Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune med obligatorisk e-handel 3. Innfører obligatorisk bruk av e-handel 4. Vegvesenet prøver konkurransepreget dialog 5. Toppkonferanser, anbudskartell og grønne innkjøp 6. Refsar kommunane for lite tevlingsutsetjing 7. Vil skreddersy innkjøpsmetode for nyskaping 8. Nei til to lover for same innkjøpsområde God sommer! Neste utgave av nyhetsbrevet kommer fredag 22. august. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Om få dager går startskuddet for anskaffelsesprosessen som skal føre til ny e- handelsplattform på Ehandel.no. DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) som er oppdragsgiveren, har valgt å benytte konkurransepreget dialog til formålet. Siktemålet er å være fremme ved valg av løsning i mars neste år, og i produksjon med den nye løsningen før neste sommer. I disse dager legges siste hånd på kvalifikasjonsgrunnlaget, og allerede til uken skal konkurransen kunngjøres. Det gjelder anskaffelse av annengenerasjons e- handelsplattform, omfattende bl.a. elektronisk meldingsformidling og elektronisk varekataloghåndtering. Blant de funksjonene som er til vurdering, er bl.a. mulighet for forenklet gjenbruk av kataloger som brukes i leverandørenes nettbutikker, sikker formidling av kvittering for at meldinger/ordre er mottatt og hurtig meldingsutveksling. Det er også identifisert nytte av elektroniske pakksedler. Konkurransepreget dialog Som prosedyre er valgt konkurransepreget dialog, som anses som egnet ved spesielt komplekse anskaffelser. I forbindelse med anskaffelsen av e-handelsplattform er det spesielt forretningsmodellen som berettiger valg av denne prosedyren. Men det er òg kompliserte forhold knyttet til valg av løsning. Etter at kunngjøring av konkurransen er gjort, åpnes det for en omgang med kvalifisering av interesserte leverandører. Neste skritt er å oppfordre de utvalgte til å komme med forslag til løsninger, og ut av dette kommer så foreløpige tilbud. Det er med utgangspunkt i disse at dialogen og videreutviklingen av den funksjonelle kravspesifikasjonen gjennomføres. Ut av dialogen, der alle aspekter i en fremtidig kontrakt kan diskuteres, skal DIFI sitte igjen med én eller flere løsninger som tilfredsstiller kravene til e-handelsplattformen. Den

2 eller disse løsningen(e) er grunnlaget for den egentlige konkurransen, som skal føre fram til en kontraktpartner. En slik prosess er tid- og kostnadskrevende. Ifølge kjøreplanen som DIFI nå har, skal den nye løsningen settes i produksjon om nærmere ett års tid, og etter en overgangsperiode overta etter den nåværende 1. desember Leverandørene kobles inn I prosessen med å anskaffe den nye e-handelsplattformen skal leverandørmarkedet trekkes tett inn. Leder av styringsgruppen for anskaffelsesprosjektet, André Hoddevik, forteller: - Leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor og deres interesseorganisasjoner vil bli invitert til å bidra i denne konkurransen, slik de ble det i KGV-konkurransen (KGV = konkurransegjennomføringsverktøy). Vi tar høyde for å starte deres deltakelse i forkant av at vi sender ut den funksjonelle kravspesifikasjonen som skal danne utgangspunkt for dialogfasen, og å ha de med også i evalueringen av løsningsforslagene underveis i dialogfasen. Dette er i seg selv et eget delprosjekt. I tillegg åpner vi også for deltakelse fra næringslivet i styringsgruppen. I KGV-konkurransen ble dette gjort ved at interesseorganisasjonene etter eget ønske fikk observatørstatus. Vår førsteprioritet nå er å få mobilisert de offentlige oppdragsgiverne og få disse i gang. Hoddevik peker også på sammenhengen mellom det nasjonale plattformprosjektet og DIFIs internasjonale engasjement i PEPPOL (Pan European Public Procurement Online): - Det er den nye Ehandel.no-plattformen som skal knyttes sammen med andre lands e- handelsløsninger gjennom PEPPOL. Vi vil blant annet stille krav til at den valgte løsningen skal støtte de kommende standardene for meldingsutveksling og informasjonsinnhold i innkjøpsprosesser som er under utarbeidelse i regi av FNs standardiseringsorgan UN/CEFACT og CEN/ISSS, den europeiske standardiseringsorganisasjonen på IKTområdet, sier Hoddevik. - Her spiller arbeidet de nordiske landene og Storbritannia har gjort gjennom NESUBL (www.nesubl.eu), en viktig rolle, og vi tror våre krav til bruk av åpne standarder tilpasset offentlige innkjøp på Ehandel.no vil oppfattes positivt av de fleste tjeneste- og programvareleverandører på e-handelsområdet, avslutter Hoddevik. Bergen kommune med obligatorisk e- handel Enda en kommune gjør elektronisk bestilling over Ehandel.no obligatorisk. Det er Bergen kommune denne gangen, og etter planen skal obligatorisk bruk av e-handel innføres stegvis i løpet av høsten. Kommunen relanserte sin e-handelssatsing denne våren med ny og vesentlig mer brukervennlig løsning. De merker også en større modenhet hos leverandørene for bruk av e-handel nå enn tidligere. Våren og forsommeren er ikke minst benyttet til opplæring av såkalte hovedbestillere i kommunen, forteller primus motor for innføringen av e-handel i kommunen, spesialrådgiver Ole Rasmussen ved innkjøpsavdelingen. Bergen kommune gjør nå en relansering av sin innføring av e-handel, og spesialrådgiver Rasmussen forteller at de i den forbindelse har prioritert opplæring av brukere: Side 2

3 - Vi har kurset om lag 500 ansatte fordelt på de ulike resultatenhetene i kommunen i gjennomsnitt 1-2 på hver enhet. Disse har fått heldags kombinert opplæring i bakgrunn og hensikt med anskaffelsesregelverket og vår nye e-handelsløsning. De om lag 500 skal bekle en rolle som hovedbestillere, det vil si personer med god kompetanse på avrop/bestilling over e-handelssystemet. Hovedbestillerne vil fremover være et viktig kontaktpunkt ute i organisasjonen, og de vil få oppdatert informasjon om endringer i leverandører og produkter på rammeavtalene. De øvrige ca som har tilgang til økonomisystemet, vil også få tilgang til bestillingsløsningen tidlig på høsten. Når det gjelder opplæring vil en her satse på elæring og veiledning/oppfølging av hovedbestillerne på arbeidsstedet. Dette er personer som kanskje ikke bestiller så ofte, men som kan gjøre det når "hovedbestiller" ikke er tilstede Brukervennlighet - De oppgraderte elementene i løsningen fra Agresso og IBX gjør brukervennligheten vesentlig bedre enn det tidligere systemet vi hadde, og det er svært viktig. Hvis ikke e- handelsløsningen er effektiv og lett å bruke, blir det betydelig vanskeligere å få bestillerne til å benytte e-handel. Da faller de lett tilbake til gamlemetoden, som gjerne er telefonbestillinger, og samtidig svekkes den forutsatte avtalelojaliteten som er til gunst for så vel leverandør som kommune, påpeker Rasmussen. Det er nå 20 leverandører med i e-handelsløsningen til kommunen via Ehandel.no. Disse er på rammeavtaler for de aller mest omsatte produktene, som for eksempel kontormateriell, papirprodukter, rengjøringsmidler etc. Rasmussen understreker at det bare er rammeavtaleleverandører som er gjort tilgjengelig på markedsplassen, ikke andre leverandører. I løpet av høsten vil det bli inngått flere nye rammeavtaler som skal gjøres tilgjengelig for e-handel. Bergen kommune har lenge stilt strenge krav til leverandører ved nye avtaleinngåelser om bruk av e-handelsløsningen og har så langt ikke erfart at noen har reservert seg mot dette. Positive leverandører Rasmussen fremhever at leverandørene er positive til å benytte e-handelsløsningen. Det er en vesentlig større modenhet å spore blant leverandørene enn ved oppstarten med e- handel i Bergen kommune for over 3 år siden, men noen må nok legge mer arbeid i å få opp en bedre integrasjon. Det blir tungvint når vi bestiller elektronisk, og leverandøren må skrive ut ordren og så registrere den inn i sitt ordresystem. Også katalogkvaliteten bekymrer Rasmussen: - Brukeren forventer å se bilder av produktene, få god og oppdatert informasjon om priser, bestillingsenheter, kvaliteter etc., og dessuten gjerne en oversikt over tilleggsprodukter. Med kataloger som tidligere bare var til internt bruk hos leverandørene, oppnås ikke alltid den kvalitet som gjør dem brukervennlige. Obligatorisk Til høsten skal Bergen kommune, i følge sin vedtatte innkjøpsstrategi, gjøre bruk av e- handel obligatorisk. Det kommer til å skje skrittvis, inntil alle leverandørene er omfattet av den nye ordningen ved årsskiftet. - Vi begynner med obligatorisk e-handelsbestilling til én leverandør tidlig på høsten. Så fortsetter vi med en gradvis opptrapping i et tempo som ikke minst avgjøres av kvaliteten på katalogene og på de tekniske løsningene. Men målsettingen er obligatorisk e-handel til våre 20 prioriterte leverandører gjennom Ehandel.no innen utgangen av 2008, opplyser spesialrådgiver Ole Rasmussen. Side 3

4 Innfører obligatorisk bruk av e-handel Fra 1. oktober i år innfører Fredrikstad kommune obligatorisk bruk av e-handel ved kjøp fra de leverandørene som er representert med kataloger på markedsplassen Ehandel.no. Da gjelder ikke lenger bestilling i telefon, på faks eller i andre papirformat. Dette opplyser innkjøpskonsulent Ivar Larsen i kommunen. Leverandørene stiller seg positive til rutineendringen, og Larsen forteller at kravet om obligatorisk e-handel over Ehandel.no etter hvert skal utvides til å gjelde alle kommunens leverandører og anskaffelser. Fredrikstad kommune har benyttet seg av den offentlige markedsplassen Ehandel.no siden Bakgrunnen for e-handelsprosjektet i kommunen er de store ressursene som benyttes til å forvalte bestillinger, mottakskontroll og behandling av papirbaserte fakturaer. Kommunen har et driftsinnkjøp på 750 millioner kroner pr. år, og den behandler om lag inngående fakturaer årlig. Innkjøpskonsulent Larsen peker på at elektroniske løsninger skal bidra til bedre kontroll og dermed redusere faren for feil og etter hvert gi utslag på pris. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at innkjøpspriser kan reduseres med 8-12 prosent ved bruk av elektroniske innkjøpstjenester og økt lojalitet til rammeavtalene. - I tillegg, poengterer Larsen, oppnår vi en betydelig miljøgevinst ved å benytte oss av elektroniske løsninger. De årlige fakturaene tilsvarer tre tonn papir! Fra og med 1. oktober i år innfører Fredrikstad kommune nye e-handelsrutiner: - Alle virksomheter skal bestille varer og tjenester via Ehandel.no fra avtalte leverandører som har elektronisk katalog. I tillegg, opplyser innkjøpskonsulenten, skal flest mulig fakturaer håndteres elektronisk fra avsendelse til betaling. Leverandører med katalog Kommunen har for tiden avtaler med 15 leverandører som har slik katalog, som benytter Ehandel.no. Disse representerer en omsetning i kommunen på nær 100 millioner kroner i året. Larsen forteller at antallet leverandører til Fredrikstad kommune på denne markedsplassen gradvis vil bli utvidet. Etter hvert skal alle anskaffelser også tjenesteleverandørene som kommunen foretar, gå for seg på Ehandel.no. Larsen fremhever at leverandørene i det alt overveiende stiller seg positive til at kommunen innfører obligatorisk bruk av handel over Ehandel.no. Økt avtalelojalitet innebærer økt handel, og dessuten er e-faktura-løsningen bygget på at det er en oversetter meldingssentral mellom kommunens fakturamottak og den enkelte leverandørs system. Det innebærer at leverandørene ikke trenger å anskaffe nye systemer deres fakturaformater vil ved bruk av en enkel programvare bli oversatt og lest korrekt i kommunens mottakksystemer for e-faktura. Baker i spissen Bruken av e-faktura ble påbegynt i april, og nå er det fem leverandører som er med. Siden starten er det kommet nær fakturaer til kommunen på denne måten. Side 4

5 - For oss er det viktig å begynne med de leverandørene som omsetter mest hos oss når det gjelder overgang til elektroniske løsninger, fremholder innkjøpskonsulent Ivar Larsen. Det gjelder også e-faktura. Og her er det ikke spørsmål om leverandøren er en stor virksomhet eller hvilken bransje vedkommende hører til. En av de første til å benytte så vel e-handel som e-faktura var Christensens AS Bakeri & Konditori, som er en stor leverandør hos oss. Men som er en utpreget SMB-bedrift. I pipeline nå finner vi bl.a. store virksomheter som Tine, Telenor og energileverandøren Fredrikstad Energisalg/Hafslund. Larsen forteller at den store utfordringen i bruk av elektroniske kataloger gjelder katalogene, der kvalitet og oppdatering er viktige nøkkelord. Synkronisering av og timing for prisendringer i katalogene er blant det som kommunen for tiden arbeider mest med på dette feltet. Vegvesenet prøver konkurransepreget dialog Statens vegvesen gir seg nå for første gang i kast med bruk av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Det skal bygges en løsmassetunnel på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, og dette arbeidet mener Statens vegvesen er akkurat så komplekst at det egner seg til denne prosedyre, Flere tekniske utfordringer av ulik karakter foreligger, og da er det nyttig å kunne trekke på entreprenørenes erfaringer, kompetanse og kreativitet når den rette løsningen skal finnes. Vegvesenet regner med å bruke ett år på gjennomføringen av anskaffelsen, og de setter i gang til høsten. Det er i forbindelse med byggingen av løsmassetunnelen under bebyggelsen på Møllenberg i Trondheim at Statens vegvesen ønsker å teste ut den nye anskaffelsesprosedyren. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som kan være aktuell ved tildeling av særlig komplekse prosjekter. Det er første gangen Statens vegvesen bruker konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Dette arbeidet har derfor status som et pilotprosjekt, hvor målsetting både er å utvikle retningslinjer for bruk av denne anskaffelsesprosedyren og samtidig gjennomføre byggearbeidene. Tekniske utfordringer Vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal har flere tekniske utfordringer av ulik karakter. Byggegropen og løsmassetunnelen på Møllenberg i Trondheim har spesielle utfordringer knyttet til blant annet kvikkleire, ytre miljø og naboer. Ulike løsninger for å håndtere disse utfordringene gjør prosjektet godt egnet for en slik anskaffelsesprosedyre. Det er flere mulige byggemetoder som kan benyttes for løsmassetunnelen på Møllenberg/Nyhavna. Derfor er nyttig å få tilgang på kompetanse og erfaringer hos den enkelte entreprenør, som får muligheten til å tilby sine egne forslag til løsninger. Utfordrer entreprenørene - Anskaffelsesprosedyren inkluderer en dialogfase, hvor byggherren og hver enkelt entreprenør i fellesskap skal gjennomgå og eventuelt videreutvikle den løsningen som er foreslått av entreprenøren. Dette vil gi muligheter for kreative løsninger og en optimal Side 5

6 gjennomføring, sier prosjektleder for E6 Trondheim-Stjørdal, Harald Inge Johnsen, i en kommentar på vegvesen.no. - En slik prosedyre vil gi oss større trygghet for at det velges en teknisk best mulig løsning til riktig pris. Entreprenørbransjen har etterspurt slike muligheter, og nå utfordres hele bransjen til å bli med på et meget interessant utviklingsarbeid. Foreløpig framdriftsplan tilsier at konkurransegrunnlaget for Møllenberg-kontrakten skal være klart til utsendelse i september/oktober Det antas at det vil ta opp mot ett år å få gjennomført denne konkurransen. Dermed tyder det på at byggearbeidene først kan starte høsten Statens vegvesen legger opp til at forberedende arbeider gjennomføres som egen entreprise. Det omfatter klargjøring av grunnen, omlegging av jernbanespor, omlegging av kabler og ledninger og bygge midlertidig vegtilknytning for Pirbrua, gjennomføres som egen entreprise. Toppkonferanser, anbudskartell og grønne innkjøp To store begivenheter å glede seg til i kommende sesong her hjemme: En stor nasjonal e-handels- og innkjøpskonferanse i regi av DIFI til høsten, og en internasjonal toppkonferanse i regi av DIFI, NHO og BUSINESS EUROPE forsommeren Sistnevnte har som formål å spre kunnskap om et norskledet, internasjonalt EU-prosjekt som skal se på mulighetene for elektronisk samhandling på tvers av landegrensene med utgangspunkt i den program- og maskinvare som det enkelte land allerede benytter. Dette er hovedoverskriftene i denne rapporten, som også bl.a. omfatter innslag om anbudskarteller, undersøkelser av grønne innkjøp, rekordstor IKT-avtale og innspill til mer vellykket e-handel. E-handels- og innkjøpskonferanse til høsten Onsdag 26. november arrangerer Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) en stor fagkonferanse i Oslo der temaet er innkjøp og bruk av e-handel. I tillegg røper den foreløpige programskissen at det også blir innslag knyttet til miljø og samfunnsansvar og god gjennomføring av offentlige anskaffelser. Konferansen finner sted på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Vi kommer tilbake med mer detaljer etter hvert som programmet tar form, men sett av datoen nå! Internasjonal topp-konferanse i Oslo På forsommeren neste år kommer Oslo igjen til å bli arena for en internasjonal innkjøpskonferanse à la det store arrangementet som NHO gjennomførte høsten Denne gangen er det staten ved Direktoratet for forvaltning og innkjøp (DIFI) som står bak i samarbeid med NHO og den europeiske arbeidsgiver-/leverandørorganisasjonen BUSINESS EUROPE, der for øvrig NHO også er medlem. Et hovedformål er å presentere og skape enighet om PEPPOL-leveransene, som da formodentlig er ferdig spesifisert. PEPPOL er et EU-prosjekt som skal koordineres av DIFI hvor målet er å gjøre det enklere for offentlig sektor i alle europeiske land å gjøre innkjøp på tvers av landegrensene. I tillegg vil konferansen sette søkelyset på mer allmenne innkjøpsfaglige problemstillinger. Side 6

7 Punktliste for vellykket e-handel VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) har erfaringer med at enkelte leverandører sier at dagens samhandlingsavtale har for få krav til partene når det gjelder å få til en vellykket e-handel. Tønsberg kommune har bl.a. erfaringer med at fakturapriser ikke er i samsvar med leverandørens priser i den elektroniske varekatalogen som leverandøren har sendt kommunen via IBX. På bakgrunn av egne erfaringer innfører VOIS nå en egen punktliste for vellykket e-handel. VOIS mener òg at det er et behov for å se nærmere på dagens samhandlingsavtale. Undersøkelse om grønne innkjøp I perioden juni/juli gjennomfører en gruppe bestående av tre selskaper en undersøkelse på vegne av EU-kommisjonen om status for bruk av miljøvennlige offentlige innkjøp. Det er PricewaterhouseCoopers, Significant og Ecofys som gjør kartleggingen, som er konsentrert til sju nasjoner Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Nederland. Disse er valgt ut fordi de har rykte på seg for å være flinke til å gjennomføre kjøp på grønne premisser. Offentlige innkjøpere i disse landene må melde sin interesse for å delta i undersøkelsen via websiden Resultatene fra undersøkelsen skal legges fram for Kommisjonen i desember i år. Viktig å spore opp anbudskarteller Det bør gjøres økte anstrengelser for å spore opp anbudskarteller i offentlige innkjøp. Dette er ett av hovedbudskapene til generaldirektøren i svenske Konkurrensverket, Claes Norgren, som nå takker av for å bli riksrevisor. Det var for ett år siden at Konkurrensverket overtok ansvaret fot tilsyn med etterlevelsen av reglene for offentlige innkjøp. Han sier i et avskjedsintervju på hjemmesiden til Konkurrensverket: - Det bredere mandatet vi fikk, både å håndtere konkurransespørsmål og de offentlige innkjøpene, har gitt større synergier enn hva jeg trodde fra starten av. Vi på Konkurrensverket og alle som arbeider med offentlige anskaffelser har åpenbare og felles interesser av å stoppe karteller. Rekordstor IKT-avtale Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) lanserer 1. juli sin hittil mest omfattende rammeavtale på IKT-området. Avtalen gjelder utvikling av IKT-systemløsninger og - prosjekter i tillegg til vedlikehold av løsningene. I alt 71 leverandører er med på denne avtalen. Leverandørene er alt fra store totalleverandører via mindre konsortium, nisjeleverandører til spesialister som, f.eks. leverandører av offshore-ikt. Enklere fra Bulgaria De bulgarske myndighetene gjør nå kunngjøringer om offentlige kontrakter derfra lettere tilgjengelig for leverandører over hele Europa. Fra 1. juni trådte et elektronisk distribusjonssystem kalt esender i virksomhet. Denne løsningen gjør det mulig å distribuere til alle aktuelle publiseringssteder på en gang. Tidligere måtte det benyttes en ekspedisjon pr. adressat. Alle offentlige kunngjøringer i Bulgaria skal inn i det bulgarske lysingsbladet og i et eget register for offentlige anskaffelser, samtidig som kunngjøringer over EU/EØS-terskelverdiene skal inn i EUs lysningsblad og TED-basen. Side 7

8 Refsar kommunane for lite tevlingsutsetjing Alarmerande kallar næringsforeininga Dansk Byggeri utviklinga når kommunale entreprenøravdelingar tek over drift og vedlikehald av kommunale vegar frå private entreprenørar. Dansk Byggeri trudde på det motsette då mange danske kommunar slo seg saman for halvtanna år sidan, nemleg at slike oppgåver i mykje større grad skulle tevlingsutsetjast. Førebels har dei ikkje sett nokon slik verknad, og då refsar dei kommunane. Vonbrotet er stort hos den danske byggje- og anleggsnæringa etter at den såkalla kommunalreforma for halvanna år sidan ikkje har ført med seg meir tevlingsutsetjing av kommunale drifts- og vedlikehaldsoppdrag i vegsektoren. Trua var stor i tida før denne reforma kom, fordi mange meinte at færre, men større kommunar ville gje fleire slike oppdrag ut i tilbodstevling. Rett nok var det òg dei som hevda snarare tvert om, fordi dei nye, store kommunane trong sysselsetjing til arbeidstakarar som vart overtalige etter samanslåingane. Statistikk som Dansk Byggeri har offentleggjort, syner at danske kommunar i 2007 hadde tevlingsutsett kjøp av entreprenør- og handverkstenester for 28,7 prosent av dei samla kostnadene til vegstell, som førre året var 4,3 milliardar kroner. Året før var talet 26,3 prosent. I 2003 var talet 27,3 prosent, og det heiter i fråsegna frå Dansk Byggeri at ei slik utvikling på fire år ikkje er imponerande. Ikkje gode nok - Kommunane er framleis ikkje gode nok til å sikre seg mest mogeleg velferd for kvar skattekrone, held Dansk Byggeri fram, som peikar på at det var målet med kommunalreforma. Politikarane har ikkje nytta reforma til å trimme dei tekniske forvaltingane i kommunane ved å tevlingsutsetje drift og vedlikehald av vegar og fortau til private entreprenørverksemder. Desse kan gjere desse oppgåvene billegare enn kommunane. Dansk Byggeri meiner òg å ha sett døme på det omvende i seinare tid, nemleg at oppgåver som er knytte til drift og vedlikehald av vegar, er flytta frå ei privat verksemd til ei kommunal entreprenøravdeling i samband med at kommunar er slege saman. Det er ei alarmerande utvikling, om ein skal tru foreininga. Sett frå ei samfunnsøkonomisk side er det å halde oppe kommunale handverks- og entreprenøravdelingar ikkje det beste. Det kjem av at kommunal produksjon ofte fører til svakare effektivitet enn den private, heiter det, og svakare effektivitet gjev høgare prisar. Eit godt døme Men det finst von. Det danske Vejdirektoratet vert trekt fram som eit godt døme. Direktoratet er byggherre og innkjøpar og let dei private verksemdene ta seg av nyanlegg og drift og vedlikehald. - Den offentlege sektoren bør konsentrere seg om kjerneoppgåvene sine. Kommunane bør vere profesjonelle byggherrar og profesjonelle innkjøparar, skriv Dansk Byggeri i ei fråsegn på heimesida si på nettet. Drift og vedlikehald av dei kommunale vegane er ei oppgåve for dei private verksemdene dei lever av å tevle om oppgåvene. Når kommunale oppgåver går over til private verksemder, er det òg slik at dei tilsette, etter reglane, skal få tilbod om arbeid i dei verksemdene som tek over oppgåvene. Side 8

9 Vil skreddersy innkjøpsmetode for nyskaping Et unntak fra reglene for offentlige anskaffelser kan åpne for såkalte førkommersielle anskaffelser, som i sin tur igjen kan gi støtet til verdifull nyskaping i som ledd i utviklingen av det offentliges tjenester. I en meddelelse som EU-kommisjonen nå har sendt ut, skisseres prinsippene for en slik anskaffelse, og det varsles at konkrete tiltak vil komme senere i år på grunnlag av innspill i kjølvannet av denne meddelelsen. Førkommersielle anskaffelser blir av EU-kommisjonen beskrevet som en metode for anskaffelse av FoU-tjenester. I en såkalt meddelelse som er til behandling i Europaparlamentet komité for det indre marked og forbrukerspørsmål, inviterer Kommisjonen til debatt om såkalt førkommersielle anskaffelser. Den varsler at den på grunnlag av debatten kommer til å foreslå tiltak for bruk av denne typen anskaffelser innenfor særskilte områder. Tiltakene skal, ifølge meddelelsen, foreligger allerede til høsten. Utgangspunktet for Kommisjonen er unntaket i regelverket for offentlige anskaffelser som gjelder for forsknings- og utviklingstjenester (FoU-tjenester), når oppdragsgiver fullt ut betaler for tjenesten eller når den fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet. I meddelelsen betyr førkommersielle anskaffelser nettopp en metode for kjøp av slike tjenester, der det òg er en avgrensning mot reglene for statsstøtte. Regelunntak Det nevnte unntaket i innkjøpsregelverket benyttes lite, påpeker Kommisjonen, som trekker det fram som et verktøy for å drive nyskaping for å fremme offentlige tjenester av høy kvalitet. Metoden skal kjennetegnes av at det bare gjelder FoU-tjenester, at det dreier seg om deling av risiko og fordeler, og: Hele anskaffelsesprosessen skal organiseres slik at man oppnår maksimal konkurranse, innsyn, åpenhet, rettferdighet og prissetting på markedsvilkår, slik at den offentlige oppdragsgiveren får et bilde av de best mulige løsningene på markedet. Kommisjonen poengterer at tiltak i den førkommersielle fasen ikke skal hindre konkurranse i den kommersielle fasen, fordi prinsippene i reglene om offentlige anskaffelser gjelder hele veien. I meddelelsen understrekes det at den førkommersielle anskaffelsen ikke må innebære at den offentlige kunden sikrer seg eksklusive rettigheter til resultatet av FoU-innsatsen. Når det er oppdragsgiverens hensikt, resulterer det gjerne i en høy pris, og det stimulerer ikke til nyskaping når èn oppdragsgiver sitter på alle rettigheter. Den førkommersielle metoden innebærer imidlertid på sin side at den offentlige oppdragsgiveren deler FoU-resultatet med andre myndigheter og næringslivet gjennom offentliggjøring, standardisering og kommersialisering av resultatene, heter det. Prinsipper Det er Kommisjonens forutsetning at den offentlige oppdragsgiveren i en slik anskaffelse inviterer flere foretak til å konkurrere om å utvikle løsninger, og at man underveis sammenlikner og undersøker de ulike løsningenes fordeler og ulemper. Etter hver fase i FoU-arbeidet bør, heter det, løsningene vurderes, slik at bare de beste går videre. Det Side 9

10 bør dessuten treffes tiltak etter hver FoU-fase som gjør det mulig å se til at løsningene er kompatible, og således åpner for å benytte åpne standarder. Endelig innebærer førkommersielle anskaffelser det prinsipp at minst to deltakere bør være med til siste fase slik at man er trygg for at det er konkurrenter i markedet senere hen. Nei til to lover for same innkjøpsområde To lover på det offentlege innkjøpsområdet er ikkje tenleg for nokon, slår SOI (Sveriges Offentlige Inköpare) fast i ei høyringsfråsegn. Det er i ei utgreiing at det er teke til orde for at det skal vere ei eiga lov for kommunar og landsting (fylkeskommunar) som ønskjer å etablere eit såkalla valfridomssystem. Dei svenske offentlege innkjøparane meiner at den lova dei allereie har for offentlege innkjøp, kan dekkje dette føremålet berre med små justeringar. Med endå ei lov vert offentlege innkjøp meir kompliserte, heiter det. I utgreiinga som vart levert tidlegare i år, vert det gjort framlegg om ei eiga lov for dei offentlege einingane som ønskte å leggje opp til eit såkalla valfridomssystem innanfor helse- og sosialomsorga. Lag om valfrihetssystem skal, etter framlegget, vere eit friviljug verktøy for kommunane og landstinga (fylkeskommunane) når dei skal skaffe leverandørar som innbyggjarane kan velje mellom ved kjøp av ulike tenester. Den offentlege oppdragsgjevaren som ønskjer å nytte den lova som det er gjort framlegg om, må kunngjere i ein ny nasjonal database for valfridomssystemet. Det kan fremjast ei rekkje krav til dei leverandørane som vil vere med, under føresetnad av at krava held mål etter nasjonalt og internasjonalt regelverk. Alle desse krava skal finnast i tevlingsunderlaget og vere tilgjengelege i den nye databasen. I tevlingsunderlaget skal det òg gjerast greie for dei økonomiske vilkåra som er knytte til oppdraget. Det skal ikkje vere ei pristevling, heiter det. Føre tevlinga vert sett i gang, skal oppdragsgjevaren ha fastsett ei prisramme, og den skal kunngjerast i tevlingsunderlaget saman med dei prinsippa som skal gjelde for tildeling av konktrakt. Finst risiko Organisasjonen for dei svenske offentlege innkjøparane (Sveriges Offentlige Inköpare) peikar på at det er positivt at utgreiinga opnar for alternative innkjøpsprosessar. Samstundes er dei redde for at det finst risiko ved det å lage ei eiga lov berre for valfridomssystemet. Både den noverande innkjøpslova for det offentlege og den nye valfridomslova byggjer rett nok på det same EU-direktivet, men det finst skilnader mellom detaljar i desse lovene, og det skapar risiko for varierande praksis og ulike tolkingar. Med små justeringar av den noverande lova hadde det vore mogeleg å nytte ho òg til kontraktar for eit valfridomssystem, meiner SOI i høyringsfråsegna si. Allereie i dag kan parallelle rammeavtaler nyttast med ein annan fordelingsnøkkel enn rangordning. SOI held fram at dei ikkje trur at det gjev nokon meirverdi til korkje leverandørar, kommunar eller innbyggjarar å føre inn enda ei lov på innkjøpsområdet. Dei offentlege innkjøpa vert heller meir kompliserte av det, og det er ikkje meininga. Side 10

11 Innsyn Dei svenske offentlege innkjøparane tek òg tak i framlegget om at innkjøp etter den nye lova ikkje skal ha avgrensa innsyn på same måten som innkjøpslovgjevinga elles. Ikkje berre, heiter det, gjev reglane om hemmeleghald eit vern mot kartellskipingar og usunne tingingar, men dei gjev òg arbeidsro i tildelingsprosessen. Til dømes peikar dei på at dersom media får tak i tilboda før tildelinga er gjennomførd, risikerer både leverandøren og kommunen at tildelingsprosessen vert skadelidande ettersom han ikkje får gå føre seg under normale arbeidsformer. Det er òg eit poeng, etter det SOI skriv, at det nye lova kan føre til at kommunar kjem til å stelle høgare krav til tenesteytarane enn det som er naudsynt, ettersom det ikkje skal gjennomførast ei kvalitetsvurdering av leverandøren eller tenestene han leverer. Regelen skal vere, etter lovframlegget, at det vert sett minimumskrav, og dei som er fullnøyande etter desse krava, er alle kvalifiserte. Side 11

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi STATENS INNKJØPSSENTER - ELEKTRONISK SAMHANDLING Krav om elektronisk samhandling ble presisert i Stortingets

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Internasjonal forankring av EHF

Internasjonal forankring av EHF Internasjonal forankring av Presentasjon på Konferansen 2015 Jostein Frømyr Edisys Consulting AS Hvem er jeg? Jostein Frømyr Daglig leder Oppdrag for Difi Utvikling og forvaltning av Uavhengig rådgivingsselskap

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

INNKJØPSFORUM Statens innkjøpssenter. Drammen, 7. juni 2017 Kjetil Østgård

INNKJØPSFORUM Statens innkjøpssenter. Drammen, 7. juni 2017 Kjetil Østgård INNKJØPSFORUM 2017 Statens innkjøpssenter Drammen, 7. juni 2017 Kjetil Østgård SAMFUNNSOPPDRAG «Inngå og forvalte fellesavtaler for statlige virksomheter» - Den største forvaltningspolitiske nyheten i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Rammeavtale for levering og analyse av Sporfilmer til måling av radon Side 1 av 5 1 Gyldighet Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder alle leveranser til Etat for

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tiltak for økt bruk av EHF- og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering

Tiltak for økt bruk av EHF- og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering Tiltak for økt bruk av - og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Historien fra 2001 til i dag Ehandelsplattformen så dagens lys i 2001. Ny konkurranse

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles?

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digital kjede for

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden Handlingsplan Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 Handlingsplan- organisering og fullmakter 1 1. Opprette et permanent innkjøpsforum Kostnad dekkes av den enkelte enhet/effekten

Detaljer

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr Velkommen til e-business seminar 7. juni! [ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr NorStella Program for dagen 8.00 8.45 Registrering lett fruktelig frokostservering 08.45 09.00 Åpning v/ Arild

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL på nye områder André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelsesprosesser Alle aktiviteter i gjennomføringen av innkjøp understøttes av elektroniske løsninger

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

Leverandør presentasjon

Leverandør presentasjon Visma Enterprise Anbud (KGV) og Kontrakt Leverandør presentasjon (Konkurranse Gjennomføring Verktøy) Hva finner dere i denne presentasjonen? Hvem er Visma Unique AS Hva er Anbud (KGV) og Kontrakt Program:

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren VEDLEGG A RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx og... heretter kalla leverandøren Tidsramme for avtalen: 01.05.2011 30.04.2013 Avtalen gjeld: Lærebøker/læremidlar Følgjande kommunar

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer