Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Arkivsak Styresak 27/15 O Styremøte I samband med styre i Helse Bergen si handsaming av styresak 78/14 A, gjorde styret fylgjande vedtak: «Styret ber administrasjonen legge frem ei sak om eigarinteresser Helse Bergen HF har i andre selskap, og korleis eigarskapet blir forvalta.» Administrasjonen har kartlagt selskap som Helse Bergen har eigardelar i ved inngangen til 2015: 1. Bergen Teknologioverføring A.S. 2. Innovest a.s. 3. Kommunal Landspensjonskasse KLP. Vi har henta inn korte oppsummeringar med informasjon om strategi, nøkkeltal, styresamansetjing m.m. for BTO AS og Innovest AS. Desse oppsummeringane ligg ved. Når det gjeld KLP er Helse Bergen ein av dei største eigarane saman med alle helseføretaka, dei aller fleste kommunane og fylkeskommunane og ei lang rekke offentleg eigde selskap. Vi har ikkje laga ei eige oppsummering når det gjeld KLP, men kan orientere om at Helse Bergen er representert i Generalforsamlinga til KLP med administrerande direktør Stener Kvinnsland og økonomidirektør Eivind Hansen. Forslag til vedtak: Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. 1

2 Vedlegg Selskapets navn: Bergen Teknologioverføring AS Selskapets formål: Fra vedtektene: Selskapets virksomhet er å være et kompetansesenter for forvaltning av selskapseiernes immaterielle rettigheter og interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser, og herunder utføre utredning, rådgiving og administrativ oppfølging i forbindelse med mulig kommersialisering, samt andre aktiviteter som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål I tillegg: BTO tilbyr sine tjenester til andre forskningsinstitusjoner som ønsker denne type assistanse. BTO ivaretar en operativ rolle i økosystemet for nyskaping Virksomhetsområde: BTO jobber innenfor en stor faglig bredde, men samtidig innenfor en nisje som handler om å identifisere og utnytte det kommersielle potensialet i forskningsresultat. BTO er en utpreget prosjektorganisasjon. BTO evaluerer ca 100 ideer hvert år, og har til en hver tid ca 100 prosjekt som man jobber med å videreutvikle for å finne en optimal rute frem til anvendelse. En slik anvendelse kan bestå av implementering i eksisterende offentlig eller private virksomheter, salg eller lisensiering av teknologi til nytt eller eksisterende næringsliv, eller opprettelsen av nye selskap. BTO har siden oppstarten evaluert knappe 800 ideer, filet over 300 patent, og landet 123 avtaler, hvorav 43 er etablering av nye oppstartselskaper. Disse selskapene er oppkapitalisert med mer enn 600mNOK i ekstern kapital fra en rekke aktører i dette økosystemet for nyskaping. I tillegg er det fortiden 24 selskap som mottar en eller ennen støtte i BTO sine kontrollerte inkubatorer. Aksjonærsammensetning: Helse Bergen - 40% Universitetet i Bergen - 40% Havforskningsinstituttet - 20% Styresammensetning / daglig leder: Styres leder: Eivind Hansen, Helse Bergen Styrets nestleder: Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet Styremedlem: Kjell Bernstrøm, UiB Styremedlem: Nina Langeland, UiB Styremedlem: Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen Varamedlem: Merethe Flatseth, Havforskningsinstituttet Antall ansatte: Ca 35 personer fordelt på 25 årsverk Daglig leder: Anders Haugland. 2

3 Nøkkeltall Økonomi: (foreløpige tall 2014) Omsetning siste år: 47,9 mnok Resultat siste år: - 2,69 mnok Egenkapital: 15,97 mnok Strategi og ambisjoner 2015: Man ønsker å styrke sin posisjon som den sterke operative aktøren i økosystemet for forskningsintensiv nyskaping i Bergens regionen, gjennom: Få på plass oppdatert avtaleverk med selskapets eiere Overta ansvaret for Medikamentutprøvingen fra Innovest, samt ansvaret for oppfølgingen av innovasjonsporteføljen i Innovest. Overta ansvaret for å drive SIVA sin inkubasjonssatsing i Bergen Bidra med kompetanse og nettverk til eieren knyttet til en mer offensiv satsing på Horizon2020 Etablere et regionalt fellesløft for å verifisere ideer i samarbeid med HFK, Eierne, IN, og lokalt/regionalt næringsliv. Etablere et nytt eierskapsfond Norsk Innovasjonskapital IV Administrativt jobber BTO for å få på plass nye støttesystemer for å bedre effektiviteten og kvalitetene i vårt arbeid. Utfordringer: BTO sin største utfordring ligger i behovet for å investere over mange år før man kan forvente å få likvid avkastning tilbake. Så langt har man klart å bygge opp selskapets egenkapital gjennom selskapets drift og transaksjoner. Denne kapitalen er imidlertid ikke likvid, noe som er en betydelig utfordring og som legger betydelige restriksjoner og begrensinger på selskapets evne til å gjøre nødvendig investeringer i nye prosjekt, selskap, verktøy og kompetanse. BTO sin kapitalsituasjon er selskapets største utfordring. Deretter ligger utfordringen i hvorvidt selskapets eiere vil bidra til at man får på plass med likvid kapital, f.eks ved å invitere flere inn på eiersiden. 3

4 Selskapets navn: Innovest A.S. Selskapets formål: Forvalte forskningsmidler og administrasjon og forvaltning av legemiddel utprøvings kontrakter. Virksomhetsområde: Forvaltning og administrativ støtte til forskningsaktivitet innenfor helsesektoren. Avtalepartner for kliniske studier på vegne av Helse Bergen og UiB. Eierandeler i noen innovasjonsselskap fra perioden der innovasjon var en del av Innovest a.s. sin virksomhet. Aksjonærsammensetning: Helse Bergen 50% Stiftelsen Unifob 50% Styresammensetning: Styreleder : Eivind Hansen, Helse Bergen. Styremedlem: Kjell Bernstrøm, UiB / stiftelsen Unifob Styremedlem: Trond Søreide, Helse Bergen Styremedlem: Astrid Louise Grasdal, UiB / stiftelsen Unifob Antall ansatte: 5 Daglig leder: Kjell Inge Arnevig Nøkkeltall Økonomi: I forbindelse med gjennomgang av selskapet og overføring av videre forvaltning av forskningsmidler viser har det vist seg en likviditetsmessig underdekning. Denne er løst gjennom tilførsel av kapital fra eierne. Resultat og egenkapital i regnskap 2014 tar opp i seg feil i tidligere års regnskap. Styret og revisor i selskapet dokumenterer det som er gjort ved avleggelse av årsregnskap. Omsetning siste år 4,8 mill. NOK (representerer kun administrativ omsetning) Resultat siste år Minus 11,1 mill. NOK Egenkapital Minus 13,2 mill. NOK (eierne har tilført ny kapital slik at egenkapitalen nå er positiv) 4

5 Strategi og ambisjoner 2015: Selskapet har vært gjennom en omstillingsfase der deler av virksomheten er blitt overført til Helse Bergen (monitorering) og deler av virksomheten er overført til BTO (innovasjon) i løpet av Det er nå avtalt at virksomheten knyttet til kliniske studier skal overføre all til Bergen Teknologioverføring AS våren Dette skal gjøres gjennom virksomhetsoverføring etter AML Kap 16. Selskapet vil etter dette ikke lenger ha faste tilsatte og vesentlig egen virksomhet. Utfordringer: Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse til BTO AS. våren 2015 og etablering av en god løsning for videre håndtering av gjenstående verdier i selskapet. I forbindelse med overføring av kliniske studier til BTO kreves det aksept fra alle kontraktsparter som er en del av porteføljen av legemiddelkontrakter. 5

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer