1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I HENDELSER OG NYHETER I RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL...11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 1999...3 2 HENDELSER OG NYHETER I 1999...7 3 RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL...11"

Transkript

1

2 2 1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I Spor etter brennbar væske på golvbelegg Brannsikkerhet i tunneler Brannprøving i forbindelse med veitunnel-prosjekt i Egypt Lokal punktbeskyttelse med vanntåke HENDELSER OG NYHETER I Single Burning Item Norsk brannvernforening og NBL Kunnskapsoverføring Nyansatte Ansatte som forlot oss i RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL DELTAKELSE I KOMITÉER ØKONOMI LISTE OVER AKTIVE PROSJEKTER I ANSATTE VED NBL RAPPORTER OG VIDEO Liste over åpne rapporter fullført i Videokassetter for salg... 21

3 3 1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I Spor etter brennbar væske på golvbelegg SINTEF NBL får ofte henvendelser om assistanse ved brannetterforskning. Henvendelsene kommer fra advokater som er engasjert av personer som er mistenkt for brannpåsettelse, forsikringsselskaper eller politiet rundt omkring i landet. I slike saker er det ofte mistanke om at brennbar væske har vært benyttet. Dette pga. spesielle spor på golvbelegget. Slike henvendelser har avslørt mange mistolkninger av spor etter brennbar væske. Det har vist seg at spor etter brann i faste materialer på golvbelegg eller termisk stråling fra brannkilden, ofte er blitt mistolket som spor etter brennbar væske. Et prosjekt som ble utført i laboratoriet ved NBL, hadde som målsetting å finne ut hvilke spor de mest benyttede brennbare væskene (dvs. bensin, diesel, terpentin, etanol) lager på forskjellige golvbelegg (dvs. vinyl, tre, filttepper, vanlige tepper). Prosjektet skulle også bestemme mulighetene for å finne spor fra brennbar væske ved hjelp av gass-kromatografi (GC), avhengig av brannintensitet, brannens varighet, påført vannmengde under slokking og tiden fra brannen var slokket til prøvetaking for GCanalyse i laboratorium. Prosjektet har avslørt karakteristiske spor etter brennbar væske, sammenlignet med spor etter brennbare gjenstander og termisk stråling fra brannkilden. Prosjektet har gitt brannetterforskere verdifull kunnskap når det gjelder tolkning av spor etter branner generelt. Videre har prosjektet vist at muligheten for å finne og identifisere brennbar væske ved hjelp av GC-analyse er overraskende stor, til tross for full overtenning av golvbelegget og store mengder vann tilført under slokking. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom NBL, Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) i Oslo og Trondheim Politikammer. Prosjektet var hatt finansiell støtte fra de norske forsikringsselskapene Gjensidige Forsikring AS, Storebrand Forsikring AS, Vesta Forsikring AS and Vår Bank og Forsikring AS, i tillegg til en ikke ubetydelig egenfinansiering fra samarbeidspartene nevnt overfor.

4 4 1.2 Brannsikkerhet i tunneler Prosjektforslaget på Rational and Optimised Tunnel fire and explosion Safety -ROTUS (rasjonell og optimalisert tunellbrann- og eksplosjonssikkerhet) er sendt til evaluering innen programmet "Promoting Competitive and Sustainable Growth" under EUs 5. rammeprogram. Programmet ROTUS er bygd opp omkring de to Runehamar-tunnelene ikke langt fra Åndalsnes, som er tilgjengelige for fullskala testing av brann og eksplosjoner. Hensiktsmessige brann- og eksplosjonsscenario vil bli bestemt, basert på et begrenset antall fullskala tester, supplert med modellskala tester og numeriske simuleringer. Nye slokkesystemer vil bli evaluert og designkriterier vil bli etablert. Den gjensidige påvirkningen mellom slokkesystemer og eksplosjonsfare og brannutvikling vil bli evaluert. Effekt av passive beskyttelsessystemer under varierende betingelser bestemt av utvalget til senarier, vil også bli evaluert.. Utsikt mot Åndalsnes der Runehamar-tunnelene går gjennon fjellet til høyre på bildet Det aktuelle prosjektforslaget adresserer en liten del av det totale "kunnskapsbehovet" som mangler for å kunne utvikle pålitelige og omfattende retningslinjer for sikkerhet i tunneler. Det tar for seg mindre sannsynlige, men potensielt farlige, branner med høy intensitet og eksplosjoner. Andre svært viktige tema er overlatt til andre prosjektforslag innen 5. rammeprogram, i den hensikt å oppnå sterk fokus på dette forslaget. SINTEF er tungt inne i dette forslaget sammen med andre europeiske institusjoner der TNO i Holland og SP i Sverige også er sterkt involvert.

5 5 1.3 Brannprøving i forbindelse med veitunnel-prosjekt i Egypt. NBL har utført brannprøving av et brannbeskyttelsesmateriale for bruk i tunneller i forbindelse med El Azhar Road Tunnel Project (ELART) i Egypt. ELART er et prosjektsamarbeid med blant andre franske og italienske deltagere som samarbeider om å bygge to veitunneler under et svært tettbygd område i Kairo, som også omfatter moskéer. Tunnelene er innvendig dekket med betong som igjen er beskyttet med Firemaster FireBarrier 135, et sementbasert produktet. NBL ble valgt til å utføre de nødvendige brannprøvingene i konkurranse med andre europeiske brannlaboratorier. I oktober 1999 mottok NBL 4 betongklosser, hver på omkring 1600 kg, sendt med fly fra Egypt. Påføring av brannbeskyttelsesmaterialet ble utført av representanter fra kunden i NBL sine lokaler. Deretter ble prøvestykkene plassert i et tørkekammer, bygget for anledningen. Etter at prøvestykkene var tørket ned til ønsket fuktighetnivå, ble prøvingene utført i løpet av en 2-ukersperiode i månedskiftet januar-februar Prøvingen ble kjørt i NBLs pilotovn som har en 1000 x 1000 mm eksponeringsflate. For å beskytte ovnen for de ekstreme temperaturene, ble det festet keramisk fiber på innsiden. Pilotovnen ble også oppgradert med nytt avtrekkssystem og nye rør for propantilførsel. Brannprøvingene ble utført i henhold til Rijkswaterstaat (RWS) kurven, som er ment å simulere maksimum eksponering forårsaket av en tunnelbrann. RWS-kurven er svært konservativ og innebærer en ekstrem temperatureksponering sammenlignet med andre brukte eksponeringskurver. Dette er vist i figuren nedenfor: 1200º etter 10 minutter, 1300º etter 30 minutter og 1350º som maksimumtemperatur for kurven, oppnådd etter 60 minutters prøvingsvarighet. Total varighet av prøvingen er 2 timer, og temperaturen er da tilbake på 1200ºC. Totalt 4 prøvinger ble utført i henhold til RWS-kurven, alle med vellykket resultat, både for kunden og for NBL. RW S, ISO and HC heating curves Temperature [ C] RW S-curve 3 min C 5 min C 10 min C 30 min C 60 min C 90 min C 120 min C RWS IS O HC T im e [m in ]

6 6 1.4 Lokal punktbeskyttelse med vanntåke Ved sesjon nr. 71, holdt mai 1999, vedtok IMOs Marine Safety Committee et forslag til standard for godkjenning av faste vannbaserte slokkesystemer for bruk til lokal punktbeskyttelse i maskinrom av kategori A (IMO MSC/Circ. 913). På samme møte ble det vedtatt en implementeringsperiode på tre år, gjeldende for både eksisterende og nye skip. Kort oppsummert gir prøvingsmetoden en verifisering av designkriterier for vertikale og horisontale dysenettverk. I dette er innbefattet verifisering av største avstand mellom dyser, minste og største vertikale avstand til brannkilden, minimum påføringsrate, samt største og minste driftstrykk for systemet. I henhold til standarden gjennomføres slokketestene med et rutenett på enten 2x2 eller 3x3 dyser rettet vertikalt nedover mot en horisontal dieselspraybrann. Spraybranner på 1 MW eller 6 MW brukes i testene med forskjellige posisjoner under slokkedysene. For godkjenning kreves at alle branner angitt i testmetoden slokkes innen 5 minutter etter aktivering av slokkesystemet uten reantennelse etter slokking. Etter IMOs godkjenning av metoden fikk SINTEF-NBL i 1999 flere henvendelser fra produsenter av slokkesystemer som ønsket å teste i henhold til standarden. Første testserie ble kjørt i september 1999 og flere tilsvarende serier er planlagt i første halvdel av 2000.

7 7 2 HENDELSER OG NYHETER I Single Burning Item Prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning vil i framtiden bli utført etter et helt nytt konsept. Det er innført 7 hovedklasser, kalt Euroklasser. Disse er A1, A2, B, C, D, E og F. Klassene A1 og A2 representerer ulik grad av begrenset brennbarhet, mens B-E representerer produkter med ulik grad av brennbarhet. Det er ingen krav til produkter i klasse F. Single Burning Item (SBI) er en sentral prøvingsmetode for klassifisering av materialer til vegg- og takkledning i henhold til det nye EUROKLASSE-systemet, og er en test i mellomskala størrelse. To prøvestykker monteres i et hjørne der de blir eksponert for en gass-flamme (se figuren nedenfor). Eksponeringen fra gassflammen utgjør 30 kw og varighet av testen er 20 minutter. Varmeavgivelsen og røykutviklingen fra prøvematerialet blir målt. Andre egenskaper, slik som forekomst av brennende dråper/partikler og flammespredning blir observert. I 1999 mottok NBL strategiske midler på kr fra SINTEF Bygg og miljøteknikk for å investere i SBIapparatur. Midlene ble brukt til anskaffelse av SBI-apparat fra firmaet Fire Testing Technology Ltd. i England. Installasjon av SBIapparatet innbefatter bygging av test- og observasjonsrom, framføring av propantilførsel, montering av avtrekkshette og kanaler, samt tilknytning til avgasssystem. Dette arbeidet vil starte tidlig i april 2000 under tilsyn av leverandøren av SBI-apparaturen. Etter en periode med forberedelser, vil apparaturen bli godkjent i løpet av juni, og hvis alt går etter planen, vil NBL kunne tilby brannprøving i ny SBI høsten Ved å anskaffe SBI-apparaturen i tillegg til den allerede eksisterende prøvingsutrustningen i laboratoriet, vil NBL fra høsten 2000 av, være i stand til å tilby alle branntestene som kreves for å tilfredsstille EUROKLASSE-systemet for vegg- og takkledninger.

8 8 2.2 Norsk brannvernforening og NBL Våren 1999 ble det diskutert om Norsk brannvernforening (NBF) og Norges branntekniske laboratorium (NBL) kunne ha fordeler av en sammenslåing. Styret i NBF og ledelsen i SINTEF og NBL syntes ideen var interessant og besluttet derfor å få gjort en utredning om muligheter for og fordeler og ulemper ved en evt. sammenslåing. Konsulentfirmaet UtviklingsPartner fikk i oppgave å vurdere følgende elementer: Faglige konsekvenser for de aktiviteter de to organisasjonene i dag representerer Konsekvenser for det branntekniske miljøet Økonomiske konsekvenser Konsekvenser for det tjenestetilbudet organisasjonene totalt sett representerer Organisasjonsform, eierstruktur og vedtekter Organisering av de sammenslåtte organisasjonene med utgangspunkt i dagens lokalisering Konsekvenser for de ansatte i dagens organisasjoner UtviklingsPartner hadde samtaler med ledergruppene og grupper av ansatte i begge organisasjonene, i tillegg til dokumentstudier. I tillegg ble det også intervjuet viktige eksterne interessenter som ble bedt om å komme med synspunkter. Utredningen konkluderte med at fordelene med en sammenslåing ikke var så klare at kunne anbefales. De to organisasjonene oppfordres imidlertid til å bygge opp et tettere samarbeid, i første omgang innenfor informasjonsvirksomheten.

9 9 2.3 Kunnskapsoverføring. Spredning av informasjon til offentlig og privat sektor er en av målsettingene til NBL. Det er et ønske å øke fokus på dette. Tradisjonelt har ansatte ved NBL gitt forelesninger på kurs arrangert av Norske Sivilingeniørers Forening (NIF), Norsk Brannvern Forening og andre organisasjoner. I tillegg vektlegger NBL å arrangere infodager/temadager på egen hånd, eller i samarbeid med andre. Brannprøving og klassifisering av byggevarer etter nytt europeisk system. Etter initiativ fra Nordtest arrangerte Norges branntekniske laboratorium en temadag i Oslo den 19. oktober Tilsvarende temadager hadde også blitt arrangert i Danmark og Sverige tidligere på året med henholdsvis 180 og 120 deltakere. Målsettingen med konferansen var å presentere de nye Europeiske Standardene for testing og klassifisering av bygningsprodukter. Presentasjonene ble gitt av Norges branntekniske laboratorium (NBL), Dansk Brandteknisk Institut (DBI) og Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Det ble fokusert både på Materialers branntekniske egenskaper og på Brannmotstand. Innenfor brannmotstand hadde CEN/TC 127 klar 8 europeiske standarder i august Disse standardene var klare for publisering i medlemslandene. Representanter fra Statens Bygningstekniske Etat (BE) informerte om hvordan det nye europeiske systemet vil påvirke de nasjonale byggeforskriftene. En representant fra Nemko Certification Service AS (NCS) snakket om klassifisering og produktkontroll. Tidspunkt for utgivelse av de nye standardene, tilbaketrekning av eksisterende nasjonale standarder og overgangsperioden med både nasjonale klasser og europeiske klasser ble belyst. Avslutningsvis snakket representanter fra norsk industri mer i detalj om hvordan det nye systemet vil påvirke forskjellige produkter, med fokus på et økende antall tester og høyere kostnader for å kunne etablere den nødvendige dokumentasjonen som kreves for klassifisering. Av et totalt antall deltakere på 105, var nesten 85 fra industrien, representert ved både produsenter og konsulenter. Diskusjonene som fulgte hvert foredrag avslørte stor interesse for temaet. De fleste spørsmålene hadde forbindelse med starttidspunkt for prøving og klassifisering i henhold til nye harmoniserte standarder, og overgangsperioden med begge systemene.

10 Nyansatte Forskningsteknikker Per Kristian Matzow kom til NBL fra SINTEF Elektronikk og kybernetikk, Optisk sensorteknologi og kommunikasjon i desember. Per Kristian deler tiden sin mellom branntester i store forsøkshall og kalibrering av instrumenter. Tidligere arbeidet Per Kristian med tynnfilm og optisk fiber, og har derfor erfaring med laboratoriearbeid. Men der stopper all likhet mellom hans gamle og nye arbeidsplass. Mens han før brukte kjeledress for å beskytte omgivelsene for partikler fra klær og hud, bruker han nå kjeledressen til å beskytte seg mot skitt, og mens han før flyttet prøvestykker med pinsett, bruker han nå gaffeltruck. 2.5 Ansatte som forlot oss i 1999 Forskningsteknikker Pål Claussen sa opp sin stilling ved NBL, for å begynne i ny jobb ved Energos (avfallsforbrenning). Pål hadde vært ansatt ved NBL i 19 år da han forlot oss i september. Han arbeidsområde var å forberede og kjøre branntester i ovnshallen. Da han forlot oss var han også bygningsansvarlig ved NBL.

11 11 3 RÅDET FOR FAGLIG VIRKSOMHET VED NBL SINTEF NBL har et fagråd som består av norske myndigheter, kontakter og brukere, 11 medlemmer i alt. I perioden til består Fagrådet av følgende medlemmer: Dir. Svein Tore Johannessen Overing. Øyvind Engdahl Underdirektør Harald André Ryen Professor Per Jostein Hovde Sjefsing. Wiran R. Bjørkmann Overing. Svein Erik Jacobsen Overing. Leif Roth Sjefsing. Per Endresen Avdelingsdirektør Helge Stamnes Sjefsing. Erik Odgaard Sjefsing. Odd Thomassen Norges Forsikringsforbund - NFF Norsk Brannvern Forening Sikkerhetsseksjonen, Kommunal- og regionaldepartementet Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU Statens bygningstekniske etat Det norske Veritas Sjøfartsdirektoratet Oljedirektoratet Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Norsk Hydro AS Statoil

12 12 4 DELTAKELSE I KOMITÉER Ansatte ved SINTEF NBL har også i 1999 deltatt i et stort antall nasjonale- og internasjonale komitéer innenfor branntekniske områder. IMO (International Maritime Organization) IMO Fire Test Procedure EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire testing) EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing). Plenary EGOLF TC-1, Reactions to fire EGOLF, TC-2, Resistance to fire EGOLF, TC-3, Development and Research EGOLF, TC-4, Technical Approval and European Certification CEN (Comité Europeen de Normalisation) CEN TC 70 Manual means of fire fighting equipment, WG5 Revision CEN TC 127 Fire Safety in buildings CEN TC 127 Ad-hoc group 24,Extended application-walls CEN TC 127 Fire Safety in Buildings, Ad-hoc 28, Extended application Seals CEN TC 127 Ad-hoc group 30, Extended application-doors CEN TC 127 Ad-hoc group 36, Room Corner test CEN TC 191 Fixed firefighting systems, WG5 Sprinkler and Water Spray Systems + CEN TC 191 Expert member of ad hoc group Water Mist Systems CIB (Conseil Internationale du Batiment) CIB W14 NORDTEST Nordtest Expert Group Fire NBR (Norges byggstandardiseringsråd) NBR Reference Group for CEN TC 70 NBR Reference Group for fire alarm systems CEN TC 72 NBR Committee for CEN TC 127, Fire Safety in buildings NBR Committee for CEN TC 127, Fire Safety in buildings NBR Reference Group for CEN TC 191 NBR Reference Group for CEN TC 295 "Residential solid fuel burning appliances" NBR Reference Group for CEN TC 166 Chimneys Deltager fra NBL Svein Baade Deltager fra NBL Kjell Schmidt Pedersen Kjell Schmidt Pedersen Kjell Schmidt Pedersen Kjell Schmidt Pedersen Kjell Schmidt Pedersen Deltager fra NBL Svein Baade Per Arne Hansen, Anne Steen Hansen Per Arne Hansen Svein Baade Mette Kristin Ulfsnes Anne Steen Hansen Ragnar Wighus Ragnar Wighus Deltager fra NBL Kristen Opstad Deltager fra NBL Kjell Schmidt Pedersen Deltager fra NBL Svein Baade Øyvin Brandt Per Arne Hansen Anne Steen Hansen Ragnar Wighus Asbjørn Østnor Asbjørn Østnor

13 13 Andre internasjonale institusjoner NBS (Nordiske Brannlaboratoriers samarbeidskomité) NFPA (National Fire Protection Association) Brandforsk: Referansgrupp för Släckmedelforskning Fire Work Group - et samarbeid mellom norsk og engelsk offshore-industri: oppdaterer Explosion and Fire Design Guidance Jet Fire Test Working Group (norsk-engelsk) Sector Group Fire of Notified Bodies for the CPD Advisory Group for notified Bodies Andre nasjonale grupper BES (Nordisk referansegruppe (EU)) Norsk Brannvern Forening: styremedlem Diverse komitéer som lager kurs for NIF (Norske Sivilingeniørers forening) Deltager fra NBL Kjell Schmidt Pedersen, Svein Baade Ragnar Wighus Ragnar Wighus Ragnar Wighus Kjell Nygård Svein Baade Svein Baade Deltager fra NBL Anne Steen Hansen Kjell Schmidt Pedersen, Svein Baade

14 14 5 ØKONOMI OMSETNING 1998 (NOK) OMSETNING 1999 (NOK) Brutto inntekt Eksterne prosjekter Strategiske midler Direkte prosjektkostnader Avregning personell og leiested Avregning intern tid i andre inst./avd Basisbidrag 0 0 Andre inntekter NETTO INNTEKT UTGIFTER 1998 (NOK) UTGIFTER 1999 (NOK) Lønn og sosiale kostnader Felleskostnader hovedledelse/stab Felleskostnader institutt Innkjøpte tjenester SINTEF Drift Andel bokostnader Eksterne leier og avgifter Materialer/komponenter/energi Ekstern assistanse Avregning intern tid fra andre inst./avd Kontor- og trykkekostnader Reise- og møtekostnader Anskaffelser Avskrivninger Andre kostnader NETTO KOSTNAD DRIFTSRESULTAT

15 15 6 LISTE OVER AKTIVE PROSJEKTER I 1999 Standardisert prøving av brannmotstand Standardisert prøving av materialers branntekniske egenskaper Jetbrannprøving Prøving av skorsteiner og ildsteder Gassanalyser Branntekniske vurderinger Godkjenning av røykvarslere Tilvirkningskontroll Produktdokumentasjon Informasjon og rådgivning til og på vegne av offentlige myndigheter. Harmonisering i Europa. Brannfaglig utvikling. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Evaluering av tiltak mot brann. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Brannetterforskningsoppdrag for forsikringsselskaper, politi, retten, advokater, industri. Sikkerhetsnivået mht brann ved preaksepterte løsninger. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Statens bygningstekniske etat (BE). Evaluering av påsatte boligbranner i 1996 og Forsikringsselskaper og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, DBE. Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning - Oversettelse av nasjonale klasser til Euroklasser. Statens bygningstekniske etat (BE). Vanntåke - slokkemodell. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Samarbeidsprosjekt om vanntåke forprosjekt. Nordtest. (Engelsk) Vannspray / brannbelastning på vinduer. Industri. Slokketester i henhold til IMO MSC/Circ. 668, Annex, Appendix B og MSC/Circ Industri. (Engelsk) Slokketester i henhold til IMO MSC/Circ Industri. (Engelsk) Vanntåke slokkesystem. Forsøk i henhold til IMO Res. A 800(19) for rom opp til 18 m 2. Industri. (Engelsk) Datasimulering av brann i tunnel under driving med varierende tunnelgeometri. Brannsikkerhet / ventilasjon av Lieråsen tunnel. Evaluering av elektrostatisk filter i tunnel. Vegdirektoratet. Brannrespons for kombinasjonen sprøytebetong og polyetylenskum i vegtunneler. Vegdirektoratet. Brannsikkerhet i tunneler, eksperimentell studie forprosjekt. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE). (Engelsk) Evaluering av overdekking av PE-skum i Valderøy- og Ellingsøytunnelene. Vegdirektoratet.

16 16 Dokumentasjon av aktiv brannbeskyttelse. Oljeselskaper, Health & Safety. (Engelsk) Testing av lastpåkjente bjelker med passiv brannbeskyttelse. Industri, oljeselskaper. (Engelsk) Aluminium i skip. Utvikling av brannisolasjonssystemer. Industri. Utvikling og oppdatering av "FIREX" - program for brannsimulering. (Engelsk) Hydrokarbonbrann og brannbelastning. Oljeselskap. (Engelsk) Bestemmelse av branntekniske spor etter bruk av brennbar væske ved ildspåsettelse. Forsikringsselskaper. Firescal: SMT Programme: Harmonisering av brannmotstandstesting: Termisk aspekt, WP4. CFD-modellering av prøvingsovn. (Engelsk) Verifikasjon av aluminiumsdekke i Utility-området på Snorre B-plattformen. Industri. (Engelsk) Beregning av behovet for brannspjeld i ventilasjonskanaler til 3 rom på Heimdal 2000 Riser plattformen. Industri. (Engelsk) Studie av brannisolasjon Behovet for ventilasjonsspjeld i ventilasjonskanaler til 22 rom på Snorre B plattformen. Industri. (Engelsk) Evaluering av brannsikkerhet. NSB. Utredning av anvendelsesområder for takbelegg. Innledende forsøk og vurderinger. Industri.

17 17 7 ANSATTE VED NBL Norges branntekniske laboratorium (NBL) hadde ved utgangen av personer ansatt, herav 2 med doktorgrad, 1 doktorgradstudent, 9 sivilingeniører, 11 ingeniører, 4 teknikere, 4 sekretærer og 1 rengjøringsbetjent. De ansatte ved SINTEF NBL er organisert i 2 faggrupper og en administrativ stabsgruppe. Fra 2000 er avdelingen organisert i 3 grupper. Ledelse: Direktør Kjell Schmidt Pedersen Dr.ing. Kristen Opstad Forskningsingeniør Svein Baade Leder for SINTEF NBL og stabsgruppen Gruppeleder for Brannutvikling, slokking og beregninger. Gruppeleder for Materialer og konstruksjoner. Brannmotstand: Fagansvarlig, forsker Per Arne Hansen Forsker Mette Kristin Ulfsnes Ingeniør Eva Andersson Ingeniør Øystein Sommerset Forskningstekniker Jan Erik Vikøren Forskningstekniker Pål Claussen Forskning og prøving av bygningskonstruksjoners brannmotstand, utvikling av testmetoder og evaluering av teoretiske metoder for beregning. Konstruksjoners brannmotstand. Passiv brannbeskyttelse. Beregning av temperaturutvikling i konstruksjoner. Brannmotstand for glassfelt, søyler og bjelker. Brannmotstand for landbaserte dører. Forskning innenfor brannmotstand og strukturrespons. Brannmotstand for skiller på land. Brannmotstand for dører offshore og ombord i skip. Brannmotstand for gjennomføringer. Brannmotstand for komponenter, spjeld og kanaler. Brannmotstand for skiller offshore og ombord i skip. Brannmotstand for dataskap. Forberede og kjøre tester i ovnshallen. Forberede og kjøre tester i ovnshallen. Bygningsansvarlig fram til 30. september, da han forlot NBL.

18 18 Materialers branntekniske egenskaper: Fagansvarlig, forsker på deltid Anne Steen Hansen Dr. ing. student ved NTNU Ingeniør Bjarne Kristoffersen Ingeniør Erling Stenhaug Ildsteder og skorsteiner: Fagansvarlig, forskningsingeniør Finn H. Hansen Senioringeniør Asbjørn Østnor Ingeniør Torstein Hjelmeland Ingeniør Ola Rønning Forskning og prøving av branntekniske egenskaper for bygningsmaterialer, interiør og møbelmaterialer, møbeltekstiler, gardiner og klær, samt medvirkning i utvikling av prøvingsmetoder. Materialers branntekniske egenskaper og materialers bidrag til brann (forskning og prøvning). Brannstatistikk. Materialprøving. Tilvirkningskontroll. Materialprøving. Prøving av skorsteiner, ildsteder for fast og flytende brennstoff og annet utstyr som benytter flytende brennstoff. Skorsteiner og ildsteder. Skorsteiner og ildsteder. Sikkerhetsansvarlig. Forberede og kjøre tester på skorsteiner og ildsteder. Tilvirkningskontroll. Bygningsansvarlig fra oktober Forberede og kjøre tester på skorsteiner og ildsteder. Tilvirkningskontroll. Håndslokkere: Fagansvarlig, forskningsingeniør Svein Baade Branntekniske beregninger og analyser: Fagansvarlig, dr.ing. Kristen Opstad Dr.ing. Jan P. Stensaas Forsker Petter Aune Forsker Bodil Aamnes Mostue Tilvirkningskontroll av håndslokkere. Ansvarlig for NBL's kvalitetssikringssystem Matematisk modellering kombinert med fysisk modellering vil være grunnlaget for matematiske modeller for å simulere brannutvikling, materialog bygningsmessig respons og brannrisikovurdering, samt risikoanalyse. Brannutvikling, flammespredning og brannsimulering. Brannutvikling, branntekniske beregninger og brannsimulering. Brannutvikling, konsekvensanalyse av brannutvikling og brannsimulering. Branntekniske beregninger og risikoanalyse.

19 19 Brannutvikling og slokking: Fagansvarlig, seniorforsker Ragnar Wighus Forsker Petter Aune Forsker Are W. Brandt Forsker Kjell Nygaard Forskningstekniker Per Kristian Matzow Forskningstekniker Birger Rønning Prosjekter vedrørende slokking på installasjoner, bruk av vann og skum som slokkemedium i avgrensede rom, samt verifikasjonstester i forskjellig skala. Brannutvikling og slokking. Permisjon fra november til mai Brannutvikling og slokking. Vanntåke og slokking. Jet-brann. Instrument og kalibreringsansvarlig. Forberede og kjøre tester i store testhall. Instrumentkalibrering. Ansatt fra 1. desember. Forberede og kjøre tester i store testhall. Analyse av inntrufne branner og tverrfaglige utredninger: Fagansvarlig, forskningssjef Kjell Schmidt Pedersen Tilvirkningskontroll: Prosjektansvarlig, forsker Øyvin Brandt Produktdokumentasjon: Prosjektansvarlig, forsker Øyvin Brandt Ingeniør Bjørn-Inge Kaasbøll Utfører ulike analyser, enten alene eller i samarbeid med andre SINTEF-avdelinger; det være seg innenfor etterforskning av inntrufne branner, tverrfaglige utredninger, utvikling eller evaluering av brannstatistikk og kost/nytte analyser ved ulike typer brannsikring. Tverrfaglige utredninger og brannetterforskning. Tilvirkningskontroll på sertifiserte produkter på vegne av Norwegian Certifications Systems (NCS) og Nordic Standards Associations, samt på produkter med Produktdokumentasjon fra SINTEF NBL. Tilvirkningskontroll. Utstede SINTEF Produktdokumentasjon for prefabrikerte skorsteiner, ildsteder, reparasjonsmetoder for skorsteiner, vegger, prefabrikerte brannmurer, gjennomføringer og tettinger for kabler, skorsteiner og ventilasjonskanaler, samt brannspjeld. Produktdokumentasjon. Produktdokumentasjon. Tilvirkningskontroll.

20 20 Andre ansatte: Tekniker Christian Kvam Renholdsbetjent May Irene Hansen Sekretær Sissel Nøstberg Sekretær Wenche Aud Brostrøm Sekretær Trine Haugan Sekretær Sissel Skjelvik Senioringeniør Kari Kjølaas Varemottak, registrering av prøvestykker, lagerhold, transport og fortolling. Rengjøring. Projektsekretær for NBL. Sekretær for gruppa Brannutvikling og slokking. Sekretær for gruppa Materialer og konstruksjoner. Respepsjon og bibliotek. Sekretær for Piper og ildsteder. Resepsjon og arkiv. Setretær for Tilvirkningskontroll. Web-ansvarlig

21 21 8 RAPPORTER OG VIDEO 8.1 Liste over åpne rapporter fullført i 1999 STF22 A99825 Kristoffersen, B: ISO 5657 Samkalibrering STF22 A99829 Mostue, BAa: Brannkatastrofen i Gøteborg 29. oktober Muligheter for en tilsvarende brann i Norge. STF22 A99841 Stensaas JP, NBL, Kripos, Trondheim: Bestemmelse av branntekniske spor på golv etter bruk av brennbar væske. STF22 S99853 Pedersen, KS: Brannsikkerhet i tunneler. STF22 A99855 Opstad, KO: Brannteknisk prøving og dokumentasjon av brennbare materialer til bruk i vegtunneler. 8.2 Videokassetter for salg Etterforskning av Scandinavian Star ulykken den 7. april 1990 Deteksjon av røyk. Resultater fra fullskala brannforsøk i Vesterskaun skole, januar 1989

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no.

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no. Branntekniske krav Anne Steen-Hansen anne.steen.hansen@nbl.sintef.no Avdelingssjef analyser og slokking Brannseminar Ptil 22. april 2009 1 Innhold Branntekniske krav hvor stilles hvilke krav, og hvorfor?

Detaljer

Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com. brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos SINTEF NBL as.

Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com. brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos SINTEF NBL as. Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos Norges branntekniske laboratorium Brannlaboratoriet, SINTEF Byggforsk partner of "The European

Detaljer

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no www.spfr.no SP Fire Research AS Tidligere SINTEF NBL Eid av SP (Sverige) og SINTEF (Norge)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Norges branntekniske laboratorium as. www.nbl.sintef.no

ÅRSRAPPORT 2001. Norges branntekniske laboratorium as. www.nbl.sintef.no ÅRSRAPPORT 2001 Norges branntekniske laboratorium as www.nbl.sintef.no NBL ETT ÅR SOM AKSJESELSKAP 1 2 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER OG NYHETER I 2001 Teknisk kontrollorgan Norges branntekniske laboratorium

Detaljer

Dokumentasjon av brannegenskaper

Dokumentasjon av brannegenskaper Dokumentasjon av brannegenskaper Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Innhold Litt om brann Standardisert

Detaljer

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3. 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3

1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3. 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3 2 1 NOEN VIKTIGE AKTIVITETER VED NBL I 2000...3 1.1 NBLs engasjement innenfor Europeisk harmonisering av brannområdet...3 1.2 Dokumentasjon av aktive brannslukkingssystem som parameter i design av brannsikkerhet...4

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

Byggevarer i plast og brannsikkerhet

Byggevarer i plast og brannsikkerhet Byggevarer i plast og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Plast i byggevarer og

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Hvordan møter myndighetene u6ordringene? Funksjonsbaserte regler > Muliggjør

Detaljer

TITTEL / PRØVNINGSMETODE. Astro-Foil Reflective Insulation OPPDRAGSGIVER(E) Astro Reflective Insulation AS Posboks Sandefjord

TITTEL / PRØVNINGSMETODE. Astro-Foil Reflective Insulation OPPDRAGSGIVER(E) Astro Reflective Insulation AS Posboks Sandefjord PRØVINGSRAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internett: nbl.sintef.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Norges branntekniske laboratorium as. nbl.sintef.no

ÅRSRAPPORT 2003. Norges branntekniske laboratorium as. nbl.sintef.no ÅRSRAPPORT 2003 Norges branntekniske laboratorium as nbl.sintef.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nye utfordringer og nye tilbud...2 Brannsikkerhet i tunneler...3 Brannsikring av kulturarven...5 Effekt av sprinkler

Detaljer

Kan lauvtre brannsikres?

Kan lauvtre brannsikres? Kan lauvtre brannsikres? Og samtidig beholde sitt opprinnelige utseende Biokjemi Norge as 1 Brannhemmende Produkter redder liv og eiendeler Informasjon om Biokjemi Norge as Biokjemi Norge as etablert i

Detaljer

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark Side 2 av 3 PRODUKTBESKRIVELSE: Produkttype: Isolasjonsprodukt basert på tre, herav gran > 80 % Produsent: Produksjonssted: Prøvetaking: Prøvestykker: Thermocell Denmark A/S Thermocell Denmark A/S, Karby,

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene Forebyggende forum Gjøvik 2007 Lett monterbare automatiske slokkesystem Trond Dilling senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Sosialpolitisk utvikling Fra institusjon til boliggjøring

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Produkt- byggeprosjekter. Siv.ing Geir Drangsholt

Produkt- byggeprosjekter. Siv.ing Geir Drangsholt Produkt- dokumentasjon i byggeprosjekter Hvordan skal produktdokumentasjon brukes i praksis (mhp FDV, installasjoner, passiv brannsikring) i Hvordan dokumentere fravik i byggesaken Kursdagene Brannsikre

Detaljer

Håndbok i grunnleggende brannetterforskning

Håndbok i grunnleggende brannetterforskning Hvorfor ny håndbok? 1944 270 sider 1988 60 sider Håndbok i Formål: Øke rettssikkerheten. Øke oppklaringsprosenten. Få en mer pålitelig brannskadestatistikk. Øke interessen og kvaliteten på offentlig og

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 0100201 Med henvisning til Plan og bygningsloven revidert 19970613 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 19970122, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as, med

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

Leverandør av Aktive brannslukkings systemer. Trygve Stensgård. Water Mist Engineering AS

Leverandør av Aktive brannslukkings systemer. Trygve Stensgård. Water Mist Engineering AS Leverandør av Aktive brannslukkings systemer Trygve Stensgård Water Mist Engineering AS Water Mist Engineering AS Et brannteknisk firma, lokalisert i Kristiansand. WME utvikler, engineerer, bygger og installerer

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 010-0215 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as,

Detaljer

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet?

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Oppbygging av systemet Status og milepæler Svein Baade SINTEF NBL as 1 Byggevaredirektivet Construction Products Directive

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA og Norsk Hydro ASA. NBL A05103 Åpen Jens Holen, Statoil ASA og Jan Pappas, Norsk Hydro ASA

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA og Norsk Hydro ASA. NBL A05103 Åpen Jens Holen, Statoil ASA og Jan Pappas, Norsk Hydro ASA SINTEF RAPPORT TITTEL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO

Detaljer

SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium. Anne Steen-Hansen seniorforsker

SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium. Anne Steen-Hansen seniorforsker Norges branntekniske laboratorium Anne Steen-Hansen seniorforsker www.nbl.sintef.no 1 Brann og brannkrav Litt om SINTEF NBL Brann som fenomen Materialer og brannegenskaper Brannkrav i forskrift (TEK) -

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering SBC NO 040 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. av januar 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2

Detaljer

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg - et sikkert valg! Brannsikring av ventilasjonsanlegg - gamle vaner holder ikke dagens krav - Sturla Ingebrigtsen Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg Hvordan sikrer vi ventilasjonskanaler i dag

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering SBC NO 036 4. utgave juni 2005 (Erstatter 3. utg. 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2 Bærende

Detaljer

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Tre i fasader Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14 Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Vi har lange tradisjoner med bruk av tre i fasader 1 3 Nye byggeregler har

Detaljer

BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER

BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER Tekst: Geir Wold-Hansen, Mur-Sentret og Bjørn Vik, BMB og BA8 Rådgivende Ingeniører AS Hvilket sikkerhetsnivå representerer tunge (murte og støpte) brannskillevegger

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Brann i tunneler. Claus K. Larsen/Reidar Kompen. Tunnel og betongseksjonen. - Branner utvikling over tid - Avskalling - Bjørvikatunnelen

Brann i tunneler. Claus K. Larsen/Reidar Kompen. Tunnel og betongseksjonen. - Branner utvikling over tid - Avskalling - Bjørvikatunnelen Brann i tunneler - Branner utvikling over tid - Avskalling - Bjørvikatunnelen Claus K. Larsen/Reidar Kompen Tunnel og betongseksjonen Vår oppfattelse av tunnelbranner har endret seg Brannen i Ekebergtunnelen

Detaljer

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Brannvernkonferansen Tromsø 2013 Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, - Norges branntekniske laboratorium anne.steen.hansen@sintef.no www.nbl.sintef.no

Detaljer

Nr NBL

Nr NBL 1. Innehaver av godkjenningen Protecta AS, Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal, NORGE, www.protecta.no 2. Produsent Paroc AB Sverige, www.paroc.se 3. Produktbeskrivelse Brannbeskyttende

Detaljer

Nr. 20268 NBL 010-0215

Nr. 20268 NBL 010-0215 1. Innehaver av godkjenningen Leighs Paints Tower Works, Kestor Street, BL2 2AL BOLTON, UK. www.leighspaints.com 2. Produsent Leighs Paints, UK. 3. Produktbeskrivelse Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

Prøverapport. Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 11925-2:2010. Forfatter Gunn Hofstad

Prøverapport. Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 11925-2:2010. Forfatter Gunn Hofstad - Fortrolig Prøverapport Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 925-2:200 Forfatter Gunn Hofstad SINTEF NBL as Materialer Brann 203--08 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall

Detaljer

Tunnelsikkerhet kompetanse og utvikling

Tunnelsikkerhet kompetanse og utvikling Tunnelsikkerhet kompetanse og utvikling Harald Buvik Tunnel og betongseksjonen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Regionale seminarer innen beredskap og redning ved brann i vegtunneler Tunnelsikkerhet kompetanse

Detaljer

Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger

Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger Petroleumstilsynets brannseminar 2009 Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger Dr. Geir Berge Petrell as Petroleumstilsynet Ullandhaug, Stavanger 22. april, 2009 Innhold Hvorfor gjøre

Detaljer

Eva Andersson, Branningeniør, COWI

Eva Andersson, Branningeniør, COWI Plastmaterialer i bygninger Eva Andersson, Branningeniør, COWI 1 INTENST: Rundt 200 brannmenn jobber for å få bukt med den kraftige brannen i Smethwick i England. Dagbladet 1. juli 2013 Tuva Bønke Grønning

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Oversikt. Brannsikkerhet i bygg med massivtre Litteraturstudium Espen Daaland Wormdahl, M.Sc.

Oversikt. Brannsikkerhet i bygg med massivtre Litteraturstudium Espen Daaland Wormdahl, M.Sc. Brannsikkerhet i bygg med massivtre studium Espen Daaland Wormdahl, M.Sc. Oversikt Innledning Målsetting Hypoteser Metode /funn Diskusjon og anbefalinger Videre arbeid 1 Innledning Økt bruk av massivtre

Detaljer

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006.

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. 1) Opprettelse av OFS Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) ble opprettet på forsommeren 2003. Målsettingen

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. september om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. september om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF) 13.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/00 131 KOMMISJONSVEDTAK av 9. september 1994 om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

NS-EN utgave juni 2000

NS-EN utgave juni 2000 NS-EN 1634-1 1. utgave juni 2000 Prøving av brannmotstand til dører, porter og luker. Del 1: Branndører, brannporter og brannluker HANS CHRISTIAN JACOBSEN 1 Teststandarden omfatter: Testmetode for alle

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

BRANNSLOKKING. Ragnar Wighus SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium as

BRANNSLOKKING. Ragnar Wighus SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium as BRANNSLOKKING Ragnar Wighus SINTEF NBL as 1 Innhold Slokke eller kontrollere? Virkning av deluge 2 Slokke eller kontrollere? Så lenge brann er under kontroll er det minimal eksplosjonsfare Slokking av

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

Brannsikkerhet på campingplasser Anne Steen Hansen, forskningsleder SP Fire Research. Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet 21.

Brannsikkerhet på campingplasser Anne Steen Hansen, forskningsleder SP Fire Research. Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet 21. Brannsikkerhet på campingplasser Anne Steen Hansen, forskningsleder SP Fire Research Bakgrunn Krav til 3 m mellom enheter på campingplasser Bør avstanden endres? 4 m er anbefalt Kommunal og moderniseringsdepartementet

Detaljer

FORFATTER(E) Kristen Opstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Kristen Opstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse:\t7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon:\t73 59 10 78 Telefaks:\t73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Rapport Side 2 av 14. Temperaturen i prøvningsovnen ble registrert med platetermoelementer.

Rapport Side 2 av 14. Temperaturen i prøvningsovnen ble registrert med platetermoelementer. Side 2 av 14 BEMERKNINGER / AVVIK: Det ble levert ett prøvestykke til laboratoriet for testing. Dimensjoner og oppbygging ble kontrollert mot tegninger før test, og så langt som mulig på gjenværende konstruksjon

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Hva ønsker produsenter og leverandører?

Hva ønsker produsenter og leverandører? Hva ønsker produsenter og leverandører? tilgang til markeder på like konkurransevilkår innsikt i rettigheter og muligheter informasjon om utviklingen i markedene forutsigbarhet vedrørende regelverket,

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Bioetanolpeiser/dekorasjons

Bioetanolpeiser/dekorasjons Bioetanolpeiser/dekorasjons peiser Risiko og manglende produktdokumentasjon Bekymringsmeldinger IMPORTØRSEMINARET 20.04.10 Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TYPER AV BIOETANOLPEISER

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 4. januar 2012: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bedre brannsikkerhet i bygninger (dag 2) Kursdagene 2012, NTNU, Gløshaugen Dr.ing Atle

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Riktig prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer -Nasjonale implikasjoner ved innføring av nytt system

Dokumentasjon av byggevarer -Nasjonale implikasjoner ved innføring av nytt system STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Dokumentasjon av byggevarer -Nasjonale implikasjoner ved innføring av nytt system Lisbet Landfald Avdelingsdirektør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK,

Detaljer

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012 Informasjonsmøte om brannsikkerhet i eldre bygårder Oslo kommune, brann- og redningsetat v/branninspektør Andreas Coll Firesafe Skriv AS v/brannrådgiver inn Bjørn tittel Harald Tømmerbakk og teknisk sjef

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer.

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer. 1 Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO TLF.: +47-22 47 78 50 EPOST: postmottak@riksadvokaten.no Asker, 19. juni 2014 SCANDINAVIAN STAR Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15.

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

FORFATTER(E) Bjarne Kristoffersen OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bjarne Kristoffersen OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Etterbehandling av overflater i rømningsvei Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59

Detaljer

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK 17 11-10 PÅ HØRING 1. INNLEDNING Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har kommet med forslag

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Lars Haugrud senioringeniør Oppdraget For at brannsikringsanlegg i bygg skal fungere etter hensikten, må eierne sørge for

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode?

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 10. juni 2009 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60 Om NBI Teknisk Godkjenning Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Kathinka Leikanger Friquin Norges byggforskningsinstitutt Dokumentasjon av byggprodukter

Detaljer

NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING BEHOVET

NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING BEHOVET NORSK BRANNFAGLIG TERMINOLOGI UNDER UTVIKLING Presentasjon for Forebyggende forum Gjøvik 13. september 1. Behovet 2. Presentasjon av KBT og møtedeltagerne 3. Formelle forhold 4. Kort tilbakeblikk og dagens

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas, Petter Aune OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas, Petter Aune OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Simulering av brann i tunnel under driving Postadresse: 734 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Praktisering av ny kontrollordning Dr.ing Atle W. Heskestad, SINTEF NBL ( i samarbeid med Siv.ing Geir Drangsholt,

Detaljer

Hva er problemet med stoppete møbler?

Hva er problemet med stoppete møbler? Brannsikre møbler uten flammehemmere Anne Steen Hansen, Karolina Storesund og Anna Bergstrand, SP Fire Research Hva er problemet med stoppete møbler? Lette å antenne Produserer mye røyk Røyken er svært

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Arne Monsen PROSJEKTNR. PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) Asbjørn Østnor GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Arne Monsen PROSJEKTNR. PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) Asbjørn Østnor GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA TITTEL SINTEF RAPPORT

Detaljer

Brannforebyggende Forum Gjøvik 2007

Brannforebyggende Forum Gjøvik 2007 Brannforebyggende Forum Gjøvik 2007 1 El og brann hand i hand Odd 2 A. Rød, Gjensidige 1 Antallet brannutrykninger (DSB) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Andre bygninger Næring Industri Bolig 1000 500 Kilde:

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Testing av slokkemidler mot brann i vegetabilsk olje Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

Forord. NBL rapport NBL A08122 - Branntekniske krav til materialer offshore

Forord. NBL rapport NBL A08122 - Branntekniske krav til materialer offshore 2 Forord Denne rapporten er en utvidelse og revisjon av SINTEF-rapporten Branntekniske krav til materialer i boligkvarter offshore fra 2005 /1/. Den opprinnelige rapporten er nå omarbeidet og tilpasset

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen (SINTEF NBL) Per Jostein Hovde (NTNU) OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen (SINTEF NBL) Per Jostein Hovde (NTNU) OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning Oversettelse av nasjonale klasser til Euroklasser. Postadresse: 7465

Detaljer