Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/ Sak STY 34/11 Saksliste... 3 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/ Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Sak STY 39/11 Rullert langtidsbudsjett Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG Sak STY 41/11 Revidert økonomiinstruks for HiG Sak STY 42/11 Fornyet åremål, dekaner Sak STY 43/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Orienteringssaker : Sak STY 44/11 Fokus på interne enheter: Innovatoriet Sak STY 45/11 Eventuelt Gjøvik 03. juni 2011 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/

3 Sak STY 34/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011, sakene 33/11-45/11. 3

4 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 2/2011, den 28./ Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 1/2011 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 2/

5 Sak STY 35/11 Vedlegg Protokoll styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/ protokoll Tid: Torsdag 28. kl til og fredag 29. april kl Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (ikke til stede i sak 28/11) Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør(ikke til stede i sak 28/11) Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg(ikke til stede i sak 28/11) Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr. 2/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 16/11 Saksliste Tre saker ble meldt til SAK 28 Eventuelt. 1. Svensson: Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. 2. Rektor: Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. 3. Rektor: Neste styremøte. 5

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2011, sakene 15/11-28/11. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 17/11 Protokoll fra styremøte nr. 1/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 1/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 18/11 Rapport om kvalitetsarbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: 1. rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2011: a. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i b. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. c. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. d. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. e. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige, dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og la fram følgende nye forslag til vedtak. Styret vedtar: 1. Styret mener HiG er kommet langt i arbeidet med kvalitetsutvikling i utdanningene. 2. Høgskolestyret tar rapporten om kvalitetsarbeidet til etterretning, og vil igjen påpeke viktigheten av å følge opp kvalitetsarbeidet. Rapporten viser at noen kvalitetsindikatorer er urovekkende dårlige og styret ønsker at det synliggjøres tiltak på disse punktene. Det 6

7 forventes tilbakemelding i tertialrapportene. I tillegg ønsker høgskolestyret dialogmøte med dekanene årlig omkring kvalitetsarbeidet i utdanningene i avdelingene. 3. Følgende punkter for utvikling av kvalitet i utdanningene fokuseres i 2011: a. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. b. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. c. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. d. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. e. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/11 Oppnevning av delegasjon til Etatstyringsmøte 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 08. juni 2011 kl , settes sammen slik: Rektor, styrets leder Prorektor, styrets nestleder Studentrepresentant i styret* Eksternt medlem i styret* Høgskoledirektør Studie- og forskningsdirektør Økonomidirektør * Konkret forslag til vedtak fremmes i møtet. Heggen foreslo Klaseie som studentrepresentant Flatø foreslo Palmèr som ekstern representant Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med Heggens og Flatøs forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 20/11 Tilsetting av prorektor i 100 % stilling 7

8 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for undervisning i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Prorektor foreslo at styret avgjør om hun vil være inhabil siden hun vurderer å søke stillingen. Prorektor forlot møterommet. Rektor foreslo at prorektors ønske om å få fratre i saken ble innvilget. Styret vedtok enstemmig at prorektor burde få fratre i saken. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og kom med følgende forslag til nytt vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Rektor foreslo Øvstetun som internt styremedlem i innstillingsutvalget. Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak, sammen med rektors forslag til internt styremedlem ble enstemmig vedtatt Sak STY 21/11 Råd for samarbeid med arbeidslivet 8

9 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolen i Gjøvik etablerer sammen med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og i samarbeid med rektorene ved HH og HiL. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Drøftingssak: Sak STY 22/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret drøftet Prosjekt Innlandsuniversitetet med bakgrunn i vedtatt milepælsplan og fremdrift i prosessen. Drøftingen gjaldt særlig visjon, faglig profil og prinsipper for organisering. Styret ble enige om at det skal utarbeides et notat på bakgrunn av diskusjonen. Dokumentet godkjennes av rektor, som tar det med videre i prosessen. Orienteringssaker: Sak STY 23/11 Arbeids og ansvarsbeskrivelse for høgskoledirektør, prorektor og dekaner Høgskoledirektøren orienterte. Styret ga rektor noen innspill til mindre justeringer av beskrivelsene. Sak STY 24/11 Orientering om søkertall Høgskoledirektøren orienterte. Styret ser positivt på den generelle økningen i antall søkere til høgskolen. Styret ber imidlertid høgskoledirektøren se nærmere på studier med fall i søkningen og om mulig identifisere årsaksforhold knyttet til dette. Sak STY 25/11 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet høgskoledirektørens målrettede arbeid med å få utbyggingen av campus realisert innenfor gunstige økonomiske rammer. Sak STY 26/11 (SFF) Arbeid med søknad om Senter for Fremragende Forskning Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet IMTs gode arbeid for å stimulere til og få på plass det fremragende nettverket som stiller seg bak søknaden og søknadsprosessen. Sak STY 27/11 9 Orientering om studentvelferd

10 Høgskoledirektøren orienterte. Styret uttrykte stor tilfredshet med at studentene har dokumentert arbeidet med studentvelferd, og tatt initiativ til å få saken tatt opp for styret. Sak STY 28/11 Eventuelt 1. Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. Svensson foreslo å lukke møtet for å orientere om lønnsforhandlinger med rektor. Møtet ble lukket. Rektor, høgskoledirektør og møtesekretær fratrådte under saken. Svensson og Furuseth orienterte styremedlemmene. 2. Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. Rektor orienterte. 3. Neste styremøte Styremøte nr , opprinnelig datofestet til 14. og 15. juni ble besluttet gjennomført over én dag, den 14. juni med påfølgende middag for styret. 10

11 Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte den Saksopplysninger Forslag til protokoll for ekstraordinært styremøte er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for ekstraordinært styremøte. 11

12 Sak STY 36/11 Vedlegg Protokoll fra ekstraordinæert styremøte Ekstraordinært styremøte protokoll Tid: Fredag 27. mai 2011, kl 14:30 til kl 16:30 Sted: Møterom FA, HiG Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Terje Stafseng, ansatt faglig personale, stedfortreder for Gro Iren Kvanli Dæhlin Jan Erik Svensson, ekstern representant (over telefon) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (over telefon) Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant (over telefon) Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale, Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Forfall: Ingegerd Palmér, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Referent: Nils Rui Beslutningssaker: Sak STY 29/11 Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 3/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2011. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 30/11 Saksliste/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011. Rektor foreslo å føre opp Eventuelt til slutt med en sak om styreseminar i august. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 31/11 Tilsetting av prorektor 12

13 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret for Høgskolen i Gjøvik gjør følgende tilsetting i stillingen som prorektor ved HiG: 1. Stillingen som prorektor tilbys Gro Kvanli Dæhlin. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år fra , med mulighet til en forlengelse i ytterligere fire år. 2. Dersom Gro Kvanli Dæhlin skulle takke nei til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt. 3. Som forhandlingsutvalg for fastsettelse av prorektors lønn og andre betingelser, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) Delegasjonen får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Rektor foreslo Wenche Aamodt Furuseth og Jan Erik Svensson til forhandlingsutvalg, punkt 2a og b. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 32/11 Eventuelt Rektor foreslo: Styret anbefaler at nytt styre innkalles til et innledende seminar den 18. august Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 13

14 Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport (pr ) Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,398 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på 3,0 mill.kr i 2011, som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2011 Prognose 2011 Avvik 1. tertial 2010 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,112 mill.kr. Avdelingen har hatt noe høyere inntekter enn budsjettert, og kostnadene ligger svakt over budsjett. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 1,413 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten lå noe etter budsjett. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. IMT kan i løpet av året få utbetalt overgangsfinansiering fra KUF-fondet for Ph.d. i informasjonssikkerhet. 14

15 TØL hadde et positivt avvik på 0,913 mill.kr. Det er en svikt i inntekter til UU-laboratorium. Dette medfører at kostnadene har blitt reduser tilsvarende. Øvrige prosjektinntektene er høyere enn budsjettert, og resultat fra avsluttede prosjekter var på 1,076 mill.kr. Prognose for året er + 0,5 mill.kr. HiG felles hadde et positivt avvik på 0,404 mill.kr. Avviket skyldes innsparing på lønn og ordinære driftskostnader. Prognosen for året er + 0,5 mill.kr. FA hadde et positivt avvik på 0,556 mill.kr. Dette skyldes særlig inntekter fra ulike mindre prosjekter. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 26 % av disponible strategiske midler for Prosjektene er grovt sett i rute, jfr. egen oversikt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2011 til etterretning. 15

16 16 Separat vedlegg Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ 2011

17 Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie - og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg og innlegg fra dekanene Bakgrunn: Høgskolestyret vedtok 16.juni 2010 følgende i sak STY 36/10, punkt 2: Høgskoledirektør bes om å gjennomføre en strategisk analyse av studieporteføljen til bruk ved rullering av langtidsbudsjett. På bakgrunn av dette ble det i juni satt ned en styringsgruppe og et arbeidsutvalg, sammensatt slik: Styringsgruppe: Ledermøtet Styringsgruppeleder: Rektor Jørn Wroldsen Arbeidsutvalg: Studie og forskningsdirektør Gunn Rognstad, økonomidirektør Kai Robert Jakobsen, dekan Roger Lian, dekan Morten Irgens, dekan Torbjørn Skogsrød Sekretariatsleder: Studie - og forskningsdirektør Gunn Rognstad Arbeidsgruppens oppgave ble definert i et notat fra rektor og prorektor : Innen juni 2011 skal HiGs totale studieportefølje gjennomgås i henhold til til punkt 1-7 angitt under. Dette skal blant annet tjene som underlag i saken om langtidsbudsjett i juni 2011 (ref. vedtak STY 36/10). Arbeidet vil også inngå som underlag for styrets behandling av strategisk studieportefølje i november Arbeidet skal til slutt drøfte mulige helt nye studietilbud HiG bør vurdere å starte. Analysen skal: 1. Dele inn avdelingene i naturlige fagmiljøer/ta utgangspunkt i allerede definerte fagmiljøer (angi fagmiljøene ved navn på personer, kompetanseprofil..) 2. Drøfte hva en legger i at et fagmiljø er robust. 3. Vise gjerne illustrert som i pyramiden under hvordan forskjellige faggruppenes studieportefølje henger sammen. Det er et mål om en sammenhengende studieportefølje, dvs. at studenter opplever at det er mulig å gå videre i sine studier aller helst ved HiG, dernest ved PIU, og til slutt evt. ved en annen samarbeidspartner. Evt. løse steiner dvs. studietilbud som ikke gir studentene muligheter til å gå videre internt på HiG, eller til våre PIU-partnere, skal identifiseres. 17

18 4. Vise faggruppens forskningsaktivitet (resultater RBO, og kvalitativ vurdering i forhold til å drive forskningsbasert utdanning) 5. Vise faggruppens økonomisk bærekraft (økonomisk resultat av faggruppens aktivitet) 6. Vurdering av den strategiske betydning av faggruppens aktivitet (studier, forskning), blant annet hvordan aktiviteten støtter utviklingen av HiG mot en grønn høgskole 7. Anbefaling om videre utvikling av studieporteføljen (endringer/nedlegginger/nye tilbud) Saken ble tatt opp igjen i styremøtet 10. november 2010, sak STY 60/10. Framdriftsplan og milepæler ble lagt fram, samt en beskrivelse av avdelingenes naturlige fagmiljø, en foreløpig vurdering av robusthet og synliggjøring av sammenheng i avdelingenes studieportefølje. Følgende vedtak ble fattet: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Saksopplysninger Våren 2011: Arbeidsgruppa har hatt fem fellesmøter: 25. januar, 21. mars, 11. april, 3. mai, 16. mai og 26. mai. Faggruppenes forskningsaktivitet og studieprogrammenes økonomiske bærekraft, samt strategisk betydning og videreutvikling av studieporteføljen er drøftet og klargjort for Høgskolestyret i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet i styremøtet i juni. Dette inkluderer også kostnadsberegning og fagpersonalets kompetanseprofil knyttet opp mot studieprogram. Styringsgruppa har blitt orientert i ledermøtene. Rektor har deltatt på to av arbeidsgruppemøtene, høgskoledirektør på ett. Vurdering av strategisk studieportefølje er gjennomført våren Rapporten tar for seg avdelingenes naturlige fagmiljø, sammenhengen mellom utdanningene i eksisterende studieportefølje, faggruppenes forskningsaktivitet, inntekter fra forskning, økonomisk bærekraft, robusthet og strategiske valg. Fagmiljøets kompetanseprofil er lagt fram for hver avdeling og NOKUTs kriterier ligger til grunn for vurderinger av denne. Utviklingen av registrerte studenter per studieprogram og studiepoengproduksjon per student for perioden er synliggjort. Det 18

19 samme er inntekts- og kostnadsberegninger. Analysen av disse faktorene fører fram til anbefalinger om videre utvikling av studieporteføljen. Vurdering Avdelingenes naturlige fagmiljø: De tre avdelingene ved Høgskolen i Gjøvik er inndelt i til sammen sju seksjoner eller laboratorier. Disse har hver sin seksjonsleder. De faglig- vitenskapelig ansatte er i hovedsak knyttet opp mot enkeltseksjoner eller laboratorier, men vil også ha arbeidsoppgaver og tilknytning til studieprogram på tvers av disse. Sammenheng i avdelingenes studieportefølje: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, har 2 bachelorutdanninger, 9 videreutdanninger og 3 mastergrader. Masterutdanningene rekrutterer godt fra bachelorutdanningen i sykepleie. En samarbeidsavtale med NTNU sikrer at studenter fra HiG med videreutdanning i veiledning får innpass på andre året i masterutdanningen der. Samarbeidsavtale med Karlstad Universitet angående ph.d., har medført at mange kandidater har blitt tatt opp på ph.d.-utdanningen der. Ellers vil våre masterstudenter kunne fortsette på ph.d.-utdanninger i helse/folkehelse både nasjonalt og internasjonalt. Avdeling for informatikk og medieteknikk, IMT, har 3 årsstudier, 9 bachelorutdanninger, 4 masterutdanninger (inkl. CIMET og brukersentrert mediedesign) og 1 ph.d.-utdanning. Høgskolen har en helhetlig studieportefølje innen informasjonssikkerhet. Samtidig synliggjøres også behovet for å utvide ph.d.-området til å omfatte en større del av informatikkfaget; Ph.d. in Computer Science. 19

20 Dette vil sikre en bredde i ph.d.-utdanningen og gi større rekrutteringsgrunnlag fra egne utdanninger. Ph.d.-utdanningen som har vært planlagt sammen med Høgskolen i Lillehammer, Ph.d. i visuelle medier, vil kunne rekruttere fra de andre medieutdanningene. Master i brukersentrert mediedesign kan også være en vei inn i dette ph.d.-området. I skjæringspunktet mellom IMT og TØL, Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, ligger IMTs bachelorprogram i mediemanagement. Denne utdanningen vil, sammen med Bachelor i økonomi og ledelse ved TØL, kunne rekruttere til en masterutdanning i økonomi. Avdeling TØL har 5 årsstudier, 7 bachelorutdanninger og 1 videreutdanning. Fra 2011 håper høgskolen å kunne tilby en masterutdanning også ved TØL. Master in Sustainable Manufacturing vil rekruttere studenter fra egne bachelorutdanninger i ingeniørfag og økonomi og ledelse. Bachelorstudentene fra TØL kan fortsette med masterutdanninger ved mange norske og utenlandske høgskoler/universiteter. Samarbeidet i UNISKA synliggjøres ved en videreutdanning, samt mulighet for masterutdanning i fornybar energi. Nasjonale og internasjonale ph.d.- program finnes. 20

21 Konklusjonen er at det er god sammenheng i avdelingenes studieportefølje og at videreutvikling av mastertilbud de siste årene har styrket denne sammenhengen. Det er også klart at enkelte bachelorprogram ikke er del av en helhetlig studieportefølje fra Syklus 1 2 ved Høgskolen i Gjøvik. Dette gjelder Bachelor i radiografi, mediemanagement, medieproduksjon, geomatikk og økonomi og ledelse. Faggruppenes forskningsaktivitet: Det er registrert en stor økning i antall innmeldte FoU-aktiviteter for For hele 2010 er det registrert 203 publikasjoner i Forskdok, en øking på 68 fra Av dette er 118 poenggivende publikasjoner, og foreløpige beregninger viser en sterk vekst. Tallene viser en økning på 31 publikasjoner (35,6 %) fra Antall publiseringspoeng har økt med 19,1 poeng (45,3 %), fra 42,2 i 2009 til 61,3 i Publikasjonene fordelte seg med 112 i nivå 1, mens 6 var nivå-2 publikasjoner (1 på TØL, 1 på HOS, 4 på IMT). Forskningsproduksjonen ved HiG har således aldri vært høyere enn i

22 Forskerne ved teknologimiljøet ved HiG har flest publiseringspoeng i forhold til hvor mye penger som brukes på forskning. Dette kommer frem i en rapport av Fagerberg-utvalget, et ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning og som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet. 2,4 vitenskapelige artikler per andel FoU er tallene for HiG. Dette er resultatet av langsiktig jobbing. Spesielt forskningsmiljøet innen informasjonssikkerhet har en sterk og internasjonal forskningsaktivitet 1. Når det gjelder forskningsinntekter utgjør midler fra Forskningsrådet (NFR) 3,8 % av HiGs statstilskudd. Gjennomsnittet for statlige høgskoler er 1,8 % 2. Forskningsinntekter ellers fordeler seg slik: Avdeling Midler fra EUs 7. Midler fra RBO fra Sum rammeprogram Forskningsrådet KD Seksjon for sykepleie Seksjon for helse, teknologi og samfunn Senter for omsorgsforskning Sum HOS Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium Medieteknologilaboratoriet Sum IMT Seksjon for elektro, maskin og økonomi Seksjon for bygg, geomatikk og realfag Sum TØL Høgskolen i Gjøvik Faggruppenes økonomiske bærekraft: Det er gjennomført kostnadsberegninger av studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Kostnadsanalysen har til hensikt å belyse variasjoner i studieprogrammenes kostnadsstruktur internt i avdelingene, men også mellom avdelingene. Analysen er en forenklet fremstilling av faktiske kostnader og resultatbaserte inntekter knyttet til ordinær virksomhet i regnskapsåret Avdelingenes administrative kostnader (avdelingsledelse/avdelingsadministrasjon) er fordelt på studieprogrammene ut i fra studiepoengsproduksjon (størrelse) som fordelingsnøkkel. 1 Teknisk Ukeblad 2 Tilstandrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011, side

23 Det er viktig å være oppmerksom på at en rekke vesentlige kostnadselementer ikke kommer frem av denne analysen, ettersom høgskolens budsjett- og regnskapsmodell gjør at disse ikke defineres inn under fagavdelingenes økonomi. Dette gjelder både husleiekostnader (investeringer, drift og vedlikehold av kontorer, undervisningslokaler og laboratorier) samt studieadministrative kostnader som følge av høgskolens sentraliserte studieadministrasjon. En annen svakhet ved analysen er at den kun tar utgangspunkt i ett regnskapsår, og viser ikke trendutvikling eller variasjoner (eller gjennomsnitt) for en flerårig periode. Dermed gir ikke tallfremstillingen nødvendigvis et riktig bilde av dagens situasjon. Viktige endringer, for eksempel positiv utvikling av studiepoengsproduksjon som følge av opptak av flere studenter i et studieprogram, vil måtte kommenteres i analysens prosadel. Når det gjelder fagavdelingenes særskilte investeringer og driftskostnader knyttet til for eksempel spesiallaboratorier (og som vil måtte bli dekket av avdelingens budsjetter), fremkommer kun faktiske drifts- og investeringskostnader i I realiteten vil disse kunne variere sterkt fra ett år til ett annet. Analysen har også nødvendigvis en god del skjønnsmessige betraktninger ved seg. Dette er særlig knyttet til fordeling av lønnskostnader forbundet til forskningstid. Forskningen som gjennomføres kan være relevant og understøtte studieprogram på syklus 1, 2 og 3, og dermed ligger det skjønnsmessige vurderinger bak hvordan disse lønnskostnadene reelt er fordelt mellom studieprogrammene i analysen. Robusthet og strategiske valg: Faglig tilsattes kompetanseprofil, kompetansekrav og kompetanseutvikling ble vurdert i 2008 og brukt som bakgrunnsmateriale for HiGs kompetanseplanlegging for inneværende strategiperiode. Et minstenivå for kompetanse i et universitet ble satt som kompetansemål i Tabellen viser HiGs kompetanseprofil relatert til de oppsatte kompetansemålene, samt avdelingsvis andel av professorog førstekompetanse. HOS IMT TØL HiG 16. mai 2011 Mål fra 2008 Professor/prof. II 5,6 8 % 7,4 16 % 3 6 % % % Førsteaman./-lektor 14,1 21 % % 18,6 34 % 45,7 27 % % herav førstelektor 5,2 1,2 3 9,4 Høgskolelektor 29,0 43 % 10,8 24 % 24,9 46 % 64,7 38 % % Stipendiater 6,0 9 % 11,0 24 % 7 13 % 24,3 14 % % Andre 13,5 20 % 3,8 8 % 1 2 % 18,3 11 % 0-5 % Antall personer / % 68,2 101 % % 54,5 101 % % NOKUTs kriterier for akkreditering av studieprogram ligger til grunn og er forutsatt oppfylt for de ulike studieprogrammene (andel førstekompetanse, professorer etc., andel fast ansatt undervisningspersonale m.m.). Høgskolen sykliske evalueringer av studieprogram de siste årene har vist at NOKUTs kriterier er oppfylt på disse punktene og at høgskolens bevissthet rundt dette er stor. Videre er robusthet drøftet for hvert studieprogram på bakgrunn av studentantall, studiepoengproduksjon per student, muligheter for helhetlige studieløp fra Syklus 1 3, personellrobusthet og inntekt/kostnad per 60 studiepoengsenhet. Det er gjort en grundig 23

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 2/2011

Styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/2011 Tid: Torsdag 28. og fredag 29. april 2011. Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr 2/2011...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Styremøte nr. 1/2009

Styremøte nr. 1/2009 Styremøte nr. 1/2009 Tid: 5. og 6. mars 2009 Sted: Mälardalens högskola Innhold Beslutningssaker: Sak STY 01/09 Innkalling... 2 Sak STY 02/09 Saksliste... 3 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2008...

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: 09.00-13.30 Til stede fra Høgskolestyret: Torunn Klemp Margaret Lian Knutsen Oddrun

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 24.04.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer