Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Stridsklev Idrettslag"

Transkript

1

2

3

4

5 Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

6 Styrets sammensetning Leder/Kasserer: Magnus Beitdokken (fotball) Nestleder: Berit Bøyesen (håndball) Styremedlem: Anita Beitdokken (ski) Styremedlem: Leif Arne Tvedt (fotball) Styremedlem: Ove Borgen (håndball) Styremedlem: Anette Sjøboden (ski) Varamedlem: Stefhan Sivertsen (fotball) Varamedlem: Raymond Nyberg (håndball) Varamedlem: Monica Ørstad (ski) Valgkomité: Pål Bergan, Bente Solberg, Jorunn Nilsen og Jan Magne Kåsene(vara) Revisorer: Knut Gundersen og Gøril Oterholt Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 2 styremøter hvor 5 saker er behandlet. Det er også avholdt et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med at det var behov for å øke lånet til kunstgressbanen. Utover dette har hovedlaget i 2012, pga stor møteaktivitet for enkelte styremedlemmer i forbindelse med kunstgressprosjekt, stort sett tatt sine avgjørelser per mail eller telefon. Spesielle oppgaver Hovedstyrets viktigste oppgave i 2012 har vært bygging av kunstgressbane. Dette har tatt mye tid, spesielt for styremedlemmene fra fotballgruppen, da disse har vært sentrale i prosjektet i forhold til finansiering, søknader, oppfølging mot kommunen, oppfølging av leverandører, organisering av dugnader etc. Anette Sjøboden har i 2012 vært Stridsklev Idrettslags representant i Porsgrunn idrettsråd. Aktivitet Aktiviteten i Stridsklev Idrettslag organiseres stort sett i undergruppene, og beskrives i årsberetningene for disse. Et unntak fra dette er Idrettskolen, som

7 organiseres av hovedlaget. Idrettskolen er et tilbud for barn i alderen 6-9 år, der fokus er allsidighet. I løpet av året har barna fått mulighet til å prøve håndball, fotball, innebandy, skøyter, bandy, ski, rulleski og kanonball. Treningene har foregått på Hovet Skole og i Stridsklevhallen, og totalt har i størrelseorden 50 barn deltatt på disse treningene. Stridsklev Idrettslag har i løpet av året fullført bygging av kunstgressbanen. Dette har medført mye jobb, og fotballgruppa har i løpet av året lagt ned i størrelseorden 4000 dugnadstimer, med steinlegging rundt banen, hugging av skog og utbedring av klubbhus som de største oppgavene. Banen ble tatt i bruk i august, og offisielt åpnet i oktober. Prosjektet tok noe lenger tid enn planlagt, men er gjennomført i henhold til budsjett. Økonomi Stridsklev Idrettslag har god økonomi, selv om regnskapet for hovedlaget viser et underskudd på kr Underskuddet har tre hovedårsaker: 1. Overføringer fra hovedlag til undergrupper er mer enn doblet fra kr til kr Klubben har investert i nytt nettsted til kr Klubben har investert kr i fullføring av og utbedringer på klubbhuset. Samtidig er inntektssiden økt fra kr til kr Hovedårsakene til denne økningen er økt offentlig og privat tilskudd gjennom mer aktivt søknadsarbeid, samt bedre oppfølging av sponsorer. Medlemstall Medlemstall for Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turn-gruppa osv.). Lagets totale medlemstall må også framkomme. 0-5 år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt

8 Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Regnskap Se vedlegg

9 RESULTATREGNSKAP 2012 HOVEDLAGET 2012 Budsjett Budsjett INNTEKTER Klubbhus Totalt 30 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Offentlig tilskudd og støtte Note , ,97 0, , ,00 36 Inntekter Note , ,00 0, , ,00 Sum driftsinntekter , ,97 0, , ,00 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 42 Trening og instruksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Utdanning/kurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING 52 Administrasjonsutgifter Note , ,80 0, , ,00 Sum , ,80 0, , ,00 6 ANLEGG/MASKINER, DRIFT OG INVESTERING 61 Investeringer anlegg ,35 0, , , ,00 64 Investeringer utstyr ,40 0,00 0,00 0, ,00 Sum ,75 0, , , ,00 7 TILSKUDD, KONTINGENTER OG AVGIFTER UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Tilskudd til undergrupper Note , ,00 0, , ,00 Sum , ,00 0, , ,00 Sum driftsutgifter , , , , ,00 Driftsresultat , , , , ,00 8 FINANS-/EKSTRAORD.INNTEKTER OG UTGIFTER 80 Finansinntekter 200,00 138,00 36,00 174,00 200,00 81 Finanskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finans-/ekstraordinære poster 200,00 138,00 36,00 174,00 200,00 89 Årsoverskudd/-underskudd , , , , ,00 BALANSE 2012 HOVEDLAGET 1 EIENDELER Regnskap Regnskap Klubbhus Totalt Budsjett OMLØPSMIDLER: 10 Kontanter, bank, postgiro , , , , ,39 Utestående fordringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto omløpsmidler ex. Byggekonto , , , , ,39 Byggekonto og markedskonto , ,46 0, , ,61 Sum omløpsmidler Note , , , , ,00 SUM EIENDELER , , , , ,00 2 GJELD OG EGENKAPITAL 21 Gjeld undergruppe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAPITAL: 29 Egenkapital pr , , , , ,00 29 Årets overskudd/underskudd (-) , , , , ,00 Sum egenkapital , , , , ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , , , ,00 Stridsklev 11/2-12 Magnus Beitdokken

10 Noter til regnskapet for 2012 Noter til budsjett for 2013 Note 1 Offentlig tilskudd og støtte Note 1 Offentlig tilskudd og støtte Grasrotandelen ,84 Grasrotandelen ,00 Tilskudd fra Porsgrunn Kommune ,00 Tilskudd fra Porsgrunn Kommune ,00 Tilskudd fra NIF/NOK ,00 Tilskudd fra NIF/NOK ,00 Telemark Idrettskrets 7 500,00 Telemark Idrettskrets ,00 Sum ,84 Sum ,00 Note 2 Inntekter Note 2 Inntekter KLP ,00 Andre sponsorer ,00 Sparebank1 Telemark ,00 Sparebank1 Telemark ,00 Sum ,00 Sum ,00 Note 3 Administrasjonsutgifter Note 3 Administrasjonsutgifter Styrehonorar 0,00 Styrehonorar 0,00 Annonse Årsmøte 2 644,94 Annet 3 350,00 Buss 17. mai 1 134,00 Buss 17. mai 1 500,00 Postboksleie 960,00 Postboksleie 1 000,00 Dommerpenger idrettsskole 600,00 Dommerpenger idrettsskole 1 000,00 Lisens regnskapsprogram 2 123,75 Lisens regnskapsprogram 2 500,00 Web hotell + nytt nettsted ,00 Web hotell + nytt nettsted 500,00 Brønnøysund 135,00 Brønnøysund 150,00 Sum ,69 Sum ,00 Note 4 Tilskudd til undergrupper Note 4 Tilskudd til undergrupper Fotball ,00 Fotball ,00 Håndball ,00 Håndball ,00 Ski ,00 Ski ,00 Kunstgress ,00 Kunstgress 0,00 Sum ,00 Sum ,00 Note 5 Kasse/Bank Note 5 Kasse/Bank Kontanter 141,50 Kontanter 141,50 Bank ,89 Bank ,89 Byggekonto Klubbhus ,46 Byggekonto Klubbhus ,46 Markedskonto ,15 Markedskonto ,15 Sum omløpsmidler ,00 Sum omløpsmidler ,00

11

12 Organisasjonsplan Sponsing Geir Idar Holte (sponsing) Hovedstyre Magnus Beitdokken (leder, kasserer) Skule Wærstad (anlegg) Anette Sjøboden(sekretær) Anja Norman Anita Beitdokken (ski) Leif Arne Tvedt (fotball) Berit Bøyesen (håndball) Anlegg Skule Wærstad Ola Thori Kogstad Anders Kristiansen Are Wiersdalen Stian Romberg Fotball Leif Arne Tvedt (leder) Kristin Lund Wærstad (trener) X (Sekretær) Dag Arne Vevle Bø (kasserer) Børre Larsen (kiosk) Pål Gulbrandsen (materiell) Geir Tollefsen (dommer) Ski Anita Beitdokken (leder) Liv Tørring (nestleder) Monica Ørstad (sekretær) Anne Lise Eriksen (kasserer) Ellen May Årseth Håndball Berit Bøyesen (leder, kasserer) Børre Fjeldstad (sportslig leder) Mette Engh-Ajer (sekretær) Kristin Eikeland (arrangement) Cato Bjaaland (dommer) Regine Lie Bøyesen Idrettsskole Magnus Beitdokken Anita Beitdokken Inger Karin Edingsås Kai Inge Grønli Morten Andersen Inntekt Monica Ørstad Heidi Mørch Tvedt Cindie Hylle Bente Linn Strømmen Elin Christine Larsen Heidi Isaksen Bane Terje Pedersen Odd Martin Sørheim Jan Magne Kåsene

13

14

15

16 Årsberetning Stridsklev Idrettslag Fotball 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

17 Styrets sammensetning Leder: Leif Arne Tvedt Kasserer: Dag Arne Vevle Bø Sekretær: Magnus Beitdokken Styremedlem: Kristin Wærstrad Styremedlem: Pål Gulbrandsen Styremedlem: Børre Larsen Styremedlem: Stefhan Sivertsen Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 4 styremøter hvor 30 saker er behandlet. I tillegg har det vært avholdt 1 lagledermøte. Leif Arne Tvedt og Magnus Beitdokken har også møtt i Stridsklev IL Hovedlag sine styremøter. Spesielle oppgaver I 2012 har vi bygget ny Kunstgressbane på Stridsklev sin gamle gressbane. Prosjektgruppa har gjort en kjempejobb i denne forbindelse, med god hjelp av mange som har lagt ned en stor dugnadsjobb i forbindelse med prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av Leif Arne Tvedt, Børre Larsen, Magnus Beitdokken, Skule Wærstad, Lars Berg og Thomas Brekke. Banen er nå ferdig til bruk, og vi vil få stor glede av denne i kommende sesonger. For å bedre kvaliteten på treningene, har Stridsklev IL Fotball også i 2012 gjort en betydelig jobb i forbindelse med å skolere trenere. 7 trenere var i 2011 med på aktivitetslederkurs i regi av kretsen. Dette arbeidet har fortsatt på nyåret i 2012, med ikke mindre enn 8 nye trenere/lagleder på kurs. I tillegg har vi hatt 9 nye trener og lagledere på del 1, og 10 trenere og lagledere på del 2 av barnefotballkurset i Aktivitet Det var påmeldt 10 lag til serien i 2012, et lag mer enn i I tillegg har et 6- årslag trent, samt deltatt på en cup. Klubben har i 2012 klart å beholde alle sine lag, og det har også vært en viss tendens til at spillere som har sluttet for å begynne i andre klubber, har kommet tilbake til Stridsklev IL Fotball. Når det gjelder det sportslige i 2012 har det vært både opp- og nedturer. Resultatene for lagene våre har vært som vanlig, med gode doser av både seire, uavgjorte og tap.

18 SF gjør seg svært bemerket på dommersiden. Vi har i dag fem aktive dommere. Dette er vi i klubben veldig stolte av, og vi ønsker å bidra til at dette fortsetter. Kort bidrag fra hvert lag av lagledere/trenere: A-lag v/lagleder Lars Berg Laget hadde møte på starten av året der det ble besluttet å fortsette med a- lag, til tross for dårlig oppmøte i Trenere har vært Leif Arne Tvedt. Lagleder har vært Lars Berg. Utfordringen har vært å ha nok spillere igjennom sesongen. Veldig mange har vært med i deler av sesongen. Men dertil få har vært med igjennom hele sesongen. Treninger var på våren Torsdager og Søndager. På høsten var det kun trening på Torsdager. De sportslige resultatene er ikke noe å snakke om, men det kan se ut til at vi har en kjerne som fortsetter i Det er iverksatt tiltak for å rekruttere og ikke minst holde på nye spillere på seniornivå. Optimismen er derfor stor for neste sesong, med ny trener Mats Tvedt, assistenttrener Fredrik Ness, og nye spillere så har vi stor tro på kommende sesong. Årsberetning J12 v/ Kikki og Cindie Trener: Kristin L. Wærstad Lagleder: Cindie Rambekk Spillere: Zeineb Al-bader Samim, Tiril Bø, Gloria Nathalie Fernandez, Emma Gripsgård, Madelein Hafredal, Mari Hassel, Anna Kobro Hjort, Jenny Kogstad, Martine Nordnes, Susann Odland, Sofie Pedersen, Martine Rambekk, Tomine Romberg, Susanne Strand, Kamilla Tollefsen. Trening: Etter felles vintertrening, startet lagtreningen opp i begynnelsen av mai med de samme spillerne som året før. Treningsplanen for jentene frem til sommerferien ble basert på noen utvalgte tekniske øvelser for å øke antall repetisjoner og selvfølgelig øving på disse i smålagsspill. Etter sommerferien startet vi med 3 treninger pr. uke og øvelser for å forebygge skader og intervalltrening for å forbedre kondisjonen ble inkludert i treningsopplegget. Treningen fortsatte helt frem til midten av desember. Vi synes alle at vi har en utrolig flott kunstgressbane å trene på

19 Motivasjonen og oppmøte på treninger har vært meget bra og det er en gjeng med positive, engasjerte og omsorgsfulle jenter. Kamper: Laget har hatt en fin sesong hvor vi har hevet oss til å være blant de aller beste lagene på cup er og i serien (kun to tap og resten seiere). Sosialt: Etter godt resultat i Tollnes Cup, reiste vi for å spiste pizza sammen med jentene. Vi vant alle kamper første dagen. Den andre dagen tapte vi kun mot Fossum som vi vant mot dagen før, men alle var allikevel fornøyde. Cup er gøy! Sesongavslutning med pizza og quiz hadde vi på Dolly Dimples. Jentene laget interne lagregler som alle har signert og fått kopi av. Dette er regler basert på Fair Play og som nå følges opp både på treninger og kamper. Vi har hatt flere dugnader for å samle inn penger til deltakelse på Norway Cup og her har virkelig jentene vist sin innsatsvilje og engasjement! Stor takk til alle foreldre som også har stilt opp på dette Årsberetning G11 v/trener Leif Arne Tvedt Guttene har hatt et flott år, en gjeng som har det gøy på fotballen! Hatt fokus på trivsel og mestring, lik spilletid for alle. Trent mye i smålag og på grunnteknikk. De har hatt 1 trening i uka og fulgt serien. Første år med 7-fotball, vært positivt med en kamp per kveld! Vi har deltatt på to cup er i sesongen, med mye bra spill og gode resultater. Det er en spiller som har slutta pga flytting, men vi har fortsatt 9 ivrige spillere som gleder seg til Norway cup til sommer n! Årsberetning G-10 v/odd Martin Trener: halvår). Trond H. Schjøth, (første halvår) og Leif Arne Tvedt, ( andre Lagleder: Odd Martin Sørheim. Laget: Thomas Enger, Theodor Kåsene, Robin Andorsen, Peter Bechir, Martinius Romberg, Jarand B. Schjøth og Marius Sørheim. Trening: Første halvår trente laget for seg selv. Andre halvår trente laget sammen med gutter 11. Treningen sammen med gutter 11 ga laget en ny giv, som gjorde at laget ble bedre og bedre utover høsten. Kamper: Lagene vi møtte var: Stathelle, Urædd 2, Eidanger 2, Hei 3 og Langesund 2. Vi fikk mye juling, men kom oss kraftig utover høsten. Dette resulterte i en jevn avslutningskamp hjemme mot Langesund, hvor gutta kjempet

20 seg til en etterlengtet seier. Det var en stolt gjeng som gikk av banen denne første mandagen i oktober, Cup: Laget deltok på Bendit-cup på Tollnes, på høsten. Sosialt: Det sosiale har foregått på trening og i kamp. Det må skrytes av foreldre som stiller opp som dommere, laglederassistent, vaffelselgere og heiagjeng. Økonomi: Laget har en solid likviditet. Kassabeholdningen skulle rekke til en helaften når sesongen starter opp igjen. Årsberetning G-9 v/ Roger og Pål Trener: Oppmann: Roger Nordbakk Pål Bergan Laget: Trym M. Bakk, Nicolai D. Pettersen, Adina H. Moland, Marius R. Nordbakk, Vilde F. Linde, Emil Bergan, Thomas Brumoen, James A.Ø. Mullen, Linnea G. Dammen, Ray Lin, Anders K. Neverdal, Kristian M. Rafsvik og Olivia Romaniuk. Trening: Vi startet opp sesongen i begynnelsen av mai med samme gjengen som avsluttet forrige sesong. Treningene har i hovedsak bestått av øvelser som ble gjort på vintertreningen, fordi det har vært viktig å få alle opp mot samme nivå. Det har derfor blitt repetisjon for noen og nye øvelser for andre. Fokus har vært balltekniske øvelser og samspill slik at vi skal få så mange som mulig med i spillet. Målet har vært å få til et spill drevet fram laget. Alle skal med! I tillegg har det blitt trent en del basis- ferdigheter som bevegelse, koordinasjon og stabilitet. Gruppa har vist god innsats og treningsoppmøtet har vært bra, noe som har gjort det enkelt å planlegge treningene. En av grunnene til det gode oppmøtet har nok vært at laget har vært enig i at de som trener spiller, og det har nok forpliktet for de fleste. Ellers må det nevnes at det har vært en fin gjeng å trene med lite konflikter og problemer. Kamper: Det har vært mye bra spill gjennom sesongen. De to tre beste lagene i pulja har vært overlegne, men utover det har vi hevdet oss i de fleste kampene. Spillet som ble vist under Pors- cup og gjennom sesongen viste at flere spillere har tatt til seg mye læring. To seiere, to uavgjort og tre tap i Pors- cup ga god selvtillit. Mye godt spill imponerte både trener og foreldre. Til Bendit- cup på Tollnes meldte vi på to lag, med den hensikt i å få mye spilletid på spillerne. Med spillere og et lag blir det ikke mange

21 minutter spillertid pr.kamp, så dette var en fin anledning til matching. Det var noen slitne men fornøyde spillere etter cupen. I serien ble det 6 seiere, 1 uavgjort og 7 tap. Sportslig sett må vi si oss godt fornøyd med sesongen. Laget har som nevnt prestert bra og har tidvis vartet opp med solid spill både forsvarsmessig og i angrep. Det har vært innbitt forsvarsarbeid, fine løp og godt veggspill med fine avslutninger, så det har vært mye god og underholdende fotball. Sosialt: Noe sosialt har det vært. Siste trening før sommerferien ble det is og brus til stor glede. På senhøstes ble det sosial hygge på Rio Pizza og kampen Odd- Rosenborg på Skagerak Arena. Årsberetning G8 v/elin, Stian og Thomas Trenere: Stian Auran Nilssen og Thomas Fjeldstad Lagleder: Elin B. Odland Laget : Christoffer, Elias, Ulrik, Marcus, Markus, Vetle, Magnus, Mika, Ola Andreas, Casper, Kristian, Knut Martin, Mohammed og Robin Aleksander. Trening: Vi startet sesongen i begynnelsen av mai med samme gjengen som avsluttet forrige sesong. Vi trente ut november og da hadde vi fått en ny spiller på laget. Vi har trent en del på plassering og samspill. Guttene er ivrige på trening og kamper, bra oppmøte. Flinke til å oppmuntre hverandre. Kamper: Vi har bare stilt med ett lag denne sesongen. Guttene synes ofte det ble for lite spilletid. Dette skal vurderes til neste sesong. Laget var på bendit cup pœ Hei våren 2012 og Gøy cup på Herkules høsten Sosialt: Vi hadde avslutning på Eventyrfabrikken i november. Samtlige spillere var med. Årsberetning J-8 v/stian og Magnus Trener: Lagleder: Magnus Beitdokken Stian Olsen Lindflaten

22 Laget: Andrea Nathalie Andersen, Anne Beitdokken, Oda Haugen, Thale Haugen, Emely Årseth Kristiansen, Mari Lindflaten, Hannah Sjøboden, Cecilia Brice Solli, Julie Mørch Tvedt, Eva Kristoffersen, Thale Olea Kåsene, Iben Holte Edingsås, Sandra Lie Evensen, Julia Fernandez, Lisa Maylen Stensøy, Maiken Lundsholt(J7), Johanne Holst(J7) Trening: Vi har holdt treninger 1 gang i uken i sommerhalvåret. Treningene er blitt utført i henhold til NFF retningslinjer for barnefotball. Da handler det om å mestre, lykkes og ikke minst trivsel. Denne sesongen har hovedfokuset vært på ballkontakt, balanse og overgang. Videre også mer fokus på samspill. Laget er ivrig til både til å delta på treninger samt også å lytte på de beskjeder som gis. Treningsoppmøte har vært svært bra. Kamper: J8 har deltatt i både serien og cup. Vår sesongen stilte vi 1 lag i serie og på Tollnes McDonald's cupen. Høstsesongen meldte vi på 2 lag i serien og 1 lag i Sparebank 1 cupen. Med så mange medlemmer i laget er det helt klart fordel å stille 2 lag. Da får alle spille mer og jentene blir mer engasjert og fokusert. Ikke minst mer spilletid som er i henhold til NFF retningslinjer for barnefotball. Kampene ble jevnspilt og seiere/tap ble jevnt fordelt. Vi har også kun positive erfaringer med Kretsens prøveordning for regler under kampene. Fotballmessig under kamper er tidvis organisert og samspillet begynner å ligne ett lag. Laget har mange individuelle kvaliteter og alle har en tydelig forbedring fra vår sesongen. Så vi er svært godt fornøyd med dette året. Sosialt: Sosiale aktiviteter i år ble tur til Himalayaparken i Skien. Det ble en stor suksess og alle møtte opp (17 av 17). Takket være innsatsen fra foreldre som har bidratt til kiosk under hjemmekampene kunne alle barna delta gratis. De fleste deltok også på Stridsklev IL Fotballens årsavslutning ved banen. Årsberetning Gutter 7 v/ronny og Kai Inge Trener: Lagleder: Ronny Linberg Kai Inge Grønli Laget: Marcus V. Enggravslia, Mathias Gjerde Grønli, Filip Alido Mæle, Torgrim Sjøvoll Rasten, Sivert Hafredal Sørheim, Tobias Christian

23 Lindberg, Lars Kristian Reppe, Jens William Egeland, Benjamin Olsen, Abdullah Alaa Nouri. Trening: Vi startet opp sesongen i April med samme gjengen avsluttet høsten før og som var med på innetreningene. I hovedsak er det basisferdigheter som bevegelse, pasninger mottak som det er blitt trent mest på, der vi har hatt fokus på samspill slik at vi skal få så mange som mulig med i spillet. Målet har vært å få til et spill og at alle skal få mestringfølelse samtidig som de er en del av laget. Gruppa har vist god innsats og treningsoppmøtet har vært bra, noe som har gjort det enkelt å planlegge treningene. Det er en fin gjeng med lite konflikter. Kamper: Det har vært mye bra spill gjennom sesongen. Laget har deltatt i 3 cuper en på våren og to høst cuper laget har vist stor fremgang etter å ha fått en del kamptrening i disse cupene. Ellers har sesongen vert bra, vi har til tider hatt litt venting for barna i kamper spesielt når vi har hatt fullt oppmøte, likevel mener vi det er riktig å stille bare 1 lag så lenge vi bare har maksimalt 10 disponible spillere. Sosialt: Vi hadde en sesongavslutning i November der det ble Bowling først også sosial hygge på Peppes Pizza etterpå. ÅRSBERETNING G- 6 v/ Anne Cathrine, John og Inger Karin TRENER: Inger Karin Edingsås HJELPETRENER: John Sundberg OPPMANN: Anne Cathrine Mathisen LAGET: Mathias Glittenberg, Lars Vegard Asdahl, Tobias Holtren Ingebretsen, Simen Pedersen, Mathias Hylle Rambekk, Aleksander Andorsen, Benjamin Selstø, Halvor Grønlid Knutsen, Matheo Ellefsen Fossum, Noah Brice Solli, Sivert Rismyr Kalvehagen, Iver Holte Edingsås, Benjamin Mathisen, Kristoffer Saga, Daniel Hanssen TRENING: Vi startet opp med trening etter skolestart. Det viste seg å være en veldig ivrig gjeng, med høgt konkurranse instinkt. Treningen har i hovedsak bestått av øvelser som går på grunnleggende ballteknikk. Har brukt mye tid på å øve opp ballfølelse gjennom øvelser som går på føring av ball og passninger. I tillegg var dette førsteklassegutter hvor flere ikke kjente hverandre så vi måtte bruke litt tid på å bli kjent og trygge på hverandre og treneren. Gjennom høsten så vi en god framgang hos guttene både ballteknisk og i spilleforståelse.

24 Mesteparten av denne framgangen kommer av at disse guttene er veldig motivert og interessert, og bruker mye av skolefriminutter og generell fritid til å spille fotball. Den gode interessen hos guttene har gjort at det er alltid godt oppmøte på treningene. Det igjen gjør det enklere å planlegge treningene. Vi trente ute frem til uke 42, da hadde vi første treningen inne på Hovet. Vi var spente på hvordan guttene ville ta i mot idrettskolen, da de er VELDIG fotball gutter. Men gjengen har vært ivrige i alt vi har presentert og vi har vært nesten fulltallig på nesten alle treningene. Vi har også fått 2 nye gutter etter jul, Daniel og Kristoffer. Vi har i høst/vinter vært innom handball, innebandy, kanonball, turn og hatt skitrening. Vi har også hatt litt hjørnefotball for å ha ballen i beina litt. Guttene gleder seg til å spille ordentlig fotball igjen. Det er en veldig fin gjeng som er positive til hverandre. KAMPER: Vi var ikke med i serien i høst. Men vi var på Cup Dette var stor suksess. Guttene vant 3 av 4 kamper og de spilte fotball mellom alle kampene. De gleder seg til å spille kamper i serien til våren og første cup blir McDonald cup 4. mai, på Tollnes. SOSIALT: Vi har ikke hatt noen rene sosiale sammenkomster, men det er planlagt å legge opp til noe med guttene og foreldre i vinter/ vårsesongen. Jenter 6/7 år v/ Anita og Monica Trener: Lagleder: Laget; Anita Beitdokken, Morten Andersen og Nicolai Welfler Monica Ørstad Totalt tilsammen: 18 barn Jenter 5 år: Celine Buer Aasrum, Lill Susanne Kleveland. Jenter 6 år; Iris Kalliovirta, Eline Mørch Stokkedal, Linnea Lyshaug- Gill, Madelen Glittenberg, Sophie Welfler,.Julie Welfler, Marie Beitdokken, Andrea Mullen, Kristine Knutsen og Ajna Menon. Jenter 7 år; Marie Sandvik, Emily Løberg Pedersen, Ane Larsen, Johanne Brokeland Holst, Hedda Andersen, Julie Knutsen. Aktiviteter: Det har vært mye fokus på lek og moro på treningene. Vi startet høsten med mye fotball treninger ute på den nye fotballbanen på Stridsklev. Der vi i slutten av september måned var med på en fotball cup på Tollnes. Der var 12 av spillerne med, fordelt på to forskjellige lag. Der møtte jentene mange gode fotball lag, jentene taklet det fint, og virket allikevel stort sett fornøyd.

25 Etter høstferien startet vi inne trening på Hovet skole. Fokuset har vært og introdusere barna for ulike typer aktiviteter. Så langt i høst har vi allerede vært innom mange forskjellig aktiviteter; hinderløyper, ulike typer sisten, haien kommer, kanonball, benkfotball, innebandy og håndball. I tillegg når snøen fikk lagt seg har vi vært ute på ski på 2 treninger i januar i skiløypene her i lokalmiljøet. Sosialt: Gruppen fungerer veldig fint sammen og det er bra oppmøte på treningene. På siste trening før jul hadde vi en liten juleavslutning med pepperkaker og mandariner til stor stas. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Aktiviteten i klubben er helt i forhold til de mål vi har satt for smålagene, og for A-laget har aktiviteten hevet seg mange hakk og vil bli meget bra i kommende sesong. Medlemstall Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt

26 Stridsklev Fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Kontingentinntekter ,00 0, , Salg Statoilkoppen ,00 0, , Inntekter åpning kunstgressbane ,00 0, , Sponsorinntekter avgiftsfrie ,00 0, , Inntekter Barnas Dag ,00 0, , Grasrotandel ,00 0, , Tilskudd fra hovedlaget ,00 0, ,00 SUM Salgsinntekter ,00 0, ,00 Andre inntekter 3960 Bingo/lotto ol ,00 0, ,00 SUM Andre inntekter ,00 0, ,00 SUM Driftsinntekter ,00 0, ,00 Driftskostnader Varekostnad 4010 Lagspåmelding, cuper ,00 0, , Rekvisita/kontorutstyr 5 000,00 0, , Forbruk av varer for videresalg ,20 0, ,20 SUM Varekostnad ,20 0, ,20 Lønnskostnad 5930 Forsikring 9 500,00 0, ,00 SUM Lønnskostnad 9 500,00 0, ,00 Andre driftskostnader 6000 Avskrivning kunstgressbane ,00 0, , Leie lokaler 2 700,00 0, , Lys, varme vedr. lokaler 4 234,07 0, , Driftsmateriale ,70 0, , Reparasjon og vedlikehold bygninger 5 290,40 0, , Annen fremmed tjeneste 9 730,00 0, , Kontorrekvisita 1 074,50 0, , Trykksaker 4 493,75 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende 7 000,00 0, , Annen kontorkostnad 300,50 0,00 300, Reklamekostnad ,40 0, ,40 SUM Andre driftskostnader ,32 0, ,32 SUM Driftskostnader ,52 0, ,52 SUM Driftsresultat ,48 0, ,48 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt -98,00 0,00-98,00 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :21 Side 1

27 Stridsklev Fotball Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Renteinntekter -98,00 0,00-98,00 SUM Finansinntekter -98,00 0,00-98,00 Finanskostnader Rentekostnader 8140 Rentekostnad lån bane ,00 0, ,00 SUM Rentekostnader ,00 0, ,00 SUM Finanskostnader ,00 0, ,00 SUM Finansinntekt og -kostnad ,00 0, ,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :21 Side 2

28 Balanse Stridsklev Fotball Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2012 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1120 Kunstgressbane 0, Grunnundersøkelser kunstgressbane , , , , ,00 SUM Varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler 1390 Andre fordringer , ,00 0,00 SUM Finansielle anleggsmidler , ,00 0,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter , Fotball brukskonto , Kontingentkonto , Kunstgresskonto , Postgiroinnskudd 45, , , , , , , ,00 0,00 0,00 45,10 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,48 SUM Omløpsmidler , , ,48 SUM Eiendeler , , ,48 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,48 SUM Over-/underskudd 0, , ,48 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,00 0, ,00 SUM Opptjent egenkapital ,00 0, ,00 SUM Egenkapital , , ,48 Gjeld Annen langsiktig gjeld 2290 Lån Kunstgressbane 0, , ,00 SUM Annen langsiktig gjeld 0, , ,00 SUM Gjeld 0, , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,48 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :20 Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2013 Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap 2013 4 Revisjonsberetning 9 Aktiviteter: Anlegg 13 Aktiviteter:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer