Endrings- og tilleggsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag"

Transkript

1 Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, April 2013 HEFTE 5 Endrings- og tilleggsforslag 1. Endringsforslag til partiprogrammet «Vi tar Norge videre», side Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen «Profesjonell respektfull raus», side 80 og 81

2 - 2 -

3 Følgende lag, kommune- og fylkespartier har fremmet endringsforslag til programmet innen fristen 5. April: Abildsø Arbeiderparti Agdenes Arbeiderparti Alna Arbeiderparti Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiets universitetslag og Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Audnedal AP Bekkelaget AP Bestum, Ullern og Lilleaker AP Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Bøler Arbeiderparti Furuset Arbeiderparti Fagforbundet Arbeiderpartilag Fredrikstad AUF Frogn AP Frogner Arbeiderparti Furnes Arbeiderforening Gol Arbeiderparti, Ål Arbeiderparti m.fl Grefsen Arbeiderparti Grorud Arbeiderparti Grünerløkka Arbeiderparti Grønland, Tøyen og Gamlebyen Arbeiderpartilag Herøy Arbeiderparti Homonettverket Hordaland Arbeiderparti Humanistiske sosialdemokrater Høyenhall og Manglerud Arbeiderparti Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Industriens partilag Internasjonalt forum Kjelsås Arbeiderparti Kråkerøy Arbeiderpartilag Kulturforum Levanger Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Nord-Odal Arbeiderparti Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal, Hedmark og Oppland AP Nordland Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderparti Næringspolitisk forum Onsøy Arbeiderparti Oppdal Arbeiderparti Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Oslo Arbeidersamfunn Postens Arbeiderpartilag Ringsaker Arbeiderparti St. Hanshaugen Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) Sinsen og Carl Berner Arbeiderpartilag Ski Arbeiderparti Sogn- og Fjordane Arbeiderparti Spydeberg Arbeiderparti Stange Arbeiderparti - 3 -

4 Stryn Arbeiderparti Søndre Nordstrand Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Tromsø AUF Tysnes Arbeiderparti og Hitra Arbeiderparti Universitetets Arbeiderpartilag Utdanningspolitisk forum Vest-Agder Arbeiderparti Vestre Aker Arbeiderparti Vestre Arbeidersamfunn Veterangruppa i Hedmark Årvoll Arbeiderparti Endringsforslagene er gjengitt kronologisk ift linjenummer i programforslaget

5 1) Vi tar Norge videre Linjenummer 1 til 58 Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 5 Foreslår følgende tillegg etter ordet...godt..., dvs gjøre sin plikt og kreve sin rett. Jfr kulepkt 123 og 208 Kulepkt 7 bytte ut ordene...ligger til grunn for alt vi gjør... Til ordene er universalt Kulepkt 21 legge til følgende setning etter ordet...fortrinn., samt legge gode premisser for nyutvikling og nyskapning. Jfr kulepkt /1073 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 22 tillegg: Ta inn ordene «særlig fra Asia» Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Arbeiderpartiet i Bergen. Linje 29: Tillegg i setning: videreutdanning, mer tid til undervisningsrelatert arbeid og mindre byråkrati Arbeiderpartiet i Bergen Linje 32:Tillegg, ny setning: Dette kommer i tillegg til vårt mål om skolen som bred og allmenndannende kunnskaps arena med hensyn til kultur og samfunnsforberedelse for øvrig. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 37 erstatte ordene... de mest alvorlige lidelsene...til alle alvorlige lidelser Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 45 endres til Vi vil ikke ha nullskatteytere.- Det skal betales skatt av all eiendom som står i skattyterens / eierens navn, uten at noen form for gjeldsforpliktelser skal redusere skattetaksten. Visse former for unntak og modifikasjoner må kunne gjelde for unge nyetablerere på boligmarkedet, o.a. som er i svært vanskelige forhold. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Kulepkt 46 å erstatte...som har mye kan... Til «som har mye skal» - 5 -

6 Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 53 endres til. ny og aktiv boligpolitikk. Det må arbeides aktivt med kontroll av boligbygg, og av salg/kjøp av hus og leiligheter, for å få et prisnivå som svarer til det virkelige (mye lavere) og anstendige. Derved får vi mindre spekulasjon,(ublu profitt) og langt mindre gjeld og lån for den vanlige boligkjøper på boligmarkedet. Det må bygges nok boliger til studenter og enslige, og de bør være rimelig å kjøpe/leie. 2) Ideer Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 77 endres til: Svekkes tilliten, som er bestemt ut fra ærlighet og åpenhet i alt politisk virke og arbeide, Fra Vestre Akers Ap Linje 89 Stryk ordet «ulikhet» Fra Kråkerøy Arbeiderpartilag Linje 159 endres til: Vi vil for all del ikke svekke eller ødelegge velferden ved å privatisere den. Den er blitt kjempet frem av generasjoner, nettopp for få et rettferdig samfunn uten klasseskiller. Linje 213 ta inn ordene..høy sosial og etisk kapital Linje 227 endres til...å forbedre samfunnet. Utdanningens oppgave skal være å få elever og studenter bevisst på at de må strebe etter å utvikle høyere etiske holdninger og høyere samfunnsmoral. 3) Trygg Økonomisk styring Trygg økonomisk styring Økonomisk usikkerhet i landene rundt oss Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 247: Nytt avsnitt: Forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom politikk og ekspertise er en utfordring i moderne samfunn. Det er nå tid for å gå kritisk og grundig igjennom styringsmodellene. Det gjelder modellen om målstyring, basert på ideen om et operativt skille mellom mål og middel. Det gjelder framveksten av relativt frittstående direktorater i ulike sektorer. Styring er også et spørsmål om - 6 -

7 kultur. Det er derfor tid for å se på historiske og sosiale forutsetningene for den egalitære og tillitsbaserte norske kulturen som et underliggende vilkår for den norske modellen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 266: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 266: Tillegg, ny setning: Milliarder av kroner omfordeles gjennom finansmarkedene hver dag, med enorme konsekvenser for arbeidslivet, miljøet og samfunnet. Makten i finansmarkedene bør derfor underkastes strengere demokratisk ettersyn og kontroll. Fra internasjonalt forum Tilleggsforslag linje 285: «, og at fondet investerer mer i fattige land på en måte som kommer fattige mennesker til gode». Næringspolitisk Forum Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Ski Arbeiderparti Linje 291: Foreslås endres til: som rimelig, rettferdig og konkurransedyktig for norsk næringsliv. Fra Bygdøy/Frogner Arbeiderpartilag og Frogner Arbeiderparti Linje 307 forslår følgende tillegg Det offentlige og selskaper hvor staten har eierinteresser skal unngå å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har selskaps adresser i skatteparadiser Fra internasjonalt forum Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt koster utviklingsland enorme beløp i tapte skatteinntekter og er også et stort problem for rike land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Åpenhet rundt selskapers regnskap, eierskap og at informasjon mellom skattemyndigheter utveksles automatisk er avgjørende for å sikre at rett skatt betales på rett sted til rett tid. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» Fra Bøler Ap Nytt avsnitt, linje 308: «Ulovlig kapitalflukt et stort problem for mang land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. Vi vil være ledende i arbeidet for å fremme effektive tiltak for stoppe uthulingen av lands skattegrunnlag.» - 7 -

8 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: Linje 309 Nytt punkt: Sette av ressurser og personell for langsiktig strategiarbeid om institusjonelle og kulturelle sider ved politisk styring og om forholdet mellom politikk og ekspertise. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 314 og 315 endres til: Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal som en ansvarlig investor ikke kjøpe verdipapirer i selskaper eller stater som har medansvar for brudd på menneskerettighetene eller folkeretten. Fra Oppsal og Østensjø Linje: : (tilleggsforslag) Videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal samtidig være en ansvarlig investor med etiske retningslinjer som respekterer OECDs retningslinjer og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheter. (tilleggsforslag uthevet) Ny linje: Pålegge norsk næringsliv å vise respekt for menneskerettigheter og miljø i sitt internasjonale engasjement Linje: 321 Forslag: siste ord «avgifter» byttes ut med «tiltak» Fra internasjonalt forum Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Opprette registre over norske borgeres og bedrifters bruk av skatteparadis, samt følge opp EUs hvitvaskingsdirektiv aktivt. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted. Fra Bøler Ap Nye kulepunkter linje 324 Innføre land-for-land rapportering for norske bedrifter med tanke på å avsløre eventuell korrupsjon og skatteunndragelser. Jobbe for systemer som hindrer at lands skattebase uthules og sikrer at flernasjonale selskap skattlegges korrekt til riktig tid og på riktig sted, jfr EUs hvitvaskingsdirektiv

9 Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 326: Nytt punkt: Arbeide for å innføre en felleseuropeisk avgift på finanstransaksjoner. Et anstendig og produktivt arbeidsliv Linje: Forslag: Slette setningen «Arbeiderpartiet vil at det skal være enkelt». Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 382. Tilleggssetninger. Useriøsitet, brudd på lover og regler, underbetaling, risikofylt arbeidsmiljø og uorganiserte forhold er vanlige kjennetegn i virksomheter nede i lange leverandørkjeder. Det må derfor settes et øvre tak på maksimalt tre leverandører i kjeden. Det må også innføres solidaransvar for byggherren. Fra Furuset Arbeiderparti Arbeiderpartiet skal kreve at ulovlig bruk av vikarer og engasjementer skal ta slutt. (Legges under kap 3, Trygg økonomisk styring, «Et anstendig og produktivt arbeidsliv» på side 14. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 382 og linje 383: Nytt avsnitt Au pair-ordningen i Norge er ikke lenger kulturutveksling slik hensikten har vært, men fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping. Til erstatning kan det lages andre ordninger for kulturutveksling, som ikke innebærer at personer skal arbeide i den familien den bor i. Om norske familier skal ha hushjelp må disse sikres fulle arbeidstakerrettigheter, med anstendig lønnsog arbeidsvilkår. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 412: Setningen som begynner med: En slik utvikling strykes Linje 413 og 414: Setningene strykes. Linje 413: Nytt avsnitt Offentlige tjenester som er konkurranseutsatt blir stadig vekk overtatt av bedrifter som tilbyr personalet dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår enn de hadde som offentlige ansatte. Vestre Arbeidersamfunn Linje endres som følger; Heltid er normalen i arbeidslivet. Heltid sikrer den enkeltes uavhengighet og økonomi, både i arbeidsfør alder og som pensjonist. Deltid svekker den enkeltes muligheter for et fullverdig liv, og gir en uønsket utvikling hvor man blir avhengig av flere deltidsstillinger og ulike arbeidsgivere for å sikre seg en god nok inntekt å leve av

10 Fra Frogner Arbeiderparti Linje tillegg Det er i dag rundt personer med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. Det er nødvendig med holdnings- og informasjonsfremmende arbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing og tilrettelegging. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 435 og linje 436: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil lovfeste krav om at ansatte ikke får dårligere arbeids, lønns- og pensjonsvilkår etter konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Mellom linje 437 og linje 438: Nytt forslag Arbeiderpartiet vil avvikle Au pairordningen. Vestre Arbeidersamfunn Linje 443 nytt punkt: Heltid skal være normen i arbeidslivet. Unntak fra dette bør kun være av helsemessige årsaker. Linje 449 Nytt punkt; Gjennomføre turnusordninger som er mer tilpasset særskilte brukergrupper. Ringsaker Ap Tillegg: Nytt punkt, linje 458: Virkemiddelapparatet må tas aktivt i bruk for å få bukt med utfordringene innen uønsket deltid spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Nytt punkt, linje 459: Offentlig sektor må forpliktes til å ta inn et vist antall lærlinger. Fra Frogner Arbeiderparti Nytt kulepunkt på linje 458 Bringe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet gjennom holdnings- og opplysningsarbeid overfor arbeidsgivere og økt satsing på tilrettelegging. Likestilling mellom kjønnene Linje: 460 Forslag: Sett inn «av» slik at setningen avsluttes «ikke avgjøres av kjønn» Fra Nesodden Arbeiderparti Linje474. Dele opp kulepunkt og lage eget som da blir lydende; Bekjempe vold mot kvinner gjennom å jobbe med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid

11 Linje: Forslag: Putt inn noen punktumer i setning to - omformuler Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 485: Samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene, etter mal av trepartsavtalen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 488: og for at flere kvinner kan jobbe heltid, blant annet gjennom å styrke fortrinnsretten til utvidet stilling gjennom å fjerne ulempebegrensningen. Forslag fra St. Hanshaugen Ap Linje 493:, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak som likestillingsstipend, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter. Næringspolitisk Forum Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Ski Arbeiderparti Linje 493: Foreslås beholdt, men med et tillegg skrevet i kursiv: Målrettet bruke ordningen med tilleggspoeng til utdanninger for det underrepresenterte kjønnet, i kombinasjon med andre rekrutteringstiltak, herunder bruk av ordningen på flere studier der det er få gutter / få jenter Linje: Forslag: «iverksette ulike tiltak for å sikre rekruttering til fra begge kjønn» Frogner Arbeiderparti Linje erstattes av ett av de følgende tre forslagene Arbeiderpartiet vil gi kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil gi 1 x kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn på studier hvor 70 % av studentene er av samme kjønn, og 2x kjønnspoeng på studier hvor 80 % av studentene er av samme kjønn. Arbeiderpartiet vil avskaffe kjønnspoeng Fra Furnes Arbeiderforening linje 494, tillegg: kjønnet, «så fremt de har nødvendig kompetanse», i kombinasjon

12 Næringspolitisk Forum Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Ski Arbeiderparti Linje 496: To nye kulepunkter settes inn: Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, blant annet gjennom bedre yrkesrådgivning Bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt. Fra Furnes Arbeiderforening Linje 514: Vi bør stryke ordene «og andre private». Helse- og omsorgssektoren Vi ønsker en sterkere formulering om karriereutvikling innen sektoren. En løsning kan være å introdusere begrepet kompetansebelønning, noe som kan heve kvaliteten på tjenesten. Dette må baseres på ulike former for videreutdanning som er rettet mot praksis, ikke mot opprykk i et byråkrati. Et annet moment kan være å koble behovet for rekruttering innen sektoren med innretningen i videregående skole, der man bør satse på at ungdom gis mulighet til å gå rett inn i lærlingeordning første året i videregående opplæring. Dersom vi ikke lykkes med dette vil vi risikere avdemokratisering og privatisering innen sektoren. Styring for en ny tid Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509 til og med 514: Setningene strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 509: nytt forslag: På områder som helse, skole, eldreomsorg, barnevern, mottak og barnehager skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Disse grunnleggende velferdstjenestene skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Ideelle velferdstilbydere er et nyttig supplement til det offentlige tilbudet. Fra Melhus Ap Linje Strykes Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 516: (tilleggsforslag): Mange ideelle aktører og frivillige organisasjoner har lang erfaring, høy kompetanse og stort engasjement. Linje 518 (fra «Sosial entreprenører osv.» ): setningen strykes

13 Linje: Forslag: Ordene «er sterkt opptatt av å» erstattes med «vil» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje 539: Stryk ordene «Gode insentiver» og legg til ordet «det» slik at setningen lyder: «Det er viktig for å sikre osv.» Fra Oppsal Ap og Østensjø Ap Linje («Bruk av markedsprinsipper osv.»): Setningene strykes: Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 566 endres til...innbyggerne. Dog må det tas hensyn til en stor del av de eldre som ikke har nettilgang. Linje: Forslag: Setningen endres til: «Spre kunnskap om «beste praksis» og gjeldende Norsk Standard i alle deler av offentlig sektor» Vestre Arbeidersamfunn Linje 580 endres til: Bruke offentlige innkjøp (leverandørutvikling) som metode for å fremme innovasjon i privat og offentlig sektor. Fra Sentrum Arbeiderpartilag (Fredrikstad) 1. Konkurranseutsetting av sykehjem på kommersielt grunnlag forbys ved lov. Det er ikke noen stor prinsipiell forskjell på dette og forbudet regjeringen tidligere har vedtatt mot kommersielle privatskoler. 2. Sykepleierne har fått lovfestet at disse skal ha sin pensjon gjennom KLP og har av den grunn en pensjon lik ansatte i stat/kommune. Dette uavhengig om det er et privat eller offentlig drevet sykehjem. Det foreslås at denne loven utvides til å også gjelde andre grupper som arbeider på sykehjem. 3. Arbeidsmiljøloven 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er uklar om regler knyttet til pensjon etter overdragelse. Det er behov for å endre denne loven slik at også pensjon skal bibeholdes etter virksomhetsoverdragelse. Loven er rimelig klar når det gjelder lønn, men det er behov for en klarere presisering av bibehold av pensjonsrettigheter etter overdragelse

14 Levende demokrati Linje: Forslag: Første setning strykes; neste setning endres til «Det er viktig for alle å kunne delta i demokratiet» Oslo Arbeidersamfunn Linje 632 i partiprogrammet: «Videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» foreslås endret til «Ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.» Linje: Forslag: både forslaget og dissens foreslås strøket Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti På side 19 i programmet under «Levende demokrati» punkt 632, 633 og 634. Disse punktene strykes og endres til: -Arbeiderpartiet vil ikke videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Fra Kråkerøy Arbeiderparti Linje 634: Vi er ikke for at 16-åringer skal ha stemmerett ved kommunevalg: Vår mening er at vi synes de ikke har den politiske modenheten som skal til ved slike valg. Frogner Arbeiderparti og Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag Støtter flertallet, ikke dissensen Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 19 linje Dissensen støttes ikke Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 640 endres til: Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. NRK må beholde lisensfinansieringen. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format

15 Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 641 endres til: Videreføre og utvikle pressestøtteordningene for allmenne nyhetsaviser på papir og digitalt format. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 642 og 643 endres til: Føre en nyhetsmediepolitikk som tilrettelegger for lokalaviser på flest mulig steder, slik at hele landet har tilgang til allmenn nyhetsjournalistikk og samfunnsdebatt. I de største byene må mediepolitikken sikre minst to allmenne, innbyrdes uavhengige nyhetsaviser. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 644 og 645 endres til: Utvide momsfritaket for allmenne nyhetsaviser til å omfatte identiske og nesten identiske digitale utgaven, for å stimulere til et mangfold av frie, demokratiske nyhetsmedier med mange lesere. Arbeiderpartiet i Bergen Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene. Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 646 endres til: Føre en medie- og konkurransepolitikk som sikrer bredt eierskap i nyhetsmediene

16 4) Kunnskapssamfunnet Vi bygger framtidas kunnskaps-norge Linje: 649 Forslag: Gis følgende innledende setning: «Kunnskap er å forstå, for det som ikke blir forstått kan ikke brukes.» (Paulo Freire) Arbeiderpartiets universitetslag og studentlag i Bergen linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje : Endre avsnittet til: Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapspolitikk som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Det er et sentralt mål å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i hele Kunnskaps-Norge, både i utdanning og forskning. Vi trenger derfor en mer helhetlig og sammenhengende kunnskapspolitikk med klare mål for de forskjellige delene av forsknings- og utdanningssystemet. Trygg og god start for alle Ringsaker Ap Ny linje, etter 687: «sikre kompetanseløft for assistenter med lang realkompetanse» Askim Arbeiderparti Linje: 697 Forslag: ordet «gradvis» strykes Årsmøtet i Hordaland Ap Linje 701. Nye kulepunkt: Garantere barnehageplass til alle innan tre veker. Gi kommunane høve til å tilby barnehagetilbod for foreldre med ubekvem arbeidstid Forslag fra Årvoll Arbeiderparti Side 21 linje Forslag: Andre setning: «Vi vil ha flere pedagoger...» tas ut

17 Ringsaker Ap Nytt punkt, etter linje 704: Etablere veiledningsrutiner av nyutdannede barnehagepedagoger. Ringsaker Ap Endring linje 706/punktet: Innen 2020 innføre en lovfestet bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er bedre enn dagens nivå. Forslag fra Høyenhall, Manglerud og Abildsø Arbeiderparti Linje Forslag til endring: Innen 2015 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Forslag til norm er 1 voksen på 3 barn på barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jfr Øieutvalgets innstilling til voksentetthet. Fra Oppsal og Østensjø Linje : Strykes Forslag til ny linje 706: I valgperioden skal vi innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen bør være 1 voksen på 3 barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn på barn over 3 år, jf. Øyeutvalgets innstilling til voksentetthet. Oslo Arbeidersamfunn Linje 706 «Innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen.» endres til: Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen innen utgangen av stortingsperioden Samtidig endres årstallet i linje 996 fra 2020 til Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 706. I stedet for årstallet 2020 settes 2017 inn. Tromsø AUF Strekpunktet på linje endres til: Innen 2015 innføre en pedagognorm og en bemanningsnorm som sikrer nok voksne og pedagogisk kompetanse i barnehagen. Det skal være én pedagog per 9 barn under 3 år og én per 18 barn over 3 år. Det skal være n barnehageassistent per 3 barn under 3 år og én per 6 barn over 3 år. Normen må utformes i tett kontakt med utdanningsforbundet og kommunesektoren. Nytt kulepunkt etter linje 708 Lovfeste at en barnehageassistent må ha en form for godkjent utdanning innenfor helse- og sosialsektoren. Grorud Ap Linje setningene erstattes av I løpet av kommende Stortingsperiode og før 2017 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er minimum 1:2,5 og 1:5. Basebarnehgene har et særskilt behov for voksne. Dette gjelder særlig i områder med ufordringer med integrering, språk og levekår. Her bør minimumsbemanningen være 1:

18 Årsmøtet i Hordaland Ap 709 Endre til: Byggje fleire barnehageplasser slik at alle eittåringar som ønskjer det får tilbod. Det vert gitt garanti om tilbod om barnehageplass innan 3 veke. Vestre Aker Ap Linje 710 Bytte ut «to» med «fire» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 710 og forslag 2.24 (Ringsaker) Ny setning som starter i 710: Innføre minimum to opptak i året i løpet av stortingsperioden. Ringsaker Ap Endre linje 712: Beholde maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Nesodden Arbeiderparti Linje 712 endre kulepunktet til Forsvar maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon, og at dette også skal gjelde SFO. Grorud Ap Linje 715Punktet erstattes med Gratis kjernetid i barnehagene videreføres i hovedstaden og innføres i enkelte større byer der det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår. Vestre Aker Ap Linje 720, setningen endres til: Styrke hjem/barnehage-samarbeidet og etablere mer direkte kontakt mellom ansatte og foresatte Spydeberg Arbeiderparti Tillegg etter linje 722 Statlige tilskudd til barnehage øremerkes slik at pengene ikke kan benyttes til kommunal kontantstøtte Årsmøtet i Hordaland Ap 723 nytt punkt: Kommunane bør få moglegheit til å gi barnepass-/barnehagetilbod tilpassa foreldre som har ubekvem arbeidstid. 723 nytt punkt: For å sikre rekruttering må private barnehagar også ta inn lærlingar. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 723: Arbeide for at barnehagene gis nok ressurser til å ivareta barn med ekstra behov og utfordringer. Ringsaker Ap Nytt punkt linje 724: Innføre to barnehageopptak i året, slik at alle barn sikres plass i barnehagen uavhengig når på året man er født. Kommunene må sikres finansiering

19 Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn Forslag fra Årvoll Arbeiderparti linje 733 første setning: «Alle mennesker har ulike forutsetninger og behov og er unike.» Oslo Arbeidersamfunn Linje 735 endres: «Derfor vil Arbeiderpartiet» strykes og erstattes med: Derigjennom kan lærere utvikle en Oppsal Arbeiderparti og Østensjø Arbeiderpartilag Mellom linje 743 og linje 744: Nytt avsnitt Skolefritidsordningen (SFO) er i dag et verdifullt tilbud til mange skolebarn. Arbeiderpartiet vil gjøre denne ordningen tilgjengelig for alle barn ved å senke prisene. Ringsaker Ap Tillegg og endring linje 747: (..)forlater grunnskolen med gode basiskunnskaper og sosiale ferdigheter. Fagforbundet Ap Nytt avsnitt side 22, linje 751 Fagarbeidergruppa, barne- og ungdomsarbeideren, er en viktig ressurs for framtidens skole og må benyttes mer målrettet i undervisningsarbeidet. Yrkesbakgrunnen gir muligheter til å møte barn og unge på en annen måte enn øvrig undervisningspersonale og vil være en viktig innsatsfaktor for å skape gode lærings- og utviklingsmiljøer for alle elever. Arbeiderpartiet ønsker større grad av oppgaveglidning og oppgavefordeling mellom yrkesgruppene i skolen for å skape enda bedre forutsetninger for elevenes muligheter til mestring og utvikling.. Oslo Arbeidersamfunn Linje ; setningen endres til: Gode digitale hjelpemidler kan være et nyttig hjelpemiddel for lærerne i deres differensierte undervisningsopplegg. Forslag fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 778. Ta ut siste setning som begynner med og sørge for at hvert fylke har minst en videregående skole som spesialiserer seg på realfag på høyt nivå Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 779: Vi vil styrke undervisningen ved å hente inn lærerkrefter fra andre sektorer i lærer 2-stillinger, slik kan vi bedre undervisningen og demonstrere matematikkens relevans i samfunnet. Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 780: (nytt avsnitt) Løft for fremmedspråkene Verden er i endring og det internasjonale samfunnet får nye politiske og økonomiske tyngdepunkt. Den norske skolen må utvikle seg i takt med endringene, slik at norske skoleelever forberedes til et

20 stadig mer globalisert arbeidsliv. Språkkompetanse er viktig for arbeid i en rekke sektorer, og derfor må fremmedspråkopplæringen i skolen styrkes. Arbeiderpartiet vil innføre andre fremmedspråk allerede fra mellomtrinnet i grunnskolen, samt jobbe for at nye fremmedspråk som kinesisk og arabisk skal tilbys som felles- og programfag ved videregående skoler i alle fylker. Arbeiderpartiet vil ha en tiårig tiltaksplan for nye verdensspråk i skolen. Frogner Arbeiderparti Linje 789 tillegg IKT skal være tilgjengelig for alle Forslag fra Arbeiderpartiets Universitetslag og Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen: linje 790 Nytt avsnitt: Språk i en globalisert verden I en globaliserte verden er kulturell forståelse viktig. Derfor er det viktig å satse på språk. Det gjelder norsk og de andre skandinaviske språk, særlig overfor barn og unge. Det gjelder det andre fremmedspråk i skolen. Tyskland er vår største samarbeidspartner i EU. Derfor er det særlig viktig å ruste opp tyskkunnskapen. For skandinaver er passiv forståelse av tysk langt lettere enn for mange andre. Dette er et konkurransefortrinn som bør utnyttes. Vestre Aker Ap Linje 799/800. nytt kulepunkt Innføre et nytt norskfag med felles karakter og eksamen i hovedmål og sidemål, der leseferdigheter i sidemål blir vurdert Forslag fra Arbeiderpartiet i Bergen Linje 800: Stryke setningen fra: og sørge for Ski Ap Linje Andre fagpersoner må meir aktivt inn i grunnskolen, som et supplement til pedagogisk personell. (Barne/ungdoms arbeider / vernepleier etc..) Vestre Aker Ap Linje Endret setning Følge opp elevenes arbedsmiljølov og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Beholde, og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til fylkeskommuner og kommuner til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg Linje 807 tillegg Alle kommune skal ha klare skiller mellom tilsynsutøvelsen og eierskapet av skolebygg. Linje 807 tillegg Kommunale bad og svømmehaller i nærhet av skoler skal omfattes av rentekompensasjonsordningen. Fra Stange Arbeiderparti pkt. 808 * Arbeide for å innføre daglig fysisk aktivitet og gi god svømmeopplæring til alle

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Ulobas visjon Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. FN KONVENSJONEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Artikkel 24

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013)

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei 550 540 530 520 510 500 490 480 2000 2003 2006 2009 Norge Sverige Endring i lesing fra PISA 2000 til PISA 2009 for Norge

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Bioingeniører inn i fremtiden

Bioingeniører inn i fremtiden Bioingeniører inn i fremtiden Nye krav nye roller nye forventninger Patricia Ann Melsom Seniorrådgiver NITO BFI Kort presentasjon av NITO BFI NITO organiserer 78000 ingeniører, bioingeniører og teknologer

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer