Sch brosjyre org :10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics"

Transkript

1 Sch brosjyre org :10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008

2 Sch brosjyre org :10 Side 4

3 Sch brosjyre org :10 Side 5 Innhold: 03 Innhold 04 Administrerende direktør 06 SCHENKERland 10 SCHENKERair 12 SCHENKERocean 16 SCHENKERlogistics 18 SCHENKERinformasjonslogistikk 20 Web-TA 03

4 Sch brosjyre org :10 Side 6 Schenker AS Norges ledende logistikkaktør innenfor intermodale transporter. Nøkkeltall 2007 for Schenker AS: Omsetning: 3,8 mrd.kr. Antall terminaler: 32 Antall ansatte: 1470 Antall sjåfører: Antall sendinger: 6 millioner EDI-andel innland: 93 % EDI-andel utland: 25 % Schenker konsernet Schenker konsernet er en global aktør med sterk lokal forankring i over 150 land. Konsernet har en årlig omsetning på 13,2 mrd. euro, ansatte og ca kontorer. Schenker er en del av transport- og logistikkdivisjonen i Deutsche Bahn AG. I det totale konkurransebildet er Schenkerkonsernet nr. 1 innenfor europeisk landtransport, nr. 2 innenfor global flyfrakt og nr. 3 innenfor global sjøfrakt. Totalleverandør Uavhengig av om du sender små pakker eller større sendinger - innlands eller utlands, transporteres og distribueres disse i vårt unike nettverk. Du som kunde trenger ikke å ta stilling til hovedprodukter, definisjoner eller størrelser, da vi alltid vil velge den mest hensiktsmessige, rasjonelle og kostnadseffektive transport- og logistikkløsningen for dine sendinger. bidrar vi til økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft. Dette får vi til takket være våre erfarne medarbeidere med høy kompetanse og bunnsolid bransjekunnskap Miljø Schenker tar miljøansvar - også for våre kunder! Schenker har satt i drift 40 lastebiler på biodrivstoff, og vi har som ambisjon å ha 1000 bio-biler i drift i Vi har fra før en relativt miljøvennlig transport basert på følgende: I 70 % av transportarbeidet i form av tonnkilometer ut fra Oslo går med bane I Alle biler er såkalte samlastbiler, dvs. at vi samler mange kunders varer i samme enhet. Vår visjon: Det enestående førstevalg En til alt - over alt Vår visjon er å bevege oss i retning mot å bli det enestående førstevalg for deg som kunde. Vi er ikke der i dag, men visjonen og de tiltak som skal føre oss frem til målet ligger fast. Når du kan si at det å benytte Schenker for ditt selskaps totale transport- og logistikkbehov på inn- og utland gir en absolutt konkurransefordel, da er vi i mål! Kompetanse Alle ønsker vi å handle med de beste - Schenker AS vant NM i logistikk høsten Gjennom en tett integrasjon i våre kunders verdikjede, 04

5 Sch brosjyre org :10 Side 7 05

6 Sch brosjyre org :10 Side 8 SCHENKERland Schenker tilbyr landbaserte tjenester til alle næringsdrivende som har behov for transport/distribusjon til/fra eller i Norge. Landproduktet er basert på fremføring med bil og/eller bane. Effektivt nettverk, kombinert med hyppige avganger til og fra de fleste destinasjoner i Europa, gjør at sendingene kommer raskt og sikkert frem. Schenker tilpasser tilbud og produkt til kundens behov. SCHENKERstykkgods Schenker har gjennom mange år bygget opp et unikt nettverk som i dag består av 32 terminaler i Norge og ca. 600 terminaler spredt over hele Europa. I tillegg til moderne terminaler bindes nettverket sammen av moderne IKT- systemer, transportmateriell, trafikksystemer og kompetente medarbeidere. Med dette har vi et finmasket nettverk som gjør deg i stand til å sende varer til hvilken som helst adresse i Norge og Europa. Produktet SCHENKERstykkgods produseres over en eller flere av ovenfor nevnte terminaler. Stykkgods er mindre sendinger som lastes sammen med andre sendinger for optimal utnyttelse av transportmiddelet. SCHENKERpartigods SCHENKERpartigods er større forsendelser som går direkte fra avsender til mottaker. Direkte fremføring generer færre arbeidsoperasjoner, effektiv, hurtig og sikker vareflyt. Schenker tilbyr kundetilpassede løsningsalternativer som f.eks. fremføring av komplette enheter, større partier i faste driftsopplegg, direkte distribusjon i rutekjøring eller tilfeldige oppdrag basert på ledig kapasitet i spotmarkedet. Direkte distribusjon Direkte distribusjon er et tilpasset alternativ til egentransport. Direkte distribusjon gir rask og effektiv transport hvor kunden kan dele kostnadene på rutene med andre kunder som har tilsvarende behov. Tilbudet dekker kundens behov for JIT-leveranser gjennom et fast rutenett med faste biler og sjåfører. Ved strekkodelesing av vareforsendelsene kan våre kunder følge leveringen via våre informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Beskrivelse av de ulike Direkte distribusjonsløsninger finner du på våre nettsider, SCHENKERtermo SCHENKERtermo tilbyr temperaturregulerte transporter nasjonalt og internasjonalt. Tilbudet omfatter transport av alle typer næringsmidler samt andre produkter som krever temperaturregulert fremføring. I Norges eksport retning fremfører vi i hovedsak sjømatprodukter som laks, ørret, hvitfisk og produkter innenfor skjellnæringen. Inn til Norge frakter vi blant annet frukt, grønnsaker, blomster og planter. Transportene foregår i henhold til Schenkers kvalitetssystem og IK-matforskrifter. Våre kundeforhold baserer seg på et tett samarbeid hvor priser og logistikkløsninger utvikles individuelt. Kontakt ditt nærmeste Schenkerkontor for mer informasjon. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker for kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. 06

7 Sch brosjyre org :10 Side 9 Priser og transportplaner I bunnen av gode logistikkløsninger ligger komplekse data og planleggingssystemer. Vi kan tilby kundespesifikke nettopriser for våre Landprodukter. Prislister gjeldende for transporter innen Norge kan bestilles på våre nettsider, For priser på grenseoverskridende transporter, ta kontakt med ditt nærmeste Schenker kontor. Ønsker du informasjon vedrørende transportplaner for inn- og/eller utland benytt gjerne våre nettsider eller kontakt nærmeste salgsavdeling slik at vi kan skreddersy en avtale tilpasset dine transportbehov. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERland finner du på under Produkter/betingelser. 07

8 Sch brosjyre org :10 Side 10 SCHENKERland I tillegg til våre produkter SCHENKERstykkgods, SCHENKERpartigods og SCHENKERtermo tilbyr vi følgende tjenester innen Norge: Ekspress Ekspress er tilpasset næringslivskunder med behov for ekstra hurtig fremføring av gods. Ved ekspress sørger vi for at mottaker kan ta varen i bruk dagen etter at vi har hentet hos avsender. Vi kan levere de fleste steder før kl neste dag. Dette muliggjøres ved bruk av bil i kombinasjon med fly på lengre strekninger. Ekspress har høyeste prioritet i vårt transportnett. Schenkers lange erfaring med fremføring av hastesendinger, sikrer deg de beste leveringstidene. Privatlevering Privatlevering er et tilbud for bedriftskunder med privatkunder. Privatkunde kjennetegnes ved at utleveringssted er privat boligadresse. Levering til gårdsbruk og levering til næringsdrivende som arbeider på privat hjemmeadresse defineres også som privat leveringsadresse. Sendingene skal merkes og overføres med riktig merking for privat leveringsadresse. Leveringer til mottakere med privat adresse utføres i byer og tettsteder på kveldstid etter kl , eller etter nærmere avtale. Privatlevering kan også benyttes for levering utenfor byer og tettsteder etter nærmere avtale. Schenker kontakter mottaker per telefon/sms og avtaler utkjøring. Det blir sendt ny SMS til mottaker når varene er lastet opp på utkjøringsbil. Sendinger til mottakere som ikke er tilstede i henhold til avtalt utkjøring vil bli lagret på nærmeste Schenkerterminal, som sender ut skriftlig melding til mottaker. Tjenesten er et fullserviceprodukt hvor sendingen bæres/settes på plass av sjåføren på nærmeste anviste sted av mottaker. Retur av emballasje og eventuelt elektriske apparat kan også utføres etter nærmere avtale. For større sendinger kan tjenesten utføres med hjelper mot et pristillegg. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Privatlevering på jobb Schenker tilbyr levering hjem-på-dør som et fullserviceprodukt. Noen ganger kan det være mer praktisk å få varene levert på jobb - og da gjør vi det. Målgruppen til denne type tjeneste er først og fremst nettbutikker. Privatlevering på jobb passer for alle typer mindre sendinger som kan bæres av en person. Privatpersonen som skal motta varer på jobb, må avklare dette med arbeidsgiver på forhånd. Bedriften må ha betjent resepsjon eller varemottak som kan kvittere for mottaket. Til denne tjenesten er det naturlig å bruke XML Fraktberegningstjeneste for å vise fraktpriser og transporttider til sluttkunde. Vi tilbyr SMS-varsling til sluttkunde (mobilnummer må oppgis i EDI-melding). Bransjeløsninger/SCHENKERtopp9 SCHENKERtopp9 er et standardisert tilbud for tidliglevering og levering i henhold til avtalte tidsluker. Spesielle krav fra f. eks bil bransjen er at de ønsker levering tidlig, helst før kl , eller når verkstedet åpner. For å utarbeide driftsopplegg til denne type leveranser har vi systematisert kunnskap, ønsker og krav fra denne målgruppen. Med egen transportplan og prismodell er det enkelt å bruke Schenker bransjeløsninger. Krav til en kunde som ønsker å benytte SCHENKERtopp9: I Må bruke EDI. I Må ha avtale/avtalt driftsforutsetninger. I Godset må være merket med «topp9» i adresse-merkelappen. 08

9 Sch brosjyre org :10 Side 11 Eksempler på bransjer med Schenker skreddersøm/ spesielle transportløsninger: I Brune-/hvitevarer I Apotek/medisiner I Vin/sprit I Næringsmidler I Fisk I Diverse grossister I Shipping I Bildeler 09

10 Sch brosjyre org :10 Side 12 SCHENKERair SCHENKERjetcargo er delt inn i tre ulike produkter, hvor du som kunde selv bestemmer hvor raskt sendingen skal fremføres; first, business og economy. Med SCHENKERjetcargo vil dine sendinger bli behandlet med stor forsiktighet - enten den er liten eller stor. Sikkert, punktlig og pålitelig. Dine sendinger vil alltid bli sendt på den mest fordelaktige måten - enten det går med first, business eller economy. Med Schenkers globale flyfraktnettverk kan vi imøtekomme dine logistikkbehov og leveringsfrister til gode priser og betingelser. SCHENKERjetcargo Vår kompetanse - til din fordel! I Forhåndsdefinerte og pålitelige transittider sikrer planleggingen. I Kunden bestemmer selv fremføringstiden. I Henting og levering kan planlegges og optimaliseres. I Sendingene har ingen restriksjoner når det gjelder vekt eller størrelse. I Transittiden beregnes i kalenderdager og ikke i arbeidsdager. I Dine sendinger vil bli ivaretatt også i høysesonger. I Enhetlige informasjonsprosedyrer og kvalitets-standarder over hele verden. I Oppdatert informasjon på hver sending finner du på Internet til enhver tid. SCHENKERjetcargo first - Når hvert sekund teller Dette er den optimale løsningen for hastesendinger. Ved å sørge for at ditt gods blir sendt med første tilgjengelige fly, hvor maksimal transittid mellom to flyplasser er 1-2 dager, sikrer vi at dine hastesendinger kommer frem i tide. SCHENKERjetcargo business - Når dine sendinger skal fremsendes raskt og fleksibelt Vårt standardprodukt vil være løsningen for deg som har sendinger som krever kort leveringstid og høy prioritet. Transittiden mellom to flyplasser vil være 3-4 dager. SCHENKERjetcargo economy - Dersom du ønsker en økonomisk løsning Dette er produktet for sendinger som ikke haster. Ved å samlaste godset oppnår vi best mulige rater for deg. Transittiden mellom to flyplasser vil være 4-6 dager. SCHENKERjetcargo - over hele Norge SCHENKERjetcargo har åpnet for drift på flere av Schenker sine kontorer i Norge. I tillegg til Oslo Lufthavn Gardermoen kan man nå også bestille flyfrakt fra Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. SCHENKERjetcargo fresh Flyfrakt av ferskvarer er et av de flyfraktprodukter i verden som øker mest. Som en følge av dette er det etablert en egen global produktlinje - tilsvarende Marine Parts service for ferskvare. Dette produktet identifiseres under navnet jetcargo fresh, og har allerede etablert kontorer i Norge, Nederland, UK, USA og Canada. Strenge krav SCHENKERjetcargo har strenge krav til valg av flyselskaper. Disse kravene settes i form av punktlighet, pålitelighet, nettverk og markedsposisjon. Langsiktige avtaler sikrer Schenkers tidsbestemte flyfrakttjenester. 10

11 Sch brosjyre org :11 Side 13 SCHENKERparcel Består av tre ulike produkter: Epress: For levering før neste formiddag i Europa, og for rask og tidsbestemt levering i resten av verden. Economy: For levering neste arbeidsdag i Europa, og rask levering i resten av verden. Standard: For tidsbestemt og pålitelig levering i hele verden, når økonomi er viktigere enn hastighet. Vekt og mål Det er ingen begrensninger på forsendelsens samlede vekt eller antall kolli. I Maksimumsvekt pr. kolli er 70 kg. I Maksimumslengde pr. kolli er 270 cm. I Maksimumsstørrelsen pr. kolli er 330 cm. i lengde pluss omkrets. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker og kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERair finner du på under Produkter/betingelser. Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. 11

12 Sch brosjyre org :11 Side 14 SCHENKERocean Schenker fungerer som et sterkt bindeledd mellom ditt firma, store havner og økonomisentre. IT-kontrollerte forbindelser skaper optimale løsninger for dine individuelle krav. SCHENKERocean omfatter en rekke forskjellige import- og eksporttjenester på sjøfraktområdet. I Schenker har egne kontorer i alle viktige havner og industriområder over hele verden. I Mer enn 100 års erfaring innenfor sjøfrakt. I En stor aktør i markedet. I Kombinasjon av kompetanse og personlig kundeservice med en global rekkevidde, styrke og dyktighet. I Langsiktig samarbeid med pålitelige linjerederier. I Våre kunder kan til enhver tid spore sitt gods. Vårt produktspekter innenfor sjøfrakt tilbyr den ideelle løsning for ethvert produkt, fra konsoliderte containere og break bulk til komplette laster. SCHENKERcomplete - FCL (Full Container Load) Som en av de største innen FCL kan vi tilby våre kunder fordelaktige avtaler til og fra større industrielle områder og havnebyer «world wide». Gjennom vårt verdensomspennende nettverk kan vi tilby: I Prioritering av tilgjengelig kapasitet / plass på båten. I Størst mulig grad av fleksibilitet. I Konkurransedyktighet. SCHENKERcombine - LCL (Less than Container Load) Schenker har et unikt LCL-konsept som innebærer at vi via globale hubs (spredningssentre) kan tilby våre kunder faste, ukentlige avganger til og fra de viktigste industrielle områder og havnebyer «world wide». SCHENKERprojects - For spesialtransporter og bulkfrakt I Benyttes dersom sendingene er ekstra høye, brede eller for tunge. I Optimale logistikkløsninger over hele verden, uavhengig av beliggenhet og sendingsstørrelse. I Spesialister som planlegger og tilrettelegger utførelsen av spesialtransporten. Når du stoler på Schenker for dine spesialprosjekter, får du: I Tilrettelegging i forhold til kombinasjon sjø, fly og land. I Alt nødvendig utstyr til enhver tid tilgjengelig. Flytting av hele fabrikker, oljeraffenerier og kraftverk kan være eksempler på spesialtransporter vi utfører. Spedisjonstjenester Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag. Med grenseoverskridende transporter følger krav om fortolling ved innførsel og utførsel. Vi utfører spedisjonsoppdrag for kunder med gods fremført av Schenker og kunder som fremfører gods i egen regi. Oppdragene utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds vilkår. Prisene fastsettes for hvert enkelt oppdrag. Transportvilkår Transportvilkår for SCHENKERocean finner du på under Produkter/betingelser. 12

13 Sch brosjyre org :11 Side 15 13

14 Sch brosjyre org :11 Side 16 Schenker land innland Stykkgods Partigods Produktegenskaper Pakker Pall en-kolli Stykkgods Partigods Direkte Distribusjon Termo Geografi Norge Europa Verden Krav om transportavtale Ja Nei Sendinger En-kolli Flere-kolli Tjenester Ekspress Farlig gods Privatlevering Kjøl/Frys Varmegods Returlogistikk Godsmerking/ommerking Spredning Crossdocking Consolidation Custom Clearance Forsikring Informasjonslogistikk (på PC EDI frakt Webfrakt/Web TA Transportbestilling (booking) på Web. Prisberegning Sporing/Sendingsoversikt Kundespesifikke statistikker og rapporter Bestilling av nettoprislister Transportplaner Sendingsfaktura Betalingstjenester EDI-faktura Samlefaktura Avsender betaler Mottaker betaler Annen betaler EDI kunder kan betnytte oppkrav/giroservice Landsdekkende 14

15 15 Schenker land utland Schenker air Schenker ocean Termo Pakke Stykkgods Partigods Komplett enhet Jetcargo First Jetcargo Business Jetcargo Economy Jetcargo Fresh Parcel Epress Parcel Economy Parcel Standard Complete (FCL) Combine (LCL) Projects Landsdekkende/import/eksport Import/eksport Import/eksport Sch brosjyre org :11 Side 17

16 Sch brosjyre org :11 Side 18 SCHENKERlogistics Schenker tilbyr logistikk-kompetanse innen prosjektledelse, forretningsprosesser, logistikk og IT. I alle regioner har vi logistikkonsulenter som jobber med planlegging, tilrettelegging og optimalisering av logistikkløsninger tilpasset hver enkelt kundes behov. Logistikkkonsulentene har det nødvendige kontaktnettet internt i Schenker kombinert med inngående kunnskap om interne systemer. I en stadig tøffere konkurransesituasjon øker betydningen av pålitelige og hurtige leveranser. Det handler om at leveransene mellom produserende bedrifter og kundene planlegges og gjennomføres uten at det bindes mer kapital enn nødvendig. Samtidig må det foregå i et sikkert og effektivt distribusjonssystem styrt av en integrert informasjonsflyt mellom aktørene i logistikkkjeden. Derfor velger stadig flere bedrifter en leverandør som er spesialist på logistikk til å ta hånd om styring av informasjons- og vareflyten. På denne måten kan du og din bedrift bruke tid og krefter på kjernevirksomheten. Samtidig øker servicenivået og konkurransekraften. Dette kan Schenker hjelpe deg med. SCHENKERpartnerprogram Markedet endrer seg stadig raskere, og det settes høyt fokus på egen logistikkstrategi/verdikjede. Dette krever tettere samarbeid og integrasjon på strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette gir oss stadig nye utfordringer som logistikkleverandør, og kan medføre en større mulighet for å utvikle mer integrerte og langsiktige løsninger. Schenker Partnerprogram er rettet mot store, strategiske kunder, hvor målet er å gi verdiøkning for begge parter. Programmet omfatter oppfølging av utførte tjenester og systematisert oppfølging og utvikling av logistikkløsningen. Vi bygger opp en samarbeidsmodell som omfatter både det operative, taktiske og strategiske nivået. Et eget kundeteam etableres for å sikre best mulig oppfølging. Målet for programmet er: I Bedre kundeopplevd kvalitet og oppfølging. I Gjensidig kompetansebygging. I Utvikling av logistikkløsninger til nytte for begge parter. I Delta i kundens totale logistikkstrategi og verdikjede. Schenkers sentrale markedsavdeling har hovedansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av programmet. SCHENKERmarine parts service Dette er en tjeneste som spesialiserer seg på logistikktjenester for rederier, skipsbyggerier, produsenter, osv. Det er en tjeneste som er med på å redusere kostnader, ved å innlemme SCHENKERjetcargo tidsbestemte produkter så vel som landbasert transport, lagring, sjøfrakt og tilleggstjenester - i den kombinasjonen kunden selv måtte ønske. Vårt produkt fokuserer på de spesielle behov den globale marineindustrien har, inklusive tredjepartslogistikk, ordremottak, inventarkontroll, prosjektledelse og fleksible shippingløsninger på kort varsel. Schenker har opprettet et servicesenter innenfor produktet Marine Parts. Dette senteret er bemannet 24 timer i døgnet med spesialister innenfor området. Her har kundene våre et kontaktpunkt, uavhengig av transportmiddel eller geografisk tilhørighet. Fordelen er at kunden får personlig service i tillegg til at vi har en global tilstedeværelse. Schenkers fordeler er blant annet: I Et høyt servicenivå over hele verden. I Telefontjeneste 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. I Et oversiktlig service- og prisnivå. Hvem kontrollerer transittiden? Ved å følge transittiden innen tidsbestemt flyfrakt, setter vi en ny standard i det globale logistikkmarkedet. De ansatte hos Schenker kan til enhver tid følge nøyaktig når en jetcargosending ankommer og hvorvidt den er rettidig levert. På denne måten kan man følge sendingen fra time til time. Dette gjør at vi kan foreta korrigerende tiltak ved avvik, og informere kunden i god tid dersom en forsinkelse skulle oppstå. 16

17 Sch brosjyre org :11 Side 19 Returlogistikk Returlogistikk er betegnelsen på tjenester Schenker tilbyr for innsamling og retur av produkter tilbake til avsender, enten denne ligger i Norge eller i utlandet. Produktet kan også bli sendt til en 3. part for gjenbruk, resirkulering eller destruering. Returlogistikk omfatter retur av emballasje, samt transport av returvarer som for eksempel metallskrap, glass og papir for resirkulerte produkter. Senderen kan få sendingen returnert eller omekspedert til annet utleveringssted. Schenker kan også gjennomføre ombytte av emballasje, merking, frakt og lagring etter ønske. Dette legges til i fakturaen. NB! Ved retur av Schenker giroservicesendinger, må vanlig fraktbrev benyttes. Returlogistikk utnytter ledig transportkapasitet i Schenkers transportnettverk, ved at det stilles andre tidskrav for innhenting og fremføring. Økt utnyttelse av transportkapasiteten medfører økt miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring. Ofte stilles det mindre krav til skånsom behandling av dette godset. Driftsløsning og prissetting er basert på individuelle løsninger, etter hvilke krav du stiller til din returtransport. Ta kontakt med ditt nærmeste Schenkerkontor for nærmere informasjon. Tredjepartslogistikk (TPL) Tredjepartslogistikk er en løsning hvor ekstern aktør drifter ditt lager. Schenker samarbeider med flere ledende aktører på TPL-tjenester i det sentrale østlandsområdet. Kontakt gjerne ditt Schenker kontor for nærmere beskrivelse og vilkår. 17

18 Sch brosjyre org :11 Side 20 SCHENKERinformasjonslogistikk Informasjonslogistikk - I dag handler transport- og logistikktjenester nesten like mye om informasjonsflyten som den fysiske vareflyten. Våre Internettjenester har en rekke tilbud til deg som kunde. Både et web-basert transportadministrasjonssystem, samt system for informasjon om forsendelser fra innlevert til utlevert din mottaker. EDI Effektive løsninger som baserer seg på EDIFACTmeldingene: I Fraktbrevinformasjon (IFTMIN) I Fraktbrevkvittering (IFTMCS) I Transportstatus (IFTSTA) I Faktura (INVOIC) For våre kunder som ikke har egne EDI-løsninger, kan vi tilby transportadministrative verktøy som gjør hverdagen enklere for våre transportbrukere: Booking På våre Internettsider - - kan du booke eksportsendinger. Ytterligere informasjon får du ved å henvende deg til ditt lokale Schenkerkontor. Transportplaner Transporttiden og avgangsfrekvensen kan ha stor innflytelse på hvilken transportform som er mest hensiktsmessig. Innenfor Europas grenser kan det både økonomisk og tidsmessig ofte lønne seg å benytte landtransport. På våre Internettsider -www.schenker.no - finner du transporttiden mellom to europeiske byer. E-tjenesten myschenker - www. schenker.no Ved å logge deg inn på kan du få tilgang til nyttige opplysninger om forsendelse underveis med Schenker. Systemet er basert på lesing av strekkoder på de enkelte forsendelsene, muliggjør tilgang på informasjon om når godset er sendt, hvor det befinner seg underveis i transportkjeden og hvilken dag det er utlevert. I tillegg tilbyr vi en utvidet statistikkversjon for sendingsinformasjon på Internett. Tjenesten er tilgjengelig for alle som har registrert et kundenummer i Schenker. Brukeridentitet og passord blir tildelt når registreringsskjemaet for bruk av tjenesten er utfylt via I tillegg til produktinformasjon og transportplaner, nyheter og generell informasjon, tilbyr Schenker et utvalg av e-tjenester. Disse tjenestene er kundespesifikke, og henter informasjon basert på dine avtalebaserte priser, og dine sendinger. Vi har lagt ut en transport- og logistikkordbok på våre nettsider. Her finner du forklaring på over 250 ord og uttrykk som har med logistikk og transport å gjøre. 18

19 Sch brosjyre org :11 Side 21 Integrasjonstjenester Med fokus på effektiv informasjonsflyt og elektronisk samhandling, spiller integrasjon mellom IT-løsninger en stadig større rolle. I tillegg til at du lett kan tilpasse vår Web-TA til dine IT-systemer, kan vi tilby ulike integrasjonstjenester: XML prisberegningstjeneste Dette er en tjeneste (et program) som beregner fraktpriser og leveringstid/utleveringstidspunkt for bruk i kundens egen applikasjon. Sporingstjeneste Schenker kan tilby sporing direkte fra din egen applikasjon slik at du får frem sporingsdata uten å gå gjennom brukertjenesten på Schenkers Internettside (Direktesporing via URL). Sporing kan også tilbys som Webservices. 19

20 Sch brosjyre org :11 Side 22 Web-TA Transportadministrasjon på Internett Vi gir deg nå mulighet til å administrere alle dine transporter på ett sted. Med Web-TA får du et moderne informasjonssystem med mulighet til å lage sendinger, booking av eksportsendinger, utskrifter og sendingsinformasjon/statistikk. Web-TA er tilgjengelig på Internett. Det betyr at du ikke behøver å installere noen programvare og alltid er oppdatert med siste versjon. Uansett hvor du befinner deg i verden, har du tilgang til systemet. Funksjonalitet i Web-TA I Web-TA tilbyr vi kunder mulighet til å foreta all transportadministrasjon på ett og samme sted. Ved innlogging på våre nettsider kan man registrere sendinger, booking av eksportsendinger via mail med mulighet for vedlegg (f.eks. handelsfaktura). Man får alle nødvendige utskrifter som etiketter, farlig gods dokumenter, CMR fraktbrev, detaljert sendingsinformasjon, historikk og mulighet for statistikker. Hovedfunksjoner i Web-TA I Adresse register. I Registrering av sendinger. I Maler for raskere registreringer. I Booking av eksportsendinger via mail med mulighet for vedlegg (f.eks. handelsfaktura). Adresseetikettene med standard strekkoder EAN128 skrives på egnet etikettmateriale tilpasset ordinær laserskriver eller termo etikettskriver. Til Web-TA hører også tjenesten plusshenting som passer alle kunder som har behov for effektiv håndtering av videreforsendelser eller returer. Schenker påtar seg all transportadministrasjon inklusiv utskrift av adressemerkelapper og merking av godset. Tilleggstjenester Web-TA pluss Med Web-TA pluss har man mulighet for integrasjon mot eksisterende ordresystem. Web-TA kan importere informasjon som legges ut fra ordresystem slik at det blir mindre registrering. All nødvendig informasjon importeres slik at man kan foreta utskrifter og bookinger av sendinger. Denne funksjonen anbefales for større kunder med mange sendinger. Kontakt oss for nærmere informasjon. Import av adresseregister Ditt eget kunderegister kan importeres til Web-TA, dette gjør registrering av sendinger enklere og mer effektiv. Det er også mulig å manuelt registrere kunder inn i systemet og lagre disse for senere bruk. Kontakt oss for nærmere informasjon. Dersom det er ønskelig å importere kunderegister send oss en mail på med adresseregisteret i en tekstfil. Husk brukernavn, firma-id og passord. Bestilling av etiketter Dette kan dere gjøre direkte hos forhandler. Etiketter for bruk til laserskriver kan bestilles på eget skjema i Web-TA. Alt du som kunde trenger er å registrere deg som bruker av Web-TA. Med Web-TA får man via Internett full kontroll over egne transporter. Support Web-TA er tilgjengelig hele døgnet. Spørsmål kan rettes til eller se vår brukermanual for informasjon om bruk av tjenesten. For mer informasjon om fraktdokumentasjon/transportetikett og lignende henviser vi til Norstella, samt for strekkodemerking EAN128/SSCC til GS1 Norge, Tracking innland Du vil også få status på forsendelsen underveis i transporten, med direkte link til Schenker sporingssystem. Etter utlevering, får du tilgang til bilde som viser kvittert fraktdokument (epod). 20

21 Sch brosjyre org :11 Side 23 Tracking utland Schenker har et felles globalt IT-system, som sikrer en rask og sikker informasjonsutveksling mellom Schenkers avdelinger over hele verden. Vår felles IT-plattform gjør det blant annet mulig for oss å tilby Online Tracking på alle land-, sjø- og flyfraktforsendelser, slik at du på våre Internettsider - - kan følge ditt gods 24 timer i døgnet. 21

22 Sch brosjyre org :11 Side 24 Sporing/sendingsoversikt med avvik Her får du informasjon om enkeltsendinger, eller sendinger i en gitt periode, med alle hendelser samt bilde av kvittert utleveringsdokument - epod/fraktdokument. Sendingene kan søkes frem etter mange forskjellige kriterier. Fraktliste Gir deg frakter og omkostninger for de sendinger du har sendt eller mottatt og som du skal betale for. Kundestatistikk Her finner du: I Omsetningsstatistikk med antall sendinger, kolli, vekt og frakt i en valgt periode I Miljøkalkulator som angir miljøbelastning per relasjon I leveringspålitelighet per uke eller per relasjon Transportbestilling Her kan du registrere nye oppdrag og holde oversikt over dine bestilte partigods oppdrag. Prisliste Her bestiller du komplett nettoprisliste fra et postnummer til alle postnummer, for alle vektgrupper. Prisberegning Pris og veiledende transporttid for enkeltsendinger basert på din egen kundeavtale. Her finner du også miljøkalkulator som angir miljøbelastning per sending. Sendingsfaktura Gir deg oversikt over alle sendingsfakturaer i et gitt tidsintervall, eller du kan søke på enkeltfaktura. Ecelformat gjør det enkelt å bearbeide tallmaterialet videre. Web-TA Her finner du en nettbasert EDI løsning, hvor du kan administrere dine forsendelser. Bestilling/abonnementsfunksjon Her kan du bestille Schenker publikasjoner, samt melde deg på/av vår abonnementsordning for nyheter. 22

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer