RAPPORT NM I SKISKYTING APRIL Arr.: Simostranda IL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010. Arr.: Simostranda IL"

Transkript

1 RAPPORT NM I SKISKYTING APRIL 2010 Arr.: Simostranda IL

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING HOVEDKOMITÉ AVTALER MED NSSF RAPPORT LEDERGRUPPEN Beredskapsplan Førstehjelpstjenesten SEKRETÆRFUNKSJONEN RENN Rennledelse Løyper Arena Standplass Tidtaking Rennkontor ARENAPRODUKSJON SERVERING SPONSOR SEREMONI OVERNATTING PARKERING/VAKTHOLD/TRANSPORT/SMØREBODER VIP ØKONOMI INFORMASJONSKOMITEEN VEDLEGG ORGANISASJONSKART PROGRAM FOR H.M. KONG HARALD'S DELTAKSELSE NM LØYPER ETTER DISTANSE LØYPER ARENAKART INVITASJONER FORDELING SPONSORER KJØREPLAN SEREMONI KJØREPLAN ÅPNING KJØREPLAN BANKETT AKKREDITERINGSKORT REGNSKAP NM AVTALE SMØREBODER VARSLINGSRAPPORT TIL STATENS VEGVESEN TD-RAPPORT OVERSIKT INVITERTE SKOLER NEDRIVNINGSPLAN BILLETTER

4 1. Innledning NM 2010 har gått over i historien med sterke, gode og fine minner. Arrangementet ble større og bedre enn forventet. Dyktige medarbeidere i alle ledd var delaktig i at deltakere, trener, ledere, sponsorer, publikum og media kunne forlate Simostranda med en god og positiv opplevelse. Mye ros og skryt har fulgt i kjølvannet, noe som har gjort meg stolt av å ha fått være delaktig i arrangementet. Det fine været og de særdeles flotte løypene ga optimal ramme rundt et vellykket Norges Mesterskap. Men det vil alltid være noe som kan gjøres bedre eller annerledes, og derfor er det viktig at vi gjennom denne dokumentasjon har et verktøy for å videreutvikle Simostranda IL som arrangør. En stor takk til alle som har bidratt. Leder Organisasjonskomiteen NM2010 Arve Røste 2. Hovedkomité Leder Arve Røste tlf: E-Post: Nestleder Gjermund Bakken tlf: E-Post: Kvalitetssikring Dag Bjørndalen E-Post: Rennleder Jan Skinnes E-Post: Ass.rennleder Jens Schjerven E-Post: Kasserer Rune Møien E-Post: Sekretær Solveig Holm E-Post: Sekretær Heidi Solum E-Post: Sponsor og marked Fred Harald Kristiansen E-Post: Vakthold og smøreboder Bjørnar Johannessen E-Post: Informasjon - Web/Presse Eli Reistad tlf: E-Post: Presse Per Skøien E-Post: Transport og parkering Bjørn Roar Vee E-Post: Innkvartering Ingun Olstad Fossli E-Post: 4

5 Sermoni Runolv Stegane E-Post: Premier/Sermoni Lisbeth Bakken E-Post: Salg/Kjøkken Randi Berntsberg E-Post: VIP-ansvarlig Hege G. Eizenberger tlf: Avtaler med NSSF Se vedlegg 4. Rapport 4.1 Ledergruppen Kommentarer til bemanning: Arve Røste leder, Gjermund Bakken nestleder, Rune Møien økonomiansvarlig, Dag Bjørndalen kvalitetsansvarlig, Hege Eizenberger VIP-ansvarlig. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Gruppens oppgaver: - Planlegge organisasjonsmøter. - Tildele gruppene arbeidsoppgaver. - Funksjonær-ansvar. - Organiseringen av de forskjellige gruppene. - Ansvar for oppgaver uten gruppetilhørighet. - Styre gruppene mot et fellesmål. - Planlegge krisehåndtering. - Overvåke tidsplan. Hva fungerte bra? - Det meste fungerte meget bra, noe arrangementet beviste. - Dag Bjørndalen sin oppgave som bestod i å kvalitetssikre det vi jobbet med var av stor betydning. - VIP-ansvarlig ble en nøkkelrolle i oppfølgingen av alle sponsorene. Hva fungerte dårlig? - Alle møter kunne vært mer effektive, men hvert møte innholdt mange problemstillinger og krevde bred gjennomgang for å få belyst sakene. Forslag til forbedringer for nye arrangement - Tettere tidsintervall på møtene, og med færre deltakere. Men da det er ren dugnad må møteintensiteten begrenses av hensyn til de involverte. 5

6 Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? - Planen for nedrigging fungerte meget bra, og allerede mandag 12. april var vi stort sett ferdig. Hva fungerte dårlig? Forslag til forbedringer for nye arrangement - NSSF sin rolle må i fremtidig NM endres. Forbundet må bli en større medspiller, være mer aktiv i å bidra slik at også flere klubber kan få muligheten som arrangør. Dagens ordning er ikke inkluderende, og det er kun noen få som kan gjennomføre et mesterskap som er skiskytingen verdi. Skal vi i fremtiden bli mediainteressante må kvaliteten på arrangementene løftes betydelig. Tidspunktet for mesterskapet er et viktig punkt, økonomisk støtte/startkapital, bransje eksklusivitet, osv.. er også meget viktige momenter for utviklingen av NM som institusjon. Da vil også direktesendinger på TV bli en realitet og inntektspotensialet nye dimensjoner. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til NSSF sin rolle i forhold til utstyr, tenker spesielt på tidtaking og storskjerm, må forbedres. Usikkerhet og dårlig informasjon må ryddes av veien. Avtaler og utstyr vedr disse sakene må være på plass i god tid, slik at arrangøren ikke kommer i en uheldig situasjon. Andre forhold Navn: Arve Røste Dato: Beredskapsplan Se vedlegg 6

7 4.1.3 Førstehjelpstjenesten Ansvarlig: Ester Nes Ramstad. Stevneleger: Hege Ness. Vegar Rosenlund. Første hjelp: Modum Røde Kors med 2 personer hver renndag. Frivillig ambulansepersonell m/hjertestarter. Forbrukt materiell: Beredskap: KO: Isposer og tape. AMK-sentralen var informert om arrangementet. Område for helikopter var avmerket. Røde Kors var stasjonert i målbod i servicebygg. Konklusjon: Førstehjelpstjenesten fungerte meget bra, og behandlet kun små skader. Et par overtråkk, ett kutt og mistanke om en lett hjernerystelse, alle blant publikum. 4.2 Sekretærfunksjonen Vi var to personer som delte sekretærfunksjonen. Hovedoppgaven var å skrive referater etter møter i organisasjonskomiteen. Hovedkomiteen besto av mange medlemmer, dette førte til at det ble mange som også hadde noe de gjerne skulle sagt. Det ble mye hopping fra et emne til et annet og det var til tider vanskelig å holde tråden i referatene. Her kunne vi ha ønsket oss litt mer struktur og at den enkelte gruppeleder på forhånd hadde forberedt seg bedre på hva den ønsket å videre formidle. En agenda for hvert møte hadde vært ønskelig. Sekretærene var også tilgjengelige for undergruppene, men ble ikke benyttet. Av andre arbeidsoppgaver var å forfatte invitasjon til kongehuset og sende ut funksjonærforespørsler. Under arrangementet var begge sekretærene organisert under rennkontoret og fungerte også som rennsekretær. Før hvert lagledermøte ble den enkelte gruppeleder innkalt for å planlegge hva det skulle informeres om under lagledermøtene. Vi valgte å ta utgangspunkt i referatene fra Lillehammer og justerte dette i forhold til våre behov for informasjon. På denne måten hadde gruppelederne et dokument ("manus") å gå ut fra under møtene. Dette førte til effektive møter og mindre jobb i forhold til referatskriving under selve møtet. Ved bruk av bærbar PC kunne kun få justeringer gjøres på stedet og referatet var raskt klart til å sendes ut på nettsiden. Sekretærene utarbeidet også en PowerPoint presentasjon som ble benyttet under lagledermøtene. Det var da behov for en person som kunne styre presentasjonen og en som håndterte referatet. Sekretærer for NM2010 Solveig Holm og Heidi Solum 7

8 4.3 Renn Rennledelse Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Alle underseksjonslederne var flinke til og informere funksjonærene både i forkant og underveis av mesterskapet. Dette ga en trygghet for funksjonærene slik at de var sikre på sine arbeidsoppgaver. Skytebane og tidtaking utarbeidet også et skriv med detaljerte oppgaver til funksjonærene. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? - Fremdriftsplanen - Org møtene var informative - Samarbeidet med TD ene - Snøproduksjonen - Salt til løyper - Skytebanen, vi fulgte WC oppsett fra kollen - Rennkontoret - Arena - Kiosk - Vi fikk gjennomført 5 møter i rennkomiteen og en læretur til NM på Lillehammer. Den siste planleggingen ble gjort innenfor hver gruppe. Hva fungerte dårlig? - Stafettpåmeldingen i invitasjonen måtte endres da systemet som skulle brukes ikke fungerte. - Oppsatt rennleder fikk for mye og gjøre inn mot mesterskapet da han også var skytebanesjef og koordinator for dugnaden i WC kollen 14 dager før. Ass rennleder og rennleder byttet derfor roller 1. mars. Forslag til forbedringer for nye arrangement Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? - Tidsskjemaet. Premieutdeling på sprinten fredag ble dog 15 min forsinket pga stor deltagelse og litt stramt på lørdag grunnet kongebesøket. - Nok utsalgssteder 8

9 - Ryddig arena - God kontroll på rennkontoret - Rennteknisk gjennomføring Hva fungerte dårlig? - Litt uheldig med tidtakingen første konkurransedag, men det var forhold som var umulig og forutse. Medførte at vi ikke fikk vinneren skikkelig annonsert til mål i herreklassen på normalen. - Lagt inn for dårlig tid i forbindelse med premieutdeling av Kongen på lørdag, resultatlistene ble ikke klare tidsnok. Forslag til forbedringer for nye arrangement Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Området mellom standplass og skiver er for dypt fra skive Bør planeres bedre eller bygges opp med snø. Terrenget ved løperområdet bak start bør planeres slik det ble bygd opp med snø. Fungerte veldig bra. Bør settes opp en bru eller kulvert for adkomst til skytebanen. Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til Både anlegg og utstyr fungerte nærmest optimalt under mesterskapet. Andre forhold Vi savner fortsatt TD rapporten. Navn Jens Schjerven og Jan Skinnes Dato 7. juli

10 4.3.2 Løyper Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Det var bra nok bemanning under så flott vær. Vanskelig å si hvis vi hadde hatt skikkelig snøvær. Mye av bemanningen ble brukt til løypevakt og kontroll under renndagene. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Snøproduksjonen gikk strålende i kaldt vær. 80 cm kunstsnø i hele traseen. Kommunen kjørte løypa hele vinteren. God kontakt med Terje Mørkved for planlegging av salting. Hva fungerte dårlig? Ingenting Forslag til forbedringer for nye arrangement Ingenting Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Flott samarbeid og hjelp til salting og preparering med Terje Mørkved. Ble saltet og preparert hver kveld fra 5. Hva fungerte dårlig? Ingenting Forslag til forbedringer for nye arrangement Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Eventuelt eget saltsprederutstyr. Andre forhold Brukte ca.5 tonn salt under de rådene forhold Navn: Gjermund Holm Dato: Vedlegg: Løypekart 10

11 4.3.3 Arena Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Søndag og mandag: Personell brukt til å sluttføre rigg av arena. Totalt ca 60 personer i sving for alle gruppene disse dagene. I tillegg brukt mange dagsverk gjennom påsken. Det var tilstekkelig med personell til å erstatte også hvis en eller to hadde sykdomsforfall. Oppgaver tillagt Arena Start 4 personer Våpen- og 6 personer avtrekkskontroll Brikker til tidtaking 5 personer Serierspall m/flaggheis 3 personer Sanitær / vask 9 personer Veksling stafetter 7 personer Saft/startnummer ved innkomst 6 personer Rydding / vakter i arena 13 personer Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? God planlegging i alle ledd. Ble brukt en del tid på å få rett person på riktig sted, dvs erfaring med arbeidsoppgavene fra tidligere renn. Ca 20 møter avholdt hvor arena har deltatt. Gjelder også møter hvor alle forhold rundt besøk av HMK Harald ble klarert. Hva fungerte dårlig? Viktig med informasjon internt om frister som vi må holde i forhold til eksterne leverandører. Ønskelig med bedre info fra enkelte leverandører på behov til deres utstyr. Behov for skilt særskilt til NM i arena kunne vært klarlagt tidligere. Forslag til forbedringer for nye arrangement Testrenn gjennomført i februar med fellesstart og stafett gav oss nytting erfaring. Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Positive og blide funksjonærer. Holdt en ryddig arena. Særlig fokus på sanitærforhold med renhold, både faste og innleide installasjoner. Alt utstyr var testet i forkant av løpsdagene. Hva fungerte dårlig? Forslag til forbedringer for nye arrangement 11

12 Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Innleiet utstyr til arena : Serveringstelt, ca 275 plasser = 270 m2 Telt til utegriller 3x4 m, telt til våpenkontroll/brikker 6x4 meter, 2 stk telt til omkledning 6x4 m, tribuner 2 stk à 150 plasser, 1 stk à 300 plasser, WC-container tilkoblet vann / avløp 5 WC + 2 pissoar (i tillegg 5+1 faste WC i servicebygg til publikum) (løpere hadde eget WC på klubbhuset). Dette var tilstekkelig til ca 4000 publikum på lørdag. Scene 6x4 meter til seremonier og 5 stk flaggstenger. Brakke til dopingtest/førstehjelp (tilkoblet vann/avløp), 5 stk brakker til presse. Stålgjerder: ca 360 meter. Ca 170 m tregjerder til avsperring/reklameplass. I tillegg et stort antall meter med alpingjerder og sperrebånd. Fordi NM var så sent på året at snøsmelting hadde begynt ble det på gangveier/i skråninger og lignende lagt ut bark /flis for å holde anlegget renslig. Ca 300 m3 totalt utlagt. I forbindelse med besøk av HMK Harald ble det bygget eget opphold-/ spiserom og tribune med tak. Planlegging av behov og løsninger startet et drøyt år i forveien. Bestilling av innleiet utstyr startet ca 6 mnd før NM Navn: Magne Olav Tandberg Dato: 18/5-10 Bjørn Tore Aasand Vedlegg: Arenakart 12

13 4.3.4 Standplass Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Jeg mener vi hadde riktig bemanning. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Det har vært planlagt over lang tid slik at vi har hatt god tid til og planlegge/tilrettelegge mesterskapet Hva fungerte dårlig? Har ingen ting Forslag til forbedringer for nye arrangement Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Det meste fungerte meget bra Hva fungerte dårlig? Vi hadde noen skoleelever som var middels interessert og fulgte lit dårlig med Forslag til forbedringer for nye arrangement: Viktig at de som er på standplass er frivillige og har lyst til og gjøre en jobb. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011) Alt tekniske og utstyrsmessige ting har fungert meget bra gjennom hele mesterskapet. Andre forhold Navn Nils Anders Lien Dato 19.mai

14 4.3.5 Tidtaking Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Ekstra kontroll av mellomtider innført etter normalen, pga svikt i brikker/brikkeleser Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Funksjonærmøte i mars med gjennomgang av arbeidsoppgaver var meget nyttig. Hva fungerte dårlig? Noe forvirring rundt stafettpåmelding. Forslag til forbedringer for nye arrangement Det bør informeres i invitasjonen om kriteriene for antall stafettlag pr krets. Disse var i 2010: 1 lag pr krets, deretter tildeles kretsene lag etter hvor mange deltagere de stiller med under sprinten i NM. Får man under 30 lag åpnes det for mixlag. Påmeldingsfrist for lagene settes til ettermiddagen etter sprinten. Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Stor fordel med rennkontor og tidtakerrom i samme bygg. Hva fungerte dårlig? Brikker og brikkelesere fungerte ikke godt nok. 2,4 % av tidene ble ikke registrert av brikkesystemet. Forslag til forbedringer for nye arrangement Presisjon på brikker og brikkelesere må bli bedre. Løpernes egene brikker blir eldre og eldre. Vedlikeholsrutinene er for dårlige. I store arr bør det brukes nye leiebrikker for å unngå problemer. Kvalitet/presisjon på Emit sine brikkelesere (ECB/ETS) og e-skiskyting software må forbedres. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? system Programvare sisteversjon av etiming. Server og 2 stk PC i LAN nettverk. 1 stk nettverksskriver. RTR 1 med manuell målknapp 14

15 RTR 2 med manuell målknapp tilsluttet server RAC boks og 2 stk RKP for registrering av skyteresultater tilsluttet RTR 2 2 stk videokamera Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Tidtakningen ble utført med følgende utstyr: Hovedsystem: Programvare sisteversjon av etiming. Server og 5 stk PC i LAN nettverk. 2 stk nettverksskrivere. Hovedklokke ECB 1 med to mål looper 10 stk EKP 2 for registrering av skyteresultater koblet til ECB 1. ESD 2 med en loop i start og startgrind koblet mot ECB 1 ETS 1 for registrering av mellomtider koblet til Moxa ETS 1 for registrering av strafferunder koblet til Moxa 2 stk videokamera av målgang, streemet med skjermer i jurirom 1 stk videokamera av strafferunden, streemet med skjerm i jurirommet Radiokomunikasjon med løypekontroller Back up som til sammen dekker hele standplass. Navn: Thor-Erik Varsla Dato: Vedlegg: Bemanning/Timeplan 15

16 4.3.6 Rennkontor ARBEIDSOPPGAVER OG VAKTLISTE UNDER NM UKA Åpningstider kl (renndagene) Kl (treningsdagene) Navn Telefon Mailadresser Arbeidsoppgaver Mette Wigdel Rennaktiviteter Leder rennkontoret eller Hovedkontakt mot Rennleder/Jury/TD/Speaker etteranmeldinger - strykninger oppfølging knyttet til utførte kontroller kontaktledd/rennkontor for radiosamband før, under og etter rennene distribusjon av foreløpige og endelige start- og resultat lister mottak av påmelding (deltakerliste) til stafett arkivering av start og resultatlister mottak av protester og legeerklæringer pakking av startnummer og lign delta på lagledermøte dele ut krets/lagposer mot kvittering - Wenche Hoffart Samme som Mette unntatt lagledermøte Solveig Holm Administrasjon av utleie og salg/utlevering av matriell Utleie av Emit-brikker inkl. oppdatering mot tidtakning/resultatservice salg av Engangslisenser salg av Bankettbilletter og NM-effekter (matbilletter funksjonærer) utdeling av uavhentede kretsposer - diverse pakke startnummer Sekretær på Lagledermøte Utarbeidelse av generell informasjon til Lagledermøte sammen med Rennleder Møtereferat skal skrives og legges på NM sine nettsider i løpet av kvelden Hege Bendiksby Samme som Solveig unntatt lagerledermøter Heidi Solum Bemanning av skranke Generell informasjon akkreditering (funksjonærantrekk) VIP kontroll av innleverte startnummer/lagledervester - distribusjon av foreløpige og endelig resultatlister (Ordonans) diverse arbeid Sekretær på lagledermøter - se Solveig Bente Holm Pakke lag/kretsposer + Skranke Renate Hvila Rosthaug Videregående Skole Karin Korvald Rosthaug Videregående Skole Ordonans (distribusjon av foreløpige og endelig start- og resultat-lister) Bemanning av skranke (se Heidi) Ordonans (se Renate) Ellen Alvin Oslo Samme som Solveig Hege setter opp vaktlister Cathrine Kullebund Oslo Samme som Heidi setter opp vaktlister 16

17 Vaktliste Navn Lørdag 3. april Tilrettelegge Pakking Søndag 4. april Pakking Mandag 5. april Oppdatere alt Ok? Tirsdag 6. april Trening Laglederm. Onsdag 7. april Normal Torsdag 8. april Trening Laglederm. Fredag 9. april Sprint Lørdag 10. april Fellesstart Søndag 11. april Stafett Mette Wenche Solveig Hege Heidi Bente Renate Karin Ellen Catrine Som dere ser av bemanning så var vi stort sett 5 stk. hele tiden og det var akkurat passe enkelte ganger litt hektisk men samtidig en utrolig artig og spennende jobb som kan anbefales. Vi erfarte at det var veldig greit med vaktordning. Så da fikk vi anledning til å se på noen av renna også. Vi hadde 2 Rennkontormøter hvor vi gikk gjennom fordeling av arbeidsoppgaver og gjennomgang av Håndboka med rutinebeskrivelser egen perm (denne var også sendt ut til alle i god tid før første møtet så alle var veldig godt forberett). Denne er utarbeidet i samarbeid med fjorårs - NM-rennkontor og redigert til vårt formål. Denne skal jeg sende over til Leif Kjetil Gamst neste års NM ansvarlig Vi lagde maler for alle mulige ting under NM sånn som Engangslisenser Utleie av Emit brikker Betalt med kort eller kontanter osv osv se håndboka. ORGANISASJON Vi savnet referat fra organisasjonskomiteen - da hadde vi vært mer forberedt på alt som skjer i forbindelse med arrangementet alle spørsmål kommer gjerne via rennkontoret. Så et forslag til neste års arrangør enten ha med en fra rennkontoret i organisasjonskomiteen eller sørge for at leder av rennkontoret får alle referat så de blir sendt alle medlemmene av rennkontoret. 17

18 UTSTYR Rennkontoret hadde egen skriver med kopimaskin 1 PC til ansvarlig for avmelding/påmelding og en Utøver/trener PC til påmelding direkte for stafettlag og lignende. Vi kjøpte også egen Lamineringsmaskin denne gikk jevnt og trutt hele tiden. Rennkontoret opplevde kun BLIDE/POSITIVE LØPERE, LEDERE, VIP OG FUNKSJONÆRER! Mette Wigdel Leder av Rennkontoret NM 2010 Simostranda Håndboka kan fås ved behov. 18

19 5. Arenaproduksjon Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Arenaprodusent, hovedspeaker, reporter, speakerassistent og lydteknikker Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Planleggingen bestod ikke av stort annet enn å utarbeide kjøreplaner og få på plass det som trengtes av utstyr, mannskap og forhåndsprodusering av ting. Der gikk alt fint. Hva fungerte dårlig? Forslag til forbedringer for nye arrangement Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Kommunikasjonen mellom oss internt. Musikken, lydavviklingen og det innleide trådløse systemet. Hva fungerte dårlig? Første konkurransedag fikk vi ikke flyten og med en teknisk feil ble dagen tung, og produktet ble ikke det beste, men det rettet seg til fredag! Forsterkeren klarte ikke å drive de høyttalerne som trengtes for arrangementet, dette førte til dropouts på arena av lyden. Forslag til forbedringer for nye arrangement Lydteknikker kan fungere som programleder og ta seg av å introdusere musikk og annet som ikke er direkte sportslig så hovedspeaker får fult fokus mot konkurransene. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Forsterkeren bør oppgraderes da den ikke tålte belastningen over lang tid. Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Egentlig ikke 19

20 Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 (eksempel her er brede river til skytebanen) Fast trådløs bøyle til speaker og trådløse mikrofoner til bruk ute så vi slipper å leie. Andre forhold Navn Christian Gedde-Dahl Dato 1. Juni

21 6. Servering Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Behovet i ettertid er vanskelig å spå om. Det beror på hva slags renn som blir arrangert. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Nesten hele planleggingsfasen jobbet jeg alene etter eget ønske. Da hadde jeg den hele og fulle oversikt over hva som trengtes av utstyr og varer. God insats av sponsorgruppa som skaffet kaffe og lomper. Merete Støvern og jeg hadde et par møter om synsing ang hvor mye vi kunne vente og få solgt. Vi foretok en kvalifisert gjetting ut fra tidligere løp, selv om de ikke kunne sammenlignes med NM. Godt samarbeid og god innsats av Anne-Karin Bøhn i forbindelse med kontakt og gode avtaler med Gilde, Tine og Sigdal Bakeri. Orienteringsmøtet i forkant av NM sammen med å bruke NM-funksjonærer på siste renn var suksess. De som var tilstede ble litt kjent og hadde fått med seg hva som skulle gjøres under rennet og gjorde en suveren jobb. Hva fungerte dårlig? Det var litt vanskelig/dårlig med kommunikasjonen mellom de forskjellige avdelingene. Ikke all informasjon som kom fram. Litt for mye trodde at du visste. Organisasjonsmøtene hadde en tendens til å dra ut i langdrag. Frammøte på funksjonærmøtet i forkant av arrangementet kunne vært bedre. Forslag til forbedringer for nye arrangement: Bedre kommunikasjon mellom avdelingene. Bedre informasjonsflyt. Bedre struktur på møtene. Obligatoriske funksjonærmøter i forkant for de som skal være med under arrangementet. Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Jeg er kjempefornøyd med rigging av telt og grillplass. Er også veldig fornøyd med kjølevognen som ble framskaffet. Funksjonærebula fungerte også veldig bra. Det var litt trangt ved kaffeplassen, ellers var alt bra. Flinke og blide funksjonærer. Vi hadde nok funksjonærer på lørdag og søndag. Kjempegodt salg både på grillplassen og i teltet. Suveren innsats av de funksjonærene som tilberedte Gourmet tallerken til VIP på lørdag. Gode forberedelser og flott avvikling av Kongelunchen. Kjempebra avvikling av VIP serveringen på lørdag og søndag. Matforberedelsene gikk veldig bra, men for et så stort arrangement var det veldig trange arbeidsforhold. 21

22 Hva fungerte dårlig? For få funksjonærer på onsdag og fredag. Det resulterte i dårlig oversikt og manglende kontroll noe jeg fant meget frustrerende og stressende. En del ikke funksjonærer steppet vellmenende inn, men dette gjorde at det ble mer kaos enn hjelp. Manglende deltagelse fra Rosthaugelevene. De møtte ikke og jeg fikk ikke kontakt verken på telefon eller mail. Kommunikasjon og avvikling av VIP serveringen på onsdag og fredag fungerte ikke. Kiosksalget oppe på Eikvang fungerte, men denne delen av kiosken lå for langt fra resten av arrangementet og gjorde det hele både tungvindt og ressurskrevende. Funksjonærene ville gjerne være der ting skjedde. Oppbevaringsplassen for tørrvarer til et så stort arrangement var veldig dårlig både på Eikvang og i det nye servicebygget. Forslag til forbedringer for nye arrangement: Klar og tydelig informasjon til funksjonærene om hvilke regler som gjelder, hva som er forventet av dem og hvilke oppgaver de skal gjøre. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Andre forhold Navn: Randi W. Berntsberg Dato:

23 7. Sponsor Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 6 6 Kommentarer til bemanning: Fred Harald Kristiansen, Olav Ruud, Anstein Solum, Per Arne Fossli, Tor Erling Mathisen, Gjermund Rønning og (Bjørnar Johannessen frem til Mars 09) Organisasjon Planleggingsfasen Hva fungerte bra? Skaffe sponsorer gikk over all forventning til tross for finanskrisa. NM. Lotteri: Utøvere veldig flinke til å selge lodd. Det var også veldig bra at Hege tok seg av kontakten med sponsorene når det nærmet seg NM. Hva fungerte dårlig? Forslag til forbedringer for nye arrangement Gjennomføringsfasen Hva fungerte bra? Hva fungerte dårlig? Forslag til forbedringer for nye arrangement: Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Vi bør lage en bedre plan for hvilke reklamer hvor. Vi måtte flytte en del reklamer etter at de var satt opp p.g.a. forbundet som ikke var fornøyd med plasseringen av sine sponsorer. (Litt kniving om hvor det var viktig og ha forbundssponsorer kontra våre egne sponsorer) Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Navn: Fred Harald Kristiansen Dato:

24 8. Seremoni Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: 3 fra seremonikomite, 3 medaljejenter, 3 blomsterjenter, 3 pr. utdelere. I tillegg: ca. 20 jenter/gutter i espalier. Vår vurdering er at dette er en minimumsbemanning. Vi burde hatt to ordonnanser (kontakt rennkontor) Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Vi var tidlig i gang med planlegging og møter, helt fra Lillehammer NM Vi valgte enkle løsninger. Oversikt over arbeidsoppgaver med utsjekking for hvert møte, i stedet for omfattende møtereferater. Hva fungerte dårlig? Vi følte at vi i begynnelsen hadde noe problemer i forhold til HK med å vinne fram om hvor viktig seremoni var for arrangementet og å sikre tilstrekkelig areal. Dårlig (og for sein) påmelding til bankett. Forslag til forbedringer for nye arrangement: Bankett: Det må arbeides aktivt fra forbund for å få de aktive til å stille på bankett og å melde seg på i god tid. Gjennomgføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Premieutdeling for veteraner på stadion, i stedet for på bankett. Det var god hjelp å få ved flytting av sponsorvegg og annet utstyr (seierspall m.m.) ved premieutdelinga. Bankett: Alt fungerte bra mht. oppsatt kjøreplan. Hva fungerte dårlig? Lørdag ble premieutdelinga forstyrra av uklare meldinger og inngrep fra skiskytterpresidenten. Av hensyn til Kongen ble løperne kalt fram til medaljeutdeling før protestfristen var ute. Det ble derfor ikke medaljeutdeling, kun blomsterutdeling på stadion. Dette var ikke bra! Bankett: For mange av de som skulle ha premie (spesielt jenter) var fraværende. Utdeling av militære premier fungerte ikke bra når en hovedperson ikke var der. Forslag til forbedringer for nye arrangement: Radioforbindelse til rennkontor (rennleder) + ordonnanser. Vinner av militær premie (HV) må få beskjed slik at vedkommende er til stede ved utdeling. Premier Vi begynte å tenke premier etter NM på Lillehammer. Det første møte hadde vi i begynnelsen av mai. Da var vi 3 stk. i gruppa. Vi pratet tidlig om den "røde trå" i arrangementet. Ettervært kom det fram at vi ville bruke det vi hadde i nærområdet og satse lokalt, slik at det gikk igjen når vi skulle bestemme oss for premier. 24

25 Vi bestemte oss for tinn fra Askvold Brug, glass fra Kongsfoss Kunstnersenter, blått glass på banketten på Blaafarveværket. Hadde tidlig i prosessen kontakt med sponsorgruppa, for å samarbeide om premier. Det kom lite ut av samarbeidet, fordi dem skulle ha de store sponsorene på plass først. Vi hadde satsa på sponsa premier til en dag, det som kom ut av samarbeidet var Odlo trøyer som ble sponset av Nygård Sport og Bjørn Myhre. Til gjengjeld fikk dem reklame på standplass. I begynnelsen av mars fikk jeg inn gavepremier av ymse slag fra Sigdal, Åmot og Vikersund. Det var overraskende positiv velvilje. Til sammen ble det premier for ca. kr ,- Vi fikk tidlig budsjett på premier, og bestemte oss for 1.pl.skulle ha en verdi på 1500,- 2.pl.kr.1000,- 3.pl kr 750,-4.pl.300,-.Vi valgte å gi lik premie fra 4.pl og ut. Vi søkte Modum, Sigdal og Krødsherad kommune om støtte til premier, vi fikk inn kr.11000,- Spørsmålet var hvor mye premier skulle handles inn. Vi tok utgangspunkt i NM året før, og økte med 10 % på antall påmeldte. Øvelsene var normal, sprint, fellesstart og stafett. 1/3 skulle premieres, vi fikk forhandlet oss fram til gode priser. De 3 første på pallen fikk blomster, i alt 39 buketter. Blomstene ble sponset av Åmot Blomster. Ut på høsten ble vi 2 som fortsatte med premier, og samarbeidet gikk bra. Det ble tidlig bestemt at vi skulle ha fortløpende blomsterseremoni og premieutdeling på stadion alle dager unntatt lørdag. Da ble det blomsterseremoni på stadion og kongepokalen ble delt ut. Premiene ble da delt ut på banketten om kvelden. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 (eksempel her er brede river til skytebanen) Andre forhold Navn: Runolv Stegane (seremoni/bankett) og Lisbeth Bakken (premie) Dato:

26 9. Overnatting Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: 1 person holder. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Arbeidet startet i januar Laget oversikt over overnattingsstedene i området. Ringte rundt til alle og laget avtaler. Avtalenes innhold: Priser, fasiliteter, smøremuligheter. Overnattingsstedene med avtaler og ca avstand til arena ble lagt ut på Simostrandas NM sider april Tok ny kontakt med alle overnattingsstedene i februar 2010, dette var bare for å høre hvordan trykket var. Hver enkelt deltager/krets bestiller for seg selv. Simostranda som arrangør har ikke noe med det. Gjennomføringsfasen ( april) Arbeidet med overnatting er ferdig før selve arrangementet. Hvis det oppstår problemer må disse tas der og da. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 (eksempel her er brede river til skytebanen) Andre forhold Overnatting trenger ikke ha eget område. Dette kan legges under en av de andre seksjonene. Navn: Ingun S.Olstad Fossli Dato:

27 10. Parkering/vakthold/transport/smøreboder Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Ekstra behov for bemanning på lørdag grunnet kongebesøk. Organisasjon: Bjørn Roar Vee og Bjørnar Johannessen. Planleggingsfasen (frem til 6. april) Avholdt 7 møter Innhentet tillatelser til parkering på veier og skilting av veier. Innhentet tillatelse fra Blaafarveverket til bruk av parkeringsplasser. Innhentet tilbud og foretatt bestillinger på busstransport, brakker og smøreboder. Oppsetting av vaktlister med navn og telefonnummer for hver enkelt dag samt nattevakter. Hva fungerte bra? Alt fungerte bra. Grunnet liten organisasjon med bare 2 personer ble samarbeid og arbeidsfordeling veldig enkelt og greit. Hva fungerte dårlig? Ingen ting egentlig, men det ble mye frem og tilbake med mannskapslistene slik at det ble vanskelig å sette opp vaktlister før det var helt innpå mesterskapet. Dette førte igjen til at det ble vanskelig å gi personellet informasjon om arbeidsoppgavene i forkant av mesterskapet. Forslag til forbedringer for nye arrangement. Definere mannskapsbehov og skaffe bemanning i rimelig tid slik at personell kan få nødvendig informasjon litt i forkant av mesterskapet. Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Alt fungerte bra. Spesielt gode tilbakemeldinger fra de som leide smøreboder/plass samt fra innleid busselskap om at de satte veldig stor pris på å ha en person å forholde seg til under hele mesterskapet, og at denne personen opprettholdt jevnlig kontakt. Hva fungerte dårlig? Ingen ting egentlig, men ved kongebesøk må man ta høyde for at det er et stort mannskapsbehov ved kongens ankomst og avreise. 27

28 Forslag til forbedringer for nye arrangement. Etter at mesterskapet er slutt ser vi helt klart at vi har bommet kraftig i våre anslag når det gjelder tilskuermengde. Etter å ha sett på tilskuermengden på de siste senior NM er det nok ganske klart og entydig at et slikt mesterskap arrangert i april måned ikke har den helt store tiltrekningskraften på publikum. Navn Bjørn Roar Vee og Bjørnar Johannessen Dato

29 11. VIP Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kommentarer til bemanning: Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Alt fungerte bra. Vi var enige om hvordan vi ville gjøre dette. Hva fungerte dårlig? Ingenting Forslag til forbedringer for nye arrangement Gjennomgføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Alt fungerte bra. Vi fikk veldig positiv tilbakemelding fra de VIP ene som var tilstede hver dag. Den største utfordringen var lunsjen på lørdag, med full VIP tribune. Positive og flinke funksjonærer var med på å gjøre dette til en positiv opplevelse for VIP ene. Hva fungerte dårlig? Ingenting Forslag til forbedringer for nye arrangement Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 Andre forhold Navn: Hege G. Eizenberger Dato:

30 12. Økonomi Bemanning Bemanning 2010 Behov sett i ettertid Totalt Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1 0,5 0, Kommentarer til bemanning: Gjennom planleggingsperioden er det nok med 1 person til økonomifunksjonen. Det er også viktig at vedkommende er en del av ledergruppen. Når vi kommer til renndagene bør det være to. Det viste seg at det å holde styr på kontanter, vekslepenger etc. var en utfordring når man var alene. I tillegg skal penger telles og da er det viktig at man ikke er alene. Organisasjon Planleggingsfasen (frem til 6. april) Hva fungerte bra? Oppsettet med grupper fungerte bra. Møte hyppigheten kan vurderes. Dialogen med gruppen i f.m. budsjettprosessen var bra. Hva fungerte dårlig? Møtene trakk noe ut i tid. Mer bevisst på bruk av tid i forhold til de sakene som var viktige på aktuelt møtetidspunkt. Bankkonto til bruk for NM2010, her ble det etablert kun en konto. Av oppgaver som burde ha egen konto kan nevnes: Bankett, Startlisens, Loddsalg etc. Problem at det ikke er et eget regnskapsprogram for NM Bilagsmengden er betydelig større enn det som var forventet. Dette skyldes bl.a. loddsalg og startlisenser. Bilag vedr NM2010 må formidles raskere til den som sitter med økonomiansvaret. Veien fra mottaker av bankbilag til kasserer er her en flaskehals i å få regnskapet ferdigstilt. Forslag til forbedringer for nye arrangement Faktureringen av Startlisenser var basert på den enkelte gren. Dette medførte at et lag fikk en faktura per gren. For noen representerer dette inntil 5 fakturaer. I tillegg ble det laget egen faktura for de som representerte NTG. Når betaling så finner sted fra klubbene slår noen fakturaene sammen mens noen betaler enkeltvis. Fra mitt ståsted burde det kun vært en faktura per lag som så spesifiserte hvilke grener de var med på og med hvem. Dette hadde medført lettere kontroll av betalte fakturaer. Gjennomføringsfasen ( april) Hva fungerte bra? Tilgang til nattsafe i banken var meget viktig. Fikk levert alt av kontanter hver kveld. Viktig med bankterminal. Ble lite brukt, men viktig å ha allikevel, selv om kostnaden var ganske stor. Hva fungerte dårlig? Burde være minst en til på de dagene da det var flest folk. Utfordring å hente penger fra inngang, samtidig som man skulle ut med vekslepenger til kiosk. Bar på store summer alene, det er ikke bra. 30

31 Forslag til forbedringer for nye arrangement Viktig med et eget sted hvor man kan oppbevare kontanter samt telle disse. Kasser av en viss størrelse til kontanter og vekslepenger. En avtale for hver bankterminal. Anlegg / Utstyr Anlegg Forslag til forbedringer som ikke er tatt med i Foreløpig rapport til Idrettsetaten Er det løsninger vi valgte i vår rigging / forberedelse som bør gjøres på annen måte senere? Utstyr Er det spesialutstyr som bør/ må fremskaffes til 2011 (eksempel her er brede river til skytebanen) Vurdere om det er behov for safe for oppbevaring av kontanter etc. Andre forhold Navn: Rune Møien Dato: 13. juni

32 13. Informasjonskomiteen Komiteen: Eli Reistad (leder), Per Skøien, Mari Landerud og Hakon Christiansen Nettside: Hovedkomiteen etablerte tidlig ei nettside Christian Gedde-Dahl laget sidene. Informasjonskomiteen overtok det redaksjonelle ansvaret høsten Nettsidene blei brukt aktivt som informasjonskanal overfor løpere, publikum og media inn mot arrangementet. Til intern informasjon til mannskap etc. blei brukt. Komiteen laget en plan for jevnlig publisering av nettnyheter for de siste 2 månedene før arrangementet, og skrev disse selv. Under arrangementet blei nettsidene i hovedsak brukt til å legge ut resultatlister. Det var også en løsning der man kunne høre speaker og få fortløpende resultatservice underveis i løpet. Elever ved Rosthaug vgs laget videoinnslag som blei lagt ut. Det var til sammen besøk på sidene under NM. Det blei også opprettet en egen side på Facebook for arrangementet. Den siden blei oppdatert med nyheter fra Internett-tilgang Det var i ikke Internett-tilgang i anlegget. Dette viste seg å være vanskelig å få til med den nødvendige kapasiteten. Resultatet blei ei avtale med MidtNett Buskerud som leverandør av fiberkabel, sponsoravtale med MidtKraft Buskerud for å finansiere de betydelige anleggskostnadene (ca kr) og sponsoravtale med RingNett som operatør. Avtalen var minimum 10 Mb hastighet for opp- og nedlasting. Den reelle kapasiteten under NM var betydelig høgere. Informasjon til publikum Komiteen satset i hovedsak på å oppnå redaksjonell omtale, først og fremst i lokale media. Kongebesøk høynet arrangementets status og antakeligvis publikumsinteressen. Nettsidene blei brukt aktivt, samt Facebook. Disse sidene blei vurdert som viktig for å nå det skiskytterinteresserte publikum også utenfor nærområdet. En løpeseddel med program blei lagt i postkassene i Modum, Eiker, Sigdal og Krødsherad via selskapet som distribuerer aviser i distriktet. Vi hadde kun ett innrykk av annonse med program i Bygdeposten og DT. Komiteens vurdering var at kostnaden ikke sto i forhold til nytten ved mer annonsering. Løpeseddel med program blei distribuert på Buskerud Storsenter og i postkasser, på bensinstasjoner og butikker via enkelte ildsjeler i laget. Det blei ikke laget egen NM-avis. Det var ikke inntektsmessig grunnlag for det. Media Bygdeposten var svært aktive før, og selvsagt under, arrangementet med mange og store NMreportasjer. NRK Buskerud/Østafjells hadde utegående reporter på morgensendinga onsdag og etablerte studio på kongetribunen med direktesendt formiddagssending onsdag. Det blei mye god radio den dagen. Det var en del redaksjonell omtale også i øvrige lokale media før og under arrangementet. Komiteen hadde et nøkternt forhold til hva det var mulig å få til av medieomtale på forhånd, tidspunktet for arrangementet tatt i betraktning. Vesentlig omtale i riksdekkende kanaler blei ikke ansett som realistisk mål, bortsett fra NRK Sport sine innslag. Kongebesøket var viktig for medieomtale. To saker under arrangementet bidro til betydelig ekstra oppmerksomhet: Ole Einars sjukeforfall og tyveriet av premier. Sølv på hjemmebane var også viktig for lokal mediedekning. 32

33 Pressekontor Pressekontoret var i egen brakkerigg. 1 kontor til komiteen og 2 kontor til NRK sport var bra. 1 kontor til øvrig presse blei til dels noe trangt og det blei avklart at pressen også kunne sitte på Eikvang fordi det var få løpere som benyttet seg av rommet. Gode tilbakemeldinger fra pressen på service og tilrettelegging. 33

34 34

35 14. Vedlegg Organisasjonskart 35

36 Avtale med NSSF 36

37 Reservearena 37

38 Dag til dag program Tirsdag 6. april :00 Offisiell trening 15:00 - Lagledermøte på Eikvang Onsdag 7. april Innskyting Kvinner Åpningsseremoni Start Kvinner Normal 15 km Blomsterseremoni og premieutdeling Innskyting Menn Start Menn Normal 20 km Blomsterseremoni og premieutdeling Torsdag 8. april Offisiell trening Lagledermøte Fredag 9. april Innskyting Kvinner Start Kvinner Sprint 7,5 km Blomsterseremoni og premieutdeling Innskyting Menn Start Menn Sprint 10 km Blomsterseremoni og Premieutdeling Lørdag 10. april Innskyting Kvinner H.M Kong Harald ankommer Start Kvinner Fellesstart 12,5 km Blomsterseremoni Innskyting Menn Start Menn Fellesstart 15 km Blomsterseremoni Innskyting Veteran Menn/Kvinner Fellesstart Veteran Menn 7,5 km / Kvinner 5 km Søndag 11. april Innskyting Kvinner Bankett på Modum Blaafarveverk med premieutdeling Fellesstart Start Stafett Kvinner 3 x 6 km Blomsterseremoni og Premieutdeling Innskyting Menn Start Menn Stafett 4 x 7,5 km Blomsterseremoni og Premieutdeling 38

39 Program for H.M. Kong Harald's deltakselse Fylkesmannen i Buskerud PROGRAM FOR H.M. KONG HARALD's DELTAKELSE VED NORGESMESTERSKAPET I SKISKYTING PÅ SIMOSTRANDA SKISKYTTERSTADION I MODUM KOMMUNE LØRDAG 10. APRIL Program godkjent av Slottet pr. 7. april 2010 Klokken Sted 10:30 Simostranda skiskytterstadion Hendelse Deltakerne til mottakelsesseremonien må være på plass i skiskytterstadion senest kl. 10:30. 10:45 Kortesjen med Politiets bil, Kongens bil og Eskortens bil ankommer skiskytterstadion. 10:46 Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, politimester Georg Isdahl, ordfører Terje Bråthen og fylkesordfører Roger Ryberg tar imot H.M. Kong Harald. ( H.M. Kong Harald stiger ut av bilen på høyre side ). H.M. Kong Harald overrekkes blomster av: Silje johannessen,?? år. H.M. Kong Harald overrekkes gave (Team Bjørndalen genser) av: Even Grønhovd 10:48 Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, politimester Georg Isdahlm, ordfører Terje Bråthen og fylkesordfører Roger Ryberg presenterer President i Norges Idrettsforbund Tove Paule, Norges Skiskytterforbunds president Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste. Pressen har "fotospot" ved ankomststedet. 10:50 President i Norges Idrettsforbund Tove Paule, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste ledsager H.M. Kong Harald fram til Servicebygget hvor de skal oppholde seg på terrassen under gjennomføring av konkurransene. President i Norges Idrettsforbund Tove Paule, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste går på hver sin side av H.M. Kong Harald, fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, politimester Georg Isdahl, ordfører Terje Bråthen og fylkesordfører Roger Ryberg går bak sammen med representanter fra Den kongelige Eskorten og adjutant Odd Roar Kaspersen. Deler av arrangementskomiteen presenteres for H.M. Kong Harald utenfor servicebygget. (10-12 personer). 10:55 Servicebygget Kongetribunen Arrangementsjef Arve Røste ønsker H.M. Kong Harald velkommen til Norgesmesterskap i skiskyting 2010 og erklærer rennene for åpnet. (Over høyttaleranlegget). Kongesangen avspilles over høyttaleranlegget. 11:00 Damenes fellesstart. 12,5 km, 4 skytinger. 12:00 Blomsterseremoni for damer på scenen på standplass. Det serveres forfriskninger på Kongetribunen. ( Det er for øvrig vertinner tilstede hele tiden som sørger for servering). Randi Berntberg (ansvarlig for serveringen) Garderobe (inne i servicebygget). 12:15 Bespisning 39

40 Det serveres lunsj for H.M. Kong Harald og de øvrige gjestene på Kongetribunen. 13:00 Herrenes fellesstart. 15 km. 4 skytinger. 14:00 Blomsterseremoni for herrer på scenen på standplass. 14:05 H.M. Kong Harald, president i Norges Idrettsforbund Tove Paule, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste går ned til scenen på standplass for overrekkelse av kongepokal til begge klassene (damer og herrer). 14:15 Scenen på standplass Utdeling av kongepokaler. H.M. Kong Harald går inn gjennom servicebygget og ut hovedinngangen og rundt ned trappen til scenen på standplass. (Det er ca meter å gå). H.M. Kong Harald orienteres om virksomheten i de enkelte rommene i servicebygget på veien ut av bygget. President i Norges Idrettsforbund Tove Paule, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste går på hver sin side av H.M. Kong Harald, fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, politimester Georg Isdahl, ordfører Terje Bråthen og fylkesordfører Roger Ryberg går bak sammen med representanter fra Den kongelige Eskorten og adjutant Odd Roar Kaspersen. Pressen har "fotospot" ved utdeling av Kongepokalen. Avreise fra skiskytterstadion. 14:25 President i Norges Idrettsforbund, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Terje Lund ledsager H.M. Kong Harald fram mot Kortesjen og tar avskjed med Kongen. President i Norges Idrettsforbund, president i Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard og arrangementsjef Arve Røste går på hver sin side av H.M. Kong Harald, fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, politimester Georg Isdahl, ordfører Terje Bråthen og fylkesordfører Roger Ryberg går bak sammen med representanter fra Den kongelige Eskorten og adjutant Odd Roar Kaspersen. 14:27 Ordføreren, fylkesordføreren, politimesteren og fylkesmannen følger H.M. Kong Harald til Kortesjen og tar avskjed med H.M. Kong Harald. 14:30 H.M. Kong Harald setter seg inn i bilen og Kortesjen forlater skiskytterstadion. Pressen har "fotospot" ved avreisen. 40

41 NM løyper etter distanse Onsdag 7. april: Kvinner Normal 15 km: Menn Normal 20 km: Fredag 9. april: Kvinner Sprint 7,5 km Menn Sprint 10 km: Gul ligg gul stå gul ligg gul stå gul Brun ligg brun stå brun ligg brun stå brun Grønn ligg grønn stå - grønn Blå ligg blå stå blå Lørdag 10. april: Kvinner Fellesstart 12,5 km Grønn ligg grønn ligg grønn stå grønn stå -grønn Menn Fellesstart 15 km: Gul ligg gul ligg gul stå gul stå gul Veteranklasser: Kvinner Fellesstart 5 km Svart ligg svart ligg svart stå svart stå - svart Herrer Fellesstart 6-7,5 km Ikke avklart Søndag 11. april: Kvinner Stafett 3x6 km Menn Stafett 4x7,5 km Rød ligg rød stå - rød Grønn ligg grønn stå - grønn 41

42 Løyper 42

43 43

44 Arenakart 44

45 Invitasjoner H.M. Kongen Henrik Ibsensgt OSLO INVITASJON TIL SKISKYTTERFEST Simostranda IL har gleden av å invitere H.M. Kongen og/eller medlemmer av Kongehuset til Norsk mesterskap i skiskyting i Mesterskapet arrangeres i skiskytterbygda Simostranda, på Ole Einar Bjørndalens hjemmearena, i tidsrommet april Programmet er som følger: Onsdag 7. april. 15 km damer og 20 km herrer. Fredag 9. april Sprint damer og sprint herrer. Lørdag 10. april Fellesstart damer og fellesstart herrer. Søndag 11. april Stafett damer og stafett herrer. Kongepokalen skal deles ut i forbindelse med fellesstartene på lørdag og det hadde vært hyggelig om denne kunne deles ut av H.M. Kongen. Banketten vil bli avhold på Blaafarveværket, lørdag 10. april kl. 19:00. Simostranda ble stifta og har pr. i dag om lag 500 medlemmer. I de seinere åra har vi blitt mest kjent for vårt aktive skiskyttermiljø. Skiskytterne kommer fra Simostranda, fra andre steder i kommunen og fra nabokommuner. Vi har svært mange unge skiskyttere. Aktiviteten holdes oppe av en betydelig frivillig innsats fra foreldre og andre ildsjeler. Lagets mest kjente profiler er brødrene Ole Einar og Dag Bjørndalen. Simostranda Idrettslag driver ikke bare med skiskyting. Helt sentralt er arbeidet i Barne- og ungdomsgruppa. Allidretten for de minste, samt andre tiltak, samler mange til leik og idrettsglede hele året. På vegne av Simostranda IL håper vi at H.M. Kongen vil finne tid til å nyte arrangementet med oss på vår nye arena på Simostranda. Vennlig hilsen. Arve Røste Leder av arrangementkomiteen Simostranda IL NM Skiskyting 2010 Internett: E-Post: 45

46 Flesberg kommune v/ragnhild Kallestad INVITASJON TIL NM2010 PÅ SIMOSTRANDA. Som du sikkert vet skal Simostranda IL arrangere NM Skiskyting for seniorer i I den anledningen ønsker vi å invitere alle skolene i kommunen til arrangmentet onsdag 7. april Det skal avvikles 15 km for damer og 20 km for herrer denne dagen. Tidsskjemaet er ikke helt på plass ennå, men damene starter først på morgenen sannsynligvis kl.09:00. Elever fra og med 4. trinn og ansvarlige vil alle få gratis adgang til arrangementet. Vi ønsker også, for får litt pedagogisk innehold, at elevene kunne delta med litt underholdning. Dette er noe som vi må komme tilbake til. Håper dere har lyst å oppleve skiskyting på høyt nivå med hele Norges eliten på plass. Er lett å treffe på mail: eller mob Simostranda Med vennlig hilsen Arve Røste Leder, Org.komiteen for NM

47 Sigdal kommune v/ skolesjef Kari Anita Brendskag 3350 Prestfoss Henviser til hyggelig telefonsamtale mandag 10.august d.å. vedrørende invitasjon til NM i skiskyting for seniorer på Simostranda i tidsrommet 7. til 11.april Som tradisjon inviteres alle skolene til åpningsrennet som vil være onsdag 7.april. Starttidspunktet er ikke fastsatt ennå, men vi håper å få aksept for å start kl 10:00 med damene, og fortsetter med herrene kl.13:00. Hele Norges eliten er på plass med Ole Einar Bjørndalen i spissen. Hvilke klassetrinn som skal delta må bli en avgjørelse dere tar. Når det gjelder transporten vil vi så snart vi vet hvor mange det bli, innlede forhandlinger med Nettbuss om priser. I og med Nettbuss også er transportør for Modumskolene vil dette bli sett under ett, og involvere Buskerud fylket om støtt til dette foretaket. Vi holder kontakten. Åmot Med vennlig hilsen Arve Røste Leder, Org.komiteen NM2010 Mob.: E-post: 47

48 Modum Undervisningskontor v/jan Samuelsen 3370 Vikersund INVITASJON TIL NM2010 PÅ SIMOSTRANDA. Som du sikkert vet skal Simostranda IL arrangere NM Skiskyting for seniorer i I den anledningen ønsker vi å invitere alle skolene i kommunen til arrangmentet onsdag 7. april Det skal avvikles 15 km for damer og 20 km for herrer denne dagen. Tidsskjemaet er ikke klart, men damene starter først på formiddagen. Elever og ansvarlige vil alle få gratis adgang til rennet. Utfordringen vil være transportkostnadene og hvem som skal bære disse. Vi har ingen formening om hva dette vil koste, så det ville vært av intresse å få en kostnadsoversikt. Så skal vi se på hva vi kan få til. Håper dere har lyst å oppleve skiskyting på høyt nivå med hele Norges eliten på plass. Er lett å treffe på mail: eller mob Simostranda Med vennlig hilsen Arve Røste Leder, Org.komiteen for NM

49 Fordeling Sponsorer Hovedsponsor Kia Skiguard Sparebank 1 Atello Sponsorpakker Nordek AS divisjon XL-BYGG Buskerud fylkeskommune Vital Ring Nett AS Nygård Sport Bjørn Myhre Sport BDO Noraudit DA Buskerud Trevare Isachsen Entreprenør AS Midt Kraft Simostranda Stav & Laft AS Åmotsenteret AS Expert Sigdal kjøkken Bilspiten Gummiindustri AS Holmenkol Gym 2000 Modum Yrkesklær Madshus Kiwi Nortelmo AS Nordic Fitness Treningspartner Bardøla Hotel AASS Draka Norsk Kabel Swix Sport Krødsherad kommune Stegane Sport Sportsreiser Aulie Lompebakeri Ali kaffe Rottefella AS Norsk Radiokommunikasjon AS 49

50 Kjøreplan Seremoni Dag Tid Kjønn Blomsterutd Blomsterjenter Flaggbærer Espalier Med.utd. Medaljejenter Pr. utd. Ansv. oppst./pr ONSDAG Kvinner Blomsterjenter Nina Støvern Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Lillian Grønhovd Ingun O. Fossli 15 km Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste Einar Holm Lisbeth Bakken Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv ONSDAG Menn Blomsterjenter Nina Støvern Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Lillian Grønhovd Ingun O. Fossli 20 km Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste Einar Holm Lisbeth Bakken Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv FREDAG Kvinner Blomsterjenter Maren Bendiksby Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Synnøve Thoresen Ingun O. Fossli Sprint Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste Einar Holm Lisbeth Bakken 7,5 km Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv FREDAG Menn Blomsterjenter Maren Bendiksby Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Synnøve Thoresen Ingun O. Fossli Sprint Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste Einar Holm Lisbeth Bakken 10 km Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv LØRDAG Kvinner Blomsterjenter Guro Bergan Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Ingun O. Fossli Fellesst. Hanna-Sofie Nygård med. tas inn Jenny Røste Lisbeth Bakken 12,5 km Hedda Synnøve Tandberg til bankett Siri Kleiv LØRDAG Menn Tore Bøygard Guro Bergan Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Ingun O. Fossli Fellesst. Hanna-Sofie Nygård med. tas inn Jenny Røste Lisbeth Bakken 15 km Hedda Synnøve Tandberg til bankett Siri Kleiv KONGEPOKAL: Utdeler Følger Kongen inn LØRDAG Kv./M H.M.Kongen Tove Paule deler ut pokal Tore Bøygard 50

51 Arve Røste LØRDAG VETERAN Finn Holm Ingun O. Fossli Arne Holm Lisbeth Bakken Dag Tid Kjønn Blomsterutd Blomsterjenter Flaggbærer Espalier Med.utd. Medaljejenter Pr. utd. Ansv. oppst./pr LØRDAG Kv./M Tore Bøygard Ida Hoffart Dag Bjørndalen Ingun O. Fossli Fellest. Jenny Røste Anne Hege Holm Lisbeth Bakken 12,5/15 km Siri Kleiv SØNDAG Kvinner Blomsterjenter Guro Bergan Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Synnøve Thoresen Ingun O. Fossli stafett Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste H. F. Mikkelsplass Lisbeth Bakken 3x6 km Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv SØNDAG Menn Blomsterjenter Guro Bergan Runolv Stegane eg.liste Tore Bøygard Ida Hoffart Synnøve Thoresen Ingun O. Fossli 4x7,5 km Hanna-Sofie Nygård Jenny Røste H. F. Mikkelsplass Lisbeth Bakken Hedda Synnøve Tandberg Siri Kleiv 51

52 Kjøreplan Åpning (forslag) Tid Hva skjer Utfører Kl Speaker kunngjør åpning Ole Kr. Stoltenberg kl Simostrandasangen Ida Hoffart Gruppe m/sangere kl Velkommen til Modum Terje Bråthen kl Velkommen til Buskerud Roger Ryberg kl Velkommen til Simostranda Arve Røste Åpner kl NM fanfare Nils H. Wichmann Fanfare CD kl Ja vi elsker, to vers Nils H. Wichmann Gruppe m/sangere kl Speaker overtar Ole Kr. Stoltenberg 52

53 Kjøreplan Bankett BORDPL. Reservasjon bord (NSF, komite, invt.gjester) Meny: Hovedrett: Kyllingfilet med soppsaus og ris m/tilbehør Serveres to ganger Dessert: Heimelaga karamellpudding og kaffe Mineralvann settes ut på borda Dørene åpnes Kontroll av billetter 3 personer Garderober 2 personer "Vise til bords" 2 personer Nils H. Wichmann med band (3-4 p) spiller fra 18.30, eget lydanlegg Nils H. Wichmann Velkommen til Blaafarveværket (3-5 min.) Tone Sinding Steinsvik Velkommen (3-5 min.) Arve Røste Konferansier Ole Kr. Stoltenberg Orientering meny Ole Kr. Stoltenberg Hovedrett serveres Tale ordfører i Modum kommune Terje Bråthen (3-5 min.) Terje Bråthen Hovedrett 2. runde Nils H. Wichmann + medhj.: Kulturinnslag (10 min.) Dessert/kaffe, ikke rydding av bord NM video v/rosthaug vgs. (8-10 min.) Alexander Lentze Tale fylkesordfører Roger Ryberg (3-5 min.) Roger Ryberg Premieutdeling fellesstart, kvinner og menn Ole Kr. Stoltenberg leder pr. utdeling Tore Bøygard deler ut alle medaljer 3 medhj. i bunad, medaljeputer Dag Bjørndalen, Anne Hege Holm NM fanfare CD 53

54 21.05 Nullerdiplom Tore Bøygard deler ut diplomer Vital Cup Jakob Lund Forsvarsjefens premie Trond Kjøll Generalinspektøren for Heimevernets premie Ole Håvard Olsen Forsvarsforeningens verneidr. medalje Terje Muggerud Kjell Kr. Rikes minnepokal Marit Rosendal Avslutningstaler Tore Bøygard/Arve Røste Stafettpinne overleveres arr. 2011, Bardufoss 54

55 Akkrediteringskort 55

56 56

57 Beredskapsplan Beredskapsplan NM 2010 Simostranda skiskyting Hvordan håndterer organisasjonen følgende scenarier? 57

58 En standplassfunksjonær blir truffet av et skudd under konkurranse. En tre år gammel jente skades hardt da hun kommer under beltet på en tråkkemaskin. 14 personer blir hardt skadet da en skyttelbuss kolliderer på vei inn til arenaen. Det oppstår en trusselsituasjon mot HMK Harald. Ved en akutt hendelse er det viktig at organisasjonskomiteen reagerer riktig, raskt og effektivt. De fire overnevnte scenariene kan inntreffe, og vi håndterer episodene på følgende måte: 58

59 1. Det etableres umiddelbart et kommandorom (KO) inne på Pressesenteret. 2. Leder i org. kom Arve Røste er sjefen i dette KO. Øvrige møter i KO. - nestleder Gjermund Bakken - pressesjef Eli Reistad - pressetalsmann Per Skøien 59

60 3. KO består av leder i organisasjonskomiteen Arve Røste og leder av pressenter Eli Reistad. a. Ute på arenaen er det nestleder i org. kom Gjermund Bakken som har totalansvaret, og som rapporterer inn til KO. b. Nestleder i org. kom har løpende dialog med følgende funksjoner: Rennleder Standplass-sjef Parkeringsansvarlig Transportansvarlig for skyttelbusser. Speakerteam. 4. Kontaktlinjer a. KO ringer nødetatene og holder kommunikasjon med disse. b. Nest leder org. kom sammen med arenasjef og ass.rennleder evakuerer tilskuere/utøvere fra standplass og arena. c. Vaktansvarlig Bjørnar Johannessen leder en beredskapsavdeling på 20 mann som er klare til å håndtere en mulig krise som kan bety forflytning av større folkemengder. d. KO har kontakt med skolenes representanter hvis noe skulle skje skoledagen. 60

61 5. Det er KO som fatter alle beslutninger ved en krise. Beslutningene kommuniseres gjennom nestleder i org.kom som tar dette operativt videre med personene under pkt. 3 b (se under). Rennleder Standplass-sjef Parkeringsansvarlig Transportansvarlig for skyttelbusser. Speakerteam. 6. Det innkalles til pressebriefing så raskt som mulig etter at man har etablert kontroll over en krisesituasjon. Leder i org.kom snakker på denne briefingen, assistert av pressetalsmannen. Inntil en slik pressebriefing er holdt, er det KUN pressetalsmannen som uttaler seg til media etter å ha konferert med leder i org.kom. 61

62 Utarbeidet av Per Skøien 15. mars Det er viktig at KO holder særskilt kontakt med speaker, slik at nødvendig og nøytral kommunikasjon til alle i arenaen kommer ut. 62

63 Regnskap NM 2010 Inntekter Balanse Adm Bankett Eiendeler Noter Gevinster - Utestående fordringer Kiosksalg Klær Bankinnskudd Leie brakke Lodd Sum eiendeler Parkering Rennledelse Seremoni 400 Sponsor Startlisens Gjeld og Egenkapital Støtte buss Kortsiktig gjeld VIP WEB - Egenkapital Sum inntekter Sum gjeld og egenkapital Kostnader Adm Bankett - Gevinster EK avstemming 0 Kiosksalg Klær Note 1 Leie brakke - Utestående fordringer: Lodd Manglende innbetaling av lisenser Parkering Manglende innbetaling av Leie brakke Rennledelse Manglende innbetaling fra Buskerud Fylkeskommune

64 Seremoni Sum utestående fordringer Sponsor Startlisens - Støtte buss - Note 2 VIP - Kortsikig gjeld: WEB Dugnadsfest, arrangert av Hovestyret. Deltakeravgift Sum kostnader Utelgg fra NM konto vedr dugnadsfest Resultat Netto skyldig Hovedstyret ,00-64

65 Avtale smøreboder Besillingsskjema for leie av smørebod/plass til smørebod under NM i Skiskyting Leverandør/Krets: Leie av bod(sett antall): fra dato til dato Leie av plass til bod(sett antall): fra dato til dato Faktura sendes til (Navn og adresse): pris Priser for leie av brakker/ plass til brakker eller vogner under NM: Type Grunnpris Pris per dag Maks. Leie av plass og strøm 0,- 500, ,- Leie av brakke inkl. strøm 2.500,- 500, ,- Utfylt skjema sendes til: NM2010 v/ Bjørnar Johannessen, Overnveien 3340 Åmot eller på e-post: FRIST FOR BESTILLING: SØNDAG 14 MARS. 65

66 Leie av smøreboder, eller leie av plass til egne boder under NM 2010 Det blir anledning for kretsene å leie smørebod på arenaen under NM. Vi har 6 boder til disposisjon, og har mulighet til å skaffe flere ved behov. Bodene er av typen Konteinex fra Bautas, og er 2,5 x 6 meter. Det blir selvfølgelig også anledning for utstyrsleverandører og smøreprodusenter å leie plass til egne boder. Priser for leie av brakker/ plass til brakker eller vogner under NM: Type Grunnpris Pris per dag Maks. pris * Leie av plass og strøm 0,- 500, ,- Leie av brakke inkl. strøm 2.500,- 500, ,- * Maksimal pris oppnås etter 5 dager (for eks. onsdag - søndag). Prisende følger NSSF`s retningslinjer. Frist for bestilling av plass/bod: SØNDAG 14. MARS 2010 For bestilling av bod/plass, ta kontakt med, eller fyll ut vedlagt bestillingsskjema: Bjørnar Johannessen Tlf

67 Varslingsrapport til Statens vegvesen 67

68 68

69 69

70 Bemanning tidtaking TFT Onsdag 7 April Tidspunkt Gjøremål Ansv Utført 06:30 Morgenkaffi med gjennomgang av dagsplan ETJ/HB/TEV 06:45 ReStart av servere og Pcer ETJ/HB/TEV 07:00 Sjekk av kamera og recordere, rengjøring justering etc KOK 07:00 laste base 07_NormalKvinner og 07_NormalMenn på Rennkontor PC1 og 2 HB Programmere,synkronisere og sette ut start klokke TEV Synkronisering av klokke på alle server og Pcer ETJ/HB 07:15 Sette ut tastaturer prog bod 1-10 TEV Sette ut startgrind TEV Sette ut ETS1 i mellomtid ETJ 07:30 Starte eskiskyting 07_NormalKvinner på hovedserver Hoved PC1 og Hoved PC2 ETJ Starte ECB1 sjekke looper TEV Starte klokke på ECB Hovedserver ETJ Starte klokke på ETS1 mellomtider Hoved PC1 ETJ 07:40 Testløper TEV bryter startgrind TEV Tast skyting testløper TEV Testløper passerer mellomtid TEV Testløper går i mål TEV Kontroll av starttid,skyteres og måltid. ETJ Starte eskiskyting testbase på back-up server og back-up PC1 HB 07:50 Starte RTR2 program 7 Klokke settes på 930 TEV 07:51 Starte RTR1 Klokke settes på 931 TEV Starte RAC synke tastaturer 2 kontroll TEV 07:55 Starte eskiskyting testbase på Back-up PC1 HB Starte Klokke RTR2 i eskiskyting HB Teste skyting på st. No 999 på RKP 1 og RKP 2 TEV Gi måltid på st no 999 på RTR" TEV Sjekk at skytinger og måltid kommer inn på scroll HB 08:00 Ta imot funksjonærer TEV Instruere funksjonærer i ETJ program, meldepost, og 3.kontroll ETJ Hjelpe rennkontoret med etteranmeldinger og strykninger Alle 08:40 Printe endelig startliste til starter ETJ Lukke etiming og kopiere database 07_NormalKvinner til back-up server HB 08:45 Dele ut radioer, samle 2 kontroll til prat og test av radio TEV/Kari/Sofus 09:00 START DAMER NORMAL Følge Hoved scroll, korrigere skyteres og tider ETJ Følge Back-up scroll korrigere skyteres og tider HB Sjekke start, tastere, 2 kontroll, 3. kontroll og back-up RTR2 TEV 10:10 Printe uoff. Resultatliste leveres Rennkontor TEV 10:25 Printe off. Resultatliste leveres Rennkontoret TEV Signere resultatlister TD1 og TD2 TEV 10:30 Blomstersermoni Matbit? Alle 10:30 Programmere,synkronisere og sette ut start klokke TEV 10:45 Laste base 07_NormalMenn på server, hovedpc1, hovedpc2 og speaker ETJ Starte klokke på ECB Hovedserver synke tid og slette minne ETJ Starte klokke på ETS1 mellomtider Hoved PC1 synke tid og slette minne ETJ 10:45 Starte RTR2 program 7 Klokke settes på 955 TEV 10:46 Starte RTR1 Klokke settes på 956 TEV Starte RAC synke tastaturer 2 kontroll TEV 10:50 Starte eskiskyting på Back-up PC1 og laste base 07_NormalMenn. HB Starte Klokke RTR2 i eskiskyting HB Teste skyting på st. No 999 på RKP 1 og RKP 2 TEV Gi måltid på st no 999 på RTR" TEV 70

71 Sjekk at skytinger og måltid kommer inn på scroll HB Hjelpe rennkontoret med etteranmeldinger og strykninger Alle 11:10 Printe endelig startliste til starter ETJ Lukke etiming og kopiere database 07_NormalMenn til back-up server HB 11:15 Dele ut radioer, samle 2 kontroll til prat og test av radio TEV/Kari/Sofus 11:30 START HERRER NORMAL Følge Hoved scroll, korrigere skyteres og tider ETJ Følge Back-up scroll korrigere skyteres og tider HB Sjekke start, tastere, 2 kontroll, 3. kontroll og back-up RTR2 TEV 13:10 Printe uoff. Resultatliste leveres Rennkontor ETJ 13:25 Printe off. Resultatliste leveres Rennkontoret ETJ Signere resultatlister TD1 og TD2 TEV 13:30 Blomstersermoni Printe TD rapport TEV 71

72 TD-rapport TD RAPPORT SKISKYTTERKONKURRANSE (Ett skjema pr arrangement) Rennets navn NM senior RENNOPPLYSNINGER Dato april År 2010 Sted Simostranda Krets Buskerud Rennkategori (kryss av) Norges mesterskap Landsdelsmesterskap Kretsrenn x Hovedlandsrenn Norges Cup Internasjonalt renn Rennprogram Normal Sprint Jaktstart Fellesstart Stafett x x x x Andre typer renn ARRANGØR Arrangør Simostranda idrettslag - skiskyting Kontaktperson Arve Røste Mobil Adresse E-post Postnr. / sted Internettside TEKNISK DELEGERT Navn Nils Heskestad Adresse Elgv. 28 Post nr Sted Sandnes Mobil E-post Navn Georg Christiansen Adresse Post nr Gol Sted Mobil E-post JURY TD TD Rennleder Valgt lagleder Valgt lagleder Nils Heskestad Georg Christiansen Jan Skinnes Ann Elen Skjelbreid, Hordaland Stein Østvik, Troms VÆR OG SNØFORHOLD Tekst / Renn: Normal Sprint Fellesstart Stafett 72

73 Temperatur 8-10 grader 8-10 grader 8-10 grader 8-10 grader Vér Sol - lettskya Sol - lettskya Sol - lettskya Sol - lettskya Snøforhold Bra Bra Bra Bra Vindforhold Ingen til litt vind (varierende) Ingen til litt vind (varierende) Ingen til litt vind (varierende) Ingen til litt vind (varierende) LØPERE Tekst / Renn: Normal Sprint Fellesstart Stafett (lag) Antal påmelde løpere Antal startende løpere Fordeling: Menn senior Kvinner senior Menn Kvinner Menn 19 Kvinner 19 Menn 18 Kvinner 18 Menn 17 Kvinner 17 Gutter Jenter 5 = beste karakter 1 = Svakeste karakter NB! Viktig å kommentere avvik! ORGANISASJON Funksjon Merknader: Sekretariat X Innbydelse X Påmelding X Program X Startliste X Resultatservice X Premieutdeling X Speakertjeneste x Manglende info vedr. vinner herreklassen Info til X løpere/ledere/media Tidtaking X Lagledermøte X Mannskaps org. X Overnatting X Transport X Samband X Manglende internsamband TD / rennleder første dag STADION Funksjon Merknader: Start område X Mål område X Stadion generelt X 73

74 Arenamerking Skilting Smøreplass Mannskaps org. X X X X LØYPER Funksjon Merknader: Skilting/merking X Preparering X Fantastisk godt utført jobb!!! Ski test område x Holdt ikke helt NM-standard Vakthold X Løypetrasé X Løypeprofiler X Mannskaps org. x SKYTEBANE Funksjon Merknader: Standplass prep. x Innskyting x Laglederbås x Strafferunde x Mannskaps org. x SKIVER Type Kurvinen Antall skiver 30 Standard Bra SERVICETILBUD PÅ ARRANGEMENTSSTEDET Funksjon Merknader: Parkering x Garderobe/dusj X Bra løpende rengjøring. Varmestue X Servering X Mannskaps org. x FUNKSJONÆRER Riktig antall x For få For mange STARTLISENS Lisenskontroll Ja x Nei Merknad: Er det løst engangslisenser? Ja x Nei Antall: 1 RESULTATLISTE Krets x Klubb Team Presse x Internett x Ingen 74

75 SIKKERHETSBESTEMMELSER Ble sikkerhetsbestemmelsene for bruk og behandling av skiskyttervåpen fulgt? Ja x Nei Merknad: Arrangør hadde god kontroll, noe som medførte startnekt for 2 løpere på grunn av brudd på sikkerhetsbestemmelsene (kontroll etter innskyting). SAKER BEHANDLET AV JURYEN Ingen SPESIELLE FORHOLD Dette arrangementet må vel ha vært tilnærmet perfekt både som opplevelse for løpere og publikum. Et svært godt planlagt arrangement hvor også gjennomføringen gikk på skinner. At Speaker mistet vinner på herrer normal er selvsagt en skjønnhetsfeil, men ikke mer enn det. At arrangøren ikke lot seg vippe av pinnen når deler av premiene blir stjelt sier noe om hvor bunnsolid opplegget var. Vil også berømme den svært gode atmosfæren med glade og imøtekommende funksjonærer på alle plan. Det som må nevnes helt spesielt var det arbeidet som ble utført med preparering av løyper og stadion og som førte til at vi fikk fantastiske gode og like forhold for alle løperne og gjennom hele arrangementet. En fantasisk prestasjon og en standard og erfaring som må tilflyte andre arrangører for arrangement på vårføre. Vedlagt denne rapporten følger program, startliste, PM til løpere, resultatlister og eventuelle jury dokumenter. For kretsrenn sendes TD-rapporten til krets og arrangør. For Landsdelsmesterskap, Bendit Skiskytterfestival, Norgescup, NM og HL sendes TD rapporten til Norges Skiskytterforbund, 0840 OSLO, eller Kopi sendes skiskytterkrets og arrangør. RAPPORTEN SKAL VÆRE SENDT INNEN 1 UKE ETTER RENNET. Sted: Ganddal Dato: Nils Heskestad TD Georg Christiansen (sign) TD Tore Bøygard 2006 /

76 Oversikt inviterte skoler OVERSIKT: INVITERTE SKOLER TIL NM2010 Ønsket Ønsket ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL Tidspunkt Tidspunkt Kontakt/ansvarlig Elever Voksne Totalt Busser avreise hjemkomst person Mobil nr. MODUM Buskerud skole :05 13:30 Else Hostvedt Enger skole Stalsberg skole Bente Tandberg SMU :00 13:00 E.Stillingen Totalt SIGDAL Eggedal skole : Jens Birger Bjercke Prestfoss skole : Nerstad skole Kari Aasen Ingebo Avreise SIL Sigdal U.skole : Tom Lund Pedersen Totalt

77 KRØDSHERAD Krøderen Kl Odd Henning Bentsen Noresund Kl Erling Brekka TOTALT

78 Nedrivningsplan Nedrivingsplan. 1. Prioritet (søndag kveld) - Fjerning av standplass utstyr. Praktisk stabling av skytebukker, utstyr lånt fra NSSF samles for seg. Ansvarlig: Nils Anders, Jens. 10 personer (tastere) - Demontering av reklame. Nedskruing, merking, sammenrulling og lagring. Ansvarlig: Magne. 10 personer (2.kontroll) - Demontering og pakking av telter. Ansvarlig: Svein Vidar. 6 personer. - Innsamling av reklamebukker, legges på tilpassede paller, og metallgjerder samles på Eikvang for opplasting. Ansvarlig: Arve. 4 personer. - Riving og sammenrulling av alpingjerder. Ansvarlig: Bjørn Tore. 4 personer. - Rydde i Pressebrakker. Ansvarlig: Eli. 4 personer. - Rydde i smøreboder. Ansvarlig: Bjørnar. 4 personer. - Fjerne skilter og reklame langs veien. Ansvarlig: Bjørn Roar. 4 personer. - Rydde i brakke for doping kontroll og første hjelp. Ansvarlig: Gjermund B. 3 personer. - Innsamling av div. utstyr i løypene. Ansvarlig: Gjermund H. 4 personer. 78

79 Billetter 79

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER 20 22. mars 2009 Skillevollen - Mo i Rana Arrangør: Bossmo & Ytteren IL ønsker velkommen til Nord-Norsk Mesterskap på ski 2009 nordiske

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 Arrangør: Bossmo & Ytteren IL Skigruppa har sammen med Norges Skiskytterforbund den glede av å invitere til Norgesmesterskap i Rulleskiskyting 2013

Detaljer

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Arrangør Hommelvik il, i samarbeid med Norges Skiforbund og Byåsen il (teknisk arrangør hopp), har gleden av å invitere til NM

Detaljer

INNBYDELSE TIL NNM Skiskyting MARS 2016

INNBYDELSE TIL NNM Skiskyting MARS 2016 INNBYDELSE TIL NNM Skiskyting 11. 13. MARS 2016 Arrangør: Nordland Skiskytterkrets har den glede av å invitere til Nord-Norsk mesterskap 11. 13. mars 2016 på Skillevollen Idrettspark i Mo i Rana. Vi gleder

Detaljer

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM)

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM) Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til Østlandsmesterskap i skiskyting 21. og 22. januar 2012 (iht SSF s reglement for LM) Arena/ankomst Beitostølen Skistadion ligger i Øystre Slidre kommune. Anlegget

Detaljer

Agenda: Utlevering av startnr. For sprint etter møtet er avsluttet

Agenda: Utlevering av startnr. For sprint etter møtet er avsluttet Agenda: 1. Off. åpning av møtet Hovedleder/Nssf 2. Opprop Rennleder 3. Valg av rennjury TD 4. Info fra arrangør/teknisk briefing Rennleder 5. TDs kommentarer TD 6. Værvarsel Rennleder 7. Andre saker Rennleder

Detaljer

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 - Folkefest i vinterbyen På vegne av Norges Skiforbund, Kvaløysletta Skilag og Tromsø Skiklubb Langrenn har vi den glede å invitere til NM langrenn del

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR.

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. På vegne av Norges Skiforbund har Vind IL gleden av å invitere til: Statoil Norgescup senior, U 23-mesterskap og Statoil

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Informasjon NØSSK. Vi er fordelt på dobbeltrom og trippelrom. Se eget oppsett med romfordeling. Pris kr 704,-

Informasjon NØSSK. Vi er fordelt på dobbeltrom og trippelrom. Se eget oppsett med romfordeling. Pris kr 704,- http://www.hl2011.no/ Informasjon NØSSK Hovedledere: Rune Storli, 99585227 Hans A. Skjevdal, 92689884 Påmelding: Online påmelding til alle individuelle konkurranser skjer via www.minidrett.no, og ordnes

Detaljer

Agenda: Utlevering av startnr. For fellesstart etter møtet er avsluttet. 06.03.2014

Agenda: Utlevering av startnr. For fellesstart etter møtet er avsluttet. 06.03.2014 Agenda: 1. Off. åpning av møtet Hovedleder 2. Opprop Rennleder 3. Valg av rennjury TD 4. Info fra arrangør/teknisk briefing Rennleder m.fl. 5. TDs kommentarer TD 6. Værvarsel Rennleder 7. Andre saker Rennleder

Detaljer

Invitasjon til LM Øst skiskyting 2013

Invitasjon til LM Øst skiskyting 2013 Invitasjon til LM Øst skiskyting 2013 Drangedal IL s skigruppe inviterer til Østlandsmesterskap i skiskyting 26. og 27. januar 2013 (ihht. NFFS s reglement for LM) Arena/ankomst Gautefall Biathlon ligger

Detaljer

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE Norgesmesterskap på ski 2012 for juniorer Nordiske grener Holmenkollen nasjonalanlegg 16. mars -18. mars 2012 s1 Til alle Jr. skiløpere, -klubber og kretser i Norge På vegne

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn

Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn Klassisk og fristil SPAR Nordlandscup 1 og 2 24. og 25. januar 2008 Bodø Arrangør: Samarbeidspartnere: Program Lørdag 24. januar Klassisk start kl. 11.00: G 12

Detaljer

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i skiskyting Nordreisa 05.-07. april 2013. Velkommen! Versjon 3.0-18.12.2012

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i skiskyting Nordreisa 05.-07. april 2013. Velkommen! Versjon 3.0-18.12.2012 Innbydelse Nord-Norsk mesterskap i skiskyting Nordreisa 05.-07. april 2013 Versjon 3.0-18.12.2012 Velkommen! Nordreisa IL Ski og Skiskyting ønsker alle velkommen til Nord-Norsk Mesterskap (NNM) i skiskyting

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

Innbydelse til. DnB NOR cup 5 og Statkraft Junior cup mars 2011

Innbydelse til. DnB NOR cup 5 og Statkraft Junior cup mars 2011 Innbydelse til DnB NOR cup 5 og Statkraft Junior cup 5 25.-27. mars 2011 Dombås il, skiskyttergruppa har gleden av å ønske velkommen til DnB NOR cup og Statkraft Junior cup på Dombås skiarena med følgende

Detaljer

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM)

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM) Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til Østlandsmesterskap i skiskyting 21. og 22. januar 2012 (iht SSF s reglement for LM) Arena/ankomst Beitostølen Skistadion ligger i Øystre Slidre kommune. Anlegget

Detaljer

Agenda: Utlevering av startnr. for supersprint etter møtet, NM Fellestart K18, K17 rennkontor lørdag, stafett søndag morgen rennkontor

Agenda: Utlevering av startnr. for supersprint etter møtet, NM Fellestart K18, K17 rennkontor lørdag, stafett søndag morgen rennkontor 1 Agenda: 1. Åpning av møtet Rennleder 2. Opprop Rennleder 3. Info fra arrangør/teknisk briefing Rennleder m.fl. 4. Værvarsel Rennleder 5. Andre saker Rennleder 6. TDs kommentarer TD 7. Stafettpåmelding

Detaljer

Agenda: Utlevering av startnr. for sprint etter møtet er avsluttet

Agenda: Utlevering av startnr. for sprint etter møtet er avsluttet Agenda: 1. Off. åpning av møtet Hovedleder/Nssf 2. Opprop Rennleder 3. Valg av rennjury TD 4. Info fra arrangør/teknisk briefing Rennleder 5. TDs kommentarer TD 6. Værvarsel Rennleder 7. Andre saker Rennleder

Detaljer

Sermoni - premier 23.10.07 Vi forsøker å leie Granvang. Finn bestiller. Sermoni komiteen lager program og underholdning. Ikke over 15 minutter

Sermoni - premier 23.10.07 Vi forsøker å leie Granvang. Finn bestiller. Sermoni komiteen lager program og underholdning. Ikke over 15 minutter Referat fra møte 19.09.07 23.10.07 18.11.07 02.12.07 Statkraftcup1 2007 19.09.07 Tilstede: Roar Rolf Siri Knut Gudbrand Kjell-Erik - Nils 23.10.07 Nils Kjell-Erik Arne Svanhild - 18.11.07 Nils, Svanhild

Detaljer

Invitasjon til Nord norsk mesterskap

Invitasjon til Nord norsk mesterskap Invitasjon til Nord norsk mesterskap Langrenn, Hopp og Kombinert Invitasjon +l Nord norsk mesterskap i langrenn, hopp og kombinert. Mosjøen 16.-18. mars 2018 Mosjøen IL skigruppa inviterer 4l Nord Norsk

Detaljer

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Lagledermøte Kommunestyresal Rådhuset Fredag 18. januar 2013 1 Offisiell åpning 2 Agenda Offisiell åpning

Detaljer

INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ

INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ INVITASJON TIL KM Del 2 SPRINT/ DUATLON OG TOUR DE NORDLAND 31.mars-2.april 2017 I BODØ Velkommen til kretsmesterskap i sprint og duatlon og Tour de Nordland i! Innstrandens Idrettslag har gleden av å

Detaljer

På vegne av Norges Skiforbund har Åsen Idrettslag gleden av å invitere til Statoil NC senior RENNINBYDELSE TIL Statoil NC senior 2017

På vegne av Norges Skiforbund har Åsen Idrettslag gleden av å invitere til Statoil NC senior RENNINBYDELSE TIL Statoil NC senior 2017 RENNINBYDELSE TIL Statoil NC senior 2017 ÅSEN SKISTADION, Røtterudmoen 25 26. februar På vegne av Norges Skiforbund har Åsen Idrettslag gleden av å invitere til Statoil NC senior 2017. Øvelser: Lørdag

Detaljer

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 O PM Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 21.12.2013 Informasjon/ hjemmeside: Arena: All oppdatert informasjon om KM vil komme på arrangementssidene

Detaljer

INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON. NC5 og NC6. 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen

INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON. NC5 og NC6. 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON NC5 og NC6 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen Skigruppene i Halsøy IL, Kjærstad IL og Mosjøen IL inviterer til KM sprint og KM skiathlon på Sjåmoen skistadion

Detaljer

Lagledermøte. NM langrenn del 1, 2017

Lagledermøte. NM langrenn del 1, 2017 Lagledermøte NM langrenn del 1, 2017 Agenda 1. Åpning av lagledermøte 2. Opprop av kretser 3. Presentasjon av arrangør 4. Presentasjon av jury 5. Seeding og startlister 6. Værmelding 7. Løypepreparering

Detaljer

Kretsmesterskapet Januar Innbydelse. Samarbeidspartnere. Andre støttespillere til BOIF ski under KM 2010

Kretsmesterskapet Januar Innbydelse. Samarbeidspartnere. Andre støttespillere til BOIF ski under KM 2010 Kretsmesterskapet 2010 30.-31.Januar 2010 Innbydelse Samarbeidspartnere Andre støttespillere til BOIF ski under KM 2010 Bardufoss hotell / Bardufosstun / OneWay BOIF Ski inviterer alle skivenner til KM

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 9.og 10. februar 2013

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 9.og 10. februar 2013 INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 9.og 10. februar 2013 PROGRAM: Lørdag 9.februar: Kl. 10.00 Sprint. Krets- og sonerenn for 8-10 år. Stadionområdet Finnfjordbotn. Fristil Kl. 10.00-11.30 Prolog

Detaljer

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting)

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) For første gang i Nordland har vi den glede å invitere til samisk

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 4.og 5. februar 2012

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI. 4.og 5. februar 2012 INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 4.og 5. februar 2012 PROGRAM: Generelt: 8 10 år: sonerenn for Midt Troms for alle tre renn lørdag og søndag. Øvrige klasser: kretsrenn lørdag og søndag Lørdag 4.februar:

Detaljer

Os IL og Røros IL. Romjulsrenn i skiskyting, fellesstart Søndag 28.desember Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år).

Os IL og Røros IL. Romjulsrenn i skiskyting, fellesstart Søndag 28.desember Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). O PM Os IL og Røros IL Romjulsrenn i skiskyting, fellesstart Søndag 28.desember 2014 Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 27.12.2014 Arena: Hummelfjell TOS Arena v/hummelfjell skisenter.

Detaljer

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes.

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes. Innbydelse KM i langrenn Stokmarknes 25-26 januar 2013 Velkommen! Stokmarknes Idrettslag ønsker alle velkommen til KM på Stokmarknes den 25-26 januar 2014. Arrangementet skal forgå på Stokmarknes IL sin

Detaljer

Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O. mars 2016.

Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O. mars 2016. Til skiklubbene i Nordland, Troms og Finnmark skikrets Hei skivenner i nord! Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O.

Detaljer

RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION januar 2016

RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION januar 2016 RENNINNBYDELSE TIL STATOIL NORGESCUP JUNIOR PÅ STEINKJER SKISTADION 8.-10. januar 2016 På vegne av Norges Skiforbund har Steinkjer Skiklubb gleden av å invitere til Statoil Norgescup 1,2 og 3 for junior.

Detaljer

Os IL og Røros IL. KM fellesstart lørdag 14.mars 2015 NØK cup finale jaktstart søndag 15.mars 2015

Os IL og Røros IL. KM fellesstart lørdag 14.mars 2015 NØK cup finale jaktstart søndag 15.mars 2015 O PM Os IL og Røros IL KM fellesstart lørdag 14.mars 2015 NØK cup finale jaktstart søndag 15.mars 2015 Begge rennene inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 12.03.15 Arena: Parkering: Rennkontor:

Detaljer

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 SAKSLISTE OFFISIELL ÅPNING AV MØTET OPPROP VALG AV RENNJURY TEKNISK BRIEFING FOR NESTE KONKURRANSE TDs KOMMENTARER VÆRVARSEL

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014

INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014 INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014 Innhold VELKOMMEN TIL NNM PÅ SKI 2014 - MIDT I TROMS -... 3 RENNFUNKSJONER NNM 2014... 4 ARENA... 5 HJEMMESIDE... 5 LØYPEKART... 5 OFFISIELL TRENING... 5 RENNKONTOR...

Detaljer

RENNINNBYDELSE NM JR - 2016

RENNINNBYDELSE NM JR - 2016 RENNINNBYDELSE NM JR - 2016 LANGRENN GÅSBU LANGRENNSENTER 11. - 13. mars 2016 Idrettsglede for alle På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening gleden av å invitere til NM JR 2016 i langrenn.

Detaljer

Individuell start friteknikk 2 km (sonerenn, bare for lokale utøvere)

Individuell start friteknikk 2 km (sonerenn, bare for lokale utøvere) TROMSØ SKI- OG SKISKYTTERFESTIVAL TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN OG TROMSØ SKISKYTTERLAG har gleden av å invitere løpere og ledere til Tromsø ski- og skiskytterfestival lørdag 12. og søndag 13. Januar 2012.

Detaljer

DNB Cup 3 Statkraft JuniorCup 2

DNB Cup 3 Statkraft JuniorCup 2 DNB Cup 3 Statkraft JuniorCup 2 LAGLEDERMØTE Knyken skisenter 2. januar 2015 Interkommunalt anlegg Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med tilbud som øvrige kommuner i Orkdalsregionen i dag benytter.

Detaljer

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011 FIS World Cup Drammen 19. - 20. februar 2011 Introduksjon Ved Per Øyvind Mørk, FIS World Cup Drammen FIS World Cup Langrenn Drammen Konnerud Idrettslag presenterer planer for FIS World Cup langrenn 19.

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

PM Sprint Lørdag 18. februar på Savalen Skiarena (Inngår i NØK-skiskyttercup år)

PM Sprint Lørdag 18. februar på Savalen Skiarena (Inngår i NØK-skiskyttercup år) PM Sprint Lørdag. februar på Savalen Skiarena (Inngår i NØK-skiskyttercup - år) Parkering: Ved Rennsekretariat og på skøytebanen. Parkeringsgebyr kr 50,-. Innskyting: kl.30 - kl 11.45 (Se klubbvis skivefordeling.)

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Velkommen til Mo i Rana

Velkommen til Mo i Rana Velkommen til Mo i Rana NM Rulleskiskyting Skillevollen 21. 22. september 2013 Lagledermøte VIP-rommet Skillevollen Fredag 20. september 2013 1 Offisiell åpning 2 Agenda Opprop av kretser Presentasjon

Detaljer

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn Nordreisa mars 2011

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn Nordreisa mars 2011 Innbydelse Nord-Norsk mesterskap i langrenn Nordreisa 18.-20. mars 2011 Versjon 03.12.2010 Velkommen! Nordreisa IL Ski og Skiskyting ønsker alle velkommen til Nord-Norsk Mesterskap (NNM) i langrenn 18.

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

KM i langrenn 1. 2. februar 2014 Arena: Kaiskuru nærmiljøsenter og skianlegg

KM i langrenn 1. 2. februar 2014 Arena: Kaiskuru nærmiljøsenter og skianlegg KM i langrenn 1. 2. februar 2014 Arena: Kaiskuru nærmiljøsenter og skianlegg En stor takk til vår rennsponsor Velkommen til KM! På vegne av Finnmark skikrets ønsker jeg alle aktive, ledere, trenere og

Detaljer

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 O PM Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 28.12.2013 Informasjon/ hjemmeside: Arena: All oppdatert informasjon om KM vil komme på arrangementssidene

Detaljer

Invitasjon til NM 2011

Invitasjon til NM 2011 Invitasjon til NM 2011 Med NSFs tillatelse har Tripmakers gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior og senior 2011. Teknisk arrangør: Sted: Tripmakers ved STU Ankerskogen svømmehall,

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Kontaktinformasjon. Even Hoffart st plass

Kontaktinformasjon. Even Hoffart st plass Kontaktinformasjon Navn Telefon Søndag Standplass Nils Anders Lien 91 63 85 23 Anette Gamst 98 60 28 42 st plass Anne Gamst Schjerven 90 23 24 14 st plass Arve Vatnebryn 47 83 53 44 st plass Bjørg Randi

Detaljer

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM Velkommen til Fullt Hus Skiskytterfestival! Takk for at dere tok turen til Lillesand og Fullt Hus Skiskytterfestival. Målsettingen med Fullt Hus Skiskytterfestival

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Sandriprennet 9. og 10. januar 2016

Sandriprennet 9. og 10. januar 2016 Sandriprennet 9. og 10. januar 2016 Hovedansvarlig og forsikringstaker: Dag 1/9. januar: Oddersjaa Dag 2/10. januar: Vindbjart Fløy bistår begge dager i sekretariatet. Kontaktperson: Arild Martin Tonstad,

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn. Versjon 19.1.2012

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn. Versjon 19.1.2012 1 Innbydelse Nord-Norsk mesterskap i langrenn Stokmarknes 23. 25. mars 2012 Versjon 19.1.2012 2 Velkommen! Klubbene Sortland & Omegn Skiklubb, Melbo Idrettslag og Stokmarknes Idrettslag ønsker alle velkommen

Detaljer

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM Velkommen til Fullt Hus Skiskytterfestival! Takk for at dere tok turen til Lillesand og Fullt Hus Skiskytterfestival. Målsettingen med Fullt Hus Skiskytterfestival

Detaljer

KM Langrenn Innbydelse. Bardu 22. og 23.januar 2011

KM Langrenn Innbydelse. Bardu 22. og 23.januar 2011 KM Langrenn 2011 Innbydelse Bardu 22. og 23.januar 2011 Bardu IL ski samarbeider med: KM PÅ SKI 2011, LANGRENN På vegne av Troms Skikrets har Bardu Idrettslag den glede å innby til Kretsmesterskap på ski,

Detaljer

Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015

Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015 Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015 www.sifski.no Salangen IF Ski har gleden av å invitere til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag den 15. februar 2015. Det vil bli arrangert

Detaljer

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI MARS 2010.

INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI MARS 2010. INNBYDELSE ARCTIC SKIFESTIVAL PIONER SKI 13. 14. MARS 2010. PROGRAM: Generelt: 8 10 år: sonerenn Øvrige klasser: kretsrenn Lørdag: Kl. 10.00 Sprint. Fra 8 år. Finnsnesvannet/-parken. Fristil Kl. 17.00

Detaljer

HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen Kulturskolen, Tromsø kommune

HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen Kulturskolen, Tromsø kommune HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen 26.09.2016 Kulturskolen, Tromsø kommune Innhold 1. Foreldregruppas oppgaver i forkant av forestillingene

Detaljer

ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017

ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017 ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017 SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET 1. Offisiell åpning av møtet 2. Opprop 3. Valg av rennjury 4. Teknisk briefing for neste konkurranse 5. TD s kommentarer

Detaljer

KIRKENES OG OMEGN SKIKLUBB - OPPGAVER OG ANSVAR UNDER SKIRENN

KIRKENES OG OMEGN SKIKLUBB - OPPGAVER OG ANSVAR UNDER SKIRENN Innhold ARRANGEMENTSANSVARLIG (Styret)... 3 RENNLEDER... 4 ARENASJEF... 5 LØYPESJEF... 6 RENNSEKRETÆR... 6 TIDTAKERSJEF... 7 PREMIESJEF... 7 SPEAKER... 7 STARTER:... 8 MÅLDOMMERE:... 8 KAFE/KJØKKENANSVARLIG...

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Lagledermøte. Sprint 27.3 og Jaktstart 28.3

Lagledermøte. Sprint 27.3 og Jaktstart 28.3 Lagledermøte Sprint 27.3 og Jaktstart 28.3 Presentasjon av NSSFs offisielle representanter: Tore Bøygard SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET Opprop Rennjury Tidsskjema Teknisk briefing for neste konkurranse TD

Detaljer

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund I henhold til Norges Svømmeforbunds terminliste, og etter NSFs lover og regler, har svømmegruppa i Fagernes idrettslag gleden av å invitere til Rakfisken

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON LES

VIKTIG INFORMASJON LES VIKTIG INFORMASJON LES Kjære deltager, trener, lagleder eller publikummer! Nå nærmer det seg NM Sprint i Hol! Dette dokumentet beskriver en del praktiske opplysninger om arrangementet. Vi håper du tar

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 1 1.2 KONKURRANSEKLASSER Klasser Mix-stafett: 17-19 17-21 17-senior Forslag: 17-18 17-21 17-senior

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. 1. Tildeling av mesterskap Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet,

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

OPPGAVER OG ANSVAR SKIRENN

OPPGAVER OG ANSVAR SKIRENN OPPGAVER OG ANSVAR SKIRENN RENNLEDER 1. Påse at rennet avvikles på en god måte og etter reglementet (se skikretsens hjemmeside) 2. Sørge for reservasjon av arena i god tid før rennet 3. Sørge for eventuell

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 6, 2008 2010 23-24. april 2009 Gardermoen Airport Hotel Oslo, 25. april 2009 R.R. PROTOKOLL Til stede:

Detaljer

Nord-Østerdal Skiskytterkrets Info om HL 2017 Meråker

Nord-Østerdal Skiskytterkrets Info om HL 2017 Meråker Nord-Østerdal Skiskytterkrets Info om HL 2017 Meråker 23.2 26.2 2017 GROVA SKISENTER OVERNATTING: Vi skal bo på Teveltunet, www.teveltunet.no innover mot Svenskegrensa/Storlien. I følge Naf Ruteplanlegger

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Kjøreplan velkommen til våre VIP gjester.

Kjøreplan velkommen til våre VIP gjester. Kjøreplan åpningsseremoni Frolfjellet Skisenter Klokka 09.00 09.10 Hovedansvar: Hallem 1 Intro, Velkommen 1 2 Nasjonalsang m/flaggheising Nasj. Sang over speakeranlegg Jens Einar og co. 2 Heising av flagg

Detaljer

Velkommen til Østlandsmesterskap i skiskyting 26. og 27. januar 2013

Velkommen til Østlandsmesterskap i skiskyting 26. og 27. januar 2013 1907 DRANGEDAL I.L. Velkommen til Østlandsmesterskap i skiskyting 26. og 27. januar 2013 støttet av Drangedal Porsgrunn Sannidal www.drangedalsbanken.no 1 Drangedal Stor ferskvareavdeling Stor frukt &

Detaljer

Jardarrennet siste lørdag i januar

Jardarrennet siste lørdag i januar Jardarrennet siste lørdag i januar Oppgavebeskrivelser for ansvarlige funksjonærer Nedenfor følger en beskrivelse av de enkelte ansvarshavendes oppgaver i forbindelse med Jardarrennet. Rennleder: 1. Melde

Detaljer

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017 Lagledermøte onsdag 29. mars 2017 Agenda Opprop Arrangør og jury Konkurranseprogram Reglement Teamsprint Startlister Parkering / Trafikk Stadion og løyper torsdag Stadion og løyper fredag Oppvarmingsløype

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Det er laget en kjøreplan som ligger under. Vi gikk gjennom denne og la inn navn på

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer