1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale"

Transkript

1 DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted. Før et verksted kan begynne å sende tilbud til forsikringsselskap må det opprettes avtaler i DBS. Det er to måter å gjøre dette på: 1. Verkstedet kan akseptere et avtaleforslag sendt ut fra forsikringsselskapet. 2. Verkstedet oppretter/endrer avtale selv i samarbeid med forsikringsselskap. Avtalene inneholder bl.a timepriser, evt. prisfaktor på reservedeler og verkstedsmateriell i %. Avtalene kan lages av og i samarbeid med forsikringsselskap og av verksted overfor private kunder via eget verksted. Dersom karosseriverkstedet benytter lakkeringsverksted som underleverandør, kan det også legges inn avtaler for disse. Du skal alltid ha kontakt med selskapet / verkstedet ved opprettelse eller endring av eksisterende avtaler. Debiteringspriser skal skrives inn som hele kroner, uten bruk av komma eller punktum. HUSK Å OPPRETTE PRISAVTALE MED: Eget verksted (private kunder) Forsikringsselskap Evt. lakkverksted 1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS6511 Det er enklest å fornye en eksisterende avtale. Listen med eksisterende avtaler får du opp ved å trykke på +Liste (F9) i skjermbilde DBS6501, se neste side for skjermbilde. Velg den avtalen som skal fornyes ved å trykke på navnet. Dette er en liste med eksisterende avtaler som du får opp ved å trykke på +Liste (F9). Velg den avtalen som skal fornyes ved å trykke på navnet. Det er opprinnelig avtaledato som vises her, og ikke sist endringsdato på denne avtalen. Derfor er det viktig at man kun har den gyldige avtalen liggende i listen for ikke å skape forvirring. Det er opprinnelig avtaledato som vises i skjermbilde, og ikke sist endringsdato for denne avtalen. Derfor er det viktig at man kun har den gyldige avtale liggende i listen for ikke å skape forvirring. Det er alltid avtalen med sist endringsdato som vises når man oppretter ny takst.

2 Trykk på navnet i listen for å åpne avtalen og sjekk endringsdato i skjermbildet DBS6501. For å lage ny avtale med nytt forsikringsselskap eller ny underleverandør, søk opp forsikringsselskap ved Selskapsnummer i skjermbilde DBS6501 eller evt. la feltet være blankt ved privat takst. DBS6501 Avtaledato må være blank for å kunne benytte Ny (F4), for da settes dagens dato inn automatisk. For å lage ny avtale - Søk opp forsikringsselskap eller evt. la feltet være blankt ved privat takst. Generelle påslag, som vil gjelde der merkeavhengig påslag ikke blir valgt. Ved å velge knappen for Merkeavhengig delefaktor (F19) kan selskapene legge inn forskjellige delefaktorer på 15 forskjellige bilmerker. Denne popup blir kun lesbar for verksteder når de skal akseptere ett avtaletilbud. Antall ekstra delefaktorer viser hvor mange merkeavhengige påslag som er valgt/ avtalt. +Liste (F9) lister de selskap (og lakkverksted) du allerede har inngått avtale med. For å beholde en eksisterende glassavtale på Side3, må du bruke knappen Endre (F5). Da endrer du på en eksisterende avtale, og da kan man ikke endre Avtaledato. Endringsdato viser når avtalen sist ble endret, men det er ingen måte å gå tilbake og se på den opprinnelige avtalen. Det jobbes med en endring på denne funksjonaliteten, slik at du skal få spørsmål om du ønsker å beholde en evt. glassavtale når du velger å bruke knappen Ny (F4) fra en eksisterende avtale. Denne endringen er ikke klar før tidligst mai Endre en avtale (for å beholde glassavtale): 1. Eget verksteds ID kommer opp automatisk. 2. Søk opp gjeldende forsikringsselskap eller evt. la feltet være blankt ved privat takst. 3. Debiteringsfaktorer og andre faktorer legges inn eller endres. 4. Lagre ved å velge Endre (F5), og da får man opp en melding om at Endringen er godkjent. Ved å trykke på Endre (F5) lager du endringer på en eksisterende avtale, og da kan man ikke endre Avtaledato.

3 Opprette en ny avtale (for å beholde den gamle avtalen i tillegg): 1. Eget verksteds ID kommer opp automatisk. 2. Søk opp gjeldende forsikringsselskap eller evt. la feltet være blankt ved privat takst. 3. Debiteringsfaktorer og andre faktorer legges inn eller endres. 4. Fjern innholdet i feltet Avtaledato for da settes dagens dato inn automatisk. 5. Dersom du ønsker en glassavtale så må du legge inn timepris i Deb.faktor glassarbeid. Da vises knapp for Side3(F10) som er glassavtalen. 6. Lagre ved å velge Ny (F4), og da får man opp en melding om at Nyoppleggingen er godkjent. Nytt fra april 2010 er mulighet for forsikringsselskapene å legge inn delefaktor på 15 forskjellige bilmerker ved å velge knappen Merkeavhengig delefaktor (F19). Feltet Antall avvikende delefaktorer viser hvor mange merkeavhengige påslag som er valgt / avtalt. I feltet Faktor reservedelspris vises generelle påslag som vil gjelde der merkeavhengig påslag ikke blir valgt. Det er kun bilmerker som ligger i Nobas deledatabase som kan velges. Denne pop-up vil kun være lesbar for verksteder ved akseptanse av avtaleforslag fra forsikringsselskap, uten muligheter for endring av faktorer.

4 2. Akseptere avtaleforslag fra forsikringsselskap Dette er ny funksjonalitet fra mars 2010 som gjelder for de verksteder som har avtale med forsikringsselskaper. Det gjelder både glass- og karosseriverksteder. Verkstedet vil se at det foreligger et ikke akseptert avtaleforslag fra selskap i BSMGH42/43 når du forsøker å registrere ny takst uten at avtaleforslag fra gjeldende forsikringsselskap er akseptert. Du får da melding om at det foreligger et avtaleforslag fra valgt selskap som ikke er akseptert. Avtaletilbud fra selskap kan kun aksepteres og ikke redigeres av verksted. Mener verkstedet at tilbudet er feil, må dette tas opp med selskapet, som så evt. må endre og legge inn et nytt tilbud til akseptanse. Følg instruksjonene for å akseptere avtale forslag fra forsikringsselskapet. Se under for nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. For å akseptere avtaleforslaget, følg denne oppskriften, og se på skjermbildene under. 1. Gå inn i Vedlikehold Avtaleregister, skjermbilde DBS Søk opp forsikringsselskap. Ved valg av selskap får du meldingen Nytt avtaletilbud finnes dersom det foreligger et avtaleforslag fra valgt selskap som ikke er akseptert. 3. Trykk på knappen Hent tilbud (F17) og kontroller avtalen. 4. Trykk på knappen Aksepter avtaleforslag (F18) Brukeren får melding Avtaletilbud akseptert, ellers ta kontakt med forsikringsselskapet. 5. Trykk Avtalekontroll for å sjekke at det ikke finnes avvik.

5 Søk opp gjeldende forsikringsselskap ved å trykke på Søk -knappen. Ditt verksteds navn og ID kommer opp automatisk. Søk opp forsikringsselskap og du får meldingen Nytt avtaletilbud finnes dersom det foreligger et avtaleforslag fra valgt selskap som ikke er akseptert. Melding viser at det finnes avtaleforslag (etter valg av selskap). Trykk på knappen Hent tilbud (F17). Gjeldende forsikringsselskap vises. Trykk på knappen Hent tilbud (F17). Melding viser at det finnes avtaleforslag klart til gjennomgang og akseptanse av verksted for valgte selskap. Du kan fjerne gamle avtaler ved å trykke Fjerne (F6).

6 Kontroller avtalen og trykk Aksepter avtaleforslag (F18) for å godkjenne tilbudet. Trykk på knappen Aksepter avtaleforslag (F18). Meldingen fra systemet som sier Avtaletilbud akseptert betyr at godkjenningen har gått ok. Melding fra systemet om at det har gått ok Avtaletilbud akseptert. Trykk avtalekontroll (F15) for å se om det finnes avvik, og evt. hvilke avvik dette er. Se neste skjermbilde.

7 Trykk Avtalekontroll (F15) for å se om det finnes avvik, og evt. hvilke avvik dette er. Hjelp (F1) Avtalekontroll (F15) Her finnes det mer informasjon om skjermbilde og felt. Her vil ulike verdier på verksted og selskapssiden fremkomme. I utgangspunktet skal avtaler på begge sider være i overensstemmelse. Teksten Ingen Avvik skal da vises. Ta kontakt med forsikringsselskapet dersom det finnes avvik. Merkeavhengig delefaktor (F19) Nytt fra april 2010 er mulighet for å legge inn delefaktor på 15 forskjellige bilmerker ved å velge knappen Merkeavhengig delefaktor (F19). Feltet Antall avvikende delefaktorer viser hvor mange merkeavhengige påslag som er valgt / avtalt. I feltet Faktor reservedelspris vises generelle påslag som vil gjelde der merkeavhengig påslag ikke blir valgt. Ved tilbud sendt fra forsikringsselskap til verksted for godkjenning, så har ikke verkstedet mulighet til å endre på disse faktorene i skjermbildet. Ny (F4) Registrere første innleggelse av timepriser, delefaktor og verkstedsmateriell i %. Brukes også når du lager en ny avtale med et selskap eller verksted. Husk at feltet Avtaledato må være blankt. Fjerne (F6) +Liste (F9) Side3 (F10) Hent tilbud (F17) Mulighet til å fjerne gamle avtaler med forsikringsselskap eller verksted som ikke lenger er aktuelle. Søker i liste over de forsikringsselskap/lakkverksteder du allerede har inngått avtale med, f. eks. når du ønsker å endre priser, delefaktor eller verkstedsmateriell i %. Med dette valget kommer du til Vedlikehold Avtaleregister Glass, skjermbilde DBS6503. Se lenger ned om Vedlikehold Avtaleregister Glass. Det må finnes en verdi i Deb.faktor glass for at denne knappen skal være tilgjengelig. Denne knappen finnes for verksted, som ved å trykke på denne henter frem avtaleforslaget som forsikringsselskapet har sendt ut. Kopier avtale til verksted (F18) Denne knappen finnes for forsikringsselskapene, som ved å trykke på denne sender avtalen ut til gjeldende verksted for godkjenning.

8 Aksepter avtaleforslag (F18) Med denne knappen godkjenner verkstedet avtaleforslaget som forsikringsselskapet har sendt ut. Endre (F5) Avslutt (F3) Brukes til å rette faktorer hvis du har skrevet noe feil. NB! Dato kan ikke forandres. Avtaleforslag fra selskap kan ikke redigeres, men selskapet må sende nytt forslag. Gå tilbake. 2. Avtale med lakkeringsverksted eller annen underleverandør Dersom karosseriverkstedet bruker lakkeringsverksted som underleverandør må det gjøres avtale med dette. 1. Åpne Vedlikehold Avtaleregister, skjermbilde DBS Registrer lakkeringsverkstedets ID ved å skrive inn de første bokstavene i firmanavnet for å lette søket, og trykk på Søk. 3. Gjør på samme måte som ved opprettelse/ endring på avtale med forsikringsselskap, se tidligere kapittel. 4. Dersom lakkeringsverkstedet ikke finnes ved bruk av Søk, er verkstedet ikke registrert i verkstedregisteret. Dette tas opp med bilverkstedets fadder. Dersom lakkeringsverkstedet ikke finnes ved bruk av Søk, er verkstedet ikke registrert i verkstedregisteret. Dette tas opp med bilverkstedets fadder. Registrer lakkeringsverkstedets ID ved å skrive inn de første bokstavene i firmanavnet for å lette søket, og trykk på Søk.

9

10 3. Vedlikehold verkstedsavtaleregister Glass Side 3 (F10) DBS6503 Dersom du har avtale med forsikringsselskap, så kan forsikringsselskapet sende ut forslag til endret avtale, slik at verkstedet kan akseptere dette på samme måte som forsikringsselskapet kan opprette ny avtale. Se mer om dette i kapittel om Akseptere avtaleforslag fra forsikringsselskap. I andre avtaler, kan du bruke følgende fremgangsmåte når nye priser skal legges inn. 1. Åpne Vedlikehold Avtaleregister, skjermbilde DBS Velg +Liste (F9) for å liste opp eksisterende avtaler. 3. Velg den avtalen som skal fornyes ved å trykke på navnet. 4. Fjern avtaledatoen, legg inn de nye timeprisene og velg Ny (F4). Da lages det en ny avtale fra dagens dato. 5. Hent frem avtalen med det aktuelle forsikringsselskap. 6. Angi en verdi i feltet Deb.faktor glassarbeid og oppdater med Endre (F5). 7. Da fremkommer en ny knapp, Side 3 (F10). Dersom debiteringspris glass allerede er lagt inn vil Side 3 allerede være synlig i DBS Videre utfylling av skjermbildene DBS6503 og Montering/Reparasjon må skje i samarbeid med forsikringsselskapet. Her kan du gå tilbake ved å velge Side 1 (F10) eller Avslutt (F3). For å lagre og gå videre, velg Oppdatere (F5). DBS6501 Side 1 Dersom ikke Side3 (F10) vises og det ønskes glass-avtale: Angi en verdi i feltet Deb.faktor glassarbeid og oppdater med Endre (F5). Side 3 (F10) Vedlikehold Avtaleregister Glass DBS6503.

11 DBS6503 Side 3 Utfylling av DBS6503 og Montering/Reparasjon må skje i samarbeid med forsikringsselskapet.

12 Montering og reparasjonspriser Det er viktig at både verksted og selskapssiden er lik. Dette kontrolleres ved å trykke på knappen Avtalekontroll (F15) i DBS6501. Da listes eventuelle avvik mellom Verksted og Selskap. Det skal se slik ut, med teksten Ingen Avvik, og dette betyr at glassløpet er klart til bruk.

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer