Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd."

Transkript

1 Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3

2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakliste Sak- og dok.nr. 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.12 Protokoll fra Guvernørrådsmøte B 2.13 Protokoll fra GRM B 2.14 Referat fra CC møte O 2.15 Referat fra PUK O 2.16 Foreløpig referat fra NSR 2013 O 2.17 Referat fra NSR AU-møte O 2.18 Referat fra AU møte den B 3 Rapporter 3.01 Årsberetning 2011/2012 MD B Fagsjefenes rapporter 3.19 Rapport lederutvikling (GLT) B 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) B 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) B 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) B 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) B 3.24 Rapport PR B 3.25 Rapport fra HSU i Tana/Nesseby I 3.26 Rapport fra Lions Quest i Georgia I 3.27 Rapport Lions 2014 O 3.28 Rapport Haitihus I 3.29 Årsrapport LAN Kommer 3.30 Rapport over fremdriften NSR på Klækken I 3.31 Årsrapport Aim 2012 B 3.32 Rapport Orkester Norden I 4 Planer I

3 DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A O 4.12 Distrikt B O 4.13 Distrikt C O 4.14 Distrikt D O 4.15 Distrikt E O 4.16 Distrikt F O 4.17 Distrikt G O 4.18 Distrikt H O 4.19 Distrikt J O 4.20 Distrikt K O 4.21 Langtidsplan MD Kommer 4.22 Rammeplan for opplæringsaktiviteter B 4.23 Medlemsstatus pr februar 2013 I 4.24 GRLs rapport O 4.25 IT Status Kommer 4.26 Rapport fra komiteen som skal evaluere våre utenlandsprosjekter Kommer 4.27 Rapport fra komiteen som skal vurdere slagordet»til tjeneste» Kommer 4.28 Gjennomgang av våre medlemstall i forhold til OB sine tall I 5 Organisasjon og administrasjon 5.13 Endring av praksis ved innsamling fra klubbene B 5.14 Ny kandidat til Riksfordelingskomiteen B 5.15 Årets vinnere av Conventionlotteriet O 5.16 Regnskap Conventionlotteriet O 5.17 Implementering av Lions 2014 Vekst B 5.18 Forslag til LRF som TV aksjon B 5.19 Lionsåret B 5.20 Daglig leder orienterer B 5.21 Oppdatering av reglement for MD-YCEC B 5.22 Oppdatering av reglement for MD-GLT B Oppdatering av utdrag fra internasjonale lover og 5.23 arbeidsordning B 5.24 Valg av medlem til Lovkomiteen B 6 Økonomi 6.06 Halvårsrapport for Lions Norge B 6.07 Budsjett 2013/2014 B 6.08 Foreløpig årsregnskap 2011/2012 MD 104 B 6.09 Årsregnskap LAN Kommer 7. Bevilgningssaker 7.01 Søknad om midler fra LC Trondheim Student B 8 Andre saker 8.10 IP Maddens besøk 5-7 april då Mntl

4 8.11 Convention 2013/fastsettelse av ny Convention pin Mntl 8.14 Status vårt samarbeid med WMC veien videre B 8.15 Status Riksmøtet i Loen Mntl 9 Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2013 B 9.02 Forslag om endringer i lovens 12 B 9.03 Forslag om endringer i lovens 17 B 9.04 Endringer av lov og arbeidstidsordning for MD 104 B 9.05 Forslag om å etablere en kontrollkomite for MD 104 B 9.06 Forslag til vedtekter for en kontrollkomite B 9.07 Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollkomite B 9.08 Forslag fra LC Skånevik til RM om valg av kontrollkomite B 9.09 Lions 2014 B 9.10 Forslag fra LC Skånevik om fremtidig struktur for MD 104 B 9.11 LRF 2015 Prioritering av forslag B 9.12 Forslag til RM om felles regnskapssystem til klubbene B 9.13 Forslag til RM om å lage en huskeliste ifm arrangering av DM B 9.14 Forslag til nytt leirsted; ny Beitoleir B Orientering fra Valgkomiteen Mntl Eventuelt

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 10. november 2012 Protokoll Møtet ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Albert Moe, Kjell- Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl. Forfall: MD GLT Svein Berntsen. DG Franzie Lerch Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland Observatører: Otto Brødholt, Roar Eng, Terje Skudvig, Hans O. Reykdal, Borgar Aasterud, Berit Skovly, Egil Moe-Helgesen. Terje Fodstad, Reidar Elnan, Magne Thorud, Jahn S. Engh og Tove Annexstad. 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. AGRL Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. GRL Christian H. Johansen innledet møtet med å takke Bjørn Kristian Skovly for det frivillige arbeidet han har lagt ned ifm nytt medlemsregister som nå er inne i siste korrekturfase. I tillegg til nye hjemmesider, som vi fikk en liten smakebit på i møtet. Målet er flere fornøyde medlemmer kombinert med lavere kostnader; som ser ut til å bli en realitet! GRL presiserte avslutningsvis at MD aktivitetene, herunder øyehelseprosjektet, må markedsføres bedre. Et resultat av manglende markedsføring er at vi mangler 1.9. millioner kroner i innbetalinger fra klubbene til øyehelseprosjektet, som ble vedtatt på riksmøtet GRL vil i tiden fremover rette sin oppmerksomhet mot aktivitetene, Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 2. Protokoller og referater 2.04 Protokoll fra guvernørrådsmøte i august Vedtak: Protokollen vedtas og signeres Protokoll fra AU møte Vedtak: Signert protokoll tas til informasjon Årsberetning Prosjekt VBU Vedtak: Årsberetningen tas til informasjon Protokoll fra CC møte Vedtak: Protokollen tas til informasjon Årsrapport Førerhundskolen Vedtak: Årsrapporten tas til informasjon NSR AU Vedtak: Protokollen tas til informasjon Referat fra NSR planleggingsmøte Vedtak: Referatet tas til informasjon Referat fra nytt motto komiteen Vedtak: Referatet tas til informasjon. 3. Rapporter 3.18 Årsrapport MD /2012 Saken utsettes til guvernørrådsmøte i februar Fagsjefenes rapporter Alle fagsjefene fikk inntil et kvarter til å fortelle om aktiviteten på deres områder. Vedtak: Rapporter fra 3.19 til 3.25 vedtas. Det er gledelig å høre at Lions Norge har en bedre medlemsutvikling enn på lenge, likeså at prosjektet Kvinner i Lions er godt i gang med arbeidet. 2 GRM Protokoll/HLMO/

7 Vedtak: Rapporten tas til orientering Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg Vedtak: Rapporten tas til informasjon 3.28 Statusrapport Haiti Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.29 Statusrapport AIM Guro Lystad gav oss muntlig en flott rapport om det arbeidet som AIM utfører i Uganda. Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.30 Medlemsstatus pr Vedtak: De fremlagte rapportene tas til orientering 3.31 Statusrapport Lions Røde Fjær Reidar Elnan viste frem ny logo. Vedtak: Rapporten tas til orientering og ny logo ble godkjent av GR Rapport Valgkomiteen Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 3.33 Rapport fra arbeidet med mandat for en eventuell Kontrollkomite Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 3.34 Halvårsrapport LAN MD-IRC leverte i møtet ut referat fra styremøte i LAN den I tillegg redegjorde han redegjorde for situasjonen i Uganda, Malawi og Zambia. Det må arbeides for å få klubbene til å innbetale de 200,- pr medlem til øyehelseprosjektet som RM 2012 vedtok. DG skal i sitt distrikt purre på de klubbene som ikke har betalt eller ikke betalt inn 200,- pr medlem. Vedtak: Den fremlagte rapporten og redegjørelsen tas til informasjon. DG skal purre på klubbene. 3 GRM Protokoll/HLMO/

8 3.35 Rapport fadderbarn Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.36 Rapport GRL Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 4. Handlingsplaner 2012/ Rapportering fra tilstedeværende DG iht vedtatte handlingsplaner for distrikt A-K. Hver DG fikk tre minutter til å redegjøre for arbeidet i sitt distrikt i de tre siste månedene. Vedtak: Rapportene fra distrikt A-K tas til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.08 Daglig leders orientering Vedtak: Orienteringen ble tatt til informasjon. En liste over forfalte ikke betalte krav ble delt ut til alle DG ene. De skal purre i sine distrikter Status norske ungdomsleire, herunder vedtak gjeldene internasjonale ungdomsleire Vedtak: Guvernårrådet godkjenner at LC Saltdal i distrikt B og distrikt J avholder internasjonale ungdomsleire sommeren Kvartalsrapport media Vedtak: Rapporten ble tatt til informasjon Regelverk for MD 104 Vedtak: Lovkomiteens forslag til videre arbeid ble enstemmig vedtatt og arbeidet kan startes! 5.12 PID Harry Ala-Kujlu ber om Lions Norge sin støtte til sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden Vedtak: Lions Norge støtter PID Harry Ala Kulju sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden GRM Protokoll/HLMO/

9 6. Økonomi 6.05 Kvartalsrapport for Lions Norge Vedtak: Regnskapsrapport pr som viser et resultat som er ,- bedre enn budsjett, godkjennes. 8 Andre saker 8.10 IP Maddens besøk DG Albert Moe orienterte muntlig om de forberedelser distriktet er godt i gang med. IP Madden har varslet sitt Norgesbesøk den første helgen etter påsken i Alle er hjertelig velkommen til Stavanger denne helgen Convention Hamburg GS orienterte muntlig om tilbudet til alle medlemmer og Venner av Lions om å delta på en organisert reise til Convention 2013 som ligger ute på våre hjemmesider. Håper mange vil være med! 8.12 Nordic Choice Hotels- inngåelse av en hotellavtale GS orienterte muntlig om en inngått hotellavtale med Nordic Choice Hotels - en medlemsfordel. Det vil gå ut informasjon til medlemmene om dette så snart alt det praktiske rundt avtalen er på plass Deltagelse NSR januar Eventuelt GRL orienterte muntlig om at en del av VDG-opplæringen bli avholdt under NSR. DG Kjell Gylland tilbød seg å kontakte Orkla reiser vedrøre en felles reise. Alle MD fagsjefer, unntatt MD YCEC, AU, GS og VDG1 skal delta. Innkreving av distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter Fra og med neste Lionsår skal ikke MD - men hvert enkelt distrikt- kreve inn distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter. 5 GRM Protokoll/HLMO/

10 Valg av internasjonal direktør Lions Norge ønsker den beste kandidaten til vervet som Internasjonal Direktør. GRL oppfordret derfor klubbene til å være positive til «transfer» på kandidater som pr i dag ikke er i ett distrikt med mer enn 1250 medlemmer. Følgende saker var vedtatt av Arbeidsutvalget den Ingen ba om at sakene skulle bli løftet inn til behandling i Guvernørrådsmøtet (Saksnumrene er AU saksnumre): Organisering av ungdomsarbeidet Vedtak. Saken oversendes til Sammenslåing av GMT og GLT Vedtak: Saken oversendes til Søknad om støtte til Orkester Norden ifm evntl deltagelse ved Convention i Hamburg. Vedtak: Orkester Norden bevilges kr ,- med følgende finansiering: kr fra Tulipanfondet og kr fra Ungdomsfondet Trykking av Lion Midlene utbetales kun ved positivt vedtak om en reise til Convention 2013 i Hamburg. Vedtak: Administrasjonen skal innhente flere tilbud på trykking i Norge Søknad fra LC Horten til Tulipanfondet Vedtak: Au støtter søknaden fra LC Horten med kroner 32500,- Midlene tas fra Tulipanfondet. Pengene utbetales når det foreligger kvitteringer for de faktiske utgifter. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge GRM Protokoll/HLMO/

11 7 GRM Protokoll/HLMO/

12 Guvernørrådsmøte Sak: Bruk av frie bistandsmidler overføring til LAN Møtedato: 5. januar 2003 Saksnr: 1 Saksbehandler: Bjørn Kr. Skovly Sakstype B VEDLEGG: Ingen VEDTAK: Guvernørrådets vedtak: De frie Bistandsmidlene var planlagt brukt til LAN-prosjekter i sin tid. På fondet står det i dag ca kroner. Lions Aid Norway har søkt om at disse midlene blir overført til LANs arbeid med øyehelse. Med en slik overføring vil egenkapitalen i LAN være positiv med kr kroner. Guvernørrådet vil sterkt beklage den situasjon Lions Aid Norway har satt seg selv i gjennom et overforbruk i sitt bistandsarbeid i forhold til tilgjengelige midler. Guvernørrådet er likevel innstilt på å bidra med løsning ved at frie Bistandsmidler blir overført til LAN så snart som mulig under forutsetning av at følgende krav blir innfridd: Driftskostnadene for perioden 1. januar 2013 til 31.mars 2013 skal være maksimalt kr. 1,2 mill. Det skal umiddelbart settes opp et budsjett for 2013 og et langtidsbudsjett for perioden med en inntektsramme pr år på 7,2 millioner kroner og en maksimal budsjettert kostnad på investeringer og drift på kr. 6,0 millioner kroner pr år. Differensen skal brukes til å styrke egenkapitalen i LAN slik at organisasjonen kan avslutte sine aktiviteter innen øyehelse etter endt NORAD tilskuddsperiode innenfor egen tilgjengelig likviditet. Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. SAKSOPPLYSNINGER: LAN-informasjon Arbeidet i LAN som er en egen juridisk enhet med eget styre har hatt som sin hovedoppgave øyehelseprosjektet, mest kjent som Sight First. Dette har i Norge vært kjørt i egen regi, en av årsakene har vært samarbeidet med og støtten fra NORAD. I mobiliseringen rundt Sight First kampanjene ga klubbene i Norge store bidrag som ble samlet på Sight First Fond. I tillegg fikk vi en avtale med NORAD som sikret støtte til øyehelseprosjektet, de siste årene i alle fall med seks millioner kroner årlig.

13 Øyehelsearbeidet har vært stort og bra, og mange mennesker er behandlet, blitt operert og reddet synet takket være denne innsatsen. Det er fantastisk flott. Økonomisk har arbeidet skjedd gjennom finansiering årlig fra NORAD, innbetalinger fra klubber og bruk av Sight First-fondet. Pga NORAD rapporteringen er regnskapet blitt ført etter et kontantprinsipp. Dette har resultert i regnskap lagt fram for Riksmøtet som har gitt vanskelig oversikt over den egentlige økonomiske situasjonen. For eksempel ble det for 2011 lagt fram et regnskap med et underskudd på kroner. På LAN styremøte i høst ble det lagt fram et behov for likviditetsstøtte. For å få en bedre forståelse av den økonomiske situasjonen fikk AU i oppdrag på vegne av LAN å utarbeide LAN regnskap for de siste årene ført etter normale regnskapsprinsipper. Som ventet viste gjennomgangen at investeringer og drift år etter år har gått med betydelige underskudd, som ikke kom fram i kontantregnskapet. Uttak fra Sight First-fondet ble ført som inntekt. Dermed ble dette fondet mindre for hvert år. Høsten i år var fondet tomt var et spesielt ille år. Dette fordi en hadde betydelige investeringer i en ny øyeklinikk, det ble en entreprenørkonkurs eller risiko for dette i prosessen, og uforutsette utgifter hadde dukket opp. I tillegg var driftskostnadene med mange ansatte i Afrika store. Øyehelseprosjektet skjer i Malawi, Uganda og Zambia. Det reviderte regnskapet som ble satt opp viste ikke bare at LAN hadde brukt langt mer midler enn budsjettert, 13,5 millioner kroner i forhold til budsjett på 9,5 millioner kroner. Sight First-midlene var brukt opp, slik at selv med klubbenes innbetalte midler var det årsskiftet en negativ egenkapital på kroner. Ved starten av 2013 var altså situasjonen: 1) LAN hadde en negativ egenkapital 2) Riksmøtet vedtok en innbetaling på 200 kroner pr medlem og år, mens det reelt kommer inn snaut halvparten, vi tør ikke budsjettere med mer enn 1 million kroner årlig. 3) NORAD-søknaden får vi ikke svar på før ca 1. mars. Det er søkt om 8,5 millioner kroner årlig, vi tør ikke budsjetterte med mer enn tidligere vedtak på 6 millioner kroner årlig. 4) Fra konstituert daglig leder ble det presentert et kostnadsbilde på ren drift uten investeringskostnader på drøyt kroner pr. måned. Som alle skjønner var dette en uakseptabel situasjon. AU har etter at den alvorlige situasjonen ble avdekket deltatt som observatører på møtene siden situasjonen kunne bli kritisk. LAN styre har i samarbeid med AU endt opp med følgende konklusjoner: Både LAN styret og AU har stor grunn til å tro at NORAD fortsatt vil støtte øyehelseprosjektet. I tillegg vil det trolig komme inn 1,2 millioner i klubbstøtte øyehelse (RM-vedtaket) og noen tilskudd på frie midler. Totalt tilgjengelig i 2013, 2014 og 2015 kr. 7,2 millioner kroner pr år. Av dette vil det årlig gå 3 millioner kroner til investeringer i henhold til søknaden som blir innvilget, ca. 50 % av omsøkt beløp.

14 I tillegg har AU gitt beskjed om at i løpet av disse 3 årene skal egenkapitalsituasjonen styrker slik at vi ved utgangen av denne NORAD-perioden skal ha en egenkapital som sikrer at vi kan avslutte øyehelseprosjektet innenfor disponibel egenkapital om vi må eller ønsker det. Det betyr at driftskostnadene må ned til 3 millioner kroner pr år, og det er også AUs krav til LAN for dette året. Da vil egenkapitalen styrkes med 1,2 millioner kroner årlig i tre år. Det er selvfølgelig trist at vi ikke kan opprettholde aktiviteten på samme nivå som tidligere, men det har vi ikke midler til. Det er også beklagelig at styret i LAN ikke har hatt en økonomisk innsikt og styring som gjorde det mulig å sette aktiviteten etter tilgjengelige midler. Dette har vært preget av en tidligere kultur i Lions Norge der administrasjon har styrt og gitt begrenset informasjon som har gjort det vanskelig for både styre og RM å reagere. Jeg synes også at revisors rolle i dette er diskutabel. Det er nå vedtatt at regnskapet fra 1. januar 2013 føres som for MD for øvrig, med ekstern regnskapsfører. Det er i tillegg gitt beskjed om at i år skal LAN-regnskapet være klart til GR i februar. Uansett, det er nå tatt grep, øyehelseprosjektet fortsetter på nedskalert, forsvarlig nivå og i løpet av januar blir de nedskalerte budsjettene klare. Det som da står igjen er en likviditetsutfordring som vi kommer tilbake til i eget forslag. Dette var den aktuelle situasjonen. Det jeg ikke har berørt, men som synes er den politiske siden av dette som hører hjemme her er organiseringen av arbeidet. Vi er en del av Lions International som har sine aktiviteter gjennom LCIF som er en profesjonell organisasjon for bistandsarbeid. De fleste land har sine store bistandsprosjekter gjennom dette systemet. I Norge har vi valgt å drive eget bistandsarbeid direkte med et betydelig arbeidsgiveransvar og ansvar i prosjektoppfølging, blant annet med norsk stedlig representant i Afrika som er kostbart. Eneste argument for denne særløsningen for Norge er tilgangen på midler fra NORAD. Det er jo flott at Lions Norge kan motta 6 millioner kroner fra NORAD mot å dekke (i teorien) selv. Det er kravet de stiller. Lions har likevel valgt å ha en vesentlig større egenandel. Med de grep som nå blir gjort mener AU at Lions Norge må vurdere en endring av vårt prosjektarbeid i utlandet. Det er ingen grunn til at øyehelse prosjektene skal være en stat-i-statenaktivitet, mens synes det bør være et prosjekt i Lions Norge, med MD -IRC som ansvarlig overfor linja, som er AU, GR og RM. Det må også vurderes å få til en løsning der arbeidet skjer gjennom LCIF, men gjerne med en organisasjonsform som muliggjør fortsatt tilskudd fra NORAD. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

15 CC-möte Köpenhamn 1/ Närvarande: CC Kent Benediktsson MD 101, CC Jörgen Ploug MD 106, CC Christian H Johansen MD 104, CC Seppo Söderholm MD 107, CC Kristinn G. Kristjánsson MD 109, ID Kenneth Persson MD 101, PCC Alf Bakken MD 101, PCC Kristinn Hannesson MD CC Kent Benediktsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. PCC Alf Bakken valdes till sekreterare för mötet. 3. Föredragningslistan godkändes med följande tillägg- - orkester Norden - Datum för Riksmöten 2014 i de nordiska länderna - Memberchip research propasal for Scandinavia 4. Protokoll från CC-mötet i Bryssel kommenterades och lades till handlingarna 5. Resultat presenterades och diskuterades. Årets resultat t.o.m presentade soch lades till handlingarna. Budget för presenterades. Beslutades att föreslå att kostnaderna beräknas till euro per år för att få en jämnare fördelning över åren. 6. Utbildningen för VCC diskuterades, beslutades att Markus Flamming skickar utbildningens innehåll till CC Kent Benediktsson. 7. Mötet beslutade att CC och VCC har gemensamt möte tillsammans med NSR-AU fredag 18/1 med start Den fråga som skall diskuteras är NSR:s framtid. -CC-gruppen föreslår att nuvarande tre styrdokument slopas, att ett förenklat dokumet tas fram - att framtida NSR-möten förläggs till närheten av internationell flygplats. - att formerna för NSR görs om till ett enklare och billigare möte. 8. Protokoll från NSR-AU kommenterades av PCC Alf Bakken 9. Nytt NSR-projekt är byggandet av ögonklinik i Burkina Faso 10. Årets tema vid NSR i Trollhättan är Bra medlemskap bra ledarskap Seminarier under NSR är GLT/GMT, IR, NSR framtid, VDG utbildning (svensk utbildning), LEO Utbildningen för VCC på söndagen diskuterades, CC var överens om att söndagen inte är en lämplig dag för utbildningen då det innebär att några deltager ej kan åka hem på söndagen. 11. ID Kennet Persson MD101 informerade och kommenterade de beslut som tagits av Internationella styrelsen 1-5 november i Indianapolis 12. Diskuterades hur GLT/MGT genomförs i de nordiska länderna 13. Koordinator PCC Kristinn Hannesson MD 107 gav en lägesrapport inför Convention i Hamburg Caucus för norden kommer inte att arrangeras - Med tanke på det stora antalet deltagare diskuterades klädseln i samband med paraden, följande ordning föreslås folkdräkter - vit klädsel- övriga - Kristinn önskar få reda på hur många deltagare som kommer från varje land innan lokal för Geth Together kan bokas 14. PCC Alf Bakken fick i uppdrag att ta reda på var beslutet att PID Per K Christensen utsetts som kontaktperson för Orkester Norden finns.

16 CC i de nordiska länderna meddelar ID Kenneth Persson datum för sina Riksmöten 2014 ID Kennet Persson presenterade ett förslaget Memberchip research Propasal for Scandinavia. CC ger återkoppling till Jon Bjarni T 15. CC Kent Benediktsson tackade deltagarna för en dag med bra diskussioner och avslutade mötet Dag som ovan PCC Alf Bakken sekreterare

17 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, 31.01,13 PUK «Produktutviklingskomiteen». Siden sist har det blitt utarbeidet en Master oppgave for studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med professorer ved høyskolen, og ble presentert for masterstudentene den 24. ds. Oppgaven tar for seg statlige, kommunale og frivillighets organisasjoner, hvordan kan de samarbeide om å hjelpe vanskeligstilte barn fra fattige familier. 2 3 studenter har meldt sin interesse. Disse vil bli vurdert av høyskolens ledelse. Vi har godt håp om at oppgaven er interessant for studentene. Avgjørelse i løpet av 1 2 mnd. Det vil gi oss god kunnskap om hvordan dette segmentet bør bearbeides av Lions. Tore G. Hovde Sign. _ Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon:

18 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island Minutes NSR-council meeting January in Trollhãttan, Sweden Meeting started 13:00 and ended 15:00 1. Opening of the meeting CC Kent Benediktsson MD 101 welcomed everyone to the meeting and declared it open. 2. Election of chairperson and secretary 2.1 recommendaiton for chairperson PCC Alf Bakken, MD recommendation for secretary PCC Egil Moe-Helgesen MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. 3. Election of auditors of the minutes Recommendation: CC Kent Benediktsson, MD 101 and CC Christian H. Johansen, MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. Chairperson Alf Bakken informed that the language of the meeting is English. 4. Determination of the number of representatives entitled to vote MD 101 Sweden 10 district 12 votes MD 104 Norway 10 district 12 votes MD 106 Denmark 4 district 6 votes MD 107 Finland 14 district 16 votes MD 109 Iceland 2 district 4 votes Decision: number of eligible voters was decided as above. PDG Harald Dräger, greeted from Lions in Germany and welcomed all participants to Hamburg and Convention 2013, and gave his banner to CC Kent Benediktsson. DG Lukin Anders D 120, greeted from Lions in Estonia, and gave their standard to CC Kent Benediktsson. 5. Other matters No other matters were proposed. 6. Approval of the agenda Decision: Approved unanimously 7. Follow up matters from previous NSR meetings 8. Financial statements and audit report. 8.1 Approval of the accounts for NSR 2011/2012. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts showing a profit of 616. Decision: The accounts was approved unanimously.

19 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island 8.2 Audit report Decision: The report was taken into information 8.3 Report from Busan NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the report from Convention in Busan, South Korea. See separate report in 8.3. Decision: The report was taken to the minutes 8.4 Plan for Hamburg NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the preliminary plan for the Convention in Hamburg, Germany. He pointed out that he urgently needs an estimate for the number of participants from the different countries. See separate report in 8.4. Decision: The report was taken to the minutes 8.5 Intermediate results for NSR accounts for 2012/2013. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts as per November 1, The total expenses seems to be close to the budget of Decision: The report was taken to the minutes 9. Question of liability for last year NSR functionaries. Decision: The freedom from liability to parties to render accounts for the financial year 2012/2013 was granted unanimously. 10 Budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen presented the proposal for the administrative budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen proposed to add an expense of 500 to the line of paraden flaggborg as we have had to buy some new belts. In addition the CC group has proposed to pay for the Lions coordinator for Orkester Norden ( 700) This means that total expenses will be and profit as the countries will be invoiced totally Decision: The budget was approved unanimously. 11 Report from International Directors As ID Kenneth Persson MD 101 Sweden had given his report before lunch, it was no need for a new report. 12 NSR cooperation projects: 12.1 Status report Lions Quest in Europe. IPCC Hilde Straumsheim presented a preliminary report from the implementation of Lions Quest in Georgia. See separate report in Decision: The report was taken to the minutes 12.2 Orkester Norden PDG Erik Evang, MD 104 gave a short historic background of the engagement of Lions in Orkester Norden. He informed that the payment per student has been SEK since the start in He asked that this amount should be increased to SEK that is equal to an indexed increase. Decision: The increase from SEK to SEK per student was

20 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island unanimously accepted. IPID Per Christensen gave the background why Lions have to make some decisions regarding Orkester Norden now. The orchestra has during the last years had its basis in Kristiansand, Norway, but will now move to Aalborg in Denmark. Before supporting the orchestra, the community of Aalborg wants that Orkester Norden should sign up a legal company act that should be signed by the three parties, Lions, Aalborg City and Nordisk Råd. There is no economic obligation for Lions by signing this company act. The financing of Orkester Norden the next years will be SEK 5 mill from Nordisk Råd, DKR 4 mill from a privat donor and probably DKR 3 mill from Aalborg City. Decision: A Lions representative gives authority to sign the company act for Orkester Norden. Proposal to Company Act in enclosure IPID Per Christensen brought up the proposal that Orkester Norden should accept the offer to play at the Convention in Hamburg. The total cost is NOK The proposal is that the 5 countries should support this by paying NOK 5 (or as much as possible) per member. Decision: The 5 countries gives the possibility to bring this proposal to the Governors Meeting and give an answer within two weeks. This proposal was unanimously accepted. 13 Reports from the Workshops on the Theme of the Year - Bra medlemsskap Bra ledarskap- By a misunderstanding, the workshop was not mentioned in the program, and is was consequently cancelled. 14 Reports from the Seminar of the Year 14.1 Report from the GLT seminar by PID Bruno Ahlqvist The seminar had about 20 participants. Each country presented the plans for education in each country. In addition, Bruno informed about a very successful education plan in Turkey that has dramatically reduced the situation were new members are leaving within the next few years. See separate report in Report from GMT seminar by PID Jon Bjarni Thorsteinsson The seminar had about 38 participants. The focus of the seminar was that we are still facing the problem with reduction in clubs and members. All countries have reduction in male members, but increasing number of female members. So getting more female members is one of the most important goals. See separate report in Report from the IR seminar by IRD Bent Jespersen In this seminar, the projects from the different countries was presented. Bent did also inform about the next NSR projects that was presented at NSR 2012 in Reykjavik. The project was building an eye clinic in Burkina Faso. Everything is on place, except the final documents from Burkina Faso. If the documents are not on place within a short time, MD 106 Denmark will start finding a new project. See separate report in 14.3.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 6.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 13.02.2016

Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Lions Norge Saksliste GRM 13.02. 2016 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning.

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK:

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Guvernørrådsmøte Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: 22.11.2015 Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer