LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013"

Transkript

1 mai 2013

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Organisasjon Sammendrag erfaringer Erfaring og oppsummering til BØS Erfaring og oppsummering til DFS Administrasjonskomite Ledelse / forretningsførsel Sponsorarbeid, stevnekontor, salgsarealer, innhenting g av premier Resultatservice Salg av skytebøker / standard og gavepremieutdeling Souvenirsalg Informasjon Presse Speakertjeneste NRK TV Infostand på Bestemorenga Stevneavis/program LS i byen Promotering på Elverum Forpleining Planlegging Gjennomføring Erfaring forbedring Innkvartering Camping Hotell Privat Erfaring Skyteteknisk Koordinering mot DFS Koordinering mot Forsvaret Organisering/samvirke i BØS

3 8.4 Materiell og samband Momenter grovfelt/finfelt Momenter baneskyting Tidsplan Geværkontroll Erfaring forbedring Arenakomite Strømforsyning Parkering Telt og brakker Lyd IKT Kravspec fra DFS Utført arbeid for LS2011: Ønsker som ikke ble etablert Internett Samarbeid mot Forsvaret INI Samarbeid mot Nordkontakt Statusmøter Rydding av midlertidig nettverkskabling Hendelsen 22. juli preger arrangementet Økonomi Forsvarets støtte Bakgrunn Forutsetning Rammeavtale for Forsvarets støtte til Landsskytterstevnet Ansvar som Forsvarets koordinator Koordinering og samarbeid med øvrige militære støttespillere Konklusjon forutsetninger Oppdrag Oppdrag gitt i GIHVs virksomhetsplan for Oppdrag gitt i HV 14s virksomhetsplan for

4 Konklusjon oppdrag Personell/organisering Prosjektoffiserer Personell Militær organisering Bemanning LS kdo Konklusjon personell/organisering Befaring LS 2010 Elverum Presse, informasjon og profilering Informasjon mannskaper Presse og informasjon Profilering Konklusjon presse, informasjon og profilering Materiellstøtte Treningsplanlegging / prosessen frem mot LS Ordremøte mai Befalsmøte alle involverte områder juni Konklusjon planlegging og prosess Forlegning og transport Forpleining Samband DFS Gjennomføring av LS Tragedien 22. juli, påvirkning på LS Militært NM i geværskyting LS Innkalling av personell/gjennomføring av opplæring før stevnet Kompetanseoverføring til HV 09 og stevnepresident LS Samarbeidsforhold arrangerende distrikt og 132 LV Økonomi/ressursbruk Tjenestegjørende dager Økonomi Konklusjon

5 14 Vedlegg Vedlegg 1 regnskap Vedlegg 2 fullstendighetserklæring Vedlegg 3 Revisjonsberetning Vedlegg 4 Kart over Bestemorenga Vedlegg 5 Organisasjonsplan

6 1 Innledning Landsskytterstevnet 2011 ble arrangert i Bodø i tidsrommet 29.juli 6. august. Det var påmeldt 4093 skyttere en oppgang med ca. 100 deltakere i forhold til Totalt kom det ca personer til Bodø. Gjennomsnittlig oppholdstid var 7 dager. En suksessfaktor for planlegging og gjennomføring av landsskytterstevnet er et godt samarbeid med kommune, fylke og byens næringsliv. Vi vil takke alle som medvirket til at dette ble et godt arrangement; først sine medlemmer og støttespillere som stod som arrangør, likeså andre skytterlag som påtok seg deloppgaver i gjennomføringen av stevnet. Vi vil også takke Nordland fylkeskommune og Bodø Kommune for økonomisk støtte og bidrag til modernisering av arenaområdet på Bestemorenga. Likeså DFS sentralt for god støtte, veiledning og ikke minst for gode samtaler underveis. Sist men ikke minst vil vi takke samarbeidet med Forsvaret, representert med stevnepresident viseadmiral Haakon Bruun Hanssen og i sær et fantastisk mannskap i HV14. Landsskytterstevnet ble preget av hendelsen 22.juli. Det ble foretatt en del omdisponering og tilpasninger av tidsprogram, synlighet og markeringer. Bestemorenga var et godt sted å være. Deltakere og tilreisende kunne prate om hendelsen med gode venner i et trygt miljø. Det ble for mange et annerledes stevne hvor samhold ble viktigere enn prestasjoner. Oppi dette hadde de som bestemte været funnet ut at vi alle fortjente å oppleve Bodø på sitt beste. Solen skinte nesten hele uka. Vi hadde som målsetning å lage magiske dager i nord alle tilreisende skulle få gode opplevelser i regionen, i byen og på Bestemorenga. Tilbakemeldinger fra deltakere, i media og fra vanlige folk i Bodø, var svært positive. Det er svært krevende å arrangere et landsskytterstevne, men når det gikk så bra kan vi se tilbake på dette med glede. Vi har all grunn til å være stolte av arrangementet. 2 Organisasjon Valgte organisasjonsform er bygd på samme prinsipp som ved gjennomføring av landskytterstevene i 1981, 1991 og 2001, se vedlegg 5. Leder av hovedkomite fikk, etter tildeling av stevnet, i oppgave fra styret i Bodø Østre å planlegge og gjennomføre stevnet i henhold til de premisser som ble gitt ved tildeling. I forkant av skytterlagets søknad ble det høsten 2006 laget en utredning vedrørende økonomiske, fysiske og andre tiltak som vil være nødvendig dersom søker om å få arrangere Landsskytterstevnet 2011 på Bestemorenga. Utredningen var retningsgivende for hvordan hovedkomiteen valgte å løse oppdraget. Hovedkomiteens medlemmer har hvert sitt ansvarsområde og har et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgaver tillagt hver komite. Viktige oppgaver for hovedstyret er å koordinere grensesnitt mellom komiteer, sørge for tilstrekkelig fremdrift og utøve en felles økonomisk ansvarlighet. Valgte organisasjonsform ble hardt utfordret i innspurten og under gjennomføring av stevnet. Behov for frivillige viste seg å være underestimert. Dette gav uforholdsmessig lange og krevende dager for de aller fleste. Grundig og god planlegging i forkant «berget» arrangøren i gjennomføringsfasen. Behovet for intern koordinering var tidvis stort. 5

7 3 Sammendrag erfaringer 3.1 Erfaring og oppsummering til BØS Godt planlagt og gjennomført arrangement Ca påmeldte bra! Kompaktanlegget fungerte godt o Grov og finfelt, stang og felthurtig og bane o Arrondering av arena disponering av areal o Parkering, sanitær mm Større innkvarteringsbehov enn forventet Gode på annonsering på utleieboliger Litt passiv med å sjekke ut alternativer caravanplasser. Meget bra samarbeid med Bodø kommune, HV 14, Luftving 132 og FOH. Vi kan samarbeide mer med andre skytterlag om ulike oppgaver (geværkontroll, camping). Det var nødvendig å benytte betalt arbeidskraft i kombinasjon av frivillighet. Var avgjørende for tilstrekkelig fremdrift. Vi kan bli flere og bedre på fellesdugnader. Det ble lange dager. Vi burde ha vært minimum 50 flere frivillige hver dag. Godt økonomisk fundament gjennom sponsorer, tilskudd fra fylke, RDA midler og DA midler. Stevnet hadde i plan og gjennomføringsfasen egen likviditet Stevnet har bidratt med både driftsmidler og anleggsmidler tilbake til BØS Regnskapsfører/økonomi bør være en stabsoppgave Økt fokus på etablering og bygging av feltarena. Omfang ble undervurdert. Samhandling mellom ulike avdelinger innad i BØS burde vært tydeligere avklart. Det anbefales en NK/stabssjef i hovedkomiteen som kan støtte leder av hovedkomiteen, men primært følge opp saker ned i organisasjonen i planlegging/anleggsfase. 3.2 Erfaring og oppsummering til DFS Fra tildeling av stevnet til ferdigstillelse hadde vi et godt samarbeid med både den politiske og administrative del av DFS. Skytterkontoret har over år utarbeidet og forbedret rutiner, dette var til stor hjelp for arrangør. Kjemien mellom personene fungerte bra og respekten for hverandres roller opplevdes som reell. Landsskytterstevnet er organisasjonens flaggskip og største aktivum. Under følger noen tanker og innspill som kan være med på å forbedre arrangementet. LS utvalget bør inkludere en representant fra en LS arrangør LS koordinator. Særlig i planleggingsfasen er det tidvis behov for en person i skytterkontoret som kan koordinere grensesnitt mellom DFS og arrangør og innad i DFS. Det fungerer rimelig godt mellom skyteteknisk, IKT og informasjon. Men enkelte ganger var personene uvitende om hverandres utspill. Stramme opp tilskuddsordninger fra DFS til arrangør. I dag praktiseres ulike «ekstra» tilskuddsordninger som nesten ingen har kjennskap til. Avklar på et tidligst mulig tidspunkt ytelser og plikter mellom DFS og lokal arrangør. 6

8 Forbedre evalueringsrutinene mellom DFS, Forsvaret og lokal arrangør. Skape en felles arena hvor erfaring blir ivaretatt og forbedringspotensialer blir avdekt. Vurdere en felles evaluering mellom nøkkelpersoner i DFS, Forsvaret og arrangør avholdes senest 2 måneder etter stevnets slutt. Vurdere geværkontrollordningen. Er det nødvendig med 100 % kontroll av våpen? Ordningen krever store ressurser. Kan uanmeldt stikkontroll i større grad benyttes. Er 50 % kontroll tilstrekkelig? Dreiebok for Landsskytterstevnet. Boken foreligger usikker på hvilken status den har. Viktig at både lokal arrangør og DFS sentralt benytter boken, og sammen bidrar til å utvikle og forbedre innholdet. I Bodø kortet vi ned antall dager med feltskyting. Det medførte uforholdsmessig lange dager med skyting til kl Bør unngås. Generalsponsor vurdere å få plass en generalsponsor for LS i regi av DFS. Inntekter fra en generalsponsor påvirker sannsynligvis ikke sponsoravtaler som lokal arrangør inngår. Inntekter fra en generalsponsor tilfaller i hovedsak DFS sentralt. LS en unik mulighet til å promotere DFS ovenfor sentrale myndigheter/ beslutningstakere eller andre organisasjoner. Fra eget initiativ hadde vi avtale om besøk fra to statsråder. Vi opplevde liten entusiasme fra DFS sentralt vedrørende vårt initiativ. Besøkene ble kansellert grunnet terrorhandlingene. DFS må ha en strategi hvordan vårt fremste utstillingsvindu kan benyttes for å fremme skyttersportens sak. Styret i DFS og Skytterkontorets håndtering og oppfølgning av 22.juli mot arrangør var ikke tilfredsstillende. Uklare roller oppstod, manglende ledelse fra DFS. Det tok alt for lang tid før tilstrekkelig ansvarlige personer var på plass. DFS var den profesjonelle part. DFS sin krise og beredskapsplan ble, så langt LS2011 er kjent med, ikke iverksatt. Det ble aldri tatt noe initiativ til debrief, hverken knyttet til situasjon som oppstod eller til gjennomføring av stevnet. Stevnets president Haakon Bruun Hanssen sto frem som en ledestjerne. Hans personlige engasjement i saken var langt over det vi kan forvente av en stevnepresident. 4 Administrasjonskomite Nøkkelpersoner i Komitéen var Åse G. Strand (ledelse, økonomi, medlem hovedkomitéen) og med Alf Tobiassen (stevnekontor, sponsorkontrakt, leie av salgsområder, innkjøp av souvenirutvalg m.m.), Rolf Støre (skytebok, standardpremier, gavepremier), Inger Johanne Haabet (resultatservice, klagemur) og Sigbjørn Skogsholm (souvenirutvalg / salg). Arbeidet ble startet høsten Ledelse / forretningsførsel Arbeidet i komitéen gikk stort sett greit, ikke minst fordi flere av medlemmene hadde solid erfaring fra gjennomføring av LS og andre større og mindre stevner tidligere. Leder av adminkomiteen opplevde det dog som en svakhet å komme fra utsiden i forhold til dette, og anbefaler at man senere ser etter en person med mer innsikt til å lede denne komiteen. Det viste seg også etter hvert at arbeidet med økonomistyringen ble så omfattende og hadde bæring på så mange andre områder enn det rent administrative at det bør vurderes om ikke dette skal være en form for stabsfunksjon i en fremtidig LS organisasjon, der vedkommende kun har med dette å gjøre. LS 2011 ble gjennomført som et prosjekt under, og med bakgrunn i at avtalene 7

9 med hovedsponsorene innebar fakturering med mva, ble BØS høsten 2009 registrert i merverdiavgiftsmanntallet. I perioden før gjennomføringen av LS2011, hadde leder av adminkomite flere ganger kontakt med fagfolk innen mva området for å avklare hvordan og på hvilke områder det skulle gjøres mva oppgjør. Alt som har med DA midlene å gjøre, er ført utenfor mva området, likeså det som vedrører gjennomføringen av det skytemessige. Det er derimot gjort fullt mva oppgjør for alt som er knyttet til mva pliktig omsetning; servering, souvenirsalg, utleie salgsboder, skyttercampavgift. Til regnskapsarbeidet ble det kjøp inn en pc og regnskapsprogrammet Mamut Business. Dette programmet omfatter regnskap, ordre, lønn, og fungerte greit til formålet. Regnskapsarbeidet var moderat omfattende fram til våren 2011, deretter økte arbeidsmengden jevnt, og toppet seg under og i ukene etter LS2011 da alle trådene skulle samles og regnskapet avsluttes. Sent innleverte avregninger med mer fra andre komitéer, førte til at det tok lengre tid enn ønskelig å få avsluttet regnskapet. Til bruk under stevnet leide vi inn kassaapparater og betalingsterminaler fra Office Link. Kassaapparatene ble brukt på alle salgspunkter sammen med betalingsterminaler. I tillegg hadde vi betalingsterminaler på alle stasjoner ved salg av skytebok, noe som reduserte omfanget av kontanter og behovet for å kontrollere og ta vare på disse, vesentlig. Det viste seg etter hvert at presset på kassaapparatene ikke minst i serveringsteltet, ble så stort at de hadde for liten kapasitet, med påfølgende brudd. Office Link byttet ut noen kasser. I ettertid har vi drøftet dette med Office Link, og de er innstilt på, ved et eventuelt senere samarbeid, å sette opp et system med større kapasitet. Vi hadde også noen problemer med betalingsterminalene som fikk papirstans, særlig når det ble høy luftfuktighet. I løpet av stevnet var vi tre personer i arbeid med å ivareta kontantstrøm samt hjelpe salgsstedene med ulike forefallende oppgaver. Dette var tilstrekkelig. Det var planlagt at denne funksjonen skulle være samlokalisert med resultatservice, noe som viste seg å være lite hensiktsmessig. På eget initiativ etablerte leder en tellesentral på kjøkkenet på skytterhuset. Dette var heller ingen optimal løsning for oss som skulle ivareta oppgavene, ikke minst med tanke på den mengden kontanter vi til tider behandlet. Vi hadde lånt seddelteller hos banken, denne lettet arbeidet. Mynter ble talt opp ved innskudd i myntautomat i banken. Med så store kontantmengder som det var på de største dagene, bør det vurderes å ha en avtale med vaktselskap om henting av penger for innskudd i nattsafe. Under LS2011 benyttet vi ammunisjonsbunkeren i hovedetasjen som safe i påvente av at nattsafeoppgjør ble levert i banken. Ved et senere stevne må den som skal være økonomiansvarlig, ha en egnet og uforstyrret arbeidsplass med tilgang til internett for bruk av nettbank etc. Slik det fungerte nå, var det ikke mulig å gjøre regnskapsmessige oppgaver som regningsbetaling, bilagsføring, etterkontroll av dagsoppgjør m.m. Det medførte igjen at man kom på etterskudd med arbeidet, og det ble mye å ta igjen de første par ukene etterpå. 8

10 4.2 Sponsorarbeid, stevnekontor, salgsarealer, innhenting g av premier Etter at det var klart at Bodø Østre hadde fått arrangementet ble det høsten 2007 satt i gang arbeid med å få inn hovedsponsorer til arrangementet. Strategien var å få på plass fire store sponsorer. I løpet av 2008 var avtaler med hovedsponsorer på plass. Det var: Sparebank 1 Nord Norge, Avisa Nordland, Sambo City Nord og Salten Kraftsamband. Høsten 2009 ble stevnekontor etablert. Dette kontoret påtok seg ulike oppgaver fra hovedstyret for arrangementet. Blant annet kan nevnes: Selge inn delsponsorer, fremskaffe gavepremier til premiekomiteen, inngå avtaler i samråd med hovedkomiteen om hvilke effekter som skulle selges under LS. I tillegg skulle kontoret ta seg av de som skulle bestille plass på stand. Hva angår salgsplass var det usikkert hvem som ville komme til Bodø. Grunnen var at våpenforhandlere ikke ville komme til Bodø grunnet for høye priser. Dette til tross for at LS2011 hadde redusert leiepris i forhold til Elverum 2010 og Evje Det var først da fristen løp ut at de meldte seg på. Dette forstyrret LS2011 i planleggingen av hvor stort areal som måtte opparbeides. Stevnekontoret tok også i mot påmelding for de som ønsket å ligge på skyttercampene som arrangøren Bodø Østre skytterlag hadde hand om og videresendte disse til innkvarteringskomiteen. I samråd med skytterkontoret koordinerte stevnekontoret innkvarteringen av ting representanter, gjester og andre som skulle forlegges på de to stevnehotellene som arrangøren LS2011 hadde inngått avtale med. Det var Radisson Blu hotell og Thon Hotell Nordlys. 4.3 Resultatservice Oppstart: Noen planlagte arbeidsoppgaver ble utsatt rett i forkant av LS, i påvente av at avgjørelsen om LS skulle arrangeres etter hendelsene 22.juli, ble tatt. Dette førte til noe opphopning av arbeidsoppgaver. Endringer i programmet på bakgrunn av 22. juli medførte også en del ekstra arbeid med nye tidsplaner og skytetider. Noen utfordringer i oppstart i forbindelse med opplæring i gråsoner som klagebehandling og opprop, kommunikasjonsveier og materiellutdeling til oppropstelt. Det burde vært flere enn 3 sivile med kunnskap om DFS skyting og reglement i teamet, særlig i oppstarten da alle skulle læres opp i alt samtidig. Mye rot under fordeling av HV mannskap, første pulje, skapte unødvendig stress. Kommunikasjon mellom klagemur, resultatservice, INI, DFS adm., IT, skytebok/premie og speaker mv via Yammer (data) fungerte meget bra. Vi ble spart for mye farting frem og tilbake, og all kommunikasjon ble loggført. Mer enn 1000 meldinger gikk via systemet under LS. ID kort opprop 100 m fungerte veldig bra! OBS: tendens til problem med fuktig miljø og PC i oppropstelt, kunne skapt vansker i tilfelle mer regn. Resultatservice mottok mange unødvendige klager på grunn av problem med overføring av resultat fra stang/fh til Leon. Dette burde det vært informert om på forhånd, da de hadde samme problem under LS2010. Vi hadde spart oss for mye arbeid og ekstra utdeling av beger ved å plotte manuelt. 9

11 4.4 Salg av skytebøker / standard og gavepremieutdeling Salg av skytebøker og utdeling av premier var lagt til en og samme komite ut fra en tanke om at det samlede mannskapsbehovet ville jevnes ut i løpet av LS uka størst trykk på skytebøker i starten og deretter større trykk på premieutdeling. Bemanningen var planlagt i to vakter fra 0700 til Vaktlagene overlappet hverandre i den antatt mest hektiske perioden i tidsrommet På de antatt mest travle dagene var det 5 personer i hvert vaktlag, dvs at 10 personer var deltok i den travleste tiden midt på dagen. Bemanningen var stort sett tilstrekkelig, men det var til tider bruk for flere enn 5 personer også før kl Premieutdeling og salg av skytebøker var plassert i felles telt, noe som gjorde det enkelt å rokkere mannskap etter behov. Salg av skytebøker ble gjort fra 4 kassepunkter med skytebøkene fordelt alfabetisk. Antallet kasser var stort sett tilstrekkelig. Det ble en ekstra utfordring at for eksempel åpningsseremonien var lagt til like utenfor teltet. Da den var ferdig skulle alle kjøpe skytebøker og køen ble kjempelang. Dette var likevel unntaket. På gulvet i teltet var det lagt fiberduk. Dette fungerte godt og begrenset støvet, som også kunne ha påvirket bruken av betalingsterminaler. Betalingsterminalene ble benyttet av skytterne i stor utstrekning. Det var en utfordring at de innleide terminalene tydeligvis ikke var beregnet på bruk ute. I teltet ble det tendenser til høy luftfuktighet, og det tålte ikke terminalene, som måtte restartes stadig vekk. Dette bidro til unødvendig stress. Utdeling av standardpremier og gavepremier forløp også stort sett greit. Også her var utdelingen fordelt på 4 stasjoner: 100m felt, 100m bane, 200m felt og 200m bane. Vi fikk oversendt premielister fra resultatservice som ble benyttet også som kvitteringsark ved avhenting av premier. Ikke alle listene vi fikk var like egnet til dette spesielle formålet, så her bør det tenkes på en bedre layout. Gavepremiene var stort sett innkjøpte sølvpremier fordelt på 4 kategorier. Dette lettet gavepremiedelen betydelig. En del gjenstandspremier gitt av skytterlag og øvrige kunne relativt enkelt flettes inn blant sølvpremiene. Gavepremiene ble oppbevart i en låsbar container like ved teltet og tatt ut og inn hver dag. Også dette fungerte godt og etter hensikten. 4.5 Souvenirsalg PRODUKTER: Vår erfaring fra LS 2001 tilsa at vi burde velge færrest mulig produkter. Vi valgte derfor å satse på LS krus fra Figgjo, t skjorter og head neckers fra Bodø Industrier. Alf Tobiassen hadde god oversikt over salget fra LS Antall enheter som ble satt i bestilling var basert på denne oversikten. LEVERANDØRER: LS krusene ble kjøpt fra Figgjo. Denne leverandøren ble valgt på grunn av deres kvalitet og utforming. Mange av skytterne og skytterlagene samler på krus og forventer denne kvaliteten. Skjorter og head neckers ble levert av Bodø Industrier. Valget av denne leverandøren var basert på deres lokale forandring samt deres evne til å produsere undervegs dersom etterspørselen tilsa det. 10

12 PLASSERING AV SALGSTELT: Salgsteltet ble plassert inntil utlevering av skytterbøker. Dette synliggjorde oss meget godt. Samlokaliseringen gjorde at det ikke ble kjedelig å stå i salgsteltet i perioder med lite salg. PERSONELL/ ORGANISERING: God planlegging fra Alf Tobiassen og Åse Strand gjorde at alle varer ble levert i salgsteltet før stevnet og vi ble utrustet med kasse for kontanter samt kortautomat. Vi var derfor i stand til å utføre salgsarbeidet med minimal bemanning. Med erfaring fra LS 2001, valgte vi å bygge egen salgsdisk. God arbeidsstilling gjorde det mulig å jobbe lange dager uten belastningsproblemer. SALGET: Salget av LS effekter gikk svært bra Med unntak av head neckers og skjorter XXL, ble alle innkjøpte varer solgt. Bodø Industrier produserte og leverte skjorter etter hvert som vi gikk tom for de ulike størrelser. Dette samarbeidet fungerte utmerket. AVVIK TILBUD/ ETTERSPØRSEL: Sett i ettertid kunne vi solgt rundt skjorter mer i størrelsene medium, large samt XL. Det var også en del etterspørsel etter pins, et produkt vi hadde valgt bort. KONKLUSJON: Valget av produktspekter og utsalgspriser gav et akseptabelt resultat. Formen på årets stevne, med alle konkurranser på et sted, gir grunnlag for noe større salg enn et tradisjonelt delt stevne. En tidsavgrenset hendelse som et Landsskytterstevnet setter store krav til vareutvalg. Det vil alltid være en viss etterspørsel etter varer som innebærer risiko. Sett i ettertid ser vi at vi kunne solgt rundt 100 pins. Resultatmessig er betydningen liten da mange kjøpte andre ting i stedet. I planleggingen av fremtidige LS vil vi derfor anbefale å konsentrere salget rundt varer som gir noenlunde samme dekningsbidrag pr. enhet. Til slutt takk til alle som på frivillig basis har deltatt i planlegging og gjennomføring av effektsalget ved LS Spesiell takk til Alf Tobiassen for godt gjennomført arbeid i forbindelse med planlegging og gjennomføring av innkjøp. Likeså takk til Åse Strand og hennes medarbeidere, som på tross av vanskelige arbeidsforhold, hjalp oss med å ta hånd om økonomien. 5 Informasjon Nøkkelpersoner i Komitéen var Olav Martin Jentoft leder, Bjørnar Olsen nestleder, Albert Andersen pressesjef, Nina Jensen og Beate V Røkke. Komiteen hadde et godt samarbeid med Bodø kommune, Visit Bodø og Bodø i vinden. 5.1 Presse Pressesentret ble satt sammen av 5 «Moelven brakker». En av brakkene var avdelt til kontor. Det ble avsatt en person til servise person for pressesentret. Vår konklusjon er at pressesentret var for lite, det burde ha bestått av minst 6 brakker. Informasjonskomiteen hadde beregner 50 til 60 akkrediteringer, men vi fikk over 80 akkrediteringer. LS 2011 inviterte John Byman talsmann for journalistene, og Terje Vestvik opp til Bestemorenga for å se på våre planer når det gjaldt pressesentret og pressetreffet, dette skulle vise seg å gi gode føringer for vårt arbeide med pressen. Pressetreffet ble avholdt ved Turisthytta på Rønvikfjellet i en Lavvo tilhørende Bryggerikaia restaurant. Ansvaret for pressetreffet ble delegert til en person i Informasjonskomiteen. 11

13 5.2 Speakertjeneste Nordic Arena sto for speaker tjenesten. Konklusjon: Meget godt gjennomført. Lyd ble utført av Lydteamet Bodø, også det vellykket. Lyd og bilde ble sendt over storskjerm. Scene ble rigget av Lydteamet 5.3 NRK TV 11. mai 2011 ble det avholdt møte med NRK TV om detaljene rundt sending fra Bestemorenga. Etter 22.juli tragedien besluttet NRK at det ikke skulle sendes noen stor reportasje fra LS2011, dermed ble det kun sendt sporadiske bilder fra LS2011 over NRK TV. LS 2011 hadde klargjort for full sending med reportasjer fra Bestemorenga. 5.4 Infostand på Bestemorenga Infokontoret var bemannet fra kl 0800 til 1900 (kl 2000) Primæransvar var kundeservice, akkreditering og blomster overrekkelse ved premieutdeling Viktige tjenester: Stasjon for tapt funnet, husk loggbok Kontantuttak inntil kr (ikke kredittkort) Stasjon for informasjon om Bodø og nærliggende områder. Nettilgang for infoteltet fungerte godt. Telefon knyttet til telenett, mobil for ustabil med så mange brukere som det er under stevnet. Nær kontakt med sanitet, kontoret bør ha førstehjelp "skrin" for små skader. Spurt om: Åpen øvingsbane for innskyting. Buss til og fra byen. Det ble lagt grønt terrasseteppe oppå fiberduken i infoteltets bunn, for å hindre støv i rommet fungerte godt. Bakvegg ble benyttet banner med Saltstraumen og Bodø havn (6mx2m ). Infoteltet fungerte meget godt med de vaktlister som var oppsatt. Infoteltets bemanning må sette seg godt inn i de forskjellige arenaene, beliggenhet korteste vei frem. 5.5 Stevneavis/program Selve programarbeidet ble organiser samen med Avisa Nordland: AN sto for produksjon og redaksjon av program avisa. AN hadde også all fortjeneste av annonse salg. Informasjonskomiteen fremskaffet det sportslige innholdet som direkte gikk på LS stevnet. Leder og nestleder i komiteen hadde jevnlige møter med sportsredaksjonen ut over vinteren og våren. Avisa gikk i trykk medio juli, programavisa ble delt ut til alle skyttere, og ellers delt ut gratis etter forespørsel. Ettersom hovedprogrammet ble trykket i avisformat, besluttet vi at det kunne være hensiktsmessig å lage et program i A5 format til skytterne, her skulle alt om selve arenaen presenteres. Finansieringen av trykking i farger ble gjort ved salg av baksiden til Norsk Skyttertidene 5.6 LS i byen Samarbeid med Bodø kommune førte til enighet om et felles arrangement i byen. Arbeidstittelen var 12

14 «LS i Byen». Arrangementet skulle gjennomføres på byens torg. LS 2011 gjorde det tidlig klart at dette måtte eies av Bodø Kommune, men at LS2011 skulle delta. Det ble sammensatt en gruppe fra Bodø kommune, Koch Sentret og LS2011. Fra scene på torget skulle det være aktivitet mellom kl 1200 og kl1300 med underholdning og tema dager, videre skulle det sendes over storskjerm aktiviteter fra Bestemorenga. Det ble bestemt at LS i byen skulle starte på mandag i LS uka. Åpningsseremonien ble lagt til lørdag den 30. juli kl 1400 i byen. Etter tragedien i Oslo og på Utøya 22. juli ble det nødvendig å legge om/avlyse mange av de planlagte aktiviteter. Etter at det ble besluttet at LS2011 skulle gjennomføres, ble alt på byens torg kansellert, og det ble ny åpningsseremoni på Bestemorenga. 5.7 Promotering på Elverum Vi satset stort på å være tilstede på Elverum for å presentere Bodøs som arrangør av LS2011. Egen stand ble «laget» og diverse trykksaker som presenterte byen og stevnet ble delt ut. Pelle politibil ble fraktet fra Bodø og var et trekkplaster for både barn og voksne. Ordføreren i Bodø var også til stede. Vår stand ble veldig godt besøkt. 6 Forpleining Nøkkelpersoner i komiteen var Alf Helge Olsen Røst leder, Thommas Mossin nestleder og Aud Sundsfjord innenfor personell. Serviceavdelingen var tildelt ansvaret for alt salg av mat, og kioskvarer på Bestemorenga samt matservering til funksjonærer og gjester. Tidlig i prosessen ble det besluttet at salget av mat skulle bestå av ett hovedtelt, ett grilltelt samt en kioskvogn. Utlevering av mat til funksjonærer og gjester ble lagt til hovedteltet for distribuering. BJEFF hytten ble brukt som VIP losje for gjester. Vi opprettet under stevneuken et eget utsalg for is som avlastet hovedteltet og grillteltet. Det fungerte godt. 6.1 Planlegging Leder for servicekomiteen inngikk i hovedkomiteen for LS Arbeidet her startet i midten av Det ble utarbeidet instruks for den enkelte komiteleder og skisse til organisasjonsplan, som forutsatte en leder for hver enhet. Leder av komiteen laget en organisasjonsplan, med medlemmer som skulle fungere som ledere på hver sin stasjon. Hadde problemer med å finne en egnet nestleder og stedfortreder. Dette løste seg tidlig i Nestleder for service komiteen ble Thomas Mossin. Hovedkomiteen hadde vært på forutgående LS, både på Evje og Elverum for å studere opplegg og høste av deres erfaringer. Aktuelle leverandører ble tidlig valgt ut for inngåelse av avtaler om leveranser til LS Prosessen var krevende og lang. Vi strevde med å lande en avtale om produksjon av varmmat til Bestemorenga. Studentsamskipnaden i Bodø ble til slutt valgt som leverandør. Andre avtaler gikk seg til uten de store problemer. Det ble satt som krav at leverandørene skulle ta ansvar for leveransene helt frem til matteltet og logistikken gjennomført på en slik måte at svinn ble minimalisert. Siste halve året ble representanter fra Studentsamskipnaden inkludert i planleggingen av meny og levering. Uten deres støtte og velvilje ville planleggingen og gjennomføringen knapt vært mulig. Serveringslokalet på BJEFF hytta gav seg selv og krevde ingen spesiell planlegging. Matteltet var 36 X 18 m. Innredning og oppstilling av disker og utstyr ble stort sett kopiert fra LS Vi leide inn 6 13

15 kasse apparater + 4 betalings terminaler som ble fordelt på ulike lokasjoner. Personellbehovet ble vurdert til å ligge mellom personer. All innsats skulle baseres på frivillige, fortrinnsvis rekruttert innenfor laget eller kretsen rundt. Arbeidet med dette ble gitt til Aud og Geir Sundsfjord. Disse to la ned en formidabel innsats for å rekruttere folk til frivillig innsats under LS De satte opp arbeidsplaner og tids tabeller for hvordan dette skulle avvikles. 6.2 Gjennomføring Innredningen og oppsetting av mattelt og grilltelt og tilveiebringelse av utstyr gikk etter planen 2 uker før stevnet startet. Mange var behjelpelig med dette. De siste tre dagene før oppstart ble brukt til opplæring av personell, samt testing og utprøving av utstyr. 2 personer fra henholdsvis ASKO og NORTURA hadde egen opplæring på kaffemaskiner og griller. Gøran Kimsaas (ASKO), Frode Moen (Nortura). Disse 2 ble også fristilt fra sine arbeidsplasser for å bidra under stevneuken. De la ned utrolig mange timer for å få gjennomført serveringen under stevnet. Norrøna storkjøkken stilte med kaffemaskiner, og Rolf Johansen sto for opplæringen av disse. Kapasiteten var 120 liter i timen på kaffemaskinene, dette holdt så vidt. Dagene var delt inn i tre skift. Dette fungerte veldig fint. 2 teamleder styrte dagene mellom seg. Leder og Nestleder jobbet fra 06:30 og ut dagene for å få oversikt og kontroll. Ingen klager over at der ikke var kaffe tidlig om morgenen. Tilnærmet alle møtte til sine vakter ihht skiftplanen og viste stor fleksibilitet i forhold til skiftene. I tillegg til dette møtte det personer som ikke var forespurt og gjorde en god innsats. De frivillige må berømmes for stor fleksibilitet og moral. Leder og nestleder fordelte seg i to grupper. Nestleder hadde hovedoppgave å være sjef for kasser, terminaler, personal, oppgjør sammen med leder. Leder hadde som oppgave å kontrollere mat inn og ut av mattelt, mottak av varer. Fordeling av bemanning mellom de forskjellige utsalgsstedene. Holde kontroll på temperaturer på varmt og kaldt mat og drikke. Mattilsynet hadde kontroll underveis, men hadde ingenting å sette fingeren på! Etterforsyninger og løpende innkjøp ble foretatt av komité leder og nestleder. Dette var en nødvendig begrensning for å ha kontroll med innkjøpene. Vi hadde ikke etablert noen mottakskontroll for varer som ble levert til oss, ut over at vi fikk ordresedlene. Det hele var basert på tillit. Det viste seg at det ikke var til å stole på i enkelte tilfeller. Kasseapparatene ga oss oversikt over omsetningen for hver dag, men med det volumet av folk som kjøpte varer i de forskjellige utsalgspunktene ble det en del feilslag i løpet av dagene. De første dagene var preget av at vi hadde problemer med kasser og terminaler som sluttet å virke. Nødløsninger måtte tas der og da. Etterarbeidet etter stevnets slutt gikk etter planen, vi hadde ett tilfelle der vi måtte selge unna feil leverte varer som Tine hadde levert. Vi tapte en del penger på dette. Regnskapet ble gjennomgått av revisor, og i samarbeid med Åse Strand gikk vi igjennom dette for å gi svar på en del ting. Regnskapsansvarlig kan sikker redegjøre mer om dette. 6.3 Erfaring forbedring I ettertid kan man nok si at ting kunne vært gjort annerledes, men man skal huske på at dette dreier seg om frivillighet, og et stort arrangement som varer en uke hvert 10 år. Vi hadde nye og store utfordringer i forhold til LS Ikke minst det at all aktivitet skulle foregå på Bestemorenga. 14

16 Punktvis vil vi nevne følgende forbedringspunkter: Planlegging og styring av personell kan bestandig gjøres bedre, med det er frivillige vi har å gjøre med, og man skal være ydmyk i forhold til det. Tine var en feilslått leverandør etter mitt syn, men man har lite å stille opp med mot en monopolbedrift. Dårlig kvalitet og service. Bedre varemottak. Sterkere fokus på etterforsyninger. Pris settingen skulle vært bedre gjennomgått. Vi baserte oss på hva som ikke svir i pengeboka prinsippet. Mer fokus på produksjonspris og utsalgspris. Priser til frivillige og funksjonærer skulle vært bedre planlagt, å bedre kunngjort. Avklare tidlig hvilke leverandører man skal bruke fokus på. 7 Innkvartering Nøkkelpersoner i komiteen var Geir Hareide Hansen leder, Ole R. H. Hansen og Annelise Hansen. Stevnekontoret bidro mye i daglige spørsmål knyttet til overnatting, beliggenhet, fordeling, strøm mm. Det ble laget en hjemmeside med god og nyttig informasjon om de ulike lokasjonene. Kart, kontaktpersoner, kjørerute mm. Hjemmesiden ble også benyttet som kanal for formidling av privat innkvartering. 7.1 Camping Forholdene i Bodø ligger ikke til rette for en større felles skyttercamp. Totalt ble det formidlet ca caravanplasser. Ca. 400 av disse ble kanalisert til offentlige campingplasser og ca. 600 ble kanalisert til plasser i regi av LS2011. Det store behovet og mangel på en felles skyttercamp medførte 10 ulike lokasjoner, i tillegg ble offentlige campingplasser som Geitvågen, Bodøsjøen og Saltstraumen benyttet. Vi hadde 3 utfordringer knyttet til camping. Tilstrekkelig kapasitet, strøm og hensiktsmessig fordeling mellom lag og samlag. Det meste løste seg for de aller fleste. Vi hadde som mål å tilby alle caravanplassene strøm. Kostnaden var betydelig høyere enn antatt. Til tross for vedtak i Skytterstyret om heving av gebyr fikk vi en direkte utgift på ca. kr I tillegg fikk vi fornøyde gjester det var viktig for oss. Vi tilknyttet oss ulike lag og foreninger som på vegne av LS2011 driftet de ulike lokasjonene. De gjorde alle en god innsats og bidro til organisering, sikkerhet og godt renhold. 7.2 Hotell Bodø har stor hotellkapasitet. Radisson Blu ble valgt til stevnehotell og ivaretok DFS s behov til rom og avvikling av skytterting. Alle hoteller var fult ut benyttet. Vi forhandlet frem rabaterte priser til tilreisende og reklamerte om overnattingsmulighetene på vår hjemmeside. Ordningen fungerte godt for alle. 7.3 Privat Hjemmesiden ble brukt til formidling av utleieobjekter. Ordningen fungerte godt. Vi godkjente alle annonser mens kontakten var direkte mellom utleier og leietaker. Gjennom noen artikler i byens avis fikk vi stor respons på utleieobjekter. Prisnivået på utleie var relativt lavt og akseptabelt. Totalt ble ca. 400 objekter formidlet. 15

17 7.4 Erfaring Som arrangør må vi jobbe mer med mulige lokasjoner og kapasitet. Det bør vurderes å lage en stor skyttercamp lokalisert til området Bodøsjøen. Kostnader til fremføring av strøm til lokasjoner bør foreligge før fastsettelse av avgift. Bør vurdere å beholde camping i egenregi på bekostning av forpleining. 16

18 8 Skyteteknisk Skyteteknisk komite ble ledet av Per Ove Røkke. Det var i tillegg undergrupper for finfelt, grovfelt, stang og felthurtig, bane 100m, bane 200m og geværkontroll. 8.1 Koordinering mot DFS Kontakt mot DFS ble tidlig iverksatt. DFS gjennomførte flere besøk for å koordinere framdrift fram mot sommeren Generelt meget god støtte og oppfølgning. Oppfølgning i forhold til reorganisering ukene før stevnet kunne vært sterkere. 8.2 Koordinering mot Forsvaret Samarbeidet med Forsvaret fungerte meget godt. Representant fra FOH og sjef HV 14 var representert i hovedkomiteen. Vi fikk god avklaring på alle innmeldte behov. Flere oppfølgingsmøter ble gjennomført med Bodø hovedflystasjon for direkte «støtte» under stevnet. En suksessfaktor var at HV14 deltok med nøkkelpersonell under LS2010. Her ble kontakt opprettet og mange detaljer for planlegging identifisert. Med ønske om at HV skulle være så godt forberedt som mulig, ba vi BØS om å få innpass på HV øvelsene i distriktet høst og vinter 2010/2011. Her ble det orientert om stevnet. Før innrykk på LS hadde de fleste befal og mannskaper fått innføring i skyteøvelsene, gjøremål, befaring på arena og gjennomgang av reglement. Regelmessige møter ble gjennomført med HV14 og leder av skyteteknisk, slik at HV fikk best mulig grunnlag for innkalling av mannskaper og planlegging av sin bistand. Forsvarets støtte med personell ble dekket etter «gammel» avtale mellom DFS og Forsvaret. Denne listet opp behov for om lag 220 befal og menige mannskaper for drift av alle øvelsene under stevnet. I praksis støttet HV med bortimot det dobbelte for å sikre en viss rullering og støttefunksjon av eget personell. Egen kontaktperson på materiell ble utpekt i HV14. Innmeldt behov ble raskt fulgt opp. Vi opplevde god oppfølging fra distrikts stab. Alle militære mannskaper viste personlig engasjement i gjennomføring av oppdraget og bidro til at LS2011 ble en meget positiv opplevelse for deltakere og tilreisende. 8.3 Organisering/samvirke i BØS Hovedkomiteen ble etablert relativt tidlig og hadde jevnlige møter. Leder for de ulike underkomiteer plukket ut sine medhjelpere blant lagets medlemmer og andre frivillige. Ansvar for skyteteknisk ble fordelt på 100m, 200m, finfelt, grovfelt, Stang og FH. Totalt bidro ca. 30 personer for drift av øvelsene. I tillegg ivaretok Saltstraumen skytterlag koordineringsfunksjon for geværkontrollen. Internt i Skytterlaget manglet vi et forum for intern koordinering. Hovedkomitemøter involverer ofte eksterne aktører og er ikke egnet for å ta viktige interne diskusjoner. Behovet for intern koordinering var tidvis stort og det hadde vært gunstig med en NK/stabssjef i staben som både kunne gi støtte til leder av hovedkomiteen men primært følge opp saker ned i organisasjonen. Forberedelsene til stevnet gikk over lang tid. Innledende planlegging av arenaen startet to år i forveien med oppstart av anleggsarbeid. Erfaringer fra Elverum ble bearbeidet og innspill fra Forsvaret, DFS og NRK kom relativt tidlig på plass. Viktig at de samme aktørene så tidlig som mulig er tydelig på behov slik at sakene kan «sjekkes» ut i god tid før stevnet. En visuell plan eller modell over arenaen må tidlig på plass slik at ingen er i tvil om hvor ting skal være når hovedstyrken fra arrangør og hjelpersonell ankommer. Planen vil medvirke til at flest mulig har samme oppfatning av hvordan arenaen skal fungere under stevnet. 17

19 8.4 Materiell og samband Med utgangspunkt i DFS veiledningsmateriell og erfaringer fra tidligere LS ble materiellbehov skissert. Betydelig materiell ble lånt fra Forsvaret. Det viste seg fornuftig å ha en egen materiellansvarlig for å håndtere mottak og utlevering. Spesielt utfordrende var det å få kontroll på samband og utlevert materiell etter at innledende skyting var gjennomført. Arrangøren fikk benytte befal fra HV14 til ned rigging og innsamling av materiell mens stevnet pågikk. Sambandsbehov ble tidlig meldt inn til Forsvaret. Fr radiosamband var behovet for kanaler og nett betydelig. HV14innfridde behov og leverte de aktuelle tjenester. Det ble benyttet roperter levert via Forsvaret til standplassledere på feltbanene. Det anbefales at DFS ivaretar at arrangørene har tilgang til god og tilstrekkelig sambandsløsning for standplassledere. 8.5 Momenter grovfelt/finfelt Etablering av feltarena for LS er krevende. Arenaen krever omfattende anleggsarbeid og mange detaljer skal på plass. Veiledningsmateriale fra DFS lister opp behov, men allikevel opplevde mange at det ble mer arbeid enn forutsatt med montering av skivestativ og telt for arrangementet. Som forslag til forbedring kan være at arrangør tidlig har et klart bilde av omfanget og ressurser som kreves, likeså avklaring av grensesnitt mellom «lagets faste stab» på Bestemorenga og skyteteknisk komite. Forsinkelser i anleggsperioden medførte stor belastning på stab og deler av skyteteknisk komite inn mot stevnet. På grunn av terrorhendelsene 22. juli fikk vi en fase med stor usikkerhet tett opp mot arrangementet. Her savnet vi DFS på stedet slik at nødvendige tilpasninger kunne skje koordinert. Selve gjennomføringen av feltskytingen gikk etter planen. Personellforsterkning var nødvendig på grovfelt for å koordinere at det ble skutt fra de ulike standplassene samtidig. I første del av stevnet var det lange dager. I etterkant burde også lørdag vært benyttet til grovfelt. Ville medført kortere dager. Samarbeid mellom arrangør, HV og DFS fungerte godt. 8.6 Momenter baneskyting Klargjøring av arena for baneskyting krevde tett koordinering mot KME, NRK og DFS. I planleggingsfasen ble det pekt ut en hoved koordinator for all baneskyting for å koordinere dette. Teknisk klargjøring av arena gikk greit men medførte stor belastning på enkeltpersoner. Den dagen KME leverte utstyr burde vi som arrangør vært bedre forberedt for mottak. Konkret og detaljert plassering av lystavler og plassering av containere må planlegges slik at det blir riktig første gang. Rollefordeling inn mot stevnet kunne også vært bedre. Koordinering mellom 100m og 200m burde vært sikret slik at alle funksjonærer ble involvert og drillet på sine oppgaver i forkant av stevnet. Fordeling av ansvar innen skyteteknisk komite burde vært skissert i en tidlig fase for å sikre at protester ble håndtert effektiv med klare rutiner og sporbarhet. Arenaen kom på plass i tide og vårt totalinntrykk er at vi hadde en knirkefri gjennomføring. Det var ingen forsinkelse av betydning og problemer som oppstod underveis og som kunne skape forsinkelser ble håndtert der og da. Arrangør stilte med 2 3 personer fra skyteteknisk på standplass til enhver tid. Vedlikehold av skivene etter endt skyting ble håndtert som «stordugnad» om kvelden, slik at det gikk kjapt på m. 8.7 Tidsplan DFS sin tidsplan er en vesentlig planleggingspremiss. Først når alle øvelser er beskrevet og sortert i tid kan personalinnsatsen planlegges i detalj. LS2011 ble «kraftig» komprimert i forhold LS

20 dette gav arrangøren noen utfordringer. Viktig at det er løpende dialog mellom DFS og arrangør, særlig med hensyn til mulige konsekvenser. Viktig at DFS følger opp arrangøren og gir gode anslag på tentativ tidsplan inntil endelig plan foreligger. Rutiner for endring av tidsplan må gjennomgås. Under LS2011 ble det foretatt en rekke endringer. Tidvis var det vanskelig å formidle hva som gjaldt. Alle kanaler ble benyttet: Facebook, speaker, skytterradio og oppslag i resultattelt. Endringer gjort kvelden i forkant av skyting MÅ formidles klart til alle. Grovfelt ble gjennomført med 25 skyttere pr lag. Dette ble i knappeste laget og medførte igjen lange dager for særlig arrangøren. HV kjørte tidvis med to skift. Første lørdag i stevnet ble ikke benyttet til grovfelt. Hadde denne vært benyttet kunne lengden på øvrige dager vært kortet ned. 8.8 Geværkontroll Geværkontrollen bestod av frivillige og aktive skyttere. Til sammen 42 personer fra 14 ulike skytterlag utgjorde bemanningen. I tillegg ble det holdt en reserve på 5 personer. Kontrollen ble ledet av en hoved koordinator ledsaget av to assistenter. Ca. 20 personer hadde anledning til å være på en opplærings økt i forkant av stevnet. Opplæringen ble gitt av DFS sentralt. Det var 4 kontrollstasjoner fordelt på fin og grovfelt samt bane 100 og 200m. Geværkontrollen krever forholdsmessig stort antall personer. Organisering av geværkontroll bør vurderes satt bort til samarbeidende skytterlag. 8.9 Erfaring forbedring Skytterlaget må involvere flere personer i forberedelsen av stevnet. Anslag på behov for dugnadstimer for klargjøring/etablering av feltbaner er 4000 («stab» + skyteteknisk i mai, juni, juli). DFS sjekklister ble for lite benyttet må benyttes aktivt hele tiden. Sammen med DFS bør det senest en uke i forkant av stevnet forets en gjennomgang av feltarena. Nødvendige korreksjoner tas tidligere. Unngår oppretting dagen før stevnestart. Skivestativ og feltstandplasser må være ferdig i juni. Vil skape en ro og overskudd frem mot selve stevnet. Siste tid kan benyttes til finpussing og mindre feilretting. Tilsvarende på bane må laget involvere flere personer. Anslag på behov for dugnadstimer til ren klargjøring av banearena er Tydelig definering av organisasjon for skyteteknisk med rutiner for drift og gjøremål under stevnet. Økt bruk av DFS sine sjekklister. Disse er et godt middel og må bukes aktivt hele tiden. I forkant av LS2011 ble det gjort et solid arbeid med utbygging og tilrettelegging av baneanleggene. Frem til et evt nytt stevne i 2021 vil det være behov for en del nye tiltak. Særlig tenkt opp mot elektronisk feltbane. Etablere forblending /beskyttelse for sensorer for elektronisk materiell grovfelt Strømforsyning grovfelt. Avklaring av ansvarsforhold og hva er godt nok. Nye toppdekker på standplass avklar bruk av kunstgress som toppdekke Utvidelse av standplasser. Plass til 30 skyttere samtidig. Tiltak for tilfredsstillende fysisk sperring av adkomstveier inn mot skytefeltet Kartlegge behov for personell for gjennomføring av elektronisk feltskyting. Avklare grensnitt mellom DFS, Forsvaret og arrangør. Tiltak for teambygging. Hvordan forbereder arrangøren seg på en «frostnatt»? 19

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering Inn i Egen Bolig Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet Prosjektoppsummering Hero Kompetanse avdeling Bergen Olav Aanestad 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer