Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, fikse net as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse."

Transkript

1 Web-basert Alønn innrapportering Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, fikse net as

2 Innhold 1 INNLEDNING Endringslogg Bakgrunn Dette dokumentet TIDLIGERE LØSNING VEILEDNING Generelt Ikke redigerbar Kan redigeres Kan leveres Levert OK Funksjonær Journalist Pakkeri Grafisk...11 Side 2 av 13

3 1 INNLEDNING 1.1 Endringslogg Dato Signatur Beskrivelse lb Opprettet dokumentet lb Lagt inn bilde av formbasert innlogging 1.2 Bakgrunn Mediebedriftene ønsker å gå over til web-basert innrapportering for Alønn. Dagens løsning kom ut i 1994 og er en løsning med et Windows-program og database som distribueres til medlemsbedriftene. Programmet er kommet ut i ny versjon hvert år siden Dette dokumentet fikse.net har copyright til dette dokumentet inntil en eventuell avtale er inngått. Dokumentet skal behandles konfidensielt og ikke brukes i prosjekter vi ikke medvirker i. Side 3 av 13

4 2 TIDLIGERE LØSNING Den gamle løsning måtte installeres på hver enkelt PC. Illustrasjonen over viser en av 4 innleggingsdialoger. Dialogen er organisert som en liste øverst med en detalj-dialog for den aktive linjen nederst. Alle 4 innleggingsdialogene er bygd på samme lest, med de samme regler for innlegging. 3 VEILEDNING Alle bedriftskunder har sin egen separate konto med bruker-id og passord. Etter innlogging vil man komme til hovedskjema hvor status for funskjonær, journalist, grafisk og pakkeri vises. Dette skjemaet et utgangspunktet for alle operasjoner som kan utføres i systemet. Side 4 av 13

5 3.1.1 Generelt Klikk på knappene Funksjonær, Grafisk, Journalist eller Pakkeri for å gå til redigeringsskjemaet i hver enkelt kategori Ikke redigerbar Dette betyr at MBL ikke har åpnet for redigering ennå Dvs. at du ikke kan endre data ennå Kan redigeres Dette betyr at du kan endre din bedrifts data i denne kategorien. Dvs. oppdatere lønn, stilling, mm., legge inn nye ansatte og fjerne ikke ansatte Kan leveres Når alle endringer er utført og disse er validert og lagret, kan du sende dem inn til MBL ved å klikke på Innlever knappen Levert OK Dette betyr at data ble sendt inn til MBL og i utgangspunktet er frosset for ytterligere endringer. Dersom dette likevel er nødvendig, må MBL kontaktes Når alle felt for alle ansatte er utfylt, brukes knappen Innlever til å sende dataene til MBL. Her er det viktig å merke seg at alle felt under Kontaktinformasjon må være utfylt. Side 5 av 13

6 3.2 Funksjonær Dersom status for valgt år er ulik Kan redigeres, vil alle knapper være inaktive. Typisk for data som allerede er oversendt MBL. Dersom du bruker nettleseren Firefox er det viktig å merke seg at for å lukke en åpen dropdown (nedtrekksmeny) må man dobbeltklikke på pilen som hører til boksen. Ny: Trykk på knappen Ny. Legg inn alle verdier og trykk Lagre. Dersom noen felt validerer feil, vil feilmelding vises nederst i skjermbilder. Du kan da trykke på denne og markøren flyttes til korrekt felt. Slett: Kryss av i feltet til venstre på den raden du vil fjerne og trykk Slett. Du vil da se at raden fjernes. For å fullføre slettingen må du imidlertid også trykke Lagre. Flere rader kan slettes samtidig. Felt Ansatt nr. Kjønn Forklaring Ansatt nummer som identifiserer den enkelte. Må være unikt. Kvinne = K, Mann = M Side 6 av 13

7 Født år Overk. Nr. Overenskomstnummer: Velg et nummer Omfat. overknr. Omfattet av overenskomst? -Velg JA eller NEI Medl. fagfor. Medlem i arbeidstaker-organisasjon? -Velg JA eller NEI Still. kode Stillingskode: Angi ved tre siffer den funksjon/stilling den ansatte har i henhold til 'Stillingskoder/Funksjonsbeskrivelser for funksjonærer. M.a.o.: velg fra lista. Arbeid område Velg hovedarbeidsområdet til denne medarbeideren. Dersom ingen av nummerne passer, velg 24. Ansienn. Ansettelsesdato. På formen yyyy-mm-dd ( ) Ansienn. type Velg den type lønnsansiennitet som din bedrift benytter for denne funksjonæren. Still. innplass Velg hvilken stillingsinnplassering (HK) den ansatte kommer inn under: Se nærmere beskrivelser i 'Standardoverenskomstens garantilønnsregulativ'. Dersom stillingen ikke er innplassert i HKs stillingsinnplasserings-system, bruk blank. Full tid Arbeidstid - Full tid pr. uke: Angi full tid for den ansattes stilling i timer, f.eks 37,5. Skriv verdien inn manuelt. Del tid Faktisk arbeidstid pr. uke: Denne skal aldri våre større enn fulltid. Skriv verdien inn manuelt. Ant mnd Arbeidet tid (antall mnd. i året): Her angis antall måneder den ansatte har arbeidet i løpet av året. (NB! Permisjon trekkes fra arbeidsperioden). Ellers gjelder følgende regneregler: -Begynt mellom 1. og 15. i måneden: Tar med denne mneden. -Sluttet mellom 1. og 15. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Begynt mellom 16. og 31. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Sluttet mellom 16. og 31. i måneden: Tar med denne mnd. Fast lønn Fastlønn: Her angis fastlønn pr i rapporteringsåret. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. For ansatte som kun har arbeidet deler av året, oppgis lønn som om vedkommede har arbeidet hele året. Provisjon Provisjon: Variabel del av lønnen som utbetales en ansatt eller en liten gruppe ansatte i bedriften på bakgrunn av resultatoppnåelse, f.eks. salgsmål. Tillegg Faste og variable tillegg: Her angis i hele kr. faste og variable tillegg som ikke er tatt med andre steder. Overtid, bonus og provisjon føres i egne felt. Overtid Her angis i hele kr. totalt utbetalt beløp for overtid utført i rapporteringsåret. Bonus Bonus: Engangsbeløp som utbetales til alle eller de fleste ansatte i bedriften eller i en avdeling i bedriften Total lønn Totalønn: Her angis i hele kr. den totale lønnsutbetalingen. Beløpet skal tilsvare beløpet under kode 111A på lønns- og trekkoppgaven for rapporteringsåret. NB! Beløpet er IKKE summen av samtlige innrapporte lønnsposter i statistikken. 3.3 Journalist Dersom status for valgt år er ulik Kan redigeres, vil alle knapper være inaktive. Typisk for data som allerede er oversendt MBL. Dersom du bruker nettleseren Firefox er det viktig å merke seg at for å lukke en åpen dropdown (nedtrekksmeny) må man dobbeltklikke på pilen som hører til boksen. Side 7 av 13

8 Ny: Trykk på knappen Ny. Legg inn alle verdier og trykk Lagre. Dersom noen felt validerer feil, vil feilmelding vises nederst i skjermbilder. Du kan da trykke på denne og markøren flyttes til korrekt felt. Slett: Kryss av i feltet til venstre på den raden du vil fjerne og trykk Slett. Du vil da se at raden fjernes. For å fullføre slettingen må du imidlertid også trykke Lagre. Flere rader kan slettes samtidig Felt Ansatt nr. Overk. Nr. Omfat. overknr. Media Forklaring Ansatt nummer som identifiserer den enkelte. Må være unikt. Overenskomstnummer: Velg et nummer Omfattet av overenskomst? -Velg JA eller NEI Velg fra liste Side 8 av 13

9 Medl fagfor Født år Kjønn Still. kode Medlem i arbeidstaker-organisasjon? -Velg JA eller NEI Kvinne = K, Mann = M Stillingskode: Angi ved tre siffer den funksjon/stilling den ansatte har. M.a.o.: velg fra liste Arbeid område Velg arbeidsområdet til denne medarbeideren. Dersom ingen av nummerne 1-8 passer, velg 10. Journ. ansen. Ansettelsesdato. På formen yyyy-mm-dd ( ) Full tid Del tid Ant mnd Minste lønn Pers. tillegg Still. tillegg Ulempe tillegg Foto tillegg Opph. rett Lokalko. tillegg Bonus Overtid (T) Overtid (F) Andre tillegg Total lønn Arbeidstid - Full tid pr. uke: Angi full tid for den ansattes stilling i timer, f.eks 37,5. Skriv verdien inn manuelt. Faktisk arbeidstid pr. uke: Denne skal aldri våre større enn fulltid. Skriv verdien inn manuelt. Arbeidet tid (antall mnd. i året): Her angis antall måneder den ansatte har arbeidet i løpet av året. (NB! Permisjon trekkes fra arbeidsperioden). Ellers gjelder følgende regneregler: -Begynt mellom 1. og 15. i måneden: Tar med denne mneden. -Sluttet mellom 1. og 15. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Begynt mellom 16. og 31. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Sluttet mellom 16. og 31. i måneden: Tar med denne mnd. Minstelønn: Her angis i hele kr. den minstelønnsats den enkelte har krav på i hht. journalistavtalen og på grunnlag av vedkommedes journalist-ansiennitet. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Personlig tillegg: Her angis i hele kr. det personlig vurderte tillegg som tilkommer den enkelte ut over minstelønn. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Stillingstillegg: Her angis i hele kr. evt. summen av faste tillegg den enkelte har som følge av den stilling/funksjon vedkommede utfører (normalt for ledermessig ansvar). Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Ulempetillegg jfr. Journalistavtalen 24, 25 og 26: Her angis hvor mye den enkelte faktisk har fått utbetalt i ulempetillegg i rapporteringsåret. Fototillegg: Her angis hvor mye den enkelte faktisk har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret, jfr. Journalistavtalen 19. Vederlag opphavsrett: Her angis hvor mye medarbeideren faktisk har fått utbetalt i løpet av året, i hht. Journalistavtalen 46. Bonus: Engangsbeløp som utbetales til alle eller de fleste ansatte i bedriften eller i en avdeling i bedriften Andre variable tillegg: Her angis summen av andre variable tillegg som medarbeideren har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret - og som ikke omfattes av andre kolonner. Totallønn: Her angis i hele kr. den totale l nnsutbetalingen. Beløpet skal tilsvare beløpet under kode 111A på lønns- og trekkoppgaven for rapporteringsåret. NB! Beløpet er IKKE summen av samtlige innrapporte lønnsposter i statistikken. 3.4 Pakkeri Dersom status for valgt år er ulik Kan redigeres, vil alle knapper være inaktive. Typisk for data som allerede er oversendt MBL. Dersom du bruker nettleseren Firefox er det viktig å merke seg at for å lukke en åpen dropdown (nedtrekksmeny) må man dobbeltklikke på pilen som hører til boksen. Side 9 av 13

10 Ny: Trykk på knappen Ny. Legg inn alle verdier og trykk Lagre. Dersom noen felt validerer feil, vil feilmelding vises nederst i skjermbilder. Du kan da trykke på denne og markøren flyttes til korrekt felt. Slett: Kryss av i feltet til venstre på den raden du vil fjerne og trykk Slett. Du vil da se at raden fjernes. For å fullføre slettingen må du imidlertid også trykke Lagre. Flere rader kan slettes samtidig Felt Forklaring Ansatt nr. Ansatt nummer som identifiserer den enkelte. Må være unikt. Kjønn Kvinne = K, Mann = M Født år Overk. Nr. Overenskomstnummer: Velg et nummer Omfat. overknr. Omfattet av overenskomst? -Velg JA eller NEI Medl. fagfor. Medlem i arbeidstaker-organisasjon? -Velg JA eller NEI Still. kode Stillingskode: Angi ved tre siffer den funksjon/stilling den ansatte har i henhold til nivå og funksjonsoversikt/veiledning for pakkeripersonale. M.a.o.: velg fra lista Arbeid område Velg hovedarbeidsområdet til denne medarbeideren. Ansienn. Ansettelsesdato. På formen yyyy-mm-dd ( ) Full tid Arbeidstid - Full tid pr. uke: Angi full tid for den ansattes stilling i timer, f.eks 37,5. Skriv verdien inn manuelt. Del tid Faktisk arbeidstid pr. uke: Denne skal aldri våre større enn fulltid. Skriv verdien inn manuelt. Ant mnd Arbeidet tid (antall mnd. i året): Her angis antall måneder den ansatte har arbeidet i løpet av året. (NB! Permisjon trekkes fra arbeidsperioden). Ellers gjelder følgende regneregler: -Begynt mellom 1. og 15. i måneden: Tar med denne mneden. -Sluttet mellom 1. og 15. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Begynt mellom 16. og 31. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Sluttet mellom 16. og 31. i måneden: Tar med denne mnd. Side 10 av 13

11 Fast lønn Fast særtillegg Still. tillegg Natt tillegg Overtid Bonus Var. skifttill. Andre var. Total lønn Fastlønn: Her angis fast grunnlønn (husl nn) pr i rapporteringsåret. Dersom bedriften ikke skiller ut faste særtillegg og stillingstillegg som egne tillegg (se egne poster), føres fast årslønn her. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. For ansatte som kun har arbeidet deler av året, oppgis lønn som om vedkommede har arbeidet hele året. Faste særtillegg: Her angis faste tillegg utenom fast grunnlønn og stillingstillegg i rapporteringsåret. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Stillingstillegg: Her angis i hele kr. evt. summen av faste tillegg den enkelte har som følge av den stilling/funksjon vedkommede utfører (normalt for ledermessig ansvar). Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Natt-tillegg: Her angis hvor mye medarbeideren faktisk har fått utbetalt i natttillegg. Her angis i hele kr. totalt utbetalt beløp for overtid utført i rapporteringsåret. Bonus: Engangsbeøp som utbetales til alle eller de fleste ansatte i bedriften eller i en avdeling i bedriften Variable tillegg avhengig av skiftplan: Her angis summen av variable tillegg som følger av skiftplanen (f.eks. søndagsavistillegg, fremmøtetillegg) og som medarbeideren faktisk har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret. Andre variable tillegg: Her angis summen av andre variable tillegg som medarbeideren har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret - og som ikke omfattes av andre kolonner. Totallønn: Her angis i hele kr. den totale l nnsutbetalingen. Beløpet skal tilsvare beløpet under kode 111A på lønns- og trekkoppgaven for rapporteringsåret. NB! Beløpet er IKKE summen av samtlige innrapporte lønnsposter i statistikken. 3.5 Grafisk Dersom status for valgt år er ulik Kan redigeres, vil alle knapper være inaktive. Typisk for data som allerede er oversendt MBL. Dersom du bruker nettleseren Firefox er det viktig å merke seg at for å lukke en åpen dropdown (nedtrekksmeny) må man dobbeltklikke på pilen som hører til boksen. Side 11 av 13

12 Ny: Trykk på knappen Ny. Legg inn alle verdier og trykk Lagre. Dersom noen felt validerer feil, vil feilmelding vises nederst i skjermbilder. Du kan da trykke på denne og markøren flyttes til korrekt felt. Slett: Kryss av i feltet til venstre på den raden du vil fjerne og trykk Slett. Du vil da se at raden fjernes. For å fullføre slettingen må du imidlertid også trykke Lagre. Flere rader kan slettes samtidig Felt Forklaring Ansatt nr. Ansatt nummer som identifiserer den enkelte. Må være unikt. Kjønn Kvinne = K, Mann = M Født år Overk. Nr. Overenskomstnummer: Velg et nummer Omfat. overknr. Omfattet av overenskomst? -Velg JA eller NEI Medl. fagfor. Medlem i arbeidstaker-organisasjon? -Velg JA eller NEI Still. kode Stillingskode: Angi ved tre siffer den funksjon/stilling den ansatte har i henhold til 'Nivå og funksjonsoversikt'/veiledning for grafiske medarbeidere. M.a.o.: velg fra lista Arbeid område Velg hovedarbeidsområdet til denne medarbeideren. Dersom ingen av nummerne passer, velg 56. Utdann. Faglært, ufaglært eller lærling Ansienn. Ansettelsesdato. På formen yyyy-mm-dd ( ) Full tid Arbeidstid - Full tid pr. uke: Angi full tid for den ansattes stilling i timer, f.eks 37,5. Skriv verdien inn manuelt. Del tid Faktisk arbeidstid pr. uke: Denne skal aldri våre større enn fulltid. Skriv verdien inn manuelt. Ant mnd Arbeidet tid (antall mnd. i året): Her angis antall måneder den ansatte har arbeidet i løpet av året. (NB! Permisjon trekkes fra arbeidsperioden). Ellers Side 12 av 13

13 Fast lønn Fast særtillegg Still. tillegg Skift tillegg Overtid Provisjon Bonus Var. skifttill. Andre var. Total lønn gjelder følgende regneregler: -Begynt mellom 1. og 15. i måneden: Tar med denne mneden. -Sluttet mellom 1. og 15. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Begynt mellom 16. og 31. i måneden: Tar ikke med denne måneden. -Sluttet mellom 16. og 31. i måneden: Tar med denne mnd. Fastlønn: Her angis fast grunnlønn (husl nn) pr i rapporteringsåret. Dersom bedriften ikke skiller ut faste særtillegg og stillingstillegg som egne tillegg (se egne poster), føres fast årslønn her. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. For ansatte som kun har arbeidet deler av året, oppgis lønn som om vedkommede har arbeidet hele året. Faste særtillegg: Her angis faste tillegg utenom fast grunnlønn og stillingstillegg i rapporteringsåret. Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Stillingstillegg: Her angis i hele kr. evt. summen av faste tillegg den enkelte har som følge av den stilling/funksjon vedkommede utfører (normalt for ledermessig ansvar). Deltidslønn omregnes til heltidslønn. Skifttillegg: Her angis hvor mye medarbeideren faktisk har fått utbetalt i skifttillegg. Her angis i hele kr. totalt utbetalt beløp for overtid utført i rapporteringsåret. Provisjon: Variabel del av lønnen som utbetales en ansatt eller en liten gruppe ansatte i bedriften på bakgrunn av resultatoppnåelse, f.eks. salgsmål. Bonus: Engangsbeøp som utbetales til alle eller de fleste ansatte i bedriften eller i en avdeling i bedriften Variable tillegg avhengig av skiftplan: Her angis summen av variable tillegg som følger av skiftplanen (f.eks. søndagsavistillegg, fremmøtetillegg) og som medarbeideren faktisk har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret. Andre variable tillegg: Her angis summen av andre variable tillegg som medarbeideren har fått utbetalt i løpet av rapporteringsåret - og som ikke omfattes av andre kolonner. Totallønn: Her angis i hele kr. den totale l nnsutbetalingen. Beløpet skal tilsvare beløpet under kode 111A på lønns- og trekkoppgaven for rapporteringsåret. NB! Beløpet er IKKE summen av samtlige innrapporte lønnsposter i statistikken. Side 13 av 13

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1.1 Funksjonærer Feltene Feltene skal plasseres i nedenstående rekkefølge i fila. Se under det enkelte feltet hvilket format det skal stå i, samt en forklaring av innholdet.

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 08.01.2016 bruk-1 Mediebedriftene Veiledning for utfylling

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for FUNKSJONÆRER Om statistikken: MBLs lønnsstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer. Alle tall i rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 11/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsening 31.12.21 redaksjonelle medarbeidere DIGITALE MEDIER Digitale medier. MBL og NJ er enige om at det er 99 personer omfattet av overenskomsten i tariffrevisjonen

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. Mediebedriftenes Landsforening for redaksjonelle medarbeidere. Ukepresse

LØNNSSTATISTIKK. Mediebedriftenes Landsforening for redaksjonelle medarbeidere. Ukepresse LØNNSSTATISTIKK Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2010 for redaksjonelle medarbeidere Ukepresse Innhold Ansiennitetsstatistikk pr. 31.12.2010: NJ-medlemmer omfattet av Journalistavtalen for ukepresse(ov

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsening 31.1.13 redaksjonelle medarbeidere ETERMEDIER Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer. Alle

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 2/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms (versjon juni 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen juni 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice er utviklet for at

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Hvordan laster man opp data til PAI og fraværsstatistikken?

Hvordan laster man opp data til PAI og fraværsstatistikken? Hvordan laster man opp data til PAI og fraværsstatistikken? For å kunne laste opp filer må man være registrert som bruker av ks.no. KS har fått nye nettsider siden forrige levering. Det innebærer at også

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Dyrehelseportalen. All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted

Dyrehelseportalen. All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted Brukerhåndbok Dyrehelseportalen All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted Dyrehelseportalen (DHP) er et registreringssystem for veterinærer som dekker kravene til ny VetRegforskrift

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2011 for FUNKSJONÆRER Innhold: sstatistikk per 31.12.2011: HK medlemmer omfattet av Medieoverenskomsten (ov nr 456)... s. 3 Lønnsøkning 2010 til 2011:

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL 20.06.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn på fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

BEDRIFTSPORTAL INNSKUDDSBASERT PENSJON

BEDRIFTSPORTAL INNSKUDDSBASERT PENSJON BEDRIFTSPORTAL INNSKUDDSBASERT PENSJON Når en har logget seg på bedriftsportalen vil en få tilgang til de avtaler som ligger under organisasjonsnummeret. Hovedsiden inneholder snarveier til de mest brukte

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Aditro AS. Produktnotat Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon (286) Copyright 2014 Aditro Side 1

Aditro AS. Produktnotat Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon (286) Copyright 2014 Aditro Side 1 Ansattportal Versjon 2014.2 (286) Copyright 2014 Aditro Side 1 Innhold 1 Oppdatere til 2014.2 build 286... 3 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 6 3 Ny funksjonalitet... 8 Timer Registrere per uke

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT 20.02.2012 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn pr fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå

Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå OSLO / 06.05. / / SIDE Innholdsfortegnelse Opprettelse av nye side Ulike registreringsmaler side 4 Mal for nyansettelse

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.213 for redaksjonelle medarbeidere UKEPRESSE Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer.

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer