Endrings- og tilleggsforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag"

Transkript

1 Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, April 2013 HEFTE 5 Endrings- og tilleggsforslag 1. Endringsforslag til partiprogrammet «Vi tar Norge videre», side Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen «Profesjonell respektfull raus», side 80 og 81

2 - 2 -

3 Følgende lag, kommune- og fylkespartier har fremmet endringsforslag til programmet innen fristen 5. April: Abildsø Arbeiderparti Agdenes Arbeiderparti Alna Arbeiderparti Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiets universitetslag og Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Audnedal AP Bekkelaget AP Bestum, Ullern og Lilleaker AP Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Bøler Arbeiderparti Furuset Arbeiderparti Fagforbundet Arbeiderpartilag Fredrikstad AUF Frogn AP Frogner Arbeiderparti Furnes Arbeiderforening Gol Arbeiderparti, Ål Arbeiderparti m.fl Grefsen Arbeiderparti Grorud Arbeiderparti Grünerløkka Arbeiderparti Grønland, Tøyen og Gamlebyen Arbeiderpartilag Herøy Arbeiderparti Homonettverket Hordaland Arbeiderparti Humanistiske sosialdemokrater Høyenhall og Manglerud Arbeiderparti Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Industriens partilag Internasjonalt forum Kjelsås Arbeiderparti Kråkerøy Arbeiderpartilag Kulturforum Levanger Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Nord-Odal Arbeiderparti Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal, Hedmark og Oppland AP Nordland Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderparti Næringspolitisk forum Onsøy Arbeiderparti Oppdal Arbeiderparti Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Oslo Arbeidersamfunn Postens Arbeiderpartilag Ringsaker Arbeiderparti St. Hanshaugen Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) Sinsen og Carl Berner Arbeiderpartilag Ski Arbeiderparti Sogn- og Fjordane Arbeiderparti Spydeberg Arbeiderparti Stange Arbeiderparti - 3 -

4 Stryn Arbeiderparti Søndre Nordstrand Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Tromsø AUF Tysnes Arbeiderparti og Hitra Arbeiderparti Universitetets Arbeiderpartilag Utdanningspolitisk forum Vest-Agder Arbeiderparti Vestre Aker Arbeiderparti Vestre Arbeidersamfunn Veterangruppa i Hedmark Årvoll Arbeiderparti Endringsforslagene er gjengitt kronologisk ift linjenummer i programforslaget

5 1) Vi tar Norge videre Linjenummer 1 til 58 Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 5 Foreslår følgende tillegg etter ordet...godt..., dvs gjøre sin plikt og kreve sin rett. Jfr kulepkt 123 og 208 Kulepkt 7 bytte ut ordene...ligger til grunn for alt vi gjør... Til ordene er universalt Kulepkt 21 legge til følgende setning etter ordet...fortrinn., samt legge gode premisser for nyutvikling og nyskapning. Jfr kulepkt /1073 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 22 tillegg: Ta inn ordene «særlig fra Asia» Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Arbeiderpartiet i Bergen. Linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati Arbeiderpartiet i Bergen Linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 37 erstatte ordene... de mest alvorlige lidelsene...til alle alvorlige lidelser Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 45 endres til Vi vil ikke ha nullskatteytere.- Det skal betales skatt av all eiendom som står i skattyterens / eierens navn, uten at noen form for gjeldsforpliktelser skal redusere skattetaksten. Visse former for unntak og modifikasjoner må kunne gjelde for unge nyetablerere på boligmarkedet, o.a. som er i svært vanskelige forhold. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 46 å erstatte...som har mye kan... Til «som har mye skal» - 5 -

6 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 53 endres til. ny og aktiv boligpolitikk. Det må arbeides aktivt med kontroll av boligbygg, og av salg/kjøp av hus og leiligheter, for å få et prisnivå som svarer til det virkelige (mye lavere) og anstendige. Derved får vi mindre spekulasjon,(ublu profitt) og langt mindre gjeld og lån for den vanlige boligkjøper på boligmarkedet. Det må bygges nok boliger til studenter og enslige, og de bør være rimelig å kjøpe/leie. 2) Ideer Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 77 endres til: Svekkes tilliten, som er bestemt ut fra ærlighet og åpenhet i alt politisk virke og arbeide, Fra Vestre Akers Ap Linje 89 Stryk ordet «ulikhet» Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 159 endres til: Vi vil for all del ikke svekke eller ødelegge velferden ved å privatisere den. Den er blitt kjempet frem av generasjoner, nettopp for få et rettferdig samfunn uten klasseskiller. Linje 213 ta inn ordene..høy sosial og etisk kapital Linje 227 endres til...å forbedre samfunnet. Utdanningens oppgave skal være å få elever og studenter bevisst på at de må strebe etter å utvikle høyere etiske holdninger og høyere samfunnsmoral. 3) Trygg Økonomisk styring Trygg økonomisk styring Økonomisk usikkerhet i landene rundt oss Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om - 6 -

7 kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 266: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 266: Tillegg, ny setning: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Fra internasjonalt forum Tilleggsforslag linje 285: «, og at fondet investerer mer i fattige land på en måte som kommer fattige mennesker til gode». Næringspolitisk Forum Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Ski Arbeiderparti Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Linje 307 forslår følgende tillegg Det offentlige og selskaper hvor staten har eierinteresser skal unngå å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har selskaps adresser i skatteparadiser Fra internasjonalt forum Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt koster utviklingsland enorme beløp i tapte skatteinntekter og er også et stort problem for rike land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Åpenhet rundt selskapers regnskap, eierskap og at informasjon mellom skattemyndigheter utveksles automatisk er avgjørende for å sikre at rett skatt betales på rett sted til rett tid. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» Fra Bøler Ap Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt et stort problem for mang land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» - 7 -

8 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: Linje 309 Nytt punkt: Sette av ressurser og personell for langsiktig strategiarbeid om institusjonelle og kulturelle sider ved politisk styring og om forholdet mellom politikk og ekspertise. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Fra Oppsal og Østensjø Linje: : (tilleggsforslag) Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal samtidig være en ansvarlig investor med etiske retningslinjer som respekterer OECDs retningslinjer og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheter. (tilleggsforslag uthevet) Ny linje: Pålegge norsk næringsliv å vise respekt for menneskerettigheter og miljø i sitt internasjonale engasjement Linje: 321 Forslag: siste ord «avgifter» byttes ut med «tiltak» Fra internasjonalt forum Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Opprette registre over norske borgeres og bedrifters bruk av skatteparadis, samt følge opp EUs hvitvaskingsdirektiv aktivt. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted. Fra Bøler Ap Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted, jfr EUs hvitvaskingsdirektiv

9 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Et anstendig og produktivt arbeidsliv Linje: Forslag: Slette setningen «Arbeiderpartiet vil at det skal være enkelt». Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 382. Tilleggssetninger. Useriøsitet, brudd på lover og regler, underbetaling, risikofylt arbeidsmiljø og uorganiserte forhold er vanlige kjennetegn i virksomheter nede i lange leverandørkjeder. Det må derfor settes et øvre tak på maksimalt tre leverandører i kjeden. Det må også innføres solidaransvar for byggherren. Fra Furuset Arbeiderparti Arbeiderpartiet skal kreve at ulovlig bruk av vikarer og engasjementer skal ta slutt. (Legges under kap 3, Trygg økonomisk styring, «Et anstendig og produktivt arbeidsliv» på side 14. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 382 og linje 383: Nytt avsnitt Au pair-ordningen i Norge er ikke lenger kulturutveksling slik hensikten har vært, men fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping. Til erstatning kan det lages andre ordninger for kulturutveksling, som ikke innebærer at personer skal arbeide i den familien den bor i. Om norske familier skal ha hushjelp må disse sikres fulle arbeidstakerrettigheter, med anstendig lønnsog arbeidsvilkår. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 412: Setningen som begynner med: En slik utvikling strykes Linje 413 og 414: Setningene strykes. Linje 413: Nytt avsnitt Offentlige tjenester som er konkurranseutsatt blir stadig vekk overtatt av bedrifter som tilbyr personalet dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår enn de hadde som offentlige ansatte. Vestre Arbeidersamfunn Linje endres som følger; Heltid er normalen i arbeidslivet. Heltid sikrer den enkeltes uavhengighet og økonomi, både i arbeidsfør alder og som pensjonist. Deltid svekker den enkeltes muligheter for et fullverdig liv, og gir en uønsket utvikling hvor man blir avhengig av flere deltidsstillinger og ulike arbeidsgivere for å sikre seg en god nok inntekt å leve av

10 Fra Frogner Arbeiderparti Linje tillegg Det er i dag rundt personer med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. Det er nødvendig med holdnings- og informasjonsfremmende arbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing og tilrettelegging. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 435 og linje 436: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil lovfeste krav om at ansatte ikke får dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår etter konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 437 og linje 438: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil avvikle Au pairordningen. Vestre Arbeidersamfunn Linje 443 nytt punkt: Heltid skal være normen i arbeidslivet. Unntak fra dette bør kun være av helsemessige årsaker. Linje 449 Nytt punkt; Gjennomføre turnusordninger som er mer tilpasset særskilte brukergrupper. Ringsaker Ap Tillegg: Nytt punkt, linje 458: Virkemiddelapparatet må tas aktivt i bruk for å få bukt med utfordringene innen uønsket deltid spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Nytt punkt, linje 459: Offentlig sektor må forpliktes til å ta inn et vist antall lærlinger. Fra Frogner Arbeiderparti Nytt kulepunkt på linje 458 Bringe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet gjennom holdnings- og opplysningsarbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing på tilrettelegging. Likestilling mellom kjønnene Linje: 460 Forslag: Sett inn «av» slik at setningen avsluttes «ikke avgjøres av kjønn» Fra Nesodden Arbeiderparti Linje474. Dele opp kulepunkt og lage eget som da blir lydende; Bekjempe vold mot kvinner gjennom å jobbe med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid

11 Linje: Forslag: Putt inn noen punktumer i setning to - omformuler Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 485: Samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene, etter mal av trepartsavtalen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 488: og for at flere kvinner kan jobbe heltid, blant annet gjennom å styrke fortrinnsretten til utvidet stilling gjennom å fjerne ulempebegrensningen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 493:, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak som likestillingsstipend, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Næringspolitisk Forum Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Ski Arbeiderparti Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Linje: Forslag: «iverksette ulike tiltak for å sikre rekruttering til fra begge kjønn» Frogner Arbeiderparti Linje erstattes av ett av de følgende tre forslagene Arbeiderpartiet vil gi kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil gi 1 x kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 70 % av studentene er av samme kjønn, og 2x kjønnspoeng på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil avskaffe kjønnspoeng Fra Furnes Arbeiderforening linje 494, tillegg: kjønnet, «så fremt de har nødvendig kompetanse», i kombinasjon

12 Næringspolitisk Forum Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Ski Arbeiderparti Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Fra Furnes Arbeiderforening Linje 514: Vi bør stryke ordene «og andre private». Helse- og omsorgssektoren Vi ønsker en sterkere formulering om karriereutvikling innen sektoren. En løsning kan være å introdusere begrepet kompetansebelønning, noe som kan heve kvaliteten på tjenesten. Dette må baseres på ulike former for videreutdanning som er rettet mot praksis, ikke mot opprykk i et byråkrati. Et annet moment kan være å koble behovet for rekruttering innen sektoren med innretningen i videregående skole, der man bør satse på at ungdom gis mulighet til å gå rett inn i lærlingeordning første året i videregående opplæring. Dersom vi ikke lykkes med dette vil vi risikere avdemokratisering og privatisering innen sektoren. Styring for en ny tid Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509 til og med 514: Setningene strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509: nytt forslag: På områder som helse, skole, eldreomsorg, barnevern, mottak og barnehager skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Disse grunnleggende velferdstjenestene skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Ideelle velferdstilbydere er et nyttig supplement til det offentlige tilbudet. Fra Melhus Ap Linje Strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 516: (tilleggsforslag): Mange ideelle aktører og frivillige organisasjoner har lang erfaring, høy kompetanse og stort engasjement. Linje 518 (fra «Sosial entreprenører osv.» ): setningen strykes

13 Linje: Forslag: Ordene «er sterkt opptatt av å» erstattes med «vil» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 539: Stryk ordene «Gode insentiver» og legg til ordet «det» slik at setningen lyder: «Det er viktig for å sikre osv.» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje («Bruk av markedsprinsipper osv.»): Setningene strykes: Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 566 endres til...innbyggerne. Dog må det tas hensyn til en stor del av de eldre som ikke har nettilgang. Linje: Forslag: Setningen endres til: «Spre kunnskap om «beste praksis» og gjeldende Norsk Standard i alle deler av offentlig sektor» Vestre Arbeidersamfunn Linje 580 endres til: Bruke offentlige innkjøp (leverandørutvikling) som metode for å fremme innovasjon i privat og offentlig sektor. Fra Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) 1. Konkurranseutsetting av sykehjem på kommersielt grunnlag forbys ved lov. Det er ikke noen stor prinsipiell forskjell på dette og forbudet regjeringen tidligere har vedtatt mot kommersielle privatskoler. 2. Sykepleierne har fått lovfestet at disse skal ha sin pensjon gjennom KLP og har av den grunn en pensjon lik ansatte i stat/kommune. Dette uavhengig om det er et privat eller offentlig drevet sykehjem. Det foreslås at denne loven utvides til å også gjelde andre grupper som arbeider på sykehjem. 3. Arbeidsmiljøloven 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er uklar om regler knyttet til pensjon etter overdragelse. Det er behov for å endre denne loven slik at også pensjon skal bibeholdes etter virksomhetsoverdragelse. Loven er rimelig klar når det gjelder lønn, men det er behov for en klarere presisering av bibehold av pensjonsrettigheter etter overdragelse

14 Levende demokrati Linje: Forslag: Første setning strykes; neste setning endres til «Det er viktig for alle å kunne delta i demokratiet» Oslo Arbeidersamfunn Linje 632 i partiprogrammet: «Videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» foreslås endret til «Ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» Linje: Forslag: både forslaget og dissens foreslås strøket Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti På side 19 i programmet under «Levende demokrati» punkt 632, 633 og 634. Disse punktene strykes og endres til: -Arbeiderpartiet vil ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 634: Vi er ikke for at 16-åringer skal ha stemmerett ved kommunevalg: Vår mening er at vi synes de ikke har den politiske modenheten som skal til ved slike valg. Frogner Arbeiderparti og Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag Støtter flertallet, ikke dissensen Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 19 linje Dissensen støttes ikke Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format

15 Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene

16 4) Kunnskapssamfunnet Vi bygger framtidas kunnskaps-norge Linje: 649 Forslag: Gis følgende innledende setning: «Kunnskap er å forstå, for det som ikke blir forstått kan ikke brukes.» (Paulo Freire) Arbeiderpartiets universitetslag og studentlag i Bergen linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Trygg og god start for alle Ringsaker Ap Ny linje, etter 687: «sikre kompetanseløft for assistenter med lang realkompetanse» Askim Arbeiderparti Linje: 697 Forslag: ordet «gradvis» strykes Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 701. Nye kulepunkt: Garantere barnehageplass til alle innan tre veker. Gi kommunane høve til å tilby barnehagetilbod for foreldre med ubekvem arbeidstid Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 21 linje Forslag: Andre setning: «Vi vil ha flere pedagoger...» tas ut

17 Ringsaker Ap Nytt punkt, etter linje 704: Etablere veiledningsrutiner av nyutdannede barnehagepedagoger. Ringsaker Ap Endring linje 706/punktet: Innen 2020 innføre en lovfestet bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er bedre enn dagens nivå. Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Linje Forslag til endring: Innen 2015 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Forslag til norm er 1 voksen på 3 barn på barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jfr Øieutvalgets innstilling til voksentetthet. Fra Oppsal og Østensjø Linje : Strykes Forslag til ny linje 706: I valgperioden skal vi innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen bør være 1 voksen på 3 barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jf. Øyeutvalgets innstilling til voksentetthet. Oslo Arbeidersamfunn Linje 706 «Innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen.» endres til: Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen innen utgangen av stortingsperioden Samtidig endres årstallet i linje 996 fra 2020 til Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 706. I stedet for årstallet 2020 settes 2017 inn. Tromsø AUF Strekpunktet på linje endres til: Innen 2015 innføre en pedagognorm og en bemanningsnorm som sikrer nok voksne og pedagogisk kompetanse i barnehagen. Det skal være én pedagog per 9 barn under 3 år og én per 18 barn over 3 år. Det skal være n barnehageassistent per 3 barn under 3 år og én per 6 barn over 3 år. Normen må utformes i tett kontakt med utdanningsforbundet og kommunesektoren. Nytt kulepunkt etter linje 708 Lovfeste at en barnehageassistent må ha en form for godkjent utdanning innenfor helse- og sosialsektoren. Grorud Ap Linje setningene erstattes av I løpet av kommende Stortingsperiode og før 2017 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er minimum 1:2,5 og 1:5. Basebarnehgene har et særskilt behov for voksne. Dette gjelder særlig i områder med ufordringer med integrering, språk og levekår. Her bør minimumsbemanningen være 1:

18 Årsmøtet i Hordaland Ap 709 Endre til: Byggje fleire barnehageplasser slik at alle eittåringar som ønskjer det får tilbod. Det vert gitt garanti om tilbod om barnehageplass innan 3 veke. Vestre Aker Ap Linje 710 Bytte ut «to» med «fire» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 710 og forslag 2.24 (Ringsaker) Ny setning som starter i 710: Innføre minimum to opptak i året i løpet av stortingsperioden. Ringsaker Ap Endre linje 712: Beholde maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Nesodden Arbeiderparti Linje 712 endre kulepunktet til Forsvar maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon, og at dette også skal gjelde SFO. Grorud Ap Linje 715Punktet erstattes med Gratis kjernetid i barnehagene videreføres i hovedstaden og innføres i enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Vestre Aker Ap Linje 720, setningen endres til: Styrke hjem/barnehage-samarbeidet og etablere mer direkte kontakt mellom ansatte og foresatte Spydeberg Arbeiderparti Tillegg etter linje 722 Statlige tilskudd til barnehage øremerkes slik at pengene ikke kan benyttes til kommunal kontantstøtte Årsmøtet i Hordaland Ap 723 nytt punkt: Kommunane bør få moglegheit til å gi barnepass-/barnehagetilbod tilpassa foreldre som har ubekvem arbeidstid. 723 nytt punkt: For å sikre rekruttering må private barnehagar også ta inn lærlingar. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 723: Arbeide for at barnehagene gis nok ressurser til å ivareta barn med ekstra behov og utfordringer. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 724: Innføre to barnehageopptak i året, slik at alle barn sikres plass i barnehagen uavhengig når på året man er født. Kommunene må sikres finansiering

19 Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn Forslag fra Årvoll Arbeiderparti linje 733 første setning: «Alle mennesker har ulike forutsetninger og behov og er unike.» Oslo Arbeidersamfunn Linje 735 endres: «Derfor vil Arbeiderpartiet» strykes og erstattes med: Derigjennom kan lærere utvikle en Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Mellom linje 743 og linje 744: Nytt avsnitt Skolefritidsordningen (SFO) er i dag et verdifullt tilbud til mange skolebarn. Arbeiderpartiet vil gjøre denne ordningen tilgjengelig for alle barn ved å senke prisene. Ringsaker Ap Tillegg og endring linje 747: (..)forlater grunnskolen med gode basiskunnskaper og sosiale ferdigheter. Fagforbundet Ap Nytt avsnitt side 22, linje 751 Fagarbeidergruppa, barne- og ungdomsarbeideren, er en viktig ressurs for framtidens skole og må benyttes mer målrettet i undervisningsarbeidet. Yrkesbakgrunnen gir muligheter til å møte barn og unge på en annen måte enn øvrig undervisningspersonale og vil være en viktig innsatsfaktor for å skape gode lærings- og utviklingsmiljøer for alle elever. Arbeiderpartiet ønsker større grad av oppgaveglidning og oppgavefordeling mellom yrkesgruppene i skolen for å skape enda bedre forutsetninger for elevenes muligheter til mestring og utvikling.. Oslo Arbeidersamfunn Linje ; setningen endres til: Gode digitale hjelpemidler kan være et nyttig hjelpemiddel for lærerne i deres differensierte undervisningsopplegg. Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 778. Ta ut siste setning som begynner med og sørge for at hvert fylke har minst en videregående skole som spesialiserer seg på realfag på høyt nivå Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 779: Vi vil styrke undervisningen ved å hente inn lærerkrefter fra andre sektorer i lærer 2-stillinger, slik kan vi bedre undervisningen og demonstrere matematikkens relevans i samfunnet. Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 780: (nytt avsnitt) Løft for fremmedspråkene Verden er i endring og det internasjonale samfunnet får nye politiske og økonomiske tyngdepunkt. Den norske skolen må utvikle seg i takt med endringene, slik at norske skoleelever forberedes til et

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 som skal til behandling på Venstres landsmøte 2013 Oppdatert 10.04.2013 Stortingsvalgprogram 2013-2017 1 I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2014 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 14. januar 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no Kunnskap Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk Arbeiderpartiet.no DEL 1: HOVEDBUDSKAP Vi bygger fremtidens Kunnskaps-Norge Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer