Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det."

Transkript

1 Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det. Foreleser Ulf Hvamming er spesialpsykolog ved Akutt-teamet ved Psykiatrisk Senter for Tromsø og Karlsøy, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det følgende dokumentet er lysarkene som ble brukt under forelesningen. Jeg har lagt dem inn som tekst. Det er tre mellomrom mellom hvert lysark. De er skrevet inn slik de forelå. s Selvskading Selvskading: Definisjon: Målrettet ødeleggelse av kroppens vev uten suicidal intensjon. 3. Hovedtyper: 1. Alvorlig selvskading: Psykotiske tilstander og akutt intoksikasjon 2. Moderat selvskading: lav dødelighet, sporadisk el. repetitiv a) kompulsiv b) impulsiv 2. Stereotyp selvskading: rytmiske, uten symbolisme Child and Adolescent Self Harm in Europe (CASE) elever (15-16 år), spørreskjema (91,2%) - 36 videregående skoler i Hedmark og Oppland - Resultat: o 8,6 % villet egenskade siste året o Jenter 10,2% gutter 3,1% Sammenheng mellom villet egenskade og: o Fysiske overgrep o Lav selvtillit o Villet egenskade blant venner o Stoffmissbruk og konflikter med foreldre (Ystgaard, Reinholdt, Husby & Mehlum, 2003) Biologiske teorier Lavt serotenin-nivå, økt risiko for aggresjon og impulsivitet Smerter ifm selvskading frigjør smertereduserende og behagelige enkefaliner pasienten blir avhengig Diagnoser som er korrelert til selvskading: Borderline Personlighetsforstyrrelser (60 80%) Depresjon / Bipolare forstyrrelser

2 Spiseforstyrrelser Tvangsforstyrrelser Dissosiative lidelser Angst- og panikkforstyrrelser PTSD Repetetiv selvskading Inntreffer ofte i sammenheng med annen selvdestruktiv atferd: tvangspreget seksuell atferd, rusmissbruk, bulimi, anoreksi Gjentagende svikt i å motstå impulser til å skade sin kropp fysisk uten bevisst siucidal intensjon Vanligste måter: o Kutting72% o Brenning 35% o Slå seg selv 30% o Hindre sår-heling 22% o Multipell selvskading78% Forekomst 1% av befolkningen Gj.snittlig debut alder ca 14 år 90% kvinner i årsalder Behandling Dersom det ikke er fare for selvmord bør sykehusinnleggelse unngås Behandlingskontrakt / Selvmordskontrakt Lett tilgang til hjelpeapparatet 1. Selvmord for å påvirke omgivelsene For å oppnå positiv oppmerksomhet Som et rop om hjelp For å få negativ oppmerksomhet 2. Selvskading for å avlede emosjonell smerte Som selvavstraffelse Som aggressiv selvforakt For å kunne gi seg selv egenomsorg For å unngå eller oppnå dissosiasjon

3 Årsaker I. Åpenlys selvskading som et forsøk på å påvirke eller formidle noe II. Mer skjult selvskading rettet mor å avlede en emosjonell tilstand (Bjørneset, 2003) Om de vil slutte med selvskading? 1. Er de klar for det? 2. Utforske gjennomførbare alternativer 3. Stegvis 4. Ekstra støtte 5. Hva gjøre i krisesituasjoner? Hvordan kan vi hjelpe? Gjør det mulig å ta opp tema selvskading? Vær bevisst på selvskading Gi mulighet til å snakke Når noen begynner å fortelle: Akseptere Anerkjenne Forståelighet Respekt og forsikring Håp Informasjon Fortrolighet Forsiktig utspørring Forholde seg til skadene Behandling Kognitiv / adferds-behandling Problemløsningsterapi Individuell terapi Farmakologisk behandling Læring av nye og mer funksjonelle ferdigheter og mestringsmåter Bearbeiding av traumer skjer ikke før det er etablert mestring av følelser Behandling Poliklinisk: Kjedeanalyse

4 Bli klar over hvilke sitasjoner pasienten selvskader Drøfte alternativer Prøve å minke intensiteten i selvskadingen, mindre overdoser, kutte mindre. Vise at du forstår den positive effekten av selvskadingen. Bedre selvfølelse om klienten klare situasjonen uten å selvskade Langsom utvikling fra selvskading DBT: Ferdighetstrening: Regulere følelser Lære å håndtere relasjoner Lære å stå ut når det er vanskelig Mennesker som krever mye støtte 1. Gi tilbakemelding om at det er greit at personen trenger og ber om støtte, selv om du ike alltid er i stand til å fremskaffe den. Det er ikke galt å spørre. 2. Spør om hvilken støtte hun trenger, når, under hvilke omstendigheter og så videre. 3. Klargjør for deg selv, sammen med klienten og behandlingsteamet hvordan du/dere kan forholde deg/dere til pasientens behov. 4. Informer om andre ressurser som er tilgjengelige. 5. Oppmuntre personen til å finne andre måter hvor de gradvis kan utvikle sin egen støtte. FOKUSER PÅ SELVSKADINGEN BYGG UT VALGMULIGHETENE (kjedeanalyse) REDUSER SKADENE / GI SLIPP PÅ SELVSKADING Reduser skadene Behandleren kan hjelpe ved: På en støttende måte hjelpe personen til å lære om risikoene, hvordan hun kan selvskade på en tryggere måte, og hvordan hun kan stelle sårene sine. Å utforske sammen med personen hvilke grenser hun ønsker å sette for sin egen selvskading (for eksempel ikke kutte seg så dypt at det krever sying, unngå AMK) Å hjelpe henne å identifisere risiko-tidspunktene. Alternativer til selvskading: Uttrykke følelser og vanskeligheter o snakke (ansikt til ansikt eller over telefon) o skrive: brev, dikt, historier o tegne, male, fotografere, hobby

5 o danse og bevege seg o rope, skrike, gråte Avspenning Trening: gå, sykle, løpe Pleie: få fysikk omsorg av andre Egenomsorg: skape et tilfluktssted hjemme Selvrespekt / håndtering av selvhat Håndtere trangen til å selvskade: unngå å selvskade i en time, besøke en venn, snakke med en venn på telefonen. Å gi slipp på selvskading Ofte vil klienten slutte med selvskading. Behandleren kan i så fall hjelpe dem ved: 1. Drøft med dem om de er klare for å mestre livet uten selvskading 2. Utforske gjennomførbare alternativ 3. Anerkjenne motet og styrken som kreves for hvert enkelt trinn på veien. 4. Gi ekstra støtte når det trengs eller tipse om andre hjelpetiltak, for eksempel hjelpetelefon. 5. Hjelpe personen til å planlegge alternativer i en krisesituasjon. 6. Anerkjenne det tapet det innebærer å gi opp selvskadingen. Selvskading på post Forberedelse. Hva er postens holdning til selvskade? Individuell holdning? Støtt en pasien som selvskader. Krisesituasjoner? SMITTE Et språk? Oppnå tilhørighet? Utilfredsstillende forhold ved miljøet? Opprør mot posten og personalet? Hva gjøre: Lytte, prøve å forstå. Gi hjelp til å sette ord på følelsene. Meningsfull aktivitet. SELVSKADING OG SELVMORDSFORSØK Jo, mer kommunikativ hensikt desto høyere selvmordsrisiko. VURDERING AV SELVMORDSRISIKO Grad av kommunikasjon Kompulsiv / impulsiv Grad av depresjon Tidligere selvskading / selvmordsadferd Nettverk KOMMUNIKASJON

6 1. Gjør det klart at de er villig til å lytte til erfaringer, følelsene og behovene deres. 2. Vi kan hjelpe til å identifisere og sette navn på følelsene deres. 3. Vær tålmodig og ikke pressende. 4. Tilby og gi svar på ulike former for kommunikasjon og uttrykk. SE PÅ UNDERLIGGENDE TEMA PRAKTISER HJELP BØR JEG FORSØKE Å STOPPE EN PERSON I Å SELVSKADE? Lite å tjene på det Selvskader i det skjulte Må ha andre alternative mestringsstrategier Vil føle seg maktesløse, skremte og sinte Den egne ambivalensen kan bli skjult. Polarisering: enten den gode eller den onde. NÅR JEG MÅ GRIPE INN Forhandle Selvskading på institusjon. Rammer, metoder og retningslinjer. Filosofi: Hva er organisasjonens forståelse av og relasjon til selvskading. Taushetsplikt. Under hvilke omstendigheter skal bekymringer omkring selvskading vurderes viktigere enn taushetsplikten?? Sikkerhet: Hvordan ivaretas sikkerheten Personalet: Hva slags opplæring, veiledning og støtte vil bli gitt til personalet som jobber med selvkading? Rapportering: Skal personalet rapportere om selvskading til andre, innenfor og utenfor institusjonen FORHANDLINGER I STEDE FOR TVANG Om selvskading: Google: Selvskading treff. Forstå selvskading. Trautman, Kirsti; Connors Robin. Oversetting Tor Bøe

7 Søkesiden; selvskading Forumgruppe: Psykiatri

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Å hjelpe noen med et cannabisproblem

Å hjelpe noen med et cannabisproblem Å hjelpe noen med et cannabisproblem En guide i mental førstehjelp Hva er mental førstehjelp ved problematisk cannabisbruk? Førstehjelp er hjelp som blir gitt til syke og/eller skadde mennesker frem til

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv.

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. En undersøkelse av foreldres forståelser og råd, slik det kommer til uttrykk på nettfora Stine Møthe Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer