H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6"

Transkript

1 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1

2 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én av Sørlandets merkevarer. Her har generasjoner kost seg med sol og badeliv, fanget sandkrabber, samlet ferieminner og kommet tilbake igjen sommer etter sommer. På Hamresanden er sommeren lang, og soltimene mange. Gjennom en helhetlig og langsiktig planlegging, og med beliggenhet ved sjøen og store friområder, skal vi sørge for at området oser av det gode liv i Gurines Hage på Hamresanden. Å bo i Gurines Hage blir litt som å være på ferie 2 3

3 125 LEILIGHETER FOR DEG OVER 50 Planen var opprinnelig å bygge ferieleiligheter, men lokalbefolkningen ønsket leiligheter som de selv kunne bo i. Og slik ble det. I løpet av 2012 stod 65 splitter nye seniorleiligheter innflyttingsklare, og mange beboere er flyttet inn. Prosjektet er en suksess og nå er vi i gang med andre byggetrinn på 60 nye leiligheter. Leilighetene i prosjektet er fra ca 74 til 150 kvadratmeter store, og selve leilighetsbyggene er på tre og fire etasjer. I tillegg til de flotte friområdene, er det utarbeidet tre uteområder i tilknytning til leilighetene, som hver for seg er like store som Børsparken i Kvadraturen. GODT PLALAGTE FELLESAREALER Det står ikke på planleggingen av Gurines Hage. I komplekset er det mange praktiske tilbud og løsninger. Det er innredet et fellesrom hvor 48 personer kan sitte til bords, og i trimrommet kan du trene på mange forskjellige apparater. Og kanskje det beste; i parkeringskjelleren kan vi tilby en egen vaskeplass for biler. Utrolig praktisk! FATASTISK BELIGGEHET Prosjektet har en unik beliggenhet, og kontrasten mellom det ytre og indre miljø gjenspeiles i det storslagne uterommet med sjø, elv og strand og det mer intime mellomhusmiljøet med beplantning, sittegrupper og sosiale møteplasser. Her skal alle trives, både inne og ute. TILRETTELAGT FOR ALLE Fellesarealene, selve leilighetene og uteområder er tilrettelagt for såkalt universell bruk, det vil si for rullestolbrukere, svaksynte og mennesker med særlige behov for ekstra tilrettelegging. MILJØVELIG Gurines Hage er også orges mest miljøvennlige byggeprosjekt, og vi har ambisjoner om å sette et miljø- og klimavennlig merke etter oss i historien. Passivhus er en miljøvennlig boligbygging, kjennetegnet av ekstra isolering, varmegjenvinning og andre tiltak som skal redusere energiforbruket med opptil 75 prosent. Det gir gevinst for både beboerne og for miljøet. Det legges også til rette for deling av ELbiler blant beboerne, og i miljøaspektet er et sentralt element i utformingen av praktiske løsninger som skal gi beboerne et enklere liv. I arbeidet med å gjøre Gurines Hage til et klima- og miljøprosjekt har utbyggerne med seg Husbanken, SITEF, Enova og arkitekt Gunnar Knudsen. 4 5

4 EKSTERIØR Med store flater, romslige og solrike balkonger og rause fellesområder utendørs skal de 125 leilighetene i Gurines Hage åpne opp, og ønske velkommen både beboere og gjester. Prosjektet kjennetegnes av god design, tidsriktig materialvalg og fremtidsrettede løsninger. Det skal gi nødvendig trygghet for at vi tar både beboere og miljøet på alvor. Det gode liv, for deg over femti 6 7

5 ITERIØR Moderne leiligheter med gjennomgående lys skal være garantisten for trivsel året rundt. Utforming og design gjør at du opplever nærkontakt med naturen utenfor, uansett årstid. 8 9

6 ITERIØR Bak leilighetenes høye standard ligger bevisste materialvalg og smarte løsninger. Universell utforming og livsløpsstandard betyr at dere kan planlegge for fremtiden, ta årene som de kommer og nyte tiden i Gurines Hage

7 GODT ABOSELSKAP Møtesteder som innbyr til aktiviteter er grunntanken bak utformingen av uteområdene rundt Gurines Hage. Friområder som frodige parkanlegg, grillplass, gangveier og lekeplass vil bli universelt utformet, og utstyrt med benker og bord. Tilgjengeligheten skal invitere til samvær og godt naboskap. I tillegg skal Hamresanden gjennomgå en opprusting som skal gjøre området til orges flotteste badestrand, og gi beboere og gjester gode opplevelser i mange, mange år. En lokalhistorisk vandresti skal formidle områdets historie, og det planlegges også en nærbutikk som tilbyr kortreist mat av høy kvalitet

8 Vi øsnker at hele prosjektet skal være i Gurines ånd EL-biler til fri bruk for beboerne, og egen ladestasjon Sykkelparkering i kjeller Store, grønne parkområder med bord og benker Meget gode solforhold Kort avstand til golfbane, hotell og resturant Badestrand Hyggelig fellesrom og treningsrom Heis og porttelefon ærbutikk Gode bussforbindelser til byen og Sørlandssenteret GURIES HAGE Gurine Klausen bodde hele livet sitt på Hamresanden. På plassen foran huset, dyrket hun og familien jorda. Senere ble området omgjort til planteskole. Det er på hennes eiendom, seniorleilighetene bygges. Huset til Gurine er fredet, og vil bli flyttet noen meter og bevart for fremtiden. Huset skal bidra til å fortelle historien om Tveit, Hamresanden og om folkene som bodde her, og vi skal samarbeide med lokalhistorikere som ønsker å formidle gode historier fra området. For Gurine var lokalsamfunnet av stor betydning, og hun var av stor betydning for lokalsamfunnet. Det sies at hun engasjerte seg i folks liv, og at hun alltid ville sine omgivelser vel. Det samme vil vi. Vi ønsker å tilby noe spesielt for de over femti, og vi ønsker at hele prosjektet skal være i Gurines ånd. Derfor har vi også gitt det navnet, Gurines Hage. Velkommen til oss. Til høyre i bildet, Gurine Klausen 14 15

9 GEERELL BESKRIVELSE ØKOOMI Beskrivelse Gurines Hage vil bestå av 125 seniorboliger fordelt på 7 bygg. Byggetrinn 2 består av 60 leiligheter, Alle leilighets eiere vil få tilgang til et etablert serviceområde i byggetrinn 1. Det tas forbehold om at antall leiligheter kan endres. Boligene inneholder Vedlagt følger plantegning av hver enkelt leilighet/seksjon som viser romfordeling. Prisliste Betalingsbetingelser Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod. Hele kjøpesummen betales ved overtagelse. Forsinkes betaling mer en 20 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Arealer Arealer fra ca.65 m2 til ca. 150 m2 Se prislisten for areal på hver enkelt leilighet. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Selger Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) og er målt i h.h.t S BRA er målt til innside yttervegg. Boder er målt til innside yttervegg og utside innvendig vegg. Andre rom er målt til innside yttervegg - utside bod vegg og midt i andre innvendige vegger. Ventilasjonsaggregater er med i BRA-arealet. I tillegg opplyses P-rom i prislisten dette er leilighetens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Boenheten består av primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom). Hamresanden Boligutvikling AS eller den de utpeker. Omkostninger Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdi, se prisliste for den enkelte leilighet. Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument kr. 721,- Seksjoneringsgebyr kr ,- per leilighet. Tilkoblingsavgift til strømnett kr pr. leilighet Tilkoblingsgebyr TV/ Bredbånd, pris avhengig av valgt leverandør. I tillegg innbetales a-konto kr. 50 pr. m2. BRA til sameiet slik at man har likviditet i oppstartsfasen. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Beliggenhet Sentralt beliggende på Hamresanden. Kort avstand til buss, butikk, bensinstasjon, bedehus og store friområder på Hamresanden. Overtakelse Etter nærmere avtale. Tomt/ Matrikkelnummer Parkering/bod Eiendommen har eiet tomt, tomtens areal er kvm. Tomtebetegnelse er: Gnr.: 98 Bnr.: 6 Seksjonsnummer for hver leilighet er fastsatt ved seksjonering. Hver leilighet må kjøpe en parkeringsplass / bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller. Kjøpesummen er satt til kr ,- som kommer i tillegg til kjøpesummen for leiligheten. Det medfølger en sportsbod pr. leilighet. Eventuelle overskudd av parkeringsplasser og boder beholdes av selger eller næringsseksjonen. Disse parkeringsplassene/bodene kan fritt benyttes av næringsseksjonen i dens drift, herunder leies ut eller selges til andre. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av p-plasser og boder. Ligningsverdi Ligningsverdi er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig ( alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www. skatteetaten.no for mer informasjon. Eiendomsskatt Eiendomsskatt vil tilkomme. Beløpet kan ikke opplyses ennå da beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt foreløpig ikke er fastsatt av kommunen. Vei, vann og kloakk Reguleringsplaner/ Reguleringsbestemmelser Adkomst Offentlig. Reguleringsplan nr. 1115, Hamresanden hotell og campingområde. Området er regulert til seniorboliger med tilknyttede tilbud og det foreligger godkjent reguleringsplan fra Kristiansand kommune. Adkomst fra Riksvei 41/ Hamresandveien. Felleskostnader Felles driftsutgifter, slik som kommunale avgifter, utgifter til brøyting/grøntareal, vaktmester/renhold, honorarer til styret, forretningsførsel, etablering av sameiet, forsikring, fellesstrøm,vedlikeholdsfond, bygningsforsikring og lignende, betales forholdsmessig av den enkelte eier gjennom fellesutgiftene. Størrelsen på disse er fastsatt og er spesifisert per leilighet i prislisten. Fellesutgiftene skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. I tillegg kan det komme andre faste løpende kostnader, for eksempel i forbindelse med elektrisitet, innboforsikring osv. Megler Sørmegleren AS, avd. ybygg 16 17

10 ØVRIGE KJØPSFORHOLD Heftelser Boligene i sameiet er godkjent som seniorboliger med tilhørende serviceområder og fasiliteter. Borett i sameiet er etter vedtektene forbeholdt personer som er over 50 år. Beboere som flytter inn i sameiet må dokumentere dette kravet overfor styret i sameiet. Kravet er ikke til hinder for at personer under 50 år står som eier eller sameier i eierseksjoner, men disse må da leie seksjonen ut til personer over 50 år. Denne bestemmelse kan tinglyses som en heftelse på eiendommen. Alle opplysningene i denne salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Utomhusplanen i prosjektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer av utforming av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området. Endringsarbeider Kopi av utskrift fra grunnboken kan fås ved henvendelse Sørmegleren ybygg. På hoved eiendommen som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøpere til 3. mann. Det er på nåværende salgstidspunkt meget begrensede muligheter for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen og vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Selger står fritt til å endre leilighetsnumrene i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall seksjoner i bygningene. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Selger trenger ikke grunngi sin avgjørelse. Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos Sørmegleren. Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse. Ferdig oppførte leiligheter selges som forevist og vil ikke bli ytterligere rengjort. Energimerking Øvrige forbehold Energiattest vil bli forelagt kjøper ved overtakelse. Selger innestår for energiklasse A.. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. Diverse Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser/boder. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Det vil minimum foreligge midlertidig brukstillatelse innen overtakelse

11 Garantier For de leilighetene som selges ihht. Lov om Bustadoppføring, plikter selger å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering Dette gjelder kun for de leiligheter som ikke er ferdig oppført ved kjøpstidspunkt. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. Bustadoppføringsloven 47. Det stilles ikke garanti for de leiligheter som er ferdig oppført, da de selges etter Avhendingslovens bestemmelser. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers siden etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr på OK inkl. mva. til selger som innbetales til Sørmeglerens drifts konto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det benyttes kjøpsbekreftelse. Seksjonering /Sameie Eierseksjonen tilhører et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Seksjonsnummer og eierbrøk er bestemt i forbindelse med seksjonering. Den enkelte seksjonseier forplikter seg for øvrig til å følge de til enhver tid gjeldende ordensreglene for sameiet og Serviceområdet. Vedtekter kan fås hos megler. Disse er bindende for kjøper. Vedtektene er den del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/ eierformen i Gurines Hage, det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Sameiet er forpliktet til å inngå en drifts- og bruksavtale med eier av næringsseksjonen som er regulert til gårdsbutikk/helserelatert virksomhet. Driftsavtalen med næringsseksjonen er en sameieforpliktelse som alle sameiere blir bundet av som en del av sine kjøpsbetingelser. Driftsavtalen regulerer næringsseksjonens bruk av visse fellesarealer på Serviceområdet, samt de øvrige sameiernes forkjøpsrett til seksjonen og til å drive virksomhet i denne. Reguleringsplanen sier at det ikke kan drives virksomhet som er støyende og/eller sjenerende for sameierne i æringsseksjonen. Vedlegg Budsjett felleskostnader Grunnboksutskrift Tegninger Reguleringsplan/ bestemmelser Utomhusplan Utkast kjøpekontrakt Vedtekter Ordensregler Utkast til serviceavtale Utkast til avtale vedr. drift av næringsareal Kjøkkentegninger El beskrivelse Seksjonering Salgsoppgave opprettet/revidert: Sameiet rett og plikt til å ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Sameiet er pliktig å etablere en Vertsgruppe eller inngå en avtale med en Vertsgruppe som har ansvaret for driften av felles Serviceområder slik at kravene i Serviceavtalen som er vedlagt disse vedtektene blir oppfylt Lise Kjelle Kjøpekontrakter Avtale om kjøp av leilighet og garasjeplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved henvendelse megler. Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg og bør gjennomgås før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Lovverk Leilighetene som ikke er ferdig oppført selges ihht Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Budregler Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse inngås hos megler. Budgiver må innlevere gyldig legitimasjon sammen med signert kjøpsbekreftelse før det kan videreformidles til selger. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge bekreftelse/garanti på finansiering av leilighetskjøpet. Skjema må bekreftes av kjøpers bank før dette anses som gyldig

12 LEVERASEBESKRIVELSE FRA SELGER DATERT Universell utforming: Alle leilighetene leveres med universell utforming. Leveransebeskrivelse Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene. Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriellet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer og fellesarealer, materialvalg, blomster kasser, beplantning, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt av kjøkken leveres ihht. pris. Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen. Sjakter og VVS-føringer er inntegnet m, men her kan forkomme avik. Det tas forbehold om måltakning av vegger i prospektets planer, da det er de ferdige prosjekterte detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utforming av bygget, krav til bæring an tegl, isolasjonskrav osv. Leilighetene vil bli fradelt som selveierleiligheter. Konstruksjon Bygningen bygges etter norsk passivhusstandard men utvendige puss med innslag av andre materialer. Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige søyler. Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Balkonghimling leveres i ubehandlet betong. Utformingen av rekkverk vil være i stål/ glass. Innvendige vegger utføres i enten pusset og sparklet murvegg eller stenderverk kledd med gipsplater. Enkelte vegger mot naboleilighet og trapperom, kan ha overflate i sparklet og malt betong. Standard innvendig behandling Alle overflater vil bli sparklet og malt. Gulv: Alle rom leveres med 14 mm eik lamellparkett som standard. Det vil bli anledning til å velge mellom to alternative parkettyper i hvitlasert eik eller mørk ask, uten tillegg i pris. (forutsetter bytte i hele leiligheten og innen nærmere fastsatte frister). Det leveres keramiske fliser på bad, C og belegg på vaskerom. Vegger: Innvendig vegger av gips sparkles og males i lys farge. Det kan velges mellom utvalgte standardfarger, som fremvises på tilvalgsmøte. På bad leveres keramiske fliser ihht. flisprogram tilrettelagt av utbygger. Himlinger: Malt betong i boligrom. Der himling fores ned, leveres malt/sparklet gips. edforet himling/innkassing: Rørføringer vil i all hovedsak bli skult bak innkassinger som helt eller delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entre, bad og over kjøkkenskap. I tillegg kommer innkassing i stue for avtrekk. Kjøkken Kjøkkeninnregning fra Strai i følge tegning og beskrivelse. Tilvalg kan gjøres mot tillegg. Kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert på tilvalgsmøte med hver enkelt boligkjøper. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, samt avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. Hvitevarer medfølger ikke i leveransen. Innvendige dører: Innvendige dører type hvit, med hvite karmer og dørvridere i blank eller børste utførelse. Bad: Med vegghengt toalett, dusj nisje med glassdører, baderoms innredning fra Strai ihht tegning og beskrivelse. Keramiske fliser på gulv og vegg 10x10 cm på gulv og 20x20 på vegg. Med 4 valgfri alternativ. Vinduer/vindusdører: 3-lags passivhusglass. Karmer leveres ferdig malt fra fabrikk. Hovedinngangsdør leilighet: Hovedinngangsdør i malt utførelse fra fabrikk etter passivhusstandard. Dør leveres med FG-godkjent lås. Listverk: I rom med parkett leveres det gulvlister i lakkert eik. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk sparklet og malt. Lister på betongvegg skrues. Overgang mellom vegg og tak utføres uten taklister. Diverse utstyr: Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. 1 stk. brannlukningsapparat eller brannslange leveres i hver leilighet. Det leveres også 1-2 røykvarslere pr. leilighet avhendig av planløsning og leilighetsstørrelse. Ventilasjon: Det vil bli montert husventilasjon med varmegjenvinning med lokalt aggregat plassert i bod eller bad. Avtrekk fra bad og kjøkken. Elektrisk: Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. Lyslister monteres under overskap på kjøkken. Som tilvalg kan det velges ekstra punkt som kan bli trukket lukket/ åpent. Det vil bli montert stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker et normalt behov. Det leveres belysning i tak i entré, under overskap på kjøkken og i bod. På alle balkonger leveres 1 stk. utelampe og dobbel stikk på vegg. Se el-plan fra elektriker. Sanitær: Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk, og opplegg for vaskemaskin på bod/bad som vist på tegning. Varmtvannsbereder plasseres i bod. Tørketrommel av kondenserende type må benyttes. Oppvarming: Leilighetene leveres med kompakt aggregat med elektroniske termostater. Varme i baderomsgulv. TV/Radio/Telefon: Det leveres fremføring med trekkrør for 1 stk. TV-uttak i stue og 1 stk. uttak på hovedsoverom uten avtale med signalleverandør. Sameiet eller kjøper må selv velge leverandør og besørge slik avtale. Det gjøres klar for ett telefonuttak, kjøper bestiller selv abonnement. Som tilvalg kan det monteres ekstra trekkrør i vegger til rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for TV/radio/telefon/internett. For topp leiligheter i 3 og 4 etasje levers 4 stk. Tegninger av tekniske anlegg: Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for elektro. Det tas forbehold om endringer av plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringer. Inngangsforhold: Det leveres flis på gulv i innvendige fellesarealer, ved inngangsparti i 1. etasje blir det montert innvendige postkasser. Heis: Heis fra parkeringskjeller til hvert bygg og alle boligetasjer. Trapper/trapperom: Plasstøpte trapper i betong. For øvrig leveres vegger, samt undersiden av trappeløp og reposer i malt betong. Inntrinn med keramiske fliser. Parkeringskjeller: Alle leiligheter får egen parkeringsplass i parkeringskjeller. Det leveres 1 stk. portåpner (alternativt via mobilsignal) pr. garasjeplass for automatisk åpning av garasjeport. I parkeringskjeller leveres ubehandlet betong/asfalt på gulv, vegger i støvbundet betong, himling leveres i støvbundet betong/isolasjon. Fri kjørehøyde min 2,10 meter med stedvis nedforing grunnet tekniske installasjoner. Utenomhusarbeider: Endelig utenomhusplan er ikke ferdigbehandlet i kommunen og selger forbeholder seg retten til å foreta de endringer han finner hensiktsmessig. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke. Det vil bli etablert uteplasser. Det vil monteres utvendige avfalsbrønner. Det leveres sentralt plassert felles utekran for vann på bakkeplan. oe beplantning, utebelysning, sykkelparkering leveres, men omfang/typer er ikke avklart. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig levering, utforming og materialvalg. Sportsbod: I tillegg til bod i leiligheten får hver leilighet 1 stk. sportsbod. Sportsboder plasseres i parkeringskjeller eller annet kjellerareal. Hver bod leveres med vegger og dør som kan låses. Sportsboden er ikke oppvarmet/ isolert. Det leveres ikke stikkontakt i bod, kjøper kan om ønskelig bestille dette som tilvalg. Porttelefon: Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og callinganlegg. Det monteres i hver leielighet svarapparat med åpningsknapp og skjermvisning. Fellesrom: Arealet utgjør ca 250 m2 + bygdebutikk. Arealene vil ha Universell utforming og de legges til rette for ett felles forsamlinglokale/treningsrom for beboerne. Lokalet stilles til disposisjon for sameiets bruk. Treningsrom leveres ferdig innredet med noe trimapparater og utstyr klart til bruk. Fellesrom leveres ferdig møblert med sittegrupper, gasspeis, og lignende. Dersom det er mulig gjennomførbart, inndeles fellesrommet i et møterom/forsamlingslokale hvor det kan arrangeres beboer møter, selskaper og lignende. Arealene vil bli levert med et toalett og et mindre tekjøkken

13 UTOMHUSPLA 24 25

14 Leilighet G Leilighet H BRA: P-ROM: TERRASSE: 92,9m 2 88,6m 2 9,0m 2 BRA: P-ROM: TERRASSE: 87.0m 2 82,8m 2 9,0m KJØKKE/SPISESTUE 44,6 m² BRA 87,0 m² P.ROM 82,8 m² STUE / KJØKKE 42,3 m² BRA 92,9 m² P.ROM 88,6 m² 4,6 m² 4,1 m² 3,3 m² GAG 12,5 m² 10,2 m² 5,7 m² GAG 11,2 m² 6,8 m² 6,5 m² wc 1,2 m² 15 x 184 = Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje

15 Leilighet I Leilighet J BRA: 83,9m 2 P-ROM: 79,7m 2 TERRASSE: 9,0m x 173 = KJØKKE/SPISESTUE 38,0 m² BRA 83,9 m² P.ROM 79,7 m² 4,3 m² 5,7 m² GAG 11,2 m² 7,6 m² Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje F BRA: 106,1m 2 P-ROM: 102,1m 2 TERRASSE: 17,5m 2 TRAPP/HEIS 29,3 m² ,7 m² GAG/GARD 10,1 m² C / DUSJ 2,8 m² BRA 106,1 m² P.ROM 102,1 m² STUE/KJØKKE 51,0 m² 7,2 m² OMKLEDIG 3,5 m² 17,5 m² 10,9 m² Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje

16 Leilighet K Leilighet L BRA: P-ROM: TERRASSE: 79,8m 2 76,2m 2 17,9m 2 3,3 m² 12,3 m² BRA: P-ROM: TERRASSE: 74,2m 2 69,8m 2 9,0m GAG 9,6 m² C 1,6 m² 6,3 m² F GAG/GARD 10,2 m² EROM 5,1 m² BRA 79,8 m² P.ROM 76,2 m² STUE/KJØKKE 36,2 m² BRA 74,2 m² P.ROM 69,8 m² KJØKKE/SPISESTUE 35,8 m² BIBLIOTEK&SOV 8,3 m² 17,9 m² Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje

17 Leilighet BRA: P-ROM: TERRASSE: 146,2m 2 140,7m 2 34,4m 2 Leilighet P3 642 ÅPE TERRASSE 5,7 m² BRA: P-ROM: Balkong: 65,0 m 2 60,9 m 2 19,1 m x 180 = x 180 = OVERDEKKET TERRASSE 13,4 m² ÅPE TERRASSE 11,9 m² BIBLIOTEK/ 16,5 m² OVERDEKKET TERRASSE 10,9 m² GAG 4,9 m² STUE/KJØKKE 30,4 m² BRA 65,0 m² P-ROM 60,9 m² ÅPE TERRASSE 5,4 m² BRA 146,2 m² P.ROM 140,7 m² STUE 35,7 m² 4,9 m² 4,4 m² P-ROM- 4,1 m² 4,0 m² 11,2 m² 6,3 m² 10,2 m² KJØKKE/SPISESTUE 41,2 m² GAG 10,8 m² GAG 8,4 m² F EROM 5,0 m² 6,7 m² ÅPE TERRASSE 6,2 m² D Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje 32 33

18 Leilighet P4 643 BRA: P-ROM: Balkong: 75,7 m 2 72,3 m 2 5,0 m 2 Leilighet P BRA: P-ROM: TERRASSE: 150,4m 2 146,0m 2 47,0m x 180 = ÅPE TERRASSE 5,0 m² TRAPP/HEIS 23,6 m² VASKEROM 3,8 m² GAG 16,3 m² 12,0 m² KJØKKE/SPISESTUE 38,0 m² BRA 75,7 m² p.rom 72,3 m² 4,7 m² OMKLEDIG 4,4 m² P-ROM- 4,2 m² BRA AREAL 150,4 m² BRA AREAL 146,0 m² STUE / KJØKKE / SPISEPLASS 73,0 m² OMKLEDIG 3,3 m² 4,6 m² 7,6 m² GAG 8,6 m² 11,3 m² OVERDEKKET TERRASSE TEKISK ROM 1,2 m² 8,4 m² 1 ÅPETAKTERRASSE Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje Første Etasje Andre Etasje Tredje Etasje Fjerde Etasje

19 Leilighet Q BRA: P-ROM: TERRASSE: ,9m 2 114,4m 2 29,2m 2 18 x 180 = y leilighet for kr 3.13,-* pr måned! GJESTEROM&KOTOR 6,5 m² 3,3 m² GAG 7,4 m² 3,5 m² VASKEROM 2,5 m² 6,5 m² 5,6 m² GAG 7,0 m² 10,8 m² Moderne leiligheter med gjennomgående lys skal være garantisten for trivsel året rundt. Utforming og design gjør at du opplever nærkontakt med naturen utenfor, uansett årstid. Bak leilighetenes høye standard ligger bevisste materialvalg og smarte løsninger. Universell utforming og livsløpsstandard betyr at dere kan planlegge for fremtiden, ta årene som de kommer og nyte tiden i Gurines Hage. 3-roms selveierleiligheter Størrelse BRA 74,2 m 2 Balkong Heis 0 BRA AREAL 118,9 m² P.ROM 114,4 m² KJØKKE STUE SPISEPLASS 60,5 m² Første Etasje Andre Etasje ÅPE TAKTERRASSE 22,4 m² OVERDEKKET TERRASSE 6,8 m² Tredje Etasje Fjerde Etasje Leilighet L BRA: P-ROM: TERRASSE: ,2m 2 69,8m 2 9,0m 2 Eksempel leilighet, 74 m 2. Kjøpesum: ,- BRA 74,2 m² KJØKKE/SPISESTUE 35,8 m² GAG/GARD 10,2 m² ominell Rente: 2,37%* (per. 1/7 2014) løpetid: 74,0 m 2 68,5 m 2 8,6 m 2 BRA: P-ROM: Balkong: Leilighet B1 EROM 5,1 m² 25 år Boliglån Rentekostnad: 4.463,- Skattefradrag (28%): ,- Sum kapitalkostnad P.ROM 69,8 m² pr. mnd: 3.213,-* * Forutsetter et lånebeløp innenfor 80 % av kjøpesum. Det er lagt til grunn Husbankens flytende rente p.t, og løpetid på 25 år. Regneeksempelet forutsetter at kjøper godkjennes som lånetaker i Husbanken. Alle tall er oppgitt i kr pr måned. Det gjøres særskilt oppmerksom på at pensjonister ikke får avdragsfrihet. VET D 11,3 m² 5,5 m² BALKOG 8,6 m2 F KJØKKE/SPISESTUE 35,2 m² GAG 9,8 m² BRA 74,0 m² EROM 5,5 m² 6,9 m² P.ROM 68,5 m² 36 37

20 VET-AGREGAT VET-AGREGAT A6 B6 C6 D6 E6 F V9 13 x 13 V5b 17,7 m² V9b V9b V10b x 17 V12b D-01 V ,9 m² V V9b 15 x 6 V7 8 x D-04 E i 20 s 35 db V1 6 x x 173 = x 14 b YD-03 YD x b YD-03 Eget skjema 6 x ,3 m² ,2 m² ? ønsker utsparingsmål fra leverandør ,0 m² BIBLIOTEK&SOV 7,9 m² KJØKKE/SPISESTUE 35,7 m² STUE/KJØKKE 35,1 m² 617 STUE/KJØKKE 50,6 m² alt D4 innkassing til hjørne 8 x 21 C 18 x 21 1,7 m² EROM 6,7 m² ,8 m² TVEIT ,0 m² C & DUSJ 2,9 m² EROM 5,1 m² EROM 6,5 m² GAG/GARD 9,9 m² OMKLEDIG 3,5 m² KJØKKE/SPISESTUE 35,9 m² 7,2 m² 6,5 m² VET-AGREGAT ,7 m² VET-AGREGAT 12,4 m² HEIS 11,0 m² GAG 9,9 m² GAG/GARD 10,2 m² GAG/GARD 9,1 m² TRAPP/HEIS 19,1 m² x 184 = E taknedløp taknedløp taknedløp taknedløp D B6 RETTET MÅL 45 HJØRE (614) OVERDEKKET PASSASJE 10 taknedløp SYKKEL PARKERIG V VET-AGREGAT 4,2 m² YD-03 V12 13 x V10 13 x 14 YD-03 b V12 13 x GAG 12,5 m² taknedløp GAG KJØKKE/SPISESTUE 42,0 m² ,8 m² VET-AGREGAT ,0 m² C 3,5 m² 150 taknedløp KJØKKE/SPISESTUE 40,8 m² X Q P O J H G F x 14 b R ,8 m² V YD LEIL 616 EDRET C KJØKKE IGJE V DØR OG SDØR FLYTTET I LEIL ETTER ØSKE FRA HBU. TEK.FØRIGER I SAMARB. M VET OG. LEIL 612 TAKEDLØP - LEIL 612 RETTET TIL C KJØKKEVEGG FORLEGET P SEKSJOERIGSTEGIG VASK RETTET SISTEREKASSE MÅLSATT M RETTET YE KJØKKETEG. IMP V12 13 x x ØSTRE OPPBYGG VARMEVEKSLER FLYTTET. Sign: LAVVETES, KOTOLLERES MOT RIB OPPDATERT BALKOGDEKKE OG KB SØYLE I AKSE F6/1.6 TILPASSET BALKOGDEKKE I AKSE 3.6 TILPASSET YTTERVEGG I LEILIGHET 617/27/37 K OPPDATERT IERVEGGER EDRET TYKKELSE PÅ YTTERVEGGER I MÅLSETTIG KB VIDUER KORR- MM JUSTERT AREALER I FORHOLD TIL DELEVEGGER OG PUSS KOTROLLERT AREALER IG.DØRER LEILIGHETER RETTET. U KRYSSFIER OG FLISER PÅ EROMSEGGER. DETALJMÅL MÅL IV. VEGGER OG DØRER T FIER OG FLISER ITEGET PÅ MOE S TEK.FØRIGER FLERE MÅL FOR MURER VET-AGREGAT 6,5 m² EROM 4,9 m² IGAGSDØR LEIL RETTET. D-02- db UT taknedløp GAG 12,9 m² KB KB KJØKKE/SPISESTUE 44,3 m² wc 1,5 m² E D C B Arkitektfirma: Prosjekt: Dato: 8,9 m² Tegn nr: 100 V8c 21 x x 184 = V3 15 x 13 A PROGRAMTEGIG Vestre Strandgate m: Tegningsnivo: Tegning: taknedløp ,4 m² Sivilarkitekt Gunnar Knutsen AS - ET RETTET PLAER I HH. TIL PROGRAM FRA BYGGHRERRE RETTET PLAER I HH. TIL PROGRAM FRA BYGGHRERRE RETTET PLAER I HH. TIL PROGRAM FRA BYGGHRERRE REV. RAMMESØKAD Ansv: Hamresanden Seniorboliger Blokk 6-1 Etasje Tegn mål: A 2 -B ARBEIDSTEGIG M 1: Index: X 38 39

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer