DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB"

Transkript

1 DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg A) 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av styrets årsberetning for 2009 (Vedlegg B) 6. Godkjenning av regnskap for 2009 (Vedlegg C) 7. Behandling av forslag om vedtektsendring (Vedlegg D) 8. Godkjenning av budsjett for 2010 (Vedlegg E) og fastsettelse av kontingent og treningsavgift for sesongen 2010/2011 (Vedlegg F) 9. Valg (Vedlegg G)

2 Vedlegg A Forslag til forretningsorden for årsmøtet i NBC 17. mars Taletiden for innlegg etter innledninger til de enkelte saker settes til to minutter. Ingen kan be om ordet mer enn tre ganger til samme sak. 2. Det er adgang til en 30 sekunder replikk og ditto svarreplikk til hvert innlegg. 3. Alle forslag det skal voteres over må fremmes skriftlig og leveres dirigenten før strek er satt under behandling av saken det gjelder. 4. Forslag og vedtak protokollføres med stemmetall for og i mot. 5. For øvrig styres møteavviklingen av klubbens vedtekter og idrettsforbundets lover.

3 Vedlegg B Styrets årsberetning april 2009-februar 2010 Styrets sammensetning: Styret har i perioden bestått av: Leder: Vegard Nore Nestleder: Harald Amundsen Kasserer: Morten Lied Johansen Styremedlem: Benedicte Huuse Styremedlem: Kristoffer Haugland Varamedlem: Sølvi Grana Styremedlemmene ble valgt eller gjenvalgt til styret på ordinært årsmøte 18. mars Harald Amundsen ble konstituert til nestleder på et styremøte 29. juni. Både han og Kristoffer Haugland trakk seg senere fra styret grunnet arbeids/studiesituasjonen. Sølvi Grana har derfor fungert som ordinært styremedlem. Styret konstituerte ingen ny nestleder. Utvalg: Hallkomiteen ble videreført med sammensetningen Kjell Thorstensen, Anders Kjosmoen og Benedicte Huuse. Grunnet manglende forutsigbarhet med hensyn til klubbens organisatoriske drift har komiteen ikke vært aktiv i årsmøteperioden. Valgkomiteen besto av Torgeir Slotte, Espen Arestøl og Anya Sødal. Disse ble prolongert fra forrige årsmøteperiode med sikte på nyvalg på et ekstraordinært årsmøte. Det ble likevel ikke holdt slikt møte, og styret har derfor ansett komiteen som gjenvalgt. Ekstern representasjon: Kjell Thorstensen er nestleder i Oslo- og Akershus basketballkrets (heretter OABBK) Mads Vold er leder av valgkomiteen i OABBK (representerte Kjelsås da han ble valgt) Ellen Karine Aas sitter i Apellkomiteen for NBBF Anya Sødal er: - Styremedlem i Oslo Idrettsråd - Styremedlem i Oslo Idrettskrets - leder for OABBKs reservefond - Varamedlem i NBBFs lovkomite Morten Lied Johansen har møtt på fordelingsmøte i forbindelse med Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen Styrets arbeid: Styret har hatt åtte styremøter. De viktigste sakene styret har arbeidet med omtales i det følgende: Påmelding av lag, fordeling av halltid og rekruttering av trenere Styret meldte på følgende lag til seriespill på grunnlag av den informasjon vi hadde fra spillere og trenere fra forrige sesong: KL 1K (Kvinneligaen)

4 2K 2M 4M MU20 G17 G14B I tillegg har en treningsgruppe bestående av jenter født 96 og yngre (J14) deltatt på minidager, til tross for at de fleste hører hjemme i høyere aldersklasse. Det ble også etablert en treningsgruppe av ca årige jenter (J18) i løpet av sesongen. KL og 1K er ett og samme lag som spiller i to serier. Lagene ble fordelt til treningstider på Nordseter ungdomsskole, Oppsal Arena, Bøler idrettshall, Nordstrand videregående skole og Karlsrud barneskole KL og 1K trenes av Benedikt Ingthorsson, etter hvert med assistanse fra Kjell Thorstensen. 2K trenes av Kjell Thorstensen. 2M trenes av Torgeir Slotte. 4M-gruppa er selvtrent. MU20 og GU17 trenes av Kim Ali Nevjen, og håndteres i stor grad som en gruppe. G14B trenes av Mads Vold assistert av Ove Hobbesland. Den yngste jentegruppa trenes av Inger Ruden og Kate Haukerud. Kjell Thorstensen, Anniken Carlsson og Tone Bergholt samarbeider om å trene den eldste jentegruppa. Det var krevende å få trenerkabalen på plass. Kampoppsett og kampavvikling Basketballkretsens kampoppsett har denne sesongen vært adskillig bedre for klubben enn forrige sesong. De ordinære hjemmekampene utenom turneringshelger har vært fordelt på Oppsal Arena, Nordseter og Bøler. Det er i hovedsak slik at KL spiller på Bøler og 2M på Oppsal, mens resten av hjemmekampene går på Nordseter. Dette representerer en stor forbedring sammenliknet med situasjonen i forrige sesong. Klubben har fortsatt for få spillere og foreldre som har kompetanse i og interesse for å bidra med sekretariatsoppgaver ved hjemmekamper/turneringshelger. Slitasjen på de som mest trofast stiller opp er betydelig, men det er likevel mange som tar noen få kamper og slik bidrar til at det tross alt går rundt. Det har vært flere uheldige episoder med at oppsatt hallvakt og sekretariat ikke har møtt uten å gi beskjed. Oppfølging av sekretariatsoppgaver og hallvakter er kanskje det viktigste forbedringspunktet for klubben for neste sesong. Trenerforumet har denne sesongen kun eksistert som e-postliste. Det er svært vanskelig å finne tider som kan samle de fleste til felles diskusjon om sportslige og ledelsesmessige utfordringer. Kvinneligalaget endte sist av bare fem lag. Den eneste seieren kom mot Ulriken i siste runde. Sportslig kan dette se ut som en tilbakegang fra forrige sesongs plassering som nr 5 av 7, men det er i realiteten ikke tilfelle. Ammerud og Hop trakk seg før denne sesongen, og Ulriken fikk tilført flere gode spillere fra Hop. Dermed kunne Nordstrand bare vinne kamper ved å vise stor sportslig framgang. Laget var nære på et par ganger tidligere i sesongen, men stod ikke løpet helt ut. At flere kamper mot de beste lagene har vært jevne denne sesongen tyder på at laget har nærmet seg disse, selv om det fortsatt er et stykke igjen til man kan forvente mange seiere i denne serien. Laget trener tre ganger i uka.

5 Gjennomføring av KL-kampene krever et stort apparat av klubben, der særlig 2M og 2K har bidratt med statistikkføring mv. NBBF stiller store krav til arrangementene. I 1. divisjon kjemper Nordstrand om tredjeplassen. To tilsvarende dobbeltlag fra KL samt Høybråten er de hardeste konkurrentene. 2K Laget består av en flott gjeng med entusiastiske damer som kun trener en gang pr uke, men som gir alt når drakten kommer på. "Stallen" består av spillere, noe som er relativt stabilt. Noen har blitt borte fra forrige sesong, men det har kommet nye spillere til som har markert seg bra. Laget åpnet sterkt i høst, og vant sine 4 første kamper, bl.a. mot fjorårets 1. divisjonslag Fjellhamar. Fra desember har imidlertid formkurven pekt nedover. I tillegg ble en av lagets beste spillere rekruttert opp til KL-laget. Resultatene har derfor ikke stått i stil til sesongåpningen, og med 2 kamper igjen har laget 7 seiere og 5 tap, og ligger an til å havne på 4. eller 5. plass av 8 lag. Jenter 18 Dette er en gjeng jenter i alderen 15-18, hvor det ikke er mange nok i noen årsklasser til å melde på lag i serie. Ettersom flere her også er nybegynnere, ble vi i høst enige om at det hadde lite for seg å spille i serie mot lag som har holdt på med basket i flere år. I stedet har vi forsøkt å få til gode treninger, og har spilt noen interne treningskamper mot G14. Vi håper også å få til en treningskamp mot et jentelag fra Høybråten før påske, og vi vurderer å delta i en cup i løpet av våren. I alt har det vært nærmere 20 jenter innom på treninger i løpet av sesongen, men den harde kjerne består av 7-8 spillere som har hatt stor framgang. Jenter 14 startet som en liten gruppe forrige sesong, og vi var bekymret for om den gruppa ville bestå. I løpet av sesongen har vi lykkes med å rekruttere en rekke nye spillere, og stemningen i laget er langt mer optimistisk nå. Det er naturlig å melde på dette laget i sereispill kommende sesong, muligens som J16B. 2M-laget har hatt noe variable prestasjoner i årets sesong, og ligger an til en plassering midt på tabellen. Laget hemmes av at mange ikke har anledning til å trene to ganger i uka, og heller ikke kan spille alle kamper. Stallen blir eldre og eldre, det er behov for noen yngre løpesterke spillere til å fylle på. Gitt lagets forutsetninger er det sportslige resultatet bra. 4M har spillermateriale som tilsier en god plassering i serien, selv om 4M blir en stadig hardere serie, der to lag har skilt seg ut i toppen og resten stort sett alle er i stand til å slå hverandre. Litt for lav intensitet på kun en ukentlig trening slår ut i at jevne kamper som regel tipper den gale veien i sluttminuttene. Laget ligger an til nedrykk, men det sportslige nivået til laget har likevel kanskje vært en anelse bedre enn forrige sesong. Stemningen i laget er likevel god, og nedrykk ingen tragedie.. Menn under 20 mistet en rekke spillere rundt sesongstart, og har måttet fylle på med utstrakt bruk av åringer. Dette blir svært tøft mot rekruttlagene til BLNO-lag og andre sterke klubber. Laget har derfor ikke vunnet en eneste kamp, men spillerne har blitt tøffere og har god sportslig utvikling. Gutter 17 trener delvis sammen med MU20, og brukes mye i dette lagets kamper. Det er svært utviklende for disse spillerne. Laget blir nest sist i serien, men det må tas med i

6 betraktningen at de fleste motspillerne er et år eldre enn mange av våre spillere. G17 og MU20 trener i praksis stort sett to ganger i uka, med mulighet for tre. Gutter 14B G14B-laget er et relativt nytt lag. Selv om flere av guttene har spilt basket i 2 år deltok de for første gang i serien i forrige sesong. På listen er vi et sted mellom gutter, og det er stadig nye som kommer til. Her er det guttene selv som er flinkest på å rekruttere Vi har en utfordring i forhold til våre treningsfasiliteter (Karlsrud og Nordstrand VGS). De er for små og gir oss ikke muligheter til å utvikle oss til et bedre lag. Når vi spiller kamp er det tydelig at guttene ikke er vant til å spille på stor bane. Skulle gjerne ha sett at flere av spillerne som er mest ivrige får delta på treninger til de eldre lagene neste år. Positivt av året er at vi har fått flere ihuga basketfantaster som bruker mye av sin fritid på å spille basket. Vi har også klart oss litt bedre på tabellen i år enn i forrige sesong. En annen ting som er svært positivt er at vi har ganske bra foreldre engasjement, det vil si bra oppmøte av heiagjeng på våre kamper og lett å få foreldre til å kjøre til kamp. Laget trener to ganger i uka.. Turneringsdeltakelse Klubben hadde 3 lag i Pirates cup, 1 lag i Hansa cup og 1 lag i OSI cup. Dommere Andreas Lind, Robert Garthe, Per-Kristian Larsen og Per Røgeberg dømmer i nasjonale serier, det vil si BLNO, Kvinneligaen, og 1. divisjon menn. Per ble forbundsdommer i høst. Nordstrand er dermed trolig den klubben i Norge med flest aktive forbundsdommere. Torsten Amundsen dømmer en mengde kretskamper. Klubben bidrar med andre ord meget sterkt på nasjonalt nivå, men burde hatt flere kretsdommere. Den vanskelige rekrutteringssituasjonen i kretsen setter et uheldig preg på en del kamper hvor det blåses særdeles lite og usikkert. Politiattester Fortsatt er det slik at trenere og styremedlemmer må ha politiattest, og disse forevises leder. Innsyn i klubbens drift og andre særskilte rapporteringer KL-lagets trenings- og kamptider må rapporteres til Antidoping Norge med sikte på å legge til rette for dopingkontroller. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrenes frivillighetsregister med sikte på at folk som spiller på Norsk Tipping skal kunne donere den såkalte grasrotandelen på 5 % av spillebeløpet til klubben. Klubben har rapportert en rekke opplysninger til Idrettsforbundet og Basketballforbundet i den obligatoriske idrettsregistreringen. Nettsiden vår Klubbens websider begynner å nærme seg sitt 10-årsjubileum og begynner å skrante i kantene. I samarbeid med IGM fikk vi utarbeidet en serie forslag til nytt design på websidene våre i løpet av våren 2009, utført av deres studenter. Etter at studentene hadde utarbeidet sine forslag la vi dem ut for avstemming blant klubbens medlemmer via klubbens eksisterende websider, og plukket et par gode kandidater for videre arbeid. Planene om å utvikle nye websider fortsetter inn i det nye året.

7 Websidene huses for tiden hos Weblishtech, hvor Johan Gummeson på 2M har vært sjenerøs nok til å betale for oss. Vi har fått tilbud om gratis webhotell gjennom en amerikansk leverandør for frivillige organisasjoner, hvor vi vil ha lettere for å gjennomføre en videreutvikling av sidene på bekostning av noe større avstand til serverne. Vi kommer sannsynligvis til å benytte oss av dette tilbudet i løpet av På slutten av året innførte vi en boks med annonser levert via Google AdSense på klubbens hjemmesider. Per 7. mars i år har denne generert ca. 15 kroner i potensielle inntekter. IT-problemer og økonomi Vi gikk også til innkjøp av medlemsregister/regnskapsprogram i løpet av året. Dette programmet håper vi vil gjøre jobben med å vedlikeholde medlemsregisteret og føre regnskap til en mindre omfattende jobb for kasserer. Dessverre hadde vi noen innkjøringsproblemer med det nye medlemsregisteret, både når det gjaldt innhenting og oppdatering av medlemsinformasjon, utarbeidelse av krav om treningsavgift / kontingent og selve utsendelsen. Dette førte til at vi ikke fikk sendt ut krav om treningsavgift / kontingent før 29. november Dette igjen førte til at medlemmene fikk regningen midt i juleinnkjøpene, og mange valgte derfor å utsette betalingen til etter nyttår. Det viste seg nok også uheldig at vi til våre medlemmer med kjent e-postadresse i kun sendte krav elektronisk. Av ca. 125 utsendte krav, var kun 45 betalt før nyttår, noe som vil føre til redusert offentlig støtte i 2010, siden hodestøtten er basert på antall betalende medlemmer per Vi hadde ved nyttår ca kroner i utestående krav fra våre medlemmer. Annet Det viste seg nødvendig å anskaffe nytt, digitalt 24-sekundersanlegg. Dermed har klubben endelig et anlegg som fyller de tekniske kravene til KL-kamper. Styret har arbeidet noe med å spre reklame for Grasrotandelen, som alt er en god inntektskilde for klubben, men som kan utvikles enda mer. Noen refleksjoner om utfordringer framover Klubben er avhengig av å få stabilisert styre- og trenersituasjonen og styrke foreldreengasjementet i de yngre lagene. Det siste har vært i bedring denne sesongen, men det er ønskelig at noen foreldre også trekkes med i gjennomføring av kamparrangementene våre. Sekretariatskurs og utdeling av/innføring i spilleregler før seriestart kan være aktuelle grep overfor både spillere og foreldre. Vi vil også dra stor fordel av om flere oppgaver kan løses av faste personer som gjerne kan være utenfor styret. Faste ansvarspersoner kan bidra til kvalitetsheving i utførelsen og bedre oversikt over tilgjengelige ressurser. I denne sesongen har vi innført årsmøtevalgte funksjoner som arrangementskoordinator og materialforvalter. Dette var henholdsvis Kathrine Hoff Quirk og Geir Tresselt. Arrangementskoordinator har bidratt til at vi bedre har kunnet håndtere endringer i kampoppsettet, fordeling av sekretariatsansvar og hallvakter mellom lagene. Når det likevel har vært enkelte svikt kan det tyde på et behov for strengere oppfølging innad i det enkelte lag (fra lagkontakt eller annen utpekt ansvarlig). Det kan også være behov for å skille ut KL-kampene som et særskilt ansvar. Torgeir Slotte har hatt overordnet ansvar for statistikkføring under KL-kamper, men det kan være behov for mer

8 helhetlig grep om disse arrangementene. Styret ser også behov for å styrke innfordringen av treningsavgift og kontingent, og vi må sende ut krav mye tidligere til høsten.. Dersom vi har tilstrekkelig med trenerressurser bør klubben starte opp treningsgrupper for åringer av begge kjønn, med sikte på at vi langsomt skal bygge oss opp til en klubb med kontinuitet og påmeldte lag i de fleste aldersbestemte klasser. Nå kommer de yngre lagene hele tida i situasjoner der de ikke konkurrer på likefot med andre klubber, fordi våre lag spenner over mange årskull, men må påmeldes slik at også de eldste i hver gruppe har et tilbud. Dermed møter de yngre veldig mange motstandere som er både ett og to år eldre, og kampresultatene blir deretter. I sesongen har klubben fått flere henvendelser fra barn i denne målgruppa som vi foreløpig dessverre har måttet avvise, så potensialet er klart til stede. Rekrutteringssituasjonen på jentesida er et tankekors for klubben. Det er et veldig stort sportslig gap mellom KL-laget og det som i praksis er en nybegynnergruppe av åringer. Det må skje noe veldig raskt dersom klubben over tid skal kunne fortsette på høyeste nivå for damer. Hallsituasjonen er en gjenganger i årsmeldingene. Det er ønskelig at alle lag i seriespill kan trene noe på stor bane, men dette kan vise seg vanskelig å oppnå før vi er medeier i en hall. Vi har lite kontroll over hvilke tider vi blir tildelt hvor, og hvor godt tidene og ulike haller/saler utfyller hverandre. Fordeling av treningstid er derfor en årlig hodepine. Styret har naturlig nok prioritert KL, og senior/litt eldre lag framfor de yngste med hensyn til stor bane.

9

10 Balanse Nordstrand Basketball Club Dato: Side: 1 Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 0, , ,00 SUM Fordringer 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter 4 008, Bankinnskudd , Bankinnskudd - Hallfond , , , , , , ,23 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,32 SUM Omløpsmidler , , ,32 SUM Eiendeler , , ,32 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,20 SUM Over-/underskudd 0, , ,20 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,12 0, ,12 SUM Opptjent egenkapital ,12 0, ,12 SUM Egenkapital , , ,32 SUM Egenkapital og gjeld , , ,32 datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 1

11 Nordstrand Basketball Club Resultat detaljert Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekter 3110 Salg materiell avgiftsfritt 150, , , Sponsorinntekter avgiftsfrie 2 500,00 0, , Egenandel fra kunder 7 039,00 0, , Stevneinntekter 0, , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Årskontingenter , , , Treningsavgift 0, , , Bingo/lotto ol , , ,15 SUM Salgsinntekter , , ,15 SUM Salgs- og driftsinntekt , , ,15 Varekostnad Varekostnader 4010 Startkontigenter , , , Cup/Reiser , , , Startkontigent NM/Hovedrenn ,00 0, , Stevneutgifter 0, , , Dommerhonorar , , , Rekvisita/kontorutstyr , , , Beholdningsendring, varer for videresalg 0, , ,00 SUM Varekostnader , , ,83 SUM Varekostnad , , ,83 Lønnskostnad Lønn m.m 5340 Godtgjørelse til trenere , , , Godtgjørelse til tillitsvalgte -655, , ,00 SUM Lønn m.m , , ,00 SUM Lønnskostnad , , ,00 Andre driftskostnader Kostnad lokaler 6300 Leie lokaler , , ,00 SUM Kostnad lokaler , , ,00 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres 6550 Driftsmateriale , , ,50 SUM Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke , , ,50 Kontorkostnader, trykksaker o.l Data/EDB Kostnad ,00 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende -900, , , Annen kontorkostnad -850,00 0,00-850,00 SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l , , ,00 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0, , ,00 datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 1

12 Nordstrand Basketball Club Resultat detaljert Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil 0, , ,00 Andre kostnader 7770 Bank og kortgebyr -184,00 0,00-184, Gebyr -641, ,00 358, Bøter , ,00-800,00 SUM Andre kostnader , ,00-625,62 SUM Andre driftskostnader , , ,88 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri 3 834, ,00 834,00 SUM Finansinntekter 3 834, ,00 834,00 SUM Finansinntekt og -kostnad 3 834, ,00 834,00 Resultater Sum salgs- og driftsinntekter , ,00 Sum totale driftskostnader , ,00 Sum finansinntekt og -kostnader 3 834, , , ,05 834,00 Årsresultat Avsetninger , , ,20 0,00 0,00 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,20 NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet! datax Foreningsøkonomi Professional Versjon Side 2

13 Noter til regnskapet Kundefordringer Dette er årskontingent/treningsavgifter som vi har sendt ut krav på. Etterhvert som kravet kommer inn blir de ført mot Årskontingent. Dette er følgelig ikke penger i banken, men penger vi har tilgode fra våre medlemmer. Vi kan ikke regne med at alt kommer inn (folk dukker unna, melder seg ut osv.), men det meste bør vi kunne drive inn i løpet av Sponsorinntekter avgiftsfrie Geovita sponset draktsett 3150 Egenandel fra kunder (medlemmer) Klubben la ut noe penger for KL-lagets opphold på hotell i Bergen. Deler av beløpet skulle dekkes av klubben, og deler av beløpet av spillerne (såvidt jeg har forstått). Regningen er ført på Cup/Reiser, mens spillernes innbetalinger er ført her. Jeg vet ikke hva avtalen var, så jeg vet heller ikke om det er betalt for lite/for mye Årskontingenter Regnskapsprogrammet vårt tillater ikke at et krav som sendes ut til medlemmene føres på to kontoer. Derfor har treningsavgift og årskontingent blitt slått sammen til en post Treningsavgift Regnskapsprogrammet vårt tillater ikke at et krav som sendes ut til medlemmene føres på to kontoer. Derfor har treningsavgift og årskontingent blitt slått sammen til en post (3920 Årskontingenter) Bingo/lotto o.l. Grasrotandel Cup/reiser Hotell i Bergen for KL: Spillerne har betalt deler av dette beløpet tilbake til klubben, ført på konto 3150 Egenandel fra kunder ,- kroner som klubben skyldte Frid siden hun refunderte Kirsten høsten Beløpet er å finne nevnt i årsmøte-dokumentene fra den gang, men regnskapet har ikke vist det korrekt. Ført i årets regnskap, siden beløpet ble utbetalt til Frid våren Ellers to lag til PiratesCup og ett lag til Bravo Cup i Sverige Startkontingent NM/Hovedrenn MU20 skulle deltatt i NM

14 4230 Rekvisita/kontorutstyr Størstedelen av denne posten er en skriver/scanner som Frid kjøpte inn i sin tid som kasserer, og som hun har fått beholde som godtgjørelse for sin innsats siden hun ikke var aktiv i perioden. (Burde kanskje vært ført som godtgjøring til tillitsvalgte) Godtgjørelse til trenere Flere av trenerne har ikke levert kontrakt før nyttår, og har heller ikke fått betaling. Disse vil få betaling etter nyttår Godtgjørelse til tillitsvalgte I budsjettet var planen å føre den reduserte treningsavgiften til trenere/styremedlemmer på denne posten, men dette var vanskelig i regnskapsprogrammet og dermed droppet Leie lokaler Leie av hall for seniortreninger. Kun Nordstrand VGS har sendt regning for inneværende sesong Driftsmateriale Drakter, baller, ballnett, isposer osv Data/EDB kostnad Innkjøp av regnskapsprogram og supportavtale Møte, kurs, oppdatering og lignende Regnskapskurs MLJ. Trenerhelg/kurs Mads Vold Annen kontorkostnad Leie av postboks 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Ingen trenere har levert reiseregning i Flere av dem kommer til å gjøre det i slutten av sesongen, og disse kommer da på 2010 regnskapet Gebyr Vi har hatt problemer med å avvikle posthenting, og ved et par annledninger har dette ført til purregebyrer. Vi har også hatt en overgang til klubben, hvor klubben har dekket overgangsgebyret Bøter 3 bøter for Walk-over

15 Vedlegg D Forslag til vedtektsendring Styret foreslår følgende endring av paragraf 5: Ny overskrift: Kontingent og treningsavgift (paragrafen heter nå kun Kontingent ) Nytt første ledd, de to nåværende ledd forskyves: Klubben krever inn lik kontingent av alle medlemmer. Aktive medlemmer betaler i tillegg treningsavgift per seriesesong fastsatt av årsmøtet. Denne differensieres etter aldersklasse og antall ukentlige treninger laget har. Treningsavgiften halveres dersom spilleren bare er aktiv enten høst- eller vårhalvåret. Høsthalvåret går fra 1. august til 31. desember, vårhalvåret fra 1. januar til 1. juni. Spillere som slutter før to uker etter at høsthalvåret er omme må selv reise krav om refusjon med bekreftelse fra lagkontakt eller trener. Spillere som har første trening inntil to uker før vårhalvåret begynner betaler kun for vårhalvåret. Styrets begrunnelse Vi har hatt flere saker denne sesongen der vi har savnet klare retningslinjer for å håndtere innkreving av avgift og eventuell tilbakebetaling for spillere som hhv begynner/slutter i løpet av sesongen. Dessuten ser vi behov for å klargjøre at det er forskjell på kontingent som gir stemmerett på årsmøtet, og avgift knyttet til aktivitet.

16 Kontonr Kontonavn Budsjett i år Budsjett i fjor Regnskap i fjor 3110 Salg materiell avgiftsfritt kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 150, Sponsorinntekter avgiftsfrie kr 2 500, Egenandel fra kunder kr 7 039, Stevneinntekter kr 2 500, Offentlig tilskudd/refusjon 3920 Årskontingenter 3921 Treningsavgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Bingo/lotto ol Startkontigenter 4011 Cup/Reiser 4020 Startkontigent NM/Hovedrenn kr 5 000,00 -kr ,00 -kr ,00 kr 2 000,00 -kr ,00 -kr ,00 kr 3 435,15 -kr ,83 -kr ,00 -kr 3 000, Stevneutgifter -kr 2 500, Dommerhonorar 4230 Rekvisita/kontorutstyr -kr ,00 -kr ,00 -kr 5 000,00 -kr ,00 -kr 2 936, Beholdningsendring, varer for videresalg -kr 5 000, Godtgjørelse til trenere 5350 Godtgjørelse til tillitsvalgte -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr 655, Leie lokaler 6550 Driftsmateriale 6810 Data/EDB Kostnad -kr ,00 -kr 8 000,00 -kr 1 500,00 -kr 7 500,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,50 -kr 4 362, Møte, kurs, oppdatering og lignende -kr 3 000,00 -kr 3 000,00 -kr 900, Annen kontorkostnad -kr 1 000,00 -kr 850, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -kr ,00 -kr , Bank og kortgebyr -kr 240,00 -kr 184, Gebyr -kr 1 000,00 -kr 1 000,00 -kr 641, Bøter 8040 Renteinntekt, skattefri -kr 3 000,00 kr 4 000,00 -kr 3 000,00 kr 3 000,00 -kr 3 800,00 kr 3 834,00 Sum: kr 1 260,00 kr 3 500,00 kr ,20

17 Vedlegg F Forslag til kontingent- og treningsavgiftssatser sesongen 2010/2011 Seniorlag 2300 U18 (født tidligst ) 2000 U16 (født tidligst ) 1750 U14 (født tidligst ) 1300 U12 (født tidligst ) 900 Støttemedlemmer, trenere og 200 æresmedlemmer Eventuelt U20-lag (født tidligst ) håndteres som U18. Spillere som ikke deltar i seriespill betaler 500 kroner mindre enn alderen tilsier. Forklaringer og begrunnelse for styrets forslag Aldersklassene følger de internasjonale klasseinndelingene i basketball, som er bindende for det norske forbundet. U14 er den yngste klassen, og vi ser et mulig behov for å legge til U12. Oslo- og Akershus basketballkrets kan komme til å lage snevrere årskullsinndelinger innenfor de enkelte klasser. Dette vet vi ikke nødvendigvis på årsmøtet. Styret foreslår at vi kun legger den internasjonale klasseinndelingen til grunn for treningsavgift når det gjelder lag påmeldt i seriespill. (det vil si at for eksempel eventuelle egne lag for jenter 15 og jenter 16 betaler det samme). Definisjonene på klassene er slik at man i U20 ikke kan ha fylt 20 år før nyttår det året sesongen starterslutter, og tilsvarende for de ulike aldersklasser.

18 Vedlegg G Valgkomiteens forslag Leder: ubesatt Kasserer: Morten Lied Johansen Styremedlem: Vegard Nore Styremedlem: Jånny Oksavik Styremedlem/hovedtrener: Benni Inghtorsson Styremedlem: Marianne Johnson Varamedlem: Anya Sødal Når det gjelder Benni så ønsker vi at han skal kunne konsentrere seg om det sportslige og fungere som en hovedtrener for klubben. Vi har ikke funnet noen til valgkomite. Håper årsmøtet finner frivillige kandidater blant de som har møtt opp. Behov for frisk blod her.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer