LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14"

Transkript

1 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs aksjefond trippel A 9 Spør oss Bli med på høstens informasjonsmøter 1 Gammeldags sparebank Banker og vekstmarkeder forbindes ofte med høy risiko. Den brasilianske banken Banrisul er et unntak LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 Hjulene ruller igjen De positive signalene og forventningsindikatorene fra realøkonomien er blitt stadig sterkere i andre kvartal. Den koreanske bilprodusenten Hyundai har blitt en betydelig post i SKAGEN Kon-Tiki og er ett av mange selskap som har overrasket på oppsiden i kvartalet. Les mer i porteføljeforvalternes beretning. TORGEIR HØIEN 36 Har Fed råd til å sette opp renten? KUNSTEN Å BRUKE SUNN FORNUFT

2 Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs aksjefond trippel A Bli med på høstens informasjonsmøter Banker og vekstmarkeder forbindes ofte med høy risiko. Den brasilianske banken Banrisul er et unntak KUNSTEN Å BRUKE SUNN FORNUFT 2 INNHOLD SKAGEN FONDENES MARKEDSRAPPORT NR SKAGEN Fondene investerer i Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære selskaper over hele verden. SKAGEN AS ble opprettet i Stavanger i 1993, og er en av landets ledende fondsforvaltere. Postadresse: SKAGEN AS Postboks Stavanger Organisasjonsnr: Telefonnr.: 41 Redaksjon: Tore Bang, fagredaktør Ole-Christian Tronstad, redaktør Trygve Meyer, journalist Margrethe Vika, journalist SKAGEN Kon-Tiki har økt eierandelen i Hyundai betydelig. Selskapet leverte glitrende tall for andre kvartal. 5 1 SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene reflekterer porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt - dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. SKAGEN anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med en kvalifisertkunderådgiver på telefon 41. Du kan også sende epost til Joachim Skagen, Marit Bjørsvik og Petter Sandtorv sørger for god SKAGEN-service i Bergen sentrum Den brasilianske sparebanken Banrisul tilfredsstiller alle SKAGENs U er. Foto: Bloomberg News 6 - Ikke la skatten styre 8 Toppkarakter 9 Spør oss 1 Gammeldags sparebank markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 Hjulene ruller igjen De positive signalene og forventningsindikatorene fra realøkonomien er blitt stadig sterkere i andre kvartal. Den koreanske bilprodusenten Hyundai har blitt en betydelig post i SKAGEN Kon-Tiki og er ett av mange selskap som har overrasket på oppsiden i kvartalet. Les mer i porteføljeforvalternes beretning. 3 SKAGEN Fondenes utvikling 4 Leder og kommentar 5 Service i sentrum 6 Ikke la skatten styre kjøp og salg av aksjefond 8 Nytt tilskudd til forvalterteamet 1 Brasilianske Banrisul: En god gammeldags sparebank 12 Halvårsregnskap 14 Porteføljeforvalternes beretning 2 Rentemarkedet 24 Porteføljer 8 AAA x 3 til SKAGENs aksjefond 36 Har Fed råd til å sette opp renten? TORGEIR HØIEN 36 Har Fed råd til å sette opp renten? 9 Velkommen til høstens informasjonsmøter En 21-modell av Hyundai Genesis Coupe vises frem under en prøvekjøring i Mount Kisco i New York i mai. Bilen er foreløpig ikke til salgs i Norge. Foto: Craig Ruttle/Bloomberg News

3 VÅRE FOND 3 SKAGEN Fondenes utvikling Rentefondet SKAGEN TELLUS Forvalter: Torgeir Høien Start: 29 september 26 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start 3 27,4% 2 I tabellene kan du se hvilken avkastning de respektive SKAGENfond har skapt i forhold til fondenes referanseindekser. Tallene er oppdatert pr. 31. juli ,4% 1-1 5,5% 6,6% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år Aksjefondet SKAGEN VEKST Rentefondet SKAGEN AVKASTNING Forvalter: Kristian Falnes Start: 1 desember 1993 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start 2 16,4% ,1% -2-18,3% -3-29,8% SKAGEN Vekst Oslo Børs Hovedindeks (NOK) Forvalter: Torgeir Høien Start: 16 september 1994 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,6% 1 1 5,3% 6,2% 6,3% SKAGEN Avkastning ST4X obligasjonsindeks (NOK) Forvalter: Filip Weintraub Start: 7 august 1997 Aksjefondet SKAGEN GLOBAL Rentefondet SKAGEN HØYRENTE Forvalter: Ola Sjöstrand Start: 18 september 1998 Avkastning siste 12 måneder 1 Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start 2 16,8% Avkastning siste 12 måneder 15 Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,3% -6,2%,% 5 5,6% 5,4% 5 5,1% 4,9% SKAGEN Global MSCI verdensindeks (NOK) SKAGEN Høyrente ST2X obligasjonsindeks (NOK) Aksjefondet SKAGEN KON-TIKI Rentefondet SKAGEN HØYRENTE INSTITUSJON Forvalter: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 22 Forvalter: Ola Sjöstrand Start: 14 mars 23 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,4% ,2% 1 1,1% 5 5,7% 4,3% 5 3,8% 3,5% -,3% SKAGEN Kon-Tiki MSCI vekstmarkedsindeks (NOK) -1-1 SKAGEN Høyrente Institusjon ST1X obligasjonsindeks (NOK)

4 4 LEDER } KOMMENTAR U ene holder 29 har så langt vært meget godt for våre fond både på absolutt avkastning og i forhold til referanseindeksene våre. Perioden fra vendepunktet i mars til nå har vært en av de aller beste i vår historie. Til glede for oss og for andelseierne spesielt alle dem som bidro til at vi hadde nær to milliarder i netto tegning i aksjefondene gjennom vinterens lave kurser. Årsaken til dette er dels at den økonomiske tilbakegangen ser ut til å lette i den vestlige verden og Japan. Og dels fordi høsten og vinterens trekk på lagrene nå er erstattet av mer normale innkjøp, samtidig som rekordlave renter og stimulansepakker virker. Ikke overraskende for oss er den økonomiske veksten i vekstmarkedene akselererende og den mye omtalte dekoblingen er synlig. Mens kjøpelystne amerikanere strammer inn livreima har konsumentene i vekstmarkedene i sør og øst oppgradert til mobiltelefoner med internett, bedre tv-er og andre forbruksvarer. Og de har spart opp penger til å kjøpe på forhånd. Like viktig er det at mange bedrifter har vist stor evne til å tilpasse seg trangere tider ved å kutte kostnader. Resultatene for andre kvartal er gjennomgående bedre enn ventet. For vår del er vi i sum meget godt fornøyd med halvårsresultatene for selskapene i våre porteføljer. Våre forvaltere benyttet også vinterens labre aksjemarked til å finne kvalitetsselskaper med en lav prislapp, som kjennetegnes av å være Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære. Som vi skrev i markedsrapportene i vinter var prisingen av aksjene i våre fond rekordlav i vinter. SKAGEN Kon-Tiki har i vår og sommer foretatt en klatreetappe i særklasse og har steget 43 % hittil i år over ti prosentpoeng foran indeksen. Til tross for finanskrisens herjinger har SKAGEN Kon-Tiki gitt mer enn ti prosent årlig avkastning siste tre år og 22 prosent årlig avkastning siste fem år. Standard & Poors opprettholdt i slutten av juli sin trippel A-rating i SKAGEN Kon-Tiki. Ved utgangen av juli er SKAGEN Global opp 16 prosent mot en stigning i verdensindeks på 1 prosent. SKAGEN Vekst investerer rundt halvparten av sine midler på Oslo Børs og den andre halvparten internasjonalt. Fondet har steget med 25 prosent hittil i år, mens Oslo LEDEREN Harald Espedal Administrerende direktør, SKAGEN Fondene Børs har gått opp 32 prosent og verdensindeksen 1 prosent. Obligasjonsfondene våre hadde et tøft 28, men har hatt en meget god utvikling i 29 som følge av god avkastning fra vestlige og japanske realrenteobligasjoner og god avkastning fra våre vekstmarkedsobligasjoner. På 7 måneder har SKAGEN Avkastning gitt 5,4 prosent avkastning. SKAGEN Tellus har gitt 7, prosent målt i Euro som er fondets basisvaluta. Vi bruker sunn fornuft, hardt arbeid og en godt utviklet intuisjon til å lete etter kvalitetspapirer med en lav prislapp. Vi kan ikke lykkes med alt men så lenge vi holder fast ved investeringsfilosofien mener vi det på lang sikt gir andelseierne den best risikojusterte avkastningen. KOMMENTAR Tore Bang Fagredaktør SKAGEN Fondene Etter den fantasiske oppturen for aksjemarkedene i april og mai advarte markedsrapporten i juni om at det kunne komme korreksjoner. Oppgangen har fortsatt, riktignok med et par dårlige uker i juni og juli, men dette var mer som en liten reaksjon å regne. Fallet i de største markedene utgjorde rundt 1 prosent fra vårens topper. Mange fryktet at resultatsesongen for andre kvartal kunne utløse kursfall. Det viste seg å være ubegrunnet. Flertallet av selskapene har levert bedre tall enn markedet forventet. Estimatene var dratt kraftig ned i forkant, slik tilfellet blir i tider når alle tror verden skal gå under. I tillegg til bedre tall fra selskapene enn fryktet, har det også kommet stadig nye positive signaler fra realøkonomien. Det har igjen satt fart i aksjemarkedet. Rigget for bedre tider Selv om veksten i den vestlige verden kan bli svak (negativ) i år og neste år, ser det ut til at vekstmarkedene kan overraske på oppsiden, med Kina i førersetet. Både statlige stimulanser, spesielt innen infrastruktur, og mulig økt forbruk og låneopptak blant konsumentene er de sentrale drivkreftene der fremover. En større eller mindre grad av dekobling mellom den industrialiserte verden og de fremvoksende økonomiene kan likevel vise seg å bli en realitet. Et sentralt element for den videre børsutviklingen er hva selskapene klarer å levere av resultater, som igjen er en funksjon av utviklingen i realøkonomien. Det synes på det rene at det blir et selektivt aksjemarked fremover, slik tilfellet også har vært så langt i år. Med andre ord, mulighetenes marked for aktive forvaltere som oss. Selskaper som under siste års høykonjunktur har satset mye på forskning og utvikling av nye produkter, fremfor bare å melke de gamle, har et fortrinn. Likeså de med solide regnskapsbalanser, uten behov for refinansiering på kort og mellomlang sikt. Og sist, men ikke minst, de som har en konkurransedyktig kostnadsside. Det fine med finanskrisen, og andre kriser, er aksepten internt i bedriftene for å kutte kostnader. Mange selskaper kutter over en lav sko, kostnader som burde vært skåret bort på et mye tidligere tidspunkt. Men under en høykonjunktur, når ansatte tjener gode penger, er det vanskelig å få gjennomslag for slikt. Ikke minst er det mye å hente på bemanningssiden. Et godt eksempel er Norsk Hydro, som er en stor post i SKAGEN Vekst. Innen året er omme skal selskapet redusere staben med 4.5 ansatte, hvorav 1.25 i Norge. Totalt skal kostnadssiden slankes med 3 prosent.resultatet av omstillingene så vi allerede ved presentasjonen av resultatet for andre kvartal. Til tross for et negativt driftsresultat på 618 millioner kroner steg aksjekursen fire prosent. Markedet hadde fryktet en drøy milliard i minus. Å skille klinten fra hveten har vært viktig i vår forvaltning og blir neppe mindre sentralt fremover. Å være lastet med solide selskaper, med konkurransedyktige produkter og fornuftig kostnadsstruktur, blir fortsatt vinnerformelen i en verden som kommer til hektene igjen. Så langt har formelen virket godt for oss, både absolutt og relativt sett. Det håper vi den kommer til å gjøre også i tiden som kommer.

5 AKTUELT 5 Service i sentrum Med til sammen 55 års erfaring fra finansbransjen gir Marit Bjørsvik, Petter Sandtorv og Joachim Skagen gode råd rundt fondssparing fra SKAGENs kontor i hjertet av Bergen. Kontorets tre medarbeidere holder til rett ved Den Nationale Scene på Øvre Ole Bulls plass 5. Alle tre er erfarne og kunnskapsrike formuesforvaltere som hjelper kunder og andre med gode råd om fondssparing. - Du trenger ikke ha mye penger for å spørre oss til råds. Minste tegningsbeløp er 25 kroner. Våre kunder er alt fra småsparere til de største profesjonelle investorene som for eksempel store bedrifter, livselskaper, pensjonskasser og kommuner. Jeg tror kundene våre setter stor pris på at vi er en fondsforvalter for alle, og vi opplever at de er bevisste med valg av SKAGEN, sier Marit. Kvalifisert rådgivning Fra 211 må alle som gir råd til kunder om fondsog finanstjenester gjennom en rekke kurs med avsluttende tester for å kunne kalle seg autorisert finansiell rådgiver. I SKAGEN ligger alle våre 35 formuesforvaltere i forkant av disse nye kravene og alle gjennomfører kurs i regi av Norges Handelshøyskole med avsluttende eksamen, nettopp for å tilfredsstille de strengeste kravene i bransjen. - På Bergenskontoret er vi tre formuesforvaltere med lang erfaring og høy kompetanse. Vi gir individuelle råd om sparing og er faglig oppdatert om endringer i markedet fra dag til dag. Vi gir førstehåndsinformasjon om våre egne fond og individuelle råd om fondsfordeling basert på kundens økonomiske situasjon, tidsperspektiv, risikopreferanse og avkastningsmål, sier Marit. Hordaland er et stort og vidstrakt fylke å reise rundt i, men det er spennende å besøke større kunder og bedrifter på deres hjemmebane rundt i hele fylket. - Kundesamtalene er utrolig spennende. Der får vi detaljinformasjon om hvordan de opplever markedene innenfor sine bransjer. Vi utveksler erfaringer på lokal og global basis, sier Marit. Joachim Skagen, Marit Bjørsvik og Petter Sandtorv gir individuelle råd om plassering og fondssparing til store og små kunder fra SKAGENs kontor i Bergen sentrum. Hun understreker at alle kan ha nytte av en fondsprat, for å finne ut hvordan du kan spare smartest. Kanskje går du glipp av noen gode avkastningsmuligheter? Rådgivningen koster ingen ting, og kan vise seg å være vel verdt tiden det tar. - De fleste kundene ønsker råd og tips for sin individuelle sparing. Det er mange nye kunder som ønsker en liten prat med oss i forbindelse med etablering av kundeforhold, og vi ordner alt det praktiske med transaksjoner og legitimasjon. Dessuten kommer mange innom for å tegne gavebrev, som er blitt svært populært å gi bort. Aldri kjedelig Det blir sjelden pinlig taust hos bergenstrioen på Øvre Ole Bulls plass. Som sanne bergensere er snakketøyet topptrent, og smilene sitter løst. Dessuten er de genuint opptatt av jobben sin. - Med til sammen 55 års erfaring i finansmarkedet på Bergenskontoret har vi vært med på kraftige opp- og nedturer i markedet tidligere. Det er stimulerende å jobbe for SKAGEN fordi vi har et svært godt forvalterteam som har skapt resultater i verdensklasse. Ettersom fondene investerer i selskaper over hele verden gir det oss en unik innsikt og kunnskap av den økonomiske utviklingen på global basis. Det er spennende å kunne dele denne kunnskapen med kundene våre og skreddersy investeringsløsninger for dem.

6 6 AKTUELT - Ikke la skatten styre kjøp og salg av aksjefond For de aller fleste privatkunder er det ikke lønnsomt å realisere tap for å spare skatt etter innføring av skjermingsfradrag. Fordelen med utsatt skatt blir nøytralisert av skjermingsfradraget. Dette betyr at beslutninger om kjøp og salg av aksjer ikke bør styres av skatt, skriver analytiker Harald Haukås. En ulempe ved å investere som privatperson, sammenliknet med å investere via et AS, er at du må betale skatt av realiserte gevinster. Fordelen er at du kan trekke fra tapet på skatten. Finanskrisen og det kraftige fallet i globale aksjemarkeder i 28 førte til store urealiserte tap på aksjer og aksjefond, og mange privatpersoner benyttet anledningen til å realisere tapene. Det er viktig å være bevisst de skattemessige konsekvensene av å realisere tap. Innføring av skjermingsfradrag har medført at det ikke lenger er opplagt at det lønner seg å realisere tap for å spare skatt. Årsaken er at skjermingsfradraget er usymmetrisk. Du kan kun bruke skjermingsfradraget til å redusere gevinster og ikke til å øke tap. Hva er skjermingsfradraget? Skjermingsfradraget ble innført i 26 for å hindre dobbeltbeskatning av renteinntekter i aksjeselskaper i forbindelse med innføring av utbytteskatt. Fradraget beregnes på grunnlag av korte statsrenter og er fratrukket skatt. En effekt av dette er at det kun er risikopremien (meravkastning utover risikofrie renter) som beskattes når en investerer i aksjemarkedet. Skjermingsfradraget kan forklares med et eksempel: Anta at et aksjeselskap med en million kroner i aksjekapital settes pengene i banken til fem prosent rente. Dette gir en årlig renteinntekt på 5 kroner. Selskapet må betale 28 prosent skatt, og renteinntekt etter skatt er derfor 36 kroner. Hvis skjermingsfradraget er 3,6 prosent, betyr det at renteinntektene kan tas ut som utbytte, uten at det betales utbytteskatt. Hvis en ikke tar ut utbytte, oppreguleres inngangsverdien til aksjene tilsvarende med 3,6 prosent (grunnlaget for gevinstbeskatning reduseres). Skjermingsrenten med tilhørende oppreguleringen gjelder også for aksjefond. Ved kjøp av aksjefond for 1 kroner i 26 har oppreguleringen i praksis fungert slik: Dato Skjermingsfradrag 31/ /1-27 2,1 % /1-28 3,3 % /1-29 3,8 % Kostpris oppjustert med skjermingsfradrag (NOK) Dette betyr at du får redusert den fremtidige skatten med 28 prosent av det oppjusterte beløpet på kroner ( ), tilsvarende kroner. Realiser gevinst Det er imidlertid en viktig forutsetning for at du skal få glede av den reduserte skatten skjermingsfradraget gir: Du må selge aksjefondsandelene med gevinst. Hvis du selger aksjefond med et tap på for eksempel 1. kroner får du et skattefradrag på 2.8 kroner, samtidig som skjermingsfradraget blir nullet ut! Om du bytter andeler mellom aksjefond for å spare skatt og andelene har falt i verdi fra 1 til 9, er dette en realisasjon. Da blir inngangsverdien for beregning av fremtidig skjermingsfradrag redusert til 9 i stedet for oppjusterte kroner. Det blir dermed høyere skatt ved endelig realisasjon. Realisert tap 3 år Skattefradrag Verdi etter 1 år Ny inngangsverdi Skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst Skatt etter 1 år Analytiker, Harald Haukås Spart skatt gir økt skatt! Tabellen under viser skatteforskjellen mellom en som selger aksjefond med tap på henholdsvis 2 eller 5 prosent etter tre år, og reinvesterer pengene i nye fondsandeler, samt en som sitter i ro i ti år. I alle tilfellene er opprinnelig investering på 1. kroner. Skjermingsfradraget er antatt likt, 1 prosent etter tre år og 25 prosent mellom år tre og år ti. Det samlede skjermingsfradraget etter ti år blir da 37,5 (3,24 prosent per år). Tabellen viser en detaljert beregning av hvor mye høyere skatten blir ved å realisere tapet underveis for å spare skatt: Realiser tap på 2 % Realiser tap på 5 % Ingen realisasjon % x 8 = % x 5 = Skattedifferanse % x 1 =

7 AKTUELT 7 Ved realisering av tap på 2 prosent etter tre år får en et skattefradrag på 5 6 kroner, men må betale totalt 4 9 kroner mer i skatt. ( ). Hva betyr så dette? Den økte skatten tilsvarer en årlig avkastning på hele 9,4 prosent etter skatt! For at det skal lønne seg å realisere et tap på 5 prosent må en ha en avkastning på seks prosent etter skatt. Med dagens rentenivå lønner det seg dermed å låne penger fremfor å realisere et tap og miste det opprinnelige skjermingsfradraget. Aldri lønnsomt å realisere tap? Resultatene blir annerledes hvis du plasserer skattefradraget i aksjemarkedet. I figuren nedenfor har vi illustrert forskjellen i sluttresultatet etter skatt ved å realisere skattefradrag og reinvestere dette. Grafen er funksjon av total avkastning etter ti år, og sammenlikner investoren som sitter i ro og han/hun som realiserer med tap etter tre år. Kr med uttak fra aksjemarkedet. Regnestykket blir annerledes for investorer som har tilstrekkelig likviditet til å betale skatten og beholde sin eksponering mot aksjemarkedet. Anta at du realiserer gevinst på henholdsvis 2 og 5 prosent etter tre år. Realisert gevinst 3 år Skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst Skatt etter 3 år Verdi etter 1 år Ny inngangsverdi Skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst Skatt etter 1 år GEVINST VED Å REINVESTERE SKATTEFRADRAGET Den fremtidig reduserte skatten kan sees på som avkastning på den betalte skatten. Investoren oppnår en redusert skatt som tilsvarer realisere gevinster: Tabellen viser at en formuende person ikke taper på å realisere gevinster hvis skatten betales med tilgjengelig likviditet. Skatt bør derfor ikke være et hinder hvis en ønsker å selge en investering. Realisert gevinst på 2 % Realisert gevinst på 5 % Sitt i ro 2,- 1 % x 1 = % x 12 = ,- 1 % x 1 = % x 15 = Skattedifferanse Reinvesterer tap på 5% 1 1 Reinvesterer tap på 2% Reinvesterer gevinst på 1% % % 5% 1% 15% 2% Kr Skjermingsrente, en stor fordel for private investorer Privatpersoner i Norge har et levelig skatteregime å forholde seg til. Den største risikoen er knyttet til fremtidige skatteendringer. Denne gjennomgangen viser at dagens skattesystem gir få grunner til at formuende og likvide investorer skal la være å rebalansere porteføljene ved nådd kursmål eller om du sitter med en investering du ikke er fornøyd med for å slippe å betale skatt. Innføringen av skjermingsfradrag har nøytralisert fordelen med utsatt skatt. En kan i tillegg ende opp med å lure seg selv ved å selge fondsandeler for å realisere tap med den målsetting å oppnå redusert skatt. Dagens skattesystem gjør at det ikke lønner seg å realisere tap uten at tapet reinvesteres i aksjemarkedet ,5% x 1 = Grafen viser at det lønner seg å realisere tap når tapet reinvesteres og en oppnår positiv avkastning resten av perioden. Gevinsten er imidlertid liten når tapet som realiseres er 2 prosent. Hvis en realiserer en gevinst tilsvarende skjermingsfradraget, kan en ikke tape på dette. Realisasjonen utløser ikke skatt og du sikrer deg da et høyere skattefradrag i tilfelle fremtidig tap Hva med realisert gevinst? Har skjermingsfradraget noen effekt på reinvestering av gevinst? Når en vurderer fordelen av utsatt skatt er det vanlig å anta at den utsatte skatten plasseres i aksjemarkedet. Dette bygger på en antakelse om at investor betaler skatt skjermingsfradraget på betalt skatt. Det er i tillegg en positiv effekt gjennom redusert formuesskatt ved å betale skatt i dag fremfor i morgen. Tabellen viser oppnådd avkastning, i form av fremtidig redusert skatt, gjennom å År Skjermingsfradrag Etter skatt Før skatt Skjermingsfradrag + formueskatt SKAGEN Høyrente Etter skatt Før skatt Før skatt % 2.92 % 3.2 % 4.44 % 2.9 % % 4.58 % 4.4 % 5.97 % 4.73 % % 5.28 % 4.9 % 6.81 % 6.72 % NÅR LØNNER DET SEG Å REALISERE TAP: og oppnår gevinst i perioden fra realisasjonstidspunktet til endelig salg neste periode.

8 8 AKTUELT Nytt tilskudd til forvalterteamet Torkell Eide (28) er det foreløpig siste tilskuddet til SKAGENs forvalterteam. Torkell har bakgrunn fra både konsulent- og fondsbransjen. Torkell Eide vokste opp et kort stykke fra SKAGENs hovedkontor i Stavanger, og han fikk tidlig kjennskap til selskapet. Allerede for ni år siden søkte han praksisplass i SKAGEN før han tok fatt på studiene. Han avdekket tidlig en sterk interesse for aksjer og holdt kontakten med SKAGEN under hele studietiden. Før Torkell flyttet tilbake til Stavanger bodde han i London. Han tok en bachelor-grad i økonomi ved London School of Economics, før han jobbet som konsulent og deretter som forvalter i et europeisk hedgefond. Torkell karakteriserer seg selv som en forsiktig optimist av natur og deler forvalternes verdibaserte investeringsfilosofi. Torkell Eide, ny porteføljeforvalter. AAA x 3 til SKAGENs aksjefond Ratingbyrået Standard & Poor s (S&P) opprettholder AAA-ratingen i SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global og SKAGEN Vekst. Ratingen betyr at fondene på verdensbasis er blant de aller beste i sin kategori. I evalueringen av fondene skriver ratingbyrået Standard & Poor s (S&P) at det er forvalternes disiplinerte nedenfra-og-opp tilnærming til selskapsplukking og forvalternes fokus på å finne aksjer med godt vekstpotensial, sterk selskapsledelse, som har absolutte verdier i bunn. Det har gitt fondene god relativ og absolutt avkastning over lang tid. - Det er en fjær i hatten at våre tre aksjefond opprettholder AAA fra Standard & Poor s. SKA- GENs investeringsfilosofi har vært uendret siden starten. Vår jobb er å finne selskaper som er Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære, og det har vist seg å fungere godt både i oppgangs- og nedgangsmarkeder, sier investeringsdirektør Kristian Falnes, som i tillegg forvalter SKAGEN Vekst. Velfortjent til SKAGEN S&P skriver at deres høye anseelse for porteføljeteamet og prosessen i SKAGEN, så vel som de sterke resultatene de kan vise til, betyr at fondene velfortjent beholder sin S&P AAA-rating. * SKAGEN Kon-Tiki er rangert som nummer 3 av 521 andre vekstmarkedsfond verden over, i femårsperioden fra 31. mars * SKAGEN Vekst er rangert av S&P som nummer 2 av 1874 fond i same kategori, i femårsperioden fra 29. mai * SKAGEN Global er rangert av S&P som nummer 12 av 1874 fond i same kategori, i femårsperioden fra 29. mai I rapporten fremhever S&P at den historiske avkastningen er imponerende. SKAGEN Global ble likevel rammet av finanskrisen i andre halvår 28, når globale aksjemarkeder kollapset etter konkursen i Lehman Brothers. Under disse volatile markedsforholdene har Filip Weintraub, som sine kolleger, vært tro til prosessen, men fokusert enda mer på sterke fundamentale verdier og benyttet anledningen til å plukke undervurderte selskaper. Dette har bidratt til at fondet i mai 29 er tilbake blant topp ti prosent i sin kategori. Solid referansepunkt Det er langt fra alle fond som gis en kvalitativ rapport av S&P. For å bli rangert av må fondet være blant topp 2 prosent i sin klasse, basert på historiske avkastnings- og risikotall. Disse tallene står imidlertid bare for 3 prosent av vektingen ved en rangering. 7 prosent av vektingen ved en rangering fra S&P baserer seg på følgende kvalitative kriterier: investeringsfilosofien forvalter besitter investeringsvalg Les rapportene til S&P på

9 AKTUELT 9 Noen kunstformer er sterkt undervurderte* * Det er en kunst å sørge for best mulig risikojustert avkastning. Vi leter alltid etter selskaper som er undervurderte, underanalyserte og upopulære. Ganske enkelt fordi de har størst mulighet for å stige i verdi. Sett av noen timer sammen med SKAGEN og bli med på våre informasjonsmøter. Det kan lønne seg på sikt. Velkommen til høstens informasjonsmøter I høst arrangerer SKAGEN informasjonsmøter over hele landet. Nå kan du stille spørsmål til oss i forkant og få svar på møtet. Kunder og andre interesserte er hjertelig velkomne ta med venner og bekjente. Finanskrisen er over, men effektene av den har bare så vidt begynt. På informasjonsmøtene vil vi blant annet ta opp: noen gang - hvordan vil det påvirke aksjemarkedene fremover? gang av noen av de største selskapene i våre porteføljer Det første informasjonsmøtet finner sted i Stavanger Konserthus onsdag 9. september klokken 18.. Her vil det også avholdes ekstraordinært valgmøte (se egen sak under). Spør oss Ikke alle er komfortable med å stille spørsmål i store forsamlinger. På informasjonsmøtene våre kan du nå sende inn spørsmål i forkant, så svarer vi under møtet. Slik gjør du: eller på e-postinvitasjonen du vil motta hvis SKAGEN har din e-post adresse. Vi strekker oss langt for å besvare alle spørsmål, strekker ikke tiden til vil vi publisere svarene på våre nettsider etter møtet. Det vil naturligvis også bli anledning til å stille spørsmål fra salen under selve møtet. Påmelding Vi legger ut fullstendig oversikt og påmelding til informasjonsmøtene på våre nettsider 24. august. På grunn av servering ønskes bindende påmelding innen dagen før møtet på på e-post til eller telefon 41. Møtene er åpne for alle. Velkommen! Innkalling til ekstraordinært valgmøte Onsdag 9. september klokken 18. avholdes ekstraordinært valgmøte i Stavanger Konserthus i forbindelse med informasjonsmøtet. Leder av valgkomitéen i SKAGEN AS, Harald Sig. Pedersen har grunnet andre verv valgt å tre ut av valgkomiteen. SKAGEN innkaller derfor til ekstraordinært valgmøte for å velge hans etterfølger. Til behandling på valgmøtet foreligger: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen 2. Valg til valgkomiteen (Styret innstiller at Sigve Erland velges med varighet frem til 212) Informasjon om Sigve Erland: Han var tidligere direktør ved Bryne-bedriften Serigstad AS og visepresident i Nærings livets Hovedorganisasjon (NHO). Erland har bred erfaring fra styrearbeid. Han er utdannet siviløkonom og ingeniør. SKAGEN siden 2. Han kan ikke stille til gjenvalg ved neste ordinære valgmøte i 21. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Godkjent fullmaktskjema er tilgjengelig på eller ved å ta kontakt med Kundeservice på telefon 41. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema finner du på eller ta kontakt med Kundeservice på 41. Påmeldingsfrist er 7. september. Det blir tapasbuffet og god drikke. Med vennlig hilsen styret i SKAGEN AS Martin Gjelsvik Styrets leder

10 1 AKTUELT Brasilianske Banrisul: God gammeldags sparebank Banker og vekstmarkeder forbindes sjelden med begrenset risiko, men SKAGEN kjøper verken bransjer eller land. Vi investerer i nøye utvalgte bedrifter, som den brasilianske sparebanken Banrisul. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul, verken mer eller mindre, er en relativt liten brasiliansk sparebank. På folkemunne kalt Banrisul. Banken ble grunnlagt i 1928, og er i dag den tolvte største banken i Brasil. Børsnotering fant sted i 27. Markedsverdien er i skrivende stund drøye 12 milliarder norske kroner. I snart ett år har Banrisul vært en post i porteføljen til SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. I sistnevnte er banken inne på ti på topp listen, og utgjør ca. 3,5 prosent av porteføljen. Banrisul er et strålende eksempel på en investering hvor alle de tre U ene i vår investeringsfilosofi er godt representert. Følges av kun tre analytikere Da kun tre analytikere følger Banrisul-aksjen, er selskapet definitivt Underanalysert. Til tross for at Banrisul-aksjen har opplevd en solid kursutvikling i den perioden vi har vært aksjonær i banken, mener våre porteføljeforvaltere at selskapet fremdeles er Undervurdert. En mulig fremtidig oppkjøpssituasjon kan føre til et bud på det dobbelte av den aksjekursen vi ser i dag. Og til tross for nevnte kursutvikling er Banrisul et Upopulært selskap blant internasjonale investorer. Aksjekursen ligger fremdeles rundt 5 prosent lavere enn ved børsnoteringen i 27. Mange av de aksjonærene som var med den gang har solgt seg ned og ut av aksjen. At delstaten Rio Grande Do Sul, hvor banken har sin virksomhet, er majoritetseier med 53,3 prosent av aksjene, er heller ikke så populært blant investorene. Tradisjonell bankvirksomhet Mange vil nok si at å investere i banker i finanskrisetider er en risikosport. I tilfellet Banrisul har imidlertid den generelt meget negative stemningen til bank- og finansaksjer vært en god anledning til å kjøpe billige aksjer i en sparebank som drives på den gode gamle måten. Mesteparten av inntjeningen til Banrisul kommer fra rentemarginen, altså differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten. Med mye billig innlån fra privatpersoners lønns- og sparekontoer har banken en meget hyggelig margin. Banrisul er med andre ord ikke involvert i mer spekulativ bank- og finansvirksomhet, som har slått bena under den vestlige bankindustrien. Bankens kundefokus er rettet mot de hurtig voksende segmentene privatpersoner samt små- og mellomstore bedrifter. Banrisul har en godt diversifisert kreditteksponering mot privat sektor, og med det en utlånsportefølje med relativt lav risikoprofil. Kun to prosent av bankens utlån er rettet mot offentlige sektor. Mange av privatkundene er imidlertid ansatt innen delstatens offentlige sektor, som gjør at de automatisk får lønnskonto i Banrisul. De tilbys også lønnskreditt, via sin lønnskonto.

11 AKTUELT 11 7 prosent lønnskreditt Lønnskreditt er en sterkt voksende låneform blant banker i Brasil, og utgjør i størrelsesorden 7 prosent av Banrisuls utlån til privatpersoner. Banken har en sterk regnskapsbalanse, som i motsetning til vestlige banker ikke har fått store deler verdiene sine radert bort under finanskrisen. Forholdet mellom ut- og innlån ligger på 74 prosent, hvilket må sies å være konservativt. Det er med andre ord betydelig rom for å øke utlånsgraden, og med det også inntjeningen. Banrisul har i dag en dekningsgrad for usikre fordringer som går opp til 228 prosent, hvilket er betydelig bedre enn konkurrentene. Kapitaldekningen på 19,1 prosent, basert på Basel II-reglene*, er også meget solid. Minstekravet er 11 prosent. Bankindustri i strukturell omforming Brasil er gått fra et høyinflasjonsregime under 198- og -9 tallet til en mer stabil økonomisk situasjon, med fallende inflasjon og renter. Tidlig på 9-tallet var konkurransen blant bankene nesten ikke-eksisterende. Det siste tiårets reformer innen bankindustrien har imidlertid åpnet opp landet for flere utenlandske institusjoner, og ført til en positiv og sunn til konkurranse. En rekke konsolideringer og privatiseringer har dessuten blitt gjennomført, hvilket har bidratt til økt fokus på å bedre inntjeningen. Det finnes fortsatt et bra potensial for vekst i banknæringen i Brasil. Rundt 2 prosent av landets innbygger har fremdeles ikke tilgang til finansielle produkter. Personlige lån, bolig- og bilfinansiering, ligger på et meget lavt nivå. Her er det forventet en pen vekst fremover, som ikke bare vil føre til økt inntektsgrunnlag for bankene - men også bedret velferd for brasilianerne. Oppkjøpskandidat? Med sin dominerende stilling i den hurtig voksende regionen Rio Grande do Sul, er Banrisul en naturlig oppkjøpskandidat. I fjor, midt under finanskrisen, fikk SKAGEN Kon-Tiki et bud på sine aksjer i den brasilianske banken Banco Nossa Caixa. Budet var høyt over daværende. Budgiver var Banco Do Brasil, hvor staten er storeier. Flere andre brasilianske banker har også staten inne som dominerende eier. Konsolideringen innen banksektoren i Brasil fortsetter, med staten som en sentral aktør. Om det kommer noe bud på Banrisul i tiden fremover gjenstår å se. Delstaten har signalisert at de ikke har noen salgsplaner. Kommer det opp et bud som er høyt nok, skal vi imidlertid ikke se bort i fra at de kan bli fristet. Budet bør nok i så fall ligge på minst to ganger bokført egenkapital. Med andre ord en dobling av dagens prisnivå. Rio Grande do Sul med solid økonomi Delstaten Rio Grande do Sul, landets sydligste provins, kan skilte med en BNP per innbygger som ligger 14 prosent over landsgjennomsnittet. Det bor 11 millioner mennesker i regionen, tilsvarende seks prosent av Brasils befolkning. Av disse er rundt tre millioner kunder i Banrisul. Banrisul har et meget omfattende distribusjonsnett i delstaten, hvilket delvis forklarer bankens dominerende stilling lokalt. Et høyt antall innbyggere med inntekter som vokser mer enn gjennomsnittet i Brasil gjør også delstaten til et attraktivt område for bankvirksomhet. Banrisul er den eksklusivt utvalgte finansielle samarbeidspartneren til delstaten. Banken tar seg av både lønnskontoene til de ansatte i delstaten, skattepengene, betaling til leverandører, pensjoner og andre banktjenester for sin majoritetseier. Dette samarbeidet bidrar til en stabil og lønnsom forvaltningskapital for banken, samtidig som man slipper å låne dyrt i det institusjonelle markedet. Gode nøkkeltall All bankvirksomhet skjer i den lokal valutaen, Real (BRL), hvilket gjør at Banrisul ikke er utsatt for svinginger i valutakursen. Banken hadde i 28 en direkteavkastning på gode syv prosent, og en avkastning på egenkapitalen på 2 prosent. Banken er ikke best i klassen på lønnsomhet, men får godkjent karakter. Forbedringspotensialet fremover vurderes som godt. Ledelsen har gjort en del tiltak for å redusere kostnadene. Vurderingsmessig handles banken til 8,3 ganger inntjeningen, og på linje med den bokførte egenkapitalen. Basert på disse nøkkeltallene, og en årlig vekst i forvaltningskapitalen på 1-15 prosent, er prisningen av Banrisul meget attraktiv. Penger å tjene på mer lån En langsiktig drivkraft for en bra kursutvikling for Banrisul-aksjen er at Brasil, i likhet med mange andre vekstmarkedsland, går fra at være et kontantsamfunn til et mer lånefinansiert samfunn. I dag kjøper brasilianerne i stor utstrekning det de trenger til livets opphold (har råd til) med kontanter. I fremtiden vil en stadig større del av et tildels sterkt voksende konsum komme fra lånte penger. I motsetning til landene i den vestlige verden, er potensialet for bedre velstand i Brasil stort gjennom å øke den generelt lave belåningsgraden blant folk flest. De aller fleste brasilianere leier i dag sin bolig. Få har bil. I Latin-Amerika er forholdet mellom samlede boliglån og BNP seks prosent. For de industrialiserte landene ligger tilsvarende prosentandel på hele 56 prosent. Variasjonene landene i mellom er naturlig nok store. - Husholdningenes samlede lån i Brasil, som andel av BNP, er 2 prosent. Det er å betrakte som meget lavt, og gir derfor veldig bra potensial for vekst fremover, sier porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki Knut Harald Nilsson. Kun ni prosent av Banrisuls utlån til privat sektor utgjøres av eiendoms- og boligrelaterte lån. En økt kredittgivning vil være lønnsomt for en bank som driver god gammel bankvirksomhet, og tjener penger først og fremst på renteforskjellen mellom innskudd og utlån. Inflasjonen i Brasil har i lengre tid gått ned, det samme har rentenivået. Det stimulerer til økt belåning blant bankkundene, og bedre inntjening for bankene. I tillegg til en fortsatt pen utlånsvekst blant eksisterende kundegruppe, ser vi ytterligere inntjeningspotensial for Banrisul gjennom økt produktspekter, samt at de setter fokuset også på andre kundegrupper. Som for eksempel store lokale bedrifter. Veksten må imidlertid skje under kontrollerte former, for å unngå at marginene svekkes. Risiko knyttet til landbruket Landbrukssektoren er en viktig del av økonomien i Rio Grande do Sul, og dermed også for Banrisuls virksomhet. Sentrale risikofaktorer for banken er derfor mye relatert til hvor bra eller dårlig innhøstingen til bonden i regionen er, og selvfølgelig prisene på landbruksprodukter. Endringer i rammebetingelsene satt av de politiske myndighetene er også et risikoelement. Banrisuls direkte låneeksponering mot landbrukssektoren er imidlertid på kun åtte prosent, og banken har en solid balanse som tåler litt uvær. Det store statlige eierskapet kan, som ellers i vekstmarkedene, være et risikoelement i form av dårlig eierstyring. Vår erfaring de siste årene som aksjonær i brasilianske selskaper som er statskontrollert er imidlertid gode, så langt. * Basel II er internasjonale regler om kapitaldekning - den lovfestede kapitalen - uttrykker lovgiverens mening om hvor mye kapital, beskrevet som kapitalbase, en kredittinstitusjon må ha i forhold til hvor store risiko den kan ta i form av risikoutsatt aktiva. Den viktigste delen av kapitalbasen er finansinstitusjonens egenkapital. Artikkelen er skrevet av Michael Gobitschek I ns t it u sj o ne l l sa l g o c h a n a l y se

12 12 HALVÅRSREGNSKAP Regnskap PER Resultatregnskap (angitt i hele tusen kroner) SKAGEN Vekst 1. halvår 9 SKAGEN Global 1. halvår 9 SKAGEN Kon Tiki SKAGEN Avkastning 1. halvår 9 1. halvår 9 SKAGEN Høyrente 1. halvår 9 SKAGEN Høyrente Institusjon 1. halvår 9 SKAGEN Tellus 1. halvår 9 SKAGEN Krona** 1. halvår 9 Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter/-kostnader Aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealiserte kursgevinster/tap Kurtasje Agio/disagio PORTEFØLJERESULTAT Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar fast Beregnet variabelt forvaltningshonorar * FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad PERIODE RESULTAT Balanse SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon Tiki SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Tellus SKAGEN Krona** Eiendeler Norske verdipapirer til kostpris Utenlandske verdipapirer til kostpris Urealiserte kursgevinster/tap Opptjente renter verdipapir SUM VERDIPAPIRPORTEFØLJE Tilgodehavende aksjeutbytte Tilgodehavende skatt på aksjeutbytte Opptjente renter bank SUM OPPTJENTE, IKKE MOTTATTE INNTEKTER Til gode fra meglere Til gode fra forvaltningsselskapet Andre fordringer SUM ANDRE FORDRINGER Bankinnskudd SUM EIENDELER Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs INNSKUTT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Skyldig til meglere Skyldig til forvaltningsselskapet Annen gjeld SUM ANNEN GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Antall utstedte andeler , , , , , , , ,52 Basiskurs per andel 132, , ,28 122,84 13, ,476 18,852 12,572 Note: Avvik på kursen i forhold til porteføljene skyldes periodiseringsavvik per * Beregnet variabelt forvaltningshonorar per 3.6.9: I henhold til vedtektene skal endelig avregning skje per basert på verdiutviklingen i resten av året. ** I hele 1 SEK

13 AVKASTNING OG RISIKO 13 Avkastning- og risikomåling Avkastning* pr Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 6 måneder 12 måneder SKAGEN Vekst 25,84% -18,29% -17,22% -2,62% 12,37% 12,66% 16,39% Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) 31,97% -29,83% -22,51% -7,91% 8,9% 5,3% 8,13% SKAGEN Global 16,42% -7,25% -12,19% 1,6% 1,59% 11,37% 16,77% MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return i NOK) 1,32% -6,19% -14,6% -5,81% -,28% -2,49% -,3% SKAGEN Kon-Tiki 43,48% 4,25% -3,95% 1,53% 21,5% 21,4% MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return i NOK) 33,17% -,28% -8,21% 6,1% 14,68% 1,8% SKAGEN Tellus -4,42% 14,44% 6,28% 5,52% Barclays Capital Global Treasury Indeks 3-5 år -11,41% 27,44% 13,17% 6,56% SKAGEN Avkastning 5,35% 5,25% 2,16% 3,94% 4,22% 5,11% 6,15% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3. (ST4X) 2,56% 1,6% 7,75% 5,52% 4,4% 5,79% 6,29% SKAGEN Høyrente 2,47% 5,6% 5,73% 5,7% 3,93% 4,87% 5,2% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks.5 (ST2X) 1,59% 5,42% 5,17% 4,63% 3,64% 4,78% 4,9% SKAGEN Høyrente Institusjon 2,57% 5,66% 5,71% 5,6% 3,92% - 3,82% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks.25 (ST1X) 1,49% 4,34% 4,71% 4,37% 3,46% - 3,45% Risiko og prestasjonsmåling pr Skagen Vekst Skagen Global Skagen Kon-tiki Skagen Avkastning Skagen Høyrente ANGRERETT Når du tegner andeler i fond har du ikke angrerett fordi andelens kurs det vil si den pris du betaler for andelen avhenger av svingninger på finansmarkedet jf. angrerettsloven 22b. Som kunde har du likevel krav på informasjon om SKAGEN og våre fond i henhold til angrerettsloven 9a. Denne informasjonen sendes i velkomstbrev etter at du har blitt kunde. Ved tegning i fond i VPS investorklient ( Min Konto ), gis informasjonen når du velger hvilket fond du vil tegne andeler i. Informasjonen gis også i SKAGENs årsrapport som sendes til alle kunder. Du kan også finne oppdatert informasjon på Siden start Skagen Høyrente institusjon RISIKOMÅLING SISTE 36 MÅNEDER Relativ gevinst 79% 139% 17% 153% 175% - Relativt tap 73% 13% 95% 223% 51% - Standardavvik, fond 24,2 % 2,7 % 26,3 % 6,3 %,47%,54% Standardavvik, referanseindeks 33,3 % 16,2 % 24,9 % 2,6 %,76%,47% Relativ volatilitet 13,1 % 9,5 % 5,8 % 7,1 %,58%,47% Positive indeksavvik 2,44 16,5 11,13 6,9,78,83 Negative indeksavvik 14,52 8,99 6,86 8,45,38,18 PRESTASJONSMÅLING SISTE 36 MÅNEDER Relativ gevinst/tap-ratio 1,9 1,35 1,13,69 3,45 - Sharpe-ratio, fond -,29 -,16,23 -,7 1,5 1,28 Sharpe-ratio, referanseindeks -,37 -,63,7,44,35 - IR,4,72,76 -,22,75 1,47 Indeksavvik-ratio 1,41 1,79 1,62,82 2,8 4,62 RISIKOMÅLING SISTE 6 MÅNEDER Relativ gevinst 87% 156% 112% 152% 162% - Relativt tap 74% 13% 95% 18% 47% - Standardavvik, fond 21,8 % 19,2 % 25, % 5,1 %,54%,57% Standardavvik, referanseindeks 28,3 % 14, % 22,9 % 2,3 %,68%,48% Relativ volatilitet 1,9 % 9,4 % 6, % 5,6 %,46%,38% Positive indeksavvik 15,99 17,84 11,7 5,66,55,57 Negative indeksavvik 11,92 7,57 5,68 5,95,28,13 PRESTASJONSMÅLING SISTE 6 MÅNEDER Relativ gevinst/tap-ratio 1,18 1,51 1,18,84 3,46 - Sharpe-ratio, fond,41,37,72,15,88,8 Sharpe-ratio, referanseindeks,16 -,27,49,41,27 - I R, 39 1,16 1,14 -, 3, 63 1, 2 2 Indeksavvik-ratio 1,34 2,36 2,6,95 1,97 4,37 RISIKOMÅLING SIDEN START Relativ gevinst 98% 168% 124% 17% 16% - Relativt tap 73% 99% 97% 114% 59% - Positive indeksavvik 16,9 23,87 15,69 4,4,43,49 N e g a t i v e i n d e k s a v v i k 9,5 4 8, 9 8 6, 9 4, 49, 33,14 PRESTASJONSMÅLING SIDEN START Relativ gevinst/tap-ratio 1,35 1,7 1,28,94 1,78 - Indeksavvik-ratio 1,77 2,66 2,58,98 1,32 3,39 * Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert. Referanseindeksen for SKAGEN Kon-Tiki var verdensindeksen fram til og vekstmarkedsindeksen etter denne dato. Avkastningstallene for referanseindeksen er derfor en kombinasjon av disse indeksene. ORDFORKLARING Alle beregninger av mål er basert på månedlige observasjoner. Standardavviket er et mål på variasjonen i den årlige avkastningen. Tilnærmet er det 65 prosent sannsynlighet for at årlig avkastning er i området pluss minus ett standardavvik. Sannsynligheten for at avkastningen avviker mer enn to standardavvik fra forventet avkastning er cirka fem prosent. Et høyt standardavvik kan antyde høy risiko. Relativ gevinst/relativt tap er et mål på evnen til å oppnåmeravkastning i henholdsvis oppgang- og nedgangsperioder. Et relativt tap på 8 prosent betyr at fondet har oppnådd et tap tilsvarende at fondet var investert 8 prosent i indeksen og 2 prosent i risikofri rente (ST1X). Relativt tap mindre enn 1 prosent betyr at fondet taper mindre enn markedet i nedgang. Relativ gevinst på over 1 prosent betyr at fondet tjener mer enn markedet i oppgang. Hvis en sammenlikner med et fonds standardavvik kan disse målene forklare hvorfor standardavviket er høyere eller lavere enn indeks. Relativ volatilitet er standardavviket til den årlige meravkastningen i forhold til indeks i den aktuelle perioden. Relativ volatilitet måler forvalters evne til å skape jevn meravkastning i forhold til referanseindeksen, men brukes ofte som et mål på et fonds uavhengighet av indeksen. Positive/negative indeksavvik viser positive eller negative indeksavvik per år i den aktuelle perioden. Hvis de positive avvikene er større enn de negative, har fondet oppnådd høyere avkastning enn indeks. Summen av positive og negative avvik er et mål på fondets uavhengighet av referanseindeksen. Sharpe-indeksen er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn risikofri rente. Jo høyere score, jo høyere er denne sannsynligheten. Jo høyere sannsynlighet, jo sikrere er muligheten for å oppnå meravkastning ved å være i aksjemarkedet. Størrelsen kan derfor brukes som et langsiktig risikomål, men brukes ofte som et absolutt mål på risikojustert avkastning. Informasjons ratio er et indirekte mål på sannsynligheten for at fondet skal gi høyere avkastning enn referanseindeksen. Jo høyere score, jo høyere er sannsynligheten for å oppnå meravkastning. Information ratio brukes også som et mål på risikojustert meravkastning der risiko tolkes som faren for ujevn meravkastning. Information ratio måler dermed forvalters evne til å skape sikker meravkastning, mens relativ volatilitet måler evnen til jevn meravkastning. Relativ gevinst/relativt tap-ratio viser forholdet mellom relativ gevinst og relativt tap. En størrelse over 1 betyr at fondet får bedre betalt for den risikoen det tar sammenlignet med referanseindeksen. Målet er sterkt korrelert med Sharpe-indeksen ved rangering av fond som investerer i samme marked, men viser i tillegg om den risikojusterte avkastningen er bedre enn markedets risikojusterte avkastning. Målet kan derfor brukes til å sammenlikne fond i ulike markeder i motsetning til Sharpeindeksen, som bare kan brukes til å sammenlikne fond som investerer i samme marked. Indeksavvik-ratio viser forholdet mellom positive og negative indeksavvik. Dette er et mål på evnen til å skape meravkastning ved å være aktiv fremfor passiv forvalter. Jo høyere tall, dess bedre betalt per negativt indeksavvik. Indeksavvik-ratio tolker risiko som faren for negative indeksavvik i motsetning til information ratio som tolker risikoen som ujevn meravkastning (og ikke nødvendigvis negativ meravkastning).

14 14 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Mye å glede seg over } De positive signalene og forventingsindikatorene fra realøkonomien har blitt stadig sterkere gjennom andre og inn i tredje kvartal. } I Asia viser land som Korea, India og Kina sterkere veksttall. } En sentral indikator på dagsformen til amerikanske forbrukere er utviklingen i boligmarkedet. I USA øker nå omløpshastigheten og salget av nye boliger. } Betydelige kostnadskutt som følge av finanskrisen har allerede slått overraskende positivt ut på selskapenes bunnlinjer. } Faren er imidlertid til stede for analytikerne nå tar for mye i på oppsiden og forventer for gode resultater fra selskapene fremover. Foto: Bloomberg Gryende fremtidstro: Analytikerne har vært for pessimistiske i sine anslag for selskapenes resultater for andre kvartal. Positive overraskelser fra både selskapene og realøkonomien har ført til en ny opptur for verdens aksjemarkeder siden midten av juli, også for Japan og Nikkei-indeksen. } En annen risikofaktor for aksje- og obligasjonsmarkedet på lang sikt er økte inflasjonsforventinger, og % 3 29 ANALYTIKERNE ØKER SINE INNTJENINGSESTIMATER % 3 med det økte lange renter } Aksjer er ikke lenger billige, men heller ikke dyre. En fortsatt strøm av risikokapital som søker avkastning kan holde godt liv i aksjemarkedet også i tiden fremover Jul 7 Okt 7 Jan 8 Apr 8 Jul 8 Okt 8 Jan 9 Apr 9 Jul 9 Analytikerne er positive: For første gang siden høsten 27 øker nå analytikerne sine prognoser for inntjeningen på global basis.

15 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING 15 Etter noen ruglete uker for aksjemarkedene i juni og inn i juli skjøt markedene igjen fart halvveis ut i sommerferien. Nye tegn på at den globale økonomien har snudd oppover igjen, og bedre resultater enn ventet fra selskapene, fikk investorene til å kaste seg over kjøpsknappen. Lave renter og fremdeles store mengder av likviditet på sidelinjen som søker avkastning har også vært gode bidragsytere til aksjeoppturen. I motsetning til tidligere i år da fondene tjente på den svake kronen har siste tids styrking av kronen tatt noe av den nominelle avkastningen for våre globale plasseringer. SKAGEN Kon-Tiki steg drøye ti prosent i perioden, mens SKAGEN Global og SKAGEN Vekst var opp henholdsvis syv og knappe fem prosent. 1,4 1,2 1,,8,6,4,3 Salg av nye boliger (vs) TEGN PÅ STABILISERING AV BOLIGMARKEDET I USA Salg av brukte boliger (hs) 7,5 7, 6, 5, 4, Kilde: Reuters EcoWin Gladere huseiere i USA: Etter en lang periode med nedgang har omsetningen av boliger i USA økt. Også byggingen av nye boliger viser nå tegn på bedring. 2,5 2, 1,5 1,,5 Byggetillatelser Påbegynte boliger 2,5 2, 1,5 1,, Kilde: Reuters EcoWin Aksjefondenes respektive referanseindekser, vekstmarkedsindeksen, verdensindeksen og Oslo Børs hovedindeks kunne til sammenligning skilte med avkastningstall på respektive snaue syv, fem og i underkant av to prosent. 7 6 OG INNKJØPSSJEFENE I VESTEN ER STADIG MER POSITIVE Sveits Sverige Norge 7 6 Hittil i år kan SKAGEN Global skilte med 15 prosentpoeng bedre avkastning enn verdensindeksen. SKAGEN Kon-Tiki er ti prosentpoeng bedre enn vekstmarkedsindeksen, mens SKA- GEN Vekst ligger seks prosentpoeng bak Oslo Børs hovedindeks. Andelseierne i våre obligasjonsfond kan glede seg over en meget god sommer. SKAGEN Avkastning var opp 1,9 prosent, mens SKAGEN Tellus la på seg hele 4,7 prosent, målt i Euro. Begge fondene gjorde det langt bedre enn sine referanseindekser. Også høyrentefondene fortsatte sin gode utvikling, både absolutt og relativt til sine referanseindekser. Fortsatt fall i både markedsrentene og kredittspreadene ga gevinster for fondene. Global konjunkturutvikling Stadig flere positive signaler Etter et meget svakt førstekvartal, kom det i løpet av andre kvartal og inn i tredje flere signaler om bedring i verdensøkonomien. I globale vekstmarkeder pekte viktige forventningsindikatorer opp allerede i andre kvartal. Gjennom sommeren ser det ut til at forventningene har vendt oppover også på bred global basis. I Asia viser allerede land som Korea, India og Kina sterkere veksttall. Som vanlig er det amerikanske nøkkeltall som styrer sinnsstemningen til aktørene i markedet. De industrielle nøkkeltallene fra USA har på konsistent basis vært positive, i motsetning til tjenestesektoren hvor stemningen er mer depressiv. At industrien i USA nå går bedre, henger naturlig nok sammen med at denne sektoren er globalt orientert. En svakere dollar er USA Storbritannia Japan Jan 7 Mai Sep Jan 8 Mai Sep Jan 9 Mai 29 Kilde: Reuters EcoWin Innkjøpssjefsindeksen skyter fart: En av de viktigste forventingsindikatorene i økonomien, ISM, som måler stemningen blant innkjøpssjefene innen industrien, øker nå på bred front i den vestlige verden. også god drahjelp. Tjenestesektoren er tynget av en fortsatt temmelig trist utvikling for innenlandsk økonomi. En sentral indikator på dagsformen til amerikanske forbrukere er utviklingen i boligmarkedet. Her har det kommet inn tall som viser at omsetningshastigheten på boliger har vendt nesen oppover, likeså salget av nye boliger. Arbeidsmarkedet, som er en sen indikator på utviklingen i økonomien, er fremdeles svakt. Arbeidsledigheten ligger på nesten ti prosent, og flere såkalte eksperter spår at den skal ytterligere opp. Tallene for nye arbeidsledige er imidlertid på vei ned. Vekstmarkedene i førersetet Vi ser nå et fundamentalt drastisk skift i verdensøkonomien. 3 år med angloamerikansk forbruker- og kredittøkonomi er historie. Fremtiden befinner seg i den delen av verden med høy sparing og lav belåning. Her vil Asia stå i førersetet. De store driverne er statlig utbygging av infrastruktur og andre stimulerende investeringer, samt økt privat konsum og belåning blant forbrukerne. Hva gjelder sistnevnte, er økt sosial trygghet og en sikrere økonomisk alderdom Australia New Zealand Eurosonen gjennom det offentlige viktig for at forbrukerne skal spare mindre og bruke mer. Med det kraftige fallet aksjer i vekstmarkedene opplevde i fjor høst, og de gode fremtidsutsikter for realøkonomien, er det ikke overraskende at det er aksjemarkedet i denne regionen som har opplevd den sterkeste oppgangen siden bunnen i oktober i fjor. Den utviklingen tror vi kommer til å fortsette også i tiden fremover. Det ser foreløpig ut til at manglende vekstimpulser fra eksport er kompensert av stimulansepakker, lav gjeld i privat og offentlig sektor samt økte investeringer. På vei inn i andre halvår kan det synes som om konjunkturforløpet blir mer synkronisert globalt. De kraftige lagernedbyggingene som fant sted i slutten av fjoråret og begynnelsen av 29 kommer til å gi en viss produksjonsvekst også i de industrialiserte landene

16 16 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Råvarepriser Vareforbruket øker igjen? Etter å ha vært godt nede på 3 dollar tallet på det laveste tidligere i år har oljeprisen nå doblet seg, og har etablert seg på 7-tallet. Fortsatt er de offisielle oljelagrene meget høye, men tidlige indikatorer peker mot vekst i etterspørselen. Sett utenifra kan det synes som om oljeprisen, i likhet med andre industriråvarer, har steget vel mye på kort tid. For industriråvarer er også lagrene fortsatt høye. Dette gjør det vanskelig å være kjempeoptimist på råvareprisenes vegne. Etter hvert som også råvarer er blitt finansielle instrumenter er det ikke uvanlig at prisene kan bevege seg et godt stykke vekk fra reell tilbud og etterspørsel. Både på opp- og nedsiden. Matråvarer har generelt sett hatt en svak utvikling i sommer. På kort sikt bidrar dette til fortsatt lavt globalt inflasjonspress, spesielt i vekstmarkedene. I shipping legger vi merke til at det elendige containermarkedet nå viser noe sterkere takter. Råvareorientert shipping har holdt seg oppsiktsvekkende bra. Et ikke fullt så ille marked for frakt av ferdigvarer kan tyde på at vareforbruket globalt igjen er stigende, og at fasen for nedbygging av lagrene er over. Investeringsstrategi % Vekstmarkeder Industrialiserte land Latin Amerika Kina Asia eks Japan Øst Europa USA Euroområdet Japan 21e 29e VEKSTEN I VEKSTMARKEDENE ØKER -5,2% -4,4% -5,4% -3,6% OG ANALYTIKERNE ER VELDIG POSITIVE TIL AKSJER I VEKSTMARKEDENE Kilde: Bank Credit Analyst For optimistiske?: Analytikerne har blitt veldig positivt innstilte til aksjer i vekstmarkedene hvor den økonomiske veksten forventes å bli høyere. Risikoen nå er at de blir for optimistiske. -3,1% -2,6% Todelingen øker: Mens BNP i den vestlige verden forventes å falle med 3,6 prosent i år er forventningene til vekstmarkedene at de skal ende opp på den riktige siden av nullstreken. Neste år er det forventet en vekst i økonomien i denne regionen på pene 5,4 prosent.,4% 2,5% 4,1% 3,8% 3,% 2,9% 2,1% 2,5% 5,4% 6,8% 9,% 8,4% Kilde: JP Morgan Markets 31 juli 29 % Ikke billig lenger, men mer å gå på Den sterke utviklingen for aksjer i de globale vekstmarkedene får mange til å spørre seg om det nå er i ferd med å blåses opp en ny aksjeboble. Basert på historisk inntjening kan det slik ut. De globale vekstmarkedene handles til nærmere 2 ganger siste års (løpende) inntjening. Det er historisk høyt. Men da må man ikke glemme den lave inntjeningen som var på slutten av fjoråret, og under årets første kvartal, som drar P/E-nivået opp. Basert på tall som jevner ut de kortsiktige sykliske svingningene, som prisingen av selskapene i forhold til salg og bokførte verdier, lander prisingen av markedet sånn midt på treet. Korrigeret for dagens lave gjeldsnivå i selskapene, i forhold til bare noen få år siden, vurderes prisnivået til litt under historisk gjennomsnitt. Aksjemarkedene i den industrialiserte verden handles fortsatt til rabatt i forhold til gjennomsnittsprisingen for de siste 3 årene, både hva gjelder pris i forhold til fortjeneste og bokførte verdier. Overraskelser fra selskapene Selskapsresultatene har generelt sett overrasket positivt. Det skyldes først og fremst at sparetiltakene iverksatt i forbindelse med finanskrisen både var kraftigere og fant sted på et tidligere tidspunkt enn hva som vanligvis skjer under krisetider for økonomien. I mange tilfeller har dette også gitt betydelige produktivitetsgevinster, som nå høstes. Det kan derfor fort bli feil å diskontere en like høy inntjeningsvekst fremover. For de som søker avkastning er det nå ikke mye å hente i det korte rentemarkedet. Rekordlave renter og en kredittspread som har kommet kraftig inn, gjør at oppsiden her er liten. Derfor er det fristende for investorene å putte ytterligere likviditet inn i aksjer, og det bidrar til et fortsatt godt aksjemarked. To risikofaktorer som kan sette en stopper for videre oppgang er et oppsving i inflasjonen og for høye forventinger til selskapenes inntjening fremover. Den store overraskelsen i år har vært den betydelige aktiviteten i emisjonsmarkedet. Store innsprøytninger av sårt tiltrengt egenkapital har redusert risikoen betydelig for mange selskaper. Sjelden har aksjemarkedet steget så mye på skepsis, enn hva tilfellet har vært de siste månedene. I så måte ligner 29 mye på 23. Den gang var det mange langsiktige institusjonelle investorer som var kraftig undervektet i aksjer. Det kan synes å være tilfellet nå også. En titt på porteføljene til de norske livselskapene bekrefter i hvert fall at disse fremdeles har en meget lav aksjeandel. Fraværet av inflasjon og en meget ekspansiv pengepolitikk gjør at obligasjonsmarkedene gir en akseptabel avkastning i forhold til risikoen. Usikkerheten forbundet med styrken på det globale oppsvinget gjør at risikoen på ikke inflasjonsjusterte lange statsobligasjoner er stigende. Av Kristoffer Stensrud

17 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING 17 Avkastningsmåling SKAGEN VEKST Hittil i 3. kvartal Hittil i 29 SKAGEN Vekst 4,4% 25,8% Oslo Børs hovedindeks 5,4% 32,% MSCI Verdensindeks 3,4% 1,3% Norsk del av SKAGEN Vekst 2,6% 24,8% Global del av SKAGEN Vekst 7,3% 31,3% Avkastningen for delporteføljene er bruttotall, og inkluderer dermed ikke forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente Porteføljeforvalter Kristian Falnes Sterkt globalt Etter en pause i juni akselererte verdens aksjemarkeder på nytt i siste halvdel av juli. I disse to sommermånedene steg SKAGEN Vekst med 4,8 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks og verdensindeksen var opp henholdsvis 1,7 prosent og 5,1 prosent. Hittil i år har SKAGEN Vekst steget med 25,8 prosent, 6,2 prosentpoeng svakere enn Oslo Børs hovedindeks. Forspranget til Morgan Stanleys verdensindeks er på hele 24,5 prosentpoeng. De norske aksjene i fondet har hittil i år utviklet seg 7,2 prosentpoeng dårligere enn Oslo Børs, mens avkastningen til fondets utenlandske aksjer er 3, prosentpoeng bedre enn verdensindeksen i perioden. Ved utgangen av juli var 54 prosent av fondets aksjer i norsknoterte selskaper, mens resten var godt spredd globalt. Fondets kontantandel var,5 prosent. Vi har en liten valutasikring. Hovedsakelig utgjøres denne av ca. fire prosent trekk på fondets konto i amerikanske dollar, som motsvares av tilsvarende innskudd i norske kroner. De ti største investeringene utgjorde ved utgangen av august 26,2 prosent av fondet, hvilket er noe lavere enn ved inngangen til året. De største positive bidragsyterne så langt i tredje kvartal har vært Samsung Electronics, Eltek, Telenor og Sabanci Holding. Selskapene som har gitt de største negative utslagene har vært Kongsberggruppen, Cermaq, Dof og Pride International. Hittil i år er det Solstad Offshore, Samsung Electronics, Pride International og Petrobras som har bidratt mest til fondets resultater. De som trukket avkastningen mest ned har vært Norske Skog, Kongsberggruppen, Pfizer og I.M. Skaugen. Attraktive emisjonskurser Den høye emisjonsaktiviteten både internasjonalt og på Oslo Børs, omtalt i forrige markedsrapport, har fortsatt også i juni og juli. Gjennom å delta på kapitalutvidelser i DSG International, TTS Marine og Norwegian Property økte posisjonene i disse selskapene. Emisjonskursen ble satt så lavt i alle tre selskapene at aksjonærene som valgte å ikke delta, etter vårt skjønn, fikk sine verdier betydelig utvannet. I forbindelse med at både Sevan Marine og Siem Offshore benyttet aksjemarkedet til å finansiere sine ekspansjonsplaner, tegnet vi aksjer i begge emisjonene og fikk med det to nykommere i porteføljen. Vi mener det er lett å argumentere for at de fundamentale verdiene i selskapene er høyere enn det som blir reflektert i emisjonskursen. Selv om vår erfaring er at man ikke skal undervurdere konstruksjonsrisiko i forbindelse med bygging av rigger og offshoreskip, rettferdiggjør den store rabatten på de fundamentale verdiene bygge- og markedsrisikoen i selskapene. Upopulær kinesisk gris En annen nykommer i porteføljen er den kinesiske kjøttprodusenten People s Food. Foreløpig utgjør ikke selskapet mer enn,21 prosent av fondet, så investeringen er inkludert i porteføljeoversikten under småposter. Selskapet har en meget solid balanse. Netto kontanter utgjør en tredjedel av kapitalisert verdi. Prisen vi ga for aksjene tilsvarte lave fem ganger inntjeningen (P/E) og,6 ganger bokført egenkapital (P/B). Griseprodusenter er tydeligvis lite populære i disse svineinfluenstider selv i Kina! I sommer kjøpte vi oss inn i det amerikanske oljeserviceselskapet Superior Energy Services. Selskapet er fokusert på tjenester innen brønnintervensjon samt produkter til bruk både på land og i Mexicogulfen. Virksomheten ekspanderer internasjonalt og på dypere vann. Som følge av økt fokus på å utvinne mer olje fra eksisterende reservoarer og en betydelig økning i antall produksjonsbrønner offshore kommer brønnintervensjonsmarkedet etter vår mening til å oppleve en strukturell vekst fremover. I et klima med lave gasspriser og rekordlav boreaktivitet i USA verdsettes selskapet til rundt bokført egenkapital og ti ganger inntjeningen. Finsk sportsutstyr I forbindelse med at den tidligere islandske hovedeieren i det finske sportsutstyrsselskapet Amer Sports i sommer solgte seg helt ut av selskapet (eide 2 prosent) benyttet vi anledningen til å kjøpe oss inn. Amer Sports har flere sterke markedsposisjoner innen vintersport, som Atomic og Salomon, og ballsport hvor Wilson er det store merket. Selskapets aksjekurs har de siste par årene falt i takt med svakere fortjenestemarginer. En selskapsverdi i forhold til omsetningen (EV/S) på lave,6 tilsier lave forventinger til marginene også i tiden fremover. Økt fokus på kostnadskontroll og reduksjon av arbeidskapitalen gjør at vi mener selskapet bør kunne oppnå en tosifret fortjenestemargin allerede i 21. En strukturell vekstdriver i sportsutstyrsmarkedet, som i mange andre utstyrsmarkeder, er forbrukerne i vekstmarkedene. Mens forbruket av sportsutstyr pr innbygger i USA og EU ligger på henholdsvis 338 og 177 dollar, er tilsvarende tall for Russland og Kina 23 og fem dollar. Vi har fortsatt nedsalget i seismikkselskapet CGG Veritas i sommer. Vi har også valgt å bytte noen av våre aksjer i Bonheur med aksjer i Ganger Rolf, til en historisk høy kursdifferanse. Normal prising av aksjer Etter den betydelige kursstigningen i de fleste av verdens aksjemarkeder siste halvår er den generelle prisingen nå blitt normalisert. Det betydelige billigsalget i vinter er over, men det er samtidig langt igjen til vi ser verdsettelsesmultiplikatorer som kan betegnes som høye. Oslo Børs prises nå til 1,4 ganger bokført egenkapital. Det er definitivt i den lave enden av hva som har vært historisk prising. Pris i forhold til forventet inntjening i 29 ligger i henhold til Bloomberg på rundt 13. Dette er mer på linje med hva vi har sett historisk. Om inntjeningen i 29 er over, eller under, hva som kan forventes å være normalt fremover er det store spørsmålet. Det internasjonale konjunkturforløpet, og i særdeleshet utviklingen i vekstmarkedsland som Kina og India, vil gi svaret FORTSATT MER Å GÅ PÅ P/B=2,1 P/B=1, Kilde: First Securities Under gjennomsnittet: Til tross for siste tids kraftige børsoppgang er fremdeles Oslo Børs relativt lavt priset basert på pris i forhold til bokført egenkapital. Selskapene i porteføljen til SKAGEN Vekst samt en ti på topp-liste og diverse annen informasjon om fondet finner du på sidene

18 18 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Avkastningsmåling SKAGEN GLOBAL Hittil i 3. kvartal Hittil i 29 SKAGEN Global 6,1% 16, 4% MSCI Verdensindeks 3,4% 1,3% Porteføljeforvalter Filip Weintraub God sommer Ingen regel uten unntak, heter det seg. Det gjelder også mange klassiske finansuttrykk som har hatt et år i unntakenes tegn. For eksempel fikk Sell in may and go away skikkelig stryk i år, til stor glede for dem som gjennom 29 har sittet stille i vårt SKAGEN Global (så får vi se det endelige resultatet ved 2. juledag). Et generelt godt aksjemarked, men ikke minst utmerkede resultater fra selskapene våre, gjorde at julimåned ble meget god for fondet. Til tross for litt motvind fra en sterkere norsk krone endte månedsavkastningen på drøye seks prosent. Hittil i år er vi også veldig godt fornøyd med utviklingen til fondet, både absolutt og minst relativt sett. Marked for aksjeplukkere En subjektiv konklusjon av hva som har skjedd de siste kvartalene i aksjemarkedene er: Fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år var mye drevet av tekniske faktorer, mens fokus i vår og i sommer vært mer på den underliggende utviklingen til selskapene og resultatrapporteringen. På linje med hva vi som aksjeplukkere legger vekt på i vår forvaltning. Alle bransjer, med unntak av energi, var positive Dager INVESTORENE BLIR STADIG MER KORTSIKTIGE bidragsytere til fondets resultater i perioden. De beste var informasjonsteknologi, kapitalvarer og finans, mens de relativt svake var energi, medisin, og telekommunikasjon. De selskapene som har bidratt mest til resultatene er Samsung Electronics, Bunge, Siemens, Bank Asya, og Cheung Kong. De dårligste bidragene kom fra Pride, Osaka Securities, Bank of New York, Harmony Gold, og KWS Saat. Videre ned i Petrobras - opp i metaller Siden forrige markedrapport i juni har følgende endringer skjedd i porteføljen; Vi har fortsatt å selge oss ned i Petrobras, som vi tidligere har kommentert synes å være vel stivt priset. Nedsalget er gjort på stadig høyere kurser. Etter mye negative bølger rundt industrielle metaller generelt, og vårt selskap Grupo Mexico spesielt, økte vi posisjoner både i det meksikanske selskapet samt i Ternium og Cliffs Natural. Vi kjøpte oss også opp i Harmony Gold. I periodens beste bransje, kapitalvarer, foretok vi en del endringer med meget gode resultater så langt. Vi vektet oss opp i Bunge og LG Corp. Kjøpene ble foretatt på svake kurser i forkant av at begge rapporterte solide tall for andre kvartal, som førte til god kursoppgang. Betydelig ned i Siemens Til tross for god utvikling i den underliggende verdiskapningen har vi valgt å selge oss ned i amerikanske Tyco Electronics og den finske heisprodusenten Kone. Vår verdikalkulator viser nå relativt stive priser for disse selskapene. Sistnevnte har for øvrig mer enn doblet seg siden vi kjøpte oss inn Kilde: Bernstein Research Sitter i kun 1 dager: Gjennomsnittlig sitter investorene i de 1 største amerikanske selskapene på sine aksjer i bare 1 dager. Til sammenligning sitter SKAGEN Global i gjennomsnitt på sine aksjer i fire år. Dager Kombinasjonen av god kursutvikling og mangelen på interne drivere betyr at vi har solgt oss betydelig ned i en av periodens kursvinnere, Siemens. Pengene fra salget er brukt til å vekte oss kraftig opp i Tyco International. Selskapet kan vise til omtrent de samme marginene som Siemens, og stabile sådanne, men har i motsetning til det tyske selskapet et betydelig potensial for økte marginer i omstruktureringsprosessen selskapet er inne i. Tyco International ser også ut til å være et glemt selskap blant investorene. Med selskapets sterke inntjening, og lav pris, bør det bare være et tidsspørsmål før de våkner. Konvertible obligasjoner i Air France og Peugeot Både Air France og Peugeot har lagt ut konvertible obligasjonslån som vi syntes var attraktivt priset. Forfall og renten på lånene er henholdsvis 215 / 216 og 5, / 4,45 prosent. Begge lånene har allerede gitt en avkastning på rundt ti prosent. Som motpost til de konvertible obligasjonslånene har vi solgt tilsvarende aksjeposter i Air France og Peugeot. Slik er den samlede posisjonen til selskapene i fondet er opprettholdt. Peugeot kom nylig med et veldig godt resultat for andre kvartal. Lageret av biler var blitt solgt ned med 3 prosent. Den nye ledelsen i selskapet har store ambisjoner, og produktporteføljen er veldig interessant og fremtidsrettet - i motsetning til mange andre i bilbransjen. Statlige subsidier, som høy vrakpant for gamle biler, har stimulert bilsalget globalt. Effekten på bilsalget har vært overraskende stor, spesielt i Europa. Færre dekk på lager Michelin-posten ble økt i perioden. Selskapet har redusert lagrene betydelig. Tallene for andre kvartal var også gode, og med markedets depressive forventinger til selskapets fremtid, skjøt aksjen i været. Vi har også kjøpt oss videre opp i Metro, TVB, Kinnevik og Bank of New York. Bank of New York har nå kjøpt tilbake statens eierskap samt de såkalte TARP-lånene (finanskriselån gitt av staten). Banken var en av de første som fikk tillatelse til å gjøre dette av den amerikanske administrasjonen, basert på selskapets gode soliditet. Dette reduserer den politiske risikoen, i den ellers konservativt drevne banken. Som motpost, og med stor glede, er posten i Bank Asya blitt redusert. Kursen på den tyrkiske banken er opp hele 135 prosent i år. Vi har også lettet oss noe i konglomeratet Cheung Kong. Selskapet har i takt med et stadig bedre kinesisk eiendomsmarked opplevd en meget pen kursstigning. Cheung Kong er en av de største private eiendomsbesitterne i både Kina og Hong Kong. Selektivt marked Selskapenes rapportering for andre kvartal viser klare forskjeller mellom de med gode, og mindre gode, forretningsmodeller og strategier. Til tross for volatile markeder, på både opp og nedsiden, mener vi det kommer til å betale seg å være investert i selskaper som kan skilte med nevnte gode modeller og strategier også i tiden fremover. Selskapene i porteføljen til SKAGEN Global samt en ti på topp-liste og diverse annen informasjon om fondet finner du på sidene

19 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING 19 Avkastningsmåling SKAGEN KON-TIKI Hittil i 3. kvartal Hittil i 29 SKAGEN Kon-Tiki 7,9% 43,5% MSCI Vekstmarkedsindeks 6,3% 33,2% Porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud Mot gamle høyder I løpet av juni og juli steg kursen på SKAGEN Kon-Tiki med 9,9 prosent, mens vekstmarkedsindeksen var opp 6,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 43,7 prosent, 1,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. De beste bidragsytere i perioden var Samsung Electronics, Richter Gedeon og OGX Petroleo. Sistnevnte er en av årets nykommere. Bidragsyterne med størst negativt fortegn var DRD Gold og Pivovarna Lasko. I Flere nye selskaper Vi har i perioden investert i flere nye selskaper. De største investeringene er gjort i det sørafrikanske entreprenørselskapet Aveng, det meksikanske konglomeratet Alfa, det russiske dagligvareselskapet Magnit samt i forsyningsrederiet Deep Sea Supply. Sistnevnte er kontrollert av John Fredriksen. Vi har økt posten i Hyundai Motor betydelig. Selskapet leverte glitrende tall for andre kvartal. Vi har også kjøpt flere aksjer i andre porteføljeselskaper, spesielt i de som har kommet inn som nykommere de siste månedene. Også noen selskaper som ikke har fysisk tilhørighet i vekstmarkedene er blitt tatt inn i porteføljen. Felles for disse er at de har stor eksponering mot vekstmarkedene, og at de ikke har opplevd like bra kursutvikling som selskapene notert i vekstmarkedene. Det gir fondet en vekstmarkedseksponering til en svært attraktiv verdsettelse. Oppsiktsvekkende gode tall Etter at selskapene våre leverte resultater for første kvartal, omtrent som forventet, har tallene for andre kvartal vært oppsiktsvekkende gode. Spesielt våre koreanske venner, Samsung Electronics, LG Electronics, Kiwoom, Korean Re og nevnte Hyundai Motor har imponert. INNTJENINGSESTIMATENE FOR LG ELECTRONICS OG SAMSUNG ELECTRONICS AKSELERERER NÅ OPP FRA ALTFOR LAVE NIVÅER LG Electronics / /6 8 28/ /6 9 Kilde: Bloomberg Samsung Electronics 29e 21e Av andre store selskaper med sterke tall må vi også nevne Standard Chartered, Mahindra og Richter Gedeon. Det er også betryggende at våre nye selskaper leverer sterke resultater. Av de 3 største selskapene i porteføljen som nå har rapportert tall for andre kvartal, har vi oppjustert forventningene til syv selskaper, og nedjustert estimatene for to. Vi forventer en gjennomsnittlig inntjeningsvekst for disse i 29 på 15 prosent, mot 8 prosent ved utgangen av mai. Pengene kom tilbake Avkastningen hittil i år for det generelle vekstmarkedet var ved utgangen av juli på 33 prosent, mot bare en prosent for de industrialiserte markedene. Ser vi tilbake til inngangen av 28 har imidlertid vekstmarkedsindeksen bare oppnådd tre prosentpoeng bedre avkastning enn verdensindeksen. Sterke stigningen i vekstmarkedsaksjer har som vanlig ført til store pengestrømmer inn i disse markedene. Mesteparten av pengene som gikk ut under massakren i fjor høst er nå tilbake. Bør det gi grunn til en mer forsiktig holding? Ser vi på verdsettelsen av vekstmarkedene generelt, er vi nå tilbake på et langsiktig gjennomsnitt basert på pris i forhold til inntjening (P/E) og bokført egenkapital (P/B). Tilsvarende det prisnivået i 26 og 27. Vi bemerker at de generelt gode resultatene for selskapene i vekstmarkedene motiverer til høyere forventninger til inntjeningen fremover. Betydelig rabatt i forhold til markedet Selskapene i porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki handles fortsatt med en betydelig rabatt i forhold til både markedet, samt hva vi vurderer å være de faktiske verdiene. Ved utgangen av juli var selskapene i porteføljen priset til 11 ganger forventet inntjening i år. Vårt kursmål for selskapene ligger 33 prosent over markedsnivået ved månedsskiftet. Hvis en slik verdistigning finner sted, kommer prisingen av porteføljen opp på samme nivå som det generelle vekstmarkedet handles til i dag e 21e / /6 8 26/ /6 9 Kilde: Bloomberg Sterke sydkoreanere: Estimatene for inntjeningen til både Samsung Electronics och LG Electronics har blitt revidert betydelig opp. Begge selskapene produserer produkter hvor etterspørselen øker til tross for finanskrisen. Da har også tjent på en svak valuta. Selskapene i porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki samt en ti på topp-liste og diverse annen informasjon om fondet finner du på sidene

20 2 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Rentekommentar: Norges Bank gjør ikke noe med inflasjonen Selv om kjerneinflasjonen i Norge i juli gjorde et byks fra 2,8 til 3,3 prosent, mens inflasjonsmålet ligger på 2,5 prosent, setter Norges Bank neppe opp renten med det første. Men rentebunnen er sannsynligvis nådd. Da Norges Bank den 17. juni satte ned styringsrenten med en kvarting til 1,25 prosent, så sentralbanken for seg at inflasjonen ville avta fremover. Man antok at inflasjonen skal falle og legge seg rundt 1,7 prosent i løpet av i første kvartal neste år. Siden inflasjonsmålet til Norges Bank er 2,5 prosent, var forventingene om lavere prisstigning et viktig argument for å sette renten videre ned. Det andre argumentet var den negative effekten den globale resesjonen kom til å få for norsk økonomi. Inflasjonstallene som kom 1. juli må derfor ha vært et sjokk for prognosemakerne i Norges Bank. At den relativt volatile årsveksten i konsumprisindeksen skulle hoppe opp fra 3, prosent i mai til 3,4 prosent i juni, la man kanskje ikke så stor vekt på. Men det må ha vært urovekkende for bankens økonomer å se den såkalte kjerneinflasjonen, som tar bort de mest volatile prisene, gjøre et kraftig og uventet hopp fra 2,8 til 3,3 prosent. Det var godt utenfor det % INFLASJONEN GODT OVER MÅLET Inflasjon sannsynlighetsutfallet Norges Bank så for seg i midten av juni. Det store spørsmålet, selvsagt, er om det har noen betydning for pengepolitikken at konsumprisveksten overrasker så kraftig på oppsiden. Svaret er trolig at det ikke får noen som helst effekt, og at det må komme langt flere inflasjonsoverraskelser på oppsiden før Norges Bank legger om kursen og gir signaler om en høyere og heftigere rentebane. Stor dose troverdighetskapital Poenget er at selv om Norges Banks hovedoppgave er å holde inflasjonen rundt målet på 2,5 prosent, har sentralbanken svært stor frihet til å vektlegge utsiktene for produksjon og sysselsetting. En kjerneinflasjon som over tid har vært lav, oftest litt på undersiden av målet, har gitt sentralbanken en stor dose troverdighetskapital å tære på. De føler seg derfor fri til å prøve å demme opp så godt de kan for den økonomiske % nedturen, selv om inflasjonsutviklingen skjærer av i forhold til prognosene. Det er selvsagt et smertepunkt for hva Norges Bank kan tåle av faktisk inflasjon. Men man må trolig se at underliggende prisvekst raser gjennom fire prosent, på god vei mot fem prosent, før sentralbanken kjapt og smertefullt legger om renteskuten. Det som kan få Norges Bank til rask å legge frem en ny rentebane er hvis det tikker inn en jevn strøm av positive realøkonomske nøkkeltall. De første tegnene til bedre tider har så langt kommet fra land utenfor Norges grenser. Her hjemme har vi bare sett en mer avdempet konjunkturnedgang. Det er trolig ikke tilstrekkelig for å få Norges Bank til å endre kurs. Sentralbanken synes også å være svært opptatt av at kronen ikke stikker av for mye i sterk retning. Vårt hovedscenario er derfor at pengepolitikken forblir svært slakk fremover. Det blir trolig en gradvis renteoppgang fra neste år. Om Norges Bank tar feil, og underliggende inflasjon fortsetter å overraske kraftig på oppsiden, må de på et eller annet tidspunkt gjøre helomvending og ty til langt sterkere rentelut enn vi har vært vant med siden inflasjonsmålet ble innført i 21. Vårt alternative scenario er derfor en kraftig tilstramning av pengepolitikken. Vi tror uansett at det nå er uaktuelt med nye renteoverraskelser på nedsiden. Kjerneinflasjon Av Torgeir Høien Kilde: Reuters EcoWin

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer