FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard."

Transkript

1 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg. Fra høyre Endre Spydspissen i IT-Norge SIDE 4-5 Jørgensen, regnskapsfører Marit Oddny Hansson og daglig leder Trond Rusten i Tynsetregnskap. SIDE 3 FBC er fremtiden Vinn tur til Svalbard SIDE 6-7 SIDE 6-7

2 2 - LEDER Pisken fungerer ikke lenger! Skattedirektoratet og AltInn-prosjektet er som alle andre systemleverandører avhengig av brukerne for å lykkes. En kan ikke, med hjemmel i dagens lovverk, pålegge noen å levere sin selvangivelse gjennom AltInn. Det er derfor avgjørende nødvendig at brukerne er positive til ordningen og tar den i bruk i størst mulig grad. Brukerne i denne sammenheng er i vesentlig grad regnskapsførerer og revisorer. Som alltid ellers når et nytt system skal taes i bruk blir spørsmålet «What`s in it for me?» - Hva er fordelene for meg og mine klienter? Det er helt tydelig at Skattedirektoratet på grunn av mangel på gulrøtter har prøvet å finne fram den gamle velbrukte pisken, men heldigvis er sanksjonsmulighetene svært begrenset, og vil sannsynligvis virke i feil retning i dette tilfelle. Det er derfor med stor glede vi konstaterer at det er vilje til å finne fram til praktiske og tekniske løsninger på en rekke problemer som har dukket opp underveis. Prosjektledelsen i Skattedirektoratet innså nokså tidlig at leverandørene av årsoppgjørssystem måtte «trekkes inn i prosjektet» til en viss grad. Det har ført til at FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt ble fullstendig integrert med AltInn fra første dag. Det vi ikke er like tilfreds med, er at AltInn har påført vår supportavdeling en betydelig ekstra belastning, en supportoppgave som helt klart har adresse Skattedirektoratet. En stor del av denne supporten har sammenheng med rollefordeling og tildeling av rettigheter i AltInn. Her har vi først og fremst fått en avklaring i forhold til at også revisorer får selvstendig utfyllerrolle i AltInn. I tillegg er det nå også implementert en ny løsning for tildeling av roller til ansatte i regnskaps- og revisorfirma. Personer med brukeradministrasjons-rettigheter i regnskaps- og revisorfirma, vil nå finne klientadministrasjonsløsningen som et eget valg under brukeradministrasjon etter å ha logget seg inn på AltInn. Løsningen gjør det enkelt å delegere rettigheter til egne ansatte som skal levere opplysninger på vegne av klienter. Skattedirektoratet har også innsett at kravet om at den signaturberettigede i selskapene må inn og signere for innsendte skjemaer til aksjonærregistret blir for tungvint det første året AltInn tas i bruk. Direktoratet forenkler derfor innsending av aksjonærregisteroppgavene ved at de lar utfyller få signeringsfullmakt. Disse og en rekke andre eksempler, gir bud om en ny trend i Skattedirektoratet, som igjen gir håp om at vi i fellesskap skal finne fram til gode praktiske løsninger på tekniske problemer som helt sikkert kommer til å dukke opp. Vennlig hilsen Eivind Simonsen Administrerende direktør Vokser Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg. Den nyetablerte regnskapskontorkjeden Vekstra henvender seg mot kontorer som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Klientene er fra både landbruks- og SMB-sektoren. Grunnen til den hurtige veksten i selskapet, er at små regnskapskontorer ser stordriftsfordelene ved et kjedesamarbeid. De kan også trekke veksler på de andre kontorenes kompetanse. Daglig leder Endre Jørgensen tror ikke verdensherredømmet er innen rekkevidde med det første. Vi er svært fornøyde med å allerede ha tolv kontorer i Vekstra. Alle kom i løpet av de tre første månedene etter oppstarten. De fleste kontorene er lokalisert i det indre østlandsområdet, det er alltid lettere å få med de som er lokalisert nærmest først, konstaterer Jørgensen. Han regner ikke med at det kommer flere kontorer i kjeden de neste månedene. Nå er det tid for årsoppgjør, og de fleste er fullt opptatt med det en stund fremover. Derfor regner jeg med at det

3 NYHETER - 3 For oss er det viktig å ha samarbeidspartnere som vi har tillit til i forhold til størrelse og kvalitet. Vekstra ved Endre Jørgensen på besøk hos Tynsetregnskap, som holder til i Landbrukets Hus på Tynset. i rekordfart blir stille en stund fremover, det blir nok ikke tatt noen nye store avgjørelser midt i denne hektiske perioden, smiler han. Størrelsen teller Finale Systemer ble valgt som leverandør av program for årsoppgjør på bakgrunn av erfaringer som flere av regnskapsførerne hadde med FINALE Årsoppgjør fra tidligere. Den viktigste grunnen til at vi ville bruke Finales programmer, er vel den best tenkelige grunnen for alle markedsførere; noen har brukt programmet fra før, og har fått så gode erfaringer med programmet at det anbefales videre. Slikt blir det mersalg av, konkluderer Endre Jørgensen. En annen viktig faktor er Finale Systemers posisjon i markedet. For oss er det viktig å ha samarbeidspartnere som vi har tillit til i forhold til størrelse og kvalitet. Finale Årsoppgjør ble valgt på grunn av funksjonalitet og brukervennlighet. Dessuten er Finale mye brukt i den målgruppen vi henvender oss til. Vi tilbyr en programpakkeløsning til Vekstrakontorene som skal være attraktiv både i innhold og pris. Da er vi nødt til å tilby anerkjente produkter, forklarer Jørgensen. Bredt kompetansespekter Historikken bak regnskapsbyråenes satsing mot landsbrukssektoren ligger noen år tilbake i tid, da det enda fantes drøssevis av små, selvstyrte gårdsbruk rundt om i hele landet. På grunn av den norske landsbrukspolitikken de siste årene har landbruksnisjen endret seg betraktelig. Bare fra 1989 til 1999 ble det rundt færre landbruk i Norge. Det har også påvirket regnskapsbyråene. Norges Bondelag har avtaler med rundt 400 regnskapskontorer rundt om i landet, som dannet et nettverk for å serve landbruksnæringen. Etter hvert som antallet bruk ble mindre, har regnskapskontorene som før spesialiserte seg på landbruksnæringen vært nødt til å rette seg mot et bredere spekter av bransjer. Noen av våre kontorer har rettet seg mot transportnæringen, mens andre har fått kunder innen varehandel og service. Prioriteten er ulik på de forskjellige kontorene, noe vi kan dra nytte av i Vekstra, forklarer Endre Jørgensen. Samarbeid i høysetet Kontorene kan velge å være tilknyttet Vekstrakjeden som eiere eller som rekrutteringskontor, det vil si en nært tilknyttet samarbeidspartner som leier Vekstraprofilen og deltar litt løsere i samarbeidet. Alle kjedekontorene fortsetter som sjølstendige forretningsmessige enheter. For tiden jobbes det innad i Vekstra med å utvikle et godt system for samarbeid mellom søsterkontorene. Vekstra er fortsatt under oppbygging. Kontorene har kontakt via internett og intranett, noe som har fungert veldig godt. For å få til et optimalt samarbeid mellom alle kontorene, kartlegger vi nå de ulike kompetansefeltene som hvert kontor innehar. Vi har faggrupper som jobber med konkrete faglige problemstillinger. Vi har et internt prosjekt på gang der vi forsøker å bygge systemer på utveksling av kompetanse innad i Vekstra. Alle kan ha fromme ønsker om hvordan et slikt system bør virke, men nå er det viktig å få konkretisert systemer for bestilling, kostnadsberegning og fakturering av interne tjenester, avslutter Jørgensen.

4 Spydspissen i IT-N 4 - NYHETER Finale er pilotleverandør til AltInn, som etterhvert vil bygge på seg og bli et ganske omfattende system for elektronisk innrapportering. AltInn vil omfavne både skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Statistisk Sentralbyrå, Lånekassen og på sikt andre etater hvor det er hensiktsmessig med elektronisk innrapportering. Nåværende regjering med finansminister Per Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen kaller AltInn «Spydspissen i et enklere Norge». Frode Hansen er hovedarkitekt bak utviklingen av Finales AltInn-integrering, og er fornøyd med de løsningene bedriften har kommet frem til. Alle ligningspapirer som finnes i programmet og som støttes av AltInn har vi gjort klar for elektronisk innsendelse, sier Hansen. Gir besparelser Til tross for noen produksjonsproblemer hos AltInn og en del utsettelser og tilbakrulling av systemet har Finale hele tiden jobbet hardt for at de skal være en fullverdig rapportør til dette systemet. Dette arbeidet vil fortsette kontinuerlig i fremtiden. Under Innrapportering av Aksjonærregisterskjema ble det avdekket en del punkter i brukervennligheten som Finale nå har tatt tak i og har forbedret atskillig til neste versjon. AltInn har også gjort noen forenklinger som f.eks at revisor kan signere innsendelsene i tilfeller der kunden selv ikke har mulighet til å gjøre dette. Det har vært en høy terskel for enkelte å bli vant med systemet. Det har nok forekommet litt tyngre i bruk enn Avgiver (SLN), men vi i Finale er sikker på at brukerne, når de blir vant med systemet og de rutinene som det påkrever, vil se at å bruke Finale og Frode Hansen er hovedarkitekt bak utviklingen av Finales AltInn-integrering, og er fornøyd m AltInn vil gi en besparelse i tid og penger i forhold til noen år tilbake da eneste alternativ var å sende inn på papir, forklarer Hansen. Næringsdrivende snart klar Bortsett fra bedre brukervennlighet har FINALE Årsoppgjør nå også støtte for innsendelse av både automatiske og manuelle vedlegg. I tillegg sendes data direkte til AltInn, brukeren får umiddelbart beskjed om disse har blitt godtatt eller ikke, uten å måtte gå innom steget for å validere innsendelsen manuelt i portalen for hver gang.

5 NYHETER - 5 orge Nyheter: Finale Systemer jobber systematisk med å forbedre programvarene våre, og her er noen av forbedringene vi har gjort i de nyeste utgavene: Online Info Ved oppstart av FINALE Årsoppgjør er det kommet til en ny funksjon, Online info, der du får se informasjon på en egen side fra våre Internettsider med relevant informasjon for deg som bruker. Dersom du ikke er koblet opp mot Internett, vises den vanlige oppstartssiden. Ligningsskjemaer Finale har gjort en betraktelig funksjonsforbedring i ligningsskjemaer. Kunden kan nå lage egendefinerte vedlegg som er tilkoblet AltInn. Hermod Gundersen i Finale melder om at tilbakemeldingene fra finalebrukerne om denne tjenesten er gode. Nettbasert hjelp AltInn-funksjonene har et betydelig utvalg av hjelpetekster direkte på skjermen, med lenker til mer utfyllende informasjon på nettet. Hjelpetekstene oppdateres jevnt og trutt, og skal inneholde all den informasjonen brukeren trenger for å få til en strømlinjeformet innrapportering. Landbruk Landbruksfunksjonene er nå integrert i FINALE Årsoppgjør, og du finner denne under menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Landbruk. Hurtigtips! Spar tid og penger ved å ta i bruk forbedringene i FINALE Årsoppgjør. Næringsoppgaven og forskjellsskjema: Om du høyreklikker på en post, vil du kunne se alle konti som er linket til den aktuelle posten. ed de løsningene bedriften har kommet frem til. Innsendelse av papirer for personlig næringsdrivende er i skrivende stund ikke klar, men denne vil følge kort tid etter at FINALE Årsoppgjør er utsmykket med AltInn. Det samme gjelder for innsendelse til Brønnøysundregistrene, avslutter Frode Hansen. Bla mellom skjemaer: Nå kan du bla opp og ned mellom skjemasider i et ligningsskjema ved å bruke PgUp og PgDn. Klientnotat: Om du har meldinger du har lyst til å få fram når en klient åpnes, kan du bruke funksjonen Klientnotat. Det er en huskelapp som kommer opp hver gang den aktuelle klientmappen åpnes. Du finner denne funksjonen i menyen Firma > Klientnotat. Redigering av kontoplan: Bruk hurtigtasten Alt + S for å gå direkte til et kontonummer. På den måten slipper du å bla i kontoplanen.

6 6 - AKTUELT FBC er fremtiden Ettersom bransjen vår dreier seg mer og mer mot rådgivning, blir kravet at vi må levere et komplett og nyttig produkt. Det kan vi gjennom FBC, mener Tom Robert Aasnes (bildet), daglig leder av Merkantilservice i Tromsø. Aasnes var en av de første regnskapsførerne som leverte inn nøkkeltall til FBC-basen, og han er svært positiv til Finale Systemers nye tilbud. Konseptet er glimrende og unikt. Regnskapsbransjen har behov for å levere mer nyttig regnskapsinformasjon enn tidligere. Kundene våre stiller mer og mer krav til styringsinformasjon fra oss, noe som har vært en utvikling som har gått gradvis gjennom de siste årene spesielt, sier Aasnes. Rådgivning er fremtiden Han mener at det er nettopp utvilkingen av bedre og bedre regnskapssystemer som gjør at utfordringen til regnskapsførere og revisorer går i retning av en større orientering mot rådgivningstjenester. Utviklingen i datasystemene gjør at det i dag er mulig å få ut bedre informasjon. Lederne av firmaene vi jobber med er høyere skolerte og mer oppdaterte på regnskapsføring enn de var tidligere, og derfor krever de mer enn det de gjorde for noen år siden, sier Tom Robert Aasnes. Nå som den tradisjonelle bilagsføringen blir mindre tidkrevende for regnskapsbyråene som følge av utviklingen i regnskapssystemene, mener Aasnes at det er viktig å fokusere mot nye inntektskilder. Man bør utnytte den frigjorte tiden til mer rådgivning, mener Aasnes. Sammenligner regnskapsbransjen med bankbransjen Tom Robert Aasnes følger nøye med i utviklingen innen regnskaps- og revisorbransjen, og sammenligner utviklingen i dag med den bankbransjen gikk gjennom for femten år siden. På slutten av 80-tallet gikk bankbransjen gjennom en periode med oppsigelser og nedbemanning som følge av omveltningene innen teknologi. 60 prosent av de bankansatte jobbet da med transaksjonsorienterte saker, bilagsregistrering og liknende. Nå gjør kundene transaksjonene selv på nettet, og det samme vil skje med vår bransje. I den sammenhengen er FBC et manna fra himmelen, helt glimrende, mener Aasnes. Han forteller at bransjeanalyser hittil stort sett har vært noe som de bedre og større regnskapskontorene har tilbudt, da på årsoppgjørnivå. Analyser, lønnsprosent og vareforbruk har blitt analysert på et lite detaljert nivå, eller så har tallene blitt kjøpt fra firmaer som Dun & Bradstreet. Informasjonen har vært mer eller mindre nyttig, sier Aasnes. Skryter av brukervennligheten En av de aller best sidene ved FBC er brukervennligheten, sier Aasnes. Det er utrolig enkelt å hente ut rapporter fra databasen. Man får sammenlignet egen bedrift mot bransjen på de detaljene man er interessert i, for eksempel hvor mye reklamekostnader eller husleie vi har i forhold til brasjen. Per i dag er inndelingen litt for grov, men det vil rette seg ut når flere regnskaper levers inn til databasen. Potensialet i FBC er enormt, mener Aasnes. Han oppfordrer flere Vinn t Å delta i konkurransen om en eksotisk tur til vakre Svalbard er såre enkelt: Alt du trenger å gjøre, er å avgi data til FBC-databasen!

7 AKTUELT - 7 Forbedringer i Finale Finale er nå ferdig med SQLintegrasjonen mot Visma. Integrasjonen er gratis, og gjør det mulig å importere data direkte fra Visma Business til Finale uten tilleggslisenser. regnskapsførere og revisorer til å sende inn regnskaper. Når man tar i bruk FBC vil man se at det trengs kunnskaper om bransjen for å kunne tolke tallene rett. Man behøver kompetanse for å vite hvilke tall som er viktige for hver enkelt bedrift, og hva tallene egentlig sier. Men noen av grafene er så enkle at alle kan forstå dem, sier Aasnes. r til Svalbard Formålet med konkurransen er å sørge for å sikre nok data i FBC-databasen til å kunne levere gode analyser for 2003 fra andre kvartal i Dermed er konkurransen en vinn-vinn situasjon: Du leverer data, og får samtidig tilbake en styrket versjen av FBC. Kundene dine kan få bedre råd om firmaets økonomiske disposisjoner, og du kan Vil man tjene på å bruke FBC i forhold til det man betaler? Helt soleklart! Verdien er så stor at vi kan tjene gode penger på det, både for vår del og kundenes del. I tillegg får vi gratis analyser i forhold til hvor mange regnskaper vi leverer inn, på den måten kan man si at vi får betalt for å levere inn regnskapstall, smiler Aasnes fornøyd. sikre deg en herlig tur til Isbjørnens rike! Vinneren trekkes vilkårlig blant alle som har levert inn data. Frist for innlevering av data er 30. april. Ta kontakt med Finale support eller logg inn på for å få flere opplysninger om hvordan du kan levere data. Du kan også kontakte FBC via mail: Ottar Friis har laget integrasjonen for Finale, og forklarer litt om hvordan de fungerer. Alt man behøver å vite er navn på server, samt brukernavn og passord uten å måtte gå til databasen for å ta integrasjonen i bruk. De som bruker samme klientnummer i regnskapet og i årsoppgjøret behøver bare å gjøre oppsettet en gang i byråopplysningene, men det er også mulighet for overstyring i firmaopplysningene for hver klient. I tillegg til å hente firmaopplysninger, saldotall og budsjett kan man med våre integrasjonsmoduler også hente transaksjoner på valgt konto ved kontoredigering. Dette innebærer at man ikke behøver å ha regnskapsprogrammet oppe for å kunne kontrollere posteringene. For de som periodisk jobber hjemmefra er det greit å vite at med SQL-integrasjonen får man tilfredsstillende ytelse selv over en ISDN-linje. Man behøver selvsagt tilgang til nettverket via VPN/oppringt linje, sier Friis. Vi ønsker å få sømløs integrasjon til de aller fleste økomonisystemene der det ligger til rette for det. SQL gjør det mulig å gå rett i databasen til økonomisystemene for å oppdatere regnskapene, en enklere og mer elegant måte å gjøre det på, mener Ola Odden i Finale Systemer.

8 Returadresse: Finale Systemer as Postboks 2207, 9268 Tromsø Telefon B REIBO & CETERA RRA 110 Høyt skattet Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter. FINALEs programmoduler FINALE Årsoppgjør Årsregnskap for næringsdrivende og selskaper. Skatteberegning for selskaper. Tilleggsmoduler FINALE Kraft (Tilleggsmodul til Årsoppgjør) Ligningsoppgaver og skatteberegning for kraftselskaper. Våre programmers brukervennlige løsninger og avanserte teknologi har gjort FINALE til markedsleder på sitt område. FINALE Årsoppgjør som er midtpunktet i FINALEs programvarefamilie benyttes hvert år til mer enn norske regnskapsavslutninger. Spesielt for FINALEsystemet er at de enkelte moduler hver for seg utgjør selvstendige programmer, samtidig som de sammen fungerer tett integrert og gir brukeren avanserte verktøy. FINALE tilbyr også et omfattende serviceprogram, som bl.a. består av programvedlikehold, konsulentbistand og kurs. Gjennom avtaler sikres brukerne kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. FINALE Skatt Skatteberegning for personlig næringsdrivende og andre personlige skatteytere. FINALE Driftsmidler Avansert driftsmiddelkartotek for alle typer driftsmidler. FINALE Periodisering Periodiske regnskapsavslutninger. Analyse og nøkkeltallrapporter. FINALE Konsern Konsolidering av årsoppgjør og konsernregnskap. FINALE Investor Oversikt over aksjeinvesteringer for privatpersoner og selskaper. FINALE Analyse (Tilleggsmodul til Årsoppgjør) Analyser og nøkkeltall presentert grafisk og tabellarisk. For mer informasjon om hvorfor så mange velger FINALE, se eller kontakt oss på: Telefon , telefaks E-post: Redaksjon og produksjon: Krysspress AS - Trykk: Lundblad Media AS

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2004 Store visjoner Regnskapskontorkjeden Consis er i sterk vekst etter at de ble kjøpt opp av ØkonomiFOKUS, og består nå av 40 kontorer. Målet er

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden FINALISTEN Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2006 Frisørkjeden Nikita ville konsentrere seg om å tjene pengene, derfor hyret de Økonor til å telle dem. SIDE 12-15 HÅRFINT samarbeid Byr på massasje

Detaljer

10 rimelige regnskapsprogrammer

10 rimelige regnskapsprogrammer Særtrykk fra PC World Norge nr 10-2005 R e g n s k a p s p r o g r a m m e r f o r s m å b e d r i f t e r Stortest: 10 rimelige regnskapsprogrammer Programvare for regnskap og økonomistyring kan fort

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer