Se også våre hjemmesider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no"

Transkript

1 HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen til Jan Petter Terkelsen 8 - Sogneleder Arne Sørlie slutter 12 - Foredragskveld om barns mediahverdag 13 - Sommeravslutning på Nestangen 14 - Samlivskurs i Kvelde 15 - Bispevisitas 16 - Min salme 18 - Til alle lesere 21 - Fairtrade handel 24 - Studietur til California 26 - Om Aftensang 27 - Fra Einar Skaatans arkiv Menighetstur 32 - Spørsmål i forbindelse med gravsteder 34 - Til omtanke 36 - Gudstjenesteliste Vi ønsker alle våre lesere god høst! Se også våre hjemmesider: Nr. 3 S e p t e m b e r årg 62

2 Redaksjonen Yngve Mardon Knudsen, telefon: Se nedenfor E-post: Kjetil Holm, tlf Jostein Sundby, tlf mob E-post: Aage Næss, mob E-post: Kari Husabø Kleindienst, tlf Anne Helene Knudsen, tlf Kasserer: Harald A. Holm, tlf E-post: Sogneleder: Tone Vestmoen, tlf mob E-post: Menighetskontor for Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter sammen med Larvik prosti og Larvik kirkelige fellesråd: Romberggaten 4, 3256 Larvik, Postboks 258 Sentrum, 3251 Larvik. tlf Åpent alle virkedager kl til Alle henvendelser angående kirkelige handlinger dåp, vigsel, attester m.m. rettes til Larvik kirkekontor, tlf Hedrum menighet: Leder i menighetsrådet Astrid Stensland Løwe tlf Kirketjener/klokker Olav Holm mob Kvelde menighet: Leder i menighetsrådet Jon Severin Sundby tlf Kirketjener/klokker Aage Næss mob Hvarnes menighet: Leder i menighetsrådet Geir Bårnes tlf Kirketjener Guttorm Bårnes tlf Klokker Tor Gjone tlf Organist i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: Tone Langmoen Kalbakk mob Prestene nåes på følgende telefoner: Yngve Mardon Knudsen Arbeid Privat: Mobil: Jan Petter Terkelsen Arbeid Privat: Mobil: Se også våre hjemmesider:

3 Han har et godt rykte Det er spennende og interessant å lese om hvordan Jesus møtte mennesker. Han både overrasker og sjokkerer, han utfordrer og bryter med skikk og bruk, og han fryktet ikke for andres reaksjoner og for kritikk. Samtidig var han til hjelp for tusenvis av mennesker, og han hjalp og reagerte når han så at noen hadde det vondt. Nå i sommer har jeg på nytt lest i Markus evangeliet. Der blir Jesu barmhjertighet og Bjørn Kinserdal godhet i møte med ulike mennesker stadig understreket (se for eksempel kap.3), og at han ga mange nytt håp og livsmot ved det han gjorde og ved måten han reagerte på. Faktisk skapte han så stor glede og begeistring rundt seg at det i blant ble lite tid til matpause og nødvendig hvile for ham og disiplene. Folk så, hørte og fortalte videre om alt det de hadde opplevd sammen med denne Jesus og de sa at alt han gjorde, var godt! Masse folk stimlet sammen dit Jesus kom, og ryktet gikk etter hvert foran ham. Selv sa Jesus at han var Menneskesønnen som brakte Guds rike hit til oss, og at det var derfor folk ble friske av sykdom, og de ble satt fri fra skyld og nederlag de bar på og de ble reist opp til et nytt liv. Han kunne og ville hjelpe dem, og han så behovet som den enkelte hadde. Fremfor alt viser han at han bryr seg om og er opptatt av hver i sær, og at han vil ha oss med i sitt følge og vil dele sitt liv og sin tid i et nært og ekte fellesskap sammen med oss. Slik fikk Jesus et godt rykte fra mange mennesker og mange fikk store forventninger til ham, men vi vet at andre igjen bl.a. de religiøse lederne, mislikte ham så sterkt at de lette etter forskjellige utveier og muligheter - 3 -

4 til å stanse ham og til å sverte det gode navnet og ryktet hans. De ønsket ikke at han skulle få mer oppslutning og oppmerksomhet, fordi dette gikk utover deres egen makt og innflytelse. Er du og jeg med på å spre et godt rykte om Jesus? Har vi forventning og tiltro til ham, og kommer vi dit hvor han er å finne og der han har lovet å være nær? Kanskje trenger vi på nytt å se og bli minnet om at vi skal få lov til å komme og gjøre bruk av ham? Eller kanskje du kan være med å hjelpe andre til å oppdage og finne veien til Jesus? Den som selv har funnet noe verdifullt og godt hos Jesus, har i alle fall noe gledelig og løfterikt å bringe videre til andre. Det er noe enestående og flott med Jesus som så mange flere skulle ha oppdaget og fått del i! Det gode ryktet hans betyr jo noe godt fremfor alt for oss mennesker, og for vårt liv og vår fremtid! Når et nytt semester nå starter opp, er det også godt å hente kraft og frimodighet fra ham som vil være vår Herre og venn. Han vil gå med oss alle slags dager, og han har lovet å lede og ha omsorg for oss nettopp der hvor vi befinner oss. Hans gode ord og velsignelse kan vi få ta med oss i vår hverdag og vårt liv, for at vi slik kan bli minnet om hans nærvær og gode ansikt midt i liv og strev, i glede og i de ulike situasjoner vi er i. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Ref. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Bjørn Kinserdal sokneprest i Lardal

5 Nattverdsett til Kvelde sykehjem Hver 14. dag inviteres det til andaktstund ved Kvelde sykehjem. Og en gang i kvartalet feires det også nattverd i forbindelse med disse møtene. Takket være god hjelp fra ansatte og fin innsats fra frivillige i menigheten, kommer alle som ønsker det på samlingene, også de Even Sundby overrekker nattverdsetet til Kari Lyseboe som trenger litt hjelp. Det har vært et savn at vi ikke har hatt eget nattverdsett på sykehjemmet. Vi har måttet låne fra kirken, og det førte til ekstra slitasje på dette utstyret. Dette kom de pårørende til Ola Sundby for øret, og de besluttet at de som minnegave ønsket midler til innkjøp av slikt utstyr. De kom nesten i mål med hele beløpet. Så da vi i tillegg fikk et tilskudd fra Konstanse Trevland og Ingvald Hvidstens Legat, ble nattverdsett innkjøpt. Denne gaven ble overlevert av Ola Sundbys sønn, Even Sundby, ved en høytidlighet i forkant av nattverdmøte den 12.juni i år. Kari Lysebo mottok gaven på vegne av Kvelde sykehjem. Høytidligheten ble avsluttet med bløtekake og kaffe etter nattverdfeiringen. og etterpå var det bløtekake til alle... Stor takk til de glade givere! -5-

6 Kveldeprisen Heder og ære til vår kjære Jan Petter Terkelsen De som har bodd i Kvelde en stund, husker sikkert at det ble arrangert Kveldedagene. Den gang ble det utdelt et Ærkjentlighetsbevis. Kvelde-prisen er en oppfølger av denne utnevnelsen og det er mange kjente personer som i tidligere år har gjort seg fortjent til denne prisen Ragnar Vestby 2007 Øystein Lindhjem 2008 Jan Petter Terkelsen De som får Kvelde prisen skal ha utmerket seg i lokalmiljøet med innsats i en eller annen form for bygda eller folkets ve og vel. Det er ingen automatikk i at prisen deles ut hvert år. Prisen deles ut av Kvelde Vel på 17. mai. Forslag til kandidater rettes til Styret i Kvelde Vel v/leder. Kveldeprisen 2008 gikk i år til Jan Petter Terkelsen. Og kriteriene er: For de som ikke kjenner Petter Prest er han en folkelig og varm person som snakker med folk på en måte, som gjør at de føler seg vel. Derfor betyr han noe for de aller fleste i bygda. Alt fra barna i barnehagen, konfirmantene, til de eldre på sykehjemmet har han en god tone med. Han er nytenkende og ikke redd for å prøve nye ting for å få folk i kirken.hans inkluderende evner får bygda til å bli sammensveiset på tvers av interesser. Og han er selv med i bygdelivet på mange måter og på forskjellige plan. Prisen er laget av keramiker Linn Desire Larsen med eget verksted i Her er Ingebjørg Terkelsen som mottok prisen på vegne av faren, da han dessverre var bortreist.

7 Kvelde og diplomen er utformet av Elise Landa Omsland som driver Nips Design, også hun bosatt i Kvelde. TUSEN TAKK! Inger Anne Næss Tusen hjertelig takk til Kvelde Vel og alle som medvirket til at jeg fikk Kveldeprisen Jeg ble både overrasket og glad da min kjære Klara ringte og fortalte det. Jeg var jo bortreist 17.mai og vil med dette gi uttrykk for både takknemlighet og ydmykhet i forbindelse med overrekkelsen. Kvelde er en flott bygd å leve i. Både mennesker og natur innbyr til stor grad av trivsel. Vennehilsener fra Petter prest

8 Sogneleder Arne Sørlie slutter ArneSørlie på plass på kontoret Fortell litt om deg selv? Jeg er opprinnelig født i Hedalen i Sør-Aurdal kommune og er døpt i den ærverdige stavkirken der. Da jeg var 2 år gammel flyttet vi over Vassfaret til fienden som for Valdresfolket er Hallingene! Der bosatte vi oss i Flå kommune, som er den nederste og minste av de 6 hallingdalskommunene. Jeg har bodd flere andre steder i Buskerud fylke før jeg flyttet til Vestfold, men regner meg nok fortsatt som en halling. Hvorfor ønsker du ny jobb? Jeg er nok i utgangpunktet en urolig og nyssgjerrig sjel som trenger ofte forandringer og nye utfordringer. Derfor har jeg ofte ønsket å skifte jobb etter 3 til 4 år. I tillegg er det vel kjent at vi for en tid tilbake hadde van

9 skelige arbeidsforhold på Larvik kirkekontor. I den tiden begynte jeg å se meg om og søke andre jobber. I dag, med ny kirkeverge, har vi oppnådd et flott arbeidsklima, og det skulle derfor ikke være nødvndig å skifte jobb. Men, når en først har startet å se på nye jobber, er det som å tenke på å kjøpe ny bil. Har du begynt å se på ny bil, blir de ofte ny bil. Så også med ny jobb! Hva fikk du ikke gjort i jobben i Larvik? I 2004 startet kirken i Larvik opp med å organisere seg i 3 områder/ sognelederstrukturen, hvor jeg ble en av sognelederne med ansvar for område Øst. Dette området består av 5 sogn: Østre Halsen, Tjølling, Hedrum, Kvelde og Hvarnes, med tilsammen nesten medlemmer. Det har vært over 4 spennende år, med mange gode medarbeidere og veldig mange flotte frivillige medarbeidere. Vi har sammen drevet kirkene i området, og jeg tror og håper vi har lykkes med å være en kirke for alle sognene. Likevel vil jeg trekke noen saker som jeg gjerne skulle sett vi var kommet lengre med i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: Kateket/konfirmantunderviser. Nytt bårehus på Hedrum kirkegård. Fjerne benker og lage arealer i kirkerommene, særlig i Hedrum og Kvelde som gjør det mulig for menighetene og medarbeiderne å benytte kirkebyggene optimalt i sitt arbeide med dagens utfordringer. - Vi har de siste 3 årene arbeidet med et forsøksprosjekt i Hedrum, Kvelde og Hvarnes for å se på bedre måter å samarbede på. Fra Kirkerådets side har nok målet vært å prøve ut en sammenslåing av de menighetene. Vi har oppnåd mange områder hvor samarbedet er blitt styrket, men jeg skulle gjerne sett at vi hadde kommet noe lenger i organsasjons- og strukturdebatten. I høst er det bispevisitas i Hedrum, Kvelde og Hvarnes, og jeg er sikker på at mange av ovennevnte problemstillinger vli bli drøftet under visitasen

10 Generelt for alle kirkene i Larvik skulle jeg ønske at: Kirken klarte å trekke enda flere til sine gudstjenester gjennom å utvise enda mere kreativitet både på innhold og når på døgnet gudstjenester og aktiviteter skjer. Herunder må vi bli flinkere til å benytte ny teknologi og kreativitet for å bringe informasjon og budskapet ut til folk. Det holder ikke lenger med en en enslig plakat på en oppslagstavle! I Larvik fellesområde finnes det i dag 14 kirker. Med den trange økonomien som er for tiden, burde antallet kirker som skal driftes også tas opp til debatt. Jeg vet dette er et vanskelig tema, men på samme måte som antall sogn bør ses på, vil jeg tro også antall kirker må vurderes fremover Gode minner fra Hedrum, Kvelde og/eller Hvarnes: Her blir det vanskelig å trekke frem enkelthendelser. Jeg har sagt, og sier det igjen at det har vært svært hyggelig å få arbeide sammen med medarbeidere, ansatte som frivillige i de tre sognene. Skulle jeg likevel nevne noe, måtte det være Hvarnes kirke sitt 300-års jubileum. Det viste til fulle hvordan en kirke og dets samfunn er stolte av bygda si og samarbider helt fantastisk. Skulle jeg også ta sjansen på å nevne enketpersoner, vil jeg tro at de fleste vil være enige med meg i at sognprestene Yngve og Jan Petter er en kjemperessurs i det kristene arbeidet i sognene! Hva vil du savne? Ja, det blir nok det meste: Medarbeidere, både ansatte, frivillige og kontakten med medlemmene i sognene. Jeg kommer også til å savne smil, latter og humor. Selv om vi også arbeider med tunge ting som bl.a. sorg, er det viktig å holde fast på humoren! Hva blir godt å slippe? Skal jeg være helt ærlig, må jeg nok si at det å møte på møtene i 5 menighetsråd, underutvalg og prosjekter, ofte har gitt for mange møtekvelder. Selv om alle møtene og folkene jeg har møtt bare har vært hyggelige og gitt meg mye, ble dette for mye, og det gikk på bekostning av fritid, som

11 også er viktig! Hva fristet mest med ny jobb? Det er mange ting som bl.a.: Nye utfordringer, spenningen med ny jobb, være kirkeverge og ha totalansvaret for virksomheten og bedre lønn. Hva blir dine nye oppgaver? Det blir kort sagt å ha et totalansvar for økonomien, ansatte, kirkebyggene, kirkgårdene og legge tilrette forholdene for menighetene slik at de kan utføre sin hoveoppgave, nemig Å vekke og nære Har du interesser/hobbyer Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i musikk! Etterhvert som jeg blir eldre, øker bredden i musikkineressen, slik at i dag har jeg en forholdsvis stor og rikholding CD-samling. I tillegg klimprer jeg litt på gitar. Jeg har spilt mye til dans i tidligre år, både i duoer og danseband. Nå begrenser det seg mest til samspill med Syng med oss-gruppn som jeg fortsatt skal være med i. Vi kommer nok til å dukke opp i kirker, bedehus og Hedrum bygdetun fremover også. Til høsten har jeg planer om å være med å skyte med pistol, revolver og rifle i Hedrum skytterklubb i Bommestadhallen. Jeg har ikke drevet noe særlig med skyting, men det fasinerer meg både å kunne konsentrere seg og treffe blinken! Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å få takke for den fine tiden jeg har hatt i min jobb som sogneleder for område Øst. Videre vil jeg ønske alle kirkene i Larvik lykke til med sitt arbeide fremover. Jeg kommer som ny abonnent av Hedrum menghetsblad til å følge med! JS

12 Foredragskveld på Volds Minde om barns mediahverdag. Barn og unge tilbringer stadig mer tid på nettet. Hvilke muligheter og utfordringer finnes, og hvordan kan barn og unge bli trygge og bevisste brukere av internett? Med stadig flere medietilbud er det lett for oss voksne å miste oversikten. Barn er også raske til å ta i bruk nye medier, og behersker ofte disse bedre enn vi voksne. Da er det viktig at voksne holder seg oppdatert og er aktive i barns mediahverdag. En gruppe foreldre og Hedrum Menighetsråd har gått sammen og arrangerer en kveld med foredrag om dette temaet. Foreldre med barn på barne- og ungdomsskole inviteres. Foredragskvelden blir torsdag kl på Volds Minde. Vi har kontaktet organisasjonen BarneVakten, som tilbyr aktuelle og nyttige foredrag om barn og medier. Denne onsdagen i oktober kommer de til oss på Volds Minde og temaet er: Å surfe med hodet. Vi ser fram til en lærerik kveld for oss foreldre! Christin Wilhelmsen En glad vennegjeng fra Hagtvedt i aksjon med dataspill. Fra venstre Robin Kleppang, Benedikte Ring Johansen, Maria Årset, Eline Årset, Nora Ring Johansen og Oscar Kleppang

13 Sommeravslutning på Nestangen Mandag 16. juni hadde Kvelde menighet sommeravslutning på Nestangen i Kvelde. Der gjør Lågen en stor kveil, og denne sies å være opphavet til navnet på bygda. Dagen varierte mellom sol og lett regn, og da var det godt å kunne gå inn i de gamle husene på Tangen for de som ønsket det. Vi koste oss med grillmat, brus, kaffe, kaker og allsang

14 Samlivskurs i Kvelde Helga 18. og 19. oktober inviterer Kvelde menighet til samlivskurs på Østre Kvelde bedehus. Dette skjer i samarbeid med Larvik kirkelige fellesråd. Kurset er et såkalt PREP-kurs. Det er samlivssenteret på Modum som står bak disse kursene i Norge. Målgruppen er par i alle aldere, uavhengig hvor lenge de har vært par. Dette blir en spennende weekend, morsom, lærerik og inspirerende! Man jobber parvis, ingen trenger å si noe i plenum. Dette er kurset for dere som har det tålelig bra sammen, helt elendig eller helt topp! Alle vil ha noe å hente her. Vi får dyktige kursholdere fra Modum, Anne Karin Smith og Nils Astrup. Kurstider vil bli Lørdag kl , og søndag kl ca Det blir servert mat og forfriskninger underveis. Kurset koster kr.1100,- pr. par. Påmelding skjer til sokneprest Audun Haga, tlf.: innen For mer informasjon om innhold m.m., se Bibelgruppe/samtalegruppe noe for deg? Vi vil gjerne starte opp nye bibelgrupper/samtalegrupper i Kvelde menighet i løpet av høsten. Kunne du tenke deg å bli med i en slik gruppe, kontakt menighetsrådets formann Jon Sundby, på telefon eller Petter Terkelsen (prest) på telefon /

15 Bispevisitas Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer på visitas til Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter november. Når dette skrives, er ikke programmet ferdig enda, men vi regner med at hun skal besøke alle kirkene og noen skoler og barnehager. Hun skal også ha møter med menighetsrådene, de ansatte og kommunen. Følg med i avisen og under kunngjøring i gudstjenestene. La oss ha store forventninger til visitasdagene, la oss huske dem i bønn og la oss møte fram til de åpne samlingene! Kirkeskyss til Hedrum kirke Hedrum menighet har i flere år hatt tilbud om kirkeskyss. Flere frivillige sjåfører bytter på å kjøre, og de som vil benytte seg av tilbudet, kan alltid ringe det samme telefonnummeret. Det står oppgitt i gudstjenesteannonsene. Telefonnummeret er , og mannen som skjuler seg bak nummeret, er Roar Teien. Han formidler videre til den aktuelle sjåføren hvem som skal hentes hvor. Ikke nøl med å ringe dersom dette er noe for deg! Volds Minde Vi minner om at foreninger og privatpersoner kan leie Volds Minde til arrangementer. Kontakt Tone Vestmoen på kirkekontoret, tlf

16 Min salme Jeg er blitt utfordret av Hedrum menighetsblad til å velge en sang eller salme som betyr noe spesielt for meg, noe jeg gjerne gjør. Sang og musikk er generelt sett en viktig ingrediens i mitt liv. Når jeg skal velge, viser det seg at det ikke er enkelt, det er så mange nydelig tekster og melodier! Jeg legger ikke skjul på at jeg som vokste opp på 60-tallet, setter stor pris på The Beatles. Men, denne gangen var det altså min salme. En god sang eller salme består av to ting, nemlig en melodi og tekst. Disse to ingrediensene skal smelte sammen og gi et hele som gir lytteren/ sangeren en opplevelse og noe å tenke på. Det noe å tenke på kan jo være så mangt, men kan være noe som setter ting i perspektiv, gjør meg glad og gir meg energi! Alltid freidig når du går synes jeg er en slik salme. Teksten er sterk og stiller på en måte opp livets realiteter, men viser også til at det er håp og støtte å finne i Gud og Fadervår! Den har i tillegg et raskt tempo og er kort, altså ikke langdryg, som noen salmer kan være, synes jeg. Jeg kan huske at salmen var pensum da jeg ble konfirmert i Presten fikk oss til å pugge teksten, og jammen sitter den ennå! Den står i salmeboken som nr. 416, er skrevet i 1867 med melodi i

17 Alltid freidig når du går Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne. Selv om du til målet når. først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et Fadervår i pakt, skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller. ARNE SØRLIE Hedrum menighet har mottatt en større testamentarisk gave etter Theoline Sannes. Hun ville på denne måten støtte den kirken hun var glad i. Menigheten har nå sluttført forhandlingen om bruken av pengene med bobestyrer Ola Leinæs. Hedrum menighetsråd er svært takknemlig for denne gaven som vil styrke menighetens økonomi. Den setter menigheten i stand til å gjøre en del ting som en ellers ikke hadde hatt penger og muligheter til. Vi er sikre på at gaven vil bli til nytte og velsignelse for Hedrum menighet

18 Til alle lesere av Hedrum menighetsblad. I denne periode siden forrige nummer kom i postkassene, er det mottatt gaver fra 63 givere til sammen kr ,00 når dette skrivers 19. august. Forrige gang var det 88 innbetalinger og kr ,00. Begge ganger med gjennomsnitt litt over kr. 200,00. Enkelte gir betydelig større beløp. Vi sier hjertelig takk til alle givere. Det er fornøyelig å gjøre et regnskap i balanse uten noen form for annonser eller annen offentlig støtte. Et unntak gjøres for Allums legater da det bare er innenbygdsboende som kan få gleden av tilskudd derfra. I forrige nr. nevnte jeg at skriveren sviktet. Det resulterte i nyinvestering. Men en moderne skriver aksepterte ikke et gammelt regnskapsprogram. Jeg fikk installert gratis et nytt program. Da gikk det etter mye strev ganske bra. En del av det første regnskap var gjort om, og det nye startet med ny føring fra 1. januar. Nye etiketter måtte skrives etter at en del var tatt ut av adresselistene. Noen flere går også ut som ikke de tre siste år har gitt noe bidrag. Porto for et abonnemang utenfor prestegjeldet koster kr. 54,00. Jeg har visket et ord i øret til redaksjonskomitèen at de må komme noe tidligere ut med julenummeret slik at den glade giverperioden foran jul kan strekkes noe lengre. Da vil vi kunne håpe på et årsregnskap i balanse. Jeg har fremdeles noe problem med å kunne vite om en giver bor innenfor eller utenfor sognegrensene. Det gjelder spesielt Verningenområdet, mot Kodal og Nansetområdet. Det kunne kanskje gå an å tilføye ved avsenders navn: Utenfor sognegrensen. Anonymt betalende betraktes som innenbygds. Grensen mellom Hedrum og Nanset sogn går fra vannbasenget på Fageriåsen, tvers over Torstvedtjordet til rundkjøringen ved Norby Nordbyen. Videre øst til neste rundkjøring og derfra ned til Elveveien og Lågen. Ordtaket lyder: Problemer er til å løses. Vennlig hilsen! Harald A. Holm

19

20

21 Hvorfor Fairtrade? Hver dag har du mulighet til å ta noen små valg som fører til store forbedringer i andre menneskers liv. Når du handler Fairtrade-merkede (tidligere Max Havelaar) produkter, bidrar du til at de som har produsert varen kan forsørge seg selv og sin familie - uten å være avhengig av hjelp og bistand. Slik får de mulighet til å skape sin egen fremtid og bidra til å bygge opp sitt eget lokalsamfunn. Fairtrade jobber for at internasjonal handel skal foregå på et grunnlag som setter folk i stand til å leve - ikke bare overleve. Når du kjøper Fairtrade-merkede varer, er du derfor med på å skape gode historier over hele verden.. Hvordan fungerer Fairtrade? Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeidsrettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons- og levekostnader. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette betyr tryggere sosiale og økonomiske rammer for bønder, arbeidere og deres familier gjennom: beskyttelse av miljøet og en kontinuerlig prosess for forbedringer i arbeidernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen, forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidsforhold, inntekt og handelsrelasjoner, demokratiske prosesser, arbeiderne sikres medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, og kvinners posisjon styrkes, betaling som både dekker produksjonskostnader og gir en lønn å leve av, noe som gir produsenter og arbeidere frihet til å ta styring over eget liv. Roseplukker ( TransFair e.v. )

22 1. Produsentene For å sikre at produsenter og arbeidere får oppfylt sine rettigheter til lønn, arbeidsforhold og utviklingsmuligheter, opprettes det demokratiske organisasjoner med en struktur som sikrer deltakelse. Fairtrade har i dag produsentorganisasjoner i 58 land i Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Asia, og organiserer 1,5 millioner bønder og arbeidere. En produsentorganisasjon kan enten bestå av et kooperativ eller organiserte småbønder, eller arbeidere på en plantasje. Når du kjøper et Fairtrade-merket produkt, settes en del av kjøpesummen av til et eget fond som skal brukes til utvikling av lokalsamfunnet. Det er produsentene selv som bestemmer hva disse pengene skal investeres i, enten det er skoler, helsestasjon, fotballbane eller annet. 2. Lisenstakere En lisenstaker er en aktør som får tillatelse til å sette Fairtrade-merket på sitt produkt. Når en lisenstaker skal kjøpe sine råvarer gjennom Fairtrade-systemet, gjelder det spesielle regler. Lisenstakeren vil gjennom det internasjonale Fairtrade-organet FLO bli satt i kontakt med ulike produsentorganisasjoner som er Fairtrade-sertifiserte. Når lisenstakeren bestemmer seg for hvilken produsent som kan levere det som ønskes, forplikter lisenstakeren seg til et langvarig handelsforhold med denne produsenten. Lisenstakeren må betale en pris som er fastlagt av FLO for varene som kjøpes. Dette betyr at selv om verdensmarkedsprisen på råvaren faller, må lisenstakeren betale en pris som er tilstrekkelig for at produsenten kan skape trygge sosiale forhold for seg selv og sin familie og produsere bærekraftig. Kakaobønner 3. Verdikjeden Et av de viktigste elementene i Fairtrade som handelssystem, er å redusere antallet mellomledd så mye som overhodet mulig. Svært ofte går et produkt innom svært mange hender før det

23 når butikkhyllene. Fordi alle disse skal tjene penger, når ofte lite eller ikke noe overskudd til småprodusentene. Når en lisenstaker skal handle Fairtrade-merkede produkter, handles det direkte med produsentorganisasjonen, i noen tilfeller via én internasjonal oppkjøper. Dette gjør verdikjeden langt kortere, samtidig som produsenten får direkte tilgang på markedsinformasjon og unngår å bli avhengig av mellommenn. 4. Kontroll Et viktig prinsipp i Fairtrade-systemet er ekstern kontroll for å sikre at alle følger spillereglene. Det er den uavhengige juridiske enheten FLO- Cert som sertifiserer i henhold til Fairtrade-standardene og kontrollerer at produsentorganisasjonene overholder disse. Slik sikres det at fordelene fra Fairtrade fører til sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. FLO-Cert reviderer de Fairtrade-serftifiserte eksportørene og importørene for å sikre at overskuddet fra Fairtrade-systemet når produsentene, og kontrollerer at Fairtrade-merket kun er på produkter som kommer fra Fairtrade-sertifiserte produsenter. I dag selges varer med Fairtrade-garantimerke i alle dagligvarekjeder og du finner blant annet kaffe, te, sukker, appelsinjuice, iste, bananer, ris, frukt, kakao, sjokolade, honning, kjeks, fruktøl, vin, roser og bomull med Fairtrade-merket i Norge. Det kommer stadig nye produkter, så spør etter Fairtrade-merkede varer i butikkene. Stor etterspørsel kan øke tilbudet! Kilde: KHK

24 Studietur til California Midt i mai denne våren dro 11 prester fra prostiet vårt på studietur. I Los Angeles er det en kirke som kalles Sadleback Church. Hovedpresten der, Rick Warren, har nyoppdaget noen bibelske sannheter som han gjerne deler med andre. Vi var ca 1500 hundre prester og forkynnere fra hele verden samlet til en såkalt Ikke-konferanse. Warren har en fantastisk evne til å formidle stoff på en enkel og pedagogisk forbilledlig måte. Som han sier: har du noe på hjertet, så si det enkelt. Da blir det mottatt og forstått. Og da kan det lett bli gitt videre. En enkel filosofi, men du så effektiv. Rick Warren underviser Vi ble undervist i å gjøre våre prekner og undervisning så begripelige som mulig. Hvordan kan vi hjelpe oss selv og våre menigheter til å forstå hva Gud vil med bibeltekstene, og gi hjelp til å sette Guds vilje ut i livet. Hver preken skulle gi svar på tre spørsmål: Hva? Hva så? Og hva nå? - Hva sier teksten? Hva vil teksten med oss? Hvordan skal vi komme i gang med å gjøre det? Aktive lyttere

25 Mat må til. Et ballansert amerikansk kosthold: en hamburger i hver hand Så fikk vi høre om hovedhensikten med at vi både er beboere av denne planeten og deltakere på denne samlingen. Vi skal gi videre det Gud gav oss og som er uttrykt i det dobbelte kjærlighetsbud og i misjonsbefalingen. Dette får dere nok høre mer om fra prestene deres fremover. I kirken var det et bredt og mangeartet gudstjenesteliv. På den søndagen vi var til stede, kunne vi velge mellom lovsangs-, rocke-, ungdoms-, gospel-, familie- eller en mer ordinær gudstjeneste. Og barna kunne velge sin egen gudstjeneste. Gudstjenestene ble feiret tre ganger, kl.0900, 1100 og Noen av oss var også så heldige at vi fikk noen dager ekstra til å se oss rundt både i San Francisco, San Diego og Mexico. Det gjør mye positivt med fellesskapet vårt å få slike opplevelser sammen. pt Et bad i Stillehavet, gjorde seg når temp i skyggen nærmet seg 40C

26 Om Aftensang Rent formelt er Aftensang en av de forordnede liturgier i Den norske kirke. Ordningen inneholder ledd som salmer, tekstlesning og meditasjon, Marias lovsang (Magnificat) og bønn. Det kan også holdes nattverd. Kveldsbønn er en annen ordning som inneholder salmesang, syndsbekjennelse, bibelsk salme, tekstlesning og meditasjon, Simeons lovsang (Nunc dimittis), bønn og overgivelse i Guds hender. Begge liturgier kan brukes både på søndager og hverdager og er enkle i formen. Opprinnelsen til de nevnte ordninger er tidebønnene som ble holdt til ulike tider på døgnet - morgen, middag og kveld. Når vi i Hedrum opererer med begrepet aftensang, har det sin bakgrunn i at menighetsrådet i sin tid ønsket at det skulle være samlinger i kirken tre søndager i måneden. To av søndagene gudstjeneste og aftensang den tredje. Disse kveldsarrangementene har hatt ulikt innhold: Gallerikonsert (orgelmusikk hvor tilhørerne samler seg rundt orgelet på galleriet), salmekveld (en har oppfordret noen personer i menigheten til å komme med en sang eller salme de har et spesielt forhold til, fortelle om denne og deretter synge salmen felles), korkonsert og Aftensang. Kommende høst blir det et arrangement søndag klokken hvor Merete og Jens Peter Mikkelsen har regien. Søndag klokken er det konsert med koret Fagen og dirigent Pieter Leebek. I forbindelse med bispevisitas til blir det også et kveldsarrangement som kunngjøres senere. Til slutt kan nevnes romjulskonsert med Larvik Kammerkor klokken Velkommen til aftensang! Det er plass til deg! Tone

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2008/9139-22971/2008 Arkiv: B-sak. Ønsker Øvre Eiker kommune å bli en Fairtrade-by Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer