PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patent nr Patentsøknad nr Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Oslo Innsiger: Finn.no AS, Postboks 747 Sentrum, 0106 Oslo Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. desember 2008, hvorved tidligere meddelt patent ble besluttet opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Patentet, som ble meddelt den 31. juli 2006, omfatter følgende 10 krav (krav 1 og krav 8 er selvstendige): "1. System for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved at det omfatter: en tjenesteserver (1) med et første grensesnitt mot et offentlig mobilnett, hvor tjenesteserveren (1) er innrettet til å motta en rubrikkannonse sendt fra en mobil terminal tilhørende en bruker av systemet, hvor tjenesteserveren (1) omfatter et andre grensesnitt for kommunikasjon mot en andre server tilhørende et publiseringsmedium, idet tjenesteserveren er innrettet til å sende rubrikkannonsen til den andre server med den hensikt at annonsen skal publiseres i vedkommende publiseringsmedium, og tjenesteserveren omfatter et tredje grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. 2. System ifølge krav 1, karakterisert ved at tjenesteserveren er innrettet til å motta rubrikkannonsen fra den mobile terminal som en SMS- eller MMS-melding. 3. System ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte første grensesnitt er et WAP-grensesnitt, idet tjenesteserveren (1) er innrettet til å motta rubrikkannonsen som en tekst lagt inn på en WAP-side. 4. System ifølge krav 1, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av en teleoperatør, idet tjenesteserveren (1) er innrettet til å sende faktureringsopplysninger til nevnte teleoperatør for at rubrikkannonsen skal faktureres direkte på brukerens telefonregning. 5. System ifølge krav 1, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av et kredittkort eller betalingskortselskap, idet tjenesteserveren er innrettet til å sende faktureringsopplysninger til nevnte selskap for at rubrikkannonsen skal faktureres direkte på brukerens konto.

2 Annen avd. sak nr System ifølge krav 5, karakterisert ved at tjenesteserveren er innrettet til å sende en melding til brukerens mobile terminal for å hente inn betalingsopplysninger for brukeren. 7. System ifølge krav 1, karakterisert ved at tjenesteserveren inngår i et tekstmeldingssenter. 8. Fremgangsmåte for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved trinnene: å sende en melding med teksten til en rubrikkannonse fra en mobil terminal tilhørende en bruker til en tjenesteserver, å sende teksten fra tjenesteserveren til en server tilhørende et publiseringsmedium for publisering i nevnte medium, å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste. 9. Fremgangsmåte ifølge krav 8, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av en teleoperatør, idet teleoperatøren fakturerer rubrikkannonsen direkte på brukerens telefonregning. 10. Fremgangsmåte ifølge krav 8, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av et kredittkort eller betalingskortselskap, idet nevnte selskap fakturerer rubrikkannonsen direkte på brukerens konto. Søknaden beskrives som følger i Første avdelings avgjørelsesprotokoll: "Hensikten med oppfinnelsen er i følge patentet å tilveiebringe et system og en fremgangsmåte for innlevering av rubrikkannonser som tillater en mer automatisert og enklere form for innlevering." Følgende publikasjon ble anført av Første avdeling under søknadens behandling: D1: US 2002/ A1 Følgende publikasjoner er blitt anført av innsiger: D2: WO 99/63729 D3: RU D4: HU PO Fra Første avdelings avgjørelse av 12. desember 2008 hitsettes: Vurderinger Innsigers anførsler:

3 Annen avd. sak nr Innsigelsen retter seg mot samtlige av patentets krav, og patentet kreves således opphevet i sin helhet. Grunnene innsigelsen støtter seg på, jfr. PL 25, er at patent nr er meddelt til tross for at vilkårene i PL 2 ikke er oppfylt, ved at oppfinnelsen som er angitt i patentet, ikke var ny på inngivelsesdagen for søknaden som førte til patentet. Detaljaspekter av oppfinnelsen som måtte oppvise nyhet, skiller seg for øvrig ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk. Vi baserer oss således både på mangel av nyhet og oppfinnelseshøyde. Kommentar til de selvstendige kravene: Tre "grensesnitt" er viktige ingredienser i patentkrav 1. Grensesnittene er ikke angitt nærmere ved tekniske spesifikasjoner i beskrivelse eller uselvstendige krav, og må av denne grunn forstås på et "overordnet" eller generelt plan, nemlig som "utstyr som gir forbindelse". (Patentkrav 3 uttrykker riktignok at det første grensesnittet er et WAP-grensesnitt, men mangler videre teknisk spesifikasjon og beskrives bare funksjonelt. I beskrivelsen uttrykkes også at det andre grensesnittet er et "Internettgrensesnitt", men dette innebærer ikke annet enn at det handler om en Internettforbindelse.) Et annet viktig element er "tjenesteserver". Heller ikke denne er spesifisert på annen måte enn ved angivelse av dens funksjon. (Men den sies å inneholde en applikasjon som analyserer mottatte meldinger, for å igangsette den aktuelle tjenesten.) Tjenesteserveren er således noe diffus, og utgjør hovedsakelig en enhet for mottak, analyse og videreformidling av meldingen, samt formidling av faktureringsopplysning. Åpenlys utøvelse: Firmaet TV2 Interaktiv AS har, lenge før Valen/Aarrestad innleverte sin patentsøknad, hatt i kommersiell drift et system som er kalt "TV2-chat", hvilket system er basert på innsending av SMS-meldinger fra mobiltelefoner, for publisering av meldingene på tekst-tv. Tjenesten ble åpnet , og var således i kommersiell drift fra det tidspunkt. For å belyse det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet, viser vi til vedlagt erklæring fra Glenn S. Pedersen (utviklingssjef hos TV2 Interaktiv AS) som blant annet gir en kort beskrivelse av "TV2-chat" med belysning av betalingssystemet som benyttes. I tillegg belyses TV2-chatsystemet gjennom en internasjonal patentsøknad (publisert 9/ , publ. nr. WO99/63729) som beskriver systemet uten å gå inn på betalingsmåten. Ytterligere dokumentasjon på at TV2 har bedrevet sitt "chat"-system skulle ikke være nødvendig, men vi vil omtale på hvilken måte systemet er utøvd åpenlyst: Det som utvilsomt er åpenlyst, er det som oppleves av enhver bruker av systemet, nemlig å sende en melding med tekst fra en mobilterminal tilhørende en bruker, og til en mottakerenhet. Brukeren opplever selvfølgelig også resultatet av at teksten sendes videre fra mottakerenheten til et publiseringsmedium (tekst-tv) for publisering i dette mediet, fordi brukeren (og alle andre) ser resultatet på TV-skjermen. Brukeren opplever også at det sørges for at betaling innkreves fra teleoperatør på brukerens telefonregning. En betraktning fra brukerens side, åpenbarer imidlertid ikke umiddelbart overføringen fra mottakerenheten, det vil si tjenesteserveren, til en "server tilhørende publiseringsmediet".

4 Annen avd. sak nr Men det brukeren uten videre skjønner, selv om han ikke ser det med egne øyne, er at "noe" mottar hans melding. Og han skjønner, uten engang å være fagmann, at dette "noe" videreformidler meldingen til publiseringsmediet. Dermed skjønner brukeren uten videre tjenesteserverens ene funksjon, nemlig å motta meldingen og sende den videre til publiseringsmediet. Dessuten opplever brukeren direkte å motta fakturering for tjenesten, fra en "betalingstjeneste". Dermed skjønner brukeren, fortsatt uten å være fagmann, at det nevnte "noe", altså tjenesteserveren, også må ha videreformidlet opplysninger til denne "betalingstjenesten". Igjen skjønner brukeren hva som foregår i systemet. For øvrig når det gjelder betalingsløsningen, ser vi av den vedlagte beskrivelsen fra Glenn S. Pedersen at TV2-chat-systemet opererer med forbindelse fra tjenesteserveren (SMS chatserveren, jfr. WO 99/63729) til teleoperatører med hensyn på betaling for bruk av tjenesten, det vil si serveren har grensesnitt mot "en betalingstjeneste". Vi bemerker i denne sammenheng at Valen/Aarrestad i patentet har angitt som eksempel på sin "betalingstjeneste" nettopp en forbindelse til en teleoperatør, se figuren i patentet, patentkravene 4 og 9, samt linje 12 side 2 og linje side 2 i beskrivelsen. Vi er klar over at meldingene som sendes i TV2-chat-systemet, er "chat" og ikke rubrikkannonser. Men denne forskjellen er av ikke-teknisk type, den angår bare et informasjonsinnhold, og kan ikke tillegges vekt ved sammenlikningen. Vi finner, som konklusjon på det ovenstående, at hele patentkrav 1 i NO er påvist utøvd åpenlyst i det tidligere TV2-chat-systemet i årene , altså i god tid før Valen/Aarrestads patentsøknad nr ble inngitt (inngivelsesdatoen var 19. juli 2004). Oppfinnelsen som defineres i patentkrav 1, er derfor kjent i sin helhet fra før, det vil si den er ikke ny, og krav 1 kan ikke opprettholdes, jfr. PL 2, første ledd. Med tilsvarende henvisninger som under behandlingen av patentkrav 1, finner vi at det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet benytter en fremgangsmåte for formidling av tekstmeldinger, som omfatter trinnene: å sende en melding med tekst fra en mobilterminal tilhørende en bruker, til en tjenesteserver (SMS chat server), å sende teksten fra tjenesteserveren til en server (teletext inserter) tilhørende et publiseringsmedium (TV-stasjon) for publisering i nevnte medium, og å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste (teleoperatør). Så nær som informasjonsinnholdet i meldingen (rubrikkannonse vs. tekstmelding) finnes hele løsningen i følge patentkrav 8 kjent fra TV2-chat-systemet. Hele løsningen ifølge krav 8 må således anses som tidligere kjent gjennom åpenlys utøvelse fra Konklusjonen for patentkrav 8 blir da den samme som for patentkrav 1, nemlig at oppfinnelsen i følge krav 8 ikke er ny. Krav 8 kan derfor ikke opprettholdes, jfr. PL 2, første ledd. Uselvstendige krav, åpenlys utøvelse Vi påstår her kort at kravene 2, 3,4 og 9 uten videre også må anses åpenlyst utøvd av TV2 Interaktiv gjennom "TV2-chat".

5 Annen avd. sak nr Nyhet/oppfinnelseshøyde i forhold til tidligere publikasjoner: Publikasjonsliste 1. Internasjonal publikasjon nr. WO 99/63729, publ. dato 9/ Russisk patent RU , publ. dato 20/7-2003, inkludert engelsk oversettelse. 3. Publisert ungarsk patentsøknad HU PO200846, publ. dato 28/ , inkl. engelsk oversettelse. Øvrige vedlegg 4. Erklæring fra Glenn S. Pedersen, TV2 Interaktiv. 5. Beskrivelse av TV2's "2 rubrikk"-system. Nærmeste kjente teknikk i henhold til tidligere publikasjoner: I WO 99/63729 beskrives et system for formidling av tekstmeldinger, og systemet omfatter en tjenesteserver ("SMS chat server", se figur) med et første grensesnitt ("Net gate", overgang side 2-3 i beskrivelsen, alternativt et direkte grensesnitt uten "Net gate", se linje 5-8 side 3 i beskrivelsen), og tjenesteserveren er innrettet til å motta en tekstmelding sendt fra en mobilterminal tilhørende en bruker av systemet (se linje side 3 i beskrivelsen). Tjenesteserveren omfatter videre et andre grensesnitt (se forbindelse til "teletext inserter" i figur) for kommunikasjon mot en andre server ("teletext inserter", se overgangsavsnitt mellom side 3 og 4 i beskrivelsen) tilhørende et publiseringsmedium (teletext inserter del av TV-stasjon, se for eksempel patentkrav 5, siste trekk). Videre er tjenesteserveren innrettet til å sende tekstmeldinger til den andre server med den hensikt at tekstmeldingen skal publiseres i vedkommende publiseringsmedium (fremgår som hovedhensikt i WO 99/63729). I det ovenstående har vi benyttet teksten fra patentkrav 1 i Valen/Aarrestad-patentet, men vi har byttet ordet "rubrikkannonse" mot ordet "tekstmelding". Vi bemerker i denne sammenheng at teknisk sett er det ingen forskjell på en rubrikkannonse eller en tekstmelding. Forskjellen er bare hvilken informasjon som ligger i meldingen. Vi ser således på "tekstmelding" som teknisk sett identisk med "rubrikkannonse". Patentet under innsigelse anviser heller ingen tekniske særtrekk knyttet til noen særlig egenskap ved "rubrikkannonse" fremfor "tekstmelding". Vi finner således at WO 99/63729 foregriper hele patentkrav 1 hos Valen/Aarrestad, så nær som "grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste". Det er åpenbart at systemet som beskrives delvis i WO 99/63729, måtte utstyres med en form for betalingstjeneste, noe annet er utenkelig. Vi vet også hvordan betalingstjenesten artet seg i virkeligheten, se Glenn S. Pedersens erklæring. Men betalingstjenesten ble ikke beskrevet i noen publikasjon. Spørsmålet er da om en slik betalingsløsning som Valen/Aarrestad beskriver, finnes kjent i noen annen tidligere publikasjon? Ytterligere kjent teknikk: Publikasjon RU publisert Fra denne publikasjonen er det kjent å innrykke annonser i trykte publikasjoner, fra mobiltelefon og ved bruk av SMS. Her beskrives noe som ligner på det som angis i

6 Annen avd. sak nr Valen/Aarrestad-patentets beskrivelse, nemlig at tjenesteserveren ("the computer") benytter internett for videresending av annonsemeldingen (se side 2 linje hos Valen/Aarrestad). Men betalingen foregår ved forhåndskjøp av et kort med kode som gir adgang, så dette er forskjellig fra det som angis i Valen/Aarrestads patent. Publikasjon HU PO publisert Fra ovennevnte publikasjon er kjent innsendelse av annonser til aviser fra mobil-brukere, ved bruk av SMS. Publikasjonen nevner imidlertid ingen "tjenesteserver", bare direkte SMS til en avisutgiver. Betalingstjeneste utføres imidlertid gjennom mobiltelefoni-regningen, ved betaling av SMS med forhøyet pris. [...] Norsk TV2 har ikke bare benyttet SMS/WAP fra mobiltelefoner i forbindelse med "chat", men også til innrykk av rubrikkannonser. Et system for formidling av rubrikkannonser gjennom tekst-tv hos TV2 kan dokumenteres å ha vært i full kommersiell drift siden 18. november I dette systemet har det, på samme måte som i den ovennevnte ungarske publikasjonen, vært benyttet en betalingsmåte basert på SMS med forhøyet pris. Også dette systemet kan således sies å ha omfattet flere av de elementer som Valen/Aarrestad ønsker å framstille som sin egen, genuine løsning. Problem-løsning, betraktning for krav 1: Vi ser av det ovenstående at dersom Net 2 Interaktiv, som sto bak WO 99/63729, hadde behov for å komplettere det system som angås i WO 99/63729, så fantes det allerede angitte betalingsløsninger, og spesielt viser vi da til løsningen ifølge den ungarske publikasjonen, som benytter fakturering gjennom mobiltelefoni-regningen, slik også Valen/Aarrestad legger opp til, jfr. "kort-beskrivelsen" Valen/Aarrestad gir på beskrivelsen side 1, linje 30-32: "Kort sagt innebærer oppfinnelsen at annonseteksten sendes inn til avisen fra kundens mobiltelefon, fortrinnsvis via en SMS-melding, og at kunden får fakturaen på telefonregningen". Sitatet foran er rett og slett en perfekt beskrivelse av hva den ungarske publikasjonen omtaler, så den ungarske publikasjonen løser det gjenstående problemet med betaling. (Tilsvarende løsning angis også hos "TV2-rubrikk".) Men når man tar siste trekk i Valen/Aarrestad-patentets krav 1 bokstavelig, dvs. "grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste", må vi gå til løsningen som faktisk ble iverksatt av TV2 Interaktiv, og som vi foran har påvist er åpenlyst utøvd. Ifølge Glenn S. Pedersens erklæring fungerer betalingssystemet helt på samme måte med forbindelse til "teleoperatør" = betalingstjeneste. Vi har også foran påvist at når systemet er i bruk, blir også denne betalingsløsningen åpenlys, dvs. allment kjent. Vi ser da at problemet med å tilveiebringe et komplett system med utgangspunkt i systemet som anvises i WO 99/63729, løses ved å inkorporere den åpenlyst utøvde betalingsløsningen som beskrives i erklæringen fra Glenn S. Pedersen. Derved tilveiebringes samme system som angis i krav 1 hos Valen/Aarrestad. Tilsvarende betraktning for krav 8:

7 Annen avd. sak nr På samme måte som for krav 1, er hele krav 8 hos Valen/Aarrestad, så nær som kravets siste linje, tidligere kjent fra WO 99/ Og problemet med å komplettere fremgangsmåten, løses ved å ta i bruk trekket med å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste, hvilket trekk var allment kjent gjennom den åpenlyse utøvelse som ble bedrevet i TV2 Interaktiv. De uselvstendige patentkravene: Det ekstra trekket som angis i patentkrav 2 hos Valen/Aarrestad, fremgår uten videre både av WO 99/63729 og av TV2-chat-systemet, som i utgangspunktet angår SMS. For øvrig vil MMS være så nærliggende i forhold til bruk av SMS, at en angivelse av MMS ikke kan begrunne opprettholdelse av et krav. Ekstratrekket som fremgår av patentkravene 4 og 9, fremgår likeledes direkte av det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet. Når det gjelder krav 3 hos Valen/Aarrestad, vil vi vise til WAP-muligheten som ble lagt til i TV2-chat-systemet fra dato , slik det fremgår av Glenn S. Pedersens erklæring. Således er også trekket som utgjør krav 3, tidligere kjent fra det åpenlyst utøvde TV2-chatsystemet. Ekstratrekket som fremgår av krav 7, kan ikke tillegges noen som helst vekt. Når vi forsøker å finne ut hva et "tekstmeldingssenter" er for noe, og slår opp i patentbeskrivelsen, finner vi på side 2, linje 4-5 at "kjernen i systemet er et tekstmeldingssenter i form av en tjenesteserver 1 som driftes av...". Noe mer sies ikke om hva et "tekstmeldingssenter" er for noe. Dermed er altså tekstmeldingssenteret (effektivt) det samme som tjenesteserveren, og krav 7 opplyser da (effektivt) at "tjenesteserveren inngår i en tjenesteserver". Dette behøver vi neppe ta videre stilling til. Patentkravene 5 og 10 angir en alternativ betalingstjeneste, nemlig et kredittkort- eller betalingskortselskap i stedet for en teleoperatør. Beskrivelsen angir ingen særskilt måte å gjøre dette på, i forhold til "grensesnittet mot" en teleoperatør. Det vil fortsatt bare finnes et "grensesnitt mot et kortselskap", det vil si på samme generelle form, ingen nærmere opplysning. System og fremgangsmåte er da akkurat det samme som ved bruk av teleoperatør som "betalingstjeneste", og dermed kan heller ikke patentkravene 5 og 10 anses å angi noen oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente. Patentkrav 6 angir som ekstra trekk når betalingstjenesten er et kortselskap, at tjenesteserveren svarer på oppkallet fra brukerens mobiltelefon, med en tilsvarende melding (SMS/WAP) som ber om "betalingsopplysninger" fra brukeren. Hva slags opplysning brukeren skal returnere, opplyses ikke i beskrivelsen. Teknisk sett svarer altså tjenesteserveren med en ny melding, som igjen besvares av brukeren. Det her anviste er således bare SMS- (eller WAP-) meldinger fram og tilbake mellom to parter - det er intet nytt i dette. Vi kan derfor ikke se at trekket i patentkrav 6 kan begrunne noen patentbeskyttelse. Konklusjon, uselvstendige krav:

8 Annen avd. sak nr De uselvstendige kravene 2, 3,4 og 9 fremgår uten videre av den nærmeste kjente teknikk, og kan ikke opprettholdes. Kravene 5, 6 og 10 kan ikke sees å tillegge noe som tilveiebringer oppfinnelseshøyde over den nærmeste kjente teknikk. Krav 7 er uten klart meningsinnhold. Med andre ord oppfyller heller ingen av kravene 2-7 og 9-10 betingelsene i PL 2, første ledd. Avsluttende konklusjon: Net 2 Interaktiv's internasjonale publikasjon, ungarsk og russisk patentpublikasjon samt "2rubrikk" omtalt ovenfor, tilveiebringer et bilde vedrørende tidligere kjent teknikk som er annerledes enn det som har fremkommet ved granskning både i Patentstyret og i internasjonal (PCT) granskning. Men den åpenlyse utøvelse som har foregått gjennom "TV2-chat", og som er fullt dokumenterbar, fratar klart nyhet fra de selvstendige patentkravene i Valen/Aarrestads patent nr For øvrig viser analysen av tidligere kjent teknikk i form av publisert materiale, at ingen av patentkravene hos Valen/Aarrestad oppviser den nødvendige oppfinnelseshøyde. Etter innsigerens oppfatning må derfor patentet oppheves i sin helhet, jfr. PL 2, første ledd og 25, første ledd. Patenthavers anførsler: I innsigers innledende betraktning hevdes det at krav 1 i patentet inneholder kun ett element, "tjenesteserveren" med egenskaper i form av grensesnitt. Det hevdes at disse grensesnittene ikke er spesifiserte og derfor må forståes som "utstyr som gir forbindelse". Begrepet grensesnitt i teknikkens stand omfatter mange flere aspekter enn bare å gi forbindelse. Et eksempel er brukergrensesnitt som normalt oppfattes å inneholde løsninger som gir interaksjon og ikke bare forbindelse med utstyr. Med andre ord er det viktig å tolke ordet grensesnitt i den sammenheng ordet benyttes for å gi ordet dets korrekte betydning. I de selvstendige krav 1 og 8 er det klart hvilke funksjoner som blir ivaretatt av grensesnittene, blant annet et grensesnitt mot offentlige mobilnett der dette grensesnittet gjør det mulig for tjenesteserveren å motta en rubrikkannonse fra en mobil terminal. Med andre ord er det angitt en spesifikk funksjon for dette grensesnittet som er langt unna innsigers formulering om et grensesnitt som bare gir forbindelse. Det opprettes en forbindelse for en spesifikk oppgave, nemlig å ta i mot en rubrikkannonse. I patentets tekst side 2, linje 36 til 38, er det gitt et eksempel på hvordan en mobil terminal kan anordnes for å sende en rubrikkannonse. I dette eksemplet vises det til at en rubrikkannonse kan starte med ordene "AN". Dette kan sendes som en SMS-melding for eksempel, og når grensesnittet for det offentlige mobilnettet mottar SMS-meldingen vil en applikasjon i serveren analysere teksten og se de startende ordene "AN" i teksten. Det er forøvrig kjent hvordan man analyserer tekst i en datamaskin. Den nye tekniske effekten som oppstår brukt i denne oppfinnelsen er at den mobile terminalen ikke behøver å modifiseres eller utstyres med spesialprogrammer for at serveren skal kunne skille mellom vanlige SMS-meldinger og en rubrikkannonse i henhold til oppfinnelsen. I denne sammenheng er det også viktig å påvise at betalingen for en rubrikkannonse får sitt grunnlag fra denne analysen ved at analysen gir data for fakturaopplysninger som så sendes over et annet grensesnitt mot en betalingstjeneste. Det er viktig å påpeke at det dermed er meldingens innhold som er avgjørende for fakturaopplysningene og ikke at det oppstår en kommunikasjon der kommunikasjonen i seg selv belastes med en spesialavgift for å dekke betalingen for rubrikkannonsen (egen avgift for SMS-meldinger).

9 Annen avd. sak nr I sin redegjørelse for den "åpenlyse" utøvelsen av oppfinnelsen vises det til TV2-chatsystemet og internasjonal patentsøknad WO 99/63729 publisert 9/ Med referanse til denne publikasjonen kommer det klart frem at SMS-meldinger sendes til et telefonnummer som er direkte knyttet til en tekst-tv-maskin knyttet opp mot en fjernsynsleverandørs sendinger av tekst-tv. Med andre ord er det ikke anført å innskyte ord som for eksempel "AN" i meldingen for å identifisere dette som en rubrikkannonse. Dermed inneholder heller ikke denne publikasjonen noen informasjon om hvordan man skal kunne ta seg betalt for en rubrikkannonse. Videre gir innsiger en redegjørelse av TV2-chatsystemet som det angis ikke er for annonser, men det hevdes at dette ikke gir noen teknisk forskjell mellom løsningene. Som redegjort for ovenfor, er det helt klart avgjørende at annonser som det skal taes betaling for må behandles særskilt ved for eksempel at annonseteksten identifiseres som en annonse ved for eksempel å bruke ordene "AN" i begynnelsen av meldingen, eller ved spesialavgifter for meldingene. Dermed faller disse argumentene av seg selv. Vedlagt er det også en redegjørelse av 2rubrik systemet til TV2 som er underskrevet av Glenn S. Pedersen. Med henvisning til figuren i denne redegjørelsen fremkommer det klart at en annonse kan publiseres ved å sende en SMS til et bestemt telefonnummer dedikert for annonser (med andre ord er det ikke SMSmeldingens innhold som er avgjørende) der betalingen for annonsen skjer ved at TV2- systemet leverer en PIN-kode i en SMS-melding tilbake til brukeren som også belastes med en spesialavgift. Brukeren må deretter ringe et spesialnummer med egen takst for kommunikasjonen og brukeren verifiserer belastingen for kommunikasjonen ved bruk av PIN-koden som også iverksetter at annonsen blir godkjent. Med andre ord er det ingen grensesnitt mot en betalingstjeneste da det er brukeren selv som står for betalingsformidlingen, og betalingen er i henhold til spesialavgifter for kommunikasjonen og ikke i henhold til selve annonseteksten. Dermed faller resten av argumentene om åpenlys utøvelse av seg selv. Det vises for øvrig til publikasjonen RU av 20/7-2003, HU PO publisert 28/ og systemet 2rubrikk fra Norsk TV2 som omtalt ovenfor. Innsiger påpeker selv at betalingsløsningene i disse er forskjellig fra patentets angitte løsning. I sin redegjørelse om problemløsningen hevdes det at en fagmann som leser WO 99/63729 lett kan kombinere denne med den ungarske publikasjonen. I den ungarske publikasjonen er det klart angitt at det er SMS-meldinger med forhøyet takst som er grunnlaget for betalingen, og dermed er det ikke meldingens innhold som avgjør betalingen, men selve kommunikasjonen av meldingen. Dermed faller disse argumentene av seg selv. Når det gjelder innsigers konklusjon på dette punkt vises det til at krav 4 klart gir uttrykk for at når en teleoperatør skal viderefakturere annonsen direkte på telefonregningen, sendes det fakturaopplysninger fra tjenesteserveren til teleoperatøren. Med andre ord er det ikke kommunikasjonen i seg selv med spesialavgifter som er grunnlaget for faktureringen, men analysen av meldingen i teksten som 1) avgjør at det faktisk er en annonse, og 2) identifiserer data som grunnlag for prisen for annonsen, som avstedkommer oversendelse av annonsen til publiseringsmediet og til en betalingstjeneste. Spørsmålet som da gjenstår er om patentets løsning allikevel er nærliggende for en fagmann eller ikke. Med henvisning til at innsiger selv har påvist 4 løsninger som alle mangler den avgjørende biten om å bruke et eget ord for annonse i starten av en annonse sendt for eksempel som en SMS-melding, som grunnlag både for publisering og fakturering anser patenthaver at dette ikke er tilfellet. Oppfinnelsen er ikke nærliggende for en fagmann. Patentstyrets anførsler:

10 Annen avd. sak nr Utvalget finner at selv om brukeren av det chat-system som innsiger viser til i den påberopte åpenbare utøvelsen mottar en regning, er det ikke åpenbart for en fagmann at tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Det faktum at brukeren mottar en regning kan også skyldes overvåking foretatt av en person, som deretter besørger iverksatt en betalingstjeneste. Vi finner derfor at den påberopte åpenlyse utøvelsen ikke kan sies å dekke dette trekk i de to selvstendige kravene. Den anførte betalingsløsningen i D4 angir ikke at en tjenesteserver innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste, men kun at prisen for en SMS er høyere enn vanlig. Dette kan realiseres gjennom pristariff knyttet opp til det nummer SMS-meldingen sendes til, uten å innbefatte en særskilt betalingstjeneste som initieres av tjenesteserveren men kun av det nummer som meldingen sendes til. Selv om en fagmann skulle kombinere D2 med D4 ville ikke en slik kombinasjon føre fram til løsningene beskrevet i patentets to selvstendige krav, i det det kun vil fremgå at brukeren må betale for tjenesten uten at det samtidig fremgår at dette skjer som et resultat av at tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Om fagmannen skulle kombinere D2 med D3 ville fagmannen komme til at betalingsløsningen innbefatter forhåndssalg av særskilte kort for SMS-overføring av annonser, kort som i bruk fungerer som kontantkort for tilføring av penger til en konto som belastes ved bruk av en mobiltelefon tilknyttet kontoen. Fagmannen vil ikke finne anvisninger på en løsning hvor tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Nyhet: Patentstyret legger således til grunn at den patentsøkte fremgangsmåte med tilhørende system innehar nyhet i forhold til den nærmest liggende kjente teknikk, som anses å være D2. Nyheten består i at systemet og fremgangsmåten omfatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Det å ta seg betalt for en tjeneste, eller en vare, bestilt over et offentlig tilgjengelig nett var velkjent forut for innleveringsdagen for søknaden som ligger til grunn for angjeldende norske patent, f.eks. gjennom manuelle rutiner som involverer menneskelig interaksjon gjennom å vurdere henvendelsen og skrive ut en faktura i henhold til henvendelsen. Oppfinnelseshøyde: Det objektive problem som ligger bak den påviste nyhet, kan formuleres som komme fram til en alternativ løsning for å initiere betaling for bruk av en tjeneste tilgjengelig via et offentlig tilgjengelig nett. Patentet gir en anvisning på at det skal være et grensesnitt i tjenesteserveren som (automatisk) initierer betaling gjennom en betalingstjeneste, uten å spesifisere nærmere hvordan dette løses. Spørsmålet som Patentstyret da må ta stilling til, er om det forut for søknadens inngivelse ( ) ville være nærliggende for en fagmann å vurdere en datamessig implementering av en slik funksjon. Patentstyret er av den oppfatning at fagmannen lenge før søknadens innlevering måtte kunne forventes å foreslå en slik implementering. Vi mener derfor at de to selvstendige kravene, krav 1 og 8, mangler oppfinnelseshøyde. Vurdering av de uselvstendige kravene:

11 Annen avd. sak nr D2 angir at tjenesten kan bestilles ved å benytte en SMS-melding. Dermed er et av alternativene i krav 2 kjent fra D2. Siden krav 2 ikke angir trekk ut over det som er kjent fra D2, hvilket dokument ligger til grunn for vurderingen av krav 1, mangler også det uselvstendige krav 2 oppfinnelseshøyde. Det er ikke direkte beskrevet i D2, eller D3 eller D4, å benytte WAP. Vi mener imidlertid at dette er et for en fagmann åpenbart valg siden WAP er en egen protokoll for å benytte internettbaserte tjenester på en mobiltelefon. Av denne grunn mener vi at dette må anses å falle inn under bruk av internett. Det å benytte internett var kjent forut for søknadens inngivelse, jf. den innledende del av patentet. Av denne grunn mener vi fagmannen som må forventes å komme fram til løsningen beskrevet i det selvstendige krav 1, også må kunne forventes å komme fram til løsningen i krav 3 med utgangspunkt i D2 og generell fagkunnskap. Vi mener derfor at også krav 3 mangler oppfinnelseshøyde. De tekniske trekkene som angis eksplisitt i krav 4 er de samme som i krav 1, nemlig at tjenesteserveren skal kommunisere med en betalingstjeneste. Øvrige deler av krav 4 er kun en angivelse av hvem som skal drifte betalingsløsningen, uten at det angis tekniske trekk som støtter opp under driften. Av denne grunn mener vi at krav 4 patentmessig sett er identisk med krav 1, og at krav 4 derfor mangler oppfinnelseshøyde siden krav 1 mangler oppfinnelseshøyde. Tilsvarende gjelder for krav 5. De tekniske trekkene er de samme som i krav 1, nemlig at tjenesteserveren skal kommunisere med en betalingstjeneste. Øvrige deler av krav 5 er kun en angivelse av hvem som [skal] drifte betalingsløsningen. Av denne grunn mener vi at krav 5 patentmessig sett er identisk med krav 1, og at krav 5 derfor mangler oppfinnelseshøyde siden krav 1 mangler oppfinnelseshøyde. Det uselvstendige krav 6 angir at tjenesteserveren er innrettet til å sende en melding til brukerens mobile terminal for å hente inn betalingsinformasjoner for brukeren. Kravet angir således ingen tekniske trekk, kun at informasjon skal hentes inn via en melding. Rent forretningsmessig er ikke dette nytt, slik informasjon har tidligere vært innhentet gjennom forespørsel i bl.a. brevs form. Spørsmålet som Patentstyret da må ta stilling til, er om det forut for søknadens inngivelse ville være nærliggende for en fagmann å vurdere en implementering av en slik funksjon gjennom bruk av mobiltelefornsystemers meldingssystem. Patentstyret er av den oppfatning at fagmannen lenge før søknadens innlevering måtte kunne forventes å foreslå en slik implementering. Vi mener derfor at også det uselvstendige krav 6 mangler oppfinnelseshøyde. Vi mener det er åpenbart at den løsningen som er beskrevet i D2 også inkluderer en funksjon som kan sidestilles med det i kravet angitte tekstmeldingssenter. Dette begrunnes med at systemet i D2 innebærer at en tekstmelding sendes til en mottaker, og deretter formidles tekstmeldingen til andre funksjonelle enheter som samvirker med den delen som mottar tekstemeldingen. Siden krav 7 ikke angir trekk ut over det som er kjent fra D2, hvilket dokument ligger til grunn for vurderingen av krav 1, mangler også det uselvstendige krav 7 oppfinnelseshøyde. De uselvstendige kravene 9 og 10 svarer i sitt innhold fullt ut til de uselvstendige kravene 4 og 5. De vurderinger som er gjort for kravene 4 og 5 gjelder derfor også for kravene 9 og 10, og vi mener at disse kravene mangler oppfinnelseshøyde. Patenthaverne har i sin argumentasjon vist til at ingen av de av innsiger fremtrukne løsninger angir bruk av et innledende "kodeord" som skal bevirke at meldingen sendes til ønsket tjeneste. Patentstyret finner at en slik løsning ikke representerer annet en enn automatisering

12 Annen avd. sak nr av et kjent, manuelt system. Det har fra langt tilbake i tid vært vanlig ved innsendelse av brev til for eksempel en avisutgiver å angi på forsiden om innholdet er en annonse som skal til annonseavdelingen, eller for eksempel et leserinnlegg som skal på debattsidene. Spørsmålet som Patentstyret da må ta stilling til, er om det forut for søknadens inngivelse ville være nærliggende for en fagmann å vurdere en datamessig implementering av en slik funksjon. Patentstyret er av den oppfatning at fagmannen lenge før søknadens innlevering måtte kunne forventes å foreslå en slik implementering. Vi mener derfor at også denne løsningen mangler oppfinnelseshøyde. Patentstyret finner på denne bakgrunn at oppfinnelsen som beskrevet i patentet mangler oppfinnelseshøyde, og av denne grunn ikke er patenterbar jf. patentloven 2, første ledd. Konklusjon: I henhold til det ovenstående, og i medhold av patentloven 25, har Patentstyret tatt følgende beslutning: Patent nummer oppheves. Patenthavers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret den 12. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. februar Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler patenthavers fullmektig: Jeg viser til patentlovens 27 første og annet ledd og brev fra patentstyret datert om avgjørelsen i 1. avdeling i innsigelsen mot norsk patent nr På vegne av Ole Bjørn Valen og Ole Aarrestad innleverer jeg herved en klage på denne avgjørelsen. I sin vurdering har patentet blitt opphevet grunnet mangel på oppfinnelseshøyde. Til grunn for sin avgjørelse er det formulert et objektivt problem for oppfinnelsen som "å komme frem til en alternativ løsning for å initiere betaling for bruk av en tjeneste tilgjengelig via et offentlig tilgjengelig nett." I denne formuleringen er oppfinnelsens hensikt blitt utelatt. Oppfinnelsen er ikke relatert til en tjeneste. Den er rettet mot et konkret produkt, nemlig å få trykket en rubrikkannonse i en valgt publikasjon, for eksempel en eller flere aviser. I patentteksten er det i beskrivelsen av den tekniske bakgrunnen redegjort for at det eksisterer et moderne alternativ for å bestille annonser via Internet. I den kortfattede beskrivelsen av oppfinnelsen er det klart redegjort for at an mobiltelefon skal brukes som terminal for bestillingen. På patentets innleveringstidspunkt var Internet via en mobiltelefon ikke tilgjengelig slik vi ser det i dag. Derfor vil det være etterpåklokskap å hevde at Internet på mobiltelefonen kunne gjøre det samme som er redegjort for som det moderne alternativet i teknikkens bakgrunn. Selv i dag er det vanlig at nettsider som brukes via Internet på en mobiltelefon er spesielt utviklede, både i form og innhold. Det er riktignok uttrykt i patentets tekst at en bestilling av en annonse kan legges inn via en WAP-side som alternativ til en SMS eller MMS melding. Den foretrukne løsningen er å bruke SMS eller MMS meldinger. Dersom det faktisk var så enkelt at en avis kunne tilby innrykk av annonser via WAP sider før patentets innleveringsdato hadde dette selvsagt vært et tilbud i markedet. Generelt har jo handel via Internet vært ansett som svært viktig for alle aktører i ulike forretningsområder for å vokse i markedsandeler. Årsaken til den manglende utbredelsen av WAP teknologien er direkte knyttet til mangler ved både WAP

13 Annen avd. sak nr protokollen, kapasitet i selve mobiltelefonene, telenettet og teleleverandørers infrastruktur. Det er derfor det har funnet sted en videre utvikling av mobiltelefonteknologien og trådløse nettverk i alle år etter innleveringsdatoen for patentet. Det må sies å være etterpåklokskap å hevde at WAP teknologien før innleveringsdatoen var moden nok og teknisk nok utviklet til å tilby denne type produkter som er patentets hensikt. Dersom dette var tilfellet kunne en avis enkelt ha tilbudt sine vanlige Internettjenester via mobiltelefoner. Dette var ikke en generelt tilgjengelig teknologi før patentets innleveringsdato. Det henvises også til at begge de selvstendige kravene 1 og 8 er avgrenset til et mobilnett henholdsvis bruk av en mobil terminal. I eksemplet på utførelse innbefattende bruk av en SMS melding kommer det klart frem hva som er den oppfinneriske tanken. I krav 1 er det anvist tre grensesnitt der det første grensesnittet vil være et grensesnitt for SMS meldinger i dette eksemplet på utførelse. Dersom betaling av en rubrikkannonse skulle finne sted via SMS meldingen i seg selv som i de motholdte publikasjonene hadde det ikke vært nødvendig med et eget tredje grensesnitt mot en betalingstjeneste. Det må derfor være klart dokumentert at oppfinnelsen ikke omfatter betaling av rubrikkannonser via forhøyet avgift på SMS meldingen inneholder teksten til rubrikkannonsen. Dersom betalingen skal tilveiebringes på annet vis må det fremskaffes fakturaopplysninger om rubrikkannonsen slik det er beskrevet i patentets tekst. Spørsmålet blir da også hva begrepet "fakturaopplysning" innbefatter av informasjon. Sett i lys av alminnelig forståelse av dette begrepet og oppfinnelsens hensikt må det være klart at fakturaopplysning må innbefatte i det minste navn på publiseringsmediet, innrykningsdato for annonsen (man kan ha flere annonser i forskjellige medier og trykket på forskjellige datoer) samt pris for annonsen. Selv i et tilfelle der det er en fast avgift for annonser uansett lengde av teksten vil det kunne være forskjellige avgifter i de forskjellige mediene. Det er kjent at størrelsen på betalingen for an annonse er direkte knyttet til mediets opplagstall. Derfor må variabel eller forkjelig pris for annonser være en del av begrepet fakturaopplysninger. Slik det er vist til i patentets omtale i eksemplet på utførelse er det en applikasjon i serveren 1. Sitat: "Serveren 1 inneholder en applikasjon som analyserer meldingen. Når serveren detekterer at det dreier seg om en rubrikkannonse blir selve teksten sendt videre til avisens server, samt at det sendes fakturaopplysninger til teleoperatørens faktureringssystem." Her er det viktig å vise til hva som er kjent teknikk for å fakturere bruk av tjenester i et offentlig nett inkludert et offentlig mobilt nett. Det er kun kjent at en teleoperatør kan identifisere antall pakker i et pakkesvitsjet nettverk, tidsbruk av kommunikasjonen, tellerskritt, nettvekslingsavgifter etc. Med andre ord er teleoperatører kun i stand til å fakturere aktiviteter knyttet til selve kommunikasjonen, som for eksempel spesialavgifter på et konkret nummer for SMS meldinger som i de motholdte publikasjonene. Det henvises også til at dette faktisk også er gjeldende for et WAP grensesnitt tilbudt av en teleoperatør der betaling kun er relatert til bruken (antall pakker, som også kan ha en spesialavgift knyttet til seg). Med andre ord vil for eksempel SMS meldingens innhold eller MMS meldingens innhold eller WAP sidens innhold ikke bli brukt av teleoperatøren for å tilveiebringe fakturaopplysninger på sin faktura som sendes brukeren etter at en annonse er blitt avsendt. Det er kun sendingens bruk av teleoperatørens nettresurser som danner grunnlag for fakturaen. Annonsens lengde, pris avhengig av forskjellige mediers prispolitikk etc. vil ikke kunne bli viderefakturert av teleoperatøren uten at det tredje grensesnittet sammen med en applikasjon som analyserer rubrikkannonsen i serveren 1 er tilveiebrakt. Teleoperatører lever også i et marked som de fleste ønsker å utvikle. SMS meldinger, MMS meldinger etc. har selvsagt vært og er et middel for handel. Det eneste tilbudet teleoperatører har tilbudt næringsdrivende når det gjelder handelskanaler via deres egne trådløse nett har vært og er fortsatt bare spesialavgifter som gir grunnlag for betaling fra brukeren av en tjeneste til tjenesteleverandøren når tjenesten brukes via et trådløst grensesnitt. Det henvises

14 Annen avd. sak nr også til dersom det tredje grensesnittet omfatter at fakturaopplysninger sendes via Internet til en applikasjon hos for eksempel en avis som rykker inn rubrikkannonsen vil det bli generert beløp i minst tre forskjellige fakturaer for dette innrykket av annonsen. En faktura for selve annonsen fra avisen, en faktura for SMS eller MMS eller WAP meldingen fra teleoperatøren, og en faktura for bruk av Internet fra Internett leverandøren for å sende fakturaopplysningene via det tredje grensesnittet dersom det tredje grensesnittet er mot Internet. Dette er ingen forenkling av oppgaven og problemet som er stilt i foreliggende patent. Denne faktureringskompleksiteten indikerer i seg selv at før patentets innleveringsdato måtte man anse at en slik løsning faktisk var lite hensiktsmessig å implementere. En fagmann på dette tidspunktet ville selvsagt lete etter en enklere løsning og denne forenklede løsningen var jo allerede tilbudt markedet ved at teleoperatører kunne tilby spesialavgifter for meldinger. Selv om patentstyret i sin vurdering har vist til at en fagmann kunne lage et grensesnitt for betaling for å forenkle prosessen er det også klart at dette ikke omfatter bare å utstede en enkelt faktura. Som påvist vil dette bety en forenkling av en kompleks fakturering som krever en oppfinnerisk innsats for å tilveiebringe en teknisk løsning som gir den tilsiktede tekniske effekten av foreliggende oppfinnelse, nemlig å forenkle innrykk av rubrikkannonser med tekniske løsninger som automatiserer prosessen i størst mulig omfang. Derfor er foreliggende oppfinnelse uten tvil både ny og har oppfinnelseshøyde. Det at fakturaopplysninger sendes for eksempel til teleoperatøren som så kan innarbeide disse opplysningene i sin faktura gir et eksempel på utførelse som virkelig optimaliserer denne prosessen. Siden teleoperatører selv aldri har tilbudt et grensesnitt for mottak av fakturaopplysninger fra tredjepart for oppføring i egne utstedte fakturaer kan det ikke ansees som nærliggende for en fagmann. Selve den tekniske løsningen av grensesnittene kan anses å være kjent for en fagmann vil allikevel den tekniske effekten at så mange fakturaer elimineres ikke kunne sies å være en forventet effekt av denne kombinasjonen av tekniske trekk. Uansett fra hvilken vinkel og forutsetninger man da analyserer patentkravene ut i fra vil de ikke fremstå som nærliggende for en fagmann. Primært ønsker patenthaver at patents krav slik de er utformet ved tidspunktet for innvilgelsen av patentet opprettholdes. Subsidiært ønsker patenthaver at følgende kravformuleringer av de selvstendige krav 1 og 8 vurderes under behandlingen av klagen. 1. System for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved at det omfatter: en tjenesteserver (1) med et første grensesnitt mot et offentlig mobilnett, hvor tjenesteserveren (1) er innrettet til å ta i mot en melding inneholdende en rubrikkannonse sendt fra en mobil terminal tilhørende en bruker av systemet, hvor tjenesteserveren (1) omfatter et andre grensesnitt for kommunikasjon mot en andre server tilhørende et publiseringsmedium, idet tjenesteserveren er innrettet til å sende rubrikkannonsen til den andre serveren med den hensikt at annonsen skal publiseres i vedkommende publiseringsmedium, og tjenesteserveren omfatter et tredje grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste, der en applikasjon i tjenesteserveren (1) analyserer meldingen inneholdende rubrikkannonsen for å tilveiebringe fakturaopplysninger som sendes over det tredje grensesnittet til et faktureringssystem. 8. Fremgangsmåte for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved trinnene: å sende en melding med teksten til en rubrikkannonse fra en mobil terminal tilhørende brukeren til en tjenesteserver, å sende teksten fra tjenesteserveren til en server tilhørende et publiseringsmedium for publisering i nevnte medium, å analysere teksten i meldingen for å tilveiebringe fakturaopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste omfattende et faktureringssystem.

15 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse av 20. mai 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Kommentar til klage fremmet for annen avdeling [...] Det vises til ovenfor nevnte norske patent nr og Annen avdelings skriv datert 19. februar 2009 der gjenpart av innehavers klage av 12. februar 2008 var vedlagt. I det etterfølgende følger kommentarer knyttet til patenthavers klage, samt avslutningsvis en påstand fra innsiger om at avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling må opprettholdes. Videre, der ordlyden patentkrav, eller krav anvendes, så skal dette forstås som en henvisning til patentkrav i norsk patent dersom annet ikke eksplisitt er angitt. Patentet skal forstås som ovenfor angitte norske patent. Patenthaver skal forstås som patentets innehaver eller dennes fullmektig og klagen skal forstås som patenthavers klage over 1 avdelings avgjørelse om at patent nummer skal oppheves. 1. Introduksjon: Oppfinnelsen i henhold til foreliggende patentkrav oppfyller ikke patenterbarhetsvilkårene etter patentlovens 2 med hensyn på nyhet og oppfinnelseshøyde, følgelig opprettholder innsiger med dette påstanden om at patentet skal oppheves i sin helhet. Det skal tas stilling til om patentgjenstanden oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til den kjente teknikk på søknadstidspunktet for patentet, som kjent teknikk anføres: D2 Internasjonal publikasjon nr. WO 99/63729, publ. dato 9/ Russisk patent RU , publ. dato 20/7-2003, inkludert engelsk oversettelse. 3. Publisert ungarsk patentsøknad HU PO200846, publ. dato 28/ , inkl. engelsk oversettelse. Øvrige vedlegg 4. Erklæring fra Glenn S. Pedersen, TV2 Interaktiv. 5. Beskrivelse av TV2 s 2 rubrikk -system. Dokumentene D2, 2, 3, 4 og 5 ble innlevert til Patentstyrets 1. avdeling sammen med innsigelse og vedlegges følgelig ikke i denne omgang. 2. Kommentarer Patenthaver stiller spørsmålstegn ved 1. avdelings fremstilling av det objektive problem som søkes løst nemlig å komme frem til en alternativ løsning for å initiere betaling for bruk av en tjeneste tilgjengelig via et offentlig nett. I klagen heter det videre I denne formuleringen er oppfinnelsens hensikt blitt utelatt. Oppfinnelsen er ikke relatert til en tjeneste. Den er rettet mot et konkret produkt nemlig å få trykket en rubrikkannonse i en valgt publikasjon, for eksempel en eller flere aviser. I henhold til Patentretningslinjene, heretter PR, Del C: Realitetsbehandling 5.5 Problem og løsning så skal en problem løsningstilnærmelse benyttes ved vurdering av oppfinnelseshøyde. Denne fremgangsmåte omfattes av tre trinn nemlig a) Fastslå den nærmeste teknikkens stilling (se IV, 5.5.1), b) Fastslå det tekniske problem som må løses (se IV, 5.5.2) og endelig c) Vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å

16 Annen avd. sak nr starte fra den nærmeste teknikkens stilling, ville ha vært nærliggende for fagmannen på området (se IV, 5.5.3). 1. avdeling har i sin vurdering av nyhet angitt eksplisitt at den nærmest liggende teknikk anses å være D2, det vil si WO 99/63729, deretter, har de helt etter retningslinjene etablert det objektive tekniske problem. Det synes som om patenthaver her begår den feil å anta at det må være samsvar mellom det tekniske problem patenthaver antyder i sin beskrivelse og det objektive tekniske problem, slik er det imidlertid ikke. Det objektive tekniske problem etableres jo nettopp med kjennskap til den nærmest liggende teknikk, her D2. Det heter da også i PR, Del C: Realitetsbehandling andre avsnitt at Det objektive tekniske problem utledet på denne måten behøver ikke å være det søknaden presenterer som "problemet". Det sistnevnte, det subjektive tekniske problem, kan behøve en omformulering siden det objektive tekniske problem er basert på objektive fakta, idet det er basert på teknikkens stilling fremkommet under granskningen, hvilken kan være forskjellig fra den teknikkens stilling søkeren kjente til på søknadstidspunktet. Idet initiering av betaling for bruk av en tjeneste tilgjengelig via et offentlig nett., ikke er kjent fra D2, mens de øvrige trekk ved patentkrav 1 og 8 direkte kan leses av D2, så vil en ikke kunne hevde at det objektive tekniske problem skal være et konkret produkt nemlig å få trykket en rubrikkannonse i en valgt publikasjon, dette trekket er jo kjent fra D2 og kan følgelig ikke anses som et problem som søkes løst. Det skal også anføres at det ikke kan være tale om et konkret produkt som får noe trykket slik patenthaver antyder. Dersom det skal kunne være tale om å få noe trykket så vil dette åpenbart være en fremgangsmåte, i den grad en kan kalle dette et produkt så må det være den bakenforliggende tjenesten som er det konkrete produktet. Patenthaver hevder imidlertid at oppfinnelsen ikke er relatert til en tjeneste. Patenthaver hevder videre at Internett på mobiltelefon ikke var tilgjengelig på innleveringstidspunktet for patentsøknaden og konkluderer med at det ville være etterpåklokskap å hevde at Internett på mobiltelefon kunne gjøre det samme som er redegjort for som det moderne alternativet i teknikkens bakgrunn. Formentlig refererer her patenthaver til 1. avdelings vurdering av patentkrav 3. Det er her verdt å merke seg at fra mothold 5 så er det kjent at tjenesteserveren er innrettet til å motta meldinger fra mobiltelefonen fra en wap-tjeneste. Patenthaver kommer videre i andre avsnitt på side 2 med en rekke slutninger om hva og hvordan fakturering skal foregå i henhold til patentet, dette er slutninger som går utover beskrivelsen og som under ingen omstendighet kan leses inn i patentkravene. De tekniske aspekter ved faktureringen dekkes av følgende fra beskrivelsen Serveren inneholder en applikasjon som analyserer meldingen. Når serveren detekterer at det dreier seg om en rubrikkannonse blir selve teksten sendt videre til avisens server, samt at det sendes fakturaopplysninger til teleoperatørens faktureringssystem. Ut fra disse sparsomme opplysninger er det etter innsigers skjønn å gå alt for langt det og forsøke å legge mer i kravene enn det som vitterlig står å lese i dem. 3. Patenterbarhetsvurdering Patentgjenstanden må vurderes slik den er definert i kravene, idet det er patentkravene som fastlegger patentgjenstanden, imidlertid kan en søke veiledning i beskrivelsen for forståelse av patentkravene, Patentloven 39. Følgelig vil den etterfølgende diskusjon forholde seg til patentkravene. I det etterfølgende fremlegges en analyse av patentgjenstanden slik den er definert i henhold til patentkravene. For å anskueliggjøre analysen er kravene splittet opp i de enkelte konstruktive trekk som til sammen utgjør patentgjenstanden i henhold til patentet. Inndelingen er ikke som sådan en antydning av hva som anses som de vesentligste trekk, den er heller ikke

17 Krav 1 Annen avd. sak nr enestående i sin inndeling av trekk. Den tabellmessige inndeling er valgt for å forenkle lesbarheten og analysen av patentets nyhet og oppfinnelseshøyde trekk for trekk. Merk at trekkene er markert med benevnelsen a-g for det selvstendige krav 1 sitt vedkommende og med bokstavene a-d for krav 8 sitt vedkommende. Det sondres ikke mellom rubrikkannonser og annen tekstuell informasjon idet dette kun er en angivelse av informasjonstypen og som sådan ikke vedrører tekniske trekk. NO WO99/63729 D2 RU HU P TV2 s 2 rubrikk - system 5 a) System for formidling av rubrikkannonser Blant annet side 1 linje 30-38: using a normal mobile phone with the ability to send SMS messages (Short Message System), e. g. a GSM telephone, as the terminal and Teletext as the communication medium. Users of the invention transmit SMS messages from their mobile phones to a dedicated Teletext page. The text messages are placed in a queue of pages rolling past said Teletext page. Everyone possessing television receivers equipped with Teletext decoders can read the messages, and everyone with a mobile phone subscription at a telephone operator offering smschat can send/answer messages. Side 1: The invention relates to systems for transmitting the textual data from a mobile terminal, with payment made by credit cards. simplifying placement of advertisements and settlements of accounts thereafter. Ja innsending av annonser til aviser fra mobil-brukere ved hjelp av SMS Side 1 under beskrivelse punkt 1: System for formidling av tekstmeldinger.

18 Annen avd. sak nr b) tjenesteserver Side 2 linje 32-33: In said network there exist a netgate (2), which is the network providers central unit for sending and receiving SMS messages. Side 3 linje 5-7: Alternatively the user can send the message to a telephone number which is dedicated smschat messages. In this alternative messages are addressed directly to the server (3). c) med 1. grensesnitt mot offentlig. mobilnett d) tjeneste server innrettet for å motta rubrikkannonser. fra mobil e) med 2. gr. snitt for kommunikasjon mot en andre server tilhørende et publiseringsmedium Figure 1: Mellom netgate (2) og Mobile telephone network (1). Eller side 3 linje 6-7: In this alternative messages are addressed directly to the server (3). Side 2 linje 32-33: Netgate (2) which is the network providers central unit for sending and receiving SMS messages. Side 3 linje 5-7: Alternatively the user can send the message to a telephone number which is dedicated smschat messages Ja, mot teletext inserter 6) (side 3 linje 35- side 4 linje 6), og figur 1. Ja Ja, annonser innrykkes i trykte publikasjoner, fra mobiltelefon og ved bruk av SMS. Ja, Nei, ikke nevnt eksplisitt. Ja åpenbart idet annonsene sendes fra mobil-brukere til aviser. Ingen tjenesteserver nevnes direkte se over. Nei Nei Nei Figur og under beskrivelsen punkt 1: TV 2 Interaktivs tjenesteserver Figur og under beskrivelsen punkt 1: har kontakt med teleoperatøres mobilnett hvor SMSmeldinger mottas fra brukeren. Beskrivelsen punkt 2: Tjenesteserveren er innrettet til å motta meldinger fra mobiltelefonen som en SMS-melding.

19 Krav 2 Annen avd. sak nr f) tjenesteserver innrettet til å sende rubrikkannonser til andre server for publisering g) med 3. grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Krav 1 +: tjenesteserver for å motta som SMS/MMS Dette er et vesentlig trekk ved D2 og framkommer også under punkt a over. Ja Nei Ja se over Tjenesteservere n benytter internett for videresending av annonsemelding en. Nei, betaling skjer via forhåndskjøp av kort, med en kode som gir adgang. Nei Fra punkt 5b: Tjenesteserveren videresender meldingen til tekst-tv og WAP. Og fra innledningen et system og en fremgangsmåte for å levere chat - meldinger fra mobiltelefon til et publiseringsmedium, det vil si at funksjonaliteten for den andre server er innebygget i tjenesteserveren. Betalingstjeneste utføres gjennom mobiltelefoniregningen ved betaling av SMS med forhøyet pris. Det heter i sammendraget: Publiseringsmediumet publiserer fortløpende de betalte meldingene fra brukerne slik at man får en chat. og videre Brukeren faktureres automatisk via sin mobiltelefonregning. og fra beskrivelsen heter det: Fakturering av kunden skjer enten automatisk ut fra meldingen som sendes inn, eller det sendes ekstra opplysninger til teleoperatøren om et annet beløp (engangsbetaling per melding eller klippekort (1 betaling, x antall gratis meldinger). Og i 5c: Brukeren belastes for meldingen automatisk via teleoperatøren. Og til sist i punkt 6: Betalingstjenesten ivaretas av teleoperatørene og teleoperatørene fakturere kunden direkte på brukerens telefonregning Ja se over

20 Krav 8 Krav 7 Krav 6 Krav 5 Krav 4 Krav 3: Annen avd. sak nr Krav 1 +: det første grensesnitt er et WAPgrensesnitt, og tjenesteserver innrettet for å motta WAP-side. Krav 1 +: betalingstjeneste hos teleoperatør, og tjenesteserver sende fakturaopplysninger til teleoperatør. Krav 1 +: betalingstjeneste hos kortselskap, og tjeneste server sende fakturaopplysninger dit. Krav 1+5 +: tjenesteserver sende melding til mobil terminal for å hente betalingsopplysni ng. Krav 1+: tjenesteserver i et tekstmeldingssent er Nei Nei For at mobilbrukerne skal kunne belastes via sin telefonregning vil en nødvendigvis måtte tilveiebringe fakturaopplysninger til teleoperatør. Se figur og beskrivelsen punkt 5b: Tjenesteserveren videresender meldingen til tekst-tv og wap og punkt 3 i beskrivelsen Tjenesteserveren er innrettet til å motta meldinger fra mobiltelefonen fra en wap-tjeneste Beskrivelsen punkt 1: Fakturering av kunden skjer enten automatisk ut fra meldingen som sendes inn, eller det sendes ekstra opplysninger til teleoperatøren om et annet beløp (engangsbetaling per melding eller klippekort (1 betaling, x antall gratis meldinger). Nei Beskrivelsen punkt 1: beløp (engangsbetaling per melding eller klippekort (1 betaling, x antall gratis meldinger). Nei Nei Nei Nei a) Fremgangsmåte for formidle rubrikkannonser b) sende tekst for annonse fra mobil til tjenesteserver c) sende teksten videre til server hos publiseringsmedium for publisering Ja, se ovenstående rad 1, samt krav 5 side 10. Ja se krav 5 side 10, dette er også et gjennomgangstema for D2, se hele beskrivelsen. Ja se kommentar for 1e over. Ja se over Ja se over Sammendrag: Her beskrives et system og en fremgangsmåte for å levere chat - meldinger fra mobiltelefon til et publiseringsmedium, Ja se 1a Fra mobil, men ingen angivelse av tjenesteserver. Tekst blir sendt til publiseringsmedium som er aviser. Beskrivelse punkt 5a: Meldingen sendes fra mobiltelefonen til tjenesterveren Ja se over

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers:

Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers: Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SYSTEMATIKK I PRODUKTBILAGET OG HOVEDAVTALEN...3

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP2014/00485 Registreringsnr..: 083756 Søknadsnr.: Design: 20120786 Babypose Innehaver: Hilde J Widding Innehavers fullmektig: Kravstiller: Easygrow AS Kravstillers fullmektig: Bull

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093318 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.11.11 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 09.11.11

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger Søknadsnr.: PSNO 093318 Søker: Amundsen, Harald Referanse: Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Fire vilkår for patentering 1. Nyhet 2. Oppfinnelse 3. Oppfinnelseshøyde 4. Industriell utnyttelsesgrad 2 NYHETSKRAVET

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling:

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7966 Patent nr. 318 692 Patentsøknad nr. 2003 1585 Søker / Patenthaver: Dalseide & Fløysand Group AS, Postboks 273 Slåtthaug, 5851 Bergen Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer