DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB"

Transkript

1 DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg A) 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av styrets årsberetning for 2009 (Vedlegg B) 6. Godkjenning av regnskap for 2009 (Vedlegg C) 7. Behandling av forslag om vedtektsendring (Vedlegg D) 8. Godkjenning av budsjett for 2010 (Vedlegg E) og fastsettelse av kontingent og treningsavgift for sesongen 2010/2011 (Vedlegg F) 9. Valg (Vedlegg G)

2 Vedlegg A Forslag til forretningsorden for årsmøtet i NBC 17. mars Taletiden for innlegg etter innledninger til de enkelte saker settes til to minutter. Ingen kan be om ordet mer enn tre ganger til samme sak. 2. Det er adgang til en 30 sekunder replikk og ditto svarreplikk til hvert innlegg. 3. Alle forslag det skal voteres over må fremmes skriftlig og leveres dirigenten før strek er satt under behandling av saken det gjelder. 4. Forslag og vedtak protokollføres med stemmetall for og i mot. 5. For øvrig styres møteavviklingen av klubbens vedtekter og idrettsforbundets lover.

3 Vedlegg B Styrets årsberetning april 2009-februar 2010 Styrets sammensetning: Styret har i perioden bestått av: Leder: Vegard Nore Nestleder: Harald Amundsen Kasserer: Morten Lied Johansen Styremedlem: Benedicte Huuse Styremedlem: Kristoffer Haugland Varamedlem: Sølvi Grana Styremedlemmene ble valgt eller gjenvalgt til styret på ordinært årsmøte 18. mars Harald Amundsen ble konstituert til nestleder på et styremøte 29. juni. Både han og Kristoffer Haugland trakk seg senere fra styret grunnet arbeids/studiesituasjonen. Sølvi Grana har derfor fungert som ordinært styremedlem. Styret konstituerte ingen ny nestleder. Utvalg: Hallkomiteen ble videreført med sammensetningen Kjell Thorstensen, Anders Kjosmoen og Benedicte Huuse. Grunnet manglende forutsigbarhet med hensyn til klubbens organisatoriske drift har komiteen ikke vært aktiv i årsmøteperioden. Valgkomiteen besto av Torgeir Slotte, Espen Arestøl og Anya Sødal. Disse ble prolongert fra forrige årsmøteperiode med sikte på nyvalg på et ekstraordinært årsmøte. Det ble likevel ikke holdt slikt møte, og styret har derfor ansett komiteen som gjenvalgt. Ekstern representasjon: Kjell Thorstensen er nestleder i Oslo- og Akershus basketballkrets (heretter OABBK) Mads Vold er leder av valgkomiteen i OABBK (representerte Kjelsås da han ble valgt) Ellen Karine Aas sitter i Apellkomiteen for NBBF Anya Sødal er: - Styremedlem i Oslo Idrettsråd - Styremedlem i Oslo Idrettskrets - leder for OABBKs reservefond - Varamedlem i NBBFs lovkomite Morten Lied Johansen har møtt på fordelingsmøte i forbindelse med Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen Styrets arbeid: Styret har hatt åtte styremøter. De viktigste sakene styret har arbeidet med omtales i det følgende: Påmelding av lag, fordeling av halltid og rekruttering av trenere Styret meldte på følgende lag til seriespill på grunnlag av den informasjon vi hadde fra spillere og trenere fra forrige sesong: KL 1K (Kvinneligaen)

4 2K 2M 4M MU20 G17 G14B I tillegg har en treningsgruppe bestående av jenter født 96 og yngre (J14) deltatt på minidager, til tross for at de fleste hører hjemme i høyere aldersklasse. Det ble også etablert en treningsgruppe av ca årige jenter (J18) i løpet av sesongen. KL og 1K er ett og samme lag som spiller i to serier. Lagene ble fordelt til treningstider på Nordseter ungdomsskole, Oppsal Arena, Bøler idrettshall, Nordstrand videregående skole og Karlsrud barneskole KL og 1K trenes av Benedikt Ingthorsson, etter hvert med assistanse fra Kjell Thorstensen. 2K trenes av Kjell Thorstensen. 2M trenes av Torgeir Slotte. 4M-gruppa er selvtrent. MU20 og GU17 trenes av Kim Ali Nevjen, og håndteres i stor grad som en gruppe. G14B trenes av Mads Vold assistert av Ove Hobbesland. Den yngste jentegruppa trenes av Inger Ruden og Kate Haukerud. Kjell Thorstensen, Anniken Carlsson og Tone Bergholt samarbeider om å trene den eldste jentegruppa. Det var krevende å få trenerkabalen på plass. Kampoppsett og kampavvikling Basketballkretsens kampoppsett har denne sesongen vært adskillig bedre for klubben enn forrige sesong. De ordinære hjemmekampene utenom turneringshelger har vært fordelt på Oppsal Arena, Nordseter og Bøler. Det er i hovedsak slik at KL spiller på Bøler og 2M på Oppsal, mens resten av hjemmekampene går på Nordseter. Dette representerer en stor forbedring sammenliknet med situasjonen i forrige sesong. Klubben har fortsatt for få spillere og foreldre som har kompetanse i og interesse for å bidra med sekretariatsoppgaver ved hjemmekamper/turneringshelger. Slitasjen på de som mest trofast stiller opp er betydelig, men det er likevel mange som tar noen få kamper og slik bidrar til at det tross alt går rundt. Det har vært flere uheldige episoder med at oppsatt hallvakt og sekretariat ikke har møtt uten å gi beskjed. Oppfølging av sekretariatsoppgaver og hallvakter er kanskje det viktigste forbedringspunktet for klubben for neste sesong. Trenerforumet har denne sesongen kun eksistert som e-postliste. Det er svært vanskelig å finne tider som kan samle de fleste til felles diskusjon om sportslige og ledelsesmessige utfordringer. Kvinneligalaget endte sist av bare fem lag. Den eneste seieren kom mot Ulriken i siste runde. Sportslig kan dette se ut som en tilbakegang fra forrige sesongs plassering som nr 5 av 7, men det er i realiteten ikke tilfelle. Ammerud og Hop trakk seg før denne sesongen, og Ulriken fikk tilført flere gode spillere fra Hop. Dermed kunne Nordstrand bare vinne kamper ved å vise stor sportslig framgang. Laget var nære på et par ganger tidligere i sesongen, men stod ikke løpet helt ut. At flere kamper mot de beste lagene har vært jevne denne sesongen tyder på at laget har nærmet seg disse, selv om det fortsatt er et stykke igjen til man kan forvente mange seiere i denne serien. Laget trener tre ganger i uka.

5 Gjennomføring av KL-kampene krever et stort apparat av klubben, der særlig 2M og 2K har bidratt med statistikkføring mv. NBBF stiller store krav til arrangementene. I 1. divisjon kjemper Nordstrand om tredjeplassen. To tilsvarende dobbeltlag fra KL samt Høybråten er de hardeste konkurrentene. 2K Laget består av en flott gjeng med entusiastiske damer som kun trener en gang pr uke, men som gir alt når drakten kommer på. "Stallen" består av spillere, noe som er relativt stabilt. Noen har blitt borte fra forrige sesong, men det har kommet nye spillere til som har markert seg bra. Laget åpnet sterkt i høst, og vant sine 4 første kamper, bl.a. mot fjorårets 1. divisjonslag Fjellhamar. Fra desember har imidlertid formkurven pekt nedover. I tillegg ble en av lagets beste spillere rekruttert opp til KL-laget. Resultatene har derfor ikke stått i stil til sesongåpningen, og med 2 kamper igjen har laget 7 seiere og 5 tap, og ligger an til å havne på 4. eller 5. plass av 8 lag. Jenter 18 Dette er en gjeng jenter i alderen 15-18, hvor det ikke er mange nok i noen årsklasser til å melde på lag i serie. Ettersom flere her også er nybegynnere, ble vi i høst enige om at det hadde lite for seg å spille i serie mot lag som har holdt på med basket i flere år. I stedet har vi forsøkt å få til gode treninger, og har spilt noen interne treningskamper mot G14. Vi håper også å få til en treningskamp mot et jentelag fra Høybråten før påske, og vi vurderer å delta i en cup i løpet av våren. I alt har det vært nærmere 20 jenter innom på treninger i løpet av sesongen, men den harde kjerne består av 7-8 spillere som har hatt stor framgang. Jenter 14 startet som en liten gruppe forrige sesong, og vi var bekymret for om den gruppa ville bestå. I løpet av sesongen har vi lykkes med å rekruttere en rekke nye spillere, og stemningen i laget er langt mer optimistisk nå. Det er naturlig å melde på dette laget i sereispill kommende sesong, muligens som J16B. 2M-laget har hatt noe variable prestasjoner i årets sesong, og ligger an til en plassering midt på tabellen. Laget hemmes av at mange ikke har anledning til å trene to ganger i uka, og heller ikke kan spille alle kamper. Stallen blir eldre og eldre, det er behov for noen yngre løpesterke spillere til å fylle på. Gitt lagets forutsetninger er det sportslige resultatet bra. 4M har spillermateriale som tilsier en god plassering i serien, selv om 4M blir en stadig hardere serie, der to lag har skilt seg ut i toppen og resten stort sett alle er i stand til å slå hverandre. Litt for lav intensitet på kun en ukentlig trening slår ut i at jevne kamper som regel tipper den gale veien i sluttminuttene. Laget ligger an til nedrykk, men det sportslige nivået til laget har likevel kanskje vært en anelse bedre enn forrige sesong. Stemningen i laget er likevel god, og nedrykk ingen tragedie.. Menn under 20 mistet en rekke spillere rundt sesongstart, og har måttet fylle på med utstrakt bruk av åringer. Dette blir svært tøft mot rekruttlagene til BLNO-lag og andre sterke klubber. Laget har derfor ikke vunnet en eneste kamp, men spillerne har blitt tøffere og har god sportslig utvikling. Gutter 17 trener delvis sammen med MU20, og brukes mye i dette lagets kamper. Det er svært utviklende for disse spillerne. Laget blir nest sist i serien, men det må tas med i

6 betraktningen at de fleste motspillerne er et år eldre enn mange av våre spillere. G17 og MU20 trener i praksis stort sett to ganger i uka, med mulighet for tre. Gutter 14B G14B-laget er et relativt nytt lag. Selv om flere av guttene har spilt basket i 2 år deltok de for første gang i serien i forrige sesong. På listen er vi et sted mellom gutter, og det er stadig nye som kommer til. Her er det guttene selv som er flinkest på å rekruttere Vi har en utfordring i forhold til våre treningsfasiliteter (Karlsrud og Nordstrand VGS). De er for små og gir oss ikke muligheter til å utvikle oss til et bedre lag. Når vi spiller kamp er det tydelig at guttene ikke er vant til å spille på stor bane. Skulle gjerne ha sett at flere av spillerne som er mest ivrige får delta på treninger til de eldre lagene neste år. Positivt av året er at vi har fått flere ihuga basketfantaster som bruker mye av sin fritid på å spille basket. Vi har også klart oss litt bedre på tabellen i år enn i forrige sesong. En annen ting som er svært positivt er at vi har ganske bra foreldre engasjement, det vil si bra oppmøte av heiagjeng på våre kamper og lett å få foreldre til å kjøre til kamp. Laget trener to ganger i uka.. Turneringsdeltakelse Klubben hadde 3 lag i Pirates cup, 1 lag i Hansa cup og 1 lag i OSI cup. Dommere Andreas Lind, Robert Garthe, Per-Kristian Larsen og Per Røgeberg dømmer i nasjonale serier, det vil si BLNO, Kvinneligaen, og 1. divisjon menn. Per ble forbundsdommer i høst. Nordstrand er dermed trolig den klubben i Norge med flest aktive forbundsdommere. Torsten Amundsen dømmer en mengde kretskamper. Klubben bidrar med andre ord meget sterkt på nasjonalt nivå, men burde hatt flere kretsdommere. Den vanskelige rekrutteringssituasjonen i kretsen setter et uheldig preg på en del kamper hvor det blåses særdeles lite og usikkert. Politiattester Fortsatt er det slik at trenere og styremedlemmer må ha politiattest, og disse forevises leder. Innsyn i klubbens drift og andre særskilte rapporteringer KL-lagets trenings- og kamptider må rapporteres til Antidoping Norge med sikte på å legge til rette for dopingkontroller. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrenes frivillighetsregister med sikte på at folk som spiller på Norsk Tipping skal kunne donere den såkalte grasrotandelen på 5 % av spillebeløpet til klubben. Klubben har rapportert en rekke opplysninger til Idrettsforbundet og Basketballforbundet i den obligatoriske idrettsregistreringen. Nettsiden vår Klubbens websider begynner å nærme seg sitt 10-årsjubileum og begynner å skrante i kantene. I samarbeid med IGM fikk vi utarbeidet en serie forslag til nytt design på websidene våre i løpet av våren 2009, utført av deres studenter. Etter at studentene hadde utarbeidet sine forslag la vi dem ut for avstemming blant klubbens medlemmer via klubbens eksisterende websider, og plukket et par gode kandidater for videre arbeid. Planene om å utvikle nye websider fortsetter inn i det nye året.

7 Websidene huses for tiden hos Weblishtech, hvor Johan Gummeson på 2M har vært sjenerøs nok til å betale for oss. Vi har fått tilbud om gratis webhotell gjennom en amerikansk leverandør for frivillige organisasjoner, hvor vi vil ha lettere for å gjennomføre en videreutvikling av sidene på bekostning av noe større avstand til serverne. Vi kommer sannsynligvis til å benytte oss av dette tilbudet i løpet av På slutten av året innførte vi en boks med annonser levert via Google AdSense på klubbens hjemmesider. Per 7. mars i år har denne generert ca. 15 kroner i potensielle inntekter. IT-problemer og økonomi Vi gikk også til innkjøp av medlemsregister/regnskapsprogram i løpet av året. Dette programmet håper vi vil gjøre jobben med å vedlikeholde medlemsregisteret og føre regnskap til en mindre omfattende jobb for kasserer. Dessverre hadde vi noen innkjøringsproblemer med det nye medlemsregisteret, både når det gjaldt innhenting og oppdatering av medlemsinformasjon, utarbeidelse av krav om treningsavgift / kontingent og selve utsendelsen. Dette førte til at vi ikke fikk sendt ut krav om treningsavgift / kontingent før 29. november Dette igjen førte til at medlemmene fikk regningen midt i juleinnkjøpene, og mange valgte derfor å utsette betalingen til etter nyttår. Det viste seg nok også uheldig at vi til våre medlemmer med kjent e-postadresse i kun sendte krav elektronisk. Av ca. 125 utsendte krav, var kun 45 betalt før nyttår, noe som vil føre til redusert offentlig støtte i 2010, siden hodestøtten er basert på antall betalende medlemmer per Vi hadde ved nyttår ca kroner i utestående krav fra våre medlemmer. Annet Det viste seg nødvendig å anskaffe nytt, digitalt 24-sekundersanlegg. Dermed har klubben endelig et anlegg som fyller de tekniske kravene til KL-kamper. Styret har arbeidet noe med å spre reklame for Grasrotandelen, som alt er en god inntektskilde for klubben, men som kan utvikles enda mer. Noen refleksjoner om utfordringer framover Klubben er avhengig av å få stabilisert styre- og trenersituasjonen og styrke foreldreengasjementet i de yngre lagene. Det siste har vært i bedring denne sesongen, men det er ønskelig at noen foreldre også trekkes med i gjennomføring av kamparrangementene våre. Sekretariatskurs og utdeling av/innføring i spilleregler før seriestart kan være aktuelle grep overfor både spillere og foreldre. Vi vil også dra stor fordel av om flere oppgaver kan løses av faste personer som gjerne kan være utenfor styret. Faste ansvarspersoner kan bidra til kvalitetsheving i utførelsen og bedre oversikt over tilgjengelige ressurser. I denne sesongen har vi innført årsmøtevalgte funksjoner som arrangementskoordinator og materialforvalter. Dette var henholdsvis Kathrine Hoff Quirk og Geir Tresselt. Arrangementskoordinator har bidratt til at vi bedre har kunnet håndtere endringer i kampoppsettet, fordeling av sekretariatsansvar og hallvakter mellom lagene. Når det likevel har vært enkelte svikt kan det tyde på et behov for strengere oppfølging innad i det enkelte lag (fra lagkontakt eller annen utpekt ansvarlig). Det kan også være behov for å skille ut KL-kampene som et særskilt ansvar. Torgeir Slotte har hatt overordnet ansvar for statistikkføring under KL-kamper, men det kan være behov for mer

8 helhetlig grep om disse arrangementene. Styret ser også behov for å styrke innfordringen av treningsavgift og kontingent, og vi må sende ut krav mye tidligere til høsten.. Dersom vi har tilstrekkelig med trenerressurser bør klubben starte opp treningsgrupper for åringer av begge kjønn, med sikte på at vi langsomt skal bygge oss opp til en klubb med kontinuitet og påmeldte lag i de fleste aldersbestemte klasser. Nå kommer de yngre lagene hele tida i situasjoner der de ikke konkurrer på likefot med andre klubber, fordi våre lag spenner over mange årskull, men må påmeldes slik at også de eldste i hver gruppe har et tilbud. Dermed møter de yngre veldig mange motstandere som er både ett og to år eldre, og kampresultatene blir deretter. I sesongen har klubben fått flere henvendelser fra barn i denne målgruppa som vi foreløpig dessverre har måttet avvise, så potensialet er klart til stede. Rekrutteringssituasjonen på jentesida er et tankekors for klubben. Det er et veldig stort sportslig gap mellom KL-laget og det som i praksis er en nybegynnergruppe av åringer. Det må skje noe veldig raskt dersom klubben over tid skal kunne fortsette på høyeste nivå for damer. Hallsituasjonen er en gjenganger i årsmeldingene. Det er ønskelig at alle lag i seriespill kan trene noe på stor bane, men dette kan vise seg vanskelig å oppnå før vi er medeier i en hall. Vi har lite kontroll over hvilke tider vi blir tildelt hvor, og hvor godt tidene og ulike haller/saler utfyller hverandre. Fordeling av treningstid er derfor en årlig hodepine. Styret har naturlig nok prioritert KL, og senior/litt eldre lag framfor de yngste med hensyn til stor bane.

9

10 Balanse Nordstrand Basketball Club Dato: Side: 1 Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 0, , ,00 SUM Fordringer 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter 4 008, Bankinnskudd , Bankinnskudd - Hallfond , , , , , , ,23 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,32 SUM Omløpsmidler , , ,32 SUM Eiendeler , , ,32 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,20 SUM Over-/underskudd 0, , ,20 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,12 0, ,12 SUM Opptjent egenkapital ,12 0, ,12 SUM Egenkapital , , ,32 SUM Egenkapital og gjeld , , ,32 datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 1

11 Nordstrand Basketball Club Resultat detaljert Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekter 3110 Salg materiell avgiftsfritt 150, , , Sponsorinntekter avgiftsfrie 2 500,00 0, , Egenandel fra kunder 7 039,00 0, , Stevneinntekter 0, , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Årskontingenter , , , Treningsavgift 0, , , Bingo/lotto ol , , ,15 SUM Salgsinntekter , , ,15 SUM Salgs- og driftsinntekt , , ,15 Varekostnad Varekostnader 4010 Startkontigenter , , , Cup/Reiser , , , Startkontigent NM/Hovedrenn ,00 0, , Stevneutgifter 0, , , Dommerhonorar , , , Rekvisita/kontorutstyr , , , Beholdningsendring, varer for videresalg 0, , ,00 SUM Varekostnader , , ,83 SUM Varekostnad , , ,83 Lønnskostnad Lønn m.m 5340 Godtgjørelse til trenere , , , Godtgjørelse til tillitsvalgte -655, , ,00 SUM Lønn m.m , , ,00 SUM Lønnskostnad , , ,00 Andre driftskostnader Kostnad lokaler 6300 Leie lokaler , , ,00 SUM Kostnad lokaler , , ,00 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres 6550 Driftsmateriale , , ,50 SUM Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke , , ,50 Kontorkostnader, trykksaker o.l Data/EDB Kostnad ,00 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende -900, , , Annen kontorkostnad -850,00 0,00-850,00 SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l , , ,00 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0, , ,00 datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 1

12 Nordstrand Basketball Club Resultat detaljert Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil 0, , ,00 Andre kostnader 7770 Bank og kortgebyr -184,00 0,00-184, Gebyr -641, ,00 358, Bøter , ,00-800,00 SUM Andre kostnader , ,00-625,62 SUM Andre driftskostnader , , ,88 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri 3 834, ,00 834,00 SUM Finansinntekter 3 834, ,00 834,00 SUM Finansinntekt og -kostnad 3 834, ,00 834,00 Resultater Sum salgs- og driftsinntekter , ,00 Sum totale driftskostnader , ,00 Sum finansinntekt og -kostnader 3 834, , , ,05 834,00 Årsresultat Avsetninger , , ,20 0,00 0,00 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,20 NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet! datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 2

13 Noter til regnskapet Kundefordringer Dette er årskontingent/treningsavgifter som vi har sendt ut krav på. Etterhvert som kravet kommer inn blir de ført mot Årskontingent. Dette er følgelig ikke penger i banken, men penger vi har tilgode fra våre medlemmer. Vi kan ikke regne med at alt kommer inn (folk dukker unna, melder seg ut osv.), men det meste bør vi kunne drive inn i løpet av Sponsorinntekter avgiftsfrie Geovita sponset draktsett 3150 Egenandel fra kunder (medlemmer) Klubben la ut noe penger for KL-lagets opphold på hotell i Bergen. Deler av beløpet skulle dekkes av klubben, og deler av beløpet av spillerne (såvidt jeg har forstått). Regningen er ført på Cup/Reiser, mens spillernes innbetalinger er ført her. Jeg vet ikke hva avtalen var, så jeg vet heller ikke om det er betalt for lite/for mye Årskontingenter Regnskapsprogrammet vårt tillater ikke at et krav som sendes ut til medlemmene føres på to kontoer. Derfor har treningsavgift og årskontingent blitt slått sammen til en post Treningsavgift Regnskapsprogrammet vårt tillater ikke at et krav som sendes ut til medlemmene føres på to kontoer. Derfor har treningsavgift og årskontingent blitt slått sammen til en post (3920 Årskontingenter) Bingo/lotto o.l. Grasrotandel Cup/reiser Hotell i Bergen for KL: Spillerne har betalt deler av dette beløpet tilbake til klubben, ført på konto 3150 Egenandel fra kunder ,- kroner som klubben skyldte Frid siden hun refunderte Kirsten høsten Beløpet er å finne nevnt i årsmøte-dokumentene fra den gang, men regnskapet har ikke vist det korrekt. Ført i årets regnskap, siden beløpet ble utbetalt til Frid våren Ellers to lag til PiratesCup og ett lag til Bravo Cup i Sverige Startkontingent NM/Hovedrenn MU20 skulle deltatt i NM

14 4230 Rekvisita/kontorutstyr Størstedelen av denne posten er en skriver/scanner som Frid kjøpte inn i sin tid som kasserer, og som hun har fått beholde som godtgjørelse for sin innsats siden hun ikke var aktiv i perioden. (Burde kanskje vært ført som godtgjøring til tillitsvalgte) Godtgjørelse til trenere Flere av trenerne har ikke levert kontrakt før nyttår, og har heller ikke fått betaling. Disse vil få betaling etter nyttår Godtgjørelse til tillitsvalgte I budsjettet var planen å føre den reduserte treningsavgiften til trenere/styremedlemmer på denne posten, men dette var vanskelig i regnskapsprogrammet og dermed droppet Leie lokaler Leie av hall for seniortreninger. Kun Nordstrand VGS har sendt regning for inneværende sesong Driftsmateriale Drakter, baller, ballnett, isposer osv Data/EDB kostnad Innkjøp av regnskapsprogram og supportavtale Møte, kurs, oppdatering og lignende Regnskapskurs MLJ. Trenerhelg/kurs Mads Vold Annen kontorkostnad Leie av postboks 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Ingen trenere har levert reiseregning i Flere av dem kommer til å gjøre det i slutten av sesongen, og disse kommer da på 2010 regnskapet Gebyr Vi har hatt problemer med å avvikle posthenting, og ved et par annledninger har dette ført til purregebyrer. Vi har også hatt en overgang til klubben, hvor klubben har dekket overgangsgebyret Bøter 3 bøter for Walk-over

15 Vedlegg D Forslag til vedtektsendring Styret foreslår følgende endring av paragraf 5: Ny overskrift: Kontingent og treningsavgift (paragrafen heter nå kun Kontingent ) Nytt første ledd, de to nåværende ledd forskyves: Klubben krever inn lik kontingent av alle medlemmer. Aktive medlemmer betaler i tillegg treningsavgift per seriesesong fastsatt av årsmøtet. Denne differensieres etter aldersklasse og antall ukentlige treninger laget har. Treningsavgiften halveres dersom spilleren bare er aktiv enten høst- eller vårhalvåret. Høsthalvåret går fra 1. august til 31. desember, vårhalvåret fra 1. januar til 1. juni. Spillere som slutter før to uker etter at høsthalvåret er omme må selv reise krav om refusjon med bekreftelse fra lagkontakt eller trener. Spillere som har første trening inntil to uker før vårhalvåret begynner betaler kun for vårhalvåret. Styrets begrunnelse Vi har hatt flere saker denne sesongen der vi har savnet klare retningslinjer for å håndtere innkreving av avgift og eventuell tilbakebetaling for spillere som hhv begynner/slutter i løpet av sesongen. Dessuten ser vi behov for å klargjøre at det er forskjell på kontingent som gir stemmerett på årsmøtet, og avgift knyttet til aktivitet.

16 Kontonr Kontonavn Budsjett i år Budsjett i fjor Regnskap i fjor 3110 Salg materiell avgiftsfritt kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 150, Sponsorinntekter avgiftsfrie kr 2 500, Egenandel fra kunder kr 7 039, Stevneinntekter kr 2 500, Offentlig tilskudd/refusjon 3920 Årskontingenter 3921 Treningsavgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Bingo/lotto ol Startkontigenter 4011 Cup/Reiser 4020 Startkontigent NM/Hovedrenn kr 5 000,00 -kr ,00 -kr ,00 kr 2 000,00 -kr ,00 -kr ,00 kr 3 435,15 -kr ,83 -kr ,00 -kr 3 000, Stevneutgifter -kr 2 500, Dommerhonorar 4230 Rekvisita/kontorutstyr -kr ,00 -kr ,00 -kr 5 000,00 -kr ,00 -kr 2 936, Beholdningsendring, varer for videresalg -kr 5 000, Godtgjørelse til trenere 5350 Godtgjørelse til tillitsvalgte -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr 655, Leie lokaler 6550 Driftsmateriale 6810 Data/EDB Kostnad -kr ,00 -kr 8 000,00 -kr 1 500,00 -kr 7 500,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,50 -kr 4 362, Møte, kurs, oppdatering og lignende -kr 3 000,00 -kr 3 000,00 -kr 900, Annen kontorkostnad -kr 1 000,00 -kr 850, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -kr ,00 -kr , Bank og kortgebyr -kr 240,00 -kr 184, Gebyr -kr 1 000,00 -kr 1 000,00 -kr 641, Bøter 8040 Renteinntekt, skattefri -kr 3 000,00 kr 4 000,00 -kr 3 000,00 kr 3 000,00 -kr 3 800,00 kr 3 834,00 Sum: kr 1 260,00 kr 3 500,00 kr ,20

17 Vedlegg F Forslag til kontingent- og treningsavgiftssatser sesongen 2010/2011 Seniorlag 2300 U18 (født tidligst ) 2000 U16 (født tidligst ) 1750 U14 (født tidligst ) 1300 U12 (født tidligst ) 900 Støttemedlemmer, trenere og 200 æresmedlemmer Eventuelt U20-lag (født tidligst ) håndteres som U18. Spillere som ikke deltar i seriespill betaler 500 kroner mindre enn alderen tilsier. Forklaringer og begrunnelse for styrets forslag Aldersklassene følger de internasjonale klasseinndelingene i basketball, som er bindende for det norske forbundet. U14 er den yngste klassen, og vi ser et mulig behov for å legge til U12. Oslo- og Akershus basketballkrets kan komme til å lage snevrere årskullsinndelinger innenfor de enkelte klasser. Dette vet vi ikke nødvendigvis på årsmøtet. Styret foreslår at vi kun legger den internasjonale klasseinndelingen til grunn for treningsavgift når det gjelder lag påmeldt i seriespill. (det vil si at for eksempel eventuelle egne lag for jenter 15 og jenter 16 betaler det samme). Definisjonene på klassene er slik at man i U20 ikke kan ha fylt 20 år før nyttår det året sesongen starterslutter, og tilsvarende for de ulike aldersklasser.

18 Vedlegg G Valgkomiteens forslag Leder: ubesatt Kasserer: Morten Lied Johansen Styremedlem: Vegard Nore Styremedlem: Jånny Oksavik Styremedlem/hovedtrener: Benni Inghtorsson Styremedlem: Marianne Johnson Varamedlem: Anya Sødal Når det gjelder Benni så ønsker vi at han skal kunne konsentrere seg om det sportslige og fungere som en hovedtrener for klubben. Vi har ikke funnet noen til valgkomite. Håper årsmøtet finner frivillige kandidater blant de som har møtt opp. Behov for frisk blod her.

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa Årsmøte 2016 16/3-2017 klokka 19.00. Stovner Vgs. Volleyballgruppa ÅRSMØTE 2016 Volleyballgruppa Torsdag 16/3-2017 Dagsorden 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden 2. STYRETS

Detaljer

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Fredrikshald Havfiskeklubb Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Varer 1460 Beholdning Pilker, Bly, etc. 2 87 1461 Beholdning Klubbjakker

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Håndballavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Til medlemmer i Åsane amerikansk fotball klubb (Åsane Seahawks) 19.04.2015, Bergen Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 19.03.2015 Sted: Åsane Allianseidrettslags

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE 43 Slettet: 1 Slettet:. mai 201 Protokoll 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 13 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Molde Swing og Rockeklubb

Molde Swing og Rockeklubb Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse 2015 2 Resultat 2015 3 Budsjettforslag 2016 3 Noter 4 Resultatregnskap 2015 - fordelt på konto 5 Balanse Note Inngående balanse

Detaljer

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb Årsberetning Finnsnes Karateklubb 2014 Styrets sammensetning Leder: Finn Folke-Olsen Kasserer: Bent-Arild Karlsen Styremedlem: Signhild Simonsen Styremedlem: Merethe Hansen (trakk seg høsten 2014 pga flytting)

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer