Endrings- og tilleggsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag"

Transkript

1 Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, April 2013 HEFTE 5 Endrings- og tilleggsforslag 1. Endringsforslag til partiprogrammet «Vi tar Norge videre», side Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen «Profesjonell respektfull raus», side 80 og 81

2 - 2 -

3 Følgende lag, kommune- og fylkespartier har fremmet endringsforslag til programmet innen fristen 5. April: Abildsø Arbeiderparti Agdenes Arbeiderparti Alna Arbeiderparti Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiets universitetslag og Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Audnedal AP Bekkelaget AP Bestum, Ullern og Lilleaker AP Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Bøler Arbeiderparti Furuset Arbeiderparti Fagforbundet Arbeiderpartilag Fredrikstad AUF Frogn AP Frogner Arbeiderparti Furnes Arbeiderforening Gol Arbeiderparti, Ål Arbeiderparti m.fl Grefsen Arbeiderparti Grorud Arbeiderparti Grünerløkka Arbeiderparti Grønland, Tøyen og Gamlebyen Arbeiderpartilag Herøy Arbeiderparti Homonettverket Hordaland Arbeiderparti Humanistiske sosialdemokrater Høyenhall og Manglerud Arbeiderparti Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Industriens partilag Internasjonalt forum Kjelsås Arbeiderparti Kråkerøy Arbeiderpartilag Kulturforum Levanger Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Nord-Odal Arbeiderparti Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal, Hedmark og Oppland AP Nordland Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderparti Næringspolitisk forum Onsøy Arbeiderparti Oppdal Arbeiderparti Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Oslo Arbeidersamfunn Postens Arbeiderpartilag Ringsaker Arbeiderparti St. Hanshaugen Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) Sinsen og Carl Berner Arbeiderpartilag Ski Arbeiderparti Sogn- og Fjordane Arbeiderparti Spydeberg Arbeiderparti Stange Arbeiderparti - 3 -

4 Stryn Arbeiderparti Søndre Nordstrand Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Tromsø AUF Tysnes Arbeiderparti og Hitra Arbeiderparti Universitetets Arbeiderpartilag Utdanningspolitisk forum Vest-Agder Arbeiderparti Vestre Aker Arbeiderparti Vestre Arbeidersamfunn Veterangruppa i Hedmark Årvoll Arbeiderparti Endringsforslagene er gjengitt kronologisk ift linjenummer i programforslaget

5 1) Vi tar Norge videre Linjenummer 1 til 58 Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 5 Foreslår følgende tillegg etter ordet...godt..., dvs gjøre sin plikt og kreve sin rett. Jfr kulepkt 123 og 208 Kulepkt 7 bytte ut ordene...ligger til grunn for alt vi gjør... Til ordene er universalt Kulepkt 21 legge til følgende setning etter ordet...fortrinn., samt legge gode premisser for nyutvikling og nyskapning. Jfr kulepkt /1073 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 22 tillegg: Ta inn ordene «særlig fra Asia» Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Arbeiderpartiet i Bergen. Linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati Arbeiderpartiet i Bergen Linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 37 erstatte ordene... de mest alvorlige lidelsene...til alle alvorlige lidelser Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 45 endres til Vi vil ikke ha nullskatteytere.- Det skal betales skatt av all eiendom som står i skattyterens / eierens navn, uten at noen form for gjeldsforpliktelser skal redusere skattetaksten. Visse former for unntak og modifikasjoner må kunne gjelde for unge nyetablerere på boligmarkedet, o.a. som er i svært vanskelige forhold. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 46 å erstatte...som har mye kan... Til «som har mye skal» - 5 -

6 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 53 endres til. ny og aktiv boligpolitikk. Det må arbeides aktivt med kontroll av boligbygg, og av salg/kjøp av hus og leiligheter, for å få et prisnivå som svarer til det virkelige (mye lavere) og anstendige. Derved får vi mindre spekulasjon,(ublu profitt) og langt mindre gjeld og lån for den vanlige boligkjøper på boligmarkedet. Det må bygges nok boliger til studenter og enslige, og de bør være rimelig å kjøpe/leie. 2) Ideer Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 77 endres til: Svekkes tilliten, som er bestemt ut fra ærlighet og åpenhet i alt politisk virke og arbeide, Fra Vestre Akers Ap Linje 89 Stryk ordet «ulikhet» Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 159 endres til: Vi vil for all del ikke svekke eller ødelegge velferden ved å privatisere den. Den er blitt kjempet frem av generasjoner, nettopp for få et rettferdig samfunn uten klasseskiller. Linje 213 ta inn ordene..høy sosial og etisk kapital Linje 227 endres til...å forbedre samfunnet. Utdanningens oppgave skal være å få elever og studenter bevisst på at de må strebe etter å utvikle høyere etiske holdninger og høyere samfunnsmoral. 3) Trygg Økonomisk styring Trygg økonomisk styring Økonomisk usikkerhet i landene rundt oss Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om - 6 -

7 kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 266: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 266: Tillegg, ny setning: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Fra internasjonalt forum Tilleggsforslag linje 285: «, og at fondet investerer mer i fattige land på en måte som kommer fattige mennesker til gode». Næringspolitisk Forum Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Ski Arbeiderparti Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Linje 307 forslår følgende tillegg Det offentlige og selskaper hvor staten har eierinteresser skal unngå å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har selskaps adresser i skatteparadiser Fra internasjonalt forum Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt koster utviklingsland enorme beløp i tapte skatteinntekter og er også et stort problem for rike land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Åpenhet rundt selskapers regnskap, eierskap og at informasjon mellom skattemyndigheter utveksles automatisk er avgjørende for å sikre at rett skatt betales på rett sted til rett tid. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» Fra Bøler Ap Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt et stort problem for mang land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» - 7 -

8 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: Linje 309 Nytt punkt: Sette av ressurser og personell for langsiktig strategiarbeid om institusjonelle og kulturelle sider ved politisk styring og om forholdet mellom politikk og ekspertise. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Fra Oppsal og Østensjø Linje: : (tilleggsforslag) Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal samtidig være en ansvarlig investor med etiske retningslinjer som respekterer OECDs retningslinjer og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheter. (tilleggsforslag uthevet) Ny linje: Pålegge norsk næringsliv å vise respekt for menneskerettigheter og miljø i sitt internasjonale engasjement Linje: 321 Forslag: siste ord «avgifter» byttes ut med «tiltak» Fra internasjonalt forum Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Opprette registre over norske borgeres og bedrifters bruk av skatteparadis, samt følge opp EUs hvitvaskingsdirektiv aktivt. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted. Fra Bøler Ap Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted, jfr EUs hvitvaskingsdirektiv

9 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Et anstendig og produktivt arbeidsliv Linje: Forslag: Slette setningen «Arbeiderpartiet vil at det skal være enkelt». Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 382. Tilleggssetninger. Useriøsitet, brudd på lover og regler, underbetaling, risikofylt arbeidsmiljø og uorganiserte forhold er vanlige kjennetegn i virksomheter nede i lange leverandørkjeder. Det må derfor settes et øvre tak på maksimalt tre leverandører i kjeden. Det må også innføres solidaransvar for byggherren. Fra Furuset Arbeiderparti Arbeiderpartiet skal kreve at ulovlig bruk av vikarer og engasjementer skal ta slutt. (Legges under kap 3, Trygg økonomisk styring, «Et anstendig og produktivt arbeidsliv» på side 14. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 382 og linje 383: Nytt avsnitt Au pair-ordningen i Norge er ikke lenger kulturutveksling slik hensikten har vært, men fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping. Til erstatning kan det lages andre ordninger for kulturutveksling, som ikke innebærer at personer skal arbeide i den familien den bor i. Om norske familier skal ha hushjelp må disse sikres fulle arbeidstakerrettigheter, med anstendig lønnsog arbeidsvilkår. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 412: Setningen som begynner med: En slik utvikling strykes Linje 413 og 414: Setningene strykes. Linje 413: Nytt avsnitt Offentlige tjenester som er konkurranseutsatt blir stadig vekk overtatt av bedrifter som tilbyr personalet dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår enn de hadde som offentlige ansatte. Vestre Arbeidersamfunn Linje endres som følger; Heltid er normalen i arbeidslivet. Heltid sikrer den enkeltes uavhengighet og økonomi, både i arbeidsfør alder og som pensjonist. Deltid svekker den enkeltes muligheter for et fullverdig liv, og gir en uønsket utvikling hvor man blir avhengig av flere deltidsstillinger og ulike arbeidsgivere for å sikre seg en god nok inntekt å leve av

10 Fra Frogner Arbeiderparti Linje tillegg Det er i dag rundt personer med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. Det er nødvendig med holdnings- og informasjonsfremmende arbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing og tilrettelegging. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 435 og linje 436: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil lovfeste krav om at ansatte ikke får dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår etter konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 437 og linje 438: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil avvikle Au pairordningen. Vestre Arbeidersamfunn Linje 443 nytt punkt: Heltid skal være normen i arbeidslivet. Unntak fra dette bør kun være av helsemessige årsaker. Linje 449 Nytt punkt; Gjennomføre turnusordninger som er mer tilpasset særskilte brukergrupper. Ringsaker Ap Tillegg: Nytt punkt, linje 458: Virkemiddelapparatet må tas aktivt i bruk for å få bukt med utfordringene innen uønsket deltid spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Nytt punkt, linje 459: Offentlig sektor må forpliktes til å ta inn et vist antall lærlinger. Fra Frogner Arbeiderparti Nytt kulepunkt på linje 458 Bringe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet gjennom holdnings- og opplysningsarbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing på tilrettelegging. Likestilling mellom kjønnene Linje: 460 Forslag: Sett inn «av» slik at setningen avsluttes «ikke avgjøres av kjønn» Fra Nesodden Arbeiderparti Linje474. Dele opp kulepunkt og lage eget som da blir lydende; Bekjempe vold mot kvinner gjennom å jobbe med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid

11 Linje: Forslag: Putt inn noen punktumer i setning to - omformuler Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 485: Samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene, etter mal av trepartsavtalen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 488: og for at flere kvinner kan jobbe heltid, blant annet gjennom å styrke fortrinnsretten til utvidet stilling gjennom å fjerne ulempebegrensningen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 493:, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak som likestillingsstipend, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Næringspolitisk Forum Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Ski Arbeiderparti Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Linje: Forslag: «iverksette ulike tiltak for å sikre rekruttering til fra begge kjønn» Frogner Arbeiderparti Linje erstattes av ett av de følgende tre forslagene Arbeiderpartiet vil gi kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil gi 1 x kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 70 % av studentene er av samme kjønn, og 2x kjønnspoeng på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil avskaffe kjønnspoeng Fra Furnes Arbeiderforening linje 494, tillegg: kjønnet, «så fremt de har nødvendig kompetanse», i kombinasjon

12 Næringspolitisk Forum Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Ski Arbeiderparti Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Fra Furnes Arbeiderforening Linje 514: Vi bør stryke ordene «og andre private». Helse- og omsorgssektoren Vi ønsker en sterkere formulering om karriereutvikling innen sektoren. En løsning kan være å introdusere begrepet kompetansebelønning, noe som kan heve kvaliteten på tjenesten. Dette må baseres på ulike former for videreutdanning som er rettet mot praksis, ikke mot opprykk i et byråkrati. Et annet moment kan være å koble behovet for rekruttering innen sektoren med innretningen i videregående skole, der man bør satse på at ungdom gis mulighet til å gå rett inn i lærlingeordning første året i videregående opplæring. Dersom vi ikke lykkes med dette vil vi risikere avdemokratisering og privatisering innen sektoren. Styring for en ny tid Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509 til og med 514: Setningene strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509: nytt forslag: På områder som helse, skole, eldreomsorg, barnevern, mottak og barnehager skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Disse grunnleggende velferdstjenestene skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Ideelle velferdstilbydere er et nyttig supplement til det offentlige tilbudet. Fra Melhus Ap Linje Strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 516: (tilleggsforslag): Mange ideelle aktører og frivillige organisasjoner har lang erfaring, høy kompetanse og stort engasjement. Linje 518 (fra «Sosial entreprenører osv.» ): setningen strykes

13 Linje: Forslag: Ordene «er sterkt opptatt av å» erstattes med «vil» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 539: Stryk ordene «Gode insentiver» og legg til ordet «det» slik at setningen lyder: «Det er viktig for å sikre osv.» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje («Bruk av markedsprinsipper osv.»): Setningene strykes: Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 566 endres til...innbyggerne. Dog må det tas hensyn til en stor del av de eldre som ikke har nettilgang. Linje: Forslag: Setningen endres til: «Spre kunnskap om «beste praksis» og gjeldende Norsk Standard i alle deler av offentlig sektor» Vestre Arbeidersamfunn Linje 580 endres til: Bruke offentlige innkjøp (leverandørutvikling) som metode for å fremme innovasjon i privat og offentlig sektor. Fra Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) 1. Konkurranseutsetting av sykehjem på kommersielt grunnlag forbys ved lov. Det er ikke noen stor prinsipiell forskjell på dette og forbudet regjeringen tidligere har vedtatt mot kommersielle privatskoler. 2. Sykepleierne har fått lovfestet at disse skal ha sin pensjon gjennom KLP og har av den grunn en pensjon lik ansatte i stat/kommune. Dette uavhengig om det er et privat eller offentlig drevet sykehjem. Det foreslås at denne loven utvides til å også gjelde andre grupper som arbeider på sykehjem. 3. Arbeidsmiljøloven 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er uklar om regler knyttet til pensjon etter overdragelse. Det er behov for å endre denne loven slik at også pensjon skal bibeholdes etter virksomhetsoverdragelse. Loven er rimelig klar når det gjelder lønn, men det er behov for en klarere presisering av bibehold av pensjonsrettigheter etter overdragelse

14 Levende demokrati Linje: Forslag: Første setning strykes; neste setning endres til «Det er viktig for alle å kunne delta i demokratiet» Oslo Arbeidersamfunn Linje 632 i partiprogrammet: «Videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» foreslås endret til «Ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» Linje: Forslag: både forslaget og dissens foreslås strøket Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti På side 19 i programmet under «Levende demokrati» punkt 632, 633 og 634. Disse punktene strykes og endres til: -Arbeiderpartiet vil ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 634: Vi er ikke for at 16-åringer skal ha stemmerett ved kommunevalg: Vår mening er at vi synes de ikke har den politiske modenheten som skal til ved slike valg. Frogner Arbeiderparti og Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag Støtter flertallet, ikke dissensen Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 19 linje Dissensen støttes ikke Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format

15 Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene

16 4) Kunnskapssamfunnet Vi bygger framtidas kunnskaps-norge Linje: 649 Forslag: Gis følgende innledende setning: «Kunnskap er å forstå, for det som ikke blir forstått kan ikke brukes.» (Paulo Freire) Arbeiderpartiets universitetslag og studentlag i Bergen linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Trygg og god start for alle Ringsaker Ap Ny linje, etter 687: «sikre kompetanseløft for assistenter med lang realkompetanse» Askim Arbeiderparti Linje: 697 Forslag: ordet «gradvis» strykes Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 701. Nye kulepunkt: Garantere barnehageplass til alle innan tre veker. Gi kommunane høve til å tilby barnehagetilbod for foreldre med ubekvem arbeidstid Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 21 linje Forslag: Andre setning: «Vi vil ha flere pedagoger...» tas ut

17 Ringsaker Ap Nytt punkt, etter linje 704: Etablere veiledningsrutiner av nyutdannede barnehagepedagoger. Ringsaker Ap Endring linje 706/punktet: Innen 2020 innføre en lovfestet bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er bedre enn dagens nivå. Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Linje Forslag til endring: Innen 2015 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Forslag til norm er 1 voksen på 3 barn på barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jfr Øieutvalgets innstilling til voksentetthet. Fra Oppsal og Østensjø Linje : Strykes Forslag til ny linje 706: I valgperioden skal vi innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen bør være 1 voksen på 3 barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jf. Øyeutvalgets innstilling til voksentetthet. Oslo Arbeidersamfunn Linje 706 «Innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen.» endres til: Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen innen utgangen av stortingsperioden Samtidig endres årstallet i linje 996 fra 2020 til Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 706. I stedet for årstallet 2020 settes 2017 inn. Tromsø AUF Strekpunktet på linje endres til: Innen 2015 innføre en pedagognorm og en bemanningsnorm som sikrer nok voksne og pedagogisk kompetanse i barnehagen. Det skal være én pedagog per 9 barn under 3 år og én per 18 barn over 3 år. Det skal være n barnehageassistent per 3 barn under 3 år og én per 6 barn over 3 år. Normen må utformes i tett kontakt med utdanningsforbundet og kommunesektoren. Nytt kulepunkt etter linje 708 Lovfeste at en barnehageassistent må ha en form for godkjent utdanning innenfor helse- og sosialsektoren. Grorud Ap Linje setningene erstattes av I løpet av kommende Stortingsperiode og før 2017 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er minimum 1:2,5 og 1:5. Basebarnehgene har et særskilt behov for voksne. Dette gjelder særlig i områder med ufordringer med integrering, språk og levekår. Her bør minimumsbemanningen være 1:

18 Årsmøtet i Hordaland Ap 709 Endre til: Byggje fleire barnehageplasser slik at alle eittåringar som ønskjer det får tilbod. Det vert gitt garanti om tilbod om barnehageplass innan 3 veke. Vestre Aker Ap Linje 710 Bytte ut «to» med «fire» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 710 og forslag 2.24 (Ringsaker) Ny setning som starter i 710: Innføre minimum to opptak i året i løpet av stortingsperioden. Ringsaker Ap Endre linje 712: Beholde maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Nesodden Arbeiderparti Linje 712 endre kulepunktet til Forsvar maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon, og at dette også skal gjelde SFO. Grorud Ap Linje 715Punktet erstattes med Gratis kjernetid i barnehagene videreføres i hovedstaden og innføres i enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Vestre Aker Ap Linje 720, setningen endres til: Styrke hjem/barnehage-samarbeidet og etablere mer direkte kontakt mellom ansatte og foresatte Spydeberg Arbeiderparti Tillegg etter linje 722 Statlige tilskudd til barnehage øremerkes slik at pengene ikke kan benyttes til kommunal kontantstøtte Årsmøtet i Hordaland Ap 723 nytt punkt: Kommunane bør få moglegheit til å gi barnepass-/barnehagetilbod tilpassa foreldre som har ubekvem arbeidstid. 723 nytt punkt: For å sikre rekruttering må private barnehagar også ta inn lærlingar. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 723: Arbeide for at barnehagene gis nok ressurser til å ivareta barn med ekstra behov og utfordringer. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 724: Innføre to barnehageopptak i året, slik at alle barn sikres plass i barnehagen uavhengig når på året man er født. Kommunene må sikres finansiering

19 Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn Forslag fra Årvoll Arbeiderparti linje 733 første setning: «Alle mennesker har ulike forutsetninger og behov og er unike.» Oslo Arbeidersamfunn Linje 735 endres: «Derfor vil Arbeiderpartiet» strykes og erstattes med: Derigjennom kan lærere utvikle en Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Mellom linje 743 og linje 744: Nytt avsnitt Skolefritidsordningen (SFO) er i dag et verdifullt tilbud til mange skolebarn. Arbeiderpartiet vil gjøre denne ordningen tilgjengelig for alle barn ved å senke prisene. Ringsaker Ap Tillegg og endring linje 747: (..)forlater grunnskolen med gode basiskunnskaper og sosiale ferdigheter. Fagforbundet Ap Nytt avsnitt side 22, linje 751 Fagarbeidergruppa, barne- og ungdomsarbeideren, er en viktig ressurs for framtidens skole og må benyttes mer målrettet i undervisningsarbeidet. Yrkesbakgrunnen gir muligheter til å møte barn og unge på en annen måte enn øvrig undervisningspersonale og vil være en viktig innsatsfaktor for å skape gode lærings- og utviklingsmiljøer for alle elever. Arbeiderpartiet ønsker større grad av oppgaveglidning og oppgavefordeling mellom yrkesgruppene i skolen for å skape enda bedre forutsetninger for elevenes muligheter til mestring og utvikling.. Oslo Arbeidersamfunn Linje ; setningen endres til: Gode digitale hjelpemidler kan være et nyttig hjelpemiddel for lærerne i deres differensierte undervisningsopplegg. Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 778. Ta ut siste setning som begynner med og sørge for at hvert fylke har minst en videregående skole som spesialiserer seg på realfag på høyt nivå Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 779: Vi vil styrke undervisningen ved å hente inn lærerkrefter fra andre sektorer i lærer 2-stillinger, slik kan vi bedre undervisningen og demonstrere matematikkens relevans i samfunnet. Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 780: (nytt avsnitt) Løft for fremmedspråkene Verden er i endring og det internasjonale samfunnet får nye politiske og økonomiske tyngdepunkt. Den norske skolen må utvikle seg i takt med endringene, slik at norske skoleelever forberedes til et

20 stadig mer globalisert arbeidsliv. Språkkompetanse er viktig for arbeid i en rekke sektorer, og derfor må fremmedspråkopplæringen i skolen styrkes. Arbeiderpartiet vil innføre andre fremmedspråk allerede fra mellomtrinnet i grunnskolen, samt jobbe for at nye fremmedspråk som kinesisk og arabisk skal tilbys som felles- og programfag ved videregående skoler i alle fylker. Arbeiderpartiet vil ha en tiårig tiltaksplan for nye verdensspråk i skolen. Frogner Arbeiderparti Linje 789 tillegg IKT skal være tilgjengelig for alle Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 790 Nytt avsnitt: Språk i en globalisert verden I en globaliserte verden er kulturell forståelse viktig. Derfor er det viktig å satse på språk. Det gjelder norsk og de andre skandinaviske språk, særlig overfor barn og unge. Det gjelder det andre fremmedspråk i skolen. Tyskland er vår største samarbeidspartner i EU. Derfor er det særlig viktig å ruste opp tyskkunnskapen. For skandinaver er passiv forståelse av tysk langt lettere enn for mange andre. Dette er et konkurransefortrinn som bør utnyttes. Vestre Aker Ap Linje 799/800. nytt kulepunkt Innføre et nytt norskfag med felles karakter og eksamen i hovedmål og sidemål, der leseferdigheter i sidemål blir vurdert Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 800: Stryke setningen fra: og sørge for Ski Ap Linje Andre fagpersoner må meir aktivt inn i grunnskolen, som et supplement til pedagogisk personell. (Barne/ungdoms arbeider / vernepleier etc..) Vestre Aker Ap Linje Endret setning Følge opp elevenes arbedsmiljølov og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Beholde, og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til fylkeskommuner og kommuner til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg Linje 807 tillegg Alle kommune skal ha klare skiller mellom tilsynsutøvelsen og eierskapet av skolebygg. Linje 807 tillegg Kommunale bad og svømmehaller i nærhet av skoler skal omfattes av rentekompensasjonsordningen. Fra Stange Arbeiderparti pkt. 808 * Arbeide for å innføre daglig fysisk aktivitet og gi god svømmeopplæring til alle

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Lærende regioner Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Lærende regioner  Facebookcom/fylkesmannen/oppland Lærende regioner Bakgrunn for Lærende regioner - PRAKUT PRAKUT Praksisrettet utdanningsforskning Forskningsprogram administrert av Norges forskningsråd Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

LS01 08/09. Vedtaksprotokoll. Fiona Lucy Johannessen 16/08-17/08/ Språk bygger broer Stortingsmelding

LS01 08/09. Vedtaksprotokoll. Fiona Lucy Johannessen 16/08-17/08/ Språk bygger broer Stortingsmelding Fiona Lucy Johannessen 16/08-17/08/2008 Saker : 014 Språk bygger broer Stortingsmelding 23... 2 015 Stemmerett for 16-åringer... 2 016 Kvalitet I skolen Stortingsmelding 31...3 018 Innkalling til Elevtinget

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG Vedlegg til SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG 2015 Krav nr. 16 fra fagbevegelsen: Tema: Oppvekst - skole Vil ditt parti gå inn for at

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oppvekst og levekår Oppvekst Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Driftsstyremøte

Driftsstyremøte Driftsstyremøte 18.1.2018 Agenda Konstituering av nytt DS og ny leder Velkommen! Regnskap 2017 Skole AKS Budsjett 2018 Skole AKS Strategisk plan 2018 Regnskap 2017 (skole) Opprinnelig budsjett kr. 82 475

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Ulobas visjon Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. FN KONVENSJONEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Artikkel 24

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer