VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset kl Page: 1

2 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling Page: 2

3 SAKSLISTE FIF ÅRSMØTE Fagerstrand Idrettsforening 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding/beretning, herunder gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag til nye vedtekter. 7. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppebudsjetter. 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 11. Foreta følgende valg: a) Leder (for ett år), kasserer (for to år), styremedlem (for to år), og ett varamedlem (for ett år) b) Gruppenes representanter til Hovedstyret. c) 2 revisorer d) 1 leder og 2 medlemmer til valgkomite. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Fem representanter til Nesodden Idrettsråds Årsmøte. Page: 3

4 ÅRSMELDING Fagerstrand Idrettsforening ÅRSMELDING FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FOR PERIODEN Tillitsvalgte Hovedstyrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Peter-André Rasmussen Nestleder: Bjørnar Gilberg Kasserer: Svein Austheim Sekretær: Tonje Werner Styremedlem: Bente Klingen Varamedlem: Angella R. Ordenes Etter vedtektene er Gruppene representert i Hovedstyret. I perioden har disse vært: Allidrett: Karen Økland Håndball: Beate Fahre Innebandy: Per-Arne Johansen Fotball: Ulf Wennersgaard Styrke: Bente Werner Revisorer: Bente Søderlund og Line Rødseth Valgkommité: Ellen Martinsen og Håkon Galby. Medlem i Nesodden Idrettsråd: Peter-André Rasmussen (nestleder) 2. Møtevirksomhet Hovedstyret (HS) har avviklet 9 styremøter, derav tre møter i arbeidsutvalget (HSAU). Vi har vært representert på Nesoddden Idrettsråds (NIR) Årsmøte og Medlemsmøte, og har vært representert i NIR s styre med Peter-André Rasmussen. Av de ca 75 sakene som styret har jobbet med kan nevnes: Ny velkomstbrosjyre der alle aktivitetene ble presentert. 40-årsjubileet med aktivitetsløype og fest på Breidablikk. Dialog med Bakkeløkka ungdomsskole om Meridrett. FIF-post (én utgave). Klubbhusdugnad. Samhandlingsmøte for å unngå treningskollisjoner mellom gruppene. Balltilbudet for 1.klassinger som startet høsten-08. Klubbutviklingsseminar. Felles bankforbindelse for HS/ alle gruppene. Felles innkreving av treningsavgifter. Klubbgenser til trenere, ledere, styremedlemmer og andre hjelpere i FIF. Klubbkrus til alle medlemmer i forbindelse med 40-årsjubileet. Salg av klubbeffekter i Bakkeløkkakiosken: hettegenser, krus, skjerf og refleksvest. Oppfølging av våre fire hovedsamarbeidspartnere. Innført rabatter til medlemmer som er med på flere aktiviteter. Etablert nye aktiviteter i FIF-huset; yogakurs, legetrim. Page: 4

5 Utvidet avtalen med Frivillighetssentralen (Åpen Barnehage) fra to til tre dager. Meldt FIF inn som kandidat til AIKs Jubileumspris. Promotert Klubben i ditt hjerte. Nominert Geir Paulsen til Årets ildsjel. Forberedt innføring av politiattest. Forberedt innføring av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Forlenget avtalen med Connect Bingo. Fotografert nye og gamle Æresmedlemmer. Profilert FIF-huset med nye store fotografier fra alle våre aktiviteter. Skiftet låssylindere i alle dører på FIF-huset. Godkjent nye utleiepriser FIF-huset. Fagerstrand Idrettsforening 3. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2008 var vi registrert med 653 medlemmer i idrettslaget som til sammen hadde 659 medlemskap. Ved utgangen av 2007 var det 604 medlemmer. HB har den største økningen fra 105 til 127, mens FB og IB hadde en liten tilbakegang. Fordelingen av medlemmer innenfor de forskjellige gruppene pr fordelte seg slik: All FB IB HB ST ÅP Ære FIF: 653 medlemmer pr , tilsammen 659 medlemskap. Vi hadde en periode i 2008 en kartotekfører som håndterte alle inn- og utmeldinger. For å sikre korrekte medlemstall bør det nye styret arbeide med å få denne funksjonen opp å gå igjen. 4. Kurs og opplæring På høsten gjennomførte vi et klubbutviklingsseminar for hele idrettslagets tillitsvalgte og trenere. Resultatet av seminaret har foreløpig vært en gjennomgang av mål og verdigrunnlaget for FIF som legges frem for Årsmøte Det videre arbeid med handlingsplaner på bakgrunn av seminarinnspillene er det opp til det nye Hovedstyret å eventuelt føre videre. På AIK s arrangement Den Store Kurshelgen var det 8 deltakere fra FIF. Page: 5

6 Bilde av Johan Conradsen og engasjerte deltakere på klubbutviklingskvelden Foto: Ole Christian Eklund 5. Generelt Hvordan har forslagene som ble vedtatt på Årsmøte 2008 blitt behandlet? Forslag nr. 1; Opprettelse av fond for varige investeringer. Forslaget er utført. Forslag nr. 2; Opprettelse av arbeidsutvalg. Forslaget er utført. Forslag nr. 3; Retningslinjer for rekruttering. Forslaget er utført. Forslag nr. 4; Rabattordning for fler-aktivitetsmedlemmer. Forslaget er utført. Forslag nr. 5; Opprettelse av funksjonen Nettredaktør. Forslaget er ikke utført. Forslag nr. 6; Felles regnskapsprogram og innkreving av treningsavgift. Forslaget er delvis utført. Forslag nr. 8; HS dekker lederutdanning for gruppene. Forslaget er utført. Forslag nr. 10; Sikring av gode treningsforhold-fotball. Forslaget er utført. Forslag nr. 11; Etablering av felles regnskapsfører for hele FIF. Forslaget er utført. FIF-huset. Vår nye utleieansvarlige Vidar Fossum har kommet godt inn i arbeidet, og nye faste leietakere kommer stadig til. Huset har et jevnt økende utleie. Frivillighetssentralen/Åpen Barnehage fortsatte sitt leieforhold i perioden, to dager i uken og tre dager pr uke helt mot slutten av perioden. Klubbhuskomiteen sørger ellers for nødvendig vedlikehold av FIF-huset. 6. Verdier, profilering og kommunikasjon FIF-posten ble distribuert i én utgave også i 2008, i jubileets tegn. Oppgavene på høstparten var av en slik art at vi ikke så muligheten for en høstutgave. FIF-posten er viktig bidrag til å gi klubben identitet og informere om aktivitetene våre. En stor takk til både trofaste og nye annonsører som gjør det mulig å lage en klubbavis, og til alle som bidro med artikler og bilder. Aktivitetsbrosjyre. Nytt av året var folderen der vi kommuniserte om alle våre aktiviteter i en brosjyre. Denne har blitt delt ut til skoler og barnehager i nærmiljøet høsten 2008 samt lå i begge nærbutikkene og som oppslag i hallen. Page: 6

7 FIF s hjemmeside. Besøkene på stiger jevnt og trutt, men her er det fortsatt rom for at både trenere, medlemmer og andre interesserte bruker siden mer. Vi har brukt vår faste spalte i Foreningsnytt til å informere om våre aktiviteter, og oppfordrer gruppene til å benytte denne kommunikasjonskanalen. Akershus Amtstidende. FIFs grupper benytter seg aktivt av lokalavisen, og vi er godt synlige med mange positive sider av vår aktivitet. Positiv avisomtale er også med på å øke rekrutteringen av både aktive og tillitsvalgte til klubben. Dette gir god profilering av klubben, og er med på å synliggjøre våre aktiviteter og det positive arbeidet som gjøres i lokalmiljøet. Klubbgenser. Det ble kjøpt inn ny genser til alle våre trenere, styremedlemmer og andre i støtteapparatet. Denne gang med hovedfokus på våre egne verdier, og litt mindre firmaprofilering. Klubbkrus. I anledning 40-årsjubileet ble det kjøpt inn FIF-krus til alle medlemmene. 7. FIF s hovedsamarbeidspartnere I 2008 har vi hatt fire hovedsamarbeidspartnere; Veolia, Statoil, Nettpartner og Bakmand Transport. Vi er midt inne i en tre-års avtaleperiode så nye avtaler er ikke inngått i år, bortsett fra Nettpartner som vi klarte å få med også for I løpet av året pleies partnerne gjennom invitasjoner til jubileumsfest, FIF-post, FIF-krus og FIF-gensere. Partnerne gis anledning til å benytte treningsrommet på FIF-huset og de kan leie FIF-huset gratis. Våre samarbeidspartnere er med sin støtte med å bidra til utviklingen av klubben. De er dermed også med på å støtte det positive og forebyggende arbeidet som FIF står for i lokalsamfunnet. Fagerstrand, Peter-André Rasmussen, leder Hovedstyret 8. Klubbhuskomitéen Årsrapport 2008 fra klubbhusgruppa 2008 har vært nok et aktivt år på huset. Utleie og generell bruk har vært på et meget bra nivå og vi har også i år hatt en utleieavtale med frivillighetssentralen om barnehage 2 dager i uken. I mai avviklet vi en dugnad der vi gjennomførte mye generelt vedlikehold på huset og samtidig fikset på utearealene. Ny beplantning i skråningen ved garderobene kom på plass. Ellers er det verdt å nevne at audio/video anlegget er oppgradert i løpet av sesongen slik at vi nå fremstår med et tipptopp utstyr. Vi ønsker å takke Tom Bjørge-Nilsen for hans gode bidrag til dette arbeidet. Flere grupper har arrangert samlinger i kombinasjon med visning av f. eks håndballmesterskapene på storskjerm. På slutten av året fikk vi byttet ut låssystemet på huset slik at dette fungerer bra og vi har full kontroll på hvem som disponerer nøkler til FIFs lokaler. Vi ønsker å takke alle som har bidratt i Klubbhusgruppa FIF Page: 7

8 9. Bakkeløkka Flerbrukshall Fagerstrand Idrettsforening Hallkomiteen besto per 31/12-08 av: FIF: Geir Paulsen, Vidar Syvertsen og Svein Johnsen NVBK: Arvid Bakken, Carl-Andre Rønning og Hauk Floer For FIF går Geir Paulsen nå ut av Hallkomiteen etter mange års iherdig og aktiv innsats. Hans formidable innsats gjennom de 5 årene han har sittet i komiteen, har bidratt stort til å legge til rette for at driften av Bakkeløkka fortsatt skal gå på skinner. Nytt medlem i Hallkomiteen fra januar 2009 er Per-Arne Johansen. I tillegg besto Kioskkomiteen per 31/12-08 av følgende representanter: FIF: Marianne Øren NVBK: Marte Bakken Marianne Øren går av helsemessige årsaker ut av Kioskkomiteen. Hun har også gjort en formidabel og god innsats for at kioskdriften skal gå på skinner. Siri Anne Næss Nygaard vil fra januar 2009 komme inn som erstatning fra FIF har nok en gang vært et vellykket år for Hallkomiteen for Bakkeløkka flerbrukshall. Hallkomiteen har avholdt 8 møter i løpet av året. Hallkomiteen ved dets leder, Arvid Bakken, har vært i aktiv kontakt med kommunens kulturavdeling i forbindelse med diverse saker. Mest fremtredende i første halvår har håndtering av klister-bruk (håndball) vært. Dette er en utfordring som har eskalert siste halvår pga. nye brukere av hallen. Det har vært jobbet iherdig for å bli enige om vilkår til å begrense klisterbruken, rutiner for vask samt muligheter for sanksjonering, og i siste halvår har dette blitt bedre. Det gjenstår fortsatt å få avklart detaljer på enkelte av disse områdene. Det har i gjennom året vært arrangert en rekke arrangementer, hvorpå majoriteten av disse har vært idrettsarrangement i regi av FIF håndball og FIF innebandy. I tillegg har FIF fotball hatt både treninger og arrangementer i hallen, noe som øker treningsgrunnlaget til fotballgruppe, spesielt igjennom vanskelige vinteruker. Nesoddhallen var stengt tidlig på høsten 2008 på grunn av skifte av gulv. Av den grunn har Nesodden håndballklubb benyttet Bakkeløkka flerbrukshall en rekke ganger tidlig på høsten Både NHK og kultursjefen har skriftlig uttrykt å være særdeles godt fornøyd med FIF/NVBK sin velvillighet og fleksibilitet i fht. tilrettelegging for deres treninger, seriekamper og arrangementer. Hallkomiteen har etablert gode strukturer og oversiktelig rammer for hvordan utleie, reklame- og kioskdrift skal gjennomføres. Dette skaper inntekter til idrettsklubbene som er med på å forsvare den formidable dugnadsinnsats som legges ned, mer eller mindre hver eneste dag og kveld. Driften i Bakkeløkka gir et solid økonomisk bidrag til de deltakende ansvarlige klubber og FIF har totalt sett fått inn drøyt ,- i løpet av Dette kommer fra reklame-, utleie-, og kioskdrift. Det er svært høy fokus fra Hallkomiteens side på at Bakkeløkka flerbrukshall skal bidra til et godt, aktivt og trygt oppvekstmiljø på Fagerstrand og at hallen til en hver tid skal være i god stand. Hallen skal bidra til at både unge og gamle "gutter og jenter" på Fagerstrand og ellers i Nesoddens kommune, gis et fritidstilbud gjennom åpningstimer fylt med sunne, morsomme og utviklende aktiviteter. Page: 8

9 10. Gruppenes aktivitet Fagerstrand Idrettsforening Håndball Styret for 2008: Håndballgruppas styre har for 2008 bestått av følgende personer: Leder: Beate Fahre Økonomiansvarlig: Astrid J. Holstad Kioskansvarlig: Marianne Øren (frem til ) Foreldrerepresentant: Aileen Grønvold AD HOC: Magnus Classon: Materialforvalter: Gry Stenbraaten Sekretær/Web ansvarlig: Paal Carlsen Sportslig Leder: Jörg Ackermann (frem til ) Utdanningsdriver: Svein Roar Johnsen Arrangement: Thorkil Agerup Dommeransvarlig: Aase M Børtveit Håndballstyre har avholdt 8 møter i løpet av året og i tillegg 4 trenermøter. Leder for håndballgruppa vil avslutte sitt verv etter 2008 og det samme gjelder 6 av de øvrige styremedlemmene. Valgkomiteen har funnet kandidat til ledervervet, og i tillegg har de funnet frem til 2 nye kandidater (Svein Søderlund og Torild Agerup) inn i styret for å erstatte de som går ut. Til tross for stor utskiftning i styret, vil det fortsatt være kontinuitet i arbeidet siden det er noen som er igjen og i tillegg vil de som går ut være tilgjengelig i en overgangsperiode. Oppsummering av sportslige aktiviteter et år i godt driv! Håndballgruppa har foreløpig stabilisert seg med ca. 120 betalende medlemmer. Det er særdeles godt å registrere bredden som ligger i bunn, hvor det også er en svært god mix av begge kjønn. Gruppa fordeles over 9 treningspartier og det er fortsatt drøyt 30% gutter. Fortsatt er ca 80 % av de aktive 16 år og yngre og 85 % er under 19 år. Dessverre ble J-94 laget oppløst like etter seriestart pga. knapphet på aktive spillere. Dette beklager styre samtidig som vi er kjent med at denne aldersperioden er utfordrende for alle aktiviteter i forhold til fortsatt aktivt medlemskap og interesse. Totalt antall aktive spillere % andel Jenter % andel Gutter %-andel av totalt Lag antall Jenter Gutter Herrelaget % 100 % 11 % Damelaget % 0 % 12 % J % 0 % 15 % % 33 % 10 % J % 0 % 9 % G % 100 % 10 % J % 0 % 17 % G % 100 % 7 % % 0 % 9 % Totalt % 31 % 100 % Page: 9

10 Alle lag har definerte trenere og det er gjennomgående et godt apparat med både hoved- og hjelpetrenere. Totalt er det 22 hoved- og hjelpetrenere i aktivitet hver uke, for å ivareta et supert idrettstilbud til alle våre aktive barn, ungdommer og voksne. (se oversikt: ) Alle våre trenere gjør en fantastisk jobb, på hver trening, hver gang, hver uke og med hver eneste aktive utøver. Det ble ingen endring i totalt antall treningstimer i Likevel har vi tilpasset treningstiden slik at vi får utnyttet tiden mest mulig optimalt for lagene. Det har gjort det mulig å etablere en yngre klasse (2000/2001). I tillegg har håndballgruppa benyttet sin tildelte treningstid i Myklerud gymsal (se treningstider: ). Aktiviteter: I motsetning til foregående sesong, har antall lag i seriespill blitt redusert til 5, siden Damelaget trakk seg fra seriespill, og Jenter 94 ble nedlagt høsten Dette innebar ca. 80 seriekamper, hvorav halvparten ble spilt i Bakkeløkka. Etter sesongslutt 2007/08 ble Gutter 96 nedlagt på grunn av mangel på trenere og lagledere for laget. Det greide foreldrene på Gutter 95 å få på plass, og dermed fikk vi etablert dette laget som er med i seriespill. Vi har også fått etablert et lag i de yngste rekker som er 2000/2001 laget, og det lover godt for rekruttering fra de yngre årsklasser. For de lag som ikke deltar i seriespill er det viktig å tilby andre aktiviteter som for eksempel. cuper, treningskamper eller lignende. Dette har blitt gjennomført for alle lag, men det er av stor viktighet for både gleden av å delta, progresjon på utvikling samt forberedelser til seriespill, at dette blir gjennomført med god kontinuitet. Det har vært deltakelse både på Olavs Cup (Sarpsborg), Messecup (Tønsberg), Håndballcupen Ski, og Romjulscup (Langhus). Fagerstrand Open (sponset av Kiwi) ble arrangert for 4. gang den 19. og 20. april i Bakkeløkka flerbrukshall. Denne gangen var vi på grunn av mange lag nødt til å arrangere dette over 2 dager. Dette ble igjen en kjempesuksess med deltakere fra 13 klubber, 30 lag, 330 spillere og 59 spilte kamper, godt oppmøte og et positivt økonomisk resultat. Dette er nå innarbeidet som et årlig arrangement. Det er anskaffet tilstrekkelig utstyr for utførelse av varierte og gode treninger. Enkelte lag har på egenhånd skaffet sponsor til nye draktsett og dermed redusert kostnaden for håndballgruppa. På bakgrunn av endringer i driftsorganisasjonen for Bakkeløkka, er håndballgruppa representert med 2 representanter i hallkomiteen samt 1 kioskansvarlig. Dette er nødvendig for å sikre en trygg, kontrolert og forsvarlig drift i henhold til den avtale FIF og NVBK har med Nesodden kommune vedr. drift av Bakkeløkka flerbrukshall. Dommersituasjon: Håndballgruppa har innfridd håndballregionens krav til dommerdeltakelse og organisering av våre kvotedommere. Det er primært Aase Børtveit, Thorkil Agerup, Martine Ødegaard og Mads Stenbraaten som har gjennomført dømminger i FIF s regi. 8 jenter 93 har tatt dommerkurs trinn 1 og 18 jenter/gutter 95 har tatt banekampleder kurs. Dette lover godt for kommende sesonger. Igjen har våre dommere gjort en kjempejobb for å oppfylle regionens krav til dommerkvote og dømminger. Styret takker også øvrige medlemmer av håndballgruppa som har bistått med dømming. Page: 10

11 Utdanningsdriver: Svein Roar Johnsen har fungert i denne rollen i 1. og 4. kvartal De øvrige perioder var Jörg Ackermann i kraft av sin rolle som Sportslig Leder som hadde denne rollen. Disse to har sammen med interne ressurser i håndballgruppa sørget for 4 Tematreninger for spillere og trenere. En kort oppsummering av gjennomførte kurs og Tematreninger i 2008, er vedlagt. Regnskap 2008 Håndballgruppa har en sunn og god økonomi som baserer seg på inntekter fra primært dugnadsinntekter (Bakkeløkka driften ,-) treningsavgifter (50.000,-) og aktivitetsmidler og støtte fra idrett og kommune (41.000,-). Kiwi Fagerstrand sponset håndballgruppa med ,- og øvrige inntekter kommer fra forbundets håndballotteri, inngangsbilletter og eget cup arrangement. Det er god kontroll på utgifter og håndballgruppa fikk et overskudd på drøyt ,- noe som kommer godt med for neste sesong, da vi forventer økte kostnader på bakgrunn av flere lag i seriespill, mer deltakelse i cuper og økte leiekostnader for hjemmekamper. Seriespillkostnader summeres til ca ,- som da dekker dommere, halleie og påmeldingsavgift seriespill Styret i håndballgruppa takker alle deltakere, både aktive spillere, trenere, dommere, foreldre med mer, for et svært godt år. Vi verdsetter høyt alle bidrag som er med på å sikre håndballgruppas mulighet til å gi barn, unge og voksne et spennende, morsomt og utviklende tilbud på Fagerstrand. Vi ser frem til et godt og aktivt år også i Med vennlig håndballhilsen Styret i Fagerstrand IF s håndballgruppe Fagerstrand 4. februar 2009 Allidrett Det siste året har allidretten utvidet med en gruppe for 1-klasse, dette har vært et samarbeid med fotball-, håndball- og innebandy-gruppa. Det vart satt opp en turnus der barna har trent de forskjellige idrettene tre/fire ganger på rad og når de har vært igjennom alle aktivitetene har de startet på nytt. Her har vi 15 aktive og glade barn. Så har vi tre såkalt småbarnsgrupper. Tirsdag og torsdag har vi totalt 45 barn født i 2003/04. Og på onsdag er en gruppe med 14 barn som er født i Barna er aktive og vi prøver å variere treningene med lek og trening. Noen trenger å trene på motorikk, noen er interessert i å løpe og noen vil spille fotball, men alltid populært er det med sirkeltrening der vi tar i bruk høydestativ, ringer og ribbevegg. I mai hadde vi vår årlige friidrettsdag hvor vi fikk mange ivrige deltagere som hoppet og løp om hverandre og alle fikk til slutt en fin premie. Denne dagen gikk det med mye pølser og kake. Heldigvis var vi så heldig at vi fikk hjelp av noen flinke håndballspillere som tok seg av kakesalg til inntekt for en tur de skal på. Så har vi hått en felles juleavslutning på jordet ved Lilleengen. Det vart reine eventyrstunden med snø, fakler og bål i skogen. Oppmøtet var stort, mange barn og nesten like mange voksne. Vi koset oss med pølser og varm saft. Og etter å ha sunget julesanger kom nissen med hest og slede. Kvelden ble da avsluttet med godtepose til barna. Page: 11

12 Styrke Fagerstrand Idrettsforening ÅRSBERETNING FOR STYRKEGRUPPA 2008 Styret har bestått av: Leder: Bente Werner Nestleder: Truls Werner Styremedlem: Freddie Holstad Styremedlem: Harald Larsen Bente Werner har deltatt på HS møtene. Våre treningsvakter har vært: Heidi Håøya, Anne Innerdal, Freddie H. Holstad, Aleksander R. Jensen, Henrik A. Nilsen, Truls Werner, Harald Larsen. Per Kruse, Henrik Pleum, Patrick Olaussen og Christian Berggren. Tonje Werner og Sverre B. Olsen, har vært vikar. Fra januar 2009 fikk vi med Bengt Fagernes for å utvide kveldstilbudet. En kjempegjeng! Takk til dere. Aktiviteter og fornyelser. Styrkegruppa har hatt en jevn og god aktivitet gjennom hele året og er preget av en relativt stabil medlemsmasse. Vi har hatt i overkant av 50 medlemmer og 12 trofaste treningsvakter. Åpningstiden vår er fra mandag til fredag. Mandagene fra er fremdeles forbeholdt damer som ønsker et eget tilbud. Disse er en fast gjeng som har det hyggelig sammen. For øvrig har vi et formiddagtilbud tirsdag og fredag fra Fra januar 2009 utvidet vi åpningstiden mandag og torsdag til Vi var så heldige å få et tilskudd fra Akershus fylkeskommune på kr. Dette var etter søknad og var øremerket fornying av kondisjonsapparater Dette tilskuddet ble benyttet til innkjøp av 3 nye spinningsykler, noe som var hadde vært på ønskelisten lenge. Videre har vi rustet opp utvalget av utstyr vesentlig det siste året. Det bør nevnes at uten den innsatsen som Truls og Freddie har lagt i prisforhandlinger og gjennom henting av varer med egen bil, hadde våre innkjøp blitt vesentlig dyrere. Takk til dem! Kurs/seminarer. Fem av treningsvaktene deltok på Den store Kurshelgen via AIK. Et utbytterikt og stimulerende seminar. Øvrige tilbud. Vi har som tidligere et samarbeid med Norsk Yrkesdykkerskole som gir elevene derfra et korttidsmedlemskap den perioden de er elever ved skolen. Vi har også i en periode hatt et samarbeid med Aktiv på dagtid på Nesodden, dette bortfalt etter ferien pga manglende interesse. Møter. Vi har hatt tre møter med treningsvaktene hvor vi har gjennomgått rutiner etc. Styremøter har vært avholdt i forkant av disse. På vegne av Styrkegruppa, Bente Werner Page: 12

13 Innebandy Årsberetning 2008 Styret Leder: Carl-Otto Evensen (frem til 19 juni) / Per-Arne Johansen (fra 19 juni) Sekretær: Ellen S. Martinsen Regnskapsfører: Eva Korneliussen Dommeransvarlig: Per-Arne Johansen Medlemsregister: Carl-Otto Evensen (frem til 19 juni) / Per-Arne Johansen (fra 19 juni) Utstyrsansvarling: Carl-Otto Evensen (frem til 19 juni) / Ellen S. Martinsen (fra 19 juni) Representant fra trenerne: Terje Larsbråten Representant fra spillerne: Lena B. Rønning Representant fra arrangementskommité: Odd-Helge Olsen Trenere 2008/2009 Minigutter: Minijenter: Lillejenter: Smågutter: Gutter 94-95: Jenter 93-95: Gutter 93: Kvinner Junior: Menn Junior: Damer A-lag: Menn A-lag: Old Girls: Old Boys: Trenere 2007/2008 Minigutter: Minijenter: Lillegutter 96: Smågutter 94/ 95: Smågutter 93: Småjenter: Gutter: Rune Bucher Jack Lindstad, Angella Riquelme Jack Lindstad, Victoria Martinsen Terje Larsbråten, Henrik Hugnell Kenneth Pettersen, Emil Krzykawski, Nicolay Martens Meyer Madeleine Rasmussen, Marthe Sommerstad Alex Krzykawski, Tom Martens Meyer Thomas Juul, Tom Waagsaas Per Øivind Mikaelsen, Alex Krzykawski Thomas Juul, Tom Waagsaas Per Øivind Mikaelsen, Alex Krzykawski, Tom Martens Meyer Live Fredenlund, Gunn Berge Aakermann organiserer seg selv Rune Fredheim, Rune Bucher og Christian Stensli Victoria Martinsen, Idunn Roaldseth, Christine R. Halling og Jack Lindstad. Terje Larsbråten, Mona Quasny og Karl-Erik Quasny Christian Stensli Alex Krzykawski og Tom Martens Meyer Marthe Sommerstad og Live Fredenlund Thorvald Evensen og Carl-Otto Evensen Page: 13

14 Damer Junior: Menn Junior: Kvinner A-lag: Menn A-lag: Old Boys: Carl-Otto Evensen Per Øivind Mikaelsen og Carl-Otto Evensen Carl-Otto Evensen og Tom Waagsaas Per Øivind Mikaelsen og Terje Larsbråten organiserte seg selv Fagerstrand Idrettsforening Dommere Våre dommere er Aurora Degnes, Rune Fredheim, Idunn Roaldseth, Madeleine Rasmussen og Carl- Otto Evensen. Nye dommere i 2009: Alex Krzykawski, Emil Krzykawski, Nicolay Martens Meyer, Joakim Haugen Udnæs, Tom Martens Meyer Representasjon Carl-Otto Evensen har representert Oslo og Akershus Bandyregion på årsmøtene til Norges Bandyforbund Innebandyseksjonen og Oslo og Akershus bandyregion innebandy. Terje Larsbråten har representert FIF Innebandy på årsmøtet til Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyseksjonen. Utvikling Innebandyen har fortsatt sin positive utvikling både når det gjelder antall aktive og antall lag. Innebandyen rekrutterer i dag spillere fra hele Nesodden. Kamper Sesongen 2008/2009; Seriespill Vi har med Lilleguttelag G11 og Lillejentelag J11 som deltar i aktivitetsserier. Og Småguttelag G12, Guttelag G14, Guttelag G15 Elite, Jentelag 93-95, Kvinner Junior, Menn Junior, Kvinner A-lag, Menn A-lag og Old Girls i seriespill samt 1 Minijentelag som deltar i Minirunder. Turneringer Flere av lagene har deltatt i RegionsCup for sin aldersgruppe, Gutter G15 spiller semifinale i Bakkeløkka 7. februar. Gutter G15 har i tillegg deltatt i Anton Cup. Både G15 og G12 er påmeldt Tiger Cup. Kretslag Følgende spillere har fått muligheter til å være med på breddesamling for kretslag: Gutter G15 Akerhus: Nicolai Martens Meyer, Joakim H. Udnæs, Emil Krzykawski, Vebjørn Gilberg, Hugo Øren, Ole Knardal Damer Junior J19 Oslo&Akershus: Anja Klingen, Marthe Sommerstad, Lena Berggren, Madeleine Rasmussen Jenter J15 Oslo&Akershus: Rikke Damsgaard, Kristine Johannesen, Nina M. Sandnes, Sine Sørensen. Følgende spillere ble tatt til å delta på kretslaget gutter G15 Akershus: Nicolai Martens Meyer, Joakim H. Udnæs, Emil Krzykawski, Vebjørn Gilberg og Hugo Øren. Emil Krzykawski og Vebjørn Gilberg ble tatt ut på AllStarTeam i NM. Sesongen 2007/2008; Seriespill Vi hadde med Lilleguttelag, Småjentelag, 2 Småguttelag, Guttelag (med noen jenter), Kvinner Junior, Menn Junior, Kvinner A-lag og Menn A-lag i seriespill samt 1 miniguttelag og 2 minijentelag som deltok i Minirunder. Page: 14

15 Turneringer Vi deltok høsten 2007 med lag i klassene Kvinner Junior og Menn Junior i PlankeCup. Innsatsen fra begge lag viste at fremgang i forhold til andre klubber. Vi arrangerte Old Girls turnering i Bakkeløkka flerbrukshall hvor vi deltok med et eget lag. Vi deltok i NM både med Jentelaget og Kvinner Junior våren Landslag Følgende spillere fikk muligheter til å delta på breddesamlinger for U19-landslaget for jenter: Marthe Sommerstad, Anja Klingen og Nina M. Sandnes. Kretslag Følgende spillere har fått muligheter til å være med på breddesamling for kretslag: Småjenter Oslo & Akershus: Rikke Damsgaard, Nina M. Sandnes, Kristine Johannesen, Linn Emilie Fredenlund, Synne Fog. Smågutter Akershus: Nicolai Martens Meyer, Joakim H. Udnæs, Stian Martens Meyer Svae, Emil Krzykawski, Vebjørn Gilberg, Eirik Haugen. Jenter Oslo & Akershus: Christine R. Halling, Anja Klingen, Marthe Sommerstad. Damer Junior Oslo & Akershus: Lena Berggren, Victoria Martinsen, Christina Risbakk, Idunn Roaldseth, Madeleine Rasmussen. Gutter Akershus: Morten Hauge, Kjell Inge Nygaard, Petter Evensen, Niklas Syvertsen, Aleksander Edvardsen. Menn Junior Akershus: Øistein Bjørhei, Rune Fredheim, Jørgen Karlsen, Per Øivind Mikaelsen, Jan Erik H. Toft, Jan Magnus Aarum, Martin Rognstad, Joakim K. Rostom. Lena Berggren, Anja Klingen og Marthe Sommerstad (hjemmeværende reserver: Christine R. Haling og Per Øivind Mikaelsen) ble tatt ut til å spille på kretslaget i NM for kretslag desember Småjenter Oslo & Akershus: Rikke Damsgaard, Kristine Johannesen, Synne Fog spilte på kretslaget i forbindelse med Østlandsmesterskapet. Smågutter Akershus: Nicolai Martens Meyer, Joakim H. Udnæs, Emil Krzykawski, Vebjørn Gilberg spilte på kretslaget i forbindelse med Østlandsmesterskapet. Treninger Sesongen 2008/2009: FIF innebandy fikk tildelt treningstid i Bakkeløkka flerbrukshall hele mandag og hele onsdag + 3 timer på fredag. I tillegg er vi tildelt treningstid i gymn.salen til Myklerud skole. Utfordringen vår er, som for de fleste andre inneidrettene på Nesodden, begrenset treningstid i forhold til antall lag/grupper/medlemmer. Arrangement Vi var arrangør av NM for jenter i Bakkeløkka flerbrukshall i Vi var medarrangør av NM for kretslag i Bjørnholthallen (i Oslo) i desember. Vi arrangerte i våren 2008 egen turnering for Old Girls. Vi var arrangør av våre egne hjemmekamper + kvalifikasjonskamper for opprykk for Drøbak/Frogn. Utnevnelser De siste årene har FIF Innebandy delt ut utmerkelser til forskjellige. Etter sesongen 2007/2008 delt vi ut følgende utmerkelser: Årets FIF-jente: Marthe K. Sommerstad Årets FIF-gutt: Per Øivind Mikaelsen Årets dommer: Rune Fredheim Årets spillere: Gutter 94/ 95: Espen Persson Page: 15

16 Småjenter: Kristine Johannesen Gutter 93: Joakim H. Udnæs og Emil Krzykawski Gutter 91/ 92: Kjell Inge N. Nygaard og Remy B. Knippa Kvinner Junior: Christina Risbakk Menn Junior: Jørgen Karlsen og Joakim K. Rostom Kvinner A-lag: Lena Rønning og Britt-Sissel Edvardsen Menn A-lag: Terje Larsbråten og Per Øivind Mikaelsen Årets lag kvinner/jenter: Marthe K. Sommerstad, Madeleine Rasmussen, Christina Risbakk, Idunn Roaldseth, Rikke Damsgaard, Lena Rønning. Årets lag menn/gutter: Joakim K. Rostom, Terje Larsbråten, Jan Erik Helskog, Emil Krzykawski, Audunn Wichmann, Nicolai Martens Meyer. Prosjekt Vi er som eneste Innebandyklubb i Norge med i TimeOut som er et prosjekt knyttet opp mot Norges Idrettsforbund. Styremøter Vi har avviklet en rekke styremøter i løpet av Vi har ellers hatt kommunikasjon pr mail. Dugnader Dugnadsinnsatsen fra foresatte har vært bra i forhold til kjøring til bortekamper, men vi håper at oppmøtet for å betjene kiosken og sekretariatet ved våre hjemmearrangementer i Bakkeløkka flerbrukshall blir ennå bedre. Spillere og foresatte fra G15 jobbet dugnad i forbindelse med NM for Kretslag i Bjørnholthallen. Spillere og foresatte til spillere på Kvinner Junior jobbet dugnad i forbindelse med NM for Jenter og Østlandsmesterskapet i Bakkeløkka flerbrukshall. Innsatsen fra disse arrangement + vakthold i Bakkeløkka flerbrukshall gir grunnlaget for økonomien i FIF innebandy. Økonomi FIF innebandy har en sunn og god økonomi og da først og fremst takket være dugnadsinnsatsen i Bakkeløkka flerbrukshall. Sosial samvær Styret vedtok å utsette vår årlige felles avslutning der vi leier Østfoldbadet. Dette vil bli gjennomført etter påske i år. Vi arrangerte flere treningsdager med miksede lag fra alle lag. Ellers har flere av våre lagenheter hatt sosiale sammenkomster. Dette er noe vi oppfordrer alle lagene til å gjennomføre. Samarbeidspartnere Gjennom avtaler med Norsk Bandysport og TeamSportia oppnår vi store rabatter i forhold til kjøp av utstyr både til FIF Innebandy og til våre medlemmer. Målsettinger Innebandyen har følgende målsetting for sesongen 2008/2009: Fortsatt prioritere miljøfaktoren for spillerne og i lagene. Ha plass til samtlige som ønsker å spille innebandy. Spesielt å fokusere på tilbudet for jenter/kvinner slik at vi har parallelt tilbud for både jenter og gutter. Ha med flere lag i seriespill. Utdanne flere dommere. Rekruttere og utdanne flere trenere. Page: 16

17 Vi ønsker å takke samtlige spillere, dommere, trenere, tillitsvalgte, arrangementskomitéen, foresatte, samarbeidspartnere og media for en fint innebandyår. Dette har vært et spesielt år der vi for første gang har måttet forsøke å klare oss uten vår tidligere primus motor Carl-Otto. Takket være all den hjelpen vi har fått fra fantastiske trenere og lagledere, arrangementskomité og ikke minst mange av spillerne har dette gått veldig bra. Vi ønsker å takke Carl-Otto for hans formidable innsats for Innebandyen gjennom mange år. Han er fortsatt med oss, men nå kun som dommer. Styret i FIF Innebandy Fotball 1. Tillitsvalgte Fotballgruppa har hatt følgende tillitsvalgte i perioden: Leder: Ulf Wennersgaard Nestleder: Ubesatt Kasserer: Merete Soløy Sekretær: Margrethe Stenslund Styremedlemmer: Vidar Syvertsen, Roar Skålvik og Petter Møller Materialforvalter: Tom Lien Trenerkoordinator Olav Birkelund Varamedlem: Gunn Nylenna Stenrud Revisorer: Hege Tjernshaugen Valgkomiteen har bestått av: Fotballstyret 2. Møtevirksomhet Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter og noen arbeidsmøter. Roar Skålvik har hatt permisjon deler av året av helsemessige grunner. Fotballgruppa har vært representert i hovedstyret med Ulf Wennersgaard. Det ble avholdt et møte med teknisk etat og rektor Myklerud skole om kunstgressflate ved skolen. 3. Generelt 2008 har vært et år preget av gode samarbeidsforhold og godt arbeid i alle ledd. Vi tok i 2007 tatt opp igjen tradisjonen med sesongavslutninger. Dette gjennomførte vi i år i Bakkeløkka. Det ble et vellykket arrangement også i år. 4. Det sportslige Sesongen 2008 har vært meget positiv. -Junior Gutter vant sin avdeling i 7-er. Stammen i dette laget har vært 91-laget. Dette betyr at en rekke av gutta har vunnet avdelingen for annen år på rad. -Jenter 92 7-er vant sin avdeling, på tross av få spillere å ta av. -Gutter 94 vant sin avdeling i 11-er. Serieavslutningen var meget spennende og det hele ble avgjort i siste omgang. -I Elverumturneringen vant Jenter 95-laget sin klasse. Dette var meget gledelig i og med laget er nystartet. Vi bet også godt fra oss resultatmessig i de forskjellige klassene og turneringen ble et sosialt høydepunkt som alltid. Page: 17

18 Det er ikke plass her til å gå inn på resultatene ellers, men det har vært mange gode resultater og det har vært gøy å følge med. Styrets inntrykk er at organiseringen med en egen trenerkoordinator fungerer godt og samarbeidet mellom lagene og trenerne fungerer bra. 5. Økonomi Regnskapet for 2008 gjøres i år opp med et lite underskudd. Imidlertid har fotballgruppa ca kr i treningsavgift til gode fra hovedstyret. Hvis vi legger dette til vil det bli et lite overskudd. Gruppen lever nøkternt og greier seg derfor med de inntektene vi har. Det er imidlertid viktig at gruppa må fortsette arbeidet fremover med å generere nye inntektskilder. Likeledes må vi gjennomføre en streng praksis med treningsavgiftene og sørge for at alle betaler. Samlet sett er økonomien under kontroll, men det er nødvendig å drive seriøst arbeid med økonomien også fremover. 6. Banesituasjon og baneutvalget Vi har i løpet av 2008 stort sett hatt akseptable treningsforhold. Men vinteren 2007/2008 har vært vanskelig fordi vi har hatt et vær som gjør det vanskelig å holde en bra bane. Det har vært nødvendig finne alternative treningsarenaer. Vi har i noen grad benyttet Bakkeløkka når denne er ledig. Dette er noe også resten av gruppa bør benytte når det er mulig. Vi har ikke fått regning for brøyting. Dette har sammenheng med avtalen hovedstyret har med entreprenøren. Vi tok i bruk kunstgressbanen til trening og treningskamper fra høsten Etter forhandling med NIF høsten 2008 fikk vi utvidet treningstiden noe. Vi mener vi ut i fra reglementet for tildeling at vi kunne fått mer tid, men det vi har av tid nå er det vi greier å utnytte. Utvidelse av Myklerudbanen. I behandlingen av arealplanen for Nesodden har man foreslått å utvide arealet til idrett på Myklerud med plass for en 7-bane i nord i tilknytning til den nåværende bane. Med dette forslaget ble fulgt av flere forbehold. Det viktigste er at vedtakene som er gjort også innebærer, slik vi forstår det, at hele området må omreguleres. Videre må salamander-dammen flyttes. Om dette kan gjøres sjekkes ut av teknisk etat. Det vil derfor ta noe tid før en utvidelse. Behovet for en omregulering gjør også en utvidelse av bredde vanskelig. Det er ikke trolig at kommunen vil gi tillatelse til en slik utvidelse uten at en omregulering er foretatt. Kunstgressflate Styret har arbeidet videre med planene om en kunstgressflate. Vi har fått levert brukt kunst -gress til en flate på 22x42m uten at vi har fått regning på dette ennå. I utgangspunktet har det vært tenkt plassert nord for asfalt flaten ved Myklerud Skole. Vi har gjennomført samtaler med rektor og vi har også tatt dette opp med FAU. Vi har videre hatt samtale med teknisk etat. Det viser seg ut i fra disse møtene at det er en rekke utfordringer som må ryddes til side. Vi opplever også at både lærerkreftene og FAU er tilbakeholdne i forhold til dette prosjektet. Styret har derfor vurdert at det kan være bedre å finne en annen plassering av flaten. Styret ønsker å opprette en arbeid Vi har sjekket ut muligheten til legge kunstgresset på grusbanen ved Bakkeløkka ungdomsskole. De vi har sjekket dette med er meget positive. Vi har ambisjoner om å bringe dette prosjektet et skritt videre og styret vil snarets mulig etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette spørsmålet. 7. Sluttord Det nye styret har en rekke utfordringer å ta fatt å både når det gjelder støtte til de yngre lagene, når det gjelder anleggsutvikling og økonomi. Men gruppa har fantastisk mange flinke og positive personer på en rekke plasser som sikkert løser disse utfordringene. Utfordringen blir derfor å få alle til å trekke i samme retning. Det avgående styret ønsker det nye styret lykke til! Fagerstrand Ulf Wennersgaard Leder Fotballgruppa (Sign) Page: 18

19 ÅRSREGNSKAP Prinsipper for utarbeidelse 2. Noter til Driftsresultatet 3. Resultatoversikt Revisors beretning Vedlegg 1 Driftsresultat 2008 Vedlegg 2 Balanserapport 2008 Vedlegg 3 Budsjett Hovedstyret 2009 Vedlegg 4 Samlet budsjett 2009 Page: 19

20 1. Prinsipper for utarbeidelse av årsregnskapet 2008 Årsregnskapet er ført i henhold til Lov om årsregnskap, jfr. Lov nr. 56 Årsregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen for FIF, fordelt på Hovedstyret (HS) og de underliggende grupper. Årsregnskapet presenteres i form av rapporter direkte fra regnskapssystemet og viser de reelle tallene slik de fremkommer i det offisielle regnskapet. Regnskapet er revidert av Line Rødseth og Bente Søderlund, jfr. vedlagte revisors beretning. Klassifisering. Mellomværende gjeld mellom hovedstyret og gruppene er klassifisert som langsiktig gjeld, mens leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld. Gjeld til fotballgruppen i form av tilgodehavende treningsavgifter fremkommer ikke av gjeldspostene. Driftsinntektene utgjøres av inntekter på FIF-huset, offentlige tilskudd, sponsorinntekter, lotteriinntekter og renteinntekter. Alle inntekter blir løpende inntektsført, mens renteinntekter regnskapsføres i desember. Gevinst av innkjøpte varer for videresalg inntektsføres når betaling er mottatt fra kjøper, det har ikke vært inntekt av slikt salg i Kundefordringer er innregnet i omløpsmidler og presentert til opprinnelig fakturabeløp. Det er ikke fratrukket tapsavsetning for ikke erholdelige fordringer. Renteelementet er sett bort fra, da dette er uvesentlig. Innkjøpte varer som det ikke er beregnet avanse på ved evt. videresalg er verdsatt til anskaffelseskost og bokført som utgifter. For 2008 utgjorde dette ca. kr i form av gensere og krus. Varige driftsmidler omfatter FIF huset med inventar og utstyr, og er bokført med en verdi på 1 krone. Utgifter til vedlikehold og driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, det samme gjelder for anskaffelser og utskiftninger av utstyr/hvitevarer. Utgifter til renhold er ikke medregnet i driftsutgiftene, slike utgifter fremkommer under post 5000, lønn til ansatte. Offentlige tilskudd regnskapsføres når de er mottatt, og presenteres som inntekt. Årskontingent regnskapsføres ved mottak av etterskuddsvise utbetalinger fra Mamut ASA. Fordeling av årskontingent og treningsavgifter mellom hovedstyret og fotballgruppen gjøres etter inntektsføring, og utbetalte beløp til fotballgruppen bokføres som utgift fra hovedstyret. Resultatet til Hovedstyret viser et driftsoverskudd på kr I tillegg kommer renteinntekter på kr , slik at hovedstyrets samlede overskudd for 2008 ble kr Imidlertid må det gjøres et fratrekk for fotballgruppens utestående treningsavgifter på kr , slik at det reelle driftsoverskuddet blir på kr Hovedstyrets budsjetterte resultat var et overskudd på kr Page: 20

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4 INNHOLD Innkalling og saksliste. side 3 Regnskapet for 2004. side 4 Innkomne forslag. side 6 Styrets forslag til budsjett for 2005 side 7 2 vedlegg I Revisors beretning side 8 II Styrets forslag til nye

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening.

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening. Vedtekter for Furuset Ishockey Idrettsforening Stiftet 25. august 1993 Endret etter pålegg fra Oslo Idrettskrets i brev av 09.05..2003 Godkjent av Furuset Ishockey årsmøte den 3. mars 2004 FIIF er benyttet

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL

VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL Vedtatt førstegang i stiftelsesmøte 19.12.2000 og senest endret på årsmøte 11.03.2008. 1 Formål Skjetten Fotball er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende

Detaljer