Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Stridsklev Idrettslag"

Transkript

1

2

3

4

5 Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

6 Styrets sammensetning Leder/Kasserer: Magnus Beitdokken (fotball) Nestleder: Berit Bøyesen (håndball) Styremedlem: Anita Beitdokken (ski) Styremedlem: Leif Arne Tvedt (fotball) Styremedlem: Ove Borgen (håndball) Styremedlem: Anette Sjøboden (ski) Varamedlem: Stefhan Sivertsen (fotball) Varamedlem: Raymond Nyberg (håndball) Varamedlem: Monica Ørstad (ski) Valgkomité: Pål Bergan, Bente Solberg, Jorunn Nilsen og Jan Magne Kåsene(vara) Revisorer: Knut Gundersen og Gøril Oterholt Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 2 styremøter hvor 5 saker er behandlet. Det er også avholdt et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med at det var behov for å øke lånet til kunstgressbanen. Utover dette har hovedlaget i 2012, pga stor møteaktivitet for enkelte styremedlemmer i forbindelse med kunstgressprosjekt, stort sett tatt sine avgjørelser per mail eller telefon. Spesielle oppgaver Hovedstyrets viktigste oppgave i 2012 har vært bygging av kunstgressbane. Dette har tatt mye tid, spesielt for styremedlemmene fra fotballgruppen, da disse har vært sentrale i prosjektet i forhold til finansiering, søknader, oppfølging mot kommunen, oppfølging av leverandører, organisering av dugnader etc. Anette Sjøboden har i 2012 vært Stridsklev Idrettslags representant i Porsgrunn idrettsråd. Aktivitet Aktiviteten i Stridsklev Idrettslag organiseres stort sett i undergruppene, og beskrives i årsberetningene for disse. Et unntak fra dette er Idrettskolen, som

7 organiseres av hovedlaget. Idrettskolen er et tilbud for barn i alderen 6-9 år, der fokus er allsidighet. I løpet av året har barna fått mulighet til å prøve håndball, fotball, innebandy, skøyter, bandy, ski, rulleski og kanonball. Treningene har foregått på Hovet Skole og i Stridsklevhallen, og totalt har i størrelseorden 50 barn deltatt på disse treningene. Stridsklev Idrettslag har i løpet av året fullført bygging av kunstgressbanen. Dette har medført mye jobb, og fotballgruppa har i løpet av året lagt ned i størrelseorden 4000 dugnadstimer, med steinlegging rundt banen, hugging av skog og utbedring av klubbhus som de største oppgavene. Banen ble tatt i bruk i august, og offisielt åpnet i oktober. Prosjektet tok noe lenger tid enn planlagt, men er gjennomført i henhold til budsjett. Økonomi Stridsklev Idrettslag har god økonomi, selv om regnskapet for hovedlaget viser et underskudd på kr Underskuddet har tre hovedårsaker: 1. Overføringer fra hovedlag til undergrupper er mer enn doblet fra kr til kr Klubben har investert i nytt nettsted til kr Klubben har investert kr i fullføring av og utbedringer på klubbhuset. Samtidig er inntektssiden økt fra kr til kr Hovedårsakene til denne økningen er økt offentlig og privat tilskudd gjennom mer aktivt søknadsarbeid, samt bedre oppfølging av sponsorer. Medlemstall Medlemstall for Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turn-gruppa osv.). Lagets totale medlemstall må også framkomme. 0-5 år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt

8 Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Regnskap Se vedlegg

9 RESULTATREGNSKAP 2012 HOVEDLAGET 2012 Budsjett Budsjett INNTEKTER Klubbhus Totalt 30 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Offentlig tilskudd og støtte Note , ,97 0, , ,00 36 Inntekter Note , ,00 0, , ,00 Sum driftsinntekter , ,97 0, , ,00 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 42 Trening og instruksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Utdanning/kurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING 52 Administrasjonsutgifter Note , ,80 0, , ,00 Sum , ,80 0, , ,00 6 ANLEGG/MASKINER, DRIFT OG INVESTERING 61 Investeringer anlegg ,35 0, , , ,00 64 Investeringer utstyr ,40 0,00 0,00 0, ,00 Sum ,75 0, , , ,00 7 TILSKUDD, KONTINGENTER OG AVGIFTER UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Tilskudd til undergrupper Note , ,00 0, , ,00 Sum , ,00 0, , ,00 Sum driftsutgifter , , , , ,00 Driftsresultat , , , , ,00 8 FINANS-/EKSTRAORD.INNTEKTER OG UTGIFTER 80 Finansinntekter 200,00 138,00 36,00 174,00 200,00 81 Finanskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finans-/ekstraordinære poster 200,00 138,00 36,00 174,00 200,00 89 Årsoverskudd/-underskudd , , , , ,00 BALANSE 2012 HOVEDLAGET 1 EIENDELER Regnskap Regnskap Klubbhus Totalt Budsjett OMLØPSMIDLER: 10 Kontanter, bank, postgiro , , , , ,39 Utestående fordringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto omløpsmidler ex. Byggekonto , , , , ,39 Byggekonto og markedskonto , ,46 0, , ,61 Sum omløpsmidler Note , , , , ,00 SUM EIENDELER , , , , ,00 2 GJELD OG EGENKAPITAL 21 Gjeld undergruppe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAPITAL: 29 Egenkapital pr , , , , ,00 29 Årets overskudd/underskudd (-) , , , , ,00 Sum egenkapital , , , , ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , , , ,00 Stridsklev 11/2-12 Magnus Beitdokken

10 Noter til regnskapet for 2012 Noter til budsjett for 2013 Note 1 Offentlig tilskudd og støtte Note 1 Offentlig tilskudd og støtte Grasrotandelen ,84 Grasrotandelen ,00 Tilskudd fra Porsgrunn Kommune ,00 Tilskudd fra Porsgrunn Kommune ,00 Tilskudd fra NIF/NOK ,00 Tilskudd fra NIF/NOK ,00 Telemark Idrettskrets 7 500,00 Telemark Idrettskrets ,00 Sum ,84 Sum ,00 Note 2 Inntekter Note 2 Inntekter KLP ,00 Andre sponsorer ,00 Sparebank1 Telemark ,00 Sparebank1 Telemark ,00 Sum ,00 Sum ,00 Note 3 Administrasjonsutgifter Note 3 Administrasjonsutgifter Styrehonorar 0,00 Styrehonorar 0,00 Annonse Årsmøte 2 644,94 Annet 3 350,00 Buss 17. mai 1 134,00 Buss 17. mai 1 500,00 Postboksleie 960,00 Postboksleie 1 000,00 Dommerpenger idrettsskole 600,00 Dommerpenger idrettsskole 1 000,00 Lisens regnskapsprogram 2 123,75 Lisens regnskapsprogram 2 500,00 Web hotell + nytt nettsted ,00 Web hotell + nytt nettsted 500,00 Brønnøysund 135,00 Brønnøysund 150,00 Sum ,69 Sum ,00 Note 4 Tilskudd til undergrupper Note 4 Tilskudd til undergrupper Fotball ,00 Fotball ,00 Håndball ,00 Håndball ,00 Ski ,00 Ski ,00 Kunstgress ,00 Kunstgress 0,00 Sum ,00 Sum ,00 Note 5 Kasse/Bank Note 5 Kasse/Bank Kontanter 141,50 Kontanter 141,50 Bank ,89 Bank ,89 Byggekonto Klubbhus ,46 Byggekonto Klubbhus ,46 Markedskonto ,15 Markedskonto ,15 Sum omløpsmidler ,00 Sum omløpsmidler ,00

11

12 Organisasjonsplan Sponsing Geir Idar Holte (sponsing) Hovedstyre Magnus Beitdokken (leder, kasserer) Skule Wærstad (anlegg) Anette Sjøboden(sekretær) Anja Norman Anita Beitdokken (ski) Leif Arne Tvedt (fotball) Berit Bøyesen (håndball) Anlegg Skule Wærstad Ola Thori Kogstad Anders Kristiansen Are Wiersdalen Stian Romberg Fotball Leif Arne Tvedt (leder) Kristin Lund Wærstad (trener) X (Sekretær) Dag Arne Vevle Bø (kasserer) Børre Larsen (kiosk) Pål Gulbrandsen (materiell) Geir Tollefsen (dommer) Ski Anita Beitdokken (leder) Liv Tørring (nestleder) Monica Ørstad (sekretær) Anne Lise Eriksen (kasserer) Ellen May Årseth Håndball Berit Bøyesen (leder, kasserer) Børre Fjeldstad (sportslig leder) Mette Engh-Ajer (sekretær) Kristin Eikeland (arrangement) Cato Bjaaland (dommer) Regine Lie Bøyesen Idrettsskole Magnus Beitdokken Anita Beitdokken Inger Karin Edingsås Kai Inge Grønli Morten Andersen Inntekt Monica Ørstad Heidi Mørch Tvedt Cindie Hylle Bente Linn Strømmen Elin Christine Larsen Heidi Isaksen Bane Terje Pedersen Odd Martin Sørheim Jan Magne Kåsene

13

14

15

16 Årsberetning Stridsklev Idrettslag Fotball 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

17 Styrets sammensetning Leder: Leif Arne Tvedt Kasserer: Dag Arne Vevle Bø Sekretær: Magnus Beitdokken Styremedlem: Kristin Wærstrad Styremedlem: Pål Gulbrandsen Styremedlem: Børre Larsen Styremedlem: Stefhan Sivertsen Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 4 styremøter hvor 30 saker er behandlet. I tillegg har det vært avholdt 1 lagledermøte. Leif Arne Tvedt og Magnus Beitdokken har også møtt i Stridsklev IL Hovedlag sine styremøter. Spesielle oppgaver I 2012 har vi bygget ny Kunstgressbane på Stridsklev sin gamle gressbane. Prosjektgruppa har gjort en kjempejobb i denne forbindelse, med god hjelp av mange som har lagt ned en stor dugnadsjobb i forbindelse med prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av Leif Arne Tvedt, Børre Larsen, Magnus Beitdokken, Skule Wærstad, Lars Berg og Thomas Brekke. Banen er nå ferdig til bruk, og vi vil få stor glede av denne i kommende sesonger. For å bedre kvaliteten på treningene, har Stridsklev IL Fotball også i 2012 gjort en betydelig jobb i forbindelse med å skolere trenere. 7 trenere var i 2011 med på aktivitetslederkurs i regi av kretsen. Dette arbeidet har fortsatt på nyåret i 2012, med ikke mindre enn 8 nye trenere/lagleder på kurs. I tillegg har vi hatt 9 nye trener og lagledere på del 1, og 10 trenere og lagledere på del 2 av barnefotballkurset i Aktivitet Det var påmeldt 10 lag til serien i 2012, et lag mer enn i I tillegg har et 6- årslag trent, samt deltatt på en cup. Klubben har i 2012 klart å beholde alle sine lag, og det har også vært en viss tendens til at spillere som har sluttet for å begynne i andre klubber, har kommet tilbake til Stridsklev IL Fotball. Når det gjelder det sportslige i 2012 har det vært både opp- og nedturer. Resultatene for lagene våre har vært som vanlig, med gode doser av både seire, uavgjorte og tap.

18 SF gjør seg svært bemerket på dommersiden. Vi har i dag fem aktive dommere. Dette er vi i klubben veldig stolte av, og vi ønsker å bidra til at dette fortsetter. Kort bidrag fra hvert lag av lagledere/trenere: A-lag v/lagleder Lars Berg Laget hadde møte på starten av året der det ble besluttet å fortsette med a- lag, til tross for dårlig oppmøte i Trenere har vært Leif Arne Tvedt. Lagleder har vært Lars Berg. Utfordringen har vært å ha nok spillere igjennom sesongen. Veldig mange har vært med i deler av sesongen. Men dertil få har vært med igjennom hele sesongen. Treninger var på våren Torsdager og Søndager. På høsten var det kun trening på Torsdager. De sportslige resultatene er ikke noe å snakke om, men det kan se ut til at vi har en kjerne som fortsetter i Det er iverksatt tiltak for å rekruttere og ikke minst holde på nye spillere på seniornivå. Optimismen er derfor stor for neste sesong, med ny trener Mats Tvedt, assistenttrener Fredrik Ness, og nye spillere så har vi stor tro på kommende sesong. Årsberetning J12 v/ Kikki og Cindie Trener: Kristin L. Wærstad Lagleder: Cindie Rambekk Spillere: Zeineb Al-bader Samim, Tiril Bø, Gloria Nathalie Fernandez, Emma Gripsgård, Madelein Hafredal, Mari Hassel, Anna Kobro Hjort, Jenny Kogstad, Martine Nordnes, Susann Odland, Sofie Pedersen, Martine Rambekk, Tomine Romberg, Susanne Strand, Kamilla Tollefsen. Trening: Etter felles vintertrening, startet lagtreningen opp i begynnelsen av mai med de samme spillerne som året før. Treningsplanen for jentene frem til sommerferien ble basert på noen utvalgte tekniske øvelser for å øke antall repetisjoner og selvfølgelig øving på disse i smålagsspill. Etter sommerferien startet vi med 3 treninger pr. uke og øvelser for å forebygge skader og intervalltrening for å forbedre kondisjonen ble inkludert i treningsopplegget. Treningen fortsatte helt frem til midten av desember. Vi synes alle at vi har en utrolig flott kunstgressbane å trene på

19 Motivasjonen og oppmøte på treninger har vært meget bra og det er en gjeng med positive, engasjerte og omsorgsfulle jenter. Kamper: Laget har hatt en fin sesong hvor vi har hevet oss til å være blant de aller beste lagene på cup er og i serien (kun to tap og resten seiere). Sosialt: Etter godt resultat i Tollnes Cup, reiste vi for å spiste pizza sammen med jentene. Vi vant alle kamper første dagen. Den andre dagen tapte vi kun mot Fossum som vi vant mot dagen før, men alle var allikevel fornøyde. Cup er gøy! Sesongavslutning med pizza og quiz hadde vi på Dolly Dimples. Jentene laget interne lagregler som alle har signert og fått kopi av. Dette er regler basert på Fair Play og som nå følges opp både på treninger og kamper. Vi har hatt flere dugnader for å samle inn penger til deltakelse på Norway Cup og her har virkelig jentene vist sin innsatsvilje og engasjement! Stor takk til alle foreldre som også har stilt opp på dette Årsberetning G11 v/trener Leif Arne Tvedt Guttene har hatt et flott år, en gjeng som har det gøy på fotballen! Hatt fokus på trivsel og mestring, lik spilletid for alle. Trent mye i smålag og på grunnteknikk. De har hatt 1 trening i uka og fulgt serien. Første år med 7-fotball, vært positivt med en kamp per kveld! Vi har deltatt på to cup er i sesongen, med mye bra spill og gode resultater. Det er en spiller som har slutta pga flytting, men vi har fortsatt 9 ivrige spillere som gleder seg til Norway cup til sommer n! Årsberetning G-10 v/odd Martin Trener: halvår). Trond H. Schjøth, (første halvår) og Leif Arne Tvedt, ( andre Lagleder: Odd Martin Sørheim. Laget: Thomas Enger, Theodor Kåsene, Robin Andorsen, Peter Bechir, Martinius Romberg, Jarand B. Schjøth og Marius Sørheim. Trening: Første halvår trente laget for seg selv. Andre halvår trente laget sammen med gutter 11. Treningen sammen med gutter 11 ga laget en ny giv, som gjorde at laget ble bedre og bedre utover høsten. Kamper: Lagene vi møtte var: Stathelle, Urædd 2, Eidanger 2, Hei 3 og Langesund 2. Vi fikk mye juling, men kom oss kraftig utover høsten. Dette resulterte i en jevn avslutningskamp hjemme mot Langesund, hvor gutta kjempet

20 seg til en etterlengtet seier. Det var en stolt gjeng som gikk av banen denne første mandagen i oktober, Cup: Laget deltok på Bendit-cup på Tollnes, på høsten. Sosialt: Det sosiale har foregått på trening og i kamp. Det må skrytes av foreldre som stiller opp som dommere, laglederassistent, vaffelselgere og heiagjeng. Økonomi: Laget har en solid likviditet. Kassabeholdningen skulle rekke til en helaften når sesongen starter opp igjen. Årsberetning G-9 v/ Roger og Pål Trener: Oppmann: Roger Nordbakk Pål Bergan Laget: Trym M. Bakk, Nicolai D. Pettersen, Adina H. Moland, Marius R. Nordbakk, Vilde F. Linde, Emil Bergan, Thomas Brumoen, James A.Ø. Mullen, Linnea G. Dammen, Ray Lin, Anders K. Neverdal, Kristian M. Rafsvik og Olivia Romaniuk. Trening: Vi startet opp sesongen i begynnelsen av mai med samme gjengen som avsluttet forrige sesong. Treningene har i hovedsak bestått av øvelser som ble gjort på vintertreningen, fordi det har vært viktig å få alle opp mot samme nivå. Det har derfor blitt repetisjon for noen og nye øvelser for andre. Fokus har vært balltekniske øvelser og samspill slik at vi skal få så mange som mulig med i spillet. Målet har vært å få til et spill drevet fram laget. Alle skal med! I tillegg har det blitt trent en del basis- ferdigheter som bevegelse, koordinasjon og stabilitet. Gruppa har vist god innsats og treningsoppmøtet har vært bra, noe som har gjort det enkelt å planlegge treningene. En av grunnene til det gode oppmøtet har nok vært at laget har vært enig i at de som trener spiller, og det har nok forpliktet for de fleste. Ellers må det nevnes at det har vært en fin gjeng å trene med lite konflikter og problemer. Kamper: Det har vært mye bra spill gjennom sesongen. De to tre beste lagene i pulja har vært overlegne, men utover det har vi hevdet oss i de fleste kampene. Spillet som ble vist under Pors- cup og gjennom sesongen viste at flere spillere har tatt til seg mye læring. To seiere, to uavgjort og tre tap i Pors- cup ga god selvtillit. Mye godt spill imponerte både trener og foreldre. Til Bendit- cup på Tollnes meldte vi på to lag, med den hensikt i å få mye spilletid på spillerne. Med spillere og et lag blir det ikke mange

21 minutter spillertid pr.kamp, så dette var en fin anledning til matching. Det var noen slitne men fornøyde spillere etter cupen. I serien ble det 6 seiere, 1 uavgjort og 7 tap. Sportslig sett må vi si oss godt fornøyd med sesongen. Laget har som nevnt prestert bra og har tidvis vartet opp med solid spill både forsvarsmessig og i angrep. Det har vært innbitt forsvarsarbeid, fine løp og godt veggspill med fine avslutninger, så det har vært mye god og underholdende fotball. Sosialt: Noe sosialt har det vært. Siste trening før sommerferien ble det is og brus til stor glede. På senhøstes ble det sosial hygge på Rio Pizza og kampen Odd- Rosenborg på Skagerak Arena. Årsberetning G8 v/elin, Stian og Thomas Trenere: Stian Auran Nilssen og Thomas Fjeldstad Lagleder: Elin B. Odland Laget : Christoffer, Elias, Ulrik, Marcus, Markus, Vetle, Magnus, Mika, Ola Andreas, Casper, Kristian, Knut Martin, Mohammed og Robin Aleksander. Trening: Vi startet sesongen i begynnelsen av mai med samme gjengen som avsluttet forrige sesong. Vi trente ut november og da hadde vi fått en ny spiller på laget. Vi har trent en del på plassering og samspill. Guttene er ivrige på trening og kamper, bra oppmøte. Flinke til å oppmuntre hverandre. Kamper: Vi har bare stilt med ett lag denne sesongen. Guttene synes ofte det ble for lite spilletid. Dette skal vurderes til neste sesong. Laget var på bendit cup pœ Hei våren 2012 og Gøy cup på Herkules høsten Sosialt: Vi hadde avslutning på Eventyrfabrikken i november. Samtlige spillere var med. Årsberetning J-8 v/stian og Magnus Trener: Lagleder: Magnus Beitdokken Stian Olsen Lindflaten

22 Laget: Andrea Nathalie Andersen, Anne Beitdokken, Oda Haugen, Thale Haugen, Emely Årseth Kristiansen, Mari Lindflaten, Hannah Sjøboden, Cecilia Brice Solli, Julie Mørch Tvedt, Eva Kristoffersen, Thale Olea Kåsene, Iben Holte Edingsås, Sandra Lie Evensen, Julia Fernandez, Lisa Maylen Stensøy, Maiken Lundsholt(J7), Johanne Holst(J7) Trening: Vi har holdt treninger 1 gang i uken i sommerhalvåret. Treningene er blitt utført i henhold til NFF retningslinjer for barnefotball. Da handler det om å mestre, lykkes og ikke minst trivsel. Denne sesongen har hovedfokuset vært på ballkontakt, balanse og overgang. Videre også mer fokus på samspill. Laget er ivrig til både til å delta på treninger samt også å lytte på de beskjeder som gis. Treningsoppmøte har vært svært bra. Kamper: J8 har deltatt i både serien og cup. Vår sesongen stilte vi 1 lag i serie og på Tollnes McDonald's cupen. Høstsesongen meldte vi på 2 lag i serien og 1 lag i Sparebank 1 cupen. Med så mange medlemmer i laget er det helt klart fordel å stille 2 lag. Da får alle spille mer og jentene blir mer engasjert og fokusert. Ikke minst mer spilletid som er i henhold til NFF retningslinjer for barnefotball. Kampene ble jevnspilt og seiere/tap ble jevnt fordelt. Vi har også kun positive erfaringer med Kretsens prøveordning for regler under kampene. Fotballmessig under kamper er tidvis organisert og samspillet begynner å ligne ett lag. Laget har mange individuelle kvaliteter og alle har en tydelig forbedring fra vår sesongen. Så vi er svært godt fornøyd med dette året. Sosialt: Sosiale aktiviteter i år ble tur til Himalayaparken i Skien. Det ble en stor suksess og alle møtte opp (17 av 17). Takket være innsatsen fra foreldre som har bidratt til kiosk under hjemmekampene kunne alle barna delta gratis. De fleste deltok også på Stridsklev IL Fotballens årsavslutning ved banen. Årsberetning Gutter 7 v/ronny og Kai Inge Trener: Lagleder: Ronny Linberg Kai Inge Grønli Laget: Marcus V. Enggravslia, Mathias Gjerde Grønli, Filip Alido Mæle, Torgrim Sjøvoll Rasten, Sivert Hafredal Sørheim, Tobias Christian

23 Lindberg, Lars Kristian Reppe, Jens William Egeland, Benjamin Olsen, Abdullah Alaa Nouri. Trening: Vi startet opp sesongen i April med samme gjengen avsluttet høsten før og som var med på innetreningene. I hovedsak er det basisferdigheter som bevegelse, pasninger mottak som det er blitt trent mest på, der vi har hatt fokus på samspill slik at vi skal få så mange som mulig med i spillet. Målet har vært å få til et spill og at alle skal få mestringfølelse samtidig som de er en del av laget. Gruppa har vist god innsats og treningsoppmøtet har vært bra, noe som har gjort det enkelt å planlegge treningene. Det er en fin gjeng med lite konflikter. Kamper: Det har vært mye bra spill gjennom sesongen. Laget har deltatt i 3 cuper en på våren og to høst cuper laget har vist stor fremgang etter å ha fått en del kamptrening i disse cupene. Ellers har sesongen vert bra, vi har til tider hatt litt venting for barna i kamper spesielt når vi har hatt fullt oppmøte, likevel mener vi det er riktig å stille bare 1 lag så lenge vi bare har maksimalt 10 disponible spillere. Sosialt: Vi hadde en sesongavslutning i November der det ble Bowling først også sosial hygge på Peppes Pizza etterpå. ÅRSBERETNING G- 6 v/ Anne Cathrine, John og Inger Karin TRENER: Inger Karin Edingsås HJELPETRENER: John Sundberg OPPMANN: Anne Cathrine Mathisen LAGET: Mathias Glittenberg, Lars Vegard Asdahl, Tobias Holtren Ingebretsen, Simen Pedersen, Mathias Hylle Rambekk, Aleksander Andorsen, Benjamin Selstø, Halvor Grønlid Knutsen, Matheo Ellefsen Fossum, Noah Brice Solli, Sivert Rismyr Kalvehagen, Iver Holte Edingsås, Benjamin Mathisen, Kristoffer Saga, Daniel Hanssen TRENING: Vi startet opp med trening etter skolestart. Det viste seg å være en veldig ivrig gjeng, med høgt konkurranse instinkt. Treningen har i hovedsak bestått av øvelser som går på grunnleggende ballteknikk. Har brukt mye tid på å øve opp ballfølelse gjennom øvelser som går på føring av ball og passninger. I tillegg var dette førsteklassegutter hvor flere ikke kjente hverandre så vi måtte bruke litt tid på å bli kjent og trygge på hverandre og treneren. Gjennom høsten så vi en god framgang hos guttene både ballteknisk og i spilleforståelse.

24 Mesteparten av denne framgangen kommer av at disse guttene er veldig motivert og interessert, og bruker mye av skolefriminutter og generell fritid til å spille fotball. Den gode interessen hos guttene har gjort at det er alltid godt oppmøte på treningene. Det igjen gjør det enklere å planlegge treningene. Vi trente ute frem til uke 42, da hadde vi første treningen inne på Hovet. Vi var spente på hvordan guttene ville ta i mot idrettskolen, da de er VELDIG fotball gutter. Men gjengen har vært ivrige i alt vi har presentert og vi har vært nesten fulltallig på nesten alle treningene. Vi har også fått 2 nye gutter etter jul, Daniel og Kristoffer. Vi har i høst/vinter vært innom handball, innebandy, kanonball, turn og hatt skitrening. Vi har også hatt litt hjørnefotball for å ha ballen i beina litt. Guttene gleder seg til å spille ordentlig fotball igjen. Det er en veldig fin gjeng som er positive til hverandre. KAMPER: Vi var ikke med i serien i høst. Men vi var på Cup Dette var stor suksess. Guttene vant 3 av 4 kamper og de spilte fotball mellom alle kampene. De gleder seg til å spille kamper i serien til våren og første cup blir McDonald cup 4. mai, på Tollnes. SOSIALT: Vi har ikke hatt noen rene sosiale sammenkomster, men det er planlagt å legge opp til noe med guttene og foreldre i vinter/ vårsesongen. Jenter 6/7 år v/ Anita og Monica Trener: Lagleder: Laget; Anita Beitdokken, Morten Andersen og Nicolai Welfler Monica Ørstad Totalt tilsammen: 18 barn Jenter 5 år: Celine Buer Aasrum, Lill Susanne Kleveland. Jenter 6 år; Iris Kalliovirta, Eline Mørch Stokkedal, Linnea Lyshaug- Gill, Madelen Glittenberg, Sophie Welfler,.Julie Welfler, Marie Beitdokken, Andrea Mullen, Kristine Knutsen og Ajna Menon. Jenter 7 år; Marie Sandvik, Emily Løberg Pedersen, Ane Larsen, Johanne Brokeland Holst, Hedda Andersen, Julie Knutsen. Aktiviteter: Det har vært mye fokus på lek og moro på treningene. Vi startet høsten med mye fotball treninger ute på den nye fotballbanen på Stridsklev. Der vi i slutten av september måned var med på en fotball cup på Tollnes. Der var 12 av spillerne med, fordelt på to forskjellige lag. Der møtte jentene mange gode fotball lag, jentene taklet det fint, og virket allikevel stort sett fornøyd.

25 Etter høstferien startet vi inne trening på Hovet skole. Fokuset har vært og introdusere barna for ulike typer aktiviteter. Så langt i høst har vi allerede vært innom mange forskjellig aktiviteter; hinderløyper, ulike typer sisten, haien kommer, kanonball, benkfotball, innebandy og håndball. I tillegg når snøen fikk lagt seg har vi vært ute på ski på 2 treninger i januar i skiløypene her i lokalmiljøet. Sosialt: Gruppen fungerer veldig fint sammen og det er bra oppmøte på treningene. På siste trening før jul hadde vi en liten juleavslutning med pepperkaker og mandariner til stor stas. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Aktiviteten i klubben er helt i forhold til de mål vi har satt for smålagene, og for A-laget har aktiviteten hevet seg mange hakk og vil bli meget bra i kommende sesong. Medlemstall Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt

26 Stridsklev Fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Kontingentinntekter ,00 0, , Salg Statoilkoppen ,00 0, , Inntekter åpning kunstgressbane ,00 0, , Sponsorinntekter avgiftsfrie ,00 0, , Inntekter Barnas Dag ,00 0, , Grasrotandel ,00 0, , Tilskudd fra hovedlaget ,00 0, ,00 SUM Salgsinntekter ,00 0, ,00 Andre inntekter 3960 Bingo/lotto ol ,00 0, ,00 SUM Andre inntekter ,00 0, ,00 SUM Driftsinntekter ,00 0, ,00 Driftskostnader Varekostnad 4010 Lagspåmelding, cuper ,00 0, , Rekvisita/kontorutstyr 5 000,00 0, , Forbruk av varer for videresalg ,20 0, ,20 SUM Varekostnad ,20 0, ,20 Lønnskostnad 5930 Forsikring 9 500,00 0, ,00 SUM Lønnskostnad 9 500,00 0, ,00 Andre driftskostnader 6000 Avskrivning kunstgressbane ,00 0, , Leie lokaler 2 700,00 0, , Lys, varme vedr. lokaler 4 234,07 0, , Driftsmateriale ,70 0, , Reparasjon og vedlikehold bygninger 5 290,40 0, , Annen fremmed tjeneste 9 730,00 0, , Kontorrekvisita 1 074,50 0, , Trykksaker 4 493,75 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende 7 000,00 0, , Annen kontorkostnad 300,50 0,00 300, Reklamekostnad ,40 0, ,40 SUM Andre driftskostnader ,32 0, ,32 SUM Driftskostnader ,52 0, ,52 SUM Driftsresultat ,48 0, ,48 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt -98,00 0,00-98,00 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :21 Side 1

27 Stridsklev Fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Renteinntekter -98,00 0,00-98,00 SUM Finansinntekter -98,00 0,00-98,00 Finanskostnader Rentekostnader 8140 Rentekostnad lån bane ,00 0, ,00 SUM Rentekostnader ,00 0, ,00 SUM Finanskostnader ,00 0, ,00 SUM Finansinntekt og -kostnad ,00 0, ,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :21 Side 2

28 Balanse Stridsklev Fotball Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2012 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1120 Kunstgressbane 0, Grunnundersøkelser kunstgressbane , , , , ,00 SUM Varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler 1390 Andre fordringer , ,00 0,00 SUM Finansielle anleggsmidler , ,00 0,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter , Fotball brukskonto , Kontingentkonto , Kunstgresskonto , Postgiroinnskudd 45, , , , , , , ,00 0,00 0,00 45,10 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,48 SUM Omløpsmidler , , ,48 SUM Eiendeler , , ,48 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,48 SUM Over-/underskudd 0, , ,48 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,00 0, ,00 SUM Opptjent egenkapital ,00 0, ,00 SUM Egenkapital , , ,48 Gjeld Annen langsiktig gjeld 2290 Lån Kunstgressbane 0, , ,00 SUM Annen langsiktig gjeld 0, , ,00 SUM Gjeld 0, , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,48 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :20 Side 1

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Fotball

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Fotball Årsberetning Stridsklev Idrettslag Fotball 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Kontaktliste pr

Kontaktliste pr Kontaktliste pr. 24-09-2014 Fotballgruppa Stridsklev IL Fotball Postboks 49 3904 Porsgrunn fotball@stridsklevil.no Hovedlaget Stridsklev Idrettslag Postboks 18 3904 Porsgrunn leder@stridsklevil.no Fotballstyret

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa Årsmøte 2016 16/3-2017 klokka 19.00. Stovner Vgs. Volleyballgruppa ÅRSMØTE 2016 Volleyballgruppa Torsdag 16/3-2017 Dagsorden 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden 2. STYRETS

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer