MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl : Orientering v/leder for barnevernet Liv Haga. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/11 08/1544 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 8/11 11/505 SØKNAD OM TILSKUDD - INNVANDRERORGANISASJONER /11 11/32 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG /11 11/32 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /11 11/32 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /11 08/512 TILSKUDD FRILUFTSLIVANLEGG /11 08/79 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK - FØRSTE FORDELING 2011

2 14/11 08/834 FESTIVALTILSKOTT /11 01/811 STRATEGIPLAN FOR KULTURSKRINET /11 08/2933 DANSEFORESTILLING VED KOMPANI HAUGESUND 17/11 08/47 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM INNTAKTSOMRÅDER FOR SKOLENE I KARMØY KOMMUNE 18/11 09/2173 VIKARBRUK I KARMØYSKOLEN 19/11 08/499 REFERATSAKER - HSK /11 11/787 ØKONOMISK STATUSRAPPORT OPPVEKST OG KULTUR Statusrapport pr. april vil bli utdelt i møtet 21/11 11/787 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - OPPVEKST OG KULTUR 22/11 08/265 ÅRSMELDING OPPVEKST OG KULTURETATEN Årsmeldingen ettersendes. 23/11 11/787 EVENTUELT Karmøy rådhus, John K. Holvik leder Ørjan Røed oppvekst og kultursjef

3 Sak 7/11 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 &70 Arkivsaksnr.: 08/1544 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt tilbud for mennesker med utviklingshemmede: Stokkastrand Leikarring kr Kolnes I.L., hu-avdeling kr Tilskuddet skal belastes (tilskudd funksjonshemmede)

4 SAKSFRAMSTILLING I budsjettet er det avsatt kr til driftstilskudd for organisasjoner med tilrettelagte tilbud for mennesker med utviklingshemming. Kolnes Idrettslag HU-lag håndball Idettslaget søker om kr til drift av håndball-lag for mennesker med utviklingshemming. Laget har 18 aktive spillere, 5 jenter og 14 gutter. De trener i Vardafjellhallen hver onsdag kl , og det møter opp spillere hver gang. I 2009/2010 sesongen vant laget serien og tok gull i landsturneringen i Bergen. Kolnes idrettslag er det eneste lokale laget som har eget håndball-lag for denne gruppen, noe som medfører mye reisevirksomhet. Håndballaget har utgifter til deltakelse iturneringer, cuper og seriekamper (reise og påmeldinger). Det er de siste årene har laget fått kr i tilskudd fra kommunen. Stokkastrand Leikarring Dansegruppe for funksjonshemmede Søker om kr til drift av dansegruppen for funksjonshemmede. Leikarringen har dansekvelder hver torsdag kl ved Kopervik Ungdoms og alderssenter. Gruppen består av 20 funksjonshemmede og 15 dansemedhjelpere/ledere. I 2010 deltok de på dansesamlinger på Bømlo, Bryne og Gjesdal, Fyrfestivalen i Egersund og flere danseoppvisninger lokalt. Leikarringen legger også i 2011 opp til deltakelse på ulike samlinger og oppvisninger lokalt. Side 4 av 52

5 Sak 8/11 SØKNAD OM TILSKUDD - INNVANDRERORGANISASJONER 2011 Saksbehandler: Mona Hytland Arkiv: 223 &73 Arkivsaksnr.: 11/505 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst og kultursjefens forslag til foredeling av tilskudd til innvandrerforeninger for Den Burundiske forening på Karmøy Kr Oromo Community Kr Indisk Kultur Forening Kr Joshua Group (Norway Revival Church) Kr Children of Gud (Norway Revival Church) kr Mama Dorcas Group (Norway Revival Church) Kr Kvinner Group (Norway Revival Church) Kr Free band in Jesus Kr Tilskuddet belastes Det gis avslag på søknaden til Thaiforeningen Haugaland, på grunn av ikke innlevert regnskap og årsmelding, samt lav fast aktivitet.

6 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken Det er i budsjettet satt av kr til fordeling av tilskudd til innvandrerforeninger og til andre aktiviteter for denne gruppen. Det er i år 8 søknader om tilskudd. Ved denne fordelingen foreslås det å fordele kr , etter en samlet vurdering på fjorårstilskudd, medlemstall og aktiviteter. De resterende midlene benyttes til mindre prosjekter, arrangement og aktiviteter rettet mot målgruppen. Karmøy kommune skal bl.a. være vertskap for interkommunal sommerfest i år, et opplegg som går i turnus mellom Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord kommuner. Den Burundiske forening på Karmøy Søknadssum kr Medlemstallet har gått ned fra 56 i 2010 til 19 stk. De har tilbud til barn/ungdom og voksne bosatt i Karmøy. Det søkes om tilskudd til kjøp av drakter/uniformer, reiser til landssamlinger, og møter. De vil reise rundt i landet og vise den Burundiske tradisjonen. Foreningen har faste samlinger på Kopervik kulturhus ble det gitt tilskudd til innkjøp av nye trommer. Oromo Community Søknadssum kr Foreningen har 41 medlemmer, barn/ungdom og voksne. De har flere samlinger på kulturhuset i Kopervik i løpet av året. Arrangement som avvikles er blant annet; julebord, nyttårsfest, sommersamling, kulturkveld og irrechafest. Det ble ikke søkt om midler Indisk Kultur Forening Søknadssum kr Foreningen hadde i års jubileum, og har 42 medlemmer, barn/ungdommer/voksne. De har samlinger/aktiviteter på Karmøy og Norheim kulturhus. Foreningens mål er å opprettholdelse av indisk kultur, møter og sosiale/kulturelle aktiviteter for gruppen. Joshua Group Søknadssum kr Er en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church., med tilholdssted på Arken i Kopervik. Det er åpent for innvandrer og norsk ungdom lørdag kveld, oppgitt medlemstall 25. Det søkes om tilskudd til å lage mat, reiser og seminar. Children of Gud Søknadssum kr Også en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church. 40 barn under 12 år samles 4 ganger pr uke har flere aktiviteter som sang, spille musikk, lage mat og hjelpes med lekser. Mama Dorcas Group Søknadssum kr Side 6 av 52

7 Denne gruppen er også en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church. Det er et nytt tilbud til kvinner, medlemstall er 10. De skal treffes en gang pr uke for å synge, lage mat og utføre andre aktiviteter i menigheten. Kvinner Group Søknadssum kr Også ett nytt tiltak under Norway Revival Church, med tilbud til jenter/kvinner fra Etne, Ølen, Haugesund og Karmøy. Gruppen samles en gang pr uke for å be, synge, lage mat, sy og strikke klær. 10 barn/ungdommer og 20 voksne deltar.det søkes om tilskudd til å kjøpe symaskiner. Free band in Jesus Søknadssum kr Free band in Jesus er et kor med 25 medlemmer fra afrikanske land.ungdom og voksne møtes for øvelse 2 ganger i uken. Det søkes om tilskudd til uniformer, sommerfest, mat og drikke på samlinger. Thaiforeningen Haugaland Søknadssum kr Thaiforeningen har 20 medlemmer som møtes 2-3 ganger i året, og har som mål å støtte Thailandsk kultur. Side 7 av 52

8 Sak 9/11 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG 2011 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvektst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold Tilskuddet belastes art funksjon Ansvar prosjektart KT542

9 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anlegg. I 2011 er det kommet inn 46 søknader. Tilsvarende tall i 2010 var 44. Bedehuset Betel og Troens ord har levert 2 søknader hver. Disse er i henhold til retningslinjene behandlet under ett. Den totale søknadssummen er kr ,-. Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen. Retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet er lagt til grunn. Det betyr at tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg er prioritert. Fastmontert utstyr er regnet som del av bygget/anlegget. Anskaffelse til innbo som stoler, bord, bestikk, kjøkkenutstyr, lerret, pc-kanoner etc. faller utenfor retningslinjene. Selv om det er gode formål er det ikke rom for å prioritere dette når det er stort behov for tilskudd direkte rettet mot reparasjon og vedlikehold. Denne typen tiltak er derfor ikke vektlagt i forslag til tilskudd. I beregning av størrelsen på tilskudd er det ellers forsøkt å ta hensyn til størrelsen på investeringen, størrelsen på bygninger/anlegg og antall brukere av bygninger/anlegget. Nedenfor følger oversikt over søkere, tiltak, søknadssum og forslag til tilskudd. Lag/forening Tilskuddet skal brukes til: Søknad Forslag Gjerder for å sikre murer slik at barn ikke ramler ned. Div. innvending Avaldsnes idrettslag rep. av garderobebenker etc. Fullførelse av asfaltering av parkeringsplass. Nye lys til kunstgrasbane da eksisterende er ubrukelig Bedehuset Betel Maling og oppussing av hovedsal i forbindelse med feiring av bedehusets 100 års jubileum Bjørgene grendahus al Nødvendig oppgradering av all elektrisk installasjon på huset. Nødvendig etter 20 års bruk, nye regler som må etterleves DFEF Saron Åkrahamn Tilskuddet vil bli brukt til å dekke utskiftning av 2 stk defekte varmepumper i lokalet Feøy bedehus Oppussing av bedehusets store sal. Feøy bedehus ble bygget i 1902, og møtesalen ble sist pusset opp i Hinderaker & Visnes Vel Oppussing av ungdomslokalet, tak og vegg på redskapsbod Håland bedehus Utvendig vask og maling av bedehuset og diverse småreparasjoner Karmøy golfklubb Sette opp gjerde og nett ved driving range for å øke sikkerheten for spillere og turgåere Karmøy jeger fisker og naturvernfor. Karmøy JFNF har tilegnet seg en stor bane/byggmasse som brukes i forbindelse med aktiviteter vedrørende jakt og fiske. Årets søknad innholder estimerte verdier tilknyttet reparasjon og vedlikehold av bane/bygningsmasse Karmøy rideklubb Vedlikehold og bedre organisering av parkeringssituasjonen, reparasjon av dommerbod. Generelt vedlikehold av driftsbygningene, utvendig og innvendig. Vedlikehold av innvendig, utvendig ridebaner og luftegårder. Oppussing av rytterstue og kjøkken Side 9 av 52

10 Karmøy Røde Kors Karmøy seilforening Karmøy skytterlag Kolnes grendahus Kostnader ved riving og miljøsanering av kondemnert bygg i Skudeneshavn Etablering av toalett rom med universell utforming ved foreningens seilsportsanlegg Maling, reparasjon av kledning på klubbhus, grus til sikringsvoller og skivevedlikehold Tilskuddet skal brukes til å kjøpe og installere nytt låsesystem Vi har hatt en del "innbrudd" det siste halve året, ting har forsvunnet, gamle nøkler er på avveie. Vi må skifte ut låsesystemet i hele bygget for å få kontroll Vedlikehold kunstgrasbane, grusbane og klubbhus, flere fotballmål må byttes ut. Kunstgrasbane trenger nye slåddekoster. Maling av klubbhus. Kolnes idrettspark må ellers vedlikeholdes med snekring, beplantning og maling Videre oppussing av ungdomslokalet i Kolnes grendahus (tidligere barnehagelokale) Kolnes idrettslag Kolnes ungdomslag Kopervik idrettslag Diverse reparasjon og vedlikehold av klubbens anlegg Kopervik og Skudenes pistolkl. Vi har behov for ny ytterdør på standplassbygget på 50m banen Kopervik speidergr. Stiftelse Ledaal speiderhus Ny terrassedør fra storsalen. Den er ødelagt og har måttet være spikret igjen nede slik at vann ikke kommer inn. Dette er en nødutgang også Rep./utskifting av ytterdørene som i over 20 år har stått imot vær og vind - men alle dørene er nå så dårlige at de bør skiftes. Videre må hus og garasje beises. Vi jobber videre med uteområdene - vi må ta bort mold fra husveggene pga fare for fukt Krik Karmøy Drifte og vedlikeholde idrettsanlegget i Sævikdalen. Dette inneholder en fotballbane, to sandvolleyballbaner, et garderobeanlegg og krokett baner Norheim Bygging av rullestol rampe, skifte vindu kjøkken og innedører samt sanitetsfor. maling av hus Ospøy grendahus Oppgradering av huset innvendig og utvendig. Innvendig: Nye møbler, utbedring av kjøkken, diverse oppgradering. Utvendig: Maling av bordkledning, utskifting av vindu, oppgradering av gårdsplass, diverse oppgradering Sevtun ba Pusse opp hele storstua på Sevtun grendahus Skal brukes til vedlikehold og reparasjon av idrettshuset, annen Sk Vedavåg Karmøy bygningsmasse og dets tilstøtende områder, både innvendig og utvendig Skudenes bedehus Oppdatering av elektrisk anlegg og utskifting av lysarmaturer med miljøgifter Skudenes fjellag Nytt tak på fjellagets hytte, Røyningsbu. Eventuell skade vet vi ikke før platene er tatt av Skudenes sjømannsfor. Reparasjon og vedlikehold av Vikholmen fyr Taket på klubbhuset lekker og må repareres. Pga rotter under gulv må det skiftes for å få bort lukt Skudenes uil Skytternes kontaktutvalg Sluttføring av toalettanlegg på Blikshavn Skår grendahus ba Varmepumpe i hoveddal og nytt gulv hoveddal Sk. Nord Sund bedehus Syre velforening Torvastad idrettslag Oppgradering av klubbhus som: skifte av gulv, tapet/maling, ovner, materiell m.m Nye vinduer, samt rep. av skader i mur/betong, samt generell oppussing dvs. maling og vedlikehold av det elektriske anlegget samt etterisolering Oppgradering/reparasjon av "krambua" klubblokale til foreningen. Dette innebærer bytte av vinduer og kledning samt tette lekkasjer i tak Grøfting fra sluk ved ballbinge og gamle grasbane, strømsparende tiltak klubbhuset, nye dører, varmepumpe, timer på ventilasjon samt felling av grantrær på anlegget Side 10 av 52

11 Torvastad kfuk kfum Maling av Torvastad Ungdomshus, sikring av takskifer for å unngå at løs skifer skal skade folk og sikring av ovner for å unngå brann Troens ord Karmøy Utbygging av møtesal, ny varmepumpe, nye toalettforhold og utvidelse av kafé Tuastad bygdalag Isolasjon loft, handikaptoalett, ny inngangsdør, planering av uteareal Vea Sanitetsfor. Vedlikehold av Vea sanitetshus Vikevågen båtforening Oppussing av brakke/klubbhus ved Vikevågen båtforening Vormedal Innkjøp av plater, konstruksjonsvirke, blikk, skruer og spiker til skateklubb Zoar Åkrehamn bedehus Ådland bedehus Åkra idrettslag nødvendig vedlikehold av skateparken Installasjon av vann varmepumper, opp-pussing av kjelleretasje, nytt inngangsparti kjeller og lagerrom hovedetasje, samt sikring av grunnen under nordre del av bedehuset Male på loftet/galleriet på bedehuset. Ta vekk luker/lemmer som i dag står oppå rekkverket (som vegg) og sette inn vinduer isteden. Vi vil også male/pusse opp litt i kjelleren Ny branndør i nord mot grusbanen. Reparasjon flomlys i ballbingen og reparasjon inngjerding av idrettsparken Side 11 av 52

12 Sak 10/11 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2011 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Tilskuddet belastes art 1470 funksjon ansvar prosjektart KT541

13 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. I 2011 er det kommet inn 60 søknader. Dette er en betydelig økning fra året før da det kom 48 søkere. Den totale søknadssummen er kr ,- Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. To søkere, Hinderaker og Visnes vel og Stemmemyren velforening har levert 2 søknader hver. Disse er i henhold til retningslinjene behandlet under ett. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks. skateanlegg, basketbaner, balløkker, stier, ballbinger med mer. I beregning av størrelsen på tilskudd er det ellers forsøkt å ta hensyn til størrelsen på investeringen, størrelsen på anlegget/lekeplassen, antall lekeplasser i velforeningen og antall brukere av lekeparken/anlegget. I tillegg til det direkte tilskuddet til velforeningene kan det også nevnes at Karmøy kommune dekker kollektivt medlemskap og forsikring for alle velforeningene i Karmøy kommune gjennom Velforbundet. Dette har vært fast praksis siden ordningen med kollektiv forsikring ble innført. Dette er en kostnad som har utgjort omlag kr ,- per år. Ved kollektivt medlemskap vil foreningene oppnå en rekke fordeler som ansvars- og ulykkesforsikring, hjemmeside, medlemsregister, regnskapsprogram, mulighet for å søke om støtte m.m. Det er en tendens i samfunnet at det stadig oftere rettes et såkalt objektivt erstatningsansvar mot personer og organisasjoner. Med kollektiv ansvarsforsikring sikrer en det økonomiske ansvaret når noe skjer på dugnad eller på de områder en velforening opererer. Dette kan være helt avgjørende for at personer vil være villige til å påta seg et verv i en velforening. Av de kr ,- avsatt til tilskudd til nærmiljøanlegg er det foreslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen. Etter vurdering av alle søknader er det foreslått å tildele alle berettigede søkere minimum kr ,-, med unntak av Sk. Nord. Denne søknaden gjelder oppgradering og vedlikehold av anlegg som allerede har mottatt 50 % av kostnadene i spillemidler og 20 % i kommunal støtte ved bygging. Idrettslagene har inngått en egen driftavtale for drift av sitt anlegg med kommunen. Disse anleggene inngår i grunnlaget for denne avtalen. Det vil derfor være urimelig om Sk. Nord får tildelt tilskudd til samme anlegg fra to ulike tilskuddsordninger. Et tilskudd på kr.6.000,- er beskjedent i forhold til hva et godkjent lekeapparat koster. En enkel lekeplattform med trapp og rutsjebane koster fra kr ,- og oppover. Det betyr at det kreves en stor grad av egenfinansiering fra velforeningene ved kjøp av lekeapparater. Dersom søknadsmengden forsetter å øke og ikke rammene endres bør det ved neste behandling vurderes om flere søker må få avslag på sin søknad. Det vil fremstå som et drastisk tiltak, men dette kan være nødvendig for at det da kan prioriteres noen søkere som kan få tildelt et høyere beløp for å i hele tatt kunne være i stand til innkjøp av lekeapparater. Side 13 av 52

14 Lag/forening Tilskuddet skal brukes til: Søknad Forslag Almannamyr vel Opprustning av lekeplass på Almannamyr Bjøllehaugen vel Oppgradering av lekeplass Bjørgene grendahus al Utemøbler til vår nye sandvolleyballbane slik at ungdommen kan ha en plass å sitte Brakevegen vel For tiden har vi en tom lekeplass. Alle tidligere lekeapparat er fjernet av kommunen. Vi trenger: sandkasse, materialer til oppgradering av levegg, føyse, basketkorg, klatremodul, bark, støtsand, sand til sandkasse, beis til levegg Brekke velforening Vedlikehold av lekeparker, nye lekeapparater. Noen må inngjerdes (sikkerhet). Lekeparkene er i dag til stor fare for barn. Oppgradering av sandstrand på østsiden av Brekkevannet, ny sand, graving, border og benker. Fotballbane. Ny park/rasteplass Bråtå vel Det søkes om midler til følgende prosjekter: oppgradere innkjørsel til felt, fellesareal ved sjø og oppgradere lekeplass Bygnes vest velforening Vedlikeholde "miljøparken" vår og investere i materiell som trenges Eide terrasse velforening Oppgradering av lekeplasser i Valbergveien. Lekeplassene ble anlagt i starten av 70-tallet og er i dag ikke godkjent. Vi har allerede fjernet alle "ulovlige" apparater og ønsker å få på plass klatrestativ/rutsjebane for å ferdigstille lekeplassene Ferdigstillelse av to lekeplasser: maling, materialer til grillplass og gjerde. Bord(rastebord), beplantning, grill, ny sand i sandkassene, lokk til sandkassene og Eidetoppen velforening sandkasseleker Benker, driftsutgifter v/dugnad, innredning av bod og Eidsbakkane 2 velforening rumlefelt Ershaug 3 velforening Oppruste lekeplasser Ferkingstad velforening vest Finklavegen velforening Fiskeberget vel Grindhaug velforening Grunnvikjå velforening Norheimsskogen borettslag Lekeparken er i dag et naturlig samlingspunkt for både små og store i bygda. Vi ønsker med disse midler å styrke sikkerheten, samt trivselen ved å beplante området og kjøpe lekeapparater til barna. Sikkerheten er viktig, da havnen er like ved I løpet av 2010 fikk vi på plass følgende utstyr i lekeparken: bord m/benker, sandkasse, huskestativ, vippehuske, fotballmål. Planen videre er en lekesentral for litt større barn, med klatre- og rutsjemuligheter Kompletter friluftsanlegg nede ved sjø. Fellesareal for barn, ungdom og voksne Vi vil fikse på akebakken i "Olaskogen" slik at den kan brukes med en gang det kommer litt snø. Gapahauk og skogen/akebakken blir i dag også brukt mye av barnehager og skoler Vi er en nystartet Velforening med minimalt med midler til å bruke på et område som ikke inneholder lekeapparater hvor barna kan boltre seg. Området ligger også svært nær trafikkert veg. Gjerde og lekeapparat ligger høyest på prioriteringslisten To lekeplasser som sårt trenger oppgradering med nye lekeapparater og vedlikehold av eksisterende Hest velforening Det søkes midler til å foreta reparasjon og oppgradering av lekeplassene på Hest. Disse er lite attraktive og til dels risikofylte /helseskadelige Hinderaker & Visnes vel Lekehytte med rutsjebane/klatrevegg på Neset samt Side 14 av 52

15 oppgradere lekepark i Dyrnesveien. Jovika velforening På balløkken ønskes det en ballvegg, på grunn av mye vind i parken ønskes det en levegg samt nye lekeapparater Kalvatre velforening Omfattende oppgradering av de fem lekeparkene i velforeningen, sand, lekeapparater, lekehytte m.m Kobberverkets venner Oppgradering og reparasjon av lekeparken i Fransehagen Kopervik speidergruppe Etablere aktivitetsområde med universell utforming på tomten vår bak speiderhuset. I 2011 vil vi prioritere adkomst fra terrasse ved hus og opp til området slik at alle klarer å komme dit. Vi skal grave, legge grus mm Våre planer er å demontere og flytte sandkassen, for å pusse den opp. Den sprekker og fliser opp. Noe som utgjøre en fare for våre barn. Føysene har vi kjøpt nye deler til, men vi må vurdere å skifte treverk eller Krossnesvegen velforening oppgradere Vi velger i år å kjøpe et lekehus, og håper å få støtte til Kvalavåg velforening dette Kvilhaug velforening Opprustning av eksisterende lekeplass og ny oppføring av allsidig asfaltert bane Lahammaren velforening Fortsatt opparbeiding av lekeplass: penger til sandkasse, sittegruppe, gjerde rundt området. Vedlikehold av grillplass ved sjøen: kantstein, maling og olje til utemøbler Melandbakken velforening Ballvegg, basketballkorg/ballsprut, jord til å fullføre akebakken og aktivitetsområde til fotball Moksheimåsen velforening Oppgradering og vedlikehold av lekeplasser Opprustning og vedlikehold av lekeplassene og badeplass Neset ve og vel (Gongholmen) Nord Sevik velforening Oppgradering av lekepark, nye leker og apparater, gamle bortkjørt grunnet alder og nye regler. Sittegruppe, parkbenker ønskes til den eldre generasjon Nye Mosbronvegen velforening Midler til lekepark som stod til nedfall og som vi har rensket og nå er i gang med gjenoppbygging av. Ringmur / gjerde / maling, føyseapparat / sand, asfalt, bord m/benk og klatrestativ Nye Østremneset velforening Innkjøp og montering av rutsjebane og tre balansestenger Rindane velforening Tiltaket for inneværende år er å etter fylle grus i parken og etterfylling av sandkasser, sittegruppe i tre, fast grill og en søppel bøtte Salvøy velforening Vedlikehold av eksisterende terrasse, flytebrygge og rullestolrampe på Lauvikje samt midler til vedlikehold av eksisterende balløkke Sandhåland velforening Opparbeidelse av lekeplass. Vi skal i år lage levegger og gjerde inn lekeplassen etter gjeldende forskrifter. Videre ønsker vi å kjøpe lekehytte, sandkasse og drenere fotballøkke Sandve Vikra velforening Nytt lekeapparat på en av våre lekeplasser Skipanes velforening Nytt postkassestativ og nytt føysestativ Skolefjellet velforening Etablere ny lekeplass. Ny støttemur for så å fylle ut området. Vi håper å få støtte til lekeapparater også Sk. Nord Vedlikehold av boccabaner, basketbane, volleyballbane, sandvolleyballbane m.m Stangelandsstølen velforening Det trengs oppgradering av lekeparker/apparater og ballbinge Stemmemyr velforening Vedlikehold av tre lekeplasser. Maling, gjerder, fjerning av maur på en lekeplass. Planting på to lekeplasser. Etablere akebakke. Det blir diverse graving, forme bakken og fjerning av overflødig jord Side 15 av 52

16 Storesund velforening Oppgradere stor løkke, gruse fotballbane og kjøp inn nye mål. Reparere tennisbane, oppgradere lekeplass med nye apparater Sveiven velforening Vi ønsker å fjerne vippehuske, da denne sjelden er i bruk og har sett sine beste dager. Kjøpe inn nye apparater Tjøsvold Øst Velforening Etablere skateanlegg Ballvegg i treverk. Ønsker i tillegg å søke om støtte til Tjøsvoll vest velforening Tjøsvoll sørvest velforening Torvvika Velforening klatrestativ Vi ønsker å få satt opp murer som kan brukes til støtte for levegg/gjerde. Søker også om tilskudd til innkjøp av flere lekeapparater Drift av lekeparker. I tilegg så ønsker vi og sluttstille nærmiljøanlegget. Her gjenstår arbeider med drenering rundt fotballbane og sluttarbeider ved vollyballbane Oppgradere lekeplassen med nye, spennende leker som Tostemenden velforening ikke finnes i andre lekeplasser i området Vahaugvegen velforening Klatrestativ m/rutsjebane, basketballkurv og gyngedyr Veamarken velforening Veldetun Velforening Velforeningen Sandskeiveien / Smalaveien Wallandfeltet velforening Ytreland og Sund velforening Øyne velforening Åkra øst velforening Årvollknausen velforening Veamarken velforening har 8 større og mindre lekeplasser. Det er svært kostbart å vedlikeholde disse. Støtten vil bli brukt til drift og vedlikehold av lekeplasser og andre mindre områder. Velforeningen vil også kjøpe et nytt lekestativ Vedlikehold av eksisterende lekeplasser. Flere nedslitte lekeplasser som trenger oppgradering Sikring av lekeplass(inngjerding med port), ny sandkasse, lekeapparater (eksisterende er gamle og utrangerte), opparbeide plass for sosiale sammenkomster Wallandfeltet velforening planlegger å bygge en ballbinge og en redskapsbod inne på boligfeltet Prioritert tiltak er belysning av nærmiljøanlegget på Ytreland, samt bygging av noen sittegrupper Stønad til lekeparken i nærmiljøet vårt. Vi sparer penger til en lekebåt og klatreutstyr m/ sklie o.l Reparasjon av drenering og legging av kunstgress i eksisterende ballbinge Oppgradere akebakken. Reparere eksisterende trapp og sette opp rekkverk. Lage sitteplasser i forbindelse med akebakken. Midler til fremtidige kjøp av nye lekeapparater Side 16 av 52

17 Sak 11/11 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2011 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur fordeler, ut fra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2011 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet belastes Følgende søknader er avslått: Dysleksiforeningen på Haugalandet, Norsk fosterhjemsforening Rogaland, Haugaland MSforening har for lav dokumenterte faste aktiviter for medlemmer i løpet av året. Har ikke midler til formidling av helse. Karmøy Røde Kors - ansettelse av Frivillighetskoordinator bevilger ikke direkte lønnsmidler. Ådland bedehus det blir gitt driftstilskudd til flere av aktivitetene i bedehuset.

18 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr i tilskudd til drift av lag og organisasjoner. 128 har sendt inn søknader. Dette er 11 færre enn i fjor. Noe av grunnen til dette er kravet om at organisasjoner med flere avdelinger kun skal fremme en felles søknad. Den totale søknadsum er på kr Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. 5 søkere har fått avslag. Alle søknader som gjelder idrett er blitt sendt til Karmøy idrettsråd for uttale. I år er det er økning på kr i forhold til i fjor. Det er fordelt kr av totalt kr De resterende midlene, kr , er avsatt til eventuelle klager. 2 søknader fra Hinderaker og Visnes Vel er slått sammen til en, nr 37 og 101. Avslagsbegrunnelsen for lav aktivitet betyr at det ikke er faste ukentlige eller månedlige aktiviteter. Denne tilskuddsordningen skal gå til frivillige lag og organisasjoners ordinære drift. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall medlemmer og organisasjonens kapitalbehov. Videre vurderes størrelsen på ytelser organisasjonen får fra kommunen. Flere organisasjoner betaler husleie og det er tatt noe hensyn til dette, men tilskuddet dekker ikke nødvendigvis alle leiekostnader. I fordelingen er organisasjoner med tilskudd til barn og unge prioritert. Søknadsfristen var 1. mars. Nedenfor følger oversikt over søkere, søkers egen beskrivelse, søkesum og forslag til tilskudd. I vedlegget kommer det fram antall medlemmer fordelt på barn, unge og voksne, inntekter og utgifter samt tilskuddet gitt i Side 18 av 52

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer