Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering"

Transkript

1 Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012

2 II

3 Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer. Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare levert av Visma Unique. Undervisningsformer Vi tilbyr følgende former for opplæring Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan elæring: Interaktiv opplæring via web. Våre instruktører Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring og spesialkompetanse innen sine fagfelt. Praktiske opplysninger Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger kurslokalene på Skøyen. Du kan enklest finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på vår nettside Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste månedende, med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra websiden. For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post eller via telefon ( ). III

4 Innhold INNLEDNING... 1 GENERELLE ENDRINGER I ENTERPISE... 2 DE VIKTIGSTE NYHETENE OG ENDRINGENE I ØKONOMI... 3 DE VIKTIGSTE NYHETENE OG ENDRINGENE I FAKTURERING... 6 HOVEDMENY... 7 MIN MENY... 7 HISTORIKK... 7 FULL MENY... 8 SØKEFUNKSJON... 9 SKJUL MENY/VALG AV ÅPNINGSMENY... 9 MENYOPPBYGGING NAVNGIVING GRUPPERING ENDRET VERKTØYMENY NYTT BILDE FOR OPPSTARTSVERDIER VISNING AV PÅLOGGET BRUKER SKJERMBILDER RAPPORTOPPSTART UTVALGSKRITERIER STYRINGSPARAMETRE SORTERING OPPDATERING ENDRINGER I ENTERPRISE ØKONOMI BASISFUNKSJONALITET WINDOWS Skift selskap nytt bilde/plassering Opprett nytt selskap / nytt regnskapsår Budsjettendring - omregning til helårsvirkning IV

5 KONTOPLAN...19 Utskrift kontoplan nytt felt fordelingskode...19 Forenklet rutine for kobling av kostrakoder til konto/art...20 Dokumentasjon årsavslutning...24 Automatisk merking av konserninterne transaksjoner...25 Sporing rutine for kopiering / tilbakeføring...27 Samme organisasjonsnummer knyttet til flere reskontronumre...28 Fordeling av kostnader / inntekter...29 RESKONTRO RAPPORTER...31 ENDRET UTVALG PÅ RESKONTRO I RAPPORTER...31 Endre reskontrotype i rapportoppstart...33 Endret utvalg for rapporten Ubetalte reskontroposter...33 Filter- og sorteringsfunksjonalitet i Spørre på Bunke/Bilag...34 REMITTERING...34 Starte remitteringsforslag på programserver...34 Utskrift remitteringsforslag...35 Remittering - markørføring...35 Oppdatere reskontro ved OCR-import...36 UTSKRIFT POSTERINGSJOURNAL...38 MVA-OPPGJØR...39 Automatisk postering av mva-oppgjør...39 Mva-oppgave automatisk kobling av vedlegg...41 POSTERING MVA-KOMPENSASJON...41 VEDLEGG TIL BUNKE (BILAG)...43 Knytte vedlegg til postert bunke (bilag)...43 Markering av bilag med vedlegg...44 Visning av vedlegg...44 Nytt format til vedlegg MSG...45 Anonymisering av vedlegg...45 ØKONOMISKE OVERSIKTER...47 Økonomiske oversikter - utskrift detaljer...47 INNRAPPORTERING AV LØNNS OG TREKKOPPGAVE...48 GRUPPERING AV RESKONTRO...49 PRODUKSJON AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVE (NÆRINGSOPPGAVE)...50 OPPDATERING AV VALUTA...53 Automatisk oppdatering av valutakurser...53 PURRE- OG RENTENOTA...55 Ekstern print - purretekst...55 Utskrift purrenota spesifikasjon av fakturalinjer...60 Filter- og sorteringsfunksjonalitet i purreforslaget...64 UTVIDELSE AV OPPSLAG MOT INFOBANK...65 V

6 Oppslag mot folkeregister / AA-register LAGRET UTVALG I RAPPORTER / SKJERMBILDE RAPPORTGENERATOR NYTT FELT Rapportgenerator selskapsavhengig Flexirapport selskapsavhengig SØK BILAG - WEB Menyen Søk bilag ny versjon Innstillinger ENDRINGER I EBILAG ÅPNE EBILAG FRA OPPSTARTSIDEN OPPGAVER I EBILAG Menyen Generell funksjonalitet Nytt ebilag Under arbeid Til behandling Innstillinger Registrere ebilag Flere funksjoner Vedlegg og notat Saksgang Søkefunksjonalitet i kontering Cursorgang i registrerte linjer Hent bilag - regnskapsår Endret zoom mot reskontro Adgangskontroll oppgavetyper VISNING AV EBILAGSNUMMER VED UTSKRIFT OPPGAVETYPER EBILAG OVERFØRING TIL BILAGSBEHANDLING VIA PROGRAMSERVER VISE SAKSGANG I OVERFØRINGSRAPPORT SPORING AV SAKSGANG I SPØRRING PÅ BILAG SØK PÅ KONTOPLAN NY VERSJON ENDRINGER I FAKTURERING (KOMMFAKT) Generelle endringer FILSTI FOR ELEKTRONISKE FAKTURA PR. SELSKAP Endret menystruktur Grunndata RAPPORTGENERATOR NYE FELT VI

7 OPPRETTELSE AV NYE VARER...90 PRISJUSTERINGSRAPPORT...90 BRUK AV D-NUMMER I RESKONTRO...91 Registrering av D-nummer...91 KREDITERING BALANSEKONTO...92 ENDRE INTERNKONTERING KOMMUNALE GEBYR...93 IMPORT KOMMUNALE GEBYR...93 GRUNNLAG AKONTO - VANNMÅLERE...94 UTSKRIFT AV FAKTURAJOURNAL PÅ E-POST...94 Parameter for e-postvarsling pr. oppdragsgiver...95 Kjøreparametre e-postvarsling...97 E-POSTVARSLING INNBETALINGER...97 FAKTURAPRODUKSJON Utgående elektroniske faktura Filsti for elektroniske faktura Vedlikehold kunde - Individuell filsti / distribusjon via epost Produksjon av elektronisk faktura bedrift Visningfelt for resk.nr. på elektronisk internfaktura SENDE FAKTURA VIA EPOST (PAPIRBASERT DISTRIBUSJON) Vedlikehold av mal for e-post - internfaktura Merking av internkunde faktura via e-post Merking av ekstern kunder faktura via e-post Distribusjon av belastningsoppgave internfaktura PRODUKSJON AV FAKTURA Produksjon av faktura via epost UTSKRIFT STATISTIKK FAKTURERING Parameter for profil / referanse- pr. kunde / oppdragsgiver Parameter for profil-id - pr. bygning Skatteseddel Eiendomsskatt Angi område for mal eiendomsskatteseddel Produksjon av eiendomsskatteseddel VII

8

9 INNLEDNING I dette heftet vil vi omtale de mest sentrale endringene / nyhetene som du som kunde vil merke ved overgang fra E38 til Enterprise. I tillegg til de temaer som er beskrevet i dette heftet, så er det også gjort noen mindre endringer på eksisterende funksjonalitet, og som er godt beskrevet i releasedokumentasjon som er lagt ved nye versjoner av Enterprise. Disse kan fås ved henvendelse til prosjektkontoret eller utøvende konsulent for denne opplæringen. Endringer i Anlegg, Budsjettering, Inn- og utlån, DVPRO, Ehandel og eordre er ikke omtalt i dette heftet. Disse endringene er omtalt i respektive kurshefter. 1

10 GENERELLE ENDRINGER I ENTERPISE 1. Felles brukeradministrasjon I Enteprise 2010 er det nå en felles brukeradministrasjon for systemene HRM og ERP. Dette omtales i eget kurshefte. 2. Menystruktur Vi har gruppert alle hovedvalg i menyene på følgende måte: En eller flere hovedprosesser for løsningen Spørring Rapporter En eller flere moduler / mindre prosesser Grunndata Brukerparametre Avansert (drift / import eksport / skatteregnskap / sletting m.m.) 3. Skjermbilde rapportoppstart Alle rapportoppstartsbilder er gjennomgått nå ved overgang til Enterprise og er delt opp etter en felles standard. Utvalgskriterier Styringsparametre Sorteringsparametre Kjøreparametre 4. Endringer i verktøymeny. Synkronisert for alle løsninger i Enterprise-familien, med identisk rekkefølge Nytt bilde for oppstartsverdier Viser navn på pålogget bruker Nytt bilde i menylinje for skifte av selskap og år 2

11 DE VIKTIGSTE NYHETENE OG ENDRINGENE I ØKONOMI 1. Opprette nytt selskap / nytt selskapsår. 2. Budsjettendringer Omregning til helårsvirkning 3. Kontoplan Nytt felt for fordelingskode Forenklet rutine for kobling av Kostra-koder til konto/art 4. Utvalg i reskontrorapporter Det er nå mulig å gjøre utplukk på intervall av reskontronumre i kombinasjon med enkeltverdier, eller ved hjelp av plukk-funksjon i zoom-bildet. I tillegg kan utvalget lagres til neste gang rapporten skal kjøres. 5. Starte remitteringsforslag på programserver. I Enterprise 2012 er det ny intergrasjonsmodul for remittering. Modulen kan legges på programserver for periodisk kjøring. 6. Posteringsjournalen valuta Rapporten skriver nå ut valuta kurs, kode og valutabeløp også for kommunale selskaper når du krysser av for Skriv ut valutabeløp Rapporten legger nå ut informasjon om fakturadato jfr. krav om nødvendig informasjon ved kontroll av momskompensasjon i regi av Fylkesskattekontorene. 7. Momsoppgjør Systemet kan nå lage bilag til hovedboka for momsoppgjøret. Gjelder både for ordinær momsoppgave og momskompensasjonsordningen. Automatisk kobling av vedlegg av omsetningsoppgaven/kompensasjonsoppgaven. 8. Knytte vedlegg til bilag og slette vedlegg til bilag Det er nå mulig å knytte et vedlegg til et allerede postert bilag. Dette kan du gjøre i skjermbildet spørring på bilag. Knappen vedlegg er en kombinert knapp som både benyttes til å vise eksisterende vedlegg elle knytte til nye vedlegg. Har du har knyttet vedlegg til et bilag / ebilag som du senere ønsker å slette kan dette nå gjøres i nytt slettebilde under Avansert. For at det skal være lettere å se om det er vedlegg knyttet til et bilag, viser knappen for vedlegg antall vedlegg. 3

12 Fra Enterprise 2012 er det mulig å anonymisere vedlegg. Hvem som har tilgang til å se vedlegg begrenses i Brukeradministrasjon. 9. L/Tr-oppgave til bedrifter (leverandører) 10. Mulighet for samme organisasjonsnummer knyttet til flere reskontronumre 11. Automatisk merking av konserninterne transaksjoner (konserninterne leverandører) 12. Purre og rentenota Rutine for ekstern print av purre- og rentenota inneholder nå en mulighet for å registrere overskrift / purretekst per purrekode / rentebetingelse. Muligheten til spesifikasjon av fakturalinjer på purrenotaer. 13. Sporing rutine for kopiering / tilbakeføring av bilag. Rutinen logger nå kobling mellom opprinnelig bilag og kopierte / tilbakeførte bilaget. Du vil bli varslet om du prøver å kopiere /tilbakeføre bilag flere ganger. 14. Oppdatering av valutakurser Valutakurser kan nå oppdateres automatisk ved import fra bank (DnB Nor Markets). 15. Oppslag mot Infobank Dette oppslag er utvidet til å gjøre oppslag mot AA-registeret. Videre er oppslaget mot folkeregisteret utvidet til å vise familieforhold. Oppslaget er også utvidet i forbindelse med innbetalingsrutiner / purring og innfordring slik at man kan søke på en gitt person og klikk e på knappen AA-register for å se vedkommendes arbeidsforhold. 16. Økonomiske oversikter Nye rapporter for Komm. Foretak og IKS. Utskrift av detaljer på drifts- og investeringsregnskap 17. Økonomirapportering I Økonomi er det mulig å registrere tall på inntil 3 frie talltyper. Disse 3 talltypene har vi nå gjort tilgjengelig for rapportering i Økonomirapportering. Hvilket navn som er valgt på de tre talltypene, bestemmes pr. selskap. 18. Dokumentasjon årsavslutning Rapporten for årsavslutning er nå utvidet til å dokumentere de enkelte konto som det blir overført saldo på. 4

13 19. Søk bilag på Web Søk bilag og kontoplan er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanenvalget Økonomi. 20. Anleggsmodulen Anleggemodulen er totalrenovert og fremstår som funksjonell og fleksibel. De viktigste endringene er: Gjennomgang av begrep bruk Nye søkefunksjoner (Filterfunksjon) Nytt registreringsbilde for hendelser på et Anlegg Ny rutine for tilbakeføring av hendelser. Nytt regime for konteringsregler på ulike hendeler Nye sletterapporter for Anleggstransaksjoner, Anlegg og Anleggsgrupper. Ny noterapport for offentlige virksomheter Administrative grupper (fast gruppe og frie grupper) Beregning av avskrivningsgrunnlag mht. selvkostmetoden fordi du kan registrere anleggsbidrag og tilskudd. Kopiere konteringsregler mellom grupper Rapport for kontroll av konteringsregler ved oppretting av nye anlegg Bedre funksjonalitet for datafangst på bakgrunn av bokførte transaksjoner i regnskapet og definering av regelverk. Anleggsmodulen omtales i eget kurshefte og er en egen dag for konvertering og opplæring. 5

14 DE VIKTIGSTE NYHETENE OG ENDRINGENE I FAKTURERING 1. eordre Ny Web-modul eordre, i denne kan du registrere dine ordre i et enkelt og lettfattelig grensesnitt. Modulen gir din organisasjon mulighet til å skreddersy rutiner for ordreregistrering med eller uten fakturering. Du kan også velge om registrering skal knyttes til saksgang. Denne modulen omtales i eget kurshefte. 2. Prisjusteringsrapport på varer %- justere priser i vareregisteret. 3. Bruk av D-nummer i reskontro 4. E2B fakturering elektronisk faktura til bedrift I Enterprise Fakturering har vi innført mulighet for å produsere utgående elektroniske faktura til bedrifter. Faktura blir produsert som xml-faktura på formatet e2b. 5. E-post varsling til saksbehandler for prosesser i Fakturering pr. oppdragsgiver Fakturajournal Innbetalinger Internfaktura med belastningsoppgave Internfaktura uten belastningsoppgave 6. Sende faktura via e-post I denne versjonen kan vi også distribuere faktura som vedlegg til e-post, og er utvidet til å kunne legge ved faktura i pdf-format. Denne funksjonen omfatter både faktura til interne og eksterne kunder. I begge tilfeller styres dette pr. kunde /oppdragsgiver. 7. Skatteseddel for eiendomsskatt 6

15 HOVEDMENY Det første som møter brukeren er ny hovedmeny som både har ny stil og nye farger. Fig. Ny hovedmeny I menyens venstre side ligger de to hovedelementene min meny og historikk. I tillegg kan du hente opp full meny eller søke etter program ved hjelp av stikkord. Min meny Min meny erstatter den tidligere fane Favoritter. Nytt for denne funksjon er at en nå kan endre rekkefølge på dine valgte program og på denne måte bedre kunne tilpasse den til ditt bruk Ved å markere et valg i min meny og deretter høyreklikke kommer det fram valg for å flytte dette opp eller ned, evt. fjerne valget. Historikk I denne delen av menyen, vises automatisk de 5 siste programmene du har hatt framme. Liste oppdateres etter hvert som du velger nye program. 7

16 Full meny Full meny får du fram ved å klikke på ikonet over menylisten. Ved å klikke på dette valget får du fram hovedmenyen hvor alle program er tilgjengelig Fig. Ny hovedmeny, full meny I den sammenheng har vi gjennomgått menyoppbyggingen i forhold til tidligere versjoner av løsningene og endret dem slik at de enkelte deler av Enterprise-familien skal framstå med lik oppbygging. Første nivå er inndelt slik at de mest sentrale arbeidsprosesser er presentert først. Deretter kommer sentrale spørrebilder og rapporter før eventuelle tilleggsmoduler. Videre kommer valg for grunndata, brukervariable og til slutt Avansert. Valget Avansert inneholder driftsrutiner for løsningen, import / eksport av data til løsningen, sletterutiner og eventuelle spesialrutiner. Ønsker du å gå tilbake til min meny eller historikk, må du klikke på ikonet menylisten over 8

17 Søkefunksjon Nederst i menyen ligger funksjonalitet for søk mot meny. Fig Søkestreng i hovedmeny Her kan du skrive inn ønsket søkeord og få i retur de menyvalg som oppfyller søket. Fra den liste du får fram, kan du velge det program du ønsker å benytte. Så lenge du er pålogget løsningen og ikke har endret søkekriteriet, kan du hente søket fram på nytt ved å klikke på ikonet over menylisten. Skjul meny/valg av åpningsmeny Den nye hovedmenyen i modus full meny har som nevnt de enkelte valg på venstre side i skjermbildet. Når du går inn i et program, kan du velge om denne programlisten skal skjules automatisk eller ikke. Dette gjør du ved å høyreklikke på ikonet over menylisten og du opp valg om du vil lukke meny automatisk. For å aktivisere automatisk lukking av meny, venstreklikker på teksten Lukk meny automatisk. Menylisten kommer automatisk fram når du har lukket det program du jobber i. Har du flere program oppe på en gang, må du lukke alle program før menylisten kommer fram. Du kan ogsån her velge om systemet skal startes med Min meny eller Full meny. For å aktivesere ønsket valg, venstreklikker du på teksten og valget du har tatt kommer opp når du logger på Økonomi. Fig. Lukkefunksjonalitet hovedmeny/valg av åpningsmeny 9

18 Menyoppbygging Vi har også gjennomgått alle hovedmenyer m.h.t. navngiving og gruppering Gjennomgående for alle løsninger er at det er maksimalt 3 nivå, dette gjør det raskere å komme fram til aktuelt programvalg. Har du arbeidet i menyen og har mange menyvalg åpne kan du høyreklikke i menyen og velge lukk alle. Da vil menyen gå tilbake til hovedmeny igjen. Fig. Funksjonen Lukk alle i hovedmeny Navngiving Alle menyvalg er gjennomgått slik at program med samme funksjon på tvers av løsninger har fått samme navn. Videre har vi gitt en rekke eksisterende program nye navn i menyen for at disse skal være mer intuitiv for bruker. Vi vil også gjøre oppmerksom på at de aller fleste programvalg har mer informativ tekst i form av tool-tips. Hold markøren over menyvalget og det kommer fram en forklarende tekst som forteller hva programmet skal brukes til: Fig. Tool-tip hovedmeny 10

19 Gruppering Vi har gruppert alle hovedvalg i menyene på følgende måte: En eller flere hovedprosesser for løsningen Spørring Rapporter En eller flere moduler / mindre prosesser Grunndata Brukerparametre Avansert (drift / import eksport / skatteregnskap / sletting m.m.) Hvert av valgene kan ha maksimalt ett mellomnivå før det endelige programvalg. ENDRET VERKTØYMENY Programmene under menyvalget Verktøy er synkronisert for alle løsninger i Enterprisefamilien og fremstår med identisk rekkefølge: Nytt bilde for oppstartsverdier I dette bildet kan du selv registrere hvilket selskap og evt. år du vil systemet skal starte opp med ved pålogging. For Økonomi får du også tilgang til skjermbildet for å endre passord for innlogging til Infobank (Folkeregister, Enhetsregister og AA-register) 11

20 Dersom standardverdi for en bruker ikke er utfylt og bruker har tilgang til flere selskap, vil du få spørsmål om selskap ved oppstart av systemet Velger du avbryt, får du melding om at du blir logget av systemet Visning av pålogget bruker I øverste linje av skjermbildet for pålogget system, vises nå navnet til pålogget bruker. 12

21 SKJERMBILDER RAPPORTOPPSTART Alle rapportoppstartsbilder er gjennomgått nå ved overgang til Enterprise og er delt opp etter en felles standard. Fig. Eksempel på nytt rapportoppstartsbilde 13

22 Utvalgskriterier Denne delen inneholder parametre for å sette begrensninger i forhold til hvilke data som skal behandles. For eksempel begrense fra til reskontronumre som skal behandles. Styringsparametre Styringsparametre inneholder ett eller flere parametre som påvirker resultatet av en rapportkjøring. I eksemplet over er dette for eksempel hvilken forfallsdato en faktura skal få eller hvilket regnskapsår / periode regnskapsbilaget for utgående faktura skal bokføres i. Sortering Dersom rapporten inneholder valgfri sortering skal slike valg presenteres i denne seksjon. Oppdatering Dersom rapporten oppdaterer det behandlede datagrunnlag og har mulighet for testkjøring skal parameter for dette ligge i seksjon for oppdatering. 14

23 ENDRINGER I ENTERPRISE ØKONOMI Basisfunksjonalitet Windows Skift selskap nytt bilde/plassering Funksjonalitet for å skifte selskap er nå flyttet fra et vanlig menyvalg til en fast plassering øverst til høyre i hovedmeny for alle løsninger. Her vises også innlogget selskapsnummer, navn og år (for løsninger som logges på med år) Når du skal skifte selskap eller år, kikker du på haken bak året og får fram et nytt bilde hvor du kan velge selskap og år. 15

24 Opprett nytt selskap / nytt regnskapsår Menyvalg: Grunndata / Selskapsinnstillinger / Selskap Region Opprette nytt selskap Oppkall av skjermbilde for opprettelse av nytt selskap og / eller regnskapsår er flyttet fra Skift selskap til Selskap/region. Knappen Ny kaller opp aktuelt program: Når du klikker på knappen Opprett, blir du som tidligere ført til skjermbildet for selskapsinformasjon hvor du registrerer selskapets navn, adresse og andre opplysninger. Deretter blir du ført til skjermbildet for regnskapsår hvor du legger inn nødvendige parametre. Standardverdier for nytt selskap For at du skal kunne legge inn selskapets standardverdier i Brukeradministrasjon, må du opprette minst en konteringsdimensjonstype i det nye selskapet. Men vi anbefaler at du oppretter alle typene som selskapet skal benytte. 16

25 Bildet er utvidet med en ny kolonne for standard verdier. Her angir du standard tilgang til konteringsdimensjonstypene for selskapet. De øvrige standardverdier må du som tidligere legge inn i Brukeradministrasjon: I fane Fullmakter (her begrenset til selskap 28) presenteres nå standardverdiene. Videre vedlikehold gjør du ved å markere linjen og taste F11: 17

26 Opprette nytt regnskapsår: Menyvalg: Grunndata / Selskapsinnstillinger / Regnskapsår Oppkall av skjermbilde for opprettelse av nytt regnskapsår er flyttet fra Skift selskap til Regnskapsår. Knappen Ny kaller opp aktuelt program: Bildet er det samme som du kaller opp fra Selskap / region, men er her begrenset til kun å opprette nytt regnskapsår. Budsjettendring - omregning til helårsvirkning Menyvalg: Budsjettering / Budsjettendringer / Registrere budsjettendringer pr. år. 18

27 I rutine for budsjettendring kan du i tillegg til å merke endringen som varig, også krysse av for å beregne helårsvirkning av en varig budsjettendring. Først må endringen merkes som varig, deretter kan du krysse av i kolonne med overskrift Just. Programmet beregner da en helårs virkning av endringen. Denne beregning skjer ut fra måned i registreringsdato for endring og ut året. I eksemplet over er endring registrert , dvs. i måned 8. Programmet beregner da at endringen gjelder i 5 måneder. Beløpet deles da på 5 måneder og deretter multipliseres med 12 for å finne helårs virkning. Det er også mulig å overstyre det beregnede beløp. Dette beløp kan siden benyttes i budsjettmodulen ved etablering av budsjettgrunnlag, se eget punkt under budsjett i dette dokument. Kontoplan Utskrift kontoplan nytt felt fordelingskode Menyvalg: Rapporter / Grunndata / Konteringsdimensjoner 19

28 Krysser du av for Generell informasjon skriver rapporten ut kontoens standard fordelingskode i forhold til periodisering av budsjett. Forenklet rutine for kobling av kostrakoder til konto/art Menyvalg: Diverse Ved nyregistrering av en konto/art kan systemet settes opp slik at det er obligatorisk å knytte denne til en kostra-art. Dette gjelder kun for selskapstype Kommune Forberedelse i selskapsbildet For å ta denne funksjonalitet i bruk, må du krysse av for dette i selskapsbildet i Enterprise Økonomi: Du kan selv om dette skal gjelde for drifts-, investerings- eller balansearter. Kryss av for den type du vil benytte obligatorisk knytning. NB! Denne funksjonalitet forutsetter at alle konti skal være knyttet mot en kostrakode (gjelder de typer som er avkrysset) og at denne knytning er entydig. For å ta funksjon i bruk må det finnes minst en konto som er knyttet til en kostraart innen hver type. 20

29 Vedlikehold art / konto I bildet for tilleggsopplysninger / fane Tilknytning kan du nå knytte en art / konto til den tilhørende kostraart. Dersom du har valgt tvungen knytning i selskapsbildet og du prøver å gå ut av bildet uten knytning, får du nå feilmelding. 21

30 I feltet Kostraart kan du registrere rett kode. Til feltet er det også zoom-bilde mot korrekt type kostra-art (drift, investering eller balanse) Kontroll av duplikat registrering Ved knytning av konto til kostra drift, kostra investering eller kostra balanse er det nå kontroll om en konto blir knyttet til flere kostragrupper. Er konto knyttet til en gruppe fra før, vil du få melding med valg om å avbryte eller skifte knytning. 22

31 23

32 Dokumentasjon årsavslutning Menyvalg: Rapporter / Årsavslutning / Årsavslutning testkjøring Rapporten for årsavslutning er nå utvidet til å dokumentere de enkelte konto hvor det blir overført saldo på. Rapporten dokumenterer også eventuelle konti med saldo i gammelt år hvor tilsvarende konto ikke er opprette i nytt år. Videre dokumenteres annen kontering enn balanse hvor det ikke er samsvar mellom kontoplan gammelt og nytt år. Denne test skjer begge veier. Overføringsrapporten er også endret slik at den for konti hvor feltet Konto neste år ikke er utfylt, bruker årets kontonummer når den skal overføre saldo. Hvis denne konto ikke finnes i neste års kontoplan, vil dette bli fanget opp av dokumentasjonen beskrevet ovenfor. 24

33 Automatisk merking av konserninterne transaksjoner I Enterprise Økonomi har vi lagt opp til automatisk å merke transaksjoner som føres på konserninterne leverandører. De aktuelle leverandører konteres med en valgfri konteringsdimensjon i tillegg til den vanlige balansekontoen. Når du posterer bilag for denne leverandør, vil tilleggskonteringen automatisk bli kopiert til den resultatkonto faktura en ført mot. Dermed merkes alle konserninterne transaksjoner slik at de kan elimineres på et senere tidspunkt i forhold til et konsernregnskap. Konteringsdimensjon til merking av transaksjoner Menyvalg: Grunndata / Selskapsinnstillinger / Regnskapsår I skjermbildet for regnskapsår er det kommet et nytt felt hvor du velger hvilken konteringsdimensjon du ønsker å benytte til merking av konserninterne transaksjoner. Merke konserninterne leverandører Menyvalg: Grunndata / Reskontro / Vedlikehold reskontro 25

34 De leverandører som du benytter til mellomværende innen konsernet, merkes med ønsket kontering for den dimensjon du valgte for merking av konserninterne transaksjoner. I tillegg må de resultatkonti som kan benyttes til konserntransaksjoner merkes at de kan benytte konserndimensjonen. Dette gjøres i tilleggsbildet for vedlikehold av konto. Automatisk kontering Bilag føres vanlig måte mot den aktuelle reskontro og motposteres mot resultatkonto. Resultatkonto føres uten konsernmerking, dette vil skje automatisk når bilagene posteres i Enterprise Økonomi. 26

35 Sporing rutine for kopiering / tilbakeføring Menyvalg: Registrering / Kopiering og tilbakeføring Denne rutine logger nå kobling mellom opprinnelig bilag og det kopierte / tilbakeførte bilaget. Dersom du prøver å kopiere / tilbakeføre et bilag flere ganger, vil du bli varslet om dette når du skal starte kopiering / tilbakeføring. I skjermbildet for spørring på bunke/bilag vil denne kobling bli vist slik: Står du på et bilag som er kopiert eller tilbakeført, kan du gå over til ved kopierte eller tilbakeførte bilaget via knappen Vis tilbakeført bilag / Vis kopiert bilag. 27

36 Samme organisasjonsnummer knyttet til flere reskontronumre Menyvalg: Grunndata > Reskontro > Vedlikehold reskontro I noen tilfeller er det behov for å opprette flere reskontronumre med henvisning til samme organisasjonsnummer. Dette er nå mulig for reskontrotyper som er merket med systemnavn LEVERANDØR Hvis du registrerer en ny leverandør med et organisasjonsnummer som finnes fra før, får du melding om dette: Sva Ja dersom du ønsker å opprette denne. Dersom du senere ønsker å se om det finnes flere reskontronumre som benytter samme organisasjonsnummer, kan du fra vedlikeholdsbildet klikke på knappen Vis som tar deg over i søk mot reskontro, begrenset til det organisasjonsnummer du sto på: 28

37 Fordeling av kostnader / inntekter Meny: Registrering / Fordele kostnader Denne rutine er utvidet til å kunne fordele kostnader / inntekter på bakgrunn av et eget fordelingsregister. Endring er knyttet til styringsparametre. Krysser du av for Bruk fast fordelingsregister, kan rapporten utføre mange fordelinger samtidig basert på forhåndsdefinerte fordelingsnøkler. I tillegg til å krysse av bruk av fast fordelingsregister, må du angi fra hvilken dimensjon og til hvilken dimensjon fordeling skal gjelde for. Tar du bort avskrysning, fungerer rapporten som tidligere. Dvs. enkeltvis fordeling 29

38 Fordelingsregister Meny: Grunndata / Kontoplan / Fordeling av kostnader I dette register kan du legge inn faste fordelingsnøkler enten innen samme dimensjon eller mellom ulike dimensjoner. Du angir hvilken dimensjonstype det skal fordeles fra og til hvilken dimensjonstype det skal fordeles til. Deretter angir du dimensjonsverdi det skal fordeles fra. I tabelldelen under legger du inn dimensjonsverdier det skal fordeles til. Denne fordeling kan variere fra måned til måned, den verdi du legger inn i periode 1 kopieres i utgangspunktet til alle perioder. Men denne kan overstyres der det er ønskelig. NB! Sum fordeling pr. periode må alltid være 100 %. I eksemplet over skal alt som er ført på ansvar %-fordeles med 70 % til ansvar og 30 % til ansvar For å kontrollere de fordelingsnøkler som er registrert, kan du se dette ved å angi fra og til dimensjonstype øverst i bildet og i tillegg la feltet dimensjonstype det skal fordeles fra stå blankt. Du kan også gjøre endringer i %-fordelingen når bildet et i denne modus. 30

39 Reskontro rapporter Endret utvalg på reskontro i rapporter Menyvalg: Rapporter > Reskontro > Diverse rapporter Oppstartsbilde for reskontrorapporter er endret slik at en kan velge reskontronumre enkeltvis eller i intervaller: Fig. Rapportoppstart saldoliste reskontro Du kan skrive inn enkeltverdier skilt med, (komma) eller som intervall skilt med : (kolon) Alternativt kan du nå velge enkeltreskontro i zoom-bilde mot reskontro. 31

40 Fig. Søkebilde reskontro Du kan krysse av for enkeltverdier, eller du kan søke fram reskontro med en eller annen fellesnevner og deretter krysse av for velger Alle. Når du deretter klikker på knappen OK vil de reskontronumre som er krysset av bli tatt med tilbake til oppstartsbildet for den rapport du har valgt. Denne metodikk gjelder følgende reskontrorapporter: Saldoliste Periodeliste Ubetalte reskontroposter Betalte reskontroposter Dobbeltbetalte reskontroposter Kontoutdrag 32

41 Endre reskontrotype i rapportoppstart Menyvalg: Rapporter > Reskontro > Saldoliste Det en nå mulig å endre henvisning til reskontrotype i oppstartsbildet for saldoliste reskontro Fig. Rapportoppstart saldoliste reskontro Endret utvalg for rapporten Ubetalte reskontroposter Menyvalg: Rapporter > Reskontro > Oversikt ubetalte reskontroposter Rapporten plukker nå ut ubetalte poster basert på restbeløp og ikke på fakturastatus. Eventuelle faktura med misforhold mellom restbeløp og status listes ut på rapporten siste side. 33

42 Filter- og sorteringsfunksjonalitet i Spørre på Bunke/Bilag Spørre Bilag/Bunke er utvidet med ny funksjonalitet for filter og sortering. Menyvalg: Spørring > Bilag/Bunke Filterfunksjonalitet Det kan nå legges inn filter i samtlige kolonner. Operatører for å angi filter er standard for numeriske og alfanumeriske felt. Det er også lagt tooltips på tittellinjen til konteringsdimensjonene med informasjon om filterfunksjonalitet for den enkelte dimensjonstypen avhengig av om den er alfanummerisk eller nummerisk. Sortering Samtlige kolonner kan nå sorteres ved å klikke på kolonnetittelen. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Sorteringsrekkefølgen vises ved sort pil som angir retning. Remittering Starte remitteringsforslag på programserver I Enterprise 2012 er det ny intergrasjonsmodul for remittering. Modulen kan legges på programserver for periodisk kjøring. Ved periodisk køring kan vi angi hvilke selskap det skal kjøres for, forfallsdato mv som du også legger inn ved manuell remittering. epostmaler Det vil alltid sendes remitteringsforslag til integrasjonsansvarlig. Hvis du setter opp en epostmal vil du også kunne motta statusmeldinger. 34

43 Utskrift remitteringsforslag Menyvalg: Utbetalingsrutiner > Remittering Utskrift remitteringsforslag er nå endret slik at den eller de bankkonti som benyttes til utbetaling for de foreslåtte faktura, skrives nå ut på rapportens første side. Fig. Utskrift første side remitteringsforslag Remittering - markørføring Menyvalg: Utbetalingsrutiner / Remittering Etter at remitteringsfil er produsert, plasseres markøren nå i felt for kjørenummer i stedet for på Godkjenn-knapp. Dette for å sikre at et forslag ikke blir godkjent ved feiltasting. 35

44 Oppdatere reskontro ved OCR-import OCR rutinen er utvidet til å kunne oppdatere reskontroer med bankkontonummer. Vedlikehold reskontrotype For de reskontrotyper du ønsker at rutinen skal kunne oppdatere bankkontonummer på må du klargjøre reskontrotypen for dette. Nytt parameter er lagt under fanen Parametre. Import innbetalingsfil fra bank Ved kjøring av importrutinen må du ta stilling til om det for denne importen skal oppdateres bankkontonumre. Det nye styringsparametret har tre ulike valg Ingen reskontrotyper Bankkontonummer blir ikke opprettet på noen reskontrotyper Fakturaens reskontrotype Bankkontonummer blir kun opprettet på reskontrotypen for aktuelle reskontrotype Alle reskontrotyper Bankkontonummer blir opprettet på alle resktontrotyper tilknyttet aktuelle reskontro 36

45 Når rutinen kjøres med oppdatering blir bankkontonumre oppdatert automatisk. 37

46 Utskrift posteringsjournal Menyvalg: Registrering > Posteringsjournal Oppstartsbildet er endret noe i forhold til utskrift av valutakode / kurs. Fig. Rapportoppstart posteringsjournal Rapporten skriver nå ut valuta kurs, kode og valutabeløp også for kommunale selskaper når du krysser av for Skriv ut valutabeløp. Fig. Utskrift posteringsjournal 38

47 MVA-oppgjør Automatisk postering av mva-oppgjør Menyvalg: Rapporter > Perioderapporter > Omsetningsoppgave Rapport for utskrift av omsetningsoppgave er nå utvidet til å kunne postere oppgjøret automatisk. Tilsvarende funksjonalitet er lagt inn i rapporten for søknad om momskompensasjon. For å kunne postere dette, må du først definere oppgjørskonto pr. mva-sett + momskompensasjonssett. Fig. Vedlikehold mva-oppgave Gå til skjermbildet for vedlikehold av mva-oppgave som du finner under Menyvalg: Grunndata > Kontoplan > Mva-oppgave hvor du kan knytte til oppgjørskonto pr. mva-oppgave. Tabuler deg til feltet for kontering og klikk på knappen for å hente opp skjermbildet for knytning av konto. 39

48 Fig. Tilknytning kontering mva-oppgave Rapporten Omsetningsoppgave som ligger under Menyvalg: Rapporter > Perioderapporter > Omsetningsoppgave har fått nye felt for å kunne postere oppgjøret: Fig. Rapportoppstart omsetningsoppgave Det nye i rapporten er seksjonen for oppgjørsbilag hvor du setter inn bilagsinformasjon for postering av oppgjørsbilaget. Selve utplukket for rapporten er uendret i forhold til tidligere versjoner. 40

49 Mva-oppgave automatisk kobling av vedlegg Menyvalg: Rapporter / Perioderapporter / Omsetningsoppgave I forbindelse med produksjon av oppgjørsbilag for terminoppgave, kan du automatisk lagre utskriften som vedlegg til bilaget i pdf-format. Vedlegget kan siden hentes fram i spørrebilder som er tilrettelagt for slik visning. Postering mva-kompensasjon Menyvalg: Rapporter > Perioderapporter > Søknad om kompensasjon av merverdiavgift På samme måte som mva-oppgjør kan en nå postere mva-kompensasjon. Siden rutinen om søknad om mva-kompensasjon rapporteres i hele kroner, er det innført kontering for øreavrunding i Enterprise Økonomi. 41

50 Menyvalg: Grunndata > Selskapsinnstillinger > Regnskapsår: Fig. Vedlikehold regnskapsår I tillegg må det registreres oppgjørskonto for mva-sett som benyttes for mva-kompensasjon. Dette gjøres på samme måte som beskrevet i forrige punkt. Rapporten for søknad om mva-kompensasjon er endret slik at den i tillegg til å skrive ut søknadsskjema også kan postere mva-kontoene og grunnlag mot oppgjørskonto. Fig. Rapportoppstart søknad om kompensasjon av merverdiavgift 42

51 Vedlegg til bunke (bilag) Knytte vedlegg til postert bunke (bilag) Menyvalg: Spørring > Bunke/Bilag Fig. Spørre på bilag Det er nå mulig å knytte et vedlegg til et allerede postert bilag/bunke. Dette kan du gjøre i skjermbildet spørring på bilag. Knappen vedlegg er en kombinert knapp som både benyttes til å vise eksisterende vedlegg elle knytte til nye vedlegg. For å knytte til nye vedlegg må du klikke på ikonet vedlegg og du får frem følgende bildet. Her kan du velge om du ønsker å se vedlegg om det er knyttet vedlegg til bilaget Vis dokument, eller Last opp dokument for å knytte opp nytt vedlegg. Når du velger Last opp dokument får du opp følgende bilde. 43

52 Fig. Knytning av vedlegg til bilag Fra dette bildet kan du søke mot hele nettverket, velge vedlegg og knytte dette til bilaget. Markering av bilag med vedlegg Menyvalg: Spørring > Bilag-Bunke For at det skal være lettere å se om det er vedlegg knyttet til et bilag, har vi endret knappen for vedlegg slik at den viser antall vedlegg, angitt med antallet i parentes i selve knappen. Visning av vedlegg I de skjermbilder hvor vi kan vise vedlegg, er det lagt inn funksjonalitet som automatisk åpner vedlegget dersom det kun et ett vedlegg til bilaget. Dersom det finnes flere, får du opp et skjermbilde hvor du må velge hvilket vedlegg du vil åpne. 44

53 Nytt format til vedlegg MSG Det er nå mulig å knytte vedlegg i epost-formatet MSG. Lesing av vedlegget forutsetter at bruker har installert passende programvare (eks. Outlook). Anonymisering av vedlegg Dokumenter som lagres elektronisk kan nå merkes som sensitive. Legg til vedlegg I Enterprise Økonomi kan vedlegg legges til i bilagsregistrering og i spørre på bunke/bilag. Dette bildet er endret med beskrivelse og avhuking for sensitivt vedlegg. Beskrivelse Fritekst som kan fylles ut. Fylles feltet ikke ut blir beskrivelse det samme som filnavnet. Sensitiv Avhuking vil begrense tilgang til å spørre på dette vedlegget senere. Slett dokument Kun tilgjengelig i bilagsregistrering før bilaget er postert. Knappen er ikke synlig ved spørring på bilag. Tilganger til å legge til, huke av sensitivt og spørre på sensitive vedlegg foretas i Brukeradministrasjon. Brukeradmin - tilgang Query - Åpne vinduet - Se vedlegg Delete - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv Rolle Bilagseier - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv (hvis DELETE fra brukeradmin) Systemadministrator - Last opp vedlegg - Endre status sensitiv 45

54 Spørre på sensitive vedlegg Er et vedlegg merket som sensitivt, kreves det at brukeren som spør har tilgang til hele bilagets konteringer i sine fullmakter. Har brukeren ikke dette, vil bilaget synes, men ikke kunne åpnes. Fullmakter Fullmakter til alle bilagslinjer (gjelder ikke de systemgenererte) Fullmakter til noen bilagslinjer - Åpne alle vedlegg - Åpne sensitive vedlegg - Kun åpne ikke sensitive vedlegg (Gjelder ikke systemadministrator (win)) Ingen fullmakter - Ingen vedlegg tilgjengelig Sletting av bilagsvedlegg Menyvalg: Avansert > Sletting > Sletting av bilagsvedlegg Rutine for å skjule vedlegg er omskrevet for å håndtere sensitive vedlegg. Oppslaget i bildet er begrenset til det innloggede selskap og år. For å skjule et vedlegg huk av i kolonnen Skjult på det ønskede vedlegget. 46

55 Sletting av ebilagsvedlegg Meny: Avansert > Sletting > Sletting av ebilagsvedlegg Rutine for å skjule vedlegg i ebilag ligger nå i eget bilde. Bildet har samme funksjonalitet som Sletting av bilagsvedlegg Økonomiske oversikter Menyvalg: Rapporter > Perioderapporter > Økonomiske oversikter Underfane Andre er i denne versjon erstattet av egne faner for Kirkelig fellesråd (KIF), Kommunale foretak (KF) og Interkommunalt samarbeid.(iks). På denne måten har vi tilpasset de enkelte rapportvalgene til de forskrifter som gjelder for KIF, KF og IKS. I tillegg er rapportene oppdatert i forhold til endring i forskrifter. Økonomiske oversikter - utskrift detaljer Menyvalg: Rapporter / Perioderapporter / Økonomiske oversikter Rapporttypene Driftsregnskap og Investeringsregnskap under Økonomiske oversikter er nå utvidet til å kunne skrive ut detaljer. Dvs. de kostra-arter som ligger til grunn for de enkelte linjene i rapporten blir spesifisert ved å krysse av for detaljer. 47

56 Innrapportering av Lønns og trekkoppgave Rutine for innrapportering av lønns- og trekkoppgave for selvstendig næringsdrivende er gjennomgått og kraftig forbedret i denne versjon. Gruppering av de leverandører som skal innrapporteres er forenklet og innrapporteringen er også gjort mer fleksibel enn tidligere. Vi har også innført mulighet for tilleggsrapportering av endringer etter at hovedkjøring er foretatt. NB! Det er viktig at det registreres kommune på alle reskontronumre som skal innrapporteres på denne måten. Dette er nødvendig for at feltet for mottakers skattekommune fylles ut på oppgaven. Utfylling skjer i skjermbildet for vedlikehold av reskontro: 48

57 Gruppering av reskontro Menyvalg: Grunndata > Reskontro > Registrer reskontrogruppe Fig. Vedlikehold reskontrogruppe Gruppering av reskontro er forenklet ved at du oppretter kun en gruppe med en betegnelse og tilhørende beskrivelse. Videre må du knytte denne til en reskontrotype for å kunne knytte til de enkelte reskontroer. Knytning gjør du ved å klikke på knappen Plukk flere som kalle opp følgende bilde: Fig. Velg reskontro reskontrogrupper Du kan enten velge en reskontro og klikke på knappen OK eller krysse av for flere reskontronumre i kolonne Velg og deretter klikke på knappen OK. Ønsker du å slette knytning av en reskontro mot gruppen, markerer du aktuell reskontro og klikke på knappen Slett i gruppebildet. 49

58 Produksjon av lønns- og trekkoppgave (næringsoppgave) Menyvalg: Rapporter > Årsavslutning > Lønns- og trekkoppgaver (næringsoppgave) Fig. Rapportoppstart Lønns- og trekkoppgave (næringsoppgave) Etter at du har lagt inn de leverandører du ønsker i reskontrogruppen, kan du kjøre selve rapporten. Før du starter den med knappen Lag forslag må du ta stilling til noen parametre: Henvisning til den reskontrogruppe du har bygget opp for å behandle de ønskede leverandører. Hent bare LT-bilag: Vi har her videreført funksjon fra forrige versjon av denne rapporten hvor du kunne merke bilagstekst med bokstavene LT som de to første tegn i bilagstekst for fakturaføring. Krysser du av for dette, vil rapporten kun behandle faktura med LT i bilagstekst. Vær også oppmerksom på at det er mulig å redigere de fakturaene som blir foreslått før du skriver ut selve oppgaven. Tilleggskjøring: Første gang du kjører rapporten er ikke dette valg avkrysset. Dette for å skille mellom opprinnelig innrapportering og eventuell tilleggsrapportering. Kjører du rapporten en gang til i et regnskapsår, vil dette oppfattes som en tilleggskjøring og kun faktura som tidligere ikke er innrapportert, blir foreslått. Beløpsgrense: Her angis den beløpsgrense som gjelder for det aktuelle selskap. Når rapporten er kjørt, vises resultatet i redigeringsdelen av oppstartsbildet. I første fane vises hver faktura, mens fanen Sammendrag viser et sammendrag pr. leverandør. 50

59 Fig. Rapportoppstart Lønns- og trekkoppgave (næringsoppgave) fane redigering Fig. Rapportoppstart Lønns- og trekkoppgave (næringsoppgave) fane sammendrag 51

60 Vær oppmerksom på at eventuell differanse mellom kolonnene Fakturabeløp og Forslag skyldes at det er fakturabeløp eks. mva som skal innberettes. Kolonne forslag inneholder fakturabeløp eks. mva. Tilsvarende gjelder differanse mellom kolonnen Sum fakturabeløp og Sum beløpsforslag. Dersom du ønsker å fjerne en faktura eller deler av den, markerer du ønsket faktura i fane Redigering og klikker på knappen Vis bilag. Du får da opp alle bilagslinjer knyttet til denne faktura: Fig. Lønns- og trekkoppgave (næringsoppgave) - Redigering av bilag knyttet til faktura I første kolonne (LT) er det avkrysning for de linjer som er foreslått innberettet. Dvs. alle kostnadsførte linjer knyttet til en faktura. Bilagslinjer knyttet til faktura eller mva / mvakompensasjon er ikke merket og skal heller ikke merkes. Ønsker du å ta bort deler av en faktura kan du i eksemplet over ta bort en av de to linjene ved å fjerne krysset. Tilbake i oppstartsbildet blir alle summer regulert automatisk. Ønsker du å fjerne hele fakturaen, fjerner du alle avkrysninger i bilaget. Når du har eventuelt har redigert forslaget, skrives dette ut ved å klikke på knappen Skriv ut. Du får spørsmål om utskrift to ganger, første utskrift er et sammendrag av antall oppgaver etc. som skal være grunnlag for utfylling av følgeskriv. Andre utskrift er selve oppgaven. Denne utskrift er tilrettelagt for utfylling av blanketten RF-1015B fra Skattedirektoratet. Etter at du har kjørt oppgaven, kan du se hvilke faktura som er innrapportert ved å krysse av i feltet Vis utskrevet. Fanen for redigering og sammendrag viser da alle fakturaer som er merket som innrapportert. Ønsker du å annullere hele forslaget, klikker du på knappen Annuller. 52

61 Oppdatering av valuta Automatisk oppdatering av valutakurser Du kan nå oppdatere dagens valutakurser fra DnB Nor Markets sider. Menyvalg: Grunndata > Faste tabeller > Valuta I fane Valuta er det tilrettelagt for manuell registrering. Knappen kopier i bunnen av bildet gir mulighet til å kopiere valutakurser til alle de angitte selskapene. I fane Importer kurser, finner du link til siden hos DnB Nor Markets. Listen med kurser som vi henter fra legges ut der også hver dag. Jobben startes med å klikke på knappen i bunnen av bildet start import. Det foretas sjekk mot datofelt i den tilgjengelige kursliste som hentes inn for sjekk om kurser er fra i går, dvs. at dagens fil ikke er lagt ut ennå. Du vil da få melding om dette, se eksempel under. 53

62 Når kursene er oppdatert kommer følgende bekreftelse: Feilmelding når kurser ikke er lagt ut ennå i dag: Automatisk import Rutinen kan også kjøres via vårt integrasjonssenter. Adapteret må først installeres i din løsning ved å følge standard installasjonsprosedyre for slike adaptere. Deretter kan dette settes opp til å kjøres regelmessig via programserver. 54

63 Purre- og rentenota Ekstern print - purretekst Rutine for ekstern print av purre- og rentenota inneholder nå en mulighet for å registrere overskrift / purretekst pr. purrekode / rentebetingelse. Menyvalg: Diverse For å benytte rutine for ekstern print til utskrift av purre- og rentenota, må det opprettes ett eller flere formularer for å lagre overskrift og den generelle tekst knyttet til disse. Ved utskrift av purre- og rentenota, ligger overskrift og purre- og rentetekst direkte i et formular, denne tekst ligger altså ikke lagret i databasen. Når du nå skal sende et printgrunnlag til din eksterne printleverandør, må du derfor registrere overskrift og tekst som et formular. Fremgangsmåte er beskrevet under. For hver purrekode / rentebetingelse som skal printes hos en ekstern printleverandør, må du legge inn henvisning til formular for tekst. Du kan velge om du vil benytte ett formular med en generell tekst som knyttes til flere koder, eller mange formularer med spesifikk tekst pr. kode. NB! I transaksjonsfilen for ekstern print har vi lagt opp til å bruke maks 9 linjer med tekst. Dere må selv avklare med deres printleverandør hvordan slik informasjon skrives ut og evt. hvilke begrensninger de måtte ha i forhold til antall linjer. Vi anbefaler også at dere kontakter deres printleverandør for å gjennomføre en testprint av en mindre mengde purre- eller rentenota før dere går i full produksjon. Antall blanketter avtales direkte med leverandøren. Til opplysning benytter vi filformatet e2b. NB! Kunder som benytter BBS som ekstern printleverandør og som ønsker å sende purre- og rentenota, må kontakte Visma Unique, Økonomi-support for å få nærmere instruks om tilleggsparametre for denne rutine. Opprettelse av tekstformular Seksjon Menyvalg: Grunndata > Formularer > Definere seksjon 55

64 Opprett en seksjon med valgfri typebetegnelse og ledetekst. Klikk deretter på knappen Rediger for å registrere ønsket tekst: I motsetning til vanlige formularer, skal du ikke benytte koder foran teksten. I transaksjonsfilen til ekstern print er det lagt opp til å bruke inntil 9 linjer med tekst. Eksemplet over er tenkt brukt som overskrift og tekst for 1. purring barnehage/skolefritid. Når du har skrevet inn ønsket tekst, lagrer du dette ved å klikke på knappen Og deretter å bekrefte lagring. Sett inn verdi 1 i Start linje og Skrives lik Før faktura Formular Menyvalg: Grunndata > Formularer > Definere formular. Her skal du opprette selve formularet som rutine for produksjon av transaksjonsfil benytter. 56

65 Opprett nytt formular med valgfri betegnelse og beskrivelse. Du trenger ikke angi verdi i linjene for Venstre marg, Justering topp og Linjer totalt. Den seksjon du har definert, skal du knytte til formularet som seksjonsnummer 1. Knytning av formular til en purrekode Menyvalg: Grunndata > Reskontro > Vedlikehold av purrebetingelser 57

66 Marker ønsket purrekode og klikk på knappen Formularer: I dette bildet må du angi språkkode XML på en ledig linje. Programmet foreslår et formularnavn, dette må du korrigere til det formular du opprettet i forrige punkt. Hvis du ikke husker dett, kan du benytte søkebildet. Knytning av formular til en rentebetingelse Menyvalg: Grunndata > Reskontro > Rentebetingelser Dersom du skriver ut forsinkelsesrenter som egne blanketter, kan du på tilsvarende måte sende dette til ekstern printleverandør. 58

67 Velg ønsket rentebetingelse i dette skjermbilde, klikk på knappen Detaljer: Klikk deretter på knappen Formularer: I dette bildet må du angi språkkode XML på en ledig linje. Programmet foreslår et formularnavn, dette må du korrigere til det formular du opprettet i forrige punkt. Hvis du ikke husker dette, kan du benytte søkebildet. 59

68 Utskrift purrenota spesifikasjon av fakturalinjer Menyvalg: Diverse Purrerutinen er utvidet med funksjonalitet for å skrive ut fakturalinjer + fritekst for faktura som er produsert i Enterprise Fakturering. Denne funksjonalitet er implementert i lokal utskrift av purrenota og ved produksjon av filer til ekstern print. For å ta dette i bruk v.h.a. lokal utskrift, må du tilpasse de formularer du benytter. Ved bruk av ekstern print er det ingen tilpasning som må gjøres i systemet. Men det er viktig å informere din printleverandør om at dette er tatt i bruk slik at denne kan tilpasse de maler som benyttes. Tilpasning av formular Menyvalg: Diverse, formularer kan endres både i Økonomi og Fakturering For å kunne skrive ut fakturalinjer, må de eksisterende formularer tilpasses dette. Utskrift av fakturalinjer krever at det opprettes en ny seksjon for dette som deretter må knyttes til ønsket formular. Vi gjør oppmerksom på at spesifikasjon av fakturalinjer kan være plasskrevende og vil i mange tilfeller føre til at en purring vil bli skrevet over flere sider. Denne veiledning er kun veiledende, det enkelte formular må justeres slik at dette stemmer i forhold til lokale forhold som printer, blanketter m.m. Ny seksjon I definisjon av seksjoner er det innført en ny type (Felt Skrives ) som heter Hver detalj. Seksjonen må defineres med det samme antall repetisjoner som seksjon for utskrift av faktura. Denne seksjon skal inneholde følgende formularkode (knapp rediger): ^UQ,D_Tekst; Endret formular 60

69 Det er viktig at den nye seksjonen kommer etter seksjon for faktura som purres og før purregebyr. Bildet under illustrerer hvordan denne informasjon kan presenteres på en purrenota. 61

70 Informasjon til leverandør av ekstern print Dersom du benytter ekstern printleverandør for print av purrenota, må denne informeres om at printfilen inneholder nye felt for fakturalinjer. Denne informasjon ligger med kode (tag) <FreeText> i seksjon <InvoiceDetails> <BaseItemDetails> 62

71 Eksempel: <FreeText> Termin: 11/2010 Fakturadato: </FreeText> <FreeText> Varenavn Pris Grunnlag Terminbeløp</FreeText> <FreeText> BARNEHAGE 2650,00 1, ,00</FreeText> <FreeText> Barn: Yngve Knutsen Jr.</FreeText> <FreeText> KOSTPENGER 147,00 1,00 147,00</FreeText> Bruk av ny funksjonalitet Menyvalg: Innbetalingsrutiner / Innfordring Når du klikker på knappen Lag purrenota får du nå spørsmål om Skal fakturadetaljer spesifiseres? Svarer du Ja, vil programmet gjøre oppslag i Enterprise Fakturering og hente alle fakturalinjer inkl. fritekstlinjer pr. faktura og plassere dem på formularet / fil til ekstern print. 63

72 Filter- og sorteringsfunksjonalitet i purreforslaget Innfordring er utvidet med ny funksjonalitet for filter og sortering. Menyvalg: Innbetalingsrutiner > Innfordring Fane Registrering faktura Filterfunksjon på alle felt. Operatører for å angi filter er standard for numeriske og alfanumeriske felt. Sortering på alle felt unntatt Dager og Kode. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Fane Redigering purrenota Fanen er utvidet med sortering på alle felt untatt Beløp som er et fortløpende beregnet felt. Denne fanen har ikke fått filterlinje. 64

73 Utvidelse av oppslag mot Infobank Oppslag mot folkeregister / AA-register Menyvalg: Diverse Det er foretatt enkelte mindre endringer i skjermbildene for oppslag mot Folkeregisteret og AAregister Endringene vises ved oppkall til disse registre fra alle system som benytter reskontro i Økonomi og hvor bruker har tilgang til registrene. I tillegg er den tekniske delen av oppslaget endret slik at den kaller opp den nye web-service som EDB / Infobank innførte fra I skjermbildet hvor du foretar søk og hvor søkeresultat presenteres, er det lagt inn overgang til skjermbilde for detaljinformasjon om en person (familie og bostedshistorikk) 65

74 Bostedshistorikk: Familieforhold: 66

75 Vedlikehold reskontro: I bildet for vedlikehold reskontro får du nå 2 valg når du klikker på knappen for Infobank (eksisterende reskontro), enten overgang til detaljbildet som beskrevet over eller skjermbildet som sammenlikner informasjon i reskontro mot tilsvarende opplysninger i Infobank. Dette oppslag er utvidet til å gjøre oppslag mot AA-registeret Fig. Arbeidstakers arbeidsgivere oppslag mot AA-register 67

76 Fig. Arbeidsgiverdetaljer oppslag mot AA-register Hvilke opplysninger som blir vist er avhengig av den enkelte kommune / brukers rettigheter i Infobank. Lagret utvalg i rapporter / skjermbilde Denne funksjonalitet gjør det mulig å lagre ulike utvalg for rapporter. Vær oppmerksom på at du må lagre utvalg pr. rapport og at det lagrede utvalg er knyttet mot den enkelte bruker. I tillegg har vi for alle reskontrorapporter tatt bort valg av reskontrotype i eget bilde ved oppstart av rapport og erstattet dette med valg av reskontrotype inne i selve rapporten. Eksemplet under er fra Saldoliste reskontro. Hent oppstartsbildet for ønsket rapport: Fig. Oppstart rapport saldoliste reskontro Fyll ut ønskede verdier i de enkelte parameterfelt og klikk på knappen Lagre ny : Følgende hjelpebilde kommer opp: 68

77 Fig. Lagret utvalg opprettelse nytt utvalg Skriv ønsket navn og klikk OK. Øverst i rapportoppstart kan du se hvilke lagrede utvalg du som gjelder aktuell rapport / din bruker ved å åpne nedtrekksmenyen: Valget <Standard systemverdier> er de parametre rapporten har som standard forslag Valget <Sist brukte utvalgsverdier> henter de verdier du brukte sist du kjørte rapporten. Dersom du ønsker at ett av utvalgene skal være standard utvalg for rapporten og automatisk bli foreslått når du starter, kan du gjøre følgende: Klikk på kombi-knappen (Lage ny, plasser markør på ) slik at du får opp disse valgene: Klikk deretter på valget Brukes ved oppstart. Går du inn på dette valget etterpå, vil du se at det er en hake foran valget Brukes ved oppstart Dersom du ønsker å endre innholdet på et lagret utvalg, må du først hente opp det lagrede utvalg. Deretter må du endre parametrene, kalle opp alternativene vist over og klikke på lagre. Skal du slette et lagret utvalg, henter du først fram utvalget, henter valget over og klikke på slett. Du får opp kontrollspørsmål om du vil slette. 69

78 Følgende rapporter inneholder denne funksjonalitet: Reskontro / Saldoliste Reskontro / Periodeliste Reskontro / Oversikt ubetalte reskontroposter Reskontro / Oversikt betalte reskontroposter Reskontro / Dobbeltbetalte reskontroposter Reskontro / Fakturanotater Reskontro / Kontoutdrag Reskontro / Oversikt aldersfordelt Reskontro / Ubetalt diversereskontro Reskontro / Faktura som er sperret for purring Reskontro / Leverandørstatistikk Budsjettkontroller / Budsjettoppfølging Spørring periode og transaksjoner Rapportgenerator nytt felt Menyvalg: Rapporter / Rapportgenerator Nytt felt i rapporttype Posterte bilag med faktura : ebilagsnummer dersom bilaget har sin opprinnelse i dette system. Evt. ebilagsnummer Rapportgenerator selskapsavhengig Gjelder Økonomi, Fakturering, ehandel, Fakturabehandling, DVPro og HRM Rapportgenerator er nå selskapsavhenging. Nye rapporter vil kun ligge i det selskapet de er opprettet. Gamle rapporter ligger i selskapsavhengige versjoner per selskap. Det er fortsatt mulig å lage rapporter som rapporter på tvers av selskap. Endringen gjelder Økonomi, Fakturering, ehandel, Fakturabehandling, DVPro og HRM. Flexirapport selskapsavhengig Rapportene er nå selskapsavhengige. Nye rapporter vil kun ligge i det selskapet de er opprettet. Gamle rapporter ligger i selskapsavhengige versjoner per selskap. 70

79 Søk bilag - WEB Menyen Søk bilag og kontoplan er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanenvalget Økonomi > Søk. Modulens hovedmeny er utført som en tradisjonelt vertikalmeny med funksjon for autokollaps og ekspander. Menyen viser innlogget selskap og år. Søk bilag ny versjon Utvalg Utvalg legges direkte inn i ønskede felt. For oppslag mot kontoplan klikker du på hyperlink for ønsker konteringsdimensjon. 71

80 Oppslag mot kontoplan vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Oppslaget gir deg mulighet til å velge en og en eller intervaller med utvalg tilbake. Feltet for Bilagstype har funksjonalitet for autocomplete. Begynn å skriv navn på bilagstypen og du vil motta forslag på bilagstyper som svarer til det du har skrevet i feltet. Resultat Resultat vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Resultat presenteres med en standardbegrensning på 100 linjer per søk. Begrensningen gjøres for å sikre god hastighet i søket, men kan utvides etter eget behov. Sortering - Alle kolonner kan sorteres. Ved å klikke på kolonnen. Flere klikk på samme kolonne snur sorteringsrekkefølgen. Excel - Du kan også velge å dumpe resultatet over til Excel. Klikk på eget ikon for Excel. Detaljer - Klikker du på en transaksjon får du opp detaljer om bunken/bilaget og videre mulighet til å se eventuelle tilknyttede linjer, vedlegg og opprinnelse (drilldown mot ebilag, Fakturering, Fakturabehandling eller HRM). 72

81 Drilldown mot Fakturering. Innstillinger Under innstillinger kan du endre innlogget selskap og/eller år. Innlogget selskap styrer hvilket selskap du kan søke i. Innlogget år styrer hvilket år du skal hente kontoplan fra, da kontoplanen er årsavhengig og kan endre seg fra år til år. Du kan fortsatt søke bilag over flere år. 73

82 ENDRINGER I EBILAG ebilag har gjennomgått en fullstendig omskrivning. Modulen har nå blitt skrevet inn på samme plattform som Enterprise oppstartsiden og dermed blitt integrert i horisontalmenyen i oppstartsiden. Modulen har i tillegg til å beholde den samme funksjonaliteten som tidligere, også fått en del nyheter. Åpne ebilag fra oppstartsiden I denne versjonen av ebilag har modulen blitt integrert inn i oppstartsiden. Modulen åpnes fra fanen Økonomi i horisontalmenyen og egen underfane for ebilag. Under samme fanevalg ligger foreløpig også eordre og ny modul for oppslag mot kontoplan. Oppgaver i ebilag ebilag kan også åpnes via å starte en oppgave fra oppstartssiden. Oppgavene viser ikke lenger selskap og år på oppstartssiden. Hvis du har oppgaver i flere selskap og/eller år blir disse oppgavene varslet når du kommer inn i modulen. ebilag som varsles har en av to statuser: under arbeid din bruker har laget et ebilag, som ligger hos din bruker i saksbehandling din bruker har fått et ebilag til saksbehandling som er klart til behandling av din bruker Menyen Når du kommer inn i ebilag går du videre ved hjelp av en vertikal meny. Når du åpner et menypunkt vil menyen automatisk minimeres. Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike menyvalgene. 74

83 Generell funksjonalitet I menyen vises det hvor mange ebilag som ligger i de ulike statusene angitt i parentes. Den vertikale menyen er dynamisk og kan minimeres ved behov for å få større og ryddigere arbeidsflate. Når menyen er minimert kan den maksimeres. For endre menyen klikker du på pilene. Minimere Maksimere Nytt ebilag Nytt ebilag er der hvor du starter å lage et ebilag. Du kan enten starte ved å velge en tilgjengelig oppgavetype eller ved å ta i bruk en predefinert mal. Type ebilag o Oppgavetyper du har tilgang til. Oppgavetyper som du har definert tilgang til, men som er sperret er ikke tilgjengelige. Maler o Søk Søkefelt for maler o Alle Mine og Felles maler o Mine Din brukers private maler o Felles Felles maler på oppgavetyper din bruker har tilgang til Maler du eier kan slettes direkte fra dette bildet uten at du må hente opp malen. Ved sletting av mal vil du få en bekreftelses melding som du må godta. 75

84 Under arbeid Her ligger ebilag som du har laget og som ikke sendt videre. Bilag som er sendt videre og avvist tilbake til deg vises i rødt. ebilag under arbeid ebilag som ligger i innlogget selskap og regnskapsår andre ebilag under arbeid ebilag i andre selskap og/eller andre regnskapsår. Ved å klikke på oppgaven blir du sendt inn i riktig selskap/regnskapsår slette ebilag under arbeid Du kan slette ebilag under arbeid uten å gå inn i ebilaget. Ved sletting vil du få en bekreftelses melding som du må godta Til behandling Her ligger ebilag som er sendt til din bruker for behandling. Det er felles liste for bilag som ligger til behandling i steg 2 (attestering) eller steg 3 (anvisning/godkjenning). Bilag som er sendt videre og avvist tilbake til deg vises i rødt. ebilag til behandling ebilag klar til behandling i innlogget selskap og regnskapsår andre ebilag til behandling ebilag i andre selskap og/eller andre regnskapsår. Ved å klikke på oppgaven blir du sendt inn i riktig selskap/regnskapsår 76

85 Innstillinger Under innstillinger kan du skifte selskap og regnskapsår. Tilgjengelige selskap og regnskapsår kan være begrenset i brukeradministrasjonen. Videre får du oversikt over dine øvrige fullmakter og begrensninger. Registrere ebilag Bildet for registrering av ebilag mye ny og endret funksjonalitet i seg. Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste nyhetene. Når du oppretter et nytt ebilag, er nå tittelfeltet tomt. 77

86 Flere funksjoner Det er nå færre ikoner ebilag som har gitt grensesnittet et ryddigere uttrykk. Det ligger 3 ikoner igjen i bilagshodet (lagre, slett og sendt videre). Funksjoner som hent bilag, lagre som mal, import fra Excel, snu fortegn, endre bilagstekst og skriv ut er flyttet inn i nedtrekksmenyen Flere funksjoner Maler kan nå både lagres som private og felles. Begge lagre mulighetene ligger under Flere funksjoner. Felles maler laget av din bruker kan også vedlikeholdes og slettes av din bruker, men er tilgjengelig til bruk for alle brukere med tilgang til den brukte oppgavetypen. Felles maler ligger også i administrasjonsbildet i Visma Enterprise Økonomi. Der er i denne versjon mulig å endre maler. Du kan endre kontering, slette linjer og legge til nye linjer. Etter endring må du huske å lagre endring med knappen Vedlegg og notat. Alle ebilag kan lages med et hodenotat som kommer i tillegg til eventuelle notater fra saksgang. Hodenotatet følger ebilaget til venterom og kan senere leses ved å gjøre opprinnelse oppslag mot bilaget fra spørring på bunke/bilag i Visma Enterprise Økonomi. Hodenotat og vedlegg ligger på en egen dynamisk del under hodeseksjonen som kan minimeres/maksimeres ved behov. Hvis du minimerer delen vil første del av notatet og det første vedlegget stå på en linje. Saksgang Saksgang skjuler notatfeltet hvis delen er minimert. Ved maksimering kommer notatdelen til syne og kan skrives i. Hvis oppgavetypen tillater det kan du nå også bruke samme person i rollen Under arbeid og Til attestering / Til godkjenning. 78

87 Søkefunksjonalitet i kontering Nå kan du søke etter konteringsdimensjoner ved å skrive deler av navn eller ID direkte i registreringsfeltet for verdien. For fullstendig oppslag mot lovlige verdier kan du klikke på tittelen for konteringsdimensjonen. Cursorgang i registrerte linjer Det er nå enklere manøvrering i registrerte bilagslinjer. Cursoren kan flyttes horisontalt og vertikalt ved hjelp av piltastene på tastaturet. Hent bilag - regnskapsår Endret funksjonalitet for henting av historiske bilag. Dersom en har endret til et annet selskap eller regnskapsår enn det som er standard for brukeren, følger denne verdi med inn i skjermbildet for henting av bilag. 79

88 Endret zoom mot reskontro Fig. ebilag søk reskontro Zoom-bildet mot reskontro er utvidet med nye kolonner for bankkonto, organisasjonsnummer og adresse. De samme opplysningene vises som tool-tip i selve registreringsbildet. Adgangskontroll oppgavetyper Fig. Adgangskontroll Økonomi 80

89 Verdi i felt for oppgavetyper i Brukeradministrasjon i Økonomi blir satt som standard. Dette kan vare ALLE eller INGEN. Dette kan igjen overstyres, enten direkte her i Brukeradministrasjon eller ved å gi tilgang under den enkelte oppgavetypen i Økonomi. I eksemplet over har brukeren fått tilgang til oppgavetypene 1 til 10 i selskap 151 i Brukeradministrasjon. Skal brukeren ha tilgang til alle oppgavetyper skrives ALLE. Det er nå mulig å ha ulike rettigheter og ulike oppgavetyper fra selskap til selskap fra og med Enterprise Visning av ebilagsnummer ved utskrift Fig. ebilag - utskrift Ved utskrift av et ebilag skrives nå ebilagets løpenummer og status ut. Oppgavetyper ebilag Menyvalg: Grunndata > Selskapsinnstillinger > Oppgavetyper ebilag Fig. Oppgavetyper ebilag 81

90 I dette skjermbildet er det foretatt følgende endringer: Bruker kan opptre flere ganger i saksgang. Ved å huke av dette parameteret vil oppgavetypen tillate at samme saksbehandler kan benyttes i flere saksbehandlingssteg, på lik linje som i fakturabehandling. Godkjenn bilag automatisk for overføring. Ved å huke av dette parametre er det nå mulig å legge overføringsjobben fra venterom til bilagsregistrering som en automatisk jobb på programserver. For å gjøre denne funksjonalitet fleksibel er det også innført et parameter på oppgavetypen hvor du bestemmer om ebilaget skal få status godkjent i venterom slik at det automatisk tas med i overføring videre. Oppgaven er sperret for bruk. Ved å huke av dette parameteret vil oppgavetypen bli sperret for videre bruk. Dette innebærer o Bilag som er under arbeid / til behandling vil kunne behandles ferdig o For brukere som har tilgang til oppgavetypen blir oppgavetypen skjult i ebilag web. Hvis sperringen oppheves vil oppgavetypen på de samme brukerne komme til syne igjen. o Alle maler som er lagret på oppgavetypen vil bli skjult i ebilag web. Malene vil fortsatt ligge i administrasjonsbildet og vil komme til syne igjen hvis sperringen oppheves. Informasjon om oppgavetypen. Feltet kan benyttes til fritekst. Informasjon vil fremkomme som beskrivelse på ebilaget i web. Videre er skjermbildet redesegnet slik at det viser en og en oppgavetype. Dersom du ikke husker nummeret for oppgavetypen, kan du søke etter dette i det tilhørende søkebildet. 82

91 Overføring til bilagsbehandling via programserver Fig. Oppstart overføring ebilag til bilagsbehandling Økonomi Du kan nå starte overføringsjobben til bilagsbehandling via programserver. For at ebilag automatisk skal være merket som klar til overføring, må de ønskede oppgavetyper merkes med Ja på parameteret Godkjenn bilag automatisk for overføring. Vise saksgang i overføringsrapport Menyvalg: Registrering / Behandle ebilag Utskrift i rutine som overfører ebilag fra venterom til bilagsbehandling er utvidet til å vise bilagets saksgang. 83

92 Sporing av saksgang i spørring på bilag Menyvalg: Spørring > Bilag Fig. Spørring på bilag I dette bildet har vi gjort 2 endringer: Knappen Gå til er fjernet og erstattet med filterlinje. Den opprinnelig knappen hadde som funksjon å gå til et litt linjenummer / bilagsnummer. Nå kan du angi det samme linjenummer i kolonne for linje i filterlinjen. Knappen Forsystem har endret betegnelse til Opprinnelse og kaller opp litt ulike bilder avhengig av hvilket bilag du står på. Inngående faktura som kommer fra Fakturabehandling kaller opp bildet for å vise den skannede faktura (som tidligere) Utgående faktura som kommer fra Fakturering kaller opp bildet for å vise fakturadetaljer (som tidligere) ebilag kaller opp nytt skjermbilde som viser informasjon om dette (nytt) Dersom bilaget har sin opprinnelse i ebilag, kommer du inn i følgende bilde når du trykker på knappen Opprinnelse: 84

93 Fig. Opprinnelse ebilag I dette bildet viser vi diverse informasjon om ebilaget på øverste linje. I neste seksjon vises de enkelte bilagslinjene inkl bilagstekst, kontering, mva koder og beløp. Siste seksjon viser saksgang for ebilaget. Dersom ebilaget ikke har saksgang er denne seksjonen blank. Dersom ebilaget har saksgang på hodenivå vises dette i heading og saksgangen er den samme uansett hvilken bilagslinje i ebilaget du står på. Dersom ebilaget har saksgang på linjenivå vises dette i heading. Saksgang vises da avhengig av den bilagslinje i ebilaget du står på. I eksemplet over er saksgang på linjenivå og jeg peker på linje 2 i den midterste seksjon. Overskriften i saksgang nederst sier da at dette er saksgang for linje 2. Søk på kontoplan ny versjon Integrert i horisontalmenyen under fanen Økonomi ligger det nå en ny modul for søk på kontoplan. Modulen har følgende utvalgsmuligheter. Utvalg Generelle utvalg Selskap Standard selskap styres ut fra brukeradministrasjon. Du kan kun gjøre utvalg på lovlige selskaper for din bruker 85

94 Regnskapsår Standard regnskapsår styres ut fra brukeradministrasjon. Konteringsdimensjonstype utvalg mot basisdimensjonstyper ved intern kontoplan eller gruppedimensjonstyper ved ekstern kontoplan Konteringsdimensjon Kan søkes med utvalg både mot Id og navn. Vanlig søkefunksjonalitet for numeriske og alfanumeriske verdier gjelder. Kontotyper internt kontoplan Utvalg mot basis konteringsdimensjonstyper ekstern kontoplan Utvalg mot gruppe konteringsdimensjonstyper Status Hjelp åpne Alle aktive dimensjoner i utvalget sperrede Alle sperrede dimensjoner i utvalget, disse vises i rødt alle både aktive og sperrede dimensjoner i utvalget Hjelp Detaljert beskrivelse av funksjonalitet på søkebegreper Søk startes ved å klikke på egen knapp for søk. Søk presenteres i egen resultatdel nederst i bildet. Søket er begrenset til 100 linjer. Resultat Resultatet vises i tabellform. Sperrede verdier vises i rødt. Eventuelle notat legges ut i feltet for notat. Hvis notatet er lenger enn feltet kan du hente opp fullstendig notat ved å holde musepekeren over det (tooltip). 86

95 ENDRINGER I FAKTURERING (KOMMFAKT) Generelle endringer Endret verktøymeny Programmene under menyvalget Verktøy er synkronisert for alle løsninger i Enterprise-familien og fremstår med identisk rekkefølge: Nytt bilde for oppstartsverdier I dette bildet kan du selv registrere hvilket selskap og evt. år du vil systemet skal starte opp med ved pålogging. For Fakturering får du også tilgang til skjermbildet for å endre passord for innlogging til Infobank (Folkeregister, Enhetsregister og AA-register) Dersom standardverdi for en bruker ikke er utfylt og bruker har tilgang til flere selskap, vil du få spørsmål om selskap ved oppstart av systemet 87

96 Velger du avbryt, får du melding om at du blir logget av systemet 88

97 Filsti for elektroniske faktura pr. selskap Menyvalg: Grunndata > Selskap Fig. Vedlikehold selskap I dette skjermbildet har vi lagt inn filstil for hvor de elektroniske internfakturaene skal lagres. Dette erstatter den filsti som tidligere lå i konfigurasjonsfilen Uqconfig. Med denne endring kan en nå ha en filsti pr. selskap. Dersom feltet for filsti intern er blank, vil den filsti som evt. er definert i Uqconfig fremdeles bli benyttet. I tillegg har vi lagt inn filsti for de nye eksterne, elektroniske fakturaene. Funksjonalitet for dette er beskrevet senere i dette kapittel. Endret menystruktur Grunndata Menyvalg: Grunndata Menyvalget Grunndata er delt opp i 4 deler som ledd i harmonisering med øvrige løsninger. 89

98 Rapportgenerator nye felt Menyvalg: Rapporter / Rapportgenerator Nye felt i rapporttype Fakturadetaljer : Purrekode Informasjonstype Tilleggsinformasjon Siste purrekode for en faktura Type notat knyttet til en faktura Notat knyttet til en faktura Opprettelse av nye varer Menyvalg: Grunndata > Vareregister Vi har nå utvidet kontrollrutinene i dette program til å hindre mulighet for å opprette varer på oppdragsgiver 0. Prisjusteringsrapport Menyvalg: Avansert / Drift / Prisjusteringer Prisjustering i vareregisteret Med denne rapporten kan du %- justere priser i vareregisteret. Du angir fra til oppdragsgiver og varenummer. Deretter angir du den %-vise endring med inntil 2 desimaler (både positive og negativ endring). Avrunding har valgene Ingen avrunding eller hele kroner. I tillegg angir du prisjusteringsdato. Rapporten oppdaterer ny pris på det aktuelle utvalg. Dersom det finnes en pris fra før på angitt dato, får du melding i utskrift og prisen vil ikke bli oppdatert. Rapporten kan kjøres uten oppdatering Prisjustering faste oppdrag 90

99 En del brukere av Enterprise Fakturering oppretter varer til bruk i faste oppdrag med pris kr. 1,- og legger inn beløpet kunden skal betale i felt grunnlag (antall). Med denne rapporten kan du %-justere feltet grunnlag for fakturatype Faste oppdrag. Utvalget er det samme med fra til oppdragsgiver og vare. Du angir %-sats og avrunding. Prisdato er ikke aktuelt i denne sammenheng. Utskrift viser hvilke kunder som får endret grunnlag. Rapporten kan kjøres uten oppdatering Begge rapportene logger endringer i loggen i Brukeradministrasjon Bruk av D-nummer i reskontro (D-nummer er i stedet for et fødselsnummer. Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer slik at du blir registrert i det norske folkeregisteret.) Registrering av D-nummer Menyvalg: Grunndata / Kundeopplysninger Grunndata / Reskontro / Vedlikehold reskontro (Økonomi) Ved registrering av reskontro er det nå lagt til rette for å registrere D-nummer på kunder som benytter dette. I feltet for kundenummer (søkenummer) er det bygget inn test om det inntastede nummer er korrekt D-nummer i forhold til kontrollmekanismen for dette. NB! For at programmet skal foreta korrekt kontroll, er det viktig at du velger type D- nummer FØR du taster inn nummeret. Taster du inn et feil D-nummer vi du da få følgende melding: 91

100 Bruk av D-nummer Likningsoppgave over pass og stell av barn Kunder som er registrert med gyldig D-nummer vil nå bli innrapportert til Skattedirektoratet på samme måte som kunder med gyldig personnummer. Diverse program Rapporter og skjermbilder som presenterer kundenr, er tilpasset slik at korrekt ledetekst presenteres foran de ulike nummertyper (Fødselsnummer, D-nummer og Org. nr) Kreditering balansekonto Menyvalg: Kreditering > Kreditering Faktura Rutine for produksjon av bilag ved kreditering benytter nå den balansekonto som til enhver tid er knyttet til faktura i Økonomi. Bakgrunn for dette er å unngå situasjoner hvor det er endret balansekonto og at bilag blir produsert bilag med opprinnelig balansekonto. 92

101 Endre internkontering kommunale gebyr Menyvalg: Kommunale gebyrer > Kommunale gebyr Fig. Vedlikehold kommunale gebyr endre kontering internfaktura Det er nå mulig å korrigere internkontering for kommunale gebyrer uten å måtte slette kontering og registrere denne på nytt. For å kunne endre kontering, må du første krysse av for Endre kontering. Import kommunale gebyr Menyvalg: Avansert > Import Eksport > Import kommunale gebyr Fig. Import kommunale gebyr - eierskifte 93

102 I rutine for import av data for eiendom / bygning har vi lagt inn mulighet for å unnta et intervall for oppdragsgivere i forbindelse med overføring av saldo ved eierskifte. Rutinen er dermed identisk med den manuelle rutine for eierskifte. Grunnlag akonto - vannmålere Menyvalg: Kommunale gebyr / Vannmålere / Produsere fakturagrunnlag vannmåler Endret rutinen for oppdatering av feltet grunnlag akonto på nye målere som er montert i avregningsperioden. Målere som er montert innenfor datointervallet avregningen kjøres for: Grunnlag akonto oppdateres med verdi som tilsvarer et års forbruk Utskrift av fakturajournal på e-post Menyvalg: Alle fakturarapporter Det er innført funksjonalitet for å sende fakturajournal på e-post i tillegg til ordinær utskrift. Denne tjeneste bestemmes pr. oppdragsgiver hvor en også definerer innhold i e-post. 94

103 Parameter for e-postvarsling pr. oppdragsgiver Menyvalg: Grunndata > Oppdragsgiver Fig. Vedlikehold oppdragsgiver e-postvarsling Hvorvidt du ønsker å sende fakturajournal pr. e-post, bestemmer du pr. oppdragsgiver, underfane e-post. Dersom du krysser av i parameter for Send fakturajournal til e-postmottakere, aktiviseres denne tjeneste. I feltet under kan du legge inn en eller flere e-postadresser som automatisk vil motta e-post hver gang det faktureres på denne oppdragsgiver. Innhold og emne for e-post kan du selv påvirke ved å gå over til skjermbildet for Maler epost. Fig. Oppdragsgiver vedlikehold epostmaler 95

104 Når du kommer inn i dette bildet, må du først velge prosesstype før du registrerer emne og melding. Du kan velge mellom følgende prosesstyper: Fakturajournal Varsel om innbetaling Internfaktura med belastningsoppgave Internfaktura uten belastningsoppgave Alternativt kan du registrere e-postmaler på selskapsnivå. Du henter da opp skjermbildet for vedlikehold av selskap. Fig. Vedlikehold selskap Her klikker du på knappen Maler epost og du får fram skjermbilde for e-postmaler pr. selskap. Fig. Selskap Vedlikehold e-postmaler Dersom det kun er registrert mal pr. selskap er det denne mal som blir benyttet. Men du må fremdeles merke av hvilke oppdragsgivere hvor det skal sendes fakturajournal pr. e-post. 96

105 Kjøreparametre e-postvarsling Menyvalg: Alle Faktureringsrapporter Fakturajournal pr. e-post genereres automatisk til de oppdragsgivere som er merket for journal pr. e-post når du har krysset av for dette i oppstartsbildet for fakturering. Dersom du fakturerer mange oppdragsgivere samtidig vil det kun bli generert e-post til de oppdragsgivere som er merket av for dette. Fig. Rapportoppstart fakturering tilfeldig E-postvarsling innbetalinger Menyvalg: Avansert > Drift > Send oversikt over betalte faktura via epost På samme måte som for fakturajournal, kan en merke en oppdragsgiver at en eller flere saksbehandlere varsles når en faktura er betalt. I skjermbildet for vedlikehold av oppdragsgivere kan du krysse av for parameteret Send varsel om innbetaling av faktura til saksbehandler samt angi e-postadresse til en eller flere saksbehandlere. Innhold og emne for e-post kan du selv påvirke ved å gå over til skjermbildet for Maler epost, prosesstype Varsel om innbetaling. På samme måte som for fakturajournal kan malen også registreres på selskapsnivå. 97

106 Fig. Oppdragsgiver vedlikehold epostmaler Du må også inn på selve faktuaer som det skal sendes varsel om innbetaling på, å merke denne. Det er kun de fakturaene som er merket det vil bli sendt varsel på. Menyvalg: Spørring > Oversikt faktura: Selve varslingen ivaretas med en egen rapport som vanligvis kjøres via programserver til faste tider og som genererer en e-post med en liste over hvilke faktura som er betalt. 98

107 Menyvalg: Avansert > Drift > Send oversikt over betalte faktura via e-post. Fig. Rapportoppstart e-postvarsling innbetaling 99

108 Fakturaproduksjon Utgående elektroniske faktura Vi har i denne versjon lagt til rette for å kunne sende faktura elektronisk til bedrifter. Det vil være flere måter å kunne distribuere slike fakturaer på, felles er at vi benytter det elektroniske formatet e2b. Fakturering kan nå produsere utgående faktura til XML-formatet EHF (Elektronisk Handelsformat). Med distribusjon mener vi her hvordan vi vil sende den elektroniske fakturaen til kunden: Via meldingssentral, i første omgang produserer vi en fil pr. faktura som plasseres på en gitt filsti. Fra denne filstil kan filene sendes videre til meldingssentralen som videreformidler dem til sluttkunden Som vedlegg til e-post i PDF-format. Via Fakturabehandling, plassere faktura på en individuell filsti som andre selskap i egen installasjon benytter. Dette alternativet kan for eksempel benyttes av dem som fakturerer kunder i andre selskap i egen installasjon som igjen benytter Visma Enterprise Fakturabehandling. Det utfakturerende selskap plasserer fakturafilen må det mottakene selskaps importsti. På denne måten vil en faktura produseres i ett selskap og automatisk bli lest inn i fakturabehandling i et annet selskap. I tillegg kan du i denne versjon velge distribusjon av faktura via e-post (pdf-vedlegg) av originalfaktura på tilsvarende måte som du tidligere kunne sende fakturakopi. Dette valget er lagt på kundenivå. Vi vil i de følgende underkapitler beskrive hvordan dette gjøres i praksis. Filsti for elektroniske faktura Menyvalg: Grunndata > Selskapsopplysninger > Selskap Fig. Selskap filsti elektronisk faktura 100

109 I mappen elektronisk faktura angir du hvilken filsti som elektroniske skal plasseres på: Filsti intern e2b-faktura: Her angir du hvilken filsti som internfaktura skal plasseres på. Dette gjelder interne faktura innen samme selskap som skal leses inn i Enterprise Fakturabehandling. Filsti ekstern e2b-faktura: Her angir du hvilken filsti som eksterne elektroniske faktura skal plasseres på. Dette gjelder de fakturaene som skal distribueres til eksterne kunder fortrinnsvis via en meldingssentral. Feltene Adresseringstype angis hvilket XML-format som skal være standard ved opprettelse av ny distribusjonsregel på en kunde. Ved valg av standard vil dette være forhåndvalgt format i feltet «Fakturaformat» under vedlikehold av kundereskontroen. Avsenderadresse har foreløpig ingen funksjonalitet knyttet til seg, men vil bli implementert etter hvert som distribusjon via meldingssentraler automatiseres. Vedlikehold kunde - Individuell filsti / distribusjon via epost Menyvalg: Grunndata > Kundeopplysninger Fig. Vedlikehold reskontro elektronisk faktura Dette punkt omfatter flere funksjoner, både merking av en kunde for elektronisk distribusjon av faktura (xml-fil på e2b-format) og merking for distribusjon av papirbasert faktura via e-post. I skjermbildet for vedlikehold reskontro er fane AvtaleGiro/eFaktura utvidet til å inneholde to underfaner Privat og Bedrift. Fane Privat er identisk med opprinnelig innhold i fane AvtaleGiro/eFaktura. I fane Bedrift har du mulighet til å merke av om en bedrift ønsker å motta elektronisk Faktura i e2b eller EHF-format. Det er under fanten Bedrift også lagt inn et nytt parameter for å angi hvilket XML-format du vil etablere distribusjonsregel for. Hvis standardformat er angitt i selskapsbildet vil denne standarden angis. Du kan overstyre verdien ved å velge mellom XML-formatene EHF og E2B. Elektronisk faktura: I fane Avtalegiro/efaktura, underfane Bedrift finner du parametrene for distribusjon av elektronisk faktura. Vær oppmerksom på et en kunde som fra før enten har Avtalegiro eller efaktura, ikke kan få elektronisk faktura før gamle avtaler er slettet. Vanligvis vil ikke dette 101

110 være noe problem da tjenestene AvtaleGiro og efaktura er forbeholdt privatkunder mens elektronisk faktura via xml-fil gjelder bedrifter som benytter elektronisk fakturabehandling. I utgangspunktet er kunden merket med valget Ikke aktivisert (papirbasert distribusjon) Klikker du på drop-down-knappen for valg av distribusjon, får du følgende valg: Fig. Kunderegister alternative elektroniske distribusjonsmåter Disse valgene har følgende betydning: Ikke aktivisert (papirbasert distribusjon): Standard dersom kunden ikke skal ha elektronisk distribusjon av faktura. Via fil/meldingssentral til standard filområde: Når du kjører rapporten Produksjon av faktura (TF/FO/EA) dannes det en XML-faktura (e2b-format) som plasseres på filsti for ekstern e2bfaktura som ble definert i selskapsbildet. Det produseres en fil pr. faktura. Se også punktet under vedr. profil / kundereferanse. Til fakturabehandling: Dette valget benyttes dersom kunden er et annet selskap i kommunen / organisasjonen. For eksempel en kommune som fakturerer renholdsselskapet for varer og tjenester som igjen er et eget KF og benytter Enterprise Fakturabehandling, men et annet selskap enn kommunen. Ved å velge Til fakturabehandling kan du i tillegg legge inn Renovasjonsselskapets importsti for elektroniske faktura slik at rapporten Produksjon av faktura (TF/FO/EA) automatisk plasserer de utgående fakturaene der og deretter automatisk leses inn i Fakturabehandling for dette selskap. Via E-post: Velger du dette alternativ vil rapporten Fakturaproduksjon generere en XMLfaktura (e2b-format) som sendes via epost til mottaker, der hvor det er registrert en e- postadresse på kunden og huket av for faktura sendes via e-post. Via E-post med PDF-vedlegg: Systemet produserer da en XML-faktura (e2b-format) som sendes til kunden pr. e-post. Kunden må da ha et eget fakturabehandlingssystem for tolking av fakturaen. I tillegg lager systemet fakturaen som et PDF-vedlegg for visuelt innsyn i fakturaens innhold. Som nevnt over er det også mulig å sende faktura som vedlegg til epost. Rapporten Produksjon av faktura (TF/FO/EA) vil da generere en e-post til kunde med et vedlegg i PDF-format. For å kunne velge distribusjon av papirbasert faktura kan ikke valget Distribusjon av elektronisk faktura være aktivisert. Det samme parameter finner du også i undermappen privat (samme sted som AvtaleGiro og efaktura) Du kan selv bestemme overskrift og meldingstekst. Dette gjør du enten på nivå selskap (skjermbilde for vedlikehold av selskapsopplysninger) eller pr. oppdragsgiver (skjermbilde for vedlikehold av oppdragsgiver) Velger du via epost krever programmet at det er registrert e-postadresse på kunden. 102

111 Mangler denne, får du melding om dette. Kundens e-postadresse kan du registrere i samme bilde. Fig. Vedlikehold reskontro efaktura bedrift Produksjon av elektronisk faktura bedrift Menyvalg: Alle rapporter for produksjon av faktura Produksjon av filer for efaktura Bedrift skjer automatisk i programmet Produksjon av faktura under de enkelte fakturatyper. Denne produksjon krever at det er valgt produksjon av eksterne faktura i de enkelte oppstartsbildene. Fig. Produksjon faktura Visningfelt for resk.nr. på elektronisk internfaktura Rutinene for elektronisk internfaktura har fått to endringer i seg. 1) XML-filen har blitt utvidet til å også inneholde kundens reskontronummer 2) Visningsmalen for internfaktura i Fakturabehandling har blitt utvidet til å presentere Reskontronummer 103

112 Sende faktura via epost (papirbasert distribusjon). I denne versjon kan vi også distribuere faktura som vedlegg til epost. Denne funksjon omfatter både faktura til interne og eksterne kunder. I begge tilfeller styres dette pr. kunde /oppdragsgiver. Vedlikehold av mal for e-post - internfaktura Menyvalg: Grunndata > Oppdragsgiver På samme måte som for sending av fakturajournal og innbetalingsliste kan du pr. oppdragsgiver registrere emne og innhold for den e-post som distribuerer faktura. Alternativt kan du definere denne mal pr. selskap. I begge tilfeller må du legge inn mal for prosesstype Blankett (eksterne kunder) og Internfaktura med belastningsoppgave Fig. Oppdragsgiver vedlikehold epostmaler 104

113 Merking av internkunde faktura via e-post Menyvalg: Grunndata > Tilleggsinformasjon kunder Fig. Tilleggsinformasjon kunder - utskriftsvalg I eksemplet over er kunde merket med at internfaktura skal distribueres via e-post. Dette gjør man ved å gå inn på fanten Internfakturering og velger Distribusjonsmåte. Det er en forutsetning at e-post adressen ligger på kunden i reskontrobildet, hvis ikke vil du få frem en feilmelding som sier at dette mangler. Merking av ekstern kunder faktura via e-post Menyvalg: Grunndata > Kundeopplysninger 105

114 Fig. Kundeopplysninger >Vedlikehold reskontro I eksemplet over er kunde merket slik at faktura vil blir sendt som vedlegg til e-post. Dette gjøres i bilde for Vedligkehold reskontro, under fane for Avtalegiro/eFaktura. Velg underfane for Bedrift for bedriftskunder og underfane Privat for privatkunder. Her har du valget for Distribusjon av papirbasert faktura huk av for Distribuer via E-post Distribusjon av belastningsoppgave internfaktura Menyvalg: Grunndata > Tilleggsinformasjon kunder Fig. Tilleggsinformasjon kunder distribusjon internfaktura med belastning Alternativet internfaktura med belastning har nå fått distribusjonsmåte via e-post. For å registrere dette på kunden, må det være registrert e-postadresse på kunden. Samme alternativ gjelder for kunder uten belastning og hvor oppdragsgiver IKKE er merket for overføring av internfaktura til Fakturabehandling. Produksjon av faktura Produksjon av faktura via epost Menyvalg: Alle rapporter for produksjon av faktura Når du kjører rapport for produksjon av faktura vil det bli generert epost til kunder som er merket med distribusjon via epost. Men du må fremdeles huske på å krysse av for ekstern, intern eller begge typer når du produserer faktura. Den opprinnelige kvitteringssiden som kommer fram ved produksjon av faktura er utvidet til å summere opp antall pr. distribusjonsmetode. 106

115 Utskrift statistikk fakturering Meny: Tilfeldig/Faste oppdrag > Produksjon av faktura Merk: Benytter dere Ekstern Print vil EHF faktura overstyre girotypen EP til B. På denne måten blir fakturaen plukket med i fakturaproduksjon (blankettrutinen) hvor filen blir produsert Ved en distribusjonsregel på XML-formatet EHF skal fakturaproduksjon kjøres for filproduksjon. Kvitteringen vil spesifisere eventuelle fakturaer via EHF og filer vil bli opprettet på angitte filstier. Fig. Kvitteringsside fakturaproduksjon Menyvalg: Alle rapporter for produksjon av faktura I forbindelse med fakturering, har vi nå lagt inn utskrift av en statistikk over hvordan faktura skal distribueres. Dvs. en fordeling av faktura som skal skrives ut med ordinær utskrift, ekstern printrutine, internfaktura, efaktura, AvtaleGiro eller kombinasjon av de to siste. Faktura merket ordinær vil i selve utskriftsrutinen bli fordelt mellom papirutskrift, elektronisk faktura eller via e-post. 107

116 Fig. Utskrift statistikk fakturering Menyvalg: Alle rapporter for produksjon av faktura Fig. Rapportoppstart produksjon faktura Ledetekst for oppstartsbilde produksjon av faktura er endret for utskrift internfaktura. Ledetekst er endret til Skriv internfaktura / lag fil til fakt.beh da dette valg omfatter disse funksjoner. 108

117 Parameter for profil / referanse- pr. kunde / oppdragsgiver Menyvalg: Grunndata > Tilleggsinformasjon kunder Fig. Tilleggsinformasjon kunder profil / referanse (XML-faktura til bedriftskunder) Dersom mottaker krever profil / referanse på den elektroniske faktura, kan du legge dette inn i feltet Profil / referanse i skjermbildet for tilleggsinformasjon kunder. Denne referanse gjelder for kombinasjon av kunde og oppdragsgiver. Når dette er utfylt, vil denne profil / referanse bli inkludert i den xml-fil som sendes kunden. Parameter for profil-id - pr. bygning Meny: Kommunale gebyrer > Kommunale gebyr Fig. Kommunale gebyr felt for profil (XML-faktura til bedriftskunder) Kommunale gebyrer er i tillegg utvidet med et nytt felt for profil slik at hver enkelt bygning du sender faktura for, kan ha sin egen profil hos mottaker. 109

Visma Enteprise. Om menyen, menystruktur og hjelp

Visma Enteprise. Om menyen, menystruktur og hjelp Visma Enteprise Om menyen, menystruktur og hjelp Innledning Dette heftet beskriver hvordan menyene i Visma Enterprise er bygd opp, hvordan du på en enkel måte kan tilpasse menyen til ditt behov og hvordan

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2012.01 Mai 2012 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS Kursdokumentasjon Visma Unique AS Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle

Detaljer

Unique KommFakt. Rapportgenerator

Unique KommFakt. Rapportgenerator Kursdokumentasjon Unique KommFakt Rapportgenerator Visma Unique AS Unique KommFakt II Unique KommFakt Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Unique Økonomi / KommFakt efaktura

Unique Økonomi / KommFakt efaktura Kursdokumentasjon Unique Økonomi / KommFakt efaktura Visma Unique AS I II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering

Visma Enterprise Fakturering Visma Enterprise Fakturering Versjon 2016 eordre Innhold INNLEDNING... 1 Hvorfor bruke eordre... 1 KODEVERK FOR BRUK AV EORDRE... 2 Oppdragsgiver... 2 Formular for eordre... 3 Brukeradministrasjon eordre...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Versjon 2012 En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser

Nyheter og forbedringer Versjon 2012 En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Visma Enterprise Økonomistyring Nyheter og forbedringer Versjon 2012 En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1. ANBEFALT OPPLÆRING... 1 1.2. INSTALLASJONSVEILEDNING...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Unique KommFakt Grunndata og integrasjon Økonomi

Unique KommFakt Grunndata og integrasjon Økonomi Kursdokumentasjon Unique KommFakt Grunndata og integrasjon Økonomi Visma Unique AS Unique KommFakt Grunndata I KURS FRA VISMA UNIQUE Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Visma Enterprise Økonomirapportering

Visma Enterprise Økonomirapportering Visma Enterprise Økonomirapportering Versjon 2014 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2013 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Grunnopplæring Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Endringer i grunndata... 3 1.2.1 Ansvar:... 3 1.2.2 Artskontoplan:... 3 1.2.3 Funksjon (tjeneste

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer