TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013"

Transkript

1 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Klubbene i Troms Fotballkrets, Norges Fotballforbund, Troms Idrettskrets, kretsstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen, fagkomiteledere, kretsadministrasjonen INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 Tromsø, I henhold til lovens paragraf 2-1 innkalles det herved til Troms Fotballkrets ting Tidspunkt: Lørdag 22. og søndag 23. februar Hotell: Rica Grand Hotel Tromsø. Vedlagt dette brevet følger protokoll fra kretstinget Program Det foreløpige programmet for kretstinget ser slik ut: Lørdag 22. februar: Innsjekking og registrering Åpning av kretstinget og tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger Kaffepause Tingforhandlinger 2000 Tingmiddag på Alfheim Stadion 2200 Fotballkveld på Alfheim Stadion Søndag 23. februar: Frokost Tingforhandlinger Saker og tema på kretstinget Saker og tema som planlegges tatt opp på kretstinget: - Jentefotball - Kvalitetsklubb 1

2 - Spillformer i ungdomsfotballen - Anleggsutvikling/kunstgressanlegg - Representasjon Det vises til lovens kapittel 7: 7-3 Representasjon på kretstinget - stemmerett {5} (1) På kretstinget har representanter fra klubbene tale-, forslags- og stemmerett. Representantene må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned. (2) Kretstinget fastsetter bestemmelser for hvor mange representanter klubbene kan ha. Hvis en klubb skal ha mer enn én representant, må begge kjønn være representert. Representasjonen skal baseres på antall lag som fullførte sist avsluttede sesong. En klubb skal alltid kunne ha én representant på kretstinget. (3) For å være representert på kretstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor kretsen. Begrensningene i 9-2 (2) gjelder i tillegg til representasjonsreglene i dette kapittel. 7-4 Representasjon på kretstinget - tale- og forslagsrett (1) Kretsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker. (2) Medlemmer av kretsens komiteer og utvalg har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (3) De av forbundets ansatte som arbeider for kretsen og de ansatte i klubbene i kretsen kan hver velge en av sine ansatte som representant med forslags- og talerett. Kretsens daglige leder kan ikke velges som representant for de ansatte. (4) Kretsens lokale avdelinger av de sammenslutninger som er godkjent av forbundsstyret, jf. 4-3 bokstav h, kan hver stille med én representant med talerett. (5) Kretsens daglige leder har talerett på kretstinget. (6) Forbundsstyret kan møte med én representant med talerett. (7) Revisor har talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Følgende representasjonsskala ble vedtatt på kretstinget i 2004: Klubber som ikke har hatt lag med i seriespill: 1 representant Klubber som har hatt 1-5 lag med i seriespill: 2 representanter Klubber som har hatt mer enn 5 lag med i seriespill: 3 representanter 2

3 Lag som har trukket seg fra serien eller er blitt diskvalifisert, teller ikke med i denne sammenhengen. For at en klubb skal være representasjons- og stemmeberettiget på kretstinget, må gjeld til fotballkretsen pr være betalt, eller at det foreligger godkjent avtale om nedbetaling av gjeld. Klubbene må følge Norges Idrettsforbunds bestemmelse vedrørende balanse mellom kjønnene i sin representasjon. Klubber med 2 eller 3 representanter, må delta med representanter fra begge kjønn. Eventuell søknad om dispensasjon på sendes Troms Idrettskrets. Fullmaktsskjema Fullmaktsskjema følger vedlagt. Skjemaet må sendes til Troms Fotballkrets i undertegnet stand innen Innsending av fullmaktsskjema er å betrakte som påmelding til kretstinget. Dersom det blir endringer i klubbens representasjon etter at fullmaktsskjemaet er sendt inn, må korrigert skjema medbringes til tinget og leveres før møtets start. Fullmaktsskjemaet må ha to underskrifter. Kretstingets oppgaver Det vises til Lovens kapittel Kretstingets oppgaver (1) Kretstinget skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigent og sekretær f) Valg av to desisorer til sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll. g) Kretsstyrets beretning for tingperioden. h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. i) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. j) Forslag om endringer av kretsens reglementer k) Andre innkomne forslag l) Forslag til kontingenter og avgifter m) Forslag til budsjett. n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til idrettskretsens ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper og fastsette revisors honorar. (2) Forslag etter første ledd bokstavene i til o kan fremmes av kretsstyret, klubber og kretsens 3

4 komiteer. Forslag som ønskes behandlet må være innsendt med motivering senest fire uker før kretstinget. Andre forslag enn dem nevnt i bokstav j kan behandles selv om fristen i annen setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det. Om forslag skal behandles til tross for at fristen ikke er overholdt, avgjøres under vedtakelsen av sakslisten, jf. (1) bokstav d. (3) Under en sak som behandles, kan andre forslag enn dem som er sendt inn på forhånd tas til behandling uavhengig av tidsfristen i (2) annen setning. Slike forslag må gjelde samme sak. Forslagsfrist Forslag som ønskes behandlet på kretstinget, må være sendt Troms Fotballkrets senest 4 uker før kretstinget. Det vil si at brev med forslag må være poststemplet senest lørdag Alternativt kan forslag sendes som e-post innen samme tidsfrist. Forslag kan sendes av kretsstyret, komiteene og klubbene. Hederstegn Under finner dere statuttene for Troms Fotballkrets Hederstegn. Fristen for å fremme forslag på kandidater er lik fristen for øvrige forslag ( ). Tidligere hederstegn er tildelt følgende: Administrativ innsats og tjenester: 1981 Kåre Lydersen 1982 Wiggo Fjellberg 1983 Arne Høeg 1984 Arne Jensen 1985 Hjalmar Bakke 1987 Bjarne Hanssen 1988 Hugo Anthonsen 1989 Sigurd Engen 1992 Tore Markussen 1993 Erling Karlsen jr Kjell Berg, Asbjørn Berg og Asbjørn Berntzen 1995 Svein Mikalsen 1998 Henry Larsen 2000 Arild Braathen 2001 Kjell B. Lorentsen 2002 Ingvald Berntsen 2003 Kjell Hansen 2004 Gunvald Kristiansen 2005 William Engseth 2006 Nils Nerheim, Magne Fredriksen og Bjørnar Pettersen 4

5 2007 Jan Erik Hansen 2008 Frantz Jensen 2009 Dag Vassbotn, Gunnar Wilhelmsen, Tor Inge Holm og Steinar Johansen 2010 Unni Steinlund og Olaf B. Styrvold 2011 Johnny Hansen og Sverre Lennart Isaksen 2012 Torleif Josefsen Idrettslige prestasjoner: 1981 Tor Pedersen 1984 Kjetil Olsen 1985 Nina Augustinussen 1986 Per Høgmo 1987 Bjørn Johansen 1988 Ingjerd Holm 1989 Lars Espejord 1992 Liv-Hege Johansen 1993 Trude Alvestad 1994 Sigurd Rushfeldt og Odd-Erik Bergås 1995 Roger Nilsen 1996 Tromsø IL 1997 Steinar Nilsen 1998 Rune Lange 2000 Morten Kræmer 2002 Vibekè Larsen, Hege Lanes Steinlund og Øyvind Alapnes 2004 Morten Gamst Pedersen 2005 Ole Martin Årst 2006 Thomas Heide 2007 Stig Are Sørensen 2008 Anneli Giske 2009 Tom Høgli 2010 Ruben Yttergård Jenssen 2011 Hans-Åge Yndestad 2112 Ingrid Mellem Mortensen STATUTTER FOR TROMS FOTBALLKRETS HEDERSTEGN Vedtatt på kretstinget på Skjervøy 7/ Endringer vedtatt på kretstinget på Oteren og i Tromsø Troms Fotballkrets hederstegn er høyeste utmerkelse som gis av kretsen for idrettslig prestasjon og administrativ innsats og tjenester. PARAGRAF 1 Hederstegnet er utformet som medalje med diameter 35 mm og med motiv: Fotball i midtfeltet med tekst «Troms Fotballkrets» rundt. Kretsens farger grønt og hvit i båndet med overstykke. Teksten «Hederspris» på overstykket. Leveres med etui og kretsens diplom. 5

6 PARAGRAF 2 Hederstegnet preges i 2 valører. 1. For idrettslige prestasjoner - forsølvet med fotball i hvit og sort. Denne utmerkelsen utdeles til enkeltpersoner eller klubber som i løpet av sesongen har utmerket seg ved en eller flere idrettsprestasjoner på høyt nivå. Det deles ut 1-ett hederstegn årlig, men kretsstyret kan i spesielle tilfeller fravike bestemmelsen. 2. For administrativ innsats og tjenester - forgylt med fotball hvit og sort. Denne utmerkelsen utdeles til personer som over lengre tidsrom har ytet stor innsats på kretseller klubbplan innen kretsgrensene. Det kan utdeles 1-ett hederstegn årlig, men kretsstyret kan i spesielle tilfeller fravike bestemmelsen. Kretsens fungerende styremedlemmer kan ikke tildeles kretsens hederstegn for administrativ innsats og tjeneste. Fungerende klubbtillitsmenn/kvinner kan tildeles hederstegn. PARAGRAF 3 Kretsstyret tildeler hederstegnene etter forslag fra klubbene eller på grunnlag av forslag som kretsstyret selv fremmer. Forslagsfristen er lik forslagsfristen til kretstinget. Likeså kan enkeltpersoner sende forslag til sitt lag som videresender dette til kretsstyret med påtegning. Alle forslag skal/må være begrunnet. Alle forslag skal behandles konfidensielt. PARAGRAF 4 Utdelingen skjer på kretstinget av kretsens leder. Diplom for hederstegn skal underskrives av kretsstyret. PARAGRAF 5 Disse statuttene kan endres av kretstinget med 2/3 flertall. Troms Fotballkrets hederstegn er høyeste utmerkelse som gis av kretsen for idrettslig prestasjon og administrativ innsats og tjenester. Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap sendes klubbene elektronisk 14 dager før tinget. Innkvartering og bespisning Bestilling av hotellrom og måltider på Rica Grand Hotel Tromsø skal skje til innen Dette gjelder både for delegater, observatører, gjester og andre. Prisene for hotellrom og måltider er følgende: Enkeltrom med frokost fra fredag til lørdag kr. 870 Dobbeltrom med frokost fredag til lørdag kr 550 per person 6

7 Enkeltrom med helpensjon lørdag til søndag kr Dobbeltrom med helpensjon lørdag til søndag kr per person Helpensjon inkluderer i tillegg til overnattingen: Lunsjbuffet lørdag Enkelservering søndag Aperitiff før middag lørdag Festmiddag lørdag og 1 enhet drikke inkludert Kaffe/te og frukt på møterommet lørdag Dagpakke for ikke boende med alle måltider kr per person Dagpakken inkluderer: Lunsjbuffet lørdag Aperitiff før middag lørdag Festmiddag lørdag og 1 enhet drikke inkludert Enkel servering søndag Kaffe/te og frukt på møterommet lørdag Møtepakke ikke boende, kun møte og lunsj De som bare deltar på festmiddagen kr. 435 per person kr. 570 per person Det er viktig å delta på kretstinget Det er viktig at alle klubbene møter på kretstinget. Derfor må dere sette av helgen februar 2014 til dette formålet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om kretstinget. Med vennlig hilsen TROMS FOTBALLKRETS Jo Are Vik 7

8 TROMS FOTBALLKRETS KRETSTINGET FULLMAKT Klubb: Klubben gir følgende personer fullmakt til på våre vegne å møte på Troms Fotballkrets` kretsting og avgi stemme Klubbene må følge Norges Idrettsforbunds bestemmelse vedrørende balanse mellom kjønnene i sin representasjon. Klubber med 2 eller 3 representanter, må delta med representanter fra begge kjønn. Eventuell søknad om dispensasjon på sendes Troms Idrettskrets. Sted Dato Leder Styremedlem Skjemaet skal ha to underskrifter. Skjemaet sendes Troms Fotballkrets innen Det kan gjøres endringer i fullmakten helt fram til tingets åpning. Vi minner om at for at en klubb skal være representasjons- eller stemmeberettiget på kretstinget, må gjeld til fotballkretsen pr være betalt, eller at det foreligger godkjent avtale om nedbetaling av gjeld. 8

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer