Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til Unionsmøte 2013"

Transkript

1 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband 2012 Valgkomitéens innstilling 1

2 Program Unionsmøte 2013 Oslo, mars FREDAG: Anker Hotel Oslo 15: Innsjekk og registrering på Anker Hotel Oslo 17:00 Velkommen til Unionsmøte Norsk Bluesunion - Åpning - Oslo og Østkanten Bluesklubber - Blues på verseføtter- Jan Christian Nordahl leser fra sin nye diktsamling. 17:40 Orientering om Årets Bluesklubb 17:50 Blues-Quiz 19:30 Tapas på Anker Hotel Oslo 20:15 Presentasjon av bluesklubbene (2 min pr klubb) 21:30 Konsert med Tyla Gang på Hr. Nilsen 2

3 LØRDAG: Anker Hotel 10:00 God morgen! Velkommen ved NBU Valg av redaksjonskomite 10:15 Årsberetning fra styret i NBU ved Bitten Svendsen 10:30 Orientering UBC/UBT - Kåre Amundsen - 10:45 Kort pause 11:00 Workshops: - Søknadsskriving v/mariann Skjerdal NRF 12:30 Kort pause 12:45 Gruppearbeid: Drøft sjangerorganisasjonen NBUs: - Vedtekter - Handlingsplan for styret - Hvordan skal NBU driftes videre for å bli en levedyktig organisasjon - Fremtiden til Union Blues Band 13:00 lunsj 13:45 Gruppearbeid fortsetter 14:30 Oppsummering - Hver gruppe legger frem sine slutninger - (redaksjonskomiteen tar imot skriftlige endringsforslag til vedtektene på slutten av fagdagen. Ikke før.) 15:00 Kort pause 15:15 - Espen Fjelle informerer om EBS (Europas Bok og Blues Senter) 16:00 Paneldebatt: Booking Distriktsamarbeid Betingelser Rapportering 17:00 Fagprogram slutt 19:00 Festmiddag på Anker Hotel Oslo - Med toastmaster Jostein Forsberg - Kåring av Årets Bluesklubb 22:00 Konsert på Buckleys - Malvin Nøsen & The Company - Union Bluesband Billy T. Band 3

4 SØNDAG: Anker Hotel Oslo 11:00 Årsmøte Norsk Bluesunion - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder, referent og tellekorps - Godkjenning av fullmakter - Årsmelding - Årsregnskap - Innkomne forslag - Handlingsplan - Budsjett - Valg av styre og valgkomité 13:30 Lunsj 15:00 Takk for nå og vel hjem! 4

5 ÅRSBERETNING NORSK BLUESUNION 2011/2012 Styret har bestått av: Bitten Svendsen, leder Kåre Amundsen Sveinung Lervåg Øystein Ytterbø Helge Lynglund Varamedlemmer: Susanne Sørensen Svein Terje Pisani Førland Møtevirksomhet: Styret har i perioden har hatt 6 møter/samlinger i Oslo, samt møte på Notodden under Notodden Bluesfestival og møte under NBUs og Bluesnews jubileumsfeiring i Oslo. I tillegg har det vært avholdt flere telefonmøter. På siste Unionsmøte i Trondheim ble Norsk Blues Union konstituert som selvstendig organisasjon og det ble valgt eget styre. Unionsmøtet bestemte at styret og fagrådets representanter skulle bestå av de samme personene. På Norsk Rockforbunds (NRFs) landsmøte i april 2012 ble det vedtatt at fagrådene skulle bortfalle og at NRF kun skulle fokusere på å være konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon. NBUs klubber stemte imot forslaget fra styret i NRF, men var i mindretall. Konsekvensene er at NRF ikke lenger ønsker å arbeide med sjangerrettede oppgaver, og at dette ble overlatt til styret i NBU. Styret har siden Unionsmøtet i Trondheim hatt et nært samarbeid og god kommunikasjon. Utfordringene har vært å gjennomføre fysiske møter, da vi har vært geografisk mer spredt enn det fagrådet har vært de siste årene. Det er store kostnader forbundet med reise og overnatting i Norge, og da fagrådene ble lagt ned fikk vi ikke lenger noen reisestøtte fra NRF til gjennomføring av møter. Det har på mange måter vært krevende å sitte så langt fra hverandre; det er mange og omfattende utfordringer knyttet til en nystartet organisasjon. I samråd har vi gjort vårt beste for å finne gode løsninger som vi nå legger frem for Unionsmøtet Året som har gått Siden Unionsmøtet i 2011 har styret i NBU overtatt mange av NRFs tidligere oppgaver, inkludert booking av Union Bluesband. Dette har medført mye arbeid for styret i NBU og har krevd en stor arbeidskapasitet. NBU ble innvilget driftsstøtte for 2012 fra Norsk Musikkråd på kr som skulle gå til dekning av administrative utgifter. Det var budsjettert med at vi skulle kunne lønne en person i en 20 % stilling som daglig leder. Styreleder har i denne perioden fungert i denne stillingen. Pga større utgifter enn budsjettert bl.a. til regnskapsfører, har det ikke vært mulig å ta ut fullt honorar eller dekke utlegg leder har hatt til bl.a. telefon. Når det gjelder regnskapsfører, arbeider vi med å finne en rimeligere løsning enn den vi har i dag. Men vi ser også at utgiftene er større det første året på grunn av etablering, registrering i diverse registre og innkjøp av regnskapsprogram m.m. Styret anser likevel dette som nødvendige kostnader. Regnskapet er såpass omfattende at det kreves kompetanse på feltet. 5

6 Styret har sett nødvendigheten av å være synlig utad og har hatt fokus på å opprette kontakt med andre organisasjoner. I 2012 har NBU etablert kontakt med Norsk Jazzforum. Etablering av vår egen organisasjon har vært såpass tidkrevende at vi ikke har hatt ressurser til så mye mer, men dette vil være et av fokusområdene i inneværende år. Vi anser det som nødvendig å være synlig blant musikkorganisasjonene i Norge for i det hele tatt å bli vurdert for større støtte kommende år. I den forbindelse har vi også søkt om medlemskap i Norsk Musikkråd. Det å etablere organisasjonen har tatt mye tid. Mange rutiner skal på plass. Vi har via Bluesnews informert våre medlemmer underveis om utfordringene og jobben som er gjort. Vi arrangerte en samling for våre medlemmer under Notodden Bluesfestival hvor vi ønsket innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene på hva de ønsker fra NBU og også hvordan Unionsmøtet skal se ut. Det ble en hyggelig setting, og vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Vi har tatt med oss mange av tilbakemeldingene fra dette møtet. Veien videre: - Norsk Blues Union står nå på egne ben, Da det på landsmøtet til NRF ble vedtatt å legge ned fagrådene, mistet NBUs styre all økonomisk støtte til prosjekter og reiser. Dette var til sammen på kr ,-. Da NRF ikke lenger jobber sjangerrettet eller booker Union Bluesband har styret måttet finne løsninger for hvordan man kan ivareta dette. Vi har derfor, som alle andre musikkorganisasjoner i Norge, inkl. NRF, måtte søke om egne driftsmidler og ansette en daglig leder. Foreløpig er ikke driftstøtten vi får tilstrekkelig for å lønne en person i full stilling, selv om behovet absolutt er tilstede. Det er en langsiktig målsetning å jobbe for å øke tilskuddet og med dette også stillingsprosenten. Vi ønsker innspill fra Unionsmøtet på andre alternativer for å få midler til NBU til å gjennomføre og videreutvikle prosjekter og tiltak vi anser som nødvendig for at NBU skal bli en levedyktig organisasjon. - Styret har for 2013 søkt om driftstøtte fra Norsk Musikkråd på kr ,- som vi i slutten på februar i år fikk svar på. Vi fikk dessverre innvilget kun kr ,-. Deler av støtten ønsker vi fortsatt å bruke til å lønne en person, men vi ser at vi med såpass liten driftstøtte ikke kan ansette noen i en så stor stilling som vi ønsker eller har behov for. I tillegg til rene administrative oppgaver har styret et stort ønske om økt aktivitetsnivå ut mot våre medlemmer, noe som ikke er mulig før vi får tilført mer midler. Styret ser at den store arbeidsmengden som har vært siden Unionsmøtet i Trondheim fortsatt vil være en utfordring til vi får økt driftstøtte og NBU får en egen stilling/ daglig leder som kan ivareta og følge opp NBUs prosjekter i det daglige. Dette fører til en sterk prioritering i hvilke arbeidsoppgaver styret skal konsentrere seg om. De fleste bluesklubbene har nå 2 medlemskap; som konsertarrangør i NRF og sjangertilknyttet i NBU. Medlemsbladet Bluesnews er tilknyttet medlemskapet i NBU. Gjennom medlemskapet i NRF har klubbene rett til mye bistand arrangementsmessig og også en gunstig TONO-avtale. Vi vil oppfordre klubbene til å benytte denne retten slik at styret i størst mulig grad kan jobbe sjangerrettet og kulturpolitisk for å komme i posisjon for økt driftstøtte. Styret ser det i den forbindelse som hensiktsmessig å knytte til seg personer med spiss-kompetanse på noen områder for videre hjelp i prosessen. NBU har en samarbeidsavtale med NRF om hjelp og bistand til å avholde Unionsmøtet som gjelder fram til I denne perioden skal NBU gradvis stå på egne ben. 6

7 Styret i NBU har fått god hjelp fra NRF i året som har gått, men ser behov for fortsatt bistand. Union Bluescup I 2012 var det kun fire regionale uttak hvor vinnerbandet fra hver regionsfinale gikk til semifinalen på Notodden sammen med fem andre band, valgt ut av en jury på bakgrunn av innsendte demoer. De fire var Blueslaget Lokst Utøve i Odda, Dalane Bluesfestival i Egersund, Østkanten Bluesklubb under Musikkfest Oslo og Blues I Nord i Narvik. Styret planla og gjennomførte Union Blues Cup på Notodden i samarbeid med Notodden Bluesfestival. Styret hadde god hjelp av mange frivillige, og de ni bandene som deltok var godt fornøyd med info på forhånd og selve konkurransen. Vi syntes det var en veldig høy kvalitet på bandene og det var hovedsakelig unge artister. Malvin Nøsen & The Company fra Molde vant konkurransen i 2012 og representerer NBU som Union Bluesband Loddsalg var det også under UBC på Notodden i år, og det innkomne beløpet ble på kr ,-. Vi vil rette en stor takk til alle festivaler og bluesklubber som har vært med og sponset lotteriet. Samtidig også en stor takk til den ansvarlige som samlet inn gevinster og sto for gjennomføring av loddsalget, Elisabeth Solum fra Røyken Bluesklubb. Vi takker også loddselgerne og Oslo Bluesklubb for gratis trykking av loddbøker under UBC. Union Bluesband 2012: Yngve & His Boogie Legs 52 jobber ble gjennomført. Det er fortsatt få klubber som booker bandet og vi etterlyser lojalitet for unionsprosjektet fra klubbene. Men vi ser at flere klubber booket bandet i fjor enn tidligere. Denne perioden har NBU ved/kåre Amundsen hatt totalansvar for bookingen. At en person i styret har hatt fullt fokus på dette, har bidratt til mange jobber for bandet. Men som tidligere år etterlyses det at klubber i større grad samarbeider om deler av turneen. NBU er utrolig stolte av Unionsbandet og håper at det blir større engasjement om UBB blant medlemmene. Styret har evaluert turneen og Kåre vil lese evalueringen etterpå. Men vi vil benytte anledningen til å gi en honnør til Kåre Amundsen for den fantastiske jobben han har gjort som bookingansvarlig. European Blues Union (EBU): Rita Engedalen med/band var Norges representant under bandkonkurranse European Blues Challenge i Berlin NBU er svært stolte av at Rita gikk av med seieren. NBU var også representert på EBUs generalforsamling i Berlin. NBU vil etter Unionsmøtet be de norske EBU-medlemmene om et møte for å etablere et tettere fellesskap og bli enige om en del oppgaver. Bluesnews: NBU har et tett og godt samarbeid med vårt medlemsblad Bluesnews. Bluesnews er faktisk det største musikkbladet i Norge for tiden og det er vi alle veldig stolte av. Bluesnews følger NBUs medlemmer, og samarbeidet er ytterligere forsterket ved at NBUs styreleder nå er ansatt som annonseselger i bladet og deler kontor med redaktør Rune Endal. Rune Endal og styret har et godt samarbeid og han har bidratt med mye kompetanse og erfaring. Han har vært tilstede på flere av styremøtene. Varamedlem i NBU Susanne Sørensen sitter også som vara i Bluesnews styre. Styret i NBU har lagt frem forslag til endring i Bluesnews vedtak 7 om at én fra styret i NBU skal ha fast plass i styret i Bluesnews styre. 7

8 Blues Factory: Styreleder i NBU, Bitten Svendsen, sitter i det faglige rådet til Blues Factory. Blues Factory bruker blues som musikalsk pedagogisk plattform for å lære fanger, løslatte fra fengsel og ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp å spille i band. Blues Factory jobber for å få etablerte blues- og rock-musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene. Merkevarebygging: NBU har startet arbeidet med merkevarebygging og har opprettet egen hjemmeside. I skrivende stund jobbes det med utvikling av ny logo som kan benyttes på web, brevark samt i egen webshop. NBU har opprettet kontakt med TV2 i utviklingen av en ny «Hva skjer»- tjeneste som lanseres våren Her vil bluesklubber kunne publisere sine aktiviteter gratis. Dette er et tilbud som også NRF har fått for rockeklubbene. Miljørapport: Norsk Blues Union har en virksomhet som ikke påvirker det ytre miljø. Avslutningsvis vil styret si at vi har kommet et godt stykke på vei i jobben med å etablere NBU som egen organisasjon. Vi har fortsatt et godt stykke igjen å gå, men anser at vi har kommet godt i gang med oppgavene. Oslo 28. februar 2013 Bitten Svendsen Kåre Amundsen Helge Lynglund Øystein Ytterbø Sveinung Lervåg 8

9 Forslag endringer av vedtekter fra styret i Norsk Blues Union til årsmøtet 2013.: Forslag endring 1 til følgende: 1. NAVN - KONSTITUSJON Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet Forslag ny 5: Øvrige paragrafer forskyves tilsvarende 5. KONTIGENT. Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Årsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret. Forslag endring 6 til følgende: 6. ÅRSMØTET Årsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt. NBUs administrasjon har talerett. Årsmøtet skal: - Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden. - Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere. - Godkjenne årsmelding. - Godkjenne regnskap. - Fastsette kontingent etter innstilling fra styret - Behandle innkomne forslag. 9

10 - Vedta handlingsplan - Vedta budsjett - Velge styre på 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Styreleder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer.(foreslås flyttet) - Velge valgkomitè (3 personer). - Velge revisor. Det skal tilstrebes at styrets sammensetning reflekterer medlemsmassen. Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. Forslag ny 7: Øvrige paragrafer forskyves tilsvarende 7. VALG Årsmøtet skal velge et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: Kompetanse Geografisk spredning Kjønnsmessig balanse Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen Forslag endring 8 til følgende (endring i blått): 8. STYRET Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 årsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt. Det skal velges en representant med vara fra NBU til styret i Bluesnews. Denne skal velges av og blant styret i NBU, og foretas gjennom konstituering. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av 2. Styreleder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst to av styremedlemmene krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 10

11 Styret er ansvarlig for utforming av årsmelding, årsregnskap og budsjett. Styret forbereder årsmøtene. Ved frafall i perioden mellom 2 årsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer. Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser. Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU. 11

12 Vedtekter dersom endringsforslag blir vedtatt Vedtekter for NORSK BLUES UNION, vedtatt mars NAVN - KONSTITUSJON Foreningens navn er Norsk Bluesunion, forkortet NBU. Stiftet FORMÅL NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift. 3. MEDLEMSKAP Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til 4 kan innvilges medlemskap: Medlemmer i NBU skal: 1. Arrangere konserter innen blues og beslektede musikkformer som hovedformål. 2. Rette seg etter vedtak som fattes på NBUs årsmøte. 3. Betale en årlig kontingent som fastsettes av NBUs årsmøte 4. Medlemskap i NBU gir rett til medlemspris på billetter på andre medlemsklubbers arrangementer. Medlemskap vurderes etter ovenstående kriterier og innvilges av styret i NBU etter skriftlig søknad. Bluesnews er NBUs medlemsblad. NBU er lukket for personer og konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning. 4. TAP AV MEDLEMSKAP Medlemmer som ikke retter seg etter NBUs vedtekter kan av styret fratas medlemskapet. Ankeinstans er årsmøtet. 5. KONTIGENT 12

13 Norsk Bluesunion krever en årlig kontingent for at medlemskapet skal være gyldig. Årsmøtet fastsetter kontingentsatser etter innstilling fra styret. 6. ÅRSMØTET Årsmøtet er NBUs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling sendes alle medlemmer senest 8 uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og gis 2 stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt. NBUs administrasjon har talerett. Årsmøtet skal: Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere Godkjenne årsmelding Godkjenne regnskap Fastsette kontingent etter innstilling fra styret Behandle innkomne forslag. Vedta handlingsplan Vedta budsjett Velge styre på 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer Velge valgkomitè på 3 personer Velge revisor. Ansatte i NBU kan ikke inneha styreverv i NBU. 7. VALG Årsmøtet skal velge et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for styreleder og varamedlemmer, og 2 år for styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: Kompetanse Geografisk spredning Kjønnsmessig balanse Tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen 13

14 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallingen, og kan innkalles med 4 ukers varsel. 9. STYRET Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 årsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt. Det skal velges en representant fra NBU til styret i Bluesnews. Denne skal velges av og blant styret i NBU, og foretas gjennom konstituering. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av 2. Styreleder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger pr år, og plikter å innkalle dersom minst 2 av styremedlemmene krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer skal innkalles ved forfall. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er ansvarlig for utforming av årsmelding, årsregnskap og budsjett. Styret forbereder årsmøtene. Ved frafall i perioden mellom 2 årsmøter supplerer styret seg selv ved at varamedlemmene tiltrer som ordinære styremedlemmer. Styret forestår den daglige drift, og er ansvarlig for regnskapsførsel og ansettelser. Styret kan delegere daglig drift og arbeidsoppgaver til ansatte i NBU. 10. OPPLØSNING Oppløsning av NBU kan kun skje ved 4/5 flertall på årsmøte. Oppløsning kan ikke vedtas dersom fem eller flere medlemmer ønsker å drive NBU videre. Dersom oppløsningen blir vedtatt, skal NBUs midler disponeres av årsmøtet i tråd med NBUs formålsparagraf. 14

15 Handlingsplan for Norsk Blues Union 1. Hovedmål Norsk Blues Union (NBU) skal jobbe for å øke kjennskapen til og kunnskapen om blues og beslektede musikkformer i Norge. 2. Kompetanse/møteplasser Videreutvikle Unionsmøte som en årlig kompetansebyggende og sosial møteplass i samarbeid med Norsk Rockforbund. Tilrettelegge for andre gode møteplasser. Tilrettelegge for samarbeid på tvers av medlemsmassen. 3. Synliggjøring Styrke og synliggjøre merkevaren NBU. Markedsføre og synliggjøre alle NBUs prosjekter. Synliggjøre aktiviteten blant medlemsklubbene. Jobbe for å gjøre NBU, og bluesmusikken generelt, mer synlig i media Bruke og støtte BluesNews i sitt arbeid som medlemsblad for NBU. Drifte og oppdatere NBUs hjemmeside. Videreutvikle internasjonalt samarbeid. 4. Organisasjonsarbeid NBU skal være et naturlig faglig kontaktpunkt for alle medlemsklubber, spillesteder og festivaler. NBU skal søke etter nye medlemmer. NBU skal tilby fadderordning til nystartede klubber. NBU skal ha jevnlig kontakt med medlemmene og bistå de som trenger hjelp. NBU skal søke samarbeid med andre musikkorganisasjoner. NBU skal jobbe for økte driftsmidler og en 100 % stilling for daglig leder. 5. Prosjekter Gjennomføre Union Bluescup i samarbeid med Notodden Blues Festival og Bluesnews. Herunder forberede og gjennomføre finalen under Notodden Blues Festival. Booke turné med Union Bluesband, vinneren av Union Bluescup. Jobbe for Union Bluesbands deltakelse i IBC i Memphis. Samarbeide med European Blues Union og Blues Foundation gjennom NBUs medlemskap i disse. Søke samarbeid med Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken. 15

16 6. Utvikling Stimulere til utvikling av bluesmiljøet Videreutvikle markeringen Årets blues-arrangør/klubb. Være en aktiv pådriver for at det hos medlemmene gjennomføres arrangementer og tiltak rettet mot ungdom. Tilby yngre musikere rådgivning og kontaktnett. 16

17 Evaluering av Union Bluescup 2012 Gjennom året ønsker Norsk Blues Union (NBU) å skape gode møteplasser for sine medlemmer og andre musikkinteresserte. For NBU har ungdom alltid vært en viktig del i sin virksomhet. Det som kanskje kan kalles den viktigste happeningen foruten årsmøtet i NBU, er arrangementet Union Blues Cup (UBC). UBC avholdes over hele landet over et helt år, og kulminerer i en finale på hovedscenen under Notodden Blues Festival. Formålet med UBC er i all hovedsak rekruttering, men med et bakenforliggende ønske om å ytterligere profesjonalisere bluesfeltet. Bluesfeltet i dag er i dominert av de samme som har dominert feltet i veldig mange år, og vi mener at UBC er viktig for å rekruttere fra de yngre rekkene. Nedenfor følger en punktvis redegjørelse for hva som er gjort og hva man trenger å gjøre for å videreutvikle UBC som en av de viktigste arenaene for unge, uetablerte bluesmusikere. 1. Regionsuttak Det ble gjennomført 4 regionsuttak på følgende steder i 2012: Blues i Nord, Narvik Blueslaget Lokst Utøve, Odda Musikkfest, Oslo Dalane bluesfestival, Egersund Det kan virke som om det er vanskelig å få til gode regionsuttak i regioner hvor det ikke er muligheter for å legge UBC inn under et annet arrangement. Man bør vurdere om man skal begrense regionsfinaler til kun å gjelde i de regionene der man kan la arrangementet være en del av et større arrangement, slik som Blues i Nord, Dalane Bluesfestival, og Musikkfest Oslo. Odda bør vurdere å gjøre uttakene under Blueshelga som er en av deres største arrangementer. Et annet alternativ er å avvikle de regionale cupene og å gå tilbake til ordningen slik den var tidligere da alle deltakerbandene ble valgt ut av en jury basert på innkomne søknader og demoer. 2. Aldersgrense for deltakere Dette er et spørsmål som man bør ta stilling til. Kanskje skal man sette en øvre aldersgrense for deltakelse. På lang sikt bør man også vurdere om man skal dele UBC i to der man har ett arrangement for de yngste, hvor det ikke er snakk om en turné som premie. For de yngste vil deltagelse i seg selv kunne være stimulerende. Man kan f.eks. opprette en premie for vinnerbandet i denne kategorien i form av festivalpass på en bluesfestival. Uansett vil det være viktig å finne frem til stimuleringstiltak for å få de yngste til å vise sin interesse. 17

18 Det bør også vurderes om NBU skal inngå et samarbeid med Bandseminaret for ungdom, som foregår under Notodden Blues Festival. Dette kan være et viktig steg for rekruttering bland de yngre. 3. Informasjon For å øke interessen blant de yngre for UBC må man jobbe langsiktig og strategisk med informasjonsflyt gjennom hele året. I løpet av 2012 har styret ikke hatt mulighet til å jobbe nok med informasjon i forkant av UBC. Styret har gjennom 2012 hatt sitt hovedfokus på omstillingen som NBU står ovenfor. Det har rent praktisk ikke latt seg gjøre å gjennomføre alt arbeidet som bør ligge i forkant av en god nok informasjonsflyt innenfor de rammene vi har til rådighet. 4. Nye arenaer For å finne frem til nye samarbeidspartnere må noen gjøre den krevende jobben med å lage en oversikt over alle de forskjellige musikkarenaene som finnes rundt om i landet. Det finnes utallige musikkskoler, musikk/ rockeverksteder o.a. både i kommunal og frivillig sektor. 5. Union Bluescup på Notodden Selve gjennomføringen av UBC på Notodden har nå fått en form som fungerer godt. Her er det lite behov for endringer. Det som er utfordrende i forhold til gjennomføringen er selve finaletidspunktet på lørdag som kolliderer med de store bryggekonsertene, noe vi ser tydelig på publikumsoppmøtet. Hvordan man skal få gjennomført en finale med like stort publikumsoppmøte som på fredag bør man ta opp til diskusjon innad i NBU og med Notodden Bluesfestival. Kanskje kan en mulighet ligge i at man avholder finalen på brygga i forkant av hovedkonserten? Avslutningsvis kan vi se tilbake på årets UBC 2012 som et godt gjennomført arrangement, hvor en god ambassadør for bluesen gikk av med seieren. Så selv om arbeidet styret fikk gjort i forkant kunne vært bedre, ble resultatet noe vi kan stå inne for. Notodden Blues Festival fremstår som en god samarbeidspartner, og det er noe som er viktig å ivareta. UBC kan helt klart bli bedre enn dagens form, men det krever også mer av oss i NBU. Men en utfordring er om vi får tilstrekkelig med plass under Notodden Blues Festival. Blir UBC prioritert og frontet på en god måte av hovedarrangør? Det er et av spørsmålene unionsmøtet burde ta stilling til. Øystein Ytterbø styremedlem 18

19 Spørsmål som unionsmøtet bør ta stilling til 1) På grunn av den avtakende interessen for de regionale cupene de siste årene bør unionsmøtet ta stilling til om det skal gjøres endringer. Man har tre alternativer: - Fortsette dagens ordning med fire til fem regionale arrangementer - Beholde cupen i regionene der man har gode betingelser for arrangementet - Avvikle regionalcupene og velge ut alle bandene basert på innkomne søknader, slik det ble gjort de første årene 2) Innføre aldersgrense for deltakere i cupen - Det må tas stiling til om UBC skal være en arena for ungdom eller amatører, siden det ikke er noen selvfølgelighet at ungdom er amatører eller vice versa. 3) Informasjonsflyt mellom NBU og NBUs medlemmer. - Kan vi samarbeide bedre med medlemmene våre? Kan medlemmene samarbeide bedre med oss? 19

20 Årsberetning for Union Bluesband turne` 2012, Yngve & His Boogie Legs UBB har i 2012 hatt en dedikert person fra NBU-styret som har booket og koordinert deres turné. Dette har vært Kåre Amundsen. UBB har vært et svært populært band som har slått godt an. I året som har gått har de spilt 52 konserter i Norge. Å være bookingansvarlig er en krevende funksjon som tar mye tid. Men med god kommunikasjon mellom NBU og band har vi lagt bak oss et godt år for Unionsbandet. De har fått vist seg frem på mange klubber og festivaler, samt andre arenaer som bluesband vanligvis ikke er så ofte å se. Vi hadde i 2012 store utfordringer med utgiftene som tidligere år. Spesielt ble det når vi i mai så oss nødt til å søke om ekstrabevilgninger for å kunne gjennomføre planlagte turné. Søknaden ble avslått og vi måtte tenke nytt. Måten vi løste det på var å innkalle bandet til et møte der vi inngikk en avtale med bandet der de gikk ned på netto honorar pr. mann pr. jobb. Dette gjorde at vi hele tiden hadde en liten buffer fra hver jobb som gikk til reiseutgifter. Yngve & His Boogie Legs ga ut sin debut-cd under Notodden Bluesfestival Cd`n har solgt meget godt og det har trillet 5-ere over hele linja. Bandet var NBU sin representant i IBC, Memphis. De kom dessverre ikke til finalen men fikk mange nye fans på sine gode konserter. Bandet er også plukket ut som Norges representant til EBC, Toulouse (Fra) 8-9 mars. Utfordringene fremover for Unionen er å få klubber og festivaler til å booke unionsbandet uoppfordret. NBU er helt avhengig av turnestøtte fra Kulturrådet, og uten den kan det se mørkt ut for videreførelse av prosjektet i den størrelsesorden som i Klubbene bør også se om de kan samarbeide litt seg imellom og være fleksible i forhold til dager de ønsker bandet. Dersom vi kan få til å booke bandet på flere steder i samme region i samme periode, er dette en stor økonomisk besparelse for NBU. I nord har dette fungert veldig bra med samarbeidet mellom Narvik, Andøya og Blues In Vest, og bør være mulig å få til andre steder også. Kåre Amundsen 20

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Fredag 14.okt Comfort Hotell Unionsmøtet ble åpnet av kultursjef i Trondheim Kommune Bård Eidet. Vi ble også ønsket velkommen av vertskapet Trondheim Bluesklubb

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer