NOBB på web for brukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOBB på web for brukere"

Transkript

1 NOBB på web for brukere

2 NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Revidert Side 2 Dato NOBB på web brukerveiledning

3 NOBB på web for brukere Innhold 1 Norsk Byggevarebase NOBB Informasjonsflyten Brukerinnstillinger Søk etter vare Sortimenter Eksport NOBB vareinformasjon Forkortelser Stikkordsregister Side 3 Dato NOBB på web brukerveiledning

4 Vareeier (leverandør) registrerer varer og priser i NOBB og sender dette inn til NOBBs sentralsystem for kvalitetskontroll. Brukerne av NOBB henter vare- og prisinformasjon (NOBB prisindeks) fra NOBB via Internett. Brukerne av NOBB kan være forhandlere (byggevarehus, grossister) av de varer som systemet har informasjon om, eller det kan være rådgivere eller utførende instanser som konsulenter, arkitekter, entreprenører, forsikringsselskaper eller byggmestere. Systemets hovedfunksjon er å formidle vareinformasjon og priser på en enhetlig og standardisert måte, mellom vareeier og bruker. Av brukerne er det kun handelsleddet som får se prisene som ligger på varene i NOBB. Brukere uten pris (entreprenører, rådgivende ing., byggmestere ol) kan få prisen på NOBB-format direkte fra sin leverandør (for eksempel en butikk) dersom de har en samarbeidsavtale om dette. Prisene som ligger i NOBB er grunnlag for de avtaler som inngås mellom vareeier/leverandør og handelsleddet. NOBB-pris er en prisindeks, og sier ikke noe om hva varen virkelig koster. Det er viktig å merke seg at års-avtaler mellom vareeier og kunde kan være tilgjengelig via NOBB-Kontrakt. NOBB-Kontrakt er et effektivt verktøy til å registrere og distribuere avtaler, kalkulere priser ut i fra de avtalene som er registrert og som datagrunnlag for import i egne systemer. Vareeiere Brukere Arkitekt Produsent Produsent Kvalitetskontroll Rådgivende ingeniør Grossist Importør Produsent NOBB NOBB.no Kjedekontor Forhandler Butikk Agent Produsent Varer Priser Bilder Dokumentasjon Bruker sortiment Søk Lag sortiment Import Eksport Butikk Byggmester Entreprenør Hovedprinsippene for NOBB, beskrivende og utførende ledd (for eksempel entreprenør, byggmester) mottar ikke NOBB-prisindeks. Side 4 Dato NOBB.no brukerveiledning

5 NOBB baserer seg på bruk av internett mellom server og deltagerne i systemet. NOBB-Kontrakt Kjedekontor Vareeier Prisgiver NOBB sentralsystem Butikk Eksakt pris fra butikk Administrasjon Kvalitetskontroll Ikke NOBB-pris Entreprenør, byggmester etc. Informasjonsflyten mellom de ulike ledd Leverandører/vareeiere registrerer og vedlikeholder vare- og prisinformasjon og knytter sine varer til den etablerte varegruppestruktur for bransjen. De har også tilgang til å hente informasjon om varer fra andre vareeiere som ligger i databasen, bortsett fra NOBB prisindeks. Kjeder, grossister og detaljister har tilgang til vare- og prisinformasjon (NOBB prisindeks) fra NOBB, mens beskrivende og utførende ledd i bransjen kun mottar vareinformasjon (ikke prisindeksen). Med informasjon menes grunndata (varetekster, pakningsinformasjon, GTIN-nr, NOBB-nr. m.m.), produktbilder og produktinformasjon. Byggtjeneste administrerer abonnementer og autorisasjoner og foretar kvalitetskontroll av nyinnlegg og endringer i databasen. Bransjeorganisasjoner etablerer og vedlikeholder, i samarbeid med Byggtjeneste, varegruppestruktur og standarder for en bransje. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 5

6 Under brukerinnstillinger blir feltene under Min Side gjennomgått. Her gjøres generelle innstillinger som har innvirkning for andre funksjoner i NOBB.no, samt informasjon om brukeren. Skriv inn mottatt brukernavn og passord for å logge deg inn på NOBB.no. Det finnes 3 ulike firmaroller i NOBB.no. Vareeier (VE) Bruker med pris (BM) Bruker uten pris (BU) I tillegg kommer rollen NOBB-Kontrakt (tilgjengelig for VE/BM som har NOBB-Kontrakt abonnement) Alle kan se all vareinformasjon, Vareeier ser kun NOBB-prisindeks på egne varer, Bruker med pris kan se alle priser og Bruker uten pris ser ikke NOBB-prisindeks. Alle abonnenter på NOBB har mulighet til å opprette egne bruker-profiler med tilgang til den komplette databasen. For å kunne opprette egne brukerprofil må man ha administrator rettigheter. Oversikt over brukerprofilene vises under Min side/min profil. På NOBB.no har alle abonnenter en brukerprofil som har administrator tilgang. Med denne bruker-profiler bør alle opprette egne brukere (alle ansatte kan ha en egen brukerprofil i NOBB) hvor det gis tilgang til NOBB,no, NOBB vareeier og NOBB-Kontrakt Side 6 Dato NOBB.no brukerveiledning

7 Under menyen Min profil som finnes på Min side vises en oversikt over brukerne av NOBB i ditt firma. I hvert firma er det én administrator som kan legge til brukere, slette brukere samt gi tilgang til å endre informasjon om alle firmaets brukere. Bruker kan kun endre informasjon i sin egen brukerprofil. Det er viktig at opplysningene holdes oppdatert av bruker, da det er disse opplysningene som er grunnlaget for hvor NOBBinformasjon sendes. Spesielt er det viktig at e-post adressen er korrekt da passord vil sendes hit dersom dette skulle glemmes. Eksportfiler sendes til denne e-post adressen. Logg deg på med administrator tilgang. Trykk på linken Ny bruker Et skjermbilde med en tom brukerprofil åpnes. Tast inn uinformasjon om den nye brukeren. Under roller anbefaler vi at dere kun haker av for Bruker. Ønsker dere at den nye brukeren skal ha tilgang til NOBB-Kontrakt, hakes det av for det også. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 7

8 (Admin gir høyere tilgang (opprette og slette). Det bør kun være en bruker pr firma som har denne tilgangen.) Trykk på lagre-knappen og den nye brukeren er opprettet. Logg deg på med administrator profilen, marker den profilen som skal slettes og trykk på Slett-knappen. Velg OK for å bekrefte slettingen. Side 8 Dato NOBB.no brukerveiledning

9 Under avansert søk etter varer har man mulighet til å legge inn flere kriterier for vareutvalget som skal vises. For å slippe å gjøre de samme valgene hver gang du vil ha det samme utvalget, er det en mulighet til å lagre søket. Et lagret søk kan ses på som et dynamisk sortiment. Fordelen med et lagret søk, fremfor et sortiment, er at eventuelt nye varer som er lagt inn i NOBB, og som tilfredsstiller søkekriteriene, også kommer med. Under Mine søk ser man en oversikt over hvilke søk man har lagret, og kan slette søk som ikke lenger er aktuelle. Hvordan opprette et lagret søk, er beskrevet under Varesøk. For å slette et lagret søk, marker det og velg Slett. Under Komplette eksporter ligger ferdig genererte eksportfiler klare for nedlasting. Filene blir oppdatert hver natt, og det er ikke behov for å opprette egne sortimenter med alle varer. Ved eksport av XML-filer er databasen delt opp i følgende filer: Modul Vare Deltakerregister Produsentregister Varegruppe NOBB.no brukerveiledning Dato Side 9

10 Det er flere måter å søke etter varer i NOBB.no, og disse blir gjennomgått i dette kapittelet. Under ser du innledende skjermbilde for varesøk. Her kan det søkes i enkelt søk, avansert søk, søk via leverandør og søk i varegruppestruktur. Dersom du kjenner NOBB varegruppestruktur, eller vet hva leverandøren heter kan du lete deg frem til varen ved å bla i varegruppestrukturen. Under ser du innledende skjermbilde for varesøk. Alle overgrupper vises. Etter å ha trykket på overgruppe 13 Dører, vises videre hovedgruppe før man kommer til undergrupper. For hvert nivå i varegruppestrukturen er det mulig å velge aktuell leverandør i leverandørlisten til venstre i skjermbildet. Det vil begrense utvalget varegrupper. Antall leverandører i listen vil også begrense seg til de som har varer i aktuelle varegrupper som velges. Etter å ha valgt undergruppe vises varelisten for denne gruppen. Gjennomgang av varelisten er omtalt i eget avsnitt lenger ned. I enkelt søk kan du søke fritt i et felt etter NOBB-nr, ulike vare-nr og tekster. Feltene det søkes i ved enkelt søk er: Side 10 Dato NOBB.no brukerveiledning

11 NOBB-nr GTIN-nr Varetekst 1 og 2 Lang varetekst Produsent varenr. Vareeiers varenr. Prisgivers varenr. NRF-nr Merkenavn I avansert søk er det mulighet for å begrense søket, ved å fylle ut flere felter, i tillegg til å bruke tidligere lagrede søk og søke fra fil. NOBB-nr: Unikt artikkelnummer GTIN-nr./strekkode: Varens GTIN-nr (8, 12, 13 eller 14 siffer) (tidligere EAN-nr./UPC-nr.) Ord i Vareteksten: Søkefeltet henter informasjon fra vareeiers innlegg i følgende felter: Varetekst 1 + 2, Modultekst og Stikkord. Søker også på ord midt i vareteksten. Ord i vareteksten bør beskrive varen best mulig. Hvis varegruppe er fylt ut, vil det være nok med noe spesifikt som skiller en vare fra en annen innen varegruppen. Varebeskrivelse: Søkefeltet henter informasjon fra beskrivelsestekstene på modul og vare Leverandør: Den som leverer varen Varenummer: Vareeiers eller alternativ leverandørs varenummer NRFnr: Spesialnummer for VA-/VVS-bransjen. Varens NRF nummer (Norske Rørgrossisters Forening) Overgruppe: Øverste nivå (to siffer) i NOBBs varegruppestruktur NOBB.no brukerveiledning Dato Side 11

12 Hovedgruppe: Varegruppe: Merkenavn: Ord i modulteksten: Standarder: NOBB Modulnr: Nyere enn: Endret etter: Aktive varer: Utgåtte varer: NOBB for brukere Midterste nivå (fire siffer) i NOBBs varegruppestruktur Nederste nivå (syv siffer) i NOBBs varegruppestuktur før moduler og varer. Artikkelens merkenavn Ord som finnes i modulteksten Dersom man ønsker å søke etter varer som oppfyller en gitt standard kan man benytte dette feltet. Unikt NOBB-nummer for modulen Varer som er nyere enn en viss dato (lagt inn i NOBB etter en dato) Varer som er endret etter en viss dato Varer som er tilgjengelige Varer som har utgått dato eldre enn eller lik dagens dato Hvis leverandøren og/eller varegruppen er kjent, vil det begrense søket betraktelig å bruke denne funksjonen. Ved valg av leverandør vil også utvalget i overgruppen begrenses til aktuelle overgrupper denne leverandøren har varer under. Videre vil også valg av overgruppe begrense utvalget i hovedgruppe osv. Tast inn NOBB-nr og velg søk. Når man søker på et NOBB-nr eller et GTIN-nr så åpnes varen i varebildet Side 12 Dato NOBB.no brukerveiledning

13 Det blir nå mulig å søke i et spesifikt sortiment, dette gjøres via Avansert søk, velg sortimentet det skal søkes i og hva det skal søkes på. Det blir nå mulig å søke etter flere leverandører i ett søk Når et avansert søk er gjort og resultatet vises kan det velges å lagre søket. Trykk på Lagre søk og gi det lagrede søket et navn, og trykk OK. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 13

14 ø Søk som er lagret vil være tilgjengelige under Avansert søk. Ved å trykke på et lagret søk vil feltene som ble brukt i det lagrede søket automatisk fylles. Det er mulig å gjøre endringer i søket før nytt søk gjøres, eller det kan brukes som det er. Søkeresultatet vil være det samme som da søket ble lagret, med mindre det er nye varer i tillegg eller noen har utgått. Ønsker man å søke etter flere varer samtidig, kan dette gjøres med en tekst-fil som inneholder NOBB-nr eller GTIN-nr. (File skal inneholde ett nummer pr linje.) Etter å ha valgt Søk fra fil vises et vindu for å finne filen. Trykk Bla igjennom og finn filen med f eks NOBB-nr på din maskin. Når filen er funnet, trykk på Søk for å søke etter aktuelle NOBB-nr. Resultatet viser varene som ble funnet. Hvis noen nummer ikke ble funnet gis det melding om hvilke nummer dette er. I eksempelet under er det en vare som ikke ble funnet. Ved å velge Last ned vises en fil med aktuelle NOBBnr eller GTIN-nr som ikke ble funnet. Etter søk via varegruppestruktur, enkelt søk eller avansert søk vises søkeresultatet som en liste med: Varetekst NOBB-nr Merkenavn Leverandør Varegruppe PB - produktbilde DOK dokumentasjon som brosjyre, FDV, produktdatablad, monteringsanvisning osv MLJ Miljømerking Sist endret dato når varen sist ble endret Side 14 Dato NOBB.no brukerveiledning

15 Varelisten kan sorteres på alle overskrifter (kolonner) ved å trykke på kolonnenavnet. Hvis musepekeren holdes over vareteksten vises varebeskrivelse så sant denne finnes. Ved å trykke på vareteksten i søkeresultatet vises varebildet for aktuell vare med all tilgjengelig informasjon om varen. NB: Bruker uten pris, vil ikke kunne se pris, og vareeier vil kun se sin egen pris. Alle feltene er beskrevet under kapittel 7 NOBB Vareinformasjon Det første som vises er varetekst 1 og evt varetekst 2 hvis denne finnes. Under vises varebeskrivelse, eller modulbeskrivelse hvis varebeskrivelse ikke finnes. Til høyre i vinduet vises produktbilde, og miljøbilder hvis disse finnes. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 15

16 Det er fem faner med informasjon om Vareoversikt, Pakninger, Priser, Annen info og Melding Som bildet over viser inneholder vareoversikten informasjon som er generelt for produktet. Alle feltene er beskrevet under kapittel 7 NOBB Vareinformasjon. Velg leverandør og trykk på fanen Pakninger for å se utvidet informasjon om størrelse og vekt på pakninger fra den aktuelle leverandøren. Hvis prisgiver har registrert egen pakningsinformasjon, kan prisgiveren velges i leverandør listen. Pakningsklasse: F-pak (forbrukerpakning), D-pak (deltaljistpakning), T-pak (transportpakning). Enhet: Hvilken enhet pakningen består av. F eks STK (stykk), KRT (kartong), PAL (pall) osv. Består av: Hvor mange enheter pakningen består av. F eks hvor mange STK en KRT består av. Faktor Antall enheter GTIN: Bestillbar: Hvis det finnes GTINnr på pakningen. En hake viser om pakningen er bestillbar. En pakning som f eks er lagt inn kun som prissammenligningsenhet er ikke bestillbar. Side 16 Dato NOBB.no brukerveiledning

17 For å kunne se hvilken NOBB-pris den enkelte leverandør har, må det først velges Leverandør fra nedtrekkslisten. Standard vises prisen til vareeier, prisgiver må velges. Leverandør: Indekspris: Prisenhet: Valuta: Fra-dato: Til-dato: Aktuelle tilbydere/ prisgiver som også leverer varen NOBB indekspris Hvilken enhet prisen er oppgitt i Hvilken valuta er prisen oppgitt i Hvilken dato prisen gjelder fra Hvilken dato gjelder prisen til Hvis varen har kobling til varedatabasene (danske TUN eller svenske FINFO) vises respektive varenummer her. I tillegg vises eventuelt spesialavgifter hvis det finnes for varen. Det er nå mulig å sende melding til vareeier fra varedetaljer på Her kan brukere av NOBB skrive en melding til vareeier. E-posten sendes til den e-post adressen som er registrert på vareeiers firma. Avsender vil være e-post adressen til den som er pålogget NOBB.no. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 17

18 Dette kan benyttes til å gi vareeier ris eller ros om den aktuelle artikkel. Det er ikke mulig å endre i Emnefeltet. Side 18 Dato NOBB.no brukerveiledning

19 Sortiment er et definert utvalg av varer som er opprettet ut fra de varer som finnes i NOBB. På den måten er det raskt å eksportere ut oppdatert informasjon om de aktuelle varene uten å måtte søke etter dem på nytt. Det er ingen begrensninger på antall sortimenter som kan opprettes, eller antall varer et sortiment kan inneholde. Det ingen behov for å opprette et komplett sortiment for alle varer, dette er ferdig genererte filer som er tilgjengelig under Min side. Under Mine sortimenter som du finner under Min Side, kan sortimenter opprettes, redigeres, slettes og eksporteres. Opprettelse av sortiment gjøres fra Min side. Det må først opprettes et tomt sortiment før varene kan legges til sortimentet. Bruk knappen Nytt for å opprette et nytt sortiment Gi sortimentet et navn ved å fylle ut tekstboksen, og trykk OK. Ditt nye sortiment er nå opprettet. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 19

20 Ønsker du å slette et sortiment gjøres dette ved å marker det aktuelle sortiment og velg Slett Legge varer inn i et sortiment gjøres fra siden for søkeresultatet (se kapittel 4 søke etter varer). Hak av for aktuelle varer i listen, eventuelt hak av i boksen øverst i søkeresultatet for å merke alle varer. Under Mine sortimenter, velg aktuelt sortiment fra listen og trykk på + for å legge til varene. Antall varer som ble lagt til i sortimentet vises i parantes. For å fjerne varer fra et sortiment velg først sortimentet ved å trykke på det. Når et sortiment er valgt ved å trykke på navnet til sortimentet, vises alle varene i valgte sortiment. Marker de varene som skal fjernes, og velg Slett markerte. Side 20 Dato NOBB.no brukerveiledning

21 For å eksportere et sortiment, marker sortimentet og velg så hvilket format du vil eksportere filen til, XML eller Integ.dat (NOBB Integrasjonsformat). Hvor mange sortimenter som opprettes avhenger av flere ting. Det viktig at man er klar over hvilke muligheter man har når det gjelder oppdatering av varer i ditt interne ERP-system. Et tips er at du ikke bør lage for store sortimenter, da disse vil ta tid å eksportere og være tyngre å jobbe med. Du bør heller ikke lage for mange små sortimenter, da dette fort kan bli arbeidskrevende og uoversiktlig. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 21

22 Eksport av varedata fra NOBB brukes til å hente informasjon for import til et ERP-system (ordre, faktura osv). Filene brukes vanligvis til førstegangs etablering av vareinformasjon og senere til å hente ut oppdateringer fra systemet. Det er også mulig å eksportere deler av vareinformasjonen til en excel-fil, denne filen skal ikke benyttes til import. Det kreves at det er gjort de nødvendige tilpasninger i brukers ERP-system som er nødvendig for at informasjonen fra NOBB kan leses inn. Det må også forefinnes rutiner for omgjøring av NOBB-prisindeksen til en reell kostpris. Dette medfører at det enkelte ERP-system må ha muligheten for å håndtere avtalebetingelser, samt en del variabler som skal brukes som påslag/avslag (f.eks. frakt etc.). Varedata kan eksporteres til ulike formater; Integ.dat og XML, som begge er beskrevet i dette kapittelet. Det blir sendt en e-post når eksporten er ferdig. Denne filen må lastes ned innen 24 timer, da filen blir slettet fra serveren. Eksportformatene er beskrevet under egne punkter. Eksport av varedata gjøres hovedsakelig fra to steder i NOBB.no. Fra Mine sortimenter under Min side, eller direkte fra søkeresultatet etter et varesøk. I tillegg kan det fra sidene for varesøk velges å eksportere overgrupper, hovedgrupper og varegrupper fra varegruppestrukturen. For mer info om hvordan søke etter varer og bla i varegruppestrukturen se kapittel 4 Søke etter varer. For å eksportere varer eller hele grupper fra varegruppestrukturen, marker det som skal eksporteres ved å krysse av i boksene, og velg Eksport. Under Eksport vises to valg; Integ.dat og XML. Forklaring av de to filformatene finnes under kapitlene 6.5 og 6.6. Etter filmformat er valgt. Finn den/de varene som skal eksporteres og legge de i et sortiment. (Husk at man først må opprette et sortiment under Min side, før varene kan legges til et sortiment.) Gå til Min side og velg Sortimenter Side 22 Dato NOBB.no brukerveiledning

23 Trykk på Excel-arket til høyre for Antall varer, velg så Åpne eller Lagre Dette eksportformatet kan ikke benyttes til import til eget system. Excel filen inneholder følgende felter: NOBB nr Unikt artikkelnummer pr artikkel Vareeier Vareeieres firmanavn Vareeiers varenr Vareeiers varenummer Produsentens varenr Vareeiers eller alternativ leverandørs varenummer NRF-nr Spesialnr for VA-/VVS-bransjen. Varens NRF nr (Norske Rørgrossisters Forening) Varetekst 1 Beskrivelse av artikkelen, maks 35 tegn (unik pr vareeier) Varetekst 2 Utdypende beskrivelse av artikkelen, maks35 tegn Lang varetekst Beskrivelse av artikkelen uten forkortelser, maks 100tegn Merkenavn Artikkelens merkenavn (brand) Varegruppenr NOBBs varegruppenr., syv siffer, for modul og varer Varegruppe NOBB varegruppetekst, beskrivelse av varegruppen, for modul og varer Prisenhet Den enheten varens pris er oppgitt i NOBB modulnr Unikt NOBB-nummer for modulen Modultekst 1 Beskrivelse av modulen, maks 35 tegn Utgår dato Den dato varen utgår fra NOBB Pak #1 enhet Pakningens enhet Pak #1 GTIN Pakningens GTIN-nr (8, 12 eller 13 siffer, tidligere EAN-nr) Pak #2 enhet Pakningens enhet Pak #2 GTIN Pakningens GTIN-nr (8, 12, 13 eller 14 siffer, tidligere EAN-nr) Pak #3 enhet Pakningens enhet Pak #3 GTIN Pakningens GTIN-nr (8, 12, 13 eller 14 siffer, tidligere EAN-nr) (Eksporten tar kun med seg de tre første pakningene.) Etter å ha valgt eksport til Integ.dat, vises siden for vareeksport. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 23

24 Før eksporten startes er det noen valg det må tas stilling til. Vareutvalg: Pristype: Pristidsrom: Filformat: Under vareutvalg kan det velges å kun ta med varer endret etter en viss dato. Det er mulig å eksportere pris fra alle leverandører som har pris på aktuelle varer, eller velge hvilken leverandør sin pris som skal eksporteres. Det er også mulig å velge eksport uten pris. Ved valg av pris fra én leverandør per vare, vil det i utgangspunktet brukes vareeiers pris hvis vareeier har pris på varen. Alternativt kan foretrukket leverandører velges fra Leverandørknytning. Mer informasjon om dette finnes i kapittel 6.3 Foretrukne leverandører. NB: Dette valget er ikke aktivt for Bruker uten pris. Gjeldene og fremtidig pris, vil eksportere prisen som er gjeldene når eksporten gjøres, i tillegg til eventuelle fremtidige priser som er lagt inn for varen. Alternativt kan det velges å bruke pris gjeldene pr en spesifikk dato. Det kan kun velges dato frem i tid. Her velges et filnavn for filen som vil mottas på e-post. I tillegg må det velges hvilket tegnsett som skal brukes. ANSI er mest brukt, men ASCII er også en mulighet. Når valgene er gjort, velg Start, og eksportfilen vil genereres og sendes til den e-post adressen som er registrert på din brukerprofil. Etter å ha valgt eksport til XML, vises siden for vareeksport. Side 24 Dato NOBB.no brukerveiledning

25 Før eksporten startes er det noen valg det må tas stilling til. Velg filer: Pristype: Pristidsrom: Under Velg filer kan det velges om Varer, Moduler, Priser, eller alle 3 filene skal eksporteres. I tillegg kan det velges å kun ta med varer endret etter en viss dato. NB: Priser vil ikke være tilgjengelige for Bruker uten pris. Det er mulig å eksportere pris fra alle leverandører som har pris på aktuelle varer, eller velge hvilken leverandør sin pris som skal eksporteres. Ved valg av pris fra én leverandør per vare, vil det i utgangspunktet brukes vareeiers pris hvis vareeier har pris på varen. Alternativt kan Foretrukket leverandører velges fra Leverandørknytning. Mer informasjon om dette finnes i kapittel 6.3 Foretrukne leverandører. NB: Dette valget er ikke aktivt for Bruker uten pris. Gjeldene og fremtidig pris, vil eksportere prisen som er gjeldene når eksporten gjøres, i tillegg til eventuelle fremtidige priser som er lagt inn for varen. Alternativt kan det velges å bruke pris gjeldene pr en spesifikk dato. Det kan kun velges dato frem i tid. Når valgene er gjort, velg Start, og eksportfilen vil genereres og sendes til den e-post adressen som er registrert på din brukerprofil. En vare kan ha flere alternative leverandører registrert i NOBB. Dette er beskrevet i kapittel 4.10 Alternativ leverandør. Ved eksport av vareinformasjon er det mulig å velge alle priser eller pris fra én leverandør pr vare. Hvilke leverandører man vil bruke for de ulike varene, velges her. For å opprette en knytning mellom vareeier og foretrukket leverandør velg Ny, skriv navn i tekstfeltet, og trykk OK. Her kan det lønne seg å oppgi et navn som sier noe om hvilke varer dette gjelder. Handler dere med to ulike trelastleverandører anbefaler vi at det lages to lister (en pr leverandør) med knytninger. Dette fordi trelast har et standardsortiment hvor mange vareeiere gir pris på samme varer. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 25

26 For å legge inn knytninger, velg Alle vareeiere og finn aktuell leverandør i listen. Ved å trykk i listen og begynne å skrive navnet på vareeieren, vil riktig vareeier vises. Når vareeier er funnet i listen, markeres alternativ leverandør i listen til høyre og velg lagre. NB! Husk å lagre for hver gang. Et eksempel: Vi skal velge Farveglede Distribusjon AS som leverandør på varer fra 3M Norge AS og Jotun. Først finner vi 3M Norge AS i vareeierlisten, og markerer Farveglede Distribusjon AS i listen under Alternative leverandører, før vi lagrer. Når den er lagret, finner vi Jotun i vareeierlisten og gjøre det samme med den. For å se knytningene som er gjort, velg aktuell knytning i listen for Vis knytning, og velg så Vareeiere med knytning. Alle knytninger som er laget for Maling vises under Vareeiere. Side 26 Dato NOBB.no brukerveiledning

27 For å lage en komplett leverandørknytning, må en vite hvilke vareeieres varer en leverandør har priser for. For å finne alle vareeiere knyttet til en prisgiver velg rapport. Du vil da få opp en side hvor du kan velge en leverandør og trykke på pluss (+) for å få en listen med alle vareeiere denne leverandøren har priser for. Vareeiere ACO Nordic er prisgiver på varer fra Bece Stål og Skeisvoll & Co. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 27

28 Det er nå mulig å eksportere dokumentasjon basert på sortiment og dokumenttyper. Dette er realisert med Web service teknologi og kan benyttes fra til eksport av dokumentasjon for varer i sortiment eller deres ERP systemer kan integreres mot samme Web service, for å tilby denne funksjonaliteten. Ved å markere et sortiment og så velge eksport dokumentasjon kommer det opp et valg om hvilke typer dokumentasjon som skal eksporteres. Standard åpnes med alle typer, fjern haken på Alle og hak av de dokumenttypene som skal eksporteres, eller eksporter alle. Trykk på start-knappen Det blir sendt en e-post til brukerens postkasse når filen er pakket og klar til nedlasting. Side 28 Dato NOBB.no brukerveiledning

29 E-posten viser en link til et område hvor dokumentasjonen er komprimert i en fil. Trykk på linken og last ned dokumentasjonen. Linken vil være gyldig i 48 timer før den slettes. Det blir nå mulig å eksportere en enkelt vare direkte fra varebildet i NOBB til integ.dat eller XML-formatet Dette formatet må ikke benyttes til import for eget ERP-system. Formatet er opprettet for å forenkle eksport av NOBB-vareinformasjon til en Excel-fil. Excel filen inneholder følgende felter: NOBB nr Unikt artikkelnummer pr artikkel Vareeier Vareeieres firmanavn Vareeiers varenr Vareeiers varenummer Produsentens varenr Vareeiers eller alternativ leverandørs varenummer NRF-nr Spesialnr for VA-/VVS-bransjen. Varens NRF nr (Norske Rørgrossisters Forening) Varetekst 1 Beskrivelse av artikkelen, maks 35 tegn (unik pr vareeier) Varetekst 2 Utdypende beskrivelse av artikkelen, maks35 tegn Lang varetekst Beskrivelse av artikkelen uten forkortelser, maks 100tegn NOBB.no brukerveiledning Dato Side 29

30 Merkenavn Varegruppenr Varegruppe Prisenhet NOBB modulnr Modultekst 1 Utgår dato Pak #1 enhet Pak #1 GTIN Pak #2 enhet Pak #2 GTIN Pak #3 enhet Pak #3 GTIN Artikkelens merkenavn (brand) NOBBs varegruppenr., syv siffer, for modul og varer NOBB varegruppetekst, beskrivelse av varegruppen, for modul og varer Den enheten varens pris er oppgitt i Unikt NOBB-nummer for modulen Beskrivelse av modulen, maks 35 tegn Den dato varen utgår fra NOBB Pakningens enhet Pakningens GTIN-nr (8, 12 eller 13 siffer, tidligere EAN-nr) Pakningens enhet Pakningens GTIN-nr (8, 12, 13 eller 14 siffer, tidligere EAN-nr) Pakningens enhet Pakningens GTIN-nr (8, 12, 13 eller 14 siffer, tidligere EAN-nr) NOBB for brukere Dette formatet brukes til å hente informasjon om varer og priser fra NOBB for import til et ERP-system. Filen brukes vanligvis til førstegangs etablering av vareinformasjon og senere til å hente ut oppdateringer fra systemet. Det vil finnes 1 varerecord pr. vare. Hvert produkt kan ha 1 eller flere paknings- og prisrecorder. Deltakernummer på prisrecorden kan være ulike, avhengig av hvordan man utfører selve rutinen i NOBB. Generelt kan en vare ha mer enn 1 pris. F.eks. trelastprodukter, hvor et produkt har ett NOBB-nr, men priser fra ulike trelastprodusenter (prisgivere). I rutinen for overføring må brukeren i de fleste tilfeller ta stilling til hvilken leverandør som han ønsker å hente pris i fra. Dette medfører at i de fleste tilfeller vil det bare være 1 pris og forholde seg til. I NOBB vil prisen alltid være relatert til vareenheten. Dvs. at pris som er tatt med på integrasjonsformatet bestandig er den som vareeieren har definert som sin vareenhet. Vareeierne har mulighet til å legge inn alternative forpakninger i systemet. Denne recorden (pakninsrecorden) vil da inneholde en omregningsfaktor i forhold til prisen og vareinnholdet på pakningen. Feltet omregningsfaktor kan da benyttes til å beregne pris på alternative enheter. F.eks.: Vareenheten er M2, men vareeieren har lagt inn en forpakning som heter PLATE hvor omregningsfaktoren er definert. Denne kan da benyttes til å beregne PLATE-pris. Felt 6, 7 og 8 på prisrecorden eksisterer bare der hvor brukeren benytter tilleggsprogrammet NOBB-Kontrakt. Integrasjonsformatet krever at brukers dataleverandør har foretatt de nødvendige tilpasninger i det aktuelle Ordre/Faktura system som er nødvendig for at informasjonen fra NOBB kan leses inn. Det må også forefinnes rutiner for omgjøring av NOBB-prisindeksen til en reell kostpris. Dette medfører at det enkelte datasystem må ha muligheten for å håndtere avtalebetingelser, samt en del variabler som skal brukes som påslag/avslag (f.eks. frakter etc.). Filen eksporteres fra NOBB t lt komma separert ascii tekst format. Start/Slutt angivelser er inkludert. Lengde er feltets lengde. Feltene er adskilt med komma (,) og alfanumeriske felter er omgitt med anførselstegn ("). Numeriske felter fylles ut med forløpsnuller såfremt verdien ikke fyller hele feltet. Alfa felter venstrejusteres konsekvent. Rader i formatet legges ut i henhold til recordtype definisjonen. Eksempel: 1,2,3,2,2,1,2,3,1,2,3,1,2,3,2,2 Filen produseres i fra Sortimentsdatabasen(e) i NOBB. Felt Beskrivelse Start Slutt Ant./Type Kommentar Varerecord 01 Recordtype 1 1 1N 1=Varerecord 02 Nobb nummer N Nobb's artikkelnummer 03 Modul nummer N Nobbs modulnummer 04 Varegruppenr N Nobb's varegruppestruktur Side 30 Dato NOBB.no brukerveiledning

31 05 Varetekst A Varetekstlinje 1 06 Varetekst A Varetekstlinje 2 07 Modultekst A Intern modultekst 1 08 Modultekst A Intern modultekst 2 09 GTIN nummer N Varens GTIN-13, UPC kode eller annen GTIN kode. Hvis feltet ikke 10 Produsent varenr A minst inneholder 13 siffer fylles det ut med foranløpende nuller Produsentens varenummer Venstrejustert 11 Leveran.varenr A Leverandørs varenummer Venstrejustert 12 Lev.deltagernr N Leverandørs delt.nr. i NOBB 13 Prod.delt.nr N Produsentens delt.nr. i NOBB 14 Aktiv dato D Vareinfo gyldig fra dato ÅÅÅÅMMDD 15 Utgår dato D Vareinfo varens utgår dato ÅÅÅÅMMDD Pakningsrecord 01 Recordtype 1 1 1N 2=Pakningsrecord 02 Pakningskode 4 6 3A 000,001,002...(000=vareenhet) 03 Enhetsbetegnelse A "PAK","PAL",M2 ", etc... Venstrejustert 04 Omregningsfaktor N 7:4 implisitt desimal (Antall vareenheter) 05 Bredde N Angitt i mm 06 Lengde N Angitt i mm 07 Høyde N Angitt i mm 08 Vekt N Angitt i gram 09 Volum N 8:5 implisitt desimal 10 Antall N 8:2 implisitt desimal (Antall vareenheter) 11 GTIN-nr N Pakningens GTIN-13, UPC kode eller annen GTIN kode. Hvis feltet ikke inneholder 13 siffer fylles det ut med foranløpende nuller 12 Omregningsfaktor N 10:4 implisitt desimal Samme feltet som felt nr. 04 med 10 posisjoner 13 DUN-nr N DUN-14 0=Ikke Bestillbar 14 Bestillbar N 1=Bestillbar 15 Sammensatt Sammensatt av pakningskode 16 Antall i pakning N A Antall i foregående pakning Prisrecord 01 Recordtype 1 1 1N 3=Prisrecord 9:2 implisitt desimal NOBB-prisindeks hvis valgt ved kjøring. 02 Pris N 1 Annen pris hvis valgt ved kjøring. Prisen er alltid i relasjon med pakningskode 000. (Minste enhet). 03 Pris dato f.o.m D Gyldig fra og med ÅÅÅÅMMDD 04 Deltager.nr N Pris kommer fra deltagernr. Deltagernummer i NOBB 05 Deltagers varenr A 0 Prisgivers varenummer. Venstrejustert. Hvis enhetsbetegnelsen = NOBB er dette vareeiers eget varenr. Hvis enhetsbetegnelsen er noe annet, er dette prisgivers varenr. 06 Innkjøpspris N 9:2 implisitt desimal NOBB_KONTRAKT 07 Kostpris N 9:2 implisitt desimal NOBB_KONTRAKT 08 Veil.pris N 9:2 implisitt desimal NOBB_KONTRAKT 09 Pris dato t.o.m D Gyldig til og med ÅÅÅÅMMDD 10 Valutakode A NOBBs valutakode (NOK for norske kroner osv) 12 PGs varenr A Prisgivers varenr på vare 11 PGs GTIN-nr N Prisgivers GTIN-nr på vare Tilleggsrecord 01 Recordtype 1 1 1N 4=Tilleggsrecord 02 Anb. lagrings enhet 4 6 3A "PAK","PAL",M2 ", etc... Tillegg for Kjede info Venstrejustert 03 Omregningsfaktor N 7:4 implisitt desimal, (fra NOBB til lagringsenhet.) Tillegg for kjedeinfo Recordtype 4 (Tilleggsrecord) er avsatt til bruk for kjeder og grossister. Denne rekorden inneholder ikke data fra NOBB og kan brukes av kjeder og andre aktører til å sende tilleggsinformasjon. NOBB.no brukerveiledning Dato Side 31

32 Eksport til XML deles i tre ulike filer; vare-, modul-, og prisinformasjon. Filene er delt inn i start- og slutt tagger for hvert element, og filene er bygget opp hierarkisk. F eks har hver vare en start <n11:vare> og slutt </n11:vare>. Mellom disse er all vareinformasjon om denne varen. Et lite utdrag fra varefilen kan se ut som følger: <n11:vareliste> <n11:vare> <n23:status> <n9:created> t10:51:59.01</n9:created> <n9:updated> t11:30:17.627</n9:updated> </n23:status> <n23:nobbnr> </n23:nobbnr> <n23:nobbmodulnr> </n23:nobbmodulnr> <n23:varetekst> <n23:tekst>fugem MULTIFUG 1,5KG HVIT HEYDI</n23:Tekst> <n23:type>varetekst1</n23:type> </n23:varetekst> Ønsker dere nærmere beskrivelse av XML-formatet, send e-post til Det blir nå mulig å hente en dekningsrapport på hvilke varer og hvor mange som har bilder og /eller dokumentasjon. Dette gjøres ved å gå til Min side, velge et sortiment og trykke på Excel-ikonet Rapporten åpnes (og kan lagres) i Excel. Følgende rapport vises i Excel: Side 32 Dato NOBB.no brukerveiledning

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer