Se også våre hjemmesider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no"

Transkript

1 HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen til Jan Petter Terkelsen 8 - Sogneleder Arne Sørlie slutter 12 - Foredragskveld om barns mediahverdag 13 - Sommeravslutning på Nestangen 14 - Samlivskurs i Kvelde 15 - Bispevisitas 16 - Min salme 18 - Til alle lesere 21 - Fairtrade handel 24 - Studietur til California 26 - Om Aftensang 27 - Fra Einar Skaatans arkiv Menighetstur 32 - Spørsmål i forbindelse med gravsteder 34 - Til omtanke 36 - Gudstjenesteliste Vi ønsker alle våre lesere god høst! Se også våre hjemmesider: Nr. 3 S e p t e m b e r årg 62

2 Redaksjonen Yngve Mardon Knudsen, telefon: Se nedenfor E-post: Kjetil Holm, tlf Jostein Sundby, tlf mob E-post: Aage Næss, mob E-post: Kari Husabø Kleindienst, tlf Anne Helene Knudsen, tlf Kasserer: Harald A. Holm, tlf E-post: Sogneleder: Tone Vestmoen, tlf mob E-post: Menighetskontor for Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter sammen med Larvik prosti og Larvik kirkelige fellesråd: Romberggaten 4, 3256 Larvik, Postboks 258 Sentrum, 3251 Larvik. tlf Åpent alle virkedager kl til Alle henvendelser angående kirkelige handlinger dåp, vigsel, attester m.m. rettes til Larvik kirkekontor, tlf Hedrum menighet: Leder i menighetsrådet Astrid Stensland Løwe tlf Kirketjener/klokker Olav Holm mob Kvelde menighet: Leder i menighetsrådet Jon Severin Sundby tlf Kirketjener/klokker Aage Næss mob Hvarnes menighet: Leder i menighetsrådet Geir Bårnes tlf Kirketjener Guttorm Bårnes tlf Klokker Tor Gjone tlf Organist i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: Tone Langmoen Kalbakk mob Prestene nåes på følgende telefoner: Yngve Mardon Knudsen Arbeid Privat: Mobil: Jan Petter Terkelsen Arbeid Privat: Mobil: Se også våre hjemmesider:

3 Han har et godt rykte Det er spennende og interessant å lese om hvordan Jesus møtte mennesker. Han både overrasker og sjokkerer, han utfordrer og bryter med skikk og bruk, og han fryktet ikke for andres reaksjoner og for kritikk. Samtidig var han til hjelp for tusenvis av mennesker, og han hjalp og reagerte når han så at noen hadde det vondt. Nå i sommer har jeg på nytt lest i Markus evangeliet. Der blir Jesu barmhjertighet og Bjørn Kinserdal godhet i møte med ulike mennesker stadig understreket (se for eksempel kap.3), og at han ga mange nytt håp og livsmot ved det han gjorde og ved måten han reagerte på. Faktisk skapte han så stor glede og begeistring rundt seg at det i blant ble lite tid til matpause og nødvendig hvile for ham og disiplene. Folk så, hørte og fortalte videre om alt det de hadde opplevd sammen med denne Jesus og de sa at alt han gjorde, var godt! Masse folk stimlet sammen dit Jesus kom, og ryktet gikk etter hvert foran ham. Selv sa Jesus at han var Menneskesønnen som brakte Guds rike hit til oss, og at det var derfor folk ble friske av sykdom, og de ble satt fri fra skyld og nederlag de bar på og de ble reist opp til et nytt liv. Han kunne og ville hjelpe dem, og han så behovet som den enkelte hadde. Fremfor alt viser han at han bryr seg om og er opptatt av hver i sær, og at han vil ha oss med i sitt følge og vil dele sitt liv og sin tid i et nært og ekte fellesskap sammen med oss. Slik fikk Jesus et godt rykte fra mange mennesker og mange fikk store forventninger til ham, men vi vet at andre igjen bl.a. de religiøse lederne, mislikte ham så sterkt at de lette etter forskjellige utveier og muligheter - 3 -

4 til å stanse ham og til å sverte det gode navnet og ryktet hans. De ønsket ikke at han skulle få mer oppslutning og oppmerksomhet, fordi dette gikk utover deres egen makt og innflytelse. Er du og jeg med på å spre et godt rykte om Jesus? Har vi forventning og tiltro til ham, og kommer vi dit hvor han er å finne og der han har lovet å være nær? Kanskje trenger vi på nytt å se og bli minnet om at vi skal få lov til å komme og gjøre bruk av ham? Eller kanskje du kan være med å hjelpe andre til å oppdage og finne veien til Jesus? Den som selv har funnet noe verdifullt og godt hos Jesus, har i alle fall noe gledelig og løfterikt å bringe videre til andre. Det er noe enestående og flott med Jesus som så mange flere skulle ha oppdaget og fått del i! Det gode ryktet hans betyr jo noe godt fremfor alt for oss mennesker, og for vårt liv og vår fremtid! Når et nytt semester nå starter opp, er det også godt å hente kraft og frimodighet fra ham som vil være vår Herre og venn. Han vil gå med oss alle slags dager, og han har lovet å lede og ha omsorg for oss nettopp der hvor vi befinner oss. Hans gode ord og velsignelse kan vi få ta med oss i vår hverdag og vårt liv, for at vi slik kan bli minnet om hans nærvær og gode ansikt midt i liv og strev, i glede og i de ulike situasjoner vi er i. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Ref. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Bjørn Kinserdal sokneprest i Lardal

5 Nattverdsett til Kvelde sykehjem Hver 14. dag inviteres det til andaktstund ved Kvelde sykehjem. Og en gang i kvartalet feires det også nattverd i forbindelse med disse møtene. Takket være god hjelp fra ansatte og fin innsats fra frivillige i menigheten, kommer alle som ønsker det på samlingene, også de Even Sundby overrekker nattverdsetet til Kari Lyseboe som trenger litt hjelp. Det har vært et savn at vi ikke har hatt eget nattverdsett på sykehjemmet. Vi har måttet låne fra kirken, og det førte til ekstra slitasje på dette utstyret. Dette kom de pårørende til Ola Sundby for øret, og de besluttet at de som minnegave ønsket midler til innkjøp av slikt utstyr. De kom nesten i mål med hele beløpet. Så da vi i tillegg fikk et tilskudd fra Konstanse Trevland og Ingvald Hvidstens Legat, ble nattverdsett innkjøpt. Denne gaven ble overlevert av Ola Sundbys sønn, Even Sundby, ved en høytidlighet i forkant av nattverdmøte den 12.juni i år. Kari Lysebo mottok gaven på vegne av Kvelde sykehjem. Høytidligheten ble avsluttet med bløtekake og kaffe etter nattverdfeiringen. og etterpå var det bløtekake til alle... Stor takk til de glade givere! -5-

6 Kveldeprisen Heder og ære til vår kjære Jan Petter Terkelsen De som har bodd i Kvelde en stund, husker sikkert at det ble arrangert Kveldedagene. Den gang ble det utdelt et Ærkjentlighetsbevis. Kvelde-prisen er en oppfølger av denne utnevnelsen og det er mange kjente personer som i tidligere år har gjort seg fortjent til denne prisen Ragnar Vestby 2007 Øystein Lindhjem 2008 Jan Petter Terkelsen De som får Kvelde prisen skal ha utmerket seg i lokalmiljøet med innsats i en eller annen form for bygda eller folkets ve og vel. Det er ingen automatikk i at prisen deles ut hvert år. Prisen deles ut av Kvelde Vel på 17. mai. Forslag til kandidater rettes til Styret i Kvelde Vel v/leder. Kveldeprisen 2008 gikk i år til Jan Petter Terkelsen. Og kriteriene er: For de som ikke kjenner Petter Prest er han en folkelig og varm person som snakker med folk på en måte, som gjør at de føler seg vel. Derfor betyr han noe for de aller fleste i bygda. Alt fra barna i barnehagen, konfirmantene, til de eldre på sykehjemmet har han en god tone med. Han er nytenkende og ikke redd for å prøve nye ting for å få folk i kirken.hans inkluderende evner får bygda til å bli sammensveiset på tvers av interesser. Og han er selv med i bygdelivet på mange måter og på forskjellige plan. Prisen er laget av keramiker Linn Desire Larsen med eget verksted i Her er Ingebjørg Terkelsen som mottok prisen på vegne av faren, da han dessverre var bortreist.

7 Kvelde og diplomen er utformet av Elise Landa Omsland som driver Nips Design, også hun bosatt i Kvelde. TUSEN TAKK! Inger Anne Næss Tusen hjertelig takk til Kvelde Vel og alle som medvirket til at jeg fikk Kveldeprisen Jeg ble både overrasket og glad da min kjære Klara ringte og fortalte det. Jeg var jo bortreist 17.mai og vil med dette gi uttrykk for både takknemlighet og ydmykhet i forbindelse med overrekkelsen. Kvelde er en flott bygd å leve i. Både mennesker og natur innbyr til stor grad av trivsel. Vennehilsener fra Petter prest

8 Sogneleder Arne Sørlie slutter ArneSørlie på plass på kontoret Fortell litt om deg selv? Jeg er opprinnelig født i Hedalen i Sør-Aurdal kommune og er døpt i den ærverdige stavkirken der. Da jeg var 2 år gammel flyttet vi over Vassfaret til fienden som for Valdresfolket er Hallingene! Der bosatte vi oss i Flå kommune, som er den nederste og minste av de 6 hallingdalskommunene. Jeg har bodd flere andre steder i Buskerud fylke før jeg flyttet til Vestfold, men regner meg nok fortsatt som en halling. Hvorfor ønsker du ny jobb? Jeg er nok i utgangpunktet en urolig og nyssgjerrig sjel som trenger ofte forandringer og nye utfordringer. Derfor har jeg ofte ønsket å skifte jobb etter 3 til 4 år. I tillegg er det vel kjent at vi for en tid tilbake hadde van

9 skelige arbeidsforhold på Larvik kirkekontor. I den tiden begynte jeg å se meg om og søke andre jobber. I dag, med ny kirkeverge, har vi oppnådd et flott arbeidsklima, og det skulle derfor ikke være nødvndig å skifte jobb. Men, når en først har startet å se på nye jobber, er det som å tenke på å kjøpe ny bil. Har du begynt å se på ny bil, blir de ofte ny bil. Så også med ny jobb! Hva fikk du ikke gjort i jobben i Larvik? I 2004 startet kirken i Larvik opp med å organisere seg i 3 områder/ sognelederstrukturen, hvor jeg ble en av sognelederne med ansvar for område Øst. Dette området består av 5 sogn: Østre Halsen, Tjølling, Hedrum, Kvelde og Hvarnes, med tilsammen nesten medlemmer. Det har vært over 4 spennende år, med mange gode medarbeidere og veldig mange flotte frivillige medarbeidere. Vi har sammen drevet kirkene i området, og jeg tror og håper vi har lykkes med å være en kirke for alle sognene. Likevel vil jeg trekke noen saker som jeg gjerne skulle sett vi var kommet lengre med i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: Kateket/konfirmantunderviser. Nytt bårehus på Hedrum kirkegård. Fjerne benker og lage arealer i kirkerommene, særlig i Hedrum og Kvelde som gjør det mulig for menighetene og medarbeiderne å benytte kirkebyggene optimalt i sitt arbeide med dagens utfordringer. - Vi har de siste 3 årene arbeidet med et forsøksprosjekt i Hedrum, Kvelde og Hvarnes for å se på bedre måter å samarbede på. Fra Kirkerådets side har nok målet vært å prøve ut en sammenslåing av de menighetene. Vi har oppnåd mange områder hvor samarbedet er blitt styrket, men jeg skulle gjerne sett at vi hadde kommet noe lenger i organsasjons- og strukturdebatten. I høst er det bispevisitas i Hedrum, Kvelde og Hvarnes, og jeg er sikker på at mange av ovennevnte problemstillinger vli bli drøftet under visitasen

10 Generelt for alle kirkene i Larvik skulle jeg ønske at: Kirken klarte å trekke enda flere til sine gudstjenester gjennom å utvise enda mere kreativitet både på innhold og når på døgnet gudstjenester og aktiviteter skjer. Herunder må vi bli flinkere til å benytte ny teknologi og kreativitet for å bringe informasjon og budskapet ut til folk. Det holder ikke lenger med en en enslig plakat på en oppslagstavle! I Larvik fellesområde finnes det i dag 14 kirker. Med den trange økonomien som er for tiden, burde antallet kirker som skal driftes også tas opp til debatt. Jeg vet dette er et vanskelig tema, men på samme måte som antall sogn bør ses på, vil jeg tro også antall kirker må vurderes fremover Gode minner fra Hedrum, Kvelde og/eller Hvarnes: Her blir det vanskelig å trekke frem enkelthendelser. Jeg har sagt, og sier det igjen at det har vært svært hyggelig å få arbeide sammen med medarbeidere, ansatte som frivillige i de tre sognene. Skulle jeg likevel nevne noe, måtte det være Hvarnes kirke sitt 300-års jubileum. Det viste til fulle hvordan en kirke og dets samfunn er stolte av bygda si og samarbider helt fantastisk. Skulle jeg også ta sjansen på å nevne enketpersoner, vil jeg tro at de fleste vil være enige med meg i at sognprestene Yngve og Jan Petter er en kjemperessurs i det kristene arbeidet i sognene! Hva vil du savne? Ja, det blir nok det meste: Medarbeidere, både ansatte, frivillige og kontakten med medlemmene i sognene. Jeg kommer også til å savne smil, latter og humor. Selv om vi også arbeider med tunge ting som bl.a. sorg, er det viktig å holde fast på humoren! Hva blir godt å slippe? Skal jeg være helt ærlig, må jeg nok si at det å møte på møtene i 5 menighetsråd, underutvalg og prosjekter, ofte har gitt for mange møtekvelder. Selv om alle møtene og folkene jeg har møtt bare har vært hyggelige og gitt meg mye, ble dette for mye, og det gikk på bekostning av fritid, som

11 også er viktig! Hva fristet mest med ny jobb? Det er mange ting som bl.a.: Nye utfordringer, spenningen med ny jobb, være kirkeverge og ha totalansvaret for virksomheten og bedre lønn. Hva blir dine nye oppgaver? Det blir kort sagt å ha et totalansvar for økonomien, ansatte, kirkebyggene, kirkgårdene og legge tilrette forholdene for menighetene slik at de kan utføre sin hoveoppgave, nemig Å vekke og nære Har du interesser/hobbyer Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i musikk! Etterhvert som jeg blir eldre, øker bredden i musikkineressen, slik at i dag har jeg en forholdsvis stor og rikholding CD-samling. I tillegg klimprer jeg litt på gitar. Jeg har spilt mye til dans i tidligre år, både i duoer og danseband. Nå begrenser det seg mest til samspill med Syng med oss-gruppn som jeg fortsatt skal være med i. Vi kommer nok til å dukke opp i kirker, bedehus og Hedrum bygdetun fremover også. Til høsten har jeg planer om å være med å skyte med pistol, revolver og rifle i Hedrum skytterklubb i Bommestadhallen. Jeg har ikke drevet noe særlig med skyting, men det fasinerer meg både å kunne konsentrere seg og treffe blinken! Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å få takke for den fine tiden jeg har hatt i min jobb som sogneleder for område Øst. Videre vil jeg ønske alle kirkene i Larvik lykke til med sitt arbeide fremover. Jeg kommer som ny abonnent av Hedrum menghetsblad til å følge med! JS

12 Foredragskveld på Volds Minde om barns mediahverdag. Barn og unge tilbringer stadig mer tid på nettet. Hvilke muligheter og utfordringer finnes, og hvordan kan barn og unge bli trygge og bevisste brukere av internett? Med stadig flere medietilbud er det lett for oss voksne å miste oversikten. Barn er også raske til å ta i bruk nye medier, og behersker ofte disse bedre enn vi voksne. Da er det viktig at voksne holder seg oppdatert og er aktive i barns mediahverdag. En gruppe foreldre og Hedrum Menighetsråd har gått sammen og arrangerer en kveld med foredrag om dette temaet. Foreldre med barn på barne- og ungdomsskole inviteres. Foredragskvelden blir torsdag kl på Volds Minde. Vi har kontaktet organisasjonen BarneVakten, som tilbyr aktuelle og nyttige foredrag om barn og medier. Denne onsdagen i oktober kommer de til oss på Volds Minde og temaet er: Å surfe med hodet. Vi ser fram til en lærerik kveld for oss foreldre! Christin Wilhelmsen En glad vennegjeng fra Hagtvedt i aksjon med dataspill. Fra venstre Robin Kleppang, Benedikte Ring Johansen, Maria Årset, Eline Årset, Nora Ring Johansen og Oscar Kleppang

13 Sommeravslutning på Nestangen Mandag 16. juni hadde Kvelde menighet sommeravslutning på Nestangen i Kvelde. Der gjør Lågen en stor kveil, og denne sies å være opphavet til navnet på bygda. Dagen varierte mellom sol og lett regn, og da var det godt å kunne gå inn i de gamle husene på Tangen for de som ønsket det. Vi koste oss med grillmat, brus, kaffe, kaker og allsang

14 Samlivskurs i Kvelde Helga 18. og 19. oktober inviterer Kvelde menighet til samlivskurs på Østre Kvelde bedehus. Dette skjer i samarbeid med Larvik kirkelige fellesråd. Kurset er et såkalt PREP-kurs. Det er samlivssenteret på Modum som står bak disse kursene i Norge. Målgruppen er par i alle aldere, uavhengig hvor lenge de har vært par. Dette blir en spennende weekend, morsom, lærerik og inspirerende! Man jobber parvis, ingen trenger å si noe i plenum. Dette er kurset for dere som har det tålelig bra sammen, helt elendig eller helt topp! Alle vil ha noe å hente her. Vi får dyktige kursholdere fra Modum, Anne Karin Smith og Nils Astrup. Kurstider vil bli Lørdag kl , og søndag kl ca Det blir servert mat og forfriskninger underveis. Kurset koster kr.1100,- pr. par. Påmelding skjer til sokneprest Audun Haga, tlf.: innen For mer informasjon om innhold m.m., se Bibelgruppe/samtalegruppe noe for deg? Vi vil gjerne starte opp nye bibelgrupper/samtalegrupper i Kvelde menighet i løpet av høsten. Kunne du tenke deg å bli med i en slik gruppe, kontakt menighetsrådets formann Jon Sundby, på telefon eller Petter Terkelsen (prest) på telefon /

15 Bispevisitas Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer på visitas til Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter november. Når dette skrives, er ikke programmet ferdig enda, men vi regner med at hun skal besøke alle kirkene og noen skoler og barnehager. Hun skal også ha møter med menighetsrådene, de ansatte og kommunen. Følg med i avisen og under kunngjøring i gudstjenestene. La oss ha store forventninger til visitasdagene, la oss huske dem i bønn og la oss møte fram til de åpne samlingene! Kirkeskyss til Hedrum kirke Hedrum menighet har i flere år hatt tilbud om kirkeskyss. Flere frivillige sjåfører bytter på å kjøre, og de som vil benytte seg av tilbudet, kan alltid ringe det samme telefonnummeret. Det står oppgitt i gudstjenesteannonsene. Telefonnummeret er , og mannen som skjuler seg bak nummeret, er Roar Teien. Han formidler videre til den aktuelle sjåføren hvem som skal hentes hvor. Ikke nøl med å ringe dersom dette er noe for deg! Volds Minde Vi minner om at foreninger og privatpersoner kan leie Volds Minde til arrangementer. Kontakt Tone Vestmoen på kirkekontoret, tlf

16 Min salme Jeg er blitt utfordret av Hedrum menighetsblad til å velge en sang eller salme som betyr noe spesielt for meg, noe jeg gjerne gjør. Sang og musikk er generelt sett en viktig ingrediens i mitt liv. Når jeg skal velge, viser det seg at det ikke er enkelt, det er så mange nydelig tekster og melodier! Jeg legger ikke skjul på at jeg som vokste opp på 60-tallet, setter stor pris på The Beatles. Men, denne gangen var det altså min salme. En god sang eller salme består av to ting, nemlig en melodi og tekst. Disse to ingrediensene skal smelte sammen og gi et hele som gir lytteren/ sangeren en opplevelse og noe å tenke på. Det noe å tenke på kan jo være så mangt, men kan være noe som setter ting i perspektiv, gjør meg glad og gir meg energi! Alltid freidig når du går synes jeg er en slik salme. Teksten er sterk og stiller på en måte opp livets realiteter, men viser også til at det er håp og støtte å finne i Gud og Fadervår! Den har i tillegg et raskt tempo og er kort, altså ikke langdryg, som noen salmer kan være, synes jeg. Jeg kan huske at salmen var pensum da jeg ble konfirmert i Presten fikk oss til å pugge teksten, og jammen sitter den ennå! Den står i salmeboken som nr. 416, er skrevet i 1867 med melodi i

17 Alltid freidig når du går Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne. Selv om du til målet når. først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et Fadervår i pakt, skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller. ARNE SØRLIE Hedrum menighet har mottatt en større testamentarisk gave etter Theoline Sannes. Hun ville på denne måten støtte den kirken hun var glad i. Menigheten har nå sluttført forhandlingen om bruken av pengene med bobestyrer Ola Leinæs. Hedrum menighetsråd er svært takknemlig for denne gaven som vil styrke menighetens økonomi. Den setter menigheten i stand til å gjøre en del ting som en ellers ikke hadde hatt penger og muligheter til. Vi er sikre på at gaven vil bli til nytte og velsignelse for Hedrum menighet

18 Til alle lesere av Hedrum menighetsblad. I denne periode siden forrige nummer kom i postkassene, er det mottatt gaver fra 63 givere til sammen kr ,00 når dette skrivers 19. august. Forrige gang var det 88 innbetalinger og kr ,00. Begge ganger med gjennomsnitt litt over kr. 200,00. Enkelte gir betydelig større beløp. Vi sier hjertelig takk til alle givere. Det er fornøyelig å gjøre et regnskap i balanse uten noen form for annonser eller annen offentlig støtte. Et unntak gjøres for Allums legater da det bare er innenbygdsboende som kan få gleden av tilskudd derfra. I forrige nr. nevnte jeg at skriveren sviktet. Det resulterte i nyinvestering. Men en moderne skriver aksepterte ikke et gammelt regnskapsprogram. Jeg fikk installert gratis et nytt program. Da gikk det etter mye strev ganske bra. En del av det første regnskap var gjort om, og det nye startet med ny føring fra 1. januar. Nye etiketter måtte skrives etter at en del var tatt ut av adresselistene. Noen flere går også ut som ikke de tre siste år har gitt noe bidrag. Porto for et abonnemang utenfor prestegjeldet koster kr. 54,00. Jeg har visket et ord i øret til redaksjonskomitèen at de må komme noe tidligere ut med julenummeret slik at den glade giverperioden foran jul kan strekkes noe lengre. Da vil vi kunne håpe på et årsregnskap i balanse. Jeg har fremdeles noe problem med å kunne vite om en giver bor innenfor eller utenfor sognegrensene. Det gjelder spesielt Verningenområdet, mot Kodal og Nansetområdet. Det kunne kanskje gå an å tilføye ved avsenders navn: Utenfor sognegrensen. Anonymt betalende betraktes som innenbygds. Grensen mellom Hedrum og Nanset sogn går fra vannbasenget på Fageriåsen, tvers over Torstvedtjordet til rundkjøringen ved Norby Nordbyen. Videre øst til neste rundkjøring og derfra ned til Elveveien og Lågen. Ordtaket lyder: Problemer er til å løses. Vennlig hilsen! Harald A. Holm

19

20

21 Hvorfor Fairtrade? Hver dag har du mulighet til å ta noen små valg som fører til store forbedringer i andre menneskers liv. Når du handler Fairtrade-merkede (tidligere Max Havelaar) produkter, bidrar du til at de som har produsert varen kan forsørge seg selv og sin familie - uten å være avhengig av hjelp og bistand. Slik får de mulighet til å skape sin egen fremtid og bidra til å bygge opp sitt eget lokalsamfunn. Fairtrade jobber for at internasjonal handel skal foregå på et grunnlag som setter folk i stand til å leve - ikke bare overleve. Når du kjøper Fairtrade-merkede varer, er du derfor med på å skape gode historier over hele verden.. Hvordan fungerer Fairtrade? Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeidsrettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons- og levekostnader. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette betyr tryggere sosiale og økonomiske rammer for bønder, arbeidere og deres familier gjennom: beskyttelse av miljøet og en kontinuerlig prosess for forbedringer i arbeidernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen, forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidsforhold, inntekt og handelsrelasjoner, demokratiske prosesser, arbeiderne sikres medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, og kvinners posisjon styrkes, betaling som både dekker produksjonskostnader og gir en lønn å leve av, noe som gir produsenter og arbeidere frihet til å ta styring over eget liv. Roseplukker ( TransFair e.v. )

22 1. Produsentene For å sikre at produsenter og arbeidere får oppfylt sine rettigheter til lønn, arbeidsforhold og utviklingsmuligheter, opprettes det demokratiske organisasjoner med en struktur som sikrer deltakelse. Fairtrade har i dag produsentorganisasjoner i 58 land i Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Asia, og organiserer 1,5 millioner bønder og arbeidere. En produsentorganisasjon kan enten bestå av et kooperativ eller organiserte småbønder, eller arbeidere på en plantasje. Når du kjøper et Fairtrade-merket produkt, settes en del av kjøpesummen av til et eget fond som skal brukes til utvikling av lokalsamfunnet. Det er produsentene selv som bestemmer hva disse pengene skal investeres i, enten det er skoler, helsestasjon, fotballbane eller annet. 2. Lisenstakere En lisenstaker er en aktør som får tillatelse til å sette Fairtrade-merket på sitt produkt. Når en lisenstaker skal kjøpe sine råvarer gjennom Fairtrade-systemet, gjelder det spesielle regler. Lisenstakeren vil gjennom det internasjonale Fairtrade-organet FLO bli satt i kontakt med ulike produsentorganisasjoner som er Fairtrade-sertifiserte. Når lisenstakeren bestemmer seg for hvilken produsent som kan levere det som ønskes, forplikter lisenstakeren seg til et langvarig handelsforhold med denne produsenten. Lisenstakeren må betale en pris som er fastlagt av FLO for varene som kjøpes. Dette betyr at selv om verdensmarkedsprisen på råvaren faller, må lisenstakeren betale en pris som er tilstrekkelig for at produsenten kan skape trygge sosiale forhold for seg selv og sin familie og produsere bærekraftig. Kakaobønner 3. Verdikjeden Et av de viktigste elementene i Fairtrade som handelssystem, er å redusere antallet mellomledd så mye som overhodet mulig. Svært ofte går et produkt innom svært mange hender før det

23 når butikkhyllene. Fordi alle disse skal tjene penger, når ofte lite eller ikke noe overskudd til småprodusentene. Når en lisenstaker skal handle Fairtrade-merkede produkter, handles det direkte med produsentorganisasjonen, i noen tilfeller via én internasjonal oppkjøper. Dette gjør verdikjeden langt kortere, samtidig som produsenten får direkte tilgang på markedsinformasjon og unngår å bli avhengig av mellommenn. 4. Kontroll Et viktig prinsipp i Fairtrade-systemet er ekstern kontroll for å sikre at alle følger spillereglene. Det er den uavhengige juridiske enheten FLO- Cert som sertifiserer i henhold til Fairtrade-standardene og kontrollerer at produsentorganisasjonene overholder disse. Slik sikres det at fordelene fra Fairtrade fører til sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. FLO-Cert reviderer de Fairtrade-serftifiserte eksportørene og importørene for å sikre at overskuddet fra Fairtrade-systemet når produsentene, og kontrollerer at Fairtrade-merket kun er på produkter som kommer fra Fairtrade-sertifiserte produsenter. I dag selges varer med Fairtrade-garantimerke i alle dagligvarekjeder og du finner blant annet kaffe, te, sukker, appelsinjuice, iste, bananer, ris, frukt, kakao, sjokolade, honning, kjeks, fruktøl, vin, roser og bomull med Fairtrade-merket i Norge. Det kommer stadig nye produkter, så spør etter Fairtrade-merkede varer i butikkene. Stor etterspørsel kan øke tilbudet! Kilde: KHK

24 Studietur til California Midt i mai denne våren dro 11 prester fra prostiet vårt på studietur. I Los Angeles er det en kirke som kalles Sadleback Church. Hovedpresten der, Rick Warren, har nyoppdaget noen bibelske sannheter som han gjerne deler med andre. Vi var ca 1500 hundre prester og forkynnere fra hele verden samlet til en såkalt Ikke-konferanse. Warren har en fantastisk evne til å formidle stoff på en enkel og pedagogisk forbilledlig måte. Som han sier: har du noe på hjertet, så si det enkelt. Da blir det mottatt og forstått. Og da kan det lett bli gitt videre. En enkel filosofi, men du så effektiv. Rick Warren underviser Vi ble undervist i å gjøre våre prekner og undervisning så begripelige som mulig. Hvordan kan vi hjelpe oss selv og våre menigheter til å forstå hva Gud vil med bibeltekstene, og gi hjelp til å sette Guds vilje ut i livet. Hver preken skulle gi svar på tre spørsmål: Hva? Hva så? Og hva nå? - Hva sier teksten? Hva vil teksten med oss? Hvordan skal vi komme i gang med å gjøre det? Aktive lyttere

25 Mat må til. Et ballansert amerikansk kosthold: en hamburger i hver hand Så fikk vi høre om hovedhensikten med at vi både er beboere av denne planeten og deltakere på denne samlingen. Vi skal gi videre det Gud gav oss og som er uttrykt i det dobbelte kjærlighetsbud og i misjonsbefalingen. Dette får dere nok høre mer om fra prestene deres fremover. I kirken var det et bredt og mangeartet gudstjenesteliv. På den søndagen vi var til stede, kunne vi velge mellom lovsangs-, rocke-, ungdoms-, gospel-, familie- eller en mer ordinær gudstjeneste. Og barna kunne velge sin egen gudstjeneste. Gudstjenestene ble feiret tre ganger, kl.0900, 1100 og Noen av oss var også så heldige at vi fikk noen dager ekstra til å se oss rundt både i San Francisco, San Diego og Mexico. Det gjør mye positivt med fellesskapet vårt å få slike opplevelser sammen. pt Et bad i Stillehavet, gjorde seg når temp i skyggen nærmet seg 40C

26 Om Aftensang Rent formelt er Aftensang en av de forordnede liturgier i Den norske kirke. Ordningen inneholder ledd som salmer, tekstlesning og meditasjon, Marias lovsang (Magnificat) og bønn. Det kan også holdes nattverd. Kveldsbønn er en annen ordning som inneholder salmesang, syndsbekjennelse, bibelsk salme, tekstlesning og meditasjon, Simeons lovsang (Nunc dimittis), bønn og overgivelse i Guds hender. Begge liturgier kan brukes både på søndager og hverdager og er enkle i formen. Opprinnelsen til de nevnte ordninger er tidebønnene som ble holdt til ulike tider på døgnet - morgen, middag og kveld. Når vi i Hedrum opererer med begrepet aftensang, har det sin bakgrunn i at menighetsrådet i sin tid ønsket at det skulle være samlinger i kirken tre søndager i måneden. To av søndagene gudstjeneste og aftensang den tredje. Disse kveldsarrangementene har hatt ulikt innhold: Gallerikonsert (orgelmusikk hvor tilhørerne samler seg rundt orgelet på galleriet), salmekveld (en har oppfordret noen personer i menigheten til å komme med en sang eller salme de har et spesielt forhold til, fortelle om denne og deretter synge salmen felles), korkonsert og Aftensang. Kommende høst blir det et arrangement søndag klokken hvor Merete og Jens Peter Mikkelsen har regien. Søndag klokken er det konsert med koret Fagen og dirigent Pieter Leebek. I forbindelse med bispevisitas til blir det også et kveldsarrangement som kunngjøres senere. Til slutt kan nevnes romjulskonsert med Larvik Kammerkor klokken Velkommen til aftensang! Det er plass til deg! Tone

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer