erapp2 «Vårt selskap både innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "erapp2 «Vårt selskap både innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.»"

Transkript

1 erapp2 «Vårt selskap både innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.» Side 1 av 15

2 1 Innholdsfortegnelse erapp2 «Vårt selskap både innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.» Innholdsfortegnelse Dokumenthistorikk Innledning Begrepsdefinisjoner Konsesjonærselskap Utførende selskap Innrapporterer Godkjenner Altinn-ansvarlig Forutsetninger Ha Altinn-rollen «Tilgangsstyring» på vegne av utførende selskap Ha enten Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» eller «Energi, miljø og klima» på vegne av utførende selskap Kjenne til fødselsnummer eller brukernavn i Altinn for den ansatte Hvordan opprette de egendefinerte Altinn-rollene for erapp Opprette den egendefinerte rollen «Innrapporterer» Opprette den egendefinerte rollen «Godkjenner» Hvordan delegere «Innrapporterer» og «Godkjenner» rollene til en person Side 2 av 15

3 2 Dokumenthistorikk Dato Forfatter Kommentar NVE 1.Versjon NVE Lagt til krav om EMK- eller «Utfyller/Innsender» Altinn-rollene NVE Fjernet referanse til offisiell revisor NVE Oppdatert med info relatert til egendefinerte roller for avdelinger for revisorselskaper. Side 3 av 15

4 3 Innledning erapp2 er en løsning for innrapportering av økonomiske og tekniske data fra omsetningskonsesjonærselskap til NVE. Dette dokumentet beskriver hvordan Altinn-ansvarlig i et selskap delegerer tilganger til erapp2 til personer for å innrapportere og revisor-godkjenne på vegne av en omsetningskonsesjonær. Dersom du bare skal innrapportere eller revisor-godkjenne på vegne av en omsetningskonsesjonær, se følgende side. Side 4 av 15

5 4 Begrepsdefinisjoner 4.1 Konsesjonærselskap En innrapporteringspliktig omsetningskonsesjonær, med eller uten revisjonsplikt. 4.2 Utførende selskap Et selskap som utfører innrapportering og/eller revisorgodkjenning av rapport i erapp2 for et konsesjonærselskap. 4.3 Innrapporterer Person som er bemyndiget til å utføre teknisk og økonomisk innrapportering i erapp2 for konsesjonærselskapet. Innrapportering består av blant annet å fylle ut tall i noter, vedlegg, Balanse, Resultat og Selskapsinformasjon, samt og overføre rapporten til revisor for godkjenning, eller til NVE. 4.4 Godkjenner Revisor som er bemyndiget til å utfylle Revisorskjema og utføre godkjenning av innrapporteringen i erapp2 for konsesjonærselskapet. Som oftest er denne personen en ansatt i et revisorselskap. 4.5 Altinn-ansvarlig Person i et selskap som har Altinn-rollen «Tilgangsstyring» og som kan delegere roller i Altinn på vegne av selskapet. I utgangspunktet er Altinn-ansvarlig i selskapet også daglig leder, men som oftest er dette ansvaret delegert til andre ansatte i selskapet. Side 5 av 15

6 5 Forutsetninger For å kunne delegere tilganger til erapp2 for en person, må man: 1. Ha Altinn-rollen «Tilgangsstyring» på vegne av utførende selskap 2. Ha enten Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» eller «Energi, miljø og klima» på vegne av utførende selskap 3. Kjenne til fødselsnummer eller brukernavn i Altinn for personen 5.1 Ha Altinn-rollen «Tilgangsstyring» på vegne av utførende selskap Brukeren som skal gi tilgang til erapp2 på vegne av utførende selskap må ha Altinn-rollen «Tilgangsstyring». Dette for å kunne opprette nye roller i Altinn, samt for å tildele disse til personer som skal utføre oppgaver i erapp2. Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET» og har Altinn-rollen «Tilgangsstyring» i dette selskapet. 5.2 Ha enten Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» eller «Energi, miljø og klima» på vegne av utførende selskap Brukeren som skal gi tilgang til erapp2 på vegne av utførende selskap må selv ha enten Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» eller «Energi, miljø og klima» på vegne av utførende selskap. Dette for å kunne videre-delegere tilgang til erapp2. OBS! Dvs. at man minst en av de to overnevnte Altinn-rollene er nødvendige. Side 6 av 15

7 Skjermbildet under viser at brukeren Jone Håpnes representerer utførende selskap «Korgen og Sørumsand» og har Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» i dette selskapet. Skjermbildet under viser at brukeren Jone Håpnes representerer utførende selskap «Korgen og Sørumsand» og har Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» i dette selskapet. 5.3 Kjenne til fødselsnummer eller brukernavn i Altinn for den ansatte Personen som skal utføre arbeid i erapp2 må enten oppgi sitt fødselsnummer, eller brukernavnet som vedkommende har opprettet i sin Altinn-profil. Side 7 av 15

8 6 Hvordan opprette de egendefinerte Altinn-rollene for erapp2 For å kunne innrapportere og revisor-godkjenne i erapp2, trenger man to egendefinerte Altinn-roller: 1. Innrapporterer 2. Godkjenner Disse rollene opprettes kun en gang, selv om man skal utføre oppgaver for flere forskjellige konsesjonærer i erapp Opprette den egendefinerte rollen «Innrapporterer» Den egendefinerte Altinn-rollen «Innrapporterer» trengs for at en person skal kunne innrapportere i erapp2. Slik oppretter man rollen: 1. Logg inn på Altinn (http://www.altinn.no/) 2. Klikk på «Logg inn»-knappen øverst i høyre hjørnet. 3. Logg inn ved hjelp av foretrukket påloggingsmekanisme. Velg utførende selskap fra nedtrekkslista «Vis roller for den jeg representerer nå: Velg aktør:» 4. Velg «Tilgangsstyring» fra topp-menyen. 5. Velg «Deleger roller og rettigheter» i venstremeny. 6. Klikk på «Opprett en ny rolle»-lenken. Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø som representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET» og som oppretter en ny rolle. 7. I «Opprett en ny rolle» siden, fyller man ut følgende informasjon: Rollenavn: «Innrapporterer» OBS! Rollenavnet må starte med «Innrapporterer» Rollebeskrivelse: «Innrapporterer for erapp2» (Se bildet i pkt. 8.) 8. Bla deg ned på siden og klikk lenken «Norges vassdrag- og energidirektorat». En underliste med tjenester vises. Side 8 av 15

9 Klikk på «Økonomisk og teknisk rapportering (erapp)»-lenken. I listen, ved «Økonomisk og teknisk rapportering erapp2», krysser du av i «Les» og «Skriv»- kolonnene (se bilde under). Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø som representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET», har fylt ut informasjon i feltene Rollenavn, Rollebeskrivelse og huket av for Les og Skriv på riktig tjeneste. 1. Bekreft ved å klikke på «Opprett rolle»-knappen. Systemet vil nå jobbe en stund. 2. Det kan hende at du får feilmeldingen under da rollen allerede kan være opprettet av en annen Altinnansvarlig i ditt selskap. I så fall må du opprette en ny «i»-rolle, spesielt for ditt avdelingskontor, se Side 9 av 15

10 neste punkt. Dersom du ikke får feilmelding, fortsett til punkt I rollenavnet legger du på avdelingskontoret bak rollenavnet, se skjermbilde under. Bekreft ved å klikke på «Opprett rolle» -knappen. 9. Uansett rollenavn, vil du få et skjermbilde slik som vist under. 10. Klikk på «Tilbake til Deleger roller og rettigheter»-lenken på toppen av siden. Side 10 av 15

11 11. Rollelisten skal nå inneholde «Innrapporterer». 6.2 Opprette den egendefinerte rollen «Godkjenner» Den egendefinerte Altinn-rollen «Godkjenner» trengs for at en person skal kunne revisor-godkjenne innrapporteringer i erapp2. Slik oppretter du rollen: 1. Sørg for å være på siden «Tilgangsstyring», underside «Deleger roller og rettigheter». Klikk på «Opprett en ny rolle»-lenken. Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø som representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET» og som oppretter en ny rolle. 2. I «Opprett en ny rolle» siden, fyller man ut følgende informasjon: Rollenavn: «Godkjenner» OBS! Rollenavnet må starte med «Godkjenner» Rollebeskrivelse: «Godkjenner for erapp2» (Se bildet i pkt. 3.) Side 11 av 15

12 3. Bla deg ned på siden og klikk lenken «Norges vassdrag- og energidirektorat». En underliste med tjenester vises. Klikk på «Økonomisk og teknisk rapportering (erapp)»-lenken. I listen, ved «Økonomisk og teknisk rapportering erapp2», krysser du av i «Les» og «Skriv»- kolonnene (se bilde under). Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø som representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET», har fylt ut informasjon i feltene Rollenavn, Rollebeskrivelse og huket av for Les og Skriv på riktig tjeneste. 4. Bekreft ved å klikke på «Opprett rolle» -knappen. Systemet vil nå jobbe en stund Side 12 av 15

13 5. Bekreft ved å klikke på «Opprett rolle» -knappen. Systemet vil nå jobbe en stund. 6. Det kan hende at du får feilmeldingen under da rollen allerede kan være opprettet av en annen Altinnansvarlig i ditt selskap. I så fall må du opprette en ny «Godkjenner»-rolle, spesielt for ditt avdelingskontor, se neste punkt. Dersom du ikke får feilmelding, fortsett til punkt I rollenavnet legger du på avdelingskontoret bak rollenavnet, se skjermbilde under. Bekreft ved å klikke på «Opprett rolle» -knappen. 8. Uansett rollenavn, vil du få et skjermbilde slik som vist under. 9. Klikk på «Tilbake til Deleger roller og rettigheter»-lenken på toppen av siden. Side 13 av 15

14 10. Rollelisten skal nå inneholde både «Innrapporterer» og «Godkjenner»-rollene du opprettet. Side 14 av 15

15 7 Hvordan delegere «Innrapporterer» og «Godkjenner» rollene til en person Hver person som utfører oppgaver i erapp2, på vegne av et utførende selskap, må få delegert «Innrapporterer» og/eller «Godkjenner»-rollene. Delegering utføres kun én gang per person, selv om denne personen skal utføre oppgaver for flere konsesjonærer i erapp2. Slik delegerer man de to rollene: 1. Logg inn på Altinn (http://www.altinn.no/) 2. Klikk på «Logg inn»-knappen øverst i høyre hjørnet. 3. Logg inn ved hjelp av foretrukket påloggingsmekanisme. Velg utførende selskap fra nedtrekkslista «Vis roller for den jeg representerer nå: Velg aktør:» 4. Velg «Tilgangsstyring» fra topp-menyen. 5. Velg «Deleger roller og rettigheter» i venstremeny. 6. Skriv inn følgende informasjon til personen som skal få delegert rollene: Fødselsnummeret eller brukernavnet i «Fødselsnr/brukernavn»-feltet. Etternavnet i «Etternavn»-feltet. Kryss av for «Godkjenner» og/eller «Innrapporterer», avhengig av hvilken rolle personen har behov for (begge roller kan velges). Skjermbildet under viser at brukeren Endre Sørbø som representerer utførende selskap «VALLERSUND OG SANDSET» og som delegerer begge rollene til personen som heter SØBERG. 7. Klikk på «Deleger»-knappen for å utføre delegering. 8. Personen skal nå kunne logge seg inn på erapp2 via Altinn på vegne av utførende selskap. Etter pålogging til erapp2 skal personen kunne velge konsesjonærselskap og hvilken oppgave som skal utføres. Side 15 av 15

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse erapp2 «Jeg representerer en omsetningskonsesjonær med revisjonsplikt. Innrapporteringen utføres av et annet selskap. Jeg skal gi tilgang til et selskap som skal kunne utføre revisorgodkjenning av innrapportering.»

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hva er Nasjonal øvelseskalender?... 1 Hvem kan registrere øvelser?... 1 Hvordan få tilgang til å registrere øvelser?...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer