor Lines AS Et unikt transportsystem Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 VISJON Nor Lines skal være en attraktiv leverandør av transport- og logistikktjenester i Norge og Nord-Europa. FORRETNINGSIDÈ

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL FLYEXPRESS

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL FLYEXPRESS DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL FLYEXPRESS www.intrashipeu.dhl.com LOGG DEG INN PÅ DHL INTRASHIP 2 LAG NY FLYFORSENDELSE 3 LEGG INN FORSENDELSESINFORMASJON 4 SLIK LAGER DU TOLLFAKTURA 5 IMPORT OG 3. LANDSFORSENDELSE

Detaljer

Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE

Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE løsning Mer enn 10 000 bedrifter bruker CONSIGNOR OM EDI-Soft EDI-Soft ble etablert i 1997 og har i dag over 100 ansatte. Vi har alltid hatt fokus

Detaljer

International System Transport AS

International System Transport AS International System Transport AS VÅR HISTORIE 1900 Selskapet grunnlegges i København av Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navnskifte til LEMAN, for som man sier: - det er enklere med LEMAN 1987

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012 Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge Gyldig fra 01.07.2012 1 Hvordan finne prisen på nasjonal transport i Norge I guiden finner du for-/viderefrakttabell, hovedfrakttabell og pristabell. Prisen

Detaljer

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon!

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon! e-business Electronic Integration Guidelines Automatiske bekreftelser Automatiske orderbekreftelser og leveransebeskjeder via e-mail. Elektronisk faktura Spar papir og portokostnader med pdf-faktura via

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE Logg deg inn på DHL Intraship 2 Lag ny bilforsendelse innland 3 Legg inn forsendelsesinformasjon 4 Lag ny bilforsendelse utland 6 Legg inn forsendelsesinformasjon

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem Nor Lines AS Et unikt transportsystem Visjon Nor Lines skal være en totalleverandør av transporttjenester med basis i sjøtransport i Norge og Nord-Europa. Forretningsidé Nor Lines skal tilby et unikt transportsystem.

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

Spedisjonstariff Bring Cargo AS

Spedisjonstariff Bring Cargo AS Spedisjonstariff Bring Cargo AS Gjeldende for Internasjonal godstransport; Bil Utland, Flyfrakt, Oversjø og Offshore & Energy Del 1 - Terminaltjenester Terminalhåndtering; Offshore Pr. 100 kg Vekt i Kg

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Brukerveiledning NLP Plastkasser Brukerveiledning NLP Plastkasser Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type

Detaljer

Utvikling av logistikk for matspesialiteter

Utvikling av logistikk for matspesialiteter LogiMat Nettverkssamling, 6. november 2013 Utvikling av logistikk for matspesialiteter Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT og Fysisk logistikk Maria Kollberg Thomassen, Ph.d., forsker Erik Gran,

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

TransFleet. - mer effektiv transport

TransFleet. - mer effektiv transport TransFleet - mer effektiv transport Locus - Lokasjon Hovedkontor i Sandefjord 42 ansatte support og brukerstøtte utføres herfra via fastlinje og telefon, evt. besøk Underavdeling i Oslo 2 ansatte i Nydalen

Detaljer

Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud

Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikkens 3 perspektiver Leverandør Oss selv Detaljist

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Visjon. Forretningside

Visjon. Forretningside Visjon Qualified Logistics skal være en attraktiv og foretrukken 3.parts logistikkleverandør, som skal skape merverdier for våre kunder og samarbeidspartnere. Forretningside Qualified Logistics skal tilby

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis Vilkår for PUM Personlig Utlevering Mottakingsbevis Personlig Utlevering Mottakingsbevis (PUM) er et distribusjonsprodukt med fremsending og utlevering til postmottakeren personlig, mot forevisning av

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Logistikk Center Gardermoen

Logistikk Center Gardermoen Logistikk Center Gardermoen Ahlsells effektive logistikksystem med sentrallager på strategiske plasser i Norden er navet i konsernets virksomhet. Sentrallageret navet i vår virksomhet Skaper stordriftsfordeler

Detaljer

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! Neumann gir deg muligheter... Som kunde av Neumann har du - fast kontaktperson med kompetanse

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten,

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, Kundeguide Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, det er VIKTIG at du som kunde leser og forstår innholdet i denne guiden. Det tar deg kanskje 5-10 minutter å lese

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo Målet med dette dokument er å gi praktisk informasjon til kunder eller potensielle kunder av GRO Consult AS, om transport

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg Fakta om CargoNet Transportvalg er verdivalg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Generelt om CargoNet Side 3 Geografisk plassering Side 4 Enkelhet - Elektronisk service Side 5 Servicetilbudet - En viktig del

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet Deltagende parter NorStella prosjektledelse Stein Erik Grønland, Sitma,

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.07.2015 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Pakker Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Bring Parcels tilbyr bedriftsavtaler med integrerte logistikkløsninger. Bedriftspakke er et tilbud til bedrifter som sender pakker til andre bedrifter.

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND Innhold 1 OMFANG 2 DEFINISJONER 3 GENERELLE BESTEMMELSER 4 PRODUKTEGENSKAPER 5 FRAKTBEREGNING 6 FRAKTBREV, MERKING OG EMBALLASJE 7 FARLIG GODS 8 PRIVATLEVERINGER

Detaljer

VERDENSOMSPENNENDE INNSAMLING OG REKONDISJONERING AV IBC

VERDENSOMSPENNENDE INNSAMLING OG REKONDISJONERING AV IBC VERDENSOMSPENNENDE INNSAMLING OG REKONDISJONERING AV IBC Den bærekraftige løsningen for tomme containere: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Å sikre et intakt miljø og behandle naturlige ressurser så skånsomt som

Detaljer

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg Fakta om CargoNet Transportvalg er verdivalg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Generelt om CargoNet Side 3 Geografisk plassering Side 4 Enkelhet - Elektronisk service Side 5 Servicetilbudet - En viktig del

Detaljer