MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl : Orientering v/leder for barnevernet Liv Haga. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/11 08/1544 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 8/11 11/505 SØKNAD OM TILSKUDD - INNVANDRERORGANISASJONER /11 11/32 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG /11 11/32 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /11 11/32 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /11 08/512 TILSKUDD FRILUFTSLIVANLEGG /11 08/79 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK - FØRSTE FORDELING 2011

2 14/11 08/834 FESTIVALTILSKOTT /11 01/811 STRATEGIPLAN FOR KULTURSKRINET /11 08/2933 DANSEFORESTILLING VED KOMPANI HAUGESUND 17/11 08/47 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM INNTAKTSOMRÅDER FOR SKOLENE I KARMØY KOMMUNE 18/11 09/2173 VIKARBRUK I KARMØYSKOLEN 19/11 08/499 REFERATSAKER - HSK /11 11/787 ØKONOMISK STATUSRAPPORT OPPVEKST OG KULTUR Statusrapport pr. april vil bli utdelt i møtet 21/11 11/787 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - OPPVEKST OG KULTUR 22/11 08/265 ÅRSMELDING OPPVEKST OG KULTURETATEN Årsmeldingen ettersendes. 23/11 11/787 EVENTUELT Karmøy rådhus, John K. Holvik leder Ørjan Røed oppvekst og kultursjef

3 Sak 7/11 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 &70 Arkivsaksnr.: 08/1544 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt tilbud for mennesker med utviklingshemmede: Stokkastrand Leikarring kr Kolnes I.L., hu-avdeling kr Tilskuddet skal belastes (tilskudd funksjonshemmede)

4 SAKSFRAMSTILLING I budsjettet er det avsatt kr til driftstilskudd for organisasjoner med tilrettelagte tilbud for mennesker med utviklingshemming. Kolnes Idrettslag HU-lag håndball Idettslaget søker om kr til drift av håndball-lag for mennesker med utviklingshemming. Laget har 18 aktive spillere, 5 jenter og 14 gutter. De trener i Vardafjellhallen hver onsdag kl , og det møter opp spillere hver gang. I 2009/2010 sesongen vant laget serien og tok gull i landsturneringen i Bergen. Kolnes idrettslag er det eneste lokale laget som har eget håndball-lag for denne gruppen, noe som medfører mye reisevirksomhet. Håndballaget har utgifter til deltakelse iturneringer, cuper og seriekamper (reise og påmeldinger). Det er de siste årene har laget fått kr i tilskudd fra kommunen. Stokkastrand Leikarring Dansegruppe for funksjonshemmede Søker om kr til drift av dansegruppen for funksjonshemmede. Leikarringen har dansekvelder hver torsdag kl ved Kopervik Ungdoms og alderssenter. Gruppen består av 20 funksjonshemmede og 15 dansemedhjelpere/ledere. I 2010 deltok de på dansesamlinger på Bømlo, Bryne og Gjesdal, Fyrfestivalen i Egersund og flere danseoppvisninger lokalt. Leikarringen legger også i 2011 opp til deltakelse på ulike samlinger og oppvisninger lokalt. Side 4 av 52

5 Sak 8/11 SØKNAD OM TILSKUDD - INNVANDRERORGANISASJONER 2011 Saksbehandler: Mona Hytland Arkiv: 223 &73 Arkivsaksnr.: 11/505 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst og kultursjefens forslag til foredeling av tilskudd til innvandrerforeninger for Den Burundiske forening på Karmøy Kr Oromo Community Kr Indisk Kultur Forening Kr Joshua Group (Norway Revival Church) Kr Children of Gud (Norway Revival Church) kr Mama Dorcas Group (Norway Revival Church) Kr Kvinner Group (Norway Revival Church) Kr Free band in Jesus Kr Tilskuddet belastes Det gis avslag på søknaden til Thaiforeningen Haugaland, på grunn av ikke innlevert regnskap og årsmelding, samt lav fast aktivitet.

6 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken Det er i budsjettet satt av kr til fordeling av tilskudd til innvandrerforeninger og til andre aktiviteter for denne gruppen. Det er i år 8 søknader om tilskudd. Ved denne fordelingen foreslås det å fordele kr , etter en samlet vurdering på fjorårstilskudd, medlemstall og aktiviteter. De resterende midlene benyttes til mindre prosjekter, arrangement og aktiviteter rettet mot målgruppen. Karmøy kommune skal bl.a. være vertskap for interkommunal sommerfest i år, et opplegg som går i turnus mellom Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord kommuner. Den Burundiske forening på Karmøy Søknadssum kr Medlemstallet har gått ned fra 56 i 2010 til 19 stk. De har tilbud til barn/ungdom og voksne bosatt i Karmøy. Det søkes om tilskudd til kjøp av drakter/uniformer, reiser til landssamlinger, og møter. De vil reise rundt i landet og vise den Burundiske tradisjonen. Foreningen har faste samlinger på Kopervik kulturhus ble det gitt tilskudd til innkjøp av nye trommer. Oromo Community Søknadssum kr Foreningen har 41 medlemmer, barn/ungdom og voksne. De har flere samlinger på kulturhuset i Kopervik i løpet av året. Arrangement som avvikles er blant annet; julebord, nyttårsfest, sommersamling, kulturkveld og irrechafest. Det ble ikke søkt om midler Indisk Kultur Forening Søknadssum kr Foreningen hadde i års jubileum, og har 42 medlemmer, barn/ungdommer/voksne. De har samlinger/aktiviteter på Karmøy og Norheim kulturhus. Foreningens mål er å opprettholdelse av indisk kultur, møter og sosiale/kulturelle aktiviteter for gruppen. Joshua Group Søknadssum kr Er en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church., med tilholdssted på Arken i Kopervik. Det er åpent for innvandrer og norsk ungdom lørdag kveld, oppgitt medlemstall 25. Det søkes om tilskudd til å lage mat, reiser og seminar. Children of Gud Søknadssum kr Også en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church. 40 barn under 12 år samles 4 ganger pr uke har flere aktiviteter som sang, spille musikk, lage mat og hjelpes med lekser. Mama Dorcas Group Søknadssum kr Side 6 av 52

7 Denne gruppen er også en del av den kristne afrikanske menigheten Norway Revival Church. Det er et nytt tilbud til kvinner, medlemstall er 10. De skal treffes en gang pr uke for å synge, lage mat og utføre andre aktiviteter i menigheten. Kvinner Group Søknadssum kr Også ett nytt tiltak under Norway Revival Church, med tilbud til jenter/kvinner fra Etne, Ølen, Haugesund og Karmøy. Gruppen samles en gang pr uke for å be, synge, lage mat, sy og strikke klær. 10 barn/ungdommer og 20 voksne deltar.det søkes om tilskudd til å kjøpe symaskiner. Free band in Jesus Søknadssum kr Free band in Jesus er et kor med 25 medlemmer fra afrikanske land.ungdom og voksne møtes for øvelse 2 ganger i uken. Det søkes om tilskudd til uniformer, sommerfest, mat og drikke på samlinger. Thaiforeningen Haugaland Søknadssum kr Thaiforeningen har 20 medlemmer som møtes 2-3 ganger i året, og har som mål å støtte Thailandsk kultur. Side 7 av 52

8 Sak 9/11 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG 2011 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvektst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold Tilskuddet belastes art funksjon Ansvar prosjektart KT542

9 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anlegg. I 2011 er det kommet inn 46 søknader. Tilsvarende tall i 2010 var 44. Bedehuset Betel og Troens ord har levert 2 søknader hver. Disse er i henhold til retningslinjene behandlet under ett. Den totale søknadssummen er kr ,-. Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen. Retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet er lagt til grunn. Det betyr at tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg er prioritert. Fastmontert utstyr er regnet som del av bygget/anlegget. Anskaffelse til innbo som stoler, bord, bestikk, kjøkkenutstyr, lerret, pc-kanoner etc. faller utenfor retningslinjene. Selv om det er gode formål er det ikke rom for å prioritere dette når det er stort behov for tilskudd direkte rettet mot reparasjon og vedlikehold. Denne typen tiltak er derfor ikke vektlagt i forslag til tilskudd. I beregning av størrelsen på tilskudd er det ellers forsøkt å ta hensyn til størrelsen på investeringen, størrelsen på bygninger/anlegg og antall brukere av bygninger/anlegget. Nedenfor følger oversikt over søkere, tiltak, søknadssum og forslag til tilskudd. Lag/forening Tilskuddet skal brukes til: Søknad Forslag Gjerder for å sikre murer slik at barn ikke ramler ned. Div. innvending Avaldsnes idrettslag rep. av garderobebenker etc. Fullførelse av asfaltering av parkeringsplass. Nye lys til kunstgrasbane da eksisterende er ubrukelig Bedehuset Betel Maling og oppussing av hovedsal i forbindelse med feiring av bedehusets 100 års jubileum Bjørgene grendahus al Nødvendig oppgradering av all elektrisk installasjon på huset. Nødvendig etter 20 års bruk, nye regler som må etterleves DFEF Saron Åkrahamn Tilskuddet vil bli brukt til å dekke utskiftning av 2 stk defekte varmepumper i lokalet Feøy bedehus Oppussing av bedehusets store sal. Feøy bedehus ble bygget i 1902, og møtesalen ble sist pusset opp i Hinderaker & Visnes Vel Oppussing av ungdomslokalet, tak og vegg på redskapsbod Håland bedehus Utvendig vask og maling av bedehuset og diverse småreparasjoner Karmøy golfklubb Sette opp gjerde og nett ved driving range for å øke sikkerheten for spillere og turgåere Karmøy jeger fisker og naturvernfor. Karmøy JFNF har tilegnet seg en stor bane/byggmasse som brukes i forbindelse med aktiviteter vedrørende jakt og fiske. Årets søknad innholder estimerte verdier tilknyttet reparasjon og vedlikehold av bane/bygningsmasse Karmøy rideklubb Vedlikehold og bedre organisering av parkeringssituasjonen, reparasjon av dommerbod. Generelt vedlikehold av driftsbygningene, utvendig og innvendig. Vedlikehold av innvendig, utvendig ridebaner og luftegårder. Oppussing av rytterstue og kjøkken Side 9 av 52

10 Karmøy Røde Kors Karmøy seilforening Karmøy skytterlag Kolnes grendahus Kostnader ved riving og miljøsanering av kondemnert bygg i Skudeneshavn Etablering av toalett rom med universell utforming ved foreningens seilsportsanlegg Maling, reparasjon av kledning på klubbhus, grus til sikringsvoller og skivevedlikehold Tilskuddet skal brukes til å kjøpe og installere nytt låsesystem Vi har hatt en del "innbrudd" det siste halve året, ting har forsvunnet, gamle nøkler er på avveie. Vi må skifte ut låsesystemet i hele bygget for å få kontroll Vedlikehold kunstgrasbane, grusbane og klubbhus, flere fotballmål må byttes ut. Kunstgrasbane trenger nye slåddekoster. Maling av klubbhus. Kolnes idrettspark må ellers vedlikeholdes med snekring, beplantning og maling Videre oppussing av ungdomslokalet i Kolnes grendahus (tidligere barnehagelokale) Kolnes idrettslag Kolnes ungdomslag Kopervik idrettslag Diverse reparasjon og vedlikehold av klubbens anlegg Kopervik og Skudenes pistolkl. Vi har behov for ny ytterdør på standplassbygget på 50m banen Kopervik speidergr. Stiftelse Ledaal speiderhus Ny terrassedør fra storsalen. Den er ødelagt og har måttet være spikret igjen nede slik at vann ikke kommer inn. Dette er en nødutgang også Rep./utskifting av ytterdørene som i over 20 år har stått imot vær og vind - men alle dørene er nå så dårlige at de bør skiftes. Videre må hus og garasje beises. Vi jobber videre med uteområdene - vi må ta bort mold fra husveggene pga fare for fukt Krik Karmøy Drifte og vedlikeholde idrettsanlegget i Sævikdalen. Dette inneholder en fotballbane, to sandvolleyballbaner, et garderobeanlegg og krokett baner Norheim Bygging av rullestol rampe, skifte vindu kjøkken og innedører samt sanitetsfor. maling av hus Ospøy grendahus Oppgradering av huset innvendig og utvendig. Innvendig: Nye møbler, utbedring av kjøkken, diverse oppgradering. Utvendig: Maling av bordkledning, utskifting av vindu, oppgradering av gårdsplass, diverse oppgradering Sevtun ba Pusse opp hele storstua på Sevtun grendahus Skal brukes til vedlikehold og reparasjon av idrettshuset, annen Sk Vedavåg Karmøy bygningsmasse og dets tilstøtende områder, både innvendig og utvendig Skudenes bedehus Oppdatering av elektrisk anlegg og utskifting av lysarmaturer med miljøgifter Skudenes fjellag Nytt tak på fjellagets hytte, Røyningsbu. Eventuell skade vet vi ikke før platene er tatt av Skudenes sjømannsfor. Reparasjon og vedlikehold av Vikholmen fyr Taket på klubbhuset lekker og må repareres. Pga rotter under gulv må det skiftes for å få bort lukt Skudenes uil Skytternes kontaktutvalg Sluttføring av toalettanlegg på Blikshavn Skår grendahus ba Varmepumpe i hoveddal og nytt gulv hoveddal Sk. Nord Sund bedehus Syre velforening Torvastad idrettslag Oppgradering av klubbhus som: skifte av gulv, tapet/maling, ovner, materiell m.m Nye vinduer, samt rep. av skader i mur/betong, samt generell oppussing dvs. maling og vedlikehold av det elektriske anlegget samt etterisolering Oppgradering/reparasjon av "krambua" klubblokale til foreningen. Dette innebærer bytte av vinduer og kledning samt tette lekkasjer i tak Grøfting fra sluk ved ballbinge og gamle grasbane, strømsparende tiltak klubbhuset, nye dører, varmepumpe, timer på ventilasjon samt felling av grantrær på anlegget Side 10 av 52

11 Torvastad kfuk kfum Maling av Torvastad Ungdomshus, sikring av takskifer for å unngå at løs skifer skal skade folk og sikring av ovner for å unngå brann Troens ord Karmøy Utbygging av møtesal, ny varmepumpe, nye toalettforhold og utvidelse av kafé Tuastad bygdalag Isolasjon loft, handikaptoalett, ny inngangsdør, planering av uteareal Vea Sanitetsfor. Vedlikehold av Vea sanitetshus Vikevågen båtforening Oppussing av brakke/klubbhus ved Vikevågen båtforening Vormedal Innkjøp av plater, konstruksjonsvirke, blikk, skruer og spiker til skateklubb Zoar Åkrehamn bedehus Ådland bedehus Åkra idrettslag nødvendig vedlikehold av skateparken Installasjon av vann varmepumper, opp-pussing av kjelleretasje, nytt inngangsparti kjeller og lagerrom hovedetasje, samt sikring av grunnen under nordre del av bedehuset Male på loftet/galleriet på bedehuset. Ta vekk luker/lemmer som i dag står oppå rekkverket (som vegg) og sette inn vinduer isteden. Vi vil også male/pusse opp litt i kjelleren Ny branndør i nord mot grusbanen. Reparasjon flomlys i ballbingen og reparasjon inngjerding av idrettsparken Side 11 av 52

12 Sak 10/11 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2011 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Tilskuddet belastes art 1470 funksjon ansvar prosjektart KT541

13 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. I 2011 er det kommet inn 60 søknader. Dette er en betydelig økning fra året før da det kom 48 søkere. Den totale søknadssummen er kr ,- Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. To søkere, Hinderaker og Visnes vel og Stemmemyren velforening har levert 2 søknader hver. Disse er i henhold til retningslinjene behandlet under ett. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks. skateanlegg, basketbaner, balløkker, stier, ballbinger med mer. I beregning av størrelsen på tilskudd er det ellers forsøkt å ta hensyn til størrelsen på investeringen, størrelsen på anlegget/lekeplassen, antall lekeplasser i velforeningen og antall brukere av lekeparken/anlegget. I tillegg til det direkte tilskuddet til velforeningene kan det også nevnes at Karmøy kommune dekker kollektivt medlemskap og forsikring for alle velforeningene i Karmøy kommune gjennom Velforbundet. Dette har vært fast praksis siden ordningen med kollektiv forsikring ble innført. Dette er en kostnad som har utgjort omlag kr ,- per år. Ved kollektivt medlemskap vil foreningene oppnå en rekke fordeler som ansvars- og ulykkesforsikring, hjemmeside, medlemsregister, regnskapsprogram, mulighet for å søke om støtte m.m. Det er en tendens i samfunnet at det stadig oftere rettes et såkalt objektivt erstatningsansvar mot personer og organisasjoner. Med kollektiv ansvarsforsikring sikrer en det økonomiske ansvaret når noe skjer på dugnad eller på de områder en velforening opererer. Dette kan være helt avgjørende for at personer vil være villige til å påta seg et verv i en velforening. Av de kr ,- avsatt til tilskudd til nærmiljøanlegg er det foreslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen. Etter vurdering av alle søknader er det foreslått å tildele alle berettigede søkere minimum kr ,-, med unntak av Sk. Nord. Denne søknaden gjelder oppgradering og vedlikehold av anlegg som allerede har mottatt 50 % av kostnadene i spillemidler og 20 % i kommunal støtte ved bygging. Idrettslagene har inngått en egen driftavtale for drift av sitt anlegg med kommunen. Disse anleggene inngår i grunnlaget for denne avtalen. Det vil derfor være urimelig om Sk. Nord får tildelt tilskudd til samme anlegg fra to ulike tilskuddsordninger. Et tilskudd på kr.6.000,- er beskjedent i forhold til hva et godkjent lekeapparat koster. En enkel lekeplattform med trapp og rutsjebane koster fra kr ,- og oppover. Det betyr at det kreves en stor grad av egenfinansiering fra velforeningene ved kjøp av lekeapparater. Dersom søknadsmengden forsetter å øke og ikke rammene endres bør det ved neste behandling vurderes om flere søker må få avslag på sin søknad. Det vil fremstå som et drastisk tiltak, men dette kan være nødvendig for at det da kan prioriteres noen søkere som kan få tildelt et høyere beløp for å i hele tatt kunne være i stand til innkjøp av lekeapparater. Side 13 av 52

14 Lag/forening Tilskuddet skal brukes til: Søknad Forslag Almannamyr vel Opprustning av lekeplass på Almannamyr Bjøllehaugen vel Oppgradering av lekeplass Bjørgene grendahus al Utemøbler til vår nye sandvolleyballbane slik at ungdommen kan ha en plass å sitte Brakevegen vel For tiden har vi en tom lekeplass. Alle tidligere lekeapparat er fjernet av kommunen. Vi trenger: sandkasse, materialer til oppgradering av levegg, føyse, basketkorg, klatremodul, bark, støtsand, sand til sandkasse, beis til levegg Brekke velforening Vedlikehold av lekeparker, nye lekeapparater. Noen må inngjerdes (sikkerhet). Lekeparkene er i dag til stor fare for barn. Oppgradering av sandstrand på østsiden av Brekkevannet, ny sand, graving, border og benker. Fotballbane. Ny park/rasteplass Bråtå vel Det søkes om midler til følgende prosjekter: oppgradere innkjørsel til felt, fellesareal ved sjø og oppgradere lekeplass Bygnes vest velforening Vedlikeholde "miljøparken" vår og investere i materiell som trenges Eide terrasse velforening Oppgradering av lekeplasser i Valbergveien. Lekeplassene ble anlagt i starten av 70-tallet og er i dag ikke godkjent. Vi har allerede fjernet alle "ulovlige" apparater og ønsker å få på plass klatrestativ/rutsjebane for å ferdigstille lekeplassene Ferdigstillelse av to lekeplasser: maling, materialer til grillplass og gjerde. Bord(rastebord), beplantning, grill, ny sand i sandkassene, lokk til sandkassene og Eidetoppen velforening sandkasseleker Benker, driftsutgifter v/dugnad, innredning av bod og Eidsbakkane 2 velforening rumlefelt Ershaug 3 velforening Oppruste lekeplasser Ferkingstad velforening vest Finklavegen velforening Fiskeberget vel Grindhaug velforening Grunnvikjå velforening Norheimsskogen borettslag Lekeparken er i dag et naturlig samlingspunkt for både små og store i bygda. Vi ønsker med disse midler å styrke sikkerheten, samt trivselen ved å beplante området og kjøpe lekeapparater til barna. Sikkerheten er viktig, da havnen er like ved I løpet av 2010 fikk vi på plass følgende utstyr i lekeparken: bord m/benker, sandkasse, huskestativ, vippehuske, fotballmål. Planen videre er en lekesentral for litt større barn, med klatre- og rutsjemuligheter Kompletter friluftsanlegg nede ved sjø. Fellesareal for barn, ungdom og voksne Vi vil fikse på akebakken i "Olaskogen" slik at den kan brukes med en gang det kommer litt snø. Gapahauk og skogen/akebakken blir i dag også brukt mye av barnehager og skoler Vi er en nystartet Velforening med minimalt med midler til å bruke på et område som ikke inneholder lekeapparater hvor barna kan boltre seg. Området ligger også svært nær trafikkert veg. Gjerde og lekeapparat ligger høyest på prioriteringslisten To lekeplasser som sårt trenger oppgradering med nye lekeapparater og vedlikehold av eksisterende Hest velforening Det søkes midler til å foreta reparasjon og oppgradering av lekeplassene på Hest. Disse er lite attraktive og til dels risikofylte /helseskadelige Hinderaker & Visnes vel Lekehytte med rutsjebane/klatrevegg på Neset samt Side 14 av 52

15 oppgradere lekepark i Dyrnesveien. Jovika velforening På balløkken ønskes det en ballvegg, på grunn av mye vind i parken ønskes det en levegg samt nye lekeapparater Kalvatre velforening Omfattende oppgradering av de fem lekeparkene i velforeningen, sand, lekeapparater, lekehytte m.m Kobberverkets venner Oppgradering og reparasjon av lekeparken i Fransehagen Kopervik speidergruppe Etablere aktivitetsområde med universell utforming på tomten vår bak speiderhuset. I 2011 vil vi prioritere adkomst fra terrasse ved hus og opp til området slik at alle klarer å komme dit. Vi skal grave, legge grus mm Våre planer er å demontere og flytte sandkassen, for å pusse den opp. Den sprekker og fliser opp. Noe som utgjøre en fare for våre barn. Føysene har vi kjøpt nye deler til, men vi må vurdere å skifte treverk eller Krossnesvegen velforening oppgradere Vi velger i år å kjøpe et lekehus, og håper å få støtte til Kvalavåg velforening dette Kvilhaug velforening Opprustning av eksisterende lekeplass og ny oppføring av allsidig asfaltert bane Lahammaren velforening Fortsatt opparbeiding av lekeplass: penger til sandkasse, sittegruppe, gjerde rundt området. Vedlikehold av grillplass ved sjøen: kantstein, maling og olje til utemøbler Melandbakken velforening Ballvegg, basketballkorg/ballsprut, jord til å fullføre akebakken og aktivitetsområde til fotball Moksheimåsen velforening Oppgradering og vedlikehold av lekeplasser Opprustning og vedlikehold av lekeplassene og badeplass Neset ve og vel (Gongholmen) Nord Sevik velforening Oppgradering av lekepark, nye leker og apparater, gamle bortkjørt grunnet alder og nye regler. Sittegruppe, parkbenker ønskes til den eldre generasjon Nye Mosbronvegen velforening Midler til lekepark som stod til nedfall og som vi har rensket og nå er i gang med gjenoppbygging av. Ringmur / gjerde / maling, føyseapparat / sand, asfalt, bord m/benk og klatrestativ Nye Østremneset velforening Innkjøp og montering av rutsjebane og tre balansestenger Rindane velforening Tiltaket for inneværende år er å etter fylle grus i parken og etterfylling av sandkasser, sittegruppe i tre, fast grill og en søppel bøtte Salvøy velforening Vedlikehold av eksisterende terrasse, flytebrygge og rullestolrampe på Lauvikje samt midler til vedlikehold av eksisterende balløkke Sandhåland velforening Opparbeidelse av lekeplass. Vi skal i år lage levegger og gjerde inn lekeplassen etter gjeldende forskrifter. Videre ønsker vi å kjøpe lekehytte, sandkasse og drenere fotballøkke Sandve Vikra velforening Nytt lekeapparat på en av våre lekeplasser Skipanes velforening Nytt postkassestativ og nytt føysestativ Skolefjellet velforening Etablere ny lekeplass. Ny støttemur for så å fylle ut området. Vi håper å få støtte til lekeapparater også Sk. Nord Vedlikehold av boccabaner, basketbane, volleyballbane, sandvolleyballbane m.m Stangelandsstølen velforening Det trengs oppgradering av lekeparker/apparater og ballbinge Stemmemyr velforening Vedlikehold av tre lekeplasser. Maling, gjerder, fjerning av maur på en lekeplass. Planting på to lekeplasser. Etablere akebakke. Det blir diverse graving, forme bakken og fjerning av overflødig jord Side 15 av 52

16 Storesund velforening Oppgradere stor løkke, gruse fotballbane og kjøp inn nye mål. Reparere tennisbane, oppgradere lekeplass med nye apparater Sveiven velforening Vi ønsker å fjerne vippehuske, da denne sjelden er i bruk og har sett sine beste dager. Kjøpe inn nye apparater Tjøsvold Øst Velforening Etablere skateanlegg Ballvegg i treverk. Ønsker i tillegg å søke om støtte til Tjøsvoll vest velforening Tjøsvoll sørvest velforening Torvvika Velforening klatrestativ Vi ønsker å få satt opp murer som kan brukes til støtte for levegg/gjerde. Søker også om tilskudd til innkjøp av flere lekeapparater Drift av lekeparker. I tilegg så ønsker vi og sluttstille nærmiljøanlegget. Her gjenstår arbeider med drenering rundt fotballbane og sluttarbeider ved vollyballbane Oppgradere lekeplassen med nye, spennende leker som Tostemenden velforening ikke finnes i andre lekeplasser i området Vahaugvegen velforening Klatrestativ m/rutsjebane, basketballkurv og gyngedyr Veamarken velforening Veldetun Velforening Velforeningen Sandskeiveien / Smalaveien Wallandfeltet velforening Ytreland og Sund velforening Øyne velforening Åkra øst velforening Årvollknausen velforening Veamarken velforening har 8 større og mindre lekeplasser. Det er svært kostbart å vedlikeholde disse. Støtten vil bli brukt til drift og vedlikehold av lekeplasser og andre mindre områder. Velforeningen vil også kjøpe et nytt lekestativ Vedlikehold av eksisterende lekeplasser. Flere nedslitte lekeplasser som trenger oppgradering Sikring av lekeplass(inngjerding med port), ny sandkasse, lekeapparater (eksisterende er gamle og utrangerte), opparbeide plass for sosiale sammenkomster Wallandfeltet velforening planlegger å bygge en ballbinge og en redskapsbod inne på boligfeltet Prioritert tiltak er belysning av nærmiljøanlegget på Ytreland, samt bygging av noen sittegrupper Stønad til lekeparken i nærmiljøet vårt. Vi sparer penger til en lekebåt og klatreutstyr m/ sklie o.l Reparasjon av drenering og legging av kunstgress i eksisterende ballbinge Oppgradere akebakken. Reparere eksisterende trapp og sette opp rekkverk. Lage sitteplasser i forbindelse med akebakken. Midler til fremtidige kjøp av nye lekeapparater Side 16 av 52

17 Sak 11/11 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2011 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 11/32 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/11 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur fordeler, ut fra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2011 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet belastes Følgende søknader er avslått: Dysleksiforeningen på Haugalandet, Norsk fosterhjemsforening Rogaland, Haugaland MSforening har for lav dokumenterte faste aktiviter for medlemmer i løpet av året. Har ikke midler til formidling av helse. Karmøy Røde Kors - ansettelse av Frivillighetskoordinator bevilger ikke direkte lønnsmidler. Ådland bedehus det blir gitt driftstilskudd til flere av aktivitetene i bedehuset.

18 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2011 avsatt kr i tilskudd til drift av lag og organisasjoner. 128 har sendt inn søknader. Dette er 11 færre enn i fjor. Noe av grunnen til dette er kravet om at organisasjoner med flere avdelinger kun skal fremme en felles søknad. Den totale søknadsum er på kr Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. 5 søkere har fått avslag. Alle søknader som gjelder idrett er blitt sendt til Karmøy idrettsråd for uttale. I år er det er økning på kr i forhold til i fjor. Det er fordelt kr av totalt kr De resterende midlene, kr , er avsatt til eventuelle klager. 2 søknader fra Hinderaker og Visnes Vel er slått sammen til en, nr 37 og 101. Avslagsbegrunnelsen for lav aktivitet betyr at det ikke er faste ukentlige eller månedlige aktiviteter. Denne tilskuddsordningen skal gå til frivillige lag og organisasjoners ordinære drift. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall medlemmer og organisasjonens kapitalbehov. Videre vurderes størrelsen på ytelser organisasjonen får fra kommunen. Flere organisasjoner betaler husleie og det er tatt noe hensyn til dette, men tilskuddet dekker ikke nødvendigvis alle leiekostnader. I fordelingen er organisasjoner med tilskudd til barn og unge prioritert. Søknadsfristen var 1. mars. Nedenfor følger oversikt over søkere, søkers egen beskrivelse, søkesum og forslag til tilskudd. I vedlegget kommer det fram antall medlemmer fordelt på barn, unge og voksne, inntekter og utgifter samt tilskuddet gitt i Side 18 av 52

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2017 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2016 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.04.2014 Tid : Kl. 18.00 ca 21.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Medlem Ekornsæter Inge

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2017 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag 18.03.2014 kl. 09.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag 18.03.2014 kl. 09. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.03.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Følgende fordeling av Ungdomsrådets midler for 2014 ble vedtatt:

Følgende fordeling av Ungdomsrådets midler for 2014 ble vedtatt: MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/351-2 Ark.: 243 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/14 Lunner ungdomsråd 18.03.2014 Saksbehandler: Jan Woie, skolefaglig rådgiver FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2014 LUNNER

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/351-1 Arkivnr.: Saksbehandler: skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Side 1 av 7 Saksutredning:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/01498-020 SØKNAD OM ANLEGGSMIDLER 2004 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet fordeler årets anleggsmidler slik:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siri Fossen, KULTUR Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 10/194-25

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siri Fossen, KULTUR Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 10/194-25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siri Fossen, KULTUR Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 10/194-25 SØKNAD ANLEGGSMIDLER 2010 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Anleggsmidler

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Uvdal barnehage/kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 14:00 OBS: merk møtetidspunktet NB!

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 10/420-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner Ungdomsråd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl. 18.00 - vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen.

MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl. 18.00 - vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.05.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.03.2010 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 KULTURMIDLER 2009 Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 28.04.2017 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen.

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 25.03.2009 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Medlem Øvrebø

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 24.09.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Nestleder Valstad

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg.

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Busserullgjengen Sang og musikkgruppe 9 utøvere og 6 voksne. utviklingshemmede. Mange opptredener. Søker om støtte til utstyr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Karmøy folkebibliotek Møtedato: 06.06.2012 Tid : Kl. 18.00 ca kl. 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Det er også i 2010 satt av kr. 250.000,- til fordeling til samarbeidsprosjekt i hver bydel.

Det er også i 2010 satt av kr. 250.000,- til fordeling til samarbeidsprosjekt i hver bydel. Dato: 30. mars 2010 /10 Fordeling av samarbeidsmidler 2010 - Åsane bydel BIKA SARK-3017-200901529-69 Hva saken gjelder: Det vises til Byrådsak 1107/08: Bydelsstyrenes tilskudd til lokale kulturformål 2008

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10825/2013 2012/7769 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Formannskapet 06.03.2013 Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Fritidsaktiviteter i Fridalen området

Fritidsaktiviteter i Fridalen området Fritidsaktiviteter i Fridalen området Bli med på Brann Fotballfritid Trening: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 14.00-16.00 ved Brann Stadion. Hvem: Først og fremst for gutter og jenter i 5. til 7.

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer