For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Lavere skatt med FrP KRafTTaK for VEiER Side 8 2. kandidat Christian Tybring-Gjedde Side 5

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i i gatene, at folk flest skal styre mer i i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i i administrasjonen. Eksemplene finnes i i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i i dette. Vi må utnytte all kapasitet i i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Penger løser ikke alt men de hjelper FrP vil bedre finansieringen til storbyene og Oslo spesielt gjennom større statlige overføringer. Det må bli slutt på at Oslos skattepenger skal brukes til å finansiere distriktspolitikk i hele Norge. Oslo opplever en enormt stor tilflytting og vi trenger hver krone av våre egne penger for å takle dette. Vi skal bygge barnehager, skoler, fritidstilbud, kollektivtilbud og vi skal betjene langt flere mennesker enn i dag. I tillegg har Oslo som hovedstad et spesielt ansvar for nasjonale idrettsanlegg og kunstskatter, samt oppgaver ved statsbesøk, sikkerhetsoppdrag rundt kongehus, regjering, Storting og ambassader. Det koster, og FrP mener staten må ta et større økonomisk ansvar. Alle skal trives i byen FrP vil at alle skal trives i byen vår. Vi vil ha full barnehagedekning, gode fritidstilbud og mer og variert boligbygging. Vi vil ha en trygg by, der synlig politi i gatene og et politi som har større kapasitet enn i dag, vil få alle til å trives. De eneste som ikke skal trives her er de kriminelle! Vi vil ha gode helse- og omsorgstilbud til alle som trenger det, uansett alder. Vi vil at næringslivet skal blomstre og at kvinner og menn i byen som vil starte egen bedrift skal ha muligheten til det. Vi vil ha valgfrihet i det offentlige tjenestetilbudet og vi vil ha et stort og variert tilbud innen idrett og andre fritidsaktiviteter. Vi vil ha en pen og ryddig by, der alle kan trives på gater, torg og i parker. Lavere skatt med FrP Foto: nyebilder.no Med FrP bak roret vil folk flest merke skatte- og avgiftslettelsene. Vi mener at lettelsene særlig bør komme de med lavere og middels inntekter til gode. Det sier Christian Tybring-Gjedde, nr. 2 på Oslo FrPs stortingsliste. De fleste vil helst arbeide for egen inntekt og de ønsker å kunne leve av den. Det gir selvstendighet, verdighet og mening. Skattesystemet skal derfor stimulere til at friske, arbeidsføre mennesker får betalt for sitt talent, innovasjonsevne og sin arbeidskraft. Christian Tybring-Gjedde er født i Oslo, men har også bodd mange år i utlandet. Han er utdannet i statsvitenskap og internasjonale studier ved Loyola University i Chicago og University of Denver. I tillegg har han studert ved NATO Defence College i Roma. Før han ble valgt inn på Stortinget, jobbet Tybring-Gjedde i Forsvarsdepartementet. Jobben for Forsvarsdepartementet brakte han til Brussel, hvor han tilbrakte tre år ved Norges delegasjon til NATO. Christian Tybring-Gjedde ble medlem av Oslo bystyre i I 2005 ble han valgt inn på Stortinget, hvor han har vært medlem av finanskomiteen i to perioder. FrP ble tuftet på ønsket om sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet, sier Tybring-Gjedde. 2. kandidat Frihetselskende liberalist 3. kandidat Min familie og jeg måtte rømme til Norge som politiske flyktninger fra Iran på slutten av 80-tallet, fra et av verdens verste islamistiske terrorregimer. Som politisk flyktning har naturlig nok politikk og ideologi alltid vært viktig for meg. Det forteller Mazyar Keshvari som er 3. stortingskandidat for Oslo FrP. Keshvari er en frihetselskende liberalist og iransk flyktning på 32 år som bor i Oslo. Han har en bachelor i informasjon- og samfunnskontakt fra Handelshøyskolen BI, og jobber til daglig for folk flest på Oslo rådhus som nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. Min familie og jeg har fått kjenne på kroppen hvordan politiske beslutninger påvirker menneskers liv, og hvor avgjørende politikk er for millioner av menneskeskjebner. Vi har også dessverre erfart hvordan totalitære ideo lo gier og religiøs fanatisme kan ødelegge selv siviliserte sivilisasjoner som den persiske. Det å måtte flykte fra landet sitt, vennene sine, familien og alle man elsker, og leve som flyktning, er svært vanskelig. Så jeg bestemte meg allerede i ung alder at jeg aldri skulle flykte igjen, men kjempe imot alle former for totalitære ideologier! Det være seg kommunisme, sosialisme, nazisme eller islamisme. Etter noen år i Norge ble jeg opptatt av forholdene for oss innvandrerungdom. Jeg kunne rett og slett ikke leve med at innvandrerungdom generelt, og innvandrerjenter spesielt, ikke kunne leve like fritt som etnisk norske ungdommer. Det var også totalt uakseptabelt for meg at innvandrerungdom på mange måter er uten det samme rettsvern som etniske norske ungdommer, ettersom mange av de overgrep som blir begått mot oss blir bortforklart med våre foreldres kultur, skikker og normer fra hjemlandet, sier Keshvari. Selv om det er en del utfordringer knyttet til innvandring, mener Keshvari det også er viktig å se de positive sidene ved innvandringen og bygge videre på disse. Jeg syns innvandringen til Norge har medført mye positivt, spennende og berikende på flere felt i samfunnet. Det er gledelig å se at innvandrere bidrar konstruktivt i alle nivåer i samfunnet. Men det er også noen utfordringer som vi i FrP ønsker å løse. På mange måter er det systemet som har feilet, og det må stortingsflertallet og tidligere regjeringer ta ansvaret for, avslutter han.

6 6 1. kandidat GODE UTSIKTER: Oslo er en flott by, men den har også en del storbyutfordringer, og de har Fremskrittspartiet løsningene på, sier partileder Siv Jensen. Hjertet banker for oslo Oslo er en flott by å bo i, men den har også en del utfordringer som må løses, sier Siv Jensen. Hun kom til verden på Aker sykehus og har vokst opp omtrent midt i Majorstua krysset. Familien har røtter i Oslo flere generasjoner tilbake. Ikke rart Siv Jensen omtaler seg selv som «en innbarka Oslojente». Her har jeg bodd i alle år og her kommer jeg helt sikkert til å bo også når jeg er gammel og grå, smiler Jensen. Oslo har alt Partilederen snakker med stolthet om alt det hovedstaden har å by på. Oslo er flott på så mange måter, og om jeg skal prøve å oppsummere det i én setning må det bli; nærhet til alt! Det er kort vei til marka og sjøen, med vakker og storslått natur hvis du vil slappe av eller være litt for deg selv. Ønsker du å være litt mer sosial finner du et yrende folkeliv mange steder i sentrum, med et rikt utvalg av restauranter og forretninger, sier Jensen. Lyden av Oslo Hovedstaden er imidlertid mer enn menneskene, plassene, gatene og naturen også lydene av byen er viktige: Da tenker jeg på gleden av plutselig å høre klokkespillet i rådhuset en søndag ettermiddag, eller stillheten i lysløypa i Østmarka en vinterkveld. Det kan også være tutinga fra danskebåten når den legger fra kai, eller lydene av hvordan byen våkner til liv en tidlig morgen, og mennesker, trikk og biler etter hvert fyller gatene. Alt dette gir meg gode assosiasjoner og tanker, og det gir meg en følelse av trygghet, tilhørighet og stolthet over byen vår, sier Jensen. Utvikling på godt og vondt Mye har skjedd med hovedstaden siden Siv og de andre ungene lekte i bakgatene på Majorstua på 70 og 80 tallet. Oslo er selvsagt en helt annet by i dag enn for 40 år siden og det er på godt og vondt. På den ene siden har vi gjennom påvirkning fra verden omkring oss fått en mer mangfoldig, rik og spennende by, for eksempel innen mat og kultur, sier Jensen. På den annen side ser vi at utviklingen har ført med seg en del utfordringer som kanskje merkes ekstra godt i Oslo, nettopp fordi den er Norges eneste virkelige storby. At mange flytter hit og ønsker å bo i Oslo er i utgangspunktet bra og forståelig, men det gjør at Oslo får en del tilleggs belastninger som vi som politikere må tørre å ta tak i, sier hun. En tryggere by Blir Oslo en bedre by å bo i dersom Fremskrittspartiets politikk blir fulgt? Ja! Og det er fordi vi i Fremskrittspartiet har fokus på menneskene som bor her, og fordi vi vil at folk skal kunne føle trygghet i sin hverdag, sier Jensen. Og tryggheten hun sikter til handler om mye: Det er for eksempel at man har et sted å bo, eller at man kan bevege seg fritt i byens gater uten å være redd for å bli utsatt for noe kriminelt. Eller være trygg på at man kommer seg til arbeid, skole eller barnehage i rett tid og får hverdagen til å gå opp med alle dens gjøremål. Det handler også i stor grad om å føle seg trygg på at man får nødvendig helsehjelp når man trenger det, enten det dreier seg om sykehusbehandling, plass på sykehjem eller å få hjelp til å komme seg ut av rusavhengighet, sier Jensen. Lettere å leve Mange vil bo i Oslo og det synes partilederen er bra, men det skaper en del utfordringer som må løses. Oslo mangler boliger. Spesielt de unge og førstegangsetablererne har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. FrP vil få fart på boligbyggingen, blant annet ved å fjerne en del krav og forskrifter som gjør leilighetene unødvendig dyre, sier Jensen. Trengselen gir seg også utslag på fremkommeligheten. Bilistene stamper i kilometerlange køer, kollektivreisende står som sild i tønne på buss og tog og syklistene kaster seg ut i trafikken med livet som innsats! Oslos befolkning fortjener bedre, og FrP vil satse på veibygging, styrke tilbudet for kollektivreisende og legge bedre til rette for syklistene, fastslår Jensen. FrP viser handlekraft Men disse tingene kommer ikke av seg selv: Oslos befolkning fortjener en politikk og politikere som ser storbyens utfordringer og muligheter. Fremskrittspartiet har løsningene og forslagene. Vi vil gjøre Oslo til en by det er enda bedre både å vokse opp i, å bo i, å arbeide i og å bli gammel i, avslutter Siv Jensen. Foto: nyebilder.no / Thomas Bjørnflaten Vil gjenåpne Aker sykehus For å sikre Oslos befolkning et godt sykehus tilbud, kan det være aktuelt å gjenåpne hele eller deler av Aker sykehus, sier Jensen. Flertallet på Stortinget har, mot Fremskrittspartiets vilje, flyttet sentrale sykehusfunksjoner ut av Oslo. Vi advarte tidlig mot nedbyggingen av Aker sykehus. Nå ser vi konsekvensene. Tilbudet til en stor del av Oslos befolkning er blitt mye dårligere og fra Ahus hører vi stadig historier om kor ridor pasi enter, sprengt kapasitet, legeflukt og uakseptabelt lang ventetid for nødvendig helsehjelp, sier Jensen. FrP ønsker derfor å gjenåpne hele eller deler av Aker sykehus, slik at oslofolk igjen skal kunne føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger. Innvandringen må begrenses De negative konsekvensene av en altfor liberal asylog innvandringspolitikk merkes mest i Oslo, sier Siv Jensen. Hun mener det er behov for en stopp i innvandringen til Norge, slik at man klarer å løse de utfordringene og problemene den politikken som til nå er ført på dette området har ført med seg. Som Norges eneste storby er det naturlig at mange innvandrere søker seg hit. I enkelte bydeler er imidlertid andelen innvandrere nå så stor at integreringen ikke lykkes, sier Jensen. Hun er redd for at Oslo kan oppleve sosial uro og opptøyer slik man den siste tiden har sett i andre europeiske storbyer.

7 7 For familiens beste HELHET: FrPs politikk er den beste også for barnefamiliene. Tommy Skjervold og Morten (2 år),trasop FrP gir småbarns familien mulighet til å inn rette sin hverdag og sine liv slik vi selv ønsker det, blant annet gjennom mer fleksible permisjons ordninger. En god politikk for barnefamiliene er mer valgfrihet, trygge oppvekstmiljøer og en romsligere familieøkonomi, og det får man med FrP. Det sier foreldrene i de fire småbarnsfamiliene ValgFremskritt møter til kaffe og vaffelkos en ettermiddag i Solvang kolonihager. For dem er valget 9. september enkelt: Vi stemmer FrP av hensyn til familiens beste, slår de fast. Trygghet er viktigst Naturligvis får man et litt annet fokus i hverdagen når det kommer smårollinger inn i bildet, men etter at jeg selv ble småbarnsmor er jeg er tryggere enn noensinne på at FrPs politikk er den beste, også for barnefamiliene, sier Cecilie Brein Karlsen, mamma til lille Tomine på ett år og tidligere helsebyråd i Oslo. Trygghet for liv og helse er en av de viktigste grunnene til at hun er med i FrP. For meg blir det helt feil at mange fødende må sendes til sykehus utenfor Oslo på grunn av mang lende kapasitet her, eller at enkelte føler seg nødt til å tegne egne helseforsikringer for barna, fordi de ikke stoler på at det offentlige helse vesenet vil klare å yte hjelp når man trenger det, sier Brein Karlsen. Helhetlig politikk Hun får følge av Anne Kristine Lindblad Toje, mamma til Elias på tre og rådgiver i FrPs stortingsgruppe. Hun mener summen av alt FrP står for gjør partiet til barnefamilienes naturlige førstevalg. For eksempel er FrPs skattepolitikk god familiepolitikk fordi det gir familiene større økonomisk handlingsrom og flere valgmuligheter. At FrP ønsker full barnehagedekning, blant annet ved å åpne for flere private barnehager, er også viktig for TRYGT: Vi ønsker en mest mulig trygg og forutsigbar tilværelse for familien, og det får vi med FrP. oss småbarnsforeldre, sier Lindblad Toje og minner om at FrP var en av initiativtakerne til barnehageforliket i Stortinget. Økt valgfrihet Også de nybakte småbarnsfedrene trekker frem valgfriheten og trygghetsaspektet som to helt avgjørende grunner til at småbarnsforeldre bør stemme FrP. FrP står for en rekke tiltak som i sum vil sikre familien mer valgfrihet og øke tryggheten i samfunnet. Blant annet vil økte ressurser til politiet bidra til et tryggere nærområde og opp vekstmiljø for barna, sier Jøran Kallmyr, pappa til Amalie (1,5) og bystyre representant. Tommy Skjervold, pappaen til Morten på to og politiker i FrP, trekker i tillegg frem partiets boligpolitikk. FrP vil bygge flere boliger for at det skal bli lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, sier Skjervold, og nevner kutt i fordyrende krav og pålegg til boligutbyggerne samt fjerning egenandelskravet for å få boliglån, som to av FrPs viktigste tiltak for å få fart på boligbyggingen. Foto: nyebilder.no / Thomas Bjørnflaten Anne Kristine Lindblad Toje, Asle Toje og Elias (3 år), Bekkelaget FrP ser at hvert men neske er unikt og at alle småbarns familier er forskjellige. Derfor er valgfriheten og fleksibiliteten viktigst av alt, og dette sikres blant annet ved at partiet bedrer barne familienes økonomiske situasjon med lavere skatter og avgifter og ved at vi kan velge mellom et enda bredere barnehage og skole tilbud. Jøran Kallmyr og Amalie (1,5 år), Bogerud FrP er best på bekjempelse av kriminalitet og er det partiet som satser mest på samferdsel, noe som gir et tryggere nærmiljø og sikrere skoleveier. Valgfrihet frp Vil: Ha full barnehagedekning, blant annet ved å likebehandle finansieringen av offentlige og private barnehager Avvikle datogrensen for barnehageinntak Ha fleksible permisjonsordninger slik at familien selv bestemmer hvem av foreldrene som skal være hjemme og hvor lenge Ha mer fleksible arbeidstidsordninger som gjør det enklere å kombinere familieliv med arbeid Innføre skattefradrag for hjelp i hjemmet, etter modell fra Sverige trygg oppvekst frp Vil: Styrke innsatsen mot krimi nalitet for å få tryggere oppvekst og nærmiljøer Ha økt satsing på samferdsel for å få tryggere veier og bedre fremkommelighet Begrense innvandringen slik at man unngår sosiale konflikter og utflyttingsproblematikk romsligere økonomi frp Vil: Redusere skatter og avgifter slik at familiene får styrket sin økonomiske handlekraft Kostnadsjustere barnetrygden Cecilie Brein-Karlsen, Vidar og Tomine (1 år), Lindern FrP gir småbarns familiene den fleksibili teten vi ønsker og trenger for at vi skal få hverdagens alle gjøremål til å gå opp. Partiets politikk på vik tige områder som helse, barnehage og skole, som setter enkeltmenneskene foran systemene, slik at vi får mer valgfrihet, er bra for alle også barnefamiliene!

8 8 Folk må frem FrP forstår viktigheten av trygge veier og et godt kollektivtilbud. Oslo knytter sammen Norge med resten av landet og resten av verden. Her møtes import og eksport av varer, og mennesker på vei til ulike steder. FrP er kritisk til bompenger rundt Oslo fordi det går utover bilistene og fordi det bidrar til å gjøre varer og tjenester dyrere. Behovet for gode og trygge veier, og et godt kollektivtilbud er stort. FrP vil styrke både veiutbyggingen og kollektivtilbudet i Oslo. Flere boliger raskt Oslo trenger flere boliger. For å få til dette, er det nødvendig å myke opp kravene i Bygningsforskriften. Dette gjelder både rigide miljøkrav, krav til minimumsstørrelse og kravene om universell utforming av hver eneste nye leilighet som skal bygges. La oss prioritere universell utforming i det offentlige rom, og gjøre det mulig å bygge mindre leiligheter til en overkommelig pris. Det er også en prekær mangel på studentboliger i Oslo. FrP vil rydde opp i byråkrati, saksbehandlingstid og forskrifter, slik at det blir enklere å få tillatelser og enklere og billigere å bygge. Bare slik blir det flere boliger. Krafttak for veier Nå er det på tide med et krafttak for veier og baner i osloregionen. Det sier Peter N. Myhre, nr. 4 på Oslo FrPs stortingsliste. Det er viktig å få i stand intercitytriangelet fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien. Det må bygges flere nye T-banelinjer og vi må ruste opp hovedveinettet. FrP vil sette i gang, men da må vi avskjedige den rødgrønne regjeringen først, sier han. Peter N. Myhre er den virkelige veteranen på Oslo FrPs stortingsliste. Allerede i 1979 ble han valgt inn i Oslo Bystyre, og han ble gjenvalgt seks ganger før han gikk av i Myhre stiftet Fremskrittspartiets Ungdom og var ordfører i Oslo fra og byråd for miljø og samferdsel fra I 2009 ble han valgt inn på Stortinget, og stiller til gjenvalg i år. FrP har ikke vært i regjering før. Men vi har vært åtte år i byråd fra 2003 til 2011, og vi leverte. I løpet av de åtte årene skiftet vi ut hele T-banevognparken, konkurranseutsatte bussdriften, åpnet flere nye busslinjer, innførte informasjonstavlene på stasjoner og holdeplasser, og gjennomførte en totalreparasjon av det kommunale veinettet. 4. kandidat Myhre er født og oppvokst i Oslo. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo i norsk språk og litteratur, og han har befalsutdannelse som sersjant og kanonkommandør i hærens luftvernartilleri. De siste 18 årene har han bodd på Fjellhus i bydel Foto: nyebilder.no Alna. Myhre har to voksne barn og ett barnebarn, en gutt som ble født i fjor høst. Ingen opplevelse er finere enn å få barn selv. Men det å få barnebarn er også en ubeskrivelig lykke; det å se den lille gutten vokse, trives og utvikle seg er enda mer vidunderlig enn jeg hadde drømt om. Han blir voksen i 2030-årene og jeg vil gjøre mitt til at Norge er et godt sted å være når han kommer så langt. Da må vi ta de riktige beslutningene nå. Hvorfor er du rett mann til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg har erfaring fra det å være i posisjon. Erfaring fra byrådet i Oslo er det her i landet som ligner mest på det å være i posisjon i rikspolitikken. Da må man ha full kontroll og levere hver dag. Det har jeg gjort før, og det trives jeg med, sier Myhre. Bolig til unge Unge i boligmarkedet betaler i dag prisen for en feilslått boligpolitikk fra regjeringen. Høy innflytting til storbyene og lite boligbygging driver prisene opp. Samtidig gjør økte krav til egenkapital og nye, fordyrende forskrifter det enda vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Det sier Aina Stenersen (29) som er 5. stortingskandidat for Oslo FrP. Stenersen har jobbet med politikk i snart ti år, både som ansatt for FrPs stortingsgruppe, i FpU og som lokalpolitiker i Oslo. FrP har allerede har tatt til orde for å fjerne dokumentavgiften, og vi vil fjerne kravet om 15 prosent egenkapital. Dette er en håpløs regel. Jeg hadde aldri kommet inn på boligmarkedet alene med et slikt krav. FrP vil også sørge for langt flere boliger, spesielt i nærheten av T-banestasjoner. Dette vil være gode førstegangsboliger. Stenersen er født, oppvokst og bor i Oslo. Hun tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI og har fra tidligere en bachelorgrad fra Markedshøyskolen i merkevarebygging. Jeg er spesielt opptatt av å fjerne egenkapitalgrensen. Antallet som får hjelp fra foreldrene sine har økt. Egenkapitalkravet skaper et klasseskille i boligmarkedet. Det er urettferdig. Jeg er også opptatt av småbarnsfamiliene og deres hverdag. Derfor ønsker jeg et løpende opptak til barnehager, i stedet for slik det er i dag, hvor mange føler seg tvunget til å få 5. kandidat barn på visse tider av året for å være sikret barnehageplass. Hvorfor er du rett kvinne til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg elsker politikk og jobber med både hjertet og hjernen i politiske saker. Jeg kaller en spade for en spade og jobber for at folk flest skal få en bedre hverdag. En trygg by for alle, en bedre boligpolitikk og god helseomsorg er viktige saker for meg. En stemme på meg er en stemme til en engasjert politiker som jobber hardt for fremtidens Oslo! Bruk stemmeretten din i september. Nå skal vi feie de rødgrønne av banen, og vi trenger nettopp DIN hjelp. Foto: nyebilder.no Trygghet og frihet Regjeringen prater og lager mer byråkrati. I FrP husker vi hva politiet egentlig skal gjøre: arrestere kjeltringer og holde gatene trygge. Det sier Geir Hågen Karlsen (46) som er 6. stortingskandidat for Oslo FrP, styremedlem i Oslo FrP og medlem i FrPs programutvalg for beredskap og sikkerhet. Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og tjenestegjør som hovedlærer ved Forsvarets stabsskole. Han har således lang erfaring når det gjelder rikets sikkerhet og har et stort engasjement for tryggheten i Oslo: Som politikere har vi ansvaret for å sikre oss mot store ting som terrortrusler, men også mot mindre ting som ødelegger nærmiljøet til folk i Oslo. Vi kan ikke leve med at ungene våre må gå spissrotgang mellom dopselgere for å komme til skolen, eller med at barnehagene og lekeplassene brukes som toalett og søppeldynge. Vi har et dyktig politi i Norge, men vi må også gi dem arbeidsvilkår og ressurser til å gjøre jobben sin. Det betyr mer politi på gata, mindre på kontoret, mer ressurser og et tiggeforbud som kan håndheves. Politiet må også feste et jerngrep på gjenger og organisert kriminalitet. Hvorfor er du rett mann til å representere Oslo FrP på Stortinget? Jeg har lang erfaring fra Forsvaret som er en god skole i det å få ting gjort, både praktisk og 6. kandidat Foto: nyebilder.no effektivt. Dermed har jeg den handlekraften som trengs for å ta tak i den tafatte kriminalpolitikken som føres i dette landet og å få ryddet opp i Oslo by. Fra innsiden av vet jeg også hva som skal til for å få den beredskapen, og det Forsvaret som virkelig trengs i vårt langstrakte land. Geir Hågen Karlsen bor i Vestre Aker med samboer og to barn. Han syns Oslo er en fantastisk by med mark og fjord og muligheter for alle. Han liker friluftsliv og sykling.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Ronny Berg: Innvandring og asylpolitikk Side 8 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Valget er ditt Monika

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Uttalelser vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Bodø, 18.januar 2014 Styrk barnehagene i Bodø Barnehagene skal være et trygt og tilrettelagt tilbud, som utvikler barns iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Ombudsmannen. her Er frps veipakke for troms Side 6-7. FrP satser på Nord-Norge FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT 2. kandidat Per-Willy Amundsen FrP satser på Nord-Norge Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST En enklere hverdag for folk flest Les intervju

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Audun Lysbakken. Frihet sammen. En ny sosialisme for en ny tid

Audun Lysbakken. Frihet sammen. En ny sosialisme for en ny tid Audun Lysbakken Frihet sammen En ny sosialisme for en ny tid Til minne om Sigurd Rød tråd. Rød klut NORSK POLITIKK ER forsiktighetens spill. Redselen for å provosere er større enn viljen til å handle.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES Partiprogram 2015-2019 MOSKENES moskenes Moskenes Høyre Moskenes Høyre jobber ikke for folket, men med folket. Vi er et lyttende parti, vi skal stimulere til økt trivsel og sammen skal vi gjøre Moskenes

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer