Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til Unionsmøte 2013"

Transkript

1 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband 2012 Valgkomitéens innstilling 1

2 Program Unionsmøte 2013 Oslo, mars FREDAG: Anker Hotel Oslo 15: Innsjekk og registrering på Anker Hotel Oslo 17:00 Velkommen til Unionsmøte Norsk Bluesunion - Åpning - Oslo og Østkanten Bluesklubber - Blues på verseføtter- Jan Christian Nordahl leser fra sin nye diktsamling. 17:40 Orientering om Årets Bluesklubb 17:50 Blues-Quiz 19:30 Tapas på Anker Hotel Oslo 20:15 Presentasjon av bluesklubbene (2 min pr klubb) 21:30 Konsert med Tyla Gang på Hr. Nilsen 2

3 LØRDAG: Anker Hotel 10:00 God morgen! Velkommen ved NBU Valg av redaksjonskomite 10:15 Årsberetning fra styret i NBU ved Bitten Svendsen 10:30 Orientering UBC/UBT - Kåre Amundsen - 10:45 Kort pause 11:00 Workshops: - Søknadsskriving v/mariann Skjerdal NRF 12:30 Kort pause 12:45 Gruppearbeid: Drøft sjangerorganisasjonen NBUs: - Vedtekter - Handlingsplan for styret - Hvordan skal NBU driftes videre for å bli en levedyktig organisasjon - Fremtiden til Union Blues Band 13:00 lunsj 13:45 Gruppearbeid fortsetter 14:30 Oppsummering - Hver gruppe legger frem sine slutninger - (redaksjonskomiteen tar imot skriftlige endringsforslag til vedtektene på slutten av fagdagen. Ikke før.) 15:00 Kort pause 15:15 - Espen Fjelle informerer om EBS (Europas Bok og Blues Senter) 16:00 Paneldebatt: Booking Distriktsamarbeid Betingelser Rapportering 17:00 Fagprogram slutt 19:00 Festmiddag på Anker Hotel Oslo - Med toastmaster Jostein Forsberg - Kåring av Årets Bluesklubb 22:00 Konsert på Buckleys - Malvin Nøsen & The Company - Union Bluesband Billy T. Band 3

4 SØNDAG: Anker Hotel Oslo 11:00 Årsmøte Norsk Bluesunion - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder, referent og tellekorps - Godkjenning av fullmakter - Årsmelding - Årsregnskap - Innkomne forslag - Handlingsplan - Budsjett - Valg av styre og valgkomité 13:30 Lunsj 15:00 Takk for nå og vel hjem! 4

5 ÅRSBERETNING NORSK BLUESUNION 2011/2012 Styret har bestått av: Bitten Svendsen, leder Kåre Amundsen Sveinung Lervåg Øystein Ytterbø Helge Lynglund Varamedlemmer: Susanne Sørensen Svein Terje Pisani Førland Møtevirksomhet: Styret har i perioden har hatt 6 møter/samlinger i Oslo, samt møte på Notodden under Notodden Bluesfestival og møte under NBUs og Bluesnews jubileumsfeiring i Oslo. I tillegg har det vært avholdt flere telefonmøter. På siste Unionsmøte i Trondheim ble Norsk Blues Union konstituert som selvstendig organisasjon og det ble valgt eget styre. Unionsmøtet bestemte at styret og fagrådets representanter skulle bestå av de samme personene. På Norsk Rockforbunds (NRFs) landsmøte i april 2012 ble det vedtatt at fagrådene skulle bortfalle og at NRF kun skulle fokusere på å være konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon. NBUs klubber stemte imot forslaget fra styret i NRF, men var i mindretall. Konsekvensene er at NRF ikke lenger ønsker å arbeide med sjangerrettede oppgaver, og at dette ble overlatt til styret i NBU. Styret har siden Unionsmøtet i Trondheim hatt et nært samarbeid og god kommunikasjon. Utfordringene har vært å gjennomføre fysiske møter, da vi har vært geografisk mer spredt enn det fagrådet har vært de siste årene. Det er store kostnader forbundet med reise og overnatting i Norge, og da fagrådene ble lagt ned fikk vi ikke lenger noen reisestøtte fra NRF til gjennomføring av møter. Det har på mange måter vært krevende å sitte så langt fra hverandre; det er mange og omfattende utfordringer knyttet til en nystartet organisasjon. I samråd har vi gjort vårt beste for å finne gode løsninger som vi nå legger frem for Unionsmøtet Året som har gått Siden Unionsmøtet i 2011 har styret i NBU overtatt mange av NRFs tidligere oppgaver, inkludert booking av Union Bluesband. Dette har medført mye arbeid for styret i NBU og har krevd en stor arbeidskapasitet. NBU ble innvilget driftsstøtte for 2012 fra Norsk Musikkråd på kr som skulle gå til dekning av administrative utgifter. Det var budsjettert med at vi skulle kunne lønne en person i en 20 % stilling som daglig leder. Styreleder har i denne perioden fungert i denne stillingen. Pga større utgifter enn budsjettert bl.a. til regnskapsfører, har det ikke vært mulig å ta ut fullt honorar eller dekke utlegg leder har hatt til bl.a. telefon. Når det gjelder regnskapsfører, arbeider vi med å finne en rimeligere løsning enn den vi har i dag. Men vi ser også at utgiftene er større det første året på grunn av etablering, registrering i diverse registre og innkjøp av regnskapsprogram m.m. Styret anser likevel dette som nødvendige kostnader. Regnskapet er såpass omfattende at det kreves kompetanse på feltet. 5

6 Styret har sett nødvendigheten av å være synlig utad og har hatt fokus på å opprette kontakt med andre organisasjoner. I 2012 har NBU etablert kontakt med Norsk Jazzforum. Etablering av vår egen organisasjon har vært såpass tidkrevende at vi ikke har hatt ressurser til så mye mer, men dette vil være et av fokusområdene i inneværende år. Vi anser det som nødvendig å være synlig blant musikkorganisasjonene i Norge for i det hele tatt å bli vurdert for større støtte kommende år. I den forbindelse har vi også søkt om medlemskap i Norsk Musikkråd. Det å etablere organisasjonen har tatt mye tid. Mange rutiner skal på plass. Vi har via Bluesnews informert våre medlemmer underveis om utfordringene og jobben som er gjort. Vi arrangerte en samling for våre medlemmer under Notodden Bluesfestival hvor vi ønsket innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene på hva de ønsker fra NBU og også hvordan Unionsmøtet skal se ut. Det ble en hyggelig setting, og vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Vi har tatt med oss mange av tilbakemeldingene fra dette møtet. Veien videre: - Norsk Blues Union står nå på egne ben, Da det på landsmøtet til NRF ble vedtatt å legge ned fagrådene, mistet NBUs styre all økonomisk støtte til prosjekter og reiser. Dette var til sammen på kr ,-. Da NRF ikke lenger jobber sjangerrettet eller booker Union Bluesband har styret måttet finne løsninger for hvordan man kan ivareta dette. Vi har derfor, som alle andre musikkorganisasjoner i Norge, inkl. NRF, måtte søke om egne driftsmidler og ansette en daglig leder. Foreløpig er ikke driftstøtten vi får tilstrekkelig for å lønne en person i full stilling, selv om behovet absolutt er tilstede. Det er en langsiktig målsetning å jobbe for å øke tilskuddet og med dette også stillingsprosenten. Vi ønsker innspill fra Unionsmøtet på andre alternativer for å få midler til NBU til å gjennomføre og videreutvikle prosjekter og tiltak vi anser som nødvendig for at NBU skal bli en levedyktig organisasjon. - Styret har for 2013 søkt om driftstøtte fra Norsk Musikkråd på kr ,- som vi i slutten på februar i år fikk svar på. Vi fikk dessverre innvilget kun kr ,-. Deler av støtten ønsker vi fortsatt å bruke til å lønne en person, men vi ser at vi med såpass liten driftstøtte ikke kan ansette noen i en så stor stilling som vi ønsker eller har behov for. I tillegg til rene administrative oppgaver har styret et stort ønske om økt aktivitetsnivå ut mot våre medlemmer, noe som ikke er mulig før vi får tilført mer midler. Styret ser at den store arbeidsmengden som har vært siden Unionsmøtet i Trondheim fortsatt vil være en utfordring til vi får økt driftstøtte og NBU får en egen stilling/ daglig leder som kan ivareta og følge opp NBUs prosjekter i det daglige. Dette fører til en sterk prioritering i hvilke arbeidsoppgaver styret skal konsentrere seg om. De fleste bluesklubbene har nå 2 medlemskap; som konsertarrangør i NRF og sjangertilknyttet i NBU. Medlemsbladet Bluesnews er tilknyttet medlemskapet i NBU. Gjennom medlemskapet i NRF har klubbene rett til mye bistand arrangementsmessig og også en gunstig TONO-avtale. Vi vil oppfordre klubbene til å benytte denne retten slik at styret i størst mulig grad kan jobbe sjangerrettet og kulturpolitisk for å komme i posisjon for økt driftstøtte. Styret ser det i den forbindelse som hensiktsmessig å knytte til seg personer med spiss-kompetanse på noen områder for videre hjelp i prosessen. NBU har en samarbeidsavtale med NRF om hjelp og bistand til å avholde Unionsmøtet som gjelder fram til I denne perioden skal NBU gradvis stå på egne ben. 6

7 Styret i NBU har fått god hjelp fra NRF i året som har gått, men ser behov for fortsatt bistand. Union Bluescup I 2012 var det kun fire regionale uttak hvor vinnerbandet fra hver regionsfinale gikk til semifinalen på Notodden sammen med fem andre band, valgt ut av en jury på bakgrunn av innsendte demoer. De fire var Blueslaget Lokst Utøve i Odda, Dalane Bluesfestival i Egersund, Østkanten Bluesklubb under Musikkfest Oslo og Blues I Nord i Narvik. Styret planla og gjennomførte Union Blues Cup på Notodden i samarbeid med Notodden Bluesfestival. Styret hadde god hjelp av mange frivillige, og de ni bandene som deltok var godt fornøyd med info på forhånd og selve konkurransen. Vi syntes det var en veldig høy kvalitet på bandene og det var hovedsakelig unge artister. Malvin Nøsen & The Company fra Molde vant konkurransen i 2012 og representerer NBU som Union Bluesband Loddsalg var det også under UBC på Notodden i år, og det innkomne beløpet ble på kr ,-. Vi vil rette en stor takk til alle festivaler og bluesklubber som har vært med og sponset lotteriet. Samtidig også en stor takk til den ansvarlige som samlet inn gevinster og sto for gjennomføring av loddsalget, Elisabeth Solum fra Røyken Bluesklubb. Vi takker også loddselgerne og Oslo Bluesklubb for gratis trykking av loddbøker under UBC. Union Bluesband 2012: Yngve & His Boogie Legs 52 jobber ble gjennomført. Det er fortsatt få klubber som booker bandet og vi etterlyser lojalitet for unionsprosjektet fra klubbene. Men vi ser at flere klubber booket bandet i fjor enn tidligere. Denne perioden har NBU ved/kåre Amundsen hatt totalansvar for bookingen. At en person i styret har hatt fullt fokus på dette, har bidratt til mange jobber for bandet. Men som tidligere år etterlyses det at klubber i større grad samarbeider om deler av turneen. NBU er utrolig stolte av Unionsbandet og håper at det blir større engasjement om UBB blant medlemmene. Styret har evaluert turneen og Kåre vil lese evalueringen etterpå. Men vi vil benytte anledningen til å gi en honnør til Kåre Amundsen for den fantastiske jobben han har gjort som bookingansvarlig. European Blues Union (EBU): Rita Engedalen med/band var Norges representant under bandkonkurranse European Blues Challenge i Berlin NBU er svært stolte av at Rita gikk av med seieren. NBU var også representert på EBUs generalforsamling i Berlin. NBU vil etter Unionsmøtet be de norske EBU-medlemmene om et møte for å etablere et tettere fellesskap og bli enige om en del oppgaver. Bluesnews: NBU har et tett og godt samarbeid med vårt medlemsblad Bluesnews. Bluesnews er faktisk det største musikkbladet i Norge for tiden og det er vi alle veldig stolte av. Bluesnews følger NBUs medlemmer, og samarbeidet er ytterligere forsterket ved at NBUs styreleder nå er ansatt som annonseselger i bladet og deler kontor med redaktør Rune Endal. Rune Endal og styret har et godt samarbeid og han har bidratt med mye kompetanse og erfaring. Han har vært tilstede på flere av styremøtene. Varamedlem i NBU Susanne Sørensen sitter også som vara i Bluesnews styre. Styret i NBU har lagt frem forslag til endring i Bluesnews vedtak 7 om at én fra styret i NBU skal ha fast plass i styret i Bluesnews styre. 7

8 Blues Factory: Styreleder i NBU, Bitten Svendsen, sitter i det faglige rådet til Blues Factory. Blues Factory bruker blues som musikalsk pedagogisk plattform for å lære fanger, løslatte fra fengsel og ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp å spille i band. Blues Factory jobber for å få etablerte blues- og rock-musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene. Merkevarebygging: NBU har startet arbeidet med merkevarebygging og har opprettet egen hjemmeside. I skrivende stund jobbes det med utvikling av ny logo som kan benyttes på web, brevark samt i egen webshop. NBU har opprettet kontakt med TV2 i utviklingen av en ny «Hva skjer»- tjeneste som lanseres våren Her vil bluesklubber kunne publisere sine aktiviteter gratis. Dette er et tilbud som også NRF har fått for rockeklubbene. Miljørapport: Norsk Blues Union har en virksomhet som ikke påvirker det ytre miljø. Avslutningsvis vil styret si at vi har kommet et godt stykke på vei i jobben med å etablere NBU som egen organisasjon. Vi har fortsatt et godt stykke igjen å gå, men anser at vi har kommet godt i gang med oppgavene. Oslo 28. februar 2013 Bitten Svendsen Kåre Amundsen Helge Lynglund Øystein Ytterbø Sveinung Lervåg 8

9 Forslag endringer av vedtekter fra styret i Norsk Blues Union til årsmøtet 2013.: Forslag endring 1 til følgende: 1. NAVN - KONSTITUSJON Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet Forslag ny 5: Øvrige paragrafer forskyves tilsvarende 5. KONTIGENT. Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Årsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret. Forslag endring 6 til følgende: 6. ÅRSMØTET Årsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt. NBUs administrasjon har talerett. Årsmøtet skal: - Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden. - Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere. - Godkjenne årsmelding. - Godkjenne regnskap. - Fastsette kontingent etter innstilling fra styret - Behandle innkomne forslag. 9

10 - Vedta handlingsplan - Vedta budsjett - Velge styre på 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Styreleder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer.(foreslås flyttet) - Velge valgkomitè (3 personer). - Velge revisor. Det skal tilstrebes at styrets sammensetning reflekterer medlemsmassen. Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. Forslag ny 7: Øvrige paragrafer forskyves tilsvarende 7. VALG Årsmøtet skal velge et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: Kompetanse Geografisk spredning Kjønnsmessig balanse Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen Forslag endring 8 til følgende (endring i blått): 8. STYRET Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 årsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt. Det skal velges en representant med vara fra NBU til styret i Bluesnews. Denne skal velges av og blant styret i NBU, og foretas gjennom konstituering. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av 2. Styreleder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst to av styremedlemmene krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 10

11 Styret er ansvarlig for utforming av årsmelding, årsregnskap og budsjett. Styret forbereder årsmøtene. Ved frafall i perioden mellom 2 årsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer. Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser. Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU. 11

12 Vedtekter dersom endringsforslag blir vedtatt Vedtekter for NORSK BLUES UNION, vedtatt mars NAVN - KONSTITUSJON Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet FORMÅL NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift. 3. MEDLEMSKAP Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til 4 kan innvilges medlemskap: Medlemmer i NBU skal: 1. Arrangere konserter innen blues og beslektede musikkformer som hovedformål. 2. Rette seg etter vedtak som fattes på NBUs årsmøte. 3. Betale en årlig kontingent som fastsettes av NBUs årsmøte 4. Medlemskap i NBU gir rett til medlemspris på billetter på andre medlemsklubbers arrangementer. Medlemskap vurderes etter ovenstående kriterier og innvilges av styret i NBU etter skriftlig søknad. Bluesnews er NBUs medlemsblad. NBU er lukket for personer og konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning. 4. TAP AV MEDLEMSKAP Medlemmer som ikke retter seg etter NBUs vedtekter kan av styret fratas medlemskapet. Ankeinstans er årsmøtet. 5. KONTIGENT 12

13 Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Årsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret. 6. ÅRSMØTET Årsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt. NBUs administrasjon har talerett. Årsmøtet skal: Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere Godkjenne årsmelding Godkjenne regnskap Fastsette kontingent etter innstilling fra styret Behandle innkomne forslag. Vedta handlingsplan Vedta budsjett Velge styre på 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer Velge valgkomitè på 3 personer Velge revisor. Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. 7. VALG Årsmøtet skal velge et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: Kompetanse Geografisk spredning Kjønnsmessig balanse Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen 13

14 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallingen, og kan innkalles med 4 ukers varsel. 9. STYRET Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 årsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt. Det skal velges en representant fra NBU til styret i Bluesnews. Denne skal velges av og blant styret i NBU, og foretas gjennom konstituering. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av 2. Styreleder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst 2 av styremedlemmene krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er ansvarlig for utforming av årsmelding, årsregnskap og budsjett. Styret forbereder årsmøtene. Ved frafall i perioden mellom 2 årsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer. Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser. Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU. 10. OPPLØSNING Oppløsning av NBU kan kun skje ved 4/5 flertall på årsmøte. Oppløsning kan ikke vedtas dersom fem eller flere medlemmer ønsker å drive NBU videre. Dersom oppløsningen blir vedtatt, skal NBUs midler disponeres av årsmøtet i tråd med NBUs formålsparagraf. 14

15 Handlingsplan for Norsk Blues Union 1. Hovedmål Norsk Blues Union (NBU) skal jobbe for å øke kjennskapen til og kunnskapen om blues og beslektede musikkformer i Norge. 2. Kompetanse/møteplasser Videreutvikle Unionsmøte som en årlig kompetansebyggende og sosial møteplass i samarbeid med Norsk Rockforbund. Tilrettelegge for andre gode møteplasser. Tilrettelegge for samarbeid på tvers av medlemsmassen. 3. Synliggjøring Styrke og synliggjøre merkevaren NBU. Markedsføre og synliggjøre alle NBUs prosjekter. Synliggjøre aktiviteten blant medlemsklubbene. Jobbe for å gjøre NBU, og bluesmusikken generelt, mer synlig i media Bruke og støtte BluesNews i sitt arbeid som medlemsblad for NBU. Drifte og oppdatere NBUs hjemmeside. Videreutvikle internasjonalt samarbeid. 4. Organisasjonsarbeid NBU skal være et naturlig faglig kontaktpunkt for alle medlemsklubber, spillesteder og festivaler. NBU skal søke etter nye medlemmer. NBU skal tilby fadderordning til nystartede klubber. NBU skal ha jevnlig kontakt med medlemmene og bistå de som trenger hjelp. NBU skal søke samarbeid med andre musikkorganisasjoner. NBU skal jobbe for økte driftsmidler og en 100 % stilling for daglig leder. 5. Prosjekter Gjennomføre Union Bluescup i samarbeid med Notodden Blues Festival og Bluesnews. Herunder forberede og gjennomføre finalen under Notodden Blues Festival. Booke turné med Union Bluesband, vinneren av Union Bluescup. Jobbe for Union Bluesbands deltakelse i IBC i Memphis. Samarbeide med European Blues Union og Blues Foundation gjennom NBUs medlemskap i disse. Søke samarbeid med Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken. 15

16 6. Utvikling Stimulere til utvikling av bluesmiljøet Videreutvikle markeringen Årets blues-arrangør/klubb. Være en aktiv pådriver for at det hos medlemmene gjennomføres arrangementer og tiltak rettet mot ungdom. Tilby yngre musikere rådgivning og kontaktnett. 16

17 Evaluering av Union Bluescup 2012 Gjennom året ønsker Norsk Blues Union (NBU) å skape gode møteplasser for sine medlemmer og andre musikkinteresserte. For NBU har ungdom alltid vært en viktig del i sin virksomhet. Det som kanskje kan kalles den viktigste happeningen foruten årsmøtet i NBU, er arrangementet Union Blues Cup (UBC). UBC avholdes over hele landet over et helt år, og kulminerer i en finale på hovedscenen under Notodden Blues Festival. Formålet med UBC er i all hovedsak rekruttering, men med et bakenforliggende ønske om å ytterligere profesjonalisere bluesfeltet. Bluesfeltet i dag er i dominert av de samme som har dominert feltet i veldig mange år, og vi mener at UBC er viktig for å rekruttere fra de yngre rekkene. Nedenfor følger en punktvis redegjørelse for hva som er gjort og hva man trenger å gjøre for å videreutvikle UBC som en av de viktigste arenaene for unge, uetablerte bluesmusikere. 1. Regionsuttak Det ble gjennomført 4 regionsuttak på følgende steder i 2012: Blues i Nord, Narvik Blueslaget Lokst Utøve, Odda Musikkfest, Oslo Dalane bluesfestival, Egersund Det kan virke som om det er vanskelig å få til gode regionsuttak i regioner hvor det ikke er muligheter for å legge UBC inn under et annet arrangement. Man bør vurdere om man skal begrense regionsfinaler til kun å gjelde i de regionene der man kan la arrangementet være en del av et større arrangement, slik som Blues i Nord, Dalane Bluesfestival, og Musikkfest Oslo. Odda bør vurdere å gjøre uttakene under Blueshelga som er en av deres største arrangementer. Et annet alternativ er å avvikle de regionale cupene og å gå tilbake til ordningen slik den var tidligere da alle deltakerbandene ble valgt ut av en jury basert på innkomne søknader og demoer. 2. Aldersgrense for deltakere Dette er et spørsmål som man bør ta stilling til. Kanskje skal man sette en øvre aldersgrense for deltakelse. På lang sikt bør man også vurdere om man skal dele UBC i to der man har ett arrangement for de yngste, hvor det ikke er snakk om en turné som premie. For de yngste vil deltagelse i seg selv kunne være stimulerende. Man kan f.eks. opprette en premie for vinnerbandet i denne kategorien i form av festivalpass på en bluesfestival. Uansett vil det være viktig å finne frem til stimuleringstiltak for å få de yngste til å vise sin interesse. 17

18 Det bør også vurderes om NBU skal inngå et samarbeid med Bandseminaret for ungdom, som foregår under Notodden Blues Festival. Dette kan være et viktig steg for rekruttering bland de yngre. 3. Informasjon For å øke interessen blant de yngre for UBC må man jobbe langsiktig og strategisk med informasjonsflyt gjennom hele året. I løpet av 2012 har styret ikke hatt mulighet til å jobbe nok med informasjon i forkant av UBC. Styret har gjennom 2012 hatt sitt hovedfokus på omstillingen som NBU står ovenfor. Det har rent praktisk ikke latt seg gjøre å gjennomføre alt arbeidet som bør ligge i forkant av en god nok informasjonsflyt innenfor de rammene vi har til rådighet. 4. Nye arenaer For å finne frem til nye samarbeidspartnere må noen gjøre den krevende jobben med å lage en oversikt over alle de forskjellige musikkarenaene som finnes rundt om i landet. Det finnes utallige musikkskoler, musikk/ rockeverksteder o.a. både i kommunal og frivillig sektor. 5. Union Bluescup på Notodden Selve gjennomføringen av UBC på Notodden har nå fått en form som fungerer godt. Her er det lite behov for endringer. Det som er utfordrende i forhold til gjennomføringen er selve finaletidspunktet på lørdag som kolliderer med de store bryggekonsertene, noe vi ser tydelig på publikumsoppmøtet. Hvordan man skal få gjennomført en finale med like stort publikumsoppmøte som på fredag bør man ta opp til diskusjon innad i NBU og med Notodden Bluesfestival. Kanskje kan en mulighet ligge i at man avholder finalen på brygga i forkant av hovedkonserten? Avslutningsvis kan vi se tilbake på årets UBC 2012 som et godt gjennomført arrangement, hvor en god ambassadør for bluesen gikk av med seieren. Så selv om arbeidet styret fikk gjort i forkant kunne vært bedre, ble resultatet noe vi kan stå inne for. Notodden Blues Festival fremstår som en god samarbeidspartner, og det er noe som er viktig å ivareta. UBC kan helt klart bli bedre enn dagens form, men det krever også mer av oss i NBU. Men en utfordring er om vi får tilstrekkelig med plass under Notodden Blues Festival. Blir UBC prioritert og frontet på en god måte av hovedarrangør? Det er et av spørsmålene unionsmøtet burde ta stilling til. Øystein Ytterbø styremedlem 18

19 Spørsmål som unionsmøtet bør ta stilling til 1) På grunn av den avtakende interessen for de regionale cupene de siste årene bør unionsmøtet ta stilling til om det skal gjøres endringer. Man har tre alternativer: - Fortsette dagens ordning med fire til fem regionale arrangementer - Beholde cupen i regionene der man har gode betingelser for arrangementet - Avvikle regionalcupene og velge ut alle bandene basert på innkomne søknader, slik det ble gjort de første årene 2) Innføre aldersgrense for deltakere i cupen - Det må tas stiling til om UBC skal være en arena for ungdom eller amatører, siden det ikke er noen selvfølgelighet at ungdom er amatører eller vice versa. 3) Informasjonsflyt mellom NBU og NBUs medlemmer. - Kan vi samarbeide bedre med medlemmene våre? Kan medlemmene samarbeide bedre med oss? 19

20 Årsberetning for Union Bluesband turne` 2012, Yngve & His Boogie Legs UBB har i 2012 hatt en dedikert person fra NBU-styret som har booket og koordinert deres turné. Dette har vært Kåre Amundsen. UBB har vært et svært populært band som har slått godt an. I året som har gått har de spilt 52 konserter i Norge. Å være bookingansvarlig er en krevende funksjon som tar mye tid. Men med god kommunikasjon mellom NBU og band har vi lagt bak oss et godt år for Unionsbandet. De har fått vist seg frem på mange klubber og festivaler, samt andre arenaer som bluesband vanligvis ikke er så ofte å se. Vi hadde i 2012 store utfordringer med utgiftene som tidligere år. Spesielt ble det når vi i mai så oss nødt til å søke om ekstrabevilgninger for å kunne gjennomføre planlagte turné. Søknaden ble avslått og vi måtte tenke nytt. Måten vi løste det på var å innkalle bandet til et møte der vi inngikk en avtale med bandet der de gikk ned på netto honorar pr. mann pr. jobb. Dette gjorde at vi hele tiden hadde en liten buffer fra hver jobb som gikk til reiseutgifter. Yngve & His Boogie Legs ga ut sin debut-cd under Notodden Bluesfestival Cd`n har solgt meget godt og det har trillet 5-ere over hele linja. Bandet var NBU sin representant i IBC, Memphis. De kom dessverre ikke til finalen men fikk mange nye fans på sine gode konserter. Bandet er også plukket ut som Norges representant til EBC, Toulouse (Fra) 8-9 mars. Utfordringene fremover for Unionen er å få klubber og festivaler til å booke unionsbandet uoppfordret. NBU er helt avhengig av turnestøtte fra Kulturrådet, og uten den kan det se mørkt ut for videreførelse av prosjektet i den størrelsesorden som i Klubbene bør også se om de kan samarbeide litt seg imellom og være fleksible i forhold til dager de ønsker bandet. Dersom vi kan få til å booke bandet på flere steder i samme region i samme periode, er dette en stor økonomisk besparelse for NBU. I nord har dette fungert veldig bra med samarbeidet mellom Narvik, Andøya og Blues In Vest, og bør være mulig å få til andre steder også. Kåre Amundsen 20

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer