Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd."

Transkript

1 Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3

2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakliste Sak- og dok.nr. 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.12 Protokoll fra Guvernørrådsmøte B 2.13 Protokoll fra GRM B 2.14 Referat fra CC møte O 2.15 Referat fra PUK O 2.16 Foreløpig referat fra NSR 2013 O 2.17 Referat fra NSR AU-møte O 2.18 Referat fra AU møte den B 3 Rapporter 3.01 Årsberetning 2011/2012 MD B Fagsjefenes rapporter 3.19 Rapport lederutvikling (GLT) B 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) B 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) B 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) B 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) B 3.24 Rapport PR B 3.25 Rapport fra HSU i Tana/Nesseby I 3.26 Rapport fra Lions Quest i Georgia I 3.27 Rapport Lions 2014 O 3.28 Rapport Haitihus I 3.29 Årsrapport LAN Kommer 3.30 Rapport over fremdriften NSR på Klækken I 3.31 Årsrapport Aim 2012 B 3.32 Rapport Orkester Norden I 4 Planer I

3 DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A O 4.12 Distrikt B O 4.13 Distrikt C O 4.14 Distrikt D O 4.15 Distrikt E O 4.16 Distrikt F O 4.17 Distrikt G O 4.18 Distrikt H O 4.19 Distrikt J O 4.20 Distrikt K O 4.21 Langtidsplan MD Kommer 4.22 Rammeplan for opplæringsaktiviteter B 4.23 Medlemsstatus pr februar 2013 I 4.24 GRLs rapport O 4.25 IT Status Kommer 4.26 Rapport fra komiteen som skal evaluere våre utenlandsprosjekter Kommer 4.27 Rapport fra komiteen som skal vurdere slagordet»til tjeneste» Kommer 4.28 Gjennomgang av våre medlemstall i forhold til OB sine tall I 5 Organisasjon og administrasjon 5.13 Endring av praksis ved innsamling fra klubbene B 5.14 Ny kandidat til Riksfordelingskomiteen B 5.15 Årets vinnere av Conventionlotteriet O 5.16 Regnskap Conventionlotteriet O 5.17 Implementering av Lions 2014 Vekst B 5.18 Forslag til LRF som TV aksjon B 5.19 Lionsåret B 5.20 Daglig leder orienterer B 5.21 Oppdatering av reglement for MD-YCEC B 5.22 Oppdatering av reglement for MD-GLT B Oppdatering av utdrag fra internasjonale lover og 5.23 arbeidsordning B 5.24 Valg av medlem til Lovkomiteen B 6 Økonomi 6.06 Halvårsrapport for Lions Norge B 6.07 Budsjett 2013/2014 B 6.08 Foreløpig årsregnskap 2011/2012 MD 104 B 6.09 Årsregnskap LAN Kommer 7. Bevilgningssaker 7.01 Søknad om midler fra LC Trondheim Student B 8 Andre saker 8.10 IP Maddens besøk 5-7 april då Mntl

4 8.11 Convention 2013/fastsettelse av ny Convention pin Mntl 8.14 Status vårt samarbeid med WMC veien videre B 8.15 Status Riksmøtet i Loen Mntl 9 Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2013 B 9.02 Forslag om endringer i lovens 12 B 9.03 Forslag om endringer i lovens 17 B 9.04 Endringer av lov og arbeidstidsordning for MD 104 B 9.05 Forslag om å etablere en kontrollkomite for MD 104 B 9.06 Forslag til vedtekter for en kontrollkomite B 9.07 Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollkomite B 9.08 Forslag fra LC Skånevik til RM om valg av kontrollkomite B 9.09 Lions 2014 B 9.10 Forslag fra LC Skånevik om fremtidig struktur for MD 104 B 9.11 LRF 2015 Prioritering av forslag B 9.12 Forslag til RM om felles regnskapssystem til klubbene B 9.13 Forslag til RM om å lage en huskeliste ifm arrangering av DM B 9.14 Forslag til nytt leirsted; ny Beitoleir B Orientering fra Valgkomiteen Mntl Eventuelt

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 10. november 2012 Protokoll Møtet ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Albert Moe, Kjell- Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl. Forfall: MD GLT Svein Berntsen. DG Franzie Lerch Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland Observatører: Otto Brødholt, Roar Eng, Terje Skudvig, Hans O. Reykdal, Borgar Aasterud, Berit Skovly, Egil Moe-Helgesen. Terje Fodstad, Reidar Elnan, Magne Thorud, Jahn S. Engh og Tove Annexstad. 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. AGRL Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. GRL Christian H. Johansen innledet møtet med å takke Bjørn Kristian Skovly for det frivillige arbeidet han har lagt ned ifm nytt medlemsregister som nå er inne i siste korrekturfase. I tillegg til nye hjemmesider, som vi fikk en liten smakebit på i møtet. Målet er flere fornøyde medlemmer kombinert med lavere kostnader; som ser ut til å bli en realitet! GRL presiserte avslutningsvis at MD aktivitetene, herunder øyehelseprosjektet, må markedsføres bedre. Et resultat av manglende markedsføring er at vi mangler 1.9. millioner kroner i innbetalinger fra klubbene til øyehelseprosjektet, som ble vedtatt på riksmøtet GRL vil i tiden fremover rette sin oppmerksomhet mot aktivitetene, Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 2. Protokoller og referater 2.04 Protokoll fra guvernørrådsmøte i august Vedtak: Protokollen vedtas og signeres Protokoll fra AU møte Vedtak: Signert protokoll tas til informasjon Årsberetning Prosjekt VBU Vedtak: Årsberetningen tas til informasjon Protokoll fra CC møte Vedtak: Protokollen tas til informasjon Årsrapport Førerhundskolen Vedtak: Årsrapporten tas til informasjon NSR AU Vedtak: Protokollen tas til informasjon Referat fra NSR planleggingsmøte Vedtak: Referatet tas til informasjon Referat fra nytt motto komiteen Vedtak: Referatet tas til informasjon. 3. Rapporter 3.18 Årsrapport MD /2012 Saken utsettes til guvernørrådsmøte i februar Fagsjefenes rapporter Alle fagsjefene fikk inntil et kvarter til å fortelle om aktiviteten på deres områder. Vedtak: Rapporter fra 3.19 til 3.25 vedtas. Det er gledelig å høre at Lions Norge har en bedre medlemsutvikling enn på lenge, likeså at prosjektet Kvinner i Lions er godt i gang med arbeidet. 2 GRM Protokoll/HLMO/

7 Vedtak: Rapporten tas til orientering Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg Vedtak: Rapporten tas til informasjon 3.28 Statusrapport Haiti Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.29 Statusrapport AIM Guro Lystad gav oss muntlig en flott rapport om det arbeidet som AIM utfører i Uganda. Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.30 Medlemsstatus pr Vedtak: De fremlagte rapportene tas til orientering 3.31 Statusrapport Lions Røde Fjær Reidar Elnan viste frem ny logo. Vedtak: Rapporten tas til orientering og ny logo ble godkjent av GR Rapport Valgkomiteen Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 3.33 Rapport fra arbeidet med mandat for en eventuell Kontrollkomite Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 3.34 Halvårsrapport LAN MD-IRC leverte i møtet ut referat fra styremøte i LAN den I tillegg redegjorde han redegjorde for situasjonen i Uganda, Malawi og Zambia. Det må arbeides for å få klubbene til å innbetale de 200,- pr medlem til øyehelseprosjektet som RM 2012 vedtok. DG skal i sitt distrikt purre på de klubbene som ikke har betalt eller ikke betalt inn 200,- pr medlem. Vedtak: Den fremlagte rapporten og redegjørelsen tas til informasjon. DG skal purre på klubbene. 3 GRM Protokoll/HLMO/

8 3.35 Rapport fadderbarn Vedtak: Rapporten tas til orientering 3.36 Rapport GRL Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering 4. Handlingsplaner 2012/ Rapportering fra tilstedeværende DG iht vedtatte handlingsplaner for distrikt A-K. Hver DG fikk tre minutter til å redegjøre for arbeidet i sitt distrikt i de tre siste månedene. Vedtak: Rapportene fra distrikt A-K tas til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.08 Daglig leders orientering Vedtak: Orienteringen ble tatt til informasjon. En liste over forfalte ikke betalte krav ble delt ut til alle DG ene. De skal purre i sine distrikter Status norske ungdomsleire, herunder vedtak gjeldene internasjonale ungdomsleire Vedtak: Guvernårrådet godkjenner at LC Saltdal i distrikt B og distrikt J avholder internasjonale ungdomsleire sommeren Kvartalsrapport media Vedtak: Rapporten ble tatt til informasjon Regelverk for MD 104 Vedtak: Lovkomiteens forslag til videre arbeid ble enstemmig vedtatt og arbeidet kan startes! 5.12 PID Harry Ala-Kujlu ber om Lions Norge sin støtte til sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden Vedtak: Lions Norge støtter PID Harry Ala Kulju sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden GRM Protokoll/HLMO/

9 6. Økonomi 6.05 Kvartalsrapport for Lions Norge Vedtak: Regnskapsrapport pr som viser et resultat som er ,- bedre enn budsjett, godkjennes. 8 Andre saker 8.10 IP Maddens besøk DG Albert Moe orienterte muntlig om de forberedelser distriktet er godt i gang med. IP Madden har varslet sitt Norgesbesøk den første helgen etter påsken i Alle er hjertelig velkommen til Stavanger denne helgen Convention Hamburg GS orienterte muntlig om tilbudet til alle medlemmer og Venner av Lions om å delta på en organisert reise til Convention 2013 som ligger ute på våre hjemmesider. Håper mange vil være med! 8.12 Nordic Choice Hotels- inngåelse av en hotellavtale GS orienterte muntlig om en inngått hotellavtale med Nordic Choice Hotels - en medlemsfordel. Det vil gå ut informasjon til medlemmene om dette så snart alt det praktiske rundt avtalen er på plass Deltagelse NSR januar Eventuelt GRL orienterte muntlig om at en del av VDG-opplæringen bli avholdt under NSR. DG Kjell Gylland tilbød seg å kontakte Orkla reiser vedrøre en felles reise. Alle MD fagsjefer, unntatt MD YCEC, AU, GS og VDG1 skal delta. Innkreving av distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter Fra og med neste Lionsår skal ikke MD - men hvert enkelt distrikt- kreve inn distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter. 5 GRM Protokoll/HLMO/

10 Valg av internasjonal direktør Lions Norge ønsker den beste kandidaten til vervet som Internasjonal Direktør. GRL oppfordret derfor klubbene til å være positive til «transfer» på kandidater som pr i dag ikke er i ett distrikt med mer enn 1250 medlemmer. Følgende saker var vedtatt av Arbeidsutvalget den Ingen ba om at sakene skulle bli løftet inn til behandling i Guvernørrådsmøtet (Saksnumrene er AU saksnumre): Organisering av ungdomsarbeidet Vedtak. Saken oversendes til Sammenslåing av GMT og GLT Vedtak: Saken oversendes til Søknad om støtte til Orkester Norden ifm evntl deltagelse ved Convention i Hamburg. Vedtak: Orkester Norden bevilges kr ,- med følgende finansiering: kr fra Tulipanfondet og kr fra Ungdomsfondet Trykking av Lion Midlene utbetales kun ved positivt vedtak om en reise til Convention 2013 i Hamburg. Vedtak: Administrasjonen skal innhente flere tilbud på trykking i Norge Søknad fra LC Horten til Tulipanfondet Vedtak: Au støtter søknaden fra LC Horten med kroner 32500,- Midlene tas fra Tulipanfondet. Pengene utbetales når det foreligger kvitteringer for de faktiske utgifter. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge GRM Protokoll/HLMO/

11 7 GRM Protokoll/HLMO/

12 Guvernørrådsmøte Sak: Bruk av frie bistandsmidler overføring til LAN Møtedato: 5. januar 2003 Saksnr: 1 Saksbehandler: Bjørn Kr. Skovly Sakstype B VEDLEGG: Ingen VEDTAK: Guvernørrådets vedtak: De frie Bistandsmidlene var planlagt brukt til LAN-prosjekter i sin tid. På fondet står det i dag ca kroner. Lions Aid Norway har søkt om at disse midlene blir overført til LANs arbeid med øyehelse. Med en slik overføring vil egenkapitalen i LAN være positiv med kr kroner. Guvernørrådet vil sterkt beklage den situasjon Lions Aid Norway har satt seg selv i gjennom et overforbruk i sitt bistandsarbeid i forhold til tilgjengelige midler. Guvernørrådet er likevel innstilt på å bidra med løsning ved at frie Bistandsmidler blir overført til LAN så snart som mulig under forutsetning av at følgende krav blir innfridd: Driftskostnadene for perioden 1. januar 2013 til 31.mars 2013 skal være maksimalt kr. 1,2 mill. Det skal umiddelbart settes opp et budsjett for 2013 og et langtidsbudsjett for perioden med en inntektsramme pr år på 7,2 millioner kroner og en maksimal budsjettert kostnad på investeringer og drift på kr. 6,0 millioner kroner pr år. Differensen skal brukes til å styrke egenkapitalen i LAN slik at organisasjonen kan avslutte sine aktiviteter innen øyehelse etter endt NORAD tilskuddsperiode innenfor egen tilgjengelig likviditet. Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. SAKSOPPLYSNINGER: LAN-informasjon Arbeidet i LAN som er en egen juridisk enhet med eget styre har hatt som sin hovedoppgave øyehelseprosjektet, mest kjent som Sight First. Dette har i Norge vært kjørt i egen regi, en av årsakene har vært samarbeidet med og støtten fra NORAD. I mobiliseringen rundt Sight First kampanjene ga klubbene i Norge store bidrag som ble samlet på Sight First Fond. I tillegg fikk vi en avtale med NORAD som sikret støtte til øyehelseprosjektet, de siste årene i alle fall med seks millioner kroner årlig.

13 Øyehelsearbeidet har vært stort og bra, og mange mennesker er behandlet, blitt operert og reddet synet takket være denne innsatsen. Det er fantastisk flott. Økonomisk har arbeidet skjedd gjennom finansiering årlig fra NORAD, innbetalinger fra klubber og bruk av Sight First-fondet. Pga NORAD rapporteringen er regnskapet blitt ført etter et kontantprinsipp. Dette har resultert i regnskap lagt fram for Riksmøtet som har gitt vanskelig oversikt over den egentlige økonomiske situasjonen. For eksempel ble det for 2011 lagt fram et regnskap med et underskudd på kroner. På LAN styremøte i høst ble det lagt fram et behov for likviditetsstøtte. For å få en bedre forståelse av den økonomiske situasjonen fikk AU i oppdrag på vegne av LAN å utarbeide LAN regnskap for de siste årene ført etter normale regnskapsprinsipper. Som ventet viste gjennomgangen at investeringer og drift år etter år har gått med betydelige underskudd, som ikke kom fram i kontantregnskapet. Uttak fra Sight First-fondet ble ført som inntekt. Dermed ble dette fondet mindre for hvert år. Høsten i år var fondet tomt var et spesielt ille år. Dette fordi en hadde betydelige investeringer i en ny øyeklinikk, det ble en entreprenørkonkurs eller risiko for dette i prosessen, og uforutsette utgifter hadde dukket opp. I tillegg var driftskostnadene med mange ansatte i Afrika store. Øyehelseprosjektet skjer i Malawi, Uganda og Zambia. Det reviderte regnskapet som ble satt opp viste ikke bare at LAN hadde brukt langt mer midler enn budsjettert, 13,5 millioner kroner i forhold til budsjett på 9,5 millioner kroner. Sight First-midlene var brukt opp, slik at selv med klubbenes innbetalte midler var det årsskiftet en negativ egenkapital på kroner. Ved starten av 2013 var altså situasjonen: 1) LAN hadde en negativ egenkapital 2) Riksmøtet vedtok en innbetaling på 200 kroner pr medlem og år, mens det reelt kommer inn snaut halvparten, vi tør ikke budsjettere med mer enn 1 million kroner årlig. 3) NORAD-søknaden får vi ikke svar på før ca 1. mars. Det er søkt om 8,5 millioner kroner årlig, vi tør ikke budsjetterte med mer enn tidligere vedtak på 6 millioner kroner årlig. 4) Fra konstituert daglig leder ble det presentert et kostnadsbilde på ren drift uten investeringskostnader på drøyt kroner pr. måned. Som alle skjønner var dette en uakseptabel situasjon. AU har etter at den alvorlige situasjonen ble avdekket deltatt som observatører på møtene siden situasjonen kunne bli kritisk. LAN styre har i samarbeid med AU endt opp med følgende konklusjoner: Både LAN styret og AU har stor grunn til å tro at NORAD fortsatt vil støtte øyehelseprosjektet. I tillegg vil det trolig komme inn 1,2 millioner i klubbstøtte øyehelse (RM-vedtaket) og noen tilskudd på frie midler. Totalt tilgjengelig i 2013, 2014 og 2015 kr. 7,2 millioner kroner pr år. Av dette vil det årlig gå 3 millioner kroner til investeringer i henhold til søknaden som blir innvilget, ca. 50 % av omsøkt beløp.

14 I tillegg har AU gitt beskjed om at i løpet av disse 3 årene skal egenkapitalsituasjonen styrker slik at vi ved utgangen av denne NORAD-perioden skal ha en egenkapital som sikrer at vi kan avslutte øyehelseprosjektet innenfor disponibel egenkapital om vi må eller ønsker det. Det betyr at driftskostnadene må ned til 3 millioner kroner pr år, og det er også AUs krav til LAN for dette året. Da vil egenkapitalen styrkes med 1,2 millioner kroner årlig i tre år. Det er selvfølgelig trist at vi ikke kan opprettholde aktiviteten på samme nivå som tidligere, men det har vi ikke midler til. Det er også beklagelig at styret i LAN ikke har hatt en økonomisk innsikt og styring som gjorde det mulig å sette aktiviteten etter tilgjengelige midler. Dette har vært preget av en tidligere kultur i Lions Norge der administrasjon har styrt og gitt begrenset informasjon som har gjort det vanskelig for både styre og RM å reagere. Jeg synes også at revisors rolle i dette er diskutabel. Det er nå vedtatt at regnskapet fra 1. januar 2013 føres som for MD for øvrig, med ekstern regnskapsfører. Det er i tillegg gitt beskjed om at i år skal LAN-regnskapet være klart til GR i februar. Uansett, det er nå tatt grep, øyehelseprosjektet fortsetter på nedskalert, forsvarlig nivå og i løpet av januar blir de nedskalerte budsjettene klare. Det som da står igjen er en likviditetsutfordring som vi kommer tilbake til i eget forslag. Dette var den aktuelle situasjonen. Det jeg ikke har berørt, men som synes er den politiske siden av dette som hører hjemme her er organiseringen av arbeidet. Vi er en del av Lions International som har sine aktiviteter gjennom LCIF som er en profesjonell organisasjon for bistandsarbeid. De fleste land har sine store bistandsprosjekter gjennom dette systemet. I Norge har vi valgt å drive eget bistandsarbeid direkte med et betydelig arbeidsgiveransvar og ansvar i prosjektoppfølging, blant annet med norsk stedlig representant i Afrika som er kostbart. Eneste argument for denne særløsningen for Norge er tilgangen på midler fra NORAD. Det er jo flott at Lions Norge kan motta 6 millioner kroner fra NORAD mot å dekke (i teorien) selv. Det er kravet de stiller. Lions har likevel valgt å ha en vesentlig større egenandel. Med de grep som nå blir gjort mener AU at Lions Norge må vurdere en endring av vårt prosjektarbeid i utlandet. Det er ingen grunn til at øyehelse prosjektene skal være en stat-i-statenaktivitet, mens synes det bør være et prosjekt i Lions Norge, med MD -IRC som ansvarlig overfor linja, som er AU, GR og RM. Det må også vurderes å få til en løsning der arbeidet skjer gjennom LCIF, men gjerne med en organisasjonsform som muliggjør fortsatt tilskudd fra NORAD. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

15 CC-möte Köpenhamn 1/ Närvarande: CC Kent Benediktsson MD 101, CC Jörgen Ploug MD 106, CC Christian H Johansen MD 104, CC Seppo Söderholm MD 107, CC Kristinn G. Kristjánsson MD 109, ID Kenneth Persson MD 101, PCC Alf Bakken MD 101, PCC Kristinn Hannesson MD CC Kent Benediktsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. PCC Alf Bakken valdes till sekreterare för mötet. 3. Föredragningslistan godkändes med följande tillägg- - orkester Norden - Datum för Riksmöten 2014 i de nordiska länderna - Memberchip research propasal for Scandinavia 4. Protokoll från CC-mötet i Bryssel kommenterades och lades till handlingarna 5. Resultat presenterades och diskuterades. Årets resultat t.o.m presentade soch lades till handlingarna. Budget för presenterades. Beslutades att föreslå att kostnaderna beräknas till euro per år för att få en jämnare fördelning över åren. 6. Utbildningen för VCC diskuterades, beslutades att Markus Flamming skickar utbildningens innehåll till CC Kent Benediktsson. 7. Mötet beslutade att CC och VCC har gemensamt möte tillsammans med NSR-AU fredag 18/1 med start Den fråga som skall diskuteras är NSR:s framtid. -CC-gruppen föreslår att nuvarande tre styrdokument slopas, att ett förenklat dokumet tas fram - att framtida NSR-möten förläggs till närheten av internationell flygplats. - att formerna för NSR görs om till ett enklare och billigare möte. 8. Protokoll från NSR-AU kommenterades av PCC Alf Bakken 9. Nytt NSR-projekt är byggandet av ögonklinik i Burkina Faso 10. Årets tema vid NSR i Trollhättan är Bra medlemskap bra ledarskap Seminarier under NSR är GLT/GMT, IR, NSR framtid, VDG utbildning (svensk utbildning), LEO Utbildningen för VCC på söndagen diskuterades, CC var överens om att söndagen inte är en lämplig dag för utbildningen då det innebär att några deltager ej kan åka hem på söndagen. 11. ID Kennet Persson MD101 informerade och kommenterade de beslut som tagits av Internationella styrelsen 1-5 november i Indianapolis 12. Diskuterades hur GLT/MGT genomförs i de nordiska länderna 13. Koordinator PCC Kristinn Hannesson MD 107 gav en lägesrapport inför Convention i Hamburg Caucus för norden kommer inte att arrangeras - Med tanke på det stora antalet deltagare diskuterades klädseln i samband med paraden, följande ordning föreslås folkdräkter - vit klädsel- övriga - Kristinn önskar få reda på hur många deltagare som kommer från varje land innan lokal för Geth Together kan bokas 14. PCC Alf Bakken fick i uppdrag att ta reda på var beslutet att PID Per K Christensen utsetts som kontaktperson för Orkester Norden finns.

16 CC i de nordiska länderna meddelar ID Kenneth Persson datum för sina Riksmöten 2014 ID Kennet Persson presenterade ett förslaget Memberchip research Propasal for Scandinavia. CC ger återkoppling till Jon Bjarni T 15. CC Kent Benediktsson tackade deltagarna för en dag med bra diskussioner och avslutade mötet Dag som ovan PCC Alf Bakken sekreterare

17 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, 31.01,13 PUK «Produktutviklingskomiteen». Siden sist har det blitt utarbeidet en Master oppgave for studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med professorer ved høyskolen, og ble presentert for masterstudentene den 24. ds. Oppgaven tar for seg statlige, kommunale og frivillighets organisasjoner, hvordan kan de samarbeide om å hjelpe vanskeligstilte barn fra fattige familier. 2 3 studenter har meldt sin interesse. Disse vil bli vurdert av høyskolens ledelse. Vi har godt håp om at oppgaven er interessant for studentene. Avgjørelse i løpet av 1 2 mnd. Det vil gi oss god kunnskap om hvordan dette segmentet bør bearbeides av Lions. Tore G. Hovde Sign. _ Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon:

18 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island Minutes NSR-council meeting January in Trollhãttan, Sweden Meeting started 13:00 and ended 15:00 1. Opening of the meeting CC Kent Benediktsson MD 101 welcomed everyone to the meeting and declared it open. 2. Election of chairperson and secretary 2.1 recommendaiton for chairperson PCC Alf Bakken, MD recommendation for secretary PCC Egil Moe-Helgesen MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. 3. Election of auditors of the minutes Recommendation: CC Kent Benediktsson, MD 101 and CC Christian H. Johansen, MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. Chairperson Alf Bakken informed that the language of the meeting is English. 4. Determination of the number of representatives entitled to vote MD 101 Sweden 10 district 12 votes MD 104 Norway 10 district 12 votes MD 106 Denmark 4 district 6 votes MD 107 Finland 14 district 16 votes MD 109 Iceland 2 district 4 votes Decision: number of eligible voters was decided as above. PDG Harald Dräger, greeted from Lions in Germany and welcomed all participants to Hamburg and Convention 2013, and gave his banner to CC Kent Benediktsson. DG Lukin Anders D 120, greeted from Lions in Estonia, and gave their standard to CC Kent Benediktsson. 5. Other matters No other matters were proposed. 6. Approval of the agenda Decision: Approved unanimously 7. Follow up matters from previous NSR meetings 8. Financial statements and audit report. 8.1 Approval of the accounts for NSR 2011/2012. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts showing a profit of 616. Decision: The accounts was approved unanimously.

19 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island 8.2 Audit report Decision: The report was taken into information 8.3 Report from Busan NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the report from Convention in Busan, South Korea. See separate report in 8.3. Decision: The report was taken to the minutes 8.4 Plan for Hamburg NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the preliminary plan for the Convention in Hamburg, Germany. He pointed out that he urgently needs an estimate for the number of participants from the different countries. See separate report in 8.4. Decision: The report was taken to the minutes 8.5 Intermediate results for NSR accounts for 2012/2013. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts as per November 1, The total expenses seems to be close to the budget of Decision: The report was taken to the minutes 9. Question of liability for last year NSR functionaries. Decision: The freedom from liability to parties to render accounts for the financial year 2012/2013 was granted unanimously. 10 Budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen presented the proposal for the administrative budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen proposed to add an expense of 500 to the line of paraden flaggborg as we have had to buy some new belts. In addition the CC group has proposed to pay for the Lions coordinator for Orkester Norden ( 700) This means that total expenses will be and profit as the countries will be invoiced totally Decision: The budget was approved unanimously. 11 Report from International Directors As ID Kenneth Persson MD 101 Sweden had given his report before lunch, it was no need for a new report. 12 NSR cooperation projects: 12.1 Status report Lions Quest in Europe. IPCC Hilde Straumsheim presented a preliminary report from the implementation of Lions Quest in Georgia. See separate report in Decision: The report was taken to the minutes 12.2 Orkester Norden PDG Erik Evang, MD 104 gave a short historic background of the engagement of Lions in Orkester Norden. He informed that the payment per student has been SEK since the start in He asked that this amount should be increased to SEK that is equal to an indexed increase. Decision: The increase from SEK to SEK per student was

20 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions of Scandinavia Nordic Cooperation MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Danmark MD 107 Finland MD 109 Island unanimously accepted. IPID Per Christensen gave the background why Lions have to make some decisions regarding Orkester Norden now. The orchestra has during the last years had its basis in Kristiansand, Norway, but will now move to Aalborg in Denmark. Before supporting the orchestra, the community of Aalborg wants that Orkester Norden should sign up a legal company act that should be signed by the three parties, Lions, Aalborg City and Nordisk Råd. There is no economic obligation for Lions by signing this company act. The financing of Orkester Norden the next years will be SEK 5 mill from Nordisk Råd, DKR 4 mill from a privat donor and probably DKR 3 mill from Aalborg City. Decision: A Lions representative gives authority to sign the company act for Orkester Norden. Proposal to Company Act in enclosure IPID Per Christensen brought up the proposal that Orkester Norden should accept the offer to play at the Convention in Hamburg. The total cost is NOK The proposal is that the 5 countries should support this by paying NOK 5 (or as much as possible) per member. Decision: The 5 countries gives the possibility to bring this proposal to the Governors Meeting and give an answer within two weeks. This proposal was unanimously accepted. 13 Reports from the Workshops on the Theme of the Year - Bra medlemsskap Bra ledarskap- By a misunderstanding, the workshop was not mentioned in the program, and is was consequently cancelled. 14 Reports from the Seminar of the Year 14.1 Report from the GLT seminar by PID Bruno Ahlqvist The seminar had about 20 participants. Each country presented the plans for education in each country. In addition, Bruno informed about a very successful education plan in Turkey that has dramatically reduced the situation were new members are leaving within the next few years. See separate report in Report from GMT seminar by PID Jon Bjarni Thorsteinsson The seminar had about 38 participants. The focus of the seminar was that we are still facing the problem with reduction in clubs and members. All countries have reduction in male members, but increasing number of female members. So getting more female members is one of the most important goals. See separate report in Report from the IR seminar by IRD Bent Jespersen In this seminar, the projects from the different countries was presented. Bent did also inform about the next NSR projects that was presented at NSR 2012 in Reykjavik. The project was building an eye clinic in Burkina Faso. Everything is on place, except the final documents from Burkina Faso. If the documents are not on place within a short time, MD 106 Denmark will start finding a new project. See separate report in 14.3.

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer