FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard."

Transkript

1 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg. Fra høyre Endre Spydspissen i IT-Norge SIDE 4-5 Jørgensen, regnskapsfører Marit Oddny Hansson og daglig leder Trond Rusten i Tynsetregnskap. SIDE 3 FBC er fremtiden Vinn tur til Svalbard SIDE 6-7 SIDE 6-7

2 2 - LEDER Pisken fungerer ikke lenger! Skattedirektoratet og AltInn-prosjektet er som alle andre systemleverandører avhengig av brukerne for å lykkes. En kan ikke, med hjemmel i dagens lovverk, pålegge noen å levere sin selvangivelse gjennom AltInn. Det er derfor avgjørende nødvendig at brukerne er positive til ordningen og tar den i bruk i størst mulig grad. Brukerne i denne sammenheng er i vesentlig grad regnskapsførerer og revisorer. Som alltid ellers når et nytt system skal taes i bruk blir spørsmålet «What`s in it for me?» - Hva er fordelene for meg og mine klienter? Det er helt tydelig at Skattedirektoratet på grunn av mangel på gulrøtter har prøvet å finne fram den gamle velbrukte pisken, men heldigvis er sanksjonsmulighetene svært begrenset, og vil sannsynligvis virke i feil retning i dette tilfelle. Det er derfor med stor glede vi konstaterer at det er vilje til å finne fram til praktiske og tekniske løsninger på en rekke problemer som har dukket opp underveis. Prosjektledelsen i Skattedirektoratet innså nokså tidlig at leverandørene av årsoppgjørssystem måtte «trekkes inn i prosjektet» til en viss grad. Det har ført til at FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt ble fullstendig integrert med AltInn fra første dag. Det vi ikke er like tilfreds med, er at AltInn har påført vår supportavdeling en betydelig ekstra belastning, en supportoppgave som helt klart har adresse Skattedirektoratet. En stor del av denne supporten har sammenheng med rollefordeling og tildeling av rettigheter i AltInn. Her har vi først og fremst fått en avklaring i forhold til at også revisorer får selvstendig utfyllerrolle i AltInn. I tillegg er det nå også implementert en ny løsning for tildeling av roller til ansatte i regnskaps- og revisorfirma. Personer med brukeradministrasjons-rettigheter i regnskaps- og revisorfirma, vil nå finne klientadministrasjonsløsningen som et eget valg under brukeradministrasjon etter å ha logget seg inn på AltInn. Løsningen gjør det enkelt å delegere rettigheter til egne ansatte som skal levere opplysninger på vegne av klienter. Skattedirektoratet har også innsett at kravet om at den signaturberettigede i selskapene må inn og signere for innsendte skjemaer til aksjonærregistret blir for tungvint det første året AltInn tas i bruk. Direktoratet forenkler derfor innsending av aksjonærregisteroppgavene ved at de lar utfyller få signeringsfullmakt. Disse og en rekke andre eksempler, gir bud om en ny trend i Skattedirektoratet, som igjen gir håp om at vi i fellesskap skal finne fram til gode praktiske løsninger på tekniske problemer som helt sikkert kommer til å dukke opp. Vennlig hilsen Eivind Simonsen Administrerende direktør Vokser Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg. Den nyetablerte regnskapskontorkjeden Vekstra henvender seg mot kontorer som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Klientene er fra både landbruks- og SMB-sektoren. Grunnen til den hurtige veksten i selskapet, er at små regnskapskontorer ser stordriftsfordelene ved et kjedesamarbeid. De kan også trekke veksler på de andre kontorenes kompetanse. Daglig leder Endre Jørgensen tror ikke verdensherredømmet er innen rekkevidde med det første. Vi er svært fornøyde med å allerede ha tolv kontorer i Vekstra. Alle kom i løpet av de tre første månedene etter oppstarten. De fleste kontorene er lokalisert i det indre østlandsområdet, det er alltid lettere å få med de som er lokalisert nærmest først, konstaterer Jørgensen. Han regner ikke med at det kommer flere kontorer i kjeden de neste månedene. Nå er det tid for årsoppgjør, og de fleste er fullt opptatt med det en stund fremover. Derfor regner jeg med at det

3 NYHETER - 3 For oss er det viktig å ha samarbeidspartnere som vi har tillit til i forhold til størrelse og kvalitet. Vekstra ved Endre Jørgensen på besøk hos Tynsetregnskap, som holder til i Landbrukets Hus på Tynset. i rekordfart blir stille en stund fremover, det blir nok ikke tatt noen nye store avgjørelser midt i denne hektiske perioden, smiler han. Størrelsen teller Finale Systemer ble valgt som leverandør av program for årsoppgjør på bakgrunn av erfaringer som flere av regnskapsførerne hadde med FINALE Årsoppgjør fra tidligere. Den viktigste grunnen til at vi ville bruke Finales programmer, er vel den best tenkelige grunnen for alle markedsførere; noen har brukt programmet fra før, og har fått så gode erfaringer med programmet at det anbefales videre. Slikt blir det mersalg av, konkluderer Endre Jørgensen. En annen viktig faktor er Finale Systemers posisjon i markedet. For oss er det viktig å ha samarbeidspartnere som vi har tillit til i forhold til størrelse og kvalitet. Finale Årsoppgjør ble valgt på grunn av funksjonalitet og brukervennlighet. Dessuten er Finale mye brukt i den målgruppen vi henvender oss til. Vi tilbyr en programpakkeløsning til Vekstrakontorene som skal være attraktiv både i innhold og pris. Da er vi nødt til å tilby anerkjente produkter, forklarer Jørgensen. Bredt kompetansespekter Historikken bak regnskapsbyråenes satsing mot landsbrukssektoren ligger noen år tilbake i tid, da det enda fantes drøssevis av små, selvstyrte gårdsbruk rundt om i hele landet. På grunn av den norske landsbrukspolitikken de siste årene har landbruksnisjen endret seg betraktelig. Bare fra 1989 til 1999 ble det rundt færre landbruk i Norge. Det har også påvirket regnskapsbyråene. Norges Bondelag har avtaler med rundt 400 regnskapskontorer rundt om i landet, som dannet et nettverk for å serve landbruksnæringen. Etter hvert som antallet bruk ble mindre, har regnskapskontorene som før spesialiserte seg på landbruksnæringen vært nødt til å rette seg mot et bredere spekter av bransjer. Noen av våre kontorer har rettet seg mot transportnæringen, mens andre har fått kunder innen varehandel og service. Prioriteten er ulik på de forskjellige kontorene, noe vi kan dra nytte av i Vekstra, forklarer Endre Jørgensen. Samarbeid i høysetet Kontorene kan velge å være tilknyttet Vekstrakjeden som eiere eller som rekrutteringskontor, det vil si en nært tilknyttet samarbeidspartner som leier Vekstraprofilen og deltar litt løsere i samarbeidet. Alle kjedekontorene fortsetter som sjølstendige forretningsmessige enheter. For tiden jobbes det innad i Vekstra med å utvikle et godt system for samarbeid mellom søsterkontorene. Vekstra er fortsatt under oppbygging. Kontorene har kontakt via internett og intranett, noe som har fungert veldig godt. For å få til et optimalt samarbeid mellom alle kontorene, kartlegger vi nå de ulike kompetansefeltene som hvert kontor innehar. Vi har faggrupper som jobber med konkrete faglige problemstillinger. Vi har et internt prosjekt på gang der vi forsøker å bygge systemer på utveksling av kompetanse innad i Vekstra. Alle kan ha fromme ønsker om hvordan et slikt system bør virke, men nå er det viktig å få konkretisert systemer for bestilling, kostnadsberegning og fakturering av interne tjenester, avslutter Jørgensen.

4 Spydspissen i IT-N 4 - NYHETER Finale er pilotleverandør til AltInn, som etterhvert vil bygge på seg og bli et ganske omfattende system for elektronisk innrapportering. AltInn vil omfavne både skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Statistisk Sentralbyrå, Lånekassen og på sikt andre etater hvor det er hensiktsmessig med elektronisk innrapportering. Nåværende regjering med finansminister Per Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen kaller AltInn «Spydspissen i et enklere Norge». Frode Hansen er hovedarkitekt bak utviklingen av Finales AltInn-integrering, og er fornøyd med de løsningene bedriften har kommet frem til. Alle ligningspapirer som finnes i programmet og som støttes av AltInn har vi gjort klar for elektronisk innsendelse, sier Hansen. Gir besparelser Til tross for noen produksjonsproblemer hos AltInn og en del utsettelser og tilbakrulling av systemet har Finale hele tiden jobbet hardt for at de skal være en fullverdig rapportør til dette systemet. Dette arbeidet vil fortsette kontinuerlig i fremtiden. Under Innrapportering av Aksjonærregisterskjema ble det avdekket en del punkter i brukervennligheten som Finale nå har tatt tak i og har forbedret atskillig til neste versjon. AltInn har også gjort noen forenklinger som f.eks at revisor kan signere innsendelsene i tilfeller der kunden selv ikke har mulighet til å gjøre dette. Det har vært en høy terskel for enkelte å bli vant med systemet. Det har nok forekommet litt tyngre i bruk enn Avgiver (SLN), men vi i Finale er sikker på at brukerne, når de blir vant med systemet og de rutinene som det påkrever, vil se at å bruke Finale og Frode Hansen er hovedarkitekt bak utviklingen av Finales AltInn-integrering, og er fornøyd m AltInn vil gi en besparelse i tid og penger i forhold til noen år tilbake da eneste alternativ var å sende inn på papir, forklarer Hansen. Næringsdrivende snart klar Bortsett fra bedre brukervennlighet har FINALE Årsoppgjør nå også støtte for innsendelse av både automatiske og manuelle vedlegg. I tillegg sendes data direkte til AltInn, brukeren får umiddelbart beskjed om disse har blitt godtatt eller ikke, uten å måtte gå innom steget for å validere innsendelsen manuelt i portalen for hver gang.

5 NYHETER - 5 orge Nyheter: Finale Systemer jobber systematisk med å forbedre programvarene våre, og her er noen av forbedringene vi har gjort i de nyeste utgavene: Online Info Ved oppstart av FINALE Årsoppgjør er det kommet til en ny funksjon, Online info, der du får se informasjon på en egen side fra våre Internettsider med relevant informasjon for deg som bruker. Dersom du ikke er koblet opp mot Internett, vises den vanlige oppstartssiden. Ligningsskjemaer Finale har gjort en betraktelig funksjonsforbedring i ligningsskjemaer. Kunden kan nå lage egendefinerte vedlegg som er tilkoblet AltInn. Hermod Gundersen i Finale melder om at tilbakemeldingene fra finalebrukerne om denne tjenesten er gode. Nettbasert hjelp AltInn-funksjonene har et betydelig utvalg av hjelpetekster direkte på skjermen, med lenker til mer utfyllende informasjon på nettet. Hjelpetekstene oppdateres jevnt og trutt, og skal inneholde all den informasjonen brukeren trenger for å få til en strømlinjeformet innrapportering. Landbruk Landbruksfunksjonene er nå integrert i FINALE Årsoppgjør, og du finner denne under menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Landbruk. Hurtigtips! Spar tid og penger ved å ta i bruk forbedringene i FINALE Årsoppgjør. Næringsoppgaven og forskjellsskjema: Om du høyreklikker på en post, vil du kunne se alle konti som er linket til den aktuelle posten. ed de løsningene bedriften har kommet frem til. Innsendelse av papirer for personlig næringsdrivende er i skrivende stund ikke klar, men denne vil følge kort tid etter at FINALE Årsoppgjør er utsmykket med AltInn. Det samme gjelder for innsendelse til Brønnøysundregistrene, avslutter Frode Hansen. Bla mellom skjemaer: Nå kan du bla opp og ned mellom skjemasider i et ligningsskjema ved å bruke PgUp og PgDn. Klientnotat: Om du har meldinger du har lyst til å få fram når en klient åpnes, kan du bruke funksjonen Klientnotat. Det er en huskelapp som kommer opp hver gang den aktuelle klientmappen åpnes. Du finner denne funksjonen i menyen Firma > Klientnotat. Redigering av kontoplan: Bruk hurtigtasten Alt + S for å gå direkte til et kontonummer. På den måten slipper du å bla i kontoplanen.

6 6 - AKTUELT FBC er fremtiden Ettersom bransjen vår dreier seg mer og mer mot rådgivning, blir kravet at vi må levere et komplett og nyttig produkt. Det kan vi gjennom FBC, mener Tom Robert Aasnes (bildet), daglig leder av Merkantilservice i Tromsø. Aasnes var en av de første regnskapsførerne som leverte inn nøkkeltall til FBC-basen, og han er svært positiv til Finale Systemers nye tilbud. Konseptet er glimrende og unikt. Regnskapsbransjen har behov for å levere mer nyttig regnskapsinformasjon enn tidligere. Kundene våre stiller mer og mer krav til styringsinformasjon fra oss, noe som har vært en utvikling som har gått gradvis gjennom de siste årene spesielt, sier Aasnes. Rådgivning er fremtiden Han mener at det er nettopp utvilkingen av bedre og bedre regnskapssystemer som gjør at utfordringen til regnskapsførere og revisorer går i retning av en større orientering mot rådgivningstjenester. Utviklingen i datasystemene gjør at det i dag er mulig å få ut bedre informasjon. Lederne av firmaene vi jobber med er høyere skolerte og mer oppdaterte på regnskapsføring enn de var tidligere, og derfor krever de mer enn det de gjorde for noen år siden, sier Tom Robert Aasnes. Nå som den tradisjonelle bilagsføringen blir mindre tidkrevende for regnskapsbyråene som følge av utviklingen i regnskapssystemene, mener Aasnes at det er viktig å fokusere mot nye inntektskilder. Man bør utnytte den frigjorte tiden til mer rådgivning, mener Aasnes. Sammenligner regnskapsbransjen med bankbransjen Tom Robert Aasnes følger nøye med i utviklingen innen regnskaps- og revisorbransjen, og sammenligner utviklingen i dag med den bankbransjen gikk gjennom for femten år siden. På slutten av 80-tallet gikk bankbransjen gjennom en periode med oppsigelser og nedbemanning som følge av omveltningene innen teknologi. 60 prosent av de bankansatte jobbet da med transaksjonsorienterte saker, bilagsregistrering og liknende. Nå gjør kundene transaksjonene selv på nettet, og det samme vil skje med vår bransje. I den sammenhengen er FBC et manna fra himmelen, helt glimrende, mener Aasnes. Han forteller at bransjeanalyser hittil stort sett har vært noe som de bedre og større regnskapskontorene har tilbudt, da på årsoppgjørnivå. Analyser, lønnsprosent og vareforbruk har blitt analysert på et lite detaljert nivå, eller så har tallene blitt kjøpt fra firmaer som Dun & Bradstreet. Informasjonen har vært mer eller mindre nyttig, sier Aasnes. Skryter av brukervennligheten En av de aller best sidene ved FBC er brukervennligheten, sier Aasnes. Det er utrolig enkelt å hente ut rapporter fra databasen. Man får sammenlignet egen bedrift mot bransjen på de detaljene man er interessert i, for eksempel hvor mye reklamekostnader eller husleie vi har i forhold til brasjen. Per i dag er inndelingen litt for grov, men det vil rette seg ut når flere regnskaper levers inn til databasen. Potensialet i FBC er enormt, mener Aasnes. Han oppfordrer flere Vinn t Å delta i konkurransen om en eksotisk tur til vakre Svalbard er såre enkelt: Alt du trenger å gjøre, er å avgi data til FBC-databasen!

7 AKTUELT - 7 Forbedringer i Finale Finale er nå ferdig med SQLintegrasjonen mot Visma. Integrasjonen er gratis, og gjør det mulig å importere data direkte fra Visma Business til Finale uten tilleggslisenser. regnskapsførere og revisorer til å sende inn regnskaper. Når man tar i bruk FBC vil man se at det trengs kunnskaper om bransjen for å kunne tolke tallene rett. Man behøver kompetanse for å vite hvilke tall som er viktige for hver enkelt bedrift, og hva tallene egentlig sier. Men noen av grafene er så enkle at alle kan forstå dem, sier Aasnes. r til Svalbard Formålet med konkurransen er å sørge for å sikre nok data i FBC-databasen til å kunne levere gode analyser for 2003 fra andre kvartal i Dermed er konkurransen en vinn-vinn situasjon: Du leverer data, og får samtidig tilbake en styrket versjen av FBC. Kundene dine kan få bedre råd om firmaets økonomiske disposisjoner, og du kan Vil man tjene på å bruke FBC i forhold til det man betaler? Helt soleklart! Verdien er så stor at vi kan tjene gode penger på det, både for vår del og kundenes del. I tillegg får vi gratis analyser i forhold til hvor mange regnskaper vi leverer inn, på den måten kan man si at vi får betalt for å levere inn regnskapstall, smiler Aasnes fornøyd. sikre deg en herlig tur til Isbjørnens rike! Vinneren trekkes vilkårlig blant alle som har levert inn data. Frist for innlevering av data er 30. april. Ta kontakt med Finale support eller logg inn på for å få flere opplysninger om hvordan du kan levere data. Du kan også kontakte FBC via mail: Ottar Friis har laget integrasjonen for Finale, og forklarer litt om hvordan de fungerer. Alt man behøver å vite er navn på server, samt brukernavn og passord uten å måtte gå til databasen for å ta integrasjonen i bruk. De som bruker samme klientnummer i regnskapet og i årsoppgjøret behøver bare å gjøre oppsettet en gang i byråopplysningene, men det er også mulighet for overstyring i firmaopplysningene for hver klient. I tillegg til å hente firmaopplysninger, saldotall og budsjett kan man med våre integrasjonsmoduler også hente transaksjoner på valgt konto ved kontoredigering. Dette innebærer at man ikke behøver å ha regnskapsprogrammet oppe for å kunne kontrollere posteringene. For de som periodisk jobber hjemmefra er det greit å vite at med SQL-integrasjonen får man tilfredsstillende ytelse selv over en ISDN-linje. Man behøver selvsagt tilgang til nettverket via VPN/oppringt linje, sier Friis. Vi ønsker å få sømløs integrasjon til de aller fleste økomonisystemene der det ligger til rette for det. SQL gjør det mulig å gå rett i databasen til økonomisystemene for å oppdatere regnskapene, en enklere og mer elegant måte å gjøre det på, mener Ola Odden i Finale Systemer.

8 Returadresse: Finale Systemer as Postboks 2207, 9268 Tromsø Telefon B REIBO & CETERA RRA 110 Høyt skattet Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter. FINALEs programmoduler FINALE Årsoppgjør Årsregnskap for næringsdrivende og selskaper. Skatteberegning for selskaper. Tilleggsmoduler FINALE Kraft (Tilleggsmodul til Årsoppgjør) Ligningsoppgaver og skatteberegning for kraftselskaper. Våre programmers brukervennlige løsninger og avanserte teknologi har gjort FINALE til markedsleder på sitt område. FINALE Årsoppgjør som er midtpunktet i FINALEs programvarefamilie benyttes hvert år til mer enn norske regnskapsavslutninger. Spesielt for FINALEsystemet er at de enkelte moduler hver for seg utgjør selvstendige programmer, samtidig som de sammen fungerer tett integrert og gir brukeren avanserte verktøy. FINALE tilbyr også et omfattende serviceprogram, som bl.a. består av programvedlikehold, konsulentbistand og kurs. Gjennom avtaler sikres brukerne kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. FINALE Skatt Skatteberegning for personlig næringsdrivende og andre personlige skatteytere. FINALE Driftsmidler Avansert driftsmiddelkartotek for alle typer driftsmidler. FINALE Periodisering Periodiske regnskapsavslutninger. Analyse og nøkkeltallrapporter. FINALE Konsern Konsolidering av årsoppgjør og konsernregnskap. FINALE Investor Oversikt over aksjeinvesteringer for privatpersoner og selskaper. FINALE Analyse (Tilleggsmodul til Årsoppgjør) Analyser og nøkkeltall presentert grafisk og tabellarisk. For mer informasjon om hvorfor så mange velger FINALE, se eller kontakt oss på: Telefon , telefaks E-post: Redaksjon og produksjon: Krysspress AS - Trykk: Lundblad Media AS

FINALISTEN. 3F [tre'ff]: Finn Frem i Finale. Flere rapporter i FINALE Årsoppgjør SIDE 2-3. Utskrift i PDF-format - ny tilleggsmodul

FINALISTEN. 3F [tre'ff]: Finn Frem i Finale. Flere rapporter i FINALE Årsoppgjør SIDE 2-3. Utskrift i PDF-format - ny tilleggsmodul FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Desember 2002 3F [tre'ff]: Finn Frem i Finale FINALE Årsoppgjør og FINALE Periodisering har fått ny funksjonalitet for forenklet navigering i programmet. Den

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

FINALISTEN. Regnskapsbyrå for framtida. Kundeavis for Finale Systemer as September Nytt om årsoppgjør for primærnæringene SIDE 6-7

FINALISTEN. Regnskapsbyrå for framtida. Kundeavis for Finale Systemer as September Nytt om årsoppgjør for primærnæringene SIDE 6-7 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2003 Regnskapsbyrå for framtida Regnskapsbyråkjeden Kvestor har funnet framtidas måte å drive regnskapskontor på effektivt, økonomisk og profesjonelt.

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2004 Store visjoner Regnskapskontorkjeden Consis er i sterk vekst etter at de ble kjøpt opp av ØkonomiFOKUS, og består nå av 40 kontorer. Målet er

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

FINALISTEN. Nye kurs i nye lokaler. Vant IT-pris. En avgjort suksess. 15 år med Finale. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2003

FINALISTEN. Nye kurs i nye lokaler. Vant IT-pris. En avgjort suksess. 15 år med Finale. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2003 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2003 Nye kurs i nye lokaler Finale Systemer AS sin avdeling i Oslo har flyttet inn i nye og større lokaler. Dermed kan Frode Hansen (f. v.), Ola Odden og

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn Oppsett av lønnssystemet mot Altinn.1. Om Altinn Altinn er det offentliges elektroniske portal for (elektronisk) dialog med næringslivet og privatpersoner. Altinn har sin historie tilbake til årtusenskiftet,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius Magasin NR.1 2007 Altinn som to-veis kanal Adm. direktør Sandra Riise i NARF lanserer gode ideer på to veis kommunikasjon i Altinn. Les også om årsoppgjørssystemene som scorer høyt i ny undersøkelse. s.7

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler

Detaljer

PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter

PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter 2 Finale Systemer as Flest årsoppgjør i Norge Finale Systemer AS er markedsleder innen programvare

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne?

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Brukerforum Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Du hører stadig at regnskapsbransjen må omstille seg. Gå fra bilagsregistrering til rådgivning. Lurer du på hvor du skal begynne? Sticos hjelper

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Finale Brukerforum 2014 Fagsjef Hermod Gundersen 1 Generelt Vi har i år satset på å gi funksjonene for offentlig regnskap et ansiktsløft. Tilbakemeldinger

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Kundeavis for Finale Systemer as Desember 2003

Kundeavis for Finale Systemer as Desember 2003 FINALE Kundeavis for Finale Systemer as Desember 2003. \ Et samarbeid mellom Visma Software og Finale - Vi tror at brukerne av programvare fra Visma Systemer forenkler årets årsoppgjør, slik at regn Software

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009 Altinn informasjonsdag Erik Fossum Oslo 31.august 2009 1 Historien bak Altinn Alternativ innrapportering 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Avgiverløsningen (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene)

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen.

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen. eadmin Generelt Doorway har over flere år utviklet et unikt administrasjonssystem for IT Drift, eadmin, med automatisert produksjon av brukere, tilganger og rettigheter. eadmin vil gi Kundens en detaljert

Detaljer

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Velkommen som bruker av Visma Severa!

Velkommen som bruker av Visma Severa! Velkommen som bruker av Visma Severa! Innlogging: Når du blir opprettet som bruker med E-post adresse i Visma Severa, får du an mail med påloggingsinformasjon og midlertidig passord: For å logge inn, gå

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer